Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước

(Theo đề cương của Mặt Trân Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gởi:

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Quận 1

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Quận 3

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Quận 4

 

Bản sao kính gởi Lãnh Đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn Vị 1

 

Kính thưa Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Tổ Đại Biểu Đơn Vị 1 các Quận 1, 3, và 4, xin báo cáo việc thực hiện Chương trình Hành động trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII như sau:

I- Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Người Đại Biểu

1) Yêu Cầu Chính trị & Tư Tưởng:

a- Chấp hành chủ trương, dường lối của Đảng, chính sach pháp luật của Nhà Nước:

Tôi và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu:

Tôi thực hiện đầy đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu quốc hội theo luật định.

c- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Tôi và gia đình luôn gương mẫu gìn phẩm chất chính trị trên cơ sở ủng hộ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng dù bản thân tôi và gia đình riêng của tôi không có ai là Đảng viên Cộng sản, luôn duy trì lối sống lành mạnh, đạo đức, liêm chính, minh bạch, và tích cực.

Để giữ mình luôn liêm chính, liêm khiết, nghiêm minh, xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri, tôi đã – chưa bao giờ đến thăm, gởi quà, gởi thiệp, gởi hoa, v.v., cho bất kỳ vị lãnh đạo nào của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, bất kể vào dịp lễ lớn nào của quốc gia hay lễ cá nhân nào của lãnh đạo hay thành viên gia đình của lãnh đạo; chưa bao giờ nhận lời “chạy án” hay chịu lắng nghe về nội dung “đền ơn” của bất kỳ công dân nào đối với các khiếu nại – tố cáo của họ; chưa bao giờ sử dụng cái uy của thành viên của “cơ quan quyền lực cao nhất nước” trong quan hệ với các cơ quan Nhà nước để phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp bản thân hay cho quyền lợi cá nhân và gia đình, người thân, người quen; luôn giữ khoảng cách đối với thượng cấp (các lãnh đạo) và người đồng cấp (các Đại biểu Quốc hội) nghĩa là luôn luôn với tinh thần lịch sự, hợp tác, hỗ tương, tận tâm, trung thực, công tâm, thân tình; và luôn làm tròn công việc của một Đại biểu Quốc hội.

d- Giữ mối liên hệ với nhân dân:

Tôi giữ gìn mối liên hệ rất tốt với nhân dân, đặc biệt trên tinh thần và thực chất của người Đại biểu Quốc hội là phục vụ nhân dân không những tại địa bàn Tổ Đại Biểu Quốc Hội Đơn Vị 1 (gồm các Quận 1, 3, và 4 của Thành phố Hồ Chí Minh) mà còn nhân dân cả nước, nên cử tri ở các quận khác và các tỉnh kể cả từ khu vực phía Bắc, miền Trung, đã cậy tin gởi đến tôi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, và tôi đã cố gắng phục vụ tốt nhất có thể đối với sự cậy tin này của nhân dân .

e- Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú:

Tôi và gia đình luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú trong tất cả những kêu gọi của chính quyền địa phương đối với việc xây dựng gia đình văn hóa mới, xây dựng khu phố văn hóa, đóng góp cứu trợ hoặc chăm lo cho người nghèo, xây dựng dân phòng, tham gia các buổi họp dân phố, phát biểu với tư cách Đại biểu Quốc hội tại các buổi họp dân phố để giải thích các câu hỏi liên quan đến pháp luật hoặc kỳ họp, cũng như ủng hộ và đáp ứng tất cả các vận động và kêu gọi khác của địa phương.

2) Thực hiện nhiệm vụ người đại biểu

a- Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, Tìm hiểu tân tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ảnh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc Hội và cơ quan chức năng:

Tôi tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, và vắng mặt chỉ trong trường hợp bất khả kháng như Kỳ Họp 9 nhằm lúc tôi vào bịnh viện điều trị nhồi máu cơ tim và Kỳ Họp 10 nhằm lúc tôi tham gia chương trình vật lý trị liệu, và trong những lần vắng mặt đều có lý do chính đáng và có xin phép lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Chủ tịch Quốc hội.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các quận 1, 3, và 4 đã luôn thu thập, ghi nhận, đúc kết, báo cáo rất đầy đủ tất cả các ý nguyện ý kiến và kiến nghị của cử tri, làm tài liệu phục vụ sự tham khảo của các Đại biểu Quốc hội và giúp Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trung Ương báo cáo trước Quốc Hội tại các kỳ họp. Do đó, tôi không lập lại các ý kiến của cử tri tại Quốc Hội; thay vào đó, tôi trên cơ sở nắm bắt tâm tư tình cảm và quan tâm của cử tri đối với vận mệnh quốc gia để ra sức đóng góp ý kiến đối với những vấn đề hay lĩnh vực có liên quan đến ý nguyện chung này của nhân dân cả nước.

b) Theo dõi, đôn đốc, giải quyết và giám sát việc giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan chức năng:

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên chủ động theo dõi, đôn đốc, giải quyết và giám sát việc giải quyết đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan chức năng, và trong những trường hợp có yêu cầu của Đoàn tham gia các đoàn trong các hoạt động giải quyết và giám sát việc giải quyết này tôi đều cố gắng tham gia.

c) Tham gia góp ý Hiến Pháp, các bộ luật và các văn bản khác, tham gia chất vấn tại các kỳ họp Quốc Hội, tiếp công dân, và các nhiệm vụ khác.

Là Đại biểu Quốc hội Khóa XIII là Khóa có các nội dung cực kỳ quan trọng như thông qua Hiến Pháp 2013, thông qua các bộ luật lớn như Luật Đất Đai, Luật Biển, và nhiều dự án luật khác, tôi đã tích cực tham gia góp ý bằng văn bản và bằng phát biểu tại nghị trường đối với Hiến Pháp và các bộ luật cũng như tham gia chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội.

Tổng số các hội thảo, hội nghị góp ý luật trong Khóa XIII của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là 179 và tôi đã tham gia 48 hội thảo hội nghị này.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát trong nhiệm kỳ Khóa XIII của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã tham gia 5 đoàn trong tổng số 42 đoàn giám sát.

Đối với công tác của Ủy Ban Đôi Ngoại của Quốc hội mà tôi là thành viên, tôi cũng đã tham gia 4 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở Campuchia tại Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, và tại nước Campuchia.

Đối với công tác tiếp công dân tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh theo phân công của lãnh đạo Đoàn, tôi đã có 7 buổi làm việc và tiếp 52 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Thay vì nhanh chóng chuyển ngay đến các cơ quan hữu quan các đơn thư khiếu nại – tố cáo thuộc những hồ sơ đã kéo dài nhiều năm của công dân, tôi dành ra nhiều thời gian hơn luật định để nghiên cứu thật kỹ các hồ sơ. Khi nhận ra rằng những vụ việc kéo dài hàng chục năm dù đã luôn được các Đại biểu Quốc hội các khóa tiền nhiệm tích cực chuyển ngay đến các cơ quan có thẩm quyền cũng như tích cực đôn đốc các cơ quan này giải quyết vẫn không làm tình hình khả quan hơn, tôi đã tư vấn và giúp công dân viết lại đơn thư cho có tính tập trung cao và mạnh mẽ hơn, tôi còn viết thư đề nghị hướng giải quyết cụ thể với sự tham gia của tôi khi có tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, đồng thời tôi viết bài trên các blog để hướng dẫn công dân về khiếu nại – tố cáo.

II- Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Hành Động Của Đại Biểu Khi Tham Gia Ứng Cử

1) Nội dung chính của Chương Trình Hành Động khi tham gia ứng cử

a- Đối với địa bàn cử tri:

Tích cực gắn bó, hỗ trợ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đối với các kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố;  gần gũi, trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, giải đáp các thắc mắc của cử tri; tư vấn cử tri các quy trình phù hợp pháp luật để cơ quan chức năng giải quyết nhanh và thỏa đáng các sự việc do cử tri nêu lên; v.v.

Được cử tri tín nhiệm, tôi đã giúp cử tri chuyển tải các góp ý và hiến kế của cử tri đến Thường Vụ Quốc Hội, Bộ Chính Trị, Chủ Tịch Nước, hoặc Chính Phủ như hai công trình nghiên cứu Góp Ý Về Luật Đất Đai của cử tri Quận 1 Ngô Long Minh, một cử tri ở Hà Nội tố cáo hành vi tiêu cực của một cựu Chủ nhiệm một Ủy Ban của Quốc hội Khóa XI & XII đối với họ tộc và đối với an ninh trật tự quốc gia, hoặc 5 bản hiến kế của cử tri Quận Bình Thạnh Lại Thu Trúc, v.v.

b- Đối với quốc gia:

Tích cực đấu tranh chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nhà nước và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh và hiện đại hóa quân đội; chủ động nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách cách tân giáo dục các cấp tiểu học, trung học và đại học; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; v.v..

c- Cam kết thực hiện Chương Trình Hành Động sau khi đắc cử:

Dám đề đạt ý kiến, dám thực hiện và chịu trách nhiệm về các lời hứa. Lời nói luôn đi đôi với việc làm, và việc làm luôn tốt hơn lời nói. Phải nêu nhiều vấn đề để làm được nhiều hơn mới đáp ứng được các yêu cầu cấp bách của đất nước và dân tộc.

Trong bài phát biểu vận động bầu cử trên Đài Truyền Hình HTV9, tôi còn nêu cam kết cộng tác chặt chẽ và hiệu quả với Hội Đồng Nhân Dân qua các tư vấn thích hợp, và nêu phương châm “người Đại Biểu Quốc Hội phải biết lo trước cái lo của người dân và chịu trách nhiệm cá nhân trước tổ quốc về những đóng góp hiệu quả cho quốc thái, dân an”.

2) Kết quả việc thực hiện Chương Trình Hành Động

Tôi đã thực hiện các nội dung chính được nêu tóm tắt ở trên. Tinh thần chủ yếu là (a) tất cả các kế hoạch đều có thể được thay đổi, bổ sung, hoàn thiện tùy vào yêu cầu thực tế của hoàn cảnh, chẳng hạn Quốc hội Khóa XIII phải đương đầu với nhiều thách thức khó khăn chưa có tiền lệ như căng thẳng ở Biển Đông, v.v.; và (b) áp dụng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để dựa vào cái chính được minh định của việc luôn hết lòng vì nước, vì dân, vì đảng, vì chế độ xã hội chủ nghĩa, còn từng việc cụ thể để thực hiện việc phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng thì tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể cũng như từng yêu cầu cụ thể phát sinh từng giai đoạn mà thực hiện mới hoặc thực hiện khác đi.

III- Nhận Xét & Đánh Giá

1) Mặt được

Tôi đã hoạt động đúng theo tinh thần của khẩu hiệu tôi đã nêu ra từ đầu là: người Đại Biểu Quốc Hội phải biết lo trước cái lo của người dân. Thí dụ cụ thể: trước khi người dân biết lo lắng về hậu quả có thể có của Luật Biểu Tình, tôi đã lo lắng trước và chuyển tải đến Quốc Hội thông điệp rằng Luật Bểu Tình đòi hỏi nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về nó chứ không thể vội vàng cho ra dự thảo Luật, và đề nghị của tôi đã được nhân dân đồng thuận qua việc các đại biểu quốc hội của nhân dân đồng ý chưa soạn thảo dự án luật này trong toàn nhiệm kỳ XIII.

Đối với những đóng góp cách tân giáo dục và các đóng góp cho các lĩnh vực khác, tôi hiểu biết rằng các góp ý đều có giá trị tham khảo, bảo lưu, chứ không phải góp ý là bắt buộc các góp ý đó phải được thực hiện, do đó, tôi thường xuyên viết các văn bản góp ý đầy đủ chi tiết gởi các Bộ Trưởng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu xem xét lâu dài, thay vì đợi đến lúc vào nghị trường nhấn nút đăng ký chỉ được phát biểu ngắn gọn trong 7 phút.

Ngoài ra, tôi còn tích cực viết bài đăng trên mạng, cụ thể đã đăng tổng cộng 385 bài viết về 24 chủ đề khác nhau trên hai trang blog, để nêu các nhận định, các ý kiến tích cực, trước hiện trạng có quá nhiều blog tải đăng những nội dung tiêu cực không thân thiện, và mang tính chống đối Chính phủ, chống Cộng. Đối với các buổi phỏng vấn của nước ngoài, tôi đều chứng tỏ bản lĩnh ứng đối tích cực trong tuyệt đối bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà Nước, mà không để có bất kỳ sơ hở nào trong đối đáp tạo điều kiện cho sự bài xích của nước ngoài. Tôi đã đạt được mục tiêu này nhờ vào lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Đối với những khiếu nại nhạy cảm như trường hợp của công dân ở Hà Nội khiếu nại công an xâm phạm tự do tín ngưỡng đối với “Pháp Luân Công”, tôi đã không chuyển thư đi, mà thay vào đó viết công văn trả lời công dân, giải thích rằng Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo nên công an đã không sai khi tịch thu các ấn phẩm tuyên truyền Pháp Luân Công.

Ngoài ra, tôi đã nhận được tình cảm của người dân và gia đình người dân, như trường hợp cháu ngoại của Cụ Lý Vĩnh Bá trên 90 tuổi ở Quận Phú Nhuận đã quay sang động viên an ủi tôi dù việc tôi gởi thư can thiệp đến Tòa Án Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ kiện của Cụ đã không bao giờ được lãnh đạo Tòa Án quan tâm phúc đáp. Hoặc công dân Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội đã gởi đơn cho tôi xin can thiệp cứu xét trường hợp người em trai bị sát hại nhiều chục năm trước, khi hay tin tôi phải cấp cứu do nhồi máu cơ tim đã chạy tìm lo các phương thuốc gia truyền gởi vào cho tôi và thậm chí còn vào các đền chùa lạy cúng cho tôi tai qua nạn khỏi. Những tình cảm ấy tôi nhận được từ cử tri nhiều nơi trong cả nước đã là phần thưởng tinh thần vô giá, an ủi tôi rằng dù tôi đã không thực hiện toàn vẹn các lời hứa với cử tri hay sự tích cực phục vụ nhân dân của tôi không có kết quả như ý, tôi vẫn được cử tri thông hiểu và thông cảm.

2) Tồn tại, hạn chế

– Tôi đã có những góp ý bằng văn bản gởi Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các kế hoạch phát triển của Hội Đồng tại các phiên họp toàn thể. Việc đóng góp luôn gặp khó khăn do các bản kế hoạch chỉ được phát cho tôi vào phiên khai mạc kỳ họp của Hội Đồng Nhân Dân nên các góp ý khẩn khó được nghiên cứu để đưa vào chương trình nghị sự tranh luận.

– Việc tích cực tư vấn công dân có đơn thư khiếu tố cách viết lại đơn, nơi cần gởi đến, cũng như đề xuất của tôi với các lãnh đạo các cơ quan trung ương cách giải quyết các khiếu nại cụ thể của người dân đã không đạt kết quả do đa số các lãnh đạo này không phúc đáp các kiến nghị ấy của tôi.

3) Đề xuất, kiến nghị   

a- Đối với Quốc Hội

Các Đại biểu Quốc hội nhất thiết phải có thực quyền bình đẳng, không thể chấp nhận việc Đại biểu Quốc hội không có đảng tịch không là chức sắc chính quyền thì lãnh đạo các cơ quan trung ương không quan tâm phúc đáp.

Các Đại biểu Quốc hội khi đi công tác ở nước ngoài nhất thiết phải được Quốc Hội mua bảo hiểm như loại Leisure Travel do Công ty AIG của Mỹ đang cung cấp tại Việt Nam để khi có vấn đề về sức khỏe, tai nạn, hoặc các sự cố khác ở nước ngoài thì người Đại biểu Quốc hội không lâm vào cảnh khó xử. Ngay cả khi Đại biểu Quốc hội đi công tác tại địa phương khác trong nước cũng phải có quy định xử lý các trường hợp tương tự, do sự phức tạp của công việc giấy tờ khi người Đại biểu Quốc hội có hoặc không mang theo thẻ bảo hiểm y tế.

b- Đối với Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh nên tham vấn các Đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trước các kỳ họp Hội Đồng Nhân Dân để xem có Đại biểu Quốc hội nào quan tâm đóng góp ý kiến cho Hội Đồng Nhân Dân để Hội Đồng Nhân Dân tổ chức in ấn gởi trước cho các Đại biểu Quốc hội này tất cả các báo cáo và tài liệu chính thức sẽ được sử dụng tại Kỳ Họp mà các Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân sẽ được nhận. Các Đại biểu Quốc hội như thế sẽ có đủ thời gian nghiên cứu và gởi các văn bản góp ý để Hội Đồng Nhân Dân có thực sự tham khảo và thực sự xem xét.

IV- Phương Hướng Thực Hiện Chương Trình Hành Động Từ Nay Đến Hết Nhiệm Kỳ

Tôi sẽ tiếp tục tích cực góp ý xây dựng luật, kiến nghị các vấn đề mới phát sinh, xử lý các đơn thư khiếu tố của cử tri trên cả nước, và tham dự kỳ họp chót kết thúc nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc Hội Khóa XIII, luôn trên tinh thần lời hứa với cử tri “luôn biết lo trước cái lo của người dân” và “bảo vệ đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Trên đây là báo cáo hoạt động chuyên nghiệp của tôi với tư cách Đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (2011-2016) kính trình Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và kính báo cáo cùng cử tri.

Trân trọng,

Người lập báo cáo

Hoàng Hữu Phước

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn Vị 1

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.