Hãy Ủng Hộ Ứng Cử Viên Tự Do Cho Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021)

Hoàng Hữu Phước, MIB

09-01-2016

Khi tự ra ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII (2011-2016) tôi có trả lời phỏng vấn của báo chí nội địa và hải ngoại rằng tôi có tư tưởng rất tích cực: nếu tôi đắc cử có nghĩa là người dân ban cho tôi một cơ hội để thi thố khả năng giúp Đảng, giúp nước, giúp dân; còn nếu tôi không đắc cử thì điều này giúp củng cố một ý rất tích cực rằng người dân tin tưởng nhiều hơn vào các đảng viên chức sắc. Tôi đã không dùng những từ ngữ như “trúng cử”, “cử tri”, và “tín nhiệm” trong những lần trả lời phỏng vấn ấy, đơn giản vì tôi quen dùng từ “đắc cử” của Miền Nam trước 1975, đơn giản vì tôi cho rằng “cử tri” chỉ hạn hẹp trong ý nghĩa người trong hạn tuổi bỏ phiếu bầu và đáp ứng các quy định của luật pháp để được bỏ phiếu chứ không phải toàn dân, cũng như đơn giản vì tôi cho rằng nếu phải có sự “tín nhiệm” của cử tri mới ra ứng cử thì rất khôi hài vì chẳng khác nào nói trường đại học ABC nào đó phải cho một thí sinh biết trước là sẽ đậu 100% thì người ấy mới nộp đơn thi tuyển sinh vậy.

Sự Tin Cậy Vào Các Ứng Cử Viên Là Đảng Viên Chức Sắc

Người dân hoàn toàn đúng khi cậy tin vào các ứng cử viên là Đảng viên chức sắc vì bốn lý do sau:

1- Vị ứng cử viên ấy có quá trình tham gia cách mạng dài lâu đã được đa số người dân ở địa phương biết đến;

2- Vị ứng cử viên ấy có quá trình lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, dài lâu đã được nhiều người dân ở địa phương biết đến;

3- Vị ứng cử viên ấy nếu do Trung Ương cử vào tham gia ứng cử tại địa phương nếu đắc cử sẽ là một lợi thế cho địa phương; và

4- Khi các vị ứng cử viên là Đảng viên chức sắc đắc cử Đại biểu Quốc hội sẽ có điều kiện tranh đấu chốn nghị trường chuẩn xác hơn theo mặc định đối với các dự án luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên trách của mình và khi luật được ban hành sẽ có thể chỉ đạo áp dụng nhanh chóng, nhuần nhuyễn, hiệu quả tại địa phương.

Ba Yếu Điểm Bộc Lộ Từ Quốc Hội Khóa XIII

Tuy nhiên, Quốc Hội Khóa XIII đã cho thấy có sự bộc lộ các yếu điểm sau:

1- Rất nhiều Đảng viên chức sắc tại tất cả các Kỳ Họp của Quốc Hội đã buộc phải bỏ họp nhiều lần để trở về địa phương họp hành Đảng bộ, để đi công tác nước ngoài, và để chủ trì những lễ lộc hay hội nghị của ban, ngành, đoàn thể, cơ quan hành chính công quyền mà mình phụ trách, khiến Chủ Tịch Quốc Hội luôn phải nhắc nhở trong vô vọng khi kêu gọi các nghị sĩ phải chủ động thu xếp công việc ở địa phương thậm chí phải điều chỉnh lịch từ đầu năm các chuyến đi nước ngoài trùng vào thời gian các kỳ họp. Như vậy, dẫn đến thực tế là các nghị sĩ là đảng viên chức sắc có khó khăn đối với trách nhiệm rất cao và quan trọng ở địa phương khiến không bao giờ có thể dự họp 100% thời gian mà không phải trở về địa phương một số lần làm (a) hạn chế khả năng đóng góp xây dựng các dự án luật tại các buổi họp Tổ và tại nghị trường Quốc Hội, cũng như (b) gây gia tăng phí tổn nặng hơn cho ngân sách Quốc Hội, và (c) không còn thời gian để tiếp dân hầu trực tiếp xử lý các khiếu tố của dân như trường hợp của Thành phố Hồ Chí Minh

2- Mỗi khi một dự án luật được phát thảo, bản dự thảo luôn được gởi về tất cả các địa phương trên toàn quốc để lấy ý kiến của (a) các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan; (b) các hội luật gia ở địa phương; (c) và nhân dân. Như vậy, dẫn đến thực tế là không nhất thiết phải có đảng viên chức sắc các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan – kể cả Hội Luật Gia – trong đội ngũ các nghị sĩ, như đã được chứng minh rằng có những bộ Luật vừa được ban hành đã phải đối mặt với yêu cầu tu chỉnh khẩn cấp dù việc chuẩn bị cho sự thông qua một dự án luật được tiến hành cực kỳ công phu, cực kỳ rộng khắp, và cực kỳ tốn kém.

3- Đảng quản lý tất cả các ban, ngành, doàn thể, cơ quan; trong khi Quốc Hội có những Ủy Ban chuyên trách về Luật Pháp và Tư Pháp; còn các Bộ của Chính Phủ như Bộ Tư Pháp, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, các Tổng Cục, v.v., thường “đứng mũi chịu sào” trong hình thành các dự án luật có liên quan. Như vậy, dẫn đến thực tế là không nhất thiết phải có các đảng viên chức sắc các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan – kể cả Hội Luật Gia – trong đội ngũ các nghị sĩ.

Từ ba thực tế trên, việc đề cử các đảng viên chức sắc các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan – kể cả Hội Luật Gia – ra ứng cử Đại biểu Quốc hội và một số đông các vị này đắc cử trở thành nghị sĩ sẽ là sự phí phạm nguồn nhân lực, phí phạm tài lực, phí phạm thời gian, phí phạm uy tín của Đảng, và phí phạm tính hiệu quả của tứ đại cuộc của (a) cải cách hành chính quốc gia, (b) phục vụ nhân dân hiệu quả, (c) chống tham nhũng, và (d) xây dựng phát triển kinh tế địa phương, như đã được chứng minh qua việc tồn đọng các vụ việc không thể được giải quyết thỏa đáng trong thời gian dài khiến gây bức xúc trong nhân dân địa phương có khi dẫn đến những manh động.

Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021)

Để các quan chức địa phương có thời gian làm việc hiệu quả hơn tại địa phương; và trong trường hợp địa phương có những ứng cử viên tự do, ngoài Đảng, đáp ứng đầy đủ các quy định của luật pháp đối với ứng cử viên; người dân nên ban cho những ứng cử viên này cơ hội (a) phục vụ đất nước, nhân dân, và (b) giúp các đảng viên chức sắc địa phương có thể dành trọn thời gian phục vụ địa phương.

Một điểm son cần ghi nhận nơi các ứng viên tự do, ngoài Đảng, không làm chức sắc cơ quan công quyền là nếu đắc cử họ chấp nhận phải hy sinh tối thiểu 1/3 thời gian trong năm để công tác tại Quốc Hội đồng nghĩa với việc họ phải hy sinh thu nhập tại nơi làm việc trong thời gian được cho nghỉ việc không lương để phục vụ Quốc Hội, so với các nghị sĩ là Đảng viên chức sắc các cơ quan hành chính công quyền không những được hưởng lương và phúc lợi đầy đủ trong 1/3 thời gian mỗi năm phải ra họp Quốc Hội, mà còn được tiêu chuẩn chi phí trở về địa phương họp hành nội bộ (trong khi các nghị sĩ tự do ngoài Đảng ngoài hệ thống lãnh đạo công quyền không được hưởng tiêu chuẩn này vì nếu buộc phải xin phép về địa phương thì đó là nhu cầu thuần túy cá nhân).

Trong môi trường sinh hoạt chính trị dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, người dân sẽ bớt phần quan ngại về sự phục vụ của các nghị sĩ tự do, ngoài Đảng, không là chức sắc của hệ thống hành chính công quyền, từ đó sẽ yên tâm hơn trong quyết định về lá phiếu của mình dành cơ hội cho các ứng cử viên này được phép thay mặt nhân dân phục vụ cho quốc gia và dân tộc.

Người dân cũng có thể yên tâm hơn do các ứng cử viên tự do, ngoài Đảng, không là chức sắc của hệ thống hành chính công quyền đã được tư vấn thích hợp về những khó khăn thực tế thực sự tại Quốc Hội và tại Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương qua 10 bài tư vấn của tôi trên blog này mà chưa từng được bất kỳ nghị sĩ nào khác nêu ra trong hàng chục Khóa Quốc Hội đã qua, để nếu quyết định vẫn ra ứng cử, sẽ có nghĩa là tất cả những khó khăn đã được giải tỏa bằng bản lĩnh, sự hiểu biết đầy đủ, và sự quyết chí vì nước vì dân của họ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước. 21-12-2014. Bài Số 1: Ra Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/21/ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi/

Hoàng Hữu Phước. 24-12-2014. Bài Số 2: Phát Biểu Tại Nghị Trường Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2014/12/24/phat-bieu-tai-nghi-truong-viet-nam/

Hoàng Hữu Phước. 20-01-2015. Bài số 3: Cách Soạn Bài Phát Biểu Và Thực Hiện Việc Phát Biểu Tại Quốc Hội Việt Nam. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/01/20/cach-soan-bai-phat-bieu-va-thuc-hien-viec-phat-bieu-tai-quoc-hoi-viet-nam/

Hoàng Hữu Phước. 05-02-2015. Bài số 4: Những Vấn Đề Gặp Phải Trong Sinh Hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/05/nhung-van-de-gap-phai-trong-sinh-hoat-doan-dai-bieu-quoc-hoi/

Hoàng Hữu Phước. 24-02-2015. Bài số 5: Xử Lý‎ Đơn Thư Khiếu Nại – Tố Cáo Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/24/xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

Hoàng Hữu Phước. 27-12-2015. Bài số 6: Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang”. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/27/doi-pho-voi-dam-nha-bao-hai-mang/

Hoàng Hữu Phước. 28-12-2015. Bài số 7: Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/28/doi-pho-voi-su-xo-cung-vo-cam-cua-chuc-sac-xu-ly-don-thu-khieu-to-cua-nguoi-dan/

Hoàng Hữu Phước. 02-01-2016. Bài số 8: Công Tác Tiếp Dân. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/02/cong-tac-tiep-dan/

Hoàng Hữu Phước. 03-01-2016. Bài số 9: Công Tác Giám Sát. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/03/cong-tac-giam-sat-cua-nghi-si/

Hoàng Hữu Phước. 04-01-2016. Bài số 10: Công Tác Ủy Ban Quốc Hội. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2016/01/04/cong-tac-uy-ban-quoc-hoi/

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.