Tức Ảnh Đề Thơ

Hoàng Hữu Phước

Nhân vào thăm blog antichina.blog.com, xin đăng lại vài đoạn thơ tức ảnh thay vì tức cảnh:

Image

O du kích nhỏ giương cao súng

Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.

Ra thế! To gan hơn béo bụng,

Anh hùng đâu cứ phải mày râu!

                           Tố Hữu Nguyễn Kim Thành, 1967

O du kích nhỏ giương cao súng

Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.

Ai về nhắn với anh “Xơn-Ních”

“Thần Sấm” ra “Ma”, hết dạng ngầu!

                          Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, 2012

Image

Anh dân quân quát:“Ê tên mọi!”

Thằng Chệt thất kinh, xuống tấn quỳ

Ra thế! Thiếu Lâm run chịu trói

Anh hùng Đại Hán? Có ra chi!

                      Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, 2012

Image

Chị dân quân xã giương cao súng

Bọn giặc Trung Hoa cúi gục đầu.

Ra thế! Quần thoa nhưng uy dũng

Chà chà! Thất thểu đám nhụi râu!

Ai về nhắn với Trung Nam Hải

Qua Việt mần chi? Xấu xứ Tàu!

                   Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, 2012

Đem đại nghĩa đánh nát hung tàn

Lấy trí nhân đập tan cuồng bạo.

 

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Các bài viết tiếp theo:

1) Báo Tuổi Trẻ

2) Thế Nào Là Nhân Quyền

3) Hội Chứng Dê Tê Cu và Hội Chứng Dê Trớt Quớt (The DTQ Syndrome)

4) Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa

5) Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng Dành Cho Các Du Học Sinh Việt Nam Tại Anh-Mỹ

6) Nhà Tư Vấn Kinh-Thương Hoàng Hữu Phước Nói Về Xe Tay Ga

7) Tiếp Lời Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam Về University

8) Lê Như Tiến

9) Nguyễn Minh Thuyết

10) Dương Trung Quốc Và Kỳ Án Liên Quan Đến Trụ Sở Tòa Soạn Tạp Chí  “Xưa Và Nay” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

11) Báo Người Lao Động

12) Nhà Sử Học Hoàng Hữu Phước

13) Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Về Nửa Nhiệm Kỳ Đầu Phục Vụ

14) Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Đặt Vấn Đề Đâu Là Sự Thật Về Sự Cố Ở Cần Giờ

Trân trọng kính mong được độc giả đến tìm đọc và giới thiệu cho nhiều người cùng đọc. (Các bài viết có thể sẽ không theo thứ tự trước-sau hoặc sẽ có thêm các bài viết khác ngoài danh mục chen vào mà không được thông báo trước)

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.