Phản Hồi Của Bộ Giao Thông Vận Tải

Lại Thu Trúc

Tôi  đã nhận được thư gửi qua bưu điện  công văn số 12667/BGTVT-VT của Bộ Giao Thông Vận Tải ký ngày 08/10/2014 phản hồi ý kiến đóng góp của tôi liên quan đến đường bay thẳng Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh qua không phận của Lào, Campuchia Ngoài ra, ngày 16/10/2014 Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ cũng gửi email chuyển công văn phản hồi của Bộ GTVT cho tôi.

Mặc dù vẫn bảo lưu chính kiến của mình, tôi đánh giá cao sự trọng thị và phản hồi nhanh của Bộ Giao Thông Vận Tải đối với ý kiến của công dân và tăng thêm sự tín thác đối với Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ vì website này đã trờ thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân đối với các Bộ Ngành.

Thông qua bài viết này tôi Kính cảm ơn Bộ Giao Thông Vận Tải và Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ.

Với tư cách một công dân, tôi cũng xin Kính cảm ơn Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước đã luôn động viên để tôi luôn có dũng khí nêu lên chính kiến của mình để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Với tư cách là học trò tôi xin Kính cảm ơn Thầy Hoàng Hữu Phước người đã truyền dạy kiến thức  cho chúng tôi-các học trò của Ông- để chúng tôi có nền tảng cơ sở lý luận cho các ý kiến của mình.

Để biểu lộ sự trân trọng đối với phản hồi tích cực và trọng thị của Bộ Giao Thông Vận Tải đối với công dân, xin được đăng tải nguyên văn công văn 12667/BGTVT-VT như sau:

ScreenShot613

ScreenShot614

Lại Thu Trúc

Both comments and trackbacks are currently closed.