Tư Duy Tích Cực 2015

Hoàng Hữu Phước, MIB

Ở Đại học, tôi học văn học Anh và văn học Mỹ – gồm thơ ca, văn xuôi fiction tức tiểu thuyết, văn xuôi non-fiction tức biên khảo, và kịch nghệ, với tiếng Anh cổ như qua các tác phẩm tương tự thiên anh hùng ca Beowulf của Thế kỷ XI hoặc Gulliver’s Travels thế kỷ XVII và tiếng Anh hiện đại – bằng cách viết ra ngay những điểm tôi cho là không xuất sắc dù đó là tác phẩm của đại văn hào Shakespeare hay thi bá Byron kèm theo đề xuất cách viết lại cho từng khổ thơ hay tứ thơ [1].

Ở các công ty tôi làm lãnh đạo, tôi thường chú giải các “danh ngôn” – tất nhiên của các danh nhân kim cổ – để giúp nhân viên trau giồi tiếng Anh một cách chủ động tích cực thay vì chỉ sưu tầm và học thuộc các danh ngôn ấy. Tôi cũng bắt đầu phê bình các danh ngôn bằng tiếng Việt và kèm theo đề xuất cách viết lại cho từng danh ngôn ấy. Điều này khiến các nhân viên lấy làm thú vị thi nhau kiếm tìm các danh ngôn để gởi tôi và mỗi Thứ Sáu tôi gởi đến các văn phòng trên toàn quốc những “tờ báo” online song ngữ Anh-Việt trong đó có phần phê bình các danh ngôn. Năm 2001, một cô nhân viên gởi tặng tôi qua email một tập ghi các danh ngôn với tiêu đề “Ngạn Ngữ Cuộc Đời” mà Cô sưu tầm trên internet, và tôi đã viết lại tất cả dưới tên mới là “Tư Duy Tích Cực” với chữ “tư duy” mang nghĩa bình dân của “suy nghĩ” chứ không theo đúng nghĩa học thuật triết học hàn lâm của nó. Nay nhân năm 2015 đang đến, tôi xin đăng lại bản Ngạn Ngữ Cuộc Đời – Tư Duy Tích Cực bằng tiếng Việt để tặng tất cả bạn đọc của blog này. Trong thời gian sắp đến tôi sẽ đăng những ý kiến tranh luận, phê bình bằng tiếng Anh của tôi với các doanh nhân quốc tế trên mạng LinkedIn (có dịch sang tiếng Việt) để phục vụ bạn đọc, qua đó các bạn có thể đánh giá hành trạng tư duy của tôi, Hoàng Hữu Phước, công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

(Ghi chú: Do văn bản gốc sử dụng font chữ xưa cũ của .VnTime trong khi việc sửa lỗi errata lại theo font Times New Roman nên các image trên có những errata sau ở phần hoàn thiện của Hoàng Hữu Phước:

Câu 19: …để đất nước cơ hưng thịnh…

Câu 26: …khơi dậy mới mẻ trong lòng

Câu 28:…niềm vui lớn vì luôn ra sức…

Câu 35:…một người đã viết nên…

Câu 95:…sao dám cùng tồn tại…)

1-34-56-8 9-1213-1617-2021-2425-2829-3233-3637-4041-4344-454647-4950-5354-5859-6364-6768-7071-7475-7778-8081-8687-899091-9394-9697-99100-102103-105106-108109110111-112113-114

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế [1] Hoàng Hữu Phước. 22-3-2012. Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh. http://hoanghuuphuocteachers.blog.com/2013/03/12/toi-va-co-tr%c6%b0%c6%a1ng-tuy%e1%ba%bft-anh/

Both comments and trackbacks are currently closed.