About – Giới thiệu Blog này

Blogs này dành đăng những bài viết mới của Hoàng Hữu Phước vừa được đăng trên các blog riêng như http://hhphuoc.blog.com, http://antichina.blog.com, http://hoanghuuphuocvietnam.blog.com, http://hoanghuuphuocthamluan.blog.com, và http://hoanghuuphuocteachers.blog.com. Các blogs mới khác đăng các bài viết của Hoàng Hữu Phước bằng tiếng Anh sẽ được tiếp tục giới thiệu thêm.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s