Nhật Ký Người Việt do VTV1 phát sóng ngày 01/7/2021

Hoàng Hữu Phước, MIB, Chính Trị GiaGiảng-sư Anh-vănNhà Biện-thuyết, Nhà Thấu Thị

03-7-2021

Ngày Đầu Tiên Việt Nam Xuất Khẩu Gạo Có Giá Trị Thương Mại

Nhật Ký Người Việt do VTV1 phát sóng ngày 01-7-2021

https://vtv.vn/video/nhat-ky-nguoi-viet-01-7-2021-508381.htm

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế (Curtin University), Giảng-sư Anh-văn (English Lexicology, British Civilization, British & American Literature, Composition, Academic Writing, Grammar, Speaking, Debating, TranslationBusiness Interpretation, và Business Contracts) tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Đại Học Văn Lang, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, American Business College of California, Trường Sinh Ngữ Số 1 Sở Giáo Dục TP HCM, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật TP HCM, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, Trung Tâm Ngoại Ngữ Lý Phong, v.v.; Ciceronian Orator; Supremo Logographer; Nhà Biện-thuyết; Aesopian Satirist; Nhà Lập-pháp và Lập-Hiến Khóa XIII

Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh)

Twitter: @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh)

Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

Telegram: @hoanghuuphuocvietnam (tham gia từ 2021 bằng tiếng Anh)

Spreely: HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2021 bằng tiếng Anh)

GETTR: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2021 bằng tiếng Anh)

Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt)

LinkedInhttps://www.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt)

WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tài liệu tham khảo thêm

Sử Liệu Duy Nhất Tồn Tại, Duy Nhất Đầy Đủ, Và Duy Nhất Chính Xác Về Chuyến Xuất Khẩu Gạo Đầu Tiên Có Giá Trị Thương Mại Của Việt Nam  05-01-2021

Người Đầu Tiên Góp Phần Đưa Hạt Gạo Đi Xa  08-02-2021

Xuất Khẩu Gạo 05-01-2021

15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần  09-01-2015

Both comments and trackbacks are currently closed.