Hân Hoan Đón Chào Dương Khiết Trì

Hoàng Hữu Phước, MIB

18-6-2014

Image

Hôm nay Dương Khiết Trì của Tàu sang Việt Nam theo lịch trình làm việc đã ấn định từ lâu giữa hai bên.

Bọn Tàu giỏi về bùa chú và tấu thư nên thường hay lận lưng mấy tấm vải gấm đỏ có chữ Tàu màu vàng gọi là “chữ vàng”, thật ra là ếm bùa để hy vọng người nhận sẽ bị một trong hai thứ “gà” đó là hoặc luống ca lướng cuống như gà mắc tóc, hoặc mắt bị quáng gà hết còn thấy nẻo phải đường ngay.

Khi gặp Nga, Tàu phất tay xuất chiêu tựa Nhạc Bất Quần tung ra tấm lụa có 16 “chữ vàng”:

Bình Đẳng Tin Cậy, Ủng Hộ Lẫn Nhau, Cùng Nhau Phồn Thịnh, Hữu Nghị Muôn Đời.

Thậm chí khi gặp Mỹ, Tàu cũng múa côn nhị khúc hệt Lý Tiểu Long rặn ra 14 chữ in trên vải Jean:

Không Xung Đột, Không Đối Kháng, Tôn Trọng Lẫn Nhau, Hợp Tác Cùng Thắng.

Còn khi gặp Việt, Tàu múa quyền ẻo lả như Lâm Bình Chi, xòe ra quạt giấy có 16 “chữ vàng”:

Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai.

Tàu có bịnh tự tin thái quá nên không biết rằng:

Nga mà tin Tàu, ủng hộ Tàu, hữu nghị với Tàu, nghĩa là bị lú bùa mê của Tàu thì có mà mất đứt vùng Viễn Đông của Hải Sâm Uy, Vùng Siberia, và cả vùng địa cực phương Bắc [1]

Mỹ mà hợp tác với Tàu nghĩa là bị lú bùa mê của Tàu thì có mà tan nát Hoa Kỳ với ít nhất 10 tiểu bang tách thành 10 quốc gia mới với các tổng thống là người Tàu.

Việt mà lo nhìn về hướng tương lai do Tàu giơ tay chỉ chỏ nghĩa là bị lú bùa mê của Tàu thì có mà bị Tàu đấm lén từ sau lưng té lọt xuống Biển Đông.

Do Tàu bị điên bị dại nên không nhận ra một điều rằng cái sở học của Tàu đã tuôn tràn ào ạt về Việt Nam hết trơn hết trọi rồi [2] nên bùa Tàu bây giờ hết thiêng, mà chữ Tàu bây giờ cũng hóa dỏm, giọng điệu nghe rất quê mùa. Mà cái cố hữu của người Việt là luôn luôn lịch sự, nên tôi có nhờ cụ Lăng Tần múa bút viết 16 “chữ vàng” sau để tặng Tàu, nhờ Dương Khiết Trì đem về treo trong Trung Nam Hải:

Cẩu Tặc Chôm Giềng, Bị Tát Toàn Thân, Ớn Lạnh Lâu Dài, Hết Đường Tương Chao [3]

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[1] Địa cực phương Bắc” là cụm từ thay thế cho cụm từ khác gồm hai từ, vì từ phải tránh đó khi nói lái thì lại rất khủng khiếp trong tiếng Việt.

[2] Hoàng Hữu Phước, 27-6-2012. Ngộ Số. http://antichina.blog.com/?p=49

[3]Hết đường tương chao” là thành ngữ của dân Sài Gòn trước 1975, có nghĩa chẳng còn gì để mà mơ tới xơ múi.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.