Vì sao cần phải thông qua Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992

(Nội dung bài phát biểu của Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước soạn cho phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội trong khuôn viên Bộ Quốc Phòng sáng Thứ Hai 18-11-2013 về việc chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do thời gian chỉ có thể dành cho từ 10 đến 20 đại biểu phát biểu cho mỗi phiên thảo luận nên Quốc hội đã đổi thành góp ý trực tiếp vào Dự thảo để hơn 450 đại biểu có cơ hội cùng nêu được chính kiến của mình và đóng góp thêm ý kiến cho những nội dung chính còn có những điểm khác biệt.)

Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Đoàn Tp Hồ Chí Minh

 Image

Nghị quyết số 38 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 đã được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, thu hút được sự tham gia tích cực, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thời gian từ 02-01-2013 đến 30-4-2013 và từ 01-5-2013 đến 30-9-2013. Ngoài báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân nói trên, Ban Biên Tập của Ủy Ban Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 còn có báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại biểu Quốc hội trong các phiên thảo luận tại Tổ ngày 23-10-2012 đóng góp nhiều ý kiến cụ thể xác đáng để hoàn thiện bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp.

Khi nêu những ý kiến khác nhau về Lời nói đầu, Chế độ chính trị, Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Kinh tế  – xã hội – văn hóa – giáo dục – khoa học – công nghệ – môi trường, chính quyền địa phương, v.v., cử tri đã có cơ hội được nghe Ủy Ban Sửa Đổi Hiến Pháp giải trình sâu sắc, thực tế, đầy sức thuyết phục cho từng vấn đề một, từ đó cơ bản tán thành với Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời nắm bắt những nội dung đã được Ủy Ban Sửa Đổi Hiến Pháp tiếp thu và chỉnh lý một cách hợp lý, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào trong Dự thảo. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn quốc này, do đó đã trở thành cơ hội tuyệt diệu để người dân góp ý dựa trên sự hiểu biết và trí tuệ của mình về những “best practice” tức những cách thức tốt nhất khả thi khả dụng từ sách vở cũng như thực tế đời sống chính trị thuần túy nước ngoài mà thông tin điện tử có thể cung cấp dồi dào phong phú, và sau đó được nghe các giải trình từ những người có trách nhiệm cao với tiền đồ tổ quốc để biết rõ hơn về những cách thức tốt nhất khả thi khả dụng được minh chứng thành công trong quá trình xây dựng đất nước thống nhất, độc lập, xã hội chủ nghĩa, phát triển, và có uy thế lớn mạnh trên trường quốc tế từ kinh nghiệm trị quốc và bảo vệ đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam cùng những thành tựu nổi bật về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xuất sắc vượt qua cấm vận kinh tế và vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu mà cả hai đều do các siêu cường quốc kinh tế gây ra, nâng cao uy thế ngoại giao, thi thố năng lực đối ngoại có thực và đứng vào vị trí lãnh đạo các tổ chức lớn quốc tế, đặc biệt thích hợp với đất nước Việt Nam cũng như hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Sự hiểu biết và trí tuệ của nhân dân cùng với sự hiểu biết và trí tuệ của các đại biểu quốc hội và sự hiểu biết và trí tuệ của những người đã kinh qua thành công thực tế lãnh đạo đấu tranh lập quốc thành công, vệ quốc thành công, kiến quốc thành công, và trị quốc thành công, giúp bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có được sự hoàn hảo thích hợp.

Đợt sinh hoạt chính trị sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam còn là một trường hợp đầu tiên chưa từng có tiền lệ của toàn nhân loại khi cả thế giới không phân biệt chánh – tà đều ra sức “đóng góp” ý kiến cho Quốc hội Việt Nam, từ những tổ chức quốc tế thí dụ như Cơ Quan Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc UNDP được Việt Nam mời góp ý về kinh tế, chính quyền địa phương và thiết chế hiến định độc lập trong Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 để Việt Nam dùng làm tư liệu tham khảo, cho đến những người mang quốc tịch nước ngoài chống Việt Nam nhưng rất kém tiếng nước ngoài vì chỉ sử dụng những cái tên Việt không thể kiểm chứng mà Việt Nam không bao giờ quan tâm mời mọc, để dùng các trang mạng miễn phí tập trung rao giảng bằng tiếng Việt hòng đem những điều cũ rích mà Việt Nam đã biết quá rõ là đã và đang làm cho thế giới Âu Mỹ đảo điên ngập ngụa trong suy thoái khủng hoảng suy tàn để đòi Việt Nam áp dụng y hệt. Thậm chí cái nhóm èo uột bá láp có tên HRW còn đăng thư gởi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với lời lẽ trịch thượng nhằm răn đe dạy bảo Quốc hội Việt Nam phải sửa Hiến pháp 1992 ra sao và ra sao.

Việt Nam đã bao phen sửa đổi hiến pháp vào những thời kỳ thích hợp, sau những thời gian áp dụng, ứng dụng, chiêm nghiệm, điều chỉnh, đúc-rút kinh nghiệm, nhờ đó đã tạo nên những chiến thắng kỳ vĩ trong thống nhất đất nước, xây dựng đất nước, và bảo vệ đất nước, hấp thu có chọn lọc cao nhất những tinh hoa tối ưu của nước ngoài để hòa quyện vào kho tàng thực tiến nước nhà tạo nên sức mạnh tạo biến chuyển về kinh tế từ đó đạt được những vị trí cao trên trường quốc tế, danh vang bốn bể năm châu. Mỗi lần sửa đổi hiến pháp là mỗi lần Quốc hội Việt Nam đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển mới thích hợp nhất với  điều kiện thực tiễn nước nhà cùng không gian địa-chính trị sinh tồn hiện có, trên nền tảng chính trị cộng sản chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh vững chắc mang tính chân lý, bất di bất dịch, đã, đang, và sẽ tiếp tục chứng minh thành công, chiến thắng. Kinh nghiệm lập quốc, kinh nghiệm vệ quốc, kinh nghiệm kiến quốc, và kinh nghiệm trị quốc đã khiến Nhà nước Việt Nam và những người cộng sản Việt Nam có vị trí nổi bật trong lập hiến và lập pháp so với phần còn lại của thế giới.

Tất cả những điều nêu trên khiến Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 của Việt Nam trở nên kỳ vĩ, có giá trị cao, chắc chắn là cơ sở vững chắc để Việt Nam phát triển hùng mạnh trong những thập niên sắp đến. Việc thông qua bản Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 trên nền tư tưởng Hồ Chí Minhý chí Võ Nguyên Giáp chính là sự tự hào đầy vinh dự trong trách nhiệm lớn lao của Quốc Hội Khóa XIII đối với toàn dân tộc Việt Nam. Sự tích cực ra tay hô hào cản ngăn việc thông qua Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992  tại Kỳ họp thứ 6 này chính là dấu hiệu cho thấy sự run sợ khiếp đảm của các phe nhóm phản động dù không có bất kỳ kinh nghiệm cỏn con hay kiến thức tí tẹo nào về lập quốc, vệ quốc, kiến quốc, trị quốc, lập hiến và lập pháp, vẫn muối mặt ra sức hét hò chỉ vì không bao giờ muốn chứng kiến Việt Nam thêm một lần nữa sửa đổi hiến pháp thành công, trở thành cường quốc.

Hoàng Hữu Phước, Thạc sĩ kinh doanh Quốc tế

ĐBQH Khóa XIII, Đoàn Tp Hồ Chí Minh

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.