Monthly Archives: December 2019

Happy New Year 2020

Happy New Year

May all the best come your way and excellent expectations be satisfactorily materialized in 2020.

Hoang Huu Phuoc, MIB

Skype: hhphuoc

Twitter: @HoangHuuPhuoc, @RealHHPhuoc

WordPress: hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com, https://lnkd.in/fG2r5va (Vietnamese & English)

LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc

Tổng 660 Bài Viết Trên Blog Này Tính Đến Ngày 21-12-2019 Theo 47 Nhóm Chủ Đề

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-12-2019

A- Đọc 660 Bài (từ bài đầu đăng lúc 14g30 ngày 18-5-2013 đến ngày 21-12-2019) Theo 47 Nhóm Chủ Đề

(Ghi chú: *** = đã xuất hiện chính thức có số thứ tự ở một mục chủ đề khác)

1) An Ninh – Quốc Phòng – Quân Sự

1- Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa- July 28, 2014

2- Biển Đông – Vì Sao Việt Nam Không Khởi Kiện October 21, 2014

3- Vấn Đề “Phi Chính Trị Hóa Quân Đội” và Nội Hàm “Đảng Lãnh Đạo Quân Đội Tuyệt Đối, Trực Tiếp, Toàn Diện” December 26, 2014

4- Nhân Đọc Bài “Ứng Xử Phù Hợp Để Khẳng Định Chủ Quyền Của Việt Nam Đối Với Hoàng Sa Và Trường Sa” March 8, 2015

5 Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo December 26, 2015

6 Luận Về Trang Phục Và Trang Bị Cảnh Sát Việt Nam January 16, 2016

7- Công An Việt Nam Đã Hoàn Toàn Sai November 8, 2016

8- Quyền Lực Nhũn Xèo November 9, 2017

10- Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo May 3, 2018

11-  Lại Nói Về Trang Bị Cảnh Sát Việt Nam July 17, 2019

12- Cháy Chạy Chay November 24, 2019

*** Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. April 14, 2015

*** Hoàng Sa March 30, 2016

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 1August 8, 2017

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 2August 10, 2017

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 3August 16, 2017

2) Ân Nhân Của Hoàng Hữu Phước

***Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô February 22, 2015

***Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh February 22, 2015

***Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm February 22, 2015

***Tôi Và Cô Lại Thu Trúc December 22, 2015

***Tôi Và Cô Vũ Thị Thu May 7, 2018

***Tôi và Cô Ngô Thị Phương Thiện May 21, 2018

***Tôi Và “Xiếu Mẫu” Hồng Thị Lan June 9, 2018

***Tôi Và Bạn Nguyễn Minh Luân October 5, 2018

***Tôi Và Bạn Nguyễn Đình Tuân October 12, 2018

***Tôi Và Bạn Đinh Thị Hồng Ánh October 24, 2018

***Tôi Và Nhà Báo Phùng Kim Yến October 25, 2018

3) Báo Chí – Truyền Thông

1- Thùng Nước Đá và Blog July 14, 2013

2- Báo Sài Gòn Giải Phóng July 21, 2013

3- Mạng Xã Hội August 14, 2013

4- Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam August 20, 2013

5- Nguồn Sáng Cho Tinh Thần July 27, 2014

6- Quyền Lực Thứ Sáu August 13, 2014

7- Báo Người Lao Động September 28, 2014

8- Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ October 16, 2014

9- “Tôi Là Người Hồi Giáo…” January 18, 2015

10- Thư Gởi Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam January 21, 2015

11- Năm Mới Thử Bàn Về Báo Mới Trên Cơ Sở Siêu Cường Quốc January 22, 2015

12- Cảm Ơn Báo Chí February 17, 2015

13- 2014 in review February 18, 2015

14- Vấn Nạn Ngôn Từ Trong Giới Truyền Thông November 22, 2015

15- Hoàng Hữu Phước Đã Nói Về Sự Thất Bại Của Yahoo! July 28, 2016

16- Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt August 1, 2016

17- Lao Xao Láo Xạo August 4, 2016

18- Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  August 5, 2016

19- Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá Fauxtography  November 4, 2016

20- Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography November 11, 2016

21- Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Mất Kiểm Soát Truyền Thông November 16, 2016

22- Ba Que Trên LinkedIn  December 6, 2016

23- Chiêu Đòn   December 7, 2016

24- Thời Bao Cấp: Sự Vô Đạo Đức Của Truyền Thông Chính Thống Việt Nam  December 19, 2016

25- Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối  Tự Do Ngôn Luận December 23, 2016

26- @HoangHuuPhuoc  January 14, 2017

27- Donald Trump Làm Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Lõa Lồ April 10, 2017

28- Donald Trump Làm Truyền Thông Âu Mỹ Lõa Lồ April 4, 2017

29- Bạn Hữu Trên Không Gian Mạng  31-5-2017

30- Kim Jong-Un, Người Chứng Của Chân Lý September 24, 2017

31- Ý Dân – Cái Sai Của Truyền Thông Và Quốc Hội November 17, 2017

32- Hoàng Hữu Phước một ngày trên Twitter November 27, 2017

33- Tầy Huầy Ngôn Ngữ Báo Chí Việt Nam December 6, 2017

34- VN Ngày Nay Là Ai? December 21, 2017

35- Tại sao đến bây giờ Việt Nam mới quan tâm đến việc nội dung truyền thông phải tương thích với trẻ em? December 22, 2017

36- Hoàng Hữu Phước Điểm Báo Việt Nam Đầu Năm 2019 March 1, 2019

37- Báo Chí Đỏ Đen April 12, 2019

38- Lại Có Tin Về Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng April 17, 2019

39- Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo” April 25, 2019

40- Nguyễn Phú Trọng: Tổng Thống Việt Nam Ở Đâu Rồi ? May 5, 2019

41- Hoàng Hữu Phước Và Bác Sĩ Riêng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú TrọngMay 13, 2019

42- Hoàng Hữu Phước Trả Lời Thư Độc Giả May 16, 2019

43- Hoàng Hữu Phước Vệ Quốc Và Vinh Quốc Trên Diễn Đàn Truyền Thông Quốc Tế June 4, 2019

44- Báo Chí Ờ Ghên June 21, 2019

45- Cao Cấp Lý Luận Chính Trị October 20, 2019

46- Vì Sao Donald Trump Bị Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Tập Trung Khai Thác Chỉ Những Thông Tin Tiêu Cực November 9, 2019

47- Cái Dỡ Ẹc Trong Khẩu Ngữ Giới Truyền Thông Việt December 12, 2019

48- Được Nhà Báo Dạy December 19, 2019

*** Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang” December 27, 2015

*** Triều Tiên & Sự Thật Khốn Nạn September 12, 2017

*** Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA September 23, 2017

*** Hoàng Hữu Phước Đã Từng Nói Về Hai Vấn Đề Quan Trọng Của Chính Trị Việt Nam: Báo Của Đảng Và Trí Thức Của Đảng May 10, 2019

*** Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt June 15, 2019

4) (Bộ Luật) “Biểu Tình”

1- Phát biểu ứng khẩu của Hoàng Hữu Phước, Đại biểu TP Hồ Chí Minh, về Luật Biểu Tình  June 5,2013

2- Biểu Tình và Ô Danh. May 20, 2014

3- Luật Biểu Tình. May 26, 2014

4- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên. April 2, 2015

5- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. April 14, 2015

6- Phải Có Luật Biểu Tình August 18, 2016

7- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước March 10, 2018

*** 9 Yếu Kém Trầm Kha Trong Làm Luật Của Quốc Hội Việt Nam July 3, 2016

5) Câu Chuyện Cảnh Giác

1- Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Miinh Hoàng  January 25, 2014

2-Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Châu Á Tự Do về Cù Huy Hà Vũ và Vấn Đề Đa Đảng Ngày 20-4-2011 May 18, 2014

3-Vấn Nạn Thực Sự Nhãn Tiền Trên Biển Đông – Tội Ác Của Trung Quốc May 23, 2016

4- Tàu Hứa Không Xâm Lược Các Nước Láng Giềng October 19, 2015

5- 0948268544 December 4, 2015

6- Sự Thật Về Võ Thuật Tàu Và Y Dược Tàu June 23, 2016

7- Sự Thật Về Thực Phẩm Tàu June 24, 2016

8- Việt Nam Đổi Tiền!  December 3, 2016

9- Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA September 23, 2017

10- Cảnh Báo: Nguyên Thủ Canada February 10, 2018

11- Mụ Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern Và Lời Khuyên Cho Đảng Cộng Sản Việt Nam May 8, 2019

12- Rượu Bổ và Tarmac June 6, 2019

13- Bức Tâm Thư Gửi Người Dân Việt “Thiệt” – Nhân Nghe Về Huy Đức July 4, 2019

14- Nướng Quân và Mật Ước Thành Đô December 4, 2019

*** 9 Yếu Kém Trầm Kha Trong Làm Luật Của Quốc Hội Việt Nam July 3, 2016

*** Lời Khuyên Dành Cho Các Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh Và Lê Quý Vương November 18, 2016

*** Thạc-sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về Chung Cư March 27, 2018

*** Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo May 3, 2018

*** Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc December 15, 2018

*** Đảng Ơi, Họ Lại Diễn Trò Cũ Rích Rồi! June 5, 2019

*** Cảnh Báo Ngoại Giao July 10, 2019

6) Chính Trị Việt Nam

1- Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  May 18, 2013

2- Tuyệt Thực July 2, 2013

3- Đại tướng Võ Nguyên Giáp October 26, 2013

4- Về thực quyền, thực uy November 26, 2013

5- Thế nào là Tự Do – Dân Chủ March 24, 2014

6- Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước September 1, 2014

7- Tư Duy Tích Cực 2015 December 30, 2014

8- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về Đối Lập April 6, 2015

9- Ngày Chiến Thắng 30-4-1975 April 11, 2015

10- Hồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam September 11, 2015

11- Diệt Tham Nhũng October 30, 2015

12- Bôi Nhọ December 2, 2015

13- Nhân Sự Lãnh Đạo “Tứ Trụ Triều Đình” Tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam XII December 16 2015

14- Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc December 29, 2015

15- Nhân Sự Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XII December 25, 2015

16- Chính Trị January 14, 2016

17- Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ January 18, 2016

18- Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân January 22, 2016 

19- Nguyễn Thị Quyết Tâm January 22, 2016

20- Thay Đổi Hệ Thống Chính Trị Tại Việt Nam February 2, 2016

21- Tân Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng February 8, 2016

22- Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng February 12, 2016

23- Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng February 14, 2016

24- Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến February 15, 2016

25- Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện February 16, 2016

26- Chủ Nhiệm Trần Văn Hằng February 18, 2016

27- Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm February 25, 2016

28- Nguyễn Thiện Nhân June 10, 2016

29- Vấn Đề Tâm Thần Của Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm March 5, 2016

30- Bầu Cử April 27, 2016

31- Ngày 30 Tháng 4 April 29, 2016

32- Tứ Trụ Bắc Việt July 19, 2016

33- Ba Vị Anh Thư Thép Lãnh Đạo Việt Nam – The Trio of Iron Ladies of Vietnam August 8, 2016

34- Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu September 11, 2016

35- Bộ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Thái Bình September 14, 2016

36- Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình October 18, 2016

37- Giới Tinh Hoa Chính Trị Việt Nam Sẽ Phải Thay Đổi Năm 2021  November 23, 2016

38- Việt Nam Cần Một Bức Tường Biên Giới  November 25, 2016

39- Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn    (Ban Chỉ Đạo) December 14, 2016

40- Chính Phủ Đàn Áp Tôn Giáo December 21, 2016

41- Làm Chính Trị & Làm Loạn  January 12, 2017

42- Chất Lượng Nghị Sĩ Việt Nam January 18, 2017

43- Bọn Con Nít Làm Chính Trị March 6, 2017

44- Donald Trump Phơi Bày Gót Chân Achilles Của Giới Lãnh Đạo Chính Trị Việt Nam April 17, 2017

45- 30-4-1975 April 29, 2017

46- Ai Nên Là Tân Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh  09-5-2017

47- Ai Nên Là Tân Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh – Bài 2   10-5-2017

48- Việt Nam Cộng Hòa – Đảng Chính Trị September 18, 2017

49- Hoàng Hữu Phước Trả Lời Các Câu Hỏi – 1 October 1, 2017

50- Hoàng Hữu Phước Nói Về Hội Nghị 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII October 6, 2017

51 Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn October 11, 2017

52- Nghị Sĩ Lê Trọng Sang January 23, 2018

53- Nguyễn Xuân Anh December 22, 2017

54- Đoàn Ngọc Hải December 22, 2017

55- Đảng Bây Giờ Mới Trở Lại Gần Đúng Là Đảng December 22, 2017

56- Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam February 4, 2018

57- Hoàng Hữu Phước Tư Vấn Ông Đoàn Ngọc Hải February 8, 2018

58- Hoàng Hữu Phước Gửi Thư Cho Tổng Bí Thư Về Những Vấn Đề Liên Quan Đến Tướng Lĩnh Bộ Công An February 22, 2018

59- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Vận Động Hành Lang Cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến February 25, 2018

60- Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm October 17, 2018

61- Hoàng Hữu Phước Nhận Xét Nhỏ Về Nội Tình Lớn Tổ Chức Chính Trị Việt Nam December 1, 2018

62- Trương Tấn Sang và Vương Đình Huệ December 2, 2018

63- Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng March 30, 2019

64- Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện April 5, 2019

65- Nghị Sĩ Trần Du Lịch April 22, 2019

66- VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa April 26, 2019

67- Hoàng Hữu Phước Đã Từng Nói Về Hai Vấn Đề Quan Trọng Của Chính Trị Việt Nam: Báo Của Đảng Và Trí Thức Của Đảng May 10, 2019

68- Đảng Ơi, Họ Lại Diễn Trò Cũ Rích Rồi! June 5, 2019

69- Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm June 9, 2019

70- Luận Về “Đa Đảng” June 27, 2019

71- Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng June 28, 2019

72- Chống Trọng July 12, 2019

73- Nghị Sĩ Trần Thị Diệu Thúy July 25, 2019

74- Nghị Sĩ Ngô Đức Mạnh July 28, 2019

75- Bát Nháo Ở Quốc Hội Việt Nam October 27, 2019

76- Nghị Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến August 1, 2019

77- Tổng Lãnh Sự Danh Dự August 7, 2019

78- Nghị Sĩ Huỳnh Thành Lập August 25, 2019

79- Ý Lớn Gặp Nhau: Hoàng Hữu Phước, Gina Rinehart, Thái Hương, và Nguyễn Phú Trọng August 30, 2019

80- Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTVAugust 29, 2019

81- Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự October 2, 2019

82- Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự October 2, 2019

83- Nguyễn Thiện Nhân Đi Sau October 31, 2019

*** Ngụy Quyền August 20, 2017

*** Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA September 23, 2017

*** Quyền Lực Nhũn Xèo November 9, 2017

*** Cảnh Báo: Nguyên Thủ Canada February 10, 2018

*** Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân October 14, 2018

*** Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc December 15, 2018

*** Khi Đảng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Bất Lực June 10, 2019

*** Cao Cấp Lý Luận Chính Trị October 20, 2019

7) Chính Trị Mỹ

1- Nước Mỹ Bất Hạnh February 15, 2014

2- Nước Mỹ Vỡ Vụn March 29, 2014

3- Tôi Ủng Hộ Donald Trump January 1, 2016

4- Arms Embargo – Vấn Đề Hoa Kỳ Cấm Vận Vũ Khí Việt Nam May 15, 2016

5- Quân Đội Mỹ Phải Là Cứu Tinh Của Thế Giới June 19, 2016

6- Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon? September 27, 2016

7- Hoàng Hữu Phước Phỏng Vấn Donald Trump October 12, 2016

8- Hillary Clinton October 25, 2016

9- Từ Thuyền Nhân Đến Lộ Nhân – From Boat People to Road People November 14, 2016

10- Nền Tặc Chủ Hoa Kỳ: Demopiracy  December 30, 2016

11- Nếu Là Donald Trump, Tôi Sẽ…  January 3, 2017

12- Hoàng Hữu Phước và John McCain November 14, 2017

13- Hoàng Hữu Phước “Tweets” Chính Trị Thế Giới Nửa Đầu Tháng 6-2018 June 19, 2018

14- Chủ Nghĩa Xã Hội và Donald Trump October 1, 2019

15- Súng Đạn Ở Hoa Kỳ October 11, 2019

*** Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Đã Gởi Thư Cho Tổng Thống Hoa Kỳ Obama  May 17, 2016

*** Thư Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Gởi Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump  October 19, 2017

*** Letter by Lai Thu Truc of Vietnam to President Donald J. Trump October 19, 2017

*** Donald Trump Làm Thế Giới Chính Trị Âu Mỹ Lõa Lồ March 26, 2017

*** Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ April 30, 2018

8) Chính Trị Thế Giới

1- Vũ Khí Nhân Quyền Nguyên Tử Hay Nguyên Tử Nhân Quyền March 11, 2016

2-  Rodrigo Duterte Dạy Cả Thế Giới Âu Mỹ October 29, 2016

3- Bậc Vĩ Nhân Đã Đấm Vào Mặt Hoa Kỳ Ngay Tại Liên Hợp Quốc   November 30, 2016

4- Hai Tên Mọi Bẩn Thỉu February 25, 2017

5- Donald Trump Làm Thế Giới Chính Trị Âu Mỹ Lõa Lồ March 26, 2017

6- Chính Kiến Hoàng Hữu Phước April 21, 2018  (Phong Trào Đông Du)

7- Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại June 20, 2018

8- Greta Thunberg October 6, 2019

9- Saddam Hussein – Bằng Chứng Của Hoàng Hữu Phước October 23, 2019

*** Tôi và Saddam Hussein July 12, 2016

*** Thế Giới Thời Kỳ Hậu Chó Điên – Hillary Clinton Ư? July 25, 2016

***  Quả Thôi Sơn: Nghịch Chiến Song Kỳ July 23, 2016

***  Chìa Khóa Của Cường Thịnh November 5, 2016

*** Hoàng Hữu Phước “Tweets” Chính Trị Thế Giới Nửa Đầu Tháng 6-2018 June 19, 2018

*** Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc December 15, 2018

9) “Chống Tàu”

1- Hân Hoan Đón Chào Dương Khiết Trì June 18, 2014

2- Dương Khiết Trì Run Sợ June 22, 2014

3- Sát Tàu July 7, 2014

4- Uy Thế Việt Nam Tại Trung Nam Hải August 30, 2014

5- Tàu Hứa Không Xâm Lược Các Nước Láng Giềng October 19, 2015

6- Đả Đảo Tập Cận Bình Xi Jinping! December 1, 2015

7- Đả Đảo Bọn Giặc Trung Quốc! December 30, 2015

8- Ngộ Số June 21, 2016

9- Trung Quốc: Từ Vĩ Đại Đến Tệ Hại  June 25, 2016

10- Trung Quốc Phải Thua Việt Nam June 26, 2016

11- Trung Quốc Ngông Cuồng Và Hành Động Của Chúng Ta June 26, 2016

12- Ngày Tàn Của Trung Quốc Và Bọn Theo Đóm Ăn Tàn June 26, 2016

13- Trung Quốc và Chúng Ta: Những Chuẩn Bị Nhiêu Khê June 26, 2016

14- Siêu Nhân và Tồi Nhân June 22, 2016

15- Giặc Tàu Mọi Rợ June 26, 2016

*** Trung Quốc và Chúng Ta: Sự Cần Thiết Phải Viết Lại Ngôn Từ Hán-Việt June 26, 2016

*** Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam: Hé Màn Một Sự Thật Lịch Sử March 15, 2018

10) Đạo Đức

1- Tôi và Lê Hiếu Đằng August 29, 2013

2- Amari TX – Anh là ai? August 31, 2013

3- Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân March 7, 2014

4- Mít-xtơ Xương Xẩu March 27, 2014

5- Tứ Đại Ngu August 5, 2014

6- Trình Độ Trương Trọng Nghĩa July 8, 2014

7- Tôi Và Lê Công Định September 22, 2014

8- Lời Cảm Ơn Của Hoàng Hữu Phước September 26, 2014

9- Đứng Trên Đỉnh Núi October 8, 2014

10- Bọn Xin Đểu Cổ Cồn Trắng October 11, 2014

11- Tôi Và Ông Trương Trọng Nghĩa November 4, 2014

12- Người Đà Nẵng November 7, 2014

13- Hoàng Dương Chương December 5, 2014

14- Lá Thư Hải Ngoại December 8, 2014

15- 15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần January 9, 2015

16- Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa November 17, 2015

17- Xin Cảm Ơn November 26, 2015

18- Hoa Tàu December 24, 2015

19- Cách Chính Xác Để Biết Việt Nam Giàu Đẹp Đến Dường Nào February 6, 2016

20- Không Quên Và Không Chê March 25, 2016

21- Việt Nam – Hãy Chấp Nhận Nó, Hoặc Hãy Đổi Thay Nó, Hoặc Hãy Bỏ Nó Mà Đi Nơi Khác April 11, 2016

22- Áo Phao June 6, 2016

23- Thế Nào Là Hèn Hạ September 19, 2016

24- Hai Gã Đạo Văn January 21, 2017

25- Tha Thứ : Chiếc Mặt Nạ Thời Thượng Giảo Gian  January 5, 2017

26- Tại Sao Không Chăm Sóc Người Lính Ngất Xỉu  January 6, 2017

27- Donald Trump Phơi Bày Thân Phận Người Mỹ Gốc Việt Chống Việt April 27, 2017

28- Tôi Và Hai Anh Bộ Đội September 27, 2017

29- Tôi Và Các Anh Lính Cộng Hòa September 28, 2017

30- Gia Phì Sinh Hiếu Tử, Quốc Thái Thức Trung Thần December 18, 2017

31- Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan June 9, 2018

32- Nguyễn Minh Luân October 5, 2018

33- Nguyễn Đình Tuân October 12, 2018

34- Đinh Thị Hồng Ánh October 24, 2018

35- Phùng Kim Yến October 25, 2018

36- Lời Khuyên Dành Cho Tài Xế GrabBike April 10, 2019

37- Cảm Ơn Má May 12, 2019

38- Nhớ Đến Những Người Dân April 24, 2019

39- Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ May 21, 2019

40- Ba Tôi June 18, 2019

41- Hoàng Hữu Phước Sống Trong Lòng Người Dân September 22, 2019

42- Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái September 23, 2019

43- Hoàng Hữu Phước Bái Phục Nguyễn Nguyệt Linh September 27, 2019

44- Đại Tá Giáo Sư Tiến Sĩ Châu Diệu Ái October 7, 2019

45- Châu Diệu Ái October 8, 2019

46- Châu Hồng Lĩnh – Nhận Diện Trí Thức October 10, 2019

47- Đặc Tính “Cố Gắng” Của Người Việt October 28, 2019

48- Hãy Khiêm Nhường November 3, 2019

49- Phạm Thị Ngọc Hoa và DND November 11, 2019

50- Tia Sáng Rọi Soi Từ Mỹ Quốc November 27, 2019

51- Anh Hùng Chỉ Điểm December 1, 2019

52- Chuyện Của K December 14, 2019

*** Diệt Tham Nhũng October 30, 2015

*** Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt January 5, 2016

*** Tình Yêu January 20, 2016

*** Kim Jong-Un, Người Chứng Của Chân Lý September 24, 2017

*** Nhà Giáo November 25, 2017

*** Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước March 10, 2018

*** “Đại biểu quốc hội phải biết lo trước cái lo của người dân” May 11, 2018

***  Bạn Hữu Rộng Lượng May 5, 2018

*** Ngày Nhà Giáo Việt Nam November 20, 2018

*** Anh Hùng November 29, 2018

*** Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc December 15, 2018

*** Hoàng Hữu Phước Và Cà Phê  February 24, 2019

*** Cô Gái Giao Gà March 25, 2019

*** Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl April 28, 2019

*** Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Đức Sigurd Schmitt Tại Việt Nam April 29, 2019

*** Hiền Tài May 22, 2019

***Thắc Mắc Hiền Tài May 23, 2019

*** Rượu Bổ và Tarmac June 6, 2019

*** Ở Truồng Với Sen June 22, 2019

*** Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng October 17, 2019

*** Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy November 26, 2019

11) Đối Ngoại &Ngoại Giao

1- Tôi Và Philipp Rösler September 30, 2013

2- Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức January 5, 2016

3- Hoàng Hữu Phước Mắng Mụ Già Mồm Marie Cordiez Của Cộng Đồng Pháp Kiều Ở Việt Nam – Marie Cordiez The God-Damned Flibbertigibbet September 15, 2016

4- Hỡi Các Thương Nhân Nước Ngoài: Đừng Bao Giờ Xúc Xiểm Việt Nam! September 22, 2016

5- Đại Sứ Mỹ Ted Osius June 15, 2016

6- Cảnh Báo Ngoại Giao July 10, 2019

*** Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt January 5, 2016

*** Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Đã Gởi Thư Cho Tổng Thống Hoa Kỳ Obama May 17, 2016

*** Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis August 1, 2017

*** Letter to His Holiness Pope Francis August 1, 2017

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 1 August 8, 2017  Bài 1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản 

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 2 August 10, 2017  Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta: 

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 3August 16, 2017 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation

*** Thư Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Gởi Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump October 19, 2017

***  Letter by Lai Thu Truc of Vietnam to President Donald J. Trump October 19, 2017

*** Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc December 15, 2018

12) Đời Sống – Xã Hội

1- Định Tính Và Định Lượng Tuổi Trẻ September 12, 2014

2- Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật October 6, 2014

3- Lòng Người Viễn Xứ February 1, 2015

4- Quốc Nhục February 12, 2015

5- Ngoại Lai February 8, 2015

6- Khiêm Tốn February 22, 2015

7- Câu Truyện Năm 2515 & Vớ Vẩn March 12, 2015

8- Làm Phước – Cái nhìn Ở Góc Độ Khác April 13, 2015

9- Đám Cưới December 9, 2015

10- Hôn Hít  December 11, 2015

11- Tưởng Nhớ Lâm Lệ Quyên December 13, 2015

12- Tôi Dạy Vợ December 18, 2015

13- Tâm Tình Một Phụ Nữ Việt Kiều December 20, 2015

14- Vịnh Bức Dư Đồ December 24, 2015

15- Viết Phức Tạp January 11, 2016

16- Tình Yêu January 20, 2016

17- Trẻ Trung April 14, 2016

18- Phá Luật April 17, 2016

19- Bức Ảnh Tổng Thống Obama “Ăn Bún Chả” Là Tác Phẩm Xạo May 28, 2016

22-8-1972 May 25, 2016

20- Tết Tây Trộn Tết Ta January 24, 2017

21- Rượu May 27, 2019

22- Halloween November 17, 2019

*** Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không? September 18, 2015

*** Valentine February 15, 2018

*** Báo Chí Đỏ Đen April 12, 2019

*** Ở Truồng Với Sen June 22, 2019

*** Bánh Trung Thu September 2, 2019

*** Quà Vặt Đường Phố Sài Gòn September 17, 2019

*** Châu Hồng Lĩnh – Nhận Diện Trí Thức October 10, 2019

*** Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng October 17, 2019

*** Đặc Tính “Cố Gắng” Của Người Việt October 28, 2019

*** Hãy Khiêm Nhường November 3, 2019

*** Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy November 26, 2019

*** Anh Hùng Chỉ Điểm December 1, 2019

13) Giáo Dục & Đào Tạo

1- Chất Lượng Giáo Dục ở Việt Nam August 2, 2013

2- Những Phân Tích Mới L‎ý Giải Vấn Nạn Bất Tương Thích Giữa Đào Tạo & Sử Dụng Nhân Lực Tình Độ Đại Học và Các Biện Pháp Cách Tân. August 4, 2013

3- Thế Nào Là Sử Gia February 5, 2014

4- Thế Nào Là Nhà Trí Thức February 14, 2014

5- Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! April 20, 2014

6- Lại Trí Thức! June 9, 2014

7- Định Tính Và Định Lượng Tuổi Trẻ September 12, 2014

8- Lời Khuyên Dành Cho Học Sinh October 2, 2014

9- Đừng Buông Xuôi, Bạn Hỡi January 6, 2015

10- Thư Gởi Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo January 21, 2015

11- Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam February 22, 2015

12- Khiêm Tốn February 22, 2015

13- Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai April 9, 2015

14- Tấm Lòng Cựu Nhà Giáo November 2, 2015

15- Nhà Trí Thức Tự Phong = Chứng Chỉ C November 3, 2015

16- Đại Học November 4, 2015

17- Hướng Đạo November 5, 2015

18- Thế Nào Là “Từ Chương” November 25, 2015

19- Thế Nào Là Doanh Nhân December 15, 2015

20- Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam December 30, 2015

21- Đồng Phục Học Sinh January 30, 2016

22- Nhà Giáo Mỹ May 9, 2016

23- Không Lời March 14, 2016

24- Không Lời 2 March 16, 2016

25- Có Lời March 17, 2016

26- Một Thoáng Tư Duy April 7, 2016

27- Đất nước mình ngộ quá phải không anh May 29, 2016

28- Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Văn May 30, 2016

29- Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Sử May 31, 2016

30- Cấm Dạy Thêm: Đúng Và Sai Của Thành Phố Hồ Chí Minh September 29, 2016

31- Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học November 1, 2016

32- Bằng Giả – Đại Học Gà Rừng September 21, 2017

33- Vì sao cứ Cải Cách Giáo Dục hoài? December 22, 2017

34- Nhà Giáo November 25, 2017

35- Đố Vui Để Học March 18, 2018

36- Truyện Cổ Tích November 9, 2018

37- Ngày Nhà Giáo Việt Nam November 20, 2018

38- Hướng Dẫn Của Hoàng Hữu Phước Về Đội Mão May 15, 2019

39- Sử Liệu May 4, 2019

40- Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước May 20, 2019

41- Định Kiến – Bài Viết Dành Cho Bậc Phụ Huynh August 3, 2019

42- Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi August 11, 2019

43- Không Dám Thay Đổi Ư? August 5, 2019

44- Tệ Nạn Đảng Viên Vòi Vĩnh “Rửa Lon” Ăn Nhậu August 31, 2019

45- Vân Trọng Dũng và Vấn Đề Giáo Dục Cán Bộ August 24, 2019

46- Giáo Dục Tuyên Truyền Và Ăn Xin August 23, 2019

47- Trường Dốt October 4, 2019

48- Xác Xuất Thống Kê November 14, 2019

49- Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy November 26, 2019

*** Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam January 10, 2016

*** Tình Yêu January 20, 2016

*** Vấn Đề Những Bà Mẹ Nghi Phạm Trẻ March 7, 2018

*** Tiếng Anh Trong Bức Thư Của Tổng Thống Donald Trump May 30, 2018

*** Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 January 11, 2019

*** Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2 February 1, 2019

*** Báo Chí Đỏ Đen April 12, 2019

*** Châu Hồng Lĩnh – Nhận Diện Trí Thức October 10, 2019

*** Đặc Tính “Cố Gắng” Của Người Việt October 28, 2019

*** Hãy Khiêm Nhường November 3, 2019

14) Gương Sáng Người Việt

1- Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô February 22, 2015

2- Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh February 22, 2015

3- Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm February 22, 2015

4- Lại Thu Trúc December 22, 2015

5- Tôi Và Cô Vũ Thị Thu May 7, 2018

6- Hoàng Hữu Phước và Cô Ngô Thị Phương Thiện May 21, 2018

7- Nhà Ái Quốc Trần Chung Ngọc July 3, 2019

8- Thầy Đỗ Văn Nghĩa November 25, 2019

*** Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

*** Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan June 9, 2018

*** Nguyễn Minh Luân October 5, 2018

*** Nguyễn Đình Tuân October 12, 2018

*** Đinh Thị Hồng Ánh October 24, 2018

*** Phùng Kim Yến October 25, 2018

*** Đỗ Bảo Loan June 12, 2019

15) Học Giỏi Tiếng Anh: Lý Thuyết:

1- Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam January 10, 2016

16) Học Giỏi Tiếng Anh: Thực Hành:

1- Học Hành Tiếng Anh August 18, 2019

*** Hoàng Hữu Phước nói về Công Tác Nhân Sự   27-8-2014

*** Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước  01-9-2014

***  Tôi và Giải Thưởng Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ  12-12-2014

***  Tips for Learners of English   16-01-2015

***  Thông Giáng Sinh và Formal English  02-01-2015

***  Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Bilingual writing: Vietnamese & English-)  14-01-2015

***  Luận Về Tác Động Của Quảng Cáo Tại Việt Nam – On Advertisement Impact in Vietnam   28-01-2015

*** Tình Yêu January 20, 2016

***  15 năm ngoảnh nhìn  16-8-2016

***  Khúc Tự Tình Thời Thơ Ấu – A Ballade of Childhood  13-9-2016

***  Tóc Sương Ngàn  24-11-2016

***  The Wondrous Mirror – Khai Thần Bút  19-02-2017

***  Sagarmatha – Em Là Đỉnh Non Cao  23-02-2017

***  Nhị Hoa  14-4-2017

***  30-4-1975  29-4-2017

17) Học Giỏi Tiếng Anh: Vấn Đề & Vấn Nạn:

*** Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không? September 18, 2015

*** Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam January 10, 2016

*** Hoa Hậu Nói Tiếng Anh September 20, 2016

*** Tiếng Anh Trong Bức Thư Của Tổng Thống Donald Trump May 30, 2018

18) Kinh Tế – Kinh Doanh

1- Doanh Nghiệp Mang Tên Danh Nhân Ư? October 30, 2014

2- Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam November 11, 2014

3- “Make in India” January 13, 2015

4- Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Bilingual writing: Vietnamese & English) January 14, 2015

5- Thư Gởi Bộ trưởng Bộ Công Thương January 21, 2015

6- Luận Về Tác Động Của Quảng Cáo Tại Việt Nam – On Advertisement Impact in Vietnam January 28, 2015

7- 12 Ý Kiến Tư Vấn Dành Cho Giới Quảng Cáo March 27, 2015

8- Ajinomoto November 6, 2015

9- TH True Milk November 11, 2015

10- Chí Phèo December 4, 2015

11- Sự Thật Về ISO Ở Việt Nam December 7, 2015

12- Tư Vấn Phát Triển Xuất Khẩu Ngành Hàng Mỹ Nghệ Việt Nam December 14, 2015

13- Gạo Việt Nam January 8, 2016

14- Ẩm Thực Việt Nam January 13, 2016

15- Khởi Nghiệp Entrepreneurship hay Intrapreneurship May 4, 2016

16- Hoàng Hữu Phước Đã Nói Với Thế Giới Về Bitcoin December 20, 2017

17- Grab Taxi April 13, 2018

18- Grab November 16, 2018

19- Hoàng Hữu Phước Và Cà Phê  February 24, 2019

20- Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Đức Sigurd Schmitt Tại Việt Nam April 29, 2019

21- Sự Thật Về Sức Mạnh Kinh Tế Thần Kỳ Của Nhật Bản Và Chân Giá Trị Của Sức Mạnh Kinh Tế Thần Kỳ Của Việt Nam May 24, 2019

22- VinFast August 22, 2019

*** Thế Nào Là Doanh Nhân December 15, 2015

*** Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt January 5, 2016

*** Lời Khuyên Dành Cho Tài Xế GrabBike April 10, 2019

19) Kỹ Thuật – Công Nghệ

1- Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến October 25, 2015

2- Tin Tặc Tàu Tấn Công Website Việt: Đẳng Cấp Thấp Của Aitee Việt Nam July 30, 2016

3- Phát Ngôn Của Lãnh Đạo July 24, 2019

4- Hoàng Hữu Phước Chống 4.0 November 23, 2019

*** Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam August 20, 2013

*** Grab November 16, 2018

*** Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam May 17, 2019

20) Lịch Sự & Lịch Lãm

1- Sự Thương Hại Dành Cho “Chuyên Gia Chuyên Nghiệp” November 20, 2016

2- Quy định trang phục của Hà Nội và Cần Thơ December 22, 2017

3- Thời Trang November 20, 2019

*** Vi Phạm Quyền Tự Do Cá Nhân  December 27, 2016

21) Luật Pháp

1- Bài phát biểu của Hoàng Hữu Phước tại Quốc Hội về Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992. 05 June 2013

2- Tòa Án Nhân Dân Tối Cao: Thành Lũy Tư Pháp July 25, 2013

3- Hoàng Hữu Phước góp ý cho Dự án Luật Xây Dựng (Sửa đổi- November 26, 2013

4- Vì sao cần phải thông qua Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992 November 26, 2013

5- Tôi Và Các Luật Sư . September 24, 2014

6- Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không? September 18, 2015

7- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Cho Dự Thảo “Luật Hình Sự” October 14, 2015

8- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Cho Dự Thảo “Luật Báo Chí (Sửa Đổi-” October 18, 2015

9- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Cho Dự Thảo “Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc, Và Giáo Dục Trẻ Em (Sửa Đổi-” October 18, 2015

10- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Cho Dự Thảo “Luật Trưng Cầu Ý Dân” November 14, 2015

11- Huỳnh Văn Nén December 6, 2015

12- Điều Luật 258 April 2, 2016

13- Việt Nam Kiện Trung Quốc Ra Tòa Án The Hague May 22, 2016

14- Hình Sự Hóa Quan Hệ Hợp Đồng Kinh Tế June 8, 2016

15- Sự Cố Luật Hình Sự June 28, 2016

16- Hậu Sự Cố Luật Hình Sự 2015 (9 Yếu Kém Trầm Kha Trong Làm Luật Của Quốc Hội Việt Nam) July 3, 2016

17- Vi Phạm Quyền Tự Do Cá Nhân  December 27, 2016

18- Rác Rến 28-02-2017

19- Thư Gởi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc  08-6-2017

20- Thư Gởi Đồng Bào  12-6-2017

21- Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

22- Trịnh Xuân Thanh – Bài 1 August 8, 2017  Bài 1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản 

23- Trịnh Xuân Thanh – Bài 2 August 10, 2017  Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta: 

24- Trịnh Xuân Thanh – Bài 3August 16, 2017 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation

25- Thư Khẩn Kính Gởi Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam August 30, 2017

26- Một Số Vấn Đề Của Luật Hình Sự December 11, 2017

27- Vấn Đề Những Bà Mẹ Nghi Phạm Trẻ March 7, 2018

28- Dấu Hiệu Quy Chụp Nhằm Bớt Tội Cho Tội Phạm Tham Nhũng, Và Sự Vi Phạm Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Số 101/2015/QH13 Trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á April 7, 2018

29- Tham Nhũng Trinh Tiết April 23, 2018

30- Công Dân Hồ Thị Kim Chung April 16, 2018

31- Tất Thành Than May 14, 2018

32- Các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án trong Bản Kết Luận Điều Tra Đại Án Ngân Hàng Đông Á July 2, 2018

33- Thư Gởi Tổng Thanh Tra Chính Phủ October 22, 2018

34- Thư Gởi Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao November 1, 2018

35- Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc December 15, 2018

36- 6 Khuyến Nghị Của Hoàng Hữu Phước Về Sửa Đổi Luật Quốc Hội May 14, 2019

37- Ở Truồng Với Sen June 22, 2019

38- Vấn Nạn 567 Từ Cơ Quan Điều Tra Việt Nam September 9, 2019

39- 9 Kẻ Đào Tẩu Tứ Đại Hỗn September 26, 2019

40- Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng October 17, 2019

41- Về Sự Cố Của Thứ Trưởng Giáo Dục October 19, 2019

*** Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam February 4, 2018

*** Luật Đặc Khu July 20, 2018

*** Luật Đặc Khu – Phụ Lục Cho Phần 2: Nhượng Địa và Thọ Nhượng August 3, 2018

*** Luật Đặc Khu – Phần 2 October 1, 2018

*** Grab November 16, 2018

*** Nhớ Đến Những Người Dân April 24, 2019

*** Rượu May 27, 2019

22) Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Tại Quốc Hội

1- Phát biểu của Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước tại Quốc Hội ngày 07-11-2013 về Tham Nhũng November 9, 2013

2- Bài Phát Biểu Của Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước Về Thủy Điện.  November 14, 2013

3- Hoàng Hữu Phước chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 26 November 2013

4- Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016 April 29, 2014

5- Quốc Hội Việt Nam Phải Có Nghị Quyết Mạnh Mẽ Nhất Về Trung Quốc May 11, 2014

6- Thảo Luận Tại Hội Trường Quốc Hội May 31, 2014

7- Vấn đề “Lấy Phiếu Tín Nhiệm” July 1, 2014

8- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Góp Ý Với Hội Đồng Nhân Dân Tp HCM Về Tên Đường. July 18, 2014

9- Thư Gởi Thủ Tướng August 20, 2014

10- Hành Trang Nghị Sĩ September 17, 2014

11- Sử Liệu Nghị Viện Việt Nam October 4, 2014

12- Phản Hồi Của Bộ Giao Thông Vận Tải November 4, 2014

13- Bài 1: Ra Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội December 21, 2014

14- Bài 2: Phát Biểu Tại Nghị Trường Việt Nam December 24, 2014

15- Bài 3: Cách Soạn Bài Phát Biểu Và Thực Hiện Việc Phát Biểu Tại Quốc Hội Việt Nam January 20, 2015

16- Thư Gởi Bộ trưởng Bộ Công Thương January 21, 2015

17- Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội – Góp Ý Về Phát Biểu Tại Hội Trường Quốc Hội Trong Các Kỳ Họp January 21, 2015

18- Bài 4: Những Vấn Đề Gặp Phải Trong Sinh Hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội February 5, 2015

19- Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước December 4, 2015

20- Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Trả Lời Các Câu Hỏi Của Người Dân December 13, 2015

21- Bài 5: Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. February 24, 2015

22- Bài 6:  Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang” December 27, 2015

23- Bài 7:  Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân December 28, 2015

24- Phải Biết Lo Trước Cái Lo Của Người Dân December 31, 2015

25- Bài 8: Công Tác Tiếp Dân January 2, 2016

26- Bài 9: Công Tác Giám Sát Của Nghị Sĩ January 3, 2016

27- Bài 10: Công Tác Ủy Ban Quốc Hội January 4, 2016

28- Hãy Ủng Hộ Ứng Cử Viên Tự Do Cho Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021- January 9, 2016

29- Bầu Cử Quốc Hội Việt Nam Khóa XIV (2016-2021- March 8, 2016

30- Quyền Lực Của Cử Tri March 24, 2016

31- Thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân July 18, 2016

32- Thư gởi Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan August 26, 2017

*** Hậu Sự Cố Luật Hình Sự 2015 (9 Yếu Kém Trầm Kha Trong Làm Luật Của Quốc Hội Việt Nam) July 3, 2016

*** Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu 06-10-2016

*** Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo May 3, 2018

*** Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTVAugust 29, 2019

23) Nghị Sĩ Khóa XIII

*** Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

*** Nghị Sĩ Đỗ Bá Tỵ 18-01-2016

*** Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016 

*** Nguyễn Thị Quyết Tâm 22-01-2016

*** Nghị Sĩ Đinh La Thăng 08-02-2016

*** Nghị Sĩ Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

*** Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

*** Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến 15-02-2016

*** Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện 16-02-2016

*** Nghị Sĩ Trần Văn Hằng 18-02-2016

*** Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm 25-02-2016

*** Nguyễn Thiện Nhân 10-6-2016

*** Nghị Sĩ Tòng Thị Phóng & Nghị Sĩ Trương Thị Mai 08-8-2016

*** Nghị Sĩ Nguyễn Thái Bình 14-9-2016

*** Nghị Sĩ Trương Hòa Bình 18-10-2016

*** Nghị Sĩ Lê Trọng Sang 23-01-2018

*** Nghị Sĩ Trương Tấn Sang và Nghị Sĩ Vương Đình Huệ 02-12-2018

*** Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng 30-3-2019

*** Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện 05-4-2019

*** Nghị Sĩ Trần Du Lịch 22-4-2019

*** Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm 09-6-2019

*** Nghị Sĩ Trần Thị Diệu Thúy 25-7-2019

*** Nghị Sĩ Ngô Đức Mạnh  28-7-2019

*** Nghị Sĩ Huỳnh Thành Lập August 25, 2019

*** Nghị Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến August 1, 2019

24) Ngôn Ngữ

1- Thế Nào Là “ỐC ĐẢO” – Sự Cẩn Trọng Trong Sử Dụng Ngôn Từ Hán-Việt.  04 December 2012

2- Ai Đẻ Ra “Tập Cận Bình” July 25, 2014

3- “Biển Đông” Hay “Biển Nam Trung Hoa” March 22, 2015

4-  Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp September 2, 2015

5- Hà Hồ November 28, 2015

6- Tranh Giành Ngôn Từ December 3, 2015

7- Sadim Ơi Là Sadim December 10, 2015

8- Người Việt Tên Tiếng Anh: Tại Sao Không? September 18, 2015

9- Hoa Hậu Nói Tiếng Anh September 20, 2016

10- Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor” November 30, 2015

11- Biển Đông Có Phải Là East Sea? May 20, 2016

12- Trung Quốc và Chúng Ta: Sự Cần Thiết Phải Viết Lại Ngôn Từ Hán-Việt June 26, 2016

13-  Lời Khuyên Dành Cho Các Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh Và Lê Quý Vương November 18, 2016

14- Nhà Độc Địa  December 5, 2016

15- Ngụy Quyền August 20, 2017

16- Tiếng Anh Trong Bức Thư Của Tổng Thống Donald Trump May 30, 2018

17- Ngụy Quân & Ngụy Quyền November 1, 2018

18- Truyện Cổ Tích November 9, 2018

19- Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt June 15, 2019

*** Hội Chứng “Đổi Mới Tư Duy” October 27, 2015

*** Thế Nào Là “Từ Chương” November 25, 2015

*** Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến October 25, 2015

*** Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt February 5, 2016

*** Cải Tiến Chữ Viết Tiếng Việt – Bài 2 December 29, 2017

*** Cải Tiến Chữ Viết Tiếng Việt  December 28, 2017

*** Ý Dân – Cái Sai Của Truyền Thông Và Quốc Hội November 17, 2017

*** Cảnh Báo: Nguyên Thủ Canada February 10, 2018

*** Hoàng Hữu Phước Điểm Báo Việt Nam Đầu Năm 2019 March 1, 2019

*** Báo Chí Đỏ Đen April 12, 2019

*** Hiền Tài May 22, 2019

*** Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ May 21, 2019

*** Thắc Mắc Hiền Tài May 23, 2019

25) Nhân Sự:

1- Cách Thức Hai Công Ty Nước Ngoài Mời Tuyển Hoàng Hữu Phước March 21, 2019

2- Nguyễn Văn Thiệu Trong Tương Quan Với Những Nhân Vật Lừng Danh Tại Việt Nam Và Trên Thế Giới May 1, 2019

3- Hiền Tài May 22, 2019

*** Hoàng Hữu Phước nói về Công Tác Nhân Sự   27-8-2014

*** Tưởng Nhớ Lâm Lệ Quyên December 13, 2015

*** Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước May 20, 2019

*** Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ May 21, 2019

*** Thắc Mắc Hiền Tài May 23, 2019

*** Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng June 28, 2019

26) Phụ Huynh Học Sinh Cần Biết

*** Lời Khuyên Dành Cho Học Sinh October 2, 2014

*** Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam February 22, 2015

*** Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai April 9, 2015

*** Đại Học November 4, 2015

*** Thế Nào Là “Từ Chương” November 25, 2015

*** Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam January 10, 2016

*** Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Văn May 30, 2016

*** Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Sử May 31, 2016

*** Cấm Dạy Thêm: Đúng Và Sai Của Thành Phố Hồ Chí Minh September 29, 2016

*** Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học November 1, 2016

*** Nhà Giáo November 25, 2017

*** Đố Vui Để Học March 18, 2018

*** Truyện Cổ Tích November 9, 2018

*** Ngày Nhà Giáo Việt Nam November 20, 2018

*** Hướng Dẫn Của Hoàng Hữu Phước Về Đội Mão May 15, 2019

*** Sử Liệu May 4, 2019

*** Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước May 20, 2019

27) Phụ Nữ & Tình Yêu

1- Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 1  January 4, 2018

2- Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 2 January 9, 2018

3- Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3 January 21, 2018

4- Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái February 6, 2018

5- Hoa Hậu January 31, 2018

6- Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên January 26, 2018

7- Valentine February 15, 2018

8- Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl April 28, 2019

9- Đỗ Bảo Loan June 12, 2019

*** Tôi Dạy Vợ December 18, 2015

28) Sách Lược & Chiến Lược Quốc Gia

1- Vững Tâm Kiến Quốc July 16, 2014

2- Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nói về cái gọi là “Đường Bay Vàng” September 5, 2014

3- Thư Gởi Thủ Tướng Về “Đường Bay Vàng” September 8, 2014

4- Cô Lại Thu Trúc Gởi Thư Cho Lãnh Đạo Nhà Nước Góp Ý Về “Đường Bay Vàng” Hà Nội – Tp HCM September 18, 2014

5- Mai Trọng Tuấn: Ý Kiến Lạ Kỳ October 13, 2014

6- Dự Án Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành November 17, 2014

7- Đường Ray Mới đến Chân Trời Mới December 18, 2014

8- Sân Bay Long Thành: Lời Giải Thích Ngắn Gọn Giản Đơn January 3, 2015

9- Việt Nam Và Vấn Đề Dân Tỵ Nạn October 4, 2015

10- Việt Nam Hưởng Lợi Từ Lịnh Cấm Vận Của Hoa Kỳ January 6, 2016

11- Tầm Nhìn Của Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước January 28, 2016

12- Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc February 22, 2016

13- Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore February 23, 2016

14- Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Nhật Bản February 28, 2016

15- Viexit July 5, 2016

16- Những Vấn Đề Khẩn Cấp Của Việt Nam   08-5-2017

17- Donald Trump Và Trần Đại Quang  12-5-2017

18- Đả Đảo TPP  30-5-2017

19- Đất Lành: Chim Đậu. Chim Đậu: Đất Có Còn Lành? September 6, 2017

20- Phát Huy Nội Lực Từ Yếu Tố Con Người September 22, 2017

21- Đi Tắt Đón Đầu September 8, 2017

22- Triều Tiên & Sự Thật Khốn Nạn September 12, 2017

23- Hoàng Hữu Phước Và Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam January 30, 2018

24- Hoàng Hữu Phước Tư Vấn Tiêu Diệt Nạn Phá Rừng March 12, 2018

23- Luật Đặc Khu July 20, 2018

24- Luật Đặc Khu – Phụ Lục Cho Phần 2: Nhượng Địa và Thọ NhượngAugust 3, 2018

25- Luật Đặc Khu – Phần 2 October 1, 2018

26- Đất Chóe October 9, 2018

27- Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân October 14, 2018

28- Nhà Hát Thủ Thiêm October 30, 2018

29- CPTPP November 5, 2018

30- Đường Sắt Tốc Độ Cao November 19, 2018

31- Lại Chậm Chân June 11, 2019

32- Hãy Chọn Chim July 21, 2019

33- Hy Vọng July 22, 2019

***  Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Bilingual writing: Vietnamese & English-)  14-01-2015

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 1 August 8, 2017  Bài 1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản 

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 2 August 10, 2017  Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta: 

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 3August 16, 2017 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation

*** Sử Liệu May 4, 2019

*** Sự Thật Về Sức Mạnh Kinh Tế Thần Kỳ Của Nhật Bản Và Chân Giá Trị Của Sức Mạnh Kinh Tế Thần Kỳ Của Việt Nam May 24, 2019

*** Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng June 28, 2019

29) Sách Lược & Chiến Lược Quốc Tế

1- The New Tough Challenges to the Sustainable Development Goals of the UN P3ost-2015 Development Agenda March 29, 2015

2- Những Thách Thức Mới Và Khó Khăn Đối Với Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Trong Nghị Trình Phát Triển Hậu 2015 Của Liên Hợp Quốc March 30, 2015

3- Tôi và Saddam Hussein July 12, 2016

4- Thế Giới Thời Kỳ Hậu Chó Điên – Hillary Clinton Ư? July 25, 2016

5- Quả Thôi Sơn: Nghịch Chiến Song Kỳ July 23, 2016

6- Quân Đội Mỹ Phải Là Cứu Tinh Của Thế Giới June 19, 2016

7-  Chìa Khóa Của Cường Thịnh November 5, 2016

8- Điều Cấm Vận May 3, 2019

*** Triều Tiên & Sự Thật Khốn Nạn September 12, 2017

*** Thượng Đỉnh Trump-Kim February 9, 2019

*** Vì Sao Hà Nội? February 13, 2019

30) Sáng Tác Thơ Anh

1- Tôi và Giải Thưởng Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ  12-12-2014

2- 15 năm ngoảnh nhìn  16-8-2016

3- Ballade: Khúc Tự Tình Thời Thơ Ấu – A Ballade of Childhood  12-1980

4- Thơ Thể Loại Tự Do Tiếng Anh: The Wondrous Mirror – Chiếc Gương Thần Diệu 19-02-2017

5- Sonnet: Sagarmatha – Em Là Đỉnh Non Cao  23-02-2017

*** Sonnet: How to Overwhelm the Un-Overwhelmed  09-4-1987

*** Thơ của tác giả khác: Tia Sáng Rọi Soi Từ Mỹ Quốc November 27, 2019

31) Sáng Tác Văn Anh–Việt

1- Hoàng Hữu Phước nói về Công Tác Nhân Sự   27-8-2014

2- Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước  01-9-2014

3- Thông Giáng Sinh và Formal English  02-01-2015

4- Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Bilingual writing: Vietnamese & English-)  14-01-2015

5- Tips for Learners of English   16-01-2015

6- Luận Về Tác Động Của Quảng Cáo Tại Việt Nam – On Advertisement Impact in Vietnam   28-01-2015

7- 30-4-1975  29-4-2017

*** VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975 April 27, 2019

32) Sáng Tác Thơ Ca Việt

1- Thơ Tản Văn Tiếng Việt: Tóc Sương Ngàn  24-11-2016

2- Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Nhị Hoa  14-4-2017

3- Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Thán – Tình – Trào  18-5-2017

4- Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú: Khai Thần Bút 2018 January 3, 2018

5- Say Trà July 30, 2019

*** Thơ Mới: Chân Và Đá  29-5-2012

*** Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

*** Thơ Mới: Thơ Cùng Bạn Hữu Trên Không Gian Mạng October 9, 2014

*** Văn Tế: Văn Tế Tướng Tàu La Viện June 26, 2016

*** Bạn Hữu Rộng Lượng May 5, 2018

33) Sáng Tác Tranh

1- Yêu Nước Phải Sắm Phao July 26, 2016

2- Một Vành Đai, Một Con Đường  24-5-2017

34) Sử Ký (Việt Sử & Thế Giới Sử)

1- Tết Mậu Thân 1968 January 28, 2014

2- Trăm Trứng October 29, 2014

3- 30/4/1970 – 30/4/2015 : 45 Năm Từ Cuộc Đàn Áp Của Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ Tiểu Bang Ohio Thảm Sát Sinh Viên Tại Trường Đại Học Kent April 12, 2015

4- 900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975 October 16, 2015 (30-5-2011)

5- Hoàng Sa March 30, 2016

6- Trang Sử Chưa Được Tiết Lộ Về Hoa Kỳ May 11, 2016

7- Tội Ác Của Bob Kerrey June 3, 2016

8- 10 Nữ Lãnh Đạo Tàn Bạo Nhất Lịch Sử Nhân Loại October 23, 2016

9- Tứ Đại Đần September 1, 2017

10- Triều Tiên & Sự Thật Khốn Nạn September 12, 2017

11- Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam: Hé Màn Một Sự Thật Lịch Sử March 15, 2018

12- Việt Nam Cộng Hòa September 13, 2019

*** Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học January 26, 2014

*** Thế Nào Là Sử Gia February 5, 2014

*** Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa- July 28, 2014

*** Biển Đông – Vì Sao Việt Nam Không Khởi Kiện October 21, 2014

*** Vấn Đề “Phi Chính Trị Hóa Quân Đội” và Nội Hàm “Đảng Lãnh Đạo Quân Đội Tuyệt Đối, Trực Tiếp, Toàn Diện” December 26, 2014

*** Nhân Đọc Bài “Ứng Xử Phù Hợp Để Khẳng Định Chủ Quyền Của Việt Nam Đối Với Hoàng Sa Và Trường Sa” March 8, 2015

*** Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Sử May 31, 2016

*** Ngụy Quyền August 20, 2017

*** Nướng Quân và Mật Ước Thành Đô December 4, 2019

35) Tác Giả Tuyệt Vời Với Lăng Tần: Lại Thu Trúc

1- Cô Lại Thu Trúc Gởi Thư Cho Lãnh Đạo Nhà Nước Góp Ý Về “Đường Bay Vàng” Hà Nội – Tp HCM September 18, 2014

2- Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Đã Gởi Thư Cho Tổng Thống Hoa Kỳ Obama May 17, 2016

3- Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

4- Thư Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Gởi Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump October 19, 2017

5- Letter by Lai Thu Truc of Vietnam to President Donald J. Trump October 19, 2017

*** Lại Thu Trúc December 22, 2015

36) Thể Dục – Thể Thao

1- Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô September 5, 2015

2- Đô Vật Và Sự Thơ Ngây Của Người Mỹ November 17, 2015

3- Bóng Đá Dứa December 8, 2015

4- Lại Bóng Đá September 16, 2019

37) Tiên Tri Thấu Thị

1- Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị April 25, 2018

2- Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ April 30, 2018

3- Tin Quảng Bá October 20, 2018

4- Thượng Đỉnh Trump-Kim February 9, 2019

5- Vì Sao Hà Nội? February 13, 2019

6- Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam May 17, 2019

7- Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước – Bài Số 2 June 13, 2019                

*** Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình December 17, 2015

*** Hoàng Hữu Phước Đã Nói Với Thế Giới Về Bitcoin December 20, 2017

*** Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại June 20, 2018

*** Lại Chậm Chân June 11, 2019

*** Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng June 28, 2019

*** Saddam Hussein – Bằng Chứng Của Hoàng Hữu Phước October 23, 2019

38) Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước

1- Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước November 10, 2017

2- Bạn Hữu Rộng Lượng May 5, 2018

3- Anh Hùng November 29, 2018

4- Hoàng Hữu Phước, Người Việt Nam Đầu Tiên December 19, 2018

5- Bổ Sung Khẩn December 20, 2018

6- Hình Ảnh Theo Giòng Năm ThángApril 19, 2019

7- Bổ Sung 2 Cho Bài Hoàng Hữu Phước, Người Việt Nam Đầu TiênApril 30, 2019

*** Phá Luật April 17, 2016

*** Đám Cưới December 9, 2015

*** Tôi Dạy Vợ December 18, 2015

*** Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô February 22, 2015

*** Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh February 22, 2015

*** Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm February 22, 2015

*** Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai April 9, 2015

*** Hoa Tàu December 24, 2015

*** Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

*** Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước November 25, 2017

*** Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 1  January 4, 2018

*** Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 2 January 9, 2018

*** Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3 January 21, 2018

*** Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái February 6, 2018

*** Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên January 26, 2018

*** Hoa Hậu January 31, 2018

*** Tôi Và Cô Vũ Thị Thu May 7, 2018

*** Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan June 9, 2018

*** Nguyễn Minh Luân October 5, 2018

*** Nguyễn Đình Tuân October 12, 2018

*** Đinh Thị Hồng Ánh October 24, 2018

*** Phùng Kim Yến October 25, 2018

*** Ngày Nhà Giáo Việt Nam November 20, 2018

*** Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước May 20, 2019

*** Cô Đỗ Bảo Loan June 12, 2019

*** Ba Tôi June 18, 2019

39) Tình Báo:

*** Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo December 26, 2015

*** Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo May 3, 2018

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 1 August 8, 2017  Bài 1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản 

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 2 August 10, 2017  Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta: 

*** Trịnh Xuân Thanh – Bài 3August 16, 2017 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation

40) Tình Dục

1- Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 January 11, 2019

2- Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2 February 1, 2019

41) Tôn Giáo – Tín Ngưỡng

1- Pháp Luân Công October 7, 2015

2- Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis August 1, 2017

3- Letter to His Holiness Pope Francis August 1, 2017

4- Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  October 24, 2017 (tự do tư tưởng và tự do ngôn luận)

5- Mê Tín Dị Đoan March 5, 2018

6- Hoàng Hữu Phước Và Hiện Tượng “Nhập Hồn” March 23, 2018

7- Cô Gái Giao Gà March 25, 2019

8- Hoàng Hữu Phước Và Vatican July 20, 2019

9- Về Bức Thư Gởi Giáo Hoàng Francis October 24, 2019

10- Nhân Quả Nhà Nhà August 20, 2019

11- Nhân Quả Nhà Phật August 26, 2019

*** Luận Về Ấn Tống Kinh Kệ Cầu An February 3, 2015

42) Triết Học & Học Thuật

1- Chống Cộng October 21, 2015

2- 20 Yếu Điểm Tai Hại Của Balanced Scorecard October 27, 2015

3- Cái Sai Của Văn Học Hiện Thực Phê Phán November 23, 2015

4- Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình December 17, 2015

5- Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt February 5, 2016

6- Phản Biện August 2, 2016

7- Sáng Tạo & Thằng Tiến Sĩ Tà Lỏn  04-6-2017

8- Cải Tiến Chữ Viết Tiếng Việt – Bài 2 December 29, 2017

9- Cải Tiến Chữ Viết Tiếng Việt  December 28, 2017

*** Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến October 25, 2015

*** Hội Chứng “Đổi Mới Tư Duy” October 27, 2015

*** Thế Nào Là “Từ Chương” November 25, 2015

*** Nhân Quả Nhà Nhà August 20, 2019

*** Nhân Quả Nhà Phật August 26, 2019

43) Vấn Đề Của Thành phố Hồ Chí Minh

1- Anh Ba Nguyễn Văn Huấn December 12, 2015

2- Nét Mới Cần Phải Có Tại Thành phố Hồ Chí Minh February 19, 2016

3- Phi Trường Tân Sơn Nhất August 7, 2016

4- Vì Sao Thành phố Hồ Chí Minh Ngập October 3, 2016

5- Báo Động Về Năng Lực Của Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh October 27, 2016

6- Rác Rến February 28, 2017

7- Tình hình kẹt xe ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn có giải pháp nào hữu hiệu?December 22, 2017

8- Thạc-sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về Chung Cư March 27, 2018

9- Khi Đảng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Bất Lực June 10, 2019

10- Sự Đa Tài Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh October 29, 2019

*** “Đại biểu quốc hội phải biết lo trước cái lo của người dân” May 11, 2018

*** Đất Chóe October 9, 2018

*** Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm October 17, 2018

*** Nhà Hát Thủ Thiêm October 30, 2018

*** Hoàng Hữu Phước Nhận Xét Nhỏ Về Nội Tình Lớn Tổ Chức Chính Trị Việt Nam December 1, 2018

*** Tệ Nạn Đảng Viên Vòi Vĩnh “Rửa Lon” Ăn Nhậu August 31, 2019

*** Vân Trọng Dũng và Vấn Đề Giáo Dục Cán Bộ August 24, 2019

*** Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái September 23, 2019

*** Nguyễn Thiện Nhân Đi Sau October 31, 2019

44) Vấn Đề Của Khu Vực & Thế Giới

1-  Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc – Sic transit gloria mundi September 28, 2015

2-  ISIS November 16, 2015

3-  Vladimir Putin Và Sự Ngu Xuẩn Triền Miên Của Phương Tây November 19, 2015

4- Trò Hèn Của Thổ Nhĩ Kỳ November 27, 2015

5- Âm Mưu Thế Giới Đại Chiến III January 7, 2016

6- EU và Darwin March 22, 2016

7- Hoa Kỳ Chiếm Cảm Tình Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Trung Quốc Tăng Trưởng Kinh Tế Và Tăng Cường Gây Hấn Ở Biển Đông May 24, 2016

8- Sự Thiếu Khôn Ngoan Của ASEAN June 17, 2016

9- Chặn Ngăn Thảm Họa  December 2, 2016

45) Văn Hóa – Văn Nghệ – Điện Ảnh

1- Tôi và Bùi Giáng September 17, 2013

2- Nên Có Lựa Chọn Khác Thay Thế Bài Ca Happy New Year của Abba January 25, 2014

3- Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học January 26, 2014

4- Tức Ảnh Đề Thơ February 22, 2014

5- Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương – Luận Về Bảo Tồn, Bảo Tàng March 2, 2014

6- Phụ Nữ Việt Nam: Vấn Đề Tân Cổ Giao Duyên March 17, 2014

7- Thơ Cùng Bạn Hữu Trên Không Gian Mạng October 9, 2014

8- Tôi Và Nữ Sĩ Tuệ Mai November 10, 2014

9- Ê Bồ! Sao Muốn Về? January 26, 2015

10- Cần Loại Bỏ Việc Phát Bài Ca Happy New Year của Abba Dịp Tết January 4, 2015

11- Luận Về Ấn Tống Kinh Kệ Cầu An February 3, 2015

12- Tòa Nhà Quốc Hội New Zealand March 14, 2015

13- Vì Sao Là Tannhäuser Beowulf Thor March 24, 2015

14- Hề & Ngứa September 23, 2015

15- Lưu Hữu Phước – Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa November 9, 2015

16- Âm Nhạc Việt Nam November 24, 2015

17- Cùng Hát Chúc Mừng Năm Mới 2016 December 21, 2015

18- Thiệp Gởi Tặng Mọi Người Biết Tiếng Việt Trên Thế Giới December 31, 2015

19- Bài Ca Gởi Học Trò December 31, 2015

20- Vì Sao Táo Quân Thất Bại February 1, 2016

21- Văn Tế Tướng Tàu La Viện June 26, 2016

22- Mỹ Linh June 7, 2016

23- Đồng Phục 3: Sự Thất Bại Thảm Hại Của “Văn Nghệ” Việt Nam August 15, 2016

24- Đồng Phục 2: Việt Nam ở Hạng Nào Tại Olympic Rio 2016? August 13, 2016

25- Chủ Nghĩa Đồng Phục August 11, 2016

26- Phim Truyền Hình Hàn Quốc  October 31, 2016

27- Điện Ảnh Việt Nam October 26, 2017

*** Bạn Hữu Rộng Lượng May 5, 2018

46) Vì Người Dân Yếu Thế

1- Bài phỏng vấn: Cần giải quyết quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo của công dân  November 22, 2013  

2- Nghị Sĩ Người Khuyết Tật: Tại Sao Không? September 7, 2014

3- Người Khuyết Tật: Thước Đo Chuẩn Mực Của Nhân Văn December 3, 2014

4- Vì Người Khuyết Tật November 6, 2014

5- Nhân Quyền và Phẩm Giá October 25, 2014

6- Thư Gởi Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Thừa Thiên – Huế August 9, 2016

7- Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu October 6, 2016

8- Vụ Khiếu Tố Của Hoàng Hữu Hiệp October 17, 2016

*** Tôi Và Hai Anh Bộ Đội September 27, 2017

*** Công Dân Hồ Thị Kim Chung April 16, 2018

*** Tất Thành Than May 14, 2018

47) Y Dược

1- Lời Khuyên Dành Cho Giới Bác Sĩ  (nguyên bản August 23, 2013)

2- Thực Phẩm Chức Năng September 30, 2014

3-  Nhân Tài Y Khoa Miền Nam April 10, 2016

4-  Thư gởi Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan August 26, 2017

5-  Hỡi Ơi Những Thiên Thần Áo Trắng August 28, 2017

6- Sự Hoang Đường Huyễn Hoặc Của “Phương Thuốc Rượu Tỏi” August 30, 2017

7- Lời Khuyên Dành Cho Giới Bác Sĩ  (cụm 3 bài 29-8-2017)

8- Pharma September 29, 2019`

*** Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 January 11, 2019

*** Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2 February 1, 2019

B- Đọc 660 Bài (từ bài đầu đăng lúc 14g30 ngày 18-5-2013 đến ngày 20-12-2019) Theo Cụm Mỗi Tháng

Tháng 12-2019 (5 bài)

Tháng 11-2019 (11 bài)

Tháng 10-2019 (18 bài)

Tháng 9-2019 (10 bài)

Tháng 8-2019 (15 bài)

Tháng 7-2019 (13 bài)

Tháng 6-2019 (14 bài)

Tháng 5-2019 (18 bài)

Tháng 4-2019 (14 bài)

Tháng 3-2019 (4 bài)

Tháng 2-2019 (4 bài)

Tháng 1-2019 (1 bài)

Tháng 12-2018 (5 bài)

Tháng 11-2018 (8 bài)

Tháng 10-2018 (11 bài)

Tháng 8-2018 (1 bài)

Tháng 7-2018 (2 bài)

Tháng 6-2018 (3 bài)

Tháng 5-2018 (8 bài)

Tháng 4-2018 (7 bài)

Tháng 3-2018 (8 bài)

Tháng 2-2018 (7 bài)

Tháng 1-2018 (8 bài)

Tháng 12-2017 (17 bài)

Tháng 11-2017 (6 bài)

Tháng 10-2017 (7 bài)

Tháng 9-2017 (12 bài)

Tháng 8-2017 (11 bài)

Tháng 6-2017 (5 bài)

Tháng 5-2017 (9 bài)

Tháng 4-2017 (6 bài)

Tháng 3-2017 (2 bài)

Tháng 2-2017 (4 bài)

Tháng 1-2017 (8 bài)

Tháng 12-2016 (11 bài)

Tháng 11-2016 (13 bài)

Tháng 10-2016 (10 bài)

Tháng 9-2016 (9 bài)

Tháng 8-2016 (12 bài)

Tháng 7-2016 (10 bài)

Tháng 6-2016 (22 bài)

Tháng 5-2016 (14 bài)

Tháng 4-2016 (8 bài)

Tháng 3-2016 (10 bài)

Tháng 2-2016 (15 bài)

Tháng 1-2016 (20 bài)

Tháng 12-2015 (35 bài)

Tháng 11-2015 (21 bài)

Tháng 10-2015 (12 bài)

Tháng 9-2015 (6 bài)

Tháng 8-2015 (1 bài)

Tháng 4-2015 (7 bài)

Tháng 3-2015 (8 bài)

Tháng 2-2015 (13 bài)

Tháng 1-2015 (18 bài)

Tháng 12-2014 (9 bài)

Tháng 11-2014 (7 bài)

Tháng 10-2014 (12 bài)

Tháng 9-2014 (12 bài)

Tháng 8-2014 (5 bài)

Tháng 7-2014 (9 bài)

Tháng 6-2014 (3 bài)

Tháng 5-2014 (5 bài)

Tháng 4-2014 (2 bài)

Tháng 3-2014 (6 bài)

Tháng 2-2014 (4 bài)

Tháng 1-2014 (4 bài)

Tháng 12-2013 (1 bài)

Tháng 11-2013 (8 bài)

Tháng 10-2013 (1 bài)

Tháng 9-2013 (2 bài)

Tháng 8-2013 (7 bài)

Tháng 7-2013 (4 bài)

Tháng 6-2013 (2 bài)

Tháng 5-2013 (1 bài)

Tôi xin khẳng định rằng tất cả các bài viết của tôi dù bằng tiếng Việt hay tiếng Anh trên blog này và tất cả các blog khác của tôi đều có thể được đăng lại, toàn phần hay một phần, kể cả hình ảnh, bởi bất kỳ ai quan tâm đến, song phải trên tinh thần nhân văn đỉnh cao của Thùng Nước Đá Và Blog mà người đăng lại được mặc định đã xem và đã nhất trí đồng ý‎ tôn trọng tuyệt đối.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Quốc Hội Khóa XIII

Ghi chú:

Hoàng Hữu Phước. 14-02-2013. Thùng Nước Đá Và Blog. https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2013/07/14/thung-nuoc-da-va-blog/

Được Nhà Báo Dạy

Hoàng Hữu Phước, MIB

19-12-2019

Ngay sau khi bị tổng tấn công trên các phương tiện truyền thông đại chúng – trừ phát thanh và truyền hình vì thời gian của hai nơi này là để hốt bạc từ quảng cáo thượng vàng hạ cám nên không ngu gì bầy đàn cùng báo chữ để trở thành kẻ thù mà Hoàng Hữu Phước sẽ phải tiêu diệt bằng mọi giá – vì dám là người đầu tiên trong toàn bộ lịch sử nghị viện Việt Nam dùng vũ khí đấu tranh nghị trường để ứng khẩu hùng biện chống một dự án luật của Đảng và Chính Phủ (Dự án “Luật Biểu Tình”) và dám là người đầu tiên trong toàn bộ lịch sử báo mạng Việt Nam dùng vũ khí đấu tranh không gian mạng để vẫy bút thành văn chống Dự án “Đĩ” thì tôi đã được 13 nhà báo tìm đến thân tình dạy tôi biết những điều bí mật vô cùng bí mật, và năm trong số các nhà báo ấy gồm các vị sau.

1) Nhà Báo Phùng Kim Yến đã dạy tôi rằng tôihãy tiếp tục sự nghiệp đấu tranh nghị trường vì nước vì dân và chị kết luận trong lần đầu tiên gặp tôi và cũng là lần cuối cùng của chị trên thế gian này: “Người dân rất kính trọng anh Phước. Anh không cô độc đâu. Rồi anh sẽ thấy.” 

Khi tôi bịnh nặng phải nằm viện và vắng hai kỳ họp Quốc Hội Khóa XIII, “người dân” nghèo Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội đã bằng cách nào đó có được số điện thoại của tôi và kiên trì gọi để nói chuyện với tôi cho bằng được để báo tin chị đã van vái tứ phương, đến bao đền chùa, và cuối cùng đã được ban cho một phương thuốc thần hiệu theo đó chị sẽ chưng nấu một quả tim lợn cùng các thảo dược và sẽ cho vào tô niêm kín gởi khẩn vào cho tôi ăn trọn trong một ngày. Tất nhiên, tôi thều thào đáp rằng tôi rất biết ơn chị, và sẽ dặn vợ tôi làm y theo lời hướng dẫn của chị chứ chị đừng mất công làm rồi gởi vào gây tốn kém cho chị.

Khi kết thúc một buổi tiếp xúc cử tri Quận 4 sau kỳ họp mà tại buổi tiếp xúc ấy lại có những “đại cử tri” hùng hồn phát biểu chống tôi vì tôi dám chống dự án Luật Biểu Tình, như mọi lần tôi nấn ná trong sân để chờ cho long xa của Triều Đình (chở Chủ Tịch Nước Nghị sĩ Trương Tấn Sang) và xa giá của Quốc Hội (chở Phó Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh Nghị Sĩ Trần Du Lịch) cùng các quan lại và ngự lâm quân cả chìm và nổi rút đi hết, thì Cô Lại Thu Trúc mới gọi phone kêu taxi Mai Linh vượt qua các chốt chặn hữu hình đã được dỡ bỏ để đến đón chúng tôi. Khi xe đến, tôi ra ngoài cổng thì bất thình lình một nhóm cả chục “người dân” nghèo – vì không phải “đại cử tri” (được chọn lọc sẵn) nên không được an ninh cho phép vào trong hội trường có mặt nguyên thủ quốc gia – gồm tám nam và hai nữ chạy ào đến vây quanh lấy tôi. Như thường lệ, cô Lại Thu Trúc phản ứng tự nhiên một cách dữ dội: tiến lên giang rộng đôi tay bé nhỏ của cô che chắn bảo vệ tôi để sẵn sàng hứng đón một hành vi tấn công bạo lực rất có thể sắp xảy ra; nhưng cô lại xúc động nhanh chóng lùi tránh sang một bên để những “người dân” lam lũ ấy chạm vào vai tôi, vào lưng tôi, khi cô nghe họ thi nhau liếng thoắng: “Bác đại biểu Phước! Chúng cháu là thợ vào từ Nam Định. Chúng cháu đọc báo biết hôm nay bác họp ở đây nên rủ nhau xin nghỉ việc buổi sáng đến chờ để chào bác. Cố lên bác nhé.” Ngay cả bốn nhân viên bảo vệ cầm gậy chạy đến định giải vây cũng phải sựng lại, đứng nhìn cảnh tượng quái lạ chưa từng chứng kiến trong đời. Cũng là lần đầu tiên tôi được vây quanh bởi những “người dân” rộn tiếng cười vui, không bất kỳ ai cầm trên tay các hồ sơ khiếu kiện kèm khăn lau nước mắt khuất oan.

Rồi đến khi “người dân” giàu Lê Hoài Kỳ trên 70 tuổi từ Mỹ Quốc về gặp tôi, gởi tặng tôi cây bút mực “hàng hiệu” lừng danh thế giới tư bản vì thấy tôi là người ngoài Đảng nhưng có dũng khí vì “người dân” rất đáng kính trọng và vì tôi có phong cách cổ điển Sài Gòn (chắc qua hình ảnh trên báo chí) luôn giắt một cây bút trong túi áo sơ-mi. Cùng đi với  “người dân” hải ngoại Lê Hoài Kỳ là ba Việt Kiều trong đó có một vị luật sư và một chị mặt hoa da phấn. “Người dân” giàu Lê Hoài Kỳ cho biết có mẹ là cụ bà đã gần 105 tuổi, trước 30-4-1975 có hàng chục biệt thự ở Sài Gòn, sau giải phóng hiến tặng hết cho Ủy Ban Quân Quản, chỉ giữ lại một căn. Không ngờ đám gia nhân bà đem vào từ quê nhà ở một tỉnh Miền Trung vào nuôi nhiều chục năm từ trước 30-4-1975 không biết bằng cách nào đó nắm được “giấy chủ quyền” căn biệt thự rồi xúm lại khiêng bà bỏ ngoài đường. Khi nghe hàng xóm điện tín khẩn báo, ông Kỳ vội về nước, đưa mẹ đến ở một căn nhà nhỏ thuê ở Bình Thạnh, thuê người hầu hạ, rồi kiên trì đội đơn khiếu kiện với chính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh trong hàng chục năm  vẫn không quan chức nào ngó đến. Trước mặt ba Việt Kiều có học thức caonói trên, ông Kỳ tuyên bố ông tìm gặp tôi không phải để nhờ tôi “giúp đỡ” vì ông nói “Chế độ này sẽ không có ông Đảng nào giúp dân biểu Phước đâu”, ông chỉ đơn giản muốn gặp “con người chơn chánh xuất hiện bất ngờ trên chính trường Việt Nam Cộng Sản”, và muốn gởi gắm tâm sự rằng ông “muốn đám gia nhân phản phúc phải bị quả báo bởi luật pháp Việt Nam và muốn thành ý hiến tặng tài sản của mẹ ông phải được Nhà Nước Việt Nam công nhận công lao”, còn căn biệt thự nếu ngày nào đó công lý Việt Nam xét trả lại cho mẹ của ông thì ông “không cần biết nó giá bao nhiêu triệu đô-la Mỹ, chỉ xin đưa hết cho dân biểu Phước để nhờ dân biểu Phước đem giúp đỡ dân nghèo và giúp nước”. Tôi đã xin ông một bộ hồ sơ khiếu kiện để hiểu vụ việc chứ không để “can thiệp”. Hồ sơ có cả bản thu thập chữ ký của hàng trăm bô lão dân cư ở tỉnh ấy chứng nhận gia đình bà cụ đã là cư dân tỷ phú ở địa phương ấy, đã giúp đỡ bao người trong chiến tranh, và những người tên ấy tên ấy tên ấy là gia đình người giúp việc mà bà cụ đã cưu mang đem toàn bộ về nuôi cho hàng chục con cái ăn học mấy chục năm trời, v.v. Sau đó, tôi đã tự ý chuyển hết hồ sơ cho lãnh đạo Đoàn Nghị Sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh và Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang để “nhắc nhở” một vụ việc lẽ ra đã nên được giải quyết hay giải đáp từ nhiều nhiệm kỳ trước đó. Tất nhiên, nói theo kiểu hành văn của “Giã Từ Vũ Khí” thì sự im lặng thật ầm vang chát chúa đinh tai điếc óc deafening xiết bao.

Gần 10 năm đã trôi qua. “Người dân” giàu là cụ bà thân mẫu của ông Kỳ ắt đã không còn. Tôi cũng không còn nhận được tin nhắn Viber của người đàn ông mà tuổi tác nay ắt đã hơn 80 ấy. Tôi có đăng trên trang mạng Blog.com ảnh chụp hai trong số nhiều tin nhắn ông gởi tôi bằng tiếng Anh (ông Kỳ chỉ dùng tiếng Anh khi viết tin nhắn), nhưng blog ấy nay đã không còn, mà tôi chưa lục tìm ra ảnh lưu trong tàng thư cá nhân hàng tỷ mục để kèm trong bài viết này, và cũng tiếc là cô Lại Thu Trúc thủa ấy chưa biết cách chụp lại màn hình máy vi tính, chắc cũng có thể vì cô chỉ quan tâm đến những bài nào của tôi về kinh tế chính trị mà thôi chứ các thư từ/email/tin nhắn “người dân” nghèo và “người dân” giàu gởi đến tôi thì nhiều quá. Tin thứ nhất có nghĩa tiếng Việt như sau: “Tôi đã gởi thêm thư khiếu kiện đến ông Lê Thanh Hải, nhưng tất nhiên tất cả lại là sự im lặng. Mẹ tôi ắt sẽ không thể sống mãi để chờ nghe tin gì về công lý ở xứ sở này.” Tin cuối cùng viết: “Thưa Ngài (Sir), Ngài thực sự là một triết nhân, một nhà trí thức, một người Việt yêu nước. Ngài không phải là một chính trị gia, vì chính trị gia phải là kẻ gian hùng. Tôi và thân hữu của tôi bên này rất tôn kính Ngài.”

Lời dạy của nhà báo Phùng Kim Yến đã giúp tôi nhận ra một điều rằng dù cho có bị toàn thiên hạ “ném đá” thì phía xa đằng sau những kẻ hừng hực hùng hục ném đá ấy là những “người dân” chơn thiện mà tôi thay vì bỏ chạy hãy cứ xông pha tiến lên đối mặt với đá vì có như vậy tôi mới có ngày đến được gần hơn nơi những “người dân” đang đứng đợi chờ.

Lời dạy của “người dân” giàu tên Lê Hoài Kỳ đã làm tôi chỉ dám thỉnh thoảng “khôi hài” gọi mình là “nhà chính trị” (nghị sĩ đương nhiên là “nhà chính trị”) chứ không bao giờ dám đụng đến chữ “chính trị gia” vì từ ấy đã bị “người dân” giàu này gán ghép với “đức tính” gian hùng.

2) Nhà báo L đã dạy tôi rằng báo chí ở Việt Nam là một thực thể chẳng trên nền tảng của sự sáng suốt công minh trung thực.

L đã gởi email đến tôi những “bài viết” ủng hộ tôi vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu”. Anh ấy bảo rằng tất cả các tòa soạn đều từ chối đăng bài của anh, nên anh đành gởi tôi “xem cho biết” rằng đã có những nhà báo như anh nhìn nhận tôi đúng nhưng các “tổng biên tập” chính thống đều chỉ đạo phải đánh cho Phước cút, đánh cho Phước nhào ra khỏi Quốc Hội Khóa XIII. Qua tổ chức của nhà báo L tôi đã có những buổi họp mặt với vài nhà báo trẻ đa tài thuộc hàng con cháu của anh để biết thêm rằng tôi được họ – và cha mẹ của họ, những người đã bắt họ phải in ra tất cả các bài viết của tôi để gởi về quê cho họ đọc, lưu, và đóng tập – mến như thế nào vì tôi đã làm báo mạng bừng lên bùng khởi theo nẽo mới mà trước đó chưa từng tồn tại ở Việt Nam.

3) Nhà báo H đã dạy tôi rằng nữ quyền chính đạo đã mạnh mẽ ra sao trên truyền thông mạng.

Nhà báo H đã rất tích cực cùng nhà báo L trong …“ủy lạo thương binh” Hoàng Hữu Phước sau các trận ném đá tơi bời ấy. Hiện chị là một blogger…“Đỏ” với các quân đoàn tinh nhuệ chứ không là blogger đơn độc như tôi, đến độ có lần tôi phải buộc miệng nói: “Thấy cô có đông người hỗ trợ viết blog tưng bừng mà tôi phát thèm”. Qua thực lực, nhà báo H chứng minh nữ giới thu hút đến dường nào khi theo chánh đạo vì nước vì dân.

4) Nhà báo P đã dạy tôi rằng sự kính trọng được dành cho một người bắt nguồn từ tư cách vì nước vì dân của người ấy.

Là một nữ phóng viên Báo Tuổi Trẻ, P mỗi khi trò chuyện cùng tôi bên tách cà phê sáng đều gọi tôi là “Thầy”. Những ý kiến của tôi lần lượt được cô đưa vào các bài viết của cô trên tờ báo giấy ấy. Một sáng nọ, cô phone cho tôi, và sau đây là đoạn hội thoại:

P: “Thầy ơi. Có mấy anh của báo mạng PhốBolsaTV ở Cali nhờ em xin Thầy cho họ gặp để phỏng vấn. Vậy được không Thầy?”

Tôi: “Cô nghĩ sao về họ?”

P: “Em thấy họ được, Thầy.”

Tôi: “Nếu vậy, tôi đồng ý tiếp và trả lời phỏng vấn.”

P: “Mà họ nói sẽ không đưa câu hỏi trước nhe Thầy. Mà Thầy cho họ gặp Thầy lúc nào và trong bao lâu vậy Thầy?”

Tôi: “Có sao đâu. Biết trước câu hỏi chỉ làm tôi mất hứng. Họ muốn gặp tôi lúc nào thì họ phone vô số này của cô Lại Thu Trúc cho cô ấy biết. Họ muốn phỏng vấn bao lâu cũng được. Cả ngày cũng được. Từ nay bất kỳ phóng viên nào của nước ngoài hay nước trong muốn nhờ cô giới thiệu để gặp tôi phỏng vấn thì cô cứ tự nhiên quyết định luôn rồi báo tôi biết nếu cô chịu cho họ gặp tôi. Miễn cô thấy họ được là…được.”

Về sau, nhà báo P bỏ tòa soạn báo Tuổi Trẻ để đầu quân cho nơi khác. Không có lời giới thiệu của P thì tôi không thể biết nhà báo nào “được” và nhà báo nào “bất được” nên tôi từ chối tất tần tật. Tất nhiên, nếu nhà báo L và nhà báo H giới thiệu “được” thì tôi vẫn sẽ tiếp. May mắn cho tôi là hai nhà báo L và H không như nhà báo P thích “vác tù và hàng tổng” nên tôi cũng không còn mặn mà gì với mấy vụ phỏng vấn cả. 

5) Nhà báo Hoàng Hữu Hiệp đã dạy tôi rằng sự giận dữ bất kính thóa mạ mà “người dân” dành cho lãnh đạo nếu xuất phát từ các oan khuất của họ sẽ chỉ mang một ý nghĩa duy nhất rằng vị lãnh đạo ấy không là hạng mà đất nước dân tộc này cần có. Nếu ngay cả lãnh đạo tiền nhiệm – hoặc nay đã quá cố – sai, chứ không phải mình sai, mà mình là lãnh đạo đương nhiệm vẫn không dám “xúc phạm”, nghĩa là thà “xúc phạm” dân, “xúc phạm” luật pháp, “xúc phạm” luật trời, “xúc phạm” quốc thể, chứ không dám luận tội lãnh đạo tiền nhiệm, thì không phải là hạng lãnh đạo đáng vất sọt rác thì còn là giống gì đây?

Nếu bản thân ta làm lãnh đạo mà sai, thì hãy vác mặt lên trời tự hào cha mẹ đã sinh ra ta công chính mà nói chính ta sai rồi xin lỗi “người dân” bị hại. Đó là nêu gương, là…tuyên giáo, mà không cần Ban Tuyên Giáo.

Nếu lãnh đạo tiền nhiệm mà sai, thì ta vác mặt lên trời tự hào cha mẹ đã sinh ra ta công chính mà nói chính lãnh đạo tiền nhiệm ấy sai rồi thay mặt “hệ thống chính trị” mà xin lỗi “người dân” bị hại. Đó là nêu gương, là…tuyên giáo, mà không cần Ban Tuyên Giáo.

Nếu có chứng cớ chứng minh “người dân” sai, thì vác mặt lên trời tự hào cha mẹ đã sinh ra ta công chính mà nói chính “người dân” sai rồi dùng luật pháp bắt “người dân” sai ấy phải chịu hình phạt theo luật định. Đó là nêu gương, là…tuyên giáo, mà không cần Ban Tuyên Giáo.

Chẳng bao giờ làm một trong ba điều duy nhất đúng trên mà dám ngồi ghế lãnh đạo, mỗi cuối năm tổng kết huênh hoang về thành quả công tác tuyên giáo để duy trì ban bệ quyền lực vô dụng mang tên tuyên giáo trong Đảng Cộng Sản ư?

Tôi đã tích cực đề xuất biện pháp giải quyết vụ khiếu kiện trường thiên của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp (a) không phải vì tôi nịnh bợ giới báo chí vì giới báo chí phải nịnh bợ tôi mới đúng luân thường đạo lý con người và vì chỉ có nhà báo khỉ đột đười ươi hắc tinh tinh khỉ đỏ đít mới làm trò khỉ ném đá tôi, (b) không phải vì tôi sợ bị nhà báo Hoàng Hữu Hiệp chưởi bới thóa mạ y như ông đã nhiều chục năm nay chưởi tướt luốt mọi lãnh đạo và chỉ có tôi còn sót lại là người ông chưa chưởi bới, (c) không phải vì tôi mơ màng danh vọng phù hoa vì tôi là một lão phu được “người dân” Lê Hoài Kỳ xưng tụng là “triết nhân” nên còn khuya tôi mới “làm chính trị” với đức tính “gian hùng”, và (d) không phải vì tôi muốn “lấn sân” các đại quan khi thấy các đại quan cứ đóng vai người khuyết tật khi giả mù giả điếc trước các khiếu kiện của “người dân”.

Lời kết:

Một cựu sinh viên của tôi cách nay 30 năm có lần sử dụng tài kinh doanh chữ nghĩa của anh ta (lĩnh vực in ấn) để cố khuyên tôi nên dịch tập thơ tiếng Anh The Thawing Whiteness (Giá Băng Tàn) của tôi ra tiếng Việt để có nội dung giúp Nhà Nước “hiểu” ý tứ của thơ, kiểm duyệt, cấp giấy phép cho anh ta xuất bản rồi tôi gởi tặng các quyển có nguyên tác tiếng Anh cho Nữ Hoàng Anh và hoàng gia Anh, thế nào cũng có ngày tôi được Nữ Hoàng Anh phong tước Hiệp Sĩ và được toàn thế giới và toàn hệ thống chính quyền Việt Nam phải cung kính khom mình gọi tôi là “Sir”.

Tất nhiên, tôi có rỗi đâu mà làm cái chuyện đội đá vá trời đó! Sáng tác tiếng Anh là hơi thở của tôi, một người khỏe mạnh không có vấn đề gì về hệ hô hấp. Nhưng đem những gì mình viết ra dịch sang tiếng Việt thì thà tôi đi bộ từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra tuốt lên đỉnh Mã-Pì-Lèng (không ở truồng mà ăn vận thời trang với bộ veston và giày tây mũi nhọn cổ điển quý tộc Anh) còn dễ hơn nhiều. Nhất là cần quái gì tôi phải lao lung xin xỏ giấy phép và bị cắt xén loại bỏ một số bài thơ để rồi mặc áo đuôi tôm đen đến cung điện hoàng gia Anh quỳ gối để Nữ Hoàng Anh tuốt bảo kiếm đặt lên vai phải rồi sang vai trái tôi để phong tôi tước “Hiệp Sĩ” để muôn đời gắn chặt chữ “Sir” vào ngay trước tên Hoàng Hữu Phước, trong khi tôi đã được Giảng sư Lê Văn Diệm phong tước “Thi Bá Văn Vương”, đã được “người dân” tên Lê Hoài Kỳ làm gia tăng số lượng người Việt và người nước ngoài quen gọi tôi bằng tiếng Anh là “Sir” lên thêm một người, mà ở Việt Nam còn khuya các lãnh đạo toàn quốc mới chịu cúi gập người để cung kính chào tôi, người có chữ “Sir” dính khắn trước tên.

Xin cảm ơn các nhà báo đã dạy dỗ tôi những điều tuyệt diệu, và xin đội ơn những người dân đã giúp chứng minh các nhà báo ấy đã hoàn toàn đúng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII.

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Ăn vận thời trang: Thời Trang 20-11-2019

Bầy đàn: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  30-8-2013

Dự án Đĩ: Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Dự án Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước  10-3-2018

Giảng sư Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Khôi hài: Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”  30-11-2015

Lại Thu Trúc: Tôi Và Cô Lại Thu Trúc  22-12-2015

Luân thường đạo lý con người: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Mã-Pì-Lèng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng 17-10-2019

Nhà báo Hoàng Hữu Hiệp: Vụ Khiếu Tố Của Hoàng Hữu Hiệp 17-10-2016

Nhà báo Phùng Kim Yến: Tôi Và Nhà Báo Phùng Kim Yến  25-10-2018

Hồ Thị Kim Chung: Công Dân Hồ Thị Kim Chung 16-4-2018

Ở truồng: Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

PhốBolsaTV ở Cali: Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV 29-8-2019

Quỳ gối: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Thi Bá Văn Vương: Bạn Hữu Rộng Lượng  05-5-2018 và Vì Sao Là Tannhäuser Beowulf Thor 24-3-2015

Thời trang: Thời Trang  20-11-2019

Trần Du Lịch: Nghị Sĩ Trần Du Lịch  22-4-2019

Trương Tấn Sang: Trương Tấn Sang và Vương Đình Huệ  02-12-2018

Chuyện Của K

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-12-2019

Trong hàng ngũ tối đa mười quan chức lãnh đạo cấp cao nhất hiện nay của Chính Phủ Việt Nam có K.

Tôi có bốn cô em gái. Em gái lớn (Thứ 4) hiện là công dân của cái quốc gia mà Việt Nam Cộng Hòa gọi một cách cực kỳ quê mùa thô thiển và nô-dịch-Trung-Cộng là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (cách gọi đúng bài bản duy nhất đúng và “thuần Việt” là cách của Hoàng Hữu Phước mô phỏng công thức hàn lâm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi UAE là Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất để gọi USA là Các Tiểu Quốc Ả-Mê-Ri-Ka Thống Nhất). Em gái út (Thứ 8) hiện là công dân New Zealand. Em gái áp út (Thứ 7) đã về với Phật Bà Quan Âm năm 1976 lức lên bảy tuổi. Và chuyện của K là một mảnh ghép trong ký ức rất đẹp của đứa em gái (Thứ 6) là chị của đứa em gái áp út ấy.

Thủa xưa thật đẹp ấy, lúc em gái Thứ 6 của tôi lên 17 được má tôi khuyến khích rằng “Má nhịn đói được, nên con hãy học thêm bất cứ môn nào con thích để giỏi bằng các anh các chị để sau này lấy chồng có thể phụ giúp chông nuôi con cái cho đủ đầy”, nó đăng ký học Tiếng Anh lớp tối tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ở trường Lê Quý Đôn do Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại trung tâm Anh Ngữ ấy, em gái tôi được một học viên là một chàng trai khôi ngô đoan chính tên K tiếp cận ngỏ ý thương yêu. Đoan chính ư? Vì anh ta chìa bàn tay có đeo nhẩn cưới ra và nói:

Anh tốt nghiệp ở Liên Xô mới về. Anh là người ở tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Đang ở trọ tại Thành Phố Hồ Chí Minh và mới vào làm kế toán tại công ty liên hiệp đó. Vợ anh sắp tốt nghiệp ngành khác ở Liên Xô sẽ về sau. Vợ chồng anh không hợp tính nết nên anh quyết sẽ tiến tới ly dị. Anh thú thật với em là suốt thời gian qua học tiếng Anh tại đây, anh rất mến thương em vì em dịu dàng, hiền thục, và đứng đắn. Mong em ghi nhận tình cảm này của anh.”

Do quen thuộc phong cách của Ba của chúng tôi và của hai anh (tức tôi và em trai tôi) là những người đàn ông mặc cho cuộc sống khổ nghèo thiếu thốn của những năm đầu sau giải phóng mỗi khi bước chân ra khỏi cửa nhà luôn mặc áo sơ mi bỏ trong quần tây dài và đi giày tây có vớ dù đi bộ hay đi xe đạp hoặc xe mobilette-đã-tháo-động-cơ-do-không-có-xăng, em gái tôi thấy nơi K sự gần gũi vì có cùng phong cách chững chạc ấy.

K cũng đoan chính qua tư cách của anh ta. Ngay cả trong thời gian mẹ của K phải lên Thành Phố Hồ Chí Minh nhập viện, K tạm bỏ học, nhưng tối nào cũng dựng xe đạp đứng chờ em tôi ở cổng trường để đạp xe song song đưa em tôi về tận nhà như để yên tâm bảo vệ em gái tôi được an toàn.

K cũng đoan chính qua tư cách của anh ta. Một ngày nọ K nhờ em gái tôi cùng đi đến tiệm vàng Kim Hưng ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) để cho lời khuyên nên mua chiếc nhẫn nào cho gia đình K. Khi vào trong tiềm vàng có tủ vàng trang sức để giữa nhà thay vì một bên tường như tất cả các tiệm khác, K mới thú thật rằng:

Anh muốn mua tặng em một chiếc làm kỹ vật cho tình yêu của anh. Anh không muốn kiểu Tây là tự mua rồi bất ngờ chìa hộp ra tặng người yêu, mà không ai biết đó có là đồ thiệt không và có thiệt là mua sắm hay lấy của kẻ khác. Em coi xem trong tủ này thì em thích chiếc nào nhất, chỉ tay vào nó, anh mua và đeo ngay vào ngón tay em.”

Một câu nói tuyệt vời của một đấng nam nhi mà chính tôi cũng không tài nào nói được một câu tương tự. Tất nhiên, em gái tôi đã chọn một chiếc nhẫn có giá tiền thấp nhất trong tủ.

Khi em gái tôi thuật lại chuyện tình cảm này cho Má tôi biết, Má tôi vội khuyên rằng: “Đó là người rất tốt. Má mong phải chi nó trở thành con rể của Má. Nhưng chúng ta là gia đình thiên Khổng. Con phải chấm dứt ngay tình cảm này, không được tiếp tục đi chung với người đó. Phải chờ cho tới khi người đó ly dị xong đã. Có như vậy con mới không bị người đời kết tội làm đau khổ người vợ của người ấy. Biết đâu đó là một cô gái tốt lành, biết đâu cô ấy sắp có con, và chỉ vì tính tình có gì đó chưa được như ý nên cần thời gian sửa đổi, chứ cô ấy là dân trí thức không thể có lỗi đáng chê trách được để mà bị chồng bỏ.” Tôi vốn trọng Khổng, cũng lựa lời khuyên bảo em gái tôi hãy nghe theo ý Má.

Thế là em gái tôi thuật lại cho K nghe lời khuyên ấy. K quả thực đã là người đàn ông đoan chính khi nói: “Anh hiểu ý của gia đình em rồi. Vậy minh chia tay ở đây. Anh sẽ cố gắng hàn gắn tình cảm gia đình của anh để Má và anh của em không thất vọng về anh. Nhưng em chờ anh nhé. Ngay khi đã cố hết sức vẫn không cứu vãn được nên phải ly dị, anh sẽ chủ động đi tìm em. Kỹ niệm tình yêu anh dành cho em rất đẹp và anh sẽ không bao giờ quên em. Nó đẹp vì sẽ không bao giờ anh có thể tìm gặp điều tương tự nơi người khác.”

Em tôi đã khóc nhiều và đợi chờ với nỗi buồn qua nhiều năm tháng.

Nhiều năm sau, em gái tôi lập gia đình với một chàng trai đã tỏ tình và kiên trì theo đuổi em gái tôi từ khi học chung lớp Tiếng Nhật ở trường Đông Du cho đến khi cùng làm thông dịch viên Nhật Ngữ. Chàng trai này là một cựu chiến binh anh hùng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã cùng các đồng đội truy đuổi truy kích truy bắt truy lùng truy sát sạch bọn cẩu tặc Khmer Đỏ nhơ bẩn đến tận mép rìa biên giới Thái Lan, giải phóng hoàn toàn và giải phóng tuyệt đối Kampuchea khỏi ách thống trị của Bá Quyền Bành Trướng Bắc Kinh, kẻ tử thù không bao giờ đội chung trời của toàn dân tộc Việt Nam. Còn câu chuyện một bô lão chủ tịch một tập đoàn Nhật đích thân đến nhà Ba Má tôi cúi gập người khẩn khoản xin Ba Má tôi tha thứ cho sự mạo phạm của vị tổng giám đốc trẻ người Nhật ở Việt Nam đã phạm phải (hạ tầng công tác em tôi từ thư ký phiên dịch trợ lý tổng giám đốc xuống làm đốc công đứng máy sản xuất vì em tôi dám từ chối lời tỏ tình của anh ta để lấy chồng, trong khi em gái tôi là ngôi sao tiếng Nhật ở Nhật được chính vị bô lão chủ tịch Nhật đánh giá cao thỉnh mời về Việt Nam làm việc cho nhà máy của ông ở Thành Phố Hồ Chí Minh) mà tôi đã kể trong bài viết khác chính là về cô em gái này.

K đã chưa hề đi tìm em gái tôi, có thể K đã cứu vãn được đời sống hôn nhân gia đình, mà cũng có thể K đã đi tìm và thấy em gái tôi đã lập gia đình nên người đàn ông đoan chính ấy đã ngoãnh mặt quay đi.

Cách nay vài tháng, Má tôi sau khi xem tivi đã chờ khi em gái tôi đến thăm (mỗi tuần đến đôi ba lần để thăm nom, đánh gió – tức massage – cho Má) rồi thuật lại rằng: “Má thấy K trên tivi! Nó không đeo nhẫn con à! Tội nghiệp, không biết chuyện vợ con của nó thế nào. Má của nó có khỏe không…

Em gái tôi cách nay không lâu có lần đến thăm tôi, tình cờ nó nhắc lại chuyện với K. Nhìn mắt nó long lanh sáng bừng, nghe giọng nói nó lung linh bừng sáng, tôi hiểu nó đã trọng kính K đến dường nào và K đã là người đáng kính trọng ra sao.

Tôi chưa từng gặp K. Nhưng vị trí chức vụ hiện nay của K vốn luôn cần một con người đoan chính hơn bao giờ hết, nhất là khi các vị tiền nhiệm của K chưa hề có danh liêm chính và nhiều vị đã là nỗi nhục đớn đau cho nước non nhà.

Giá như K biết rằng có hai công dân Thành Phố Hồ Chí Minh gồm em gái tôi và mẹ của chúng tôi rất vui mỗi khi thấy trên tivi K chủ trì một cuộc họp, tiếp quốc khách, hoặc tháp tùng lãnh đạo tối cao, thì ắt K sẽ vui hơn và sẽ tiếp tục làm vị lãnh đạo trong sáng, đoan chính, đức độ, tài giỏi của nước non này.

Kính gởi đến K lòng cảm mến của Hoàng Hữu Phước.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII.

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Ba chúng tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Bốn cô em gái: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Em gái áp út đã về với Phật Bà Quan Âm năm lên bảy tuổi:  Hoàng Hữu Phước Và Hiện Tượng “Nhập Hồn”  23-3-2018

Em gái út:  Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt  05-01-2016

Gia đình thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Cái Dỡ Ẹc Trong Khẩu Ngữ Giới Truyền Thông Việt

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Hùng Biện

12-12-2019

Cả tuần nay cứ đang viết lách làm việc, tôi lại phải phá lên cười vang rát họng mỗi khi nghe vang điếc mắt từ những lời trò chuyện không rát họng của mấy tập thể bình luận viên bóng đá SEAGames ở các đài tivi. Tôi cười vì nhớ lại những nội dung mình đã nêu cách nay 20 năm về khẩu ngữ của giới truyền thông Việt rằng cái kiểu khẩu ngữ ấy còn khuya mới đạt được đến đẳng cấp Mỹ Âu.

Là Giám đốc Tuyển dụng Đại lý và Giám đốc Nhân sự của Manulife, đặc biệt được thỉnh mời đến Manulife để ra tay thực hiện ba cuộc cách mạng gồm (a) lập chiến lược và thực hiện thành công chiến lược để biến Manulife từ một công ty đang hoạt động èo uột sau khi nhận giấy phép hoạt động dưới dạng liên kết với một công ty tài chính Đài Loan tiến lên đạt tham vọng bành trướng độc lập rộng khắp Việt Nam, nâng nguồn nhân lực từ vài chục nhân viên có năng lực trung bình và vài trăm đại lý lạ lẫm với ngành bảo hiểm nhân thọ lên nửa ngàn nhân viên ưu tú và 7 ngàn đại lý hùng hực khí thế kinh doanh; (b) tái cấu trúc toàn bộ sơ đồ tổ chức nhân sự tất cả các phòng ban, tạo đầy đủ các bảng miêu tả công việc cho mỗi công việc, tạo hệ thống chức vụ hiện đại để thay thế hệ thống sơ khai của “văn phòng đại diện” mà lãnh đạo toàn là xuất thân đại lý thành công có học vấn thấp ở Canada có thói quen nhân viên giỏi thì cứ cho chức danh “supervisor” để rồi nếu giỏi hơn thì cho chức danh “senior supervisor” để rồi nếu giỏi hơn nữa thì…bí, vì không thể đẻ ra “super supervisor”, nên phải thỉnh mời Hoàng Hữu Phước đến tung hoành cứu độ; và (c) nhanh chóng làm Manulife trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên kinh doanh có lãi tại Việt Nam. Để thực hiện thành công cả ba cuộc cách mạng trên, tôi đã tự nâng vai trò của chính tôi trong bảng miêu tả công việc của chính tôi rằng trách nhiệm phát triển kinh doanh là một trong những chức trách của Giám Đốc Nhân Sự – nghĩa là trách nhiệm chọn người, giám quản người, đào tạo bồi dưỡng người để phải đạt tất cả các kế hoạch phát triển kinh doanh hoạt động của công ty, khen thưởng thăng cấp người, chọn người vào danh sách kế thừa lãnh đạo công ty, phải nằm trong tay và chỉ nằm trong tay Giám Đốc Hoàng Hữu Phước. Và khi quyền lực được trao vào tay tôi, Manulife đã buộc phải thành công.

Vào thời điểm tôi mở hai văn phòng kinh doanh tại Hải Phòng và một tỉnh Miền Nam, một nữ chức sắc tên HH người Miền Bắc của Bộ Phận Đại Lý Agency luôn tháp tùng làm trợ lý cho tôi mỗi khi tôi kéo quân đi khai phá vùng đất mới (tức mở văn phòng mới tại một địa phương) đã xin tôi một ân huệ rằng kỳ này mở hai văn phòng cùng lúc nên hãy cho cô phụ trách đoàn đi Hải Phòng còn tôi đi tỉnh Miền Nam. Cô còn nêu lý do là tôi bu bu nhiều việc, không nên đi xa, và do “người Miền Bắc không thích giọng nói của người Miền Nam” nên tôi sẽ gặp bất lợi. Tôi cảm ơn lời tư vấn của cô, và thông báo quyết đinh chính tôi dẫn quân đi Hải Phòng. Tất nhiên, tôi thành công vang dội ở đất Hải Phòng – ít ra là với Manulife Hải Phòng.

Tôi đã chưa từng cho cô trợ lý HH ấy biết lý do tôi đã không nghe theo lời khuyên vàng ngọc của cô. Khi dự các buổi thuyết trình của cô tại các lớp đào tạo đại lý, tôi đã nhận ra rằng cô ấy không có kỹ năng khẩu ngữ để ngày sau trở thành một lãnh đạo thành công. Cô đã sử dụng vô thiên lủng lần các cụm từ dỡ ẹc của “Đúng không ạ” và “Phải không ạ”. Đó là cụm từ mà tôi rất rất nhiều năm trước từng gán cho nó cái tên dài thườn thượt “cụm từ vô duyên, đẳng cấp thấp, hỏi không để được trả lời, hỏi mà người được hỏi không buồn trả lời, hỏi cho có”.

Nhân vật trong ảnh dưới đây – tôi không biết tên hoặc “nghệ danh” của anh ta – đã sử dụng luôn mồm liên tu bất tận câu “Đúng không ạhàng trăm lần dường như trong buổi mạn đàm trước trận đấu bóng đá giữa U23 Việt Nam và ai đó tại giải SEA Games 30 này.

Những vị khách mời của anh ta thì mỗi khi trả lời đều luôn miệng nói “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” vốn cũng là một câu dỡ ẹc thuần Việt.

Nếu đài phát thanh truyền hình Việt Nam chịu bỏ tí công sức ra “rã băng” thành chữ rồi dùng công cụ Word Document để đếm sẽ biết ngay rằng chỉ trong thời gian mỗi buổi trò chuyện được phát sóng ấy thì MC của đài đã nói “Đúng không ạ” bao nhiêu lần, chiếm mất bao nhiêu phút phát sóng, nghĩa là bao nhiêu phút đã không được sử dụng cho mục đích “truyền thông” tức “truyền đi thông tin”.

Nếu đài phát thanh truyền hình Việt Nam chịu bỏ tí công sức ra “rã băng” thành chữ rồi dùng công cụ Word Document để đếm sẽ biết ngay rằng chỉ trong thời gian mỗi buổi trò chuyện được phát sóng ấy thì mỗi khách mời đã nói “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” bao nhiêu lần, chiếm mất bao nhiêu phút phát sóng, nghĩa là bao nhiêu phút đã không được sử dụng cho mục đích “đối thoại” tức “truyền thông tin đến người đối diện”.

Các yếu điểm về khẩu ngữ của giới truyền thông Việt sở dĩ tồn tại và lan tỏa vì:

a) Truyền thông Việt Nam là của Nhà Nước nên tự do hoang phí thời gian, không giống tư nhơn tư bổn vốn luôn tính thành tiền cho mỗi giây phát sóng.

b) Giới truyền thông Việt Nam xuất thân từ môi trường giáo dục và đào tạo Việt Nam chưa từng xem khẩu ngữ hùng biện là một kỹ năng cần thiết phải được trau giồi từ trường tiểu học như dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Trường trung học Việt Nam ngày nay chỉ có trò “hái hoa dân chủ” vớ vẩn mà mỗi học sinh được phát trước tập in sẵn các câu trả lời.

c) Giới truyền thông Việt Nam rập khuôn theo trung ương nên toàn bộ các MC/xướng ngôn viên nói tiếng Nam Bộ các đài truyền hình các tỉnh Miền Nam hiện luôn “Đúng không ạ” bất kể trong gameshow hay lúc đọc tin.

d) Giới truyền thông Việt Nam ưa thói bá quyền tùy tiện – chẳng hạn em trai tôi khi vào công tác ở Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh đã bị lão làng Hữu Vinh phê phán: “Cậu phác âm tiếng Xài Gòn như dậy là xai gồi. Xao cậu lại đọc là ‘về vấn đề’ dống dọng Bắc chi dậy? Níu đọc là ‘dề dấng đề’ cũng xai luông! Tiếng Xài Gòn phải phát âm là ‘bờ-dề bờ-dấng đề’ mới đúng”. Em tôi, tất nhiên, gọi Hữu Vinh là “thằng đần độn” rồi bỏ cái Đài ngu xuẩn ấy để về làm việc cho đội ngũ của ông Dương Văn Đầy để trở thành ngôi sao sáng nhất của ông ấy. Vài tuần sau, cái Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh ấy bị cháy đen gây rùm beng chấn động cả Thành Phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Á.

Một khi tôi đã luôn bật cười vói bật nút chuyển kênh mỗi khi nghe “Đúng không ạ” “Phải không ạ”, thì các bạn trẻ hỡi, hãy nghe tôi mà loại hẳn cái nhóm chữ vô dụng ấy đi, vì chắc chăn tôi không là người duy nhất ở Việt Nam bật cười ha hả như thế đâu. Muốn giỏi khẩu ngữ hùng biện, hãy tránh “Đúng không ạ” “Phải không ạ”. Muốn làm MC/xướng ngôn viên đài truyền hình tư bổn tư nhơn nước ngoài và nước trong – sẽ được phép hoạt động cạnh tranh tại Việt Nam sau 20 năm nữa – thì hãy tránh “Đúng không ạ” “Phải không ạ”.

Một khi tôi đã không chủ động cất nhắc nhân sự lên hàng ngũ lãnh đạo chỉ vì nghe “Đúng không ạ” “Phải không ạ” từ miệng người ấy, thì các bạn trẻ hỡi, hãy nghe tôi mà loại hẳn cái nhóm chữ vô dụng ấy đi, vì chắc chăn tôi không là người duy nhất ở Việt Nam cho rằng “người giỏi/người tài” tất không bao giờ nói “Đúng không ạ” “Phải không ạ” kiểu Việt vì đó là những cụm chữ không bao giờ được nhà hùng biện nước ngoài sử dụng cả. Không bao giờ! Vì nếu là kiểu Tây, thì đó là câu hỏi thực sự và cần phải có một câu trả lời, chứ không là cụm từ đệm vô nghĩa nói chẳng để làm gì.

Và tất nhiên, các bạn cũng đừng nói câu “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” mỗi lúc trả lời cho một câu phỏng vấn. Bạn phải chứng tỏ giằng (rằng) là mỗi lời bạn nói đều tất nhiên xuất phát từ ý nghĩ cẩn trọng sâu sắc nhanh như chớp của bạn nên đâu cần phải đủng đa đủng đỉnh chêm vào câu “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” cứ như sợ sai sót, sợ không đúng, sợ kém khiêm nhường khiêm tốn khiêm cung, muốn câu giờ vì bí ý

Hầu như đa số người trẻ hay nói chuyện chính trị – và có vài đấng trẻ măng đẻ bọc điều được cỡ Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ vĩ đại tạo ghế sẵn nên hào hùng tuyên bố “làm chính trị từ nhỏ” – nên hãy nhớ một điều rằng: không giỏi khẩu ngữ hùng biện mà làm chính trị thì đúng là thảm họa sân khấu hài, mà muốn giỏi khẩu ngữ hùng biện thì làm ơn làm phước hãy bỏ ngay các cụm từ “Đúng không ạ”, “Phải không ạ” và “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” đi.

Đúng không ạ?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Chính Trị (Nghị Sĩ Khóa XIII)

A) Tham Khảo Khẩu Ngữ Hùng Biện của Hoàng Hữu Phước:

Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV (California, USA) Trước Kỳ Họp Thứ III Quốc Hội Khóa XIII Năm 2012 Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV 

Video clip 1: “Tôi nghĩ nếu đứng ở nghị trường Quốc hội, sự đóng góp, giúp đỡ của mình sẽ có hiệu quả lớn hơn.”  http://www.youtube.com/watch?v=U_jolHcUMX4&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 2: “Hiến pháp nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất.” http://www.youtube.com/watch?v=Mw6WFmZEKjk&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 3: “Luật biểu tình chỉ nên ra nếu như những luận điệu và những nhóm chống Cộng không còn tồn tại trên thế gian này.” http://www.youtube.com/watch?v=jI2ybZHApM8&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

Video clip 4: “Người ta đã ngụy tạo nên một chuyện khác, làm cho người nghe bực tức lên. Người ta nói rằng tôi nói người dân Việt Nam dân trí thấp. Và đó là lời vu khống. Tôi không bao giờ nói như vậy.” http://www.youtube.com/watch?v=mHvO-Ge7mdQ&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 5: “Cho tới giờ phút này chỉ có Cộng Sản Việt Nam mới chặn đứng được Cộng Sản Trung Quốc” http://www.youtube.com/watch?v=rRGAq4_ADd0&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 6: “Không người Việt Nam nào chịu khuất phục trước Trung Quốc cả.” http://www.youtube.com/watch?v=wd5wRefkc30&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 7: “Khoảng cách giàu nghèo rất lớn, và sắp tới còn lớn nữa. Khoảng cách đó chứng tỏ con đường tự do hóa thương mại ở Việt Nam đã gần thành công.” http://www.youtube.com/watch?v=vDVNrlZUf7w&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 8: “Tôi rất muốn tự do báo chí theo kiểu tư nhân cũng được ra báo. Nhưng đồng thời tôi cũng phải thông cảm nếu như chính phủ vẫn chưa cho ra cái đó.”  http://www.youtube.com/watch?v=Q9rFRJpm2vk&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

Video clip 9: “Những người chống Cộng viết blog ở nước ngoài họ dùng những chữ cực kỳ tục tĩu khi nói về Việt Nam. Tôi không chấp nhận điều đó!” http://www.youtube.com/watch?v=nSc_G3YkRyQ&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

B) Tham Khảo Khác:

Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016

Manulife: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ 21-5-2019

Người giỏi/người tài: Hiền Tài  22-5-2019

Làm chính trị: Bọn Con Nít Làm Chính Trị  06-3-2017

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa 13-9- 2019

Nướng Quân và Mật Ước Thành Đô

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-12-2019

Bài này nới về hai luận điểm mà bọn bại trận losers chống Cộng – mà theo biện luận của nhà quân sử Hoàng Hữu Phước thì nay phải gọi là bọn chống Việt vì toàn nhân loại hiện nay chỉ biết có hai điều rằng “anti-communism” tức “chống chủ nghĩa cộng sản” đã biến mất biệt tăm không kèn không trống trên chính trường quốc tế, còn “anti-capitalism” tức “chống chủ nghĩa tư bản” lại trở thành rầm rộ suốt 10 năm qua tại Mỹ và Châu Âu do người da trắng trước đây “anti-communism” dữ dội nay xách động “anti-capitalism” dội dữ để hùa nhau ủng hộ chủ nghĩa xã hội “pro-socialism” mà Đảng Dân Chủ Mỹ đang ra sức cổ súy khiến Tổng Thống Mỹ Donald Trump nổi đóa phải đăng đàn Twitter thường xuyên chưởi bới chủ nghĩa xã hội – hay lạm dụng để chống Việt : “Nướng Quân” và “Mật Ước Thành Đô”.

Nướng Quân

Chiến thắng Điện Biên Phủ quá vĩ đại đến nỗi toàn bộ phía trực tiếp bại trận (tức Mỹ và đồng minh) phải ngả mũ kính chào và dùng tất cả toàn bộ từ ngữ tốt đẹp nhất của tổ tiên cùng hậu duệ của dân tộc phía trực tiếp bại trận để tôn vinh, ngợi ca, khen tặng, vì rằng đó cũng là để vớt vát cho chính mình rằng đối đầu với thiên binh thần tướng như thế ai mà chẳng bại vong, và có được cơ may đối đầu lịch sử như thế để thua thì bản thân sự thua trận ấy đã là niềm vinh hạnh lớn lao nghìn năm có một rồi.

Chiến thắng Điện Biên Phủ quá vĩ đại đến nỗi toàn bộ phía “gián tiếp bại trận” (tức Việt Nam Cộng Hòa) phải tức tối tức giận tức khí dùng tất cả toàn bộ từ ngữ ti tiện nhất (mà tổ tiên có học cùng hậu duệ có học của dân tộc của phía gián tiếp bại trận chẳng bao giờ chứa trong tự điển cuộc đời) để phỉ báng, bôi nhọ, vì rằng đó cũng là để vớt vát cho chính mình rằng đối đầu với tầm binh thường tướng như thế ai mà thèm đối đầu nên bản thân đâu có thua bao giờ mà chỉ có việc bản thân bỏ chạy không thèm đánh và việc bọn quan thầy ngoại quốc đánh đấm không ra trò nên thua trận rồi “bán đứng tay sai” làm ta đây bị vạ lây. Một trong những bôi nhọ đầy ngu xuẩn là nhao nhao nheo nhéo gọi thần tướng Võ Nguyên Giáp là kẻ “nướng quân” và thiên binh giải phóng quân là những kẻ bị “nướng quân”. Khi đã khẳng định đấy là sự bôi nhọ ngu xuẩn thì nhất thiết phải nêu ra những luận cứ nào để bôi tro trát trấu lên đầu bọn nhao nhao nheo nhéo về cái sự “nướng quân” ấy. Hai nội dung sau sẽ được phân tích như dưới đây về ngữ nghĩa tu từ học và về quân sử học.

Về ngữ nghĩa học tức semantics thì “nướng” luôn mang 3 nội hàm không những của “thất bại” dù đã “dồn sạch sành sanh” để rồi “bị chưởi là ngu xuẩn”. Vì vậy mà có những nhóm từ như “nướng sạch tháng lương vào ván bạc”, “nướng cả tương lai vào mâm đèn”, và…“nướng quân”. Tại Việt Nam, Pháp đã “nướng quân”, Mỹ đã “nướng quân”, đồng minh của Mỹ đã “nướng quân”, Việt Nam Cộng Hòa đã “nướng quân”, Nguyễn Văn Thiệu đã “nướng quân”, nhiều đời tổng thống Mỹ đã “nướng quân”, nhiều tướng lĩnh Mỹ đã “nướng quân”, v.v., nghĩa là chỉ có toàn bộ bọn bại trận này mới đáp ứng đầy đủ 3  tiêu chí nêu trên của cái sự “nướng”. To mồm dùng một chữ mắng ngay người khác là một cách tuyệt diệu để thiên hạ hoặc chậm hoặc không nhận ra rằng chính cái chữ ấy được khắc ghi cẩn chạm rành rành ngay trên vầng trán cao rộng của cái thằng to mồm ấy. “Nướng quân”, do đó, là hành động độc quyền có cầu chứng tại tòa “trademark” của các bại binh bại tướng trước sự càn quét long trời lở đất của quân đội Võ Nguyên Giáp.

Về chiến thuật dụng binh tức military tactics thì cần phải biết bọn nheo nhéo về “nướng quân” có hiểu biết gì về lịch sử chiến thuật dụng binh không, vì từng thời kỳ khác nhau như tiền sử, cổ đại, trung cổ, cận đại, hiện đại, và “thế hệ thứ tư”, lại có những chiến thuật dụng binh khác nhau ở các vị tướng khác nhau tại mỗi mặt trận địa hình khác nhau ở các nước khác nhau. Giặc Tàu mọi rợ ở lổ ăn lông đã nêu gương cho bọn cởi truồng chạy mô-tô ở Mã-Pì-Lèng bằng cách lột khố vắt lên đội đầu chúng, thò tay nắm kéo dương vật vật vã bóp vắt xịt nước tanh hôi khiến Triệu Trinh Nương cùng chư vị nữ tướng nữ binh do gia giáo đức hạnh đã kinh hãi quẳng phương thiên họa kích cùng song đao liễu kiếm đại chùy búa tạ để dùng tay che mắt bỏ chạy khiến nước mất nhà tan. Những cuộc bài binh bố trận lừng danh từng thời kỳ, được đưa vào loại kỳ tích cổ điển, lại không thể được mô phỏng hay lập lại trong môi trường khác. Hỏa công Xích Bích không bao giờ được tái hiện ở Bạch Đằng Giang. Bãi chông Bạch Đằng không bao giờ được mô phỏng tại Dương Tử Giang hay Hoàng Hà suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa. Trước Điện Biên Phủ và sau Điện Biên Phủ chả có thằng tướng lĩnh nào bắt chước đại quân Pháp-Lang-Sa đóng quân dưới lòng chão giữa bao núi đồi vây quanh cả. Và cứ dựa vào từng thời kỳ mà người ta có những chiến thuật dụng binh khác nhau như không vận, bộ binh, kỵ binh, du kích, v.v., đáp ứng yêu cầu chiến lược quân sự khác nhau. Cái mà bọn nheo nhéo tru tréo ắt do lộn với Chiến thuật Biển người tức Human Wave Attack mà chúng triền miên nhầm lẫn cứ gán chiến thuật vĩ đại này riêng chỉ cho hai nước “cộng sản” Trung Quốc và Bắc Hàn, rồi lái qua nội dung “nướng quân”. Chúng không hiểu rằng Chiến thuật Biển người chỉ là một trong số những chiến thuật dụng binh thuộc loại “dùng số lượng cao có chất lượng cao để khống chế áp đảo dứt điểm nhanh” bao gồm cả tấn công đại tổng lực vũ khí khí tài tức Blitzkrieg (mà Đức là bậc thầy) và thả đại bom rải thảm tức Carpet Bombing còn gọi là Saturation Bombing (mà Mỹ là chuyên gia). Như vậy bất luận dùng quân đông tinh nhuệ, dùng tổng lưc dày đặc khí tài vũ khí hạng nặng, hay dùng bom với số lượng cực lớn đều là chiến thuật áp-đảo-về-số-lượng-chất-lượng-cao, mà trong chiến tranh chỉ nói đến thắng trận, còn bất kỳ thương vong nào của bên bại trận đều là sự “nướng quân” nếu mang cùng lúc ba yếu tố của sự kém chất lượng mang tên “lấy trứng chọi đá” + “chiến thuật dụng binh tồi” + “kết quả đại bại”. Tất nhiên, sự thất bại trên chiến trường – nếu không dính dáng đến “nướng quân” – còn do những yếu tố nhân quả lãng xẹt khác như lãnh đạo đú đởn (giặc Tàu bị Lý Thường Kiệt vung kim đao xoay một vòng làm rơi lộp độp mấy chục thủ cấp các tướng lĩnh lọt thỏm ngay ngắn vừa vặn vào các dĩa thức ăn của từng vị tướng ấy tại bàn tiệc), lãnh đạo lú lẩn (Nguyễn Văn Thiệu ra lịnh rút quân các “vùng chiến thuật” Miền Trung về bảo vệ Sài Gòn khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tan rã làm chế độ Việt Nam Cộng Hòa rã tan), lãnh đạo “lấy trứng chọi đá” (Ngô Đình Diệm dùng Ki-Tô Giáo trấn diệt Phật Giáo), lãnh đạo nhũn xèo (Trần Văn Hương tử thủ bằng nước mắt), v.v và v.v.

Bản thân việc “lấy trứng chọi đá” không mặc định sẵn mang nội hàm sự thất bại mà chỉ mang nội hàm có sự chênh lệch lớn về nhân lực hay tài lực mà thôi. Danh tướng Hannibal xứ Carthage với 40.000 quân đã “lấy trứng chọi đá” và làm bể tanh banh tảng đá khi đánh bại quân đoàn 50.000 quân thiện chiến của đế quốc La Mã tại trận đại chiến Cannae năm 215 trước Công Nguyên. Điểm nổi bật ở đây là Hannibal cho quân từ Tây Ban Nha mang vác quân lương đẩy kéo vũ khí leo vượt dãy hùng sơn Alps hiểm trở đầy tuyết giá để tấn công đại binh La Mã đang đồn trú quy mô lớn bên tả ngạn sông Aufidus, và sự thật chỉ còn 6.000 quân La Mã sống sót (tức 44.000 quân tử trận thây chất như núi máu chày loang xuống đỏ sậm dòng Aufidus) so với chỉ có 6.000 quân của Hannibal hy sinh thì phải chăng Hannibal đã “lấy trứng chọi đá” và “nướng quân”?

Khi nói Võ Nguyên Giáp “nướng quân” tại Điện Biên Phủ hay tại tất cả các trận chiến gắn liền với tài dụng binh của Ông, kẻ nói đã vén áo cho người xem tấm lưng trụi trần của sự thất học. Khống chế áp đảo dứt điểm nhanh bằng ưu thế vươt trội luôn là cách tuyệt diệu nhất để bảo vệ lực lượng, giảm thương vong, sớm đạt yêu cầu chiến lược, nếu so với để trận chiến kéo dài. Một thí dụ làm rõ hơn: nếu 1.000 quân Pháp được trang bị tận răng lấy vũ khí hạng nặng như đại bác, đại liên, và trung liên làm lực đè người, cùng với cầu không vận và không quân oanh tạc dập người, thì việc Việt Nam điều 5.000 quân hay 10.000 quân đa số sử dụng súng trường CKC bắn từ viên một để mỗi giây có 5.000 hay 10.000 viên đạn ghìm đầu quân Pháp xuống chiến hào để bộ binh từng bước lấn chiếm trận địa thì lẽ nào không phải là một điều hợp lý và quá khôn ngoan của chiến tranh thời hiện đại? Ai trên đời có thể cho biết trong toàn bộ lịch sử nhân loại thì nhà cầm binh nào đã không sử dụng cách “lấy thịt đè người” trong chiến tranh quy ước? Pháp ngu dại chui đầu vào rọ lòng chảo Điện Biên Phủ với niềm tin tập trung lực lượng khí tài hùng hậu để “đè” cộng sản. Pháp và Mỹ ném bom rải thảm với niềm tin tập trung “đè” cộng sản. Pháp và Mỹ còn định dùng bom nguyên tử để “đè” vài triệu người dân miền Bắc cộng sản. CocaCola lẽ nào không lấy thịt đè người ở thị trường nước giải khát có gas ở Việt Nam? Hải sản Việt Nam phải chăng không bị Mỹ “đè”? Sự dụng binh như thần của Võ Nguyên Giáp lại bị bọn thất học tru tréo là “nướng quân” thì rõ mười mươi là sự bôi nhọ trắng trợn đơn thuần chứ không từ kiến thức về binh pháp, dụng quân, và lịch sử quân sự các thời đại của các quốc gia.

Nói tóm lại, công thức nhận diện chính xác của Hoàng Hữu Phước là: trong chiến tranh quy ước, các bên đối đầu đều phải tung quân trên ưu thế vượt trội về số đông có chất lượng cao nhất, và bên nào thua sẽ bị cho là phía đã “nướng quân”.

Mật Ước Thành Đô

Có một sự thật lẽ ra khó thể tin là sự thật nơi một nhà quân sử như tôi là ở chỗ tôi chưa hề – dù chỉ gõ vào bàn phím để “sợt” (search) xem “Mật Nghị/Mật Ước Thành Đô” là cái quái gì – quan tâm tới cái gọi là “Thành Đô” ấy do tôi không bao giờ muốn phí phạm thiêu đốt vài nơ-ron thần kinh quý giá chỉ để nhớ cái 4W vớ vẩn về nó, tức nó là cái quái what gì, nó ở cái “hóc-bà-tó” where nào, nó do những thằng những con Tàu hôi thối nào who bày ra, và chúng bày ra vào ngày tháng năm when nào. Chỉ cần để ý đến 4 điểm sau do nhà sử biện duy nhất của Việt Nam trình bày sẽ thấy rõ bất kỳ ai lảm nhảm hoài về “Mật nghị/Mật ước Thành Đô” thì kẻ đó chỉ thuộc một trong ba hạng người gồm (a) bọn hải ngoại “chống Cộng” bằng bàn phím, (b) bọn bàn phím nội địa ngoài Đảng chỉ mới xóa nạn mù chữ mà đã tưởng rằng cả thế giới ở lọt thỏm bên trong chiếc điện thoại thông minh mà chúng đang nắm gọn trong tay, và (c) bọn phản Đảng được Đảng vỗ béo thành thạc sĩ/tiến sĩ/ nhân sĩ giả vờ như hài nhi cứ thơ ngây oe oe “đòi” Đảng phải “minh bạch” về “Thành Đô”:

1) Tất cả các triều đại quân chủ phong kiến Việt Nam dù không có chiến tranh với Tàu hoặc dù đã đánh cho Tàu cút thì vẫn trăm lần như một : nhà vua luôn luôn làm 3 việc gồm (a) triều cống “thiên triều”, (b) xin “hoàng đế Tàu” sắc phong “An Nam Quốc Vương” để được làm vua Việt Nam, và (c) khi nhận được “chiếu phong vương” kèm “ấn triện” từ Tàu gởi đến thì nhà vua Việt phải lập bàn hương án quỳ đón nhận và khấu đầu lạy tạ về phương Bắc tức nơi trấn ngự của hoàng đế Trung Hoa để tỏ lòng biết ơn tức “thọ thiên ân” thề hết mực trung thành trước khi tung hô “vạn tuế vạn vạn tuế”.

2) Đối với “triều cống thiên triều” thì nhà vua Việt dù là minh quân thánh chúa “anh hùng” thì hàng năm vẫn phải làm cái việc tàn độc tàn ác tàn nhẫn là ra lệnh lùng bắt các mỹ nữ còn trinh khắp nơi trên toàn quốc giằng lấy họ bật khỏi vòng tay cha mẹ, gom bắt các thợ thủ công tinh xảo cùng thợ kiến trúc và văn nhân giỏi chữ Hán, săn bắt thú hoang dã quý hiếm để giết sạch thu lấy sừng tê to ngà voi lớn, vơ vét tài sản quốc gia trong quốc khố từ sưu cao thuế nặng đánh lên đầu lên cổ nhân dân, hình thành đoàn tiến cống đẩy các xe vàng ngọc châu báu theo đường bộ đi nhiều tháng trời đến kinh đô Tàu cống nạp thằng con trời. Toàn bộ lịch sử Việt Nam đã né tránh các chi tiết này – cũng do Việt Nam không bao giờ còn lưu dấu tích các sử liệu về tên họ những mỹ nữ bị bắt giải qua Tàu làm nô lệ tình dục cho vua và các nam nhân trong hoàng thất, làm phần thưởng vua ban cho các đại quan, làm những máy đẻ cho triều đình Tàu – để lịch sử Việt Nam từ đời này qua đời khác hình thành phong cách lạ: luôn bị uốn nắn chỉ cho ra hình ảnh đep.

3) Đối với việc dù đánh thắng Tàu và kéo rốc hùng binh thọc sâu vào lãnh thổ Tàu vẫn phải quỳ gối xưng “thần” với vua Tàu, toàn bộ lịch sử Việt Nam cũng đã né tránh không bao giờ nói thật chi tiết về sự thật này, và cũng không bao giờ phê phán. Ngay cả việc Vua Quang Trung sang Tàu quỳ ôm chân Vua Càn Long để hành lễ “bão tất” lạy gọi Càn Long là “cha”, thì Sử Việt lập tức tạo ra giai thoại rằng đó không là Vua Quang Trung thật mà chỉ là “giả vương” do một người có dung mạo giống Vua Quang Trung được chọn ngụy trang thành Vua Quang Trung để dấn thân vào hang cọp. Mọi người đều hài lòng với giai thoại này dù biết rõ mười mươi rằng ngay cả nếu việc “giả vương” là có thật thì lẽ ra việc đó chỉ do đời sau “tình cờ phát hiện” qua nghiên cứu khoa học công phu chứ làm gì có chuyện ghi “huỵch toẹt” chính thức trong sử sách cái âm mưu dám lừa bịp “Thiên Triều” ấy từ lâu trước đó.

4) Tất cả những điều trên đều chỉ cho thấy 2 điều rất rõ ràng rằng trong quá khứ (a)  các vua Việt đã phải luôn chịu nhục trước Tàu để nước Việt được trường tồn, dân Việt không bị diệt vong, để duy trì được cơ hội đất nước vươn lên mạnh hùng chờ ngày phục hận dù có phải sau nhiều trăm năm nữa; và (b) người dân Việt thấu hiểu tấm lòng của các vua Việt, đồng thuận rằng đó là cách duy nhất để dân tộc tồn tại, và trí tuệ tự hiểu với lòng khoan dung rằng vua Việt đã phải luôn đánh lừa vua Tàu bằng những sự nhún nhường, bằng những lời lễ độ, và bằng những kho tàng vật chất thu giữ từ cuộc sống cùng khổ của nhân dân.

Chính vì vậy, người Việt nếu vẫn còn là dân Việt chưa mất gốc tức vẫn còn thông tuệ thì luôn cho rằng bất cứ khi nào nghe đến mấy thứ như “Mật Uớc Thành Đô” hay “Mật Ứớc Đô Thành” gì gì đó mà (a) có dính dáng đến bọn Tàu và (b) do bọn chống Cộng phát hiện, thì sẽ nói ngay rằng hoặc “Mật Ước” đó là tuyệt chiêu đại lừa của lãnh đạo Việt Nam nhằm làm bọn Tàu chùn tay chùn bước tàn hại Việt Nam, hoặc nó là sản phẩm do bọn chống Cộng tạo ra để ói vào hai chữ Việt Nam vinh diệu. Do vậy, người Việt nếu vẫn còn là dân Việt chưa mất gốc tức vẫn còn thông tuệ thì sẽ không ngu gì phí thời gian để tìm hiểu xem cái “Mật Uớc” ấy nó ra làm sao.

Hoàng Hữu Phước chẳng biết “Mật Ước Thành Đô” là cái khỉ gi cả là nhờ có cái lẽ nhiệm màu thông tuệ ấy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Anh hùng: Anh Hùng  29-11-2018

Bôi nhọ: Bôi Nhọ  02-12-2015

Bọn cởi truồng chạy mô-tô ở Mã-Pì-Lèng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng 17-10-2019

Bọn chống Cộng phát hiện: Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Miinh Hoàng  25-01-2014

Bọn phản Đảng: Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu (Loạn Kiêu Đảng) 06-10-2016

Lý Thường Kiệt vớt đại đao chặt rụng mấy chục thủ cấp tướng lĩnh tại bàn tiệc:  900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975   30-5-2011

Nguyễn Văn Thiệu: Nguyễn Văn Thiệu Trong Tương Quan Với Những Nhân Vật Lừng Danh Tại Việt Nam Và Trên Thế Giới  01-5-2019

Nhân quả lãng xẹt: Nhân Quả Nhà Phật  26-8-2019

Nhân sĩ: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Những thằng những con Tàu: Đả Đảo Bọn Giặc Trung Quốc! 30-12-2015

Phục hận: Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam: Hé Màn Một Sự Thật Lịch Sử  15-3-2018

Thành Đô: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Thần tướng Võ Nguyên Giáp:  Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

Vua Quang Trung sang Tàu quỳ ôm gối Vua Càn Long để hành lễ “bão tất”:  Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Anh Hùng Chỉ Điểm

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-12-2019

Tất nhiên mọi người đều biết chẳng bao giờ có cái văn hóa Tây Phương nói chung, và tương tự thì cũng chẳng bao giờ có cái văn hóa Đông Phương nói chung. Đơn giản vì làm gì chẳng ai biết văn hóa Anh khác văn hóa Pháp, và văn hóa hai nước này càng không giống văn hóa Đức, mà văn hóa Nga càng không giống văn hóa của phần đất châu Âu của quốc gia thành viên Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương NATO (mà Việt Nam Cộng Hòa do khoái “nổ thăng hoa” nên đã gọi là “Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương” quá ư là tức cười tức nách, giống kiểu gọi Đại Vách Great Walls là “Vạn Lý Trường Thành” quá ư là tếu táo lếu láo vậy) cũng thuộc Châu Âu tên Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí trên thế giới chỉ có ba đại quốc gồm Nga, Mỹ và Tàu; mà mỗi đại quốc này lại có văn hóa ở mỗi tiểu quốc của họ tức mỗi tiểu bang của họ hay mỗi tiểu vùng của họ hay mỗi tiểu…tự trị gì gì đó của họ cũng khác nhau.

Như vây, văn hóa mỗi nước mỗi khác, tất nhiên rồi.

Tuy nhiên, bài này để nói lên một điều ngược với tổng các chứng minh trên, đó là: có một thứ văn hóa Mỹ đang ngạo nghễ sở hữu lại rất giống với một thứ văn hóa Việt đã mai một không còn lưu lại chút dấu tích nào, với những sự khác biệt nhỏ xíu mà chỉ có Hoàng Hữu Phước nhìn thấy và dám vạch mặt chỉ tên.

A- Bố Là Anh Hùng & Chó Là Anh Hùng

Trước khi vào chủ đề chính của “chỉ điểm là anh hùng”, xin được nêu 2 vấn đề sau rất bình thường thông thường chẳng lạ thường chút nào ở Mỹ nhưng nền giáo dục do giới tinh hoa trí thức chính trị Việt Nam sáng chế đã dạy người dân phải coi thường xem thường khinh thường:

1) Bố Là Anh Hùng:

My Dad is my hero” tức “Bố của tôi là một vị anh hùng là câu nói được tuyệt đại đa số những người làm bố ở Mỹ rất mong được các con của mình tự hào hét lên như vây với bạn học, xóm giềng, giữa đám đông.

Anh hùng” trong câu nói như trên của trẻ thơ có thể xuất phát từ một trong 8 hay cả tám hoàn cảnh sau, khi cha của đứa trẻ (a) là một quân nhân, nhân viên công lực, hay cựu chiến binh; (b) là một quân nhân, nhân viên công lực, hay cựu chiến binh có công trạng và được Tổng Thống hay Quốc Hội trao tặng huân chương và vinh danh; (c) là một người cha thương con, gần gũi con, luôn ở cạnh con để đùm bọc chở che cho con; (d) là người bố từng cứu mạng cho vợ cùng các con; (e) là người đàn ông dũng cảm cứu nguy cứu khổ cứu nạn cho hàng xóm, người lạ, thú nuôi; (f) là người đàn ông dũng cảm từng hỗ trợ cảnh sát phá án; (g) là người đàn ông dũng cảm từng lao nhanh đến nơi xảy ra thảm họa hoặc thiên tai để trợ giúp đội cứu hộ chuyên nghiệp cứu người; hoặc đơn giản (h) là người bố mà đứa con rất tự hào.

Như vậy, “anh hùng” tồn tại tự thân tự nhiên tự động trong nhân dân Mỹ từ trong gia đình Mỹ từ thủa ấu thơ và được toàn xã hội kính trọng tôn vinh và được pháp luật quốc gia bảo vệ hữu hiệu..

Vì vậy, mọi người cha đều muốn được con gọi là “anh hùng” nên tự thân tự nhiên tự động luôn cố gắng sống hùng khiến đạo đức xã hội có nền tảng kỳ vọng cho những vươn lên chánh đạo hơn.

Nhờ vậy, những đứa con được giáo dục tự thân tự nhiên tự động có mong muốn trở thành “anh hùng” như cha của chúng, rồi khi lớn lên lại làm “anh hùng” trong lòng con của chúng, khiến dù cho xã hội Mỹ có nhiễu loạn hơn từ sự vung tay quá trán mở bung cửa cho người nhập cư lậu thì vẫn xuất hiện những “anh hùng” như Stephen Willeford và Johnnie Langendorff.  

Bố của tôi là một vị anh hùng không hề có bất kỳ nội hàm khẳng quyết có sự tháp tùng của giấy khen, bằng khen, huy chương, tiền thưởng. “Bố tôi là vị anh hùng” là một khẳng quyết rằng “anh hùng” không được phong cho mà là tình cảm dành cho ngay cả chỉ từ những đứa con dành cho những người cha của chúng. “Anh hùng”, do đó, phải do người dân xưng tụng xưng gọi. Mà người con – dù là trẻ con hay đã không còn là con trẻ – cũng chính là người dân nên có toàn quyền bất khả xâm phạm để xưng tụng xưng gọi cha của mình là “anh hùng”.

Thế ở Việt Nam, ngày càng xuất hiện thêm nhiều những người bố đánh đập con cái, những người bố lạm dụng tình dục con cái, những người bố tham nhũng tự nhiên đưa con 2 triệu USD tiền lại quả, những người bố vi phạm pháp luật, những người bố nhậu nhẹt bê tha, những người bố ăn nói quàng xiên hồ đồ, những người bố cưỡng dâm học sinh, những người bố cưỡng hôn trẻ nít, những người bố khoái quay clip cảnh lương dân gặp nạn, v.v., thì cái sự suy đồi đạo đức này phải đổ lỗi cho ai đây? Hoàng Hữu Phước biết trách nhiệm thuộc về ai (không có dấu chấm hỏi) cho việc làm biến mất tư cách “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” và đã nêu lên trong rất nhiều bài viết trên chính blog wordpress này chứ không theo kiểu quen thuộc của báo chí chỉ chuyên đánh trống bỏ dùi “trách nhiệm thuộc về ai?”(có dấu chấm hỏi) không dám tấn công trực tiếp nêu đích danh ai trừ hai lần tấn công trực tiếp nêu tên Hoàng Hữu Phước trong hai vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu”.

2) Chó Là Anh Hùng:

Khi nói “anh hùng” có nội hàm liên quan đến các hành động nghĩa hiệp hào hùng  dũng cảm cứu giúp cứu vớt cứu nạn lương dân, và khi nói đến các “lực lượng” như cảnh khuyển mà những lực lượng này cũng góp phần lập nên các đại công như cứu nạn nhân hỏa hoạn, cứu nạn nhân động đất hoặc sập nhà hay sụt lún hang sâu, tấn công tội phạm để cứu lương dân, thì tất nhiên theo đạo lý muôn đời thì thành viên của lực lượng cảnh khuyển cũng có quyền được trao huy chương huân chương chiến công và được phong tặng “anh hùng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phong tặng chú chó cảnh khuyển Conan huy chương cùng danh hiệu “anh hùng” tại Tòa Bạch Ốc:

Thế ở Việt Nam, (a) với sự cưỡng bức hủy diệt tư tưởng thiên Khổng “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng”, (b) với sự bất lực của lãnh đạo quốc gia trong dụng nhân khi chỉ dùng Đảng viên phục vụ Đảng chứ không trên cơ sở tuyển chọn người tài để phục vụ nhân dân, (c) với hệ thống luật pháp theo tiến trình biến thiên từ sắt đá Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang nhũn xèo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để rồi khi thấy thất bại hoàn toàn đã buộc phải phơi phóng dần dần cho ráo nước nhằm bớt nhũn xèo thì tiêu cực đã nhờn mặt vượt ngoài tầm kiểm soát, và (d) với sự vô dụng của truyền thông chính thống trong “giáo dục tuyên truyền” khiến “anh hùng” đồng nghĩa với “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thì ngay cả người hùng được tôn trọng tôn vinh còn không có, nói gì tới chó hùng được tôn trọng tôn vinh!

B- Chỉ Điểm Là Anh Hùng:

Theo lời ít nhất hai cô cựu sinh viên của tôi có quốc tịch Mỹ thì tại Mỹ, “chỉ điểm là anh hùng”, nghĩa là chỉ cần nhấc điện thoại gọi 911 để khẩn báo nguy cơ hiễn hiện hay tiềm tàng gây hại cho người khác là bản thân đã trở thành một vị “anh hùng”. Đây là điều những người Việt Nam sắp định cư tại Mỹ hoặc ôm mộng tìm việc làm tại Mỹ (hoặc đã ôm tiền tham nhũng trốn thoát qua Mỹ thành công do đã bí mật nhập quốc tịch Mỹ nên trở thành bất khả xâm phạm đối với Việt Nam) cần biết.

Tại Mỹ, trừ những người vô gia cư do nhập cư lậu hoặc do bị mất việc hoặc do muốn trãi nghiệm thú vui ngủ lều hay ngủ thùng các-tông cho biết thế nào là vô-gia-cư, thì những người dân nếu có nơi để ở dù là nhà riêng, nhà thuê, hay căn hộ chung cư, đều luôn cửa đóng then cài cẩn trọng (không như đa số người dân ở Việt Nam trừ phi ở căn hộ hay phòng khách sạn thì luôn mở cửa cái để chào đón khí trời cho hợp…phong thủy). Chính vì vậy, sự để ý quan sát và nghe ngóng các bất thường tại căn nhà hay căn hộ của “láng giềng” hoặc nhận thấy các sinh hoạt khả nghi hoặc bất thường ở chính bản thân các “láng giềng” ấy là tối cần thiết để điện thoại đến số 911 để có thể có các can thiệp hỗ trợ cứu giúp ngay. 5 lời khuyên của mỗi cơ quan cảnh sát thường gồm:

1) Hãy gọi 911 khi có hỏa hoạn, có sự đe dọa thật sự hoặc tiềm tàng đối với sinh mạng hoặc tài sản, cần cấp cứu y tế như đột quỵ/xuất huyết/dị ứng, một tội ác đặc biệt nếu vẫn đang xảy ra chẳng hạn như trộm hoặc đột nhập vào nhà, những người/phương tiện xe/hoạt động khả nghi như kẻ lạ lãng vãng ở sân nhà hàng xóm hoặc cố mở cửa xe nhà hàng xóm, bất kỳ việc đánh nhau hoặc gây rối, tai nạn giao thông có gây thương vong, trẻ em/thú cưng bị nhốt trong xe khóa cửa, bạo lực gia đinh hoặc có phát sinh nghi ngờ rằng có trẻ em bị bỏ mặc/đánh đập/cưỡng dâm, v.v.

2) Đừng gọi 911 (mà gọi số khác do Sở Cảnh Sát mỗi địa phương cung cấp) nếu muốn hỏi đường đi, quên để chìa khóa trong ô-tô đã khóa cửa, tài sản bị hủy hoại nhưng kẻ tình nghi đã rời khỏi hiện trường, tai nạn giao thông không có thương vong, trộm đồ trong ô-tô, điện thoại hỏng, sự cố về nước hay đường ống nước, điện, hỏi số phone (gọi 411), v.v.

3) Khi bạn gọi 911 hãy chuẩn bị cung cấp nhanh các chi tiết cho câu hỏi 5W của điện thoại viên gồm (a) Who bạn là ai, (b) What bạn cần báo việc , (c) When việc ấy xảy ra khi nào (d) Where việc ấy xảy ra ở đâu, và (e) Weapons nơi xảy ra vụ việc bạn báo thì bạn có thấy có sự xuất hiện của vũ khí không.

4) Đừng bao giờ nghĩ rằng ắt đã có người hàng xóm khác cũng nhận thấy y như mình và đã gọi 911 trình báo sự việc rồi, vì có thể có người nhìn thấy nhưng lại bàng quan hoặc không nghĩ đáng có sự nghi ngờ để gọi 911 hoặc cũng nghĩ ắt đã có người khác gọi 911 rồi.

5) Nếu gọi nhầm đến 911, đừng gát máy ngay, mà hãy chờ để bảo với tổng đài viên trực là bạn gọi nhầm, vì nếu bạn cắt cuộc gọi ngay thì cơ quan cảnh sát sẽ cho rằng thực sự có một tình huống khẩn cấp đang xảy ra ở đầu dây bên kia mà họ phải khẩn cấp đến can thiệp ngay lập tức.

Như vậy, nhờ những người dân có trách nhiệm rất cao mà nhiều tội ác có thể được ngăn chặn kịp thời, nhiều nạn nhân có thể được cứu sống, nhiều tai nạn có thể không trở thành thảm họa, nhiều vụ án có thể được phá, v.v., với niềm tin rằng sự an nguy của bản thân gia đình mình cũng đang được những hàng xóm có trách nhiệm rất cao quan tâm bảo vệ. Những người dân ấy là những vị anh hùng.

Những người dân Mỹ có trách nhiệm rất cao ấy nhờ có hệ thống cảnh sát chuyên nghiệp có trách nhiệm rất cao hoạt động rất cấp thời, rất hiệu quả, đầy thực quyền và thực uy trong khuôn khổ pháp luật không bao giờ nhũn xèo. Những nhân viên công lực chấp pháp ấy cũng là những vị anh hùng.

Nhà nhà đều là anh hùng. Người người đều là anh hùng. Ấy vậy mà chỉ có Hoàng Hữu Phước nêu ra chứ họ chẳng nói ra. Ấy vậy mà dường như chỉ có Việt Nam sau khi khoe “nhân tài nhiều như lá mùa thu” thì khoe tiếp là “ra ngõ gặp anh hùng” cứ như thể anh hùng ở Việt Nam thì đông vô số vô kể vô thiên lủng chen chúc chen lấn chạy mô-tô lấn lề lấn hẽm lấn làn lấn luôn xe đầu kéo hạng nặng vậy.

C- Nhận Định Của Hoàng Hữu Phước:

Tính cách anh hùng hiện đại này của người dân Mỹ khác với tính cách anh hùng ngày xưa đã từng tồn tại nơi người dân Việt như sau:

1Thể hiện anh hùng: Dân Mỹ ngày trước thể hiện gián tiếp qua việc dùng ngón tay quay số 911 còn ngày nay dùng ngón tay bấm số 911 gọi đến cơ quan chức năng chuyên nghiệp để có sự can thiệp khẩn cấp cứu người. Dân Việt trước 30-4-1975 thể hiện trực tiếp qua việc dùng bàn tay hoặc nắm đấm để xông vào cứu người khẩn cấp như nhân vật Lục Vân Tiên “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng”. Dân Việt ngày nay thể hiện gián tiếp qua việc dùng bàn tay bấm điện thoại thông minh quay clip rồi tung lên “mạng chùa” để có nhiều người xem “like” để may ra nhận được tiền của FaceBook bất kể người đang bị đánh đập hay sắp bị giết công khai giữa ban ngày là nữ sinh trung học tỉnh lẻ hay cô giáo trường Võ Thị Sáu của Sài Thành hoa lệ, còn cơ quan chức năng sẽ “vào cuộc” chỉ khi tivi đưa tin và trích lại clip với lời phát thanh viên rỗn rảng rằng “công đồng mạng xôn xao rất bất bình” v.v. và v.v.

2) Khuôn khổ “Thượng Tôn Luật Pháp” của anh hùng: Cảnh sát Mỹ tỉnh bơ còng tay các linh mục mặc áo chùng thâm nếu không tuân lệnh cảnh sát yêu cầu không “biểu tình” chắn lối vào Tòa Thị Chính, giải đi ngang qua mặt các giáo dân đang ngồi nép hai bên nghiêm túc không nhúc nhich không dám hó hé gì vì biết luật pháp xử nghiêm khắc vô cùng nếu dám chống lại nhân viên công lực. Công an Việt không được bảo vệ bỡi luật pháp nghiêm khắc (vốn chỉ có nghĩa đen hình phạt cụ thể trấn áp kẻ vi phạm) mà bỡi luật pháp nghiêm minh (vốn chỉ có nghĩa bóng tự vinh danh cơ quan pháp luật); đã vậy, còn có lực lượng báo chí Việt Nam tự nhiên cũng có danh “thi hành công vụ” y hệt công an nhưng có quyền uy hơn công an (vì Công An chỉ có Bộ Công An trên đầu trong khi báo chí có Tuyên Giáo ở Bộ Chánh Trị quyền uy thưởng đẳng ngồi trên đầu tất cả kể cả cái Bộ Công An ấy) nên có lúc biến việc công an ra tay trấn áp bất-lương-dân thành việc “công an đánh dân” làm bọn đội lốt linh mục áo chùng thâm nhân thấy công an bị vô hiệu hóa đã dám cả gan xách động giáo dân làm loạn khiến “cộng đồng thông tuệ ái quốc xôn xao bất bình”.

3) Danh dự anh hùng: Ngoài việc “anh hùng” là danh xưng tôn vinh của người dân hay người con dành cho người có hành vi hành động anh hùng, thì “anh hùng” còn do lãnh đạo tối cao của đất nước công bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump luôn gọi các binh sĩ (Hải-Lục-Không Quân, Tuần Duyên, v.v.) là những vị anh hùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân luôn gọi các cựu chiến binh là những vị anh hùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân luôn gọi những nhân viên cứu hộ thảm họa (first responders) là những vị anh hùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump mỗi khi phát biểu trước lúc trao huân chương cho một sĩ quan, một cựu chiến binh, hay gia đình quân nhân hy sinh, đều gọi những người được xét tặng huân chương là những vị anh hùng. “Anh hùng”, do đó, cũng là danh dự và vinh dự dành cho những người bảo vệ đất nước Mỹ và bảo vệ lương dân Mỹ ở mọi thời.

Trong khi đó, ở Việt Nam chỉ có những anh hùng trong chiến tranh và những anh hùng lao động, và tất cả các “anh hùng” đều phải và chỉ do Chính Phủ phong tặng chính thức. “Anh hùng”, do đó, là sự công nhận kèm chế độ đền ơn đáp nghĩa của Nhà Nước dành riêng cho những quân nhân của Đảng chỉ trong thời chiến tranh và những công nhân của Đảng chỉ trong thời bao cấp.

Một khi chiến tranh đã qua đi, và một khi giai cấp công nhân chỉ còn là tên gọi của

a– một lực lượng không còn là “giai cấp” mà Kinh Tế Chính Trị Mác-Lê từng định nghĩa,

b– một lực lượng nòng cốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam hay của nền kinh tế quốc doanh,

c– một lực lượng bị cơ chế chính sách phát triển kinh tế liệt vào “ưu điểm” lao động giá rẻ, nhưng vào danh mục các “yếu điểm” của năng suất thấp/ngoại ngữ yếu/trình độ chuyên môn chưa cao/ý thức kỹ luật công nghiệp thiếu chuyên nghiệp/ý thức sức mạnh quyền lực công đoàn không có,

d– một lực lượng yếu đuối dễ bị tổn thương mà số kiếp cùng cực của họ làm Đảng viên cao cấp Nguyễn Thị Quyết Tâm rơi lệ khóc thương chốn nghị trường Quốc Hội Khóa XIV,

e– một lực lượng bơ vơ do vị lãnh đạo của Tổng Liên Đoàn Lao Động ở Khóa XIII sau khi để dự án luật lao động sửa đổi có nhiều bất ổn chẳng ra chi thì chỉ lo tập trung phát biểu hùng hồn về cái ông ta hoàn toàn vô trí vô hiểu biết gọi là “Hải Chiến Hoàng Sa” và hùng hồn tranh đấu kêu gọi Quốc Hội công nhận “anh hùng” các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị Trung Quốc nã pháo sát hại tại Hoàng Sa,

thì tất cả chỉ có nghĩa rằng Việt Nam sẽ không còn có thêm các vị anh hùng, chừng nào không bùng phát thêm các cuộc chiến tranh tàn khốc, và chừng nào nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chr nghĩa chưa bị sụp đổ để quay trở lai thời bao cấp tuyệt đối quốc doanh.

Ở Ấn Độ có cả tá “giải thưởng anh hùng” được lập bởi các tổ chức tư nhân, để hàng năm tổng hợp (theo tiêu chí riêng và lĩnh vực riêng mà mỗi tổ chức tự đề ra trong cương lĩnh hoạt động) các gương hào hùng của người dân trong cứu khổn phò nguy để xét trao giải mà phần thưởng nếu tính ra tiền Việt Nam ắt chừng một vài triệu đồng.“Anh hùng”, do đó, là danh dự và vinh dự dành cho những người nghĩa khí dũng cảm bảo vệ lương dân Ấn ở mọi thời.

Ở Việt Nam, từ khi

(a) truyền thống thiên Khổng bị triệt phá khiến đạo đức con người suy vi và sự ngưỡng mộ “anh hùng” không còn là thành tố tự động sẵn có trong gien tư duy người Việt,

(b) đức tính hào hùng dân tộc chỉ còn trong mỗi lần lãnh đạo Đảng và Chính Phủ nói về Biển Đông hay nói về Lịch Sử Đảng và lịch sử chống ngoại xâm khiến “anh hùng” không còn là biểu tượng của hiện thực cuộc sống hiện đại nơi công dân thế hệ trẻ,

(c) nghĩa khí ái quốc của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước dũng cảm bảo vệ sự an nguy của lương dân trước “Luật Biểu Tình” lại bị tấn công tàn bạo ngay trên phương tiện truyền thông chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam khiến thành sự răn đe trấn áp mọi manh nha nơi giới trẻ muốn dũng cảm tương tự,

(d) sự nhanh chóng “thưởng nóng” của lãnh đạo cho các “chiến sĩ công an” phá án khiến định hướng tư duy nơi giới trẻ tập trung vào “tiền thưởng” chứ không cần qua duyệt xét nhiêu khê cho một đẳng cấp “anh hùng”,

(e) sự “hố” của các cơ quan chức năng như trường hợp không bài bản tổng hợp xem xét như Ấn Độ mà lại nhanh chóng thưởng ngay và ngợi ca ngay một hành động “dũng cảm” của một tài xế xe tải dìu đỡ một xe khách xuống đèo để rồi sau đó đối mặt với các dư luận cho ra bằng chứng mới rằng đã không thực sự như vậy khiến giới trẻ dễ quy rằng không nên làm những điều tương tự để “bị khen” và “bị chê” ngay sau đó, và

(f) sự lạc hướng của toàn bộ nền giáo dục Việt Nam khi đã chối từ thiên Khổng và sai lầm sai quấy sai phạm trong dụng nhân khiến chỉ có những “bầy tôi công bộc” của Đảng cúc cung phục vụ Đảng và tuyệt đối trung thành với Đảng, chứ không có “người tài nô bộc” của dân hết lòng hào hùng phụng sự dân tộc và dũng cảm tuyệt đối trung thành với tổ quốc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

thì hiển nhiên “anh hùng” không bao giờ còn là danh dự vinh dự đáng ước mơ của giới trẻ.

Tóm lại, “chỉ điểm là anh hùng” nêu lên một chân lý giáo dục tuyệt diệu rằng ngay cả việc chỉ điểm cũng là một hành vi anh hùng, và rằng hành vi nhỏ nhưng dính đến an nguy của người dân như thế mà còn không dám làm hoặc không quan tâm làm thì cách chi mà có được hay đạt được những điều cao hơn, quan trọng hơn, kỳ vĩ hơn, như “vì nước, vì dân, vì non sông, vì xã tắc” mà thậm chí “vì Đảng” cũng không hề còn tồn tại.

D- 5 Lời Khuyên Của Hoàng Hữu Phước:

1) Noi Gương Giáo Sư Việt Nam Cộng Hòa:

Như đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng tuyệt đại đa số các giáo sư dạy trung học ở Việt Nam Cộng Hòa đều viết sách giáo khoa để phục vụ 5 mục đích gồm (a) thăng hoa trí tuệ uyên bác chuyên nghiệp để làm giàu kiến thức của học sinh, (b) đúng mục đích khi chọn nghề giáo: muốn có nhiều thời gian để sáng tác văn học hoặc viết sách giáo khoa, (c) có thu nhập khá để châu ngọc chui vào túi áo chứ không giọt châu nào lăn dài trên gò má khi mếu máo thở than trước ống kính VTV, (d) sử dụng nhuần nhuyễn do quen thuộc khi dạy học, và (e) được học sinh và phụ huynh học sinh ngưỡng mộ.

Cái phải học từ các giáo sư trung học Việt Nam Cộng Hòa lầ đức tính tự lập, tự chủ. Cứ bám riết Chủ Nghĩa Mác-Lê để cố bấu víu vào ý nghĩa “sức mạnh của giai cấp công nhân” để rồi nay giai cấp ấy trong nền kinh tế thị trường không còn nằm trong hệ thống quốc-doanh-hùng-mạnh nên sẽ không bao giờ còn phát rộ thêm các “anh hùng lao động”. Còn đất nước không còn chiến tranh nên sẽ không còn phát rộ thêm các “anh hùng các lực lượng vũ trang”. Tất cả biến từ ngữ bình thường của “anh hùng” trở thành đặc biệt chỉ nằm trong tay của Đảng. Còn những “anh hùng” thực sự của đời sống xã hội là những thường dân thì hoặc được Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hoặc Thủ Tướng hoặc Sở Công An tặng Bằng Khen vì đã có hành động dũng cảm nào đó hoặc đã hy sinh khi có hành động dũng cảm, chứ tiếc đến độ không dám ngay cả mở miệng tuyên bố đó là những “anh hùng”, nhưng lại cực kỳ dễ dãi để thằng Đảng Viên Cao Cấp Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Nghị sĩ Khóa XIII Tỉnh Đồng Nai, bạn thân của tất cả các lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh, dùng nghị trường Quốc Hội Việt Nam và mi-cờ-rô ngốn điện Việt Nam tiêu hao tiền thuế của người lao động Việt Nam để kêu gào đòi công nhận “anh hùng” cho những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị Tàu dập bom giết chết ở Hoàng Sa.

Nếu các giáo sư trung học Việt Nam Cộng Hòa được Việt Nam Cộng Hòa trao cho họ quyền tự quyết về viết sách giáo khoa, thì Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy trao lại cho người dân Việt Nam quyền tự quyết về cách sử dụng từ “anh hùng” cho chính những người dân khác trong xã hội hay trong gia đình của họ.

Việt Nam ngày nay là một xã hội vắng bóng “anh hùng” nên đạo đức con người suy đồi, lối sống gia đình thiên Khổng suy vi, tinh thần chính đạo suy sụp.

2) Noi Gương Ấn Quốc:

Ngoài những ghi nhận ở mục C.3 ở trên về “anh hùng” đậm nét “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” ở Ấn Độ, còn nhiều giải thưởng “anh hùng” khác của Ấn Độ tôn vinh “anh hùng” trong những lĩnh vực khác, chẳng hạn như Giải Thưởng Anh Hùng Trái Đất Earth Heroes Awards có từ năm 2011 (dành cho cá nhân và tập thể đã dày công cật lực bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái nghiêm trọng của Địa Cầu, và được tài trợ bỡi Ngân Hàng Hoàng Gia Tô Cách Lan), Giải Anh Hùng Thực Sự Real Heroes Awards có từ năm 2008 (dành cho những thường dân nào trong năm là những anh hùng thầm lặng unsung heroes đã hy sinh mạng sống vì một xã hội tốt đẹp hơn, hoặc là những thường dân có cống hiến kiệt xuất cho xã hội về nữ quyền, phúc lợi trẻ em,  bảo tồn thiên nhiên hoang dã, phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, người khuyết tật, giáo dục, trẻ em, thể thao, môi trường, phát triển nông thôn, và kể cả giải thưởng thành tựu trọn đời dành cho những người đã dành trọn cuộc đời vì sự phát triển xã hội), Giải Anh Hùng Khuyến Học Literacy Heroes, Giải Anh Hùng Hồng Ngọc Ruby Hero Award của Ấn Độ dành cho giới thợ chế tác hồng ngọc làm vang danh xứ sở, Giải Anh Hùng Di Sản Heritage Heroes Award dành cho công tác bảo tồn bảo vệ các Vườn Quốc Gia, v.v.

Ấn Độ mới đúng là quốc gia “ra ngõ gặp anh hùng”, chứ không phải Việt Nam.

3) Noi Gương Mỹ Quốc:

Ngoài tất cả những gì đã nói về “anh hùng” của nước Mỹ, nếu Ấn Độ cũng có các chuỗi giải thưởng “Anh Hùng” thì Mỹ cũng có các giải tương tự nhưng trên quy mô lớn hơn. Nếu các giải của Ấn dành riêng cho công dân Ấn, thì Mỹ có Giải Thưởng Quốc Tế Anh Hùng Sinh Thái Eco-Hero Awards có từ năm 2003 dành cho thiếu niên từ 8 đến 16 tuổi trên toàn thế giới đã có những dự án sáng tạo bảo vệ môi trường. Giải được trao dựa trên sự cứu xét của ban giám khảo đối với các đơn gởi đến theo mẫu, trong đó có ghi các trả lời cho ba câu hỏi như bạn có đã và đang làm những việc để bảo vệ thế giới quanh bạn, bạn có đã và đang hướng dẫn người khác cách bảo vệ môi trường, và bạn có đã và đang theo một dự án nghiên cứu về môi trường.

Mỹ mới đúng là quốc gia “ra ngõ gặp anh hùng”, chứ không phải Việt Nam.

4) Noi Gương Cổ Học Tinh Hoa:

Quyển Cổ Học Tinh Hoa có kể chuyện một nhà vua Tàu thời Chiến Quốc Xuân Thu muốn quy tụ chiêu hiền đãi sĩ nhằm phát triển đất nước mạnh hùng để tồn tại trước các lân bang hùng mạnh. Một hàn sĩ vô danh tiểu tốt hạng “tép riu” ngoài Đảng không ô dù đến xin bệ kiến long nhan để xin hiến kế. Gã hàn sĩ bảo: “Bệ hạ hãy phong cho hạ thần làm đại quan thì thiên hạ người giỏi người tài tự khắc đổ xô về xin phục vụ dưới trướng của bệ hạ ngay, vì họ nghĩ rằng cái thằng như hạ thần vô danh tiểu tốt thế kia mà còn được trọng dụng, huống hồ ta đây có mấy bằng Thạc Sĩ – Tiến Sĩ chắc chắn sẽ được Đức Kim Thượng kính trọng gấp vạn lần”. Vua nghe theo, và quả thực nhân sĩ trí thức từ khắp nơi hải ngoại đầy chất xám kéo về phục vụ đông hơn kiến, khiến thiên hạ hoan ca, bá tánh hoan lạc, non sông trở nên gấm vóc, đất nước được một thủa thới bình. Ở Việt Nam có gã vô danh tiểu tốt họ Hoàng tên Phước chữ lót là Hữu sẵn sàng hy sinh ra làm đại quan để câu nhữ các lá mùa thu bay trở về phụng quốc thì chẳng mấy chốc nước nhà qua cơn bĩ cực đến hồi thới lai chăng.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến cuối năm 2019. Phải chăng đó là thời điểm để một tổ chức tư nhơn tầm cỡ Vịn Phất của Việt Nam tổng hợp, xem xét, quyết định trao cho công dân Hoàng Hữu Phước giải thưởng Anh Hùng 2019 trong lĩnh vực…múa bút (vì đã “dám dũng cảm” viết bài này) với phần thưởng gồm một bằng công nhận kèm một phong bì chứa một tờ giấy bạc mười ngàn đồng Việt Nam (tờ đơn vị tiền tệ nhỏ nhất Việt Nam in chỉ để đút vô khe máy bán nước giải khát tự động). Đầu tư nhỏ mà thu lợi lớn còn hơn đại (dự) án Casino.

5) Noi Gương Hoàng Hữu Phước:

Xin đọc bài Anh Hùng.

Tóm lại, phải noi gương 5 nguồn sáng trên, vì sự suy đồi đạo đức về “anh hùng” từng biểu hiện nơi sự việc đã được nêu trong bài Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái đã trở nên trầm trọng trầm kha khi một anh hùng dân tộc trở thành nội dung phát biểu cớt nhã của vị bí thư Đảng ở FOSCO và khi ngay cả những vị tướng cũng ra tay tham nhũng để bị xử tù khiến chà đạp thanh danh  bao “anh hùng liệt sĩ” và “anh hùng các lực lượng vũ trang” đã hy sinh xương máu và hạnh phúc cá nhân để những người lành lặn béo tốt ngoi lên hàng tướng lĩnh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Anh hùng: Anh Hùng  29-11-2018

Bầy tôi công bộc: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Bố tôi là vị anh hùng: Ba Tôi  18-6-2019

Casino: Luật Đặc Khu 20-7-2018, Luật Đặc Khu – Phụ Lục Cho Phần 2: Nhượng Địa và Thọ Nhượng  03-8-2018, Luật Đặc Khu – Phần 2  01-10-2018

Cảnh khuyển: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Còng tay các linh mục mặc áo chùng thâm: Công An Việt Nam Đã Hoàn Toàn Sai  08-11-2016

Donald Trump: Tôi Ủng Hộ Donald Trump  01-01-2016

Dùng bàn tay hoặc nắm đấm để xông vào cứu người khẩn cấp: Ba Tôi  18-6-2019

Đảng viên cao cấp Nguyễn Thị Quyết Tâm: Nguyễn Thị Quyết Tâm  22-01-2016

FaceBook: Mạng Xã Hội  14-8-2013

Giai cấp công nhân: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Hải Chiến Hoàng Sa: Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa) 28-7-2014

Hoàng Hữu Phước: Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước 10-11-2017

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Lực lượng yếu đuối dễ bị tổn thương: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Melania Trump: Vì Sao Donald Trump Bị Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Tập Trung Khai Thác Chỉ Những Thông Tin Tiêu Cực  09-11-2019

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Miinh Hoàng  25-01-2014

Nghĩa khí ái quốc của Hoàng Hữu Phước: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Người tài nô bộc: Hiền Tài 22-5-2019

Noi Gương Hoàng Hữu Phước: Anh Hùng  29-11-2018

Nhân sĩ trí thức: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Nhân tài nhiều như lá mùa thu: Hiền Tài 22-5-2019

Nhậu nhẹt: Rượu  27-5-2019,  Rượu Bổ và Tarmac  06-6-2019

Nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Những “anh hùng” như Stephen Willeford và Johnnie Langendorff:  Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Sự suy đồi đạo đức về “anh hùng”: Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái  23-9-2019

Thạc sĩ tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thời bao cấp tuyệt đối quốc doanh: Thời Bao Cấp: Sự Vô Đạo Đức Của Truyền Thông Chính Thống Việt Nam  19-12-2016

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Thông tuệ: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4- 2015

Thảm họa: Chặn Ngăn Thảm Họa  02-12-2016

Thổ Nhĩ Kỳ:  Quả Thôi Sơn: Nghịch Chiến Song Kỳ  23-6-2016

Thực quyền và thực uy: Về thực quyền, thực uy  26-11-2013

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Văn hóa Đức:  Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức  05-01-2016

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Vịn Phất: VinFast  22-8-2019Xách động giáo dân làm loạn:Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis)