Doanh Nghiệp Mang Tên Danh Nhân Ư?

Hoàng Hữu Phước, MIB

Thông tư mới đây của Bộ Văn Hóa, Thể Thao, và Du Lịch quy định không cho doanh nghiệp đặt tên theo tên của danh nhân là rất đúng. Dư luận “xôn xao” là do báo chí không rõ tình hình thực tế của luật pháp, thậm chí còn đăng nội dung phỏng vấn một người không hiểu biết gì cả dù vị này cũng là một nghị sĩ, nên làm rối tung cả lên [*].

Việc nhiều hay rất nhiều trường học, rất nhiều bịnh viện, lấy tên của danh nhân thì đó là việc bình thường.

Việc tất cả các trường học (công lập) và bịnh viện (công lập) có “trộn” nội dung kinh doanh vào hoạt động của cơ sở giáo dục hay y tế của mình thì đó cũng không bao giờ khiến cơ sở ấy tương đương với một doanh nghiệp vì doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của những bộ luật khác hoàn toàn.

Khi một doanh nghiệp lấy tên một danh nhân đặt cho doanh nghiệp của mình và xin phép thành lập doanh nghiệp, khi nhận được giấy phép của Sở Kế Hoạch – Đầu Tư, doanh nghiệp ấy trở thành doanh nghiệp duy nhất trên toàn quốc sở hữu tên của danh nhân ấy, được cơ quan Sở Hữu Trí Tuệ bảo hộ tên doanh nghiệp, không cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào khác được dùng tên danh nhân ấy, thậm chí không cho phép đặt tên “gần giống” với tên danh nhân ấy.

Đối với vị doanh chủ nào có tên giống với tên danh nhân, thí dụ một ông tên trên khai sinh và giấy căn cước là Nguyễn Huệ, làm đơn xin mở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyễn Huệ chẳng hạn, thì Quy định của Luật nên cho phép doanh chủ này được ưu tiên “chiếm hữu” từ ngữ Nguyễn Huệ – tất nhiên với điều kiện là trên toàn lãnh thổ Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào đã đăng ký‎ tên Nguyễn Huệ và đã được cấp giấy phép kinh doanh.

Tôi đã nói chuyện với Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch để ông yên tâm là Bộ đã làm đúng, và Chính phủ hoàn toàn đúng.

Vấn đề duy nhất cần làm là Bộ lập danh sách những danh nhân nước nhà, đồng thời đề ra nội dung các chuẩn mực thế nào là danh nhân để điều chỉnh trong trường hợp danh sách ấy không đầy đủ.

Việt Nam ngày nay là Việt Nam với hệ thống luật pháp đầy đủ, điều chỉnh mọi hoạt động của tất cả các lĩnh vực. Việc ví von trước đây trong chiến tranh có nhà máy ấy tên ấy, hoặc ngày nay có trường học ấy tên ấy, v.v., là việc đã không còn là thực tế của đời sống pháp luật hiện hành.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[*] Lâm Nguyên. Quy Định Không Phù Hợp Thì Phải Sửa. Báo Sài Gòn Giải Phóng, số ra ngày 30-10-2014, trang 5.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.