Tips for Learners of English

(Có phần dịch nghĩa tiếng Việt. With the Vietnamese version as enclosed herewith hereafter)

1234

Excerpt from Speech by Hoang Huu Phuoc at Hanoi University of Foreign Languages, Hochiminh City, Vietnam, 1996

If you wish to improve your speaking and writing, the first thing you need do is to – surprisedly and surprisingly – read books in Vietnamese of fairy tales, short stories, novelettes and novels, and particularly non-fiction.

Many a local desperado theory-maker nowadays in our society has taken it for granted that if you want to be good at English (or any other foreign language) you need to start your study of English from the second of the Shakespeare’s Seven Ages of Man, without knowing that such method can only help produce more citizens for the country of the terrible Black Death and Great Fire and the War of Roses.

The righteous thing is that a foreign language is nothing more than a foreign language which may due to some whatsoever reasons and howsoever it is coexist with the mother tongue, the very language a person ever since his first day thrown by All Mighty down onto the very lap of his mother starts to intentionally hear, to intuitively sense, to indefectibly imitate and then to industriously develop. Nobody can be good at any foreign language without first being a good orator of his/her mother tongue. From the attraction of the tales and stories to the drive to look for equivalent expressions in English (or any other foreign language) comes the superb capability of materializing profound thoughts onto spoken words or written presentation. English is not just for saying Hello, asking for direction, or crying for ” Help !”. And when a learner of English can use English to exactly and elaborately and correctly and fully and understandably and a-hundred-more-ly’s express his/her idea, opinion or theory, he/she can say that the target of being good at English is satisfactorily achieved!

Magna Carta and the Stonehenge experience the galloping time’s ruthless erosion; however, words either spoken or written surely appreciate the further enriching by the people exploiting the significant indirect connotation or denotation of the above two marvellous works. Let’s make the rest of the world come to know about Vietnam and its great heritage of practical righteousness by rectifying the wrong and utilizing the good so that one day it will conquer the world with the mightiest weapon of foreign languages. And this is as-a-matter-of-factly as true as steel!

Hoang Huu Phuoc

Reference:

Hoang Huu Phuoc. 27-8-2014. To Lie Or Not To Lie – It’s An HR Question. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/08/27/hoang-huu-phuoc-noi-ve-cong-tac-nhan-su/

Phần dịch nghĩa tiếng Việt

Trích đoạn từ bài nói chuyện của Hoàng Hữu Phước với sinh viên tại trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

Nếu các bạn muốn nâng cao khả năng nói và viết tiếng Anh, thì việc đầu tiên bạn cần làm – tuy rất ngạc nhiên và gây nhiều ngạc nhiên – là hãy đọc sách truyện thần tiên, truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu thuyết trường thiên, và đặc biệt là các tác phẩm khảo cứu bằng tiếng Việt.

Thời nay bao kẻ cùng đường thất cơ lỡ vận học đòi l‎ý luận rằng nếu muốn giỏi tiếng Anh (hay bất kỳ ngoại ngữ nào), bạn cần bắt đầu học tiếng Anh từ giai đoạn thứ nhì trong bài sonnet tựa đề Bảy Giai Đoạn Của Đời Người của Shakespeare, mà không biết rằng học kiểu đó chỉ giúp sản sinh ra thêm những công dân cho đất nước là chủ sở hữu của Trận Dịch Hạch Kinh Hoàng cùng Trận Đại Hỏa Hoạn cũng như Cuộc Chiến Giữa  các Gia Tộc Hoa Hồng.

Điều đúng đắn ở đây là ngoại ngữ là ngoại ngữ không hơn không kém, mà do vì một nguyên nhân bất kỳ nào đó hoặc bằng một cách nào đó song song tồn tại với tiếng mẹ đẻ của một người, thứ ngôn ngữ mà kể từ lúc người ấy được Đấng Toàn Năng ném đúng lên đùi của người mẹ để bắt đầu lắng nghe, cảm nhận, mô phỏng theo, rồi phát triển. Không bất kỳ ai có thể giỏi một “ngoại ngữ” mà không trước hết phải thật giỏi tiếng mẹ đẻ của mình. Từ sự hấp dẫn của các câu truyện, đến khuynh hướng kiếm tìm những diễn đạt tương tự bằng tiếng Anh (hoặc – tất nhiên – bất kỳ “ngoại ngữ” nào khác), người ta có được năng lực tối ưu hiện thực hóa những tư duy sâu sắc thành ngôn ngữ nói hoặc thể hiện bằng chữ viết. Tiếng Anh không phải chỉ để nói “Hê Lô”, hỏi thăm đường sá, hoặc kêu cứu. Và khi một học viên tiếng Anh có thể dùng tiếng Anh để diễn đạt ý kiến, ý tưởng, hay lý thuyết này nọ một cách hay ho, chính xác, súc tích, rõ ràng, và đủ thứ mỹ từ tích cực khác, lúc ấy mới có thể nói người ấy đã đạt được một cách mỹ mãn mục tiêu học giỏi tiếng Anh của mình.

Thiên Magna Carta và kỳ quan Stonehenge đã biết thế nào là sức tàn phá tàn nhẫn của vó câu vùn vụt của thời gian; song, chính những ngôn từ được nói hoặc viết lên mới thưởng lãm được sự phong phú hơn lên do con người khai thác những nội hàm ngụ ý đầy ý nghĩa của hai kiệt tác trên. Hãy làm phần còn lại của thế giới biết về Việt Nam cùng gia sản vĩ đại đầy sự đoan chính thực tiễn của đất nước này bằng cách chỉnh sửa cái chưa đúng và tận dụng cái đúng để có ngày trong tương lai Việt Nam sẽ chinh phục thế giới bằng ngoại ngữ, thứ vũ khí hùng mạnh nhất. Và đây là sự thật vững chắc đương nhiên.

Hoàng Hữu Phước.

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 27-8-2014. Hoàng Hữu Phước Nói Về Công Tác Nhân Sự.. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/08/27/hoang-huu-phuoc-noi-ve-cong-tac-nhan-su/

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.