Ba Que Trên LinkedIn

Bài đăng trên LinkedIn: “A Fake or a Hoax” và “A Scam on LinkedIn”

Hoàng Hữu Phước, MIB

06-12-2016

1) A Fake or a Hoax

 scam-1

Ba Que Xỏ Lá

Hoàng Hữu Phước, MIB

05-11-2016

Tôi thấy trên LinkedIn có gả này hê rằng trước đây y là Phó Giám Đốc cho một công ty gọi là MYA Bizcorp.

scam-4

Với tư cách chủ nhân của MYA BizCorp, tôi qua đây khẳng định rằng kẻ nói trên chưa từng được tôi tuyển dụng để làm việc cho tôi hay cùng làm việc với tôi tại MYA BizCorp hay tại bất kỳ công ty nào dưới quyền giám quản của tôi.

Theo quy định nghiêm ngặt nhất và thực hành tốt nhất của tôi thì đội ngũ nhân viên của tôi phải được tôi chọn lựa kỹ nhất từ các học trò tài năng nhất và trung tín nhất của tôi; không bất kỳ ai khác có được bất kỳ cơ may nào để được làm việc cho tôi.

Thông tin từ cái gã nói trên có thể là láo xạo hoặc bịp lừa; tuy nhiên, dù xạo hay lừa thì chẳng thứ nào được chấp nhận trên một trang mạng nghiêm túc và chuyên nghiệp như LinkedIn cả.

Quý vị có thể kiểm tra online đối với MYA BizCorp hay MYA Bizcorp (Doanh Thương Mỹ Á) để biết chắc chắn rằng công ty của tôi là pháp nhân duy nhất trên toàn Việt Nam mang tên công ty như thế.

Nội dung trên kính trình quý vị để tường và cảnh giác.

Trân trọng,

Hoàng Hữu Phước

www.myabiz.biz

2) Scam on LinkedIn

 scam-3

Bịp Bợm

Hoàng Hữu Phước, MIB

06 December 2016

Cách nay một tháng tôi có đăng trên web này một bài mang tên “A Fake or a Hoax” nói về một gã gọi là Thanh Luan Nguyen vốn đã khoe rằng y trước đây là Phó Giám Đốc tại công ty MYA Business Corporation của tôi.

Tuy nhiên, tôi lại vừa phát hiện gã ấy đã dựng một hồ sơ mới trên LinkedIn dưới tên gọi mới ngắn hơn là Luan Nguyen và một chức danh mới to lớn hơn là Chủ Tịch kiêm CEO của một công ty mới lạ hoắc là MZA Business Corporation ắt tọa lạc đâu đó trên Hỏa Tinh chứ không phải trên Địa Cầu hoặc chí ít là không ở Việt Nam.

Gã này đã sao chép một số phần các thông tin về tiểu sử, kinh nghiệm làm việc và học lực của tôi như đăng trên phần thông tin cá nhân của tôi tại LinkedIn (xin vui lòng xem mấy thứ đó của hắn tại https://www.linkedin.com/in/luan-nguyen-3b5787131 và so sánh với nguyên mẫu của tôi ở https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc).

May mắn là hắn đã không lấy ảnh chân dung của tôi để làm ảnh của hắn.

scam

Có lẽ hắn bị loạn trí.

Có lẽ hắn đang định lừa bịp ai đó trong cộng đồng LinkedIn.

Thông tin trên được báo đến quý vị để tường và cảnh giác.

Trân trọng,

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

www.myabiz.biz

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.