Chất Vấn Thành Viên Chính Phủ

Bài viết ngày 21-11-2013 của Lại Thu Trúc trên mạng emotino.com: http://www.emotino.com/bai-viet/19854/chat-van-thanh-vien-chinh-phu

Lại Thu Trúc

Hoạt động chất vấn các thành viên Chính phủ tại nghị trường Quốc hội Việt Nam ngày càng sôi nổi và có chất lượng cao. Đáp ứng sự quan tâm theo dõi của cử tri trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, các cơ quan truyền thông đã tích cực đưa tin kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận tiện để người dân quan tâm có thể xem lại toàn bộ nội dung các phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội.

Các video về các phiên chất vấn các thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII có thể được truy cập qua các đường link sau:

1.Phiên chất vấn thành viên Chính phủ chiều thứ ba 19-11-2013: http://www1.vtc.com.vn/vod/50265/Chieu-19-11-2013—Ky-hop-thu-6—Quoc-hoi-khoa-XIII.html

2.Phiên chất vấn thành viên Chính phủ sáng thứ tư 20-11-2013: http://www1.vtc.com.vn/vod/50392/Ngay-20-11-2013—Ky-hop-thu-6—Quoc-hoi-khoa-XIII.html

3.Phiên chất vấn thành viên Chính phủ chiều thứ tư 20-11-2013: http://www1.vtc.com.vn/vod/50459/Chieu-20-11-2013—Ky-hop-thu-6—Quoc-hoi-khoa-XIII.html

4.Phiên chất vấn thành viên Chính phủ sáng thứ năm 21-11-2013: http://www1.vtc.com.vn/vod/50535/Ngay-21-11-2013—Ky-hop-thu-6—Quoc-hoi-khoa-XIII.html

5.Phiên chất vấn thành viên Chính phủ chiều thứ năm 21-11-2013: http://www1.vtc.com.vn/vod/50592/Chieu-21-11-2013—Ky-hop-thu-6—Quoc-hoi-khoa-XIII.html

Lại Thu Trúc

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.