Tòa Án Nhân Dân Tối Cao: Thành Lũy Tư Pháp

Hoang Huu Phuoc, MIB

(Note: All images as attached hereunder throughout the text are from Hoang Huu Phuoc’s personal archives)

Theo Điều 134 Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp Năm 1992 – đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Tòa án Nhân dân Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, giám đốc việc xét xử của các Tòa án Nhân dân địa phương, các Tòa án Quân sự, Tòa án Đặc biệt và các tòa án khác, trừ trường hợp Quốc hội quy định khác khi thành lập tòa án đó. Trong các vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài thì Tòa án Nhân dân Tối cao trở thành nơi nhiều bị đơn hoặc nguyên đơn mong được “đèn trời soi xét” để cho sự cầu cứu của họ được xem xét theo chiều hướng khác hơn.

Sau khi trúng cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII, cùng các đại biểu khác, trong nhiều loại công việc mới theo chức năng và nhiệm vụ, tôi bắt đầu tiếp công dân tại Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tp. Hồ Chí Minh theo lịch phân công, và ngày càng hiểu rõ hơn vị thế thành lũy tư pháp vững vàng của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ngày 06-9-2011 tôi có tiếp và nhận đơn của công dân Trương Thị Kim Nhỏ ở Quận 12, là bị đơn của một vụ kiện phức tạp tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa nhiều bên từ năm 1976, đến gặp tôi khiếu nại bản án dân sự phúc thẩm số 03/2010/DSPT ngày 07-01-2010 của Tòa Phúc Thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đọc lại hồ sơ có liên quan và so sánh với nội dung bà Kim Nhỏ đã trực tiếp trình bày trong buổi tiếp dân, ngày 13-9-2011 tôi gởi công văn đến Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đề nghị xem xét theo thẩm quyền, trả lời công dân, và thông báo kết quả đến đoàn đại biểu quốc hội.

Ngày 24-5-2013 vừa qua, Văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tp. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 308/TANDTC-DS ngày 26-4-2013 của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao gởi cho tôi,  thông báo rằng Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã có Quyết định số 535/2012/KN-DS ngày 27-12-2012 kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và tạm đình chỉ thi hành bản án cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm. Nhìn những chi tiết về ngày tháng, người ta có thể nghĩ đến sự chậm trễ, nhưng tôi lại cảm nhận được nỗ lực của Tòa án Nhân dân Tối cao trong điều tra tìm hiểu chân tơ kẽ tóc của từng vụ việc để xét xử công minh cho người dân, mà số lượng chất chồng của các đơn thư khiếu tố theo thứ tự trước sau ắt sẽ cứ luôn dâng cao hơn và cao hơn trong khi số lượng thẩm phán và cán bộ tòa án gần như là cố định, quá rõ và quá đủ để thấy thế nào là ý nghĩa của áp lực công việc cũng như của sự thúc bách của tính hiệu quả và chuyên nghiệp.

 Image

Tôi đã có bức thư ngày 14-4-1993 của Ngân hàng Nhà nước trả lời kiến nghị của nhà giáo Hoàng Hữu Phước đối với việc tại sao các tờ giấy bạc Việt Nam chỉ in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không có các danh nhân lịch sử khác,

 Image

Image

và nay là công văn ngày 26-4-2013 nói trên của Tòa án Nhân dân Tối cao (cùng những công văn khác của các cơ quan khác trong xử lý những vụ việc khác) thông báo cho đại biểu dân cử Hoàng Hữu Phước về kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại khiếu tố của người dân, tất cả sẽ là những bằng chứng củng cố trong tôi niềm tin rằng các cơ quan ấy luôn là những thành lũy vững chắc bảo vệ người dân trong môi trường luật pháp nghiêm minh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.