Hoàng Hữu Phước Giữ Lời Hứa Ứng Cử Quốc Hội Khóa XV

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-02-2021

Ngày 19-4-2016, trong kỳ họp chót Quốc Hội Khóa XIII tại Hà Nội, tôi đã gởi đoạn hội thoại sau qua Viber đến Nghị Sĩ Lê Trọng Sang của Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

Nội dung “sự cố gây rối phá hoại” và báo tin cho Chủ Tịch Quốc Hôi thì quý độc giả có thể theo dõi tìm đọc tại bài Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đăng trên blog này ngày 14-6-2017.

Câu hỏi mọi người dễ dàng đặt ra ngay bây giờ là vì sao tôi đã không giữ lời hứa “không bao giờ nói gì về việc này trên blog của tôi”, vì chỉ mới sau 1 năm mà tôi đã công khai vụ việc cùng nội dung thư tôi gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lý do của tôi rất đơn giản:

(a) thư tôi gởi riêng Chủ Tịch Quốc Hội là để phản ảnh vụ việc vi phạm pháp luật của Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh/Ủy Ban Bầu Cử Thành phố Hồ Chí Minh khi một mặt dung dưỡng bọn cán bộ Đảng viên hưu trí phá hoại gây rối và gian lận kiểm đếm phiếu bầu để loại tôi ngay từ cái gọi là “hiệp thương tại nơi cư trú”, một mặt tiến hành mướn người đọc thế bài phát biểu của Trần Hoàng Ngân do Trần Hoàng Ngân không về dự “hiệp thương” mà ở lại Hà Nội để dự yến tiệc và đua hát Karaoke tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và tỷ lệ “bỏ phiếu” cho Trần Hoàng Ngân đạt tuyệt đối, mà đây là trò bỉ ổi rất có thể còn được áp dụng để loại những ứng cử viên chân chính ngoài Đảng nên tôi nhất thiết phải nêu gương xung phong cảnh báo;

(b) việc Trần Hoàng Ngân trở thành “Giám đốc Học Viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh” là việc tôi không thể nào tha thứ cho lãnh đạo Đảng và chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh trong sử dụng đề bạt cán bộ sai lầm sai bậy sai quấy làm nhục quốc thể; và

(c) việc Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Trần Hoàng Ngân vào Tổ Tư Vấn Kinh Tế Của Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam cho nhiệm kỳ 2016-2021 là giọt nước làm tràn ly vì tôi cho rằng đó là việc làm hoàn toàn sai của Thủ Tướng do Trần Hoàng Ngân không có bất kỳ năng lực gì để “tư vấn” cho Thủ Tướng về kinh tế trừ mỗi việc là y có thể giải thích cho Thủ Tướng những thuật ngữ kinh tế chuyên môn mà Thủ Tướng không hiểu. (Thủ Tướng tất nhiên không bao giờ có thể cho ra được bảng liệt kê “thành tích cá nhân” của Trần Hoàng Ngân trong “tư vấn Thủ Tướng” trong suốt nhiệm kỳ qua về “kinh tế”.)

Như vậy, tôi chưa bao giờ thất hứa – nhất là khẩu hiệu chủ đạo về “Chữ Tín” của tôi là “luôn giữ lời hứa đối với người lương thiện”. Nghị sĩ Lê Trọng Sang là một trong số ít nghị sĩ trong Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đối xử rất tốt với tôi.

Nay, giữ lời hứa với Nghị Sĩ Lê Trọng Sang đối với việc ứng cử “nhiệm kỳ 2021-2026 nếu sức khỏe cho phép”, khi nhận thấy sức khỏe của tôi hoàn toàn “cho phép” vì trên cả tuyệt vời và đã có thông báo bắt đầu nhận đơn ứng cử Quốc Hội Khóa XV 2021-2026, tôi quyết định nộp đơn ứng cử Quốc Hội Khóa XV.

Nhiều thân hữu khuyên tôi hãy chọn chuyển hộ khẩu về cư trú tại nhà của Má tôi ở Quận 3 là nơi tôi đã ở từ thời thơ ấu 1957 cho đến khi “ra riêng” lập gia đình 1987 và cũng là nơi mà cư dân kính trọng Ba Má của tôi và luôn dành thiện cảm cho tôi. Tôi đã đáp rằng tôi vẫn sẽ chọn Quận Phú Nhuận làm nơi “hiệp thương nơi cư trú” vì tôi có 3 điều rằng (a) tôi muốn xem Mặt Trận Tổ Quốc Quận Phú Nhuận có sẽ tiếp tục giỡ trò gian lận với tôi hay không, (b) tôi muốn có dịp chứng minh kỳ này tôi đã chuẩn bị tốt như thế nào để đấu tranh về pháp luật đối với các gian lận tại “hiệp thương nơi cư trú”, và (c) tôi luôn theo chân lý rằng nếu tôi bị loại thì đó là điều bất hạnh của Quốc Hội Việt Nam chứ không vì tôi không được “cử tri” đánh giá cao bằng các ứng viên khác toàn là chức sắc của Đảng và chính quyền.

“Cử tri” ư? Những người không cần gặp Trần Hoàng Ngân bằng xương bằng thịt theo luật định tại “hiệp thương nơi cư trú” ư?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế (Curtin University), Giảng-sư Anh-văn (English Lexicology, British Civilization, British & American Literature, Composition, Academic Writing, Grammar, Speaking, Debating, Business Interpretation, Translation, và Business Contracts) tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Đại Học Văn Lang, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, American Business College of California, Trường Sinh Ngữ Số 1 Sở Giáo Dục TP HCM, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật TP HCM, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, Trung Tâm Ngoại Ngữ Lý Phong, v.v.; Ciceronian Orator; Supremo Logographer; Nhà Biện-thuyết; Aesopian Satirist; Nhà Lập-pháp và Lập-Hiến Khóa XIII

Twitter: @HoangHuuPhuoc & @RealHoangHPhuoc

Parler: @hoanghuuphuoc

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam

Telegram: @hoanghuuphuocvietnam

Spreely: HoangHuuPhuoc

Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc

LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc 

WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Nghị Sĩ Lê Trọng Sang 23-01-2018

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016 

Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Ngoài Đảng 13-4-2020

Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  14-6-2017

Both comments and trackbacks are currently closed.