Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Cho Dự Thảo “Luật Báo Chí (Sửa Đổi)”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2015

Kính gởi: Chủ Tịch Quốc Hội

Bản sao kính gởi:

– Bộ Chính Trị

– Các Phó Chủ Tịch Quốc Hội

– Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội

– Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

– Tổ Đại Biểu Đơn vị 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

– Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội

V/v Góp Ý Cho Dự Thảo Luật Báo Chí (Sửa Đổi)

Kính thưa Chủ Tịch:

Tôi là Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, kính có góp ý sau cho Dự Thảo Luật Báo Chí (Sửa Đổi) dự kiến sẽ được đưa ra cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khóa XIII.

Điều 34: Thẻ Nhà Báo

Trước thực tế nhiều chục năm nay Thẻ Nhà Báo không theo thông lệ quốc tế, tôi đề nghị ghi tên họ đầy đủ của nhà báo/phóng viên đúng như tên họ ghi trên Chứng Minh Nhân Dân vì kiểu ghi bút hiệu trên bài viết đăng trên báo cũng như ghi trong thẻ nhà báo là kiểu “nghệ danh” chỉ dành cho những tác giả văn học tức những người không-viết-về-sự-thật.

Ngoài ra, việc ghi tên họ thật sự trên Thẻ Nhà Báo đáp ứng năm yêu cầu sau:

(a) đồng nhất với tất cả các “thẻ” khác như thẻ nhân viên ở tất cả các cơ quan, xí nghiệp, v.v., không tạo ra bất kỳ ngoại lệ nào đối với nhà báo;

(b) cá nhân, địa phương hoặc cơ sở được nhà báo tiếp cận có thể kiểm tra so sánh Chứng Minh Nhân Dân và Thẻ Nhà Báo khi nhà báo đến liên hệ tác nghiệp;

(c) hạn chế việc giả danh nhà báo;

(d) đồng nhất với thực tế áp dụng của các nhà báo nước ngoài là những người chỉ sử dụng tên thật trong các bài đăng báo (nhà báo có đẳng cấp – dù trong lĩnh vực báo in hay báo hình – ở nước ngoài không bao giờ dùng “nghệ danh” hay “bút danh” vì muốn chứng tỏ những gì được viết ra là từ sự thật và bởi con người thật chứ không từ sự tưởng tượng và bởi công cụ người máy); và

(e) nên có phần tiếng Anh cùng in trên thẻ nhà báo cho phù hợp với giao tiếp thời hội nhập.

Kính mong Chủ Tịch quan tâm đến các ý kiến đóng góp trên.

Kính chào trân trọng.

Hoàng Hữu Phước

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.