Công Tác Tiếp Dân

(Bài thứ 8 trong chuỗi bài tư vấn phục vụ các ứng cử viên tự do ra tranh cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV 2016-2021)

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

 Tiepdan

Tiếp theo mạch 7 bài [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] đã viết phục vụ người dân muốn hiểu thấu đáo về sinh hoạt ở Quốc Hội và đặc biệt phục vụ các công dân – nhất là người ngoài Đảng – có mong muốn tự ra ứng cử Quốc Hội kể từ Khóa XIV (2016-2021) trở đi, hôm nay tôi xin khẩn trương nói tiếp về những vấn đề các bạn cần biết khi tiếp công dân vì tính cấp bách của thời gian do đã cận kề kỳ bầu cử.

Là nghị sĩ, bạn sẽ có những buổi tiếp dân tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tại địa phương Tỉnh hay Thành phố nơi bạn thuộc về. Những lần tiếp dân này do Văn phòng Đoàn tự sắp xếp, tự phân bố thời gian theo lịch làm việc hàng tuần (thí dụ hai buổi mỗi tuần), hoặc thu xếp theo ý muốn của người dân yêu cầu gặp một nghị sĩ đặc biệt nào đó.

Số lần tiếp dân trong toàn nhiệm kỳ không nhiều. Đơn cử thí dụ tại Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thì với tổng số 30 nghị sĩ, trong nhiệm kỳ 2011-2016 đến ngày tổng kết 15-11-2015 thì:

Tiep Dan

Tôi là nghị sĩ được xếp tiếp dân trong 7 buổi trong toàn nhiệm kỳ. Những vị Trưởng và Phó Đoàn do là chuyên trách thường trực tại Văn Phòng Đoàn nên trực tiếp tiêp dân nhiều buổi nhất. Như vậy, việc tiếp dân không đòi hỏi bạn phải thu xếp nhiều thời gian.

Tại buổi tiếp dân nơi phòng tiếp công dân, bạn sẽ có sự trợ giúp của một thư ký biên bản do Văn phòng Đoàn Đại Biểu phân công.

Người dân trước đó có đến Văn Phòng đăng ký gặp Đại biểu Quốc hội sẽ nhận được thư báo cho biết ngày, giờ, địa điểm, và tên nghị sĩ sẽ tiếp mình. Vào buổi tiếp, người dân sẽ ngồi chờ tại điểm tập trung để lần lượt được mời vào trong gặp vị nghị sĩ ấy.

Nội dung người dân đem đến buổi tiếp luôn là các khiếu nại mà đa số là phức tạp do kéo dài chưa đạt được sự đồng thuận giữa người dân và cơ quan chức năng có liên quan. Có những vụ việc có thể đã có quyết định cuối cùng; song, người dân vẫn tiếp tục thực hiện quyền khiếu nại của mình theo luật định hiện hành. Bạn sẽ là người lắng nghe, đặt câu hỏi, tiếp nhận hồ sơ, và khi cần có thể yêu cầu thư ký giúp bổ sung các thông tin mà bạn cần do các thư ký này đã hoặc nắm vững nội dung khiếu nại thời gian dài, hoặc đã nghiên cứu hồ sơ kỹ từ trước để trợ giúp bạn hiệu quả.

Bạn phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cả sự giận dữ to tiếng của người dân do bức xúc vì vụ việc của người dân ấy kéo dài hoặc gây bất lợi cho người ấy. Dù bàn làm việc của bạn có lắp đặt camera quan sát cùng với nút bấm báo nguy ngay tầm tay của bạn trong trường hợp bạn cho là bạn có thể bị đe dọa, tôi khuyên bạn hãy bình tỉnh, đồng cảm với sự bức xúc ấy của người dân, để buổi tiếp dân kết thúc bằng lời dặn dò của bạn và lời cảm ơn của người dân. Trong 7 buổi tiếp dân, tôi đã có 3 buổi lắng nghe sự mắng nhiếc của người dân dành cho tôi do họ cho rằng các khiếu tố của họ đã không được các vị tiền nhiệm xử lý hợp lý thì tôi cũng sẽ “phủ binh phủ, huyện binh huyện” tiếp tục chẳng làm gì cả mà thôi. Tôi đã dịu dàng kiên nhẩn lắng nghe với sự thông cảm và an ủi, giúp làm các buổi tiếp dân kết thúc trong thân tình, xây dựng, cảm thông. Chỉ có một lần khi một người khiếu nại la hét mắng chưởi chế độ, đe dọa chạy đến Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ gần đó để nằm lăn ra ăn vạ tố cáo làm nhục Nhà Nước Việt Nam cướp đất của dân bức hại gia đình liệt sĩ, tôi đã gầm lên nói to cái xằng bậy của lời đe dọa ấy, làm lấn át hoàn toàn tiếng gào mắng của người khiếu nại khiến lực lượng an ninh chạy ùa vào dù tôi không nhấn nút, vì tôi muốn ngăn chặn sự thiếu kềm chế của người ấy có thể làm người ấy phạm phải những lỗi tai hại hơn trước pháp luật do nội dung chống đối đe dọa đã được ghi âm, và tôi đã khiến người khiếu nại sau đó phải chấm dứt sự thóa mạ Nhà Nước, bắt đầu uống nước do tôi mời để nói chuyện đàng hoàng với tôi.

Trong lúc tiếp dân, có thể bạn sẽ tiếp người dân chưa có tên trong danh sách do người dân tìm đến Văn Phòng Đoàn lúc ấy với yêu cầu gặp khẩn, mà bạn lại có thể còn thời gian nhận tiếp thêm. Vì chưa có trước bản sao hồ sơ khiếu nại nên chưa thể nghiên cứu trước, bạn khi nhận hồ sơ trực tiếp từ người dân, nên vừa đọc nhanh vừa lắng nghe người dân trình bày, để có thể đặt thêm câu hỏi, và ghi nhận sự việc.

Sau khi kết thúc buổi tiếp các công dân, bạn có thể bàn ngay – hoặc bàn sau – với thư ký về cách xử lý các trường hợp trong ngày. Các thư ký có thể giúp soạn các thư chuyển hồ sơ để bạn ký tên sau đó. Khi đã quen việc, bạn có thể tự soạn công văn và Văn Phòng Đoàn sẽ đóng dấu để gởi đi, sau khi chụp các bản sao gởi bạn để lưu và gời người dân để thay cho “phiếu báo chuyển”. Tuy Quốc Hội có cấp cho mỗi nghị sĩ khoảng 100 tờ phiếu chuyển (đến cơ quan chức năng) và giấy báo tin (cho người dân) in trên giấy dày thật tốt có hình màu huy hiệu Quốc Hội, tôi khuyên bạn nên soạn công văn in vi tính trên giấy trắng A4 như các ảnh chụp minh họa các công văn của tôi trong các bài trước, vì việc bạn ghi tay điền vào chỗ trống sẽ gặp ít nhất ba khó khăn như (a) chữ viết của bạn không chắc có thủ bút đẹp, (b) bạn khó thể tóm tắt vụ việc trong những dòng chấm chỗ chừa trống, và (c) khi nhận công văn “giấy báo chuyển”, người dân thấy rõ bạn đã chuyển đi theo cách tống khứ cứ như thể bạn là “ông bưu điện” chứ không theo cách có ghi tóm tắt vụ việc và có ghi ý kiến riêng nào của bạn đề nghị hướng giải quyết, khiến sự tôn kính của người dân khó thể mặc định tự động dành cho bạn.

Nếu có quan tâm đến nội dung tư vấn nào khác có liên quan đến việc ra ứng cử và trở thành Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, xin các bạn vui lòng gởi thư về tôi tại MYA 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, để tôi kịp thời viết bài đăng sớm trên blog này. Nếu muốn bảo mật danh tính, xin ghi rõ yêu cầu này trong thư. Nếu muốn bảo mật cả nội dung câu hỏi và danh tính, xin cung cấp địa chỉ email (hoặc số phone Viber) trong thư để nhận được trả lời riêng bằng file PDF hoặc JPG.

Kính chúc các bạn thành công trên bước đường phục vụ quốc gia dân tộc chốn nghị trường Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV (2016-2021).

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị sĩ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 21-12-2014. Bài Số 1: Ra Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/21/ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi/

[2] Hoàng Hữu Phước. 24-12-2014. Bài Số 2: Phát Biểu Tại Nghị Trường Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/24/phat-bieu-tai-nghi-truong-viet-nam/

[3] Hoàng Hữu Phước. 20-01-2015. Bài số 3: Cách Soạn Bài Phát Biểu Và Thực Hiện Việc Phát Biểu Tại Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/01/20/cach-soan-bai-phat-bieu-va-thuc-hien-viec-phat-bieu-tai-quoc-hoi-viet-nam/

[4] Hoàng Hữu Phước. 05-02-2015. Bài số 4: Những Vấn Đề Gặp Phải Trong Sinh Hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/05/nhung-van-de-gap-phai-trong-sinh-hoat-doan-dai-bieu-quoc-hoi/

[5] Hoàng Hữu Phước. 24-02-2015. Bài số 5: Xử Lý‎ Đơn Thư Khiếu Nại – Tố Cáo Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/24/xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

[6] Hoàng Hữu Phước. 27-12-2015. Bài số 6: Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang”. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/27/doi-pho-voi-dam-nha-bao-hai-mang/

[7] Hoàng Hữu Phước. 28-12-2015. Bài số 7: Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/28/doi-pho-voi-su-xo-cung-vo-cam-cua-chuc-sac-xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

Tham khảo thêm:

Hoàng Hữu Phước. 29-4-2014. Đại Biểu Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/04/29/dai-bieu-quoc-hoi-hoang-huu-phuoc-bao-cao-voi-nhan-dan-cong-tac-nua-dau-nhiem-ky-2011-2016/ hoặc http://hhphuoc.blog.com/?p=342

Hoàng Hữu Phước. Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.