Đả Đảo Bọn Giặc Trung Quốc!

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Đương Nhiệm Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

Bài thứ 32 của tháng 12-2015

Đăng ngày 30-12-2015

 

Ngay sau khi Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam lên đường về nước, Thằng giặc Tàu lại kéo dàn khoan lê lết đến vùng biển Việt Nam mà tiên sư cha tổ cha bọn chúng bảo là thuộc về tiên sư cha tổ cha bọn chúng từ ngàn xưa.

Một “best practice” tức quy tắc thực hành hảo lớ hảo lớ của Tàu là cứ mỗi khi tiếp đón lãnh đạo cao cấp của Việt Nam xong là chúng bày trò lấn lướt lấn sân lấn chiếm lấn chen nhằm 3 nguyên nhân với 3 mục đích mà 3 thuốc chữa sau có thể hóa giải hiệu nghiệm hiệu quả đầy hiệu năng:

1) Nguyên Nhân Bịnh Lý Thần Kinh: Giống y hệt mấy tên hề rẻ tiền, cứ sau mỗi lần ra vẻ nghiêm trang hữu hảo thân tình là ngay lập tức bọn Tàu dơ dáy dơ bẩn cười khùng khục hể hả hân hoan. Mục Đích: Cứ sau mỗi lần đón chào lãnh đạo cao cấp của Việt Nam là ngay lập tức bọn Tàu dơ dáy dơ bẩn cười to “Bị lừa rồi, chú em! Hà Hà Hà” để chứng minh thế giới rằng Tàu là vua lừa bất khả chiến bại. Thuốc Chữa Của Lăng Tần: Việt Nam phải khẩn trương tăng vốn đầu tư đền bù giải tỏa mặt bằng để mở rộng Bịnh Viện Tâm Thần ở Biên Hòa để có thể chứa hết bọn Trung Nam Hải.

2) Nguyên Nhân Tiên Sư Tổ Cha Tàu: Tiên sư tổ cha của Tàu có góp nhặt tạo thành các pho binh thư nên Tàu phải ôn đi ôn lại cho nhuyễn nhuần. Mục Đích:   Chương dễ học nhất dễ thực hành nhất dễ hù thiên hạ nhất là tự phong mình là “thiên tử” tức “con trời” để tự động biến nhân loại thành dưới cơ, tự động biến đất đai của thiên hạ là của mình tức “con trời”. Thuốc Chữa Của Lăng Tần: Nhất thiết phải dạy Tàu biết rằng Tàu chỉ biết một chứ chưa biết hai, vì rằng sự thật thứ nhất không thể chối cãi: Tàu đúng là “con trời”, và rằng sự thật thứ hai không thể chối cãi: Việt là “trời”. Nếu là “thiên tử” có hiếu, Tàu phải để Việt nọc ra đánh đòn, răn dạy; còn nếu đại bất hiếu thì bị Việt đưa ra Đại Hội Đồng Liên Hợp Thiên (UNO tức United Numens Organization, không phải Liên Hợp Quốc UNO tức United Nations Organization) để từ bỏ, không được phép xài tiếp chữ “con trời”. Phải cho Tàu biết rằng vì Tàu là con nên mới đương nhiên có sức khỏe mạnh hơn Bố của nó, và rằng vì Tàu là con nên mỗi lần đánh Bố là bị “trời đánh” nên có bao giờ thắng được Việt đâu!

3) Nguyên Nhân Bôi Nhọ Lãnh Đạo Cao Cấp Của Việt Nam: Cách tiêu diệt Việt Nam hay nhất là phải cung cấp cơ hội cho bọn chống Việt chống phá mạnh hơn vào dân tâm người Việt. Mục Đích: Làm cho thiên hạ chống trời (tức…chống Việt) hê lên rằng do lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sang thăm để lén ký kết thỏa thuận yêu cầu Tàu sang chiếm đảo nên Tàu buộc lòng phải thực hiện theo các thỉnh nguyện của “đồng chí” Việt. Thuốc Chữa Của Lương Y Lăng Tần: Lãnh đạo cao cấp của Việt Nam nên (a) chấm dứt sang thăm Tàu vì 100 lần thăm Tàu thì có đến ít nhất 169 lần rưỡi Tàu ra tay đê tiện ngay sau đó, và (b) khi buộc phải sang thăm Tàu thì trong các tuyên bố chung ký kết phải có điều khoản cuối cùng rằng “Nếu chúng mày dám giở trò với nước tao để làm tao mang tiếng trước thời hạn 365 lần 365 ngày thì tuyên bố chung này tự động vô hiệu lực”.

Đả Đảo Tàu!

Đả Đảo Trung Quốc!

Đả đảo Trung Hoa!

Đả Đảo Tập Cận Bình!

Tiên Sư Cha Tàu!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Đương Nhiệm Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 24-12-2015. Hoa Tàu.

Hoàng Hữu Phước. 07-7-2014. Sát Tàu

Hoàng Hữu Phước. 01-12-2015. Đả Đảo Xi Jinping!

Hoàng Hữu Phước. 19-10-2015. Tàu Hứa Không Xâm Lược Các Nước Láng Giềng

Hoàng Hữu Phước. Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình

Hoàng Hữu Phước. 18-6-2014. Hân Hoan Đón Chào Dương Khiết Trì

Hoàng Hữu Phước. 22-6-2014. Dương Khiết Trì Run Sợ

Hoàng Hữu Phước. 30-8-2014. Uy Thế Việt Nam Tại Trung Nam Hải

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.