Công Tác Giám Sát Của Nghị Sĩ

(Bài thứ 9 trong chuỗi 10 bài tư vấn phục vụ các ứng cử viên tự do ra tranh cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV 2016-2021)

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

Tiếp theo mạch 8 bài [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] đã viết phục vụ người dân muốn hiểu thấu đáo về sinh hoạt ở Quốc Hội và đặc biệt phục vụ các công dân – nhất là người ngoài Đảng – có mong muốn tự ra ứng cử Quốc Hội kể từ Khóa XIV (2016-2021) trở đi, hôm nay tôi xin khẩn trương nói tiếp về những vấn đề các bạn cần biết khi thực hiện công tác giám sát vì tính cấp bách của thời gian do đã cận kề kỳ bầu cử.

Là nghị sĩ, bạn sẽ có những chuyến giám sát theo đoàn Quốc Hội trung ương hoặc địa phương. Giám sát cấp trung ương sẽ theo chương trình được thông qua tại Kỳ họp Quốc Hội trước đó của năm; còn giám sát cấp địa phương do chương trình của Đoàn Đại biểu Quốc hội đề ra trong nội dung kế hoạch thường niên. Ở cấp trung ương, bạn được mời tham gia các đoàn giám sát theo chương trình của Ủy Ban mà bạn là thành viên hoặc theo lời mời của các ủy ban khác.

Trong nhiệm kỳ XIII, tôi là ủy viên Ủy Ban Đối Ngoại Của Quốc Hội, và trong các chuyến giám sát chẳng hạn như ở các tỉnh biên giới

 47

hay chuyến thăm quốc hội nước ngoài

 39

do Ủy Ban Đối Ngoại tổ chức, đều có sự tham gia của các Đại biểu Quốc hội là ủy viên các ủy ban khác.

Ngược lại, tôi cũng được mời tham gia các đoàn giám sát của các ủy ban khác của Quốc Hội.

Đối với các cuộc giám sát tại địa phương Thành phố Hồ Chí Minh do Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì theo kế hoạch thường niên với trọng tâm các cơ quan và lĩnh vực khác nhau, bạn có thể được mời tham gia một số cuộc.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể gặp một vài khó khăn do tư duy giới lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thủ cựu, luôn muốn duy trì tình thân ái giữa các ban ngành đoàn thể cơ quan nhà nước trong thành phố nhằm bảo đảm có sự thống nhất ý chí cao trong các báo cáo kết quả giám sát tốt đẹp trình Thường Vụ Quốc Hội. Khi tôi lần đầu tham gia giám sát ngay sau khi trở thành nghị sĩ, đối với hoạt động của cảnh sát tại buổi làm việc tại Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh, tôi phát biểu về những yếu điểm về cơ chế trang bị kỳ lạ so với cảnh sát các nước trên thế giới, dẫn đến sự yếu kém của ngành cảnh sát. Và vị lãnh đạo đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh lập tức cắt lời tôi do lo sợ cơ quan cảnh sát sẽ buồn lòng, tuyên bố với toàn thể tôi chỉ là nghị sĩ mới, chưa có kinh nghiệm giám sát, chưa có đẳng cấp nghị sĩ vì nêu toàn những vấn đề không thuộc đẳng cấp cao, và vì tôi chưa bảo đảm thời gian phát biểu 7 phút mà Quốc Hội Việt Nam quy định nên yêu cầu tôi phải ngưng phát biểu để nhường sự phát biểu cho các thành viên khác. Tất nhiên, tôi ngưng phát biểu, ngồi xuống lắng nghe chăm chú những phát biểu đẳng cấp cao của người khác, mà những phát biểu cao cấp ấy tôi biết rõ là sẽ không có giá trị thực tế xây dựng được một ngành cảnh sát thực sự là lực lượng trấn áp hùng mạnh, hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh như thực tế đã chứng minh cho đến tận ngày nay. Và tất nhiên, tôi chẳng tranh luận gây căng thẳng làm gì về cái 7 phút quái quỷ ấy vì không có bất kỳ điều luật hay quy định nào ấn định thời gian 7 phút trong phát biểu bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Việt Nam hoặc bên ngoài phòng họp tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Những khó khăn nhỏ trên sẽ bị triệt tiêu, đơn giản vì đã được tôi nêu lên trong bài viết này; do đó, các bạn sẽ làm tốt vai trò nghị sĩ của bạn trong phát biểu trong đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội ở địa phương của bạn.

Nếu có quan tâm đến nội dung tư vấn nào khác có liên quan đến việc ra ứng cử và trở thành Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, xin các bạn vui lòng gởi thư về tôi tại MYA 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, để tôi kịp thời viết bài đăng sớm trên blog này. Nếu muốn bảo mật danh tính, xin ghi rõ yêu cầu này trong thư. Nếu muốn bảo mật cả nội dung câu hỏi và danh tính, xin cung cấp địa chỉ email (hoặc số phone Viber) trong thư để nhận được trả lời riêng bằng file PDF hoặc JPG.

Kính chúc các bạn thành công trên bước đường phục vụ quốc gia dân tộc chốn nghị trường Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV (2016-2021).

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị sĩ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 21-12-2014. Bài Số 1: Ra Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/21/ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi/

[2] Hoàng Hữu Phước. 24-12-2014. Bài Số 2: Phát Biểu Tại Nghị Trường Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/24/phat-bieu-tai-nghi-truong-viet-nam/

[3] Hoàng Hữu Phước. 20-01-2015. Bài số 3: Cách Soạn Bài Phát Biểu Và Thực Hiện Việc Phát Biểu Tại Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/01/20/cach-soan-bai-phat-bieu-va-thuc-hien-viec-phat-bieu-tai-quoc-hoi-viet-nam/

[4] Hoàng Hữu Phước. 05-02-2015. Bài số 4: Những Vấn Đề Gặp Phải Trong Sinh Hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/05/nhung-van-de-gap-phai-trong-sinh-hoat-doan-dai-bieu-quoc-hoi/

[5] Hoàng Hữu Phước. 24-02-2015. Bài số 5: Xử Lý‎ Đơn Thư Khiếu Nại – Tố Cáo Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/24/xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

[6] Hoàng Hữu Phước. 27-12-2015. Bài số 6: Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang”. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/27/doi-pho-voi-dam-nha-bao-hai-mang/

[7] Hoàng Hữu Phước. 28-12-2015. Bài số 7: Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/28/doi-pho-voi-su-xo-cung-vo-cam-cua-chuc-sac-xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

[8] Hoàng Hữu Phước. 02-01-2016. Bài số 8: Công Tác Tiếp Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/02/cong-tac-tiep-dan/

Tham khảo thêm:

Hoàng Hữu Phước. 29-4-2014. Đại Biểu Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/04/29/dai-bieu-quoc-hoi-hoang-huu-phuoc-bao-cao-voi-nhan-dan-cong-tac-nua-dau-nhiem-ky-2011-2016/ hoặc http://hhphuoc.blog.com/?p=342

Hoàng Hữu Phước. Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.