0948268544

Hoàng Hữu Phước, MIB

Có vài người quen báo với tôi rằng họ nhận được cuộc gọi nhỡ từ một số lạ đối với họ là số 0948268544, với điều kỳ lạ là số ấy có kèm theo một hình ảnh tổng hợp những 4 thành tố bao gồm (a) ảnh gia đình tôi, (b) tên tôi, (c) số phone của tôi mà họ đã biết rõ mang dòng chữ “ĐT Di Động”, và (d) số lạ của kẻ lạ gọi tới cũng được đính kèm dòng ghi chú “Cơ Quan”, cứ như thể cuộc gọi ấy do “người của tôi” gọi đến.

 Nonsense2NonsenseNonsense1

Tất nhiên, khi bạn có một số điện thoại của người quen, bạn có thể đặt tên cho số đó, thậm chí gắn hình vào số đó từ kho hình ảnh đang có trong phone của bạn, để khi số đó gọi đến, bạn sẽ biết ngay là từ ai.

Đàng này, kẻ lạ phone bạn nhưng để lại tên và hình ảnh không do bạn đặt hay cài hình, nhất là hình đó không do bạn phối hợp tạo nên cầu kỳ đến thế.

Vậy đích thị đó là kẻ gian.

Kẻ gian ấy có thể có ác ý để làm ô danh tôi qua những nội dung mà hắn/thị có thể ngụy tạo ra khi trò chuyện cùng người nhận cuộc gọi của hắn/thị.

Kẻ gian ấy có thể là kẻ đói khát như thường thấy trong xã hội ta, tức là ngụy tạo ra “cơ quan” của tôi để kêu gọi chung tay quyên góp làm việc thiện, hay để lừa bịp cung cấp dịch vụ nào đó như nhận tiền để “chạy án”, v.v.

Nhưng dù hắn/thị là kẻ có ác ý hay kẻ dói khát, các bạn cũng cứ việc mắng hắn/thị rồi cúp máy rồi báo tin cho tôi.

Nói tóm lại, các bạn hãy đề phòng cuộc gọi từ cái số 0948268544 nêu trên cũng như từ những số lạ nhưng lại mang danh người bạn đã quen hoặc có biết.

Nội dung trên đã được báo ngay cho Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.