Tức Ảnh, Đề Thơ

Hoàng Hữu Phước, MIB                                           

27-3-2020

Lúc 1 giờ sáng hôm nay – tức vẫn là ngày 26-3-2020 ở Hoa Kỳ – trên Twitter xuất hiện Tweet-không-lời sau:

Ngất ngày trước bức ảnh tuyệt diệu của không gian Tĩnh-Động, tôi đã ngay lập tức “comment” bằng một đoạn thơ như sau:

    Nose-to-tail inertly cars lying

    Leaf-canopied cozy homes leisurely sleeping

    Yawningly up the sluggish ablaze sun crawling

    And up up high above the clear blue sky some satellite orbiting

Không gian Tĩnh với toàn cảnh bên dưới gồm đường phố vắng lặng, ô tô bất động, những ngôi nhà ngái ngủ dưới tàng lá và tất cả nhuộm xám màu sáng sớm.

Không gian Động với toàn cảnh bên trên gồm mặt trời chói chang uể oải trườn bò lên bầu trời xanh sáng, và xa xa cao cao cao thật là cao có một vệt khói trắng buông lơi của một vật thể giống vệ tinh bay ngang mà tôi đoan chắc đó là vệ tinh thông tin AEHF-6 của Lực Lượng An Ninh Không Gian Quốc Gia USSF do Tổng Thống Donald Trump mới khai sinh để tiềm lực an ninh quốc phòng quốc gia có thêm một quân binh chủng, do hỏa tiễn AtlasV phóng đi từ Mũi Canaveral ngày 26-3-2020 như vũ khí đầu tiên của USSF vệ quốc từ không gian và ngay trên không gian.

Một bức ảnh tuyệt diệu làm sao.

Covid-19 không đình trệ các hoạt động vệ quốc.

Covid-19 không đình trệ các hoạt động khoa học kỹ thuật.

Covid-19 không đình trệ các cảm thụ mỹ thuật.

Và Covid-19 không đình trệ các cảm thụ thơ ca.

View Post

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt).

Tham khảo vài bài thơ khác:

Ballade: A Ballade of Childhood  12-1980

Sonnet: How to Overwhelm the Un-Overwhelmed 1987

Sonnet: Sagarmatha 2017

Both comments and trackbacks are currently closed.