Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Trả Lời Các Câu Hỏi Của Người Dân

Hoàng Hữu Phước, MIB

Nhiệm kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 sắp kết thúc.

Người dân – kể cả Việt Kiều – có thể nêu bất kỳ câu hỏi nào, liên quan đến bất kỳ lĩnh vực nào, cho tôi để được trả lời minh bạch, đầy đủ, và cụ thể trên blog này.

Xin vui lòng gởi câu hỏi đến tôi bằng thư bảo đảm (các Việt Kiều nên gởi email cho người thân nào đó ở Việt Nam, nhờ người ấy in ra và gởi thư bảo đảm đến tôi), viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, hay tiếng Nga, có ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho tôi được ghi tên người nêu câu hỏi trong phần trả lời của tôi bằng tiếng Việt (kèm thêm phần dịch tiếng Anh nếu câu hỏi viết bằng ngôn ngữ khác) trên blog.

Lý do xin gởi thư bảo đảm:

– Từ lúc tôi phát biểu trước Quốc Hội về Luật Biểu Tình năm 2011 tôi đã nhận hàng ngàn tin nhắn và email đe dọa, và trước tình hình tin tặc phát tán virus, tôi buộc phải từ chối không mở đọc tất cả các email không đến từ những người tôi quen biết, đồng thời không nhận các cuộc gọi tới từ số điện thoại chưa thuộc danh sách những người quen biết của tôi.

2

– Thư bảo đảm để người gởi tỏ lòng tôn trọng người nhận, ngụ ý biết người nhận có trăm công ngàn việc phải làm nên không sao dành ra nhiều phút cho mỗi người để trò chuyện giải bày các nội dung khiếu tố, oan sai, hay thắc mắc; mà một bức thư gởi qua bưu điện sẽ tạo điều kiện cho người nhận không những đọc khi thuận tiện, mà lại còn có “hồ sơ lưu”, không để “lời nói gió bay” không bằng không chứng.

– Trong thư có thể ghi thêm địa chỉ email và số phone của người đặt câu hỏi để cả hai chi tiết này được ghi vào danh bạ email và danh bạ phone của người nhận để từ đó về sau các liên lạc có thể thực hiện bằng email và phone với người nhận.

Do đây là quyết định của riêng tôi, người chuyên đề ra những công việc chưa từng có tiền lệ ở Quốc Hội Việt Nam, xin vui lòng gởi các câu hỏi về tôi tại địa chỉ sau, thay vì về Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh như trong năm năm qua:

Hoàng Hữu Phước: Công ty MYA, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII (2011-2016)

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.