Cô Lại Thu Trúc Phủ Nhận Giá Trị Công Văn Của Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Dân Cử Khóa XIIIGiảng-sư Anh-vănNhà Biện-thuyết, Nhà Thấu Thị

11-5-2021

Ngày 10-4- 2021, Cô Lại Thu Trúc có gởi Đơn Tố Cáo Đảng Viên Thoái Hóa Tự Diễn Biến Của Chính Quyền Và Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh Câu Kết Với Bọn Phản Động “Hội Long Hoa” Trong Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV.

Hôm nay Cô Lại Thu Trúc nhận được thư của Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27 Quận Bình Thạnh mà Cô cho rằng không có giá trị pháp lý và Cô gởi đơn tố cáo Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27 Quận Bình Thạnh đến các cơ quan Trung Ương tại Hà Nội, có “đồng kính gởi” đến tôi.

Nhận thấy đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia mà Cô Lại Thu Trúc – và những công dân có trách nhiệm như Cô – có quyền phản ảnh trực tiếp với các cơ quan chức năng một cách danh chính ngôn thuận, tôi đồng ý đăng lại toàn văn đơn tố cáo của Cô như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

ĐƠN TỐ CÁO MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 27 QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAO CHE CHO THỦ LĨNH PHẢN ĐỘNG HỘI LONG HOA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, LÀ MẦM MỐNG TIỀM TÀNG NGUY HẠI CHO SỰ TỒN VONG CỦA ĐẤT NƯỚC

Kính gửi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam

                 Bộ Trưởng Bộ Công An

                 Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

                 Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026)

Đồng kính gởi: Ông Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Dân Cử Quốc Hội Khóa XIII

Tôi ký tên dưới đây là Lại Thu Trúc, ngụ tại số 239 lô B, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, kính gửi đơn này để tố cáo Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh, bao che cho Thủ lĩnh phản động “Hội Long Hoa” tại TP.Hồ Chí Minh, là mầm mống tiềm tàng nguy hại cho sự tồn vong của đất nước với nội dung như sau:

Ngày 09-04-2021 tôi có gửi thư tố cáo đến Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Trưởng Bộ Công An, Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026), đồng kính gửi ông Hoàng Hữu Phước, Nghị sĩ Khóa  XIII, với nội dung tố cáo Nguyễn Thái Hồng là thủ lĩnh Hội Long Hoa tại TP.Hồ Chí Minh (đính kèm đơn tố cáo đã gửi ngày 09-04-2021).

Tôi xin khẳng định tôi không hề gửi đơn tố cáo ngày 09-04-2021 cho Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; do vậy việc Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh, gởi thư trực tiếp trả lời tôi là điều không đúng nguyên tắc Nhà Nước Pháp Quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tôi cũng sẽ không bao giờ gửi bất cứ đơn thư nào cho các cơ quan tại TP. HCM do lo sợ bị họ trù dập và tìm cách thủ tiêu chứng cứ và hóa giải mọi vi phạm liên quan đến an ninh trật tự.

Sáng ngày 11-05-2021 tôi nhận được qua phát chuyển nhanh công văn số 02/CV-MTTQ-BTT do bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh, ký ngày 10-05-2021 cho thấy các điều nguy hiểm sau đây:

A- BAO CHE PHẢN ĐỘNG HỘI LONG HOA VÀ TÌM CÁCH TRIỆT TIÊU Ý THỨC TỐ CÁO PHẢN ĐỘNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA CÔNG DÂN:

Mặc dù trong đơn tố cáo ngày 09-04-2021 tôi đã dũng cảm gửi đơn tố cáo nhằm bảo vệ sự an nguy của đất nước có đính kèm tài liệu với nội dung cực kỳ phản động của Nguyễn Thái Hồng, Phó Ban Liên Lạc Kiều Bào Lào –Thái Lan theo đơn đã gửi. Nội dung phản động cho thấy Nguyễn Thái Hồng không chỉ phủ nhận vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà còn biên soạn nhiều tài liệu kêu gọi mọi người tham gia hội phản động Hội Long Hoa. Ngoài ra, tôi không hề gửi đơn cho bất cứ cơ quan nào tại TP. HCM, nhưng thay vì chờ đợi kết luận điều tra của Bộ Công An và các cơ quan trung ương liên quan đến vấn đề phản động thì Chủ Tịch MTTQ Phường 27, Quận Bình Thạnh, bà Lê Thị Thanh Vân lại gửi một công văn với mục đích che đậy hành vi chống phá nhà nước của Nguyễn Thái Hồng và nhằm triệt tiêu ý thức bảo vệ đất nước của công dân Lại Thu Trúc bằng cách nêu trong công văn rằng: “Ông Nguyễn Thái Hồng làm tổ trưởng tổ dân phố 33, khu phố 3, phường 27, quận Bình Thạnh đã 6 năm trong thời gian làm tổ trưởng tổ dân phố ông luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.”

Một người là thủ lĩnh Hội Long Hoa, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam lại được Chủ Tịch MTTQ phường 27, Quận Bình Thạnh ngang nhiên xưng tụng là “luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước” khiến tôi không chỉ lo lắng cho tình hình an ninh trật tự của TP. HCM mà còn lo lắng cho bản thân tôi sẽ gặp nguy hiểm, bị trù dập, và gia đình tôi sẽ bị địa phương gây khó khăn do đã có sự bao che bè phái trong vụ việc này.

Tôi rất tin tưởng các cơ quan trung ương sẽ điều tra vụ việc tố cáo phản động này một cách minh bạch. Nếu như các cơ quan tại Quận Cầu Giấy Hà Nội đã không bao che việc vi phạm pháp luật của Câu Lạc Bộ Tình Người và dũng cảm công khai xác nhận là có một số công chức, đảng viên tham gia Câu Lạc Bộ Tình Người thì MTTQ Phường 27 Bình Thạnh làm thay quyền các cơ quan trung ương, không cần chờ cơ quan điều tra của Bộ Công An kết luận mà khẳng định luôn là Nguyễn Thái Hồng “tuân thủ pháp luật”. Phải chăng đây là cách MTTQ Phường 27, quận Bình Thạnh, cổ súy công dân tại địa phương cứ thoải mái tham gia Hội Long Hoa và vẫn được công nhận là “tuân thủ pháp luật” nếu cùng phe cánh? Sự che đậy để bảo vệ danh tiếng của địa phương đã đặt lên trên những nguy cơ tiềm ẩn của nhóm phản động Hội Long Hoa.

B- ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG AN VÀ CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI KHI TÔI ĐÃ DŨNG CẢM GỬI ĐƠN TỐ CÁO BỌN PHẢN ĐỘNG HỘI LONG HOA TẠI TP. HCM

Mặc dù tôi không hề gởi đơn tố cáo phản động Hội Long Hoa tại TP. HCM cho bất kỳ cơ quan nào tại TP. HCM nhưng nay nhận được công văn số số 02/CV-MTTQ-BTT do bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh, ký ngày 10-05-2021 cho thấy đã có sự hấp tấp không chờ kết luận điều tra của Bộ Công An mà tìm cách bao che, hóa giải mọi vi phạm pháp luật khi khẳng định thủ lĩnh Hội Long Hoa Nguyễn Thái Hồng đã luôn tuân thủ pháp luật. Vì vậy, việc lo lắng cho an nguy của tôi và gia đình tôi là có cơ sở. Vì vậy, đề nghị Bộ Công An và các cơ quan trung ương một mặt điều tra phản động Hội Long Hoa tại TP.HCM để bảo vệ an nguy của đất nước, một mặt có biện pháp bảo vệ tôi và gia đình tôi không bị nguy hiểm hoặc bị trù dập kể từ thời điểm gửi đơn tố cáo.

Đính kèm theo đơn tố cáo này là đơn tố cáo đã gửi ngày 09-04-2021 và xin khẳng định một lần nữa tôi sẽ chỉ cung cấp chứng cứ khi gặp mặt trực tiếp Bộ Trưởng Bộ Công An (nếu có yêu cầu), với sự chứng kiến của ông Hoàng Hữu Phước, Nghị sĩ Dân cử Khóa XIII, và không gửi đơn hoặc tiếp xúc gặp mặt trực tiếp bất kỳ cơ quan nào tại TP.Hồ Chí Minh để tránh việc bị tiêu hủy chứng cứ và quy chụp, vu cáo ngược trong các buổi tiếp xúc như vậy. Ngoài ra, cũng nhằm mục đích bảo vệ bản thân, tôi sẽ đồng thời tiếp tục gửi đơn tố cáo này qua đường bưu điện và kính thỉnh cầu ông Hoàng Hữu Phước công khai nội dung đơn trên blog của ông.

Trân trọng,

Lại Thu Trúc

********

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế (Curtin University), Giảng-sư Anh-văn (English Lexicology, British Civilization, British & American Literature, Composition, Academic Writing, Grammar, Speaking, Debating, TranslationBusiness Interpretation, và Business Contracts) tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Đại Học Văn Lang, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, American Business College of California, Trường Sinh Ngữ Số 1 Sở Giáo Dục TP HCM, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật TP HCM, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, Trung Tâm Ngoại Ngữ Lý Phong, v.v.; Ciceronian Orator; Supremo Logographer; Nhà Biện-thuyết; Aesopian Satirist; Nhà Lập-pháp và Lập-Hiến Khóa XIII

Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh)

Twitter: @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh)

Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

Telegram: @hoanghuuphuocvietnam (tham gia từ 2021 bằng tiếng Anh)

Spreely: HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2021 bằng tiếng Anh)

Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt)

LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt)

WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Both comments and trackbacks are currently closed.