Thư Gởi Thủ Tướng

Về Dự Toán Chi Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

Hoàng Hữu Phước, MIB

bb

Trong Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016 [1] tôi có liệt kê những thư kiến nghị tôi đã viết gởi các lãnh đạo Nhà Nước (và Thành phố Hồ Chí Minh [2]) và có ghi chú rằng sẽ dần tải đăng cho công chúng tham khảo một số thư có nội dung thuộc những vấn đề đáng được quan tâm hoặc có nhiều quan ngại, nhưng không thuộc loại cần bảo mật. Sau đây là bức thư tôi đã gởi đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII, liên quan đến vấn đề giáo dục.

*********

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2013

Kính gởi Thủ Tướng Chính Phủ

Bản sao kính gởi:

              Chủ tịch Quốc hội

              Các Phó Chủ tịch Quốc hội

              Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

              Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn vị 1, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

              Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

              Bộ trưởng Bộ Giáo Dục

              Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

Kính thưa Thủ Tướng:

V/v :  Góp ý về Dự Toán Chi Lĩnh Vực Giáo Dục – Đào Tạo – Dạy Nghề trong  Báo Cáo Phân Bổ Ngân Sách Trung Ương Năm 2014 của Chính Phủ

Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Sau khi nghiên cứu Báo cáo Phân bổ Dự toán Ngân sách Trung ương năm 2014 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII;

Với những kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy và đào tạo từ những năm 1980 đến nay;

Kính mạo muội có các ý kiến cá nhân đối với nội dung II.1.d trong Báo cáo Phân bổ Dự toán Ngân sách Trung ương năm 2014 liên quan đến phần dự toán chi lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề như sau:

1) Nội dung dự toán:

Theo Báo cáo, trong số dự toán 30.360 tỷ đồng là tổng chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, sẽ có 1.004 tỷ đồng dành cho các khoản sau:

– 409 tỷ đồng cho đề án đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nước ngoài

– 210 tỷ đồng cho đề án đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

– 425 tỷ đồng cho đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng

 

2) Ý kiến tiền đề:

Tuy các khoản đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề không bao giờ là đủ nhưng sự phí phạm dù nhỏ trong lĩnh vực này sẽ hủy phá nghiêm trọng ý nghĩa  của đầu tư; vì vậy, trước khi nêu các kiến nghị, tôi xin được làm rõ một số vấn đề như sau:

a- Ý nghĩa của các học vị: Người Việt Nam thường ít quan tâm đến ý nghĩa thực chất của các học vị nên thường mặc định rằng thạc sĩ cao hơn cử nhân, và tiến sĩ cao hơn thạc sĩ. Thực chất là:

– Tú tài: cho biết một người đã được “dạy” tức “giáo dục” đầy đủ để làm một công dân có hiểu biết về mọi tri thức căn bản cho một cuộc sống có trách nhiệm. Do đó, trung học thuộc phạm vi của “giáo dục” tức “education”.

– Cử nhân: cho biết một người được “đào tạo” xong cho một nghề chuyên môn thuộc một lĩnh vực cơ bản có kèm theo một số những kiến thức phụ trợ có liên quan và không liên quan đến chuyên môn ấy, để có thể làm việc với chuyên môn đó một cách hiệu quả hơn cho cuộc sinh nhai. Do đó, đại học (gồm cả cao đẳng) thuộc phạm vi “đào tạo” tức “training”.

– Thạc sĩ: cho biết một người đã học xong những kiến thức chính và phụ trợ theo diện rộng nhưng tập trung sâu hơn và có liên quan đến một lĩnh vực chuyên môn mà người ấy đã được đào tạo trước đó để đạt bằng cử nhân và sau khi đã làm việc cho chuyên môn đó để có kinh nghiệm thực tế hầu đáp ứng các yêu cầu mà chương trình thạc sĩ đặt ra.

– Tiến sĩ: cho biết một người đã có một luận án đạt yêu cầu về một chủ đề nhỏ trong một chuyên môn sâu của một lĩnh vực thường liên quan đến chuyên môn người ấy theo học ở thạc sĩ. Thí dụ tiến sĩ y khoa với luận án về tâm thất trái, hay tiến sĩ thần học với luận án về Thượng Tọa Bộ, hay tiến sĩ văn học sử ở Liên Xô trước đây với luận án chứng minh ngày sinh chính xác của Pushkin để chấm dứt một tranh cải lịch sử, hoặc Việt kiều yêu nước Trần Thế Độ ở Nhật Bản là tiến sĩ với luận án về một chủng sinh vật  thuộc ngành giáp xác, v.v.

b- Từ các ý nghĩa trên, việc đầu tư cho đề án đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nước ngoài nhất thiết phải cho nhu cầu riêng của nhà nước và cần nhấn mạnh vào nội dung “khoa học kỹ thuật” vì “khoa học xã hội” có thể đào tạo trong nước để tiết kiệm ngân sách.

c- Đối với đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng, vì cần xem nhà nước muốn đặt hàng đào tạo một vị tiến sĩ cho công việc gì, vì thạc sĩ có thể dạy một môn chuyên ở đại học, còn tiến sĩ là nhà nghiên cứu chuyên  sâu chỉ có thể dạy những gì người đó nắm được lúc là thạc sĩ và dạy những gì liên quan đến đề tài luận án tiến sĩ chuyên biệt của người đó, hoặc hướng dẫn sinh viên cách làm luận án, hoặc chấm điểm luận án tiến sĩ của người khác có cùng chủ đề nghiên cứu, v.v., chứ không phải bằng cấp tiến sĩ chứng nhận họ dạy tất cả những gì cao sâu của cả một bộ môn. Do đó, khi tuyển chọn người cho dự án này, cần phải thẩm định đề tài mà người ấy định theo đuổi để trình luận án để xem có cần thiết hay không, có sẽ góp phần vào trình độ của người ấy để phục vụ cho đất nước hay không, vì không thể cử người đi học chỉ để sao cho có học vị tiến sĩ để đại học có đầy đủ số lượng cơ hữu, khiến phí phạm ngân sách, còn trình độ các trường đại học vẫn luôn thấp, và người dân vẫn phải ra nước ngoài du học.

d- Ngoài ra, khi ngân sách đã phải chi cho việc đào tạo giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng, phải chăng nhà nước không sử dụng lực lượng thạc sĩ và tiến sĩ sẵn có từ những người dân tự túc, tự đầu tư cho việc học và đạt được những trình độ và học vị ấy. Cần phải tôn vinh và sử dụng những người tự túc này để khuyến khích sự tự đầu tư cho việc học nơi người dân, vì không thể mặc định rằng chỉ khi sự đầu tư đó từ ngân sách nhà nước thì người đi học mới thành tài và mới phục vụ đất nước hiệu quả hơn.

 

3) Kiến nghị:

Để sự đầu tư ngân sách vào lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề được bảo đảm phát huy hiệu quả, tôi kính đề nghị:

a- Tôi được tiếp cận nội dung chi tiết và đầy đủ của cả ba dự án trên.

Mục đích: yên tâm về chất lượng của đề án; nghiên cứu và góp ý hoàn thiện cũng như tư vấn nhằm đạt sự chặt chẽ, nghiêm tức, và hiệu quả trong đầu tư ngân sách vào lĩnh vực này.

b- Tôi được cấp tài liệu chi tiết về hai nội dung “đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nước ngoài” và “đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng”, trong đó có các nội dung như: danh sách người thụ hưởng tức tên họ những ai đã được gởi đi đào tạo, họ đi từ đơn vị nào, đến học tại nước nào, tại trường nào, học ngành gì, thời gian học, văn bằng đã đạt được, công tác hiện nay tại đâu, và trình độ thực chất hiện nay của họ cùng thành tích hiện nay của họ (nếu nơi đào tạo và ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì không ghi vào tài liệu).

Mục đích: giám sát sự giám sát của cơ quan chủ quản đối với vấn đề mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, v.v.; có bằng chứng chứng minh các cơ quan chủ quản đã thực sự có trách nhiệm cao trong sử dụng ngân sách nhà nước thật đúng đắn qua theo dõi và sử dụng cũng như đánh giá thường xuyên nguồn nhân lực đã qua đào tạo này; từ đó góp ý hoàn thiện cũng như tư vấn nhằm đạt sự chặt chẽ, nghiêm tức, và hiệu quả trong đầu tư ngân sách vào lĩnh vực này.

c- Tôi được cấp bảng liệt kê các môn học bồi dưỡng ở nước ngoài mà các cán bộ lãnh đạo và quản lý (chỉ tập trung vào số lãnh đạo và quản lý các doanh nghiệp nhà nước và các viện, trường) đã được cử đi tham dự theo dự toán ngân sách trung ương các năm trước.

Mục đích: giám sát sự giám sát của cơ quan chủ quản đối với vấn đề mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, v.v., từ đó góp ý hoàn thiện cũng như tư vấn nhằm đạt sự chặt chẽ, nghiêm tức, và hiệu quả trong đầu tư ngân sách vào lĩnh vực này.

d- Tôi được cấp bảng liệt kê các môn học bồi dưỡng ở nước ngoài mà các cán bộ lãnh đạo và quản lý được cử đi tham dự theo dự toán ngân sách trung ương 2014, và các tiêu chuẩn áp dụng trong lựa chọn người được hưởng suất học bồi dưỡng ở nước ngoài.

Mục đích: tìm hiểu xem ngân sách có gồm  khoản chi phí cho phiên dịch viên và có nội dung môn học bồi dưỡng nào có thể được đào tạo trong nước hay không, v.v.; từ đó góp ý hoàn thiện cũng như tư vấn nhằm đạt sự chặt chẽ, nghiêm tức, hiệu quả trong đầu tư ngân sách vào lĩnh vực này.

Kính mong nhận được sự quan tâm của Thủ Tướng đối với các ý kiến trên.

Trân trọng biết ơn Thủ Tướng.

Hoàng Hữu Phước

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Đoàn Tp Hồ Chí Minh

*********

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 29-4-2014. Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/04/29/dai-bieu-quoc-hoi-hoang-huu-phuoc-bao-cao-voi-nhan-dan-cong-tac-nua-dau-nhiem-ky-2011-2016/

[2] Hoàng Hữu Phước. 09-12-2013. Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Với Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Về Tên Đường. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/07/18/nghi-si-hoang-huu-phuoc-gop-y-voi-hoi-dong-nhan-dan-tp-hcm-ve-ten-duong/

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.