Monthly Archives: October 2019

Nguyễn Thiện Nhân Đi Sau

Hoàng Hữu Phước, MIB

31-10-2019

Bất kỳ ai – từ minh quân đến bạo chúa, từ bậc thông tuệ hay gã ngu đần, từ đại gia đến đái gia – đều có thể được nhơn loại lấy tên của người đó để đặt cho cái mà do người ấy tạo ra hay có liên quan mật thiết đến người đó dù người đó có thật (non-fiction) hay là sản phẩm của trí tưởng (fiction). Những thí dụ từ ngàn xưa đến nay có thể được nhắc lại đại khái ở đây như các thành ngữ hay cụm từ: thời Nghêu, thủa Thuấn, quá cha Herod, Thạch Sùng bám cổ, gã Sở Khanh, máu Hoạn Thư, bịnh Tề Tuyên, Minh Mạng thang, ngu Cuội, chúa Chổm, Tào Tháo rượt, Tây Thi đau bụng, ăn như Tiết Nhơn Quý, nóng như Trương Phi, giỡ trò Ponzi, v.v. và v.v.

Cụm từ mới nhất là “Thiện Nhân đi sau”.

Blog này nhiều lần nói đến Nguyễn Thiện Nhân như một nhân chứng vật chứng cho sự sai lầm tai hại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong đào tạo “nhân tài” duy chỉ từ nguồn riêng của Đảng và sử dụng “nhân tài” mà Đảng đã “đào tạo” trực tiếp hoặc dùng tiền thuế của dân để nhờ các nước tư bổn đào tạo hộ. Lẽ ra đã có từ ngữ mới là “đảng tài” để thay thế “nhân tài” vì ở Việt Nam từ 30-4-1975 đến hôm nay là 31-10-2019 chỉ có toàn “người tài của Đảng” (nên mới nắm hết các quyền bính kể cả giựt luôn tất cả các học bổng du học của Nhà nước) chứ làm gì có “người tài của nhân dân”.

Tuy nhiên, do báo chí là công cụ truyền thông chính thống của Đảng, nhất cử nhất động của Nguyễn Thị Quyết Tâm và Lê Thanh Hải luôn được báo chí Thành Phố Hồ Chí Minh tung hô, cổ súy, rê ống kính tận mặt, viết bài ton hót lập công – kể cả có “nhà báo” nhanh tay viết một bài online về Hoàng Hữu Phước để lập công với Nguyễn Thị Quyết Tâm để rồi Cô Lại Thu Trúc chưa kịp chụp lại màn hình giúp Hoàng Hữu Phước có bằng chứng về sự ngu đần của “nhà báo” ấy thì bài viết online đó bị xóa mất chỉ trong “một nốt nhạc” ắt do Nguyễn Thị Quyết Tâm thất kinh hồn vía ra lịnh phải xóa ngay kẻo Phú Sỹ Sơn phun trào phún thạch thì ngọc đá khó phân.

Tuy nhiên, do Nguyễn Thị Quyết Tâm và Lê Thanh Hải không còn là lãnh đạo đương chức nên báo chí công cụ truyền thông chính thống của Đảng ở Thành Phố Hồ Chí Minh phải xì-tốp nịnh bợ để quay sang làm nhiệm vụ chính trị duy nhất: tung hô, cổ súy, rê ống kính tận mặt, viết bài ton hót lập công với các lãnh đạo đương nhiệm, mà ở đất Sài Thành hiện nay dù có bị Hoàng Hữu Phước là người Việt Nam duy nhất công khai chê bai xem thường thì Nguyễn Thiện Nhân vẫn là quan chức – tức một thứ bầy tôi làm cha mẹ người dân – cao cấp bậc nhất, dưới một người mà trên cả mười triệu người.

Mà do Nguyễn Thiện Nhân vừa phát biểu ở Quốc Hội Việt Nam rằng “Việt Nam đi sau thế giới 80 năm về giảm giờ làm”; nên thế nào báo chí công cụ truyền thông chính thống của Đảng ở Thành Phố Hồ Chí Minh cũng sẽ nương theo đó mà viết bài theo công thức Sau+Thế Giới+Số Năm. Do lỡ dại tuyên bố tôi là người duy nhất có năng lực để cưỡi và giật dây cương để báo chí truyền thông chính thống chạy đúng đường lối của Đảng để không bị lao xuống vực từ nhà nghỉ chân trên đỉnh Mã-Pì-Lèng, tôi phải lật đật áp dụng công thức đó ra đây để lại là “người đầu tiênlàm theo lời bác (Nhân) để báo chí truyền thông chính thống được dịp hò reo kết luận rằng “Bác Phước rốt cuộc cũng làm theo lời Bác Nhân” như sau:

Khi Vatican của-công-giáo-như-hiện-nay tức Status Civitatis Vaticanae được thành lập ngày Thứ Hai 11-02-1929 của Thế Kỷ XX (nếu nói Công Giáo du nhập vào Việt Nam từ Thế Kỷ XVI thì không phải từ các giáo sĩ có dây mơ rể má gì với cái Vatican nói trên mà ắt từ cái quốc gia xưa kia ôm gần hết diện tích Nước Ý và mang tên Giáo Hoàng Quốc tồn tại từ Thế Kỷ VIII đến Thế Kỷ XIX bị Vương Quốc Ý đánh cho tan nát phải nhờ có trùm phát xít Ý Benito Mussolini giúp có Hiệp Ước Lateran ngày Thứ Hai 11-02-1929 để Ý nhín cho 44 héc-ta có dân số 1.000 người trở thành một thực thể lãnh thổ nhỏ bé nhất thế giới mang tên Vatican), thì nếu

a– Tính theo sự xuất hiện của Vatican vào ngày Thứ Hai 11-02-1929 ấy cho đến ngày Thứ Bảy 16-5-2020 của Thế Kỷ XXI thì có 33.333 ngày (tức 91 năm 3 tháng 6 ngày). thì nhiều linh mục/giám mục Việt Nam “đi sau thế giới công giáo 33.333 ngày” về học thuộc và hiểu rõ Thánh Kinh Tân Ước New Testament ở mục “phải tuân phục chính quyền chính phủ nhà nước”; còn nếu

b– Tính theo thời gian xuất hiện của Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp Cổ thì mặc cho đa số các nhà khảo cứu cho rằng nó được viết trong khoảng từ 100 đến 300 năm sau ngày Jesus Christ qua đời trên thập tự giá, nhiều người vẫn cố cho rằng Thánh Kinh Tân Ước xuất hiện ngay trong Thế Kỷ I (dù Jesus Christ sinh năm 4 Trước Công Nguyên và mất năm 30 hay 33 Sau Công Nguyên lúc 33 hay 36 tuổi, với thời gian giảng đạo chỉ trong 3 năm từ năm 27 đến năm 30 Sau Công Nguyên, dù việc hình thành đại tác phẩm Thánh Kinh Tân Ước không thể là việc đơn giản nhất là vào thời điểm nhân loại chưa ở giai đoạn phát triển ngôn ngữ chữ viết nên cực kỳ ít người biết viết biết đọc, chưa thể dịch thuật, chưa thể dễ dàng đi khắp nơi bằng lừa để gặp nhân chứng để phỏng vấn/thẩm tra thông tin/thu thập tài liệu/phổ biến đạo pháp, càng khó thể truyền đạo xuyên biên giới), và nếu cứ chấp nhận bừa như thế đi thì nhiều linh mục/giám mục Việt Nam “đi sau thế giới Công giáo những 2019 năm” về thuộc Thánh Kinh Tân Ước ở mục “phải tuân phục chính quyền chính phủ nhà nước”.

Các nội dung theo công thức Sau+Thế Giới+Số Năm gọi là Thiện Nhân Phọt-Mu-La còn có dăm ba cái như sau vốn quan trọng hơn tỷ lần cái “Việt Nam đi sau thế giới 80 năm về giảm giờ làm” của Nguyễn Thiện Nhân:

1) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về xếp hàng trật tự

2) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về giữ vệ sinh nơi công cộng

3) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về công bằng trong sử dụng “người dân có tài”

4) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về quyền lực công đoàn

5) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về trật tự giao thông

6) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về trật tự kinh doanh

7) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về trật tự quy hoạch xây dựng

8) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về quản lý rừng hiệu quả

9) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về phát triển rừng bền vững

10) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về phát triển công nghiệp nhẹ

11) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về phát triển ngành cơ khí

12) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về bảo vệ môi trường sinh thái

13) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về cải cách hành chính công

14) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về phục vụ bệnh nhân tại các bịnh viện “công”

15) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về quản lý việc thu thuế đúng-đủ-kịp

16) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về hoạt động lập pháp chuyên nghiệp của Quốc Hội

17) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về bảo vệ cảnh quang thiên nhiên

18) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về bảo vệ muông thú hoang dã

19) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về bảo vệ tài nguyên biển như hải sản và san hô

20) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về bảo vệ di tích lịch sử

21) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về bảo vệ tàng thư sử liệu

22) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về nghiên cứu triết học

23) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về phát triển nghiên cứu bảo tồn cổ ngữ quốc gia (Chữ Nôm)

24) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về phát triển năng lượng xanh/tái tạo

25) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về chủng loại máy móc và công nghệ nhập khẩu cho kỹ nghệ nặng

26) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về “không dùng tiền mặt”.

27) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về “cấm sử dụng ngoại tệ”

28) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về “ô nhiễm tiếng ồn”

29) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm về đạo đức kinh doanh

30) Việt Nam đi sau thế giới xxx năm vì nay Việt Nam vẫn duy trì về cái cung cách quái đản trong “chuộng từ chương” để hợp thức hóa chức vụ cao” chẳng hạn như dồn tiền ngân sách Nhà Nước gởi Nguyễn Thiện Nhân đi du học thạc sĩ/tiến sĩ tá lả ngành kể cả ngành kỹ thuật Cybernetics chỉ để về nước làm Bộ Trưởng Giáo Dục, Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt: Việt Nam còn sẽ tiếp tục đi sau thế giới thêm vài cái một ngàn năm do  chưa phát triển kỹ nghệ hùng mạnh đạt tư bản mạnh hùng như các cường quốc tư bản mà đã so đo về việc đi sau thế giới (tư bản) 80 năm về giảm giờ làm. Lãnh đạo Đảng ở Thành Phố Hồ Chí Minh luôn thấp kém và đáng thương hại xiết bao.

E rằng cứ cái đà so đo với thế giới này thì Việt Nam rồi sẽ tự hào sẽ đi sau thế giới chỉ trong thời gian ngắn thôi với nỗ lực cao độ sản xuất phim khiêu dâm bạo lực và cố gắng nhanh chóng tiến từ trang phục xuyên thấu đến ở truồng.

Và như vậy sẽ có thành ngữ mới: “Thiện Nhân đi sau” kèm với “Tào Tháo rượt” và mấy thứ lỉnh kỉnh ở đầu bài.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo (theo thứ tự alphabet):

Bầy tôi làm cha người dân: Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm  17-10-2018

Cô Lại Thu Trúc: Tôi Và Cô Lại Thu Trúc  22-12-2015

Dưới một người: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Hoàng Hữu Phước:Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước 10-11-2017

Mã Pì Lèng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng  17-10-2019

Người đầu tiên: Hoàng Hữu Phước, Người Việt Nam Đầu Tiên  19-12-2018

Người tài của nhân dân: Hiền Tài  22-5-2019

Nguyễn Thị Quyết Tâm: Nguyễn Thị Quyết Tâm  22-01-2016

Nguyễn Thiện Nhân: Nguyễn Thiện Nhân  10-6-2016

Nhân chứng vật chứng: Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  14-10-2018

Nhân tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Ở truồng: Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Phải tuân phục chính quyền chính phủ nhà nước: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis)

Phú Sĩ Sơn phun trào phún thạch: Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1  11-01-2019

Sự sai lầm thảm hại: Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm  17-10-2018

Từ chương: Thế Nào Là “Từ Chương”  25-11-2015

Sự Đa Tài Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-10-2019

Tôi biết đến chữ versatile tức “đa tài” khi lúc ở lớp 6 đọc một quyển sách bỏ túi loại bìa giấy (paperback pocket book) tiếng Anh loại simplified (tức giản lược hóa cho thích ứng với trình độ 500-1000 từ vựng tiếng Anh của trẻ em hoặc người lớn mới học tiếng Anh) về Leonardo da Vinci, để rồi tôi thuộc lòng chữ versatile khi được Giảng sư Anh văn Lê Văn Diệm đính cái chữ tuyệt diệu ấy vào tên của tôi.

Tuy nhiên, do thiên tính lương thiện và khiêm nhường, đồng thời với trào lưu hiện hành ở Quốc Hội Việt Nam lãi nhãi hoài về “văn hóa từ chức và nhường chức”, tôi tự thấy bản thân chưa đủ xứng với cái danh versatile ấy (với bằng chứng là bị Đảng ở FOSCO của Thành Phố Hồ Chí Minh cấm cửa không cho vào Đảng, bị Nhà Nước tức Công ty FOSCO “đì sói trán”, bị Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh “cấm vận” tức cấm mở miệng vận động cử tri khi ứng cử Quốc hội khóa XIV 2016, đã vậy không có sức khỏe khuân vác vài chục ngàn tỷ đồng từ kho Nhà Nước về nhà riêng, cũng như không có tài để được đại gia đem đến đưa 3 triệu USD tẩm bổ do thấy “Anh Vẫn Gầy”, v.v.) nên xin khép nép rụt rè quỳ gối và quỳ đầu quẳng tặng lại cho lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong vài bài trước đây tôi có nhắc đến chi tiết rằng do ngăn cản dự án “Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Fosco” tôi đã không được FOSCO – Công ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài do Sở Ngoại Vụ thành lập rồi trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh để quản lý toàn bộ nhân viên người Việt Nam công tác tại tất cả các ngoại giao đoàn, các cơ quan phi chính phủ NGO, và các văn phòng đại diện thương mại – ký cái gọi là “Hợp Đồng Lao Động” khi Nhà Nước bắt đầu áp dụng việc ký “Hợp Đồng Lao Động” thay cho tình trạng biên chế Nhà Nước suốt đời, khiến tự dưng tôi đứng ngoài đường để trở thành irreplaceable tremendous asset (tài sản “khủng” không thể nào thay thế được) tại các doanh nghiệp ngoài nước.

Nếu như bài viết mới đây về Tổng thống Saddam Hussein là do tình cờ lục thấy bản mối ăn thì bài này cung cấp thêm các chi tiết về dự án FOSCO International Clinic cũng nhờ tình cờ tìm thấy bản sao hợp đồng cho dự án ấy. Cần nói rõ 5 điều ở đây là tại FOSCO (a) tôi có toàn quyền liên lạc với bất kỳ lãnh đạo nào của các cơ quan nước ngoài trú đóng hoạt động trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, (b) các liên lạc ấy là bằng văn bản tiếng Anh do tôi tự soạn tự ký tên mà không cần có sự trình báo bẩm thưa nào và được gởi đi chính thức từ máy fax của văn phòng chính của FOSCO bởi chính cô thư ký của Tổng Giám Đốc FOSCO Đặng Văn Chung, (c) tất cả các văn bản tiếng Anh – kể cả “Hợp Đồng Lao Động” của tất cả các nhân viên làm việc cho các ngoại giáo đoàn/các NGO/các văn phòng đại diện nước ngoài – của FOSCO đều phải thông qua sự biên soạn hoặc thẩm định hoặc hiệu đính của tôi, (d) tất cả các cuộc họp của Tổng Giám Đốc với đối tác/khách nước ngoài đều phải thông qua sự thông phiên dịch của tôi do cậu nhân viên Thạc sĩ du học từ Úc trở về của văn phòng Tổng Giám Đốc tuyên bố không thể thông dịch hay hiệu đính văn bản do không giỏi  tiếng Việt và không nắm sự liên quan giữa từ vựng của hai ngôn ngữ Việt và Anh để mà phiên dịch, và (e) cái “hợp đồng” của cái dự án ấy hoàn toàn không có đóng dấu “Mật”/“Tối Mật”/“Bí Mật Quốc Gia”/ “Bí Mật Quốc Phòng”/Cấm Sờ Mó Vào Hiện Vật” nên tôi có thể giờ đây banh lộ thông tin các chi tiết trên “hợp đồng” như sau:

Ngày ký: 26-02-1999

Tên hợp đồng: Thực Hiện Dự Án Theo Phương Thức Chìa Khóa Trao Tay

Tên Công trình: Phòng Khám Đa Khoa FOSCO

Chủ Đầu tư: Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO)

Địa điểm Công trình: 141 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bên Giao Thầu: Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO), 124 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tài khoản số…..tại Ngân Hàng Ngoại Thương Thành Phố Hồ Chí Minh VCB, đại diện bởi Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung.

Bên Nhà Thầu: Công ty Vamed Engineering GmbH & CO KG, địa chỉ Daumegasse 5, A-1104 Vienna, Áo, Tài khoản số…..tại Ngân hàng Raiffeisen Zentral Bank Thành phố Vienna RZB, đại diện bởi Giám Đốc Điều Hành Ernst Bauer.

Cơ sở Pháp lý:

– Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế của Hội đồng Nhà nước Việt Nam ngày 28/9/1989 và Nghị định số 17/HĐBT ngày 06/01/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ Việt Nam) quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh HĐKT.

– Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ Việt Nam về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 92/CP của Chính phủ Việt Nam ngày 23/8/1997 về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

– Quyết định 2856/QĐ-UBKT ngày 01-6-1998 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cho phép đầu tư xây dựng Phòng khám Đa khoa FOSCO.

– Công văn số 3222/CV-UB-QLĐT ngày 24-8-1998 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đồng ý để Công ty Vamed Engineering GmbH & CO.KG là Nhà thầu thực hiện Dự án Phòng khám Đa khoa FOSCO.

Nội dung “Hàng hóa của Dự án”: thiết bị văn phòng, thiết bị y tế, thiết bị phụ trợ, kể cả “nguyên nhiên liệu” để vận hành thử.

Nội dung “Hạng mục Công trình của Dự án”: dịch vụ, xây dựng, điện và cơ khí, lắp đặt, vận hành thử.

Đồng tiền Hợp đồng: Thanh toán bằng Đồng Đô-la Mỹ USD, trên cơ sở giá trị gốc tính bằng Đồng Schilling Áo ATS.

Giá trị Hợp đồng: 37.478.853 ATS.

Thanh toán: 15% trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và được gọi là “khoản thanh toán trước”, 70% thanh toán theo từng đợt giao hàng, 5% khi Nhà Thầu nộp “Biên bản bàn giao tạm thời Công trình”, 10% khi Nhà Thầu nộp “Biên bản bàn giao cuối cùng Công trình”. Phí “quản lý” được tính và thanh toán theo lịch khác.

Thời gian Thực hiện: trong 12 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng nhưng không quá 16 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng có 13 trang, lập thành 16 bản gồm 8 bản tiếng Việt và 8 bản tiếng Anh, Chủ Đầu Tư giữ 6 bản cho mỗi thứ tiếng, Nhà Thầu giữ 2 bản mỗi thứ tiếng.

Các Phụ lục: Gồm Phụ Lục 1 liệt kê đặc tính kỹ thuật của thiết bị y tế và đồ gỗ văn phòng, Phụ Lục 2 liệt kê cấu hình kỹ thuật của thiết bị phụ trợ và các dịch vụ kèm theo, Phụ Lục 3 liệt kê chi tiết các dịch vụ cho công trình xây dựng cùng điện và cơ khí, Phụ Lục 4 làmầu biên bản bàn giao tạm thời công trình, Phụ Lục 5 làmẫu bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng. Phụ Lục 6 làmẫu biên bản bàn giao cuối cùng sau khi hết thời hạn bảo hành và các sự cố đã được khắc phục xong, Phụ Lục 7 làdanh sách các giấy tờ và các giấy tờ hợp lệ chứng minh tư cách/địa vị/năng lực pháp lý của mỗi bên tham gia ký kết hợp đồng, và Phụ Lục 8 làmẫu thư bảo lãnh khoản tiền thanh toán trước.

Tất cả các chi tiết trên cho thấy 3 điều rằng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (a) có quyền lực tuyệt đối trong “cho phép đầu tư xây dựng” bất kỳ lĩnh vực nào, (b) có năng lực đa tài versatile khi biết rất rõ đơn vị nước ngoài nào được làm “nhà thầu” về lĩnh vực chăm sóc y tế và chữa bệnh, và (c) có năng lực đa tài versatile khi biết rất rõ FOSCO hoàn toàn có thể sờ mó vào lĩnh vực chăm sóc y tế và chữa bệnh trong thời điểm chỉ có các bịnh viện công của Nhà Nước nghĩa là mặc nhiên cho phép FOSCO tranh giành nhân lực với các bịnh viện công.

Cái “quyền lực” trong tay tập thể đảng viên lãnh đạo cực kỳ ngạo mạn tự cho mình là “đa tài” ở Thành Phố Hồ Chí Minh ấy trong tất cả các thời kỳ từ sau 30-4-1975 đến nay đã cung cấp câu trả lời giải thích vì sao hiện nay có sự tầy huầy về các dự án ở Thành Phố Hồ Chí Minh và về tư cách tội phạm của quá nhiều các “lãnh đạo” ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Hữu Phước đã ngăn chặn được FOSCO International Clinic nên cái miếng đất nhỏ như cái cũi thú cưng ở 141 Pasteur của FOSCO đã không thể vươn vai mọc nhú lên cái “phòng khám chữa bệnh cho người nước ngoài” hiện đại tối tân, nhờ vậy mà Thành Phố Hồ Chí Minh không lâm vào cảnh hại điện tối tăm nếu xảy ra các sự cố về tính mạng các “người nước ngoài” nào dại dột trao thân cho các y bác sĩ thuộc đường dây con ông cháu cha của Tổng Giám Đốc FOSCO, kẻ đã luôn tự xưng – với sự phụ họa khẳng định của một số lãnh đạo Đảng ở FOSCO – là cánh tay phải của Trương Tấn Sang.

Giá như Thành Phố Hồ Chí Minh có thêm vài Hoàng Hữu Phước thì lẽ ra đã có thể chặn ngăn thêm được những đại dự án làm tan nát nhấn chìm Thành Phố Hồ Chí Minh trong lụt lội, thối hôi, và đớn nhục, trong đó có các đại công trình lấp kênh rạch để xây nên Phú Mỹ Hưng hiện đại, đại công trình rác hiện đại, và con đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện đại (dài 3 km, tiêu tốn 473 tỷ đồng tiền năm 2002, gập ghềnh dợn sóng đặc nghẹt mô rùa lún tất tần tật từ đường đến cầu đến nhà dân, của Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhâp Khẩu Thanh Niên Xung Phong thuộc Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh khiến phải mất thêm 500 tỷ đồng để sửa chữa, v.v.). Quyền lực của tập thể lãnh đạo đa tài của Thành Phố Hồ Chí Minh là như vậy đấy.

Hoàng Hữu Phước đã đột nhiên xuất hiện bên ngoài khu vực Nhà Nước ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn các đại tác phẩm tầy huầy của các đại quan Thành Phố Hồ Chí Minh thì đột nhiên xuất hiện bên trong khu vực Nhà Nước ở Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ khi ánh sáng và sức nóng từ cái lò của Tổng Bí Thư tỏa đến.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Bài viết mới đây về Tổng Thống Saddam Hussein: Saddam Hussein – Bằng Chứng Của Hoàng Hữu Phước 23-10-2019

Các lãnh đạo Đảng ở FOSCO: Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái  23-9-2019

Cái lò của Tổng Bí Thư: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng  14-02-2016

Giảng sư Anh Văn Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước: Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước 10-11-2017

Khiêm nhường: Khiêm Tốn  22-02-2015

Quỳ gối và quỳ đầu: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Rác hiện đại: Rác Rến 28-02-2017

Tư cách tội phạm: Tất Thành Than  14-5-2018

Vài Hoàng Hữu Phước: Hoàng Hữu Phước, Người Việt Nam Đầu Tiên  19-12-2018

Văn hóa từ chức và nhường chức: Bát Nháo Ở Quốc Hội Việt Nam 27-10-2019

Đặc Tính “Cố Gắng” Của Người Việt

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-9-2019

Người Việt có “đặc tính” – tiếc thay không thể tùy tiện gọi đại trà đầy khinh suất là “đức tính” – cố gắng.

Tùy vào giáo dục – chủ lực là giáo dục tự thân tự nhiên tự phát do thiên phú với sự phụ trợ từ giáo dục gia đình cộng hưởng cộng sinh cộng đồng do khuynh hướng thiên Khổng và/hoặc tôn giáo – mà “đặc tính cố gắng” có trở thành “đức tính cố gắng” hay không. Quan điểm mang tính học thuyết của Hoàng Hữu Phước ở đây là: giáo dục để có “đức tính” không bao giờ là thành quả từ hoạt động giảng dạy của nhà trường, từ sách báo, từ sách giáo khoa, từ khoa giáo chính trị thấp cấp hay cao cấp, từ vận động tuyên truyền của Mặt Trận Tổ Quốc và báo chí truyền thông, từ bất kỳ “gương báu” nào của bất kỳ người xưa nào trong bất kỳ lịch sủ của bất kỳ dân tộc nào hoặc của bất kỳ lãnh tụ tối cao nào dù ở bất kỳ lĩnh vực nào kể cả chính trị hay tôn giáo, hay từ ảnh hưởng của bất kỳ “celebrity” nào. Vì vậy, để giải thích nhằm mở đầu cho chủ đề của bài viết này, thì “đức tính” chỉ hình thành từ sự nhận thức tự thân thuần tự nhiên tự phát và sự nhận thức tự thân này có thể một phần do tác động cộng hưởng cộng sinh cộng đồng mà gia đình là khuôn rèn đúc đầu tiên.

Cái yếu điểm trầm kha của những “nhà” Việt Nam – đặc biệt là các “nhà” tâm lý, “nhà” xã hội, v.v. – là mỗi khi có sự việc tồi tệ xảy ra đâu đó trong xã hội mà bản thân được các đài TV mời lên sóng thì các “nhà” hùng hồn nói câu quen thuộc “Tôi cho rằng là…” trước khi hùng hổ nói các nguyên nhân mà “nhà” “cho rằng là” nguồn cơn dẫn đến sự việc ấy rồi hùng hục bàn về những hướng giải quyết tất nhiên cũng bắt đầu bằng “Tôi cho rằng là…”. Dù là tiến sĩ và là “nhà” này “nhà” nọ ở cấp độ mà báo chí ban cho hai chữ chuyên gia, họ chỉ chuyên giải thích để dân chúng hiểu (ắt do cho rằng dân chả hiểu gì sất), chứ chẳng chuyên gia nào thấu thị những gì tồi tệ có thể sẽ xảy ra trong xã hội trong ngắn hạn (tức trong 10 năm sắp đến) hay dài hạn (từ 50 năm sắp tới, tức 2 thế hệ trở lên) để báo quốc bằng cách cảnh báo Nhà Nước kèm theo tối thiểu hai loại đề xuất gồm những giải pháp nhất thiết phải tiến hành sâu rộng ngay để ngăn ngừa và những giải pháp mang tính cẩm nang để xử lý khi biện pháp ngăn ngừa đã thực hiện nhưng vẫn không chặn ngăn được sự nảy sinh sự việc đã thấu thị. Yếu điểm trầm kha ấy của họ là do không bất kỳ ai trong số họ từng biết bản thân họ có gì, kinh qua gì, và nghiệm ra gì từ tha nhân. Chính vì vậy – như ở tất cả các bài viết khác – tôi lại phải nói về bản thân để minh bạch hóa các luận trình, mà ở phạm vi bài này là về “cố gắng” của chính tôi.

A) TÔI CỐ GẮNG VÌ TIẾC THỜI GIAN

Từ nhỏ – tức là từ lúc tốt nghiệp tiểu học – tôi đã quan tâm đến nghề nghiệp một nhà giáo và sự nghiệp một nhà chính trị sau này. Khi đã quan tâm thì phải “cố gắng”. Muốn “cố gắng” thì trước tiên phải “hiểu biết” chứ không phải là “xăn tay áo hùng hục lao lên”.

Muốn “hiểu biết” về “nghề nhà giáo”, không phải cứ la cà đến gặp Bà Giáo Sư Tiến Sĩ Madam Google Search hoặc cứ đọc sách xem báo, tôi quan sát các thầy cô của mình và đúc kết như sau về sự đồng nhất đồng dạng nơi họ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa:

(a) Tư cách: luôn trang nghiêm, đạo mạo.

(b) Tư thế: luôn vui vẻ, tự tin, chủ động, tươi tắn, chừng mực (thí dụ: không bao giờ nói đùa, làm bộ tịch diễu hề), trang phục chỉnh tề (thí dụ: nam giáo viên luôn thắt cà-vạt, luôn vận áo sơ mi màu trắng, áo bỏ trong quần tây dài sậm màu, luôn đi giày tây có vớ; nữ giáo viên luôn mặc áo dài màu trơn và thông dụng tức không có hoa văn bất kỳ, không màu sặc sỡ, không xẻ cổ áo cách điệu, không may thân áo cách điệu, không may tà áo cách điệu về độ dài), tự trọng (thí dụ: không bao giờ than thở về gia cảnh với học trò, không bao giờ có bất kỳ sự đồng tình nào đối với việc để phụ huynh học sinh được tham dự vào các hoạt động của trường tức không bao giờ quan tâm đến cái kiểu “xã hội hóa” như hiện nay).

(c) Chuyên môn: luôn tài năng “bậc thầy” (thí dụ: nếu dạy Văn thì luôn ứng khẩu đọc bài luận mẫu cho học trò chép sau khi học trò làm xong bài luận –  bài tập luận tại nhà hoặc bài kiểm tra luận tại lớp – và nộp xong, và đã dạy học thì luôn soạn sách giáo khoa bất kể là sách được xuất bản hay sách giáo khoa in ronéo) đơn giản vì không ở “bậc thầy” về lĩnh vực chuyên môn thì không thể làm “thầy” thiên hạ được.

(d) Kiến thức: luôn bao trùm nhiều lĩnh vực khác với môn chuyên môn (thí dụ: nếu dạy Văn vẫn xuất bản công trình dịch thuật tác phẩm từ tiếng nước ngoài, nếu dạy Sử vẫn làm nhà văn hay dịch giả, v.v.) để có tư cách tư vấn hướng dẫn học sinh nhằm tạo sự kính phục nể phục bái phục nơi học sinh.

Từ 4 nhận xét trên, tôi đã xây dựng nên “tư cách” và “tư thế” mà tất cả các sinh viên và nhân viên và đại lý tại tất cả những cơ quan tôi công tác đã đều nhận thấy. May mắn, tôi thưc sự đã không “cố gắng” nhiều trong hai lĩnh vực này do chúng là phần trùng hợp với sở thích của tôi, trùng hợp với sự quan tâm của tôi, và trùng hợp với những vốn tự có nơi tôi mà tất cả những gì tôi cần làm là đơn giản thể hiện ra, đơn giản nâng cao hơn, và đơn giản phát triển mạnh, khiến tôi đã luôn làm lãnh đạo dù ở lớp, ở trường, hay ở cơ quan, với người Việt hay người nước ngoài. Rất nhiều sinh viên và nhân viên – thậm chí nhiều tài xế GrabCar – ngỡ tôi là “cha xứ”, còn tôi mỗi khi báo cáo hoạt động Quý trước toàn công ty Manulife thì luôn thi thố “excellent sense of humor” làm tất cả lãnh đạo nước ngoài và nhân viên nước trong đều phải “cười bò”,

nhưng – theo lời thuật lại của Cô Lại Thu Trúc thì – mọi người dù “Tây” dù “ta” chẳng ai dám giỡn mặt với tôi.

Đối với “chuyên môn” và “kiến thức”, khi cho rằng chỉ có thể đạt được thông qua đầu tư cực đại về công sức và thời gian, tôi đã “cố gắng” như sau:

1– Thực hiện cái mà ngày nay thiên hạ Âu Mỹ lên mặt dạy đời là Hãy Cố Gắng Đi Thêm Một Dặm Đường (tức Go an extra mile), tôi từ xưa đã “học ngày không đủ, tranh thủ học đêm”, học đến 2 giờ sáng thì “cố gắng” học thêm 30 phút, đến 2 giờ 30 phút thì tự động viên hãy “cố gắng” nghiên cứu viết lách thêm một rồi hai cái 15 phút nữa, và cứ thế mà “cố gắng” thêm vài cái 15 phút cho đến khi 4 hoặc 5 hay 6 giờ sáng mới nghỉ ngơi chút ít để có sức mà “cố gắng” đạp xe đến trường lức 7 giờ sáng. Cứ thế mà tôi đã “cố gắng” học xong trung học và đại học, nghĩa là nếu mọi người học 7 năm trung học mỗi ngày 4 tiếng tại lớp thì tôi học 7 năm chung với họ tại lớp nhưng với thời gian học mỗi ngày 12 tiếng ở nhà tức có vài giờ đi dạy thêm khắp hang cùng ngõ hẻm xóm dưới đầu trên kèm cặp tiếng Anh tiếng Pháp từ thiếu nhi búp măng non cho đến thiếu phụ nửa chừng xuân, và nếu mọi người học đại học trong 4 năm thì cũng trong 4 năm ấy tôi đã “cố gắng”  học chung lớp với họ nhưng với thời gian tương đương 8 năm, quá đủ để tôi trở thành bất khả chiến bại về những lĩnh vực tôi quan tâm nghiên cứu.

2– Thực hiện cái mà ngày nay gọi là Hãy Cố Gắng Đi Thêm Một Dặm Đường (tức Go an extra mile), tôi đã “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, tôi đã không ngừng “cố gắng” học tập ở nhà dù đã ở vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, biến tôi trở thành “an irreplaceable tremendous asset” (thứ tài sản không thể thay thế được) khiến bất kỳ ai thay thế tôi (khi tôi sang cơ quan khác) cũng làm công ty rơi xuống từ đỉnh cao dưới thời tôi quản trị.

3– Khi “cố gắng”  thực hiện được hai điều trên, tôi hình thành năng lực quản lý thời gian (time management) “bậc thầy” để vẫn có thể chu toàn mọi việc riêng tư, từ phụng dưỡng cha mẹ đến sáng tác và chuyện vợ chồng.

4– Khi “cố gắng”  thực hiện được hai điều trên, tôi hình thành phong cách lịch sự: không nhậu nhẹt, không không xếp hàng, không chen lấn, không lấn đường khi sử dụng công lộ, không vi phạm luật giao thông, v.v. và v.v. Nghĩa là tôi “cố gắng” để trở thành người “sang”.

B) THIÊN HẠ CỐ GẮNG VÌ TIẾC THỜI GIAN

Sau khi tự bạch về sự “cố gắng” của bản thân như trên, tôi xin nêu vài ghi nhận về việc “cố gắng” của thiên hạ mà tôi chỉ kể ra bàng hình ảnh mà không hề phê phán như sau:

1- “Cố Gắng” Vượt Khó:

2- “Cố Gắng” Tạo Sự Khác Biệt:

3- “Cố Gắng” Đối Đầu:

4- “Cố Gắng” Dạy Dỗ (cho xe hơi ngữi khói để biết thế nào là lễ độ)

5- “Cố Gắng” Học Hỏi (xe đi bên trái như các nước theo khuôn phép Anh Quốc)

Do “Cố Gắng” là một đặc tính của người Việt, phen này nhiều người sẽ phải “cố gắng” xem cho hết các chữ của bài viết này rồi!

Và ai cũng có quyền quyết định mình phải “cố gắng” ra sao và cho cái gì, vì cái gì.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Bất khả chiến bại: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Chuyện vợ chồng: Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2  01-02-2019

Excellent sense of humour: Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”  30-11-2015

GrabCar: Grab Taxi  13-4-2018

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc 22-12-2015

Manulife: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ 21-5-2019

Mặt Trận Tổ Quốc: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 11-10-2017

Nhà chính trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Nhà giáo: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Nhậu nhẹt: Rượu  27-5-2019,  Rượu Bổ và Tarmac  06-6-2019

Tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thấu thị: Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Bát Nháo Ở Quốc Hội Việt Nam

Tứ Đại Nháo

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Khóa XIII Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

27-10-2019

Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang có thêm một kỳ họp của Khóa XIV. Thêm một lần xuất hiện các bát nháo – theo các nguồn đáng tin cậy (mà tiếng Anh của báo chí Mỹ thời đại ngu dại chống-Trump gọi trống không là “sources say”) tổng hợp tin từ truyền thông.

Xin thêm một lần lập lại công thức mà một số học trò cũ và nhân viên không mới của tôi tự tung tự tác (nghĩa là tự độc lập tự do chế tác rồi tự độc lập tự do tung hê) làm công thức rằng “chống Hoàng Hữu Phước nghĩa là tự bộc lộ bản thân ngu đần xấu xa thế nào cũng bị Trời đánh”. Thế nên, để khớp mõm một vài tên đã đột nhập được vào lãnh địa truyền thông chính thống của Đảng Cộng Sản của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để làm “nhà báo” nhưng không rành chữ nghĩa tiếng Việt nên từng diễn dịch cụm từ thực tế trong sáng “dân trí cao hơn” của nghị sĩ Hoàng Hữu Phước thành cụm từ tự tiện tối tăm “dân trí thấp” trong đại cố Luật Biểu Tình, tôi cần nói rõ ràng rằng bài này không nói Quốc Hội Bát Nháo mang tính tập thể mà nói về Bát Nháo Ở Quốc Hội nghĩa là chỉ có một bộ phận không bao giờ lớn nghị sĩ vừa rồi đã gây ra mấy cái bát nháo mà truyền thông vừa, đang, và sẽ còn đưa tin dài dài do chẳng có gì thuộc phạm trù lập pháp ở đấy để đưa tin cả. Không nói về tập thể Quốc Hội vì có biết bao nghị sĩ và người dân thông tuệ không bao giờ chống Hoàng Hữu Phước. Còn nói về dăm ba kẻ gây ra bát nháo thì cái việc “nói” chính là năng lực thiên phú vô song của Hoàng Hữu Phước trong đại sự lột truồng những kẻ ấy vì lâu lâu cũng cần cung cấp cho những nhà chính trị tương lai các kiến thức và kỹ năng hùng biện cần thiết cho việc “làm chính trị” sau này.

Tứ Đại Nháo gồm:

1) Khóc:

Giai cấp công nhân là lực lượng mà trong một giai đoạn cực kỳ ngắn ngủi và tại một không gian cực kỳ giới hạn đã làm bức bình phong vững chắc cho những nhà chính trị khôn ngoan tận dụng để tiến hành một cuộc cách mạng giành lấy quyền bính trị quốc lập nên nhà nước cộng sản chủ nghĩa trên thế giới.

Giai đoan cực kỳ ngắn ngủi đó là chỉ trong thời gian Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga. Trước đó, giai cấp công nhân bị bóc lột tận xương tủy, không là một thế lực. Còn sau đó, giai cấp công nhân là danh xưng được giới quyền lực Nga nhắc đến để phục vụ tuyên truyền quảng bá chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê Nin. Nghĩa là trên thực tế lịch sử khách quan thì cả trước và sau Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga thì giai cấp công nhân không giữ bất kỳ vai trò gì mang tính điều hành và quản trị trong chính quyền quốc gia và chủ quyền doanh nghiệp cả.

Không gian cực kỳ giới hạn đó là chỉ tại Nước Nga. Tại các nước ở Châu Á – thì không thể có giai cấp công nhân do chỉ có thể hình thành “giai cấp” này nếu số lượng đông đảo, trong khi kỹ nghệ chỉ là hoạt động lẻ tẻ vô cùng èo uột tại các nước Á Châu nào đang trong hoàn cảnh thuộc địa hóa kèm chiến tranh giành độc lập. Còn tại các nước Âu Mỹ thì như đã phân tích lần đầu tiên tại Việt Nam – và trên thế giới – trong bài Cao Cấp Lý Luận Chính Trị thì các thấu thị của Karl Marx trong Tư Bản Luận cùng sự thành công của cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga đã khiến các nhà nước tư bản công nghiệp hùng mạnh lập tức khôn ngoan trao cho giai cấp công nhân ở nước họ trọn vẹn hai thứ “song quyền” vốn chỉ mang tính lý thuyết trong thế giới cộng sản chủ nghĩa: quyền lợi thực sự hoàn hảoquyền lực thực tế về công đoàn, khiến vĩnh viễn triệt tiêu mối họa mang tên “giai cấp công nhân”, biến “giai cấp công nhân” vốn chỉ trên lý thuyết tại các quốc gia cộng sản/xã hội chủ nghĩa tiếp tục không thể trở thành hiện thực do các nước này không thể có tư bản đủ mạnh để chu cấp quyền lợi thực sự hoàn hảo cho người lao động và không thể trao cấp quyền lực thực tế về công đoàn cho người lao động vì muốn lực lượng này nhất thiết phải dưới quyền quản trị của Nhà Nước cho đúng bài bản học thuyết Mác-Lê, không được phép trở thành một thế lực chống lại quyền lực Nhà Nước qua các hình thức đình công trên phạm vi toàn ngành toàn quốc, tức Nhà Nước cộng sản chủ nghĩa không bao giờ trao quyền cho phép giai cấp công nhân trở thành thế lực đối kháng với Nhà Nước vốn luôn được mặc định là vì giai cấp công nhân ấy.

Vì vậy, một “chính khách” cộng sản ở Việt Nam chỉ khi ngu si dần độn không hiểu các nội hàm thâm thúy trên mới “khóc” giữa nghị trường Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi nói về cái thân phận nghèo khổ thiếu thốn cực nhọc của giai cấp công nhân. Ấy vậy mà trong kỳ họp đang diễn ra trong tháng 10 năm 2019 này tại Quốc Hội, một nữ “chính khách” cộng sản đã “khóc” cho giai cấp công nhân.

Việc “khóc” ấy là thông điệp không gì mạnh mẽ hơn của nữ “chính khách” ấy nói lên 5 nội dung rằng:

a– “Đồng chí” thạc sĩ Hoàng Hữu Phước hoàn toàn chính xác khi nói rằng ngoài nước Nga, các nước còn lại chỉ dựa vào học thuyết cộng sản chủ nghĩa chứ không có giai cấp công nhân để làm lực lượng nòng cốt dựa vào để tiến hành cách mạng giành chính quyền, còn đối với Việt Nam thì những nhà cách mạng cộng sản đã dựa vào lực lượng những người dân yêu nước chống ngoại xâm, mà tuyệt đại đa số trong lực lượng yêu nước này là nông dân thiên Khổng và người dân trẻ thành thị của các gia đình thiên Khổng; do vậy,

bGiai cấp công nhân Việt Nam chỉ dần dần xuất hiện thuần lý thuyết chính trị sau 30-4-1975 nên hoàn toàn yếu ớt, thiếu kỹ năng kỹ thuật, trình độ kỹ thuật thấp, chiến tranh khiến việc tiếp thu tri thức hậu chiến hoặc bị triệt tiêu do mất thời gian tính hoặc bị hạn chế nghiêm trọng, khó thể có mặt trong danh sách thụ hưởng sự đầu tư cao của Đảng cho học vấn cao hơn ở nước ngoài về kỹ thuật; tại vậy mà

cGiai cấp công nhân chỉ là “lực lượng” về số lượng hiện nay chứ không là “lực lượng cách mạng” từ trước 30-4-1975 kể cả ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; đó là lý do

d– Cho đến ngày nay giai cấp công nhân Việt Nam vẫn chưa từng là “lực lượng” hùng mạnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn phải chịu đựng sự thiếu vắng của hai điều của chủ nghĩa cộng sản mà các nước tư bản nhờ có tư bản hùng mạnh đã thực hiện được gồm quyền lợi thực sự hoàn hảoquyền lực thực tế về công đoàn, dẫn đến việc nổ ra các cuộc đình công tự phát ở Việt Nam như hệ quả của một “tổng công đoàn lao động” hoàn toàn hình thức chỉ như một định chế tồn tại mang tính chính trị đơn thuần; khiến

e– Một nữ “chính khách” đảng viên cộng sản chức sắc cao cấp phải “khóc” chẳng khác nào như một thú nhận đầy tủi hổ một sự thật đắng cay rằng Bà và Đảng Cộng Sản của Bà đã hoàn toàn thất bại do 2019-1975=44 nghĩa là sau 44 năm xây dựng từ đầu một lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam để biến chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam đáp ứng đúng các “giáo điều” của “cao cấp lý luận chính trị”, thế mà ngày nay lực lượng ấy vẫn chỉ có ánh hào quang giả tạo do (i) chưa từng là nòng cốt của cách mạng Việt Nam, (ii) chưa từng là nòng cốt của đại cuộc Giải Phóng Miền Nam, (iii) chưa từng là nòng cốt của chính trị Việt Nam, (iv) chưa từng là nòng cốt của giới lãnh đạo chính trị Việt Nam, (v) chưa từng là nòng cốt của giới lãnh đạo truyền thông Việt Nam, (vi) chưa từng là nòng cốt của giới lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam, đã vậy (vii) luôn bị chê là có năng suất lao động thấp, (viii) luôn bị than là tay nghề kỹ thuật thấp, (ix) luôn bị thương hại là lương thấp, (x) luôn khó thể có hạnh phúc gia đình cá nhân để “an cư lạc nghiệp”, (xi) luôn bị chèn ép bởi “giới chủ” đặc biệt khi “giới chủ” ấy là tư bản  nước ngoài vác mặt lên trời dẫm bước lên thảm đỏ đón chào của “Nhà Nước Đỏ”, và (xii) v.v. và v.v.

Do vậy, cái sự “Khóc” mếu máo của một nữ đảng viên Cộng Sản cấp cao là một bát nháo chốn nghị trường, được sự tiếp tay của truyền thông đại chúng chính thống để tỏa lan khắp thiên hạ sự thú nhận trên, trước sự bó tay của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức thu nạp, đào tạo, giáo dục, huấn luyện, bổ nhiệm, cất nhắc, trao quyền nữ đảng viên ấy. Thật oái oăm khi tổ chức không thể tự hào về sản phẩm vừa nghỉ hưu của mình!

2) Từ Chức:

Từ chức là nội dung kẽm mù mà vài tên nghị sĩ đã lãi nhãi thời Tứ Đại Ngu 2012, thế mà nay là 2019 những tên kỹ xù thời ấy vẫn khí thế lập đi lập lại chốn nghị trường. Đúng là tự do ngôn luận. Đúng là nghị trường vừa dư thời gian vừa thiếu chủ đề phát biểu. Đúng là môi trường lập pháp Việt Nam cứ như cát lún quicksand mà một khi đã nói về “từ chức” thì mãi mê nói miết về “từ chức”, cũng như một khi đã nói về “còn nợ Luật Biểu Tình với nhân dân” thì cũng cứ thế mà miệt mài nói miết vê cái cục nợ ấy với nhân dân, không rút chân ra được, không nhấc thân ra được, nói chung là không thể thoát ra được. Mà cát lún quicksand về từ chức như thế chính là sự bát nháo thứ nhì.

3) Nhân Tài:

Cái cát lún quicksand của “từ chức” nói trên sở dĩ tồn tại là do những kẻ bát nháo đã không biết cái quái gì về “nhân tài” cả. Một khi tổ tiên Việt Nam chưa từng giải thích thế nào là “nhân tài”, đã vậy còn vô tư cho rằng ở nước non này thì “nhân tài nhiều như lá mùa thu”, để rồi phát âm ra chuỗi âm thanh nghe audio nếu dùng phương tiện nhìn visual thể hiện lại sẽ thành chuỗi chữ của “tuyển dụng nhân tài” hoặc “chiêu mộ hiền tài”, thì hậu bối Việt Nam cũng chẳng thể biết thế nào là “nhân tài” và “hiền tài” nên cứ vậy mà vô tư mà nói về “nhân tài” và “hiền tài” miết, dẫn đến hậu quả mang tính thiên niên kỷ của sự vắng bóng “nhân tài” và “hiền tài” tại Việt Nam, và cũng khiến chốn nghị trường cứ phát ra những âm thanh về cái sự “nhân tài”.

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước là người đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Việt Nam giải thích ý nghĩa hoàn toàn khác nhau của các khái niệm người giỏi, người tài, nhân tài, và hiền tài cùng các điều kiện và công thức để sử dụng các khái niệm này trong bài Hiền Tài.

Khi tranh luận tại nghị trường tuần rồi, một nghị sĩ đã sử dụng từ “người giỏi” để đối chọi lại từ “nhân tài” của đối phương. Nghĩa là đã có sự dịch chuyển về nội hàm ngôn ngữ theo đúng biện luận của Hoàng Hữu Phước. Đó là minh chứng cho sự hoàn toàn đúng đắn chân phương của Hoàng Hữu Phước mỗi khi phân định nội hàm của từ ngữ bất kể đó là tiếng Việt hay tiếng Anh. Và một khi các khái niệm hoàn toàn khác nhau giữa người giỏi, người tài, nhân tài, hiền tài được toàn dân nắm rõ nội hàm, những kiểu ăn nói của các nghị sĩ về “nhân tài nhiều như lá mùa thu”, “tuyển dụng nhân tài” và “chiêu mộ hiền tài” sẽ được người dân cho là hoàn toàn sai bậy; vì rằng

(a) lá mùa thu là thứ héo úa tàn tạ vất đi nên hoàn toàn thấp kém để von ví với “nhân tài”, chưa kể lá rụng thì theo gió lưu lạc bốn phương tám hướng như rác chả khác nào ví von đã là “nhân tài” thì sẽ bỏ đi xa mãi khỏi cội nguồn, chứ ví von lá rụng về tập trung ở quanh cội là kiểu ví von yếu kém thuộc đẳng cấp rất thấp của ai đó thời xưa;

(b) ngay cả một siêu cường quốc kinh tế cũng không thể có hằng hà sa số “nhân tài”, trong khi Việt Nam trong 5000 năm qua chưa từng trở thành cường quốc kinh tế vậy mà đã sính phóng đại và tự cao tự đại về số lượng “nhân tài” tràn ngập như “lá mùa thu” thì đúng là thật hợm hĩnh;

(c) không bao giờ có thể “tuyển dụng nhân tài” mà chỉ có phạm trù “bổ nhiệm nhân tài”, vì theo định nghĩa đầu tiên của Hoàng Hữu Phước và cho đến bây giờ vẫn còn là định nghĩa duy nhất trong tiếng Việt thì (i) “nhân tài” là chỉ khi phục vụ thành công xuất sắc cho quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ, nghĩa là (ii) sau thời gian phụng sự đất nước hiệu quả xuất sắc thì một “người tài” mới được gọi là “nhân tài”, do đó (iii) “nhân tài” là người đang có việc làm quan trọng với trách nhiệm cao và thành tích ưu việt được trân trọng tôn vinh, nên (iv) không có việc một cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ tiếp cận “nhân tài” của cơ quan khác của quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ để cạnh tranh giành giật chiêu mộ, và đương nhiên (v) không có việc “nhân tài” thất nghiệp do một cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ lụn bại sụp đổ mà “nhân tài” bó tay không cứu được nên phải đi nộp đơn cho một một cơ quan khác của quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ hầu tham dự các phỏng vấn để được tuyển dụng, và (vi) một cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ hay một đơn vị tư nhân chỉ có thể tuyển dụng người giỏi hoặc chiêu mộ người giỏi hoặc thỉnh mời người giỏi để may ra sẽ có những người tài trong lực lượng lao động của mình, nên (vii) một “nhân tài” sẽ ngay lập tức không còn là “nhân tài” và chỉ được gọi là “người tài” hoặc “người giỏi” nếu rời bỏ cơ quan quốc gia/triều đình/Nhà Nước/chính phủ để đầu quân cho một cơ quan tư nhân; và đặc biệt cần luôn nhớ rằng

(d) không bao giờ có thể “chiêu mộ hiền tài” vì “hiền tài” là từ ngữ mà theo Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước sử sách dành cho một “nhân tài” đã trở thành lịch sử tức đã qua đời mà ở nước Việt Nam cận đại và hiện đại thì chỉ mới có ba vị hiền tài là Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa, và Võ Nguyên Giáp mà thôi.

4) Nhường Chức:

Đặc biệt trong kỳ họp Quốc Hội lần này xuất hiện một báo nháo mới khi một thằng nghị sĩ vào Khóa XIII đã từng thách Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có dám “từ chức’ không (và đã bị nghị sĩ Hoàng Hữu Phước dạy dỗ kỹ trong bài Tứ Đại Ngu) nay ở Khóa XIV lại thách một nghị sĩ có dám “nhường chức” lãnh đạo Viện Tim cho một người tài giỏi hơn không.

Sự thách đố trên là một việc ngu xuẩn do dần độn kém hiểu biết và thua non về hùng biện vì rằng

(a) Việt Nam có thể yếu triền miên về quản trị và không bao giờ cải cách hành chính công ra hồn, nhưng Việt Nam không đang trong tình trạng vô chính phủ hoặc trong thời đại hỗn mang mọi rợ;

(b) Nghị sĩ lãnh đạo Viện Tim là bác sĩ đảng viên nhận nhiệm vụ quản lý cơ quan Nhà Nước tức tài sản khổng lồ của quốc gia do Nhà Nước giao nên không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới thì dù là khu vực quốc doanh hay tư doanh đều không bao giờ có chuyện điên khùng muốn “nhường” cho ai thì cứ thế mà “nhường”;

(c) Không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới dù là khu vực quốc doanh hay tư doanh, mọi người gồm cả lãnh đạo và nhân viên đều phải thực hiện các phần việc được giao phó (gọi là job description) mà “nhường chức cho người tài giỏi hơn” không bao giờ là cái “quyền” hay “nghĩa vụ” hoặc “chức năng nhiệm vụ” được ghi trong bất kỳ điều khoản nào của các job description dù ở cấp quản lý hay thừa hành;

(d) Nếu gọi là “nhường chức cho người tài giỏi hơn”, thế thì ai hay cơ quan nào có đủ tư cách, trình độ, thẩm quyền để quyết định rằng đó là “người tài giỏi hơn” để yêu cầu phải có sự “nhường chức” cho cái “người tài giỏi hơn” ấy; 

(e) “Người tài giỏi hơn” nghị sĩ viện trưởng Viện Tim là người giỏi về mổ tâm thất trái hay tâm thất phải, có đã đạt bằng cấp cardiovascular surgery đẳng cấp “Board” tức ABMS hay ABS của Hoa Kỳ để đang là bác sĩ phẫu thuật của Đại Học Y Khoa Johns Hopkins ở Thành phố Baltimore tại Bang Maryland của Hoa Kỳ, hay là người giỏi về quản trị bịnh viện thuộc hệ thống Johns Hopkins lừng danh hoàn vũ, và “người tài giỏi hơn” ấy có đang thất nghiệp hay không, có muốn đến Việt Nam không, và luật sư của “người tài giỏi hơn” ấy có cho phép bằng văn bản chưa mà thằng nghị sĩ đần độn dám tự tiện thách thức nghị sĩ Viện Tim có “dám nhường chức” hay không; và

(f) Nếu thằng nghị sĩ đần độn dám tự tiện thách thức nghị sĩ viện trưởng Viện Tim có “dám nhường chức” hay không thì nó sẽ trả lời thế nào nếu nghị sĩ viện trưởng Viện Tim hỏi nó câu tương tự?

Nói tóm lại, một hai thằng/con nghị sĩ đần độn do không chịu tìm đọc các bài viết của nghị sĩ nhất-thế-sư-biểu Khóa XIII Hoàng Hữu Phước nên đã tạo ra những bát nháo như kể trên.

Một khi bản thân đã vô phúc không thể là người giỏi, chẳng thể là người tài, không bao giờ là nhân tài và lịch sử chẳng bao giờ có kẻ ngu đến độ phong cho mình là hiền tài thì chí ít bản thân cũng nên hiểu thế nào là người giỏi, thế nào là người tài, thế nào là nhân tài, và thế nào là hiền tài để bản thân đừng ăn nói bát nháo chốn nghị  trường để bị dân chúng cười chê.

Và nếu có kiếm tìm tại tất cả các thư viện quốc gia vẫn không thấy tài liệu nào giải thích các từ ngữ tốt đẹp trên thì hãy gởi thư bưu điện cho Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước để được nhanh chóng nhận sự tư vấn mách nước bí mật rằng hãy sợt (search) tại kho sách cũ ở tiệm tạp hóa hiệu hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com thế nào cũng được như ý.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Công thức hiền tài: Hiền Tài 22-5-2019

Giai cấp công nhân: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam

Làm chính trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017,  Bọn Con Nít Làm Chính Trị  06-3-2017

Luật Biểu Tình: Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Một nữ “chính khách” cộng sản đã “khóc” cho giai cấp công nhân: Nguyễn Thị Quyết Tâm  22-01-2016

Người giỏi, người tài, nhân tài, và hiền tài: Hiền Tài 22-52019

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Truồng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng 17-10-2019, Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Tự do ngôn luận: Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối  23-12-2016

Võ Nguyên Giáp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

Về Bức Thư Gởi Giáo Hoàng Francis

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-10-2019

Các bạn đã rõ nội dung Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis năm 2017 (bản dich tiếng Việt, cùng bản nguyên tác Tiếng Anh của nói là Letter to His Holiness Pope Francis) cùng các dư chấn năm 2019 có liên quan tại bài Hoàng Hữu Phước Và Vatican.

Nội dung bức thư cũng đã được đưa ngay lên Twitter cùng ngày với sự xuất hiện trên Wordpress để đa diện giáp công trên các mặt trận truyền thông cả tiếng Anh và tiếng Việt cho cả người Việt và người non-Viet tức người-không-phải-người-Việt, theo đúng binh pháp của Hoàng Hữu Phước:

Thời gian trôi qua. Bài bức thư nhận được nhiều “like”.

Sáng nay, một phụ nữ Mỹ tên Gina Noelle ở bang Ohio sau khi đọc Bức Thư đã cho một “like”

sau đó cho nhận xét rằng “Phải gan dạ lắm (mới viết như vậy). Tôi ca ngợi bạn và ngưỡng mộ bạn

và còn bày tỏ rộng thêm rằng: “Tôi rất ngưỡng mộ văn hóa Á Châu. Văn hóa của bạn có những sự thông tuệ mỹ miều, đức khiêm cung và sự tôn trọng đạo đức. Nhiều khi tôi ước gì nhiều thứ (tại nước Mỹ này) được giống như các phong tục tập quán của bạn hơn. Nói vậy không để chê bai nước Mỹ. Tôi yêu nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng đạo đức của chúng tôi đã trượt dài mất rồi”.

để rồi cuối cùng nhấn nút “follow” để từ nay mỗi khi tôi đăng tải bất kỳ thông điệp nào, Bà đều được thông báo kịp thời kịp lúc

Có nhiều bạn Việt Nam đã như Gina Noelle. Song, nếu đã thường nhắc nhở học trò cũ đang ở Việt Nam hay đang ở ngoài Việt Nam không được công khai tán tụng tôi để không bị bọn mất dạy trên mạng truyền thông “chùa” chuyên môn đàn-áp-dân-chủ-tự-do làm hại, tôi không thể đưa tên và nội dung các Tweet của các bạn đó lên blog này. Vì vậy, những ý ngắn gọn của Gina Noelle được dùng như đại diện cho các “likes” của các bạn vậy.

Tôi mong chờ ngàn ngàn triệu triệu “likes” ư? Không hề! Vì tôi biết sự thông tuệ là thứ châu ngọc quý báu nhất mà Thượng Đế không bao giờ đủ rộng lượng để hào phóng ban phát cho mọi người. Vì vậy, tôi đón chào các bạn thông tuệ tìm đến, đọc, và nghiền ngẫm trên WordPress tách biệt khỏi Facebook bát nháo này. Tôi ngăn chặn mọi “comment” trên WordPress, nhưng tôi không ngăn được các “like” hay “comment” trên Twitter. Nên các bạn thông cảm vậy.

Xin cảm ơn nhiều.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017

Letter to His Holiness Pope Francis  01-8-2017

Hoàng Hữu Phước Và Vatican  20-7-2019

Saddam Hussein – Bằng Chứng Của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-10-2019

Trong bài  Tôi và Saddam Hussein ngày 12-7-2016 trên blog này, tôi nhắc lại nội dung tôi đã đăng trên các blog của tôi hàng chục năm trước đó tại HoangHuuPhuoc Aspirations (trên Yahoo!3600) và Hoàng Hữu Phước (trên Emotino) rằng hàng chục năm trước đó nữa tôi đã bao lần viết thư và gởi điện tín cho Tổng Thống Iraq Saddam Hussein.

Như đã bao lần nhắc đi nhắc lại qua biết bao bài viết, tôi thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác với – và tất nhiên cao hơn – tất cả những ai thuộc giới tinh hoa trí tuệ chính trị Việt Nam, giới tinh hoa trí tuệ học thuật giáo dục hàn lâm Việt Nam, và giới tinh hoa trí tuệ báo chí truyền thông Việt Nam, đơn giản vì họ không bao giờ giống như  tôi ở chỗ tôi

1) biết bản thân cụ thể có thực tài/những thực tài gì;

2) đã thi thố thành công thực tài/những thực tài đó tại những nơi làm việc;

3) đã công khai thách thức bằng lời, bằng trổ ra cái thực tài/những thực tài ấy trong cái gọi là “cư dân mạng” thế giới nói tiếng Anh hay tiếng Việt;

4) dũng cảm công khai y như người Âu Mỹ trong nhìn nhận bản thân có thực tài/những thực tài ấy;

5) dũng cảm công khai thách đấu với bất kỳ ai đối với thực tài/những thực tài này;

6) chứng minh chính xác thiên hạ trong giới lãnh đạo và cấp thừa hành thuộc lĩnh vực chính trị/báo chí truyền thông/học thuật giáo dục hàn lâm ở Việt Nam luôn lâm vào những thất bại miên triền vì đã không theo các chiến lược mà tôi tư vấn; và

7) luôn “nói có sách, mách có chứng”.

Chính bởi vì đặc điểm thứ 7 ở trên, trong thời gian dài qua, tôi đã cực kỳ bất mãn chính tôi do

(a) Tôi không có bản nháp (vì viết không cần soạn nháp trước) bức thư viết tay tiếng Anh gởi Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, trong đó hiến kế Liên Hoành thành lập Khối Tân Trục Iraq-Iran-Triều Tiên để vô hiệu hóa các lấn lướt đe dọa từ Mỹ và NATO;

(b) Tôi không tìm lại được biên nhận bưu điện gởi bảo đảm bức thư trên;

(c) Tôi không tìm lại được nội dung điện tín và biên nhận bưu điện cho bức điện tín tiếng Anh gởi Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, trong đó khẩn khoản khuyên ông không rút quân khỏi Kuwait để không mở đường cho Mỹ và liên quân truy sát đoàn quân triệt thoái;

(d) Tôi không tìm lại được nội dung điện tín và biên nhận bưu điện cho bức điện tín tiếng Anh gởi Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, trong đó khẩn khoản khuyên ông không trục xuất các nhân viên ngoại giao Mỹ và EU mà hãy trói giam họ quanh Dinh Tổng Thống để làm lá chắn con tin ngăn chặn sự manh động của không quân Mỹ và liên quân;

(e) Tôi không tìm lại được nội dung điện tín và biên nhận bưu điện cho bức điện tín tiếng Anh gởi Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, chúc ông tai qua nạn khỏi do Mỹ và liên quân đã khởi sự tấn công Baghdad; và

(f) Tôi không tìm lại được nội dung điện tín và biên nhận bưu điện cho bức điện tín tiếng Anh gởi Đại Sứ Iraq ở Hà Nội, nhờ ông chuyển tiếp nội dung (e) ở trên cho Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, vì lo ngại điện tín không thể đến được Baghdad do sự khống chế của cơ quan bưu chính quốc tế vì cấm vận.

Tuy nhiên, do một sự ngẫu nhiên khi xem qua núi tài liệu ố vàng đầy mối mọt để vất sọt rác, tôi tình cờ tìm thấy bằng chứng cho nội dung (e) và (f) ở trên. Nay xin đăng lại nơi đây để minh họa cho bài viết cũ xưa. Kính mời các bạn tham khảo.

Xin lưu ý rằng vào thời điểm nhân loại chưa có fax, chưa có internet, chưa có điện thoại di động, chưa có điện thoại thông minh, không bất kỳ ai có thể tra cứu/tham khảo tài liệu quy ước ngôn ngữ đối ngoại/ngoại giao trong “diplomatic addressing”, và do yêu cầu của “điện tín” luôn phải ngắn gọn để tiết giảm chi phí, các nội dung các bức điện tín sau của ngày 14-01-1991 nếu không đủ đầy formal tức không “fully formal” cho đúng đẳng cấp của Hoàng Hữu Phước đều có thể chấp nhận được:

Tôi sẽ tiếp tục tải đăng các nội dung khác có liên quan, ngay khi tìm ra được các bằng chứng như trong trường hợp hai điện tín trên.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn Truyền-nhân của Giảng-sư Anh-văn Lê Văn Diệm

Tham khảo:

Tôi và Saddam Hussein  12-7-2016

Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-10-2019

“Cao cấp lý luận chính trị” là cụm từ hấp dẫn tôi nhiều chục năm qua, đơn giản vì 5 lý do kiểu “cao cấp lý sự” của tôi rằng

(a) lý luận chính trị là một môn thuần nghiên cứu về chính trị chứ không bao giờ là một hoạt động đào tạo nhằm rèn nên những nhà lý luận chính trị cao cấp để làm lãnh đạo tư tưởng/lãnh đạo quốc gia, rằng

(b) lý luận chính trị tự thân đòi hỏi phải sở hữu năng khiếu thiên bẩm như một nền tảng mang tính xuất phát điểm chứ không phải đó là thành quả từ tác động ngoại vi của đào tạo, rằng

(c) năng khiếu thiên bẩm ấy không bao giờ là thứ có thể cùng tồn tại đại trà dồi dào nơi hàng trăm hàng ngàn hàng chục ngàn hàng trăm ngàn đảng viên, rằng

(d) quốc gia chưa hề xuất hiện ở mức độ đại trà những nhà hùng biện chính trị là đảng viên đã qua các lớp “cao cấp lý luận chính trị” dù ở lĩnh vực báo chí truyền thông hay tuyên giáo hoặc chính quyền hay quản trị doanh nghiệp Nhà Nước và lực lượng vũ trang dù tổng số đã qua các lớp “cao cấp lý luận chính trị” đương nhiên là rất lớn, và rằng

(e) làm gì có bất kỳ ai ở bất kỳ lĩnh vực nào ở Việt Nam đã qua các lớp các lớp “cao cấp lý luận chính trị” lại có thể hùng biện bằng tiếng Việt hay tiếng Anh giỏi bằng hoặc giỏi hơn công dân ngoài Đảng Hoàng Hữu Phước.

Các lý do trên thôi thúc sự tò mò nơi tôi phải đi tìm câu trả lời cho vấn nạn vì sao dưới ánh hào quang của “cao cấp lý luận chính trị” vẫn ngập tràn bao khoảng tối tiêu cực u mê ám chướng tẩu hỏa nhập ma về trình độ tư duy chính đạo và năng lực hiện thực hóa tư duy chính đạo ấy của những cán bộ Đảng đặc biệt ở lĩnh vực tuyên giáo, báo chí truyền thông, quản trị chiến lược, quản trị quốc gia, và sử-dụng-hùng-biện-trong-phụng-quốc-và-vệ-quốc của những cán bộ cấp cao đã có bằng cấp “cao cấp lý luận chính trị”.

Các tài liệu sau không đóng dấu “Mật” hay “Tối Mật” hoặc “Tài Liệu Mật” hoặc “Cấm Sờ Vào Hiện Vật” của một nam đảng viên nghị sĩ Khóa XIII lãnh đạo của một tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Tài liệu gồm các câu hỏi và bài làm đồng dạng luôn dài đúng 4 trang giấy khổ A4 của nghị sĩ ấy trả lời cho từng câu hỏi một. Dưới đây chỉ tải đăng chi tiết nguyên văn các câu hỏi, và sau đó là phần nhận định của Hoàng Hữu Phước đối với các câu hỏi và các bài làm dù không đăng các nội dung bài làm của nghị sĩ lãnh đạo ấy.

I- Nội Dung Tài Liệu Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

A) DUY VẬT LỊCH SỬ:

Câu 1 : Nội dung của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất vời trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Vận dụng để phân tích khuyết điểm, yếu kém trong việc nhận thức và vận dụng quy luật này trong thời kỳ trước đổi mới và để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta “Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Văn Kiện 9-Trang 87)

Câu 2 : Nội dung của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất vời trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Vận dụng để phân tích khuyết điểm, yếu kém trong việc nhận thức và vận dụng quy luật này trong thời kỳ trước đổi mới và để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta “Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất trên cả 3 mặt : sở hữu, quản lý và phân phối” (Văn Kiện 9-Trang 87)

Câu 3 :  Trình bày học thuyết Mác xít về hình thái kinh tế xã hội. Vận dụng để phân tích những sai lầm khuyết điểm trong việc nhận thức và vận dụng học thuyết này trong thời kỳ trước đổi mới và để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta “Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả lĩnh vực là một sự nghiệp rất khó khăn phức tạp cho nên phải trãi qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế – xã hội có tính chất quá độ”. (Văn Kiện 9-Trang 85)

Câu 4 :  Học thuyết Mác xít về đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hộivà vận dụng để phân tích những khuynh hướng sai lầm cực đoan trong việc nhận thức và vận dụng học thuyết Mác xít, về đấu tranh giai cấp và để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta : “Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp hiện nay là thực hiện thắng lợi Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo kém phát triển thực hiện công bằng xã hội chống áp bức bất công, đấu tranh ngăn chặn khắc phục những tư tưởng, hành động, tiêu cực sai trái, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập, dân tộc, xây dựng đối với nước ta thành nước Xã Hội Chủ Nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc

Câu 5 : Học thuyết Mác về Nhà nước và vận dụng để phân tích, phê phán những yếu kém, khuyết điểm trong việc tổ chức phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nói chung của Nhà nước nói riêng thời kỳ trước đổi mới và để phân tích phương hướng sau đây của Đảng ta : “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân” (Văn Kiện 9-Trang 131).

Câu 6 : Trình bày học thuyết Mác Xít về con người và vận dụng để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta : “Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.” (Cương lĩnh Đại hội 7- Trang 9).

Câu 7 : Lý luận MácXít về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, Bài học lấy dân làm gốc và vận dụng để phân tích luận điểm sau đây của Đảng ta : “Đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn luôn luôn sáng tạo” (Văn kiện Đại Hội IX, trang 81)

Câu 8 : Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vận dụng để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta “Tăng trưởng kinh tế đi lên gắn liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường xã hội” (Văn kiện Đại Hội IX, trang 89)

B) DUY VẬT BIỆN CHỨNG:

Vấn đề 1 : Đồng chí hãy sử dụng lý luận Triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức cùng với thực tiễn cách mạng Việt Nam để phân tích, phê phán bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, từ đó chỉ ra phương hướng khắc phục các bệnh đó theo tinh thần đổi mới của Đảng ta.

Vấn đề 2 : Đồng chí hãy vận dụng lý luận triết học về mối quan hệ vật chất và ý thức để phân tích phê phán bệnh chủ quan duy ý chí và phân tích bài học kinh nghiệm sau đây của Đảng ta : “Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắng của Đảng” (Văn kiện Đại hội IX, trang 30)

Vấn đề 3 : Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, từ đó rút ra quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể và vận dụng các quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh phiến diện, bệnh giáo điều, đồng thời phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng  ta : “Đổi mới toàn diện, đồng bộ triệt để với những bước đi, hình thức, cách làm phù hợp” (Văn kiện Đại hội IX, trang 81)

Vấn đề 4 : Nội dung nguyên lý về sự phát triển, từ đó rút ra quan điểm phát triển và vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán các bệnh : bảo thủ trì trệ, bệnh giáo điều và để phân tích nhận định sau đây của Đảng ta “Chủ Nghĩa Xã Hội trên thế giới từ những bài học thành công và thất bại cũng như từ những khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội” (Văn kiện Đại hội IX, trang 65)

Vấn đề 5 : Nội dung của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Vận dụng quy luật trên để phân tích, phê phán khuynh hướng sai lầm nếu không nhận thức và áp dụng đúng quy luật này và phân tích chủ trương đổi mới sau đây của Đảng ta :”Con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có những bước nhảy vọt”. (Văn kiện Đại hội IX, trang 91)

Vấn đề 6 : Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Vận dụng để phân tích vai trò của những nguyên nhân chủ quan, những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội trước đổi mới cũng như nguyên nhân của những thành tựu khởi đầu, những yếu kém và khuyết điểm sau hơn 15 năm đổi mới (chủ yếu phân tích những nguyên nhân chủ quan, những yếu kém trong lãnh đạo của Đảng)

Vấn đề 7 : Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn; vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh kinh nghiệm, giáo điều  và để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai trái”(Văn kiện Đại hội IX, trang 141)

Vấn đề 8 : Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn; vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh kinh nghiệm, giáo điều  và để phân tích luận điểm sau đây của Đảng ta : “Tiến hành đổi mới, xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống của xã hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế giới, không sao chép bất cứ một mô hình có sẳn nào” (Văn kiện Đại hội IX, trang 141)

Đề thi : Trong văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần IV có đoạn viết : “Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng” (Văn kiện Đại hội lần IX, Nhà Xuất Bản Sự thật – Hà Nội 1987, trang 30). Đồng chí hãy phân tích cơ sở lý luận triết học của luận điểm trên và liên hệ thực tiễn cách mạng nước ta.

C) TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ:

Câu 1: Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu môn Tâm lý học lãnh đạo quản lý :

Bài làm:

1. Nêu khái quát

2. Đối tượng, nhiệm vụ của môn Tâm lý học lãnh đạo quản lý

3. Ý nghĩa (nêu 5 nội dung)

Câu 2 : Phân tích mối quan hệ giữa đức và tài

Bài làm:

1. Khái niệm nhân cách

2. Bốn nội dung đức (cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư) và tài

3. Hai mặt của đức tài, mối quan hệ giữa đức và tài

4. Phương hướng hoàn thiện nhân cách người cán bộ quản lý

5. Phương hướng hoạt động thực tiễn của người cán bộ quản lý thông qua hoạt động, học tập, rèn luyện tập thể

Câu 3: Trình bày và phân tích vấn đề uy tín lãnh đạo.

Bài làm:

Phân tích như nôi dung câu 2 (bài nhân cách). Chú ý liên hệ với Nghị quyết

Câu 4 : Sẽ trích một câu trong Nghị quyết về công tác cán bộ

Bài làm:

1. Nhận xét đánh giá cán bộ

2. Công tác quy hoạch cán bộ

3. Bố trí sử dụng cán bộ

4. Luân chuyển cán bộ

(Chú ý : phân tích làm rõ sức ỳ làm cản trở công tác cán bộ)

II- Nhận Định Của Nhà Lý Luận Chính Trị Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước

Tất cả các cán bộ Đảng đã qua các lớp “cao cấp lý luận chính trị” đã không thể nào trở thành những nhà hùng biện phụng quốc và vệ quốc do nội dung “cao cấp lý luận chính trị” nếu quả thật chỉ về các hội dung trên đã hoàn toàn sai về nhận thức cơ bản của các vấn đề sau – mà một khi đã không trên cơ sở nhận thức đúng sẽ chỉ đưa đến 6 hệ lụy của

(a) không còn khả năng phân biệt đúng-sai khi thực hiện,

(b) không dám thực hiện nếu không bị cấp trên sai bảo hoặc không thấy bản thân có thực quyền sai bảo cấp dưới,

(c) không còn khả năng hùng biện lý luận trong đời sống thực và môi trường công tác thực của thời gian thực,

(d) không thể đạt sự “tâm phục khẩu phục” nơi bản thân,

(e) không còn khả năng tin tưởng vào cái “cao cấp” đã học, và

(f) rối loạn nhân cách do mắc kẹt giữa hỗn mang của lý tưởng chủ quan ban đầu + lý luận mở rộng chỉ để bám chặt vào giáo điều + diễn biến thực tế phi chủ quan và phản giáo điều) :

A) Duy Vật Lịch Sử và Duy Vật Biện Chứng

Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử (historical materialism) và Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng (dialectical materialism) đều có cùng xuất phát điểm từ phương pháp luận của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng hình thành từ chủ nghĩa duy vậtbiện chứng pháp tạo nên Triết học Mác-Xít. Khi bảo rằng Chủ Nghĩa Mác-Lênin (tức Mác-xít – Lê-nin-nít hay Mác-Lê Marxism-Leninism) được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản không thể tách rời nhau của Triết Học Mác-Lênin, Kinh Tế Chính Trị Học Mác-Lênin, và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, tuyệt đại đa số các nhà triết học và nhà tư tưởng trong nhân loại xem tất cả như một hệ thống triết thuyết, một hệ tư tưởng kinh tế-chính trị mới nhất, có cách nhìn thấu đáo toàn vẹn mang tính hệ thống nhất, và có sức thuyết phục nhất của nhân loại.

Tại Việt Nam Cộng Hòa, chương trình của Ban C Văn Chương lớp Tú tài 1 và Tú Tài 2 (tức lớp 11 và lớp 12) có ba môn trọng tâm chiếm nhiều giờ học hơn cả gồm Văn Chương Việt, Tiếng Anh Văn-Thơ-Kịch (Ban A Sinh Hóa và B Toán Lý lớp Tú Tài 2 chỉ phải học đến phần Tiếng Anh Khoa Học-Xã Hội tức phần mà học sinh Ban C đã học xong lúc họ ở lớp 10) , và Triết Học (gồm Tâm Lý 1, Tâm Lý 2, Phân Tâm Học, Luận Lý Học, Đạo Đức Học, và Siêu Hình Học). Đặc biệt môn Siêu Hình Học có bài về Chủ Nghĩa Vô ThầnChủ Nghĩa Cộng Sản. Ban C học ít giờ về các môn Toán/Lý/Hóa/Sinh, học rất nhiều giờ về các môn Việt/Anh/Pháp/Triết. Ban A và B học ít giờ về các môn Việt/Anh/Pháp/Triết để tập trung nhiều hơn cho Sinh/Hóa và Toán/Lý. Khi thi Tú Tài 1 và Tú Tài 2, tất cả các môn nào đã học đều phải thi, chỉ khác ở hệ số vì hệ số cao hơn (tức nhân cho 2 hoặc nhân cho 3) dành cho các môn trọng tâm của “Ban” và hệ số 1 dành cho các môn khác.

Như vậy, các “chủ nghĩa” được xem như “triết học” và được lồng vào môn Triết Học. Đây là điều tuyệt đối đúng đắn của nền học thuật hàn lâm Việt Nam Cộng Hòa.

Dù ý đồ luôn hiển hiện nơi “phe” nắm quyền bính về giáo dục nên các khai thác của giáo dục Việt Nam Cộng Hòa tập trung vào quan điểm “vô thần” của Chủ Nghĩa Cộng Sản nhằm khéo léo ẩn dấu sự kích hoạt một chống đối từ “hữu thần” và “đa thần”, vẫn không hề có bất kỳ bài học nào về “chủ nghĩa tư bản” nghĩa là “chủ nghĩa tư bản” đã không được hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa liệt vào hệ thống triết thuyết triết học của nhân loại để học hỏi/nghiên cứu nên không hề có bất kỳ sự ca tụng tôn vinh nào dành cho “chủ nghĩa tư bản” cả. Đây cũng là điều tuyệt đối đúng đắn vì trong thực tế lịch sử thì bản thân “chủ nghĩa tư bản” phát sinh, tồn tại, phát triển hoàn toàn không dựa vào một phát kiến triết học bất kỳ để dẫn lối đưa đường, thậm chí còn có thể nói “chủ nghĩa tư bản” hiện hình rõ nét trong quá trình hình thành đại tác phẩm Tư Bản Luận của Karl Marx để được nhân loại hiểu ra, nhận diện,  và biết đến để “đấu tranh giai cấp”.

Ngược lại, những triết thuyết về chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Mác-Lê, lại không được các nước tôn thờ các chủ nghĩa này xem như những triết thuyết để nghiên cứu tìm hiểu hoặc nghiên cứu chọn lọc mà lại xem chúng như những giáo điều bất biến bất di bất dịch để áp dụng triệt để. Đây là điểm hoàn toàn sai, như đã được diễn giải rất nhiều lần qua nhiều bài viết của Hoàng Hữu Phước tại blog này, mà các luận điểm chính có thể nêu tóm tắt như sau:

a- Tóm Tắt 1: Kinh tế-Chính trị không bao giờ có thể bất biến bất di bất dịch đối với sự vận hành nền kinh tế quốc dân vốn không bao giờ độc lập tự chủ tồn tại tách biệt khỏi hoạt động sôi động cộng đồng mang tính quyết định giao thương thế giới mặc cho có cái “thế giới đại đồng” hay không có cái “toàn cầu hóa”.

b- Tóm Tắt 2: Vì vậy, hành động đúng trong kinh tế-chính trị ở Việt Nam chỉ có thể là tổng hợp của sự chắt lọc các tinh túy mang tính chân lý của Chủ Nghĩa Mác-Lê/Chủ Nghĩa Cộng Sản trong bảo đảm đem lại cuộc sống hạnh phúc nhất và đời sống sung túc nhất cho toàn dân, và sự chắt lọc các tinh túy chân lý của Chủ Nghĩa Tư Bản trong xây dựng tư bản và khuếch trương tư bản để phục vụ tốt nhất cho sự bảo đảm quá lý tưởng ấy. Biến các tinh túy mang tính chân lý của Chủ Nghĩa Mác-Lê/Chủ Nghĩa Cộng Sản thành giáo điều để khăng khăng từ chối mô phỏng các ưu việt mang tính chân lý của phía đối nghịch ý thức hệ, hoặc cố giải biện rằng các mô phỏng ngoại lai hoặc đổi thay nội tại đang diễn ra đều là những “vận dụng sáng tạo các giáo điều” đều sai vì đó là nỗ lực tự giam hảm tư duy vốn là điều trái nghịch hoàn toàn với hành trạng tư duy triết học.

c- Tóm Tắt 3: Vì rằng thế giới tư bản dựa theo các cảnh báo thấu thị của Tư Bản Luận cũng như rút kinh nghiệm từ thực tế sự vùng lên thắng thế của chủ nghĩa xã hội/chủ nghĩa cộng sản, đã có những hành động quyết liệt và rất hiệu quả trong o bế giai cấp lao động qua tạo giao quyền lực thực sự cho các công đoàn ngành tức xé vụn từ “tổng công đoàn” mô hình cộng sản chủ nghĩa, gia tăng cao nhất hấp dẫn nhất phúc lợi xã hội, và triệt hạ triệt để triệt tiêu thành công các quốc gia xã hội chủ nghĩa “đầu đàn”, khiến chủ nghĩa cộng sản/chủ nghĩa xã hội không bao giờ còn ở vị thế thượng phong thực tế về kinh tế-chính trị trong xã hội loài người, khiến việc xem các thấu thị của Karl Marx là giáo điều duy-nhất-đúng đã trở thành không bao giờ còn sức thuyết phục đối với người dân Việt Nam và người lao động toàn cầu.

d- Kết Luận: Toàn bộ các nội dung về Triết Học Mác-Lênin (bao gồm biện chứng pháp, duy vật lịch sử và duy vật biện chứng), Kinh Tế Chính Trị Học Mác-Lênin, và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, đều chỉ là các môn học xứng đáng cho một bằng cấp đại học/sau đại học về triết học.

Bằng cấp ấy đáp ứng duy chỉ 2 nhu cầu gồm nhu cầu cá nhân người học như một nhà nghiên cứu, và nhu cầu cán bộ giảng dạy các môn học ấy trong ngành triết học tại một trường đại học khoa học xã hội và nhân văn.

Học Triết Học Mác-Lênin (bao gồm biện chứng pháp, duy vật lịch sử và duy vật biện chứng), Kinh Tế Chính Trị Học Mác-Lênin, và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học để được xem như đủ trình độ “cao cấp lý luận chính trị” để tham chính, trị quốc, quản lý cấp cao ở tất cả các ngành, chỉ đạo tất cả các lĩnh vực, sẽ là điều quái đản không thể tiếp tục được chấp nhận ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hậu quả nhãn tiền là: chưa hề có bất kỳ đảng viên nào “được” học cao cấp lý luận chính trị mà có tên trong danh sách nhân tài đã/đang tham chính, đã/đang trị quốc, đã/đang quản lý cấp cao ở tất cả các ngành, hay đã/đang chỉ đạo ở tất cả các lĩnh vực. Có chăng là danh sách ngày càng dài hơn những tên tội pham làm nghèo đất nước, làm quốc gia bị ô danh, làm Đảng ngày càng suy yếu, và luôn sẵn sàng bỏ Đảng/chống Đảng/đào tẩu.

Hãy để nhà chính trị Hoàng Hữu Phước biên tập lại toàn bộ chương trình cao cấp lý luận chính trị để Đảng Cộng Sản Việt Nam may ra lần đầu tiên có được những đảng viên là những nhà chính trị giỏi hùng biện phụng quốc và vệ quốc.

B) Tâm Lý Học Lãnh Đạo Quản Lý:

Hãy để nhà chính trị thiên Khổng Hoàng Hữu Phước biên tập lại toàn bộ chương trình Tâm Lý Học Lãnh Đạo Quản Lý của Cao Cấp Lý Luận Chính Trị để Đảng Cộng Sản Việt Nam may ra lần đầu tiên sẽ có được những nhà lãnh đạo tương lai vững vàng, trong sạch, gương mẫu, vì rằng

1- Người dạy Cao Cấp Lý Luận Chính Trị theo nội dung đang có của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải có nhân cách/đức/tài/kinh nghiệm thực tiễn để dạy nhân cách/đức/tài nhưng trong thực tế hiện nay toàn bộ các đảng viên tuyên giáo không có bất kỳ ai như vậy để giảng dạy Cao Cấp Lý Luận Chính Trị theo nội dung đang có của Đảng Cộng Sản Việt Nam;

2- Người dạy Cao Cấp Lý Luận Chính Trị theo nội dung đang có của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải có sự thông tuệ và thần uy để trấn áp tất cả các manh nha tư duy tiêu cực nơi học viên, trong khi các đảng viên tuyên giáo không có bất kỳ ai như vậy để giảng dạy Cao Cấp Lý Luận Chính Trị theo nội dung đang có của Đảng Cộng Sản Việt Nam;

3– Bốn nội dung của “đức” là chưa đủ và nhất thiết phải bổ sung rất nhiều “đức” khác của nhà lãnh đạo;

4- Để có “bốn nội dung” ấy của “đức” nhất thiết trước hết đảng viên dự học phải xuất thân từ gia đình gia giáo thiên Khổng;

5– Sự làm ngơ trước 4 điều trên chỉ sẽ làm tiếp diễn cảnh hý hước rằng không ai có “cao cấp lý luận chính trị” theo nội dung đang có của Đảng Cộng Sản Việt Nam có khả năng lý luận chính trị để phụng quốc, vệ Đảng; cũng như không ai có “cao cấp lý luận chính trị” làm bài thi đạt yêu cầu về tâm lý học lãnh đạo quản lýcó đức có tài có nhân cách như các bài đã học cả.

Học phải đi đôi với hành. Hành luôn tốt hơn học và làm vinh danh sự học, khuếch trương sự học, tỏa lan sự học.

Hành sai do học bậy từ chương trình bậy và do người dạy bậy.

Sự thật về sự suy sụp thực tế của báo chí truyền thông là do báo chí truyền thông chỉ có toàn những người đã được đào tạo bài bản từ nội dung “cao cấp lý luận chính trị” hoàn toàn sai, khiến biến mất các xã luận lý luận đẳng cấp cao về chính trị mà thay vào đó toàn là những đưa tin lúc thì theo kiểu miễn-phê-bình, lúc lại theo kiểu phỏng-vấn-phe-nhóm, lúc lại theo kiểu nhồi-nhét-thồn-tọng-chữ-vào-mồm-người khác, lúc lại theo khuynh-hướng-văn-học tức thuần sáng tác mà nhà lý luận chính trị siêu cao cấp Donald Trump gọi là Fake News.

Sự thật về danh sách dày hơn những tiêu cực tham nhũng nơi đảng viên cấp cao là bằng chứng thuyết phục nhất rằng nội dung “cao cấp lý luận chính trị để tạo nên cấp lãnh đạo” là hoàn toàn sai và người dạy “cao cấp lý luận chính trị để tạo nên cấp lãnh đạo” là hoàn toàn bất tài vô dụng không biết cái mình đang dạy là thứ chỉ làm người học bị tẩu hỏa nhập ma.

Sai mà không tự biết đó là cái sai là cái đại sai thứ nhất.

Sai mà không biết ai là người để cậy nhờ sửa sai là cái đại sai thứ nhị.

Sai mà không sửa ngay khi được vạch ra cho biết là cái đại sai thứ tam.

Và sai mà đem cái sai ấy làm giấy chứng nhận có đủ trình độ trị quốc cho những người học bậy là cái đại sai thứ tứ.

Đó gọi là Tứ Đại Sai vậy.

Tác giả bài viết này cùng tất cả sinh viên Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh đều đã học tất cả các nội dung của “cao cấp lý luận chính trị” (như duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa cộng sản khoa học, kinh tế-chính trị Mác-Lê), vậy đương nhiên ông ta lẽ ra cũng phải được giao trọng trách trị quốc hoặc thấp nhất tầm thường nhất cũng là giảng dạy “cao cấp lý luận chính trị” cho các đảng viên cộng sản mới là đạo lý công bằng mà Karl Marx ước ao thực thi được trên cõi ta bà này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Về Sự Cố Của Thứ Trưởng Giáo Dục

Hoàng Hữu Phước, MIB

19-10-2019

Vừa xảy ra vụ một vị Thứ Trưởng Giáo Dục tử vong khi rơi từ lầu cao xuống ở Bộ Giáo Dục.

Xin khẳng định rằng bài này hoàn toàn không nhằm xúc phạm ông Thứ Trưởng Giáo Dục cùng gia quyến của ông, mà chỉ nhằm không để tai họa xảy đến cho ông trở thành cái bị sử dụng cho các mục đích không đúng cho tiền đồ tổ quốc Việt Nam mà ông là công dân và Đảng Cộng Sản Việt Nam mà ông là đảng viên.

Dù chưa có bất kỳ kết luận điều tra nào được cho ra để khẳng định sự rơi gây ra tử vong ấy là một vụ án mạng, một tai nạn, hay một vụ tự tử, thế mà báo chí chính thống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đồng loạt đưa tin ngợi ca tài đức của ông Thứ Trưởng Giáo Dục ấy cứ như một cố gắng nhằm định hướng dư luận và lèo lái kết luận điều tra nguyên nhân vậy. Sự nhanh nhảu mang tính đồng phục trong cung cấp thông tin tuyệt đối giống nhau về quá trình học tập + con nhà giòng dõi + quá trình thăng tiến + sự ngợi ca đức độ này đã khiến tạo ra sự ồn ào dày đặc phủ che các tiểu tiết cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ cuộc điều tra nào của bộ môn Khoa Học Hình Sự mà Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái đặt nền móng dựng xây cho quốc gia cộng sản này, mà nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước có thể sử dụng thiên hướng cùng năng khiếu bẩm sinh đối với an ninh tình báo để cho ra rất nhiều câu hỏi mà một vài ý chính nhỏ nhất vụn vặt nhất mang tính đánh giá về các “tiểu tiết” ấy là:

1) Đánh Giá Tài Đức Của Truyền Thông: Trên trời rơi xuống

Đối với các “thân phận” khác nhau, các đánh giá “tài đức” được đặt vào các chuẩn định lượng khác nhau.

Đối với “thân phận” cấp thừa hành, các đánh giá luôn chỉ dựa theo Bảng Miêu Tả Công Việc Job Description để xếp một người vào một trong ba bậc gồm (a) không đạt yêu cầu, (b) đạt yêu cầu, hay (c) vượt yêu cầu, để dựa vào đó mà sa thải/đào tạo thêm/độngviên/tưởng thưởng/tăng lương/thăng chức/đưa vào hệ kế thừa succession plan.

Đối với “thân phận” cấp lãnh đạo, các đánh giá luôn chỉ dựa vào một trong hai – hoặc cả hai – kết quả gồm (a) ngăn chặn/lôi ra được những tiêu cực gì, và/hay (b) thúc đẩy/tạo nên/phát triển được các tích cực nào.

Dù đối với “thân phận” nào thì việc đánh giá luôn thường xuyên (hàng tháng, hàng quý, hàng năm), và công khai – trừ ngành tình báo/gián điệp/phản gián.

Ông Thứ Trưởng Giáo Dục tử vong chưa từng được toàn dân biết đến do theo lề lối làm việc của Đảng thì (a) chỉ có Trung Ương Đảng mới có trong tay danh sách tối mật những ai là chuyên gia/nhà khoa học/nhân tài, (b) người dân chỉ biết ai là ai khi đọc bản tiểu sử ứng cử viên Quốc Hội vài tuần trước ngày bầu cử hoặc khi đọc tin ai được thăng chức làm gì ở Bộ nào nên chẳng ai kịp trở tay để kịp báo cho Đảng biết vị nào đã từng có quá khứ không ra chi ở những nơi đã từng được “điều chuyển” đến làm “công bộc của dân” theo đúng “quy trình”, (c) dù vậy người dân cũng chả biết gì về người được thăng chức/bổ nhiệm ngoài cái tên và vài thông tin sơ đẳng, bởi vì (d) trước đó không bất kỳ ai từng quen biết với đương sự hoặc chịu ơn sâu nghĩa nặng từ đương sự chịu thố lộ tiết lộ trên các mạng xã hội hay truyền thông đại chúng bất kỳ thông tin gì về “tài đức” của đương sự tất nhiên do chả biết đương sự có thực sự có “tài đức” như vậy hay không, (e) chỉ có truyền thông chính thống mới có trong tay tên tuổi của một người hay vài người sẵn sàng phát biểu về tài đức của đương sự nếu đương sự qua đời, và (f) rõ ràng rằng cho đến hôm nay là ngày 19-10-2019 vẫn chưa có thông tin nào cho toàn dân biết ông Thứ Trưởng Giáo Dục tử vong đã ngăn chặn/lôi ra được những tiêu cực gì trong ngành giáo dục nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/hay đã thúc đẩy/tạo nên/phát triển được các chuyển biến tích cực cụ thể nào cho ngành giáo dục nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vì ông là một chính khách lãnh đạo chứ không phải là cấp thừa hành.

Không từng đánh giá bất kỳ về ông mà lại đua nhau bầy đàn tung các thông tin ngập tràn như mưa như thế để ca ngợi ông thì đó chính là xúc phạm nghiêm trọng đến ông. Nhằm mục đích gì đây hỡi truyền thông?

2) Đánh Giá Xuất Thân Của Truyền Thông: Trên trời rơi xuống

Là người sinh ra và trưởng thành hoàn toàn ở Việt Nam Cộng Hòa, và cũng đã qua rất nhiều bài viết trên blog này về “nhà giáo Việt Nam Cộng Hòa” tôi từng cung cấp thông tin sự thật rằng ở Việt Nam Cộng Hòa những người theo “nghề giáo” vì họ đồng thời có 5 điểm sau: (a) đam mê nghề giáo,vì (b) quá giỏi giang với kiến thức sâu rộng đủ để làm thầy thiên hạ, mà (c) công việc toàn thời gian ngày 8 tiếng sẽ làm cùn nhụt hoang phí tài năng của họ nghĩa là (d) chỉ có “nghề giáo” mới cho họ có nhiều thời gian để làm nhiều “nghề tay trái” mà đa số là (e) sáng tác/trước tác/dịch thuật/viết sách đặc biệt là sách giáo khoa. Vì vậy, tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi báo chí cung cấp thông tin mà họ ắt cho là “nổi bật” rằng cha của Thứ Trưởng Giáo Dục là vị đã có viết sách Toán.

Đối với tôi và tất cả những nhà giáo thật sự tài năng, chúng tôi sẽ có sự kính nể nhất định nếu một vị nào đó của Việt Nam cho ra được một định đề mới về Toán Học khiến thế giới hình thành một hướng toán học mới, chứ còn việc viết sách giáo khoa Toán cho cấp tiểu học hay trung học hay đại học là chuyện bình thường của 100% các giáo viên dạy Toán tiểu học/trung học/đại học (tương tự, cũng là chuyện bình thường của 100% giáo viên Sử Địa, 100% giáo viên Anh Văn, 100% giáo viên Văn, 100% giáo viên Lý-Hóa, 100% giáo viên Triết, v.v. và v.v., viết sách giáo khoa cho bộ môn họ giảng dạy) thời Việt Nam Cộng Hòa.

Đối với những ai chưa hề biết thế nào là hàn lâm gồm cả Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân và báo chí chính thống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chỉ cần thấy có người đoạt giải quốc tế nhờ giải được một bài toán kiểu “đánh đố” mà trăm năm qua chưa ai giải được là vội vàng tung hô, thậm chí Bộ Trưởng còn lật đật lấy tiền thuế của dân thành lập ngay Viện Toán Học để thỉnh người ấy làm Viện Trưởng, cấp nhà cấp xe cấp đủ thứ, để rồi gặt hai hậu quả gồm nền Toán Học nước nhà vẫn là bọt xà phòng y như bản chất của Toán Lý Thuyết và nghe đâu cái vị viện trưởng ấy đột nhiên uất ức viết lách lung tung trên mạng xã hội mà nội dung chẳng mấy thiện cảm với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nêu chi tiết rằng cha của vị Thứ Trưởng Giáo Dục đã từng viết sách giáo khoa Toán vốn chẳng dính dáng gì đến chuyện tử vong khủng khiếp của ông Thứ Trưởng Giáo Dục, truyền thông Việt Nam phải chăng đã đánh giá xuất thân của ông Thứ Trưởng Giáo Dục theo kiểu quẳng thông tin trên trời rơi xuống? Nhằm mục đích gì đây hỡi truyền thông?

3) Quy Trình Đánh Giá Của Truyền Thông: Trên trời rơi xuống

Những thông tin về “tài đức” của ông Thứ Trưởng Giáo Dục tử vong đang ngập tràn trên báo chí đã cho thấy báo chí Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay rất nhàn hạ. Họ đã xem các chi tiết sau là nhỏ nhặt chẳng đáng để họ làm theo kiểu mà các đồng nghiệp của họ ở  Âu Mỹ luôn làm:

a– Để rơi (dù do bị ném, tự sát, hay sơ ý) từ lầu cao canteen tức bếp ăn buổi sáng lúc 7 giờ, ông Thứ Trưởng ắt phải thức giấc lúc 5 giờ, rời nhà lúc 6 giờ;

b– Nếu sử dụng công xa, phải chăng ông Thứ Trưởng đã không màng đến thời gian cá nhân của tài xế vốn cũng là một “công chức” khiến tài xế cũng phải dậy sớm như ông Thứ Trưởng;

c– Nếu không sử dụng công xa, ông Thứ Trưởng đúng là người đạo đức; song, như vậy ông tự lái xe đến cơ quan hay đã sử dụng dịch vụ xe nào?

d– Dù sử dụng công xa/xe riêng/xe dịch vụ, ông Thứ Trưởng đến cơ quan vào sáng sớm để làm gì, gặp ai, và thời điểm đó thì canteen đã bắt đầu kinh doanh phục vụ thức ăn chưa?

e– Dù sử dụng công xa/xe riêng/xe dịch vụ, ông Thứ Trưởng đến cơ quan vào sáng sớm để làm gì, gặp ai, và theo sự dẫn dụ của ai – có thể qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại – để cho ông vào bẫy hãm hại ông?

f– Bộ Giáo Dục là nơi mà Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân đã từng nổi điên khi một cậu bé học sinh tỉnh lẻ chui vào Web để gở bỏ vất mất hình ông Bộ Trưởng, vậy Bộ đã rút kinh nghiệm sâu sắc về sự vô tư vô tâm bất cẩn đó để trang bị camera CCTV khắp các tầng lầu chưa, hay là canteen – và các nơi khác trong Bộ – vẫn không có camera nên Bộ Công An rồi sẽ bó tay không tìm ra manh mối cho sự cố đã xảy ra cho ông Thứ Trưởng?

g– Nếu tất cả các câu hỏi về sử dụng xe đến Bộ vào thời điểm sáng sớm quá vô lý, thì phải chăng ông Thứ Trưởng đã ở lại làm việc suốt đêm ở Bộ Giáo Dục, và nếu vậy thì công việc ông đang phải tập trung xử lý cao độ đến như vậy là gì, có động chạm gì đến ai hay những ai hay không?

h– Sổ ghi chép – và camera – của bảo vệ cổng cơ quan cho thấy những tình tiết như thế nào về các thời điểm cụ thể chi tiết vào/ra của bất kỳ ai cụ thể từ chiều tối hôm trước cho đến sau khi xe cứu thương rời khỏi hiện trường;

i– Các dấu hiệu khác thường được nhận thấy nơi ông Thứ Trưởng ít nhất là một tuần trước tai họa gồm những gì; và

j– Cơ quan cảnh sát đã có quy trình như các đồng nghiệp nước ngoài: treo giải cho bất kỳ ai cung cấp thêm manh mối có liên quan?

Không hề màng đến 10 điểm trên mà vẫn điềm nhiên cung cấp thông tin chẳng dính dáng gì cả như tên tuổi, quá trình học tập, quá trình công tác, công trạng của người Bố đối với việc từng viết sách Toán, tình cảm của một người cụ thể từng chịu ơn người quá cố, và tình cảm được cho là của “tập thể’ trường và sinh viên một trường đại học dành cho người quá cố thì quả là báo chí Việt Nam quen thói đưa tin toàn từ trên trời rơi xuống. Nhằm mục đích gì đây hỡi truyền thông?

4) Quy Trình Đào Tạo/Sử Dụng/Bổ Nhiệm Của Đảng: Trên trời rơi xuống

Dù đã luôn lập đi lập lại trên blog này về cung cách của Đảng đối với nhân tài/hiền tài, tôi vẫn không thể quen được khi đọc thông tin báo chí cung cấp về ông Thứ Trưởng Giáo Dục quá cố. Hóa ra, Đảng dùng tiền thuế của dân không để đào tạo người tài cho đất nước về chuyên môn mà chỉ để có lực lượng có bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ để làm lãnh đạo thuần hành chính để danh thiếp của họ có chữ thạc sĩ/tiến sĩ khi trao ra cho đối tác nước ngoài của Đảng và Chính Phủ.

Nguyễn Thiện Nhân lấy bằng Cybernetics về chỉ để làm Bộ Trưởng Giáo Dục, rồi làm Phó Thủ Tướng, rồi làm Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, rồi làm Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, và tất nhiên làm Ủy Viên Bộ Chính Trị. Thảo nào giáo dục hỗn loạn với nấm đại học mọc lan tràn đến độ thiếu sinh viên phải tiến đến bỏ luôn thi tuyển, học sinh xong lớp 12 hoặc xong đại học vẫn không giỏi ngoại ngữ, tư cách giáo viên thấp hơn bao giờ hết qua các bạo hành trọng án, bằng cấp không còn giá trị, và điểm thi dễ dàng được nâng đầy giễu cợt. Và thảo nào đến năm nay là 2019 mà Việt Nam vẫn không có ngành học phát triển mạnh nào mang tên Cybernetics cả.

Khi Ông Thứ Trưởng Giáo Dục tử vong, tôi và người dân mới được biết thời gian dài qua ông đã được Đảng đầu tư đào tạo những ngành gì tại những quốc gia nào. Những thông tin trên trời rơi xuống này chỉ khiến tôi và người dân dễ dàng cho rằng Đảng đã vừa không hề quan tâm đến việc làm cho nền kỹ nghệ nước nhà phát triển, vừa quá “từ chương” khi cho rằng đã có bằng tiến sĩ của bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể làm lãnh đạo bất kỳ lĩnh vực nào.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

An ninh tình báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Đại Tá Viện Trưởng Châu Diệu Ái: Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái  07-10-2019

Đồng phục: Đồng Phục Học Sinh  30-01-2016

Nhà giáo Việt Nam Cộng Hòa: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Nguyễn Thiện Nhân lấy bằng cấp Cybernetics: Nguyễn Thiện Nhân  10-6-2016

Nhân tài/hiền tài: Hiền Tài  22-5-2019

Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân: Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  14-10-2018

Tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Từ chương: Thế Nào Là “Từ Chương”  25-11-2015

Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng

Hoàng Hữu Phước, MIB

17-9-2019

Nhà đại thông tuệ duy nhất của cái đất nước đại Việt Nam này nay lại phải viết về hai cái vấn đề đại hạ đẳng này của đại Việt Nam ư!

Ở Truồng:

Như đã nêu rất rõ trong bài Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi  ở phần “điểm yếu chủ quan” rằng “tài sản trên bình diện trị quốc phải luôn được hiểu bao gồm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ, tài sản truyền thống, và tài sản tinh thần. Chỉ xem vật chất là tài sản, thì việc này sẽ trở thành điều ngu xuẩn tột cùng.  Sau khi ‘đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào’, thu giang sơn về một mối, những người cộng sản Việt Nam đã không hề đập phá đốt bỏ các dinh thự, các kho vàng, các kho tiền, các kho tàng, các kho vũ khí đạn dược, các cơ sở hạ tầng bao gồm các phi trường, hải cảng, cùng các chiến xa, các chiến hạm, các chiến đấu cơ, các đài vi-ba, v.v. và v.v. – tức những thứ thuộc tài sản vật chất tịch thu được từ sự thất trận của quân thù.

Thế nhưng, những (a) tài sản phi-vật-chất truyền thống, (b) tài sản phi-vật-chất-song-tạo-ra-tài-sản-vật-chất, (c) tài sản phi-vật-chất-song-là-nhân-tố-chủ-lực-của-“đi-tắt-đón-đầu”, (d) tài sản phi-vật-chất-sẽ-phải-dành-phần-rất-lớn-của-GDP-để-mua-sắm-mà-chưa-chắc-có-được, và (e) tài sản phi-vật-chất-có-giá-trị-chặn-ngăn-tiêu-cực-đa-phương-diện tiếc thay đã không được xem như “tài sản tịch thu được của Việt Nam Cộng Hòa” khiến đất nước mất đứt 50 năm về yếu tố tri thức con người, bản lĩnh con người, và tư cách con người trong xã hội không bao giờ còn có thể cứu vãn được nữa.

[Giải thích từ ngữ: (a)tài sản phi-vật-chất truyền thống  =  văn hóa/tập quán/tập tục/truyền thống/đạo đức thiên Khổng, (b) tài sản phi-vật-chất-song-tạo-ra-tài-sản-vật-chất  =  tri thức/kiến thức/kinh nghiệm dựng quốc, (c) tài sản phi-vật-chất-song-là-nhân-tố-chủ-lực-của-“đi-tắt-đón-đầu” =  tri thức/kiến thức/kinh nghiệm về mọi nhúc nhích của thế giới tư bản trong dựng xây tích lũy khuếch đại tư bản, (d) tài sản phi-vật-chất-sẽ-phải-dành-phần-rất-lớn-của-GDP-để-mua-sắm-mà-chưa-chắc-có-được  =  trí thức học thuật trong giáo dục/kinh tế/luật pháp, (e) tài sản phi-vật-chất-có-giá-trị-chặn-ngăn-tiêu-cực-đa-phương-diện  =  tri thức/kiến thức/kinh nghiệm trị quốc.]

Đơn cử một trong những thứ phi-vật-chất nêu trên là các kinh nghiệm học thuật giáo dục và đào tạo của Việt Nam Cộng Hòa mà việc xem thường các tư vấn của Hoàng Hữu Phước nhiều chục năm trước trên báo Tuổi TrẻNgười Lao Động về cách dạy duy nhất đúng và học duy nhất đúng tiếng Anh cho-người-Việt đã dẫn đến các hậu quả không thể chối cãi hiện nay như – song không chỉ có bấy nhiêu đây thôi –  tất cả các tinh hoa trí tuệ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam có bằng cấp tiến sĩ được Đảng gởi đi đào tạo ở nước ngoài kể cả ở các nước Anh Mỹ vẫn không bất kỳ ai có khả năng sử dụng tiếng Anh hay ngoại ngữ bất kỳ để tham gia hùng biện phụng quốc và vệ quốc gần bằng/ngang bằng/vượt hơn công-dân-ngoài-Đảng Hoàng Hữu Phước, tất cả các tinh hoa trí tuệ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam có bằng cấp tiến sĩ được Đảng gởi đi đào tạo ở nước ngoài kể cả ở các nước Anh Mỹ để về làm lãnh đạo cơ quan/trường học vẫn không bất kỳ ai có tư cách đức/tài/liêm/minh/trí/dũng mà lại gần bằng/ngang bằng/vượt hơn công-dân-ngoài-Đảng Hoàng Hữu Phước, tất cả các mầm ươm từ 30-4-1975 đến nay thành tre già hết trọi cùng các măng non để kỳ vọng sẽ trở thành tinh hoa trí tuệ phục vụ Đảng và đất nước thì vẫn đang và sẽ chẳng ai có thể giỏi tiếng Anh gần bằng/ngang bằng/vượt hơn công-dân-ngoài-Đảng Hoàng Hữu Phước, v.v. và v.v.

Một trong những thứ phi-vật-chất nêu trên khác về phạm vi luật pháp thì trong bài Ở Truồng Với Sen, Hoàng Hữu Phước đã nhắc đến tri thức và kinh nghiệm xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa có luật về “công xúc tu sỉ” và có nhắc đến phong trào “ở truồng chạy bộ” tức striking du nhập từ Âu Mỹ mà sự việc đầu tiên được nhà sử nghiên Hoàng Hữu Phước ghi vào sử sách xảy ra ngay tại đường Tự Do (nay là Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh) khi một thằng cu nỡm và một con cái hĩm tồng ngồng chạy ào ra từ toilet của một cửa hàng trang phục à-la-mode cạnh Thương Xá Tax, và Hoàng Hữu Phước đã cảnh báo thế nào cũng sẽ có sự quay lại của striking năm 2020. Thế mà striking đã quay lại sớm hơn những 3 tháng so với thấu thị của Hoàng Hữu Phước khi trong tháng 10-2019 này có vài thằng cu nỡm “ở truồng chạy mô-tô” lên cái gọi là Mã Pì Lèng. Do chưa có con cái hĩm nào ở truồng ngồi sau xe mấy thằng cu nỡm ấy, giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước tạm thời gọi hiện tượng này là Motorcade Male-Striking; chừng nào có đám nào có kèm theo mấy con cái hĩm ở truồng chạy mô-tô thì mới gọi là Motorcade Striking để phi-giới-tính, và khi luật pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vừa nhũn xèo nên không rớ được vô tấm thân trần truồng của mấy thằng cu nỡm vừa không xem trọng các cảnh báo của nhà Việt Nam Cộng Hòa học Hoàng Hữu Phước khiến rồi sẽ dấy lên phong trào lập các đoàn ở truồng lái siêu xe đứng đú đởn nhô lên khỏi cửa sổ nóc xe trước Tòa Nhà Quốc Hội và trước Tòa Nhà Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh thì lúc ấy hẵn dùng chữ Super Caravan Striking vậy.

Mã-Pì-Lèng:

Mã Pì Lèng đang được biết đến qua bốn đại biến của (a) sự đạp chà luật pháp của cái “Panorama”, (b) sự chà đạp luật pháp của một nhà báo và một nhà đời, (c) sự việc mấy thằng cu ở truồng chạy mô-tô lên “Panorama” như đã nói ở trên, và (d) sự tiết lộ một sự thật rằng luật pháp Việt Nam nhũn xèo như bột nặn bánh Trung Thu.

VTC1 mới đây có phỏng vấn một nhà báo và một nhà đời về cái Panorama.

Giải thích từ ngữ 1: Nhà báo là kẻ có bộ da giống da con báo tức hoặc đen thui (hắc báo panther) hoặc loang lổ (báo gấm leopard) tức chẳng mấy sáng sủa hay chẳng chút lành lặn đồng dạng nào. Tiếng Sài Gòn trước 1975 còn dùng từ “da beo” để miêu tả sự việc “ngừng bắn” theo Hiệp Định Paris khiến cả Việt Nam Cộng Hòa loang lổ do đầy nhóc các “lổ” do “Việt Cộng” nắm quyền kiểm soát. Suy ra, “nhà báo” trong nội hàm riêng của bài viết này là “nhà beo” tức chớ rõ anh ta/chị ta là mảng cộng sản, mảng chống cộng, hay mảng hai mang nữa.

Giải thích từ ngữ 2: Nhà đời là kẻ có cái mồm lách chách nói sự đời, mà giá như nói về cái sự-đời-như-cái-lá-đa thì còn chút thú vị chứ cái sự-đời-phá-luật thì chỉ là lảm nhảm mà thôi.

Theo nhà báo thì phải bảo vệ nhà đầu tư, kẻo “nhà đầu tư nước ngoài” thấy ngay cả “nhà đầu tư trong nước” xây Panorama trên Mã Pì Lèng mà Nhà NướcViệt Nam còn làm ngơ, không bảo vệ gì cả, để nhà đầu tư nước trong bị tấn công như thế thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ bỏ Việt Nam mà đi hết, v.v. và v.v.

Theo nhà đời thì sẽ dễ giải quyết vụ Panorama vô cùng nếu chính quyền địa phương dũng cảm công nhận mình đã có khuyến khích đầu tư vào du lịch nên nhà đầu tư ấy đã làm đúng khi xây Panorama. Vậy là xong.

Nếu VTC1 thỉnh mời hai đấng nhà báonhà đời này – nay gọi chung là nhà báo đời – để phát sóng trấn áp toàn dân định hướng dư luận phải để yên cho Panorama, còn chính phủ nếu nghe theo lập luận của nhà báo đời này để rồi tha cho Panorama, thì Hoàng Hữu Phước tôi nay xin quỳ gối và quỳ đầu phủ phục khải tấu rằng “Bó tay!” vì các lý do sau:

1) Panorama không được phép mọc lên vì bất kỳ lý do gì, do không phải là đất thổ cư, không bao giờ được phép hoán chuyển thành đất thổ cư, và thậm chí cũng không được phép “tăng gia sản xuất” nông nghiệp nhất là “nhà kính”cho bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào. Sẽ là trò hề thảm hại nếu (a) không đập hết Panorama mà chừa lại một vài tầng để làm “nơi dừng chân cho du khách”, hoặc (b) xem xét các biện pháp hoàn tất thủ tục để xây dựng Panorama theo luật định – luật-định-cái-con-khỉ!

2) FOSCO Thành Phố Hồ Chí Minh đã có cán bộ đảng viên tên Công (Phòng Dịch Vụ Việc Làm) mua nhiều khoảnh đất dọc hai bên xa lộ – nay là khu An Phú – để rồi mất trắng vì đất toàn do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Phường ký bán có giấy tờ và đóng dấu tròn Ủy Ban Phường hẳn hoi, mà Phường thì không phải chủ đất để muốn bán thì bán, Phường sau đó lại bị giải thể để sáp nhập, còn ngài Đảng Viên Chủ Tịch thì đố ai đưa được ông ta ra vành móng ngựa vì cái vành ấy ngày nay bưng bỏ đống rác nào chẳng rõ chứ không còn ở chốn pháp đình nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vậy ai là người đã “bán” đất trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng cho bố của người đàn bà xây lên Panorama?

3) Nếu lãnh đạo chính quyền địa phương “dũng cảm công nhận” mình đã có khuyến khích đầu tư vào du lịch nên nhà đầu tư đã làm đúng khi xây Panorama, thì lãnh đạo chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải trút tiền túi ra bồi thường cho người đàn bà xưng là chủ nhân miếng đất trên đèo Mã Pì Lèng đó, phải bị cách hết các chức vụ trong Đảng và trong chính quyền, và phải chịu xử lý hình sự nếu quả có việc bán đất giống như trường hợp nêu ở 2.

4) Phát triển du lịch ư? Thế nghĩa là sẽ có rất nhiều cái như Panorama mọc lên để “phục vụ du khách” ư? Vì lẽ nào ban độc quyền cho người đàn bà “chủ đất” đã xây Panorama? Thế là nhà nhà người người sẽ cho mọc lên từ Panorama 1 đến Panorama 1001. Thế rác rến, chất thải sinh hoạt, chất thải của con người, chất thải của thú vật còn sống và của thú vật đã được chế biến, v.v., từ Panorama 1 đến Panorama 1001 và những cái tương cận sẽ được tống hết xuống vực sâu có dòng sông bên dưới ư?

5) Phát triển du lịch ư? Thế nghĩa là các lãnh đạo địa phương (và lãnh đạo các Bộ/ban/ngành/tòa soạn) quá thanh liêm nên chưa từng lấy tiền dân đi nước ngoài lần nào nên chả biết các sự thật sau sao?

Này nhé: chỉ đơn cử một nước New Zealand thôi, thì cách phục vụ du khách như sau trên dọc-đường-không-gió-bụi:

Đường quốc lộ và đường dài liên tỉnh qua các vùng miền thắng cảnh thì cứ mỗi 100 km là được xây khuyết vào một bên trái đường theo hướng chạy của xe do xe chạy bên trái (miễn nơi ấy cảnh quang vừa đẹp vừa không có núi đá/vực sâu) một khoảng sâu 40 mét dài 100 – 200 mét có tráng nhựa, làm “điểm dừng chân”, có bố trí sẵn các bàn ghế làm từ các súc gỗ cho phù hợp với cảnh quang thiên nhiên, để nhiều ô-tô có thể tắp vào đậu cùng lúc để khách du lịch tự bày đồ ăn uống/ngồi nghỉ ngơi/ngắm cảnh/chụp hình. Những “điểm dừng chân” có bố trí các thùng nhựa lớn chứa rác (giống y các thùng rác nhựa màu xanh lá cây mà các xe cơ giới lấy rác chuyên dụng  ở Thành Phố Hồ Chí Minh dùng máy đưa lên trút vào xe). Nếu có nhu cầu vệ sinh, cứ theo bảng chỉ dẫn để lái xe vào sâu bên trong đàng sau “điểm dừng chân” (nhằm không để nhà vệ sinh lồ lộ trước mắt mọi xe qua lại), để đến nhà vệ sinh công cộng, thường là loại có 10 phòng vệ sinh và một phòng tắm, tất cả các trang bị bồn/toilet đều bằng inox (cho khó bị vỡ bể). Tường có dán thông tin về số phone để báo về “ủy ban vệ sinh khu vực” nếu thấy có “dấu hiệu mất vệ sinh” để có đội ngũ “cán bộ” phóng xe chuyên dùng đến ngay để làm vệ sinh, dọn dẹp, thay mới, thay vì chờ đến đúng ngày tuần tra tổng vệ sinh. Bốn dấu hiệu cho thấy New Zealand đã bị những người Á Châu xâm lược gồm xả rác bên cạnh các thùng rác rỗng, thức ăn thừa đổ tháo trên và dưới các bàn/ghế/sân, trong toilet có dán tranh người ngồi xổm trên bàn cầu với dấu gạch chéo đỏ lòm băng ngang để mong du khách đừng có “đi cầu” kiểu dị hợm đó, và giấy toilet cùng nước xà phòng rửa tay luôn biến mất không để lại ngay cả lõi cuộn và chai đựng.

Đường quốc lộ và đường dài liên tỉnh qua các vùng miền thắng cảnh nếu có lên đèo thì tất nhiên không bao giờ có bất kỳ “điểm dừng chân” nào cả, đơn giản và dễ hiểu đối với mọi người có trí thông minh khỏe mạnh rằng: đường đèo không bao giờ đủ rộng để mấy chục xe của du khách cùng dừng lại ngắm cảnh/ăn uống/tiêu tiểu/đú đa đú đởn/xeo-phi xeo-pha.

Như vậy, phong cách New Zealand: Du khách xin hãy tự do thưởng ngoạn miễn phí ạ! Đâu đâu cũng xanh sạch đẹp hết ạ. Nếu muốn xài tiền, xin hãy ghé các thị trấn hoặc làng mạc có trên bản đồ ạ!

Như vậy, phong cách Việt Nam: Này, du khách hãy để chúng tôi phục vụ từ A đến Z theo chi tiết bảng giá treo ở đây nè! Không chịu xài tiền ở tại đây ư? Láo thật! Biết tao là ai không hử?

Còn ở Ấn Độ thí dụ đơn cử chỉ một thắng cảnh Đền Taj Mahal tại Thành phố Agra thôi thì tất cả các xe phải ngừng từ xa. Hoàn toàn chỉ có trẻ em đứng bán “cạc pốt-tan” (tức các bưu ảnh). Không thấy…cá viên chiên, dừa xanh trắng hếu, thuyền buồm, v.v. như ở khu Nhà Thờ Đức Bà Thành Phố Hồ Chí Minh. Du khách đi bộ qua cổng thành to hơn trong phim cổ trang Tàu. Qua tường thành quách đá màu cam mới thấy trước mắt cách đó hàng cây số là Đền Taj Mahal sừng sững với cảnh quang bao la tận chân trời sau lưng mà không bóng dáng một căn nhà nào cả ở không gian trước, không gian hai bên, không gian phía sau. Đến Đền, du khách phải cởi bỏ tất cả giày dép (cho vào túi có ghi tên do người phục vụ giữ miễn phí, không bao giờ mất/lộn) để không làm sướt trầy mặt đá cẩm thạch, gởi lại tất cả máy ảnh/máy quay phim (cho vào túi có ghi tên có người phục vụ giữ miễn phí, không bao giờ mất/lộn) để ánh đèn không làm hỏng màu sắc bên trong đền và các bảo ngọc chạm cẩn đầy trên tường bên trong đền không bị ghi lại để làm tài liệu cho kẻ trộm đánh giá, biết vị trí, lên kế hoạch đột nhập. Du khách phải dọ dẫm trong bóng tối nóng bức ngột ngạt theo chân người hướng dẫn tiến đến ngôi giả mộ (mộ thật thì ở sâu dưới đất) song lập nổi trên sàn đền của đấng hoàng đế si tình và vị vương hậu tình si, thấy các lấp lánh của trân châu bảo ngọc đa màu sắc trên các bức tường lung linh như kim tuyến mỗi khi có ánh sáng trời từ ngoài khẻ lọt vào. Không bao giờ có chuyện phá hoại cảnh quang thiên nhiên để “phục vụ du khách”. Không bao giờ có “điểm dừng chân” để “phục vụ du khách”. Không bao giờ có hàng quán bán nước uống thức ăn gần kỳ quan để “phục vụ du khách”. Và du khách toàn thể giới cứ đổ xô đến Taj Mahal – thậm chí trở lại Taj Mahal nhiều lần – để chiêm ngưỡng Taj Mahal. Phải chăng du khách Việt sẽ giống các đại quan Việt đã được Hoàng Hữu Phước thay mặt CIMMCO International đưa đi thăm Taj Mahal vì các vị quan đó đã tuyên bố với Hoàng Hữu Phước rằng họ sẽ không thèm trở lại cái Đền Taj Mahal đã bắt họ phải đi bộ cả cây số mà không được đem theo chai nước để uống?

Trong khi đó ở Mỹ, từ những hình ảnh trong các bài viết trước đây trên chính blog này chụp lại từ các tải đăng của Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ cho thấy ba vấn đề vĩ đại Việt Nam hoàn toàn thất bại không biết đến bao giờ mới đạt được gồm (a) các cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ, bao la, không hề có bóng dáng ngay cả chỉ một mái nhà – tất nhiên những Việt Kiều Mỹ cho biết cứ mỗi 100 km đường rừng vẫn có một căn nhà loại “cabin” tức không có lầu, xây bằng các súc gỗ chồng lên nhau y như thời Daniel BooneWild Wild West để làm “nơi nghỉ chân” cho các nhân viên kiểm lâm và cứu nạn cứu hộ; (b) các cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ, bao la, do chính các nhân viên kiểm lâm chụp để khẳng định khu vực quản lý đang có những cảnh đẹp nào, các cảnh đẹp được công khai để khẳng định trách nhiệm của kiểm lâm rằng chúng sẽ vẫn y như vậy với thời gian vì được kiểm lâm bảo vệ nghiêm ngặt hiệu quả thành công; và (c) đặc biệt là các “công viên quốc gia” hàng năm đem lại cho Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ nhiều chục tỷ USD từ “dịch vụ” bán vé tham quan trong ngày và “dịch vụ” đưa du khách thám hiểm xuyên công viên dài ngày như Bộ này đã công khai khoe trên Twitter.

Như vậy, phong cách Mỹ: Du khách xin hãy tự do lựa chọn mua vé thưởng ngoạn hoặc mua vé tour xuyên rừng/công viên quốc gia! Tất cả đều giá cao vì thắng cảnh rất cao giá ạ! Đâu đâu cũng xanh sạch đẹp nhất thế gian này ạ. Các yêu cầu khác gồm phải có sức khỏe, phải có đủ trang bị thám hiểm, phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp, và phải tuyệt đối theo các hướng dẫn viên kiểm lâm ạ!

Như vậy, phong cách Việt Nam: Du khách không thể vào công viên quốc gia đâu vì ở Việt Nam đó là bí mật quốc gia chỉ có lâm tặc mới được vào để đốn hạ cổ thụ quý hiếm săn bắt thú tuyệt chủng để hậu thế tù mù về ý nghĩa của “rừng vàng biển bạc” vì rừng bị bơm thuốc cho cháy lá vàng còn biển thì cá phơi bụng trắng kín mặt nước. Vì vậy hãy đến những nơi như Mã Pì Lèng tha hồ tự do ở truồng thiên nhiên chạy mô tô đổ xăng hóa thạch từ thiên nhiên ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ăn thịt rừng thiên nhiên uống rượu chưng cất từ nước thiên nhiên và ném các thức thừa của thiên nhiên xuống giòng sông suối thiên nhiên bên dưới vực sâu để nuôi thủy sản thiên nhiên và rưới a-mô-ni-ắc xuống giúp rau củ quả thiên nhiên thêm hương vị thiên nhiên ạ!

Hỡi ơi. Đất nước này bao giờ mới có hệ thống luật pháp ra hồn đây!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo theo thứ tự alphabet

Bánh Trung Thu: Bánh Trung Thu 02-9-2019

Đạo đức thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Điểm yếu chủ quan: Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi  11-8-2019

Đức/tài/liêm/minh/trí/dũng: Hiền Tài  22-5-2019

Hùng biện phụng quốc và vệ quốc: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Quỳ gối: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Striking ở Việt Nam Cộng Hòa: Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Thấu thị: Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Twitter: @HoangHuuPhuoc  14-01-2017

Việt Cộng: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Súng Đạn Ở Hoa Kỳ

Hoàng Hữu Phước, MIB

11-10-2019

Trước 30-4-1975:

Tôi chán ghét bóng đá (tức “túc cầu”, tức “Soccer Football” tức “đá banh” với trái banh tròn, tức cái mà CocaCola la hét ỏm tỏi rằng “ăn bóng đá ngủ bóng đá”) từ trước 30-4-1975 mà sự chê bai rất chi tiết mang tính thách đố mà không bất kỳ ai có thể phản bác lại được bằng văn viết mà thắng được tôi cả.

Tôi yêu thích bóng đá Mỹ (tức “bóng bầu dục” tức “Rugby Football”) từ trước 30-4-1975 chỉ cần qua theo dõi các trận đấu trên đài truyền hình Mỹ trên tivi đen-trắng.

Ghét hay thích nơi tôi đều trên cơ sở thực sự chiêm nghiệm, thực sự nghiên cứu, thực sự theo dõi, thực sự hiểu biết, thực sự đánh giá, thực sự trong thời gian dài của sánh so/tích phân/hợp tổng mà không bao giờ hùa theo bầy đàn đám đông hoặc chỉ vì xã hội chả có gì khác để thưởng thức nên cứ phải ngồi ngáp gió trên khán đài mà mắt chỉ nhìn ngang về phía các phụ nữ đẹp xinh bên phải hoặc bên trái.

Sau 30-4-1975:

Tôi sửng sốt khi đọc tài liệu dạy tiếng Anh mới tinh khôi của trường trung học Lê Hồng Phong Thành Phố Hồ Chí Minh (trước 30-4-1975 là trường Petrus Trương Vĩnh Ký, gọi tắt là Trường Petrus Ký) do em tôi là học sinh ở đấy (học từ trước 30-4-1975) đem về, trong đó viết rằng môn bóng bầu dục Rugby Football là môn thể thao man rợ của đế quốc Mỹ.

Hóa ra, tất cả những gì Mỹ chế, Mỹ thích, Mỹ ăn, Mỹ nói, Mỹ ca, Mỹ chơi, v.v. –   trừ tiền đô-la Mỹ và kem đánh răng Colgate – đều là man rợ cả! Thảo nào em gái thứ 6 của tôi đang học “sinh ngữ” tiếng Anh ở trung học thì sau 30-4-1975 bị bắt buộc phải đổi sang tiếng Nga, làm con nhỏ tội nghiệp ấy vừa dốt tiếng Anh vừa ngu tiếng Nga, mà sau này, lạy Trời Phật Tổ Tiên, đất nước từ hé cửa đến mở toang cửa thì nó trở nên giỏi…tiếng Nhật ắt do nó thích vẽ vời mà chữ Nhật là chữ tượng hình chăng, làm phiên dịch, được mời sang Nhật và được ông cụ chủ tịch tập đoàn Nhật ấy tôn trọng như báu vật quý hiếm của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào những năm đầu sau giải phóng. Rốt cuộc, tôi hóa ra chẳng vẻ vang gì cho lắm khi trở thành người Việt Nam duy nhất giỏi tiếng Anh, chẳng qua vì (a) tôi … lỡ học hết trơn hết trọi chương trình tiếng Anh trung học ở Việt Nam Cộng Hòa – hệ 12 năm, không phải 9 năm như ở Miền Bắc – nên khi vào Đại Học Văn Khoa khi tôi bị buộc phải học thêm tiếng Nga thì chỉ có nghĩa tôi sẽ giỏi thêm một ngoại ngữ thứ ba chứ chả làm tôi suy suyển cỏn con tí tẹo nào về tiếng Anh, (b) các anh tài tiếng Anh là thầy cô của tôi biến mất khỏi Việt Nam để làm các “thuyền nhân” khiến tự dưng tôi chẳng còn đối thủ cạnh tranh tiền bối trong khi các đồng môn của tôi nghĩa là tất cả những ai không thể làm “thuyền nhân” nên ở lại học đại học chung với tôi thì đương nhiên tự nhiên tất nhiên không phải anh tài mà đã không phải anh tài thì đành phải chịu thân phận suốt kiếp không sao giỏi bằng tôi được, (c) chính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh triệt bỏ đa số các lớp tiếng Anh ở cấp trung học – trong đó có các lớp của các em gái của tôi – khiến tự dưng tôi chẳng còn đối thủ cạnh tranh hậu bối, và (d) bọn ngu đần được Đảng phân công quản lý bộ môn tiếng Anh ở Thành Phố Hồ Chí Minh làm học sinh vĩnh viễn không còn có thể học giỏi tiếng Anh qua các tài liệu giảng dạy đần ngu kiểu “thể thao man rợ” như đã nêu ở trên khiến tự dưng tôi chẳng còn đối thủ cạnh tranh nào về tiếng Anh tính cho đến năm 2190 – không phải 2019, nghĩa là chỉ hoán đổi vị trí của một con số Zero thôi.    

Sau 30-4-1975 thật nhiều năm:

Tất nhiên lúc ấy tôi đã chưởi bới ngay cái trường Lê Hồng Phong ấy và mấy thằng thầy con cô dạy tiếng Anh của thằng em tôi – dù họ chả có lỗi gì cả mà lỗi là của thằng nào con nào ở Bộ Giáo Dục Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã soạn ra các bài rác rưởi đó – rồi kể cho nó nghe về các điểm tuyệt diệu của bóng bầu dục Rugby Football, về các điểm hạ đẳng của bóng đá Soccer Foorball, cũng như về những môn thể thao man rợ lẽ ra phải bị cấm tiệt trên đời như quyền anh tức boxingkick-boxing , v.v. và v.v. Tuy nhiên, bài này nói về “súng”, nên nhất thiết phải vào đề ngay kẻo đi lạc, dù cái bóng đá của thiên hạ cứ hay dùng chữ “bắn” tức “shoot” của súng mà hét toáng lên trên tivi rằng thì là mà “Sút! Vào! À, chưa vào các bạn ạ!”.

Như vậy, tương tự như kiểu gọi Rugby Footballbóng đá man rợ, các nhà giáo dục chả-biết-thế-nào-là-giáo-dục-học-hành-mà-chỉ-biết-giáo-dục-đạo-đức-cách-mạng trên trời rơi xuống của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lên án các “đồ chơi mang tính bạo lực” và ra rả khai thác các vụ “xả súng” ở Mỹ. Họ hoàn toàn không hiểu biết do chưa từng sống đời sống thực, chưa từng chiêm nghiệm thực tế, và chưa từng trãi nghiệm hành trạng tư duy chính thống chính đạo chính quy chính đáng chính thức.

Tôi có quyền nói về “súng” tức “sở hữu vũ khí” như sau, đơn giản vì tôi đã sống đời sống thực, chiêm nghiệm thực tế, và trãi nghiệm hành trạng tư duy chính thống chính đạo chính quy chính đáng chính thức:

1) Đạo đức thiên Khổng kiến tạo nên những con người trượng ngãi, khinh tài, dũng cảm, đoan chính, cứu khổn phò nguy, hào hiệp hào hùng. Tôi thuộc gia đình gia giáo thiên Khổng. Truyện Lục Vân Tiên và thơ Nguyễn Công Trứ là những tác phẩm gối đầu giường. Truyện Kiều – kể cả bản dịch tiếng Pháp ấn bản 1940 do người Pháp dịch in tại Pháp – thì tôi vất cả hai đâu mất không rõ.

2) Ba tôi đã mua cho tôi và em trai tôi những khẩu súng nhựa và những thanh kiếm nhựa để giắt nơi thắt lưng mỗi khi dẫn hai anh em đi dạo trong phố Bàn Cờ ở Thủ đô Sài Gòn. Hai anh em phải oảnh-tù-tì ai thắng mới được làm “hiệp sĩ” còn người thua thì phải làm “kẻ gian” để bị “hiệp sĩ” bắn “bằng-chéo bằng-chéo”, và em trai tôi khóc òa nếu liên tiếp oảnh-tù-tì thua hoài không thể làm anh hùng trừ gian diệt bạo. Chính khẩu súng nhựa và thanh kiếm nhựa đồ chơi trẻ nhỏ đã rèn nên phong cách trưởng thượng, hào hiệp, khinh ghét kẻ gian, nơi anh em chúng tôi và những đứa trẻ cùng trang lứa. Hò hét rằng đó là “đồ chơi bạo lực” thì rõ là phường ngu xuẩn. Những nhà giáo dục trên trời rơi xuống cố chối bỏ sự thật rằng ngay cả “game điện tử” hiền nhất cũng là bắn vịt trời bằng súng (thậm chí dùng súng trung liên và đại bác xe tăng tiêu diệt cả loài thú cực kỳ quý hiếm như …khủng long và quái vật), trong khi các game khác như Hoàng Tử Ba Tư thì gặp ai cũng chém giết, hoặc vô số game toàn bắn súng có thiết kế cực kỳ ghê gớm ngoài-hành-tinh như trong phim Rắm-Bồ hay Tẹc-Mi-Na-To, v.v. và v.v. mà chẳng hề thấy bất kỳ cơ quan nào của Nhà Nước cấm bán, cấm chơi, cấm ra nước ngoài làm “game thủ” thi đấu quốc tế cả. Chưa kể, phim ảnh truyền hình và phim nhựa made-in-Vietnam nhan nhản cảnh chém giết, bắn súng, xã hội đen, cưỡng hôn, cưỡng dâm, hiếp dâm tập thể, đánh thuốc để hiếp dâm, v.v. và v.v., đang làm băng hoại xã hội Việt Nam, vậy chúng có phải là các sản phẩm “bạo lực” hay không? Bọn đần độn chả biết gì về giáo dục nhưng có quyền lực nói về giáo dục.

3) Không bất kỳ một nữ sinh viên cũ nào của tôi đã trở thành công dân Mỹ mà lại không biết sử dụng súng, không sở hữu nhiều súng đạn trong nhà. Họ bật cười trước các khai thác thông tin của báo chí Việt Nam. Họ nói rằng:

a– Họ nhất thiết phải có súng để bảo vệ gia đình: súng trong nhà để tiêu diệt kẻ đột nhập dù là trộm nhập-nha burglar hay cướp có-vũ-trang robber hay đứa biến thái cưỡng dâm rapist hoặc kẻ bắt cóc kidnapper; còn súng giắt trong người khi đi lái xe đi làm là để làm nghĩa vụ công dân Mỹ tham gia tiêu diệt kẻ khủng bố terrorist (giống trường hợp của Stephen Willeford và Johnnie Langendorff mà tôi đã từng kể trong bài Quyền Lực Nhũn Xèo).

b– Không bao giờ Hoa Kỳ bãi bỏ việc sở hữu súng đạn vì đại đa số “người dân” – chứ không phải các nhà sản xuất súng mua chuộc Quốc Hội như Việt Nam thường hay diễn giải  – không muốn từ bỏ quyền sở hữu súng đạn.

c– Sở hữu súng đạn là chuẩn mực đạo đức mỗi cá nhân đối với nghĩa vụ cao cả thiêng liêng nhất: bảo vệ gia đình.

d– Cấm vượt đèn đỏ không có nghĩa là sẽ không có tên lưu manh nào lái xe vượt đèn đỏ. Cấm sở hữu súng đạn không có nghĩa sẽ không còn tên cướp nào có súng đạn. Mà nếu tên khủng bố không-súng-đạn dùng dao chém loạn xạ hoặc tên khủng bố bắn cung tên tưới xăng gây thảm sát thì người dân không-súng-đạn sẽ lấy gì để tự vệ và bảo vệ người thân, hay cũng sẽ sắm cung tên và dao búa cùng xăng?

e– Bản thân vấn đề “cấm sở hữu súng đạn” chỉ do những “chính trị gia” không có chương trình hành động agenda – mà Việt Nam gọi là…chương trình nghị sự – ra hồn nên mới hô hào để hy vọng có thêm phiếu rồi thuê những kẻ thất nghiệp đi “biểu tình” giơ biểu ngữ “ủng hộ cấm sở hữu súng đạn” nhằm phô trương thanh thế, mà khi đã đắc cử rồi thì 100 tên nghị sĩ như một đều không thể làm bất cứ điều gì để có cái luật gọi là “cấm sở hữu súng đạn”.

f– Ngày càng có nhiều vụ “xả súng” xảy ra ở các nước EU, cho nên “mấy ông Việt Nam” đừng có làm như việc đó chỉ xảy ra ở Mỹ và đỗ thừa tại Mỹ cho sở hữu súng đạn nên mới có các vụ xả súng.

4) Việt Nam tất nhiên không sai khi sẽ không bao giờ cho phép sở hữu súng đạn. Nhưng Việt Nam phải chăng đã đúng khi cấm bán đồ chơi súng nhựa gươm nhựa, tịch thu và tiêu hủy các đồ chơi đó vì chính quyền gọi chúng là “đồ chơi bạo lực”? Thế vì sao xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hơn những “thành viên” của ba nhóm người gồm (a) nhóm xài súng đạn tức những người mua súng của những “chiến sĩ ” tha hóa hoặc của bọn buôn súng bên kia hay bên này biên giới để cướp ngân hàng, giết thuê, làm lâm tặc, làm ma túy tặc, làm đủ-thứ-tặc; (b) nhóm xài dao/đao/kiếm/mã tấu do không thể mua súng của những “chiến sĩ ” tha hóa hoặc của bọn buôn súng bên kia hay bên này biên giới; và (c) nhóm xài điện thoại thông minh ghi hình để tung lên mạng “chùa” các cảnh học sinh đánh nhau/phụ nữ lột trần truồng đối phương/thiên hạ chém giết nhau vì cha mẹ họ không được chính phủ cho phép họ mua đồ chơi “bạo lực” cho con họ nên con họ đứa nào cũng hèn nhát không can thiệp cứu giúp nạn nhân mà trở nên dững dưng chai sạn ngắm nhìn thảm cảnh? Đã sai trong tư duy giáo dục, cộng thêm với sự bất lực của cơ quan chức năng cùng với hệ thống pháp luật nhũn xèo, bảo sao có vụ chiến sĩ cảnh sát đứng nhìn rồi gọi điện thoại cầu cứu chứ không dám làm gì để cứu cô gái bị bạn trai đâm nát ngực giữa đường giữa ban ngày giữa chốn đông người đang quay clip.

Khi báo chí chính thống đồng loạt tấn công tôi do tôi dám học đòi vì nước vì dân phát biểu chống dự án “Luật Biểu Tình” trong khi dự án ấy lại do Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản và Thủ Tướng Chính Phủ cổ súy khiến báo chí tự suy diễn rằng họ có nghĩa vụ và bổn phận phải ra tay trừng trị tôi tội dám chống lại Đảngchống lại Chính Phủ mà theo từ điển báo chí của họ thì đồng nghĩa với chống lại nhân dân, vợ tôi nhặt được một thư quẳng vào trong sân nhà tôi mời tôi đến Bưu cục Phú Nhuận lúc mấy giờ vào ngày mấy tháng mấy để nhận một bưu kiện từ Mỹ gởi về. Tôi giải thích ngay với vợ tôi rằng giấy mời phải được in vi tính, phải có dấu nhật ấn bưu điện, phải ghi đầy đủ chi tiết, chứ không phải là mẫu in nhăn nheo viết tay xấu xí nguệch ngoạc điền vào chỗ trống như vậy, và chỉ có người thân quen mới gởi quà về cho tôi và người ấy phải luôn phone hay email hay viber báo trước về việc đã gởi quà gì chứ làm gì có việc quà trên trời rơi xuống bất thình lình như thế; rồi tôi xách một chiếc gậy thép hùng hổ định ra Bưu Cục Phú Nhuận để đập thằng nào/những thằng nào đang chờ đợi hành hung tôi ở đó. Vợ tôi phải can ngăn, khuyên tôi nên phone cho công an Phường và Quận để phối hợp đón bắt, nhất là trụ sở Công An Phường lại ở đối diện với Bưu Cục Phú Nhuận. Tôi không chạy ra đó và cũng chẳng phone công an, mà ngồi vào bàn soạn gởi email ngay cho Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập báo cáo sự tình kèm hình chụp tờ “giấy báo” ấy, xem như cái thằng hay những thằng đứng chờ tôi bị tôi sử dụng điện năng xanh – tức ánh nắng gay gắt của trời trưa – làm cho đen da, mất nước, té xiểu chất đống trước Bưu Cục Phú Nhuận vậy.

Cây thiết bảng theo tôi suốt những năm dài tôi ra Hà Nội dự các kỳ họp Quốc Hội Khóa XIII, nghĩa là hoàn toàn hợp pháp qua hàng rào kiểm tra soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ 2011 đến 2016. Đó là vũ khí phòng thân của tôi.

Sau này có quy định người dân không được có “công cụ hỗ trợ”, tôi mới vất chiếc  gậy thép ấy.

Hiện tôi đi đường luôn sử dụng gậy chống-của-người-giàlão-nhược dù tôi trẻ măng và rất khỏe cỡ cử đỉnh bạt sơn. Phải giả vờ lão nhược để lúc nào cũng có vũ khí bên mình. Chiếc gậy ấy nay được dùng như một vũ khí phòng thân của tôi thay thế “công cụ hỗ trợ” để xua mèo điên đuổi chó dại cứu người hoạn nạn và choọoc gậy bánh xe bọn phạm luật.

Làm gì có chuyện trên đời này có người thông tuệ nào lại không biết phòng thân, coi thường phòng vệ, và không có vũ khí phòng thủ cơ chứ!

(Hoan hô các cô học trò tôi ở Mỹ! Tôi đã cho các em biết rằng các nữ lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam đều có sở hữu súng – nhưng họ chỉ mang súng ngắn bán tự động K59 hay K14 dù họ có lực lượng cận vệ, còn các em là nữ thường dân Mỹ sở hữu cả súng trường bán tự động tức vũ khí tấn công AK và AR-15 assault rifle để bảo vệ bản thân và gia đình nên thật cao quý đáng ngưỡng mộ lắm thay!)

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa.

Tham khảo (theo mẫu tự alphabet)

Ba tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Chán ghét bóng đá:

     Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô  05-9-2015

     Bóng Đá Dứa 08-12-2015

Đạo đức thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Hào hiệp hào hùng: Anh Hùng  29-11-2018

Hùa theo bầy đàn: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Pháp luật nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Stephen Willeford và Johnnie Langendorff: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Sự chê bai chi tiết mang tính thách đố mà không bất kỳ ai có thể phản bác lại được mà thành công cả: Lại Bóng Đá  16-9-2019

Thầy cô của tôi:

     Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô  25-11-2011

     Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 25-11-2011

     Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm 22-02-2015

     Tôi Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập: Nghị Sĩ Huỳnh Thành Lập  25-8-2019

Vợ tôi: Đám Cưới  09-12-2015

Châu Hồng Lĩnh – Nhận Diện Trí Thức

Hoàng Hữu Phước, MIB

10-10-2019

Thầy Châu Diệu Ái, Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hai người con, một trai một gái, một đặt theo tên ngọn núi, một đặt tên theo giòng sông, là Châu Hồng Lĩnh và Châu Hiền Lương, mà Thầy thường cười ha hả với một excellent sense of humour” của một bậc đạt nhân rằng đó là do mong muốn cao vời vợi của Thầy mỗi tháng: được lĩnh lương. Châu Hồng Lĩnh sống định cư tại Hoa Kỳ, còn Châu Hiền Lương thường trú nơi Đức Quốc.

Như đã kể, Thầy Châu Diệu Ái vừa tạ thế. Em gái thứ 6 của tôi khi đi phúng viếng Thầy xong, điện thoại báo cáo với Má của tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên rằng: “Má ơi! Con tưởng Thầy Ái chỉ là thầy dạy Bé 8 tiếng Đức, bây giờ mới biết Thầy là một danh nhân của nước mình! Thầy làm lớn quá Má!

Trong hơn 20 năm qua, anh em chúng tôi cứ Tết hay lễ là lần lượt đến thăm Thầy và vấn an sức khỏe của Thầy. Nhiều khi chẳng phải lễ hay Tết, mà mỗi khi em gái thứ 8 của tôi về nước là gia đình tôi tổ chức tiệc ở đâu đó có sự tham dự của Thầy. Khi tôi nằm viện phải vắng mặt hai kỳ họp Quốc Hội, cứ vài hôm là Thầy lại đến tận giường bệnh để thăm tôi, để vẫn với phong cách tích cực từ excellent sense of humour của mình, Thầy muốn tôi xem việc tôi nằm viện dài hạn là để biết thế nào là được chăm sóc sau nửa thế kỷ chỉ biết lo cho người thân và lo giúp thiên hạ. Chưa kể, con của Thầy chiều nào cũng mua đem bữa ăn tối đến cho tôi, vừa để may ra tôi ăn ngon miệng hơn, vừa để vợ tôi cùng ăn để có sức trực ban đêm cạnh tôi (còn cô Lại Thu Trúc túc trực ban ngày).

Tất nhiên, tôi nhiều lần gặp Hồng Lĩnh và Hiền Lương tại nhà Thầy Châu Diệu Ái mỗi khi họ về nước thăm Thầy.

Có điều chỉ mới vài tháng gần đây thôi, tôi mới biết Châu Hồng Lĩnh là một blogger tích cực bên Mỹ, có nhiều bài viết được các báo mạng Việt Nam đăng lại hoặc nói về. Điều kỳ thú mà tôi đặt tên là Nhận Diện Trí Thức khi phát hiện giữa tôi và Châu Hồng Lĩnh tình cờ có những tương đồng hoặc trùng hợp sau trong một số các bài blog:

1) Cả hai cùng dạy dỗ thiên hạ biết thế nào là du học, thế nào là chảy máu chất xám, thế nào là nhân tài.

2) Cả hai cùng dạy dỗ thiên hạ biết thế nào là luật hóa mại dâm.

3) Cả hai cùng nêu vấn đề của mại dâm: mại dâm nam, trường trung cấp mại dâm, trường cao đẳng mại dâm, trường đại học mại dâm, bằng cử nhân mại dâm, bằng thạc sĩ mại dâm, bằng tiến sĩ mại dâm.

Trong đó có những khác biệt cơ bản sau:

1) Châu Hồng Lĩnh đặt vấn đề mang tính hiện tượng tiêu cực chung, không nhằm vào đối tượng cụ thể nào ở Việt Nam, không tạo nên kẻ thù cụ thể nào ở Việt Nam; Hoàng Hữu Phước tấn công đối tượng cụ thể ở Việt Nam, tấn công tiêu cực cụ thể ở Việt Nam, tạo nên những kẻ thù cụ thể trong giới quyền lực và báo chí chính thống ở Việt Nam.

2) Về “mại dâm”, Châu Hồng Lĩnh sử dụng tiếng lóng không phổ biến, nghĩa trung tính, có lẽ của Miền Bắc (“Phò”); Hoàng Hữu Phước sử dụng tiếng lóng miệt thị đặc thù quen thuộc phổ biến của Miền Nam (“Đĩ”).

3) Châu Hồng Lĩnh chỉ tự trào khi nói về bản thân, châm biếm khi nói về đối tượng, và đặt tên chủng loại category là “văn chương” tức Literature mặc định nội hàm các bài viết thiên về “sáng tác”. Hoàng Hữu Phước khi nói về bản thân và về đối tượng: sử dụng các thủ pháp trào lộng, nghiêm túc, nghiêm khắc, mĩa mai, châm biếm, châm chọc, tiết lộ sự thật, dẫn chứng sự thật mà bản thân là chứng nhân với bằng chứng thật.

4) Châu Hồng Lĩnh mang phong thái xuất thế ẩn sĩ phán phê giễu cợt hiện tượng tiêu cực trong đời như những sẻ chia kiểu gởi gió cho mây ngàn bay để cùng ngẫm nghĩ, cùng phá ra cười, cùng nhận ra điều dị hợm. Hoàng Hữu Phước mang phong thái nhập thế cư sĩ tấn công tiêu cực, nhục mạ tiêu cực, nguyền rủa tiêu cực, tuyên chiến với tiêu cực, với mục đích lồ lộ: tác động làm thay đổi cuộc diện chính trị quốc gia vì lợi ích của người dân và vì tồn vong của chế độ.

Những trùng hợp thú vị về ý kiến và các nhận định về vài nội dung trên, xin mời tham khảo các đường liên kết dưới đây.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

A) Dạy Đời Về Du Học:

Châu Hồng Lĩnh: Du Học Sinh – Về Hay Ở?  2005

Hoàng Hữu Phước:

Thế Nào Là Nhà Trí Thức  14-02-2014

Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân  07-3-2014

Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! 20-4-2014

Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam  22-02-2015

Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học  01-11-2016

B) Dạy Đời Về Luật Hóa Mại Dâm:

Châu Hồng Lĩnh: Một Dự Án Phát Triển Kinh Tế – Hợp Pháp Hóa Nghề Phò 2001

Hoàng Hữu Phước: Tứ Đại Ngu  2012

C) Blog Của:

Châu Hồng Lĩnh:  http://hanoian.com

Hoàng Hữu Phước: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

D) Nội Dung Khác:

Excellent sense of humour: Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”  30-11-2015

Bé 6 và Bé 8: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Châu Diệu Ái: Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái  02-10-2019

Châu Diệu Ái

Hoàng Hữu Phước

08-10-2019

Kính Viếng Thầy Châu Diệu Ái

Phàm phu chỉ khắc bức điêu phù

Chỉ về Xích Bích chỉ Châu Du

Mấy ai ngẫng bái sao vằng vặc

Thiên tướng trời Nam cuộc cương nhu

Đức trọng khiết liêm trang quân tử

Tài cao trung dũng đấng trượng phu

Non sông giá có nhiều Châu Ái

Sơn hà há dễ mãi bần ngu.

Các lãnh đạo Đảng và Chính Quyền sẽ phải đến viếng Thầy và tổ chức Lễ Truy Điệu tại nhà của Thầy trong hẽm nhỏ thay vì ở Nhà Tang Lễ Lê Quý Đôn hay Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng ở Gò Vấp. Đây là cách Thầy chiến thắng như một bậc đạt nhân trưởng thượng phi phàm!

Hoa tang với dòng chữ “Với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn” của truyền nhân của Thầy Châu Diệu Ái, tức cô em gái út thứ 8 của Hoàng Hữu Phước, gởi về từ hải ngoại.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa.

Tham khảo:

Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu  06-10-2016

Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái  07-10-2019

Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái

Hoàng Hữu Phước, MIB

07-10-2019

Giáo sư Tiến sĩ Châu Diệu Ái và hai anh em Hoàng Hữu Phước tại lễ khai trương Trường FOSCO Khai Minh

Trong bức hình trên, tôi, Hoàng Hữu Phước, Giám Đốc Điều Hành Trường Tin Học Ngoại Ngữ FOSCO Khai Minh, truyền nhân của Giảng Sư Lê Văn Diệm, cùng em gái út thứ tám của tôi, truyền nhân của Giáo Sư Châu Diệu Ái, chụp ảnh chung với Giáo sư Tiến sĩ Châu Diệu Ái, nguyên Đại Tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Là truyền nhân của giảng sư Lê Văn Diệm, tôi đương nhiên trở thành người đứng đầu Việt Nam về tiếng Anh, mà không bất kỳ ai dù còn sống hay đã mất có thể sánh được về văn Formal chính luận chính đạo phụng quốc và vệ quốc, mà thí dụ là Thư Gửi Giáo Hoàng Francis.

Là truyền nhân của giáo sư Châu Diệu Ái, em gái út của tôi trở thành người đứng đầu Việt Nam về tiếng Đức, mà không bất kỳ ai dù còn sống hay đã mất có thể sánh được về văn formal chính luận chính đạo chính nghĩa, mà thí dụ là Thư Gởi Thủ Tướng Helmut Kohl. (Như đã kể nhiều lần trên blog này, em gái tôi được mời giảng dạy Đức Ngữ tại Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh khi đang học năm thứ hai tại đó, được Thủ Tướng Đức Helmut Kohl mời dự đại yến tại New World Hotel khi Ngài sang thăm Việt Nam, bị cả đám giáo viên người Việt ganh tỵ ganh ghét hãm hại phải bỏ dạy để làm Thư ký điều hành & Trợ lý Tổng Giám Đốc Mercedes-Benz, quản lý Văn Phòng Công Nghiệp Đức, Giám đốc Marketing của Kingsmen, Giám đốc công ty mỹ phẩm riêng bị Nhà Nước xử bức phải bực tức bỏ sang nước khác làm thường trú nhân.)

Cả giáo sư Châu Diệu Ái và em gái út của tôi đã được tôi mời tham gia giảng dạy Đức Ngữ tại FOSCO Khai Minh.

Thầy Châu Diệu Ái đăng ký nhận tài liệu tại quầy lễ tân lễ khai trương FOSCO Khaiminh

Thầy Châu Diệu Ái cùng các tổng lãnh sự, trưởng đại diện cơ quan nước ngoài, giáo viên nước ngoài, và lãnh đạo các định chế giáo dục trong & ngoài nước lắng nghe bài phát biểu Giám Đốc Điều Hành Hoàng Hữu Phước

Sau khi Ba của tôi mất, em gái út thứ 8 của tôi lập gia đình với một người nước ngoài. Chú rể không còn cha mẹ và không biết lễ nghi gia giáo Việt ra sao nên Thầy Châu Diệu Ái giúp làm người đại diện bên đàng trai để chủ trì lễ rước dâu thuần Việt tức chú rể Tây phải đến nhà cô dâu để rước dâu chứ không có chuyện tôi thay mặt gia đình đưa em tôi đến giáo đường để bàn giao cho chú rể đứng chờ ở đó theo kiểu Âu Mỹ. Chú rể phải theo sau Thầy Ái và cậu phù rể, còn tôi quyền huynh thế phụ đứng đón Thầy Ái và cậu phù rể trước cửa nhà Má tôi trước khi mời chú rể vào làm lễ gia tiên:

Chúng tôi hoàn toàn không biết Thầy là đại tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An, từng được phục vụ lãnh tụ Hồ Chí Minh, và từng làm Hiệu Trưởng Đại Học Tôn Đức Thắng.

Khi thấy đứa học trò ruột của mình tức cô em gái út thứ tám của tôi bị ganh tài hãm hại ở Khoa Đức Ngữ Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh đến độ phải từ bỏ nghề giáo, Thầy lắc đầu ngán ngẩm, khuyên bảo, động viên em tôi dấn thân vào ngành-nghề-nào-ít-xấu-xa-hơn-nghề-có-người-Việt tức làm việc cho cơ quan nước ngoài.

Khi thấy tôi ứng cử nghị viện và đắc cử, Thầy mới cho biết Thầy đã là ai ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, để khuyên tôi hãy giữ mình trong nền chính trị này. Khi thấy tôi bị báo chí chính thống toàn quốc của Đảng tổng công kích, Thầy lắc đầu ngán ngẩm, nguyền rủa bọn đã tấn công tôi.

Khi nghe con của Thầy kể chuyện Thầy bị chính quyền Hội An xử bức trong nhiều năm, tôi bực dọc đòi được cung cấp tài liệu để đích thân viết công văn gởi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu can thiệp. Thầy cản tôi lại, bảo rằng: “Anh hãy can thiệp cho người dân, giúp là giúp người dân, còn chuyện của tôi thì tụi nó hành tới đâu tôi cứng tới đó thế nào tụi nó cũng bị Trời Phật trị tội. Quân phản quốc, phản Bác Hồ!” Nhưng sau lưng Thầy, tôi vẫn tiến hành can thiệp. Tất nhiên, chính quyền Hội An ngay cả khi có công văn của Thủ Tướng cũng bình chân như vại.Thầy bảo tôi: “Anh thấy chưa. Không được đâu. Tụi nó ăn tiền hết rồi!”

Khi nghe con của Thầy kể chuyện Thầy bị hành ở Bịnh Viện 30 Tháng 4 của Bộ Công An tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi lại bực dọc, viết công văn gởi Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang.

Năm ngoái, Thầy vẫn còn khỏe để đón đoàn Đức và đưa đoàn ra Hà Nội họp với Bộ Quốc Phòng. Thầy luôn làm phiên dịch cho các đoàn cấp cao Đức (các đoàn quân sự cấp cao Đức mỗi khi sang Việt Nam công tác đều phải đến nhà Thầy để dùng cơm Việt tại nhà Thầy và chính thức nhờ Thầy làm phiên dịch do chuyện quốc gia đại sự thì họ không bao giờ tin cậy các người Đức gốc Việt cả). Thầy cũng là bạn học của nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel. Theo lời Thầy kể cho tôi biết – vì Thầy tin tưởng tôi – thì các đoàn Đức sang là để giới thiệu các vũ khí tối tân và đàm phán thuyết phục Việt Nam mua khí tài quân sự của Đức để trang bị cho quân đội Việt Nam.

Ấy vậy mà sáng sớm nay nhà Thầy đã dán Cáo Phó: Giáo sư Tiến sĩ Châu Diệu Ái đã từ trần lúc 21g10 ngày hôm qua 06-10-2019, hưởng thọ 86 tuổi.

Là một blogger chính đạo về kinh tế trong thập niên đầu của Thế Kỷ XXI, Cô Lại Thu Trúc cũng được Thầy biết đến từ lâu. Và cô đã cùng tôi đến viếng Thầy chiều nay, thắp cho Thầy cây nhang tưởng nhớ. Các em tôi cũng sẽ lần lượt đến tiễn đưa người cha tinh thần Châu Diệu Ái của chúng.

Vâng, thưa Thầy: con luôn vì nước vì dân, vì an nguy của xã tắc, vì đạo lý công bằng thiên Khổng mà Thầy đã sống vì, sống theo, sống trọn vẹn cho, trong cả cuộc đời cách mạng trong sáng của Thầy.

Con không xem Thầy là người dân yếu thế dù Thầy luôn ở thế yếu trước các hành vi tiêu cực của guồng máy hành chính công của quốc gia. Bài viết Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu đăng trên blog này ngày 06-10-2016 không ngụ ý Thầy đã cầu cứu con, vì Thầy không bao giờ làm như vậy. Tựa đề chỉ mang thuần ngụ ý về sự bó tay của chính con trước những quái gở lẽ ra đã không thể nào xảy ra tại đất nước Việt Nam của chúng ta nếu tinh thần thiên Khổng nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh đã không bị triệt tiêu bởi các học trò của Người trong Đảng.

Là một đạt nhân, Thầy không cần con viết bài này về Thầy.

Là người lữ hành cô độc trên chính trường Việt Nam, con phải viết về Thầy, người duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã luôn khẳng khái, thẳng thắn, thố lộ tâm can với con về mọi vấn nạn của nước non nhà.

Vĩnh biệt Thầy Châu Diệu Ái. Kính Thầy về chốn vĩnh hằng hội ngộ cùng Cô cũng là một đại tá giáo sư tiến sĩ của Bộ Công An Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Các lãnh đạo Đảng và Chính Quyền sẽ phải đến viếng Thầy và tổ chức Lễ Truy Điệu tại nhà của Thầy trong hẽm nhỏ thay vì ở Nhà Tang Lễ Lê Quý Đôn hay Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng ở Gò Vấp. Đây là cách Thầy chiến thắng như một bậc đạt nhân trưởng thượng phi phàm!

Hoa tang với dòng chữ “Với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn” của truyền nhân của Thầy Châu Diệu Ái, tức cô em gái út thứ 8 của Hoàng Hữu Phước gởi về từ hải ngoại.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa.

Tham khảo (theo mẫu tự alphabet)

Ba của tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Bị chính quyền Hội An xử bức trong nhiều năm: Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu  06-10-2016

Bị hành ở Bịnh Viện 30 Tháng 4 của Bộ Công An ở Thành Phố Hồ Chí Minh: Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu  06-10-2016

Bị Nhà Nước xử bức: Nhân Quả Nhà Phật (phần “Nhân Quả Lửng Lơ”) 26-8-2019

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Em gái út thứ tám: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Formal: Thông Giáng Sinh và Formal English  02-01-2015

FOSCO Khai Minh: Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái  23-9-2019

Giảng Sư Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm 22-02-2015

Giáo sư Châu Diệu ÁiKhi Cựu Quan Chức Cầu Cứu  06-10-2016

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Thủ Tướng Helmut Kohl: Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl  28-4-2019

Thư gởi Giáo Hoàng Francis: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis  01-8-2017)

Thư gởi Thủ Tướng Helmut Kohl: Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt  05-01-2016

Greta Thunberg

Hoàng Hữu Phước, MIB

06-10-2019

Nguyễn Nguyệt Linh của Việt Nam là học sinh lớp 5. Cô bé xin nhà trường đừng thả bóng bay vào ngày tựu trường vì e rằng nếu bóng nổ rơi xuống sẽ gây họa cho môi trường sống hải dương. Cô bé không biểu tình chống bất kỳ ai. Greta Thunberg lẽ ra đã nên học tập từ Nguyệt Linh.

Theo chân Greta Thunberg, hàng triệu người lớn EU xuống đường biểu tình chống biến đổi khí hậu. Cả đám ngu không biết sự thật rằng chính tổ tiên chúng là thủ phạm gây ra vấn nạn ấy khi ra tay kỹ nghệ hóa và xâm chiếm thuộc địa. Thế sao lại buộc tội các lãnh đạo thế giới ngày nay?

Nghe nói Greta Thunberg được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình. Giải Nobel Hòa Bình ư? Có phải đó là cái giải đã ban cho Henry Kissinger một cách đầy tranh cãi trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam không vậy? Sẽ là một cái giải hạ đẳng đáng thương hại một cách nhục nhã nếu như nó được trao cho Greta Thunberg bỡi những ủy viên Nobel chẳng biết phải bỏ phiếu bầu cho cái gì.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước Bái Phục Nguyễn Nguyệt Linh  27-9-2019

Trường Dốt

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-10-2019

Ảnh trên do tôi chụp tại cổng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Câu đối hai bên cổng là:

     Lương Sư Hưng Quốc

     Phi Trí Bất Hưng

ý xoàng xỉnh muốn nói rằng “thầy giáo có lương tâm thì làm đất nước hưng thịnh, mà không có tri thức thì làm sao mà hưng thịnh được.”

Đó là một “câu đối” hoàn toàn sai vì bản thân nó không là “câu đối”.

Đã là “câu đối” thì phải bảo đảm đối ý, đối từ, đối thanh, đối vận. Mà “Lương” không đối với “Phi” cả về nghĩa lẫn thanh. “Sư” không đối với “Trí” về nghĩa. “Hưng” không đối với “Bất” về nghĩa lẫn từ loại vì “Hưng” là động từ trong khi “Bất” là trạng từ. Và “Quốc” không đối với “Hưng” cả về nghĩa lẫn từ loại vì “Quốc” là danh từ trong khi “Hưng” là tĩnh từ .

Tương tự Ngộ Quá Bà Bà có bằng Thạc Sĩ Văn chỉ để quẳng lên mạng “chùa” một bài thơ vớ vẩn, các lương sư ở Lê Quý Đôn chỉ có thể viết ra “câu đối” kỳ quái như trong hình chụp. Chưa nói đến kiểu chữ chả ra chi (như thường thấy nhiều người viết chữ Việt sao cho tạo dáng thành hình tròn nhằm nhìn giông giống chữ tượng hình) và không khéo léo khiến chữ của hai “câu đối” thêm xấu xí và dễ đọc nhầm, chỉ xin nhắc lại rằng trên blog WordPress này hay blog Aspiration của Hoàng Hữu Phước trên Yahoo!3600 tôi từng kể rằng đó là trường đã yêu cầu phụ huynh học sinh đóng góp đài thọ cho tập thể giáo viên một chuyến đi nghỉ mát ở Singapore. Trước đó, tôi từng làm chi hội trưởng phụ huynh học sinh trường tiểu học Hòa Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, và khiến cô giáo chủ nhiệm nổi giận làm công tác tư tưởng với các giáo viên khác đừng bao giờ để tôi làm chi hội trưởng các năm học sau, do tôi dám tuyên bố với phụ huynh rằng theo đúng quy định thì việc đóng góp của phụ huynh là hoàn toàn do tự nguyện, không ai được ép buộc phụ huynh, nếu cô giáo thấy có phát sinh chi phí nào để điều hành lớp như in ấn tài liệu, giấy thủ công màu, văn phòng phẩm, v.v., thì một mình cá nhân tôi sẽ có hổ trợ hợp lý và hợp pháp, khiến phụ huynh hoan hỷ hoan hô chẳng đóng góp gì cả. Sau đó, khi tôi làm Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Đại Học Ngoại Thương, Ban Giám Hiệu đưa tôi một danh sách dài 8 trang A4 liệt kê chi tiết những khoản tiền cần cho năm học lên đến gần chục tỷ đồng trong đó có các khoản quen thuộc như “cơ sở vật chất” và “bồi dưỡng thầy cô”, v.v., để tôi hổ trợ chính (vì tôi là “tổng giám đốc” công ty tư nhơn) và chịu trách nhiệm vận động (dù đây là nghiệp vụ của “Mặt Trận Tổ Quốc”) phụ huynh toàn trường đóng góp. Vốn người (a) luôn khẳng định theo đạo đức được giáo dục bài bản dưới thời Việt Nam Cộng Hòa rằng chỉ có ban giám hiệu đáng vất sọt rác mới phải moi tiền phụ huynh, (b) thông tuệ chứ không ngu si đần độn, và (c) sẽ chứng tịt mũi ngay trước mùi thối tha thối nát thối hoắc của tiêu cực hay tiêu cục, tôi bỏ họp ra về, gởi email từ chức ngay lập tức.  

Cái dạy ngày nay đã hỏng bét rồi.

Công chúng biết hết vụ thằng hiệu trưởng họ Sầm dâm ô với nữ sinh rồi huấn luyện đám nữ sinh thành hàng tươi sống để cùng các đại quan ngành giáo dục về trường hưởng thụ, đến việc tiền trợ cấp học sinh vùng sâu vùng xa bị biển thủ mấy trăm triệu, rồi hết tỉnh này đến tỉnh nọ gian lận nâng điểm cho các con các cháu của các ông các cha các mẹ được vô đại học làm bác sĩ hoặc sĩ quan công an tương lai, mà đỉnh điểm là giáo sư tiến sĩ hiệu trưởng trường đại học cùng đám đông đô con lực lưỡng kiếm được cả đống đô để mua cả đống đồ từ tiền bán bằng cấp cử nhân Anh Văn phục vụ cho những viên chức công chức quan chức nào muốn hợp thức hóa bằng thạc sĩ/tiến sĩ, v.v. và v.v. của chúng.

Còn những việc mà chỉ có Hoàng Hữu Phước biết qua tiết lộ của những sinh viên cũ và những nhân viên, cũng như qua câu trả lời của các sinh viên trẻ ở các quán cà phê trước câu hỏi bức xúc của đại biểu nhân dân Khóa XIII Hoàng Hữu Phước rằng “tại sao các cháu lại chưởi cha mắng mẹ thầy cô vậy?”, thì hóa ra tuyệt đại đa số các thầy cô ở tuyệt đại đa số các trường đại học ở Thành Phố Hồ Chí Minh luôn sẵn lòng nhận các quà cáp bằng tiền mặt, bằng tivi, bằng tủ lạnh, v.v., do “lớp trưởng” cống nạp từ tiền “vận động” thu gom của các sinh viên trong mỗi lớp để được thầy cô đánh giá tốt vào “luận văn tốt nghiệp”. Các “lớp trưởng” đều được các đàn anh đàn chị chỉ bảo đường đi nước bước để có bút phê tốt đẹp vào luận văn tốt nghiệp. Đó là thông lệ. Và đó là lý do khiến (a) đạo đức của “lao động tương lai của đất nước” bị tanh banh ngay từ lúc chui qua dưới tấm biểu ngữ “Chào Mừng Tân Sinh Viên Khóa XYZ” để bước vào trường đại học, (b) “sinh viên học giỏi” là chuyện đại trà lỗn nha lỗn nhỗn còn nhân viên giỏi thì rọi đèn pha xe VinFast ban ngày giữa trưa hè cũng chớ thấy, (c) tình cảm của sinh viên dành cho trường là con số Zero nên đừng hòng có chuyện “trở về thăm mái trường xưa” mỗi năm, còn (d) phụ huynh thì xem thầy cô chả ra ký lô gì cả nên sẵn sàng nổi xung tốc quần tung cước như Lệnh Hồ XungNhạc Bất Quần.

Hoàng Hữu Phước tất nhiên không có bằng cấp Cử Nhân Văn, càng không thể có bằng cấp Thạc Sĩ Văn. Tuy nhiên, bất kỳ ai đã thực sự học xong trung học hệ 12 năm một cách chăm chỉ – tức đừng bỏ học tham gia “biểu tình” hít lựu đạn cay và dính lựu đạn thối của Mỹ – tại Việt Nam Cộng Hòa thì dứt khoát phải đạt những 4 điều về ngôn ngữ — bất luận lựa chọn ngành nào dù A sinh-hóa, B toán-lý, hoặc C văn-ngoại ngữ — gồm (a) viết giỏi nói giỏi — tức hùng biện — “sinh ngữ 1” thí dụ Tiếng Anh, (b) viết giỏi “sinh ngữ 2” thí dụ Tiếng Pháp, (c) giỏi viết giỏi nói — tức hùng biện — Tiếng Việt, và (d) giỏi viết Hán Việt. Bất kỳ ai khoe với bạn là hắn “học giỏi” dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà bạn thấy hắn không đạt 4 điều về ngôn ngữ trên thì hãy yên tâm là dù hắn là “kỹ sư/bác sĩ/dược sĩ/kiến trúc sư/luật sư/giáo sư” thì hắn hoặc nói dóc tổ hoặc bị nghễnh ngãng tuổi già đấy.

Khi tôi lập gia đình cách nay hơn 30 năm với cô giáo họ Vũ, tôi có viết một câu đối Hán Việt, định khi nào dư thừa tiền sẽ mướn một nhà nho lắng nghe ý Hán Việt của tôi rồi thể hiện lại bằng chữ Hán để làm ba bộ câu đối sơn son thếp vàng treo ở nhà Trượng Nhân (cha mẹ vợ), nhà Song Thân (cha mẹ ruột) và nhà bản thân. Song, thời gian trôi qua đến nay là 2019 vẫn chưa thực hiện, đó là:

     Chương Đình Hoàng Thị Tương Đắc Kiều Tùng

     Bảo Ngọc Vũ Gia Khắc Minh Tuấn Đức.

trong đó, “chương” là huy hoàng, “đình” là triều đại, v.v. và v.v.

Khi bố mẹ vợ qua đời, tôi đều viết hai câu đối để thợ khắc hai bên mộ chí cho mỗi đấng sinh thành của vợ tôi.

Và khi Ba của tôi mất, tôi đã cho khắc hai câu đối sau hai bên mộ chí của Người:

     Nhân Đức Phụ Thân Hồng Trần Thọ Phúc

    Thiện Tâm Phật Tử Tiên Cảnh Tiêu Dao.

Câu đối tân thời đẳng cấp “thạc sĩ Văn” để khóc nền giáo dục Việt Nam Thế kỷ XXI sẽ là:

     Cái học ngày nay (của thầy cô) đã hỏng rồi!

     Cái dạy ngày nay (của thầy cô) đã nát rồi!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Cô giáo họ Vũ: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

Lập gia đình: Đám Cưới  09-12-2015

Ngộ Quá Bà Bà: Đất nước mình ngộ quá phải không anh 29-5-2016

Thạc Sĩ Văn: Đất nước mình ngộ quá phải không anh 29-5-2016

Tôi từng kể rằng đó là trường đã yêu cầu phụ huynh học sinh đài thọ cho tập thể giáo viên một chuyến đi nghỉ mát ở Singapore: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Vinfast: VinFast 22-8-2019

Ba của tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự

Công Thức Nhân Lực Quốc Hội

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Khóa XIII, Nhà Tư-vấn Sách-lược Quốc Trị, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa

02-10-2019

Bài này là phụ trang của bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự.

Trước thực tế không bao giờ có thể chối cãi rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ tin tưởng nhân dân Việt Nam như đối tượng chực chờ nhận ơn từ Nhà Nước, chỉ cho nhân dân quyền giám sát gián tiếp thông qua các “đại biểu” là đảng viên chức sắc cấp cao nhưng các nghị sĩ đại quan này thí dụ như ở Thành Phố Hồ Chí Minh không bao giờ tiếp “dân thiệt” cho ra hồn ra ngô ra khoai mà chỉ tiếp xúc với 2 loại dân duy nhất là “dân đại-cử-tri” có bài phát biểu soạn sẵn (có cả phong bì công xá đi họp) và “dân khiếu-tố-dai-dẳng-triền-miên” tầm cỡ Thủ Thiêm, chứ không hề tin tưởng nhân dân Việt Nam như đối tượng được phép thực thi dân quyền và nhân quyền cung truc tiep tham gia trị quốc;

Trước thực tế không bao giờ có thể chối cãi rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề tin tưởng vào hệ thống luật pháp nhũn xèo của Việt Nam vốn không bao giờ đi vào đời sống nhân dân Việt Nam và đáp ứng đúng mong đợi của những người dân Việt Nam công chính;

Để đảm bảo Đảng viên Đảng Cộng Sản chiếm tuyệt đại đa số tại Quốc Hội mà vẫn giải quyết được (a) sự than vãn của Chủ Tịch Quốc Hội về vấn nạn nghị sĩ ồ ạt bỏ họp, (b) sự than vãn của chức sắc Thường Vụ Quốc Hội về thiếu nhân sự “chuyên trách” do các nghị sĩ đảng viên chức sắc cấp cao không muốn từ bỏ quyền lợi vinh thân phì gia ở  địa phương hoặc vì bản thân biết quá rõ mình không phải là tinh hoa trí tuệ của Đảng mà Đảng cứ ép buộc phải nhận bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ; (c) sự bôi nhọ của bọn “chống Việt” rằng Cộng Sản Việt Nam khiếp sợ viễn cảnh bị lật đỗ nên cấm cửa nhân-dân-ngoài-Đảng trực tiếp tham gia trị quốc; và (d) sự bảo đảm danh chính ngôn thuận của tôn trọng Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về dân quyền và nhân quyền;

Công thức sau do Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đề ra cho Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để Quốc Hội dựa theo đó mà tiến hành tu chỉnh các pháp luật có liên quan:

Khi mô hình lý tưởng mục tiêu đã đạt được, tỷ lệ nghị viện Việt Nam sẽ như sau:

– Đảng Cộng Sản giữ khoảng 55% ghế nghị sĩ Quốc Hội tức tối đa khoảng 275 nghị sĩ.

– Ngoài Đảng giữ khoảng 45% ghế nghị sĩ Quốc Hội tức tối đa khoảng 225 nghị sĩ.

Với mô hình nghị viện lý tưởng mục tiêu, tất cả các đảng viên Đảng Cộng Sản phải được Đảng giới thiệu ra tranh cử dựa trên năng lực thật sự của mỗi đảng viên theo điều kiện đã nêu ở bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự  nghĩa là

1) Đảng viên được Đảng phân công ra ứng cử phải bỏ tất cả các chức vụ tại địa phương để trở thành 250 nghị sĩ chuyên nghiệp khi đắc cử tức làm nghị sĩ chuyên trách.

2) Đảng viên được Đảng chấp nhận cho phép ra ứng cử “theo nguyện vọng” được ra ứng cử làm nghị sĩ kiêm nhiệm để tranh nhau 24 ghế tại Quốc Hội. Những đảng viên này tất nhiên nếu đắc cử vẫn giữ nguyên chức vụ đang đảm trách tại địa phương hay cơ sở.

3) Sự lựa chọn của Đảng đối với các đảng viên để đưa ra tranh cử cho hai nội dung trên tất nhiên sẽ tự động trên cơ sở thực lực thực tài và tính cạnh tranh cao về uy tín và tư cách nhằm đảm bảo Đảng luôn chiếm ghế đa số tại Quốc Hội. Sự lựa chọn bất cẩn, vô trách nhiệm của Đảng , sẽ dẫn đến hậu quả ứng cử viên của Đảng không thể đắc cử, và làm Đảng mất thế đa số ở Quốc Hội.

4) Lời khuyên từ kinh nghiệm thực tế của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước và thực tế lịch sử nghị viện Việt Nam từ 30-4-1975 đến nay là Đảng nhất thiết phải hủy bỏ trách nhiệm của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam trong “giới thiệu ứng viên” vì

(a) Đảng viên phải do Đảng giới thiệu. Mặt Trận không được phép mặc định Mặt Trận chính là “Đảng” tức một hình thái “đảng song song”;

(b) Đảng viên phải do Đảng chịu trách nhiệm. Mặt Trận đã chưa hề chịu trách nhiệm gì đối với những nhân sự mà Mặt Trận giới thiệu nay đang lúc nhúc trong chốn ngục tù hoặc hất sơn đen vào cờ Đảng;

(c) Mặt Trận không có quyền đóng dấu chứng nhận “giới thiệu ra ứng cử” vào tên của ứng viên tự do, ngoài Đảng. Mặt Trận không được phép mặc định mình là Bộ Công An khiến Việt Nam có “bộ công an song song” vì chỉ có Bộ Công An mới có quyền bút phê thuận OK hay loại rejected vào hồ sơ xin ứng cử của ứng viên tự do ngoài Đảng;

(d) Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh đã phá hoại buổi hiệp thương thứ nhất của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước năm 2016 như đã trình bày trong bài  Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân;

(e) Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh đã từng nảy sinh cái sự việc điên rồ của một thằng lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh mà Hoàng Hữu Phước đã nêu rõ trong bài Tôi và Lê Hiếu Đằng; và

(f) Đảng sẽ bị ô danh – dẫn đến sự thất bại trên mặt trận chính trị nghị viện toàn dân – nếu vẫn duy trì sự tồn tại của Mặt Trận Tổ Quốc vốn là một tổ chức đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và hiện nay chỉ làm hao tổn ngân khố quốc gia, thậm chí uy tín của Đảng không thể nguyên vẹn khi người đứng đầu Mặt Trận tự dưng hưởng ghế Ủy viên Bộ Chính Trị trong khi đã, đang, và mãi mãi sẽ chẳng đóng góp bất kỳ được điều gì cho đại cuộc phát triển quốc gia trừ mỗi việc lom khom đi vận động xin tiền doanh nghiệp và hèn hạ mất dạy dám phá hoại buổi hiệp thương lần I của ứng cử viên nghị viện Hoàng Hữu Phước năm 2016.

Với mô hình lý tưởng mục tiêu, tất cả các nghị sĩ đảng viên và nghị sĩ ngoài Đảng đều tăng cường trui rèn đạo đức con-người-trước-dân (thay vì đạo đức cách-mạng-trước-Đảng), cạnh tranh thi thố tài năng, để đạt sự nể trọng và lòng tin của người dân. Dần dần, sẽ xuất hiện những nhân tố ngoài Đảng đắc cử nghị viện rồi được Quốc Hội chuẩn y bổ nhiệm vào các ghế Bộ Trưởng trong Chính Phủ. Tất cả đều phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, theo đường lối chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam với cung cách mới: tranh biện phản biện hùng biện để thống nhất sẽ thay thế cho kiểu cắm đầu thực hiện như cái máy. Nhà sử nghiên Hoàng Hữu Phước từng khẳng định trên blog này rằng Hội Nghị Diên Hồng được tổ chức trên cơ sở triều đình đã quyết tâm đánh giặc và muốn trình bày với các đại biểu của dân để quán triệt nghị quyết về cách đánh và dân phải đồng tâm thực hiện các yêu cầu của triều đình về sách lược đối phó, đáp ứng quân nhu, cảnh giác điệp báo, bảo vệ kho lẫm, phòng gian bảo mật, chứ hoàn toàn không để hỏi ý kiến đại biểu xem có đánh giặc hay không, vì chỉ có triều đình hạng vất đi mới không biết phải làm gì, phải hỏi đại biểu và nếu đại biểu muốn đầu hàng giặc thì triều đình sẽ nghe theo. Việt Sử không hề cung cấp các chi tiết như chương trình nghị sự, thành phần tham dự, số lượng tham dự, danh tính đại biểu các vùng miền, các diễn văn, các chủ đề luận bàn, các mẫu phiếu bầu, các báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết, v.v., của Hội Nghị Diên Hồng , tức những sử liệu bắt buộc phải có trong tàng thư Sử Quán triều đình. Thế nên đương nhiên nhận định và giải thích của Hoàng Hữu Phước về Hội Nghị Diên Hồng là bất khả tranh cãi. Từ đó suy ra Đảng Cộng Sản Việt Nam tất phải đề ra sách lược, chủ trương, và Quốc Hội như những Hội Nghị Diên Hồng lắng nghe các sách lược đó, phản biện các chi tiết, tham mưu cách thực hiện, v.v. và v.v. Từ trước đến nay các thực thi chính sách đều vấp váp vì các “đại biểu” đã không hiểu ý nghĩa thật sự của Hội Nghị Diên Hồng, cứ tưởng phải ngồi yên chờ Đảng hỏi “Làm hay không?” rồi gật đầu hoặc lắc đầu như cái máy theo lịnh Đảng. Chỉ có Quốc Hội theo mô hình lý tưởng mục tiêu do Hoàng Hữu Phước đề ra mới bảo đảm Quốc Hội thực sự là Hội Nghị Diên Hồng theo sự duy nhất hiểu đúng của nhà sử nghiên Hoàng Hữu Phước, cũng như bảo đảm rằng chế độ độc đảng Việt Nam vẫn sinh hoạt chính trị nghị viện lành mạnh, văn minh, chính đạo, hoàn toàn phù hợp bất kỳ chuẩn mực nào về dân quyền và nhân quyền tại bất kỳ quốc gia nào thuộc bất kỳ thể chế chính trị khác biệt nào trên toàn thế giới .

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Khóa XIII, Nhà Tư-vấn Sách-lược Quốc Trị, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa

Tham khảo theo thứ tự alphabet:

Bôi nhọ: Bôi Nhọ  02-12-2015

Khủng hoảng nhân sự: Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự October 2, 2019

Luật pháp nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Phá hoại buổi hiệp thương thứ nhất của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước năm 2016: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Thạc sĩ tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thằng lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh nổi điên: Tôi và Lê Hiếu Đằng  29-8-2013

Thủ Thiêm: Nhà Hát Thủ Thiêm 30-10-2018

Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự

Tứ Đại Vấn & Tứ Đại Kế

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Khóa XIII, Nhà Tư-vấn Sách-lược Quốc Trị, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa

02-10-2019

Mới đây, có thông tin một nữ lãnh đạo một ủy ban của Quốc Hội thở than hai việc rằng không thể bớt nhân sự đội ngũ nghị sĩ chuyên trách vì các ủy ban sẽ gặp khó khăn trong hoạt động, và rằng không dễ có thêm nhân sự vì các nghị sĩ từ chối không muốn ra trung ương để làm chuyên trách.

Việc thở than như thế rất quái gở vì Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước rất thoải mái dễ dàng tham mưu ngay tại phòng họp của Thường Vụ Quốc Hội cho lãnh đạo Quốc Hội ngay cả việc quốc gia đại sự, sá gì chuyện cỏn con thế kia mà lại thố lộ với báo chí cứ như đã ở bước đường cùng không lối thoát vậy.

Do thấu thị được rằng Quốc Hội nước nhà sẽ triền miên lún ngập trong vũng lầy dù Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ ngập chìm trước Hà Nội đối với vấn nạn ấm lên toàn cầu khiến mực nước biển dâng cao 10 mét trong hai thập kỷ nữa, tôi đã tuyên bố trước rằng tôi sẽ tự do ra ứng cử nghị viện Việt Nam Khóa XV năm 2021 để nếu đa số người dân ủng hộ chế độ nên dồn phiếu cho tôi và nếu Đảng Cộng Sản thành công quét sạch bọn phản Đảng khiến chúng không can thiệp phá hoại kết quả bầu cử của tôi thì ở Quốc Hội tôi có thể thực hiện Tứ Đại Điều điều gồm

(a) giúp Quốc Hội lần đầu tiên sau khi Việt Nam thống nhất có được một nghị sĩ đức tài do Quốc Hội bấy lâu nay chỉ may mắn có dăm ba nghị sĩ có đức chứ chưa hề có bất kỳ nghị sĩ nào có tài cả,

(b) giúp uốn nắn Quốc Hội ở khâu làm luật đẳng cấp cao,

(c) giúp xây dựng Quốc Hội lần đầu tiên trở thành nghị viện có sinh hoạt sôi nổi không bị tràn ngập bởi những “nghị gật”, và

(d) đích thân soạn thảo đệ trình bộ “Luật Biểu Tình” nhằm giúp Quốc Hội chấm dứt trăn qua trở lại trọc trằn trước “món nợ với nhân dân” mà vài thằng nghị sĩ cốt luật sư ở Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh đã nêu lên rồi bỏ đó cho Quốc Hội gánh lấy từ năm 2012 đến tận ngày nay.

Trước khi đề xuất 4 ý kiến tham mưu, tôi có 4 thắc mắc tức Tứ Đại Vấn sau:

Đại Vấn 1: Đảng đã giáo dục đảng viên và phát triển họ theo kiểu gì và như thế nào mà đa số từ chối không chịu làm nghị sĩ chuyên trách tức bỏ tất cả các chức vụ và quyền lợi ở địa phương để ra Hà Nội làm việc cho một trong các ủy ban của Quốc Hội, mà khăng khăng bám lấy vị trí nghị sĩ kiêm nhiệm tức giữ tất cả các chức vụ và quyền lợi ở địa phương, được ở gần gia đình ở địa phương, được mỗi năm bỏ việc ở địa phương để có 1/3 tổng thời gian ra Hà Nội “phục vụ” Quốc Hội làm mỗi 8 việc là

(i) ngủ gật hoặc chơi game trong hội trường,

(ii) nhấn nút thông qua Luật khi thức dậy,

(iii) ăn uống no say,

(iv) nhận tiền hậu hĩ của Quốc Hội,

(v) nhận tiền hậu hĩ của các Bộ,

(vi) bù khú tiệc tùng với các “đồng đội” tức đồng nghiệp và với các “đồng chí” tức những tinh hoa của Đảng đã từng học chung lớp “cán bộ nguồn” là nơi đào tạo lãnh đạo tương lai cho Đất Nước,

(vii) chơi tennis hoặc chơi golf, và

(viii) tham quan các thắng cảnh toàn Miền Bắc bằng xe Quốc Hội có mô tô cảnh sát dẫn đường?

Đại Vấn 2: Mặt Trận Tổ Quốc đã “giới thiệu” ứng viên nghị viện theo kiểu gì và như thế nào mà các nghị sĩ Đảng Viên chức sắc khi đắc cử nghị sĩ lại từ chối làm nghị sĩ chuyên trách mà khăng khăng bám lấy vị trí nghị sĩ kiêm nhiệm?

Đại Vấn 3: Quốc Hội đã “chọn người” theo kiểu gì và như thế nào mà khi mời những đấng được chọn chosen ones ấy vào “chuyên trách” thì bị các đấng ấy dãy nãy chối từ?

Đại Vấn 4: Chung quy lại, phải chăng những tinh hoa trí tuệ của Đảng toàn là bất tài vô dụng không có trí tuệ để làm công việc thuần trí tuệ tại các ủy ban trí tuệ của Quốc Hội vốn lẽ ra là nơi chỉ dành cho những tinh hoa trí tuệ đến làm việc lập hiến và lập pháp, và vậy có phải chăng những tinh hoa trí tuệ của Đảng là hàng giả hoặc được cãi chầy cãi cối binh vực cho bằng được rằng chúng là hàng thật 100% chẳng qua bị kém chất lượng do nhiều tháng bị lưu giữ trong kho không có điều kiện thích hợp như thuốc trị ung thư của VN Phạc Ma?

Khi lãnh đạo Đảng, Mặt Trận, và Quốc Hội nghiền ngẫm xong 4 câu hỏi trên, quý vị sẽ buộc phải công nhận – dù e thẹn đỏ bừng đôi gò má không dám công khai nhìn nhận như vậy – rằng 4 ý kiến tham mưu sau của Hoàng Hữu Phước là tuyệt đỉnh, không bao giờ có thể sai, và không bao giờ có thể làm khác hơn được cho vấn đề khủng hoảng nhân sự Quốc Hội. Những ý kiến này thậm chí đã từng được nêu lên nhiều lần trong các bài viết trên blog này mà gần đây nhất là bài Thiên Khổng.

Tứ Đại Kế bao gồm:

Đại Kế 1: Chấm dứt giới thiệu ra ứng cử nghị viện các đảng viên chức sắc nào

(a) bản thân không ký giấy cam đoan “nhận bất kỳ nhiệm vụ nào do Quốc Hội phân công”, và

(b) không được cơ quan nơi công tác cấp giấy xác nhận bảo đảm hai điều rằng (i) ứng viên nếu đắc cử sẽ có 100% thời gian của 1/3 tổng thời gian công tác theo yêu cầu luật định để dự toàn thời gian kỳ họp Quốc Hội mà không phải trở về địa phương để dự họp cho bất kỳ công việc nào của Đảng hay của chính quyền, thậm chí ngay cả để triển khai “Nghị Quyết Trung Ương Đảng”; và rằng (ii) nếu nghị sĩ được mời làm “chuyên trách” thì cơ quan sẽ tự động làm hồ sơ miễn nhiệm ngay mà không cần lắng nghe ý kiến chấp thuận của nghị sĩ được mời.

Đại Kế 2: Gia tăng số lượng nghị sĩ chuyên trách lên nhiều lần theo bất kỳ yêu cầu nào về nhân sự của các ủy ban của Quốc Hội; đồng thời gia giảm số lượng nghị sĩ kiêm nhiệm xuống tối thiểu tức chỉ dành cho một ít đảng viên nào (i) hiểu được Đại Kế 1 muốn nói gì, (ii) biết bản thân đúng là tinh hoa trí tuệ của Đảng về lập hiến và lập pháp, (iii) biết bản thân sánh bằng hoặc hơn nghị sĩ khóa XIII Hoàng Hữu Phước, và (iv) bản thân đã đọc hai bài Giới Tinh Hoa Chính Trị Việt Nam Sẽ Phải Thay Đổi Năm 2021Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam của nghị sĩ khóa XIII Hoàng Hữu Phước.

Còn lại (tức lấy 500 trừ đi số “chuyên trách” đã gia tăng tối đa, trừ đi số “kiêm nhiệm” của cộng đồng đảng viên tối thiểu nói trên) thì tuyệt đại đa số nghị sĩ kiêm nhiệm sẽ là ứng viên ngoài Đảng, tự do.

Tham khảo chính trị Hoa Kỳ qua bài Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?, ta thấy Mỹ có rất nhiều cái gọi là “đảng”, nhưng chỉ có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thay nhau nắm quyền trị quốc được gọi là hệ thống lưỡng đảng, và những “đảng” còn lại nếu có “đảng viên”muốn ra tranh cử thì phải mang thân phận “ứng viên tự do” chứ không với tư cách “đảng viên đảng nào” để không bao giờ có bất kỳ “đảng” nào khác được cạnh tranh với Lưỡng Đảng Cộng Hòa & Dân Chủ tại Hoa Kỳ.

Như vậy, Việt Nam gia tăng số lượng “ứng viên tự do” từ nhân dân ngoài Đảng (do đảng viên – kể cả đảng viên hưu trí – không được Đảng cho phép “tự do ứng cử”) tức từ những người có bản lĩnh về trình độ, có tự chủ về thu nhập, có quyền đối với thời gian cá nhân và thời gian công việc riêng, có mong muốn thực thi quyền công dân đối với phụng sự quốc gia tại nghị trường, có quyền tham gia làm chính trị công bằng, và có sự ủng hộ của nhân dân qua lá phiếu bầu của cử tri.

Việc làm trên đúng với Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về dân quyền và nhân quyền, đúng với bài bản quản trị quốc gia, đúng với yêu cầu thực tế, và đúng với chiến lược dụng nhân trong lập hiến và lập pháp trong thời đại mới.

Như vậy, người dân Việt Nam không được Đảng Cộng Sản cho gia nhập Đảng vẫn  không cần “Đa Đảng” để được phụng sự quốc gia theo con đường chính trị nghị viện, để không bao giờ có bất kỳ “đảng” nào khác được cạnh tranh với Độc Đảng Cộng Sản tại Việt Nam.

Phụng sự quốc gia trong lĩnh vực và môi trường chính trị nghị viện không bao giờ là đặc quyền chỉ dành cho Đảng Viên Cộng Sản.

Phụng sự quốc gia trong lĩnh vực và môi trường chính trị nghị viện là quyền và nghĩa vụ của tất cả công dân Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu luật định.

Đại Kế 3: Nếu các nghị sĩ chuyên trách bắt buộc phải được chọn từ các nghị sĩ kiêm nhiệm là đảng viên chức sắc cao cấp của Trung Ương Đảng, các Bộ/Ban/Ngành/Đoàn Thể/Địa Phương, thì trong trường hợp năng lực của lực lượng tinh hoa trí tuệ này của Đảng không cao như mong đợi từ kết quả đầu tư, Quốc Hội phải có cơ chế thoáng, theo đó những nghị sĩ kiêm nhiệm (tự do, ngoài Đảng) nào có năng lực cao hơn có thể được Quốc Hội ký hợp đồng thời vụ cho một dự án luật cụ thể hay một công việc cụ thể phụ giúp các ủy ban của Quốc Hội, dưới tên gọi Hợp Đồng Tham Vấn Chuyên Gia, để các nghị sĩ kiêm nhiệm (tự do, ngoài Đảng) không còn ở vị trí như bấy lâu nay (tức có mặt ở Quốc Hội chỉ để phục vụ số liệu thống kê nhằm khoe khoang với quốc tế rằng Quốc Hội Việt Nam có bao nhiêu nghị sĩ người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, người làm doanh nhân, người có học vấn cao) mà sẽ thực sự là những nhà chính trị nghị viện có thực tài thực tâm phụng sự quốc gia dân tộc.

Dần dần, sau nhiều Khóa áp dụng Đại Kế này, Quốc Hội có thể mạnh dạn thử nghiệm đưa một nghị sĩ kiêm nhiệm (tự do, ngoài Đảng) vào đội ngũ nghị sĩ chuyên trách tại một ủy ban ít nhạy cảm (chẳng hạn không phải Ủy ban An ninh Quốc phòng), rồi theo thời gian hoạt động nghị viện Việt Nam sẽ thay đổi nhiều hơn, thực tế hơn, hiệu quả hơn, hợp Hiến hơn và hợp pháp hơn.

Trước mắt, nếu áp dụng Đại Kế 2 và 3 này, Chủ Tịch Quốc Hội sẽ không phải liên tục than vãn Kỳ Họp Quốc Hội luôn có quá nhiều ghế trống. Đã không tài cán làm lập hiến và lập pháp, không quan tâm làm lập hiến và lập pháp, không ưa thích làm lập hiến và lập pháp, thế tại sao cứ phải ấn nhét nhồi tống số lượng nghị sĩ đảng viên ấy vào Quốc Hội cho bằng được, khiến tạo ra một thuyết âm mưu rằng do đảng viên phải tuyệt đối tuân lệnh Đảng nên các nghị sĩ đảng viên phải chiếm tuyệt đại đa số trong Quốc Hội để bảo đảm các luật lợi ích nhóm của các lãnh đạo sẽ được thông qua một cách danh chính ngôn thuận chăng?

Đại Kế 4: Cần nhớ một thực tế tại Quốc Hội Việt Nam rằng Quốc Hội có những nghị sĩ thuộc nhiều ngành khác nhau được mặc định rất đúng rằng họ có sự hiểu biết về ngành của họ. Song, chưa từng ai chịu hiểu một điều rõ ràng rằng một luật sư biết về các luật hiện hành chứ bản thân nghị sĩ luật sư không đương nhiên là nhà lập hiến & nhà lập pháp; rằng một nhà tu hành biết về kinh kệ và đạo pháp hiện tu chứ bản thân nghị sĩ thầy tu không đương nhiên là nhà lập hiến & nhà lập pháp; rằng một tướng lĩnh biết về chiến thuật bố trận bày binh chứ bản thân nghị sĩ tướng lĩnh không đương nhiên là nhà lập hiến & nhà lập pháp; v.v. và v.v. Như vậy, việc bảo đảm “có đủ mọi thành phần” hóa ra sẽ vừa không bao giờ “đủ” (thí dụ không có nghị sĩ Tin Lành, không có nghị sĩ Bà La Môn Giáo, không có nghị sĩ thợ hầm lò, không có nghị sĩ chiến sĩ nhà giàn, không có nghị sĩ tuổi Teen, không có nghị sĩ hài nhi, v.v.) vừa không bao giờ bảo đảm công tác lập hiến và lập pháp đạt chất lượng cao như kỳ vọng vốn thiên về ảo tưởng; trong khi đó, ở Việt Nam còn có thêm khâu gởi các dự án luật cho tất cả các ban/ngành/đoàn thể/quần chúng nhân dân góp ý, thế mà chất lượng làm luật vẫn chưa bao giờ đạt yêu cầu. Lý do duy nhất là: Quốc Hội đã chưa từng có một nhà lập hiến và lập pháp đúng nghĩa, hoặc đã có một người ở Khóa XIII nhưng đã chèn ép người đó không có quyền được thi thố chẳng qua đó là người tự do, ngoài Đảng.

Do đó, nếu chẳng may do người dân chán ghét chế độ Cộng Sản nên không dồn phiếu cho ứng cử viên “thân Cộng” pro-communist Hoàng Hữu Phước, hoặc nếu chẳng may do Đảng thất bại hoàn toàn bó tay trước bầy sâu phản Đảng trong Mặt Trận Tổ Quốc khiến chúng tiếp tục ra tay phá hoại bầu cử làm ứng cử viên Hoàng Hữu Phước không có đủ số phiếu bầu khiến Quốc Hội Khóa XV tiếp tục không thể có một nhà lập hiến và lập pháp đúng nghĩa, thì Quốc Hội vẫn có thể ký Hợp Đồng Tham Vấn Chuyên Gia với nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước khi có các đại dự án luật hoặc khi có các hoàn cảnh khó khăn quốc gia đại sự mà bản thân các ủy ban của Quốc Hội và các nghị sĩ chuyên trách và kiêm nhiệm Khóa XV bó tay không thể đề ra các giải pháp tối ưu. Đại kế này như một cách có quân sư Hoàng Hữu Phước phi-Hoàng-Hữu-Phước vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Khóa XIII, Nhà Tư-vấn Sách-lược Quốc Trị, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa

Tham khảo theo thứ tự alphabet:

Các Tứ Đại:

Tứ Đại Đần: Tứ Đại Đần  01-9-2017

Tứ Đại Điều: Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự  02-10-2019

Tứ Đại Hỗn: 9 Kẻ Đào Tẩu 26-9-2019

Tứ Đại Kế: Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự  02-10-2019

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu  05-8-2012

Tứ Đại Vấn: Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự  02-10-2019

Bài Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Đa Đảng: Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?   18-5-2013

Giới nghị sĩ phải thay đổi: Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam  04-02-2018

Giới tinh hoa chính trị phải thay đổi: Giới Tinh Hoa Chính Trị Việt Nam Sẽ Phải Thay Đổi Năm 2021  23-11-2016

Không cần Đa Đảng: Luận Về “Đa Đảng”  13-02-2011

Làm chính trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Mặt Trận Tổ Quốc: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn  11-10-2017

Phản Đảng: Đảng Ơi, Họ Lại Diễn Trò Cũ Rích Rồi!  05-6-2019

Ra tay phá hoại bầu cử làm ứng cử viên Hoàng Hữu Phước không có đủ số phiếu bầu: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Tuổi teen: Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật  06-10-2014

VN Phạc Ma: Pharma  29-9-2019

Chủ Nghĩa Xã Hội và Donald Trump

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-10-2019

Vì Sao Tổng Thống Trump Công Kích Chủ Nghĩa Xã Hội là nội dung trên mạng chùa nào đó mà tôi mới nghe briefing tức tường thuật vắn tắt lại. Trả lời câu “Vì Sao” là một mớ tạp nhạp chứ chẳng trên cơ sở tích phân, hợp tổng, giá đánh gì cả; cứ như chỉ để nhá ra tiêu đề với dụng ý nhấn mạnh rằng Trump chống luôn Việt Nam và rằng Trump sẽ thay đổi chính phủ Việt Nam, thế nên anh chị em ta ơi hãy chuẩn bị vùng lên chống Cộng Sản Việt Nam!

Khi tôi hỏi người briefing rằng thế báo chí chính thống Việt Nam có bài tích phân, hợp tổng, giá đánh nào không, tôi đã buột miệng “Đồ Vô Dụng!” khi người ấy thốt nên một câu phủ định.

Do tất cả các tích phân, hợp tổng, giá đánh, và định nhận thị thấu của tôi xuyên suốt tất cả các blog của tôi suốt 20 năm qua đã quá đủ cho tất cả những người có học thức ở Việt Nam hiểu rõ tận tường, để đáp lại công sức briefing của người bạn, tôi viết bài cực kỳ ngắn gọn brief này theo lời mong của người ấy muốn có cái hợp tổng trong tay để mà in tung ra toàn thế giới – tức … quăng ra khắp các tầng lầu trong căn nhà cực kỳ đông đúc cháu nhỏ nô đùa của người ấy.

1) Chủ nghĩa cộng sản như một thể chế chính trị thì chưa hề tồn tại: chưa hề có bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới này trong quốc hiệu từng có dòng chữ “cộng sản chủ nghĩa” hoặc đã tuyên bố dựng xây xong “chủ nghĩa cộng sản”. Nếu từng có,thì đó là quốc gia đần độn ngu xuẩn nhất thế gian này.

2) Chủ nghĩa cộng sản như một học thuyết chính trị thì đã cáo chung mà Hoàng Hữu Phước đã giải thích rõ nguyên nhân trong bài Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng.

3) Chủ nghĩa cộng sản như một học thuyết kinh tế thì chưa hề bị đánh bại bỡi bất kỳ học thuyết kinh tế nào khác sau nó cho đến ít nhất là qua nửa đầu thiên niên kỷ 3000.

4) Chủ nghĩa cộng sản như một học thuyết kinh tế thì đã đánh bại tất cả các học thuyết kinh tế trước nó, khiến làm thay đổi toàn bộ thế giới tư bản về địa chính trị.

5) Chủ nghĩa cộng sản như một học thuyết kinh tế thì đã đánh bại tất cả các học thuyết kinh tế trước nó, khiến làm thay đổi toàn bộ thế giới tư bản về kinh tế xã hội qua việc (a) bóc lột sức lao động bị thay thế bỡi phúc lợi tập thể và an sinh xã hội dồi dào, cũng như tăng quyền lực cho công đoàn, để lực lượng lao động không còn bị mê hoặc bỡi chủ nghĩa cộng sản để dọa đe chủ nghĩa tư bản; và (b) khiếp sợ hình thành các liên minh quân sự-chính trị-kinh tế như  NATO, SEATO và EU, chỉ để bủa vây, ngăn chặn, và khi có thể thì triệt diệt sự phát triển thành công của những “tấm gương” cộng sàn chủ nghĩa, trong khi trong nội bộ “liên minh” vẫn không ngừng gấu ó cạnh tranh nhau chống đối lẫn nhau về quyền lợi kinh tế mà Hoàng Hữu Phước tiên sinh giải thích thật bình dân là “chơi cha chơi mẹ trên đầu trên cổ nhau”.

6) Chủ nghĩa cộng sản như một học thuyết kinh tế thì đã đánh bại tất cả các học thuyết kinh tế trước nó để trở thành khuôn mẫu lý tưởng của thế giới một cách vô thức thiên về “Dân Vi Quý, Xã Tắc Thứ Chi , Quân Vi Khinh” qua việc (a) các nước Bắc Âu lẵng lặng – tức không công khai ủng hộ hoặc công khai cho biết áp dụng theo mô hình của bất kỳ học thuyết nào – xây dựng xã hội dồn tất cả các phúc lợi viên mãn nhất cho người dân mà thế giới phải ngưỡng mộ khát khao còn tất cả các quốc gia công khai ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thì không bao giờ xây dựng được tương tự, nghĩa là Bắc Âu đã theo khuôn mẫu đặc thù archetype bất thành văn mà Hoàng Hữu Phước đặt tên là xã hội tân cộng sản chủ nghĩa phi cộng sản chủ nghĩa tức non-communist neo-communism; và khi chủ nghĩa cộng sản như một thể chế chính trị cáo chung, nó được nhanh chóng thay thế bởi một cái tên trung dung hơn, dễ tồn tại hơn do ít bị chống đối hơn, và mang ý nghĩa lý tưởng “Dân Vi Quý” hơn, tức “chủ nghĩa xã hội” thì dẫn đến việc (b) nhiều nước tư bản – đặc biệt ở Nam Mỹ –  công khai tuyên bố theo “chủ nghĩa xã hội”  mà Hoàng Hữu Phước đặt tên là chủ nghĩa xã hội tư bản tức capitalist socialism hoặc pro-socialist capitalism

7) Chủ nghĩa cộng sản như một học thuyết chính trị thì đã cáo chung, nó được nhanh chóng thay thế bởi “chủ nghĩa xã hội” tức là một cái tên trung dung hơn, dễ tồn tại hơn do ít bị chống đối hơn, và mang ý nghĩa lý tưởng “Dân Vi Quý” hơn. Và (a) yên tâm với việc “cộng sản” đã biến mất, cũng như (b) sự thành công như mơ của xã hội “Dân Vi Quý”của Bắc Âu, không thể không làm ngơ trước (c) sự thành công của nhiều chính phủ tư bản Nam Mỹ chỉ cần vin vào lý tưởng của “chủ nghĩa xã hội” là thắng phiếu bầu của nhân dân, trong khi thực tế rành rành là (d) bản thân chả có thể “đẻ đái” gì được bất kể đường lối chính trị gì ra hồn, Đảng Dân Chủ Mỹ đồng loạt xuất hiện lúc nhúc các chính trị gia tuyên bố bản thân là những nhà xã hội chủ nghĩa socialist và cổ súy cho “chủ nghĩa xã hội” mà Hoàng Hữu Phước đặt tên là chủ nghĩa xã hội dân chủ tức democratic socialism để hy vọng có cái gì đó mang hơi hướm chính trị “Dân Vi Quý” để thu phục dân tâm nhằm chiến thắng Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020.

8) Trước trò láu cá của Đảng Dân Chủ chụp giựt hào quang lý luận kinh tế-chính trị quá ưu việt của chủ nghĩa xã hội, Donald Trump trong suốt mấy năm qua đã (a) liên tục cười cợt nhạo báng trên Twitter hết nghị sĩ Dân Chủ này đến lãnh đạo Dân Chủ nọ chứ không phải bây giờ mới lên tiếng chưởi cha chủ nghĩa xã hội làm giựt mình mấy “nhà báo Việt Nam”, (b) liên tục đánh phủ đầu cho sụp đổ về kinh tế và/hoặc chính trị của các quốc gia Nam Mỹ nào cổ súy cho chủ nghĩa xã hội để có cớ nhạo báng tiếp Đảng Dân Chủ, để rồi mới đây (c) tuyên bố công khai chống chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội khiến có xuất hiện bài Vì Sao Tổng Thống Trump Công Kích Chủ Nghĩa Xã Hội mà ý tứ rối beng như nhắc đến ở trên.

Hoàng Hữu Phước xin nêu thêm các khẳng định sau:

1) Donald Trump phải tuyên bố tấn công chủ nghĩa cộng sản vì vung tay đấm vào không khí nào có đụng chạm ai do làm gì có cái chủ nghĩa ấy như một thực thể trên đời.

Chỉ có ngu mới không hùng biện đanh thép mằng mỏ cái chủ nghĩa mà không có người thứ hai trên thế giới như Hoàng Hữu Phước biết nó chẳng tồn tại ở dạng chính thể chính trị. Mà thiên tài chính trị Donald Trump không ngu.

2) Donald Trump phải tuyên bố tấn công chủ nghĩa xã hội đơn giản vì đó là chủ nghĩa xã hội của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ.

Chỉ có ngu mới không hùng biện đanh thép mằng mỏ cái lý tưởng duy nhất mà Đảng Dân Chủ dám bấu víu vào để hy vọng thắng Đảng Cộng Hòa của Donald Trump. Mà thiên tài hùng biện Donald Trump không ngu.

3) Việt Nam không là quốc gia theo thể chế chính trị cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là Việt Nam không phải là quốc gia cộng sản. Alberto Fujimori Fujimori gốc Nhật là tổng thống Peru không có nghĩa Peru là Nước Nhật Bản. Đảng Cộng Sản đơn thương độc mã đánh bại Việt Nam Cộng Hòa để lãnh đạo Việt Nam thống nhất không có nghĩa Việt Nam là Nước Cộng Sản.

Chỉ có đần độn mới bảo Việt Nam là nước cộng sản.

4) Việt Nam không là quốc gia theo thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa mà theo thể chế chính trị Cộng Hòa. Do có nhiều thứ “Cộng Hòa” như “Cộng Hòa Nhân Dân”, “Cộng Hòa Dân Chủ”, “Cộng Hòa”, “Cộng Hòa Hồi Giáo”, v.v.; và trước các thực tế như chỉ có chủ nghĩa xã hội mới nêu ra được những đường lối xã hội thực tế và được chứng minh thành công ở các cường quốc kinh tế Bắc Âu, mấy thứ “nhân dân” thì rất…“ngụy” gây ra sự ớn lạnh giả trá giả tạo đã bị Trung Quốc chiếm hữu, trong khi “dân chủ” là từ thường xuyên bị toàn thế giới lạm dụng cũng như chẳng khẳng định được vị thế trong một khung cảnh toàn cầu hóa tạp nhạp, Việt Nam đã hoàn toàn sáng tạo nên một chủng “cộng hòa” mới để khẳng định thể chế Cộng Hòa của Việt Nam, gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Chỉ có đần độn mới bảo Việt Nam cùng “phe” với Tàu và Bắc Hàn và Nam Mỹ và Trung Cận Đông.

5) Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam là đường lối mà không là thể chế chính trị.  Với thể chế Cộng Hòa, nhiều quốc gia đã trở thành những tên xâm lược, xâm chiếm thuộc địa, gây ra Thế Chiến, tay sai Mỹ, v.v. và v.v. Việt Nam không muốn bị dính bợn nhơ từ hai chữ Cộng Hòa nên phải gán ghép thêm các bổ sung từ nhằm bổ nghĩa cho thể chế chính trị Cộng Hòa mà theo đó “Dân Vi Quý” là kim chỉ nam cho các quyết sách Vì Dân mà chỉ có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mới có thể định hướng định vị tỏ tường.

Chỉ có đần độn mới không nhận ra rằng vấn đề duy nhất của lãnh đạo Việt Nam là làm sao để người dân Việt Nam thụ hưởng những phúc lợi an sinh sánh bằng với các cường quốc kinh tế Bắc Âu tức những quốc gia đã thầm lặng dựng xây đất nước theo đường lối socialist đó, nghĩa là một khi đã ngạo nghễ sinh ra hình thái cộng hòa xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo chính trị Việt Nam phải chứng minh đó không chỉ là một cái tên được tạo mới coinage mà chính là bài bản “Dân Vi Quý” phải theo và theo một cách thành công hơn cả Bắc Âu.

6) Hoàng Hữu Phước đã luôn cổ súy cho một hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa dân tộc thiên Khổng dựa trên 9 thấu thị tự thân rằng (a) “Dân Vi Quý” đương nhiên là trên đạo lý quốc trị Thiên Khổng, rằng (b) “Dân Vi Quý” đương nhiên là mang khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, rằng (c) “Dân Vi Quý” đương nhiên được mặc định một cách vô thức trong chủ nghĩa ái quốcchủ nghĩa xã hội, rằng (d) chủ nghĩa xã hội rồi sẽ công khai lan tràn khắp địa cầu thay vì thầm lặng như tại Bắc Âu, rằng (e) chủ nghĩa dân tộc luôn tồn tại và sẽ luôn thắng thế, rằng (f) cả “thế giới đại đồng” và “toàn cầu hóa” đều thất bại, rằng (g) Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề và tất nhiên không thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hoặc điên rồ cổ súy cho bất kỳ cái sự “liên minh công nông toàn thế giới hãy vùng lên” nào, rằng (h) Việt Nam phải xây dựng tư bản thành công để phục vụ “Dân Vi Quý”, và rằng (i) tư tưởng cộng sản chủ nghĩa chỉ có thể duy nhất tồn tại ở Việt Nam nhờ những nhà cách mạng Việt Nam khai sinh ra Đảng Cộng Sản Việt Nam toàn xuất thân thấm nhuần thiên Khổng.

Chỉ có đần độn mới không nhận ra rằng vấn đề duy nhất của lãnh đạo Việt Nam là Đảng Cộng Sản Việt Nam phải được lãnh đạo bỡi những người “không mất gốc thiên Khổng” vì “đạo đức cách mạng” nếu không ôm gọn trong nó đạo đức thiên Khổng sẽ chỉ tạo ra bọn lãnh đạo mất dạy phản Đảng phá tan nát đất nước Việt Nam mà thôi.

7) Donald Trump không chống Việt Nam. Nếu là Donald Trump, tôi sẽ vừa ra dáng nghiêm túc tuyên bố hùng hồn y như Donald Trump về Việt Nam, vừa cười cợt trong đầu rằng “Chỉ có Bờ-Rồ-Phét-Sơ Hoàng Hữu Phước mới hiểu thâm ý của ta rằng người Việt Nam nào đang có tên Nguyễn Văn Thiệu thì người đó cũng chẳng là cái thằng tổng thống chạy như vịt làm Mỹ ô danh, rằng cô gái Việt Nam nào đang có tên Hoa Kỳ thì cô ta cũng chẳng là công dân Mỹ, và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng chả dính dáng gì đến cái socialism của mấy thằng mấy con nghị sĩ gốc nhập cư thuộc Đảng Dân Chủ mà ta đây phải thồn tống nhét nhồi hết vô sọt rác Made-in-USA!”

Là một nhà đại tư bản như Donald Trump, khách hàng là trên hết. “Chủ nghĩa” là cái quái gì vậy?

Là một nhà đại hùng biện như Donald Trump, toàn bộ luận thuyết chính trị của phe đối nghịch dám trong mấy năm qua phá thối cản đường vu vạ Donald Trump phải bị Donald Trump thóa mạ và vặn họng.

Là một chính trị gia thiên bẩm, Donald Trump chỉ có một câu duy nhất để thốt lên: “Chào bạn hiền! Thế nào, bạn khỏe hông dzậy chớ hả?” khi gặp quốc khách là thằng nhóc Trudeau Canada, đứa hài nhi Macron Pháp, cậu chủ Kim Jong-Un Triều Tiên, hay ông lớn Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam.

Là một nhà chiến lược thiên bẩm, Donald Trump chỉ có một nẽo để theo: lôi kéo về mình các “đồng minh” bất kể “đồng minh” đó không phải là “đồng minh” kiểu cũ thời Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến Tranh Lạnh.

Chỉ có đần độn mới hùa nhau nhao nhao lên rằng Donald Trump chống Việt Nam và “thay đổi chính phủ” các nước xã hội chủ nghĩa theo đường lối cộng sản chủ nghĩa, cứ như thể Donald Trump bây giờ công khai cho Tàu, Triều Tiên, Việt vô cái bao bố rồi dùng chày mà đập cho nổ nguyên tử diệt luôn thế giới vậy.

Xin dành thời gian học tập theo Cẩm Nang Hoàng Hữu Phước, và nếu đã có dư thời gian đọc thấy những bài viết về tình hình thế giới của các “nhà báo” Việt – kể cả của các “giáo sư” nước ngoài – thì xin hãy nhín ra chút xíu xìu xiu thời gian gởi Hoàng Hữu Phước các briefing để thiên hạ có thêm những bài viết đúng thực tế hơn, thấu thị  hơn, và ích lợi cho đầu óc hơn.

Xin đa tạ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-tưởng Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa

Tham Khảo theo thứ tự alphabet:

Cẩm nang của Hoàng Hữu Phước: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước 20-5- 2019

Đạo Đức Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Donald Trump: Tôi Ủng Hộ Donald Trump  01-01-2016

Đứa hài nhi Macron: Mụ Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern Và Lời Khuyên Cho Đảng Cộng Sản Việt Nam 08-5-2019

Kim Jong-un: Kim Jong-Un, Người Chứng Của Chân Lý 24-9-2017

Nguyễn Văn ThiệuNguyễn Văn Thiệu Trong Tương Quan Với Những Nhân Vật Lừng Danh Tại Việt Nam Và Trên Thế Giới  01-5-2019

Nguyễn Xuân Phúc: Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Phản ĐảngKhi Cựu Quan Chức Cầu Cứu (Loạn Kiêu Đảng) 06-10-2016

Thấu thị: Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ  30-4-2018

Thằng nhóc Trudeau: Mụ Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern Và Lời Khuyên Cho Đảng Cộng Sản Việt Nam 08-5-2019

Triều Tiên: Triều Tiên & Sự Thật Khốn Nạn 12-9-2017