Công Tác Ủy Ban Quốc Hội

(Bài thứ 10 trong chuỗi 10 bài tư vấn phục vụ các ứng cử viên tự do ra tranh cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV 2016-2021)

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại Của Quốc Hội

04-01-2016

6Biển Hồ

Tiếp theo mạch 9 bài [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] đã viết phục vụ người dân muốn hiểu thấu đáo về sinh hoạt ở Quốc Hội và đặc biệt phục vụ các công dân – nhất là người ngoài Đảng – có mong muốn tự ra ứng cử Quốc Hội kể từ Khóa XIV (2016-2021) trở đi, hôm nay tôi xin khẩn trương nói tiếp về những vấn đề các bạn cần biết khi công tác tại ủy ban quốc hội vì tính cấp bách của thời gian do đã cận kề kỳ bầu cử.

Là nghị sĩ, bạn sẽ được mời làm ủy viên của một trong nhiều ủy ban của Quốc Hội như Ủy Ban Tư Pháp, Ủy Ban Pháp Luật, Ủy Ban Giáo Dục, Ủy Ban Các Vấn Đề Xã Hội, Ủy Ban Quốc Phòng – An Ninh, Ủy Ban Kinh Tế, v.v. Tôi là Ủy viên Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội. Việc trở thành ủy viên của một ủy ban của Quốc hội không do nguyện vọng tham gia của bạn mà do sự lựa chọn của các lãnh đạo dựa theo nghiên cứu hồ sơ cá nhân và quá trình hoạt động của bạn. Rất có thể tôi được chọn mời vào Ủy Ban Đối Ngoại do yếu tố ngoại ngữ, quá trình tích cực nhiều năm tham dự các hội nghị quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, cũng như kinh nghiệm làm việc với và ở cấp quản trị tại các doanh nghiệp nước ngoài.

Nghi nghe nói đến “Đối Ngoại” ắt nhiều người nghĩ ngay đến vô số các chuyến đi nước ngoài, từ Tây Âu sang Bắc Mỹ, từ Nam Mỹ sang Đông Bắc Á, từ Trung Đông đến Đông Âu. Tất nhiên là có vô số các chuyến đi như thế vì tầm quan trọng của “đối ngoại” và vì công việc thực tế của Ủy Ban Đối Ngoại đối với ngoại giao nghị viện và ngoại giao quốc gia. Nhưng các Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại thì không tham gia các chuyến đi vì đại sự quốc gia ấy, trong khi ủy viên các ủy ban khác của Quốc Hội thì dự nhiều chuyến đi nước ngoài hơn, mà mục đích chính nổi bật luôn là giao lưu hữu hảo. Công việc của một nghị sĩ làm ủy viên Ủy Ban Đối Ngoại bao gồm các phần chính như tham gia nghiên cứu thảo luận các văn kiện quan trọng có liên quan trực tiếp đến “đối ngoại” như Luật Biển và các Nghị Định Thư hay Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam sắp tham gia hoặc đang trong tiến trình cần đưa ra Quốc Hội để báo cáo chuẩn bị cho giai đoạn phê chuẩn, v.v., hoặc tất cả các dự thảo đạo luật khác mà tất cả các ủy ban của Quốc Hội đều tham gia đóng góp ý kiến; đón tiếp các phái bộ ngoại giao; tham dự các hội nghị quốc tế; và các buổi họp thường kỳ của Ủy Ban Đối Ngoại, v.v.

Khi nói nghị sĩ là Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại không xuất ngoại nhiều như mọi người thường cho là như vậy, điều này có nghĩa khi chuẩn bị cho một chuyến công du sắp đến của lãnh đạo Quốc Hội hay lãnh đạo Đảng, Chính Phủ, Nhà Nước, đội ngũ chuyên viên hùng hậu của Ủy Ban Đối Ngoại ra quân xuất ngoại đi tiền trạm, lo toan mọi việc, kể cả phiên dịch và chuẩn bị các văn kiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có liên quan để lãnh đạo hai nước có thể ký kết. Do tầm quan trọng của các chuyến công du của các lãnh đạo, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại và nhiều Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại tháp tùng đoàn công du cấp cao, còn đội ngũ chuyên viên làm việc cật lực để phục vụ, và do đó sẽ là gánh nặng chi phí quốc gia nếu có sự tham gia cùng đi của các Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại, và đây là một điều đúng đắn, chưa kể còn phải tính đến chi phí cho những lãnh đạo các Ủy ban khác của Quốc Hội sẽ cùng tháp tùng do lĩnh vực ký kết có liên quan đến chức năng của các Ủy ban đó.

Nội dung liên quan trực tiếp đến các chuyến giám sát của Ủy viên Ủy Ban Đối Ngoại thường là khi có liên quan đến kiều bào Việt Nam và công tác lãnh sự tại các Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt khi có vấn đề quan trọng hoặc nghiêm trọng nhất thiết phải đưa vấn đề bảo vệ kiều bào lên hàng đầu trên bàn nghị sự.

Trên đây là những công việc của một nghị sĩ là Ủy viên Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội. Từ đó, các bạn có thể hình dung được công việc của nghị sĩ là ủy viên của các ủy ban khác của Quốc hội.

Nếu có quan tâm đến nội dung tư vấn nào khác có liên quan đến việc ra ứng cử và trở thành Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, xin các bạn vui lòng gởi thư về tôi tại MYA 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, để tôi kịp thời viết bài đăng sớm trên blog này. Nếu muốn bảo mật danh tính, xin ghi rõ yêu cầu này trong thư. Nếu muốn bảo mật cả nội dung câu hỏi và danh tính, xin cung cấp địa chỉ email (hoặc số phone Viber) trong thư để nhận được trả lời riêng bằng file PDF hoặc JPG.

Kính chúc các bạn thành công trên bước đường phục vụ quốc gia dân tộc chốn nghị trường Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV (2016-2021).

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Quốc-hội Nước Cộng-Hòa Xã-Hội-Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII (2011-2016), Ủy-viên Ủy-ban Đối-Ngoại Của Quốc-hội

Ghi chú:

[1] Hoàng Hữu Phước. 21-12-2014. Bài Số 1: Ra Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/21/ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi/

[2] Hoàng Hữu Phước. 24-12-2014. Bài Số 2: Phát Biểu Tại Nghị Trường Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/24/phat-bieu-tai-nghi-truong-viet-nam/

[3] Hoàng Hữu Phước. 20-01-2015. Bài số 3: Cách Soạn Bài Phát Biểu Và Thực Hiện Việc Phát Biểu Tại Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/01/20/cach-soan-bai-phat-bieu-va-thuc-hien-viec-phat-bieu-tai-quoc-hoi-viet-nam/

[4] Hoàng Hữu Phước. 05-02-2015. Bài số 4: Những Vấn Đề Gặp Phải Trong Sinh Hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/05/nhung-van-de-gap-phai-trong-sinh-hoat-doan-dai-bieu-quoc-hoi/

[5] Hoàng Hữu Phước. 24-02-2015. Bài số 5: Xử Lý‎ Đơn Thư Khiếu Nại – Tố Cáo Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/24/xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

[6] Hoàng Hữu Phước. 27-12-2015. Bài số 6: Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang”. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/27/doi-pho-voi-dam-nha-bao-hai-mang/

[7] Hoàng Hữu Phước. 28-12-2015. Bài số 7: Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/28/doi-pho-voi-su-xo-cung-vo-cam-cua-chuc-sac-xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

[8] Hoàng Hữu Phước. 02-01-2016. Bài số 8: Công Tác Tiếp Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/02/cong-tac-tiep-dan/

[9] Hoàng Hữu Phước. 03-01-2016. Bài số 9: Công Tác Giám Sát. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/03/cong-tac-giam-sat-cua-nghi-si/

Tham khảo thêm:

Hoàng Hữu Phước. 29-4-2014. Đại Biểu Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/04/29/dai-bieu-quoc-hoi-hoang-huu-phuoc-bao-cao-voi-nhan-dan-cong-tac-nua-dau-nhiem-ky-2011-2016/ hoặc http://hhphuoc.blog.com/?p=342

Hoàng Hữu Phước. Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.