Bài Ca Gởi Học Trò

Hoàng Hữu Phước, MIB

Bài viết thứ 35 của tháng 12-2015

Đăng ngày 31-12-2015

Học trò tôi tại vài trường trung học trong thành phố cho biết đã dạy xong cho các lớp bài Auld Lang Syne tiếng Việt của tôi để phục vụ văn nghệ tất niên 2016.

Tôi vội nói với các em rằng do tôi đâu biết các em áp dụng chốn học đường nên trong phiên bản tiếng Việt có đoạn “nâng ly” rượu ắt phù hợp hơn cho người lớn. Vì vậy tôi soạn phiên bản mới dưới đây để các em dạy học trò cho Tất Niên Tết Nguyên Đán vậy:

 Auld Lang Syne2

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 21-12-2015. Cùng Hát Chúc Mừng Năm Mới 2016

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.