Nguồn Sáng Cho Tinh Thần

Hoàng Hữu Phước, MIB

SANYO DIGITAL CAMERA

Học trò tôi có hỏi rằng tôi làm việc kinh doanh (có phí và miễn phí), làm việc nhà (hoàn toàn miễn phí), làm việc nước (không hưởng lương), làm việc viết lách (viết blogs miễn phí và sửa bài luận án miễn phí cho học trò và con cái của học trò), làm việc nấu sử sôi kinh (tức đọc cái núi sách mua từ lúc còn đi học nay vẫn chưa đọc hết mười tám phần ngàn, chứ không phải học để đi thi, vì như tôi đã nói trong một bài viết là tôi sẽ học lấy bằng tiến sĩ khi 70 tuổi lúc có thể có tí thời gian làm luận án do con hoặc cháu của học trò tôi làm giáo sư bảo trợ hay phản biện và chấm điểm, trao văn bằng), thì chắc chẳng còn thời gian nào để theo dõi báo chí giấy hoặc báo chí online.

Thật ra, tôi thường đọc bài viết trên các blogs của các vị sau vì họ có trí hóa cao, và tôi cảm nhận được nơi họ tấm lòng theo chính đạo, và có tài hùng biện để tải đạo, truyền đạo, và bảo vệ cái chính đạo ấy với chính tâm, vì chính nghĩa, với chữ chính đạo ở đây mang nội hàm vì đất nước và dân tộc Việt Nam:

Ông Nguyễn Thanh Tùng (tại blog “Đôi Mắt”: http://www.doi-mat.vn)

Ông Đông La (tại blog “Đông La” http://donglasg.blogspot.com)

Ông Amari Tx (tại blog “Tổ Quốc Trên Hếthttp://amaritx.wordpress.com)

Ông John Lee (tại blog “Việt Hải Ngoại” http://www.viethaingoai.net)

Tất nhiên, còn có blog của Thầy Trần Chung Ngọc[1], vị tiến sĩ tài hoa mà tôi nhiều năm nay đã tìm đọc tất cả các bài viết của Thầy tại http://sachhiem.net cho đến khi Thầy mất đầu năm 2014 này tại Illinois, USA.

Thế giới đảo điên.

Nước Việt điên đảo. Bọn đội lốt nhân sĩ, trí thức[2] [3], dân chủ[4], tụ tập bầy đàn[5] gây rối loạn dân tâm, chà đạp kỷ cương phép nước, hùa nhau viết blogs điên đảo đảo điên diễn tuồng vì nước vì dân, khiến tôi chỉ có được niềm vui an ủi khi bắt gặp những bài viết thật hay như bài Việt Nam: Cấm, Không Cấm của một vị tên Karel Phung (tại blog “Một Nửa Sự Thật Là Sự Giả Dối” http://karelphung.blogspot.com).

Tôi chỉ đọc những blog trên và những blog cùng chí hướng như những blog này, vì đó là những nguồn nước trong lành, những nguồn sáng cho sức khỏe tinh thần trong thời Mạt Pháp.

Với tôi, đất nước kính yêu này [6] [7] đang được bảo vệ và tôn vinh bởi những con người viết nên chân lý nơi những trang blog ấy.

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 15-9-2012. Mở Rộng Tầm Mắt Với Bậc Tài Hoa: Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc. http://hhphuoc.blog.com/?p=89

[2] Hoàng Hữu Phước. 07-02-2014. Thế Nào Là Nhà Trí Thức. http://hhphuoc.blog.com/?p=290

[3] Hoàng Hữu Phước.10-6-2014 Lại Trí Thức. http://hhphuoc.blog.com/?p=384  

[4] Hoàng Hữu Phước. 18-5-2010. Thế Nào Là Tự Do – Dân Chủ. http://hhphuoc.blog.com/?p=326

[5] Hoàng Hữu Phước. 20-8-2013. Hội Chứng Bầy Đàn. http://hhphuoc.blog.com/?p=222

[6] Hoàng Hữu Phước. 09-4-2009. Việt Nam: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30-4-1975 Rực Lửa. http://hhphuoc.blog.com/?p=43

[7] Hoàng Hữu Phước. 09-4-2009. Việt Nam: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30-4-1975 Rực Lửa – Bản Tiếng Anh. http://hhphuoc.blog.com/?p=44

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.