Châu Diệu Ái

Hoàng Hữu Phước

08-10-2019

Kính Viếng Thầy Châu Diệu Ái

Phàm phu chỉ khắc bức điêu phù

Chỉ về Xích Bích chỉ Châu Du

Mấy ai ngẫng bái sao vằng vặc

Thiên tướng trời Nam cuộc cương nhu

Đức trọng khiết liêm trang quân tử

Tài cao trung dũng đấng trượng phu

Non sông giá có nhiều Châu Ái

Sơn hà há dễ mãi bần ngu.

Các lãnh đạo Đảng và Chính Quyền sẽ phải đến viếng Thầy và tổ chức Lễ Truy Điệu tại nhà của Thầy trong hẽm nhỏ thay vì ở Nhà Tang Lễ Lê Quý Đôn hay Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng ở Gò Vấp. Đây là cách Thầy chiến thắng như một bậc đạt nhân trưởng thượng phi phàm!

Hoa tang với dòng chữ “Với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn” của truyền nhân của Thầy Châu Diệu Ái, tức cô em gái út thứ 8 của Hoàng Hữu Phước, gởi về từ hải ngoại.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Thiên Khổng Dân-tộc Chủ-nghĩa.

Tham khảo:

Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu  06-10-2016

Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái  07-10-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.