Monthly Archives: August 2015

LinkedIn Cảm Ơn

Xin Cảm Ơn Phước Hữu Hoàng.

Nhờ những đóng góp (bài vỡ) của Ông, chúng tôi đã đạt số lượng 1 triệu người viết bài đăng trên LinkedIn.

Để chào mừng cột mốc này, chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn đến và trân trọng sự thành công của những thành viên như Ông

LinkedIn2

…Trên 1 triệu tay viết độc đáo của chúng tôi tải đăng mỗi tuần 130.000 bài viết trên LinkedIn. Khoảng 45% độc giả thuộc các tầng lớp trên của các ngành như Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, v.v. Những ngành có yêu cầu cao nhất thuộc công nghệ, dịch vụ tài chính, và đào tạo cao học. Tính trung bình hiện nay mỗi bài viết đến tay các nhà chuyên môn thuộc 21 ngành kỹ nghệ khác nhau ở 9 quốc gia…

Daniel Roth

Tổng Biên Tập LinkedIn

******************

Ghi chú: các bài viết Anh ngữ của Hoàng Hữu Phước trên LinkedIn:

1) Đăng lại song ngữ Anh-Việt trên wordpress.com:  Hoàng Hữu Phước nói về Công Tác Nhân Sự  – Luận Về Công Tác Nhân Sự: Thế Nào Là Trung Thực – To Lie Or Not To Lie:It’s An HR Question. August 27, 2014

2) Đăng lại song ngữ Anh-Việt trên wordpress.com: Tips for Learners of English – Lời Hướng Dẫn Dành Cho Người Học Tiếng Anh – January 16, 2015

3) Đăng lại song ngữ Anh-Việt trên wordpress.com:

Ngày Chiến Thắng 30-4-1975 April 11, 2015.

Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước September 1, 2014

4) Đăng lại song ngữ Anh-Việt trên wordpress.com: Luận Về Tác Động Của Quảng Cáo Tại Việt Nam – On Advertisement Impact in Vietnam January 28, 2015