Ajinomoto

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tôi đã viết nhiều về quảng cáo bột giặt, rằng càng nhiều bọt càng lạc hậu qua thực tế bột giặt dùng cho máy giặt luôn có rất ít bọt vì nếu nhiều bọt sẽ văng ra bên trong thành máy giặt là rĩ sét hay chập điện phá hỏng máy giặt chứng tỏ bọt chẳng dính dáng gì đến công năng tẩy sạch của bột giặt cũng như bột giặt “siêu bọt” chỉ là bột giặt của nhà sản xuất thấp kém vì chất tạo bọt DBSA chỉ làm gia tăng mức độ ô nhiểm tàn phá môi sinh của các dòng sông, rằng chỉ có nội dung – dù không tưởng – về việc nước thải từ giặt giũ với bột giặt ấy đóng góp vào việc thanh lọc dòng sông mới xứng đáng tầm cỡ cho một quảng cáo lấn sân trên truyền hình.

Báo chí đã nói rất nhiều về ô nhiễm môi trường và những vụ án làm ô nhiễm môi sinh; song, không bất kỳ một sản phẩm tiêu dùng gia dụng nào quảng cáo trên báo chí mang nội dung tác dụng bảo vệ môi trường của sản phẩm ấy cả.

Ấy vậy mà mới đây quảng cáo của Ajinomoto trên tivi có nội dung nói về nước qua sản xuất đã được xử lý để trở thành trong lành, bảo vệ môi trường khi ra hòa với những giòng sông.

Quảng cáo của Ajinomoto là quảng cáo đầu tiên nâng niu giòng sông Việt.

Quảng cáo của Ajinomoto là quảng cáo đầu tiên nâng niu môi trường sống Việt.

Quảng cáo của Ajinomoto hoàn toàn thích hợp với CSR – trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Quảng cáo của Ajinomoto nâng thương hiệu Ajinomoto lên hàng ngũ đại gia đầu tiên biết thế nào là tầm quan trọng cho sự sinh tồn của hậu thế nước sở tại Việt Nam.

Quảng cáo của Ajinomoto tạo tiền lệ đột phá cho quảng cáo, trở thành công ty tiên phong trực tiếp thông qua công cụ gián tiếp để nêu bật sự thành công của doanh nghiệp trong đầu tư lớn cho vấn đề lớn mang thuộc tính văn minh cao của bảo vệ môi trường.

Quảng cáo của Ajinomoto chứng minh sự thành công thực sự trong kinh doanh và thế lực tài chính hùng mạnh thực sự của doanh nghiệp.

Quảng cáo của Ajinomoto cho thấy đất nước Việt Nam này đã thực sự được tôn trọng.

Xin cảm ơn Ajinomoto vì tất cả những điều tích cực trên.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Kính mời tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 12 Ý Kiến Tư Vấn Dành Cho Giới Quảng Cáo

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.