Siêu Quát Tùng Tuy Ư?

Hoàng Hữu Phước, MIB, Chính Trị GiaGiảng-sư Anh-vănNhà Biện-thuyết

12-01-2022

Tự Đức chỉ là một ông vua Việt Nam tầm thường mà danh xưng phóng đại tự tôn sĩ diện kiểu quan lại Việt gọi là “Hoàng Đế”. Tự Đức không từng là ông vua có bất kỳ công trạng gì đối với tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Ông ta thậm chí không từng có tên trong nền văn học sử nước nhà, bất kể có tên trên một tác phẩm văn học nào đó ra hồn của chính ông ta hoặc trong bất kỳ hành động nào có tác động tích cực thúc đẩy cho một thời hoàng kim nào đó của văn học Việt Nam tương tự như thời Phục Hưng lừng lẫy của Âu Tây hoặc thời Thịnh Đường lừng lẫy của Tàu.

Ấy vậy mà nhờ giới quan lại sĩ diện ngút trời của Việt Nam chuyên bật que diêm soi kiếm cho bằng được cái để tôn vinh tán tụng phóng đại và nhờ mang vai vế thân phận môt vị vua mà Tự Đức khi thốt nên câu vô bằng vô chứng vô duyên

Văn như Siêu, Quát: vô Tiền Hán;

Thi đáo Tùng, Tuy: bất Thịnh Đường.

(nghĩa đen: Văn mà được như các ông Nguyễn Văn Siêu hay Cao Bá Quát thì thời Tiền Hán cũng không tìm thấy ai; còn Thơ mà đạt được ngang bằng các vị Tùng Thiện Vương hay Tuy Lý Vương thì đời Thịnh Đường cũng không hề có)

và dù câu phán trên rất kém về đối (“Tiền” tách riêng không thể đối ý với “Thịnh”, còn “Tiền Hán” nguyên cụm tức “Tây Hán” thì nói về cả một triều đại lịch sử địa chính trị nên không thể ở thế đối ý với “Thịnh Đường” vốn chỉ liên quan đến thơ Đường trong văn học sử triều đại “Đại Đường”),

thì ngay lập tức cái câu hoàn toàn kém ấy cứ nghiễm nhiên được tung hê chạm khắc vào đền đài văn học sử Việt Nam dù chỉ là giai thoại mà không bao giờ liên quan dính khắn vào bất kỳ thực tiễn giá trị văn chương nào.

Với tư cách người duy nhất ở Việt Nam hiện nay không những có thực tế kinh qua toàn bộ nền giáo dục trung học Việt Nam Cộng Hòa và phát huy tri thức từ nền giáo dục ấy cho đến ngày nay mà lại còn trữ lưu tri thức ấy cho đến ngày nay cũng như thực hành cho đến ngày nay, tôi có thể khẳng định 5 điều sau đây:

a) Toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông và học thuật hàn lâm Việt Nam Cộng Hòa không hề xem trọng Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Vương, và Tuy Lý Vương; vì vậy,

b) Không một sách giáo khoa nào của Việt Nam Cộng Hòa đưa bất kỳ tác phẩm nào của Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Vương,Tuy Lý Vương vào chương trình giáo dục trung học; và

c) Không kỳ thi Tú Tài 1 hoặc Tú Tài 2 hoặc Tú Tài Toàn Phần nào của Việt Nam Cộng Hòa ra bất kỳ đề thi Văn Học nào về Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Vương,Tuy Lý Vương; dẫn đến một thực tế rằng

d) Không bất kỳ ai đưa ra được tên/những tên của “cái Văn” nào của Nguyễn Văn Siêu Cao Bá Quát là hạng thần thánh vượt qua “Văn” cụ thể của những văn nhân văn hào nào thuộc thời Tiền Hán, cũng như không bất kỳ ai đưa ra được tên/những tên của “cái Thơ” nào của Tùng Thiện VươngTuy Lý Vương là hạng thánh thần cao hơn “Thơ” cụ thể của những thi nhân thi hào nào của toàn thời Thịnh Đường cả; mà bằng chứng

e) Không những toàn bộ học sinh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chẳng học sâu gì về “Văn” của Nguyễn Văn Siêu Cao Bá Quát và “Thơ” của Tùng Thiện VươngTuy Lý Vương, mà cả thế giới Hán Học (trong đó có Tàu, Nhật, và Hàn) cũng không ai tán tụng bất kỳ cái tên nào trong 4 cái tên được Tự Đức tự tung tự tác tự phóng đại đặt tư thế ngồi chồm hổm trên đầu thiên hạ đó, cũng như không ai nghiên cứu về các tác phẩm “Văn” của “Thần Siêu, Thánh Quát” và “Thơ” của hai vị thuộc “Tam Đường” cả.

Bài này không hề xúc xiểm gì đến Tự Đức, vì sự thật luôn là sự thật: ông ta chưa từng là nhân vật nổi bật về văn chương.

Bài này càng không xúc phạm gì đến Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Vương,Tuy Lý Vương, vốn là những vị thực tế cũng có chút ít tiếng tăm dù được đồn thổi phóng đại về văn chương chữ nghĩa trong lịch sử đau thương đầy biến cố thời cuộc của nước non này, và vì sự thật luôn là sự thật: không bất kỳ ai nêu được cụ thể xem Siêu/Quát/Tùng/Tuy nổi bật hơn những nhà văn nào thời Tiền Hán và những nhà thơ nào thời Thịnh Đường.

Bài này chỉ nêu lên 3 thực tế đau xót sau:

1) Văn học sử trong chương trình giáo dục trung học ở Việt Nam dù là của Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đã không bao giờ trên cơ sở chuẩn mực, đúng đắn, khoa học, hàn lâm.

2) Vị thế của các tác phẩm văn học sử Việt Nam không hề trên cơ sở giá trị văn học thật sự của ngôn ngữ Việt Nam và nền văn học sử Việt Nam mà mọi sự tôn vinh đều theo công thức chính trị hóa như

a– Việt Nam Cộng Hòa: Ngô Đình Diệm người “phong kiến thủ cựu thờ Mỹ Ki-Tô Americanism-Catholicism” cực lực phê phán các nội dung dâm tình và gọi những ai cổ súy cho văn học dâm tình như Truyện Kiều là người “đội bộ sinh thực khí (tức bộ phận sinh dục) trên đầu”, dẫn đến thực tế trong toàn bộ lịch sử tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ Truyện Kiều được đưa vào các sách giáo khoa văn học hay thi Tú Tài ở bậc trung học;

b– Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa/Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: các tác phẩm văn thơ có giá trị cực cao về văn học Việt, văn học sử Việt, và ngôn ngữ Việt như của Tự Lực Văn Đoàn đã bị cực lực phê phán bởi những người “cách mạng thờ chủ nghĩa cộng sản Marxism-Communism” và đưa những tác phẩm có giá trị khả nghi không những vì chưa đạt thời gian tính cho một giá trị hàn lâm đích thực mà còn cổ súy cho thứ văn học phi-hiện-thực bị Hoàng Hữu Phước vạch trần trong bài Cái Sai Của Văn Học Hiện Thực Phê Phán đăng năm 2015. 

3)  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khỉ thấy nước ngoài có dịch Truyện Kiều ra tiếng nước họ thì xem Truyện Kiều như kiệt tác rồi yên tâm cho dạy Truyện Kiều ở trung học (để học sinh biết thế nào là “vành ngoài” với “vành trong” tức bộ phận cơ thể phụ nữ mà từ ngữ Hán-Việt thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là “đại âm thần” và “tiểu âm thần”, thế nào là tiết hạnh nữ nhân khi chồng là Từ Hải vừa bị giết đã hầu hạ tình dục ngay cho kẻ giết chồng mình, thế nào là kỳ thị chủng tộc khi hân hoan hầu hạ tình dục cho đại quan Tôn Hiến trắng trẻo giết chồng nhưng nhảy sông tự tử ngay khi bị đem tặng cho “thổ quan” tức tù trưởng người dân tộc thiểu số đen đúa, v.v. và v.v.) chứ không có khả năng có các công trình biên khảo nghiên cứu phê bình văn học nào ra hồn bằng tiếng Anh để phổ biến toàn thế giới cho nhân loại phải biết thế nào là lễ độ với Thần Siêu, Thánh Quát, Tam Đường.

Là người sáng tạo bậc nhất Việt Nam về lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tôi có thể cho ra một câu đối Hán-Việt-Anh đầu tiên của văn học sử Việt Nam đương nhiên xuất sắc hơn câu của Tự Đức như sau:

Anh như Hoàng Phước: vô Tiền Vít

Võ đáo Anh Văn: bất Hậu Bơn.

(nghĩa đen: Anh văn English mà được như Hoàng Phước tức Hoàng Hữu Phước thì ở Việt Nam từ thời Covid trở về trước chẳng tìm thấy ai bằng; Còn võ lược mà được như Anh Văn Mr Văn tức Võ Nguyên Giáp thì cả thế giới từ thủa Trân Châu Cảng Pearl Harbor trở về sau làm gì có ai sánh).

Hai câu trên giá trị văn học hơn câu của Tự Đức ở chỗ sẽ không bất kỳ ai trên đời có thể chống lại hai sự thật mang tính chân lý về Hoàng Hữu Phước và Võ Nguyên Giáp, cũng như về những gì liên quan đến hai ông này, rằng thời kỳ Tiền Covid-19 không bất kỳ giáo sư tiến sĩ bác học bác vật Việt Nam bất kể ngành nào giỏi Tiếng Anh bằng hoặc hơn giảng sư Anh Văn đại học Hoàng Hữu Phước vì Hoàng Hữu Phước chỉ mới tiết lộ trọn vẹn bí kíp học giỏi tiếng Anh trong bài Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước năm 2019 sau khi Covid-19 xuất hiện toàn cầu; còn nhân loại kể từ sau Trận Trân Châu Cảng cho đến ngày tận thế thì cách chi mà có vị tướng lĩnh quân đội siêu cường hay siêu nhược nào dám vượt mặt giáo viên Việt Sử tiểu học Võ Nguyên Giáp.

Chỉ có kẻ kiêu căng tự phụ lếu láo vô bằng vô chứng vô duyên kiểu Tự Đức mới bảo người luôn trung thực hữu bằng hữu chứng hữu duyên như Hoàng Hữu Phước kiêu căng tự phụ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế (Curtin University);  Cử-nhân Anh-Văn (HCMC Faculty of Letters & HCMC University); Giảng-sư Anh-văn (các phân môn English Lexicology, British Civilization, British & American Literature, Composition, Academic Writing, Grammar, Speaking, Debating, TranslationBusiness Interpretation, Business Contracts) tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Đại Học Văn Lang, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, American Business College of California, Trường Sinh Ngữ Số 1 Sở Giáo Dục TP HCM, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật TP HCM, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, Trung Tâm Ngoại Ngữ Lý Phong, v.v.; Ciceronian Orator; Supremo Logographer; Nhà Biện-thuyết; Aesopian SatiristLegislator (Nhà Lập-pháp và Lập-Hiến Khóa XIII)

Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ năm 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ năm 2017 bằng tiếng Anh)

LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ năm 2008 bằng tiếng Anh và Việt)

WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ năm 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Ghi chú:

Phát huy tri thức từ nền giáo dục ấy: Xin xem mục 38 (các sáng tác thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú của Hoàng Hữu Phước) ở bàiTổng 858 Bài Viết Trên Blog Này Tính Đến Ngày 02-12-2021 Theo 57 Nhóm Chủ Đề 

Both comments and trackbacks are currently closed.