Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Phải Chấn Chỉnh Ngay Báo Tuổi Trẻ

Cảnh Báo Của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

10-8-2020

Hàng chục năm trước tôi đã hay nhắc đi nhắc lại trên blog này nhận định của bậc triết nhân hàng ngàn năm trước trên Thư và Kinh rằng thiên hạ từ cổ chí kim chỉ có 5 hạng gồm (a) hạng đại đẳng vừa chào đời đã thông tường tức…biết thông thạo và tường tận mọi thứ chân-thiện-mỹ đến độ được gọi là Vạn Tuế Sư Biểu hoặc Thiên Tuế Sư Bảo hoặc Ức Tuế Sư Kêu, (b) hạng cao đẳng học một biết mười tức gỏi hơn thầy, (c) hạng trung đẳng học một biết một tức giỏi như thầy, (d) hạng hạ đẳng học một biết phân nửa nên mới rặn són ra câu “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” để tự an ủi cha mẹ mình có tiền nên có cho mình đến trường xịn để học và hở cái gì cũng quà cáp cho thầy để tạ ơn thầy dạy cho nửa chữ vốn tốt hơn một phần tư chữ, và (e) hạng ngoại hạng tức không thể xếp vô bất kỳ hạng nào vì dành cho những ai không những chủ động chọn thầy đại ngu để học mà còn tích cực cố gắng khủng ngu để ngu hơn thầy và nếu có thầy giỏi bảo ban dạy dỗ miễn phí cảnh báo đủ điều vẫn không nghe để mọi sự tầy huầy vô phương cứu chữa.

Hôm nay Cô Lại Thu Trúc (blogger nổi tiếng trên mạng doanh nhân emotino.com có nhiều bài viết về kinh tế được đăng lại trên Sài Gòn Thời Báo và đã nghỉ viết blog từ năm 2013 sau khi thấy Tuổi Trẻ tổng tấn công tôi vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu mà Đảng vẫn để yên cho bọn loạn Đảng xúc phạm một nhà ái quốc, nên chỉ thỉnh thoảng “sang chảnh” bỏ ra dăm ba phút viết dăm ba thư gởi…Tổng Thống Hoa Kỳ sau khi dành ra ba bốn tháng viết vô thiên lủng tâm thư gởi lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam khiến “chúng ghét” đến độ khi Cô tự ra ứng cử Quốc Hội Khóa XIV năm 2016 thì lúc “Hiệp Thương Lần 1” đã bị bọn phá hoại nhao nhao nhạo báng rằng cô “hãy ứng cử tổ phó dân phố”, còn Hoàng Hữu Phước bị bọn phá hoại nhao nhao nhạo báng rằng ông “cướp công Bà Ba Thi” dù cái con mẹ vô dụng ấy thì Hoàng Hữu Phước chưa bao giờ dành dù chỉ một giây để tỏ lòng kính trọng trong đời, trong khi Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nín thinh “cướp ghế” của Hoàng Hữu Phước để dâng cho Trần Hoàng Ngân  khiến Hoàng Hữu Phước phải tố cáo lên Quốc Hội và chửi cha mắng mẹ Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho đến tận kỳ Covid-19 này vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ nên mắng nhiếc luôn Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, gởi Viber đến tôi tin nhắn sau

Tôi mở đường link và đọc bài này:

và có thể nói ngay rằng Báo Tuổi Trẻ đã vi Hiếnphản Đảng.

Không cần nhắc lại các nội dung của các bài tôi đã cảnh báo về Báo Tuổi Trẻ chẳng hạn như bài Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ hoặc Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography, tôi chỉ nêu ngay cái Tứ Đại Tội của Báo Tuổi Trẻ về sự vi hiến và phản Đảng của Báo Tuổi Trẻ khi “giật tít câu view” về Tổng Thống Donald Trump để tham gia nhóm “Tứ Đại” như sau:

Làm Nhục Quốc Thể nột cách công khai và bằng công cụ báo chí hiện đại của Đảng được xây nên từ tiền thuế của dân khi chứng minh cho thế giới thấy 12 điều tồi tệ rằng

(i) nhà báo không biết ngoại ngữ nên không đọc được tài liệu nước ngoài,

(ii) nhà báo vì không đọc tài liệu nên không hiểu quyền lực và quyền hạn Tổng Thống Mỹ thế nào và uy lực của một “sắc lệnh tổng thống” ra sao,

(iii) nhà báo Việt Nam không biết sử dụng máy vi tính nên không biết có công cụ tìm kiếm như Google Search thậm chí bằng tiếng Việt,

(iv) tòa soạn không có tôn ti trật tự của một tòa soạn bài bản văn minh nên ai muốn viết gì thì cứ viết mà không có sự giám sát chịu trách nhiệm nội dung của tổng biên tập,

(v) nhà báo và tòa soạn như thế nên tất các đại học Việt Nam có phân khoa báo chí chỉ dạy sinh viên môn Lịch Sử Đảng và Chủ Nghĩa Mác-Lê để nhanh chóng vào Đảng chứ không cần nghiệp vụ báo chí,

(vi) nhà báo vì vậy không có đạo đức nghề nghiệp khi “giật tít câu view” viết rằng “Tổng Thống Mỹ qua mặt Quốc Hội” để chửi cha mắng mẹ Hoa Kỳ là nước mọi rợ không có Hiến Pháp chẳng có luật lệ nên Tổng Thống ỷ mình là người đứng đầu đất nước + đứng đầu chính phủ + đứng đầu tất cả các lực lượng vũ trang nên muốn “qua mặt Quốc Hội” thì cứ qua,

(vii) nhà báo và tòa soạn gieo rắc tin giả Fake News,

(viii) nhà báo và tòa soạn gieo rắc sự ác cảm và lòng thù ghét chê bai nơi độc giả Việt Nam nhằm vào nền chính trị nước Mỹ và lãnh đạo tối cao của nước Mỹ,

(ix) nhà báo và tòa soạn làm bậy như thế phải chăng do có sự giật dây của ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam,

(x) tất cả dẫn đến sự nghi hoặc rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam thiên về Trung Quốc nên để công cụ báo chí của Đảng chăm chỉ kiếm tìm chỉ đăng những thông tin một chiều khai thác toàn tin thuộc loại chống đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ và tự do chêm những từ ngữ sai bậy về tất cả những việc làm hiến định của Tổng Thống Hoa Kỳ, mà chung quy lại thì

(xi) nhà báo và tòa soạn Tuổi Trẻ hoàn toàn thiếu tri thức nên không biết trong suốt vài trăm năm lịch sử đã qua của Hoa Kỳ thì chỉ có mỗi Tổng Thống William H. Harrison là không ban hành một sắc lệnh nào trong khi Tổng Thống Franklin D. Roosevelt ban hành những 3.522 sắc lệnh còn Tổng Thống Donald J. Trump mới ban hành chỉ có 177 sắc lệnh so với 276 của vị tiền nhiệm là Tổng Thống Barack Obama, ắt do

(xii) Việt Nam hiến định Quôc Hội là cao nhất còn Chủ Tịch Nước không có quyền gì thực tế cả trừ quyền hiếm hoi thực hiện lệnh Đảng như trong phong tướng và tuyên bố chiến tranh nên tự biên tự diễn rằng Tổng Thống Mỹ “qua mặt Quốc Hội” ư?

Chỉ với một cái “tít” có hai từ rất hèn hạ và sai bậy “qua mặt” mà Báo Tuổi Trẻ có thể gây ra những 12 điều tồi tệ nơi ý nghĩ bất kỳ nhà báo chân chính nào của Mỹ Quốc. Như vậy, Báo Tuổi Trẻ đã làm nhục quốc thể. Phải chăng đây là đặc quyền của “công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam”?

Cái đại tội làm nhục quốc thể còn đồng nghĩa với các đại tội phản Đảng, phản quốc, và phản dân. Gọi là Tứ Đại Tội vậy.

Báo Tuổi Trẻ phải chăng sau khi nắn gân Đảng bằng cách tổng tấn công làm nhục Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu rồi thấy Đảng nín thin ngậm bồ hòn làm ngọt nên lấn tới, tự cho là mình có quyền làm nhục quốc thể hay sao?

Hãy tiếp tục tấn công Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước – nếu dám vuốt râu hùm và nếu có bịnh thần kinh muốn húc đầu vô đá – chứ xin hãy đừng làm nhục danh dự quốc gia như thế!

Báo chí mà làm nhục quốc thể thì báo chí đã làm nhục Đảng và chống Đảng tức phản Đảng.

Chân lý thấu thị của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước rất rõ ràng, khúc chiết, chính xác là: ở Việt Nam thì bất kỳ quan chức/công chức/viên chức nào viết hay nói bất kỳ điều gì nhạo báng chê bai xúc xiểm Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump thì kẻ đó đích thị là tay sai liếm gót giày và đội đít Trung Quốc!  Chỉ có những công dân Việt Nam ngoài Đảng và ngoài “hệ thống chính trị” mới có quyền tự do ngôn luận để nhạo báng chê bai xúc xiểm nói xạo về Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump và nước Mỹ của ông ấy.

Là công cụ thì phải biết thân phận công cụ. Đừng có đũa mốc mà chòi mâm son!

Nếu chẳng biết cái thá gì về làm báo thì hãy chịu khó copy lại nguyên văn tin tức của Thông Tấn Xã Việt Nam như thủa ban đầu mới Giải Phóng.

Hy vọng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc loại e (hạng ngoại hạng) của 5 hạng người trong thiên hạ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Báo Tuổi Trẻ: Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ 16-10-2014

Báo Tuổi Trẻ: Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography 11-11-2016

Bọn loạn đảng: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn 14-12-2016

Cướp công Bà Ba Thi: Bà Ba Thi  18-6-2020

Hoàng Hữu Phước phải tố cáo lên Quốc Hội: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Lại Thu Trúc viết dăm ba thư gởi…Tổng Thống Hoa Kỳ:

Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Đã Gởi Thư Cho Tổng Thống Hoa Kỳ Obama  17-5-2016

Thư Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Gởi Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump 19-10-2017

Letter by Lai Thu Truc of Vietnam to President Donald J. Trump 19-10-2017

Lại Thu Trúc viết vô thiên lủng tâm thư gởi lãnh đạo Đảng và Chính Phủ Việt Nam:

Ý Kiến Lại Thu Trúc Về Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế Việt Nam 16-5-2012

Ý Kiến Lại Thu Trúc Về Dự Thảo Sửa Đổi Luật Đất Đai 28-10-2012

Lại Thu Trúc Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Knh Tế Xã Hội Và Tiến Cử Người Giỏi Giúp Nước 20-4-2013

Lại Thu Trúc Góp Ý Đề Án Thí Điểm Mô Hình Chính Quyền Đo Thị Thành Phố Hồ Chí Minh và Quyết Định Lựa Chọn Thành Phố Nào Thí Điểm Mô Hình Này  26-9-2013

Lại Thu Trúc Góp Ý Những Vấn Đề Cần Làm Rõ Trước Khi Cơ Quan Chức Năng Đệ Trình Bộ Chính Trị, Quốc Hội và Chính Phủ Đề Án Thí Điểm Mô Hình Chính Quyền Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh  20-02-2014

Lại Thu Trúc Gởi Thư Cho Lãnh Đạo Nhà Nước Góp Ý Về “Đường Bay Vàng” Hà Nội – Tp HCM  18-9-2014

Luật Biểu Tình: Biểu Tình 15-6-2020

Mắng nhiếc luôn Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 11-10-2017

Nhà ái quốc: bài viết của Lại Thu Trúc trên emotino.com: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020

Sang chảnh: Sang Và Giàu  31-01-2020

Tham gia dòng họ “Tứ Đại”:

Tứ Đại Chương: Khi Đảng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Bất Lực 10-6-2019

Tứ Đại Đần: Tứ Đại Đần 01-9-2017

Tứ Đại Hỗn: 9 Kẻ Đào Tẩu 26-9-2019

Tứ Đại Kế: Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự 02-10-2019

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Tứ Đại Vấn: Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự 02-10-2019

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Tự do ngôn luận:

Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối (Tự Do Ngôn Luận) 23-12-2016

Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  (tự do tư tưởng và tự do ngôn luận) 24-10-2017

Vi hiến: Vô Vi = Vô Tư Vi Hiến  11-6-2020

Lại Bờ-Lu-Dôn BLUEZONE

Vấn Đề Ngôn Ngữ Ngôn Phong Hàng Hóa

Hoàng Hữu Phước, MIB

08-8-2020

Bờ-lu-dôn Bluezone chả là cái đỉnh gì cho cam như tiêu biểu cho sức mạnh ghê gớm của giới Aitee (công nghệ thông tin) Việt Nam để mà tôi phải viết thêm bài này có nhắc đến nó.

Do nó chả là cái đỉnh hay cái đinh gì cả của ngành aitee nên tôi không nói về vấn đề kỹ thuật hay giá trị thực tiễn của nó, vì giá trị tất nhiên chỉ có thể có qua đánh giá nghiêm túc bài bản qua nhiều công đoạn với hàng hàng lớp lớp những tiêu chí  – y như quy trình để chế ra một vaccine – mà nó chưa được thử nghiệm đúc kết thực tế thì làm quái gì có cơ sở để nói nó sẽ phát huy tác dụng trong đại dịch Covid-19 này, nên tính theo xác suất học thì vẫn có khả năng sau khi đã có 50 triệu người dân Việt Nam trưởng thành có sở hữu smartphone chịu tải Bờ-lu-dôn Bluezone vào smartphone của họ thì cuối cùng vẫn có khả năng 99% Bộ Y Tế sẽ tuyên bố sản phẩm ấy của Bộ Thông Tin Truyền Thông chỉ đạt có 1% yêu cầu.

Vì vậy, bài này nói về cách đặt tên tiếng Anh của doanh nhân Việt vốn đầy tự tin tự chủ khi dùng tiếng Anh dù ít hiểu biết ít kinh nghiệm ít tầm nhìn mỗi khi dùng tiếng Anh, trong khi tôi lại là giảng sư Anh văn duy nhất của Việt Nam nên cực chẳng đã phải méo mó nghề nghiệp một tí vậy để phục vụ những người dân Việt chăm chỉ học tiếng Anh.

Để tạo sức thuyết phục khi phê phán phê bình chê bai, tôi thấy cần nhác đến vài sự việc nho nhỏ đầy tốn kém trong quá khứ của Việt Nam như sau:

Du Lịch Việt Nam đã trãi qua thời gian quá dài vừa nhảy lò cò vừa tung tiền USD thứ thiệt trên các tấm ván ép xoàng xỉnh vô dụng trên đó có in các slogan như

Vietnam – A Destination for the Millennium“ (Việt Nam: Điểm Đến Của Thiên Niên Kỷ),

Welcome to Vietnam” (Chào Đón Đến Việt Nam),

Vietnam – The Hidden Charm” (Việt Nam – Vẽ Đep Tiềm Ẩn), và

Vietnam – Timeless Charm” (Việt Nam – Vẻ Đẹp Bất Tận)

khiến Hoàng Hữu Phước đã phải bật cười ha hả rồi múa bút viết rất nhiều bài phân tích (có đề xuất miễn phí vài slogan-thương-hiệu-đẳng-cấp-Tannhauser-Beowulf-Thor) trên trang web của cộng đồng doanh nhân emotino.com từ năm 2009 mà ba bài quan trọng nhất là “Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam” (đăng ngày 07-02-2011 trên emotino.com, đăng lại trên WordPress năm 2014), “Vấn Đề Logo và Slogan Cho Du Lịch Việt Nam” (đăng ngày 28-4-2011 trên emotino.com), và “Quốc Hoa Từ Ý Kiến Của Ông Đặng Thành Tâm” (đăng ngày 30-4-2012 cũng trên emotino.com).

Dưới đây là phần chính tức “thân bài” của bài viết này, rằng

1) Nếu như du lịch Việt Nam giàu có chuyên xé tiền Nhà Nước để hoặc tự đẻ slogan hoặc thuê mướn nhóm lợi ích đẻ hộ slogan hoặc khi thất bại triền miên bị dân cười chê quá phải thuê tư vấn nước ngoài đẻ giúp slogan – chứ không chịu muối mặt chi 1 tỷ đồng bạc Việt Nam thuê dịch vụ tư vấn của Hoàng Hữu Phước sáng tạo slogan đẳng cấp cao cho tương hợp với tài sản Ngành Du Lịch Việt Nam và tồn tại trọn…”thiên niên kỷ”; thì

2) Bộ Thông Tin Truyền Thông đã tự tin tự mãn tự hào đẻ ra tên gọi Bluezone cho cái phần mềm báo tin F0, F1, F2 phục vụ truy vết Covid-19 mà chưa biết có hiệu quả hay không vì phải chờ cho đến khi có đủ 50 triệu người trưởng thành có smartphone và có chịu tải Bluezone mới biết Bở-lu-dôn có chạy mượt mà hay không; mà do tiếng Anh hoàn toàn không là lĩnh vực của dân aitee nên Bở-lu-dôn đã vướng vào 8 cái bẫy ngôn ngữ như sau:

(a) Hóa ra trên đời đã có sẵn cái phần mềm Bluzone (không có chữ e sau chữ u) khiến công dân trưởng thành của Việt Nam nhiều người tải lộn, hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để quảng cáo không công cho Bluzone nước ngoài;

(b) Bluezone khiến người Việt yêu nhạc Âu Mỹ liên tưởng đến ban nhạc nam Ái Nhĩ Lan Boyzone, hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để quảng bá cho ban nhạc nước ngoài;

(c) Bluezone khiến người Việt yêu nhạc Âu Mỹ liên tưởng đến ban nhạc nam Anh Cát Lợi Blue, hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để quảng bá cho ban nhạc nước ngoài;

(d) Bluezone khiến người Việt yêu ẩm thực Âu Mỹ liên tưởng đến Blue Cheese tức món phô-mai mốc lốm đốm xanh lè mà Hoàng Hữu Phước cùng các đối tác Âu Mỹ  thưởng thức ở các nhà hàng năm sao nước ngoài nhưng rất nhiều người Việt Nam ớn sợ ớn ói ớn ụa ớn mửa và ớn lạnh; hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để làm người dân kinh khiếp hay sao;

(e) Bluezone khiến người Việt giỏi chính trị liên tưởng đến màu xanh Blue được sử dụng tại Mỹ từ năm 2000 để gọi các tiểu bang nào dồn phiếu cho Đảng Dân Chủ; hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để ủng hộ “khu vực xanh của Đảng Dân Chủ” tức Blue States của thằng ngáo Joe Biden để chống lại “khu vực đỏ của Đảng Cộng Hòa” tức Red States của vĩ nhân Donald J Trump hay sao;

(f) Bluezone khiến người Việt giỏi chính trị liên tưởng đến chữ Blue được sử dụng tại Mỹ từ năm 2020 để gọi giới cảnh sát an ninh mà phe “khu vực Blue xanh của “Đảng Dân Chủbiểu tình chửi cha mắng mẹ tấn công đốt phá còn phe “khu vực Red đỏ của Đảng Cộng Hòa” hết mực tôn vinh tôn sùng tôn trọng; hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để gián tiếp tuyên truyền giáo dục người dân hãy tôn vinh tôn sùng tôn trọng cảnh sát công an như Cộng Hòa Mỹ chứ đừng chửi cha mắng mẹ tấn công đốt phá trụ sở cảnh sát công an như Dân Chủ Mỹ hay sao;

(g) Bluezone khiến người Việt do bị các chương trình cải cách giáo dục sai bậy làm triệt tiêu khả năng nói tiếng Anh (bằng chứng: báo chí Việt Nam vẫn đang cu-dơ-nhét-xốp tức Việt hóa phiên âm tiếng nước ngoài, Chủ tịch Quốc Hội kêu gọi Nước Úc giúp các nữ nghị sĩ toàn thạc sĩ/tiến sĩ Việt Nam cải thiện khả năng nói tiếng Anh, các nhà đầu tư nước ngoài nói công nhân và nhân viên Việt không nói được tiếng Anh dù ai cũng học xong trung học, và chẳng có thạc sĩ/tiến sĩ lãnh đạo chính trị/lãnh đạo Nhà Nước/lãnh đạo Quốc Hội/lãnh đạo ban-ngành-đoàn thể nào nói hay viết blog được bằng tiếng nước ngoài), sẽ có khả năng phát âm thành bù-lu-dôn, biến cái phần mềm tốn kém ấy thành thứ bù lu bù loa bù trớt bù quớt; chưa kể

(h) Trong ý nghĩ của Bộ, “blue” là xanh an toàn, còn “red” là đỏ cảnh báo, mà nghĩ như thế là hoàn toàn sai, vì (i) “xanh” của “tới luôn bác tài” là xanh lá green, và (ii) Bluezone được cho là gởi thông tin đến chủ nhân smartphone để bảo chưa có đèn đỏ hoặc vừa gặp đèn đỏ, mà nếu gặp đèn đỏ thì phải xì-tốp stop ngay để chạy đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi Covid-19 ngay – nghĩa là Bluezone chả có nghĩa gì là vùng xanh an toàn cả.

Đặt tên tiếng Việt nào phải chuyện chơi vì tiếng Việt có bẫy đọc lái, biến Bảo Sơn tuyệt đẹp thành Bởn Sao, biến Mai Liên thành Miên Lai, v.v.

Đặt tên tiếng Việt nào phải chuyện chơi vì tiếng Việt có nhiều từ được viết giống y tiếng Anh, khiến Mỹ Dung (nghĩa: dung nhan xinh đẹp) trở thành “my dung” (đọc: mai-đâng, nghĩa: phân bò của…tôi), và Dũng hoặc Dùng hoặc Đứng hoặc Đừng đều thành “dung” (nghĩa: phân bò), v.v.

Đặt tên tiếng Anh nào phải chuyện chơi vì tiếng Anh cũng giăng đầy bẫy rập do tiếng Việt chỉ giỏi tạo ra rất nhiều từ cho một từ không quan trọng trong tiếng Anh trong khi tiếng Anh xuất sắc tạo ra rất nhiều từ cho mỗi từ quan trọng khiến nội dung học thuật phong phú chính xác hơn tiếng Việt, khiến nỗ lực tìm từ tiếng Anh để dịch một tên tiếng Việt hoa mỹ có khi trở thành thảm họa.

Đặt tên tiếng Anh trong cộng đồng người Việt nào phải chuyện chơi vì nếu một ông Vũ Huy Hoàng nào đó đặt tên cháu nội có cha mẹ đào thoát ra hải ngoại là Vũ Bob phỏng theo tên của tỷ phú Bob Parsons hay ca sĩ giải Nobel Văn Chương 2016 Bob Dylan hoặc chủ tịch hãng Walt Disney Bob Iger, v.v., để rồi danh thiếp tiếng Anh lúc oai vệ trở về Việt Nam đầu tư ghi Bob Vu để rồi người ở Việt Nam gọi thành “Ông Bóp Vú” ư?

Thế nên, Bộ Thông Tin Truyền Thông đã hoàn toàn sai khi cho đẻ ra chữ Bluezone. Rút kinh nghiệm, lần sau lãnh đạo Bộ hãy dẹp bỏ tự ái mà sử dụng dịch vụ tư vấn tiếng Anh của Hoàng Hữu Phước để vừa được giá rẻ (chi có 1 tỷ đồng cho mỗi tư vấn) vừa tránh bị người giỏi trong nhân dân giễu cợt và tránh phạm sai bậy ngôn từ cùng ý nghĩa tiếng Anh.

3) Không những ngôn từ mà hình ảnh và biểu tượng của các doanh nghiệp cũng thường có vấn đề, mà gạo bán ở các siêu thị tại Brussels nước Bỉ có thể được đưa ra để làm thí dụ như sau:

aVề ngôn từ:

Các bao gạo loại 20kg dù của bất kỳ nước nào đều có in chữ tiếng Việt.

Các bao gạo của các nước khác như Thái hay Tàu đều chọn những tên tiếng Anh dữ dội hoa mỹ như Golden Lion (Kim Sư) với giòng chữ tiếng Việt “Gạo Thơm Hột Dài Sư Tử”, Royal Tiger (Hổ Vương), hoặc Oiseaux Celestes với giòng chữ tiếng Việt “Gạo Thơm Phượng Hoàng Vàng” rất gây ấn tượng hào nhoáng sâu sắc dễ nhớ.

Trong khi đó, gạo của Việt Nam thì mang tên tiếng Anh là OrgaGro ắt muốn khoe đây là gạo sạch (organic) nhưng đã không thèm quan tâm đến chuyện phát âm của từ OrgaGro nó trắc trở trục trặc trọ trẹ trơ trơ trẻn trẻn trần trần truồng truồng trụi trụi rất gây ấn tượng kỳ cục kỳ khôi kỳ dị không dễ nhớ.

Nhất thiết phải lưu ý rằng trong marketing một thương hiệu sản phẩm thì ngôn từ được chọn lọc phải đáp ứng đồng loạt ít nhất 8 tiêu chí cao của (i) chữ viết gồm hình thức, gốc từ và tạo từ; (ii) phát âm hay; (iii) ngữ nghĩa đen rõ tốt; (iv) nội hàm bóng tốt; (v) tác dụng gợi hình liên tưởng; (vi) tác dụng kích thích tò mò; (vii) đẳng cấp của sự lựa chọn; và (viii) tính dễ nhận diện trong đám đông tức tính “bắt mắt”.

OrgaGro hoàn toàn thất bại đối với yêu cầu đáp ứng đồng loạt ít nhất 8 tiêu chí cao nêu trên.

b Về hình ảnh biểu tượng:

(i)- Gạo OrgaGro ắt đúng là sản phẩm của một doanh nghiệp Việt Nam, không phải vì có loại ghi giòng chữ “Gạo Hữu Cơ Lài Tím”, có loại ghi “Lứt Trắng” mà vì hình ảnh bản đồ Việt Nam có hai cụm tượng trưng cho Quần Đảo Hoàng Sa và Quần Đảo Trường Sa :

(ii)- Tuy nhiên, màu của nền bao bì, màu của hình, màu của chữ của bao gạo OrgaGro hoàn toàn không đáp ứng các tiêu chí đã nêu.

(iii)- Trong khi đó, một sản phẩm gạo khác được phóng viên cho là cua Việt Nam thì có nhãn hiệu “Double Panda Gạo Hai Con Gấu” với hình vẽ hai con gấu trúc và giòng chữ tiếng Việt “Gạo Thơm Thượng Hạng”

thì lại phạm các lỗi sơ đẳng sau:

Gấu Trúc hoàn toàn không mang tính phổ quát toàn cầu để Việt Nam vô tư sử dụng; nghĩa là Việt Nam có thể không có báo gấm leopard hay phượng hoàng phoenix nhưng báo gấm có ở nhiều châu lục còn phượng hoàng thì nước nào cũng có thể có trong truyện thần thoại của họ nên Việt Nam có thể dùng hình ảnh cách điệu báo gấm hoặc phượng hoàng trên sản phẩm của mình;

Gấu Trúc hoàn toàn mang tính đặc thù cá biệt chỉ có ở Tàu, nên sản phẩm Việt Nam lấy gấu trúc làm biểu tượng thì chỉ làm khách hàng liên tưởng đến Tàu, mà như vậy chỉ có nghĩa Việt Nam quảng bá không công cho biểu tượng Tàu được bừng rộ trong trí nhớ của dân chúng nước sở tại;

– Do đó, ngay cả khi bao bì có phân bua là gạo từ Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam

thì cũng vô dụng, không những vì hình ảnh gấu trúc đã lái tâm lý khách hàng vì nước Tàu, mà còn vì địa danh Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam chưa từng vang danh thế giới như khu vực sản xuất gạo cao cấp của nhân loại, chưa kể ngay cả phần nội dung tiếng Anh quảng bá ấy không là sự quan tâm tìm đoc của khách hàng huống hồ nội dung ấy rất kém chất lượng tiếng Anh và có nội dung co cụm không quan trọng mà khách hàng Âu Mỹ hoàn toàn không bị hấp dẫn để quan tâm chẳng hạn bảo gạo này được dùng nấu cơm ở Đông Nam Á.

Khi tôi lấy bằng Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế MIB, tôi tất nhiên đã phải thực hện một bài thi xây dựng thiết kế một trang web hoàn chỉnh từ các phần mềm chuyên dụng, và bài của tôi là thực hiện trang gọi là Thư Viện Alexandria với đầy đủ 5 phần của header/banner (tiêu đề/biểu ngữ), navigation bar (khu điều hướng), sidebar (thư mục liên kết bìa cạnh dọc), content (nội dung chính), và footer (địa chỉ/liên kết/bản quyền); trong rất nhiều trang thì có cả trang giới thiệu về văn học/tác phẩm văn chương Việt Nam mà chỉ cần “click” vào sẽ bung ra nhiều bài viết bằng tiếng Anh – đương nhiên của tôi – giới thiệu về các “đại văn hào” và “danh nhân” Việt Nam với đầy đủ hình ảnh (do là web ảo không có thật ngoài đời nên các “danh nhân” và hình ảnh danh nhân toàn về Ba của tôi, Má của tôi, ông bà của tôi, v.v.m nên không có chuyện vi phạm chủ quyền) và văn thơ minh họa (tất nhiên toàn là tác phẩm của tôi nên không có chuyện vi phạm tác quyền), Bài làm được gởi bằng email đến giảng viên phụ trách bên Úc dưới dạng đường liên kết link, và tất nhiên trang web đầy màu sắc, đầy hình ảnh, đầy ắp bài viết, chất lượng y như thật của tôi được đánh giá quá cao. Không vì thế mà tôi có quyền ra tay sáng tạo trang web hoặc cung cấp dịch vụ thiết kế trang web. Đó không bao giờ là chuyên môn nghiệp vụ của tôi.

Bộ Thông Tin Truyền Thông quản lý Nhà Nước về hoạt động thông tin truyền thông với đội ngũ nhân sự toàn là thạc sĩ/tiến sĩ du học nước ngoài. Nhưng không vì thế mà Bộ Thông Tin Truyền Thông có quyền ra tay động đến ngoại ngữ – nhất là tiếng Anh – khi sáng tạo tên tiếng Anh hoặc sử dụng “as is” tức bê nguyên nội dung của nước ngoài để vô tư vô tâm vô duyền đòi quyền truy cập vào tất cả các tập tin hình ảnh của người sử dụng smartphone. Đó không bao giờ là chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Khi toàn cầu suy thoái kinh tế năm 1997, thay vì đại hạ giá để “kích cầu”, tôi tuyên bố trên mạng doanh nhân Emotino.com rằng mọi tư vấn của tôi dành cho các doanh nghiệp (tư nhân hay quốc doanh) đều miễn phí. Nhiều chục doanh nhân doanh nghiệp (kể cả một chi nhánh ngân hàng Nhà Nước ở Huế) đã hoặc gởi email hoặc đăng ký với Cô Lại Thu Trúc để đến trực tiếp nghe tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc, giúp sửa các nội dung quảng bá doanh nghiệp/các điều khoản hợp đồng ngoại thương/các bản dịch tiếng Anh/các giao dịch đàm phán/ v.v.

Nay thì toàn cầu khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 mà tôi thấu thị rằng ngành du lịch chỉ có thể chớm hoạt động trở lại từ Tháng 9 Năm 2021, thay vì đại hạ giá để “kích cầu”, tôi có thể lập lại sự tư vấn miễn phí như thưở xa xưa cách nay một phần tư thế kỷ ấy cho các doanh nhân bất kỳ ngành nào nhưng chỉ cho khu vực tư nhân và chỉ đối với các lủng củng ngôn ngữ tiếng Anh như trường hợp Bluezone hay OrgaGro hay Double Panda ở trên.

Ghi chú:

-Tôi chưa tải Bluezone vì không bao giờ tôi chấp nhận cái tối hậu thư (ra hạn chót 08-8-2020) của bất kỳ cơ quan nào không có thẩm quyền đối với việc ấn định “hạn chót” ấy. Ngay cả lúc mất Chứng Minh Nhân Dân tôi cũng đã tuyên bô tại cơ quan công an Quận rằng tôi chấp nhận đóng tiền cao gấp 10 lần quy định để làm Chứng Minh Nhân Dân mới chứ tôi không chấp nhận thứ ngôn ngữ gọi là “đóng tiền phạt mất chứng minh nhân dân” vì trách nhiệm để trộm cắp móc túi hoành hành là của ngành Công An. Tôi sẽ thong dong chờ thêm vài tuần hoặc cho đến khi có thêm nhiều triệu người tải Bluezone rồi tôi mới tải, để xem Bộ Thông Tin Truyền Thông dám làm gì tôi sau ngày 08-8-2020. Tôi muốn chứng minh rằng ngôn ngữ quản trị quốc gia phải được chấn chỉnh, các Bộ là tôi tớ tôi đòi của dân chứ không phải là chủ nhân của dân, và luật pháp quốc gia không được phép nhũn xèo.

-Tất cả hình ảnh đều chụp từ phát sóng của VTV trên TV.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Aitee: Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam  17-5-2019

Ba của tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Biểu tình: Biểu Tình 15-6-2020

Bluezone: Điều Quái Gỡ Của Phần Mềm BLUEZONE 30-7-2020

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Cu-dơ-nhét-xốp tức Việt-hóa-phiên-âm-tiếng-nước-ngoài: Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp  1982

Du học nước ngoài: Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học  01-11-2016

Đảng Dân Chủ: Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Đảng Cộng Hòa: Nền Tặc Chủ Hoa Kỳ: Demopiracy  30-12- 2016

Logo và Slogan cho du lịch Việt Nam: “Vấn Đề Logo và Slogan Cho Du Lịch Việt Nam” (đăng ngày 28-4-2011 trên emotino.com)

Lãnh đạo Bộ hãy dẹp bỏ tự ái: Phát Ngôn Của Lãnh Đạo NGUYỄN MẠNH HÙNG  24-7-2019

Quần Đảo Hoàng Sa: Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa) 28-7-2014

Quần Đảo Trường Sa: Nhân Đọc Bài “Ứng Xử Phù Hợp Để Khẳng Định Chủ Quyền Của Việt Nam Đối Với Hoàng Sa Và Trường Sa”  08-3-2015

Quốc hoa từ ý kiến của Ông Đặng Thành Tâm: “Quốc Hoa Từ Ý Kiến Của Ông Đặng Thành Tâm” (đăng ngày 30-4-2012 trên emotino.com).

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Tháng 9 Năm 2021: Tháng 9 Năm 2021  25-7-2020

Tư vấn phát triển du lịch Việt Nam: Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam (đăng ngày 07-02-2011 trên emotion.com, đăng lại trên WordPress năm 2014)

Vi phạm tác quyền: Tư Cách Đạo Tặc Của Vài Giảng Viên Đại Học Việt Nam Đối Với Vấn Đề Tác Quyền July 29, 2020

Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc

Hoàng Hữu Phước, MIB

06-8-2020

Khẩu hiệu “Chống Dịch Như Chống Giặc” do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên dù là từ ý kiến của Đảng hay do chính Thủ Tướng tự mình đề ra đã được báo chí thế giới nhắc đến nhiều sau khi những thành quả bước đầu trong đai cuộc chống Covid-19 ở Việt Nam trở nên rõ nét, được công nhận, và đầy sức thuyết phục.

Song, như tôi đã trung ngôn nêu lên từ rất nhiều năm nay rằng những lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam (tất nhiên và chính quyền, vì Đảng quản lý toàn bộ nền quốc trị ở Việt Nam) chỉ có thể hùng biện chính trị trong thời kỳ chiến tranh chống giặc Pháp, chống giặc Nhật, và chống giặc Mỹ (và sau đó chống giặc Kampuchia và chống giặc Tàu) mà thôi vì “chống giặc” luôn có một thứ quyền lực duy nhất đúng và duy nhất tồn tại của “chống giặc” dù tại bất kỳ quốc gia nào, đó là “quyền lực thép thời chiến”.

Tuy nhiên, trong thời bình thì cái hùng biện chính trị của toàn bộ giới lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn vô hiệu, vô tích sự, mất tác dụng, dân chẳng mấy ai nghe, người chẳng mấy kẻ phục, do có sự xuất hiện của cái quyền lực nhũn xèomà tôi đã luôn chê bai, luôn chỉ trích, luôn thương hại trong giận dữ xót xa.

Để tự bảo vệ mình trước các chiêu đòn mà báo chí chánh thống Việt Nam rất có thể sẽ tung ra chống lại tôi do bài viết này, vì đa số họ đã từng thi thố chuyên môn nghiệp vụ bôi nhọ tôi và láo xạo Fake News chống lại tôi vụ “Tứ Đại Ngu và “Luật Biểu Tình”, tôi xin thêm vài giòng dài dòng sau đây để chứng minh thực sự thực tế cái nhũn xèo đã dẫn đến sự hoàn toàn vô hiệu, vô tích sự, mất tác dụng của các hùng biện chính trị của toàn bộ giới lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam mặc dù người trong báo giới có khả năng viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đã phá lại tôi để thắng được tôi thì chưa từng được sinh ra trên Địa Cầu này chứ không chỉ ở Việt Nam.

A) Quyền lực cứng rắn thời chống giặc

Đại tá Giám Đốc Nha Quân Nhu Trần Dụ Châu thuộc diện “người có công với cách mạng” bị Tòa Án Binh Tối Cao cách mạng lôi ra xét xử ngày 05-6-1950 tại Thị xã Thái Nguyên, bị tuyên án tử hình với tội danh biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến chống giặc, tịch thu 3/4 tài sản, tước quân hàm (tức “lột lon”) Đại Tá ngay tại phiên tòa, đem ra xử bắn ngay ngày hôm sau (tức ngày 06-6-1950), hoàn toàn không có cho kháng án, không có xử phúc thẩm, càng không có xử giám đôc thẩm, càng không có chuyện xin Hồ Chí Minh ân xá giảm nhẹ hình phạt cho “người có công với cách mạng”. Đó là “chống tham nhũng như chống giặc” vì “giặc” là cụ thể sờ mó được, giặc thì phải giết cho bằng được, nên tham nhũng cũng phải bị giết cho bằng được. Chân lý thời chiến rất đơn giản, rất ngắn gọn, không tốn nhiều thời gian, cứ y như thấy giặc là cho một tràng tiểu liên tiêu diệt gọn vậy.

Đó là sự cứng rắn tối cần thiết không bao giờ không có trong thời “chống giặc”, khiến dẫn đến chuỗi domino dây chuyền chiến thắng các đại cuộc “chống giặc Pháp”, “chống giặc Nhật”, “chống giặc Mỹ”, “chống giặc Kampuchia”, và “chống giặc Tàu” của Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước từ đó nêu ra nhận định khẳng quyết mang tính chân lý rằng nhờ việc xem tham nhũng như giặc như trên mà chống giặc tham nhũng y như chống giặc ngoại xâm, gọi tắt là…“chống giặc như chống giặc”, nhờ vậy mà bọn chuẩn bị tham nhũng nhũn ra như bún thiu hết dám hó hé, còn người dân thì hả dạ một lòng một dạ tuân theo lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh khiến giặc ngoại xâm bị tiêu diệt.

B) Quyền lực nhũn xèo thời bình

Khi Việt Nam xử tử xong Tổng Giám Đốc Tamexco Phạm Huy Phước vì tội đem tiền Nhà Nước sang Macao đánh bạc và đem ô-tô Nhà Nước tặng cô ả Việt Trinh, nhận thấy Quốc Hội Việt Nam có mấy thằng nghị sĩ ngu đần đề xuất xếp các tội tương tự của các lãnh đạo các công ty kinh tế là tội…kinh tế không có án tử hình cho “văn minh” như tư bản, và các tội danh đều được ân giảm nếu có “khắc phục hậu quả” để thể hiện “tính nhân đạo nhân văn của pháp luật”, Hoàng Hữu Phước tôi đây đã ngữa mặt lên trời mà cất tiếng than âm vang 6 câu vọng cổ tràng thiên không dứt rằng: “Hỡi ôi, tham nhũng đã không còn là giặc nữa rồi! Đây là hành vi tự cứu mình của các lãnh đạo và tự cứu các thân nhân trong dòng họ họ để cả đám an tâm tham nhũng! Nếu Hy Lạp luật hóa rằng kẻ ấu dâm là kẻ khuyết tật thần kinh rất đáng thương cần được Nhà Nước hàng tháng chu cấp suốt đời tiền trợ cấp thuốc men y như dành cho cộng đồng người khuyết tật, thì Việt Nam phải chăng muốn luật hóa rằng kẻ tham nhũng là kẻ khuyết tật thần kinh dễ sa trước cám dỗ của tiền bạc dù kỳ lạ ở chỗ chỉ thèm khát tiền Nhà Nước chứ không thèm động đến tiền Nhà Mình nên đáng thương hại xiết bao cần tạo điều kiện để chúng sống đế vương trong biệt tù sau khi nộp 1/3 tiền đã lấy (không phải 1/3 tài sản toàn gia đình đâu nhé) khắc phục hậu quả (chừa lại 2/3 tiền ăn cướp cho gia đình giòng họ sống đế vương ngoài tù nơi biệt phủ) ư?

Quyền lực nhũn xèo dẫn đến hùng biện chính trị cũng nhũn xèo mà ai cũng dễ dàng bắt bẻ vặn vẹo lại được, làm cao cấp lý luận chính trị cũng bó tay do không từng được ghi trong Kinh Thánh Mác-Lê.

Thảo nào Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hùng biện tuyên bố tham nhũng nhiều lúc nhúc như bầy sâu, nhưng bầy sâu ấy trừu tượng còn ông đã không biết bầy sâu ấy có từ thời ông làm Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh lúc Hoàng Hữu Phước làm Bí Xị Thành Quỷ ở FOSCO do chăm chỉ lùa bắt sâu róm cụ thể, mà bằng chứng là những tầy huầy ngày hôm nay liên quan đến Thủ Thiêm và các khu đất vàng Thành phố Hồ Chí Minh đều xuất phát từ trước thời ông, xuyên suốt thời ông, và ra sau thời ông, mà cho đến lúc Hoàng Hữu Phước bấm nút post bài viết này tháng 8 năm 2020 vẫn không thể giải quyết được.

Thảo nào Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hùng biện tuyên bố tham nhũng nhiều lúc nhúc như bầy sâu và báo chí nô dịch tôi đòi tôi tớ của ông tại Thành phố Hồ Chí Minh xum xoe ca ngợi điếc mắt trên báo điếc tai trên phóng thanh truyền hình, nhưng chỉ có mỗi Hoàng Hữu Phước băn khoăn không hiểu sao sâu nhiều như vậy mà ông nhìn thấy nhưng chẳng hề ra tay diệt được một con nào cả.

Thảo nào khi Chủ Tịch Nước hay Chủ Tịch Quốc Hội phát biểu thì các đại quan ngồi nói chuyện cười đùa vô tư trước ống kính thu hình trực tiếp truyền hình toàn quốc cứ như thể biết rõ đồng bào chẳng ai thèm xem vậy.

Thảo nào “chiến lược “đi tắt đón đầu của Đảng bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo năm 2009 do nó thể hiện cái hùng biện chính trị cũng nhũn xèo của lãnh đạo quốc gia.

Thảo nào “chiến lược hợp tác bốn nhà” của Đảng bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo năm 2010 do nó thể hiện cái hùng biện chính trị cũng nhũn xèo của lãnh đạo quốc gia.

Thảo nào tất cả các kỳ cải cách giáo dục của Chính Phủ đều bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo và khẳng quyết chúng sẽ không bao giờ thành công và thực tế đã chứng minh y như vậy, chí ít là tuyệt đối đúng đối với việc dạy và học Tiếng Anh trên toàn cõi Việt Nam.

Tham nhũng đã trở thành bạn thiết của hoặc người yếu đuối đáng thương dưới mắt các lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam.

Tham nhũng chỉ bị nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chửi cha mắng mẹ trong các bài viết mà “Diệt Tham Nhũng” là bài dữ dội nhất với các đề nghị xử tội tham nhũng nặng hơn cả vụ Trần Dụ Châu, tức Hoàng Hữu Phước học theo bài bản Hồ Chí Minh dù các “học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh” ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, FOSCO Thành phố Hồ Chí Minh, hay Quốc Hộitruyền thông chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh đều ra sức đàn áp mưu hại không cho phép Hoàng Hữu Phước được trả bài đã học thuộc lòng từ “ông thầy” Hồ Chí Minh gia sư riêng của họ mà họ không cho phép dân đen ngoài Đảng được “học ké”.

Tạm thời hai năm qua may phúc cho dân tộc Việt Nam có cái lò đốt củi mang thương hiệu Nguyễn Phú Trọng nên đồng bào được chứng kiến việc nhiều tên đại quan tham nhũng thi nhau vô tù, mặc dù

1) Nhiều tên tương cận đã hoàn toàn “ngoài vùng phủ sóng” chờ đến thời chín-chấm-không 9.0 mới may ra dò được sóng của chúng phát ra ở đâu đó từ mặt phía sau của Mặt Trăng;

2) Cũng như trăm ngàn tỷ đồng không bao giờ được thu hồi để trả lại ngân khố quốc gia;

3) Các cấp lãnh đạo đều nói “xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” mà thiên hạ từ quan tới dân vẫn cứ chớ sợ cái “nghiêm” ấy và tiếp tục ngang nhiên hân hoan vầy đoàn phạm pháp từ lấn làn vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm cho đến nâng giá máy thở và nâng điểm bài thi vì như Hoàng Hữu Phước đã luôn khẳng định đó là do luật pháp nhũn xèo đầy tính hữu nghị hữu hảo kiểu “cứu bồ” lợi ích nhóm gia đình trị; và

4) Ngay cả các đại quan “công tố” cũng biến thành nhà tu hành làm từ thiện khi đề nghị tòa án chiếu cố tình tiết giảm nhẹ như chuyện đại quan tham nhũng Vũ Huy Hoàng bị bệnh hiểm nghèo tăng nặng cần được nương tay giảm nhẹ hình phạt cho y, cứ như thể lưới trời lồng lộng nên y cũng không thoát được việc bị…Trời xử đâu, có gì đâu mà phải lo ra tay hộ.

Mấy cái 1/2/3/4 trên khiến Trọng (tên gọi ở nhà của Hoàng Hữu Phước từ lúc mới sinh cho đến nay mà hàng xóm khu Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 và thân nhân vùng Thiện Mỹ Trà ÔnBến Ninh Kiều Cần Thơ  vẫn còn dùng để réo gọi ông mỗi khi thấy “Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước” lù lù lũi lũi từng bước từng bước thầm tiến vào hẽm nhỏ) tức con trai lớn của ông Hoàng Trọng Cương cứ mãi lo âu cho vận nước và đại cuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng đang phải một thân một mình gánh vác chứ không có bất kỳ nhân tài nào hỗ trợ do người tài của Đảng do Đảng ban cho các bằng thạc sĩ/tiến sĩ chức cao quyền trọng thì đa số lại đột nhiên chỉ có tài đức giống Nguyễn Hữu Giộc, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Tín, v.v. chấp nhận tất thành than trong lò củi chứ không chịu làm bậc hiền tài.

C) Quyền lực nhũn xèo thời chống giặc

Khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động “Chống Dịch Như Chống Giặc” thì vướng phải 7 điều tệ hại gồm:

1) Quyền lực nhũn xèo thời bình đã hũy hoại năng lực hùng biện chính trị của giới lãnh đạo nên các hiệu triệu không còn hiệu lực;

2) Lãnh đạo Đảng đã lâu không còn chinh chiến nên không nhớ “chống giặc” là gì và phải làm gì để “chống giặc”;

3) Tướng lĩnh quá đông dù không từng chinh chiến xông pha trận mạc nên không nhớ “chống giặc” là gì và phải làm gì để “chống giặc” để tư vấn tham mưu sách lược “chống giặc” cho Đảng;

4) Năng lực hùng biện chính trị biến mất đối với khâu “tuyên giáo chống giặc thời chiến”;

5) Pháp luật nhũn xèo khiến nhiều đại quan lúc xã hội “chống giặc” thì đại quan hý hửng xem như “trong nguy có cơ” nên tranh thủ xuất chiêu Trần Dụ Châu để chấm mút kiếm ăn hèn hạ đớn nhục khốn nạn đê tiện bất lương mất dạy dù “có công với cách mạng” và có được dạy cao cấp lý luận chính trị;

6) Dân thì được “tuyên truyền suông” mà không thấy cảnh nào giống Trần Dụ Châu nên không chủ động giúp “chống giặc” hiệu quả; và

7) Chính vì vậy, việc “chống dịch Covid-19 như chống giặc” đã có đầy những sai lệch trong nhận thức, nhận diện, và nhận định khiến Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc. Kính mời độc giả đọc phần sau sẽ rõ.

D) Chống dịch đã không như chống giặc

Việc “chống dịch như chống giặc” ở Việt Nam đã thất bại do lãnh đạo đã bỏ quên dăm ba điều sơ đẳng sau:

1Chống giặc có khẩu lệnh ban ra nhưng chưa có khẩu lệnh thu hồi, đồng nghĩa với việc chiến tranh vẫn đang bùng nổ, chiến thắng cuối cùng vẫn chưa có, thương vong tiếp tục gia tăng, kỹ luật thép đương nhiên tồn tại và phải được thực thi.

2Chống giặc bao gồm các công tác – song không chỉ giới hạn ở – tình báo, tiêu diệt tình báo địch, phản gián, tiêu diệt phản gián địch, tiêu diệt thâm nhập, áp dụng kỹ luật sắt thời chiến thay cho pháp luật thời bình, v.v.

3– Khi chống giặc luôn phải tuân theo “luật thời chiến”, theo đó toàn bộ luật pháp quốc gia, hiến pháp, và các quyền tự do cơ bản của công dân đều trở thành thứ yếu, có thể bị tạm gát qua một bên hoặc bị tạm thời không được bảo đảm thực thi đầy đủ.

4– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là hoạt động duy nhất phải thực hiện ở mức hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp nhận hy sinh.

5– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là hoạt động duy nhất phải thực hiện ở mức hiệu quả cao nhất, bằng mọi cách với bằng mọi giá, bằng mọi vũ khí và phương tiện nhưng trên cơ sở ưu tiên sử dụng vũ khí sát thương hạng nặng và phương tiện tốt nhất hiện đại nhất hiệu quả nhất có thể được;

6– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là quan trọng nhất, và do đó những sự việc có thể gây hại cho đại sự tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch dều phải bị tiêu diệt nhanh gọn, dứt khoát, kiên quyết y như diệt giặc, chẳng hạn như vụ xử tử hình ngay lập tức tên đại tá cách mạng tham nhũng Trần Dụ Châu.

E) Chống dịch y như chống giặc

Nếu “chống dịch Covid-19 thật sự như chống giặc” thì lẽ ra chính sách chính thức của Chính Phủ đã phải ôm gọn trong nội hàm của nó những điểm không bao giờ được khác hơn như sau:

1Chống giặc có khẩu lệnh ban ra nhưng chưa có khẩu lệnh thu hồi, đồng nghĩa với việc dịch bệnh vẫn đang hoành hành, chiến thắng dịch bệnh vẫn ngoài tầm tay do thuốc chữa chưa có còn việc tiêm chủng vaccine toàn dân là việc của nửa sau của năm 2021, thương vong do đó sẽ tiếp tục gia tăng, giãn cách xã hội đương nhiên phải được duy trì.

2– Giãn cách xã hội được thực thi cho đến khi thực hiện xong việc tiêm chủng vaccine toàn dân, nghĩa là nếu trong thời điểm dịch bệnh có yên ắng, nhiều tháng không có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì việc “nới lõng” chỉ có nghĩa:

(a) giãn cách xã hội vẫn được áp dụng ngoài đường, tại các cửa hàng/siêu thị/sân vận động/chợ/trường học/cơ quan/nhà hàng/quán ăn/tụ điểm ca nhạc/rạp hát/cinema/cơ sở khám chữa bệnh/ v.v.;

(b) mọi người đều phải đeo khẩu trang ngay khi bước ra khỏi thềm cửa nhà;việc đi lại không còn bị giới hạn giữa các địa phương;

(c) việc đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng dù là đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, vẫn phải trên cơ sở giãn cách (ngồi cách xa);

(d) giới hạn việc đi lại bằng cách gia tăng tiền cước đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy để “tính thật đủ” và bù chi phí giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy;

(e) giới hạn du lịch bằng cách “tính thật đủ”: áp đặt chi phí xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành, buộc phải mua bảo hiểm y tế du lịch, gia tăng chi phí bảo hiểm y tế du lịch cho nội dung đề phòng trường hợp mắc bệnh tại nơi du lịch phải nhập viện chữa trị tại địa phương;

(f) giới hạn du lịch bằng cách áp đặt tăng chi phí tham quan để “tính thật đủ” và bù đắp chi phí giãn cách tại các điểm tham quan, bao gồm – song không chỉ giới hạn bởi – nhận ít khách hơn cho mỗi đợt vào, cung cấp khẩu trang cùng nước sát khuẩn rửa tay, thuê nhiều nhân lực hơn để phục vụ theo dõi giãn cách bảo vệ khách tham quan, v.v;

(g) nghiêm cấm tất cả các chương trình có yếu tố khuyến khích gia tăng hoạt động tiếp xúc trực tiếp đông người như kích cầu du lịch, quảng bá du lịch, khuyến mãi, hội chợ, v.v.

3– “luật thời chiến” phải được áp dụng dù dịch – tức “giặc” – đang hoành hành hay đã ngưng hoành hành:

(a) đàn áp/trấn áp ngay lập tức tất cả các hành vi bất tuân hiệu lệnh của nhân viên công lực đang thi hành công vụ như công an, quân đội, tất nhiên không bao giờ là “nhà báo” hay “phóng viên”;

(b) bắt giam ngay không cần qua đầy đủ các bước luật định những kẻ gây rối loạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, nâng giá/lại quả mua sắm công, đầu cơ nâng giá hàng hóa, sản xuất hàng giả/hàng nguy hại, mua/bán/vận chuyển ma túy;

(c) bắn hạ ngay lập tức những kẻ đột nhập qua biên giới bất kể quốc tịch nào nếu bỏ chạy bất tuân lệnh phải đứng lại của chiến sĩ biên phòng/công an;

(d) tất cả những kẻ đột nhập/thâm nhập Việt Nam tránh né cách ly đương nhiên là đối tượng tình nghi diện tình báo/gián điệp/buôn lậu ma túy/gieo rắc virus/gieo rắc mầm bệnh nên nếu bị bắt đưa vào điểm tập trung cách ly theo dõi Cocid-19 đều phải bị xiềng xích với đày đủ gông cùm để triệt tiêu đào thoát; và

(e) áp dụng nhục hình tra tấn tàn bạo tất cả những kẻ đột nhập/thâm nhập Việt Nam tránh né cách ly đặc biệt những kẻ không có giấy tờ tùy thân để nhanh chóng vô hiệu hóa các mưu sâu kế độc của kẻ thù quốc gia trong tình báo/gián điệp/buôn lậu ma túy/gieo rắc virus/gieo rắc mầm bệnh.

Chỉ vì kêu gọi “chống dịch như chống giặc” mà không nhớ “chống giặc” là chống ra làm sao, nên mới có chuyện các sân vận động đầy ắp khán giả và gần triệu du khách đổ về Đà Nẳng, hoàn toàn không giãn cách trên xe khách và máy bay, hoàn toàn không đeo khẩu trang, và để rồi toàn quốc phải đương đầu với sự tái bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng hơn, gây họa lớn cho toàn xã hội.

“Chống dịch như chống giặc”, nhưng dịch chưa bị diệt, nên chuyện chống dịch vẫn phải tiến hành và phải ở mức độ dữ dội như chống giặc và có khi phải dữ dội hơn chống giặc, đơn giản vì giặc rất cụ thể và có số lượng cụ thể về quân số với các mục tiêu đồn trú rất cụ thể để ta đánh phá, tiêu diệt, và chiến thắng; trong khi dịch lại là thứ giặc vô hình có năng lực biến hóa biến thiên biến dạng biến hình mà một kẻ đột nhập qua biên giới chỉ cần ném mạnh một lọ thủy tinh virus nhỏ như lọ penicillin vào một tường nhà cũ kỹ trong hẽm nhỏ khu ổ chuột cũng đủ đe dọa sự sinh tồn của cả một quốc gia.

Chống dịch phải y như chống giặc.

Kích cầu du lịch là một đại sai lầm của Chính phủ Việt Nam.

Xin đón đọc bài “Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến” của Hoàng Hữu Phước trên blog này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Bài dữ dội nhất với các đề nghị xử tham nhũng như xử Trần Dụ Châu: Diệt Tham Nhũng  30-10-2015

Bôi nhọ: Bôi Nhọ 02-12-2015

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Cao Minh Thì  28-6-2020

Chiến lược đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu  05-3-2009

Chiến lược “hợp tác bốn nhà”: bài Tư Vấn Nhà Nước: “Bốn Nhà” Hay Năm Sáu Bảy Vạn Nhà của Hoàng Hữu Phước đăng trên emotion.com ngày 06-12-2010 tại http://www.emotino.com/bai-viet/18904/tu-van-nha-nuoc-bon-hay-nam-sau-bay nhưng đã đóng cửa năm 2013, sẽ được đăng lại trên WordPress này.

Dân đen ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020

Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh  01-7-2020

FOSCO Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Hiền tài: Hiền Tài 22-5-2019

Hoàng Trọng Cương: Ba Tôi  18-6-2019

Kích cầu du lịch là một đại sai lầm của Chính phủ Việt Nam: Tháng 9 Năm 2021  25-7-2020

Láo xạo Fake News: Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá  04-11-2016

Luật Biểu Tình: Biểu Tình 15-6-2020

Người trong báo giới có khả năng viết đã phá lại để thắng được tôi thì chưa từng được sinh ra trên Địa Cầu này: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Nguyễn Phú Trọng: Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nguyễn Xuân Phúc: Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc  29-12-2015

Nhân tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! 20-4-2014  

Quyền lực nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo 09-11-2017

Quốc Hội: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân 14-6-2017

Tất thành than: Tất Thành Than  14-5-2018

Trịnh Xuân Thanh: Trịnh Xuân Thanh – Bài 3 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation 16-8-2017

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Trong nguy có cơ: Nguy Cơ  02-5-2020

Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang 02-12-2018

Truyền thông chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh: Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography  11-11-2016

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 2013

Vũ Huy Hoàng: “Quan Lộ Thăng Trầm” Của Vũ Huy Hoàng 19-7-2020

Tin Mới Có Liên Quan Đến Phần Mềm BLUEZONE

Hoàng Hữu Phước, MIB

03-8-2020

Cuối tháng 7-2019, trong bài Phát Ngôn Của Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng, tôi có nêu rằng “Việt Nam chỉ nên tập trung cho công nghệ điện tử y sinh thông minh để vừa chăm lo cho sức khỏe người dân, khám/phát hiện/chữa bệnh hiểm nghèo cho dân, xuất khẩu công nghệ và thiết bị y sinh thông minh làm giàu cho đất nước; chứ đừng nghĩ vớ vẩn về xây dựng mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm”. Sau một năm thì dịch bệnh Covid-19 hoành hành cho thấy tầm nhìn công khai của Hoàng Hữu Phước đã không hề chui được vào trong đầu óc dấu kín của các lãnh đạo nắm giữ tiền bạc và nắm quyền những ngành có liên quan, khiến tầy huầy chuyện quýnh quáng đua nhau mua máy thở và thi nhau táy máy tiền bạc mua máy thở, v.v.  Tất nhiên, các độc giả của blog này của tôi đều biết quá rõ tôi trong nhiều chục năm qua đã không những xem thường các kế sách phát triển công nghệ thông tin của Chính Phủ Việt Nam mà còn khẳng định ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam sẽ chẳng nên thân và bài Hoàng Hữu Phước Chống 4.0  đăng tháng 11-2019 không phải là sự bắt đầu.

Cuối tháng 7-2020, trong bài Điều Quái Gở Của Phần Mềm BLUEZONE, tôi vạch ra những cái thiếu nghiêm trọng mà bản thân ban chỉ đạo sản xuất Bluezone, ban thực hiện việc phát tiền tỷ để sản xuất Bluezone, ban thực hiện việc nhận tiền tỷ để sản xuất Bluezone, và ban tuyên giáo hậu sản xuất Bluezone đã không có bất kỳ ai nhận ra, khiến thảo nào phần mềm ra mắt tháng 4-2020 mà bị ế đến độ chỉ cho đến khi Đà Nẳng trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước thì có 50.000 người dân Đà Nẳng tải dùng – theo thông tin của VTV1 lúc 18g30 ngày hôm nay 03-8-2020 – còn Báo Nhân Dân Điện Tử lúc 14g57 cũng ngày hôm nay 03-8-2020 cung cấp các số liệu mà theo đó vào thời điểm 25-7-2020 nghĩa là sau 4 tháng ra đời chỉ mới có 207.827 người tải dùng, và chỉ với sự vỡ trận của Đà Nẳng thì trong một tuần tính đến 11g ngày 02-8-2020 mới có thêm 1.644.000 người tải vào smartphone của họ.

Tuy nhiên, cả VTV1Báo Nhân Dân Điện Tử vẫn cho thấy còn lấn cấn 4 vấn đề sau:

1– Trách nhiệm của cơ quan quyền lực đối với việc (a) “xin quyền truy cập” vào các thư mục hình ảnh, thông tin, tập tin của smartphone của người dân, và (b) những biện pháp chế tài cụ thể ra sao nếu có xảy ra sự xâm phạm vào các thư mục ấy, vẫn chưa được minh bạch công bố khẳng quyết vô hại bởi Chính phủ hay cơ quan chủ quản.

2– Theo Nhân Dân Điện Tử thì văn bản được cho là số 2841/BTTTT-THH ngày 01-8 của Bộ Thông Tin Truyền Thông được cho là có nội dung xác định 10 biện pháp tuyên truyền để triển khai rộng rãi ứng dụng Bluezone trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, và vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone

Nếu tuyệt đối tin vào số từ ngữ ngắn gọn nêu trên của Nhân Dân Điện Tử thì học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí, nhà tu hành, chủ doanh nghiệp, người nội trợ, người xài handphone cũ bị hỏng bluetooth  hoặc người chưa sắm được smartphone, v.v., không thuộc diện là đối tượng của việc vận động tuyên truyền cài đặt Bluezone và không chịu sự điêu chinh của văn bản 2841/BTTTT-THH.

Phòng dịch và chống dịch mà chỉ dành riêng cho một bộ phận người dân nên phải liệt kê đối tượng ưu tiên của chế độ và giai cấp của chủ nghĩa  Mác-Lê  theo kiểu những năm đầu sau giải phóng ư?

3– Cũng trong Văn bản được cho là số 2841/BTTTT-THH ngày 01-8 của Bộ Thông Tin Truyền Thông thì Bộ Trưởng Truyền Thông Thông Tin ra hạn định cuối cùng phải hoàn thành là “trước” ngày 08-8; mà nếu hiểu theo từ ngữ bình dân thì đó là ngày 07-8-2020 (hoặc phát huy quyền tự chủ của địa phương thì có quyền định là 06-8-2020); mà nếu hiểu theo từ ngữ của người mới xóa nạn mù chữ thì văn bản ký ngày 01-8, ắt ngày 03-8 các bản “sống” của văn bản ấy mới bò đến được tất cả các văn phòng chính quyền các địa phương toàn quốc, ắt ngày 05-8 mới tổ chức được ban bệ tuyên truyền vận động in ấn các bản hướng dẫn để bắt đầu đến gõ cửa từng nhà phát tận tay từng người, ắt ngày 06-8 mới có nội dung tiếng Anh/Pháp/Nga/Tàu/Nhật/Hàn và những cán bộ biết nói tiếng Anh/Pháp/Nga/Tàu/Nhật/Hàn để tuyên truyền/giải đáp thắc mắc/hướng dẫn người Anh/Pháp/Nga/Tàu/Nhật/Hàn tải Bluezone vào smartphone của họ, để qua sáng sớm hôm sau là cùng nhau hàng triệu người vi phạm hạn định cuối cùng của Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông, có nghĩa là những câu cú của Bộ này tuy nhiều lớp lang nhưng hoàn toàn phi thực tế và bất khả thi.

4) Sự kỳ vọng sẽ có khoảng 80 triệu người Việt Nam trưởng thành có điện thoại di động chịu tải cài đặt Bluezone sẽ giúp “phần mềm hiệu quả”, nghĩa là phần mềm nhận đủ nhiều thông tin để chứng tỏ cơ chế xử lý của nó có nhanh nhạy đạt sự chính xác hay không đối với việc gởi tin báo khi có sự “tiếp xúc đủ lâu” với người diện F này F nọ nào đó, chứ không giữ vai trò quyết định trong ngăn chặn sự lây lan bùng phát, vì rằng khi “tiếp xúc đủ lâu” với một F thì nguy cơ đã tiềm tàng, và việc khi nhận được tin báo sau khi tàu cao tốc đã khởi hành thì xem như bó tay, hoặc nếu đọc tin xong rồi bỏ tất cả mọi công việc đang dỡ dang để chạy ngay đến cơ sở y tế là chuyện lý tưởng khó là thực tế của số đông, khiến chuyện lây lan thêm cho cộng đồng và người thân vẫn cứ là hiểm họa không tránh khỏi dù đã có Bluezone.

Tôi sẽ tải cái ứng dụng vớ vẩn vô danh tiểu tốt Bluezone sản phẩm của cái giới chưa từng được tôi xem trọng, không phải vì sợ cái hạn định “trước 08-8-2020” của Bộ Thông Tin Truyền Thông vì đương nhiên cái Bộ ấy chẳng có quyền gì bắt tôi phải sử dụng cái phần mềm của họ cho một nội dung y tế chẳng nằm trong quyền quản lý của họ, nhất là tôi thấu thị rằng Bluezone chỉ giúp đem lại tiền tỷ cho nhóm lợi ích nào chế ra nó, chưa kể văn bản của họ hoàn toàn không mang tính pháp quy.

Tôi sẽ tải cái ứng dụng vớ vẩn vô danh tiểu tốt Bluezone sản phẩm của cái giới chưa từng được tôi xem trọng, không phải vì cái hạn định “trước 08-8-2020” của Bộ Thông Tin Truyền Thông vì đối với một nội dung y tế mang tính pháp lệnh thì đó phải là công văn chính thức của Thủ Tướng (chứ không là phát biểu ý kiến của Thủ Tướng trong buổi họp Chính phủ hay buổi họp nào đó khác).

Tôi sẽ tải cái ứng dụng vớ vẩn vô danh tiểu tốt Bluezone sản phẩm của cái giới chưa từng được tôi xem trọng, không phải vì cái hạn định “trước 08-8-2020” của Bộ Thông Tin Truyền Thông, mà vì tôi vừa nhận được tin nhắn sau của Bộ Y Tế lúc 20g31 tối nay 03-8-2020 vì đối với một nội dung y tế mang tính toàn quốc thì Bộ Y Tế mới đúng là cơ quan chịu trách nhiệm dù họ chẳng biết gì về phần kỹ thuật lõi tạo nên Bluezone cũng như họ không chịu trách nhiệm đối với sự bảo đảm hoạt động hiệu quả và tính vô hại của nó:

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Phát Ngôn Của Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 24-7-2019

Hoàng Hữu Phước Chống 4.0  23-11-2019

Điều Quái Gở Của Phần Mềm BLUEZONE  30-7-2020

Điều Quái Gở Của Phần Mềm BLUEZONE

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-7-2020

Bluezone là phần mềm được quảng cáo là một ứng dụng do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông, Bộ Y Tế “chủ trì”, với sự tham gia phát triển của BKAV và cộng đồng Công Nghệ Thông Tin, được cho là giúp “bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng” trong cảnh báo chủ nhân smartphone nếu anh ta/chị ta đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.

Do tôi là người cực kỳ thận trọng để bất kỳ ai giỡ trò với tôi sẽ chỉ có hai con đường phải chọn một hoặc cả hai là hoặc thất bại chua chát hoặc bị đòn đau cay đắng chứ không bao giờ có con đường thứ ba trở đi;

Do BKAV chưa từng có danh tiếng giúp Việt Nam hữu hiệu trong chống các mã độc, các virus, và các cơ quan (như VietnamAirlines) không bị tin tặc tấn công;

Do cộng đồng Công Nghệ Thông Tin dường như chỉ toàn tập trung bán buôn smartphone/laptop, tham gia các đấu thầu tầm cỡ SSKEY hay Nhật Cường, sản xuất smartphone mà linh kiện thì chắc chắn không bao giờ không là made-in-China còn bộ phận quan trọng bậc nhất là pin thì luôn không được nói xuất xứ khi chào hàng, giãn cách xã hội Covid-19 thì để học sinh bị phần mềm Zoom làm điêu đứng chứ chả chế ra được cái gì để hỗ trợ việc “học tương tác online”, v.v., nói chung thì chẳng có uy tín gì ghê gớm – dùng từ ngữ của Nghị sĩ Trương Tấn Sang – với thế giới; trong khi cái

Sự “chủ trì” là một đặc thù Việt Nam chỉ cho ra khái niệm mơ hồ về “đầu têu” chứ không phải chủ nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm; nên với kinh nghiệm bản thân

Khi cách nay hai năm được một cháu đặt mua từ Tàu cái ổ cắm điện điều khiển từ xa này của một công ty có tiếng ở Tàu

thì cho đến hôm nay viết bài này nó vẫn cứ “nguyên đai nguyên kiện” vì tôi khi làm theo lời hướng dẫn cài đặt của nó thì thấy nó buộc tôi phải cho nó được quyền truy cập vào tất tần tật mọi thứ trong smartphone của tôi từ danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, đến mọi thứ khác, nên tất nhiên tôi không bao giờ cài đặt và vất cái bộ cắm điện này xuống gầm bàn (một thằng Tàu vớ vẩn chế cái ổ cắm điện vớ vẩn mà dám lộng hành hỗn láo đòi truy cập tất tần tật là sao?); nên

Tôi nay mạnh dạn nói rằng với Bluezone thì tình huống cũng y như vậy, nghĩa là Bluezone là cái vớ vẩn gì mà dám đòi truy cập hình ảnh, thư thoại, và các tập tin (chớ biết thằng ngu nào là cha để của chữ “tệp”) của tôi cơ chứ?

Phần mềm chế tác ở Việt Nam không biết bởi ai, chỉ cần biết có hai Bộ “chủ trì” tất nhiên chi tiêu tiền tỷ, có sự “tham gia phát triển” của đại gia BKAV (của Nhà Nước) và “cộng đồng công nghệ thông tin” (chắc lớn cỡ Nhật Cường), vậy mà vẫn không thể tự chủ được, để phải muối mặt phân bua rằng

Như đã nói bao lần, tôi chưa bao giờ không trừng trị và trừng phạt bất kỳ ai ở bất kỳ thế lực nào dám động đến tôi hoặc giỡ trò ma giáo ma mãnh với tôi, mà việc đòi truy cập đủ thứ dù phần mềm chỉ là để điều khiển bật tắt điện hoặc chỉ để “cảnh báo chủ nhân smartphone nếu anh ta/chị ta đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19” chính là hành vi ma giáo ma mãnh. Vì vậy, tôi lập tức uninstall (gỡ bỏ phần mềm) Bluezone sau khi giận dữ ném lại lời nhận xét rằng

Tôi đang kiểm tra xem

(a) việc tải Bluezone có phải là một yêu cầu pháp định (bắt buộc) hay không;

(b) luật pháp Việt Nam hiện hành có khoản nào quy trách nhiệm chi tiết bồi thường công dân nếu việc xin công dân “cho phép truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp” lại dẫn đến các sự đánh cắp bí mật cá nhân, thông tin cá nhân, hình ảnh cá nhân, và tài liệu cá nhân của công dân bởi bất kỳ ai (kể cả nội bộ quản trị mạng hay tin tặc) hay không;

(c) luật pháp Việt Nam hiện hành có khoản nào ghi rằng trong trường hợp không rõ ai là chủ nhân của sản phẩm như Bluezone (dù tỷ đồng đã rời ngân sách), thì nếu xảy ra sự việc như nêu ở “b” thì Bộ Thông Tin Và Truyền Thông, Bộ Y Tế, BKAV, hay Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin sẽ là bên chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho công dân hoặc chịu lãnh án pháp đình nếu không bồi thường thỏa đáng hay tránh né bồi thường;

(d) Cơ quan chịu trách nhiệm về phần mềm “Sức Khỏe Toàn Dân” về Covid-19 mà người dân đã chép vào smartphone của họ

thì bao giờ sẽ có thông báo xem cái phần mềm ấy có còn cần dùng không một khi nay đã có Bluezone; và

(e) Bluezone có thông tin gì về tính pháp lệnh đối với việc cài đặt Bluezone và danh tính cụ thể cơ quan nào sẽ thụ lý hồ sơ khiếu nại của công dân nếu có sự táy máy vào các nội dung mà Bluezone xin phép “quyền truy cập”.

Sau khi có đủ giải đáp cho 5 vấn đề trên, tôi mới có thể yên tâm chép lại Bluezone vào smartphone của tôi.

View Post

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tư Cách Đạo Tặc Của Vài Giảng Viên Đại Học Việt Nam Đối Với Vấn Đề Tác Quyền

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-7-2020

Cần nhắc lại ở đây là với tư cách một nhà chuyên nghiệp, tôi chỉ nói những gì tôi nắm vững và biết rõ hơn thiên-hạ-quyền-lựcthiên-hạ-lắm-mồm đối với những lĩnh vực mà thiên-hạ-quyền-lựcthiên-hạ-lắm-mồm ấy đang ngự trị chỉ với các tấm bằng thạc sĩ/tiến sĩ do Đảng và Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để sắm sửa thảy cho đeo toòng teeng trước ngực.

Thiên-hạ-quyền-lực là thiên hạ có các tấm bằng thạc sĩ/tiến sĩ do Đảng và Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để sắm sửa thảy cho đeo toòng teeng trước ngực để danh chính ngôn thuận ngồi vào các ghế lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quốc hội chính phủ học viện vân vân và vân vân.

Thiên-hạ-lắm-mồm là thiên hạ có các tấm bằng thạc sĩ/tiến sĩ do Đảng và Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để sắm sửa thảy cho đeo toòng teeng trước ngực để danh chính ngôn thuận được báo chí chánh thống gọi là “chuyên gia”, “nhà” này “nhà “ nọ, “nhân sĩ” này “nhân sĩ” kia, để báo chí có đối tượng để phỏng vấn khi có chỗ trống trên tờ giấy in báo hoặc trên màn hình phẳng vân vân và vân vân.

Cũng vì cung cách trưởng thượng một nhà chuyên nghiệp, tôi viết bài này chỉ để nói về mấy đám giảng viên ngoại ngữ Anh và Pháp loại láu cá lưu manh ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đã học và Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đã dạy học, với sự nhấn mạnh rằng (a) bài viết không đá động đến những ai không có tên trong bài viết, nên (b) những ai không có tên trong bài viết ắt giống y hệt tôi ở chỗ cùng dạy giỏi và đạo cao đức trọng chứ không như mấy thằng bị nêu tên, nên (c) những ai không có tên trong bài viết này cứ thoải mái đọc bài viết này và tham khảo thêm bài Cao Minh Thì và bài Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh để biết vì sao Hoàng Hữu Phước là giảng viên duy nhất là gương sáng về năng lực chuyên môn tiếng Anh và đạo đức liêm chính công minh của một nhà giáo theo chuẩn Á Đông và Âu Mỹ.

1) Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 1995 lúc công tác tại CIMMCO International tôi tình cờ đọc một quyển sách dày cộm do Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. Đó là quyển dịch tiếng Việt từ quyển Mastering American English vốn là quyển mà trước 1975 dân Sài Gòn xem như quyển văn phạm tiếng Anh căn bản loại “gối đầu giường” của học sinh trung học. Điều quái lạ ở đây là kẻ đứng ra dịch lại là Nguyễn Kỉnh Đốc, một giáo viên Pháp Văn hạng xoàng ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và “tác phẩm” dịch thuật này là một mớ hổ lốn về ngôn từ tiếng Việt. Tôi vội viết một bài đánh máy gởi Sài Gòn Giải Phóng (Sài Gòn Giải Phóng không đăng và cũng không còn ở đẳng cấp cao như thời nói đến trong bài Tài Liệu Báo Sài Gòn Giải Phóng nên không ai viết thư trả lời tôi cả). Và đây là nguyên văn bản nháp trong tàng thư cá nhân, với các chi tiết có liên quan đến vấn đề “đạo đức” của quân đê tiện xâm phạm tác quyền và “trình độ” tiếng Anh của thằng dạy tiếng Pháp không ra chi:

 .

2) Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Cũng với tư cách giảng viên duy nhất là gương sáng về năng lực chuyên môn tiếng Anh và đạo đức liêm chính công minh của một nhà giáo theo chuẩn Á Đông và Âu Mỹ, tôi đã soạn nhiều giáo trình mới cho trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi tôi hoàn tất  bản thảo Giáo Trình Luyện Dịch Toàn Tập cho tất cả các lớp Anh Văn năm thứ nhất, năm thứ nhì, và năm thứ ba, tôi có nhờ chị tôi (truyền nhân của Cô Trương Tuyết Anh) hiệu đính, rồi nhờ cô giáo tốt nghiệp bằng đỏ ưu hạng Đại Học Tổng Hợp về Ngôn Ngữ Anh Vũ Thị Liên (sau này làm vợ của tôi) góp ý. Sau đó, theo đúng quy trình, tôi nộp cho Tổ Trưởng Tổ Anh Văn để cô giáo này nộp cho Phó Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ Đoàn Viết Bửu, thạc sĩ (M.A.) Đại Học Syracuse, New York, Hoa Kỳ, “Trí Thức Yêu Nước” của Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ngạc nhiên, tôi nhận lại xấp bản thảo dày cộm của tôi với tờ giấy nham nhở màu hồng tình tứ sau bằng tiếng Việt từ Đoàn Viết Bửu:

Do nôi dung “bức thư tình” đỏ lòm trên không dễ đọc, tôi xin viết lại để các bạn nắm rõ hơn:

“Kính gởi Tổ Anh

Nhóm Dịch

Và các bạn soạn giả

Xin các đ/c cho phép tôi mạnh dạn dề nghị

1- in ấn tất cả các bài tiếng Anh trong tập bàn thảo này. Tùy tình hình từng năm học, tổ Anh sẽ chọn đoạn nào hoặc bài nào làm giáo trình dịch Anh-Việt của năm học đó; những bài hoặc đoạn kia là tài liệu học tập thêm tại nhà của S.V.

2- Đánh máy bài Việt văn (không quay rô-nê-ô), giáo viên sẽ đọc cho S.V. chép trước 1 tuần. Lý do: tiết kiệm.

3- Tổ Anh cần biết rõ xuất xứ của mỗi bài (Anh cũng như Việt); còn S.V. và độc giả chỉ cần biết là giáo trình do thầy cô trong Nhóm Luyện Dịch, Tổ Anh biên soạn. Vì vậy, không nên ghi rõ xuất xứ của mỗi bài. Tôi rất mong các bạn soạn giả hiểu biết cho cái tình huống phản lại studywork này!

Đây là tập bản thảo được soạn rất công phu, cho tôi được ngỏ lời thán phục trước tấm lòng yêu nghề của chị Liên và anh Phước, và bào tỉ của anh Phước.

Ngày 6-8-85

B”

Như vậy, một thằng thạc sĩ học từ Mỹ về Sài Gòn trước 1975, được “giải phóng” trao cho quyền lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ, lại “dị ứng” khi thấy thầy giáo Hoàng Hữu Phước chọn toàn các kiệt tác văn chương Anh Mỹ chứ không chịu dùng các bài tiếng Anh của Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên, Béc-Lin, và Mát-Xơ-Cơ-Va, nên ngăn cản không cho ghi tên tác giả là ai và trích từ tác phẩm nào, nghĩa là chấp nhận chuyện thà mang tiếng “đạo văn” tức ăn cướp chứ dứt khoát không để sinh viên biết đó là của đế quốc tư bản.

Và khi thầy giáo xã hội chủ nghĩa Hoàng Hữu Phước “quèn” dám giảng đạo đức đạo lý hàn lâm với “thạc sĩ Mỹ trí thức yêu nước Phó Khoa” về “đạo văn” và dám giảng đạo đức đạo lý giáo dục với “thạc sĩ Mỹ trí thức yêu nước Phó Khoa” về “gian lận thi cử tuyển sinh”, Chủ Nhiệm Khoa Nguyễn Văn Trang và Phó Chủ Nhiệm Khoa Đoàn Viết Bửu cho thầy giáo Hoàng Hữu Phước làm tù nhân khổ sai lao động vệ sinh Phòng Thính Thị, và khi cô giáo Vũ Thị Liên chống đối và nhà báo Lưu Đình Triều của Tuổi Trẻ can thiệp thì cho thầy giáo Hoàng Hữu Phước làm tù nhân lưu đày biệt xứ (biệt phái qua Khoa Sử dạy môn Sử) khiến non sông Việt Nam từ ấy cho đến nay không còn có thể đào tạo ra bất kỳ sinh viên giáo viên giảng viên nào “giỏi tiếng Anh” cả, đến độ Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân mới hôm qua phải gợi ý với nước Úc giúp nâng trình độ tiếng Anh của các nữ nghị sĩ Việt Nam tức những phụ nữ hơn 40 năm qua học đại học và cao học tốn biết bao tiền Nhà Nước mà vẫn không sao dùng được tiếng Anh.

Thảo nào mấy tên như Tề Trí Dũng và Diệp Dũng cùng những con tương cận du học Mỹ về toàn táy máy tiền Nhà Nước, giống như Đoàn Viết Bửu và Nguyễn Kỉnh Đốc cùng những con tương cận táy máy tác quyền người khác vậy.

Nếu bọn do Nhà Nước ưu ái cưng chiều cung phụng trao quyền bính về giáo dục khi ra trước vành móng ngựa dám dõng dạc tuyên bố “Trong xã hội ai cũng gù thì mình nếu thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” để làm nhục Đảng, thì Hoàng Hữu Phước, người luôn bị các công cụ tinh hoa của Đảng xử bức, vẫn dõng dạc tự hào là người lưng thẳng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Cao Đẳng Sư Phạm: Cao Minh Thì  28-6-2020

Cô Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2011

Cô Vũ Thị Liên: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Đạo văn: Hai Gã Đạo Văn  21-01-2017

Đại Học Tổng Hợp: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh  01-7-2020

Đoàn Ngọc Điệp: Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy  26-11-2019

Sài Gòn Giải Phóng: Tài Liệu Báo Sài Gòn Giải Phóng  27-7-2020

Vợ tôi: Đám Cưới 2015

Người Kết Thúc Khẩu Hiệu Rẻ Tiền Về “Yêu Nước” Của Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-7-2020

Đầu năm 2008 tôi có đăng trên mạng doanh nhân emotino.com một bài viết.

Hơn nửa năm sau, vào tháng 9 năm ấy, tôi nhận được một email của vị nữ trưởng biên tập Saigon Tiếp Thị (tôi có vài bài đăng trên báo này cho vài chuyên mục về kinh tế, thương hiệu, v.v. như Đạo Đức Kinh Doanh Cũng Là Tài Sản Doanh Nghiệp, Chỗ Đứng Thật Sự Cho Hàng Nội, v.v.). Giống như mọi lần khác, mỗi khi cần có một bài “độc lạ” làm định hướng dư luận hoặc khai pháo hiệu cho một trào lưu mới cho Saigon Tiếp Thị là vị nữ trưởng biên tập ấy luôn liên lạc để “đặt hàng” tôi viết bài phục vụ các mục đích ấy. Lần này, email nêu lên sự trăn trở của vị ấy về khẩu hiệu “Dùng Hàng Việt Nam Là Yêu Nước” nhiều chục năm qua đã không hề giúp ích gì cho “tiếp thị” và “sản xuất” hàng nội hóa ở Việt Nam. Tôi chợt nhớ đến bài đã đăng trên emotino.com nên vội gởi đường link đến vị ấy xem qua. Email tôi nhận ngay tiếp theo là đề xuất tôi hãy gỡ bỏ bài ấy trên emotino.com để Saigon Tiếp Thị trở thành tờ báo chính thức đăng bài ấy của tôi. Tất nhiên, tôi chấp nhận.

Và dưới đây là bài viết đăng trên Saigon Tiếp Thị số 105 phát hành ngày 10-9-2008 với tiêu đề do Saigon Tiếp Thị đặt là “Kinh Tế Viêt Nam Cần Thay Đổi Khẩu Hiệu Yêu Nước” (tiêu đề nguyên thủy của Hoàng Hữu Phước: “Sản Xuất Hàng Hóa Chất Lượng Cao Mới Là Yêu Nước”.

Xin độc giả lưu ý slogan do tôi sáng tạo trong bài viết ấy là “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Cao Cấp Của Việt Nam” và “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”.

Slogan trên đã đặt dấu chấm hết cho khẩu hiểu cực đoan rẻ tiền đáng thương hại  của “Dùng Hàng Việt Nam Là Yêu Nước”.

Slogan của tôi đã “được” các cơ quan Chính Phủ tùy tiện biến hóa thành “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam” như lời hiệu triệu quốc dân để tự do sử dụng chính thức trên toàn cõi Việt Nam từ kích cầu mua sắm đến phát biểu hùng hồn của các vị lãnh đạo nước nhà.

Bài viết này không để đòi hỏi tác quyền mà chỉ để nhắc các “nhà sử học” rằng Hoàng Hữu Phước là người chính thức khai tử slogan “Dùng Hàng Việt Nam Là Yêu Nước” của Chính phủ Việt Nam và khai sinh ra tiền thân cho slogan “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam”, và rằng cả hai hành động khai tửkhai sinh cùng xảy ra trong năm 2008.

Kinh Tế Viêt Nam Cần Thay Đổi Khẩu Hiệu Yêu Nước

Bài đăng trên báo Saigon Tiếp Thị, số 105 ngày Thứ Tư 10/9/2008

Lời Tòa Soạn: Xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ đơn thuần là chuyện của doanh nghiệp, khi bản thân doanh nghiệp là một thực thể tồn tại trong thị trường, có ảnh hưởng và chịu sự tác động của thị trường. Chính vì vậy, một trong những chức năng của thương hiệu là tạo ra động năng đòi hỏi sự thay đổi về cơ chế và lề luật nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giới thiệu bài viết này như một gợi mở để suy nghĩ, phân tích về vai trò của doanh nghiệp trong đời sống thị trường

Hoàng Hữu Phước, MYA CEO

Bấy lâu nay, ở Việt Nam hay dùng khẩu hiệu đại loại như “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” hoặc “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”. Những khẩu hiệu này đầy tính cực đoan. Kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu nếu nước nào cũng có khẩu hiệu tương tự, nghĩa là sẽ không xài hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam? Và tại sao chỉ hô hào, kêu gọi, và chuyển giao 100% trọng trách yêu nước cho chỉ người tiêu dùng?

Trong một thế giới toàn cầu hoá, các đối tác thương mại đều phải cố gắng sao cho mức nhập siêu và xuất siêu giữa từng cặp quốc gia có quan hệ song phương đều ở mức hợp lý nhất có thể được. Có bán thì phải có mua để sự thương thảo thêm tốt đẹp. Đã đến lúc phải có sự chuyển giao trọng trách yêu nước cho cộng đồng doanh nghiệp, những nơi mà thương hiệu đơn lẻ đang được nói đến nhiều, đầu tư rất nhiều, song chưa mang lại nhiều hiệu quả. Khẩu hiệu của thời đại mới ở Việt Nam phải là “Sản xuất hàng hoá chất lượng cao cấp là yêu nước”, vì sẽ là vô lý nếu doanh nghiệp quan tâm đến thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, quản lý thương hiệu, lo toan nhiều đến bản quyền và nhượng quyền… mà không xem chính sự sản xuất ra hàng hoá chất lượng cực cao tại doanh nghiệp mình là thể hiện lòng yêu nước và gia cố cho sự bền vững và phát triển của thương hiệu. Cái đơn lẻ chỉ lo cho chính cái đơn lẻ ấy, và đó chính là lý do thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể vượt tầm quốc gia.

Phải chuyển giao trọng trách yêu nước cho cộng đồng doanh nghiệp thay vì trút trên vai người tiêu dùng

Vì vậy, “Sản xuất hàng hoá chất lượng cao cấp là yêu nước” cần phải là một slogan mới dưới sự tổ chức của Nhà nước. Hàng hoá chất lượng cao được sản xuất theo quy trình hợp lý để có tính cạnh tranh cao hơn, sẽ hấp dẫn các thị trường khác; và dù cho dân Việt Nam có sính mua hàng ngoại nhập đi chăng nữa (để giúp cân bằng cán cân mậu dịch song phương hay đa phương với các nước sản xuất khác) thì việc xuất khẩu được khối lượng lớn và liên tục hàng hoá của các doanh nghiệp mới chính là lòng yêu nước và là trách nhiệm cũng như vai trò thực sự, thực tế, và gần như là duy nhất của doanh nghiệp. Một khi không thể sản xuất hàng hoá chất lượng cao có tính cạnh tranh cao để chiếm lĩnh cho được thị trường thì chưa thể mạnh miệng nói đến vấn đề thương hiệu.

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng cao cấp của Việt Nam”, “Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp chỉ của chất lượng cao”, và “Sản xuất hàng hoá chất lượng cực cao là yêu nước” nên là những slogan mang tính chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đạt được giá trị thương hiệu đơn lẻ của họ trên con đường tắt.

Hàn Quốc có nhân vật Kim Sang Ok trong bộ phim nhiều tập Thương gia, người đã nhiều trăm năm trước tạo nên doanh giới đầu tiên của một môi trường xã hội vốn xem thương nhân thuộc hàng hạ đẳng. Nhờ vậy, Hàn Quốc ngày nay có doanh giới hùng mạnh vang danh khắp châu lục. Việt Nam không có nhân vật lịch sử nào tầm cỡ như Kim Sang Ok, người từ Hàn Quốc tìm đường bộ qua bao núi non hiểm trở đến tận Tràng An thiết lập và đẩy mạnh giao thương mua bán hai chiều với Trung Quốc, chiếm thị phần rất lớn ở Trung Quốc, đem lợi nhuận dồi dào về cho đất nước. Ông này không chỉ đóng thuế nhiều mà còn tự nguyện đóng góp thêm giúp triều đình củng cố quân đội đánh bại các thế lực ngoại xâm thời ấy.

Do đặc thù dân tộc tính, giới kinh doanh Việt Nam tuy thừa hưởng nhiều thuận lợi trong bối cảnh các nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài đổ xô vào Việt Nam; và trong thời toàn cầu hoá không còn những rào cản của địa lý và sự cấm vận, lại quen với cách hành xử quen thuộc là nêu khó khăn, chờ biện pháp giúp đỡ của Nhà nước; thay vì đề ra được một sách lược chi tiết của toàn doanh giới trình Chính phủ chấp thuận cho thực hiện. Chính vì vậy, một quyết sách, một chủ trương cần thiết mang tính đổi mới tư duy về “lòng yêu nước” cần được Nhà nước quan tâm quyết định. Chỉ có như vậy, thương hiệu mới được phát huy sức mạnh từ cả học thuật lẫn thực tiễn, đặc biệt trong môi trường nội địa hoá.

Không thể mong chờ đất nước lâm vào cảnh lạm phát, kinh tế suy thoái, để cho rằng đó là thời cơ lên ngôi của hàng hoá tốt và thương hiệu tốt. Cần nói với một tư duy mới rằng: hàng hoá sản xuất ra luôn có chất lượng cao, luôn có tính cạnh tranh cao, bảo đảm ngay cả khi nền kinh tế đất nước có lâm vào cảnh lạm phát hay suy thoái, doanh nghiệp vẫn trụ vững và có khả năng chủ động giúp nước nhà vượt qua khó khăn trong thời gian ngắn hơn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Kinh Tế Viêt Nam Cần Thay Đổi Khẩu Hiệu Yêu Nước:

Báo Saigon Tiếp Thị, số 105 Thứ Tư 10/9/2008

Trang web doanh nhân emotino.com (đã không còn hoạt động): http://www.emotino.com/bai-viet/17004/kinh-te-viet-nam-can-thay-doi-khau-hieu-yeu-nuoc

Trang web Saigon Tiếp Thị (đã không còn hoạt động): http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=40125&fld=HTMG/2008/0909/40125

Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  01-10-2010

Nhà sử học: Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học 26-01-2014  (bài đọc thêm: Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014)

Tài Liệu Báo Sài Gòn Giải Phóng

Năm 1988 lúc Việt Nam chưa có pháp luật đầy đủ, tự do ngôn luận chỉ tồn tại trong Hiến Pháp chứ chưa được thực thi ngay trên báo chí huống gì ngoài đời sống xã hội, giáo viên còn phải xếp hàng chờ nhận khẩu phần nhu yếu phẩm trước canteen, thì Hoàng Hữu Phước đã dùng tài hùng biện để bảo vệ các giáo viên Thiên Chúa Giáo, tranh đấu cho một tự do tôn giáo đúng tinh thần Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và nhờ vậy đã giúp không những các giáo viên Thiên Chúa Giáo (Công Giáo và Tin Lành) được tiếp tục đứng trên bục giảng mà còn dẫn đến việc Chính Phủ cho phép bắt đầu có các hoạt động chủng viện và đào tạo/phong chức linh mục trên toàn cõi Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho các hoạt động tôn giáo theo kỹ cương luật pháp Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, MIB

27-7-2020

Thấy báo Sài Gòn Giải Phóng hùa theo bọn hèn hạ mất dạy ở các tòa soạn báo khác để tham gia viết một bài tấn công tôi vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu, ngày 21-7-2013 tôi đăng blog bài Báo Sài Gòn Giải Phóng để nhẹ nhàng nhắc nhở mấy thằng nhà báo ngu đần ở Báo Sài Gòn Giải Phóng là tôi không xem Báo Sài Gòn Giải Phóng của Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra ký lô gì cả mà sở dĩ tôi viết nhẹ nhàng lịch sự (nhắc khéo — với bằng chứng — rằng họ quá ngu dốt tiếng Anh nên tiếp tay quảng cáo lừa bịp nhân dân) vì chính Báo Sài Gòn Giải Phóng đã từng rất lịch sự với tôi, tôn trọng tôi, cung kính tôi.

Với cốt cách một nhà báo quý phái sang trọng đẳng cấp cao duy nhất ở Việt Nam, tôi luôn cố gắng kiếm tìm các bằng chứng trong tàng thư cá nhân để tất cả những gì tôi viết ra đều có sức mạnh của sự thật và không bao giờ có gì khác hơn sự thật.

Dưới đây là thư trả lời năm 1988 của Báo Sài Gòn Giải Phóng gởi tôi và nội dung bài viết của tôi gởi Báo Sài Gòn Giải Phóng để có thư trả lời ấy.

Bài viết của tôi được đánh máy trên giấy perlure mỏng dính nên bản carbon copy lưu đương nhiên phải có chỗ bị mờ và bị rách theo giòng năm tháng nên khó đọc. Mong bạn đọc thông cảm.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Báo Sài Gòn Giải Phóng July 21, 2013

Tháng 9 Năm 2021

Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-7-2020

Đâu năm 2020, khi Việt Nam lần đầu tiên dời ngày nhập học thêm một tuần, tôi trao đổi qua Viber với Cô Lại Thu Trúc – và có ảnh chụp đoạn hội thoại ấy để minh họa chứng minh trong một bài viết cách nay vài tháng trên blog này –  rằng Bộ Giáo Dục Việt Nam nên lập kế hoạch tái khởi động hoạt động học đường sớm nhất là từ Tháng 6 Năm 2020 vì không bao giờ có chuyện một tuần là thực tế thực sự đủ cho cái thứ dịch bệnh Covid-19 chưa ai biết nó sẽ ra sao dù Việt Nam sau đó chỉ mới có 16 ca nhiễm bịnh. Quả nhiên, tôi đã nói đúng như luôn thế từ nhỏ đến tháng 7 năm 2020 này đối với chuyện quốc gia đại sự và quốc tế khổng sự.

Do rất nhiều người thân của và người quen với tôi làm việc cho và/hoặc đầu tư vào ngành du lịch, tôi cách nay vài tháng đã được hỏi về dự cảm của tôi về thời điểm thích hợp cho hoạt động tái kích cầu du lịch ở Việt Nam, và tôi đã trả lời họ cũng qua các hội thoại trên Viber.

Do tôi đã luôn nói đúng đối với chuyện quốc gia đại sự và quốc tế khổng sự 60 năm qua từ lúc tôi học tiểu học cho đến khi đám tiểu nhân lúc nhúc phục binh dày đặc trong xã hội mãi rình rập kiếm tìm cơ hội dù hiếm hoi để chứng minh tôi sai, tôi muốn tạo cơ hội cho đám tiểu nhân ấy chí ít một lần được cười hoan hỷ rằng tôi bá láp chứ chả phải là nhà tiên tri thấu thị nên tôi tiết lộ nội dung hội thoại của tôi và các bạn hữu qua Viber như sau:

“Việt Nam Chỉ Đúng Nếu Kích Hoạt Kích Cầu Du Lịch Từ Tháng 9 Năm 2021. Trong Năm 2020 Mà Đụng Vô Du Lịch Sẽ Chỉ Gây Ra Đại Họa Cho Nước Nhà.”

Hãy bắt đầu vừa chống mắt chờ xem thực tế xảy ra vừa hàng đêm thành tâm đãnh lễ khấn vái tâm linh tung ra bùa chú để cầu mong Hoàng Hữu Phước lần đầu tiên nói sai vì nền du lịch nước nhà sẽ khỏi sắc ngay từ tháng 7 năm 2020 vực dậy luôn nền kinh tế nước nhà “sau mùa đại dịch Covid-19” tức cái gọi là “mùa đại dịch Covid-19” ấy đã chấm dứt ở Việt Nam từ tháng 6 năm 2020.

Hoàng Hữu Phước mà nói sai thì…

Lành thay! Lành thay! Nam-mô A-Di-Đà Phật”.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Everlasting Beatitude – Niềm Vĩnh Phúc, Thơ Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-7-2020

Bài thơ đăng trên FOSCO Newsletter số Tháng Hai 1999

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

FOSCO Newsletter số Tháng Hai 1999: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Phạt Nặng Nếu Gắn Bản Đồ Việt Nam Sai

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-7-2020

Cách nay 40 năm, khi thiên hạ nói Singapore là đất nước của Fine tức là quốc gia có thuốc lá điếu nhãn hiệu Fine (tiếng Hán-Việt: hảo) và cũng là quốc gia phát triển thần kỳ nhờ Phạt (tiếng Anh: Fine) đủ thứ, gì cũng phạt, phạt ở mức khiếp vía, phạt tù không cần luật, phạt đòn roi căng nọc dang hai tay hai chân nằm sấp trên tấm thớt gỗ tròn giữa đường mà đánh nếu dám phun xịt sơn vẽ hình lên tường nhà dân dù kẻ vi phạm là sinh viên Mỹ du học được Tổng Thống Mỹ chính thức lên tiếng xin tha thì chính phủ Singapore cũng chỉ nể tình mà giảm hình phạt từ 30 trượng xuống chỉ còn 29 hèo với tình tiết ưu ái ưu tiên: có sự túc trực của bác sĩ và xe cứu thương, tôi đã nói với sinh viên rằng đó mới đáng gọi là “khoa giáo” (giáo dục tuyên truyền) vì thời gian thì có hạn trên đường đua chuyên nghiệp nên nếu thật sự có nền quốc trị chuyên nghiệp thì không bao giờ có chuyện luôn phí thời gian để “giáo dục tuyên truyền”, và rằng Việt Nam sẽ không là cường quốc kinh tế nếu không có nền quốc trị chuyên nghiệp dựa trên nền luật pháp nghiêm khắc.

Nay thấy báo chí oanh-tạc-nét (internet)  ầm ĩ nhặng lên chuyện “phạt nặng nếu gắn bản đồ Việt Nam sai trên biển ô tô”

tôi chợt nhớ cách nay 10 năm tôi có đã cảnh báo về cái chuyện Chính phủ Việt Nam đã triền miên sai một cách chính thức với bức ảnh này

trong bài viết tựa đề “Gợi Ý Thay Thế Chữ U Và Dấu Gạch Chéo” như được in lại dưới đây, theo sau là bài “Chữ U Và Dấu Gạch Chéo” cười nhạo sự tối dạ thiếu ánh sáng trí tuệ của hình tượng “chữ U và dấu gạch chéo”.

Kính mơi quý độc giả tham khảo đễ khẳng định một điều rằng trong toàn bộ các “nhà chính trị” dù là “nhà chính trị Đảng” (tức Trung ương Đảng), “nhà chính trị Chính phủ” (tức các quan chức lãnh đạo các cơ quan Nhà Nước), hay “nhà chính trị nghị viện” (tức nghị sĩ Quốc Hội) nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì Hoàng Hữu Phước đương nhiên là “man of vision” (người có tầm nhìn xa trông rộng thấu thị) duy nhất của nước nhà, duy nhất nhìn ra và nói về việc thể hiện bản đồ Việt Nam in trên các vật dụng.

Gợi Ý Thay Thế Chữ U Và Dấu Gạch Chéo

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-7-2011 (đăng trên emotion.com tại http://www.emotino.com/bai-viet/19174/goi-y-thay-the-chu-u-va-dau-gach-cheo, đã ngưng hoạt động từ 2013)

Sau khi bài Chữ U và Dấu Gạch Chéo được post trên Emotino, nhiều bạn điện nói “rằng hay thì thật là hay, nhưng sao chẳng thấy mảy may ý gì” tức là hỏi tôi sao thường thì phê phán xong là sẽ có ý kiến đề xuất, sao kỳ này chỉ có phán với phê mà không có gì thêm. Chẳng qua là do tôi cho rằng đấy nên là việc của những người làm công tác tuyên truyền, truyền thông, mỹ thuật tạo hình. Còn nếu muốn biết ý tôi ra sao về hình thức gì đấy để làm phong trào thì tôi xin rón rén trước thềm xưa đề nghị như sau:

A) Đề Nghị 1: Không nên in chữ U có gạch chéo vì nó chẳng khẳng định gì cả, vì cái chính là ta phải dành lấy cái lưỡi bò ấy về chủ quyền của ta chứ không phải chặt bỏ nó bằng đường chéo. Chẳng lẽ trước đây bọn Trung Quốc ngang ngược vẽ bản đồ của chúng kéo dài đến tận mũi Cà Mau thì lẽ nào ta phản kháng bằng hình vẽ chữ S có dấu gạch chéo cắt ngang hay sao? Thật là tiêu cực! Nếu cần một thứ gì khác, có ý nghĩa hơn là cái chữ U có gạch chéo, thì trước khi thiết kế bất kỳ hình ảnh gì cho áo và mũ ấy, nhất thiết hãy quan tâm đến các khiếm khuyết tồn tại cả trăm năm nay tại Việt Nam như sau để khắc phục:

Chưa bao giờ Việt Nam xem trọng sự tồn tại của các hải đảo và quần đảo nước nhà, như trong các thí dụ điển hình dưới đây từ các con tem chính thức đại diện quốc gia, trên đó chúng ta không thấy dấu vết các hải đảo – kể cả Phú Quốc và Côn Đảo:

Ngoài ra, trong văn viết của sách giáo khoa, chúng ta chỉ thấy miêu tả Việt Nam “hình cong chữ S” mà không nói gì đến các hải đảo.

Trên cơ sở các nhận định như trên, cùng với những gì cần làm ngay trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất thiết cần thực hiện các việc sau:

a- Thay đổi cách miêu tả bản đồ Việt Nam, bỏ cách nói giản đơn ngắn gọn đầy sơ xuất và yếu thế của “hình cong chữ S” thành “dải đất lục địa dài hình cong chữ S với vòng cung bảo vệ gồm vô số đảo và quần đảo từ Vịnh Bắc Bộ đến Vịnh Thái Lan”.

b- Thay đổi hình vẽ tượng trưng cho Việt Nam: từ nay phải có các chấm đỏ tức các hải đảo và kiểu hình vẽ thí dụ như sau phải được thực hiện trên tất cả các hình thức in ấn thông tin và quảng cáo:

B) Đề Nghị 2:

1- Việc thiết kế áo thi đấu cho các đội tuyển thể dục thể thao Việt Nam nên có các sọc màu xanh nước biển hay màu xanh lá với các sắc đậm nhạt xen kẽ chéo góc có tính mỹ thuật cao, tránh lúc nào áo pull cũng hoặc màu trắng, hoặc một màu đơn sắc như từ thói quen biếng lười thiết kế; và màu đậm nhạt nên dạng chéo góc giống sóng biển dạt dào); đặc biệt đường chéo góc cách điệu thành chữ V vừa có nghĩa nước Việt Nam vừa có nghĩa chiến thắng (victory).

2– Phía trước áo pull in hình bản đồ Việt Nam và các hải đảo/quần đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sa, Hoàng Sa, v.v. như hình tham khảo tượng trưng ở phần A.b mục Đề Nghị 1 ở trên, tất cả đều màu đỏ thắm (vẽ cách điệu nên không cần theo tỷ lệ xích chính xác, miễn sao mỗi đảo đều đủ to để in màu dễ thấy). Không cần in các chữ “Phú Quốc”, “Trường Sa” và “Hoàng Sa”, v.v. vì không thể chỉ in tên các đảo lớn mà bỏ tất cả các đảo nhỏ khác. Chỉ cần bản đồ Việt Nam hình chữ S tô màu đỏ cho phần đất liền và nhiều chấm màu đỏ cho phần các hải đảo là đủ.

3– Khi in mặt trước áo pull, bố trí hình vẽ nước Việt Nam in trệch bên trái, chừa bên phải cho hải đảo và dòng chữ tiếng Việt “Nam Quốc Sơn Hà”.

4– Dựa theo thiết kế trên cho các vận động viên đội tuyển quốc gia ở tất cả các bộ môn thể dục thể thao, có thể in thành áo pull dùng trong sinh hoạt phong trào vừa mang tính mỹ thuật vừa mang tính đấu tranh “mềm” phổ thông và dài hạn.

Từ nay, hình ảnh nước Việt Nam với các chấm đỏ hải đảo nên thường xuyên được giương cao như một phần của tâm lý chiến, quần chúng chiến, liên tục và mãi mãi khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các hải đảo này – đặc biệt là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thiết nghĩ, nội dung thiết kế trên – hoặc những nội dung thiết kế khác từ những ý kiến khác hay hơn của giới chuyên môn – phù hợp với yêu cầu quyết liệt khẳng định những gì của ta, vì những gì của ta mới là tối quan trọng chứ không phải là ta chẳng khẳng định gì cả mà chỉ làm mỗi việc là ai tuyên bố dành của ta thì ta gạch chéo lên biểu tượng củatuyên bố đó của họ.

Đấu tranh là việc đòi hỏi sự trưởng thành trong tư duy, có ý thức, có trách nhiệm, và có vận dụng tất cả những ưu thế sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao nhất, trên bình diện và quy mô rộng nhất có thể được.

Ghi chú:

Chỉ cần dùng tựa đề ngắn gọn của “Nam Quốc Sơn Hà” là đủ bao hàm ý nghĩa của cuộc hành quân Phạt Tống kinh thiên động địa của Lý Thường Kiệt.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Ngoài ra, trong bài trên có nhắc đến bài “Chữ U và Dấu Gạch Chéo”. Dưới đây là bài viết ấy. Kính mời quý độc giả tham khảo.

Chữ U Với Gạch Chéo

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-7-2011 (đăng trên emotion.com tại http://www.emotino.com/bai-viet/19171/chu-u-voi-gach-cheo, đã ngưng hoạt động từ 2013)

Cách nay vài năm tôi nhận được một email từ kẻ ẩn danh có nội dung rằng được sự cho phép của Thành Đoàn Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức công khai trước Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc phản đối vụ Hoàng Sa và kêu gọi tôi hãy cùng tham gia. Tôi dặn dò mọi người thân hãy cảnh giác với mấy cái vụ “hiệu triệu” của mấy tay ẩn danh sử dụng công cụ truyền thông internet “chùa” để đừng bị dính bẫy mấy kẻ giựt dây hải ngoại mà gây rối an ninh trật tự, vô tình làm điều ác nhân thất đức nếu giao thông ách tắc khiến xe cấp cứu không chạy được và sản phụ đẻ rơi phải lết bộ đến bệnh viện. Hai ngày sau đó, khi đang ngắm cảnh hai bên đường lúc một mình ra Đà Lạt kiếm tìm hoài niệm, tôi lại nhận được tin nhắn vào điện thoại kêu gọi đã đến giờ tập trung để biểu tình phản đối Trung Quốc. Sau này tôi còn thấy hình ảnh “khí thế” của mấy người biểu tình mặc áo thun đen với hình vẽ trước ngực là biểu tượng Olympic bị vẽ nhại thành những chiếc còng tay. Kẻ “sáng tác” ra hình tượng đó đã phạm ba lỗi lầm ấu trĩ, tai hại, và hạ đẳng là

(a) xúc phạm Tổ Chức Olympic Quốc Tế IOC là một tổ chức đầy danh giá mà biểu tượng của tổ chức này không phải là thứ để bất kỳ ai có thể sử dụng để biến dạng nhằm lăng mạ bất kỳ ai, nhất là bất kỳ đất nước thành viên nào của tổ chức ấy;

(b) quên rằng giải Olympic được tổ chức ở quốc gia nào thì tinh thần đoàn kết các dân tộc và thượng võ của Olympic vẫn luôn là tôn chỉ cao thượng tốt đẹp nhất mà chỉ có chính trị cực đoan mới làm sự tham dự của một quốc gia không thực hiện được như Mỹ tẩy chay Thế Vận Hội Mạc Tư Khoa, v.v.; và

(c) sai lầm khi nêu nội dung thuộc vấn đề tồn tại lịch sử của nước mình với Trung Quốc để làm cớ bôi nhọ kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh của Tổ Chức Olympic Quốc Tế vốn luôn là sự kiện đại hội hòa bình có sự tham dự của các kiện tướng thể dục thể thao toàn thế giới vì danh dự quốc gia và dân tộc của mỗi đoàn.

Lần này tôi đọc bài viết của Nguyễn Quang A trên báo Sài Gòn Tiếp Thị có gợi ý về một phong trào phản kháng “mềm” với chữ U có gạch chéo như một thể hiện sự phản đối cái gọi là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra nhằm chiếm đoạt toàn vùng lãnh hải Biển Đông. Trước sự ủng hộ mạnh mẽ của độc giả đối với đề xuất chữ U có gạch chéo,  một bạn nam của một công ty quảng cáo truyền thông có “cắc cớ” hỏi tôi bằng tin nhắn trên Messenger xem ý kiến của tôi thế nào về chữ U có gạch chéo. Dù rất muốn phá lệ viết bài ngợi ca một ý kiến nào đó, tôi lại phải đáp với bạn ấy rằng chữ U có gạch chéo là điều rất không nên thực hiện vì 3 lý do đơn giản sau đây:

1) Lưỡi bò nào giống chữ U! Cần nhớ rằng chữ U như một cái bát (hở miệng) còn lưỡi bò thì như một cái…lưỡi, nghĩa là…đặc ruột, không rỗng ruột, thì làm sao có thể được hình tượng hóa nghịch thành chữ U;

2) Khi tuyên bố đường lưỡi bò, kẻ tuyên bố đã không có trí hóa, chẳng trí tuệ, bất trí dũng, vô trí mưu, nên chúng ta sao lại xem trọng cái từ lưỡi bò ấy đến độ phải nghĩ xem nó giống chữ cái gì trong bảng chữ cái nước ta rồi chọn chữ U, hóa ra cái lưỡi bò vốn là sản phẩm không có trí hóa, chẳng trí tuệ, bất trí dũng, vô trí mưu lại được sánh ngang hàng với chữ U nghiêm túc của văn chương ngữ nghĩa của ta ư;

3)  Ngoài ra, chữ U còn mang rất nhiều ý nghĩa, đơn cử dăm ba thí dụ sau đây cho thấy chữ U là

– từ tiếng Việt có nghĩa là mẹ

– từ tiếng Anh internet nghĩa là “you”

– một ký hiệu toán học

– một đơn vị quân đội

– ký hiệu của chất uranium

– cường độ tia cực tím

– một địa danh cổ của Trung Quốc  (U Châu, bị Lý Thường Kiệt san thành bình địa trong lần đầu tiên Việt Nam tiến quân trừng phạt Trung Hoa)

– chữ viết tắt của university (đại học)

– một địa danh ở Panama

– chữ Miến Điện (Myanmar) có nghĩa là “ông” hay “cậu chủ”

– tên một bộ phim năm 2006 của Pháp của đạo diễn Serge Elissalde và Grégoire Solotareff

– tên một chương trình tivi mà New Zealand … định phát sóng nay mai

Như vậy chữ U có gạch chéo có để chống đường lưỡi bò không, hay lại gây mâu thuẫn với những người nước ngoài khác, khiến khó đạt sự đồng thuận và ủng hộ của thế giới?

Tóm lại, tôi vẫn chủ trương hãy đi vào thực chất, tránh duy hình thức, vì không gì dễ bằng hình thức, không gì rẻ bằng hình thức, không gì dễ tạo sơ hở bằng hình thức, và không gì khó thành công bằng hình thức. Khi chọn hình thức vì không khó và không tốn kém, nhất thiết phải cẩn trọng để triệt tiêu sơ hở và bảo đảm thành công bằng cách tra cứu cẩn thận hoặc tham vấn ý kiến nhà tư vấn.

Trong khi chờ đợi một ý kiến đề xuất thuần hình thức khác ít nhược điểm hơn chữ U có gạch chéo, bốn điều thực chất – theo thiển ý của tôi – có thể làm là

(a) ủng hộ các kế sách của Đảng và Chính Phủ Việt Nam trên mặt trận ngoại giao quốc tế song phương hoặc đa phương,

(b) tạo dư luận đồng thuận cao độ đối với yêu cầu Chính Phủ phải nhanh chóng hiện đại hóa quân đội và xây dựng hải quân hùng mạnh để bảo vệ đất nước hiệu quả,

(c) đóng góp tài lực vào ngân sách quốc phòng, và

(d) vững vàng để đừng trở thành cừu hay nai trước các thủ đoạn lợi dụng của các nhóm chống cộng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Các chính trị gia “trị quốc” bất luận lĩnh vực nào, các nhà báo “cao cấp lý luận chính trị” bất luận viết báo/phỏng vấn/chơi đùa với các gameshow truyền hình tầm cỡ “Trò Chơi Liên Tỉnh” hoặc chẳng hề dược biết đến rồi a thần phù lãnh đạo truyền hình truyền thông truyền tin, hãy tìm đọc tất cả các bài viết của Hoàng Hữu Phước để “đi tắt đón đầu” thành công trong nghiệp vụ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu  08-9-2017

Singapore: Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore  23-02- 2016

Thấu thị:

Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ 30-4-2018

Tin Quảng Bá  20-10-2018

Thượng Đỉnh Trump-Kim  09-02-2019

Vì Sao Hà Nội?  13-02-2019

Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam  17-5-2019

Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước – Bài Số 2  13-6-2019

Những Năm Kỳ Lạ Double Duo-Digit Year  08-4-2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Dịch Bệnh Từ 10 Năm Trước  April 17, 2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Từ 2014 Về Một Nước Mỹ Vỡ Toang  April 18, 2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Covid-19 Ở Mỹ April 20, 2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Quân Đội Cộng Sản April 19, 2020

A Love Song – Bản Tình Ca, Thơ Vũ Thị Liên

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-7-2020

Bài thơ của Vũ Thị Liên, Giảng Viên Anh Văn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác ngày 16-6-1987

Tham khảo các bài viết về Vũ Thị Liên:

Cao Minh Thì  28-6-2020

Đám Cưới  2015

Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh  01-7-2020

Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên  26-01-2018

Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Tôi Dạy Vợ 18-12-2015

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Đăng ngày 22-7-2020 bởi Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Đề Nghị Sa Thải Toàn Bộ Nhân Lực Văn Phòng Đại Diện Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-7-2020

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước trân trọng đề nghị Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lịnh cho Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư sa thải toàn bộ nhân sự đang công tác tại Văn Phòng Đại Diện của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư tại Thành phố Hồ Chí Minh ở số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, do phạm lỗi vi phạm Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về quốc kỳ theo bằng chứng các hình ảnh do Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước chụp được vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, Thứ Hai 20-7-2020:

Không bất kỳ một cơ quan nào của Nhà Nước từ trung ương đến địa phương có sử dụng tiền thuế của người dân để xây dinh thự và để trả lương cùng phúc lợi cho nhân sự hoạt động cho cơ quan đó của Nhà Nước có quyền được ngu đần đến độ không biết lá cờ tổ quốc của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hình thể ra sao, được treo như thế nào, màu sắc có đúng không, độ sạch sẽ tinh tươm có bảo đảm không, và có luôn ở thế tung bay phất phới khi có gió hay không.

Văn Phòng Bộ mà treo cờ ngược ư? Từ lãnh đạo văn phòng đến nhân viên văn phòng, nhân viên tạp vụ, nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ đều láo xược đến độ không ai thèm kính cẩn chào cờ mỗi sáng và kiểm tra lá cờ mọi lúc ư?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

“Quan Lộ Thăng Trầm” Của Vũ Huy Hoàng

Vấn Nạn Ngôn Từ Trên Báo Chí Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

19-7-2020

Bức hình dưới đây chụp từ tin chuyển vào Viber của tôi, cho thấy tiêu đề tầm bậy tầm bạ của vnexpress.net:

Tôi không quan tâm đến Vũ Huy Hoàng dù trong nhiệm kỳ 2011-2016 của tôi ở Quốc Hội XIII thì mỗi năm hai lần họp ở Hà Nội tôi đều có thư mời dự yến tiệc do ông ta chiêu đãi các nghị sĩ nào có cái “cốt” doanh nhân dù trong cái đám đông bát nháo gọi là “doanh nhân” ấy thì chỉ có tôi và Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm mới là “doanh nhân thứ thiệt” còn số đông còn lại đều là (a) những đảng viên cấp cao của Đảng được Nhà Nước của Đảng phân công thủ vai “doanh nhân đội lốt” để lãnh đạo các “công ty” bự do Đảng lấy tiền thuế của dân dựng xây nên; hoặc là (b) những “doanh nhân khủng khiếp” tầm cỡ Nguyễn Thị Nguyệt Hường là người ngồi chồm hổm trên bàn bên trong tử-cấm-thành Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hà Nội, Nghị sĩ Khóa XIII và XIV với số phiếu cao kịch trần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở Nước ngoài, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, bị tình báo quốc gia sau 5 năm trời ròng rã mật phục mới phát hiện tình trạng nhân thân và thân nhân đều tình cờ là công dân tình tứ của Cộng Hòa Malta tình yêu ngợp nắng nên được Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tình nghĩa mời vui lòng nhổm đít khỏi mặt ghế bành Quốc Hội sang trọng mua từ tiền thuế của dân; hay Châu Thị Thu Nga là Nghị sĩ Khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập Đoàn Xây Dựng Nhà Đất, Phó Trưởng ban Điều hành Mạng các Sàn Giao dịch Bất động sản Việt Nam thuộc Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động Sản của Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Câu lạc bộ Vườn ươm Doanh nhân, thành viên tổ chuyên gia liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà và thị trường bất động sản, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi TP Hà Nội, bị cho ngồi bất động sau chấn song về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất động của dân; hay như (c) trường hợp bong bóng bay cao nổ bụp bùm của nghị sĩ Khóa XIII và XIV Nguyễn Văn Cảnh doanh nhân đảng viênCao Cấp Lý Luận Chính Trị được lãnh đạo Quốc Hội bất thình lình bất chợt bất ngờ tín nhiệm mời vị nhân tài mà chỉ có Đảng và Quốc Hội mới biết là nhân tài này ra làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để hưởng bổng lộc ngang hàm “tổng cục trưởng” để rồi nhân tài này khi ngồi dự yến tại VCCI đã tiết lộ cho Nghị sĩ bất tài Hoàng Hữu Phước biết tin tối mật quốc gia rằng nhân tài sẽ đề xuất Đảng và Nhà Nước cấp biệt thự cho các Việt Kiều để họ chịu về nước hiến dâng chất xám khoa học/công nghệ/môi trường xây dựng quê hương khiến Nghị sĩ bất tài Hoàng Hữu Phước bật cười ha hả làm rơi ly rượu vang mà Vũ Tiến Lộc cung kỉnh dâng mời đến độ Nghị sĩ nhân tài Nguyễn Văn Cảnh phải làm đơn xin thôi nhiệm vụ chuyên trách với lý do dễ thương: “vì lý do gia cảnh của nhà Cảnh”; v.v. Thế nên, vì là doanh nhân ngoài Đảng chỉ có trình độ hạ cấp lý luận chính trị không bao giờ được hưởng cái vinh diệu được bất thình lình bất ngờ tín nhiệm của Quốc Hội và Đảng mà trái lại còn bị Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh giằng mất ghế để dành chỗ cho các “doanh nhân khủng khiếp” tầm cỡ Nguyễn Thị Nguyệt Hường hoặc “đảng viên tinh hoa trí tuệ khủng khiếp” tầm cỡ Trần Hoàng Ngân, tôi dứt khoát khiếp sợ không dám động đến họ, những con người “khủng khiếp”. Vì vậy, bài này dứt khoát không nói về cá nhơn Vũ Huy Hoàng khủng khiếp, mà là về cụm từ khủng khiếp báo chí xài sai khủng khiếp để tôn vinh Vũ Huy Hoàng khủng khiếp.

Quan Lộ Thăng Trầm ư?

1) Nhà báo ắt chế tạo ra từ “quan lộ” để nói về “con đường làm quan” hay “con đường sự nghiệp” của Vũ Huy Hoàng, vì theo trình độ cao cấp lý luận chánh trị của nhà báo thì “quan” đương nhiên là …“quan”, và “lộ” thì đúng là “con đường”. Mà tự biên tự diễn như thế thì nhà báo sai bét!

2) Trong từ Hán-Việt, “quan lộ” là…“đường cái”. Chính vì vậy mà tiếng Việt có kiểu nói “con đường cái quan” tức đã có “cái” mà vẫn lập lại từ đồng nghĩa “quan” (giống công thức của “đường lộ”, “Biển Thái Bình Dương”, “Biển Đông Hải”, “Sông Hồng Hà”, “Núi Phú Sĩ Sơn”, v.v.).

3) Trong từ tiếng Việt thì “con đường làm quan” hay “con đường sự nghiệp” có từ Hán-Việt tương ứng là “hoạn lộ”. Nhà báo đã như toàn bộ báo giới “trẻ” vốn “thiếu hiểu biết” dù ai cũng có “cao cấp lý luận chánh trị” nên đã hoặc không biết gì về từ Hán-Việt vốn không bao giờ được dạy ở các Khoa Báo Chí ở tất cả các trường đại học dù danh tiếng hay khét tiếng ở Việt Nam, hoặc có biết cũng chỉ biết tầm bậy tầm bạ rằng “hoạn” là “hoạn nạn” hay “thiến hoạn” hay là tên riêng của ma-đàm Hoạn Thư là con đẻ của Nguyễn Du nên mới không ngờ nó lại có nghĩa là “sự nghiệp làm quan”.

4) Trong từ Hán-Việt, “thăng trầm” là một từ cực kỳ…phân biệt chủng tộc/giới tính/giai tầng xã hội. Nó chỉ được dùng cho người tài tốt nào thuộc phạm trù mà Nhất Phiến Thi Sĩ  đã từng viết phán về Lăng Tần Tiên Sinh: “Nhất phiến tài, tình thiên cổ lụy”; hoặc như Hoằng Trùng Nhạc Sĩ ngậm ngùi than thân trách phận khi liên tưởng đến Bảo Giang Tiên Sinh: “Muôn ngàn năm nữa ví bằng Bảo Giang”; hay như Thanh Loan Nữ Sĩ ví von Hoàng Hữu Phước Thi Nhơn như Nguyễn Du Thi Bá; v.v, mà tất cả chỉ để nêu bật một điều rằng thì là mà Lăng Tần Tiên Sinh có bao “nỗi thăng trầm” vicissitudes  tức ups-and-downs. Làm gì có chuyện thằng gian tà làm đại quan do Đảng hoàn toàn không biết dụng nhân và chẳng có tới một hiền tài, dưới trướng, vi phạm pháp luật trầm trọng gây tổn thất kinh hoàng cho quốc gia dân tộc phải bị tù như lẽ đương nhiên mà lẽ ra phải đến từ rất lâu rất sớm nếu đất nước thực sự có một kỹ cương và có một hiền tài, lại được phép dùng từ “thăng trầm” cơ chứ? Lăng Tần dựa vào năng lực vô song và đức liêm khiết đời-này-chỉ-còn-một mà “tự đi lên ghế lãnh đạo” để luôn bị bọn lãnh đạo bất lương hất cho rơi xuống thì mới gọi là “hoạn lộ thăng trầm” của kẻ sĩ “đàng hoàng”. Còn cái thằng “huy hoàng” do Đảng “đặt lên ghế lãnh đạo huy hoàng” lại dám táy máy tiền bạc của Đảng làm hỏng danh tiếng huy hoàng của Đảng trước nhân dân huy hoàng và trước thế giới huy hoàng thì Đảng túm tóc bẻ quặt tay ra sau lưng để trị tội thì báo chí lại dám chống lại Đảng, đem cụm từ “thăng trầm” của giai cấp “đàng hoàng” dâng hiến cho thằng tội phạm sao? Thật là hỗn láo dám mạo phạm “giai cấp tốt”, ắt ỷ mình có “thượng phương bảo thẻ” muốn làm gì thì làm, ngay cả Bộ Công An cũng phải xếp ve sao!

Cần nhớ rằng ngay cả ngôn từ cũng mang tính giai cấp, vì vậy,

(a) Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước làm chủ cụm từ “thăng trầm”, còn

(b) Nghị sĩ Khóa XIII Vũ Huy Hoàng làm chủ cụm từ “lên voi xuống chó”

mới đúng lẽ công bằng của Trời Đất công minh dành cho người công chính chỉ ra vào qua cổng chính.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Chống Đảng: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016

Hiền Tài: Hiền Tài  22-5-2019

Hoằng Trùng Nhạc Sĩ Viết Về Bảo Giang Tiên Sinh: Bạn Hữu Rộng Lượng 05-5-2018

Mặt Trận Tổ Quốc Giằng Ghế: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Nghị Sí Đặng Thành Tâm: Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm 09-6-2019

Nhân Tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Nhất Phiến Thi Sĩ Viết Về Lăng Tần Tiên Sinh: Bạn Hữu Rộng Lượng 05-5-2018

Thanh Loan Nữ Sĩ Ví Hoàng Hữu Phước Như Nguyễn Du:  Bạn Hữu Rộng Lượng  05-5-2018

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO

Hình Mẫu Lãnh Đạo

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-7-2020

A) CHẤT LƯỢNG NĂNG LỰC CÔNG VIỆC PEAK PERFORMANCE:

B) TÁC PHONG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO LEADERSHIP OF EXCELLENCE:

C) CHỦ ĐỘNG & SÁNG TẠO “GIÁ TRỊ CỘNG THÊM” VALUE-ADDEDNESS:

D) ĐỨC LIÊM CHÍNH INTEGRITY:

E) DI SẢN LEGACY: HÌNH ẢNH TRONG LÒNG TẤT CẢ NHỮNG NHÂN VIÊN FOSCO CÔNG CHÍNH:

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước ngăn chặn “cố đầu tư ngu xuẩn để tham ô” ở FOSCO: Sự Đa Tài Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  29-10-2019

Khỉ ở FOSCO: Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái  23-9-2019

Người Anh Hùng ở FOSCO: Anh Hùng  29-11-2018

Máy Lạnh

Bài Viết Đầu Tiên Đúng Về Máy Lạnh Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-7-2020

“Ngoại ngữ quan trọng ở chỗ nó giúp một người tiếp thu chủ động những thông tin đa ngành bất kể là từ chọn lọc theo sở thích, chọn lọc theo năng lực, hay chọn lọc theo sự bắt buộc của chương trình học hay dự án công việc được giao; từ đó (a) mở rộng kiến thức rộng sâu cùng (b) gia tăng sự sở hữu vốn từ sâu rộng của ngoại ngữ đó và (c) có tiên đề và tiền đề khả dĩ cho sự kết luận về việc người ấy có ‘giỏi’ ngoại ngữ ấy hay không. ‘Giỏi’ một ngoại ngữ đương nhiên mở ra một chân trời tri thức đa ngành và khó thể có bất kỳ ai ‘giỏi’ ngoại ngữ lại chỉ dùng ngoại ngữ ấy cho duy chỉ một thể loại kiến thức. ‘Giỏi’ một ngoại ngữ đương nhiên phải ở mức độ sử dụng  nhuần nhuyễn trong đời sống và việc làm y như với ‘giỏi’ tiếng mẹ đẻ tức ngôn ngữ chính của mình trong đời sống và việc làm. Do đó, bất kỳ ai vẫn không thể có một tri thức bao trùm để nói về chúng bằng ngoại ngữ, viết về chúng bằng ngoại ngữ, tranh biện về chúng bằng ngoại ngữ, và cuộc sống có thiên hướng chịu tác động xuyên suốt dài lâu bền vững từ chúng bằng ngoại ngữ, thì dứt khoát vĩnh viễn không bao giờ có thể bảo đó là người giỏi ngoại ngữ.”

Đó là lời biện thuyết trước sinh viên của giảng sư Anh văn Hoàng Hữu Phước từ năm 1982.

Tất nhiên, nếu nói “phải học tiếng nói của Lê-Nin mới tiếp thu được tinh túy của chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê” thì đó là kiểu nói chỉ có ở Việt Nam vốn rất khiên cưỡng, cực đoan vô lối và hoàn toàn không có giá trị thực tiễn, vì thực tế chứng minh 6 chân lý gồm (a) trong đại cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam thì hoàn toàn không có việc tất cả các đảng viên cộng sản đều giỏi tiếng Nga và dùng tiếng Nga khi học chính trị với chính trị viên; (b) trong đại cuộc phát triển đất nước thống nhất thì không có việc hàng triệu đảng viên cộng sản tất cả đều giỏi tiếng Nga và dùng tiếng Nga khi học cao cấp lý luận chính trị; (c) tất cả các triết gia và nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại nghiên cứu phê bình sâu sắc chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê mà không cần phải biết tiếng Nga; (d) mỗi ngôn ngữ có nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đòi hỏi số lượng vốn từ chuyên biệt và đồ sộ, nên “biết” một ngôn ngữ không đồng nghĩa với việc đọc hiểu tất cả các tài liệu thuộc tất cả các lĩnh vực – trừ phi phải đầu tư cật lực như nội dung bài Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước; (e) Tư Bản Luận là một tác phẩm vĩ đại mà ai muốn đọc và hiểu bằng tiếng Đức tất nhiên phải cùng lúc có cả hai điều kiện gồm giỏi xuất sắc tiếng Đức và bản thân phải là triết gia kinh tế; và cuối cùng song lại quan trọng nhất là (f) dịch thuật là ngành công nghiệp “liên thông” vĩ đại giúp nhân loại toàn cầu vĩ đại nắm bắt các tinh túy vĩ đại của y dược, kinh kệ tôn giáo, khoa học kỹ thuật, vân vân và vân vân, nên sẽ là điều quái gở nếu bảo rằng phải đọc bản gốc tiếng Đức của Tư Bản Luận mới hiểu Tư Bản Luận chứ đọc bản dịch tiếng Việt của nó thì chẳng thể hiểu gì sất về Tư Bản Luận.

Tất nhiên, ngoài 6 chân lý trên, còn nhất thiết cần đến vai trò của người ngoài cuộc nào không những nhờ ngoại ngữ mà có sự hiểu biết bao trùm đa ngành mà còn nắm bắt lĩnh vực ngữ sử đặc thù của ngôn ngữ của người ấy, thứ mà người ta gọi là “tiếng mẹ đẻ” tức “ngôn ngữ chính thức của cá nhân mỗi người mà người ấy sử dụng nhiều nhất và nhuần nhuyễn nhất”. Giải thích đơn giản thì đó là người giỏi cả tiếng mẹ đẻ của mình và tiếng mẹ đẻ của người khác. Thí dụ đơn giản nhất thì đó là người làm chủ ngoại ngữlàm chủ tiếng mẹ đẻ của mình.

Hoàng Hữu Phước tất nhiên là người ngoài cuộc như thế.

Mới đây, nhân đọc bài Freud vs Jung bằng tiếng Việt đăng ngày 22-02-2020 trên trang web mort-sure.com, tôi phát hiện đó là một công trình dịch thuật công phu nhưng thiếu yếu tố “có sự hiểu biết bao trùm không những đa ngành mà còn nắm bắt lĩnh vực ngữ sử đặc thù của ngôn ngữ” tiếng Việt. Do tôi thường ngợi ca phần Triết Học thời Việt Nam Cộng Hòa dạy ở các lớp 11 và 12 bất kể các phân ngành A (Hóa, Sinh), B (Toán, Lý), C (Văn Chương-Triết Học-Ngoại Ngữ), hay D (Cổ ngữ, Hán Học) – tất nhiên phân ngành C sẽ học nhiều tiết hơn và chuyên sâu hơn – gồm các môn Đạo Đức Học, Siêu Hình Học, Luận Lý Học, Tâm Lý Học, và Phân Tâm Học, mà 3 gương mặt nổi bật của Phân Tâm Học là Sigmund Freud, Carl Gustave Jung, và Alfred Adler. tôi rất quan tâm đến bài Freud vs Jung nói trên và đọc để xem nội dung có gì bổ sung mới mẻ kiến thức cũ xì của mình chăng. Điều tôi phát hiện là bài Freud vs Jung dường như hoặc được dịch ra tiếng Việt dựa trên kết quả dịch của máy dịch hoặc được dịch bởi những người non nớt tuổi đời tuy có quan tâm đến Phân Tâm Học và rất có thể rất giỏi ngoại ngữ, nhưng đã hoàn toàn không “có sự hiểu biết bao trùm không những đa ngành mà còn nắm bắt lĩnh vực ngữ sử đặc thù của ngôn ngữ” tiếng Việt. Ngữ sử không chỉ là Etymology (Ngữ Nguyên Học). Ngữ sử là ngành học từ phát kiến của chính Hoàng Hữu Phước và chưa có tên đặt trong tiếng Anh; theo đó, nếu ngữ nguyên nghiên cứu xuất xứ của một từ ngữ của một ngôn ngữ tức gốc tích “lịch sử” của từ ngữ ấy để xem nó đến từ đâu, nội địa hay ngoại nhập, thì ngữ sử ghi nhận thời gian xuất hiện của một từ ngữ của một ngôn ngữ mà từ ngữ ấy đã được chế tác để diễn dịch một khái niệm trong ngôn ngữ nước khác thường mang tính địa chính trị. Giải thích đơn giản hơn: ngữ nguyên bảo rằng “Xuân” trong tiếng Việt có thể đến từ chữ “chun” tức 春 trong tiếng Tàu, và chữ “câu lạc bộ” trong tiếng Việt có thể đến từ chữ “club” trong tiếng Anh, nghĩa là đa số có so sánh với tiếng nước khác; trong khi đó, ngữ sử bào rằng “sử dụng công lộ” là từ Hán-Việt của Việt Nam Cộng Hòa trước mốc 30-4-1975 còn “tham gia giao thông” là từ Hán-Việt của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau mốc 30-4-1975, nghĩa là đa số so sánh trong nội tình một ngôn ngũ duy nhất dựa vào biến đổi lịch sử địa chính trị của quốc gia của chính ngôn ngữ ấy.

Cụ thể: bài Freud vs Jung viết “Phức Hợp Oedipus” và “Phức Hợp Electra” khi dịch “Oedipus Complex” và “Electra Complex” từ tiếng Anh/Pháp sang tiếng Việt, và đây là kiểu dịch máy móc, dịch từ-sang-từ.

Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cụm từ đó trong Phân Tâm Học gọi là “Mặc Cảm Oedipus” và “Mặc Cảm Electra”. Như vậy, ngữ nguyên của “Phức Hợp/Phức Tạp Oedipus” là “Oedipus Complex”; còn ngữ sử bảo “Phức Hợp/Phức Tạp Oedipus” là cách gọi sai bằng tiếng Việt thời 2020 so với “Mặc Cảm Oedipus” là cách gọi tiếng Việt trước 30-4-1975. Có thể nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đã dùng “mặc cảm” để diễn giải khái niệm “complex” và “mặc cảm” là một từ đúng hoàn toàn do “mặc cảm” liên quan nội hàm đến những khúc mắc Phân Tâm Học trong chuỗi các “mặc cảm” như “mặc cảm tự ti”, “mặc cảm tự tôn”, “mặc cảm tội lỗi”, “mặc cảm anh hùng”, “mặc cảm Don Juan”, “mặc cảm tự hiến”, “mặc cảm thiên thượng”, và vô thiên lủng thứ mặc cảm khác do không gì phức tạp bằng cái phức hợp tổng các góc khuất ngóc ngách hẽm nhỏ khu ổ chuột của rừng hoài niệm thương động của tâm trí con người trước tác động của hoàn cảnh nội tại ngoại lai; trong khi đó, “phức hợp” không những chưa từng được dùng trong thời Việt Nam Cộng Hòa là thời kỳ duy nhất mà Triết Học “Tây” phát triển mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, mà “phức hợp” còn mang nội hàm vừa liên quan đến quá nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống nên loãng nghĩa, vừa không theo chuỗi đồng dạng với các thứ “mặc cảm” khác của tâm lý học/phân tâm học/tâm bệnh lý học, khiến hoàn toàn kém “liên thông”. Đây là nhận xét của Hoàng Hữu Phước, người ngoài cuộc vì không có bằng cấp Triết Học của Đại Học Văn Khoa thời Việt Nam Cộng Hòa để làm giảng sư triếttriết gia do không thể theo học “Triết Tây” sau ngày 30-4-1975 khiến phải miễn cưỡng chuyển sang ngành Anh Văn buộc phải trở thành thi bá văn vương.

Dưới đây là một thí dụ khác của Hoàng Hữu Phước, người ngoài cuộc do không có bằng cấp kỹ sư của Đại Học Bách Khoa. Bài này đăng trên báo Người Lao Động sau khi Hoàng Hữu Phước thấy báo Người Lao Động có bài của một “kỹ sư” thực thụ viết tầm bậy mục chuyên trang kỹ thuật do anh ta phụ trách rằng “lò vi ba là một cái bếp đun dùng để đun nước và hâm nóng thức ăn”. Dựa vào thực tế tôi là người Việt Nam đầu tiên sở hữu một lò vi ba (sau này Việt Nam chế ra từ quái đản Hán-Nôm Na là “lò vi sóng”) hiệu Samsung mà tôi mua tại trung tâm thương mại Richardson (hay Donaldson hay cái gì “…son” tôi quên béng) ở Bangkok năm 1992 trên đường từ Ấn Độ trở về (Hải Quan Sân Bay Tân Sơn Nhất lúc ấy không hiểu cái “lò vi ba” to đùng nặng chình chịch như tôi khai trên tờ nhập cảnh là gì vì chưa từng có cái nào tương tự xuất hiện ở Việt Nam, nên cuối cùng họ đã ghi đại vào tờ khai hải quan của tôi chữ “nồi cơm điện loại …2 lít” và do đó….miễn thuế), có thực tế sử dụng theo catalogue tiếng Anh, nên đã viết sửa sai ngay, báo động cho Người Lao Động, và báo đăng ngay như sau:

Do bài này nói về máy lạnh, nên dưới đây lại là một thí dụ khác của Hoàng Hữu Phước, người ngoài cuộc do không có bằng cấp Kỹ sư Điện Lạnh của Đại Học Bách Khoa.

Tôi hơn 35 năm nay luôn sử dụng máy lạnh (không hiểu sao những người hô hào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lại chế ra từ Hán-Việt “điều hòa” quái đản), tôi lại là giảng sư Anh Văn, và tôi là người cung ứng Freon Gas cho Seaprodex cho thị trường điện lạnh toàn Việt Nam (thời Freon Gas chưa bị cho là thủ phạm làm thủng tầng ozone gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu) nên tôi có thể khẳng định rằng tất cả các máy lạnh gia dụng không bao giờ có chuyện phát sinh nhu cầu phải bơm thêm gas với các biện luận sau:

1) Catalogue xe máy Honda của Nhật luôn có phần ghi thời hạn phải châm thêm dầu thắng, thay nhớt, thay lốp, thay săm, thay dây thắng, thay xích, v.v. và v.v. Catalogue máy lạnh tất cả các nhãn hiệu Nhật/Hàn/Âu luôn có phần ghi thời hạn phải vệ sinh tấm lọc, vệ sinh “cục nóng”, v.v., nhưng tuyệt đối không bao giờ có phần nào ghi rằng bao lâu tháng thì cần phải “bơm thêm gas” một lần, cũng như không bao giờ ghi rằng khi “bơm thêm gas” phải dùng “gas” loại ký hiệu nào.

2) Ngay cả “gas” máy lạnh xe hơi thì catalogue cũng giải thích chỉ có hiện tượng gas bị rò rỉ, mà gas bị rò rỉ dứt khoát là do bình gas bị nứt, mà khi bình gas bị nứt thì dứt khoát phải thay ngay máy lạnh mới. Không bao giờ có chuyện “bơm thêm gas” cho máy lạnh xe hơi.

3) Nhờ “giỏi” ngoại ngữ, tôi đã làm công tác tuyên giáo cho các thành viên trong đại gia đình từ 35 năm trước rằng không bao giờ cho phép thợ vệ sinh máy được táy máy động vào “bơm gas” máy lạnh. Nhờ vậy, có những máy lạnh tôi sử dụng 20 năm vẫn lạnh 160C, chẳng hư hỏng, chẳng “thiếu gas”, và chỉ vất bỏ để mua máy mới khi thấy xuất hiện máy “xanh thân thiện với môi trường”.

4) Từ khi mua máy “thân thiện với môi trường” và “tiết kiệm điện”, tôi phải vất bỏ máy mỗi một hay hai năm (toàn thương hiệu lớn của Nhật và Hàn như Panasonic, Toshiba, SamsungLG) một lần, chỉ vì những giáo dục tuyên truyền của tôi đã không thường xuyên nên các vị phụ nữ trong gia đình đã quên phéng và bị các thợ điện lạnh đến vệ sinh máy hù dọa bằng cách cho xem số liệu máy đo gas để thấy có sự thiếu hụt gas, cần bơm thêm gas, và ra “chỉ dẫn” mỗi ba tháng sẽ trở lại bơm gas một lần. Thậm chí cô em dâu của tôi khi mua máy lạnh mới tinh lắp cho nhà mẹ ruột cũng bị thợ lắp ráp hù dọa rằng máy đo cho thấy thiếu gas ắt đã thất thoát gas do quá trình chuyên chở nhập khẩu lưu kho nên nhất thiết phải bơm thêm, v.v. và v.v. Thậm chí các trang web dịch vụ điện lạnh Việt Nam hoặc “siêu thị điện máy” Việt Nam cũng đăng bài về máy lạnh kèm thông tin sai rằng nên bơm thêm gas mỗi ba tháng một lần. Trên toàn thế giới chỉ có các nước nhược tiểu mới có dịch vụ bơm gas cho các hộ gia đình và chào bán các thiết bị để tự bơm gas tất nhiên từ bình do dịch vụ láu cá ấy cung cấp. Tôi khẳng định: máy lạnh ngoại nhập có sẵn gas tuyệt hảo, bộ phận trữ gas trong mỗi máy lạnh tuyệt đối kín vì nếu hở nứt đến độ “xì gas” là sẽ gây ra thảm họa, việc bơm gas làm tình trạng tuyệt đối kín không còn, việc bơm gas rẻ tiền vào trộn với gas tuyệt hảo sẽ không bảo đảm nhiệt độ lạnh như máy nguyên thủy và không còn bảo đảm an toàn khi sử dụng, nếu máy “mới tinh nguyên đai nguyên kiện” mà thợ lắp ráp dám nói thiếu gas thì phải buộc bên bán thay máy mới ngay lập tức, và nếu kỹ sư điện lạnh chống chế rằng nhất thiết phải bơm thêm gas thì hãy bảo kỹ sư ấy rằng giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước nói rằng không bất kỳ catalogue nào của bất kỳ hãng sản xuất máy lạnh gia dụng nào trên thế giới lại có ghi lời khuyên rằng phải bơm thêm gas cả. Giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước khẳng định: các trang web điện lạnh của Mỹ ghi rõ về “thiếu gas” rằng (a) gas trong máy lạnh gia dụng không bao giờ là thứ mà sẽ hao hụt dần theo thời gian sử dụng, (b) ngay cả khi máy lạnh hoạt động tốt thì mỗi nhà hàng năm vẫn nên thuê công ty dịch vụ đến dùng máy đặc biệt dò kiểm tra toàn đường dây máy lạnh một lần để dò xem có rò rỉ gas hay không, (c) rò rỉ gas sẽ khiến gia chủ vi phạm luật pháp do gas bị rò rỉ sẽ gây hại cho môi trường sống xung quanh, (d) rò rỉ gas là khi thấy hóa đơn tiền điện gia tăng dù sử dụng máy lạnh như bình thường/không đạt độ lạnh như trước/nghe tiếng lụp bụp/có đóng băng tuyết ở mối nối ống gas, (e) rò rỉ gas cũng là khi thấy dù đã vệ sinh máy như hướng dẫn của catalogue mà máy vẫn kém lạnh, và (f) nếu phát hiện có rò rỉ gas thì dịch vụ dứt khoát sẽ phải rút hết gas ra bình chứa – luật pháp tuyệt đối cấm tự do xả gas ra môi trường – để dò cho ra chỗ rò để bít hàn rồi mới bơm gas đầy trở lại. Làm gì có chuyện “thiếu gas” cơ chứ!

5) Việt Nam có rất đông những kỹ sư điện lạnh và rất nhiều thợ điện lạnh cùng quá nhiều các cơ sở công ty kinh doanh máy lạnh. Tuy nhiên, từ 30-4-1975 đến tận hôm nay là 09-7-2020 mà cứ hễ nói đến máy lạnh là mọi người đều gọi sai là “máy lạnh mấy ngựa”, “máy lạnh loại 1 ngựa rưỡi”, “máy lạnh công suất 2 ngựa”, v.v., mà không bất kỳ kỹ sư nào đính chính sửa sai cả. Máy lạnh làm gì có động cơ máy kéo mà dùng “sức ngựa”? Khi nói về máy lạnh, lẽ ra đừng dùng “ngựa” tức “horse power” tức “HP” (không phải Hữu Phước”) khiến người nước ngoài không hiểu gì cả và khi hiểu thì phá ra cười nhạo người Việt quái đản, mà phải nói đúng như “máy này mấy BTU”, “máy lạnh loại bao nhiêu bi-ti-zu”, v.v. Vì không thể nhớ sự phức tạp của những con số và không thích phát âm bi-ti-zu, giới “điện lạnh” đã bình dân hóa đon vị đặc thù của máy lạnh thành “ngựa”, thấy số 9000BTU thì gọi luôn là “1 ngựa” vì số 9000 gần số 10000, 12000BTU thì gọi luôn là “1 ngựa rưỡi” vì số 12000 gần số 15000, và 18000BTU thì gọi luôn là “2 ngựa” vì số 18000 gần số 20000, v.v.  Ngay cả khi trên internet có cung cấp công thức quy đổi từ BTU ra HP thì việc sử dụng HP cũng sai vì không bao giờ số BTU trên máy khớp với số chẵn kiểu “một ngựa”, “ngựa rưỡi”, “hai ngựa” cả. Dùng HP rất quê mùa. Người Việt nào sính khoa khoang và khoa trương đẳng cấp thì đừng nên tiếp tục dùng từ “ngựa” khi sang cả bước vào siêu thị sang trọng để oang oang điệu bộ hỏi mua máy lạnh loại đắt nhất.

Phải tập dùng bi-ti-du, các bạn ạ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Năm 1982: Cao Minh Thì  28-6-2020

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Như nội dung bài: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Thi bá văn vương: Bạn Hữu Rộng Lượng 05-5-2018

Nguyễn Thiện Nhân Lại Nói Sai

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-7-2020

Nguyễn Thiện Nhân đang là Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi không quan tâm đến bất kỳ lời phát biểu nào của ông ta vì tính tôi không thích xía mồm vào các yếu kém của giới quyền lực trừ phi có kẻ yếu kém trong giới quyền lực ấy – dù là trong chính quyền hay tại các cơ quan Nhà Nước – dám giỡ trò đê tiện với tôi. Kỳ dư, những người chơn thiện luôn nhận thấy nơi tôi là bằng hữu tận tụy tận tình khoan hòa khoan dung lịch sự lịch lãm trên cả tuyệt vời.

Mới đây tôi có nhận được bức ảnh sau do một thân hữu gởi đến tôi qua Viber:

Nhận thấy nội dung phát biểu trong bức ảnh có nguy hại đến tiền đồ tổ quốc, tôi buộc lòng phải nói ngắn gọn rằng Nguyễn Thiện Nhân đã hoàn toàn sai.

Đảng vẫn sẽ cứ mãi “đau xót” vì số lượng “ký luật của Đảng” sẽ cứ thế mà gia tăng cho đến khi Đảng suy vong.

Sự tiêu vong sẽ có thể tránh được nếu Đảng lưu ý đến mỗi hai nội dung sau”

1) Chỉ thị cho Tuyên Giáo và toàn thể đảng viên nghiên cứu bài Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  của Hoàng Hữu Phước để đưa vào thực tiễn giáo dục cán bộ đảng viên.

2) Chỉ thị cho Nguyễn Thiện Nhân thay đổi câu “Mỗi Kỹ Luật Của Đảng Là Một Sự Đau Xót” thành

Mỗi Kỹ Luật Của Đảng Là Một Sự Thất Bại Của Công Tác Đào Tạo – Giới Thiệu – Bố Trí – Giám Sát Cán Bộ Đảng Viên Của Đảng”, và

Mỗi Kỹ Luật Của Đảng Là Một Sự Vô Trách Nhiệm Của Bộ Phận Hay Cá Nhân Nào Trong Đảng Đã Giới Thiệu Sai – Bố Trí Sai – Giám Sát Sai Cán Bộ Đảng Viên Của Đảng”.

Đừng tùy tiện dùng chữ “đau xót” trống không khi “chia sẻ”, cứ như thể không ai chịu trách nhiệm, Đảng không có sự thất bại nào, mà chỉ có toàn dân “đau xót” khi nhìn cái bản mặt của Trần Vĩnh Tuyến và những con tương cận không-biết-từ-đâu-chui-ra mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  01-10-2010

Nguyễn Thiện Nhân Đi Sau  31-10-2019

Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm  17-10-2018

Bệnh Nhân Người Anh

Xin Đừng Đưa Tin Kiểu Này

Hoàng Hữu Phước, MIB

12-7-2020

Là người duy nhất ở Việt Nam nắm bắt cái tinh túy nhất của ngôn ngữ Anh và văn hóa Anh qua văn chương Anh, ngay từ năm 1982 tôi đã luôn phát biểu mở đường trước sinh viên trước khi bắt đầu tiết đầu tiên của môn Văn Minh Anh (từ ngữ Việt Nam Cộng Hòa gọi môn British Civilization cho tương xứng với tên gọi cùng công thức cấu tạo từ của Văn Chương Anh tức British Literature,  còn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi là “Đất Nước Học” ắt để né từ Hán-Việt nhằm giữ gìn dù chút xíu sự trong sáng của tiếng Việt chăng?) bằng tiếng Anh rằng:

1) Trong văn học Anh, các bạn ắt từ lâu đã nghe danh William Shakespeare. Và nay các bạn sẽ nghe thêm những cái tên của các thi nhân lãng mạn Anh như Robert Burns, John Keats, Baron Byron, và Percy Bysshe Shelley, v.v;

2) Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người Anh lãng mạn hơn người dân nước khác, và do đó, sự khác biệt sẽ luôn là có hay không sự thể hiện qua thơ ca cũng tương đồng với sự thể hiện qua đời sống thực vốn đòi hỏi sự giao tiếp giao thiệp giao thoa mang tính văn hóa văn minh;

3) Chính vì vậy mà người Việt có thành ngữ “phớt tỉnh Ăng-lê” để nói về cái indifference của người Anh;

4) Bây giờ tôi xin kể cho lớp câu chuyện cười tôi đã đọc năm lớp 6 trong một tuyển tập truyện cười của Mỹ như sau để biết cái “indifference Ăng-lê” ấy như thế nào của người Anh hậu duệ đáng tự hào của tác phẩm Romeo và Juliet của William Shakespeare:

Một cô gái đứng tì vào lan can chiếc cầu bắc ngang sông Thames khóc nức nở. Cô nói: “Anh ấy thề thốt mỗi chiều tà Thứ Sáu sẽ có mặt tại đây chờ đợi mình và chỉ khi không còn yêu mình nữa anh ấy mới sẽ không đến. Vậy là sau hai năm thương yêu, anh ấy hôm nay không đến. Anh không còn yêu em nữa sao?” Nói xong, cô leo lên thành cầu và nhảy xuống dòng sông sâu chảy xiết lạnh lẽo nhuộm đỏ sắc cam buổi hoàng hôn.

Một người đàn ông đứng từ lâu trên cầu cạnh nơi cô gái đã đứng, rít một hơi cuối từ chiếc tẩu thuốc lá, gõ tẩu tro tàn xuống song, rồi chậm rãi bước đi, miệng lẩm bẩm: “Đồ điên! Hôm nay mới Thứ Năm!

Kết luận:

Báo chí nói riêng và các độc giả trẻ nào dành đa số thời gian mỗi ngày để loanh quanh mãi miết miệt mài trong rừng rú Facebook hay tiktok hay Instagram hay những thứ tương cận cần lưu ý đến những việc sau:

1) Trong cái thế giới đang bị gán ghép bạo hành với những từ ngữ phóng đại như “hội nhập”, “toàn cầu hóa”, “thế giới phẳng”, v.v., vốn hoàn toàn vô tích sự trong đời sống thực này, người nước khác đã nghiên cứu về người nước Việt để “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thắng Việt, thì tại sao người nước Việt vẫn không chịu nghiên cứu về người nước khác để cũng “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thắng họ?

2) Do không chịu nghiên cứu về người nước khác để cũng “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thắng họ nên người Việt đã không biết rằng

3) Do không biết nên mới dại dột viết rằng Bệnh Nhân 91 “rối loạn tâm lý” và “chảnh”, biến sự việc bị xé ra to theo kiểu mà William Shakespeare gọi là Chuyện Không Có Gì Mà Ầm Ỉ  (Much Ado About Nothing) gây căng thẳng không đáng có, dễ khiến không ít người Việt quên mất câu “Thi Ân Bất Cầu Báo” (giúp người mà không cần nhận báo đáp) của bậc “trượng ngãi khinh tài” phóng khoáng hào sảng mà quay sang thất vọng, ngán ngẩm, trách chê Bệnh Nhân 91.

4) Cần nhớ rằng người Việt có khuynh hướng muốn hưởng trội màu mè hướng ngoại trong khi người Âu Mỹ ưu tiên cho sự sòng phẳng công bằng. Đó là khác biệt tư duy văn hóa. Cụ thể: bịnh nhân 91 không hề sai nếu anh ta  cho rằng

(a) anh cứu tôi thì anh được trả chi phí đầy đủ, đó là sòng phẳng;

(b) tôi mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải thay tôi thanh toán đầy đủ cho anh, nếu họ không như vậy thì tôi sẽ kiện họ ra tòa án Anh Quốc – nếu tôi vẫn … còn sống – đó là sòng phẳng;

(c) văn hóa của chúng tôi là tất cả những thông tin về tôi là của riêng tôi mà pháp luật toàn cầu không có quyền tùy tiện sử dụng, và chỉ có tôi mới có quyền cho phép đăng những gì thuộc về cá nhân của tôi hoặc có quyền ra giá cho việc cho phép ấy;

(d) việc anh chữa bệnh cho tôi thành công có nghĩa tôi đã cho anh cơ hội vang danh thế giới, làm tiền đề cho anh tiến hành “marketing” để thu lợi cả về uy tín y khoa mà còn về uy tín chính trị từ đó khuếch trương du lịch thu hút đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế, nên khi tôi không đòi hưởng phần từ các thu lợi của anh thì đó là lòng tốt “cộng thêm” rất đàng hoàng của tôi;

(e) anh đã sai khi tùy tiện chụp hình tôi, quay video clip tôi without my consent nhưng tôi bỏ qua, không truy cứu thưa kiện, vậy mà anh còn dám bảo tôi “rối loạn tâm lý” hay “chảnh” khi tôi từ chối đề nghị của mấy anh xin phỏng vấn tôi sao;

(f)  khi tôi chỉ mới lái máy bay cho VietnamAirlines có mỗi một chuyến đã bị Covid19 nghiêm trọng thì coi như tôi đã vĩnh viễn mất job phi công trên toàn thế giới, vì vậy trong một môi trường văn hóa Âu Mỹ tiền là trên hết và mọi thứ đều quy ra tiền và tôi có thể hái ra tiền từ việc viết lách dù đó là viết xạo như cháu gái Donald Trump hay mấy ông cố vấn bị Trump sa thải, nên tôi rất cần giữ bí mật các thông tin cá nhân của tôi để còn viết hồi ký tựa đề “Hội Ngộ Tử Thần” (Rendezvous with Death) về thời gian hắn ta chầu chực cạnh máy thở của tôi ở Bịnh Viện Bệnh Nhiệt ĐớiBịnh Viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh để tôi bán hốt bạc toàn cầu kể cả bán cho Hollywood làm phim đoạt giải Oscar 2025, và để trả lời phỏng vấn độc quyền với BBC hay CNN hay bất kỳ hãng thông tấn nào ra giá cao nhất, để tôi có tiền sống và có tiền trở qua Việt Nam chơi bời, vậy có gì sai cơ chứ!

5) Từ nay, người Việt ta cứ hãy

(a) tiếp tục làm tốt công việc của mình vì đó là tư cách thực thụ của nhà chuyên nghiệp, vì danh dự bản thân, vì danh dự của ngành, và trên hết là vì danh dự tổ quốc;

(b) nếu đối tượng khách hàng là người Âu Mỹ thì ta phải lưu ý đến những tế nhị từ dị biệt văn hóa và quy tắc ứng xử cụ thể của “hội nhập” (tất nhiên họ được mặc định ắt cũng đã lưu ý tương tự về người Việt ta);

(c) trong đời sống hàng ngày khi có các sinh hoạt giao lưu như tiệc tùng họp mặt dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì không được tự do thể hiện kiểu Việt với trẻ con người Âu Mỹ như ôm ấp vuốt ve chúng, bồng bế chúng, hôn hít chúng, bẹo má chúng, vỗ mông chúng, sờ nắn tay chân chúng;

(d) trong công việc hàng ngày khi có các họp hành với đối tác Âu Mỹ dù ở Việt nam hay ở nước ngoài thì “sếp” Việt không được tự do thể hiện quyền lực kiểu Việt hay ngôn ngữ cử chỉ đặc thù kiểu Việt với nhân viên thuộc quyền tháp tùng – đặc biệt với thư ký nữ hay phiên dịch nữ của mình – vì các kiểu cách “chủ nhân ông” của “sếp” Việt có thể biến “sếp” Việt ấy thành gã hề đáng thương hại còn nhân viên Việt tài giỏi xinh đẹp tháp tùng hóa ra chẳng khác gì nô lệ hầu hạ trong mắt đối tác Mỹ Âu mà có thể sau này sẽ là đề tài bêu rếu trong các “hồi ký” của họ.

Đừng bao giờ dùng từ ngữ liên quan đến y học hay tâm bịnh lý học (Psychopathology) hay phân tâm học (Psychoanalysis) như “rối loạn tâm lý” nếu nhà báo chưa từng học y học hay chưa từng học phân tâm học hoặc tâm lý học hành vi (Behaviorism) hoặc tâm lý học…tội phạm (Criminal Psychology), và “chảnh” nếu nhà báo chưa từng học tâm lý học…nhi đồng từ vựng ngữ nghĩa học (Semantics), trong cuộc đời phức tạp đầy dẫy bao kẻ săn mồi thù địch này.

Làm báo và học làm báo thì dễ ẹc còn hơn ăn bánh bông lan nhân thịt bông chà, ai cũng làm báo được, mà bằng chứng là báo giới chính thống ăn lương hậu hỹ của Nhà Nước của Việt Nam thì mãi lao lung chống chọi vất vả xiết bao với hàng trăm triệu người làm báo mạng “chùa” chống Cộng nội địa và hải ngoại.

Chứ còn học những thứ như Hoàng Hữu Phước đã học từ tiểu học và vẫn đang học mà cái bình thường bình dân bình dị bình đẳng nhất trong ngồn ngộn bao thứ phải học là Tiếng Anh thì cho đến tận ngày nay vẫn không bất kỳ ai trong báo giới chánh thống Việt và báo giới mạng “chùa” tiếng Việt hay tiếng Anh học hành cho nên thân và ra hồn cả.

Chán thật đấy!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

1982: Cao Minh Thì  28-6-2020

BBC: Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  01-8-2016 (2013)

John Keats: Homage to John Keats 14-4-2020

Lord Byron: Retort to George Gordon 6th Baron Byron 14-4-2020

Percy Bysshe Shelley: Retort to Percy Bysshe Shelley 14-4-2020

Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Giáo Dục Ở Thành phố Hồ Chí Minh Có Thối Nát Từ Lâu

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-7-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Do mùa bầu cử nghị viện Khóa XV đang đến và do tôi đã tuyên bố từ năm 2018 rằng tôi sẽ tiếp tục ra tranh cử Khóa XV, đương nhiên các quan chức ở Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh do lấy đủ thứ bằng thạc sĩ/tiến sĩ từ tiền thuế của dân nên tâm thần bất ổn tâm trí bất định lúc nào cũng lơ mơ như vừa thưởng thức “cỏ Mỹ” lai thêm thiếu vắng cái đạo đức thiên Khổng từ các đấng sinh thành đàng hoàng nên bản thân không bao giờ là nhân tài và luôn ganh ghét người tài ắt lại sẽ chuẩn bị mớm ý cho những thằng/con phá hoại để ngăn chặn tôi nên tôi buộc phải ra tay tiên hạ thủ vi cường ngăn chặn bọn chúng bằng cách lần lượt vạch mặt chỉ tên tất cả những đấng cán bộ cộng sản cấp cao nào có tỳ vết đớn nhục đã từng lãnh đạo các đơn vị tôi từng công tác hoặc đã từng lãnh đạo các cơ quan nhà nước có tiếp đón tôi, để không bất kỳ ai từng làm việc dưới trướng bọn chúng có thể la lối lên rằng chúng biết rõ về tôi và/hay những tiêu cực của tôi.

Tiếp theo các bài tương tự bài Bà Ba Thi hay Ông Minh Thì, bài này nói về các lãnh đạo đại học có tỳ vết dám động chạm đến Hoàng Hữu Phước cùng em gái út của Hoàng Hữu Phước, mà cái đám lãnh đạo đảng viên này lại dính với cái mớ bòng bong của nào là Trường Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (nơi Hoàng Hữu Phước trúng tuyển vào năm 1976) với cái trường mà nó cùng Đại Học Khoa Học Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập năm 1978 để thành cái Trường Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nơi Hoàng Hữu Phước tốt nghiệp đại học), cái trường mà sau này do chánh quyền Thành phố Hồ Chí Minh muốn chứng tỏ thành phố có nhiều trường đại học để lấy uy với lân bang về số lượng nên lại phẫu thuật tách rời nó ra để trở thành một cái gọi là Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh và một cái gọi là Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là có thêm nhiều đại quan hữu tài hữu hạnh và tất nhiên sắm thêm nhiều ô-tô sang trọng thay vì có thêm nhiều sinh viên xuất chúng như dưới thời Đại Học Văn Khoa Sài GònĐại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nơi chỉ khép nép nhún nhường khiêm tốn thầm lặng tạo ra những sinh viên tài ba vĩ đại cụ thể để phục vụ và bảo vệ đất nước vĩ đại cụ thể, chứ không đẻ ra lúc nhúc những hiệu trưởng nổ pháo đại trừu tượng về thành tích vĩ đại trừu tượng của trường vĩ đại trừu tượng trong sự nghiệp giáo dục toàn dân vĩ đại trừu tượng của Đảng vĩ đại của một đất nước trên cả vĩ đại tượng trừu.

Những sự thật xâu chuỗi như sau:

1) Như đã nêu bao phen rất chi tiết trên blog này, tôi thi đỗ vào Ban Anh Văn, Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1976. Tên tôi được công bố trên báo Sài Gòn Giải Phóng (tôi còn lưu giữ bản chính tờ báo vàng ố cũ này trong tàng thư cá nhân).

2) Cuối học kỳ 2 năm thứ III, tôi bị đình chỉ học tập do Khoa Ngoại Ngữ tiến hành điều tra các cáo buộc của Chi Bộ Ngữ Văn Việt Nam (đơn vị giám quản sinh viên Ban Anh Văn và Ban Pháp Văn vì sinh viên hai “ban” này không đáng tin cậy do chỉ có Ban Nga Văn mới có sinh viên bộ đội đảng viên đáng tin cậy và do toàn bộ lãnh đạo không biết tiếng Anh tiếng Pháp để quản lý tư tưởng sinh viên, những người cứ hễ mở mồm là xổ toàn tiếng Pháp tiếng Anh) rằng tôi phản động viết khẩu hiệu xúc phạm “Bác Hồ” trong….toilet nữ! Khi bị tôi phản ứng mãnh liệt và trước sự tận tâm bảo vệ tôi của các giảng sư Anh văn tài danh duy nhất của cả Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Lê Văn Diệm, Trương Tuyết Anh, Nguyễn Thị Dần, và Vũ Thị Thu, cũng như của giảng sư Anh văn Nguyễn Tiến Hùng (sĩ quan phiên dịch của tướng Võ Đông Giang của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam tại Trại Davis, Phi Trường Tân Sơn Nhất, Việt Nam Cộng Hòa), chi bộ Đảng phải chịu thua, chấm dứt “điều tra” khi cuộc thi chính và cả kỳ thi lại của học kỳ 2 năm III đã kết thúc, khiến tôi tự dưng bị oan phải chờ lớp đàn em lên năm III rồi sẽ thi sau với họ. Bực tức, tôi quyết định (a) không hớt tóc, chẳng cạo râu, nhằm phá tan nát cho bằng được cái danh hiệu “tập thể xã hội chủ nghĩa” trong thời điểm công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân quyết liệt chận bắt nam thanh niên tóc dài để sởn đầu gióc tóc ngay giữa đường và chận bắt nam nữ thanh niên nào mặc “quần ống loe” để cắt ống quần họ ngay giữa sá vì tóc dài và quần loe bị mặc định bởi lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là “lối sống đồi trụy của Mỹ Ngụy”; và (b) không bước chân vô lớp mới mà ngồi uống cà phê ở cổng trường theo giòng năm tháng với lý do tôi đã học xong Năm Thứ III và không bị “lưu ban” nên chuyện tôi không dự thi Học Kỳ 2 là do lỗi của Chi Bộ Đảng, nên tôi sẽ cứ thong thả thong dong chờ lớp đàn em ấy học xong hai học kỳ Năm Thứ III rồi tôi mới sẽ vào thi học kỳ 2 chung với họ để cùng họ lên Năm Thứ IV. Khoa Ngoại Ngữ ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám làm gì, và tôi trở thành đấng nam nhi có mái tóc dài nhất Việt Nam và nam sinh viên duy nhất có râu ria để vuốt, còn Khoa Ngoại Ngữ mất danh hiệu “tập thể xã hội chủ nghĩa” do toàn quốc Việt Nam không có trường đại học nào là “tập thể xã hội chủ nghĩa” mà lại có Tarzan cả, dù tôi ăn mặc chỉnh chu sang cả chứ không đóng khố “cù loi” như Tarzan, đi xe đạp mini chứ không đu dây leo như Tarzan, được nhiều hoa khôi mến thương chứ không như Tarzan chỉ có một cô Mỹ không-kỳ-thị-da-đen, có nhiều râu dù có dao cạo chứ không như Tarzan trụi lũi dù không có dao cạo, và nói tiếng Việt tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga chứ không như Tarzan chỉ nói tiếng Anh (Hollywood) và tiếng Ourang-Outang.

3) Do bị loại khỏi danh sách “giữ lại trường làm luận án” tức cái mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi là “làm luận văn tốt nghiệp” (để được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Anh Văn Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh) dù các giảng sư tài danh (trừ giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa) trước đó đã lên tiếng bảo trợ bảo lãnh bảo bọc, tôi phải dự thi tốt nghiệp nghĩa là thi hàng chục môn, gồm tất cả các bộ môn tiếng Anh (như Văn Học Anh, Văn Minh Anh, Luận Văn Anh, Luyện Dịch, Ngữ Âm, v.v.), tất cả các môn không-tiếng-Anh (như Lịch Sử Đảng, Kinh Tế-Chính Trị Mác-Lê, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Ngữ Văn Tiếng Việt và Tiếng Nga, v.v.). Tất nhiên, toàn bộ hơn nửa chục môn Tiếng Anh của tôi đạt điểm tối đa tức giỏi. Tất nhiên, các môn ngữ văn Việt và Nga thì tôi luôn ở hạng không-thể-dưới-khá. Tất nhiên, các môn còn lại thì hoặc tôi không thể thuộc lòng (như Lịch Sử Đảng) hoặc tôi viết tham luận như một nhà trí thức nghiên cứu chính trị hàn lâm thực thụ chỉ có bậc thầy triết gia triết nhân thực thụ mới đánh giá cao mà đám giảng dạy chính trị như vẹt chịu không nổi nên bắt tôi phải thi lại cho đến khi thấy tôi “trả bài thuộc lòng” mới cho qua. Đó là vì sao dẫn đến 7 sự thật rằng

(a) bằng tốt nghiệp của tôi hạng trung bình có màu xanh lá cây sậm do xuất sắc Anh + khá Nga + giỏi Việt + tệ hại Chính trị + tệ hại Lịch Sử Đảng;

(b) bằng tốt nghiệp hạng trung bình của đa số còn lại do trung bình Anh + trung bình Nga + trung bình Việt + trung bình Chính trị + trung bình Lịch Sử Đảng;

(c) bằng tốt nghiệp của vài người còn lại hạng giỏi có màu nâu đỏ sậm do khá Anh + giỏi Nga + giỏi Việt + xuất sắc Chính trị + xuất sắc Lịch Sử Đảng;

(d) chỉ có mỗi một mình tôi được Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh giành giật do là người duy nhất “xuất sắc Anh” mà hai nơi ấy cần nhân lực xuất sắc Anh chứ không cần thứ nhơn lực xuất sắc chủ nghĩa Mác-Lê và Lịch Sử Đảng, đến độ An Ninh Tình Báo chiêu dụ tôi rằng tôi đừng lo vì họ không cần tôi phải là đoàn viên hay đảng viên gì ráo , cứ chịu gia nhập ngành đi học một khóa ba tháng sử dụng vũ khí và điện đài mật mã xong là vô Đảng ăn lương thiếu úy luôn, còn Cao Đẳng Sư Phạm thì chầu chực bên Đại Học Tỏng Hợp xin tôi những ba lần tam cố bê-tông lư (so với Lưu Bị tam cố thảo lư thỉnh mời Khổng Minh Gia Cát);

(e) không bất kỳ ai học chung với tôi dù tại lớp ban đầu của tôi (khóa 1976) hay lớp đàn em của tôi (khóa 1977) dù có bằng cấp xanh lá hay bằng cấp đỏ dù sau này là thường dân hay quan chức hoặc đại gia và dù sanh hoạt tích cực trên mạng chùa như YoutubeFacebook lại từng dám viết bất kỳ bài nào bằng tiếng Anh trên không gian mạng ngay cả khi bài đó có ra chi hay chẳng có ra hồn;

(f) người bằng xanh lá cây nào thán phục tôi và kết bạn thân với tôi thì đương nhiên là giỏi tiếng Anh như tôi nên mới tâm đầu ý hiệp đến thế; còn

(g) người bằng đỏ nào thán phục tôi và chịu làm vợ tôi thì đương nhiên là giỏi tiếng Anh như tôi chứ không chỉ khá tiếng Anh như hai người bằng đỏ còn lại.

4) Sự thật lịch sử: Trong hơn chục năm sau 30-4-1975, các trường đại học Việt Nam bãi bỏ các thực hành đại học tốt của Việt Nam Cộng Hòa tức của thế giới Âu Mỹ. Việt Nam chỉ cấp “bằng tốt nghiệp” với đánh giá tổng kết là “trung bình” hay “giỏi”. Việt Nam không cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cái gọi là “bảng điểm”. Khi Đại Học Curtin Úc Đại Lợi yêu cầu tôi cung cấp bảng điểm đại học vì bản sao Bằng Tốt Nghiệp rất đơn giản đơn sơ tôi gởi họ chả có điểm điếc gì cả, tôi viết thư giải thích với họ về “lịch sử” như trên, và lịch sự viết thêm rằng “tôi giảng dạy đại học môn Anh Văn, và như quý vị thấy đấy qua bức thư dài này có thể chứng minh không những không bất kỳ sinh viên Châu Á nào đang theo học tại trường quý vị cho các học vị thạc sĩ/tiến sĩ, mà không bất kỳ giáo sư nào dù là gốc Âu hay gốc Á đang giảng dạy tại quý trường lại có thể từng đã viết được bức thư nào có ngôn phong chất lượng tiếng Anh cao như tôi cả. Tôi sẽ thử cố xin cái bảng điểm ấy; song, tôi xin báo trước với quý vị rằng nội dung bảng ấy – nếu có – sẽ hoàn toàn không đúng sự thật vì ở Việt Nam không có cái thực hành tốt về kết quả học tập chi tiết của sinh viên – ít ra là vào thời tôi lúc Việt Nam vừa được thống nhất”. Tất nhiên, tôi được Curtin chấp thuận cho học thạc sĩ ngay lập tức. Và trong lễ trao bằng Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế, giáo sư tiến sĩ trưởng khoa Soutiens đã xin tôi cho phép Curtin dùng đoạn văn cảm tưởng của tôi trong lưu bút tốt nghiệp để làm nội dung quảng cáo tiếp thị cho trường. Tất nhiên tôi đồng ý. Nội dung ấy như dưới đây:

5) Do muốn có chứng tích về thành tích toàn điểm 10 của mình (hầu cạnh tranh với cháu bé ngoài Bắc học tiểu học toàn điểm 10 gây bao sóng gió), tôi cử thư ký đến Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh để xin”bảng điểm” của tôi thời Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí MinhĐại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là bảng tôi nhận được, và đây cũng là bảng tôi cung cấp cho các nhà báo khi họ bu đến văn phòng tôi hỏi tội tôi về vụ Tứ Đại Ngu (mà tôi tưởng họ không ngu đến độ dám động đến tôi như thế), cật vấn tôi về chuyện “lưu ban” của tôi (mà tôi không hiểu họ tại sao cần chi tiết ấy hay muốn viết bài bôi nhọ tôi trên các phương tiện truyền thông tỷ USD của Đảng chăng), và ra tối hậu thư buộc tôi phải xuất trình bảng điểm cho họ khiến tôi phải khép nép kinh sợ thề thốt sẽ gởi qua email ngay tối hôm ấy sau hơn 3 tiếng đồng hồ họ bủa vây tôi dưới sự chứng kiến của Cô Lại Thu Trúc:

Bảng điểm trên là bảng điểm gian trá, vì:

(a) Tôi là sinh viên nhập học khóa 1976-1980. Khóa 1977-1981 là khóa của sinh viên Vũ Thị Liên. Trường đã quá khiếp sợ về tội lỗi tày trời của họ năm xưa hãm hại tôi nên không dám ghi rằng tôi nhập học 1976 và tốt nghiệp 1981, ắt do kinh sợ giai thoại tôi thách đấu với Trưởng Ban Anh Văn Phạm Thị Ngọc Hoa ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh nên e là toàn bộ lãnh đạo Khoa Anh Văn vinh diệu vĩ đại của họ ở Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tôi biến thành underdog hết chăng? Nhưng cũng “nhờ” họ ghi 1977-1981 mà các nhà báo thất bại, không có bằng chứng để hê lên rằng tôi học đại học những 5 năm tức “quả thực có 1 năm lưu ban” đúng nguyện vọng khấn vái của các nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lý do sau đó thì các nhà báo tịt ngòi khi nhận được bảng điểm của tôi (hoặc cũng có thể do Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã ra lệnh cho công cụ bày tôi của họ phải câm mõm lại, đừng sủa bậy cắn càn nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nữa – theo lời kể lại của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp chăng).

(b) Họ gạt tên tôi khỏi danh sách giữ lại trường làm cán bộ giang dạy thì tôi phải thi hàng chục môn, làm quái gì có chuyện tôi làm luận văn tốt nghiệp để có cái điểm luận văn 8,5 đó (dù thật sự tôi có bỏ ra ba đêm làm xong một luận án về đề tài Ngữ Âm Học giúp anh bạn lớp trưởng bí thư đoàn Thanh Niên Cộng Sản đang sợ chết khiếp vì “bị” Phạm Thị Ngọc Hoa bắt phải ở lại trường làm luận văn để được giữ lại giảng dạy cho bà ta yên tâm về “tư tưởng cách mạng” của sinh viên sau này)? Vậy hàng chục cái điểm 10 của hàng chục môn tiếng Anh của tôi đâu rồi (để cảm ơn tôi, anh lớp trưởng bí thư nói trên đã cho tôi xem bí mật quốc gia tức bảng điểm của tôi nên tôi biết tất tần tật và không hề ngạc nhiên khi sau đó các nơi bu lại xin tôi về phục vụ cơ quan của họ)? Tôi chỉ có một cái 8,5 điểm tí tẹo thôi như ghi trong tờ giấy vớ vẩn trên mà Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và bên An Ninh Tình Báo phải giành giật tôi về với họ trong khi tôi không là đoàn viên hay đảng viên và tôi còn bị mất một năm học lãng xẹt sao? Thật là ly kỳ, chỉ có ở Việt Nam.

(c) Bằng tốt nghiệp xanh lè của tôi ghi rõ tôi tốt nghiệp hạng trung bình, nhưng họ không dám ghi chữ trung bình vô cái tờ giấy xạo trên, phải chăng họ khiếp sợ tôi nổi cơn thịnh nộ thì e tôi thách đấu làm lộ trình độ thảm hại của các giáo sư phụ trách Khoa Anh Văn ở đó mà toàn là thứ lấy bằng cấp vớ vẩn của Philippines đã làm Thạc Sĩ Toán Việt kiều Mỹ Nguyễn Hoàng An cựu nhân viên của Hoàng Hữu Phước nổi giận ư?

6) Khi em gái út của tôi trở thành giảng viên Đức Ngữ (gia đình tôi toàn là dân…ngoại ngữ nên Chị tôi Anh-Pháp, tôi Anh-Pháp-NgaHán Việt, em trai tôi Anh-Nga-Nhật, em gái út Anh-Pháp-Đức, v.v) tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra sự việc sau mà bản thân tài liệu nói lên tất cả self-explanatory:

Nếu như mới tuần trước có tin tầy huầy ở tỉnh thành nào đó rằng có những học sinh chưa tốt nghiệp đã có tên tại trường đại học danh giá, thì tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh qua thư trên thì năm 1997 đã có chuyện sinh viên chưa thi tốt nghiệp đã có tên trong danh sách trường cho sang Đức du học rồi.

Bảo sao giáo dục cùng đạo đức công vụ không cùng chúi-nhũi-cấp cùng lúc cơ chứ!

Bằng cấp lấy rất dễ và rất nhanh đối với người nào có đồng thời hai thứ thật dồi dào: thời gian và tiền bạc. Đây là lý do tất cả các chức sắc đảng viên trong giới quyền lực nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đều có bằng cấp cao, chưa kể mỗi người có nhiều bằng cấp cao mà các bằng cấp ấy không là nối đuôi cao hơn cho cái bằng cấp trước đó, thậm chí cả cái ngành mà bản thân Đảng thích ưu ái phát ban và người được Đảng ưu ái ban phát cho đi học chẳng hề có ai quan tâm đến việc buộc phải đem ra thi thố thực hiện tại Việt Nam từ cấp khởi sự, nghĩa là dù tá lả ngành mà họ chẳng hề chuyên cho bất kỳ một ngành nào trừ ngành “làm lãnh đạo Đảng” hoặc “làm lãnh đạo bất kỳ ngành nào” mà không cần kinh qua thời gian “hành” cho cái đã “học”. Cứ gõ tên họ tìm kiếm trên Wikipidia là thấy tên các chùm bằng cấp khủng khiếp của mỗi vị. Họ có thừa mứa thời gian do chẳng lao động làm việc gì cho sự mưu sinh nghiêm túc cả ngoài học và học. Họ có thừa mứa tiền bạc để học và học và học vì đó là từ Kho Bạc Nhà Nước từ tiền thuế (và tiền phạt) của dân. Cũng vì vậy, chẳng ai trong họ là “nhân tài” của Đảng, của Nước, của Dân – về chuyên môn nghiệp vụ của cái môn có ghi trên các “bằng” của họ – cả.

Hoàng Hữu Phước đã luôn nói từ 30 năm nay – và Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump vừa ký một sắc lệnh có nội dung y chang cách nay 30 giờ – rằng mọi tuyển dụng nhân sự trong chính quyền đều phải dựa trước hết vào kinh nghiệm khả năng chứ không vào bằng cấp, mà kinh nghiệm chỉ có từ công việc chuyên môn thật sự đã kinh qua với thành quả cụ thể – tất nhiên, “lãnh đạo” không bao giờ là công việc “chuyên môn” thật sự đã kinh qua để mà có thành quả cụ thể cả

Trị quốc tất nhiên phải có lực lượng nhân sự tài năng.

Muốn có nhân sự tài năng để sử dụng mà nhìn vào các dòng chữ ghi trên văn bằng của người ấy thì thật là đáng thương hại vô cùng vì không cần đến những vị lãnh đạo mà chỉ cần nhờ bất kỳ ai đã được xóa nạn mù chữ đọc giúp rồi trả chút tiền công cho người đọc giúp ấy là xong. Nhanh gọn mà không phát sinh tiêu cực chạy chức chạy quyền.

Những vị biết “nhận diện người tài” như Tiến sĩ Nguyễn Tiến HùngĐại tá Lê Văn Toan lại quá hiếm hoi mà số lượng không đủ phân nửa số đầu ngón tay của một bản tay đủ ngón. Đó là lý do từ năm 1981 đến nay Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề có bất kỳ nhân sự mới và trẻ nào ra hồn ra vía ra dáng để bố trí vào các ngân hàng/viện nghiên cứu/trường đại học/chính quyền cả, mà chỉ có vô số những cán bộ Đảng mỗi người đeo trước mặt sau lưng trên đầu và trên hai vai lủng lẳng tòn ten những bằng cấp cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ tá lả ngành mà sự khác biệt duy nhất là họ có đang chịu thi hành án do tham nhũng, đang còn “tại ngoại” ở hải ngoại mà Interpol chưa thể truy tìm giúp Việt Nam nắm đầu lôi xềnh xệch về được, hạ cánh an toàn với “biệt phủ”, chưa hoặc không bao giờ còn bị phát hiện, hoặc thế nào cũng tái nhúng chàm theo đa số khi thấy lò tắt ngúm sau mưa hay không mà thôi.

Thiếu người tài, Đảng có quá đông những đứa con nít làm chính trị. Ba ngày sau khi đắc cử Nghị viện Khóa XIII, tôi được mời đến Cảng Khánh Hội dự buổi liên hoan ca nhạc do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào buổi tối. Tôi ngồi cạnh bên trái Nghị sĩ Khóa XIII Huỳnh Thành Đạt, hiệu trưởng Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên phải nghị sĩ ấy là Hiệu Trưởng Đại Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Xã Hội Nhơn Văn này không hề chào hỏi tôi khi Huỳnh Thành Đạt giới thiệu tôi với y. Ông ta nói với Huỳnh Thành Đạt là ông ta đã “xin mấy ảnh cho ra tiếp khóa này” nhưng “mấy ảnh không cho”.  “Mấy ảnh” mà hắn nói đến là Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh. “Khóa này” mà hắn nói đến là kỳ bầu cử Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (cùng lúc với bầu cử Khóa XIII Quốc Hội 2011-2016). Hóa ra Hiệu Trưởng khoái vô Hội Đồng Nhân Dân cho có danh chính trị có quyền hành cho vui chứ không vui với chỉ có chức danh hiệu trưởng phi-chánh-trị chán ngắt. Hóa ra ứng cử viên Hội Đồng Nhân Dân là do Thành Ủy cho phép “ra” để nhân dân được phép bầu. Và hóa ra đảng viên cao cấp, giáo sư tiến sĩ hiệu trưởng đại học, đại biểu Hội Đồng Nhân Dân khóa trước, lại chỉ như đứa con nít thèm muốn “ra” thêm một nhiệm kỳ “cho vui” ư? Đám con nít sắp nghỉ hưu này là tinh hoa trí tuệ của Đảng ư?

Nội dung trên do Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước minh bạch bản thân cùng quốc dân đồng bào (ngôn ngữ Việt Nam Cộng Hòa) tức cử tri (ngôn ngữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam), dọn đường cho dự định sẽ tự ra tranh cử nghị viện Khóa XV.

Nội dung trên chứng minh Hoàng Hữu Phước là Nghị sĩ Khóa XIII duy nhất mà bản thân và người thân đã nhiều chục năm qua từng thực sự là nạn nhân của những sự trù dập oan khuất, đã từng bao phen khiếu tố, đã kinh qua thực tế chưa từng được các cơ quan nhận đơn thư khiếu tố phúc đáp hay xem xét, nên đã là nghị sĩ duy nhất luôn tích cực giúp dỡ người dân yếu thế trong các khiếu tố khuất oan của họ chứ không là bưu tá chuyển các đơn thư ấy như ném vất cục nợ nhức đầu như các nghị sĩ khác ở Thành phố Hồ Chí Minh các Khóa Quốc Hội từ 1976 đến nay luôn làm như thế.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Bà Ba Thi: Bà Ba Thi  18-6-2020

Bằng cấp vớ vẩn của Philippines: Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam 10-01-2016

Con nít làm chính trị: Bọn Con Nít Làm Chính Trị  06-3-2017

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc 22-12-2015

Đại tá Lê Văn Toan: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Đạo dức công vụ: Đạo Đức Công Vụ  07-5-2020

Em gái út: Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl 28-4-2019

Giảng sư Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  25-11-2011

Giảng sư Nguyễn Tiến Hùng: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Giảng sư Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2011

Giảng sư Vũ Thị Liên: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Giảng sư Vũ Thị Thu: Tôi Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Học đủ thứ trên đời: Nguyễn Thiện Nhân 10-6-2016

Khiêm tốn: Khiêm Tốn 22-02-2015

Làm vợ tôi: Đám Cưới 2015

Mỹ Ngụy: Ngụy Quyền 20-8-2017,  Ngụy Quân & Ngụy Quyền 01-11-2018

Ông Minh Thì: Cao Minh Thì  28-6-2020

Phạm Thị Ngọc Hoa: Phạm Thị Ngọc Hoa và DND 11-11-2019

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Hột Trái Vải

Lại Chuyện Dưới Chuẩn Khôn

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-6-2020

Mấy ngày nay trên tivi và trên báo có đưa tin hột trái vải được rao bán trên Alibaba và mấy trang online của nước này nước nọ – kể cả nước Nhựt Bổn – với giá trên trời và cho ra thông tin về “dược tính” của hột trái vải.

Việt Nam vừa vượt qua được các thủ tục xuất khẩu khắt khe để bán được trái vải sang những thị trường khó tính, nên tất nhiên bọn phá hoại sẽ phải ra tay vô hiệu hóa kỳ tích này.

Nông dân từng thi nhau đào gốc các cây tiêu để gom tập trung rể cây tiêu bán cho thương lái Tàu “làm thuốc”. Tất nhiên còn lâu mới bán được. Tất nhiên sự nghiệp tiêu ắt phải tiêu.

Bọn đạo tặc từng thi nhau chặt giò trâu các tỉnh biên giới phía Bắc để gom tập trung móng trâu bán cho thương lái Tàu “làm thuốc”. Tất nhiên còn lâu mới bán được. Tất nhiên sự nghiệp cấy cày ắt phải dựa vào sức heo mọi ngựa lùn hoặc gà ác phượng hoàng.

Liệu rồi sẽ có chuyện nông dân thi nhau lột bỏ thịt trái vải thiều vất bỏ hoặc đạo tặc càn quét các vườn trái vải lúc còn xanh để hái trộm lấu hột để gom tập trung lấy hột bán cho thương lái Tàu “làm thuốc”. Tất nhiên còn lâu mới bán được. Tất nhiên sự nghiệp xuất khẩu trái vải thiều sẽ phải thiếu ngay cả số lượng tối thiểu và các hợp đồng phải hủy thiêu còn nhu cầu của nước ngoài thì giới thiệu cho nước khác cung ứng.

Alibaba chẳng khác cái chợ tư nhơn có ra chi có nhiều sạp cho tư thương có ra gì. Một thằng giàu ở Tàu chỉ cần quẳng lên cái chợ của Tàu đó mấy gói hàng cỏn con dăm ba hột trái vải để rao bán mà không cần ai mua thì cũng đủ làm người có dân trí cao ở các tiểu quốc thi nhau tình nguyện chết chùm.

Thử hỏi: đã có tài liệu nào cho thấy:

1) Nước/những nước nào đã và đang xuất khẩu số lượng hột vải nhiều nhất thế giới? Bao nhiêu tấn? Cho những ngành công nghiệp cụ thể nào?

2) Nước/những nước nào đã và đang nhập khẩu số lượng hột vải nhiều nhất thế giới? Bao nhiêu tấn? Cho những ngành công nghiệp cụ thể nào?

3) Bọn Tàu đã mê say trái vải từ thời thằng rợ An Lộc Sơn, và bọn Tàu đã có nền y học cổ truyền nổ đì đùng trên toàn thế giới, vậy thì tài liệu nào của đông dược Tàu đã có nói đến công dụng của hột trái vải và ở Việt Nam thì thầy lang nào là đấng lương y đầu tiên đã từng nêu hột trái vải trong các y thư cứu nhân độ thế cho những căn bịnh gì từ hôi nách cho đến cường dương?

Truyền thông ở Việt Nam là công cụ của Đảng, nghĩa là được xây dựng nên từ tiền thuế của dân. Truyền thông, do đó, dứt khoát không được phép la cà các trà đình tửu quán mạng chùa để giúp giặc lan truyền tin tức thất thiệt, không thể kiểm chứng, làm hại nền công-nông nghiệp nước nhà.

Truyền thông ở Việt Nam là công cụ của Đảng, nghĩa là được xây dựng nên từ tiền thuế của dân, nghĩa là chỉ nên tìm đọc các bài viết của Hoàng Hữu Phước trên Emotino hơn 25 năm trước để giúp nền công nghiệp thực phẩm nước nhà, chẳng hạn Hoàng Hữu Phước đã từng viết tư vấn miễn phí rằng:

1– Hãy sản xuất trái cây khô chứ đừng sản xuất trái cây sấy khô, vì trong khi nho khô, đào khô, mận khô, v.v. của Mỹ mềm (vì còn ẩm độ do phơi nắng sun-dried) thơm ngon ngọt, thì trái cây sấy khô của Việt Nam như món mít sấy hay khoai môn sấy ăn chỉ tổ làm gảy răng trẻ nít và người già, ngọt gắt và mất tiêu hương vị nguyên thủy, chưa kể gây ô nhiễm môi trường gây hại cho biến đổi khí hậu do dùng lò sấy điện với nhiệt độ cao khủng khiếp để sản xuất. May mắn là 25 năm sau khi Hoàng Hữu Phước nêu ý kiến, mấy anh mấy chị sản xuất “sấy khô” mới chịu chuyển qua “khô” với vài sản phẩm dỡ hơi vì tuy còn mềm nhưng màu sắc tai tái tim tím chả ra chi cả.

2– Hãy quan tâm khai thác các trái cây đặc thù của Việt Nam như sầu riêng, cóc, ổi, điều, v.v. Rốt cuộc 25 năm sau, chỉ thấy Thái Lan và Malaysia xuất khẩu sầu riêng ra thế giới, và Hàn Quốc xuất khẩu nước ổi chiếm lĩnh tất cả các siêu thị ở Việt Nam. May mà dù trái điều đủ màu sắc đẹp xinh vẫn chưa xuất hiện trên các bàn ăn Âu Mỹ nhưng ở Việt Nam có vài người đã bắt đầu kinh doanh bán trái điều, còn trái cóc đã xuất hiên trên kệ siêu thị trong những hũ ngâm nước chua cay ngọt ba năm nay.

Nếu muốn làm cái gì đó thì hãy cố tìm các bài viết cũ của Hoàng Hữu Phước 25 năm trước để thử nghiên cứu các gợi ý cũ xì của Hoàng Hữu Phước để thấy chẳng hạn như các gợi ý rằng:

a) Hột míthột sầu riêng to tổ bố rất ngon nhưng có mức độ bổ dưỡng đến đâu để làm chín phơi khô sundried xắt lát chế biến thành “snack” loại ăn liền ngang hàng với các hột này hột nọ óc này chó kia mà Âu Mỹ thần thánh hóa thành thần dược ăn chán ngắt.

b) Trái chùm ruột có thể chế biến thành “snack” loại ăn liền dưới dạng mứt màu đỏ

, y như trái cherry Âu Mỹ sang trọng được sản xuất màu đỏ rực và màu xanh lá mạ đẹp xinh đựng trong lọ nước đường, và giới thiệu trái trứng cá tươi cho khách hàng giới trẻ tuổi teen (dù Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật).

c) Bình Thuận và vài tỉnh lân cận nên tận dụng thế mạnh tuyệt diệu về…nắng nóng khủng khiếp để sản xuất trái cây khô xuất khẩu (vì người Việt trừ món cá khô và kiểu nói bình dân “cái con khỉ khô” ra thì không chuộng trái cây khô nội địa Việt Nam) như xoài khô, mít khô, chuối khô, thanh long khô, v.v., miễn sao cố gắng nghiên cứu giữ được tối đa màu sắc của xoài, của mít.

d) Trong khi Hàn Quốc chưa chắc có trái ổi mà đã sản xuất nước giải khát hương trái ổi, thì Việt Nam nên nghiên cứu sản xuất nước giải khát hương trái điều và nước cốt trái điều đầu tiên trên thế giới.

Trên đây là dăm ba ý cỏn con mà Hoàng Hữu Phước còn cố nhớ lại được để nêu ra, chỉ nhằm nói lên một sự thật là còn khối cái hay để làm chứ đừng phá hoại nền nông nghiệp nước nhà như với cái tin vớ va vớ vẩn trên tivi và báo chí rằng mấy thằng vô danh tiểu tốt Tàu trên mạng Tàu cho biết hột trái vải thiều có giá cao ngất trời xanh hơn cả thịt trái vải.

Hãy bán trái vải cho khách hàng rồi phát cho khách hàng biên nhận đã bán số lượng bao nhiêu kèm lời thông báo sẽ mua lại hột trái vải của chính khách hàng đó với giá cao ngất trời xanh, vì có như thế mới vừa không làm hại nền công-nông nghiệp nước nhà vừa có hột trái vải chất đầy từ nhà trước đến nhà sau tha hồ bán lại cho mấy thằng thương nhân Tàu nếu có thằng nào ngu mò qua mua gom về Tàu “làm thuốc” đạn bắn hạ con cháu Batman mang chủng Coronavirus mới.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật 06-10-2014

Cao Minh Thì

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-6-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Do mùa bầu cử nghị viện Khóa XV đang đến và do tôi đã tuyên bố từ năm 2018 rằng tôi sẽ tiếp tục ra tranh cử Khóa XV, đương nhiên các quan chức ở Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh do lấy đủ thứ bằng thạc sĩ/tiến sĩ từ tiền thuế của dân nên tâm thần bất ổn tâm trí bất định lúc nào cũng lơ mơ như vừa thưởng thức “cỏ Mỹ” lai thêm thiếu vắng cái đạo đức thiên Khổng từ các đấng sinh thành đàng hoàng ắt lại sẽ chuẩn bị mớm ý cho những thằng/con phá hoại để ngăn chặn tôi nên tôi buộc phải ra tay tiên hạ thủ vi cường ngăn chặn bọn chúng bằng cách lần lượt vạch mặt chỉ tên tất cả những đấng cán bộ cộng sản cấp cao nào có tỳ vết đớn nhục đã từng lãnh đạo các đơn vị tôi từng công tác hoặc đã từng lãnh đạo các cơ quan nhà nước có tiếp đón tôi, để không bất kỳ ai từng làm việc dưới trướng bọn chúng có thể la lối lên rằng chúng biết rõ về tôi và/hay những tiêu cực của tôi.

Tiếp theo các bài tương tự bài Bà Ba Thi, bài này nói về nhân vật Cao Minh Thì để khóa miệng những ai đang lăm le tái diễn trò bôi nhọ ứng viên tranh cử (không phải “ứng cử” vì phải tranh đấu quyết liệt giành lấy một chỗ trong nghị viện chứ không phải “ứng thí” mà ban khảo thí thì y như bọn gian lận thi cử ở Bình La hay Hòa Sơn gì đấy) Quốc Hội Khóa XV 2021-2026 Hoàng Hữu Phước bằng cách chế tác ra những FAKE NEWS về nhà giáo Hoàng Hữu Phước rằng y/ả/chúng đã từng hay đã có người quen từng công tác chung với nhà giáo Hoàng Hữu Phước tại Khoa Ngoại Ngữ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cao Minh Thì là Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh khi cái trường ấy trước sự lúng túng của Khoa Ngoại Ngữ đang bó tay trước trình độ thấp kém của đại quân đoàn giáo viên Anh Văn tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (chỉ chuyên đào tạo giáo viên Anh Văn chỉ cho cấp trung học phổ thông Cấp 3) đã phải sang Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh tức trường Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh (chỉ chuyên đào tạo chuyên viên/chuyên gia nghiên cứu ngôn ngữ Anh cho các viện nghiên cứu quốc gia) tranh đua với bên An Ninh Tình Báo để giành giật cho bằng được một sinh viên tốt nghiệp hạng trung bình (bằng xanh lá cây) tên Hoàng Hữu Phước, người ngoài Đảng Cộng Sản và ngoài Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, người duy nhất được bảo vệ chở che bởi các giảng sư Anh văn tài danh duy nhất của cả Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Lê Văn Diệm, Trương Tuyết Anh, Nguyễn Thị Dần, và Vũ Thị Thu, cũng như là người duy nhất được giảng sư Anh văn Nguyễn Tiến Hùng, sĩ quan phiên dịch của tướng Võ Đông Giang của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam tại Trại Davis, Phi Trường Tân Sơn Nhất, Việt Nam Cộng Hòa, “tiến cử nhân tài” cho Đảng.

Vui mừng khi đón được nhà giáo trẻ Hoàng Hữu Phước, Ban Anh Văn Khoa Ngoại Ngữ ngay lập tức ban cho anh ta ơn huệ được “độc quyền toàn quyền đặc quyền” giảng dạy các môn “thầy chạy giắt giò lên cổ” như Từ Vựng Học Lexicology, Văn Minh Anh British Civilization, Văn Chương Anh British Literature, Văn Phạm Cấp Cao Advanced Grammar, Luận Văn Anh Composition, v.v., và ban cho anh ta ơn huệ được phép dạy thế các môn Luyện Nghe Listening và vô thiên lủng môn cho các nhà giáo tài cao đức trọng rất chuyên cần cù họp hành quốc gia đại sự cả tuần kể cả ngày Chủ Nhật, trừ buổi tối thì dạy khí thế ở các trung tâm ngoại ngữ ngoài giờ. Thậm chí, nhà giáo trẻ tuổi người cao (1 mét 7, cao nhất Khoa, không phải “tài cao” vì hễ “tài cao” thì dạy ít mà họp nhiều) Hoàng Hữu Phước còn được phong ngay làm Trợ Lý Thi Đua cho Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ, gánh vác mọi việc để các đấng nhân tài của Khoa có thì giờ họp và họp và họp vì mỗi lần đi họp là có một suất cơm gà – do Khoa Trưởng Nguyễn Văn Tr. chỉ mê món cơm gà vào thủa thầy cô phải xếp hàng trước canteen để từ từ nhích từng bước từng bước thầm lên nhận nhu yếu phẩm (nhu là mềm xèo, yếuxìu xìu ển ển, phẩmcái oản cúng Phật) gồm trăm gram bột giặt, cây kem đánh răng, chục gram bột ngọt) và mỗi người một cục xương heo còn dính thịt (tất nhiên là thịt của cùng cái con lợn chủ nhân khúc xương). Chính vì vậy mà nhà giáo Hoàng Hữu Phước trẻ tuổi người cao được Cao Minh Thì liên tục phát cho cái này ngay từ năm đầu tiên dạy học:

Thế nhưng, để đền đáp lại cái ơn huệ do Đảng và Nhà Nước ban cho (qua sự chiếu cố của lãnh đạo trường Cao Đẳng Sư Phạm) được “độc quyền toàn quyền đặc quyền” nêu trên, nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước đã ăn cháo đái bát khi khẳng khái khuyên Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ không thực hiện chỉ thị này của Cao Minh Thì:

và cực lực bất tuân thượng lệnh khi cái “cháu” ấy lại ngỏ ý muốn qua học Ban Anh Văn và Ban Chủ Nhiệm Khoa bảo Hoàng Hữu Phước cứ cho vào ngồi trong lớp của “thầy Phước”.

Nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước ngay năm giảng dạy đầu tiên cũng đã luôn được cử làm Giáo Viên Trưởng Đoàn Thực Tập Sư Phạm (mỗi năm đưa các đoàn sinh viên hỗn hợp các Khoa đến các trường phổ thông nội/ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh), và Trưởng Trung Tâm Tuyển Sinh mỗi khi mùa thi đại học đến.

Và chuyện phải đến đã đến khi trong một kỳ tuyển sinh (mượn cơ sở trường trung học Trần Hưng Đạo ở Quận 1), sau khi Hoàng Hữu Phước phát hiệu lệnh cho các giáo viên Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh làm giám thị coi thi (có cả nhà giáo Vũ Thị Liên vốn là sinh viên tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp hạng xuất sắc “bằng đỏ” được Cao Đẳng Sư Phạm “xin” về sau Hoàng Hữu Phước một năm) nhận phong bì đề thi đã được Hoàng Hữu Phước xé niêm phong kiểm đếm, tiến đến các phòng thi theo phân công, thì Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ Lê Th. len qua hàng rào các công an viên bảo vệ kỳ thi vào văn phòng của Hoàng Hữu Phước để nói rằng “nay đã xé niêm đề thi nên đồng chí đã biết đề rồi, nên hãy bảo giám thị hành lang kêu mấy đứa này đứa này đứa này ở phòng thi số đó số đó và số đó xuống gặp đồng chí với lý do bổ túc hồ sơ, và  đồng chí giải đề thi dùm cho tụi nó vì tụi nó là cháu của anh Thì đó”. Tất nhiên, “đồng chí” Hoàng Hữu Phước chỉ có một việc phải làm và luôn làm từ Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh là đập bàn quát mắng kẻ gian một trận, tuyên bố lập biên bản báo cáo sự gian lận về trường.

Kết thúc câu chuyện trên thật có hậu: nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước bị đình chỉ giảng dạy, bị đày làm công tác tạp vụ quét dọn phòng thính thị mỗi tuần cúp điện đủ 7 ngày, phải ở chung với một cán bộ tên Nhàn (là nữ sinh viên tốt nghiệp được giữ lại Khoa, chưa lập gia đình) trong phòng tối đen, ngột ngạt, mà nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước có muốn bảo cô gái xinh đẹp ấy hãy ra ngoài để anh ta được như Liễu Hạ Huệ người Nước Lỗ thời Chiến Quốc Xuân Thu cũng không được vì cô ấy là…chủ quản Phòng Thính Thị. Và khi nhà báo Lưu Đình Triều của Tuổi Trẻ đến gặp Ban Giám Hiệu để can thiệp theo đơn khiếu tố, nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước được giải phóng khỏi tình trạng lưu đày nhưng lại bị đẩy sang dạy môn Sử ở Khoa Sử. Và như đã kể bao lần trên blog này, nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước vào gặp Cao Minh Thì, mắng một trận, ném ra tờ giấy nghỉ việc, rồi về cưới nhà giáo trẻ tuổi người thấp Vũ Thị Liên làm vợ.

Vốn người quân tử khẳng khái đại trượng phu luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của Khổng Giáo Nho Gia rằng người quân tử trả thù sau mười năm cũng chưa muộn, vào buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân Anh văn cho sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi tham gia giảng dạy buổi tối bộ môn Hợp Đồng Kinh Tế Ngoại Thương Business Contracts theo lời mời của Tiến sĩ Nguyễn Đắc Tâm, lúc tôi đang làm việc cho CIMMCO International Ấn Độ,

khi Thầy Nguyễn Đắc Tâm đưa Cao Minh Thì – lúc ấy đã trở thành Giám Đốc Sở Giáo Dục Thành phố Hồ Chí Minh – đến bàn giảng viên để giới thiệu từng vị, lúc đến trước mặt tôi thì Cao Minh Thì nhận ra tôi, nở nụ cười chiếu lệ giả lả, chìa tay ra theo thói quen, nhưng tôi không đứng dậy khom người bắt tay Cao Minh Thì mà vẫn ngồi yên, nhếch mép cười khẩy đầy khinh bạc – kiểu cười mang thương hiệu signature Hoàng Hữu Phước, đường bệ ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Cao Minh Thì lúng túng, ngượng nghịu, rồi tiến qua chào bắt tay giáo viên bên cạnh tôi. Tôi sau đó cũng không giải thích gì với Thầy Nguyễn Đắc Tâm (nay là Hiệu Phó Đại Học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh).

Mới đây trên tivi trong một bộ phim Hàn Quốc nhan đề tiếng Việt “Hên Không Bằng Hay” (trong khi tiếng Anh chỉ có nghĩa đơn giản là “Sếp Kim”) , diễn viên vai phụ cho nhân vật “trưởng phòng” này

đã rơi nước mắt khi nói với tập thể nhân viên đang cùng bị xử bức rằng ông khóc vì đã đánh mất chính ông khi bước chân vào đời cho cuộc mưu sinh, chỉ còn biết phải làm theo lệnh dù biết là sai quấy, chỉ để bảo toàn chén cơm manh áo, phải bỏ đi cái thời trai trẻ đầy nghĩa dõng của ngày xưa chân thiết.

Ông ấy nói lên một sự thật. Cái sự thật ấy tồn tại như một đương nhiên nơi hầu hết  những người thân thiết quanh tôi (và không ở quanh tôi) mà cái tên dành cho nó là “sự khôn ngoan”.

Tôi và các cô em gái của tôi đều không theo cái “sự khôn ngoan” thường tình ấy và nhiều bài viết trước đây tôi cũng đã lần lượt nói về những gì đã xảy ra với nhưng cô em mãi trẻ trung ấy.

Còn tôi ư? Nhiều câu khẩu hiệu của tôi vẫn theo tôi từ thời trung học, mà câu khẳng quyết mạnh nhất là “nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ”, và có lẽ vì thế mà mỗi khi quây quần quanh tôi thì các học trò và cựu nhân viên đều cho rằng tôi sao cứ mãi trẻ trung, vẫn cứ yêu đời, vẫn cứ hý hước tiếu lâm, vẫn cứ hùng hục hừng hực như thủa còn cắp sách đến trường mà đã kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng luôn trượng nghĩa khinh tài giữ hoài ngọn lửa lòng ngay cả khi chỉ còn leo lét giữa gió táp mưa sa.

Cao Minh Thì, người đã lệnh cho Phòng Tổ Chức Cán Bộ bằng mọi giá phải giật cho bằng được Hoàng Hữu Phước từ tay An Ninh Tình Báo, người đã tưởng rằng có thể sai khiến Hoàng Hữu Phước thực hiện các trò gian lận thi cử bẩn thỉu, người đã bật đèn xanh cho Khoa Ngoại Ngữ cùng Phòng Tổ Chức Cán Bộ bằng mọi giá phải tống cổ Hoàng Hữu Phước ra khỏi trường, và cũng là người đã tức giận bật đèn xanh cho Khoa Ngoại Ngữ cùng Phòng Tổ Chức Cán Bộ bằng mọi giá phải tước đoạt tất cả các danh hiệu “dạy giỏi” cùng học bổng Thạc Sĩ Anh Văn tại Úc của nhà giáo Vũ Thị Liên chỉ vì cô phạm ba trọng tội gồm (a) dám đơn thương độc mã đấu tranh chống việc trù dập nhà giáo trẻ tuổi người cao Hoàng Hữu Phước, (b) dám chống lại sự ngăn cản của Công Đoàn không cho làm vợ của Hoàng Hữu Phước, và (c) dám không gởi thiệp mời đám cưới nghĩa là dám tước đoạt đặc quyền của lãnh đạo được “không thèm đến dự như thư mời”.

Cao Minh Thì, người mà suốt cuộc đời y chỉ có một người duy nhất dám cười nhếch mép khinh khi: Hoàng Hữu Phước.

Các nghi ngờ – nếu có – về tính trung thực của toàn bộ nội dung trên, xin cứ tự nhiên nhờ Bộ Công An giám định chữ ký của Cao Minh Thì và kiểm tra sổ sách sinh viên của Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh – nếu cái trường ấy chưa cân ký hồ sơ bán ve chai để có tiền ăn cơm gà.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

An Ninh Tình Báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Bà Ba Thi: Bà Ba Thi 18-6-2020

Các cô em gái của Hoàng Hữu Phước: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái 06-02-2018

Cưới nhà giáo trẻ tuổi người thấp Vũ Thị Liên làm vợ: Đám Cưới 2015

Giảng sư Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  25-11-2011

Giảng sư Nguyễn Tiến Hùng: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Giảng sư Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2011

Giảng sư Vũ Thị Liên: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Giảng sư Vũ Thị Thu: Tôi Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Tiến cử nhân tài: Hiền Tài 22-5-2019

Tôi sao vẫn cứ trẻ trung: Trẻ Trung 14-4-2016

Trưởng Đoàn Thực Tập Sư Phạm: Đỗ Bảo Loan 12-6-2019

Racism Ư?

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-6-2020

Thượng Đế đã tạo ra người Neanderthals (Homo neanderthalensis) tại lục địa Âu-Á.

Cách nay 40.000 năm, giống người này bị tuyệt chủng vì đương đầu với hoặc bị tuyệt diệt bởi giống người hiện đại di dân đến (Homo sapiens).

Con người ngày nay bất luận màu da, chúng tộc hay tôn giáo đều cùng là hậu duệ của giống người hiện đại di dân ấy.

Và thế giới hiện nay sau 40.000 năm lại đang bị tuyệt diệt bởi giống người văn minh đang nghiện láp giáp bù lu bù loa miết về cái gọi là “phân biệt chủng tộc” ư?

(Nội dung trên được đăng bằng tiếng Anh bởi Hoàng Hữu Phước trên TwitterLinkedIn trước trận sóng thần cuồng loạn đang càn quét thế giới Âu Mỹ tức các quốc gia ở Bắc Mỹ, Tây Ấu, Úc và New Zealand).

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Từ Bầu Trời Đến Đường Dây Cáp Đáy Biển, Trung Quốc Đang Thách Thức Hoa Kỳ Tại Biển Đông

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-6-2020

Hơn chục năm qua, tôi thỉnh thoảng có đăng vài bản tiếng Việt tôi dịch những bài viết do một nhà báo Mỹ gởi đến tôi mà nội dung đa số thiên về các biến động cùng cảnh báo liên quan đến an nguy ở Biển Đông. Anh là James Borton.

James Borton vừa gởi tôi một bài viết mà tôi ngay lập tức giới thiệu đường liên kết trên Twitter:

Và dưới đây là nội dung tiếng Việt tôi dịch, tất nhiên có sự cho phép của tác giả  – theo phong cách chỉ dịch thuật Anh-Việt khi được sự cho phép của tác giả người nước ngoài của giảng sư Anh văn Hoàng Hữu Phước từ những năm 1980 bắt đầu sự nghiệp giảng dạy hàn lâm tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tất nhiên, nội dung bài viết là ý kiến riêng của tác giả James Borton.

Tất nhiên, nội dung bài viết không bắt buộc phải là trùng hợp ý kiến của chủ trang blog hoanghuuphuocvietnam.

Tất nhiên, Hoàng Hữu Phước không bao giờ đăng bài nhằm ủng hộ hay cổ súy lan tỏa bất kỳ ý kiến riêng nào của bất kỳ ai mà ý kiến riêng ấy không phù hợp với ý kiến riêng của Hoàng Hữu Phước.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nhận định của nhà báo James Borton dưới đây:

TỪ BẦU TRỜI ĐẾN ĐƯỜNG DÂY CÁP BIỂN SÂU, TRUNG QUỐC ĐANG THÁCH THỨC HOA KỲ TẠI BIỂN ĐÔNG

James Borton, 18-6-2020

Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã lên kế hoạch thiết lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ) ở Biển Đông. Nay phấn khích trước đại dịch Covid-19 và những cuộc biểu tình phản đối xã hội trên toàn quốc Mỹ chống phân biệt chủng tộc cùng sự bó tay của lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, Bắc Kinh đang thách thức Washington và các lân bang ở châu Á qua các tuyên bố về không phận và đường cáp quang đáy biển trong vùng biển tranh chấp của khu vực.

Vùng Nhận Dạng Phòng Không ADIZ là một khu vực được xác định bên ngoài không phận của một quốc gia mà một phi cơ chưa được xác định phải bị truy vấn và, nếu cần, phải bị chiến đấu cơ chặn lại để nhận dạng trước khi được phép tiến vào không phận thuộc chủ quyền của quốc gia ấy. Đây không phải là một khái niệm dành riêng cho Trung Quốc. Ngay từ những năm 1950, Hoa Kỳ đã thực hiện phương cách này để dập tắt mọi mối đe dọa sau chiến tranh từ các oanh tạc cơ Liên Xô. Gần đây, Washington áp đặt vùng ADIZ nghiêm nhặt ở Vịnh Mexico để giám sát không phận phía Nam đối với các luồng vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ.

Hầu khẩn cấp đối phó với các bên đang tuyên bố chủ quyền địa chính trị ở vùng tranh chấp Biển Đông, nơi Brunei, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan tranh đấu chống lại sự bành trướng tham vọng và quyền lực của Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định “chủ quyền lịch sử” của mình đối với 90%  vùng đất, vùng biển, và đáy biển thuộc khu vực mà họ tự diễn giải thành “đường chín đoạn” vốn đã bị bác bỏ bởi một phán quyết của tòa trọng tài ở Hague năm 2016 và theo các Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Không có quy định nào trong luật pháp quốc tế liên quan đến Vùng Nhận Dạng Phòng Không do nó được tuyên bố đơn phương, cũng như không có bất kỳ lệnh cấm nào đối với việc đặt cáp quang dưới biển ngay cả khi chúng có phát sinh mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với an ninh quốc gia. Mới tháng trước, Bộ Quốc Phòng Đài Loan đã cảnh báo về các mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc khi áp đặt một ADIZ ở Biển Đông. Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam đều có ADIZ không giới hạn của riêng mình trong khu vực.

Giáo sư Carlyle Thayer ở Đại học New South Wales, Canberra, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, cho rằng nếu Trung Quốc tuyên bố một ADIZ trên Biển Đông  thì họ sẽ phải xác định chính xác khu vực nào trong vùng ấy và theo giao thức hay quy tắc nhận dạng nào.

Trung Quốc lần đầu tiên tuyên bố một ADIZ vào năm 2013 trên Biển Hoa Đông, chồng lấn với không phận và các đảo do Đài Loan và Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Tuyên bố ADIZ của Trung Quốc dẫn đến sự căng thẳng với các phi cơ Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan, nhưng các chuyến bay thương mại đã tuân thủ tuyên bố ấy mà không có sự cố nào. Vào thời điểm đó, phản ứng của Washington liên quan đến phi cơ dân sự rất mềm mỏng do Chính quyền Obama mạnh mẽ yêu cầu các chuyến bay dân sự phải tuân thủ các quy định nhận dạng của Trung Quốc.

Song, lý lẽ và sự mềm mỏng ấy hiện không còn dễ nhận thấy trong chính quyền Tòa Bạch Ốc của Donald J. Trump, với sự căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Gần đây nhất là việc Tòa Bạch Ốc hạ lệnh cấm tất cả các chuyến bay thương mại chở hành khách từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ.

Do ADIZ ở Biển Đông sẽ liên quan đến không phận trên các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa ở vùng biển có tranh chấp, Mỹ khẳng định rằng các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông cũng phát sinh mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển.

Hoa Kỳ duy trì các tiêu chuẩn tự do hàng hải (FONOPS). Kết quả là, trong tháng qua, Mỹ đã leo thang sự hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Ngày càng có nhiều chiến hạm Mỹ, còn các oanh tạc cơ B-1 bay khắp khu vực để chứng minh sự hiện diện của Mỹ với các đồng minh và Việt Nam là quốc gia đã bao phen bị đe dọa bởi những hành động của Trung Quốc ra tay đối với các ngư dân Việt Nam, liên tục vi phạm các vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, và sự gườm nhau giữa các tàu tuần duyên của hai bên.

Những quan ngại này là hợp lý vì sự cải tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa cho phép triển khai phi cơ sẵn sàng chiến đấu, hệ thống tên lửa đất đối không, radar và các vũ khí diệt hạm. Hơn thế nữa, cuộc tranh đua còn mở rộng lấn đến việc kiểm soát các mạng lưới toàn cầu và các tuyến cáp dưới biển cung cấp dữ liệu và thông tin.

Theo Greg Poling, giám đốc tổ chức Sáng Kiến ​​Minh Bạch Hàng Hải Châu Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Thủ đô Washington, “Hầu hết những người theo dõi sát sao tình hình Biển Đông đều xem các căn cứ đảo nhân tạo của Trung Quốc giữ vai trò quan trọng tạo nên các thay đổi lớn trong bất kỳ cuộc xung đột Trung-Mỹ nào trong tương lai.”

Ngoài việc giám sát bầu trời, như một phần của hệ thống cảnh báo sớm 10 quốc gia của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), còn có sự quan tâm của Trung Quốc về việc phát triển một “Con Đường Tơ Lụa Thông Tin”. Các tuyến cáp dưới biển được sử dụng kép để thu thập thông tin giám sát khoa học và quân sự và truyền dữ liệu phát sinh mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Eo Biển Luzon và Biển Đông do hải quân Trung Quốc kiểm soát tạo nên một khu vực liên kết có thể nối với Đảo Phú Lâm, Đảo Đá Chữ Thập, Đảo Đá Subi, và Đảo Đá Vành Khăn thông qua cáp quang dưới biển. Hàm ý ở đây đối với sự an ninh của các liên kết nhạy cảm tối quan trọng đối với khả năng quân sự và thu thập thông tin tình báo là khôn lường.

Đô Đốc nghỉ hưu James Stavridis trong một lần nêu ý kiến gần đây cho rằng: “Do vậy mà khi chúng ta nhất thiết xem xét những thách thức của Trung Quốc trên Biển Đông, chúng ta cũng cần nhìn xuống phần sâu thẳm tối tăm dưới đáy biển.”

Có khoảng 400 dây cáp dưới biển mà đa số thuộc quyền sở hữu của Amazon, Facebook và Google, chuyển vận dữ liệu xuống các luồng này với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng và kho dữ liệu này, bao gồm email, văn bản và các giao dịch tài chính hơn 15 nghìn tỷ đô la của thế giới.

Thông qua hai mặt trận mới này – bầu trời và dây cáp dưới biển – ASEAN đang âm thầm gia tăng sự phản đối đối với sự lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực. Do các quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với sự hiện diện của một Trung Quốc cứng rắn án ngữ trực diện, nay có thể là lúc họ nên hợp lực đối mặt với các hành động phi pháp và nguy hiểm của Bắc Kinh trong khu vực.

Mà trên tất cả thì các nước thành viên ASEAN sẵn sàng tìm kiếm sự hợp tác và hỗ trợ từ nhau cũng như từ Trung Quốc để chống lại Covid-19, cả về kiểm soát sự lây lan của virus và các tác động kinh tế của nó. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đang điều hướng một cách an toàn cách tiếp cận ngoại giao và nắm lấy chủ nghĩa đa phương mà không gặp trỡ ngại. Hiệu quả của Hà Nội đã bao gồm một số cuộc họp song phương trực tuyến gần đây giữa các Bộ trưởng Ngoại Giao ASEAN và Hoa Kỳ về chủng coronavirus mới.

Không ai muốn một cuộc đối đầu với Bắc Kinh, nhưng kết quả tốt nhất để xử lý các nguy cơ địa chính trị đòi hỏi một cơ chế ngoại giao thật bài bản thay vì những dòng tweet bất cẩn và hỗn độn. Hiện tại , Mỹ được xem như là một nạn nhân của trận đại dịch và ngày qua ngày dường như từ bỏ dần quyền lực lãnh đạo của nó.

*********

James Borton, nhà báo cấp cao và nhà nghiên cứu cao cấp ở Đông Nam Á, gần đây đã chủ biên tác phẩm Quần Đảo và Đảo Đá Ở Biển Đông: Các Quy Định Hậu Hague.

Bản dịch tiếng Việt của Hoàng Hữu Phước, Giảng Sư Anh Văn, theo sự cho phép của tác giả James Borton – như luôn đối với các bài viết khác trong chục năm qua của cùng tác giả, và chịu trách nhiệm về nội dung tiếng Việt của bản dịch này. James Borton cho phép Hoàng Hữu Phước tự do đăng bản dịch trên bất kỳ nền tảng thông tin truyền thông nào. Và Hoàng Hữu Phước cho phép bất kỳ sự đăng tải lại bản dịch tiếng Việt trên bất kỳ nền tảng thông tin truyền thông nào.

Bà Ba Thi

Hoàng Hữu Phước, MIB

18-6-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Trong bài Thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phản ảnh sự việc vi phạm Luật Bầu Cử, tôi đã phản đối những sự cố xảy ra tại buổi hiệp thương lần 1 do Mặt Trận Tổ Quốc tổ chức để tôi tiếp xúc cử tri tại địa phương nơi tôi cư trú.

Do Luật Pháp Việt Nam luôn yếu kém về từ ngữ và yếu ớt về nội dung, lại thêm các quan chức ở Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh do lấy đủ thứ bằng Thạc Sĩ – Tiến Sĩ từ tiền thuế của dân nên tâm thần bất ổn tâm trí bất định lúc nào cũng lơ mơ như vừa thưởng thức “cỏ Mỹ” lai thêm thiếu vắng cái đạo đức thiên Khổng từ các đấng sinh thành đàng hoàng nên thoải mái chà đạp nội hàm của cái gọi là “Hiệp Thương Lần 1 với cử tri tại nơi cư trú” vốn chỉ để đánh giá ứng viên cùng gia đình đã sống tại đó trong bao lâu (1 năm hay 1 thế kỷ) và ứng viên và/hay thành viên gia đình của ứng viên ấy trong 1 năm hay 1 thế kỷ qua đã có ai hay những ai từng cưỡng dâm người lớn hay trẻ em ở địa phương/cưỡng hôn người lớn hay trẻ em trng thang máy ở địa phương/lừa bịp đa cấp/cho vay nặng lãi/chích điện chó mèo/ăn hớt phần “hộ cận nghèo” của dân nghèo mùa dịch bệnh bão tố thiên tai/xử dụng ma túy/buôn án ma túy/trồng cần sa/phóng uế khạc nhổ các ngõ hẽm/v.v. và v.v. hay không, và do đó đã lặng yên để một thằng già đóng vai “cử tri” tự do vùng vẫy vùng vằng vùng lên phá hoại gây rối ồn ào ở ngoài hành lang hội trường Ủy Ban Nhân Dân Phường 1 Phú Nhuận sau khi phát biểu bôi nhọ ứng viên Hoàng Hữu Phước rằng (a) ứng viên Hoàng Hữu Phước đã cướp đoạt công lao của “Bà Ba Thi” vì cái mụ “Bà Ba Thi” ấy mới là người đầu tiên xuất khẩu gạo, và rằng (b) ứng viên Hoàng Hữu Phước đã ngụy tạo chi tiết từng cứu nguy cho vụ mùa xuất khẩu hạt điều của nông dân Miền Nam vì thằng già phá hoại lú lẫn đó cho rằng nó biết thời đó không thể có xuất khẩu hạt điều thô vì Việt Nam chưa có …máy tách võ hạt điều và Việt Nam không cho xuất khẩu…máy tách võ hạt điều.

Do mùa bầu cử nghị viện Khóa XV đang đến và do tôi đã tuyên bố từ năm 2018 rằng tôi sẽ tiếp tục ra tranh cử Khóa XV, đương nhiên các quan chức ở Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh do lấy đủ thứ bằng thạc sĩ/tiến sĩ từ tiền thuế của dân nên tâm thần bất ổn tâm trí bất định lúc nào cũng lơ mơ như vừa thưởng thức “cỏ Mỹ” lai thêm thiếu vắng cái đạo đức thiên Khổng từ các đấng sinh thành đàng hoàng ắt lại sẽ chuẩn bị mớm ý cho những thằng phá hoại để ngăn chặn tôi ngay từ cái trò hề gọi là “Hiệp Thương Lần 1 với cử tri tại nơi cư trú” nên tôi bắt đầu ngăn chặn bọn chúng bằng cách nay lần lượt vạch mặt chỉ tên tất cả những đấng cán bộ cộng sản cấp cao có tỳ vết đớn nhục nào đã từng lãnh đạo các đơn vị tôi từng công tác hoặc đã từng lãnh đạo các cơ quan nhà nước có tiếp đón tôi.

Bài này nói về nhân vật Bà Ba Thi để khóa miệng những ai đang lăm le tái diễn trò bôi nhọ ứng viên tranh cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) Hoàng Hữu Phước.

Trước khi nói vào nội dung chính, nhất thiết những điểm sau cần phải làm rõ các sự thật rằng toàn bộ người Việt Nam đang còn sống trên thế giới này đều không ai giỏi về ngôn ngữ Anh bằng hoặc hơn Hoàng Hữu Phước, nên không ai biết nghĩa ghê gớm của chữ “Secretary” và cho đó là chức danh “thư ký” trong tiếng Việt và “Secretary” dành cho nữ giới. Họ không biết rằng:

(a) “Secretary” được dùng cho những chức danh quan trọng nhất tại một tổ chức chính trị lớn bất kể tổ chức ấy mang thuộc tính toàn cầu (như Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc), khu vực (như Tổng Thư Ký NATO), hay đảng phái (như Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản);

(b) “Secretary” được dùng cho những chức danh “Bộ Trưởng” trong chính phủ Hoa Kỳ. Mỹ không bao giờ dùng từ “Minister” như phần còn lại của thế giới, vì rằng Bộ Trưởng “Secretary” của Mỹ không có quyền lực tháp kém như các Bộ Trưởng Minister của toàn bộ phần còn lại của thế giới, vì rằng (i) tất cả các Bộ Trưởng Minister của phần còn lại của thế giới đều luôn dưới quyền các Thủ Tướng chứ không có thực quyền, trong khi (ii) Bộ Trưởng Ngoại Giao “Secretary of State” của Mỹ là nhân vật quyền lực thứ nhì sau Tổng Thống, (iii) Bộ Trưởng Ngoại Giao “Secretary of State” của Mỹ có quyền ra lệnh cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ cho các chiến dịch tấn công quân sự ở hải ngoại và ký bán vũ khí chiến lược cho nước ngoài, (iv) Bộ Trưởng Ngoại Giao “Secretary of State” của Mỹ có quyền quát mắng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, và (v) Bộ Trưởng Ngoại Giao “Secretary of State” của Mỹ lẽ ra không nên được Việt Nam dịch thành “Bộ Trưởng Ngoại Giao” mà nên là “Tổng Quản Đối Ngoại Quốc Gia”.

(c) Nếu như CIMMCO International thuộc tập đoàn công-thương-kỹ-du-tài Birla lừng danh từ thời Liên Hiệp Anh có chức vụ cao nhất là General Manager (chứ không phải General Director/Managing Director/CEO như các công ty nước ngoài khác), thì cũng tại CIMMCO International chữ “Secretary” được dùng cho chức danh quan trọng nhất tại chi nhánh hải ngoại dành cho người bản xứ địa phương và do đó Hoàng Hữu Phước là “Secretary” trên danh thiếp với ý nghĩa (i) quản trị chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, (ii) Tổng Quản Đối Ngoại của CIMMCO International tại Việt Nam ở cả hai Miền Trung và Miền Nam Việt Nam, (iii) Phó Đại Diện để thay mặt “Resident Manager” tức “Trưởng Đại Diện Hải Ngoại” – là người do CIMMCO International Ấn Độ cử sang Việt Nam trấn nhậm – để toàn quyền đối với hoạt động của CIMMCO International ở Việt Nam khi “Resident Manager” vắng mặt ở Việt Nam, và (iv) mỗi khi “Secretary” Hoàng Hữu Phước đi Ấn Độ báo cáo sẽ là người duy nhất được ngồi trò chuyện đối diện với chủ nợ của Thành phố Hồ Chí Minh là Chủ Tịch D.K.Goyal – là nhà tư bản duy nhất được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho ô-tô Sở Ngoại Vụ đưa Hoàng Hữu Phước với 4 mô-tô cảnh sát hộ tống chạy xộc thẳng vào bên trong sân bay đến đón rước tận chân cầu tháng máy bay đưa thẳng về Nhà Khách Chính Phủ tại số 1 Lý Thái Tổ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh miễn khám xét hành lý theo tiêu chuẩn ngoại giao –  trong khi toàn bộ các lãnh đạo CIMMCO Limited từ Phó Chủ Tịch trở xuống đều phải đứng lắng nghe chắp tay hầu sau lung Chủ Tịch dù mọ người đều đầu râu tóc bạc.

Vào thời điểm Việt Nam xuất khẩu lô gạo có giá trị thương mại đầu tiên (tức có nhận được Letters of Credit tín dụng thư do CIMMCO International mở cho Vietcombank theo hợp đồng thương mại CIMMCO International ký với các công ty xuất khẩu của Việt Nam) thì FOOCOSA chỉ là công ty bé tí tẹo vô danh tiểu tốt của Thành phố Hồ Chí Minh.

FOOCOSA do Bà Ba Thi làm Giám Đốc.

FOOCOSA đóng tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, bên trong khuôn viên Vườn Tao Đàn.

Secretary” Hoàng Hữu Phước đích thân đến thực tế tại tất cả các kho gạo tại các tỉnh thành Miền Tây mà các công ty xuất nhập khẩu các tỉnh thành ấy vỗ ngực tự nhận là chủ nhân, thẩm định năng lực của các công ty này, và sau đó quyết định shortlisting (chốt danh sách) chỉ tham vấn cho “Resident Manager” Amit Kumar Saxena ba công ty sau và đồng thời soạn hợp đồng tiếng Anh để “Resident Manager” ký với ba công ty này với các lý do:

Generalimex: vì đây là công ty lớn nhất trực thuộc Bộ Ngoại Thương ở Miền Nam (khu vực Miền Bắc có Generalexim, khu vực Miền Trung có Centrimex nhưng cả hai miền này đều không có dư gạo để xuất khẩu), nên “Secretary” Hoàng Hữu Phước yên tâm về quyền lực cung ứng hàng hóa của họ do họ không thể làm xấu mặt quốc gia;

Imexco: vì đây là công ty chủ lực trực thuộc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mà “Secretary” Hoàng Hữu Phước là cư dân có trách nhiệm làm vinh danh và làm giàu cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với sự yên tâm về sự quán xuyến cảng vụ (port operation) các thương cảng Thành phố Hồ Chí Minh (như Sài Gòn, Khánh Hội, Tân Cảng) nơi tàu do CIMMCO International thuê kỳ vọng sẽ được ưu tiên cập bờ “ăn gạo” từ xe tải thay vì neo đậu giữa giòng sông “ăn gạo” từ các xà lan cặp mạn, được kiểm kiện nghiêm túc, được giám định chất lượng nghiêm khắc, và được đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe mà CIMMCO International đòi hỏi;

Licido của Đồng Tháp: vì đây là công ty lớn của Tỉnh Đồng Tháp lúc đó có uy tín hơn các công ty xuất khẩu của các tỉnh Miền Tây khác nên “Secretary” Hoàng Hữu Phước yên tâm về nguồn hàng và chất lượng hàng hóa.

Chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên có giá trị thương mại (tức có hợp đồng kinh tế ngoại thương, có các tín dụng thư Letters of Credit được mở từ các ngân hạng hạng nhất của thế giới cho Vietcombank, chứ không là chuyến xuất gạo – “đem ra khỏi Việt Nam” chứ không phải “xuất khẩu” – cứu trợ hay trả nợ cho các nước xã hộ chủ nghĩa “anh em”) đã đươc đặt dưới sự chủ động chủ lực chủ đạo của “Secretary” Hoàng Hữu Phước là như vậy đấy. Tự hào thay Người Việt!

Năm 2009, kỹ niệm 20 năm ngày xuất khẩu lô gạo đầu tiên có giá trị thương mại của Việt Nam, các báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải Phóng đồng loạt có bài viết hoặc dài nửa trang hoặc dài 1/3 trang về sự kiện trong đại ấy.

Ngay sau thành công của chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên của Việt Nam kể trên, tôi được rất nhiều công ty tiếp cận với hy vọng tôi sẽ chiếu cố ký hợp đồng mua gạo tiếp theo với họ trong đó có Tamexco (của vị tổng giám đốc Phạm Huy Phước kẻ sau này bị xử tử do sang Macao đánh bạc và lấy ô tô công ty tặng cho một nữ diễn viên điện ảnh VTr của Thành phố Hồ Chí Minh), và FOOCOSA (của Bà Ba Thi).

Với ý nghĩ đơn giản rằng Imexco của Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt chuyến giao gạo, tôi cũng nên cho FOOCO SA cũng của Thành phố Hồ Chí Minh một cơ hội; thế là tôi chấp nhận lời mời của FOOCOSA để tư vấn Amit Kumar Saxena cùng tôi đến thăm công ty này.

Trong tổng cộng ba lần đến thăm FOOCOSA, tôi ngạc nhiên khi thấy Bà Ba Thi trực tiếp đón và “làm việc” với chúng tôi, với cùng những các kỳ quái sau:

Bà Ba Thi luôn mặc áo bà ba giản dị khi tiếp đón chúng tôi cứ như thể FOOCOSA là nhà riêng của bà ấy,

Bà Ba Thi luôn bảo bốn nữ nhân viên mỗi người mặc áo dài khác màu nhau và toàn là màu trơn (một màu và không hoa văn) để liên tục cầu kỳ rót trà và thay mới các dĩa bánh kẹo mỗi 15 phút,

Bà Ba Thi luôn không nói gì về gạo dù văn phòng FOOCOSA điện thoại mời tôi đến để giới thiệu về năng lực cung ứng gạo xuất khẩu,

Bà Ba Thi luôn không cho chúng tôi gặp bất kỳ chức sắc nào phụ trách “xuất nhập khẩu” để chúng tôi được hỏi cụ thể về “gạo”,

Bà Ba Thi luôn kết thúc buổi “làm việc” bằng cách bảo bốn đóa hồng Vệ Nữ mặc áo dài gói gém quà cho tôi gồm một túi đựng bánh kẹo và vài gói gạo mẫu mỗi gói chừng vài chục gram gạo khổ gói cỡ một hộp tăm xĩa răng, trong khi các công ty khác gởi tôi mỗi loại gạo 5%, 10%, 25%, 35% tấm một gói nửa ký hay một ký, và

Bà Ba Thi luôn không nhớ đã từng tiếp chúng tôi tại FOOCOSA nên luôn xin danh thiếp của chúng tôi mỗi khi niềm nở đón tiếp chúng tôi và lập lại lời giới thiệu các hoạt động hoành tráng của FOOCOSA cứ như đã thuộc nằm lòng.

Thấy sự bất thường bất ổn tâm thần nơi vị nữ lãnh đạo FOOCOSA, tôi dứt khoát không để Cimmco International phí phạm thời giờ vàng ngọc quay trở lại “thăm” FOOCOSA thêm lần nào nữa.

Trong một bài viết cách nay vài năm trên blog này, tôi có kể lại lúc tôi đến dự chiêu đãi tại Quận Ủy Quận 3 khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc Hội XIII (2011-2016) để nhận tấm bảng gỗ quý nặng 3 ký chạm khắc ghi công tôi “đã đóng góp to lớn cho công tác xây dựng, phát triển và chăm lo Nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị sĩ Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang có nhắc lại chuyện xưa với các chức sắc Quận Ủy Quận 3 rằng Thành Ủy thủa xưa ấy đã rất nhức đầu để “làm công tác tư tưởng” với Bà Ba Thi để bà chịu nghỉ hưu sớm và giao công ty lại cho “đồng chí” khác, mà cuối cùng thì Thành Ủy cũng buộc phải đáp ứng các đòi hỏi của bà ta mới được bà ta chấp nhận buông bỏ công ty.

Những ai nếu lại cho rằng sẽ tiếp tục bôi nhọ rằng tôi “cướp” danh tiếng “người đầu tiên giúp xuất khẩu chuyến gạo đầu tiên có giá trị thương mại từ Việt Nam” của đảng viên Cộng Sản anh hùng Bà Ba Thi Nguyễn Thị Ráo thì cứ đơn giản ráo riết thực hiện ráo trọi Tứ Đại Việc sau:

Mắng báo Tuổi Trẻ và báo Sài Gòn Giải Phóng đã lan truyền tin tức láo xạo FAKE NEWS rằng tôi là “người đầu tiên giúp xuất khẩu chuyến gạo đầu tiên có giá trị thương mại từ Việt Nam”, bắt họ phải đăng bài xin lỗi nhân dân cả nước vì đã lỡ dại lan truyền FAKE NEWS ấy.

Tiến hành điều tra xem tác giả các bài báo ấy có “ăn hối lộ” của thương gia Hoàng Hữu Phước hay không.

Yêu cầu Vietcombank cung cấp bản sao các tín dụng thư LC nước ngoài mở mua gạo của FOOCOSA để xem có hay không các LC ấy, và nếu có thì ngày mở LC có phải trước thời gian các LC mà CIMMCO International đã mở cho Imexco, Generalimex, và Licido hay không. Ảnh chụp và nội dung toàn bộ bản LC do CIMMCO International mở cho ba công ty này tại Vietcombank đã được giảng sư Hoàng Hữu Phước đưa vào giáo trình Business Contract (Hợp Đồng Kinh Tế Ngoại Thương) bằng tiếng Anh để giảng dạy tại Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội (chi nhánh của Tiến Sĩ Nguyễn Đắc Tâm đang là Hiệu Phó Đại Học Văn Lang) và Trường FOSCO (của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước).

Kiểm tra tính xác thật của các chi tiết về xuất khẩu gạo nêu trên với Dương Kỳ Hiếu (trước làm trưởng phòng xuất nhập khẩu Imexco, sau khi Imexco Nguyễn Huệ cháy rụi phải ở tù ắt nay đã được mãn hạn tù), hoặc với Amit Kumar Saxena (cựu “Resident Manager” của CIMMCO International, được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Công Dân Danh Dự của Thành phố Hồ Chí Minh do CIMMCO đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu gạo, vẫn sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh hai mươi năm nay, còn vợ là Sahna Saxena là giảng viên Anh Văn tại Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh hai mưới năm nay).

Từ các nội dung trên, các đảng viên lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh trước khi muốn giỡ trò tấn công nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước hãy suy nghĩ lại cho kỹ và tốt nhất là hãy răn đe toàn hệ thống báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối đừng ngu xuẩn tấn công bôi nhọ nghị sĩ này để không ai trong số đảng viên đã hay đang lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh bị nghị sĩ này đưa các sự thật trần truồng của các vị ấy lên blog này.

Còn Hoàng Hữu Phước ư? Chí ít thì anh ta vẫn còn có cái quần để mặc như chi tiết trong bài 15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Ngăn chặn ứng viên nghị viện Hoàng Hữu Phước: Thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phản ảnh sự việc vi phạm Luật Bầu Cử 14-6-2017

Hoàng Hữu Phước vẫn còn có cái quần: 15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần  09-01-2015

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Tự Do Vi Phạm Pháp Luật – 555

Ba Số 5

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-6-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Nếu như bài Vô Vi = Vô Tư Vi Hiến nói về sự vi hiến trong tổ chức Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 2016 mà chưa chắc sẽ không tái pham trong tổ chức Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 2021, thì bài này nêu lên sự vi phạm pháp luật trong “công tác” đề cử ứng viên của toàn bộ hệ thống chính trị quốc gia Việt Nam.

A- 5 Tiêu Chuẩn Luật Định Liên Tục Bị Vi Phạm

Theo Điều 22 về Tiêu Chuẩn Của Đại Biểu Quốc Hội, Luật Tổ Chức Quốc Hội, thì “Đại Biểu Quốc Hội” phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn luật định sau:

1) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3) Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

5) Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Thực tế chứng minh ít nhất là trong Khóa XIII đã có các vi phạm pháp luật bầu cử đối với 5 nội dung trên như sau:

Đa số các nghị sĩ hoàn toàn không có bằng chứng định lượng được về tiêu chuẩn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trong quá trình công tác chuyên môn theo chuyên môn được đào tạo tại các cơ quan, nhưng vẫn được Thành Ủy/Tỉnh Ủy, Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố/Tỉnh, Hội Đồng Nhân Dân Thành phố/Tỉnh, và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa ra để dân chúng bầu cử vào Quốc Hội và Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 2016 thông qua mà sau đó không bất kỳ cơ quan nào chịu trách nhiệm đối với các gương tiết liệt “trung thành” như Nghị Sĩ Đinh La Thăng cả.

Đa số các nghị sĩ Nghị sĩ hoàn toàn không có bằng chứng định lượng được về nội dung có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhưng vẫn được Thành Ủy/Tỉnh Ủy, Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố/Tỉnh, Hội Đồng Nhân Dân Thành phố/Tỉnh, Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa ra để dân chúng bầu cử vào Quốc Hội và Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 2016 thông qua mà sau đó không bất kỳ cơ quan nào chịu trách nhiệm đối với các gương tiết liệt “trung thành” như Nghị sĩ Châu Thị Thu Nga, Nghị sĩ Trịnh Xuân Thanh, và Nghị sĩ Nguyễn Thị Nguyệt Hường, v.v., cả.

Đa số các nghị sĩ thuộc chỉ tiêu “trẻ hóa” (mà ngay cả trong Khóa XIV chính Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa tuyên bố trong thời gian giản cách xã hội do Covid-19 khuyên bảo họ cố gắng học hỏi và xem Quốc Hôi như trường “đại học”) tất nhiên có đủ thứ văn bằng học vị nhưng vi phạm luật pháp vì không thể bào có đủ thời gian làm việc “chuyên môn” theo học vị “chuyên môn” đào tạo để mà có cái gọi là “kinh nghiệm công tác”chuyên môn để có cái gọi là “uy tín” về chuyên môn nơi làm việc để khuân vác cái “uy tín” đó ra “thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội” vậy mà vẫn được Thành Ủy/Tỉnh Ủy, Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố/Tỉnh, Hội Đồng Nhân Dân Thành phố/Tỉnh, Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa ra để dân chúng bầu cử vào Quốc Hội và Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 2016 thông qua.

Đa số các nghị sĩ có liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, có lắng nghe ý kiến của Nhân dân, nhưng không được Nhân dân tín nhiệm vì chỉ làm công việc các bưu tá đơn thuần chuyển thư khiếu tố đi các nơi chứ không đeo bám các lãnh đạo các cơ quan để đòi hỏi quyết liệt phải có lời giải đáp về hướng xử lý dứt điểm các khiếu tố hoặc chủ động đề xuất biện pháp xử lý, không để duy trì miên viễn các khiếu tố kéo dài.

Báo cáo tổng kết của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XIII cho thấy Nghị sĩ Nguyễn Thị Quyết Tâm suốt nhiệm kỳ XIII chưa từng dù chỉ một lần đến Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp xúc cử tri nhận các khiếu tố của cử tri ngay cả khi cử tri đăng ký gặp đích danh mụ ta. Suốt nhiệm kỳ XIII, Nghị sĩ Nguyễn Thị Quyết Tâm mỗi kỳ họp đều có ít nhất một lần trở về Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết công việc của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Những hành vi nghiêm trọng vi phạm pháp luật này của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam và Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 2016 về nội hàm luật định “có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội” của ứng viên nghị viện Việt Nam.

B-  5 YÊU CẦU VỀ DANH TIẾNG PHẢI CÓ NƠI ỨNG VIÊN NGHỊ VIỆN VIỆT NAM

Chính vì có sự liên tục vi phạm pháp luật bầu cử rất có hệ thống của Thành Ủy/Tỉnh Ủy, Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố/Tỉnh, Hội Đồng Nhân Dân Thành phố/Tỉnh, Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, và các Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia như đã nêu trên, Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước không thể chấp nhận việc hóa ra cử tri Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm vì đã bỏ phiếu “chọn mặt” trong số danh sách các “mặt” do hệ thống chính trị chủ động và độc quyền đưa ra để “gởi vàng” nên không bất kỳ ai hay cơ quan nào thuộc hệ thống chính trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cả, và do đó ông đã đề ra Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam để đưa ra 5 yêu cầu phải có nơi một ứng viên nghị viện mà hệ thống chính trị Việt Nam phải bảo đảm chứng minh được:

1) Danh tiếng định lượng cụ thể lẫy lừng về đạo đức công vụ và những đức liêm khiết, chí công, vô tư;

2) Danh tiếng định lượng cụ thể về “hành” ra sao trên cơ sở đã vĩ đại sẵn về “học” từ tiền thuế của người dân;

3) Danh tiếng định lượng cụ thể về công lao cụ thể trong chống tham nhũng;

4) Danh tiếng định lượng cụ thể về công lao đưa tài sản cơ quan/tổng công ty Nhà Nước giao cho đã gia tăng cụ thể bao nhiêu tỷ đô và làm biến mất các khoản nợ cụ thể bao nhiêu tỷ đô mà các nhân tài tiền nhiệm trước đó của Đảng đã từng cống hiến đức tài miệt mài làm cho tàn tạ;

5) Danh tiếng định lượng cụ thể về “tu thân” và “tề gia” bao gồm – song không chỉ giới hạn bởi – tổng hợp hội đủ 5 yếu tố của (i) gương sáng bản thân về lòng hiếu thảo, (ii) gương sáng toàn gia đình đạo đức gia phong, (iii) gương sáng toàn gia đình hạnh phúc không-từng-ly-dị, (iv) gương sáng toàn gia đình lương thiện, và (v) gương sáng toàn gia đình chăm lo thiện nguyện xã hội đóng góp nhiều cho địa phương nơi cư trú, v.v.

C-  5 YÊU CẦU TƯ THẾ PHẢI CÓ NƠI ỨNG VIÊN NGHỊ VIỆN VIỆT NAM

Cũng trong bài Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam, Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước còn đề ra 5 yêu cầu về tư thế nhất thiết phải có nơi ứng viên nghị viện Việt Nam, đơn giản vì hàng trăm tỷ USD cho giáo dục và cải cách giáo dục liên tu bất tận cũng như đài thọ “đào tạo Thạc Sĩ/Tiến Sĩ ở nước ngoài” đã được đổ ra suốt 45 năm qua – nghĩa là đứa bé lọt lòng mẹ ngày 30-4-1975 nay đã là công dân “thành đạt” 45 tuổi – thì cử tri không thể hiểu được nếu ứng viên nghị viện dưới nền giáo dục xã hội chủ nghĩa lại không có 5 tư thế sau đây  

1) Tác Phong

2) Ngoại Ngữ  

3) Diễn Đạt Tư Duy

4) Tính Chuyên Nghiệp

5) Tính Đảng

(Kính mời độc giả đọc bài Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam để rõ nội dung 5 điều về “tư thế” nêu trên)

D- KẾT LUẬN

Cái 5 của Luật Tổ Chức Quốc Hội sở dĩ khó không bị vi phạm bởi vì nhân sự “kế thừa” của Đảng sau 45 năm qua đa số đã không có sự giáo dục của những đấng sinh thành hay đấng bảo hộ có đạo đức gia phong thiên Khổng.

Cái 5 của Hoàng Hữu Phước về danh tiếng phải có nơi nghị sĩ là điều đương nhiên phải có nơi một nhà chính trị để cử tri của một nền dân chủ cộng hòa chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Cái 5 của của Hoàng Hữu Phước về tư thế phải có nơi nghị sĩ là điều đương nhiên phải có nơi một nhà chính trị của một đất nước đã và dang cực kỳ tích cực hòa nhập với các sanh hoạt kinh tế, chánh trị, kinh thương, khoa học kỹ thuật, nghị viện với quốc tế.

Và 555 luôn là con số dễ nhớ để dễ thuộc lòng như một chuẩn mực tuyệt diệu cho hệ thống chính trị để giữ gìn quốc thể cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (thamgia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Chính Trị  14-01-2016

Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam  01-02-2018

Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Hội Chứng “Đổi Mới Tư Duy” 27-10-2015

Nguyễn Thị Quyết Tâm 22-01-2016

Nghị Sĩ Đinh La Thăng 08-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Trịnh Xuân Thanh – Bài 1 : Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản  08-10-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 2 : Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta  10-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 3 : Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation  16-8-2017

Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam 10-01-2016

Vô Vi = Vô Tư Vi Hiến 11-6-2020

Biểu Tình

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Biểu Tình Học, Nghị Sĩ Khóa XIII

15-6-2020

Câu nói khẳng quyết mang tính chân lý mạnh mẽ nhất của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước ngay tại nghị trường Quốc Hội Khóa XIII hi phát biểu về Dự Án Luật Biểu Tình là:

Việt Nam không đủ giàu để có tiền đài thọ cho một sự ô danh!

A-QUÁ KHỨ

Câu nói trên ra đời vào thời điểm mà trước đó Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam bật đèn xanh cho việc tiến hành soạn thảo Luật Biểu Tình và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Quốc Hội Khóa XIII nghiêm túc thực hiện chỉ thị ấy.

Câu nói trên ra đời vào thời điểm mà không bất kỳ ai trong Bộ Chính Trị, Quốc Hội, Chính Phủ, Trung Ương Đảng, toàn hệ thống chính trị trong đó có thông tấn báo chí cùng các “viện nghiên cứu” và toàn bộ giới tinh hoa trí tuệ và tinh hoa chính trị ở Việt Nam – trừ tác giả bài viết này – hiểu biết cái quái gì cả về “Biểu Tình” và “Luật Biểu Tình”. Cụ thể là nhiều nghị sĩ đã oe oe như hài nhi khi hùng hồn phát biểu rằng

Thế giới biểu tình đàng hoàng được thì Việt Nam cũng biểu tình đàng hoàng được”, và rằng

Hiến Pháp Việt Nam đã hiến định quyền đó”, và rằng

Quốc Hội vẫn còn mang nợ với nhân dân cái Luật Biểu Tình”,

còn báo chí thì ngu đần khi sủa rằng

Không hiểu sao Ông Nghị Phước lại nói phải sửa các nội dung bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ khi ông ta chống lại Luật Biểu Tình”, v.v.

Nhất thiết phải làm rõ các nội dung sau:

1) Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chưa từng chống Luật Biểu Tình. Ông ta chống việc các nhà làm luật vì phấn khởi với việc soạn Luật Biểu Tình theo lệnh Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam mà bất chấp ba yêu cầu hệ trọng của việc làm luật gồm (a) tính cấp thiết ưu-tiên-số-một-của-những-ưu-tiên-hệ-trọng-nhất là tổng hợp các yêu cầu cấp bách của toàn xá hội, yêu cầu cấp bách của hệ thống chính trị, yêu cầu cấp bách của toàn dân, và yêu cầu cấp bách của việc hoàn chính các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết phê chuẩn các hiệp định tương ứng; (b) sự thiếu vắng công cụ điều chỉnh của luật pháp; và (c) sự hiểu biết đầy đủ qua nghiên cứu thâm sâu thuyết phục về vấn đề liên quan đến một bộ luật/đạo luật mà ở đây cụ thể là Luật Biểu Tình.

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước cho rằng Hiến Pháp đề ra rất nhiều việc hệ trọng, mà trong tất cả thì việc làm dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh mới là ưu-tiên-số-một-của-những-ưu-tiên-hệ-trọng-nhất  nên đừng có đem Luật Biểu Tình ra để xem nó như “món nợ với nhân dân” để làm bình phong che đậy sự tủi nhục vẫn chưa trả xong “món nợ làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.”

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước cho rằng vẫn đang có sự tồn tại của một nghị định Chính Phủ như khung pháp lý điều chỉnh hoạt động “biểu tình” (tức Nghị Định 38 năm 2005 cùng các Thông tư hướng dẫn có liên quan) khi chưa có “Luật Biểu Tình” nên Luật Biểu Tình không đạt yêu cầu 1.a và 1.b nêu trên.

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước khẳng định sự thật trần trụi rằng Quốc Hội Việt Nam  hoàn toàn chưa có sự hiểu biết đầy đủ qua nghiên cứu thâm sâu thuyết phục về vấn đề liên quan đến “Luật Biểu Tình”.

2) Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước thực sự giúp dự án Luật Biểu Tình sớm khả thi. Các bài viết sau của ông trên WordPress là nhằm cung cấp kiến thức có liên quan để khắc phục điểm yếu 1.c ở trên:

(a) Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.

(b) Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật

(c) Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 3: Vấn Đề Chứng Thực Dân Chủ.

3) Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước là nhà tiên phong trong “biểu tình thời đại văn minh mới” khi ông nhấn mạnh rằng các phản đối dân sự nên được tiến hành qua các phản ảnh (a) online trên web các cơ quan chức năng; (b) văn bản đến lãnh đạo cơ quan chức năng; (c) văn bản đến các cơ quan thông tấn báo chí; và (d) văn bản đến nghị sĩ cụ thể của địa phương – tất cả nhằm (i) thực sự chứng minh nay là Thế Kỷ XXI của công nghệ thông tin thông minh chứ không của thời mông muội, (ii) thực sự chứng minh cơ chế luật định hiến định của Việt Nam hiện có bị vi phạm hay không hay không qua việc lãnh đạo cơ quan quyền lực chức năng/lãnh đạo cơ quan báo chí truyền thông/nghị sĩ và lãnh đạo cơ quan nghị viện có “phục vụ nhân dân” qua hành động trực tiếp giải quyết trong thời gian luật định các vấn đề do người dân/cử tri phản ảnh hay không, (iii) tuyệt đối bảo đảm sự công bằng của luật pháp đối với toàn dân do “xuống đường trực tiếp” hoàn toàn không thể được thực hiện bởi người dân ở vùng sâu/vùng xa/hải đảo, và (iv) tuyệt đối bảo đảm sinh hoạt đời sống xã hội và kinh tế không bị gây phương hại tổn hại thiệt hại từ những cuộc “xuống đường trực tiếp” làm cản trở sự đi lại/giao thông/giao thương/cấp cứu/kinh doanh của người dân.

4) Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn đúng khi nêu sự thật rằng Luật Biểu Tình cũng phải bảo đảm những cuộc “biểu tình chống biểu tình” và rằng “biểu tình” và “biểu tình chống biểu tình” là tiền đề cho nguy cơ xung đột bất ổn xã hội kể cả bạo động. Bài viết Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước sau này đã chứng minh nguy cơ đó là có thật.

5) Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước vẫn trở thành nạn nhân của báo chí truyền thông Việt Nam. Mặc cho 4 việc làm hoàn toàn đoan chính và tuyêt đối vì nước vì dân trên, nghị sĩ Hoàng Hữu Phước vẫn trở thành nạn nhân của hệ thống báo chí truyền thông chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ ngu đần khi cho rằng Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước dám chống lại chủ trương của Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam trong soạn Luật Biểu Tình nên đã đồng loạt tổng tấn công Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước. Các tin xạo FAKE NEWS của báo chí Việt Nam về các phát biểu được họ ngụy tạo thành lời miệt thị dân tộc Việt Nam của nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã kích hoạt trên phạm vi toàn cầu trong các cộng đồng Việt Kiều Chống Cộng, người Việt chống Cộng, và người Việt dân trí cao những tấn công mà một thí dụ nhỏ nhất hiền hòa nhất trong số hàng ngàn tài liệu khủng khiếp hơn đã được Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước sao chụp cung cấp đầy đủ cho Bộ Công An và Bộ Công An đã không khởi tố vụ án:

Hậu quả là cơ nghiệp của doanh nhân Hoàng Hữu Phước bị báo chí truyền thông chính thống Việt Nam làm cho phá sản.

Hậu quả là sự nghiệp chính trị của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước bị Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh chặn ngăn không cho xuất hiện trng cuộc tranh cử Quốc Hội Khóa XIV năm 2016.

B- HIỆN TẠI

Kính mời tham khảo tin tức Việt Nam và toàn cầu về những cuộc “biểu tình” đang xảy ra tại Mỹ và trên thế giới để biết sự thật chân lý thuộc về ai trong hai chủ nhân của hai câu nói sau cùng liên quan đến “biểu tình”:

Thế giới biểu tình đàng hoàng được thì Việt Nam cũng biểu tình đàng hoàng được

Việt Nam không đủ giàu để có tiền đài thọ cho một sự ô danh!”

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Món nợ dân giàu nước mạnh: Luật Biểu Tình.

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 3: Vấn Đề Chứng Thực Dân Chủ

Bảo Hiểm Nhân Thọ và Phi Nhân Thọ: Biểu Tình và Ô Danh

Khi Nghị Sĩ Việt Nam Phát Biểu

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị sĩ Khóa XIII (2011-2016)

12-6-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Cách nay nhiều năm tôi đã viết về khoản chu cấp kỳ quái rằng mỗi nghị sĩ được hưởng mỗi năm 50 triệu đồng để thuê “chuyên gia viết bài” dưới danh nghĩa “mời chuyên gia nghiên cứu để phục vụ công tác đại biểu”.

Vốn người đoan chính, từ thủa ấu thơ mới bước chân vào trường cho đến ngày nay luôn chủ động tuyệt đối triệt tiêu tất cả các phát sinh vấn đề lấn cấn liên quan đến tiền bạc không minh bạch để giữ gìn danh dự trọn đời liêm khiết, tôi trong suốt Khóa XIII Quốc Hội Việt Nam đã không bao giờ động đến số tiền 50 triệu/năm ấy. Lý do của tôi rất rõ ràng – và đã được thể hiện bằng văn bản gởi lãnh đạo Quốc Hội – rằng

a) Là nghị sĩ chuyên nghiệp đẳng cấp cao trí tuệ cao tự trọng cao, tôi phải là người soạn thảo bài phát biểu của chính tôi cho chính tôi chứ không bao giờ đọc bài do bất kỳ kẻ nào khác mà tôi thuê viết;

b) Tôi phải là nhân vật lãnh đạo/chỉ đạo/sai khiến/bảo ban những “chuyên gia” do tôi toàn quyền công nhận và lựa chọn nếu Quốc Hội (i) không quy định cấm thuê chuyên gia “ngoài luồng” nhưng (ii) không cung cấp được danh sách đầy đủ những ai mà Quốc Hội có hiểu biết có chịu trách nhiệm và có can đảm xếp vào hạng “chuyên gia” cho từng lĩnh vực khác nhau;

c) Tôi là người “nghiên cứu” vấn đề nào tôi muốn trình bày với Quốc Hội chứ không thuê người “nghiên cứu” hộ;

d) “chuyên gia” của tôi là những người tôi cần thuê – chứ không phải Quốc Hội cần thuê – để thực hiện 5 nội dung sau: (i) kiếm tìm các tài liệu theo danh mục do tôi đưa ra, (ii) đọc các tài liệu đó – tôi thuê họ đọc – để thẩm định xem cái nào họ cho rằng có thể đáp ứng đúng sự quan tâm của tôi, (iii) in ra các tài liệu mà người “chuyên gia” ấy đã chọn lọc và cho là tôi cần thiết phải xem qua, (iv) trình tôi đọc các bản in đó để tôi đánh dấu các đoạn tôi cần, và (v) dịch ra tiếng Việt các đoạn tôi đã đánh dấu trên các bản in đó do đa số sẽ là tài liệu nước ngoài bằng tiếng Anh; và

e) Tôi tất nhiên là tác giả của bài viết của tôi và tôi sẽ hoặc đọc bài viết đó tại nghị trường hoặc gởi bài viết ấy cho Ban Thư Ký Quốc Hội nếu không thể phát biểu tại nghị trường (do số lượng nghị sĩ đăng ký phát biểu quá đông), nên không có chuyện tôi đưa bài viết ấy cho “chuyên gia” tôi thuê để vị ấy nộp cho văn phòng Quốc Hội để làm bằng chứng vị ấy đã “viết bài” để nhận tiền thù lao do Quốc Hội chi trả.

Chừng nào Quốc Hội không xóa bỏ nội dung quy định “thuê chuyên gia viết bài” và “giá bao nhiêu mỗi bài viết” cũng như “nộp sản phẩm bài viết”, chỉ áp dụng nghiêm túc ý nghĩa từ vựng chính xác của câu “mời chuyên gia nghiên cứu để phục vụ công tác đại biểu” để bảo toàn danh dự nghị sĩ, không để nghị sĩ Việt Nam chỉ biết đọc bài do chuyên gia viết mướn, thì chừng đó tôi dứt khoát không động đến số tiền 50.000.000 đồng/năm của Quốc Hội và sẽ bỏ tiền túi để tự lo chi phí “thuê mướn chuyên gia”.

Dưới đây là bằng chứng về việc nghị sĩ Việt Nam nếu có sử dụng số tiền 50.000.000 đồng/năm của Quốc Hội thì chỉ có nghĩa họ phát biểu tại nghị trường bằng cách đọc các bài viết của “chuyên gia” viết mướn. Nội dung các văn bản sau được mỗi nghị sĩ Khóa XIII của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được nhận. Các văn bản này phát hành năm 2014 sau khi tôi gởi thư góp ý trước đó, và các biểu mẫu cho thấy cơ chế sinh hoạt này theo đúng bài bản năm 2010:

Sinh hoạt tải tử không chuyên nghiệp này nhất thiết phải chấm dứt tại Quốc Hội Việt Nam.

Nghị sĩ Việt Nam không thể là người đọc bài của người viết thuê.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Vô Vi = Vô Tư Vi Hiến

Hoàng Hữu Phước, MIB

11-6-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Thế mà để khai mào thế trận ấy, giới tinh hoa trí tuệ chính trị Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với sự hùa nhau long trọng đưa tin của toàn hệ thống truyền thông chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn vô tư bù lu bù loa hùng hồn hùng hổ hùng hục tiếp diễn trọng tội Vi Hiến vốn tại tất cả các quốc gia văn minh những ai “làm chính trị” đều run sợ cái trọng tội ấy, lén lút lấm la lấm lét phạm vào nó, cố gắng né tránh không để bị vướng vào nó, ngõ hầu cuộc đời hoạt động chính trị của họ có thể được kéo dài hơn. Những bằng chứng “Vi Hiến” sau đây do nhà chính trị Hoàng Hữu Phước vạch ra để từ nay về sau không còn xuất hiện trên hệ thống truyền thông chính thống quốc gia như một thứ quốc nhục.

1) Đại Biểu Quốc Hội (từ đây trở xuống gọi là “nghị sĩ” cho ngắn gọn và chính xác) và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân (từ đây trở xuống gọi là “quan chức” cho ngắn gọn và chính xác) các cấp do người dân (từ đây trở xuống gọi là “cử tri” cho ngắn gọn và chính xác) bầu lên qua phổ thông đầu phiếu. Nghĩa là không bất kỳ ai ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có quyền đưa bất kỳ ai vào Quốc Hội hay chính quyền địa phương. “Không bất kỳ ai” nghĩa là ngay cả Ông Nguyễn Phú Trọng cũng không bao giờ có cái quyền đó, Bộ Chính Trị không bao giờ có cái quyền đó, Trung Ương Đảng không bao giờ có cái quyền đó, Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam không bao giờ có cái quyền đó. Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không ban cho bất kỳ ai trong danh mục kể trên cái quyền lực muốn đưa bất kỳ ai vào Quốc Hội hay chính quyền địa phương thì cứ đưa vào.

Thế mà báo chí thời gian qua đã vô tư vi hiến khi tải đăng các ý kiến cố tình vi hiến của vài tên cán bộ thuộc giới tinh hoa trí tuệ (tức do Đảng lấy tiền thuế của dân gởi đi lấy bằng thạc sĩ/tiến sĩ về làm lãnh đạo ở mọi nơi như đẳng cấp của “phó giáo sư” Tương Lai hoặc “giáo sư” Minh Đường của cái Viện SENA từng làm “chánh giảng sư” Lăng Tần phá ra cười ha hả vậy) rằng đang có rất nhiều cán bộ hưu trí là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nên cần đưa họ vào Quốc Hội để tiếp tục cống hiến cho nước nhà. Chuỗi câu hỏi được đặt ra là:

a– Những cán bộ hưu trí ấy là chuyên gia ở những lĩnh vực nào, có những công trình ích quốc lợi dân gì, có những hoạt động sôi động gì mà nhân dân đã từng biết đến, và danh sách các “chuyên gia” ấy có thể được cung cấp bởi ai hay cơ quan nào cho cử tri tham khảo và nhận diện?

b– Những cán bộ hưu trí là chuyên gia ấy có còn là trẻ thơ hay không, vì nếu muốn cống hiến cho nước nhà bằng con đường “làm chính trị” sau khi về hưu thì cứ chủ động nộp đơn tự ứng cử cho Hợp Hiến chứ sau lại phải ngồi chờ các đấng Vi Hiến đến đưa vào Quốc Hội?

c– Những cán bộ hưu trí là chuyên gia ấy có kinh nghiệm về lĩnh vực gì, có kinh nghiệm về “làm luật” không, nhiều chục năm qua có nghiên cứu sâu về “làm luật” không, có biết “nghị sĩ” là “lawmaker” tức những “nhà làm luật” hay không?  

d– Những cán bộ hưu trí là chuyên gia ấy đương nhiên là Đảng viên. Như vậy các vị cán bộ thuộc giới tinh hoa trí tuệ của Đảng cũng là Đảng viên đang đề nghị đưa các cán bộ chuyên gia hưu trí là Đảng viên vào Quốc Hội phải chăng đã cùng nhau cho thấy họ không thuộc Điều Lệ Đảng vì không bất kỳ ai được tự do ứng cử Quốc Hội hay chính quyền địa phương nếu không do Đảng phân công? Những cán bộ hưu trí là chuyên gia nếu muốn tự ra ứng cử Quốc Hội hay chính quyền địa phương nhất thiết phải bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Những vị cán bộ thuộc giới tinh hoa trí tuệ của Đảng muốn “đưa” các cán bộ chuyên gia hưu trí vào Quốc Hội nhất thiết phải chà đạp Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

e– Những cán bộ hưu trí là chuyên gia ấy phải chăng đã không còn đủ sức khỏe thể chất, không còn đủ sức khỏe tinh thần, và đặc biệt không còn hiệu quả cống hiến về chuyên môn nên đã không được cơ quan cũ tiếp tục mời ký hợp đồng lao động có thời hạn hoặc hợp đồng tư vấn hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác kể cả hợp đồng giảng dạy/đào tạo? Mà như vậy liệu có thích hợp cho công việc lập pháp tại Quốc Hội Việt Nam? Phải chăng Quốc Hội Việt Nam chỉ cần những “nghị sĩ” nào đạt tiêu chuẩn còn đủ sức lực giơ một ngón tay nhấn nút thông qua luật tại nghị trường?

2) Ngay trong năm 2016 tôi đã viết thư cho Chủ Tịch Quốc Hội nêu vấn nạn Chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm là hai nữ nghị sĩ đương nhiệm Khóa XIII (2011-2016) đồng thời cũng là hai ứng cử viên Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021). Đây là cách tổ chức rất quái đản, chà đạp các nguyên tắc thông thường mà theo đó ngay cả các công ty hàng hóa có tổ chức rút thăm trúng thưởng cũng không bao giờ cho phép nhân viên và thành viên gia đình của họ được tham gia. Phải chăng do Nguyễn Thị Quyết Tâm là Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XIV (2016-2021) nên ứng viên tự do Hoàng Hữu Phước cho Khóa XIV (2016-2021) bị Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho bọn phá hoại lộng hành trong buổi hiệp thương lần thứ nhất để loại ứng cử viên tự do Hoàng Hữu Phước khỏi kỳ bầu cử Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021)? Việc phân công nhân sự đứng đầu tổ chức bầu cử như vậy có vi hiến hay không?

3) Và cuối cùng, song không phải là điều kém quan trọng hơn, là sự vi pham pháp luật trong phát biểu vi hiến của vị cán bộ thuộc giới tinh hoa trí tuệ của Đảng, vì rằng các mục 1, 2, 3, 4, và 5 của Điều 22 Tiêu Chuẩn Của Đại Biểu Quốc Hội, Luật Tổ Chức Quốc Hội, thì các vị không hề nói gì về tiêu chuẩn “kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”, hay “phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, v.v., để xem các “chuyên gia hưu trí” của quý vị ấy đã cụ thể đạt như thế nào trong quá khứ và có đáp ứng được hay không cả. Phải chăng các vị đã quen thói muốn đưa ai vào thì đưa nên chỉ cần quý vị phán ra là báo chí răm rắp tải đăng thờ phượng như khuôn vàng thước ngọc?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Nguyễn Phú Trọng:  Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nguyễn Thị Kim Ngân:  Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016

Nguyễn Thị Quyết Tâm:  Nguyễn Thị Quyết Tâm 22-01-2016

Làm chính trị:  Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Nhà chính trị: Chính Trị  14-01-2016

Quốc nhục: Quốc Nhục  12-02-2015

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Viết thư cho Quốc Hội: Thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phản ảnh sự việc vi phạm Luật Bầu Cử 14-6-2017

Chiến Lang

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-6-2020

Gần đây báo chí chính thống Việt Nam đẻ ra từ “chiến lang” khi nói về cung cách hung hăng dữ dội của các quan chức đối ngoại Tàu trên trường quốc tế. Từ ngữ họ mới đẻ ra (lexicology gọi “từ ngữ mới đẻ” là new coinage) ấy là để họ dịch nghĩa của tên của sê-ri phim Wolf Warrior của Tàu. Giống như xưa kia bọn báo chí Tây đẻ ra từ “boat people” để dịch chữ “thuyền nhân” mà đội quân báo chí của Việt Nam Cộng Hòa rặn ra được lúc bám càng máy bay trực thăng Ngựa Biển Sea Stallion CH-53Hiệp Sĩ Biển Khơi Sea Knight CH-46 cùng những tiểu trưc thăng “Huey” Bell UH-1 Iroquois của quân đội Mỹ từ Đệ Thất Hạm Đội bay như đàn châu chấu đen kịt bầu trời Sài Gòn dịu mát sang bổ sung nhân lực cho Đài VOA Tiếng Việt vậy. Cần nhắc lại cho rõ rằng sở dĩ phải gọi là “thuyền nhân” vì những người Việt chạy khỏi Việt Nam bằng đường biển sau ngày 30-4-1975 không được thế giới xem như “người tỵ nạn chính trị” mà thuần vì lý do kinh tế hoặc vì tác động bỡi tuyên truyền tâm lý chiến hù dọa của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa nên không thể có quyền tự do tự ý hủy phá ý nghĩa của chữ refugee vốn được minh định chính xác trong từ điển quốc tế và tại Liên Hợp Quốc chỉ dùng cho những người bị chính quyền một nước ngược đãi, đàn áp, truy bắt, truy sát, trong khi tòan thế giới Âu Mỹ kể cả “thế giới chống Cộng” không bất kỳ ai trong báo giới Âu Mỹ hùng hậu có bất kỳ bằng chứng nào bằng hình ảnh của họ chụp/phim ảnh của họ quay/ghi âm phát ngôn chính phủ Việt Nam/tài liệu chính phủ Việt Nam/tuyên bố chính phủ Việt Nam có thể chứng minh thực sự đã có các ngược đãi/đàn áp/truy bắt/truy sát mà chính phủ Việt Nam đã thực sự thực hiện trên cơ thể bất kỳ “thuyền nhân” nào cả, chưa kể tuyệt đại đa số các “thuyền nhân” đều giàu có với  của cải mang theo khi vượt biển nhiều năm sau 30-4-1975. Những nhắc nhở này để nêu bật nội hàm quan trọng rằng không phải cứ là báo chí thì có quyền tùy hứng ngẫu hứng muốn đẻ từ ngữ báo chí nào là cứ đẻ bừa ra vậy.

Thử phân tích từ “chiến lang” xem nó có ổn hay không.

1Warriorchiến binh. Nước Mỹ và nước nào cũng có Soldier tức các binh sĩ, các quân nhân. Nhưng khi cất lời ca ngợi, Tổng Thống Donald Trump luôn dùng chữ Warrior, và không bất kỳ chính khách nào của Mỹ không luôn dùng chữ này mỗi khi phát biểu tôn vinh quân đội. Suy ra, Warrior mang nội hàm cao trọng/dũng mãnh/hào hùng/dữ dội khi đối diện với quân thù trên chiến trường, trong chiến đấu, và với tư thế chiến thắng kể cả hy sinh ngoài chiến trận. Như vậy, lực lượng hậu cần. các “anh nuôi” hay “quân bưu”, v.v., không là “chiến binh” mà là quân nhân, binh sĩ, chiến sĩ, người lính.

Tôi không xem các game vi tính là thứ đáng phí bỏ thời gian của đời sống cho nó, thậm chí khi Nokia mon men vào Việt Nam lúc dọc hai bên đường Lê Duẩn Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh chưa hề mọc lên bất kỳ tòa nhà nào cao hơn 2 tầng, khi là khách VIP của triển lãm giới thiệu sản phẩm điện thoại di động Nokia (tại một căn nhà nhỏ một tầng trên mảnh đất mà nay là tòa nhà InterContinental Hotel khổng lồ sang trọng) tôi đã bảo một anh quản lý sự kiện rằng “Nếu Nokia cho gỡ bỏ game để tăng dung lượng lưu số phone từ 100 lên vài trăm, thì tôi sẽ mua ủng hộ ngay hai chiếc”.  Tôi cũng không xem phim Tàu dù là Tàu Tàu hay Tàu Đài Loan. Nên tôi không rõ cái Wolf Warrior ấy có phải là nhân vật anh hùng như Bat ManSpiderman hay không. Nhưng dựa vào môn Lexicology mà tôi là giảng-sư, tôi thiên về ý cho rằng cái nhân vật Wolf Warrior ấy ắt là rất rất anh hùng.

2Trong từ tiếng Hán-Việt, Lang được dùng trong

– Tân lang : chú rể

– Ngưu Lang Chức Nữ : cậu chăn trâu và cô dệt lụa (cả hai là tôi tớ tôi đòi lao động khổ sai không hợp đồng của Thượng Đế)

– Tình lang : người nữ dùng để gọi chàng trai “bồ bịch” của cô ta (như: “anh yêu”)

– Phước lang ơi : ,,, Anh Phước yêu của em!

– Ngủ lang : bạ đâu ngủ đó

– Đẻ lang : bạ đâu đẻ đó ( thí dụ: mấy con vịt đẻ lang)

– Lang tạ : lộn xộn, lung tung, bừa bãi, ngổn ngang

– Lang : sói, sài lang

– Lang hổ : tàn ác, tàn bạo

– Lòng lang dạ thú : lòng dạ tàn độc như chó sói

Như vậy, Chiến Lang

– Anh Chiến yêu ơi!

– Bạ đâu đánh đó

– Anh chàng này “chiến” thật!

– Anh Lang “ngầu” thật!

hay là

– Con sài lang này “chiến” thật?

Muốn biết Warrior Wolf nên dịch ra tiếng Việt ra sao, bạn hãy thử xem 4 gợi ý sau:

1– Nếu Warrior Wolf là sản phẩm do Tàu đẻ ra và Tàu nay sử dụng tên của nó để ví von chúng là những chiến binh dũng mãnh vệ quốc trên trường quốc tế, còn bạn tự nhận tự hào tự mãn tự tôn có tổ tiên xuất phát từ Tàu thì bạn phải dịch cho đúng Anh-Việt là Chiến Sói để giữ gìn danh dự cho Tàu, hoặcnếu muốn giữ-gìn-sự-trong-sáng-của-Tiếng-Việt-sao-cho-đúng-là-có-học-thuộc-lời-dạy-của-Bác-Hồ thì bạn phải dịch thành “Sói Đánh Lộn” hay “Sói Lính” thì mới đúng là Wolf chứ chẳng phải “chàng” nào hết;

2– Cần nhớ rằng “sài lang” luôn mang ý xấu, nên nếu bạn thuộc số 1 đầy tự hào trên nhưng lại dùng “Chiến Lang” mà báo giới Việt Nam chánh thống của bạn đẻ ra thì nó hoàn toàn đúng 100% nghĩa của “Chiến Sài Lang” tức “Chiến Lang” là từ viết tắt của “Chiến Sài Lang”, mà nếu thế có khác gì chửi cha cái Tàu mà bạn run sợ tự hào;

3– Nếu Tàu lạm dụng Warrior Wolf để ra dáng họ là những chiến binh dũng mãnh vệ quốc trên trường quốc tế trong khi họ chỉ cãi bừa, nói bậy, hung hăng đe nẹt thế giới, lưu manh lấn chiếm cương thổ nước khác sau khi dính vào vấn nạn gây nhiều tranh cãi về viêc chủ động dối trá làm trầm trọng tình hình Covid-19 trên toàn thế giới, còn bạn cũng giống 100% phần còn lại của nhân loại văn minh khi cho đúng là như vậy, thì bạn cứ vất chữ Chiến Lang mà báo giới Việt Nam của bạn đẻ ra vào sọt rác nào có dán chữ “không thể tái chế và không thể dùng làm phân bón”, rồi dùng chữ của lexicologist Hoàng Hữu Phước đẻ ra là “Sói Dại Cắn Càn“;

4– Còn nếu bạn chỉ giỏi sử dụng mạng chùa rẻ tiền như Facebook để xem trời bằng vung khi quăng tin sàm bá láp chống chính phủ và quẳng hình ở truồng chống đạo đức nhưng xem vung bằng trời nên khép nép run sợ rụt rè không dám dùng tên thật của bạn khi nói động đến Tàu để luôn dĩ hòa vi quý thì bạn cứ hãy dùng nguyên văn chữ tiếng Anh Warrior Wolf hoặc Việt Hóa phiên âm tiếng nước ngoài như thói quen của báo chí Việt Nam từ thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến tận ngày nay thành Quá-Rì-O-Un thì cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Cần nhớ rằng nếu không phải là nhà ngữ học thì đừng bao giờ tùy tiện sử dụng từ Hán Việt hay cố đẻ ra từ Hán-Việt mới mà phải trước hết hãy khôn ngoan hỏi ý kiến của tác giả bài viết này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp  Bài viết năm 1982 của Hoàng Hữu Phước

Thế Nào Là “ỐC ĐẢO” – Sự Cẩn Trọng Trong Sử Dụng Ngôn Từ Hán-Việt.  04-12-2012

Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt  15-6-2019

Tại Sao Lại Là 7

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-5-2020

Các bạn vừa đọc ba bài 7 Chữ C Của Thành Công (The 7 C’s of Success) các phiên bản của Tom Morris, Hideo Nakajima , và Hoàng Hữu Phước. Một câu hỏi ắt không phải không hợp lý nếu được đặt ra là: vì sao cứ phải là 7 Chữ C mà không là 9 Chữ C hay 11 Chữ C? Bài này tổng hợp các chi tiết thuộc 4 lĩnh vực sau ắt đủ làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của một bộ phận không bao giờ nhỏ những người cầu thị.

A) Ý Nghĩa Văn Hóa – Đạo Đức – Tâm Linh – Tôn Giáo

1– Trong Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo, số 7 tượng trưng cho sự hoàn tất hoàn hảo hoàn toàn. Thiên Sáng Thế Ký ghi rằng sau khi dành ra 6 ngày tạo ra Trái Đất và vũ trụ, Thượng Đế được cho là đã sử dụng ngày thứ 7 để nghỉ ngơi (Genesis 1; 2:1-2) và số 7 được lập lại hơn 700 lần suốt bộ Kinh Thánh; khi hoàn thành nghĩa vụ thế tục trên thập tự giá, Chúa Jesus đã 7 lần thốt lên trong đau đớn những khấn nguyện của Người; Kinh Lạy Cha có 7 nội dung; Chúa Jesus sử dụng 7 ẩn dụ để ví chính mình; nhà tiên tri Isaiah miêu tả đấng cứu thế sẽ có 7 đức tính (Isaiah 11:1-2); Chúa Jesus phán con chiên nên tha thứ cho nhau 70 lần 7 (Matthews 18:21-22);  bịnh nhân hủi Naaman lành bệnh sau khi tắm đủ 7 lần dưới sông Jordan (2 Kings 5:9-10); Chúa Jesus chữa lành bệnh cho 7 người vào ngày thứ 7; Thượng Đế hứa sẽ không lập lại sự tàn phá Địa Cầu bằng trận đại hồng thủy và ghi lời hứa này bằng một cầu vồng 7 sắc (Genesis 9:8-15); còn Thiên Khải Huyền ghi các lời hứa của Thượng Đế toàn dựa trên con số 7 như 7 ấn triện, 7 kèn trumpet do 7 thiên thần thổi và 7 chén chứa cơn thịnh nộ của Chúa do 7 thiên thần bưng bát (Revelation 6,8,11,16); dân Do Thái chiếm thành Jericho sau khi đi quanh nó 7 lần; Vua Solomon mất 7 năm mới xây xong lăng tẩm cho chính mình; trận đại hồng thủy ập đến 7 ngày sau khi Noah bước lên tàu; vân vân và vân vân.

2– Trong các tôn giáo khác: giáo lý của Do Thái Giáo ghi rằng vũ trụ được tạo ra với 7 tầng trời, Kinh Koran cũng nêu về 7 tầng trời và tín đồ Hồi Giáo hành hương về thánh địa Mecca đi quanh đền Kaaba 7 lần, Ấn Độ Giáo thì nói về 7 tầng trời và 7 tầng địa ngục, thần thoại Nhật Bản có truyện về 7 vị phúc thần, và Phật Giáo kể truyện Phật Thích Ca vừa được sinh ra đã đứng dậy đi 7 bước chân, v.v. và v.v.

3Thất Đại Đức (7 đức hạnh) trong Thiên Chúa Giáo gồm: tính khiêm cung nội tại (humility), tiết hạnh (chastity), sự tử tế (kindness), tính kiên nhẫn (patience), sự tiết chế thèm muốn (abstinence), tính cần cù (diligence), và sự rộng lòng (liberality).

Một phiên bàn Thất Đại Đức (7 đức hạnh) khác lại bao gồm: đức tin (faith), hy vọng (hope), nghị lực (fortitude), công bằng (justice), sự điều độ chừng mực (temperance), và tính cẩn trọng (prudence). Có phiên bàn còn nêu thay thế vào danh sách với lòng từ tâm (charity) và lòng biết ơn (gratitude) như đức hạnh cao vời.

4Thất Đại Tội (7 tội lỗi tày đình) trong Thiên Chúa Giáo gồm: thói dâm đãng (lechery), tật tham ăn (gluttony), tính tham tàn (avarice), sự biếng nhác (sloth), cơn hung nộ (wrath), lòng đố kỵ (envy), và thói hợm hĩnh (hubris).

5Thất Đại Phẩm (7 tặng phẩm) trong Thiên Chúa Giáo: sự thông tuệ (wisdom), sự hiểu biết (understanding), óc nhận xét (counsel), lòng dũng cảm (fortitude), sự hiểu biết Thiên Chúa (knowledge), lòng sùng bái Thiên Chúa (piety), và lòng kính sợ Thiên Chúa (fear of the Lord).

6Thất Tình (7 trạng thái tình cảm của con người) trong Phật Giáo: vui mừng (hỉ), giận dữ (nộ), buồn bã (ai), vui vẻ (lạc), yêu thương (ái), ghét (), và ham muốn (dục).

77 Đại Tội Xã Hội theo thuyết pháp năm 1925 của giáo sĩ Anh Giáo Frederick Lewwis Donaldson gồm: giàu sang không qua làm việc, thỏa mãn thú vui mà không có lương tâm, có tri thức mà không có tư cách, kinh doanh mà không có đạo đức, làm khoa học mà không có nhân tính, theo tôn giáo mà không biết đức hy sinh, làm chính trị mà không có nguyên tắc.

8– 7 Nhà Thờ Sẽ Nhận Thông Điệp Về Ngày Tận Thế theo Thiên Chúa Giáo gồm: nhà thờ từ bỏ Chúa và lời dạy của Chúa (Ephesus), nhà thờ vững đức tin (Smyrna), nhà thờ thỏa hiệp đức tin (Pergamum), nhà thờ của kẻ đội lốt tu sĩ (Thyatira), nhà thờ không còn tâm linh (Sardis), nhà thờ kiên nhẫn chịu đựng (Philadelphia), và nhà thờ có đức tin hờ hững (Laodicea).

B) Trùng Hợp Thực Tế & Khoa Học:

1– Nghiên cứu năm 1956 của George Miller tại Đại Học Harvard cho thấy hầu hết con người có khả năng trong ngắn hạn thường ghi nhớ tối đa 7 thông tin; do đó, tại Mỹ và nhiều nước khác thì số điện thoại thường là 7 chữ số (không tính mã vùng)

2– Số giờ ngủ tối ưu cho loài người là 7 giờ/ngày, ít hơn hoặc nhiều hơn sẽ dễ có nguy cơ bị suy tim, đột quỵ, đau thắt ngực.

3– Isaac Newton chia quang phổ thành 7 sắc.

4– Nếu như tuần có 7 ngày thì thang âm nhạc có 7 nốt.

5– Thế giới cổ đại có 7 kỳ quan (Kim Tự Tháp Giza, Vườn Treo Babylon, Đền  Artemis ở Ephesus, Tượng Zeus ở Olympia, Lăng Mộ ở Halicarnassus, Tượng Colossus of Rhodes, và Hải Đăng Alexandria)

6– Thế giới hiện đại có 7 kỳ quan (Đại Thành – tức “Vạn Lý Trường Thành” – ở Tàu, Đền Taj Mahal ở Ấn Độ, Thành Phố Đá Petra ở Jordan, Tượng Christ the Redeemer ở Brazil, Machu Picchu ở Peru, Kim Tự Tháp Chichen Itza ở Mexico, và  Đấu Trường Colosseum ở Ý) theo kết quả bình chọn toàn cầu được công bố vào ngày thứ 7 của tháng thứ 7 của năm 2007.

7- G7 là nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến trên thế giới gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, và Mỹ.

8– Có 7 đại dương: Bắc Đại Tây Dương North Atlantic, Nam Đại Tây Dương South Atlantic, Bắc Thái Bình Dương North Pacific, Nam Thái Bình Dương South Pacific, Ấn Độ Dương Indian Ocean, Bắc Băng Dương Arctic Ocean, và Nam Dương Southern Ocean.

9– Có 7 lục địa: Châu Phi Africa, Châu Nam Cực Antarctica, Châu Á Asia, Châu Âu Europe, Châu Bắc Mỹ North America, Châu Nam Mỹ South America, và Châu Đại Dương Oceania.

10– Có 7 lớp nơi da của con người.

11– Có 7 đốt xương cổ Vertebrae Cervicales nơi con người.

12– Chu Kỳ 7 Năm Biến Động Kinh Tế: năm 1966 chứng kiến cuộc khủng hoảng tồi tệ thanh khoản tín dụng Mỹ, năm 1973 thế giới điêu đứng vì giá dầu tăng cao khủng khiếp, năm 1980 Wall Street buộc phải can thiệp để cứu vãn sự sụp đổ của các ngân hàng và trung tâm môi giới của nó, năm 1987 thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc khiến chỉ trong một ngày chỉ số DOW mất đến 22%, năm 1994 thị trường trái phiếu sụp đổ, năm 2001 Wall Street bị đóng cửa một tuần khi các chiến binh Hồi Giáo tấn công bằng phi cơ thương mại làm sập hai tòa nhà World Trade Center ở New York khiến chỉ số DOW mất 684 điểm chỉ trong một ngày, năm  2008 chứng kiến sự sụp đổ của thị trường nhà đất Mỹ với sự phá sản chỉ trong một đêm của Lehman Brothers làm chỉ số DOW mất 777 điểm chỉ trong một ngày, năm 2015 là năm nợ quốc gia Mỹ ở mức cao khủng khiếp đến 18 ngàn tỷ USD dẫn đến sự ồ ạt in thêm tiền cho ngân khố nghĩa là chỉ trong 7 năm làm tổng thống thì gã bất tài Barack Obama đã làm quốc gia gánh một khoản nợ lớn bằng với tổng nợ gộp lại mà tất cả các tổng thống tiền nhiệm gây ra trong suốt thời gian 242 năm dài đăng đẳng trước đó, năm 2022 sẽ là quân cờ domino ngã nhào tiếp theo về kinh tế toàn cầu của Chu Kỳ 7 Năm này mà Covid-19 năm 2020 là tiền đề báo trước cho sự điêu đứng kéo dài biến năm chu lỳ 2022 khủng hoảng ấy thành hiện thực (theo sau sẽ là các năm 2029, 2036, 2043, 2050, vân vân và vân vân).

13– Đời người có 7 giai đoạn như được nói đến trong bài sonnet tựa đề The Seven Ages Of Man của William Shakespeare mà chỉ có Hoàng Hữu Phước mới giảng giải thấu đáo được cho sinh viên của mình tại các lớp Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh từ những năm đầu của những năm 1980 của Thế Kỷ trước.

14– vân vân và vân vân

C) Dị Đoan May Rủi:

1– Nhiều giống dân trên thế giới tin rằng đứa con thứ 7 của người con thứ 7 sẽ hoặc có năng lực siêu nhiên hoặc tốt hoặc xấu, chẳng hạn truyện dân gian Ái Nhĩ Lan cho rằng kẻ đó có sức mạnh nhiệm màu để chữa lành mọi tật bệnh, còn truyện dân gian Anh và Nam Mỹ lại cho rằng kẻ đó là người sói, trong khi truyền thuyết Romania thì kể đó sẽ là một ma cà rồng hút máu người.

2– Số 7 là con số may mắn của nữ văn sĩ J.K. Rowling. Quyển Harry Potter thứ 6 của bà tức quyển Harry Potter And The Half-Blood Prince ngày đấu tiên phát hành ở Mỹ bán được 7 triệu cuốn, còn quyển cuối cùng là quyển số 7 tức quyển Harry Potter And The Deathly Hallows được phát hành vào tháng thứ 7 của năm 2007.

3– David Beckham cùng vợ đặt tên lót cho con gái là Seven (7) khiến mọi người nghĩ ông liên tưởng đến áo số 7 của mình khi còn ở đỉnh cao danh vọng tại đội bóng đá Manchester United và Đội Tuyển Quốc Gia Anh, song ông cho biết ông chọn Seven làm tên lót cho con gái vì “nó là biểu tượng của sự hoàn mỹ về tâm hồn, là con số may mắn trong nhiều nền văn minh khắp thế giới.”

4– Khi đại văn hào Ian Fleming tạo nên nhân vật siêu điệp viên James Bond ông đã chọn đặt mật danh 007. Diễn viên thủ vai 007 xuất sắc nhất điện ảnh thời hiện đại là Daniel Craig, người thứ 7 đóng vai này.

5– “The seven-year itch” (nghĩa đen tiếng Việt: sự ngứa ngáy 7 năm) là thành ngữ chỉ thời điểm một cuộc hôn nhân đã trở nên nhàm chán, hết cả mặn nồng.

D) Ăn Theo Số 7

17 Đại Tội Đối Với Trí Nhớ theo giáo sư tâm lý học Đại Học Harvard Daniel Schacter gồm sự chợt quên (transience), tính nghễnh ngãng (absent-mindedness), bịnh lý trí nhớ (blocking), sự nhầm lẫn (misattribution), sự ám thị (suggestibility), định kiến (bias), và tính cố chấp (persistence).

27 Thói Quen Của Người Làm Việc Hiệu Quả Cao theo Stephen R. Covey gồm: tính tích cực, tư duy định hướng trước tiên về kết quả, theo thứ tự ưu tiên, tư duy cùng chia sẻ, phải hiểu người trước rồi mới được người hiểu, hợp lực xử lý, và không ngừng rèn luyện tự thân.

37 Đại Tội Thời Nay theo nội dung tranh vẽ năm 1993 của nữ họa sĩ Úc Susan Dorothea White bao gồm: giấu mình (self-effacement), diệt dục (celibacy), nghiện việc (workaholism), nhịn ăn ép xác (dieting), phung phí xa hoa (squandering), lòn cúi (sucking up), lãnh đạm thờ ơ (indifferences).

4– Ba Má Hoàng Hữu Phước có 7 người con, với Hoàng Hữu Phước là đứa con thứ nhì (tức “anh Ba” theo thứ tự Nam Bộ) và em gái út là đứa con thứ 7 (tức “bé Tám” theo thứ tự Nam Bộ). Cô bé út này là người đã gửi thư bằng tiếng Đức cho Thủ Tướng Helmut Kohl để phản đối việc bọn đầu trọc Tân Quốc Xã đánh giết người Đức gốc Việt, được Thủ Tướng Helmut Kohl mời dự đại yến tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị toàn bộ ban lãnh đạo Khoa Đức Ngữ Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh nổi điên lồng lộn đình chỉ giảng dạy để trị tội dám viết thư ra hải ngoại để trở thành giảng viên duy nhất được mời dự đại yến với nguyên thủ Đức Quốc, nên phải bỏ nghề giáo để quản lý văn phòng đại diện doanh nghiệp công nghiệp Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc tiếp thị Kingsmen, và làm công dân New Zealand. Số thứ tự 2 của Hoàng Hữu Phước và 7 của cô em gái út này đều thuộc bốn chữ số đầu tiên của dãy số…nguyên tố, mà số 7 thì tốt hơn số 2 do phải dùng hai bàn tay mới đếm đủ nên “Bé 8” giỏi hơn “Anh 3” dù anh ta luôn chiến thắng (giơ hai ngón tay trỏ và giữa thành chữ V của Victory).

5– Hoàng Hữu Phước lập gia đình với người yêu thứ 7.

6- Công việc chính thức ở cấp quản trị của Hoàng Hữu Phước hiện nay là nghề nghiệp thứ 7.

7– và nhiều số 7 khác mà độc giả có thể tự tìm thêm hoặc đề ra từ kinh nghiệm bản thân cho nhân gian kịp tham khảo học hỏi trước năm 2022 của chu kỳ khủng hoảng mỗi 7 năm.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt).

Đặc biệt, theo trào lưu phản đối Twitter dám động đến Donald J. Trump, và nhân bọn báo chí mạng xã hội Twitter cùng Facebook bị Donald J. Trump ký sắc lệnh trừng trị thích đáng:

Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 5-2020 bằng tiếng Anh);

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 5-2020 bằng tiếng Anh)

Tham khảo:

Em gái út: Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt 05-01-2016

Người yêu thứ 7: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Hideo Nakajima: 7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Hideo Nakajima 15-5-2020

Hoàng Hữu Phước: The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước 25-5-2020

Tính khiêm cung nội tại: Khiêm Tốn  22-02-2015

Tom Morris: 7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Tom Morris 15-5-2020

The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-5-2020

Qua hai bài “7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Tom Morris” và “7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Hideo Nakajima”, các bạn ắt rõ tôi đánh giá cao phiên bản của Hideo Nakajima hơn vì những nội dung như của Tom Morris thì bất kỳ ai hành nghề “đào tạo kỹ năng mềm” cũng đều có thể tạo ra một phiên bản dạy đời “7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công” khác để thuyết giảng chỉ thuần dựa trên thuật hùng biện; trong khi Hideo Nakajima ghi lại sự chiêm nghiệm của một nhà nghiên cứu kinh sử (lịch sử kinh thương) cho nhận xét về những thực tế hiển nhiên của những công ty nước ngoài nào đã thành công cụ thể tại thị trường Nhật Bản vốn khó tính về đòi hỏi siêu chất lượng và khó khăn về văn hóa, sở thích, ý thức tự tôn, vô thức tự cao, và tâm lý dị ứng ngoại (không phải bài ngoại).

Trong hơn 7 ngày qua, các bạn ắt hẳn cũng có vài người đã (a) liên tưởng đến vài hay nhiều ý trong số các Chữ C của Tom Morris và Hideo Nakajima để nhận xét về chính mình hoặc rút ra những so sánh với những chức sắc nơi mình làm việc, (b) tự luận vì sao ta hoặc những người ta biết cũng đã có hay từng có các Chữ C ấy nhưng lại không thể có cái gọi là “thành công” vậy “thành công” là gì, hoặc (c) tìm kiếm trên Google để thấy biết bao vị này vị nọ vị kia rặn đẻ ra bao cái phiên bản khác cùng tên gọi là “The 7 C’s of Success” mà các bạn đừng hòng kiểm chứng được xem chúng có đến từ thực tiễn kinh trải (kinh qua và trải nghiệm) của người viết hay chỉ thuần sáng tạo tư duy của ông ta/bà ta/hắn ta/ả ta/ẻm ta.

Trong tâm thế như vậy, các bạn giờ đây ắt hẳn đã sẵn sàng để xem “7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công – Phiên bản Hoàng Hữu Phước” dưới dạng những liệt kê các hành trạng tư duy mà Hoàng Hữu Phước đã (a) thực sự tư vấn cho một vài CEO nước ngoài của các công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và các CEO các công ty nước ngoài là bạn hữu của Hoàng Hữu Phước; (b) thực sự tư vấn cho các lãnh đạo nhân sự và phát triển kinh doanh người Việt làm việc tại các công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh là bạn hữu của Hoàng Hữu Phước; (c) trực tiếp thi thố và thực hiện hoàn chỉnh trong tổ chức nội bộ, chỉ đạo chính sách, áp dụng thực tiễn tại các doanh nghiệp nước ngoài nơi Hoàng Hữu Phước lãnh đạo hoặc nắm quyền tổ chức; và (d) trực tiếp thuyết trình “truyền thụ sẻ chia kinh nghiệm độc nhất vô nhị” ở các khóa kỹ năng quản trị mềm soft skills of management tại các công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh mà Hoàng Hữu Phước lãnh đạo, bao gồm – được sắp xếp theo thứ tự mức độ quan trọng ưu tiên cao hơn trở xuống – 7 chữ C (lẽ ra nên gọi là 7 Big C’s tức 7 chữ C Bự-Chà-Bá vì mỗi chữ C ôm đồm một hay vài chữ C khác) sau:

1) Culture: Văn Hóa.

Tất nhiên, đây là hình thái văn hóa mới do tôi thiết lập, không bao giờ theo lối mòn lập lại hay mô phỏng ngoại lai ngoại nhập ngoại quốc, biến cái gọi là văn hóa công ty trở thành Văn Hóa + Tên Công Ty + Tại Việt Nam như một định vị riêng không trùng lặp với các tháp ngà khác vì có pha trộn văn hóa dân tộc bản địa Việt Nam nơi công ty nước ngoài ấy trực tiếp hoạt động kinh doanh, chứ không phải là thứ “văn hóa công ty” trong bản gốc tiếng Anh do tổng hành dinh hải ngoại mướn các công ty tư vấn tháp ngà hải ngoại phi hiện thực soạn ra cho thật hay rồi gởi sang chi nhánh ở Việt Nam để dịch ra tiếng Việt áp dụng cho chi nhánh. Một số đặc trưng văn hóa dân tộc bản địa Việt Nam được tôi đưa vào Văn Hóa + Tên Công Ty + Tại Việt Nam, biến văn hóa công ty phải kinh trải tiến trình Việt Nam Hóa văn hóa công ty có ưu thế cạnh tranh bao trùm các đặc trưng văn hóa Việt như:

a- Tôn bái tiền nhân:

Vào thời điểm Việt Nam chưa hề nghĩ đến hay bàn đến dù trên báo chí hay tại nghị trường Quốc Hội về luật hóa một ngày nghỉ lễ quốc gia gọi là Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thì tôi đã sử dụng báo chí nội bộ bằng song ngữ Anh-Việt như “báo in giàu” FOSCO News, “báo mồm” American Business College, hay “báo mạng sang” Manulife HR Online, hoặc “báo mạng chùa” oanh-tạc-nét (internet) để mỗi khi sắp đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là lên tiếng và/hay viết bài song ngữ Anh-Việt cổ súy tôn bái Vua Hùng, không những khơi gợi nhận thức của nhân viên Việt Nam về Quốc Tổ mà còn buộc những người nước ngoài làm việc tại/với công ty phải nhận ra và quan tâm đến tinh thần dân tộc nơi lực lượng nhân sự tại chỗ mà họ không được phép không biết đến để phải tôn trọng,

b- Tôn trọng nữ giới:

Có nhận thức chính xác từ rất lâu rằng

Điểm Đen: Lịch sử loài người trên thế giới đã chứng minh nữ quyền không bao giờ là điều có thật ở Âu Mỹ dù đã đang ở nửa phần cuối Thế Kỷ XX hay sắp tới có tiến sang Thế Kỷ XXI và thậm chí có tiến đến giữa Thế Kỷ XXI thì phái nữ vẫn luôn bị phân biệt đối xử bất công bằng bất bình đẳng ngay ở các quốc gia tiên tiến văn minh cường thạnh, và như vậy tư duy tư tưởng của những lãnh đạo người nước ngoài công tác quản trị tại Việt Nam dù cổ hủ hay hiện đại cũng khó thể không bị ảnh hưởng – dù tự động trong vô thức – xem nhẹ nữ quyền nên dễ kỳ thị, không xem trọng nữ nhân viên người Việt;

Điểm Son: Thực tế đời sống người Việt thiểu số quê mùa cổ hủ có tồn tại tư duy “trọng nam khinh nữ”, còn thực tế đời sống người Việt tuyệt đại đa số hiện đại rất quan tâm đến bình đẳng giới và xem thường khuynh hướng “trọng nam khinh nữ”;

Điểm Son: thực tế chính trị Việt Nam có chính sách nữ quyền mạnh mẽ, còn thực tế xã hội Việt Nam chưa bao giờ có các tụ tập phản đối của nữ giới đối với những vấn nạn bất công xâm hại nữ quyền như thường thấy ở Âu Mỹ;

Điểm Đen: thực tế doanh nghiệp lớn tại Việt Nam dù của nội địa hay có đầu tư nước ngoài thường thấy công đoàn chỉ thực hiện ý chí của chủ nhân, phòng Nhân Sự cũng chỉ là nơi thực hiện ý chí của chủ nhân, còn nhân viên không có khả năng tự bảo vệ;

Tôi đã đề ra nhiều chính sách, quy định, và trực tiếp can thiệp bảo vệ người lao động nói chung và nữ nhân viên nói riêng mà đơn cử vài thí dụ nhỏ nhất bình thường nhất như sau:

(i) Khi vừa nhậm chức Giám Đốc Tuyển Dụng Đại Lý Manulife, tôi đã ngay trong ngày nhìn thấy tận mắt Giám Đốc Kinh Doanh Samuel So – Manulife chính thức khắc bảng đồng vàng chóe ghi tên là Sam So đính trên cửa phòng hắn ta – không rõ ông ta có sàm sở rồi bị ăn tát vào mặt hay không mà ông ra lịnh sa thải cô thư ký phiên dịch tiếng Hoa, và Giám Đốc Nhân Sự tên LQC lập tức kêu bảo vệ áp tải đuổi ngay lập tức cô thư ký đang khóc ròng ra khỏi cửa công ty. Tôi chưa kịp biết cô gái ấy tên gì, vì chỉ mới cách đó đúng 45 phút cô gái mặc áo dài màu đỏ ấy còn mĩm cười cúi đầu sâu lễ phép cung kính chào tôi khi tôi ngày đầu tiên bước chân vào công ty nhậm chức. Vậy là tôi đã chứng kiến cái vô văn hóa của “văn hóa công ty” mà theo đó người sếp nước ngoài là lãnh chúa, nhân viên Việt Nam là nông nô, nữ nhân viên là rẻ rúng nhất trong tập thể nông nô, còn luật pháp Việt Nam vô hiệu bên trong bức trường thành Great Wall công ty. Vì vậy, khi nhận lời mời đảm nhiệm luôn chức Giám Đốc Nhân Sự Manulife, tôi lập tức trổ thần uy ra thần lực chà sát nhẵn thín bóp nát thành bụi mịn cái văn hóa công ty hỗn láo mất dạy đối với nữ nhân viên người Việt ấy, biến nó thành tổng hợp chan hòa giữa cái tinh túy của trách nhiệm xã hội đối với “stakeholders” (tất tần tật mọi thành phần quanh ta) trên nền tảng “customer-service orientation” (khách hàng trên hết) của văn vật chuyên nghiệp Âu Mỹ của nước ngoài với cái tinh thần văn hóa dân tộc bản địa thượng tôn luật pháp, hình thành dấu ấn Hoàng Hữu Phước trong nghiêm khắc áp dụng các quy định của luật pháp Việt Nam, xây dựng hệ thống quy định và quy trình mới trong hoạt động và kỹ luật, và lịch lãm lý tình phân minh hơn Bao Đại Nhơn trong xử lý. Mỗi khi phát sinh yêu cầu buộc phải cho thôi việc một chức sắc người Việt, tôi đích thân gặp để thông báo để tôn trọng người ấy, đích thân làm thủ tục nhận bàn giao tài sản tài liệu để tôi chịu mọi trách nhiệm còn người ấy sẽ không bị vu khống vu cáo vu oan vu vạ sau này, đích thân đưa người ấy về tận nhà bằng ô-tô, còn nhân viên của tôi tất nhiên chỉ lo cho xong những phần việc còn lại liên quan đến thủ tục ưu tiên giải quyết quyền lợi và chế độ thôi việc để tôi đích thân đem đến cho người ấy. Mỗi khi phát sinh yêu cầu buộc phải cho thôi việc một nhân viên phòng ban khác, tôi đích thân mời đến gặp tôi để tôi thông báo và tư vấn hầu hóa giải các bức xúc bất bình – nếu có, đích thân viết thư đánh giá ngợi khen bằng tiếng Anh in cấp thành 10 bản chính trên giấy tiêu đề công ty để nhân viên dễ tìm việc nhiều nơi khác và tất nhiên thư đó do tôi đích thân ký tên – không đóng dấu công ty vì đúng theo bài bản Âu Mỹ, nhưng có ghi số phone và địa chỉ email của tôi để những nơi tuyển dụng có thể nói chuyện trực tiếp với tôi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh nếu muốn thẩm tra trình độ và đạo đức cùng quá trình công tác đã qua của người xin việc. Còn khi phát sinh sự oan khuất, xử bức, thì đã có quy định của tôi rằng hoặc phải đưa ra tòa án lao động hoặc ưu tiên chuyển sang phòng ban khác với công việc có cấp bậc quyền lợi tương đương hoặc cao hơn, chứ không được giỡ thói lưu manh mọi rợ như bấy lâu nay tống cổ nhân viên ra khỏi công ty ngay lập tức rồi ném các giấy tờ giải quyết chế độ sau (nội dung này có nhắc đến trong sự việc nêu trong bài Tưởng Nhớ Lâm Lệ Quyên bị Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Ben Ng giỡ thói quen ra lệnh sa thải cô chỉ với lý do cô hay xin vắng mặt để đưa con đi bịnh viện).

(ii) Tôi ban hành chính sách chăm sóc sản phụ; theo đó, khi nữ nhân viên mang thai đến tháng thứ sáu sẽ được Phòng Nhân Sự cấp thẻ cứng MCC của hãng Taxi Mai Linh để mỗi ngày đi làm và về nhà, đi khám sức khỏe phụ khoa định kỳ, đi sinh, nằm viện, trờ về nhà sau sinh, đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, cho đến khi đi làm trở lại theo thời gian luật định. Toàn bộ chi phí sử dụng xe taxi do Phòng Nhân Sự quyết toán mỗi tháng và công ty đài thọ 100%. Chính sách này áp dụng tại tất cả các tỉnh thành nơi có các chi nhánh công ty. Địa phương nào chưa có dịch vụ taxi Mai Linh hoặc nữ nhân viên sản phụ nào không quen đi ô-tô do rối loạn tiền đình thì Phòng Nhân Sự chu cấp tiền xăng, tiền bảo hiểm xe, tiền sắm săm lốp mới cho xe để chồng hay thân nhân của nữ nhân viên sản phụ hàng ngày đưa đón nữ nhân viên sản phụ này đi làm việc, và cũng kéo dài luôn đến hết khoản thời gian nghỉ hộ sản theo luật định của nữ nhân viên sản phụ ấy.

c- Tôn kính gia đình:

(i) Tôi ban hành chính sách theo đó, khi nhân viên nam hoặc nữ cần đưa con đi khám bệnh, chỉ cần đơn giản phone báo tin cho Phòng Nhân Sự là được phép đi làm muộn, với điều kiện khi đưa con về nhà xong, lúc vào công ty thì đưa toa thuốc cùng biên nhận của quầy thuốc bịnh viện để Phòng Nhân Sự vừa có bằng chứng hợp thức hóa vắng-mặt-hay-đi-muộn-có-phép-có-hưởng-lương, vừa có cơ sở xuất tiền mặt hoàn trả lại 100% chi phí khám chữa bệnh và tiền thuốc đã mua, vào thời điểm chưa có các hình thức bảo hiểm y tế toàn dân.

(ii) Cũng vào thời điểm chưa có các hình thức bảo hiểm y tế toàn dân, tôi ban hành chính sách theo đó, Phòng Nhân Sự sẽ hỗ trợ một phần tiền nằm viện trung phẫu hay đại phẫu của cha/mẹ/chồng/vợ/con của nhân viên Việt Nam ngay cả khi họ đã có mua bảo hiểm nhân thọ hay không và của bất kỳ công ty nào.

(iii) Nhận thấy các hình thức thưởng cho đại lý đi du lịch nước ngoài vừa tốn kém, vừa tầm thường vì công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài nào ở Việt Nam cũng áp dụng tương tự, vừa nhàm chán vì lẩn quanh lẩn quẩn cũng chỉ bấy nhiêu nước bấy nhiêu thắng cảnh và đi riết cũng chán, vừa nguy hiểm nếu xảy ra trường hợp đại lý trốn ở lại nước ngoài, vừa ngu xuẩn do sự cẩn trọng Âu Mỹ mang tính nguyên tắc không cho phép toàn ban lãnh đạo đi chung một chuyến bay đề phòng thảm họa nhân sự trong khi lực lượng hàng trăm đại lý kinh doanh thành công cực kỳ tối quan trọng đối với sự thành công của toàn công ty lại chen chúc trên cùng chuyến bay hoặc trên cùng chuyến tàu thủy hay tàu hỏa cao tốc ở nước ngoài thì nếu tai nạn xảy ra thì sự thiệt hại nhân sự chủ lực còn tồi tệ hơn cả sự cực kỳ ngu xuẩn, tôi đề nghị các lãnh đạo nước ngoài của bộ phận đại lý tức Agency Operation hãy nghe lời tôi thay vào đó hãy tổ chức đại yến ở Việt Nam tại từng địa phương nơi có văn phòng công ty và mời chồng/vợ của đại lý ở địa phương đó cùng tham dự, kể cả con cái của họ, vì tổng chi phí sẽ không cao bằng chi phí đi du lịch nước ngoài nhưng lại vừa chiếm được cảm tình của chồng/vợ của đại lý và con cái của họ vừa thỏa được tâm lý của chồng/vợ của đại lý và con cái của họ khi được “vinh hạnh” trực tiếp tiếp xúc lãnh đạo nước ngoài cao cấp của công ty và nghe lãnh đạo nước ngoài ấy tôn vinh đại lý là chồng/vợ/bố/mẹ của họ, tạo nên được một thứ “văn hóa đại gia đình Manulife’đúng nghĩa.

(iv) Nhận thấy các chương trình Team Building Workshop và du lịch tập thể hoàn toàn vô dụng đối với người Việt Nam trong cái gọi là “xây dựng tinh thần đội ngũ kết đoàn”, tôi một mặt không duyệt chi thêm bất kỳ chương trình Team Building Workshop nào, một mặt ban hành quy định mới về du lịch hàng năm theo đó nhân viên các phòng ban có quyền đi du lịch

riêng cá nhân vào bất kỳ thời gian nào trong năm, không buộc phải đi chung với phòng/ban/công ty vào cùng thời điểm mà trước đây do Phòng Nhân Sự tổ chức vài chuyến mỗi năm; với điều kiện phải tự chọn đơn vị du lịch lữ hành và đem hợp đồng (theo mẫu do tôi soạn sẵn) về cho tôi ký và đơn vị ấy phải có xuất hóa đơn tài chính, chấp nhận thanh toán chuyển khoản sau khi nhân viên hoàn tất chuyến đi;

sử dụng định mức đẳng cấp chi phí ba sao/mỗi nhân viên/mỗi năm do công ty đài thọ để tự đưa gia đình đi du lịch bằng cách tự chi thêm tiền đài thọ cho thân nhân, hoặc chọn dịch vụ bình dân giá thấp để lấy chi phí ba sao choàng gánh cho gia đình, hoặc dời kỳ du lịch năm nay sang năm sau để có hai suất ba sao đài thọ cho gia đình, với điều kiện phải tự chọn đơn vị du lịch lữ hành và đem hợp đồng (theo mẫu do tôi soạn sẵn) về cho tôi ký và đơn vị ấy phải có xuất hóa đơn tài chính, chấp nhận thanh toán chuyển khoản sau khi nhân viên hoàn tất chuyến đi;

bãi bỏ cơ chế rằng nữ nhân viên nghỉ hộ sản sẽ mất tiêu chuẩn du lịch hàng năm, thay thế bằng quy định rằng nữ nhân viên trong thời gian hộ sản, nghỉ hộ sản, hay nghỉ dưỡng bệnh có thể hoặc bảo lưu cho năm tiếp theo, hoặc sử dụng tiêu chuẩn du lịch ba sao để cùng chồng con đến nghỉ ngơi cuối tuần tại một khách sạn cao cấp ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh hay địa phương chi nhánh công ty nơi mình đang công tác, với điều kiện phải tự chọn khách sạn và đem hợp đồng (theo mẫu do tôi soạn sẵn) về cho tôi ký và đơn vị ấy phải có xuất hóa đơn tài chính, chấp nhận thanh toán chuyển khoản sau khi nhân viên hoàn tất chuyến đi;

 “Văn hóa công ty” Culture của nước ngoài của công ty nước ngoài, do đó, nhất thiêt phải được nhà quản trị đẳng cấp cao biến đổi cho phù hợp với môi trường cụ thể của địa phương Customization nơi nhà quản trị đẳng cấp cao làm “Thổ Địa” sau quá trình gạn đục khơi trong Culling.

d- Tôn sùng đạo đức Thiên Khổng:

(i) Tôi ban hành chính sách theo đó mỗi khi đến Ngày Lễ Vu Lan, mỗi nhân viên trên toàn quốc được Phòng Nhân Sự gởi tặng một số tiền và được cho “tan sở” sớm nửa tiếng đồng hồ để mua quà bánh trái sữa ghé thăm cha mẹ và cha mẹ của vợ/chồng hoặc để mua hương đăng trà quả về đặt trên bàn thờ viếng cha mẹ hoặc cha mẹ của vợ/chồng.

(ii) Luôn lấy Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín làm trọng. Một thí dụ nhỏ về Nhân là khi Giám Đốc Đào Tạo Đại Lý Dương Đại Phước khẩn báo tôi về sự biến mất của hai chiếc máy LCD projectors khỏi hai phòng đào tạo đại lý, tôi kêu Dương Đại Phước theo tôi rà soát toàn bộ các ngóc ngách của cả hai tầng lầu 11 và 12 tòa nhà Diamond Plaza nơi thủa ấy làm Tổng Hành Dinh Manulife. Chúng tôi khi len vào phòng điện trung tâm tối tăm của tòa nhà nơi nguy hiểm cấm người không phận sự bước vào thì chính tôi phát hiện hai chiếc máy bị dấu nơi một hóc kẹt kín đáo mà kẻ cắp ắt chờ thuận tiện sẽ đem đi sau. Tôi bảo Phòng Nhân Sự báo Công An Quận 1 đến khán nghiệm hiện trường, thực hiện nghiệp vụ lấy dấu vân tay trên hai chiếc máy ấy. Khi công an ra về, với sự nhạy bén thiên bẩm của một người đã từng được mời vào ngành An Ninh Tình Báo, tôi nhận ra ngay đối tượng tình nghi khi quan sát những nhân viên đang tò mò đứng nhìn từ xa đoàn công an đang tác nghiệp, nên bảo Dương Đại Phước mời một nam chuyên viên huấn luyện đến phòng tôi với sự có mặt của Dương Đại Phước là sếp trực tiếp của người đó. Tôi bảo người đó hãy cho tôi biết vì sao đánh cắp thiết bị công ty và hãy kể lại chi tiết phục dựng hiện trường, và tôi hứa sẽ cứu người đó, khuyên anh ta đừng để khi công an tìm ra thủ phạm thì phải chịu án tù tan nát cả gia đình. Và người đó thú nhận tất cả, kể lại chi tiết tiến trình thực hiện phạm tội. Giữ chữ tín, tôi chính thức can thiệp yêu cầu công an hủy việc điều tra. Giữ chữ nhân, tôi hướng dẫn người đó làm đơn xin thôi việc ghi rõ vì lý do cá nhân muốn tìm công việc khác lương cao hơn và xin cứu xét cho nghỉ ngay, bảo Phòng Nhân Sự giải quyết mọi chế độ quyền lợi có liên quan theo luật định, kể cả tiền trợ cấp và tiền nghỉ phép năm, không phạt “vi phạm hợp đồng do nghỉ việc mà không báo trước đủ số ngày luật định”, đồng thời khuyên bảo người đó hãy vì vợ con mà cố gắng tránh xa tiêu cực nơi làm việc mới, đừng để vương vòng lao lý, rồi cấp cho người đó một giấy chứng nhận thời gian công tác ghi rõ lý do xin nghỉ vì lý do cá nhân, dù giấy không có ghi các ngợi khen gì cả nhưng việc cấp giấy chứng nhận cũng có thể mặc nhiên khẳng định người nhân viên ấy chưa hề bị xử lý kỷ luật tại Manulife. Chuyện này chỉ có tôi và Dương Đại Phước cùng ban lãnh đạo nước ngoài gồm Tổng Giám Đốc David William Matthews, Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Bill Clow, Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Alec Chung Chi Chan, và Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Ben Ng biết, trong khi nhân viên dưới quyền tôi ở Phòng Nhân Sự chỉ biết đó là một ca xin thôi việc bình thường được tôi nhân từ linh động cho giải quyết ngay mà không nguyên tắc cứng rắn phạt vi phạm hợp đồng lao động.

e- Tôn vinh nhân lực:

Trong một bài viết trước đây tôi nêu rõ quan điểm của tôi trong khinh bỉ tột cùng những “doanh nhân nam/nữ thành đạt” nào không xem nhân lực là của cải nên không cấp cho nhân lực những trang bị bảo hộ lao động và không áp dụng các quy trình lao động chuẩn mực có giám sát và có bảo hiểm đầy đủ. Tôn vinh nhân lực, tôi

(i) Đề ra nguyên tắc và quy trình an toàn an ninh nơi làm việc;

(ii) Đích thân hàng năm tổng chỉ huy thực tập thoát hiểm cực kỳ nghiêm túc và nghiêm khắc tại tổng hành dinh ở Thành phố Hồ Chí Minh và tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc;

(iii) Cấp cho nhân viên ngay từ khi ký hợp đồng lao động một phiếu đến lựa nhận mũ bảo hiểm helmet ngoại nhập (thời giá 20 năm trước, lúc Việt Nam chưa luật hóa đội helmet khi sử dụng xe máy là 200.000 đồng/chiếc) tại nơi bán duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Huyền Trân Công Chúa (đối với nhân viên ở các tỉnh thì Phòng Nhân Sự mua giúp rồi chuyển đến chi nhánh), còn tiệm theo thỏa thuận ký kết dài hạn sẽ gởi hóa đơn tài chính về Phòng Nhân Sự để tôi ký duyệt thanh toán, với quy định rằng nhân viên không đội helmet sẽ bị kỹ luật nếu bị tôi bắt gặp trên đường;

(iv) Quy định rằng nhân viên công ty khi đi trên ô-tô của công ty phải cài dây an toàn nếu không muốn bị tài xế mời xuống xe ngay lập tức và báo cáo Phòng Nhân Sự;

(v) Quy định rằng lao động của các công ty đối tác khi đến thực hiện hợp đồng với công ty phải có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động chuyên nghiệp do các công ty đối tác cung cấp, dứt khoát không cho phép thi công nếu không có dủ các trang bị bảo hộ lao động như mũ, kính, găng tay, dây đai treo giàn cao, v.v.;

(vi) Đề ra các lễ hàng năm long trọng tôn vinh nhân lực với các giải thưởng cống hiến trường kỳ ghi công những nhân viên đã có 5 năm hay 10 năm phục vụ tại công ty với kỷ niệm chương, phần thưởng, và yến tiệc chiêu đãi;

(vii) Thêm vào chính sách sẵn có của công ty cung cấp tài trợ cho nhân viên học lấy các chứng chỉ quốc tế của Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhân Thọ Hoa Kỳ và Hiệp Hội Định Phí Hoa Kỳ Actuary, tôi đề ra thêm chính sách mới đài thọ chương trình chứng chỉ quốc tế của Hiệp Hội Thẩm Định Hoa Kỳ Underwriting và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA cho nhân viên tiềm năng với điều kiện phải chọn chương trình bằng tiếng Anh của một trường đại học nước ngoài tại Việt Nam;

(viii) Ban hành chính sách cho nhân viên vay tiền mua nhà trả góp không lãi suất; v.v.; và

(ix) Khi nhân viên cấp trung trở xuống đi công tác/dự đào tạo ngoài nước sẽ phải đi bằng máy bay VietnamAirlines, ở khách sạn hạng 3 sao tại trung tâm thành phố (do Phòng Nhân Sự lập danh sách để nhân viên lựa chọn), được Phòng Nhân Sự mua bảo hiểm của SOS mệnh giá USD50,000.00/người để nơi xứ lạ quê người vẫn được cưu mang về y tế khi có vấn đề về sức khỏe suốt thời gian công tác.dự đào tạo để thân nhân ở Việt Nam được yên tâm, được đài thọ 100% tiền ăn bất kể trị giá bữa-ăn-cho-một-người nếu ăn tại nhà hàng của khách sạn nơi cư trú có hóa đơn chi tiết có ghi tên nhân viên và phòng của nhân viên ấy (nếu nhân viên chọn ăn bên ngoài khách sạn nơi cư trú do không quen thực phẩm “Tây” thì Phòng Nhân Sự sẽ duyệt chi chỉ trong khung định mức nhưng cũng phải có hóa đơn, và nếu dưới định mức thì nhân viên được phép sử dụng phần kinh phí dôi dư để mua quà nhưng phải là thực phẩm như bánh/kẹo/trái cây/thực phẩm cho gia đình cũng với điều kiện phải có hóa đơn chi tiết của siêu thị), được đài thọ chi phí taxi/bus bất kể cho mục đích đi họp hay đi dạo và bất kể số lần sử dụng trong mỗi ngày miễn có xấp hóa đơn kèm theo báo cáo Phòng Nhân Sự khi trở về.

Tất cả nhằm

– làm tất cả các lãnh đạo người nước ngoài phải tôn trọng văn hóa Việt trong môi trường làm việc của lực lượng nhân viên và đại lý người Việt

– làm lực lượng nhân viên và đại lý người Việt gắn bó hơn công ty vì không bất kỳ công ty đối thủ cạnh tranh nào khác xây dựng được các kế sách và môi trường tốt tương tự hay tốt hơn về thực chất đáng tự hào của văn hóa công ty

– làm lực lượng quan trọng hơn lực lượng nhân viên và đại lý người Việt là gia đình của họ gồm cha, mẹ, người phối ngẫu, v.v., của họ yên tâm an lòng và vui lòng đối với việc họ được làm việc cho công ty, khiến tác động nơi họ có ý thức trung tín và nhận thức về sự không ngừng nỗ lực để trung thành tận tụy làm việc hiệu quả nhằm gắn bó dài lâu với công ty.

2) Civility: Tinh thần công dân

Tinh thần công dân Civility được tuyên truyền để thể hiện rõ qua sự tuân thủ các quy định mang tính kỹ luật và thượng tôn luật pháp quốc gia trong môi trường làm việc, kinh doanh, và phục vụ Compliance.

3) Credibility: Uy tín

Uy tín không chỉ là đặc tính bẩm sinh tự nhiên có mà còn phải là kết quả kết tụ từ hai yếu tố năng lực nỗ lực bản thân gồm khả năng thuyết phục cao believability và khả năng tạo dựng được sự cậy tin reliability vào bản thân từ lãnh đạo, nhân viên, đối tác, và nói chung là với “stakeholders”.

4) Commonsenseness: Tư duy đáng hợp

Đây là năng lực sử dụng sự phán đoán suy đoán phán xét suy xét thấu đáo dựa theo những lẽ chung rất thường tình và rất dễ hiểu dễ chấp nhận dễ dàng nhận được sự đồng hiểu đồng thuận từ đối tượng trực tiếp và đệ tam nhân để cho ra những quyết định quyết sách đáng hợp (thích đáng và thích hợp) vốn dễ tạo được tính thuyết phục cao nhất nơi nhân sự trong xử lý công việc thường nhật.

Một khi cổ súy cho một civility cho một thượng tôn luật pháp và tuân thủ quy định, trong khi commonsenseness lại là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát sâu sát, thì đức khoan dung comity là tố chất trung hòa tuyệt diệu luôn phải có nơi nhà chuyên nghiệp đẳng cấp cao, theo đó đòi hỏi cấp quản trị không được quên vai trò nêu gương cho cấp dưới, dẫn dắt cấp dưới, giám sát sửa sai cấp dưới, cũng như hóa giải trong chừng mực tốt nhất có thể được những xung đột bất trắc mang bản tính con người trong tập thể nhân lực quá đông quân số mà sự phức tạp là điều đương nhiên hiện hữu. Điều lưu ý ở đây là nếu “văn hóa công ty” qua “quy chế đạo đức công ty” thường nhấn mạnh kiểu lập đi lập lại bài bản Âu Mỹ cổ súy cho một trách nhiệm vĩ đại đầy hào quang mơ hồ mờ mịt đối với “stakeholders” thì nhà quản trị chuyên nghiệp đẳng cấp cao nhất thiết phải hiểu rằng đức khoan dung cũng phải hướng về cái “stakeholders” ấy, tất nhiên trong chừng mực có thể chấp nhận được tức trên cơ sở phân định chính-phụ.

5) Connectedness: Năng lực Quán xuyến

Trong khi thông tin thông suốt thông hiểu Communication thường được nêu lên như một chữ C quan trọng thì đối với tôi communication chỉ là một khía cạnh của một chữ C khác có tầm quan trọng hơn rất nhiều lần communication, đó là connectedness cùng phân nhánh của nó là interconnectedness, xoáy mạnh vào nội hàm rằng communication là để tạo nên sự gắn khít kết liên rõ ràng rành mạch cụ thể và chặc chẽ như một đồ hình đa diện polyhedron, mà quy mô công ty càng lớn thì nhà quản trị đẳng cấp cao không chỉ nhìn vào sơ đồ tổ chức phức tạp organization chart mà còn phải qua đó nhìn thấy các liên kết chằng chịt của nó như nhin xuyên thấu một khối nhị thập diện icosahedron 3D thủy tinh trong suốt đang nắm gọn trong bàn tay để thấu thị thấu đáo các kết liên xuống/lên/ngang/dọc từ một trong các đỉnh quản trị tỏa lan đến một trong các đỉnh thấp hơn/cao hơn/ngang/dọc ở các phía trước/sau/dọc/ngang/trên/dưới bảo đảm sự vận hành thống nhất toàn vẹn của khối icosahedron đó. Không có chữ C của connectedness, không thể có quản trị thành công ở công ty quy mô to lớn khổng lồ.

6) Conscientiousness: Đạo đức công vụ cao

Chữ C của conscientiousness là khi người nhân viên chuyên nghiệp hay nhà quản trị chuyên nghiệp làm việc với sự tận tụy tận tâm tận tình nghĩa là với tinh thần đạo đức công vụ cao nhất từ sự hiểu rõ thấu đáo đối tượng phục vụ, quy trình phục vụ, yêu cầu phục vụ, hiệu quả phục vụ, theo tôn chỉ bất di bất dịch rằng “khách hàng trên hết”. Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng Manulife là NTMT thường truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Alec Chung Chi Chan cho toàn bộ nhân viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng rằng “khách hàng luôn sai” nghĩa là khách hàng có đến văn phòng công ty “mè nheo quậy phá” thì tại họ không chịu tìm hiểu nội dung hợp đồng bảo hiểm, tại họ muốn trục lợi, v.v., mà cách hiệu quả nhất là nếu họ lớn tiếng thì cứ gọi bảo vệ tòa nhà lên đuổi họ xuống và ra khỏi tòa nhà. Tôi được nhân viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng và Phòng Lễ Tân mật báo về những hành xử bất thường này. Một sự việc xảy ra khi một nữ khách hàng lớn tiếng tại khu vực lễ tân thóa mạ công ty “lừa gạt bảo hiểm” và kêu gào đòi gặp mặt Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng và Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính (phụ trách dịch vụ khách hàng và hợp đồng bảo hiểm) nhưng cả hai đều trốn tránh không dám ra tiếp. Tôi vội ra tiền sảnh mời nữ khách hàng ấy vào phòng tiếp khách, bảo lễ tân mời trà, rồi dành ra hơn một giờ trực tiếp lắng nghe ghi nhận các bức xúc của khách hàng, sau đó giải thích các quy định nghiêm nhặt của luật pháp quốc gia Việt Nam có liên quan mà công ty tuyệt đối tuân thủ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, bày tỏ sự đồng cảm và thông cảm trước các bức xúc rất chính đáng của khách hàng đối với những điều khoản hợp đồng cụ thể mà có thể cậu đại lý đã sơ xuất chưa giải thích đủ tường tận lúc tiếp thị với khách hàng, đánh giá cao khách hàng vì đã thương yêu chăm lo cho tương lai của các con bằng các hợp đồng bảo hiểm, rất biết ơn khách hàng đã ban cho công ty cơ hội được phục vụ chung tay bảo vệ gia đình khách hàng, cảm ơn khách hàng đã phản ảnh những bức xúc rất đúng đắn và chính xác giúp công ty hoàn thiện giáo trình huấn luyện kỹ năng đại lý chuyên nghiệp hơn, và xin khách hàng chấp nhận lời xin lỗi chân thành thay mặt toàn ban lãnh đạo công ty của Giám Đốc Nhân Sự, v.v. Kết thúc buổi tiếp xúc, trước mặt khách hàng, tôi cho lệnh bảo tài xế lấy xe của Tổng Giám Đốc (tôi có toàn quyền trưng dụng xe của ban Tổng Giám Đốc theo quy chế công ty do tôi soạn thảo ban hành) đưa khách hàng về tận nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5; và vị khách hàng ấy khẩn khoản yêu cầu tôi giúp cử một đại lý khác đến nhà gặp bà để bà ký mua thêm vài hợp đồng bảo hiểm mới cho bản thân và chồng. Tôi lập tức phone gọi một nữ tổ trưởng đại lý giỏi giang thành đạt tên Hương đến để giới thiệu và bảo cô tháp tùng đến nhà vị nữ khách hàng ấy để phục vụ tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm. Sự việc náo động ồn ào kinh động này suýt đã trở thành thảm họa nếu cô nhân viên lễ tân tiền sảnh thuộc quyền quản lý của tôi dám tuân lệnh Phó Tổng Giám Đốc Alec Chung Chi Chan ấn nút bí mật báo động đội bảo vệ tòa nhà xông vào áp tải đuổi khách hàng ra khỏi Diamond Plaza (toàn bộ nhân lực thuộc quyền quản lý trực tiếp của tôi phải tuyệt đối tuân lệnh chỉ của tôi hoặc phải thỉnh thị quyết định của tôi nếu có phát sinh bất kỳ vấn nạn gì có thể gây phương hại đến danh tiếng toàn công ty).

Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng N.T.M.T. huấn luyện nhân viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng cách đối phó mạnh tay với khách hàng vì Phó Tổng Giám Đốc Alec Chung Chi Chan phán: Khách hàng luôn sai quấy.

Giám Đốc Nhân Sự Hoàng Hữu Phước phán: Nhân viên luôn sai quấy nếu làm việc theo lời phán của Alec Chung Chi Chan. Khách hàng luôn là vua/nữ hoàng nên phải được phục vụ bỡi nhân sự lịch lãm nhất và bằng dịch vụ tốt nhất.

7) Competitiveness: Tính ưu việt

Hầu như ai cũng hiểu ý nghĩa của và nói về competitiveness như tính cạnh tranh hay năng lực cạnh tranh cao, v.v. Song, triết lý kinh doanh và làm việc của Hoàng Hữu Phước lại quy vào competitiveness các nội hàm cộng thêm của lời nói đi đôi với việc làm Commitment, sự nhất quán xuyên suốt trong đạo đức kinh doanh/chủ trương/chính sách/mục tiêu/sứ mệnh/hoạch định Consistency, và sự không ngừng hướng thượng vì những điều tốt đẹp hơn cho nhân lực và công ty Creativity, tất cả biến competitiveness thành tính ưu việt, thứ bấy lâu nay thiên hạ hay nói về cụm từ “tài sản quý không thể thay thế được” asset một cách đãi bôi chứ không hiểu cái asset ấy hóa ra phải là một combo của competitiveness, commitment, consistency, và creativity cùng bao Chữ C khác nữa nơi một con người “thành công”.

*********

Cuối cùng, vấn đề đặt ra từ đoạn mở đầu là về ý nghĩa của “thành công”.

Báo chí sống được là nhờ các bài báo.

Các bài báo được đẻ ra bởi các nhà báo.

Các nhà báo Việt Nam tuyệt đại đa số xuất thân tầm thường, cấp thấp về đạo lý thiên Khổng, nên đối với đa số chỉ những nhà kinh doanh nào ở Việt Nam có triệu USD trong tay mới là người thành công thành đạt. Thế nên mới có các cụm từ doanh nhân thành đạt, nữ doanh nhân thành đạt, v.v. Và cũng khối doanh nhân thành đạt/nữ doanh nhân thành đạt vào tù vì tham nhũng/lừa gạt/v.v., biến “thành công” đồng nghĩa với “làm bậy nhưng chưa bị phát hiện hoặc trốn đi nước ngoài bình an vô sự.” Thậm chí thủa xa xưa sau khi thực hiện chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên có giá trị thương mại từ Việt Nam ra thị trường quốc tế, tôi và Amit Kumar Saxena khi kiếm tìm các dự án đầu tư vào Việt Nam đã đến công ty nhà nước lớn hơn của Phạm Văn Chi chứ không hề đến công ty nhà nước đội lốt của NTB. Thế nhưng mấy năm nay các nhà báo thi nhau viết bài về và phỏng vấn NTB và tất nhiện có chua chú thích về các thương vụ tư vấn “triệu đô” của NTB.

Sự nhất quán của tôi trong nhiều bài viết nhiều chục năm qua đã luôn khẳng định rằng

(a) Khuất Nguyên trầm mình, khiến nhiều trăm năm qua hàng năm cả tỷ người trên toàn cầu – trong đó có người Việt Nam – cứ đến đúng ngày là cúng tưởng nhớ đến ông, và đây là sự thành công của Khuất Nguyên;

(b) Rừng tiểu thuyết kiếm hiệp Tàu hết xưng tụng môn phái này đến môn phái kia, hết bí kíp này đến bí kíp nọ, để rồi cuối cùng cho ra tác phẩm mà theo đó “vô chiêu thắng hữu chiêu”;

(c) Cắm chông dưới đáy sông dẫn đến những trận thủy chiến long trời lỡ đất đem lại những chiến tích thủy binh hào hùng của dân tộc Việt Nam, nhưng chiến thuật ấy không bao giờ được áp dụng chính quy chính thức trong binh pháp thủy quân vì không là công thức để mãi thành công;

(d) “Kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi kéo pháo vào” trận địa núi non trùng điệp để chiến thắng Điện Biên Phủ cũng không bao giờ được áp dụng chính quy chính thức trong binh pháp lục quân vì không là công thức để mãi thành công;

và do đó, để hiểu các Chữ C của thành công của bất kỳ ai, người ta cần phân định đặt “thành công” trên bình diện cụ thể một sự nghiệp (khi đã kết thúc cuộc sống một đời người), một chiến dịch (quân sự/quảng cáo/truyền thông), một công việc (bất luận lớn/nhỏ), một kế hoạch (ngắn hạn/trung hạn/dài hạn), một mục tiêu (trước mắt/giai đoạn/lâu dài), hay ngay cả sự kiên trì “há miệng chờ sung rụng” mà “thành công” thuần thuộc hên-xui-may-rủi, hoặc sự thỏa chí tang bồng hồ thỉ chu du ung dung tự tại cà lơ phất phơ, hay ngay cả “thành công” trong việc sống bám và “đào mỏ”, v.v.

Những bài viết về các Chữ C Của Thành Công, do đó, không dành cho những kẻ chỉ thèm nhễu nước miếng dù chỉ mới nhìn bức hình chụp các xấp tiền “triệu đô”.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Hideo Nakajima  15-5-2020

7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Tom Morris  15-5-2020

Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Tưởng Nhớ Lâm Lệ Quyên  13-12-2015

The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hideo Nakajima

Hoàng Hữu Phước, MIB

15-5-2020

Năm 1989 thủa oanh-tạc-nét internet chưa xuất hiện, tôi có đọc ở đâu đó một tạp chí tiếng Anh một bài cũng mang tựa đề “The Seven C’s of Success” (7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công) của một giáo sư Nhật Bản tên Hideo Nakajima. Bài viết ấy nhằm nêu 7 nội dung đã được nghiên cứu và chứng minh qua thực tế những doanh nghiệp Âu Mỹ đã thành công tại thị trường Nhật Bản cực kỳ khó tính khó khăn. Bài viết có giá trị tham khảo cao đối với các công ty nước ngoài muốn tiếp bước tiến vào thị trường Nhật Bản, đồng thời có thể rút ra những điều căn cơ cần thiết để có thể thành công tương tự tại các thị trường khác ở khu vực này của Châu Á, trong đó có thị trường Việt Nam dễ tính dễ loạn.

7 chữ C của Hideo Nakajima, với các chú giải của Hoàng Hữu Phước, gồm:

1) Commitment: thực hiện sứ mệnh bằng mọi giá qua các khẳng quyết ngay từ đầu. CocaCola là một thí dụ điển hình thực hiện khẳng quyết phải luôn ở vị trí hàng đầu ở Nhật Bản bằng cách không ngừng dồn dốc tài lực, nhân lực, thời gian, công sức, dựng xây hệ thống phân phối trực tiếp riêng để độc lập, chủ động, từ đó chiếm lĩnh thị trường, thống soái thị phần, và thay đổi sở thích người tiêu dùng Nhật Bản. Khẳng quyết chiếm lĩnh thị trường thì chỉ có thể đạt được bằng cách tổng công kích, tổng bủa vây, tổng tấn công, trong một cuộc chiến tranh tổng lực, dứt khoát dành phần thắng bằng sức mạnh. Và CocaCola đã chiến thắng đúng như commitment dữ dội của mình. Doanh nghiệp của bạn nếu có những khẳng quyết vĩ đại thì ắt những tập trung của bạn tất dữ dội cụ thể vì bạn có thực lực kinh tài chứ không phải vẽ ra những khẳng quyết trên trời nhằm dụ người góp vốn.

2) Creativity: sáng tạo. WellaBMW là hai thí dụ điển hình của phe thắng trận, công ty trước thay vì đối đầu với các nhà sản xuất Nhật sánh vai so kè với họ hoặc chìm nghỉm trên các kệ hàng siêu thị hoành tráng đã biến sản phẩm của mình thu mình lại thành những mặt hàng làm đẹp cho phái nữ chỉ như phụ thêm vào thị trường mỹ phẩm phục vụ giới thượng lưu, còn công ty sau gia tăng doanh số bán lên trên 40% chỉ bằng định vị thương hiệu như biểu tượng của hiệu năng làm việc của bản thân, sự khôn ngoan và thành đạt của cá nhân người sử dụng xe, né tránh nội dung “chất lượng cao” của xe vì đó sẽ là sự tuyên chiến có hậu quả thảm khốc do động đến niềm tự hào đặc thù độc quyền độc tôn của người Nhật đối với sản phẩm công nghiệp Nhật. Sáng tạo, do đó, không chỉ là tạo ra cái mới. Sáng tạo, do đó, còn là cách lách mới cho những dòng sản phẩm không mới, vì rằng cách tránh voi cũ kỹ không còn ai áp dụng có thể trở thành cái mới để thay cho cách đánh voi hiện đại của đa số doanh gia. (Các ý nghĩa của sáng tạo có thể được phân tích rõ hơn trong bài Sáng Tạo Invention, Innovation hay Creativity của Hoàng Hữu Phước tại https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2017/06/04/sang-tao-thang-tien-si-ta-lon/)

3) Competitiveness: năng lực cạnh tranh. Đây không là thứ năng lực mà đa số người trẻ tuổi Việt Nam đồng hóa với sự đâm sầm, lấn sân, vượt mặt, giành giật. Năng lực cạnh tranh được hiểu như sự “đi trước cộng đồng của mình một bước” (như công ty Max Factor vào thị trường Nhật trước các công ty mỹ phẩm khác của Âu Mỹ những 20 năm), “tận dụng hiệu quả nhất các cơ sở sẵn có tại chỗ” (như công ty Omark Industries tận dụng hệ thống phân phối truyền thống của Nhật để kinh doanh máy cưa), hoặc “hóa giải thử thách tại chỗ” (như công ty Corning Glass mua lại các cơ sở của Nhật để thành lập phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngay tại Nhật). Tận dụng những gì tại chỗ đang có để gia tăng tính linh động đáp ứng và rút ngắn thời gian, chính là các thành tố quan trọng bổ khuyết cho năng lực cạnh tranh.

4) Concentration: tập trung vào thị trường trọng điểm, không ôm đồm, tuân theo chiến lược phát triển tiếp thị khu trú. Điển hình là công ty Warner-Lambert tập trung vào chỉ thị trường Tokyo cho mặt hàng kẹo thảo dược dù tài lực công ty hoàn toàn có thể đầu tư mở rộng ra thị trường toàn Nhật, do nhận biết thấu đáo về sự khó tính và đòi hỏi cao của người Nhật, mà sự thành công ở Tokyo nếu đạt được sẽ gây tác động từ đồ dần dà về tiếng vang tỏa lan đến các địa phương khác.

5) Culture: văn hóa. Tuyệt đại đa số giới trẻ trong thế giới kinh doanh Việt Nam và các chương trình kỹ năng mềm ở Việt Nam hay nhơi đi nhơi lại rằng “văn hóa” trong thế giới kinh doanh đồng nghĩa với “văn hóa công ty”, một thứ chỉ dính dang đến họ, trong nội bộ công ty họ, và thường thì chỉ dẫn đến các thất bại qua minh chứng của hiện trạng nhân lực liên tục “nhảy loi choi” bỏ việc để đầu quân cho công ty khác. “Văn hóa” của chữ C của từ Culture ở mục này của Hideo Nakajima là để doanh nghiệp nhập gia tùy tục về văn hóa thành công vào Nhật Bản, theo hướng mà tất cả các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế đều có nghiên cứu về – đó là Confucianism tức về sự thống soái của văn hóa Á Đông (Khổng Học) mà tất cả các công ty Âu Mỹ bắt buộc phải quán triệt để tuân theo nếu muốn thành công tại Đông Á mà Nhật Bản là một thị trường trong ấy. Culture, do đó, có nội hàm rằng nếu như khoản tiền chiết khấu và tiền lì xì chúc mừng hoặc tiền chia buồn được người Á Đông quan niệm là để bày tỏ lòng thành mong muốn tạo nên và duy trì tình cảm gắn bó dài lâu, thì các công ty Âu Mỹ đừng lấy làm lạ nếu hàng hóa của họ không xuất hiện trên các kệ hàng các cửa hàng bán lẻ chỉ vì họ đã không tuân theo “truyền thống văn hóa” hoặc phản ứng chống cái “truyền thống văn hóa” ấy, luôn mồm cho nó là tiêu cực. Cần nhớ là “truyền thống văn hóa” ấy là công khai, và số tiền luôn là rất nhỏ. Cũng cần nhớ là cái lệ ấy không là “truyền thống văn hóa” của Việt Nam, luôn bị Việt Nam quy là “vòi vỉnh”, “đòi hối lộ”, “đút lót”, đơn giản vì ở Việt Nam chưa bao giờ cái “vòi vỉnh/đòi hối lộ/đòi phải biết điều/đòi đút lót/đòi bôi trơn” ấy chấp nhận “số tiền luôn rất nhỏ”. Điểm C này của Culture sẽ được nói đến rõ hơn trong bài “The Seven C’s of Success” (7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công) Phiên Bản Hoàng Hữu Phước dành cho thị trường Việt Nam.

6) Conception: quán triệt. Phạm trù này không mang nội hàm của sự hiểu rõ thấu đao quán triệt chung chung về “nghị quyết” của công ty, mà là sự hiểu rõ thấu đáo về thực tế tại chỗ. Những công ty nước ngoài vào Nhật khó thể thành công nếu cho rằng công ty mẹ/tổng hành dinh ở nước của họ giữ vai trò quyết định như cái rốn của vũ trụ đối với mọi mệnh lệnh ban ra. Những quan điểm, quan niệm, kỳ vọng, mong muốn của công ty mẹ/tổng hành dinh các công ty đa quốc gia sẽ trở thành vật cản cho sự thành công của họ ở Nhật Bản. Nội hàm quán triệt của chữ C trong từ Conception, do đó, là nhập gia tùy tục đối với phạm vi chính sách, chủ trương, hoạch định.

7) Communication: truyền đạt thông tin thông suốt. Tương tự, communication không như tuyệt đại đa số giới trẻ Việt Nam thường hiểu như tính thông suốt đầy đủ nhanh chóng kịp thời của công tác thông tin giữa văn phòng chi nhánh với công ty mẹ/tổng hành dinh ở nước ngoài. Communication theo Hideo Nakajima mang nội hàm rằng các truyền đạt thông tin giữa công ty mẹ/tổng hành dinh ở nước ngoài hay lãnh đạo chi nhánh của họ tại Nhật Bản phải có tính đến sự thông hiểu nắm bắt rõ nhất tác phong làm việc của người Nhật.

Tóm lại, các luận điểm nhận định mang tính lời khuyên của Hideo Nakajima đều tập trung vào một cốt lõi duy nhất mà Hoàng Hữu Phước tạm đúc kết ngắn gọn là: quý vị hải ngoại nếu muốn kinh doanh thành công ở Nhật Bản nhất thiết phải cúi gập người chào theo phong cách phong thái Nhật, vì đó là phong cách phong thái đã và đang đưa Nhât Bản thành cường quốc. Đó là cách những người nước ngoài thành công muốn thành công tại Nhật Bản, đất nước của những người Nhật thành công.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Sáng Tạo Invention, Innovation hay Creativity?: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2017/06/04/sang-tao-thang-tien-si-ta-lon/  04-6-2017

The Seven C’s of Success” (7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công) Phiên Bản Của Tom Morris https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2020/05/15/7-chu-c-cua-thanh-cong-the-7-cs-of-success-phien-ban-tom-morris/  15-5-2020

The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Tom Morris

Hoàng Hữu Phước, MIB

15-5-2020

Bài này là bài đầu tiên của chuỗi 3 bài cùng tựa đề 7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công (The 7 C’s of Success) gồm

Phiên bản của Tom Morris như lời khuyên chủ quan của một nhà biện thuyết về “kỹ năng mềm” trên bình diện cá nhân chung chung,

Phiên bản của Hideo Nakajama như nhận định khách quan của một nhà nghiên cứu trên bình diện doanh chủ nước ngoài thành công tại Nhật Bản, và

Phiên bản của Hoàng Hữu Phước như tiết lộ bí kíp của bản thân người đã thực sự dề ra sách lược và tự áp dụng vào thực tế quản trị của bản thân tại doanh nghiệp nước ngoài nên nội dung tư vấn thiên về bình diện cá nhân doanh chủ nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Năm 2017 khi đọc nội dung “The Seven C’s of Success” (7 Chữ C Dẫn Đến Thành Công) của Tom Morris, tôi đã phá ra cười ha hả.

Tôi mà đọc cái gì dị hợm, thấp lè tè, thì tôi lẵng lặng vất nó vào sọt rác.

Tôi mà đọc cái gì dị hợm, thấp lè tè, nhưng được thiên hạ xúm xít ngợi khen như thánh thư, thì tôi bật cười ha hả – nghĩa là tôi chỉ bật cười ha hả khi thấy sự ngây thơ dễ dãi của đám đông chứ không cười bản thân cái dị hợm thấp lè tè của một tác giả bất kỳ dù đó là đại nhân hay tiểu nhân, vĩ nhân hay tiện nhân, vĩ nhân hay đầu nhân.

The Seven C’s of Success” của Tom Morris – mà tôi cho rằng chỉ có giá trị tham khảo cho cá nhân – gồm

1– a clear conception (sự quán triệt)

2– a strong confidence (một lòng tự tin mạnh mẽ)

3concentration (sự tập trung)

4 consistent pursuit (sự theo đuổi nhất quán)

5– emotional commitment (một lòng tận tụy với doanh nghiệp)

6- good character (tính cách “thiên Khổng”, tức hội đủ các đức tính liêm chính, trung thực, can đảm, trung thành, dũng cảm, trách nhiệm, v.v.)

7capacity to enjoy (tính lạc quan)

Và trong 7 cái ở trên, tôi nhận ra 5 điều hoàn toàn sai về tiếng Anh mà tôi luôn rèn sinh viên của tôi đến nơi đến chốn để không phạm phải khi thi thố hùng biện tiếng Anh – trừ phi chủ động giăng bẫy đối phương bằng câu chữ:

– Lỗi bất cân xứng Wrong Parallelism: cái thứ 3,4,5,6, và 7 thiếu article

– Lỗi bất cân xứng Imbalance: cái thứ 3 và 4 tùy vào nỗ lực, trong khi cái 2,5,6, và 7 không cần nỗ lực vẫn có thể tự nhiên sở hữu tùy vào đạo đức gia giáo gia phong

– Lỗi bất cân xứng Wrong Parts of Speech: trong khi các C khác đều là danh từ mang ý chủ đạo thì cái C thứ 4 (Consistent) chỉ là tính từ mang tính phụ trợ bổ nghĩa.

– Lỗi bất cân xứng Non-C: cái thứ 4 không phải là từ bắt đầu bằng mẫu tự C vì từ chính là Pursuit còn từ consistent trong nhóm từ consistent pursuit chỉ là một tính từ bổ nghĩa cho pursuit. Như vậy cái gọi là “7 Chữ C” lẽ ra phải biến thành “6 Chữ C và 1 Chữ P” mới đúng.

– Lỗi xoàng xỉnh tầm thường Senseless Repetition: thiên hạ hay xưng tụng cái Confidence, cho rằng có nó sẽ thành công, trong khi Hoàng Hữu Phước hơn một phần tư thế kỷ qua luôn cho rằng “lòng tin” confidence hay “sự tự tin” chỉ có ý nghĩa quan trọng hạn hẹp nhất định chứ không mang tính công thức quyết định, vì rằng confidence khác nhau ở mỗi cá nhân khác nhau chỉ dẫn đến sự tàn hại nhau như để giành “ghế” mà phần thắng chỉ thuộc về một người nào đó “may mắn hơn” chứ không bao giờ nhờ “tự tin hơn”, hoặc có khi nó khiến người ta điên cuồng cực đoan trở thành chẳng hạn kẻ đeo bám quấy rối quấy rầy đối tượng trên đường chinh phục cái gọi là “tình yêu”. Đặc biệt, do người Việt đa số không hiểu là có sự tồn tại của “sự tự tin cao độ rằng nhất thiết phải bỏ cuộc thôi” mà chỉ có tư duy rằng “bỏ cuộc là thất bại, bỏ cuộc là không tự tin” nên bản tính giới trẻ ở Việt thiên cực đoan và những ca tụng confidence thường gây méo mó trong hình thành nhân cách giới trẻ người Việt. Do vậy, bất kỳ cái gì ngợi ca confidence đều nên bị loại ra khỏi các tham khảo hoặc khỏi các chương trình “kỹ năng mềm” ở các doanh nghiêp hay trường học chí ít là ở Việt Nam. Nỗ lực hoặc cố gắng mới là thành tố đáng được nói đến, với ghi chú cần thiết rằng chúng cũng y như confidence nghĩa là có vai trò quan trọng chứ cũng không quyết định thành công. Cái câu thường nghe như lời động viên mạnh mẽ và hiệu quả ở người Âu Mỹ như “Hãy nhìn anh. Em sẽ làm được mà! Look at me! You can do it!” chỉ cho thấy người được động viên sẽ làm được điều liều mạng như ném chất nổ vào miệng con mãng xà khổng lồ và thành công trong…phim Hollywood, chứ chỉ làm Hoàng Hữu Phước và tuyệt đại đa số người Việt trưởng thượng cười bò, vì rằng Việt Nam không có mãng xà khủng long, Việt Nam không có tự do sử dụng chất nổ, chỉ có người Việt Nam nào hèn hạ lắm mới “xui trẻ ăn cứt gà”, người Việt Nam chuộng cụ thể nên không liều mạng chỉ vì câu nói rẻ tiền “You can do it”, và người Việt Nam trưởng thượng có gia giáo thiên Khổng sẽ hy sinh cứu người chứ không như diễn viên điện ảnh Âu Mỹ vừa láu cá đùn đẩy sự đương đầu hiểm nguy cho người yếu thế như người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, chỉ bằng câu động viên “You can do it” vừa sẵn sàng liều thân lao vào biển lữa hay tòa nhà đang sụp hoặc miệng núi lửa phun trào phún thạch để cứu thú cưng.

Một khi các lời khuyên (a) không trên hệ thống tư duy vững chãi vững chắc vững vàng vững bền nên không tạo ra được sự vững dạ, và (b) không đáp ứng yêu cầu cao của sự thể hiện qua văn viết, thì tất nhiên tôi sẽ không dành thời gian để phân tích từng nội hàm một, mà chỉ xem như có một cơ hội để một giảng sư Anh Văn duy nhất của Việt Nam văn ôn võ luyện, và để một nhà biện thuyết về kỹ năng quản trị duy nhất của Việt Nam nêu lên dăm ba ý kiến mà mục đích duy nhất cũng chỉ là để văn ôn võ luyện mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Thay Đổi Dài Lâu

Hoàng Hữu Phước, MIB

12-5-2020

Covid-19 ập đến chỉ trong các tiên tri thấu thị chứ khoa học hiện đại dù của thời tỷ-chấm-không cũng không hề có bất kỳ thiết bị nào cung cấp được các dao động đồ mang tính cảnh báo phát ra từ tất cả các trạm quan trắc ở ngay trên Địa Cầu và ở bên trên Trái Đất.

Song, do Covid-19 khiến có những thay đổi chưa từng có tiền lệ ngay cả dù lịch sử loài người đã từng chứng kiến bao trận đại dịch mà sự kinh hoàng của chúng chỉ qua miêu tả trong các trang biên niên sử chứ toàn nhân loại chưa hề cùng nhau trải nghiệm cùng lúc những kinh hoàng ấy, người ta bắt đầu nói về những thay đổi bước ngoặc mang tính vĩnh viễn đối với các sinh hoạt của loài người.

Một điều rõ mười mươi là cuộc đời có những bước ngoặc, mà cứ mỗi lần “ngoặc” một cái thì dù theo một góc nhọn hay góc bù ở bao nhiêu độ đi chăng nữa thì theo xác xuất vẫn có lúc người ta quay về nơi chốn cũ, nghĩa là đổi thay để rồi trở lại lúc chưa có thay đổi, cứ như quần tây dài ống rộng thành quần ống thẳng suôn đuột  biến sang ống túm rồi thành quần ống loe để quay lại chu kỳ bắt đầu bằng quần ống rộng, v.v. Lòai người rồi sẽ quên năm 2020 hồi xưa với Covid-19. Khoa học rồi sẽ tiến bộ vượt bậc để các loại vaccine được chế tạo trong dăm ba tuần theo quy trình của OHO (phát âm ô-hô) tức của cái siêu tổ chức quốc tế về sức khỏe toàn cầu (Octagon Health Organization tức…Bát Giác Đài mô phỏng kiến trúc Ngũ Giác Đài) thay thế cái tổ chức vô dụng WHO (phát âm hù/hú/hủ/hụ/hu) từ năm 2021. Tất cả khiến loài người chủ quan, tự tin, và đến khi trận đại dịch năm 2222 ập đến do một thứ virus tổ cha mà một giống dân độc ác nọ dày công vào chốn rừng thiêng nước độc trích xuất từ phân khủng long tuyệt chủng về nghiên cứu rồi để sổng chuồng, loài người bắt đầu nhốn nháo dày xéo nhau di tản lên Mặt Trăng thay vì giãn cách xã hội chờ vaccine.

Đã có nhiều bài viết trên thế giới về những thay đổi thời kỳ Hậu Covid-19.

Đã có nhiều bài viết tại Việt Nam về những thay đổi thời kỳ Hậu Covid-19.

Hoàng Hữu Phước tôi đây cũng xin khép nép rụt rè bẽn lẽn thẹn thùng đỏ bừng đôi gò má nêu ra những thay đổi dài lâu tại Việt Nam, bảo đảm không “đụng hàng” với bất kỳ tác giả nào khác, như sau:

1) Các du học sinh Việt Nam từ nay sẽ (a) chăm chỉ học hành ở hải ngoại, không tích cực tham gia bầy đàn học đòi nhai bã nhân quyền/say mê dân chủ/đắm đuối tự do ngôn luận/nghiện biểu tình, và (b) không dám bỏ quốc tịch Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để còn có nẽo quay về;  

2) Các người gốc Việt là công dân hải ngoại lỡ tích cực tham gia bầy đàn học đòi nhai bã nhân quyền/say mê dân chủ/đắm đuối tự do ngôn luận/nghiện biểu tình, sẽ bắt đầu cuộc sống mới lánh xa các nghiện ngập đó để không bị Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi vào sổ bìa đen phong tỏa đường về khi hải ngoại tỏa phong đường sá;

3) Các người gốc Việt là công dân hải ngoại lỡ hăng tiết vịt tung tin xạo về tình hình Covid-19 ở Việt Nam sẽ tạm ngưng sủa bậy cắn càn trong khoảng chục năm, chờ cho đến khi các độc giả người gốc Việt là công dân hải ngoại ngây thơ khờ dại lú lẩn quên phéng tình tiết mùa đại dịch Covid-19 mới khởi sự tung tin vịt tiếp để chống phá Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

4) Các phụ huynh học sinh từ nay khi dự các buổi chào hàng của các công ty tiếp thị du học sẽ đòi phải có thông tin chi tiết có-thể-kiểm-chứng-được về bảo hiểm y tế/bảo hiểm dịch bệnh và chi phí liên quan mà tất cả phải được ghi rõ bằng văn bản trong các hợp đồng được soạn bằng hai thứ tiếng với điều khoản rằng các tranh chấp bất kỳ được giải quyết tại cơ quan tố tụng/trọng tài ở Việt Nam mà nội dung bản tiếng Việt là có giá trị duy nhất (bản tiếng Anh chỉ sẽ có giá trị nếu nội dung có sự tư vấn ê đít tức edit của Hoàng Hữu Phước);

5) Các phụ huynh học sinh từ nay khi muốn cho con em đi du học sẽ hoặc (a) cân nhắc nghe lời khuyên cũ xì cách nay 30 năm của Hoàng Hữu Phước rằng hãy chỉ nên cho con em đi du học sau khi chúng đã học xong đại học ở Việt Nam tức đã trưởng thành và “học được”, hoặc (b) cứ cho con em du học khi chưa học xong bậc trung học nhưng có thân nhân sinh sống ở hải ngoại nơi con em sẽ đến du học và thân nhân ấy đồng ý cưu mang các cháu ấy khi các cháu sang du học để “trẻ em” không bị bơ vơ nơi đất khách quê người chịu cảnh bị kỳ thị và đối mặt với hiểm nguy khi hải ngoại có biến động như bất ổn xã hội hay dịch bệnh;

6) Chính phủ Việt Nam từ nay sẽ cứng rắn hơn và nhanh chóng hơn, chủ động hơn khi có biến động xã hội như dịch bệnh, trước kinh nghiệm vừa qua rằng WHO đã cho ra lời khuyên sai, cảnh báo chậm, và Nhà Nước Việt Nam cùng các Nhà Nước khác trên thế giới gánh chịu hậu quả của sự nghe theo các lời khuyên ấy (cần nhớ là cách nay 30 năm Hoàng Hữu Phước từng cảnh báo hãy đề phòng WHO và đã nhắc nhở sự cố năm 1985 tức 10 năm sau giải phóng rằng Việt Nam đã phải công bố trên báo Sài Gòn Giải Phóng khẩn cấp thu hồi tiêu hủy trên toàn quốc thuốc ngừa thai do WHO viện trợ “nhân đạo” cho Việt Nam vì WHO sau đó phát hiện  thuốc ấy gây ung thư cho phụ nữ;

7) Rất đông thân hữu của Hoàng Hữu Phước cho ông ta biết đã hình thành nơi họ phản ứng tự nhiên (a) muốn lánh xa với sự e sợ và xem thường những ai họ gặp trong thang máy, tại siêu thị, trên xe hay máy bay, mà không đeo khẩu trang; (b) thấy thương hại những người nước ngoài nào vẫn còn dị ứng với việc đeo khẩu trang và biện luận linh tinh lý do họ khỏe nên không đeo khẩu trang; và (c) thấy ngạc nhiên không hiểu sao nhiều người Việt chạy xe hai bánh chưa đến cửa đã vội cởi bỏ helmet từ xa và vừa xóa giãn cách là đã cởi bỏ khẩu trang;

8) Các vận động viên/cầu thủ chuyên nghiệp thể thao sẽ phải dần làm quen với việc bớt la cà những nơi ăn nhậu giải trí đông người vì nếu để dính Covid-19 thì dù được chữa khỏi, việc lá phổi bị tổn thương không-bao-giờ-trở-về-nguyên-trạng sẽ khó cho phép họ tiếp tục hái ra tiền từ đôi chân vàng mà tốc độ của nó sẽ không thể dũng mãnh như khi lá phổi chưa bị tổn hại;

9) Việc thực hiện các chuyến du lịch trong nước hay ngoài nước sẽ không còn với tâm thế vô tư như trước Covid-19;

10) Vấn đề vệ sinh cá nhân được xem trọng và biến thành cụ thể bằng hành động nơi trẻ em Việt; và

11) Người Việt biết yêu quý công việc của mình hơn, khiến (a) tư tưởng “việc làm ổn định” vốn là kiểu tư duy truyền thống thiếu-vươn-lên của đa số người Việt từ xưa cho đến năm 2000 thì nay lại có cơ hội quay lại trở thành tâm lý chủ đạo, nên (b) khuynh hướng “đứng núi này trong núi nọ” mà Âu Mỹ gọi là “nhảy loi choi” tức thay đổi việc liên tục sẽ không còn phổ biến, mà thay vào đó là (c) sự cố gắng định vị chính mình nơi đang làm việc sao cho bản thân trở thành thứ “tài sản khó thể thay thế được” của doanh nghiệp để có thể trụ được nếu có biến động xã hội phát bùng tương tự dẫn đến việc số đông mất việc do doanh nghiệp phá sản, và tất nhiên (d) đối với số người vẫn còn mơ “khởi nghiệp Entrepreneurship hay Intrapreneurship” thì từ nay những biến động xã hội như dịch bệnh sẽ không vắng mặt trong các BCP/BCM/EPR/DRP hoạch định ứng phó tiên liệu cho sự thành hay bại cho đại cuộc “khởi nghiệp” của họ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Khởi Nghiệp Entrepreneurship hay Intrapreneurship 04-5-2016

Thiếu Cái Này, Lãnh Đạo ở Việt Nam Chỉ Là Tay Mơ  26-02-2020

Khắc Hưng và Ghen Cô Vy

Hoàng Hữu Phước, MIB

09-5-2020

Tôi thấy cần nhắc lại một chi tiết tôi hay lập đi lập lại trên blog này và blog khác để chứng minh đặc điểm nhất quán nơi tôi đối với hành trạng tư duy của chính mình mà đặc điểm nhất quán luôn được người Âu Mỹ đánh giá cao như bản lĩnh từ những cộng thêm cộng vào của tâm huyết và chân lý, rằng tôi không cảm nhận được cái hay của nhạc Việt – trừ bản quốc ca và vài bài hát của Lưu Hữu Phước trong đó có bản “quốc ca” của Việt Nam Cộng Hòa. Cái gọi là “Nhạc Trịnh” tôi chỉ xem như một thể loại không bao giờ phù hợp với sở thích thưởng thức âm nhạc của tôi. Còn cái gọi là “Nhạc Bolero” tôi xem như một thứ “cà-rem” cục lớn cắt ra khối vuông nhỏ cắm que tre hay món “đá nhận” gồm nước đá bào nén chan xi-rô dâu đỏ lòm mà tôi mua với giá “năm cắc” tiền xu Ngô Đình Diệm một cây qua hàng rào trường tiểu học Phan Đình Phùng chứ không bao giờ thấy có mặt tại các nhà hàng 5 sao tôi từng đến trên thế giới này mà các công ty tôi phục vụ phải chi trả bằng tiền giấy từ Giọt Oa-sinh-tơn 1 “đô” cho đến Benjamin Franklin 100 “đô” qua thẻ nhựa Visa/Mastercard. Cần nói rõ rằng không phải tôi “chê” nhạc Việt vì tôi cũng nào có xem mấy thứ như nhạc Rap hay nhạc Jazz hay ho quái gì đâu. Ở đây tôi chỉ muốn nói đơn giản rằng tôi chỉ thích nhạc “đồng quê Mỹ” Country Music và “nhạc Tây” kể cả “dân ca Tây” folksong. Tất nhiên, những gì tôi không thích không có nghĩa chúng thấp kém thấp hèn thấp chủm, mà có khi nó cao quá xá nên tôi với tay không tới. Tôi là người khiêm tốn khiêm cung khiêm nhường danh tiếng mờ!

Trước khi vào nội dung viết về Ghen Cô VyKhắc Hưng, tôi xin nêu những vấn đề liên quan đến âm nhạc mà đại đa số bạn trẻ người Việt chưa hề biết hay nghe nói đến như sau:

1) Âm nhạc là để “nghe” âm thanh của nhạc cụ trỗi lên theo tiết tấu một khúc nhạc. Chốn cung đình và nơi hý viện dành cho giới thượng lưu quý tộc chủ yếu để nghe nhạc hòa tấu.

2) Chốn dân dã bình dân phát triển một thứ âm nhạc mà lời ca là chính chứ nhạc cụ thì có giới hạn, không tinh tế, chẳng cầu kỳ. Vì vậy, có “dân ca” chứ không có “dân nhạc”.

3) Do “dân” luôn đông hơn “quan” nên “dân ca” lan tỏa và được biết đến rộng hơn.

4) Âu Mỹ không từ chương nên các tiết học âm nhạc trong hệ thống giáo dục của họ giúp học sinh biết sử dụng nhạc cụ mà cá nhân mỗi học sinh thực sự quan tâm, biết đàn hát khi sinh hoạt tập thể, biết sáng tác hình thành ban nhạc từ khi còn ở trung học, và trở thành lực lượng tiềm tàng cho những ban nhạc lớn, những ca sĩ lừng danh thế giới biểu diễn những tác phẩm riêng của chính họ.

5) Việt Nam luôn “từ chương” nên nếu Đảng cử người du học để có bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ để hoặc bỏ đi luôn hoặc về nước làm lãnh đạo chứ không để thực hành thực hiện tay nghề đã học, thì các tiết học âm nhạc trong hệ thống giáo dục Việt Nam cũng chỉ để học sinh nhận diện các nốt nhạc và trường độ các nốt nhạc. Chấm hết. Nếu có gì thêm thì chỉ là học hát “dân ca” hoặc học sử dụng một nhạc cụ cổ truyền mang tính cá biệt tự phát vĩnh viễn không bao giờ bùng phát. Chấm hết.

6) Do Việt Nam như thế nên (a) các nhạc sĩ dù có tài như Trịnh Công Sơn hoặc không có tài như Trịnh Công Sơn thì vẫn ngẫu hứng sáng tác nhưng không sống bằng nghề biểu diễn các tác phẩm của mình để tự làm tác phẩm của minh vang danh mà phải trăm sự cậy nhờ vào lực lượng sống-khỏe ở phần b, (b) các ca sĩ không biết sử dụng nhạc cụ và không sáng tác gì thì sống khỏe bằng nghề hát những tác phẩm của các nhạc sĩ không-hát-được, (c) các nhạc sĩ không-sáng-tác-nhạc và không hát ca được thì sống bằng nghề nhạc công, (d) sự phân công quá đỗi rạch ròi như vậy khiến không thể có songwriter singer ca sĩ sáng tác nhạc, mà (e) không có songwriter singer thì phải vầy đoàn nhảy múa bạo theo nhạc sống động âm hưởng tiết tấu Tây đến gầy xọp cả người ốm nhom ốm nhách như các ban nhạc ngôi sao K-Pop của Làn Sóng Hàn, chứ (f) không có gì hết thì cách chi có cái tiền đề nào để “âm nhạc” Việt Nam vang danh thế giới.

7) Cả hai thứ gồm âm nhạcca nhạc (tức nhạc có lời ca) đều có chữ “nhạc” làm nhân tố chính, chủ đạo, quyết định. Do đó, “nhạc” phải hay tuyệt, còn lời thì sao cũng được, ngày ngô quái gở như của Boney-M cũng được, sai chính tả văn phạm tiếng Anh như của The Beatles cũng được, không phải tiếng Anh như của K-Pop cũng được, có sao đâu, vì “nhạc” là chính mà! Âm nhạc trỗi lên là tim lòng cuốn hút theo còn trí tưởng bắt đầu làm việc. Vì người Việt không nghe nhạc mà nghe “lời ca tiếng hát” nên đa số người Việt không thích dự nghe nhạc độc tấu, nhạc hòa tấu, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng. Vì muốn “hiểu nhạc” bằng “lời ca tiếng hát” nên người Việt xét nét ngôn từ ngôn phong bài hát để biết bài hát nói về cái gì, cụ thể ra sao. Vì người nghe nhạc Việt như thế nên các nhạc sĩ sáng tác Việt phải cố làm sao cho ngôn ngữ hát ca phải trí tuệ ra sao, triết lý thế nào, và cứ thế mà âm nhạc trở thành thứ yếu, không thể có chất lượng cao, vì nội dung chỉ do lời ca tức ca từ chuyển tải chứ không do âm nhạc truyền lan. Do tại Việt Nam âm nhạc không mang chức năng truyền lan cảm xúc, không ai màng trau chuốt âm nhạc. Và âm nhạc Việt Nam không thể là đối tượng cuốn hút thê giới Âu Mỹ là nơi người ta sẽ quan tâm đến âm nhạc chất lượng cao của Việt Nam – nếu có – chứ không đến nội dung lời ca tiếng Việt muốn nói lên cái gì.

8) Xe xích lô đạp ba bánh là sản phẩm Việt Nam. Xe ô-tô là sản phẩm Âu Mỹ. Ô-tô của Việt Nam bắt buộc phải y như ô-tô Âu Mỹ. Ô-tô Việt Nam không thể Việt Nam Hóa Vietnamize thành kiểu xe có 5 bánh, không có cửa hai bên mà phải leo qua kính chắn gió chui vào, không có túi khí tự động mà có sẵn gối ôm, có giá gác điếu cày, không có mui xe mà có cây cột để xòe tán dù che mưa nắng. Muốn xuất khẩu ô-tô sang thế giới Tây Phương (không phải chỉ ở phía Tây), Việt Nam phải cho ra các sản phẩm ô-tô mà Âu Mỹ quen thuộc nhận ra đúng là thứ họ gắn bó với tư thế bậc thầy và tự hào phát triển. Nhạc ta là sản phẩm nhạc cổ hay cổ nhạc của Việt Nam. Nhạc Tây là sản phẩm Âu Mỹ. Tân nhạc Việt Nam có sử dụng các nhạc cụ tân kỳ Âu Mỹ để thể hiện, biểu diễn, ghi âm, sản xuất, nên nếu muốn xuất khẩu tân nhạc Việt Nam phải theo các bài bản mà người Âu Mỹ quen thuộc và là bậc thầy. Đối với họ, âm nhạc quyết định tất cả, chứ không phải là ca từ của bài hát. Âm nhạc ấy phải hoặc réo rắt du dương làm mọi người xao động xúc động rung động, hoặc sống động sinh động náo động khiến mọi người cử động di động. Bản thân “âm nhạc” phải gây ra được hai loại tác động mang tính hiệu ứng này, chứ không phải “ca nhạc” vì người nghe nhạc rung động hay náo động do tiếng nhạc đang cuốn lôi cảm thụ chứ không vì tiếng hát đang nói về cái gì và bằng tiếng nói của nước nào.

Từ những nhận định trên, hơn 30 năm qua, tôi thường hay nêu lên qua lời nói lúc mạn đàm phiếm luận hoặc lời viết trên các blog rằng tôi chỉ nghe nhạc Tây bất luận là nhạc Tây ấy có lời ca thuộc tiếng của bất kỳ nước nào và bất kể tôi có hiểu tiếng nói của lời ca hay không, nghĩa là bất kể lời ca có là tiếng Tàu hay tiếng Thổ, tiếng Hàn tiếng Nga, vì các lẽ rằng miễn sao đó là những bản nhạc (a) có âm nhạc thượng đẳng làm bản thân tôi bị cuốn hút hoặc ngất ngây rung động hoặc phấn khích sinh động, và (b) tôi có thể huýt sáo theo từ tiềm thức mà tiếng huýt sáo vẫn khiến tôi hoặc ngất ngây rung động hoặc phấn khích sinh động, nghĩa là (c) lời ca chẳng là gì cả nên một bản ghi âm tiếng đàn độc tấu của nữ vĩ cầm thủ Jo A Ram đối với bản The House of the Rising Sun hoặc tiếng độc tấu kèn môi dân tộc Nam Mỹ của Leo Royas hay màn độc tấu violon của Cristina Kiseleff hay màn hợp tấu của ban nhạc El Dorado Orchestra cho cùng một bản El Condor Pasa thì thiên hạ vẫn ngất ngây như tôi mà không cần phải có lời ca của bất kỳ ca sĩ nào cũng như không cần hiểu nội dung tiếng Anh của các ca từ của các lời hát của bản ghi âm “ca khúc” The House of the Rising Sun El Condor Pasa. Tôi cũng không nhớ lời ca hai bản này dù tất cả các học trò của tôi từ năm 1980 đều đã được nghe tôi hát chỉ mỗi ba bài gồm The House of the Rising Sun, El Condor PasaLet It Be.

Tuyệt đại đa số các ca khúc tiếng Việt hiện nay thì (a) không bất kỳ bản nào có âm nhạc thượng đẳng để “đi vào lòng người” để người chủ của cái lòng ấy có thể chủ động huýt sáo từ tiềm thức để bổng bay theo tiếng nhạc, (b) các giọng ca thì như nhau chẳng hạn hễ là nữ ca sĩ thì phải luyện sao cho giọng phải ồ ồ ồm ồm khàn khàn đặc đặc sền sệt giống nhau đến phát ngán, còn (c) các ca từ thì phải cố sao cho sâu sắc mà nếu chêm tiếng Anh thì chỉ lẩn quẩn quanh mấy từ như bế-bi baby hoặc trái tim tan vỡ broken heart hoặc nhớ em miss you yêu em love you rồi rú lên ố ô hay dé de đến phát chán.

Khi Ghen Cô Vy xuất hiện, tôi chớ hiểu và cũng chẳng cần truy tìm xuất xứ để hiểu Ghen có nghĩa là gì, trong khi Cô Vy thì tôi cho rằng ắt dính dáng đến Covid-19. Sau khi nghe Ghen Cô Vy trong thời sự tivi, tôi gởi Viber ngay cho mấy đứa em, hỏi chúng có nghe chưa, rồi phán rằng ắt Ghen Cô Vy là do ai đó viết lời Việt cho một bài ca nào đó của nước ngoài, vì tiết tấu sinh động như thế nằm ngoài tầm tay các nhạc sĩ Việt. Do tôi có khả năng mỗi khi nghe một bản hát tiếng Việt mà thấy hay sẽ lập tức phán đó là đạo nhạc nước ngoài hoặc viết lời Việt cho nhạc nước ngoài mà sau đó các em tôi phát hiện sự thật đúng y lời tôi phán, nên tôi đã nói thể về Ghen Cô Vy. Song, mới tức thì đây tôi tình cờ thấy TuoiTreOnline có bài phóng vấn một người gọi là nhạc sĩ Khắc Hưng được cho là tác giả của Ghen Cô Vy. Điều ấn tượng nhất đối với tôi là nhân vật Khắc Hưng ấy nói “Nhạc của tôi không khác gì nhạc tiếng Anh” khi trả lời câu hỏi có đoạn “Ghen Cô Vy được quốc tế chú ý trước hết là ở giai điệu rất Tây của bài hát”.

Người được gọi là nhạc sĩ Khắc Hưng còn cho biết “tôi lớn lên cùng âm nhạc nước ngoài”.

Thật tuyệt diệu. Tôi vội chụp màn hình các lời nói ấy để gởi Viber cho “phe” của tôi để vác mặt lên Trời rằng “thấy chưa, anh đã nói mà, âm nhạc không có giai điệu Tây thì còn khuya mới tung hoành được ở Trời Tây.”

Người được gọi là nhạc sĩ Khắc Hưng “lớn lên cùng âm nhạc nước ngoài”, còn tôi cũng lớn lên cùng âm nhạc nước ngoài. Nhưng Khắc Hưng mưu sinh với và bằng âm nhạc nước ngoài còn tôi chỉ nghe nhạc nước ngoài trên bước đường mưu sinh. Đó là điểm giống nhau và khác nhau về cơ bản.

Tất nhiên, tôi đã chưa và sẽ không tìm nghe các bản nhạc nào khác của nhạc sĩ Khắc Hưng trừ phi thời sự tivi Việt Nam lại giới thiệu và phát thanh một ca khúc nào đó của Khắc Hưng vừa danh vang thế giới. Và tất nhiên, nhạc sĩ Khắc Hưng đã chưa và sẽ không tìm đọc các bài viết của tôi về âm nhạc trừ phi có fan nào đó của Khắc Hưng đa sự sao chụp gởi Khắc Hưng.

Song, nếu tôi tự hào nhờ bài viết của tôi giễu cợt nhạo báng những ca sĩ nào khi trình diễn mà bàn tay cầm micro cứ buông ra chụp lại một cách quái đản và ngu xuẩn (vì vừa chẳng dính dáng gì đến tiết tấu của nhạc và cũng chẳng dính dáng gì đến ý “nói” của ca từ, vừa làm khán giả phân tâm lo nhìn vào bàn tay bị co giật liên hồi thay vì lẽ ra vào gương mặt kiều diễm ắt đang diễn đạt sự oằn oại rên siết nội tâm đớn đau vô hạn của ca từ của một bản bố lề rô) mà hai năm nay khán giả tivi không phải phá ra cười khi thưởng thức ca nhạc (vì nay thì hầu như chả ai còn bị giật gân tay nữa), thì tôi cũng mong giá như mà Khắc Hưng đừng nên nói “Những bài hát tôi sáng tác nếu được thay lời tiếng Anh thì sẽ nghe không khác gì một bài nhạc tiếng Anh cả”, vì như bài viết này đã nhận định thì chỉ cần sáng tác nhạc thật Tây để thật hay là đã giúp sáng tác ấy vang danh, tạo tiền đề cho sự chinh phục thế giới âm nhạc của một songwriter-singer, nghĩa là Khắc Hưng một khi đang ở trình độ “lớn lên cùng âm nhạc nước ngoài” và sáng tác được ca khúc có “giai điệu rất Tây” thì cái Khắc Hưng cần là luyện thanh nhạc để trình bày ca khúc của chính mình. Tất cả các ca sĩ Tây đều như thế cả và các fan của họ ái mộ họ vì họ tài năng như thế.

Ca khúc The Ballad of Ho Chi Minh của songwriter-singer người Anh Ewan MacColl sáng tác và trình diễn là một kiệt tác, được nhạc sĩ-ca sĩ các nước biến thể thành các phiên bản tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, v,v, biến Hồ Chí Minh trở thành nhân vật chính trị của một dân tộc được phần lớn nhân loại tôn vinh bằng âm nhạc duy nhất trên toàn thế giới.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\viber_image_2020-05-09_15-09-21.jpg

Ca khúc The Ballad of Ho Chi Minh là một kiệt tác vì có âm nhạc thượng đẳng xuất sắc. Âm nhạc của ca khúc The Ballad of Ho Chi Minh hấp dẫn người yêu nhạc đến độ phát sinh nhu cầu phải có phiên bản tiếng nước họ để họ được ca hát thuận tiện, bất kể họ có đã biết về nhân vật Hồ Chí Minh hay không. Và khi được ca hát phiên bản tiếng nước họ của một bản nhạc xuất sắc, họ biết thêm về một nhân vật tên Hồ Chí Minh và đất nước cùng đại nghĩa của ông ấy mà điều kiện thông tin liên lạc chưa tân tiến đã không thể cho họ biết rõ hơn về nhân vật này.

Song, phiên bản tiếng Việt của The Ballad of Ho Chi Minh là một sự thất bại. Trong khi các phiên bản tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Điển là sự thành công về mặt âm nhạc đối với âm nhạc gốc của ca khúc tiếng Anh The Ballad of Ho Chi Minh, mà ngay cả phiên bản tiếng Nhật cũng cố gắng gần đạt được, thì phiên bản tiếng Việt đã thất bại ở chính điểm tiết tấu nổi bật nhất của ca khúc. Đó là đoạn mà ngôn ngữ đa âm tiết của tiếng Anh và các ngôn ngữ tương đương tạo ra được khoảnh khắc vài giây dồn dập qua tiết tấu lời ca cứ như líu lo ồ ạt vũ bảo mà ngôn ngữ đơn âm tiết của tiếng Việt đã thất bại không lột tả được khiến khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt diệu của tiết tấu âm nhạc bản gốc bị biến thành hòa tan vào trường độ chung của cả bài hát thay vì là điểm nhấn quan trọng.

Do phiên bản tiếng Việt của The Ballad of Ho Chi Minh là một sự thất bại nên tất cả các ca sĩ Việt hát lời Việt đều thất bại so với các ca sĩ nước ngoài hát bản The Ballad of Ho Chi Minh phiên bản tiếng của nước họ, trong khi Khắc Hưng có năng lực về giai điệu tiết tấu âm nhạc “Tây”, sẽ tốt biết bao nếu Khắc Hưng quan tâm cho ra một phiên bản tiếng Việt khác cho kiệt tác The Ballad of Ho Chi Minh.

Nhà báo đã không đúng khi nói “cơ hội nhạc Việt tiếp cận thế giới vẫn còn thấp”.

Nhạc Việt không cần tiếp cận và không cần cố gắng tiếp cận chỉ bằng các biện pháp ngoại vi mà phải từ nội tại.

Các nhân lực ngành Y chỉ cần làm tốt xuất sắc vai trò nghiệp vụ của bản thân trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 ngay tại Việt Nam theo các biện pháp y học Tây Phương cùng sự nắm vững kỹ thuật y tế tối tân của y học hiện đại của thế giới văn minh là tự nhiên đương nhiên uy tín ngành Y của Việt Nam cùng uy tín của lãnh đạo chính trị Việt Nam được thế giới ngợi ca, tìm đến, viết về.

Các nhân lực ngành âm nhạc Việt Nam chỉ cần làm tốt xuất sắc vai trò nghiệp vụ của bản thân trong lĩnh vực âm nhạc ngay tại Việt Nam theo các kỹ thuật sáng tác chuyên nghiệp, kỹ thuật âm thanh nhạc cụ tối tân của thế giới văn minh, hiểu biết tường tận bản chất nhu cầu của người yêu nhạc Âu Mỹ chỉ quan tâm đến chất lượng “âm nhạc” chứ không màng đến nội dung lời ca, nhận biết nhu cầu kỳ lạ của giới trẻ Việt (khi tích cực nhảy múa khí thế thì hòa tan theo nhạc Tây sinh động nhưng khi thụ động ngồi nghe thì lại nghe nhạc Việt hoặc não nuột hoặc chả ra nhạc gì cả miễn sao do ca sĩ Việt mà mình là fan ái mộ hát chứ bản thân không thể huýt sáo theo điệu nhạc mà ca sĩ thần tượng đó ca hay không thể nghe lọt lổ tai bản độc tấu của cùng cái bản nhạc ấy), thì sẽ biết bản thân nên làm gì, nên hướng đến đối tượng nào hơn cả, để tự nhiên đương nhiên uy tín bản thân mình và âm nhạc của Việt Nam được thế giới khen ngợi, tìm đến, viết về.

Đừng để ý đến việc tác phẩm ca khúc của mình nên có lời ca được viết bằng tiếng nước nào, mà chỉ hãy quan tâm đến một việc duy nhất là tác phẩm ca khúc của mình phải có phần âm nhạc tuyệt hảo ra sao. Đã là âm nhạc mà phần nhạc không là phần chính ư? Chính vì sai lầm sai bậy luôn cho rằng lời ca mới quan trọng nhất mà nhạc Việt không thể nào vươn ra thế giới.

Không một bản nhạc nào của Việt Nam hay của những nhạc sĩ cách mạng Việt Nam đảng viên Cộng Sản Việt Nam đưa được tên tuổi Hồ Chí Minh vươn ra thế giới. Chỉ có bản The Ballad of Ho Chi Minh của songwriter-singer người Anh Ewan MacColl làm được kỳ tích này. Các cơ quan truyền thanh nước ngoài, các thanh niên nam nữ nước ngoài đã từng hừng hực khí thế hát về Hồ Chí Minh.

Tôi chưa từng xúc động về đất nước Việt Nam khi nghe nhạc Việt Nam, cho đến khi nghe ca khúc Bonjour Vietnam quá tuyệt diệu của Marc LavoineYvan Coriat dù vốn tiếng Pháp của một người có “sinh ngữ phụ” là tiếng Pháp như tôi từng viết văn làm thơ tiếng Pháp lớp 12 ở Sài Gòn nay đã rơi rụng sạch bách đâu đó theo giòng năm tháng đến độ chỉ còn trên chót lưỡi đầu môi vài câu như Giơ Tem (anh yêu em) và Mẹc Xi Bố Cu (cảm ơn rất nhiều) hoặc Ê Cút Tê Mê Dê Tú Di Ăng (này này mấy trò hãy lắng nghe lời Thầy đây). Âm nhạc phi biên giới là như vậy đấy.

Cảm ơn nhạc sĩ Khắc Hưng. Hy vọng nhạc sĩ sẽ thành công vượt bậc để tạo nên bước ngoặc giúp các nhạc sĩ trẻ noi theo để thế giới rồi sẽ có những celebrity đúng nghia là những songwriter-singer người Việt đẳng cấp toàn cầu.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Đạo Đức Công Vụ

Hoàng Hữu Phước, MIB

07-5-2020

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Screen Shot 05-06-20 at 07.28 PM.JPG

Dòng chạy “tít” (title) của Tuoi Tre Online ngày 03-5-2020 rằng “Từ Vụ Nâng Giá Mua Máy Xét Nghiệm Covid-19: Đạo Đức Công Vụ Xuống Cấp!” cho thấy sự “xuống cấp” của hoặc ngôn từ báo chí của Đảng hoặc đạo đức của Đảng hoặc cả hai.

Ngôn từ báo chí của Đảng “xuống cấp” vì đã không biết thế nào là “đạo đức công vụ”.

Đạo đức của Đảng “xuống cấp” vì những vụ “đạo đức công vụ xuống cấp” toàn là nơi con người do Đảng đào tạo tuyển chọn bố trí và bên trong các cơ quan công quyền của Đảng.

Để tránh tai tiếng cho báo chí của Đảng và tổn hại thanh danh của Đảng, tác giả bài viết này thay mặt tất cả các “lá mùa thu” (tức các đấng tinh hoa trí tuệ thực thụ đang mai danh ẩn tích kỹ chốn thâm sơn cùng cốc khiến Đảng không biết đang ở đâu để trai tịnh tắm gội tìm đến tận nơi thỉnh mời ra giúp nước cứu dân) xin phân tích và giảng giải sơ sài về “đạo đức công vụ” như dưới đây.

Nội hàm của “đạo đức công vụ” đã không được hiểu bởi tất cả các lãnh đạo Đảng và Chính Phủ, do cả Đảng và Chính Phủ cùng toàn bộ hệ thống luật pháp và học thuật Việt Nam chưa từng định nghĩa hoặc định nghĩa đúng về “đạo đức công vụ”.

Do không hiểu ý nghĩa của “đạo đức công vụ”, Đảng và Chính Phủ đã thất bại hoàn toàn trong giáo dục đảng viên, quan chức, công chức, viên chức.

Nội hàm duy nhất đúng của “đạo đức công vụ” phải bắt đầu từ đạo đức nghề nghiệp/đạo đức kinh doanh. Cần lưu ý là người Việt sính dùng từ đao to búa lớn nên hễ gặp business là dịch ngay thành kinh doanh nên mới có mấy cái tào lao như “quản trị kinh doanh” trong khi ngành học business administration chỉ để cung cấp các kiến thức tổng hợp cơ bản để một người có thể một mình chủ động quán xuyến công việc của chính mình dù đó là việc của một nhân viên cấp thấp, việc phụ trách một cây xăng (ở Mỹ), một dịch vụ, hay đảm trách một one-man company (tức doanh nghiệp gia đinh tư nhân do mình “khởi nghiệp”); hoặc như “ghế hạng thương gia” trong khi business class chỉ để đáp ứng nhu cầu riêng của người nào muốn có khoảng không gian rộng hơn (như một người mua luôn dãy ghế ba chỗ ngồi trên xe đò liên tỉnh thời Việt Nam Cộng Hòa vì bản thân mập ú trong khi xe đò thời ấy ăn gian cấu trúc mỗi ghế chỉ vừa cho một người gầy ốm) do không muốn gần gũi với đám đông ngột ngạt hoặc muốn ưu tiên lên máy bay và ưu tiên rời máy bay nên hoặc có khả năng đài thọ chi phí cao hơn hoặc bấm bụng chi thêm để được yên tĩnh nghỉ ngơi hay tập trung làm việc trong chuyến bay quá dài (long haul) mà tùy hãng hàng không có cực sang hay không cực sang mà “Business Class” là hạng trung (giữa hạng thường Economy Class và hạng cao cấp First Class, C Class, hay J Class) trong khi VietnamAirlines và rất nhiều hãng khác không thuộc đẳng cấp “cực sang” thì hoặc xem Business Class là hạng cao nhất của họ hoặc chế ra các tên gọi khác như President Class, Clase Premier, Signature Class, Capital Pavilion, Executive Class, Grand Class, hoặc Gold Business Class hay nổ là International Business Class, hoặc hằm-bà-lằng class mà không có cái nào dính dáng đến ý nghĩa của “thương gia” cả. Vì vậy, đạo đức kinh doanh, theo nhà từ vựng học lexicologist Hoàng Hữu Phước, chính là đạo đức nghề nghiệp tức đạo đức công vụ nếu cái nghề nghiệp ấy là tại công sở.

Đạo đức nghề nghiệp đã từng được giải thích rất nhiều lần bởi Hoàng Hữu Phước trên nhiều trang mạng cách nay rất nhiều năm. Tất cả các nhân sự người Việt làm việc tại các công ty đa quốc gia hay các công ty lớn của nước ngoài tất nhiên được yêu cầu phải nắm biết “đạo đức nghề nghiệp” cụ thể là gì qua các quy định nội bộ của các công ty ấy như được thể hiện chi tiết ở các bộ quy tắc gọi là Business Ethics hoặc Code of Ethics hoặc như Hoàng Hữu Phước khi soạn riêng bằng song ngữ Anh-Việt cho một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam đã đặt tên cho nó là  Code of Business Conduct and Ethics, v.v. Đó là nguyên tắc đầu tiên, xuyên suốt, và cao nhất của tính chuyên nghiệp, mà sự kém hiểu biết hoặc kém trí nhớ của nhân sự đối với “Code” hoặc sự thiếu vắng đáng ngạc nhiên và đáng xấu hổ của các “Code” ở các thực thể đang vỗ ngực tự hào gọi mình là “công ty nhớn” hay “tập đoàn” ở Việt Nam sẽ chỉ dẫn đến những hành vi/hành động “vô đạo đức” đối với người lao động, đối với giới chủ doanh nghiệp, đối với cổ đông, đối với khách hàng, đối với nhà cung ứng, đối với nhà tài trợ, đối với nhà cầm quyền, và đối với cộng đồng dân cư, v.v., và cái gọi là “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường” mà Việt Nam thường kêu gọi vinh danh hóa ra lại là phần nội hàm mang tính cơ bản nhất của các “Code” mà Việt Nam do thiếu vắng các “Code” này cứ phải gánh chịu hậu quả trầm kha về ô nhiễm môi trường và ô nhiễm “đạo đức công vụ”.

Đạo đức công vụ” là một thứ đạo đức nghề nghiệp đặc thù khi cái “nghề nghiệp” ấy liên quan đến khu vực hành chính công. Đã là “đạo đức nghề nghiệp” thì liên quan đến các nội hàm đương nhiên phải có bao gồm nhiều chục hạng mục mà dăm ba điều thấp nhất cơ bản nhất là (a) tinh thông tinh tường cao nhất về nghiệp vụ qua quá trình đào tạo kết quả cao nhất để phục vụ hiệu quả cao nhất, (b) tuân thủ cao nhất quy chế quy định của công ty/cơ quan mình đang công tác, (c) tuân thủ cao nhất luật pháp quốc gia có liên quan đến hoạt động của công ty/cơ quan mình đang công tác, mà tất cả chỉ để thấp nhất là phải (d) phục vụ khách hàng ở chất lượng cao nhất. Cái “đạo đức nghề nghiệp” ở khu vực hành chính công được mang danh “đạo đức công vụ” thì ắt phải cao cấp hơn rất nhiều lần do đối tượng phục vụ của hành chính công là người dân, mà người dân là những thực thể chủ lực được hiến định tạo nên nền tảng cho thể chế chính trị Dân Chủ demoracy của một nước Cộng Hòa republic đặc biệt khi thể chế ấy giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa socialist vinh diệu mà nội hàm lý tưởng nhất của nó là vì dân,

Đạo đức nghề nghiệpđạo đức công vụ đều chỉ liên quan đến “phục vụ khách hàng”.

Đạo đức nghề nghiệpđạo đức công vụ “xuống cấp” khi việc phục vụ khách hàng trở nên tồi tệ, không đạt yêu cầu quy định trong “Code”. Vài thí dụ chính xác của đạo đức công vụ “xuống cấp” là khi người dân đến văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Phường vào giờ làm việc hành chính thì không được phục vụ do lãnh đạo bận “họp giao ban”, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường là lãnh chúa, còn công chức/viên chức văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Phường là quần thần cúc cung phục vụ lãnh chúa. Đạo đức công vụ “đứng cấp” là khi lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường cùng tất cả các công chức/viên chức Ủy Ban Nhân Dân Phường là công bộc của dân, đội dân trên đầu. Đạo đức công vụ “lên cấp” là khi lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường cùng tất cả các công chức/viên chức Ủy Ban Nhân Dân Phường không đợi đến Covid-19 mới thân chinh đến tận nhà dân để giúp dân làm các thủ tục hành chính công.

Việc lãnh đạo Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Hải Quan, v.v., táy máy tiền bạc công quỹ hoặc nhận hối lộ/lại quả hoặc tham nhũng, v.v., là hành vi phạm pháp của bọn đạo tặc/tội phạm thiếu giáo dục thiên Khổng của cha mẹ nhưng thừa giáo dục cao cấp lý luận chính trị của Đảng phải bị xử tội theo pháp luật chứ không thuộc phạm trù “đạo đức công vụ” để thở than ngậm ngùi ngao ngán.

Việc lãnh đạo trường đại học công lập tụ tập nhậu nhẹt bù khú dẫn đến nghi án sát nhân là hành vi phạm pháp thời dịch bệnh của bọn thiếu giáo dục thiên Khổng của cha mẹ nhưng thừa giáo dục cao cấp lý luận chính trị của Đảng nên phải bị xử tội theo pháp luật chứ không thuộc phạm trù “đạo đức công vụ” để thở than ngậm ngùi ngán ngao.

Việc lãnh đạo tòa soạn của cơ quan báo chí lớn của Đảng cưỡng hiếp nữ thực tập sinh báo chí là hành vi phạm pháp của thằng thiếu giáo dục thiên Khổng của cha mẹ nhưng thừa giáo dục cao cấp lý luận chính trị của Đảng nên phải bị xử tội theo pháp luật chứ không thuộc phạm trù “đạo đức công vụ” để thở than ngậm ngùi ngao ngán.

Việc lãnh đạo các Xi Đi Xi (CDC) và các tỉnh hăm hở nâng giá thiết bị xét nghiệm Covid-19 là hành vi phạm pháp của bọn thiếu giáo dục thiên Khổng của cha mẹ nhưng thừa giáo dục cao cấp lý luận chính trị của Đảng nên phải bị xử tội theo pháp luật chứ không thuộc phạm trù “đạo đức công vụ” để thở than ngậm ngùi ngao ngán.

Việc một số chức sắc cấp cao chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhúng chàm gây ra các tầy huầy ở Thủ Thiêm và các trọng án kinh tế là hành vi phạm pháp của bọn thiếu giáo dục thiên Khổng của cha mẹ nhưng thừa giáo dục cao cấp lý luận chính trị của Đảng nên phải bị xử tội theo pháp luật chứ không thuộc phạm trù “đạo đức công vụ” để thở than ngậm ngùi ngao ngán.

Phục vụ người dân phải là những con người chứ không bởi những robot hay những con khỉ.

Con người phục vụ dân chỉ được hình thành từ giáo dục thiên Khổng của cha mẹ. Đảng không là cha mẹ.

Vì vậy, hãy đánh giá cao đạo đức gia phong tức là thứ đạo đức con người mà chỉ có cha mẹ đoan chính hay người bảo hộ có đạo đức mới dạy dỗ rèn luyện trẻ thơ nên người được. Những đứa trẻ như thế mới là nguồn cung cấp nhận lực thành những nhà giáo công chính đạo đức của tương lai. Đến phiên những nhà giáo công chính đạo đức gia giáo thiên Khổng ấy giúp rèn nên cho đời những nhân tố có đạo đức dị ứng với những nhúng chàm làm ô danh gia tộc, để Đảng có thể chọn lọc ra làm lực lượng kế thừa, giúp người dân có cơ hội có được sự phục vụ của những “công bộc” có đạo đức công vụ công chính liêm minh luôn biết chủ động lánh xa những nhúng chàm, nguyền rủa các nhũng lạm.

Đảng không bao giờ tạo ra được “con người”, và đừng bao giờ cố tạo ra “con người”. Đó là việc làm phản tự nhiên và do đó chỉ dẫn đến thảm họa nguồn nhân lực.

Chỉ có cha mẹ (hay người bảo hộ) đạo đức mới tạo ra được những “người con” đạo đức.

Chỉ những “người con” đạo đức mới có cơ hội tốt nhất để có thể thành “con người” đạo đức.

Chỉ những “con người” đạo đức mới có thể thành “người dân” xứng đáng được Đảng quan tâm chiêu dụ tuyển mộ làm “lực lượng kế thừa” về chính trị, mà chính trị là để phục vụ nhân dân chứ không để làm bố mẹ của nhân dân.

Chỉ có “lực lượng kế thừa” tinh túy tinh chọn như thế mới có thể trở thành những công bộc có thể có đạo đức công vụ để phục vụ người dân. Không thể tưởng tượng nổi việc Đảng chấp nhận tai tiếng khinh thường người dân khi không cần tuyển chọn “con người đạo đức” mà tùy tiện cung cấp các ngai vàng trong các cơ quan hành chính công quyền để “bọn khỉ vô đạo đức” ngự trị hành hạ người dân, táy máy ngân sách tích lũy từ tiền thuế của dân, để rồi cơ quan báo chí của Đảng thay vì giận dữ trước sự suy đồi đạo đức con người của Đảng thì chỉ biết thở than vớ vẩn về “đạo đức công vụ xuống cấp.”

Đạo đức công vụ xuống cấp” ư? Làm gì có chuyện tất cả các cơ quan hành chính công quyền ở Việt Nam đều có “code” để có “cấp” để mà xuống cơ chứ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Hậu Nguy Cơ

Hoàng Hữu Phước, MIB

05-5-2020

Ngày 02-5-2020: Hoàng Hữu Phước đăng bài Nguy Cơ để cảnh báo nguy cơ ngôn ngữ của kiểu ví von “biến nguy thành cơ” hoặc “trong cái nguy có sẵn cái cơ” hoặc “phát huy cái nguy thành cơ hội” hoặc “tìm thấy cơ hội trong cái nguy” hoặc vân vân và vân vân.

Ngày 05-5-2020: Twitter có đăng đoạn sau:

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Screen Shot 05-05-20 at 08.41 AM.JPG

Muốn biết tại sao câu nói bình thường ấy lại bị cho là “ghê sợ kinh sợ”, kính mời độc giả xem lại bài Nguy Cơ để biết cái nội hàm bịnh hoạn bịnh lý thác loạn thần kinh của kẻ nào cho rằng thảm họa kinh hoàng xảy đến cho cộng đồng là một cơ hội vàng, nhất là khi đó lại là câu nói của một chính trị gia đang lăm le tranh ghế tổng thống một siêu cường nguyên tử nhiệt hạch.

Tư vấn của nhà chính trị ngữ Hoàng Hữu Phước: nếu bạn là lãnh đạo chính trị Việt Nam hoặc lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, hãy

1) Đừng hùng hồn khí thế tuyên bố bằng lời nói hay chữ viết rằng “biến nguy thành cơ” hoặc “trong cái nguy có sẵn cái cơ” hoặc “phát huy cái nguy thành cơ hội” hoặc “tìm thấy cơ hội trong cái nguy” hoặc “tình hình nguy hiểm này của cộng đồng là dịp may rất lớn cho chúng ta” hoặc “dịch bệnh này là cơ hội lớn cho công ty chúng ta phát triển” hoặc “dịch bệnh này là cơ hội lớn cho công ty chúng ta bán hàng ế tồn kho với giá cao” vân vân và vân vân.

2) Hãy dùng nghệ thuật thượng đẳng của ngôn ngữ cử chỉ với động tác cau mày, khoanh tay trước ngực, bàn tay phải đặt ngón cái dưới càm và ngón trỏ đặt sát hướng lên dọc dài theo sống mũi, thở dài, đăm chiêu, nhẹ nhàng dùng ngôn ngữ lời nói nhắc nhở đội ngũ dưới trướng cố gắng vượt qua khó khăn rồi chặm rãi tuyên bố ra dáng như từ một nỗ lực tư duy chiến lược thâm thúy: “Tình hình khó khăn chung như vậy, tôi cho rằng để góp phần tự cứu mình và đồng thời góp phần cứu ngành hoạt động của mình, chúng ta nên tập trung vào những mặt này mặt này, hướng thêm đến thị trường này thị trường này, khai thác thêm mặt hàng này mặt hàng này, và trong giấy phép hoạt động của chúng ta còn lĩnh vực này lĩnh vực này chúng ta được phép hoạt động nhưng chưa hoạt động mà tình hình hiện nay lại rất cần đến sự cung ứng dồi dào các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu có liên quan đó…”

Lãnh đạo là người khi đường đi trước mặt bị sụp lún thành hố sâu muôn trượng sẽ tìm cách vượt khó bằng cách huy động nhân lực kiếm thu vật liệu để thắt bện dây chão hoặc thân cây để bắt ngang mà lần lượt bò sang.

Lãnh đạo không là người khi đường đi trước mặt bị sụp lún thành hố sâu muôn trượng thì bảo với thuộc hạ rằng đây là cơ hội bằng vàng để thi nhảy xa xem ai nhảy được từ bờ vực bên này sang bờ vực bên kia mà không rơi xuống vực.

Thảm họa tạo ra thử thách. Thử thách là để vượt qua. Thử thách luôn khiến người ta cau mày mím môi vã mồ hôi lo lắng lo âu lo sợ.

Thảm họa không bao giờ tạo ra cơ hội cho người-sống mà cho kền kền diều hâu quà quạ và linh cẩu. Cơ hội luôn khiến người ta có ánh mắt rạng ngời, hân hoan hớn hở hồ hởi vui vẻ dấn thân; vì vậy, cơ hội không bao giờ được người-cẩn-trọng dùng như là con đẻ của thảm họa.

Đó là lý do Joe Biden – kẻ mà Donald Trump gọi là “thằng cha ngủ gục” – bị mắng là đần độn và ghê sợ khi cho rằng dịch bệnh là cơ hội tuyệt diệu.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Nguy Cơ

Lời Khuyên Chân Thành Dành Cho Tất Cả Các Vị Lãnh Đạo Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB                                           

02-5-2020

Nếu báo chí chánh thống Việt Nam tôn trọng sự thật và biết tôn trọng lẽ công bằng, thì với tiền của trên cả dồi dào mà Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để ban cho mua sắm bao thiết bị hiện đại nhất thế gian để đúng vai trò công cụ của Đảng, thì báo chí có thể truy xuất từ hàng tỷ tài liệu cùng hình ảnh trong tàng thư của riêng họ do các phóng viên của chính họ chụp để nhìn nhận một sự thật là Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước là nhà chính trị đầu tiên ăn mặc chỉnh chu nhất Quốc Hội Việt Nam khởi phát khuynh hướng thời trang nam dành cho chính trị gia Việt Nam đối với việc thắt cra-vat đơn sắc khổ trung và khổ nhỏ khi ông bước chân vào Quốc Hội năm 2011, mà sau này họ có thể thấy nơi Donald Trump khi ông bước chân vào Tòa Bạch Ốc năm 2017, và họ có thể thấy nơi các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính Phủ Việt Nam ngay sau khi Hoàng Hữu Phước biến mất khởi Quốc Hội giữa năm 2016. Các màu đơn sắc kể cả màu đỏ cánh sen trở thành thời trang lãnh đạo ở Việt Nam, thay cho những thiết kế sọc rập khuôn cổ điển, và Hoàng Hữu Phước là người mà tiếng bình dân gọi là “lăng xê mốt”.       

Hoàng Hữu Phước cũng là nhà chính trị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam từ thời “dân chủ” xuất hiện có những bài viết về ngôn ngữ tiếng Việt để giải thích những từ ngữ và/hoặc thành ngữ tiếng Việt mà không bât kỳ người Việt nào trên đời từng hiểu nghĩa chính xác, chẳng hạn về Từ Chương, Hiền Tài, Ngụy Quyền, Ngụy Quân, Biển Đông, hay Ốc Đảo, còn bài “Lời Khuyên Dành Cho Các Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh Và Lê Quý Vương là về hai trong số biết bao thành ngữ đã luôn bị dùng sai bởi người Việt.

Cũng trong trào lưu một mình một cõi trên, hôm nay tôi xin nêu tiếp một từ ngữ rất tai hại, không nên dùng công khai trong công bố công cộng, đó là từ “nguy cơ”.

Trước hết, cần nói rõ rằng cấu tạo một từ ngữ tiếng Việt không buộc phải diễn đạt tương ứng đầy đủ các thành tố tạo nên nó. Thí dụ:

– “ăn nói” thiên về “nói” và “ăn mặc” thiên về “mặc” còn “ăn diện” thiên về “diện” trong khi “ăn xài” thiên về “xài” chứ không liên quan gì đến “ăn”;

– “tình yêu” chỉ là “yêu” tức là một chữ dính chung bất khả tách rời, chứ không là tổ hợp “tình cảm + yêu đương” vì nếu đủ thất tình lục dục của giáo lý Nhà Phật thì đã có “tình ghét”,“tình giận”, “tình tham”, “tình sân”, v.v.

Kế đến, cần nói rõ thêm rằng cấu tạo một từ ngữ tiếng Việt không buộc phải diễn đạt tách rời các thành tố tạo nên nó mà tất cả chỉ có một nghĩa chung duy nhất, bất khả tách rời, và sự tách rời sẽ trở thành lố bịch. Thí dụ: “nguy cơ” chỉ có nghĩa dính chung bất khả tách rời là “có khả năng sẽ xảy ra một hiểm họa”.

Giá như bài viết tựa đề Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến nói về “dấu gạch nối” (của Tiếng Việt ở toàn cõi Việt Nam thời tiền chiến và của Tiếng Việt ở Việt Nam Cộng Hòa thời chiến tranh) được đọc nghiêm túc và tái lập nghiêm túc thì hiện nay lẽ ra chỉ có từ “nguy-cơ” không thể tách rời chứ không có chữ “nguy cơ” để thiên hạ muốn tách thì tách nên mới có kiểu ăn nói quàng xiên rằng trong chữ “nguy cơ” có chữ “” là “cơ hội” rồi cười khoái trá, coi như đó là “hùng biện” kiểu “biến nguy thành cơ” đầy hý ha hý hửng. Đó là sự giễu cợt hoàn toàn thiếu trí tuệ, thừa yếu kém, lắm…nguy cơ.

Người Âu Mỹ không bao giờ thông cảm cho kiểu ăn nói kiểu Việt của “trong nguy có cơ” và “biến nguy thành cơ”.

Đối với người Âu Mỹ, có hai vấn đề phải làm rõ:

1) Trường hợp chủ thể gánh cái “nguy” khác với chủ thể hưởng cái “cơ”:

a- Thuần lệch lạc tâm lý do có ác tâm:

Đây là một thứ lệch lạc có tên gọi trong phân tâm họctâm bệnh lý họcSchadenfreude khi một người hý hửng trước việc người khác lâm cảnh hiểm nguy hay thất bại. Diễn đạt một cách bình thường hơn cho Schadenfreude, tiếng Anh có những câu như:

The misfortune of some makes the happiness of others

One man’s misfortune is another man’s joy

tức: nỗi bất hạnh/không may/xui rủi của một người là niềm vui của người khác.

Các thí dụ giả định (không có thật) sau cho thấy mức độ quái gở của Schadenfreude:

– Thúy Kiều có gia cảnh bị lâm “nguy” phải vào chốn thanh lâu nên các cô gái hàng xóm từng ganh ghét đố kỵ với nhan sắc Thúy Kiều có “cơ” hội cười vui hả hê hả dạ hả lòng.

– Thúy Kiều có gia cảnh bị lâm “nguy” nên bọn tú ông tú bà có “cơ” hội bổ sung hàng tươi nóng bán trinh và nhập bọn vào “động đĩ” của họ.

– Các nước khác bị lâm “nguy” do Covid-19 hoành hành nên “nước Tàu ta” có “cơ” hội lấn lướt Nam Tiến ào ạt xâm chiếm Biển Đông.

– Người dân nước ta bị lâm “nguy” do bịnh Covid-19 nên nhóm thương nhân của nước ta có “cơ” hội nâng giá thiết bị ngất trời xanh.

– Người dân nước ta bị lâm “nguy” do bịnh Covid-19 nên chính phủ nước ta có “cơ” hội chứng tỏ năng lực quản lý ứng phó đại dịch.

– Việt Nam bị lâm “nguy” do chiến tranh với Mỹ nên “nước Thái ta” có “cơ” hội trở thành cường quốc Đông Nam Á với các sân bay quân sự như U-Tapao cho không lực Mỹ xuất phát các pháo đài bay B-52 dội bom đưa Bắc Việt trở lại thời Stone Age và “ta” thì phát triển nghề đĩ phục vụ lính Mỹ thu ngoại tệ làm giàu cho đất nước Phât giáo của “ta”.

bThuần bệnh lý tâm thần:

Điều oái oăm cực đoan của Schadenfreude thuộc trường hợp “chủ thể nguy khác chủ thể cơ” là nếu từ lệch lạc tâm lý tiến đến đạt đỉnh lệch lạc thần kinh thành một thứ bịnh lý thác loạn tình dục thì nó trở thành cái mà phân tâm học và tâm bịnh lý học gọi là Sadism tức bạo dâm, theo đó kẻ bạo dâm sẽ chỉ sau khi đánh đập tàn bạo đối tượng tình dục của mình mới hoặc đạt cơn sướng ngất xuất tinh ngay lập tức hoặc mới giao cấu trên thân thể đối tượng đã bị đánh đập bầm dập tóe máu.

2) Trường hợp chủ thể gánh cái “nguy” cũng là chủ thể hưởng cái “cơ”:

Trường hợp này không có hai phiên bản “tâm lý” và “bịnh lý” mà chỉ có “bịnh lý”. Các thí dụ đơn giản sau sẽ làm rõ nội hàm đáng sợ này:

Thúy Kiều tuyên bố rằng nhờ mình lâm “nguy” do gia đình bị phá sản nên mình mới có “cơ” hội được giao cấu với vô số đại gia, được cho vô số tiền “bo”, được đi du lịch khắp chốn “rì sọt” (resort) kinh kỳ thay vì giam hãm xử án tề mi, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, cả đời trói buộc.

– Một doanh chủ tuyên bố nay đã bị cái “nguy” làm cho phá sản không còn một xu dính túi nên ông ta/bà ta phấn khích phấn khởi hừng hực khí thế trước “cơ” hội đi vác gạch như trong phim bộ Hàn Quốc, làm đủ mọi chuyện lặt vặt để gom tiền cho đại cuộc khởi sự thành một tỷ phú đô-la mới, làm Jack Ma phải ra ma và khiến Bill Gates phải đứng ngoài cổng (gate) tay nắm xấp hóa đơn (bill) không thể thanh toán nôi.

Việt Nam tuyên bố rằng nhờ lâm “nguy” bị Pháp xâm chiếm đô hộ nên Việt Nam mới có “cơ” hội có chữ viết Tiếng Việt như hiện nay và phụ nữ Việt Nam mới có “cơ” hội có cái thứ trang phục “áo dài” như hiện nay.

Điều oái oăm cực đoan của Schadenfreude thuộc trường hợp “chủ thể nguy cũng là  chủ thể cơ” là nếu đạt đỉnh bịnh lý thác loạn tình dục thì nó trở thành cái mà phân tâm học và tâm bịnh lý học gọi là Algophilia hoặc Masochism tức khổ dâm, theo đó người khổ dâm sẽ chỉ sau khi bị đánh đập tàn bạo bởi đối tượng tình dục của mình mới hoặc đạt cơn sướng ngất ngay lập tức hoặc mới hung phấn thích được giao cấu bởi đối tượng vừa đánh đập mình bầm dập tóe máu.

Như vậy, khi một lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố “trong cái nguy có cái cơ”, thì (a) may mắn nhất là ông ta chỉ là kẻ gian hùng, lấy cái sự “te tua” của doanh nghiệp khác, của dân tộc khác, hay của chính đồng bào của ông ta, làm “cơ hội” để doanh nghiệp ông ta hưởng lợi; còn (b) tệ hại nhất là ông ta mang bịnh lý thác loạn chất hết tiền bạc giấy tờ tài sản của chính ông ta ngoài sân vừa châm lửa đốt sạch vừa phấn khích phấn khởi hân hoan rằng ông ta tạo ra cái “nguy” cho doanh nghiệp ông ta để ông ta có “cơ hội” xây doanh nghiệp mới to lớn mà doanh thu sẽ toàn vàng khối chất to như Kim Tự Tháp Cheops.  

Vì vậy, lời khuyên của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước là:

Nắm bắt hoặc tạo nên thời cơ là việc làm của tất cả các doanh chủ. Nên nhớ: “việc làm” nghĩa là việc nắm bắt hoặc tạo nên thời cơ chỉ được nói thành lời giữa đội ngũ chiến lược giữa không gian cách âm tuyệt đối tuyệt mật, chứ không phải là lời thốt ra qua micro khuyếch đại âm thanh giữa đám đông khiến vừa lộ chiến lược cơ mật vừa biến bản thân thành hạ đẳng. Các nhà đại tư bản như Bill Gates không tặng tiền cho các cơ sở nghiên cứu vaccine Covid-19 mà một mặt dồn tiền cho cơ sở vaccine của chính ông ta để hy vọng làm giàu từ đại dịch Covid-19, một mặt tung hỏa mù che mắt thiên hạ qua các tuyên bố hùng hồn khuyên bảo loài người nên sống ra sao, chính phủ đã không hiệu quả ra sao, và đừng nên quy chụp tội lỗi lên đầu Trung Quốc. Ông ta không ngu mà tuyên bố “Trong Nguy Có Cơ” vì ông ta đã học trung học ở Mỹ y như Hoàng Hữu Phước đã học trung học tại Việt Nam Cộng Hòa để nhờ các môn Triết Học lớp 12 (Luận Lý Học, Đạo Đức Học, Siêu Hình Học, Tâm Lý Học, và Phân Tâm Học) mà biết phải cẩn trọng ra sao trong lời ăn tiếng nói trong đời sống thực để không bị thiên hạ phát hiện hóa ra nhẹ nhất là mình đã có những ác tâm ác ý gì, còn nặng nhất là mình đã có những hoài niệm thương động gì từ sự tàn ác lạm dụng của ông bà cha mẹ đến nỗi tạo ra các lệch lạc tâm lý hay những thác loạn thần kinh đến như vậy.

Ứng phó với chiến tranh và đại dịch đúng là năng lực cao của nhà lãnh đạo; song, năng lực cao hơn và cao nhất lại là ở chỗ triệt tiêu hiểm họa bùng phát chiến tranh hay phát bùng đại dịch. Ứng phó với suy thoái kinh tế và sụp đổ thị trường đúng là năng lực cao của nhà lãnh đạo doanh nghiệp; song, năng lực cao hơn và cao nhất lại là ở chỗ tránh né ở mức hiệu quả nhất có thể được các hiểm họa mà sự suy thoái kinh tế hay sụp đổ thị trường có thể gây hại cho chính doanh nghiệp của mình. Việc triệt tiêu hay tránh né được là nhờ có sẵn các BCP/BCN/EPR/DPR, mà các BCP/BCN/EPR/DPR ấy chỉ phát huy tác dụng nếu kho tàng đầy ắp kim ngân, mà kho tàng chỉ đầy ắp kim ngân nếu tham nhũng bị tận diệt tận trừ tận khử, mà tham nhũng chỉ bị tận diệt tận trừ tận khử nếu Nhà Nước có ít nhất là một nhân tài, mà nhân tài chỉ có khi có thật nhiều người giỏi, mà người giỏi thì chẳng đời nào lại có định nghĩa khẳng định quái gở rằng phải do Nhà Nước lấy tiền thuế của dân để gởi chỉ con em cán bộ Đảng viên đi du học về làm lãnh đạo cả,

Các lãnh đạo quốc trị càng phải cẩn trọng trước các từ ngữ/thành ngữ mình chọn nói trước công chúng. Hãy tránh né các câu thuộc “văn chương bình dân” vì chúng không thượng đẳng, đầy yếu kém. Và hãy ghi nhớ dù chỉ đôi ba chữ mà Hoàng Hữu Phước đã nêu ra chỉ trong đôi ba bài viết. Số lượng không quá nhiều đễ không thể học thuộc lòng các ý nghĩa và nghe theo các khuyến cáo.

Bọn mất dạy đã và đang bắt bẻ những từ ngữ của Donald J. Trump vì chúng là bọn bại trận trước Donald J. Trump.

Bọn mất dạy thì nước nào chả có. Và bọn bại trận trước Cộng Sản Việt Nam thì đếm không xuể. Thực tế đã luôn chứng minh chúng thường tạo được các hỗn loạn xã hội Việt Nam chỉ dựa vào các phát ngôn của các lãnh đạo. Đó là lý do hãy nghiêm túc nghe theo lời khuyên của Hoàng Hữu Phước và hãy nghiêm khắc bắt các thư ký chuyên gia viết diễn văn hãy tìm đọc tất cả các bài viết của Hoàng Hữu Phước trên blog này, trừ các bài tiếng Anh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến 19-10-2009

Thế Nào Là “ỐC ĐẢO” – Sự Cẩn Trọng Trong Sử Dụng Ngôn Từ Hán-Việt.  04-12-2012

“Biển Đông” Hay “Biển Nam Trung Hoa”  22-3-2015

Thế Nào Là “Từ Chương”  25-11-2015

Biển Đông Có Phải Là East Sea?  20-5-2016

Lời Khuyên Dành Cho Các Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh Và Lê Quý Vương 18-11-2016

Ngụy Quyền  20-8-2017

Ngụy Quân & Ngụy Quyền  01-11-2018

Hiền Tài  22-5-2019

Thiếu Cái Này, Lãnh Đạo ở Việt Nam Chỉ Là Tay Mơ  26-02-2020

Thạch Hào Lại – Hamlet Functionaries

Bài Post Thứ 35 Của Tháng 4-2020

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-4-2020

Originally by Du Fu (712-771)

English translation by Hoang Huu Phuoc, Saigon, 15 April 1972

Thơ Đỗ Phủ (712-771)

Bản tiếng Việt: Thạch Hào Lại

Bản dịch tiếng Anh của Hoàng Hữu Phước, Sài Gòn 15-4-1972 (theo bản tiếng Việt “Thạch Hào Lại” trên sách văn học Việt Nam Cộng Hòa)

Nguồn bản Hán-Việt: Internet
Nguồn bản nghĩa tiếng Việt: Internet

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

SHIN Cà Phê

Hoàng Hữu Phước, MIB                                           

24-4-2020

Biết tôi nghiện cà phê hạng sang, một doanh chủ trẻ tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh thấy Covid-19 lockdown khiến buộc phải không tiếp tục mời tôi dùng cà phê mỗi sáng cuối tuần tại các khách sạn năm sao của nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh nên đặt mua online qua Tiki để gởi đến tôi các hộp SHIN Cà Phê.

Tôi vốn khó tính. SaigonPetro giỡ trò về chất lượng xăng nên nhiều chục năm qua tôi dứt khoát chỉ xài xăng của Petrolimex. Việt Tiến giỡ trò xâm hại bản quyền của Pierre Cardin nên tôi nhiều chục năm qua dứt khoát không bỏ tiền ra mua áo của Việt Tiến (chỉ bỏ tiền ra mua áo vài chục ngàn đồng của Nha Trang hoặc cả triệu đồng của An Phước). Tư thương mất dạy nhúng trà vào bùn nên tôi chấm dứt mua trà bất luận thứ cân ký ngoài chợ hay loại sản xuất công nghiệp hàng hiệu Việt Nam trên kệ siêu thị, và chấm dứt uống trà “tea” mà chuyển sang uống trà thảo mộc “không-chút-tea-nào” của Âu Mỹ (từ bông này bông nọ rể kia củ đó hoặc trái cây khô và vỏ trái cây héo mà trước Thế kỷ XXI chất đầy đống rác). Rượu đế của Việt Nam thì tôi chỉ dùng để cúng rồi đổ xuống đất hoặc để lau chùi thay xăng và dầu hỏa cho thơm, không uống “rượu thuốc” dân gian hay sản xuất công nghiệp, nghĩa là tôi chỉ uống rượu ngoại loại đắt tiền sản xuất công nghiệp nổi tiếng thế giới và phải do người quen thân thiết tặng. Cà phê Việt Nam thì là câu chuyện khác, rất dài.

Những người sớm thích oach-tạc-nét (internet) ngay từ thủa đầu quê mùa của Microsoft đã rất quan tâm đến nhiều bài viết về cà phê bằng tiếng Việt của tôi trên trang mạng doanh chủ “Emotino” mà chủ nhân của Trung Nguyên có sanh hoạt trên ấy. Một bài viết của tôi thấu thị sự “bất khả thành công” của Trung Nguyên trong dự án “xây dựng thiên đường cà phê” của họ vì tôi cho rằng nó vừa hoang đường (nhắm tới việc các “đại gia tư bản” trên toàn thế giới đổ xô đến “thiên đường” để ngồi nhâm nhi “thưởng thức cà phê”), vừa chẳng dính dáng gì đến cà phê do chỉ là đầu tư địa ốc (xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp theo thiết kế đầy hý hửng sẽ “vớ bẩm” của mấy tên kiến trúc sư nước ngoài), cho ra lời khuyên Trung Nguyên nên làm gì để đúng thực là “bá chủ cà phê”, cũng như thấu thị rằng nếu lời khuyên ấy không được xem trọng và nghe theo thì chắc chắn ông chủ Trung Nguyên sẽ chỉ biết thở than (và hai ba năm sau anh ta thực sự đã thở than trên tivi trách móc đòi Nhà Nước phải trả lại công bằng cho anh ta vì anh ta “đầu tư” — tức cho nông dân vay tiền — vậy mà nước ngoài vào thu mua cà phê với giá cao khiến nông dân không bán cho anh ta làm anh ta vỡ mấy hợp đồng xuất khẩu cà phê nguyên liệu, v.v. và v.v.). Một bài khác kể về một doanh nhân trẻ vì kính trọng tôi nên trao cho tôi một tập tài liệu photocopy mà công nghệ in ấn lạc hậu thủa trước đã khiến các trang bị dính lại và khi cố sức gỡ từng trang ra đã làm rách mất nhiều chỗ. Tài liệu đó bằng tiếng Anh của một thương nhân Nhật Bản trao lại cho doanh nhân người Việt ấy. Thương nhân Nhật Bản cho biết giòng họ mình có danh tiếng về cà phê nhiều trăm năm, nhưng đến đời ông thì ham mê xuất khẩu hàng hóa điện tử nên bỏ bê cơ nghiệp, đóng cửa “quán cà phê”  mà chính những doanh chủ tỷ phú cũng phải đứng xếp hàng ngoài mưa tuyết để chờ đến lượt bước vào trong. Thấy doanh nhân Việt là người tốt bụng, có tư cách, ông gởi tặng tập tài liệu ấy có hướng dẫn cách chế biến, liều lượng các chất phụ gia đặc thù cùng kết quả giám định nghiên cứu hiện đại để nếu ở nơi khác ngoài Nhật không tìm ra nguyên liệu chỉ có ở Nhật thì cứ theo bản phân tích hóa học hiện đại ấy mà pha chế tạo ra hương liệu và hương vị tương đương, kèm bản vẽ thiết ké cổ điển các loại bếp và lò quay cùng chủng loại than củi đốt để rang xay cà phê đạt đúng đẳng cấp bí kíp lưu truyền giòng họ ấy. Oái oăm là hai ngày sau doanh nhân Nhật ấy tử nạn ngay cửa ngõ Sân Bay Tân Sơn Nhất trên đường trở về Nhật Bản. Vài năm sau, đọc các bài viết “tâm huyết” của tôi về cà phê trên Emotino, người doanh nhân trẻ sực nhớ đến tập tài liệu, vội kiếm tìm, và gởi tặng tôi. Sau khi gởi thư cảm ơn, tôi có hứa sẽ cố gắng giải mã các đoạn bị dính nhòe mất chữ rồi dịch toàn bộ ra tiếng Việt để gởi lại, chứ tôi không có đam mê kinh doanh cà phê. Tiếc là các thăng trầm trong cuộc sinh nhai phải đương đầu liên tục với các tiêu cực khủng khiếp tại các nơi tôi công tác khiến tôi không thể dồn sức cho tài liệu mật đó. Không những vậy, các liên lạc giữa tôi và doanh nhân đó đã bị đứt quãng, sau những lần cái công nghệ thông tin vô dụng của bè lũ Microsoft làm tôi hư vài ổ … Macrohard, mất hết các chi tiết trữ lưu.

Bây giờ vào phần chính của bài.

Khi thấy Trung Nguyên quảng cáo “uống cà phê phải đúng gu”, tôi phá ra cười hết 14 phút 15 giây! Làm gì có cái “gu” chung về hương vị!

Trong các bài viết trên WordPress này, tôi đã cho biết cái “gu” uống cà phê của tôi ra sao:

Để thống lĩnh ngôi đầu bá chủ về Tiếng Anh tại Châu Á, tôi đã miệt mài học tập và từ năm lớp 8 đã sáng tác thơ ca tiếng Anh. Để biến thời gian vật chất của một năm học thành thời gian hiệu quả của hai năm học, tôi đã uống cà phê khuya (sau này làm chủ nhiệm một lớp do tỉnh Đồng Nai cử lên đào tạo giáo viên tiếng Anh tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã bắt sinh viên biến thời gian vật chất 3 năm học thành thời gian trình độ 6 năm học bằng cách mỗi tối sau khi dạy xong ở các trung tâm, tôi sẽ đến ký túc xá tập trung sinh viên vào canteen để đốt nến dạy học miễn phí từ 21 giờ đến 23 giờ). Và khi thấy cà phê xay đã hết mà má của tôi quên chưa ra chợ để mướn xay thêm, tôi đã cho vào miệng hết thìa cà phê hạt (đã rang) này đến thìa cà phê khác. Tôi nhai và nuốt cả bã. Dần hình thành cái “gu” của tôi: uống cà phê không đường, và nếu uống cà phê tự pha thì uống luôn cả bã! Cà phê ngoài thị trường mà xạo sự về chất lượng thì đừng hòng qua được vị nếm của tôi.

– Tôi là người đầu tiên từ 30-4-1975 công khai tuyên bố bằng chữ viết rằng tôi chỉ uống cà phê vợt và trong hành trang nghị sĩ của tôi mỗi khi ra Hà Nội luôn có chiếc vợt vải pha cà phê. Chỉ có pha vợt mới trích xuất được toàn bộ hương vị của cà phê y như khi các chàng cowboy ngồi quanh đống lửa đêm để đun sục sôi một ấm cà phê cả lít thơm lừng dậy cả khoảng không gian lặng vắng. “Pha phin” là sự giễu cợt khi một ít nước sôi hoặc trôi ào ạt qua “phin” không kịp làm toát trọn hương vị cà phê, hoặc làm cà phê nở che bít lổ khiến mất thời gian lấy thìa “cọ đít” làm những giọt rơi xuống không còn nóng, khiến phải cần một chén nước sôi để nhúng ngâm ly cà phê, rất kỳ quái, kỳ cục, kỳ khôi, kỳ dị, và phí phạm chất lượng cà phê – nếu đó thực sự là cà phê chất lượng.

Tôi cũng thường xuyên công kích chiếc “phin pha cà phê” vì chất liệu nhôm của chiếc phin (và sự nguy hiểm gia tăng do hàng trăm lổ đục nhỏ trong phin) là thủ phạm gây bịnh ung thư như các chiếc ly nhôm đã làm các binh đoàn của đế chế La Mã bị diệt vong. Tôi đã bật cười ha hả 16 phút 17 giây tại CoopMart khi thấy Trung Nguyên khuyến mãi kèm một phin cà phê nhôm rẻ tiền.

Khi thấy vài người bạn nước trong và nước ngoài phá ra cười câu khẩu hiệu quê mùa của Trung Nguyên rằng “cà phê của giàu sang và hạnh phúc”, tôi quyết định chỉ bước chân vào Highlands Coffee, Coffee House, Starbucks, v.v. Tất nhiên, tôi vẫn đến các quán Trung Nguyên nho nhỏ xinh xinh nào không có mấy câu rẻ tiền cỡ  “cà phê của giàu sang và hạnh phúc”.

Vốn chuộng cà phê …uống-luôn-bã, tức cà phê dùng…”pha phin” (mà tôi dùng “pha vợt”), tôi chỉ mua các gói lớn của Highlands Coffee hay của các nhà sản xuất tương đương trong hay ngoài nước. Tất nhiên, tôi đã ngưng uống luôn bã, vừa vì phải tiết chế để bảo vệ con tim ướt át tình yêu của tôi và do có còn gì mà tôi phải thức khuya học tập nữa đâu, vừa vì những gói loại đã rang xay công nghiệp thì thừa mứa ngoài siêu thị.

Khi nhận được các hộp cà phê sang trọng SHIN Cà Phê, tôi có ấn tượng cực kỳ tốt đẹp dành cho chủ nhân SHIN Cà Phê, vì

1) Qua tìm hiểu trên oanh-tạc nét, tôi thấy tình cờ doanh chủ SHIN Cà Phê đã có bước đi duy nhất đúng của một khổng tượng cà phê mà tôi đã nêu ra để vẽ đường cho doanh chủ Trung Nguyên ngày xưa: đừng xây thiên đường cà phê để làm chủ khách sạn mà hãy xây các nông trang chuyên canh cà phê để làm chủ nhân vương quốc cà phê. Thật tuyệt diệu khi doanh chủ SHIN Cà Phê có các nông trang chuyên canh cà phê, có đầu tư chọn giống đặc thù để canh tác nhằm phát triển các chủng loại cà phê.

2) Qua tìm hiểu trên oanh-tạc nét, tôi thấy tình cờ doanh chủ SHIN Cà Phê đã có bước đi duy nhất đúng của một khổng tượng cà phê khi đáp ứng “gu” của những tín đồ cà phê Âu Mỹ thay vì tạo ra cái “gu nếm” theo lưỡi của chủ nhân người Việt. “Gu” của những tín đồ cà phê Âu Mỹ bao gồm – song không chỉ giới hạn ở – các điểm như

(a) Thông tin sản phẩm tạo sự tò mò về hoặc quan tâm đến như địa danh lạ hoặc “định danh” lạ mà SHIN Cà Phê mang lại như “Đà Lạt”, “Sơn La”, “Pleiku”, “Khe Sanh”, v.v., thay vì cứ mãi miết “Buôn Ma Thuột” chán nhàm;

(b) Quan trọng bậc nhất là SHIN Cà Phê khẳng định trên logo dòng chữ Cà Phê Việt Nam ôm lấy chữ Đặc Sản, giúp nêu cao danh tiếng Cà phê Việt Nam đầy tự hào mà không cần phải tự xưng ta đây là “Số 1 Việt Nam” hàm chứa sự dẫm đạp lên mọi thương hiệu cà phê khác của Việt Nam như hàng kém thua về phẩm chất ám chỉ Việt Nam cũng có giống cà phê chẳng ra chi – và chỉ điều này thôi cũng đã tôn vinh doanh chủ SHIN Cà Phê thuộc đẳng cấp giới doanh gia Nhật xưa kia đã từng biến “Made in Japan” đồng nghĩa với “Chất Lượng Công Nghiệp Toàn Cầu” khiến “Made in Germany” chỉ lẩn quẩn trong chiếc lồng ngữ nghĩa chật chội của “Chế Tạo Tại Cộng Hòa Liên Bang Đức”; và

(c) Hương vị có thể lạ hơn, đậm hơn, ngon hơn, đặc thù vùng miền hơn, ở các nước khác nhau như Brazil hay Việt Nam, nhưng cái chính là phải theo nguyên tắc bao bì luôn phải như Âu Mỹ ở tính tiện dụng, quen thuộc, và sang trọng do đặt lên cao trên hết là tính thân thiện với môi trường (thí dụ như bã cà phê pha phin luôn luôn bị đổ xuống bồn rửa ly tách và chui xuống cống thoát nước ra sông ngòi trong khi túi lọc của SHIN Cà phê và của thế giới văn minh sẽ được cho vào thùng rác theo phân loại).

3) Qua tìm hiểu trên oanh-tạc nét, tôi thấy tình cờ doanh chủ SHIN Cà Phê đã có quá khứ trưởng thành trong môi trường qualitycentric tức chất lượng trên hết của Nhật Bản, như thông tin tôi nêu về niềm tự hào với danh tiếng gia tộc của một doanh nhân Nhật lớn đến độ khi không thể theo đuổi thì chuyển giao tâm huyết cho người tri kỷ để tập tài liệu bí kíp tuyệt chiêu của tổ tiên được tiếp tục tồn tại dù bởi một người Việt Nam. Tôi tin rằng sự phát triển trưởng thành từ môi trường đạo lý về chất lượng như vậy, doanh chủ SHIN Cà Phê sẽ (a) gầy dựng được cơ nghiệp không từ sự lấn chiếm lấn chen sấn sổ ào ạt dựa trên cơ bắp, mà từ sự hình thành phong cách sang cả qualitycentric nơi bản thân từ đó lan tỏa ra cộng đồng các tín đồ cà phê Việt Nam; (b) vinh danh Việt Nam khi làm thế giới biết được Việt Nam có những chủng loại cà phê đặc thù mang đặc tính vùng miền địa phương đặc biệt nào chưa từng được biết đến và ra sao, thay vì chỉ quẩn quanh 3 cái tên vớ vẩn chung chung của Robusta, Arabica, và Chồn mà không phải nước nào cũng không có; và (c) là tấm gương đầu tiên của Việt Nam khởi nghiệp vững bền về cà phê thành phẩm giá trị cao, có bài bản đầu tư chiến lược quy mô Âu Mỹ trên nền tảng danh dự đạo lý nhân văn Á Đông.

Những tuần lockdown là những tuần tôi thưởng thức cà phê thượng hạng của SHIN Cà Phê.

Lockdown đang qua đi, mọi sinh hoạt rồi sẽ bình thường, tôi lại sẽ có mặt tại các nhà hàng khách sạn 5 sao nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh để uống cà phê “Tây”. Chỉ có một điều khác đi: tôi sẽ bắt đầu đặt mua SHIN Cà phê qua mạng online để uống để thấy nhà mình cũng thuộc hạng 5 sao, và để gởi tặng thân hữu.

Đúng là lockdown đã thay đổi đời sống sanh hoạt của toàn nhơn loại, trong đó có tôi, tín đồ sùng đạo của cà phê giáo.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Băn Khoăn Phiền Muộn

Hoàng Hữu Phước, MIB                                           

23-4-2020

Một người bạn hưu trí của tôi có thố lộ cùng tôi một nỗi khoăn băn muộn phiền.

Anh thở than rằng đất nước đang trong cơn đại dịch khiến chính phủ lao tâm, người dân lao khổ, thế mà có một dúm đảng viên tinh hoa trí tuệ quyền lực của Đảng lao xao coi mối nguy này là thời cơ rất đáng để lao lung kiếm chác kiếm ăn kiếm tiền cho đáng công lao lực.

– Có vị phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ (ắt học vị từ tiền thuế của dân) hăm hở vầy đoàn cùng các lãnh đạo các phòng ban dưới trướng (ắt học vị từ tiền thuế của dân) hớn hở mua sắm trang thiết bị phục vụ dập dịch Covid-19 để hân hoan nâng giá ăn chênh lệch trước tình hình dịch bệnh có thể tỏa lan mà trang thiết bị nâng giá quá cao khiến số lượng mua được không thể nhiều dẫn đến khả năng nhiều bịnh nhân có thể tử vong do thiếu trang thiết bị cứu chữa hoặc trang thiết bị là hàng kém phẩm bị đội giá cao như hàng siêu phẩm mà đạo lý dân gian có thể quy thành tội ác giết người để hưởng lợi.

– Có vị bác sĩ giám đốc bịnh viện (ắt học vị từ tiền thuế của dân) lại làm môi giới thu gom mua bán khẩu trang rồi vô tư giả ngây thơ giả ngày dại cho con buôn mượn tài khoản để chuyển ngân vào một số tiền khổng lồ chẳng biết để làm chi.

– Có những vị giáo sư tiến sĩ (ắt học vị từ tiền thuế của dân) lãnh đạo đại học tụ tập bù khú nhậu nhẹt say sưa.

– Có những sĩ quan cấp cao trong ngành Công An là ngành có rất nhiều vị lãnh đạo có học vị giáo sư tiến sĩ  lo học chữ (ắt học vị từ tiền thuế của dân) để cùng trở thành lực lượng tinh hoa trí tuệ của Đảng nên yếu kém nghiệp vụ an ninh đến độ để xảy ra các bầy hầy ở Đồng Nai, Thái Bình, v.v.

– Có cả tá cựu quan chức từ cấp thứ trưởng trở xuống (ắt học vị tiến sĩ/thạc sĩ cũng từ tiền thuế của dân) đã nghỉ hưu mà nhiều năm qua vẫn không chịu trả lại “nhà công vụ” cho nhà nước để các tân quan chức có chỗ cư trú lúc làm việc tập trung ở Trung Ương (tức ở thủ đô Hà Nội).

Tôi có hé lộ tiết lộ với anh thêm một sự thật khác: báo chí chỉ nêu cả chục cựu quan chức ấy ở cái tòa nhà chung cư cao tầng ấy là cựu quan chức từ cấp thứ trưởng trở xuống, chứ tôi còn nghe các nghị sĩ Khóa XIII đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chuyện với nhau (nói ồm ộp oàm oạp ồn ào nên tôi buộc phải nghe chứ tính tôi sang cả sang trong không bao giờ nghe lén nghe trộm) rằng có cả cựu quan chức cấp cao hơn rất nhiều cái cấp “thứ trưởng” ấy và ở nhà công vụ riêng tầm cỡ dinh thự hay biệt thự (chứ không phải căn hộ công vụ bên trong cao ốc công vụ) nhiều năm không chịu trả lại nhà nước mà báo chí không bao giờ dám nêu danh.

Tôi cũng hé lộ tiết lộ với anh một sự thật động trời khác là tôi có viết bài Cộng Sản Việt Nam Nhất Thiết Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng nếu muốn tồn tại vũng bền, mà nếu nói theo kiểu tùy tiện của báo chí Việt Nam thì nghĩa là nếu không muốn bị diệt vong, tức cái kiểu cho rằng “dân trí cao hơn” đồng nghĩa với “dân trí thấp”  khi thồn/tống/nhét/trét/nhồi/quẳng chữ vào mồm nghị sĩ Hoàng Hữu Phước vậy. Tôi khuyên anh nếu thực sự vì Đảng, vì Nước, vì Dân, thì anh hãy phổ biến đường link bài viết ấy đến các đồng chí của anh.

Tôi cũng giải thích thêm với anh một cách phi hàn lâm cho anh dễ hiểu dễ nhớ rằng:

1) Trẻ sơ sinh thì phải nằm nôi chứ không nằm trong module phóng vào vũ trụ không trọng lực từ hành tinh Krypton rồi rơi xuống thị trấn Smallville ở Mỹ như hài nhi Kal-El mà khi nhớn lên được Hollywood gọi là Superman.

2) Quy luật đương nhiên từ nằm nôi-tập ngồi-tập bò-tập đứng-tập đi-tập chạy-tập nhảy-tập chạy đua, v.v., là quy trình phát triển lành mạnh tự nhiên của con người.

3) Quy luật 2 dẫn đến quy luật lãnh đạo lành mạnh của con người theo quy trình tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ.

4) Quy luật 3 cho thấy quy trình lãnh đạo lũng đoạn chuyên nghiệp trái tự nhiên và không lành mạnh nên không sớm thì muộn sẽ phải gãy đổ sụp đổ của thứ tự lớp lang học luật-hành nghề luật-làm giàu-theo một chính đảng-thượng/hạ nghị sĩ-thốngđốc-lãnh đạo đất nước kiểu Âu Mỹ, hoặc của đoàn viên-đảng viên-lãnh đạo cơ quan nhà nước-lãnh đạo đảng cơ sở địa phương-lãnh đạo đảng trung ương-lãnh đạo bộ chính trị-lãnh đạo đất nước kiểu Việt Nam. Quy trình không lành mạnh của Mỹ không còn hợp lòng dân trong thời hiện đại nên dễ dàng bị Donald Trump đánh sập, biến chế độ lưỡng đảng sinh đôi truyền thống thành chế độ lưỡng đảng đối lập. Quy trình không còn phù hợp của Việt Nam dễ dàng trở nên bền vững với mô thức Thiên Khổng của Hoàng Hữu Phước. Đó là hai điều dứt khoát không thể khác.

5) Quy luật đương nhiên là tất cả các nhà nước lành mạnh trên thế gian này đều tuyển quân từ lực lượng người dân đã đạt đến giai đoạn có thể “chạy đua”. Chỉ có nhà nước khủng bố “thánh chiến” mới sử dụng trẻ em vừa biết chạy để cầm súng ra chiến trường giết chóc. Và chỉ có nhà nước bịnh hoạn kiểu truyện giả tưởng Hollywood mới tạo nên các chiến binh từ các hệ thống lồng ấp trứng.

6) Chính vì quy luật 5 mà đương nhiên lành mạnh nếu công dân trẻ đã qua thời gian dài được cha mẹ – hay người bảo hộ – dưỡng nuôi, giáo dục đạo đức con người, được học tập đào tạo, đem kết quả học tập đào tạo vào cuộc sống cho cuộc sinh nhai chủ động, có tri thức và nhận thức cao về trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội, nơi làm việc. Và con người trưởng thành độc lập tự chủ bản lãnh này nếu được Đảng mời mọc hoặc nếu bản thân chủ động tìm đến Đảng, sẽ bắt đầu quy trinh thuận và lành mạnh của hoạt động-được kết nạp-sinh hoạt Đảng trước khi được Đảng bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Đảng. Không theo quy luật thứ 6 này, tức không trở lại giá trị thiên Khổng thuần Việt của Hồ Chí Minh, dứt khoát Việt Nam cứ mãi có những tinh hoa trí tuệ của Đảng là nỗi ô nhục của Đảng và gây ra những khắc khoải muộn phiền nơi những đảng viên chân chính.

Ngày nào Đảng Cộng Sản Việt Nam còn (a) tự do lấy tiền thuế của dân để đào tạo ra đội ngũ tinh hoa trí tuệ giáo sư tiến sĩ riêng của Đảng để độc quyền lãnh đạo tất cả các lĩnh vực kinh tế quốc dân; và (b) tự do không chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc gia đối với việc giáo dục/đào tạo/giới thiệu/bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo những quý ngài phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nâng giá trang thiết bị phục vụ dập dịch Covid-19, bác sĩ giám đốc bịnh viện thu gom khẩu trang giúp con buôn, các giáo sư tiến sĩ lãnh đạo đại học tụ tập bù khú nhậu nhẹt say sưa, các sĩ quan cấp cao trong ngành Công An để xảy ra các bầy hầy ở Đồng Nai/Thái Bình, các cựu quan chức nhiều năm khư khư không chịu trả lại “nhà công vụ”, v.v., khiến tài sản quốc gia bị tham nhũng, uy tín quốc gia bị tổn hại, luật pháp quốc gia bị vô hiệu, đạo đức xã hội bị suy vi; thì ngày đó sự vững vàng của thể chế chính trị vẫn còn là điều xa vời mãi rời xa.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Thứ Bậc Bất Biến Trong Ngôn Ngữ Lãnh Đạo Kiểu Truyền Thống Á Đông Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-4-2020

Trước khi vào bài, kính mời quý độc giả nhìn qua biên niên sử sau có liên quan đến “tuyến đầu chống dịch Covid-19”:

A) Hoàng Hữu Phước Và Toàn Thế Giới Âu Mỹ

19-3-2020:

Nhà chính trị Hoàng Hữu Phước, người theo Tây học và làm chủ tinh thần Tây học sau khi đã nhuần thấm tư tưởng thiên Khổng từ giáo dục đạo đức đạo lý đạo nghĩa gia phong, trong thời điểm toàn bộ báo chí truyền thông chính thống gồm báo giấy (in), báo mạng (oanh-tạc-nét), báo tiếng (ra-đi-ô), báo hình (ti-vi-cáp) đưa tin về các lãnh đạo các cơ quan xí nghiệp ban/ngành/đoàn thể đến thăm và/hay gởi quà tặng các y/bác sĩ và ngợi ca sự hy sinh cống hiến của các y/bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 thì đã qua bài Tham Mưu 2 đăng ngày 19-3-2020 đã viết ở mục 3.vi rằng:

và kết thúc bài viết bằng câu: “Kính biết ơn tất cả các nhân sự ngành Y của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

30-3-2020: vào ngày “lễ” vinh danh ngành Y của Mỹ thì

1) Đệ Nhất Ái Nữ Ivanka Trump, nữ chính trị gia ái quốc tài ba duy nhất của nhân loại không-dựa-dẫm-uy-thế-quyền-lực-chính-trị-của-cha-mẹ-để-kiếm-ăn-và-kiếm-danh và có đủ tư cách bản lãnh kinh nghiệm thực tài thực lực cùng thần uy cá nhân để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đăng dòng Tweet rằng:

2) Lãnh đạo Thượng Viện Mỹ McConnell đăng Tweeter

3) Thượng nghị sĩ Mỹ Kevin McCarthy cũng gởi lời rằng

4) Nữ Thư Ký Dinh Tổng Thống (Tòa Bạch Ốc) Stephanie Grisham phục vụ Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump tuyên bố

B) Việt Nam (và Phần Còn Lại Của Thế Giới)

Tôn ti trật tự thứ bậc đã trở thành bất di bất dịch và bất biến trong truyền thống và tâm lý tự ngàn xưa ở Việt Nam và tại các quốc gia không nằm trong hệ tư duy Âu Mỹ. Bất biến và bất di bất dịch đến độ cái tôn ti ấy đã trở thành vô thức, gắn liền với các hoạt đông điều khiển ý chí của con người và mang dân tộc tính lịch sử đặc thù.

Ở Á Đông dưới sự khống chế của tư tưởng Khổng Mạnh nho gia, tư tưởng đầy láu cá vặt của những bậc hiền triết túc nho đã

1) Một mặt trao quyền tối thượng cho những tên giặc cỏ nào chiếm được giang sơn (theo mô thức giang hồ: cứ làm loạn để nếu thắng thì làm vua, thua thì làm giặc) để biến tên giang hồ đó thành “thiên tử” và gắn hào quang lên đầu tên đó cứ như là một vì tinh tú giáng hạ phàm trần để cai trị muôn dân;

2) Mặt khác, mỵ dân bằng kiểu nói: “Dân Vi Quý, Xã Tắc Thứ Chi, Quân Vi Khinh” (dân mới là quý nhất, kế đến là xã tắc sơn hà, chứ còn vua là hạng bét), trong khi thực tế thì vua đè đầu đè cổ dân ra bắt đóng sưu cao thuế nặng hoặc bắt lính (như trong bài thơ Thạch Hào Lại của Đỗ Phủ mà Hoàng Hữu Phước đã dịch ra tiếng Anh để đăng trên FOSCO News), hoặc đè con gái của dân mà toàn bộ các tiến sĩ bảng nhãn thám hoa khi được làm quan trấn nhậm các nơi đều phải gom bắt lùa về để tiến kinh (cho vua hưởng thú dâm loạn) hoặc tiến cống (cho bố của vua là hoàng đế hưởng thú dâm ô) khiến các triều đại đều suy vong vì vua suy thận;

3) Đồng thời tự khoe mẽ cho giai cấp “sĩ phu” của mình rằng “Quân Sư Phụ” (nghĩa là ta đây chỉ dưới có vua chứ quan trọng hơn cả bố mẹ chúng mày), và rằng “một chữ cũng Thầy, một phần hai chữ cũng Thầy”, nói chung là Thầy dứt khoát phải hơn Thợ, mà ý nghĩa sâu xa là chữ phải hơn cơ khí, thế nên xưa kia các sĩ phu nhà Việt thấy bị xúc phạm khi Hồ Chí Minh là cái ông gốc sĩ phu mà lại ngợi ca  “công nông”, bèn rủ nhau Đông Du (tức du lịch sang phía Đông tức sang Nhựt Bổn) để vừa xướng họa thơ văn chữ Hán vừa lạy xin Nhựt đem quân qua đánh Pháp nên nước Việt không sao có nhiều Ngô Diệu Kế (phát minh sợi cáp quang) hay Trần Ngọc Phúc (phát minh máy thở cho bịnh nhân Covid-19); còn hiện nay thì Đảng Cộng Sản không tập trung gởi con em ưu tú nhất của cán bộ đảng viên du học kỹ thuật cơ khí “cổ cồn xanh” mà chỉ gởi đi học mấy cái bá láp “cổ cồn trắng” (như quản trị kinh doanh hay hành chánh công hay luật hay thậm chí vật lý âm nhạc vân vân và vân vân) hỉ để về làm cán bộ quản lý cấp cao và cao cấp khiến nước Việt mùa Covid-19 phải mõi mòn chờ đợi chuyên gia kỹ thuật cao nước ngoài cao trở lại quản lý cao tiếp các cơ xưởng công nghiệp cao ở các khu công nghiệp cao trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ vùng thấp đến vùng cao; và

4) Ngay cả các lãnh đạo Á Đông thời hiện đại nếu có thực tâm trọn đời vì nước vì dân cũng có thói quen từ vô thức phải tuân thủ cái thứ tự lớp lang Á Đông ấy của ngàn xưa.

Bài viết này của Hoàng Hữu Phước là một nhận diện khoa học về tâm lý lãnh đạo mà ngay cả trong chương trình Cao Cấp Lý Luận Chính Trị của Việt Nam bấy lâu nay vẫn chỉ tập trung vào những lĩnh vực ngoại vi mà bỏ sót phạm trù nội tại mang tính thức chung từ lịch sử hình thành dân tộc và mang tính riêng từ các hoài niệm thương động trong quá khứ của cá nhân mà cả hai tính chungriêng này đều tồn tại như được chứng minh qua các nghiên cứu phân tâm học không bao giờ tách rời khỏi tâm lý hữu thức của mỗi nhà lãnh đạo.

Khi đọc mẫu tin sau đây trên Tuổi Trẻ Online:

chúng ta thấy dấu ấn đậm nét của phong cách truyền thống Á Đông nơi vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam hiện đại: Ông Nguyễn Phú Trọng, theo đó, trước hết và trên hết phải tán dương công đức chống dịch bệnh của tất cả các cơ quan Đảng, chính phủ, chính quyền, cùng các công cụ của Đảng, và sau rốt mới đến người dân.

Sự tán dương theo thứ tự ưu tiên ấy là để khẳng định theo kiểu Á Đông rằng tầng lớp lãnh đạo phải ở vị trí trên hết và nhất thiết phải nêu rõ rằng tầng lớp ấy đã làm rất tốt bổn phận của mình trước đất nước và dân tộc, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân.

Trong khi đó, thứ tự ưu tiên Âu Mỹ lại muốn nhấn mạnh rằng toàn bộ hệ thống chính trị đương nhiên phải làm tròn vai trò công bộc “của dân – do dân – vì dân” như một nhiệm vụ đương nhiên phải thực hiện khi được dân bỏ phiếu bầu lên nắm quyền chứ không là sự ban ơn cho dân hay để kể ơn với dân hay kể công trước dân; và do đó, không cần phải tái khẳng định trước chủ nhân thực sự của đất nước (người dân), mà trước hết là phải dành lời tán dương ưu tiên cho những người chủ nhân (người dân) đang thực sự ở tuyến đầu trực tiếp giúp nhà cầm quyền chống giặc hoặc chống dịch. Lãnh đạo là để chỉ đạo từ các vị trí an toàn được bảo vệ nghiêm nhặt cao nhất và an toàn nhất. Lãnh đạo quốc gia không trực tiếp ở ngay tuyến đầu chống giặc/chống dịch. Tư duy lãnh đạo Âu Mỹ là vậy.

Một nét rõ hơn mùa Covid-19: các chính trị gia Âu Mỹ đều cảm ơn các tài xế xe tải và những gig worker (tức những người tương đương với các shipper xe hai bánh ở Việt Nam) cùng các nhân viên cửa hàng tiện ích, v.v., và gọi họ là những anh hùng tuyến đầu, đơn giản vì khi dịch bệnh hoành hành khiến người dân phải tự cách ly hoặc tuân thủ phong tỏa hay giãn cách xã hội, thì những vị anh hùng này xông pha chấp nhận đối đầu với nguy cơ dịch bệnh của bản thân để bảo đảm đem được đầy đủ hàng hóa đến các vùng dịch bệnh để toàn xã hội bớt xáo trộn, người dân bớt vất vả, các cơ sở y tế không thiếu nguồn cung ứng để hoạt động cứu chữa hiệu quả hơn, mà tất cả đều là đóng góp cụ thể nhất cho đất nước và nhân dân, Họ là anh hùng vì họ không được đào tạo chống dịch, không có bổn phận phải chống dịch, và không có chi tiết tham gia chống dịch trong bản mô tả công việc đính kèm trong hợp đồng lao động toàn thời gian, bán thời gian, hay thời vụ của họ.

Chống dịch và tuyến đầu chống dịch không chỉ có bác sĩ và y sĩ như báo chí truyền thông Việt Nam viết về trong thời gian đầu của Covid-19 (sau này có nêu thêm y tá).

Chống dịch và tuyến đầu chống dịch mà sự tuyên dương phải nêu đủ phải có cả y tá, điều dưỡng, y công tạp vụ, tài xế xe cứu thương, nhân viên xét nghiệm, v.v., như Hoàng Hữu Phước viết về trong bài Tham Mưu 2 đăng ngày 19-3-2020.

Sau Hoàng Hữu Phước một tuần, các chính trị gia Mỹ còn cho biết chống dịch và tuyến đầu chống dịch còn có cả những vị anh hùng “dân đen” đặc biệt, mà nếu ở Việt Nam thì các shipper xe hai bánh công nghệ (như của Grab) hay không công nghệ (như của các siêu thị CoopMart, BigC, v.v.) cũng sẽ được tôn vinh.

Kết luận: Tổng Thống Donald Trump tại khuôn viên Tòa Bạch Ốc khi đón tiếp các đoàn xe tải siêu trọng đã ngợi ca tôn vinh tài xế xe tải như những vị anh hùng mùa đại dịch Covid-1

rằng họ có vai trò những vị anh hùng giúp Mỹ Quốc đương đầu với cuộc khủng hoảng này và sẽ giữ vai trò tối quan trọng giúp hồi phục kinh tế Mỹ khi dịch bệnh qua đi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Cao Cấp Lý Luận Chính Trị October 20, 2019

Chính Kiến Hoàng Hữu Phước April 21, 2018

Ngô Diệu Kế April 1, 2020

Tham Mưu 2 March 19, 2020

Vì Sao Tôi Không Thèm Quan Tâm Đến Buổi Hội Thảo Của Paul Krugman

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-4-2020

Bài sau của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên Emotino.com và trên Aspirationsuk.360.yahoo.com/hoanghuuphuoc lúc 17g42 ngày 08-6-2009

Sau khi Giáo Sư Paul Krugman, nhà kinh tế học duy nhất đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008, kết thúc buổi thuyết trình ngày 21/5/2009 về đề tài “Tìm Kiếm Cơ Hội Và Giải Pháp Trong Khó Khăn Và Khủng Hoảng” do trường Doanh Nhân PACE tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh, tôi hoàn toàn hài lòng khi đọc thấy bài viết của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A chỉ vài ngày sau đó đã có câu hãy “hết sức cảnh giác cả với kích cầu lẫn lạm phát và không nên tách ý kiến (rất xác đáng của Giáo Sư Krugman) ra khỏi ngữ cảnh mà ông phát biểu rồi ngầm hiểu một cách mù quáng vào hoàn cảnh Việt Nam”. 

Vì đã có kinh nghiệm không hài lòng kỳ tham dự buổi hội thảo hoành tráng do PACE tổ chức năm 2007 khi long trọng thỉnh Giáo sư Philip Kotler đến Thành phố Hồ Chí Minh thuyết trình về chủ đề New Marketing for New Age (Marketing Mới Cho Thời Đại Mới), tôi đã quyết định không đăng ký đến nghe, hầu tránh bốn vấn nạn luôn gặp phải là

(1) diễn giả vẫn chưa trên cơ sở điều nghiên nghiêm túc và chuyên sâu về Việt Nam,

(2) thính giả hay có kiểu đặt câu hỏi muôn đời phí phạm khi khai thác những bộ óc tài ba: “Ông/Bà nghĩ gì về Việt Nam và con người Việt Nam”,

(3) vấn đề ngầm hiểu một cách mù quáng của số đông đối với những lời khuôn vàng thước ngọc nhả ngọc phun châu của diễn giả, và

(4) một vấn đề tế nhị cộng thêm mà tôi sẽ viết trong một bài khác. 

Lần ấy, khi có người hỏi thương hiệu quốc gia như thế nào thì thích hợp cho Việt Nam, Giáo Sư Philip Kotler đã gãi đầu và cười ý nhị đáp rằng Việt Nam có thể là một Nhà Bếp Của Thế Giới, một hàm ý sâu sắc rằng hóa ra Việt Nam vẫn chưa biết mình có năng lực gì ngon lành nổi trội để giới thiệu ra cho cả thế giới kinh doanh cùng chiêm ngưỡng và giao kết làm ăn (chưa biết người, chẳng biết ta, thì sao trăm trận trăm thắng được). Ngồi nghe ông suốt ngày tôi chưa thấy ông nói lần nào rằng Việt Nam có “đầy đủ cơ sở để trở thành Nhà Bếp Của Thế Giới với mỗi món Phở lừng danh”, vậy mà hầu như ngay lập tức đã có ngay (và có trong thời gian nhiều tháng trời) biết bao phát biểu ý kiến hăng hái, hồ hởi, sung sướng, hân hoan, tưng bừng nói về Phở! Và cũng hầu như ngay lập tức, tôi hốt hoảng viết ngay cho một số báo cũng như tự đưa lên trang blog rất có nhiều người (nam phụ lão ấu thuộc trường phái nghiêm túc) đọc của tôi để giải thích đó là sự hiểu ngầm mù quáng, vì Việt Nam (và tất cả các quốc gia nào trên cái quả đất chưa bị hủy diệt này) không bao giờ là Nhà Bếp Của Thế Giới, và Phở không bao giờ xứng đáng là món ăn mà Việt Nam nên xưng tụng rùm beng. Thậm chí vì sợ ngoại nhân cười người Việt ta, tôi cũng đã phải viết bài bằng tiếng Anh giải bày với nội dung tương tự để chứng minh ở Việt Nam vẫn có người hiểu rõ Philip Kotler thực sự ám chỉ điều gì. Những chi tiết tôi đã nêu trong bài Philip Kotler, An Aftermath: National Branding – Vietnam, the Campus of the World Người Thái Đã Đi Trước (và “Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam”),  nói rõ vì sao không bao giờ có bất cứ nước nào được thế giới đặt tên là Nhà Bếp Của Thế Giới, ở đây chỉ xin nhắc vắn tắt vài điểm cực kỳ tiêu cực về Phở mà tôi đã nêu trong các bài viết trên, nếu Việt Nam cứ mãi nói đến Phở với toàn nhân loại: 

– Việt Nam muốn hàng tỷ du khách ăn chay … tẩy chay Việt Nam, hoặc nếu lỡ đầu tư vào Việt Nam thì rút vốn ra khỏi Việt Nam khi thấy Việt Nam trở thành extreemist (cực đoan) về ẩm thực; 

– Món Phở Việt Nam dùng bánh phở không ai bảo đảm là khi làm đã tuyệt đối không dùng thuốc ướp xác chết cho bánh có độ dai; 

– Món Phở Việt Nam có rau không ai bảo đảm là từ nguồn tuyệt đối không dùng phân tươi của người và gia súc làm phân bón, tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu bọ hay thuốc kích thích tăng trưởng của các khoa học gia Trung Quốc vĩ đại; 

– Món Phở Việt Nam có nước nấu không ai bảo đảm là tuyệt đối không lấy từ nguồn ô nhiễm, không chứa các kim loại và khoáng chất độc; 

– Món Phở Việt Nam có kiểu tái, tái chín, với thịt bò còn đỏ hỏn, khi thịt bò ấy không ai bảo đảm là tuyệt đối không có sán lãi, không có xuất xứ từ xác bò điên; hoặc nếu dùng gà cho món phở gà thì lại vướng sự hiềm nghi “nó” có mang virus H5N1 từ Trung Quốc tràn sang và từ những vùng dịch bệnh nội địa đổ về; 

– Món Phở Việt Nam (và tất cả các món ăn Việt Nam) đều chưa được Y Tế Việt Nam công bố hàm lượng dinh dưỡng cần thiết của một tô tiêu chuẩn (vì khi muốn làm rùm beng một thức ăn ra nước ngoài, buộc phải có nghiên cứu khoa học) và chưa thẳng thắn nêu lưu ý đầy quan ngại về lượng mỡ trong mỗi tô có nguy cơ gây máu và gan nhiễm mỡ cùng tim mạch do cholesterone có hại;  

– Món Phở Việt Nam có khả năng làm nhục quốc thể nếu du khách đến Việt Nam ăn phở dính các tiêu cực trên để rồi rối loạn tiêu hóa hay ngộ độc làm tiêu sự nghiệp ngành kỹ nghệ du lịch; và cuối cùng, 

– Món Phở Việt Nam không bao giờ sánh được với bánh Pizza (khô queo, không nước) cả trăm vị và món mì Spaghetti (nếu muốn, vẫn có nước) hàng trăm món. 

Việc báo chí đăng bài khẩn cấp cảnh báo của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A là cực kỳ cần thiết vì vấn đề hiện nay không phải là cái danh hão “Nhà Bếp Của Thế Giới” với sự hưng phấn sai lầm mang tên Phở của năm 2007, mà liên quan đến “khủng hoảng”, “kích cầu”, “lạm phát”, khi những diễn giả lừng danh đến nhả ngọc phun châu lại trong tình hình bị lây nhiễm một chứng bịnh chung mang tên “chưa biết nhiều về Việt Nam”. 

Đoạn văn sau của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A.  Xin được trích dẫn với lòng kính phục bậc trí thức đã khẳng khái gióng hồi chuông cảnh giác: 

“Ngồi nghe ông suốt ngày tôi chưa thấy ông nói lần nào rằng khủng hoảng đã đến đáy, nếu tôi hiểu đúng ông, ông chỉ nói đã có những dấu hiệu (tốc độ sụt giảm đã chậm lại, mức tăng thất nghiệp ở Mỹ trong vài tháng qua đã không còn cao như các tháng trước, …) cho thấy khủng hoảng tiến dần (sắp) đến đáy và ông hy vọng vậy. Nhưng mối lo là khi đạt đáy thì có tăng trở lại hay cứ luẩn quẩn ở đáy đó một thời gian dài. 

“Trong ngữ cảnh đó, ông nhắc tới gói kích cầu của Mỹ (cỡ 2,5% GDP) và các chính sách kích thích chưa đồng bộ của các nước EU có thể là không đủ để đưa nền kinh tế toàn cầu bứt khỏi cái đáy đó (có thể luẩn quẩn ở đó đến 5 năm) và ông nghĩ nên tăng gói kích cầu lên gấp đôi. Ông cũng giải thích khá kỹ nếu nhà nước vay tiền để chi cho các khoản kích thích, thì (trong ngắn hạn) cách làm đó không gây lạm phát và ông cũng nói rất rõ là không phải chính phủ Mỹ “in” tiền để làm việc đó (như một vài báo đưa tin ngày hôm sau).

“Ông cũng nói về nguy cơ giảm phát và lạm phát không phải là điều đáng lo ngại (trên thế giới nói chung và nhất là ở các nước phát triển: tại Mỹ số liệu ngày 15-5 cho thấy lạm phát ở Mỹ là -0,7%, tức là đang giảm phát). Trong bối cảnh đó quả thực lạm phát không đáng lo ngại. Có thể nói những nhận xét của Gs. P. Krugman là rất xác đáng. Tuy nhiên, khi đưa tin nhiều báo thường quên mất ngữ cảnh mà lời nhận xét được đưa ra. 

“Khi được hỏi về lời khuyên cho hay nhận xét về Việt Nam, Gs. Krugman rất thận trọng. Ông nói, mới ở Việt Nam chưa quá 24 giờ và chủ yếu trong khách sạn nên ông không thể khuyên gì, ông ra Hà Nội để học hỏi với tư cách một columnist, một nhà báo, chứ không phải như một nhà tư vấn chính sách. Sự khiêm tốn và thận trọng đáng kính từ một nhà khoa học lớn. Thế nhưng cách đưa tin của một vài báo Việt Nam (tách lời nói khỏi ngữ cảnh) có thể gây hiểu lầm. 

“Hiểu lầm thứ nhất có thể xảy ra khi ông nói cần tăng gấp đôi gói kích cầu (của Mỹ và EU hay Nhật Bản). Có thể có người sẽ nghĩ ta cũng nên làm vậy. Hãy thận trọng, ở ta tổng “gói kích cầu” như được công bố phải ở cỡ trên 10 % GDP, mức thuộc loại cao nhất thế giới. Mặt khác chúng ta nghiện “kích cầu” suốt 10 năm rồi (trong 10 năm đó chỉ có giai đoạn 4-2008 đến 11-2008 là giai đoạn “siết”, còn toàn bộ phần thời gian còn lại là “kích”). 

“Chính việc say kích cầu này đã là một trong những nguyên nhân chính gây ra những bất cân đối vĩ mô trầm trọng vừa qua và những bất cân đối đó vẫn còn nguyên. Những bất cân đối vĩ mô trong thời gian dài đó đã làm cho lạm phát lên mức rất cao trong năm qua (gần 20% vào cuối năm 2008 so với cuối 2007). 

“Khủng hoảng toàn cầu làm cho tình hình lạm phát ở ta dịu đi đôi chút, nhưng mức lạm phát của 5 tháng đầu năm 2009 so với 5 tháng đầu năm 2008 vẫn ở mức 2 con số là + 11,59% (chứ không phải là một số âm như ở Mỹ). Nói cách khác lạm phát ở ta vẫn cao. Với chính sách tiền tệ nới lỏng và say kích cầu như hiện nay có thể vài tháng tới lạm phát vẫn chưa, nhưng cuối năm hay sang năm 2010 có thể lạm phát lại bùng phát. 

“Như thế phải hết sức cảnh giác cả với kích cầu lẫn lạm phát và không nên tách ý kiến (rất xác đáng của G.S Krugman) ra khỏi ngữ cảnh mà ông phát biểu rồi “ngầm hiểu” một cách “mù quáng” vào hoàn cảnh Việt Nam. Làm thế sẽ rất nguy hiểm. Hy vọng các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đủ tỉnh táo để không hiểu nhầm như vậy. Và các báo cũng nên cẩn trọng khi đưa tin kẻo có thể gây ra hiểu hiểu lầm chết người.” 

Thật là một phản ứng kịp thời từ kinh nghiệm của sự cố năm 2007 khi lời nói của Philip Kotler bị hiểu sai, với minh chứng hùng hồn ở chỗ cho đến ngày nay Việt Nam cũng chẵng là “Nhà Bếp Của Thế Giới”, và sự tung hê món Phở nay đã là quả bóng bẹp dí chẳng còn ai nhắc đến, cũng như thời gian sẽ chứng minh Tiến Sĩ Nguyễn Quang A đã không làm một việc thừa trong năm 2009 xa xưa ấy. 

Thư bất tận ngôn.  

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

Ghi chú tham khảo: 

– A, N.Q. 2009. Không nên ngầm hiểu các lời khuyên của P.Krugman mù quáng. http://www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=116498&ChannelID=38. (Accessed June, 06, 2009)

– Phuoc, H.H. 2007.  Philip Kotler, An Aftermath: National Branding – Vietnam, the Campus of the World. http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-WJ2qRpo5dKce.8S1AOHSNmonPHXz?p=129. (Accessed June 07, 2009)

– Phuoc, H.H. 2008. Người Thái Đã Đi Trướchttp://uk.blog.360.yahoo.com/blog-WJ2qRpo5dKce.8S1AOHSNmonPHXz?p=179  (Accessed June 07, 2009)

– Phuoc, H.H. 2008. National Branding: Vietnam, the Campus of the World. http://www.emotino.com/m.php?u=hoanghuuphuoc&p=16872. (Accessed June 07, 2009)

– Phuoc, H.H. 2008. Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam. http://www.emotino.com/m.php?u=hoanghuuphuoc&p=16874. (Accessed June 07, 2009)

Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia: Vựa Lúa Của Thế Giới

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-4-2020

Bài sau của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên Emotino.com và trên Aspirationsuk.360.yahoo.com/hoanghuuphuoc lúc 00g17 ngày 09-12-2008

Được tạp chí Thương Hiệu Việt, Diễn Đàn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phát Triển Thương Hiệu Việt, thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam, đăng lại tại trang 18 và 19 ấn bản số 02 ngày 01/11/2008

Bài 1: Giành danh hiệu “Vựa lúa của thế giới”

Hoàng Hữu Phước, MIB

09-12-2008

Ngài Luiz Lula da Silva, Tổng Thống Brazil, từng phát biểu đầy thách thức rằng “Đây không phải là sự ngạo mạn hay tự coi mình là quan trọng, song người Brazil chúng ta cần đối mặt với cái mà các nước khác cho là khủng hoảng lương thực, xem nó là cơ may tuyệt vời để biến chúng ta thành vựa lúa của thế giới mà chúng ta đã trông đợi bấy lâu nay.” 

Lương thực – “đế chế quyền lực muôn đời”

Những khẩu hiệu cực đoan như “sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu” đã không màng đến cái thực tế phũ phàng của sự phát trỉển ngành công nghiệp Việt Nam, bởi công nghiệp không thuộc thế mạnh chuyên biệt tiềm năng của nước nhà. Những bài học đắt giá của nhiều quốc gia trên thế giới, chúng ta nên rút kinh nghiệm.

Cụ thể, Ấn Độ nỗ lực thu hút các công ty hóa chất nước ngoài đến mở biết bao nhà máy sản xuất nhằm “thay thế xuất khẩu, tiết kiệm ngoại tệ”. Chưa kịp thành Khu Chế Xuất Của Thế Giới (The sepzone of the ưorld), nước này đã phải trả một giá quá đắt khi môi trường bị tàn phá. Nghiêm trọng hơn, vụ cháy nổ rò rỉ 127 tấn khí độc methyl isocyanate từ Nhà máy Hóa chất Union Carbide của Công Ty Dow Chemical Hoa Kỳ gây thảm họa cho thành phố Bhopal (Ấn Độ) cuối năm 1984, giết chết 20.000 cư dân, 120.000 người vương phải bệnh ung thư, bại não, sinh quái thai, và nửa triệu dân chịu ảnh hưởng khí độc cho đến tận ngày nay vẫn ẩn chứa nguy cơ bệnh tật cũng như chưa thể làm sạch môi trường sống.

Hiện nay, khi số lượng các công ty quốc doanh ở nước ta dần trở thành thiểu số, sẽ có sự chuyển hướng cơ bản và thực chất của lực lượng công nhân sang khu vực tư nhân, trong nước hoặc nước ngoài. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của khu vực và toàn cầu của các ngành công nghiệp, người công nhân sẽ đối mặt nhiều và dày hơn với sự chèn ép quyền lợi từ giới chủ, dẫn đến các cuộc đình công hợp pháp xảy ra nhiều hơn. Đặc biệt, khi các ngành sản xuất công nghiệp ngày càng thiếu trách nhiệm đối với việc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống, và nhất là khi biến động về giá cả lương thực gần đây trên thế giới đã làm lộ diện một thế lực kinh tế cực kỳ quan trọng, đó là lương thực – “đế chế quyền lực muôn đời”.

Nỗ lực trở thành “Vựa lúa của thế giới”

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của Hiệp hội Hợp tác Khu vực các Quốc gia Nam Á –  SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation) tổ chức ngày 2 và 3.8.2008 vừa qua, gồm 8 nước:  Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives và Afghanistan, với tổng số dân 1,5 tỷ – chiếm 1/5 dân số toàn cầu, đã công bố một thông điệp hùng hồn: “Chúng tôi, lãnh đạo cấp Nhà Nước và Chính Phủ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh SAARC tổ chức tại Colombo, quyết định bảo đảm an ninh lương thực toàn khu vực và biến Nam Á trở lại vai trò Vựa Lúa Của Thế Giới”. Trong khi đó, chỉ đúng một tuần trước tuyên bố của SAARC, các quốc gia vùng biển Caribê và Tây Phi đã có hội nghị quan trọng đề ra kế hoạch tương tác về nông nghiệp và an ninh lương thực.

Tháng 11.2008, Hội nghị Bất thường của SAARC sẽ được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, nhằm thống nhất một khung thực hiện chung: lấy người dân làm trung tâm, với chiến lược khu vực ngắn và trung hạn, cùng các dự án nhằm gia tăng sản lượng lương thực, đầu tư vào nông nghiệp và các ngành kỹ nghệ nông nghiệp, nghiên cứu canh nông và ngăn ngừa sự xuống cấp chai cằn của đât đai, sẻ chia công nghệ nông nghiệp cùng kinh nghiệm thu mua và phân phối, quản lý các rủi ro liên quan đến dịch bệnh và thời tiết trong nông nghiệp.

Cả thế giới rúng động ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính và lương thực toàn cầu. Ngoài sự tích cực của SAARC và nhóm Caribê và Tây Phi, Argentina bắt đầu nói về chiến tích từng là Vựa Lúa Của Thế Giới trong gần cả thế kỷ XX, với kỳ vọng vươn lên chiếm lĩnh danh dự đã vuột khỏi tầm tay… Hiện nay, Ấn Độ, một mặt cùng SAARC dựng xây Nam Á thành “Vựa lúa của thế giới”, mặt khác trỉển khai mạnh mẽ các dự án để giành lấy thương hiệu này. Tương tự, Mỹ cũng nhắc lại thủa vàng son đầu thế kỷ XX khi tự xưng là “Vựa lúa của thế giới”, hay nước láng giềng Canada nhắc đến tỉnh Saskatchewan chuyên canh nông nghiệp, cung cấp 60% nhu cầu bột mì của Canada như là … “vựa lúa của thế giới”.

Thử nhìn lại Việt Nam, từ sau buổi Hội Thảo Quốc Tế tháng 8.2007 về Marketing ở khách sạn Sheraton (TP.HCM), với chủ đề “Marketing mới cho thời đại mới” mà Ông Philip Kotler – người khai sinh ra nền marketing hiện đại của thế giới – là diễn giả, đã có rất nhiều những bài viết về Thương hiệu quốc gia, Làm thế nào để xây dựng một Thương hiệu quốc gia, Định nghĩa Thương hiệu quốc gia, Những yếu tố hình thành nên một Thương hiệu quốc gia, … Nhưng dường như vẫn chưa có một đề xuất nào cho một kế hoạch cụ thể, gắn liền với sự phát triển kinh tế cụ thể cho nước nhà được cả thế giới công nhận cho một danh xưng cụ thể.

Kết quả không mong đợi này khiến lời của Philip Kotler hoặc bị tầm thường hóa thành một công trình giản đơn tung hê món Phở và mấy món ăn bình dân, chưa hề được kiểm chứng về giá trị dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm để nhắm tới cái danh “Bếp ăn của thế giới” đầy huyễn hoặc, thiếu khả thi, và phi thực tế, được “thăng hoa” thành những ý tưởng cao vời, biến cụm từ Thương hiệu quốc gia chỉ còn được hiểu theo một ý trừu tượng bao la bát ngát. Chuyện này chẳng khác gì khi nghe đến “Made in Japan” thì ai cũng nghĩ ngay đến nền công nghiệp hàng tiêu dùng cơ khí chất lượng cao, chứ không còn mang ý nghĩa thương hiệu đó là một thành quả chuyên biệt, cạnh tranh và cực kỳ hùng mạnh của một nền kinh tế kiểu cụ thể tập trung giới hạn, như “Công xưởng của thế giới” hay “Văn phòng của thế giới” mà thế giới đã gán ghép cho Trung Quốc và Ấn Độ, như mong muốn truyền đạt của Philip Kotler.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Danh Bạ Nông Nghiệp Việt Nam.  http://www.vnlink.net/Nong_Nghiep/

Đường Hồng Dật. Đa Dạng Sinh Học Nông Nghiệp Việt Nam – Cơ Sở Để Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững. www.vacne.org.vn/TTHD_3/Hue_BC_Doc/Duong%20Hong%20Dat.doc

Gilani, S.Y.R. 2008. Let Us Make South Asia the Granary of the World. 15th SAARC Summit.

Giridharadas, A. 206. Growing in India: Food for the World. http://www.iht.com/articles/2006/05/26/business/wbfood.php (accessed 04 Sep 2008).

Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Việt Nam: Hôm Nay và Mai Sau. http://www.saga.vn/Giangduong/Gioithieusach_tailieu/12939.saga

Nông Nghiệp Việt Nam Sau Một Năm Gia Nhập WTO: Xuất Khẩu Thuận Lợi. http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns071128145238

Koning N., M.V. Ittersum, G. Becx, T.V. Boekel, W. Brandenburg, J.V.D. Broek, J. Goudriaan, G.V. Hofwegen, R. Jongneel, H. Schiere, and M. Smies. 2007. Long-term global availability of food: continued abundance or new scarcity?

Saskatchewan: Granary Of The World. 1981. Saskatchewan Indian. 11 (01-02): 2.

The World Factbook. 2008. http://www.bartleby.com/151/country/vm.html

Trade: Five Largest Rice Exporters’ Meeting Postponed until Early 2004. Asia Africa Intelligence Wire. Financial Times. http://www.accessmylibrary.com/comsite5/bin/aml2006_library_auth_tt.pl?item_id=0286-19584808 (accessed 01 Sep 2008).

Trần Tất Hợp. 2008. Một Cách Tiếp Cận Vấn Đề Nông Thôn – Nông Nghiệp – Nông Dân. http://vnids.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16

What Happened in Bohpal. http://www.bhopal.org

Wilcox, D. 1919. Quincy and Adams County, History and Representative Men. Lewis Publishing 2: 835 – 836. 

Workman, D. 2008. Top Rice Producing Countries. http://internationaltradecommodities.suite101.com/article.cfm/top_rice_producing_countries   (accessed 01 Sep 2008). 

Tom Cannon Đã Hoàn Toàn Sai

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-4-2020

Bài sau của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên Emotino.com và trên Aspirationsuk.360.yahoo.com/hoanghuuphuoc lúc 04g09 ngày 18-8-2009

Thưa Giáo Sư Tom Cannon, Ông Đã Hoàn Toàn Sai Khi Nói Về Anh Quốc Và Lúc Liên Hệ Đến Việt Nam

Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước

18-8-2009

A- Dẫn Nhập

Trong bài viết trên Emotino tựa đề Vì Sao Tôi Không Thèm Quan Tâm Đến Buổi Hội Thảo Của Paul Krugman, tôi có nêu sự chân thật trần trụi nhưng đáng trân trọng của Giáo sư Paul Krugman khi Ông thú nhận đã chưa hề nghiên cứu về Việt Nam, rằng Ông mới ở Việt Nam chưa quá 24 giờ và chủ yếu ở trong khách sạn nên Ông không thể khuyên gì, rằng Ông ra Hà Nội để học hỏi với tư cách một columnist (nhà báo viết chuyên mục), một nhà báo, chứ không phải như một nhà tư vấn chính sách. Nhưng mấy tuần nay những thông tin về Giáo sư Tom Cannon lại ở một hướng khác: sự thật trần trụi về một nhà trí thức hàn lâm Anh Quốc không trung thực về lịch sử Anh Quốc, không hiểu biết gì về Việt Nam và lịch sử Việt Nam, nhưng giữ tư thế một nhà tư vấn chính sách hẵn hoi. Những ý kiến sau đây dựa trên giả định: toàn bộ thông tin Tiếng Việt của những buổi “đối thoại” của và với Tom Cannon đã được bộ phận dịch thuật phía Việt Nam thực hiện nghiêm túc, chính xác, và hoàn hảo tu từ.  

B- Phản Biện về Anh Quốc

1) Sự Hèn Hạ và Hèn Nhát của Anh Quốc trong Đệ Nhị Thế Chiến

Tom Cannon đã nói nước Anh quê hương của Ông đã là một quốc gia anh hùng, chiến thắng được quân Đức, và sau 70 năm đằng đẳng vẫn cứ mãi làm phim về cuộc chiến đó, còn nói chuyện về cuộc chiến đó, vẫn còn suy nghĩ về cuộc chiến đó, và lần này qua Việt Nam Ông cũng lập lại nội dung ảo tưởng, hoang đường đó, như một sự đỗ thừa rằng chính cái lịch sử anh hùng vẻ vang đó đã trở thành hiểm họa khiến Anh Quốc tụt hậu so với các đế chế kinh tế trong đó có Hoa Kỳ.

Sự thật là chính sự hèn hạ và hèn nhát của Anh Quốc trong và sau Đệ Nhị Thế Chiến đã khiến toàn khối Tây Âu – mà điển hình là Pháp Quốc – khinh thường Anh Quốc. Còn nhớ vào năm 1936 Bộ Trưởng Ngoại Giao Anh là Huân Tước Halifax, một quý tộc thích cưỡi ngựa săn cáo dưới triều đại của Thủ Tướng Neville Chamberlain, đã áp dụng chính sách nhượng bộ toàn diện, thỏa hiệp với Hitler của Quốc Xã Đức để làm ngơ cho Đức chiếm Tiệp Khắc và nhiều vùng đất Châu Âu, miễn sao Hitler ban cho Anh Quốc sự bình yên và giáng cho chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô đòn tận diệt. (Halifax ủng hộ kế hoạch quân sự của Hitler và thậm chí còn ngợi ca Hitler là Người Chân Chính Chống Chủ Nghĩa Cộng Sản; và năm 1937 tạo điều kiện cho Hitler thiết lập “trật tự Châu Âu” đối với vùng Danzig, Áo Quốc, và Tiệp Khắc). Chính sự hèn hạ này của Vương Quốc Đại Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan đã làm Cộng Hòa Pháp tức giận, khinh miệt Anh đã nhanh nhảu giơ tay đầu hàng bỏ mặc các nước đông minh sống chết mặc bây. Ngay tận ngày nay, việc xum xoe cầu cạnh tương đương với một sự đầu hàng của Anh vẫn là đề tài đàm tiếu châm chọc trên thế giới, đặc biệt là tại Pháp, đất nước được khắp nơi khâm phục vì tinh thần chiến đấu ngoan cường chống Đức, dù rằng nhanh chóng sau đó họ thất thủ với 55.000 quân dân tử trận đổi lấy sự hao tổn lực lượng đến 40.000 quân Quốc Xã Đức. Chính phủ Pháp và Anh từ ấy đến nay chưa bao giờ xem nhau là bạn thiết trên trường quốc tế. Ngay cả Winston Churchill, người sau này là Thủ Tướng Anh, cũng giận dữ gọi thỏa hiệp với Đức trong ngày D ấy (D-Day) là Sự Nhục Nhã và Thất Trận (Disgrace and Defeat).  

2) Sự Sai Lầm Chết Người của Anh Quốc Kiểu “Theo Đóm Ăn Tàn” 

Sau thời gian dài ngạo mạn tận hưởng vinh quang với tuyên bố Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn Trên Cương Thổ Vương Quốc Anh (do Anh chiếm thuộc địa khắp năm châu bốn biển vòng quanh thế giới) với lực lượng hải quân hùng mạnh, Anh Quốc đã trở nên suy tàn và theo giải thích trước việc biến mất đầy tai tiếng của chiếc rương mang số 24 khi Thư Viện Bodleian của Đại Học Oxford tung ra từ tàng thư các thùng tài liệu thư từ của Nữ Hoàng Anh gởi mật lịnh cho Huân Tước Halifax, người ta cho rằng ắt hẳn đã có các bằng chứng bảo Halifax phải bằng mọi giá thỏa hiệp với Hitler để Hitler hứa bảo đảm an toàn cho Hoàng Gia Anh, khiến chiếc rương phải bị bí mật đem đi thiêu hủy.  Những tuyên bố hạ mình kiểu “mọi đất nước phải mang ơn Đức Quốc” mà Halifax xưng tụng trong thời gian bù khú vui chơi săn bắn tại Đức với các quan chức mà tên tuổi của họ sau này được biết đến khi họ được đưa lên giảo đài của Tòa Án Quốc Tế để được thắt cổ đền tội ác chiến tranh, như Joseph Goebbels hay Herman Goering. Đến khi Luân Đôn hứng chịu những cuộc không kích kinh hoàng của các oanh tạc cơ hiện đại Messerschmitt Bf109E (Me-109) của không quân Đức Luftwaffe, cũng như các hỏa tiễn V1 và V2 bắn trực tiếp từ Đức đến Luân Đôn và Miền Nam nước Anh, Anh Quốc mới hào hùng tuyên chiến chống Đức. Đó cũng là thời điểm Đức Quốc Xã và Khối Trục Đức Adolf Hitler – Ý Benito Mussolini – Nhật Minh Trị Thiên Hoàng đón nhận những giáng trả khủng khiếp của Liên Xô, và cũng là thời điểm Hoa Kỳ nhảy vào cuộc chiến, khiến Anh Quốc nhận được các viện trợ “nghĩa tình” rất dồi dào của Mỹ, dẫn đến sự đỗ bộ mang tính “anh hùng ca” của Anh Quốc trên các vùng mật danh Bờ Biển Thanh Kiếm (của Sư Đoàn Bộ Binh Đệ Tam Anh Quốc), mật danh Bờ Biển Vàng (Quân Đoàn XXX Anh), phối hợp với Đệ Ngũ Quân Đoàn Hoa Kỳ (mật danh Bờ Biển Omaha) và Sư Đoàn 3 Bộ Binh Canada (mật danh Bờ Biển Juno) trên toàn tuyến Bờ Biển Normandy, Pháp Quốc. 

Khi nhận viện trợ của Hoa Kỳ, Anh Quốc đã chấp nhận trả nợ bằng cách “theo đóm ăn tàn”, nghĩa là sẽ luôn ở vị trí đàn em chiếu dưới (underdog) răm rắp tuân theo các ý đồ chính trị và quân sự của Hoa Kỳ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đó là lý do vì sao Anh Quốc luôn ủng hộ Hoa Kỳ trong tất cả các cuộc chiến tranh, như đưa ngay quân theo Hoa Kỳ đến Afganistan, Iraq, v.v. Xương máu của con dân nước Anh đã đổ lầy đất để trả nợ mà đất nước Anh mang ơn của Hoa Kỳ. Không có viện trợ của Hoa Kỳ, Anh Quốc đã bị Đức san thành bình địa. Không có các quân đoàn của Hoa Kỳ và Canada, Anh Quốc không bao giờ dám cầm súng tự mình xông pha đầy khí thế tràn lên Normandy “đánh bại Đức Quốc Xã, giải phóng Pháp và các lân bang”, để ngày nay Giáo sư Tom Cannon giảo hoạt cho rằng quê hương mình anh hùng! 

Sai lầm của chính phủ Chamberlain, của Halifax, của Hoàng Gia Anh, đã dẫn đến cái nhục bị Châu Âu khinh rẻ, không bao giờ có cơ hội thành cường quốc kinh tế, chứ nào phải do Anh Quốc anh hùng chiến thắng Đức Quốc Xã mà đem ra tự cho mình sánh cao bằng với Việt Nam.

C-Phản Biện về Việt Nam

Việt Nam thuộc một phạm trù khác. Lịch sử Việt Nam cho thấy đất nước Việt Nam chưa bao giờ là “cường quốc mà mặt trời chưa bao giờ lặn trên toàn cương thổ Đại Cồ”, và vua của các triều đại hàng năm đều phải tấn cống “thiên triều” Trung Quốc hung hãn vĩ đại, với bao ngọc ngà, châu báu, vàng bạc, ngà voi, sừng tê,  mỹ nữ, thợ thủ công bậc thầy, mã não, kỳ nam, trầm hương. Sự cống nạp đó là để mưu cầu an bình cho toàn dân, để người dân có cơ may được sống, được học, được thời gian đủ để hun đúc tinh thần ái quốc, phục vụ cho sự bảo vệ biên cương, trường tồn nòi giống. Đó là mưu kế của bậc minh quân, không dùng trứng chọi đá. Trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Đảng Cộng Sản – đối tượng bị thù ghét bởi chính phủ Anh hèn nhát và Đức Quốc Xã Hitler bạo tàn tội phạm ghê tởm – Việt Nam đã không “sát cánh kề vai” với bất kỳ quân đội nào, dù của Liên Xô hay Trung Quốc, tức là không núp bóng hay “đồng tác chiến”, nên phải ở một vị trí cao trọng hơn Anh Quốc. Bất kỳ sự lý giải nào để Vương Quốc Anh được sánh ngang hàng với Việt Nam đều là sự mạo phạm kệch cỡm, vô lý, vô duyên. 

Việt Nam vẫn có nhiều khó khăn trong xây dựng kinh tế, không phải vì Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng, hay Việt Nam mãi ngất ngây với chiến thắng, mà chính vì nhiều cường quốc đã có những chính trị gia giống như Halifax của Anh Quốc sẵn sàng bắt tay với kẻ bạo tàn chỉ để cùng nhau tiêu diệt cộng sản, khiến Việt Nam bị cấm vận, bị mãi tấn công bởi các luận điệu nhân quyền, thậm chí việc các thủ lĩnh Khmer Đỏ đang bị đưa ra Tòa Án Quốc Tế xét xử tội diệt chủng – nghĩa là Việt Nam đã đúng khi triệt hạ Khmer Đỏ — mà các quốc gia hùng mạnh vẫn chưa chịu gỡ bỏ sự xúc xiểm rằng Việt Nam xâm lược Kampuchea. Đó là chưa kể ngoài việc hùa nhau chơi bẩn Việt Nam, kích động chống phá Việt Nam, các cường quốc “anh hùng” còn sử dụng những đòn tâm lý chiến, làm một bộ phận giới trẻ không tư cách, mất gốc, xuẫn động cứ mơ màng về đa đảng – đa nguyên, thay vì góp phần xây dựng đất nước lại chà đạp đạo lý nhân luân sau khi ăn học thành tài từ hải ngoại, như Lê Công Định và đồng bọn.  

Tóm lại, khi khuyên Việt Nam nên cẩn trọng với quá khứ hào hùng, Ngài Giáo Sư Tom Cannon đã hoàn toàn sai.  

D-Phản Biện về Sợ, Sợ Hãi, Khiếp Sợ, Nhát Sợ của Doanh Giới Việt Nam

Thật không hiểu vì sao Ngài Giáo sư và các bạn cùng Ngài đối thoại lại nói hoàn toàn sai về việc doanh nhân Việt Nam khiếp sợ các công ty nước ngoài, vì rằng sự ít thành công của nhiều doanh nghiệp Việt Nam là do họ chẳng biết sợ ai cả, xem các đại gia nước ngoài như cỏ rác, vì vậy mới mất cảnh giác, và sập bẫy. Nói rằng doanh nhân Việt Nam sợ, sợ hãi, khiếp sợ, nhát sợ, hay run sợ, hoặc yếu bóng vía, nghĩa là người nói mông muội, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Vì không sợ, chơi dao bén, nên Nước Ngọt Chương Dương bị thôn tính bởi Coca-Cola. Theo phân tích lợi và hại của sự sợ hãi thì chính cái sợ mới làm người ta cẩn trọng, thận trọng, không vung tay quá trán đổ tiền của xây dựng công trình huyễn hoặc; và nếu biết sợ phép nước, lệ dân, người ta đã không để cho sự sản xuất làm ô nhiễm môi trường, cũng như phó mặc cho các chuyên gia quảng cáo tung hứng lung tung làm tổn hại đến thương hiệu của doanh nghiệp. Và cuối cùng, nếu biết “sợ”, người ta đã không tùy tiện nói về cái sợ của doanh giới Việt Nam như một nhạo báng khiếm nhã. 

E-Phản Biện về Sáng Tạo

Sáng tạo là hơi thở. Không thở thì dẫn đến nhũn não rồi tử vong. Luật pháp không buộc công dân phải thở. Nhưng công dân còn sống đều thở. Tương tự, sáng tạo là quy trình bình thường như sự hít thở. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã sáng tạo ra những cách đánh chưa hề có trong cẩm nang của Học Viện Quân Sự West Point Hoa Kỳ hay Hoàng Phố Trung Quốc, như “nắm thắt lưng địch mà đánh” khiến việc sử dụng đại pháo hoặc oanh kích của phi cơ bị vô hiệu hóa, hoặc gài lưu đạn trên đầu ngọn cây cao tiêu diệt trực thăng. Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng khai sinh ra kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để thế giới chống cộng nhạo báng, dè bỉu, để rồi kinh tế Việt Nam đi lên, Việt Nam trở thành thủ lĩnh của nội khối ASEAN, và các cường quốc kinh tế là tội phạm gây ra suy thoái toàn cầu với cái nền kinh tế thị trường không có định hướng xã hội chủ nghĩa của họ, và cũng để rồi áp dụng những điều tương tự, đặt kinh tế thị trường của họ dưới sự kiểm soát nhất định của chính phủ. 

Vì vậy, ở mọi nơi ai cũng đều sáng tạo. Thiếu sáng tạo, đã không tồn tại các nền văn minh, các quốc gia, các dân tộc. Việc nói quá nhiều về sáng tạo như thể đất nước này không biết sáng tạo, thiếu sáng tạo, hay doanh nghiệp-doanh nhân thiếu hoặc không sáng tạo, là sự sai lạc hoàn toàn. Nên nhớ rằng sáng tạo và thành công không phải là cùng một phạm trù, hay có liên quan mật thiết quả quả nhân nhân với nhau. Sáng tạo ra một thế võ dũng mãnh, tạo nên cơ bắp rắn chắc, sức mạnh tuyệt luân: đó là sáng tạo. Sáng tạo ra sự thiền định, thở ít, ăn ít, thụ động: đó là sáng tạo. Sự sáng tạo có thể dẫn đến một thành công hay thất bại; do đó, đem nội dung sáng tạo ra để dè bỉu doanh giới Việt Nam ắt không phải là một ý khôn ngoan. 

F-Phản Biện về Hủ Bại

Hủ bại dường như liên quan nhiều hơn đến vấn đề phong hóa, nên nếu nói về việc không sáng tạo sẽ khiến một dân tộc hủ bại, chẳng khác nào nói không hít thở sẽ là người đồi trụy vậy. Việc vấn kế của Giáo sư Tom Cannon về một thứ gạo giảm béo vừa khôi hài, vừa huyễn hoặc, không thực dụng, chẳng thực tế, và rất…hủ bại. Trên toàn cầu người tiêu dùng bắt đầu tẩy chay những sản phẩm trái tự nhiên, biến đổi gen, vì những thứ này là mầm mống gây bịnh ung thư, triệt tiêu nòi giống con người. Gạo từ thiên nhiên, việc sử dụng phân bón hóa học không được cho là khôn ngoan cho sự tiêu dùng của con người. Việc bỏ bạc tỷ nghiên cứu biến đổi gen để làm hạt gạo bớt “béo” để rồi chẳng thể bán cho ai, chắc chắn là việc điên rồ. Không thể cho ra một tư vấn đúng. Không thể cho ra một thí dụ thích hợp. Không thể cho ra một cách dùng từ ngữ thích hợp. Tất cả có thể bị gán cho cái tên hủ bại vì phong hóa không cho phép tất cả những điều không thích hợp ấy, đặc biệt về kiến thức trong tương tác cộng đồng.

G-Lời Kết

Thật ra Giáo sư Tom Cannon không có lỗi trong việc không thuộc sử Anh Quốc, vì rằng nhiều người lớn có học vị tiến sĩ ở Việt Nam cũng không thể nhớ hết lịch sử Việt Nam, biết thời đại vua nào ở những năm nào. Cái lỗi của Ông ở chỗ Ông dẫm đúng vào bước chân dẫn đến hố thẳm nghìn trượng của hư mất, diệt vong, của những vị Giáo sư nước ngoài khác đã đến Việt Nam diễn thuyết: đó là chưa hề nghiên cứu nghiêm túc và đầy đủ về Việt Nam. Cái đạo đức của nhà trí thức là không nói những gì không qua kiểm chứng mà vẫn nhận tiền thù lao. Nội dung bài này sẽ được viết lại bằng tiếng Anh để gởi cho Ông, với đề nghị người viết sẵn sàng tranh luận với Ông trực tiếp bằng tiếng Anh về tất cả những vấn đề Ông quan tâm, để Ông biết rằng Việt Nam còn có bao người học vấn cao hơn người viết gấp vạn lần mà Ông cần gặp để học hỏi và mở mang trí hóa.  

Cái “sợ” duy nhất của người Việt Nam là “sợ” cà lăm khi đấu khẩu bằng tiếng Anh trước một Ông Tây có học thức, chứ chẳng bao giờ sợ bất cứ vật cản nào, dù cho đó là quân thù hung hãn hay đại thương gia hùng mạnh. Không rõ về người Việt thì sẽ chẳng bao giờ nói đúng, tư vấn đúng. 

Ngoài ra, nội dung tôi thường hay nói đến là doanh nhân Việt Nam rất không đoàn kết, và doanh giới Việt Nam chưa biết đến bao giờ mới hình thành. Một festival về cà phê cực kỳ hoành tráng ở Tây Nguyên, với đủ trò như trực thăng chở một tách cà phê khổng lồ (một phí phạm vô nghĩa), v.v. Nhưng trong danh sách chỉ thấy Vinacafe và vài công ty nhỏ khác, chứ vắng bóng một đại gia khu vực tư nhân. Điều này chứng minh ngày nào ai còn cho rằng ta là đại gia ắt ta phải đứng đầu tổ chức của ngành hàng ta đang kinh doanh chứ không chịu dưới bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào, thì ngày ấy chỉ tổ có loạn thập nhị hoặc thập bách hay thập vạn sứ quân, chứ không thể là ngày để nói về thương hiệu hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới. 

Thư bất tận ngôn. 

Hoàng thư sinh đốn thư. 

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tham khảo:

British Prime Minister Chamberlain Appeases Hitler at Munich. http://www.historyplace.com/worldwar2/timeline/ww2time.htm (retrieved August 18, 2009)

England and World War II. http://www.personal.psu.edu/users/u/u/uup101/england.htm. (retrieved August 18, 2009)

England Drops Out of WWII… Hitler Invades Soviet Union. http://www.uselectionatlas.org/FORUM/index.php?topic=30831.0 . (retrieved August 18, 2009)

Lord Halifax . http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/2WWhalifaxL.htm. (retrieved August 18, 2009)

The Battle of Britain 1940. http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/battle_of_britain_01.shtml (retrieved August 18, 2009)

World War II in Britain. http://www.worldwariihistory.info/in/Britain.html (retrieved August 18, 2009)

World War II Spy Kit: The Great Nazi Intelligence Coup. http://www.dwightdeisenhower.com/spykit/historicalbackground.html (retrieved August 18, 2009)

Thương Hiệu Quốc Gia: Ngôi Trường Của Thế Giới

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-4-2020

Bài sau của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên Emotino.com và trên Aspirationsuk.360.yahoo.com/hoanghuuphuoc lúc 17g37 ngày 07-8-2008, là bản dịch tiếng Việt cho bài National Branding: Vietnam, the Campus of the World

Trong buổi Hội Thảo Quốc Tế tháng 8 năm 2007 về Marketing ở Sheraton Hotel với chủ đề Marketing Mới Cho Thời Đại Mới do Philip Kotler, người khai sinh ra nền marketing hiện đại của thế giới, là diễn giả đặc biệt, đã chậm rãi khoan thai phát âm thật rõ ràng rành mạch những ý tưởng mà nhiều ngày liên tiếp sau đó báo chí Việt Nam cuộn cuồn dậy sóng thông tin, đặc biệt là về “thương hiệu quốc gia” và “bếp ăn của thế giới”.

Thiết nghĩ cần có một khẳng định ở đây là Philip Kotler không hề gợi ý Việt Nam nên là một Bếp Ăn Của Thế Giới với ý nghĩa ẩm thực, mà chỉ đơn giản ngụ ý thế giới chưa biết nhiều về Việt Nam và Việt Nam cũng chưa định vị được uy thế của mình trong lĩnh vực nào để làm marketing thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế, và Ông nói với nụ cười hóm hỉnh rằng trở thành Bếp Ăn Của Thế Giới cũng là điều có thể nghĩ đến. Một thí dụ chứa đựng những ẩn ngữ của một bậc thầy tài hoa cần được giải mã nghiêm túc, chứ không chỉ là trần trụi như nói về phở hay bánh xèo, hoặc nói cho văn hoa bóng bẩy hơn là “ẩm thực”, nghĩa là Việt Nam có “món” nào “ngon” để cung cấp cho thế-giới- kinh-doanh-toàn-cầu-hội-nhập hay không, chứ không phải Việt Nam có “món ăn” nào để kéo thế giới tới ăn nhai uống ực hay không. Có người thậm chí nêu ý kiến cho rằng đã muộn rồi vì dường như con người Philip Kotler quá vĩ đại nên không biết đến chuỵện nhỏ là Thái Lan đã và đang thực hiện chương trình trở thành “Kitchen of the World” (Kim Hạnh, 2007). Một ngộ nhận. Thương hiệu một quốc gia không do chính quốc gia đó tự đặt cho mình khi chưa làm nên gì cả để thuyết phục cả thế giới. Everest là “Nóc Nhà Của Thế Giới” vì bản thân nó là đỉnh núi cao nhất rồi được thế giới đặt tên sau khi đã đo đạc hẵn hoi. Là một đất nước-thị trường với dân số khổng lồ và giá nhân công rẻ, Trung Quốc đã hấp dẫn các công ty nước ngoài đổ xô tìm đến mở nhà máy sản xuất hàng hóa cung ứng cho thế giới và từ đó cái danh “Cơ Xưởng Của Thế Giới” được hình thành. Tương tự, sau vài thập kỷ nổi đình nổi đám thu hút nước ngoài đến mở biết bao nhà máy sản xuất nhằm “thay thế xuất khẩu tiết kiệm ngoại tệ”, chưa kịp thành Cơ Xưởng Của Thế Giới thì Ấn Độ đã phải trả một giá quá đắt khi môi trường bị tàn phá nghiêm trọng và vụ cháy nổ rò rỉ 27 tấn khí độc methyl isocyanate từ nhà máy hóa chất Union Carbide của Công Ty Dow Chemical Hoa Kỳ gây thảm họa cho thành phố Bhopal cuối năm 1984, giết chết 20.000 cư dân, 120.000 người vương phải bệnh ung thư, bại não, sinh quái thai, và nửa triệu dân chịu ảnh hưởng khí độc cho đến tận ngày nay vẫn ẩn chứa nguy cơ bệnh tật cũng như chưa thể làm sạch môi trường sống (www.bhopal.com), và một hướng mới đã mở ra khi đất nước có quá nhiều nhân tài ai-ti (IT, công nghệ thông tin) này cung cấp dịch vụ sao lưu “backup” cho các công ty trên thế giới khiến có cái tên “Văn Phòng Của Thế Giới”. Trong khi đó, Úc là đất nước ít dân nhưng có hệ thống y tế hoàn hảo chất lượng cực cao và nổi danh trong điều trị các bịnh nan y. Song, chưa bao giờ Úc trở thành “Dưỡng Đường Của Thế Giới”, chỉ vì còn thiếu yếu tố hàng đầu, đó là: Úc chăm lo hoàn hảo cho sức khỏe toàn dân còn bệnh nhân nước ngoài có thể đến Úc chữa trị, chứ Úc chưa hề tự tổ chức để đạt được “thương hiệu đó, cũng như đem dịch vụ của mình bung ra cung ứng mạnh mẽ đến các châu lục khác trên thế giới. Thái Lan tạo nên vài festival với tên tự đặt là “Kitchen of the World” nghe cho vui tai chỉ để giới thiệu ẩm thực Thái như một bổ sung thứ yếu cho ngành công nghiệp du lịch đã phát triển rồi của Thái, kéo thêm du khách đến Thái Lan (vì hàng triệu du khách đến Thái trong thập kỷ qua đã nếm món ăn Thái rồi chứ không phải bây giờ mới trình làng những báu vật còn giấu kín), trong khi để được cái danh Bếp Ăn Của Thế Giới, một quốc gia đúng ra phải như một…tổng công ty cung cấp suất ăn công nghiệp catering, nghĩa là anh phải đáp ứng được nhu cầu ẩm thực cho khách hàng của anh ở bất kỳ đâu trên thế giới, phù hợp với khẩu vị của riêng họ, bằng nguyên vật liệu chất lượng từ hoặc y như của xứ sở họ, và để làm được điều chắc chắn là không tưởng này phải có hệ thống thu mua, nhập khẩu, lưu trữ, bảo quản, vệ sinh tuyệt đối, và hệ thống phân phối cỡ DHL hay TNT, chứ không phải đơn giản giới thiệu món phở hay bánh xèo ngay tại Việt Nam. Thậm chí nếu món phở xoàng xỉnh của Việt Nam mà có nổi danh toàn cầu thì cái thương hiệu quốc gia của Việt Nam ắt là … Đất Nước Của Phở, như Ý là Đất Nước Của Pizza vậy, chứ sao là Bếp Ăn Của Thế Giới được. Nhiều người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam cả chục năm vẫn không thích thú gì khi được đãi các món ăn Việt, dù phở đã, đang, và sẽ mãi ngon đối với một bộ phận lớn người Việt vốn không bất kỳ ai ăn phở trừ cơm mỗi ngày trong trọn cuộc đời, nhất là bò điên lở mồm long móng, gà cúm, và rau xanh tưới phân tươi, vệ sinh không kiểm chứng luôn khiến phở thành món ăn kém an toàn hoặc góp phần gây các chứng mỡ trong máu, trong gan, còn những lời khen tặng của ngoại nhân chỉ mang tính xã giao ước lệ. Vì vậy, theo tôi, khi nói về “Bếp Ăn Của Thế Giới”, Philip Kotler đã sâu sắc hàm ý ngay cả điều hiểu theo nghĩa đen thuần túy là cái bếp nấu ăn vẫn là điều chưa nước nào đạt được, hay chưa hiểu được, là bếp dùng để nấu (chứ không phải để mọi người chui vào bếp để ăn), và nấu xong thì bưng ra ngoài cho khách (tức xuất khẩu đến tận tay khách hàng), cho thấy để có được một thương hiệu quốc gia đòi hỏi một hiểu biết cặn kẽ, một tổ chức tổng lực cùng một kế hoạch tổng hợp dài lâu. Cùng trong thế kỷ XXI một số lớn con cháu Lạc Hồng nói phở ngon, tất cả hậu duệ của Đế Chế Inca vẫn thích ăn bánh mì kẹp lúc nhúc giống kiến to đen của họ, còn dòng giống Châu Sơn Cổ của Truyền Thuyết Du-mông mê cháo thằn lằn đến độ khi tổ chức sự kiện thể thao vĩ đại cấp hành tinh chính phủ phải yêu cầu dân chúng ngưng ăn chóthằn lằn quốc hồn quốc túy đó, nên bảo đảm không ai dám vỗ ngực nói ẩm thực của mình là đứng đầu thiên hạ mà cả thế giới phải ăn. Pizza siêu tuyệt của Ý lan toàn thế giới, và phở Việt Nam không bao giờ ở đẳng cấp như vậy. Ở đây, tôi xin có ý kiến cụ thể xây dựng thương hiệu quốc gia cho đất nước của chúng ta, đó là: “Việt Nam: Ngôi Trường Của Thế Giới” tức “The Campus of the World”.

Khác xa với nhu cầu ẩm thực vốn tùy vào ý thích riêng từng khách hàng chứ không tùy vào bản thân hàng hóa là món ăn, nhu cầu học tập chú trọng vào bản thân hàng hóa vốn gần như có giới hạn nhất định và đồng nhất, sẵn có; chẳng hạn đã học xong đại học thì đa số mong có điều kiện lấy thêm một cái MBA (Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, vốn đang dần mất sức hấp dẫn về tay MIB tức Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế). Vấn đề là học nơi đâu cho phù hợp túi tiền: học ở Mỹ như mấy nhân vật phim Hàn Quốc mỗi khi thất tình là qua Mỹ du học rồi về làm giám đốc ngay, học ở lân bang cho gần và khỏi bị phỏng vấn trầy trật khi xin visa vào một siêu cường, hay học ở một nước thân thiện có nhiều ưu thế cạnh tranh hơn cho tương lai của bản thân người đi học. Việt Nam chính là đất nước có quá nhiều những thế ưu việt cho du học sinh nước ngoài theo các phân tích và trình bày ở các phần tiếp theo, thực sự phù hợp cho một chiến dịch quảng bá dành lấy thương hiệu đẳng cấp cao này một cách an toàn tuyệt đối mà không phải tranh cải lung tung về gia vị hay dư lượng chất kháng sinh, thuốc trừ sâu, thuốc uớp xác chết làm bánh phở, hoặc đối mặt với án lịnh pháp đình khi có các ca gây ngộ độc thực phẩm cho khách hàng, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự quốc gia.

Trước hết, xin được nêu duy chỉ những thế mạnh của Việt Nam cho thương hiệu quốc gia Ngôi Trường Của Thế Giới, vì những phân tích còn lại theo nội dung SWOT và TOWS chỉ cần thiết hơn cho một kế hoạch kinh doanh chi tiết dài ít nhất 100 trang in khổ A4 mà chúng tôi có thể thực hiện nếu được tham gia chương trình quốc gia cho mục tiêu này.

An toàn và an ninh trật tự luôn là điểm nhấn quan trọng khi thế giới nói về Việt Nam, và đây là thế mạnh vững chắc tuyệt diệu để chúng ta sử dụng trong marketing cho một thương hiệu quốc gia. Du học sinh được học tại những ngôi trường chi nhánh của Mỹ, Anh, và nhiều nước khác hoạt động tại Việt Nam, nơi không có những vụ xả súng sát hại bạn học, không có bạo loạn chính trị, không có biểu tình ẩu đả, hay thiên tai, khiến du học sinh và thân nhân của họ có thể an tâm đầu tư cho học vấn. Đó là chưa kể đến các đặc trưng mà du học sinh cảm nhận đựợc duy chỉ có tại Việt Nam : tinh thần hiếu học, tôn sư, trọng đạo của người Việt Nam, mà ngay cả đất nước sản sinh ra Nho Giáo cũng không thấy có. Đây là một giá trị cộng thêm: anh dạy ở nước khác và anh có quyền mặc quần khaki ngắn đưa cẳng chân lông lá, áo hoa hòe hoa sói bỏ ngoài, ngay trong giảng đường đại học, đơn giản vì anh thực hiện hợp đồng phục vụ khách hàng là sinh viên, những người chỉ muốn nhận hàng hóa anh chuyển giao; còn dạy tại chi nhánh cũng của trường ấy nhưng mở Việt Nam anh phải ăn vận chỉnh tề, và tuy cũng thực hiện hợp đồng với trường của anh, anh vẫn sẽ thấy mình là một bậc thầy được sinh viên Việt Nam trân trọng, kính trọng, nể trọng, tri ân, và tất cả sẽ tác động lên sinh viên từ các nước khác, khiến họ cùng học tập sinh hoạt theo nền nếp lạ lẫm nhưng thú vị và đúng đắn không chê vào đâu được, hình thành nơi họ một nhân cách cao hơn, đó là nhân cách nhân bản và văn minh mang tính xã hội cộng đồng tôn ti trật tự thay cho kiểu nhân cách dưới quyền điều khiển của cái tôi bản ngã. Học tại Việt Nam với người Việt Nam và các quốc tịch khác, trong môi trường xã hội văn hóa Việt Nam, đó cũng là một lợi điểm kỳ thú, vì chính những yếu tố văn hóa giữ vai trò tác động lớn lao đối với các kỳ tích về kinh tế, chiếm hơn 50% trong các khác biệt đối với mức tăng trưởng kinh tế (Kotler, Jatusripitak, and Maesincee 1997, 113). Theo giáo sư Werner Soontiens, Khoa Trưởng Viện Đại Học Công Nghệ Curtin của Úc, phát biểu trong buổi hội thảo về Toàn Cầu Hóa Và Các Tiềm Năng Kinh Doanh Giữa Úc Và Việt Nam được tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh chỉ hai ngày sau cuộc hội thảo quốc tế của Philip Kotler, Việt Nam có một lợi thế lạ kỳ là đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh với sự chiếm đóng và tham gia chiếm đóng của Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn, v.v., nhưng dường như chỉ khiến người Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về đối phương chứ không chồng chất trong mình thêm những mối căm thù và tinh thần bài ngoại. Chính điều này làm những doanh nhân và người dân từ các nước có “vấn đề lịch sử” với Việt Nam cực kỳ thích thú, tự tin, an tâm, và mến mộ Việt Nam hơn, rằng ở giữa người Việt họ không thấy lạc lõng vì được người Việt hiểu biết, cảm thông, hợp tác, đối xử thân thiện, cũng như trân trọng văn hóa riêng của họ; trong khi dân chúng ở vài nước khác trong khu vực nhìn họ với vẻ hoặc hằn học, hoặc tò mò đầy dọ xét, hoặc lạ lẫm, hoặc không thân thiện, khiến họ không sao có được sự thoải mái, an tâm, ngay cả trong một tour du lịch nhiều sao.

Những thế mạnh khác lại hoàn toàn khả thi vì nằm trong tay chính phủ để tạo nên được nét khác biệt độc đáo cho chiến dịch “Việt Nam: Ngôi Trường Của Thế Giới”. Trong lĩnh vực đầu tư, nhà nước nhất thiết phải có các chính sách thông thoáng đối với giáo dục-đào tạo, cụ thể là về quy trình cấp phép và ưu ái cấp đất cho tất cả các dự án của các học viện có danh tiếng của nước ngoài thay vì chú trọng đến các sân golf chẳng giúp ích gì về lâu về dài cho quốc gia dân tộc, cộng với các ưu đãi về chuyển lợi nhuận về chính quốc. Trong khi cấp đất cho một công ty sản xuất có thể dẫn đến hệ quả ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà bản thân Việt Nam cũng không còn “mơ” gì (và đừng nên mơ) đến danh xưng Cơ Xưởng Của Thế Giới mà Trung Quốc đã chiếm hữu, việc cấp đất cho các trường nước ngoài xây dựng campus chỉ giúp tạo nên cảnh quan văn hóa cao, đồng thời lợi nhuận thu được cho quốc gia tất nhiên là lớn tính trên bình diện tương quan chung của các ngành và lĩnh vực của đời sống. Ngoài ra còn kể đến các chính sách đặc thù như cho phép sinh viên nước ngoài được lao động có thu nhập trong thời gian học tập tại Việt Nam cũng như ưu tiên dành cho họ những công việc họ quan tâm và có khả năng đáp ứng được ngay cả tại các công ty nhà nước Việt Nam sau khi họ tốt nghiệp, mà không phân biệt đối xử, xem họ như đối thủ cướp giật việc làm với người dân Việt Nam. Tất nhiên, chính sách là để chứng tỏ với thế giới ta có sức hấp dẫn như thế nào, chứ bản thân du học sinh nếu chọn Việt Nam là mái trường của thế giới thì họ cũng biết rõ mười mươi là cơ hội việc làm rất lớn cho họ vì ở Việt Nam ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tìm đến kinh doanh và đầu tư.

Những lợi thế mà các đối tác là các học viện và trường học nước ngoài có thể có được khi tập trung về Việt Nam để biến Việt Nam thành Ngôi Trường Của Thế Giới, gồm chi phí thấp hơn và điều kiện bành trướng kinh doanh cực kỳ thuận lợi trong tình hình sự cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo-dạy nghề trên thế giới đã trở nên rất cao. Một trường đại học ở Mỹ chẳng hạn, khi được Việt Nam cấp phép mở chi nhánh, sẽ có được lợi thế trước hết là với “khách hàng” tại chỗ của đất nước 80 triệu dân mà đa số là giới trẻ, ngày càng có nhiều người có điều kiện kinh tế khả quan hơn, và ý thức về học-học nữa-học mãi cho một tương lai tốt hơn là đặc điểm nổi bật so với giới trẻ Âu Mỹ chú tâm nhiều đến việc kiếm “giốp” (job) hơn là cho việc học tập vốn có thể để thư thả về sau. Thứ đến là thay vì phải đến Mỹ với chi phí cao hơn, du học sinh vùng Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, và Bắc Á sẽ dễ dàng bị cuốn hút về Việt Nam để có được mảnh bằng danh giá nhưng với chi phí thấp hơn. Đó là chưa nói đến an toàn trong đầu tư vì rõ ràng là ngày nay mở trường tại những con hổ con rồng lân bang của Việt Nam đã không còn tính hấp dẫn và an toàn. Cuối cùng, các học viện nước ngoài khi đến Việt Nam không nhất thiết phải có làng sinh viên campus vì đặc điểm dân cư và địa lý của Việt Nam sẽ phù hợp hơn cho mô hình trường học với du học sinh cư ngụ bên ngoài tại các nhà trọ, khách sạn nhỏ, hay chung cư, giúp thiết kế được các gói học phí thấp hơn, tạo nên tính cạnh tranh cao hơn trong toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Nói tóm lại, khi chọn một con đường để theo đuổi, cao nhất và ưu tiên số một vẫn là dựa trên sức mạnh nội tại độc đáo, có bình diện rộng lớn hơn, có lợi thế tâm lý cao hơn trong danh dự và vinh dự của một quốc gia, có số đầu tư không quá lớn, có ít rủi ro hơn, và có nhiều lợi nhuận hơn. Phở, nếu ngon, sẽ chỉ sướng miệng, vì chưa hề có công trình nghiên cứu quốc gia về lợi điểm ưu việt của phở ở khía cạnh dinh dưỡng và sức khỏe (thí dụ như ăn một bát phở-có-đăng-ký-thương-hiệu sẽ có hiệu năng thay thế … một viên viagra), và nếu phải là phở thì sẽ chỉ tạo nên sự bất công đối với những phở-bình-dân-chưa-có-đăng-ký-thương-hiệu, rốt cuộc chỉ có lợi hơn cho cổ phiếu của các đại gia kinh doanh một món ăn nào đó mà thôi. Trong khi đó, Hàn Quốc đã nổ tung trời đất với nghiên cứu khẳng định đầy thuyết phục là món kim chi của họ giúp chống lại cúm gia cầm nên H5N1 không thể tấn công dân Hàn, và các chương trình nấu ăn của họ cực kỳ chuyên nghiệp, đầy ắp thông tin dinh dưỡng, và hấp dẫn hơn Yan Can Cook cả vạn lần, vậy mà họ có thèm làm cái chuyện nặn óc đặt một slogan “Nhà Bếp Của Thế Giới” như mấy anh Thái Lan đâu. Với một kế hoạch chiếm lĩnh vị trí “Ngôi Trường Của Thế Giới”, chúng ta giúp hạn chế “chảy máu ngoại tệ” khi mô hình du học tại chỗ vừa giúp sinh viên-học sinh Việt Nam vừa tiết kiệm được chi phí, vừa không bỏ lỡ cơ hội việc làm cũng như luôn theo kịp những đổi mới của nước nhà để hòa mình nhanh chóng ngay khi tốt nghiệp; việc đào tạo nhân tài, hệ thống đại học và cao học nước nhà có cơ hội cọ xát thực tiễn phát triển mạnh mà không phải tốn kém chi phí lặn lội ra nước ngoài “học hỏi”; lực lượng lao động đẳng cấp cao cung ứng kịp cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân thu ngắn thời gian đưa Việt Nam lên hàng cường quốc; ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch được “ăn theo” khi gia đình và người quen của du học sinh sang Việt Nam thăm nom hoặc du lịch nhờ cách “marketing truyền khẩu” của du học sinh, giúp hình thức kinh doanh du lịch–lữ hành–khách sạn–nhà nghĩ phát triển; và cuối cùng ngay cả những người dân nghèo buôn gánh bán bưng cũng có thể tạo ra nhiều Phạm Công cho xã hội, khiến câu chuyện Phạm Công-Cúc Hoa không mãi là cổ tích, vì rằng cảnh tượng đẹp nhất tôi đã nhìn thấy trên đường Nguyễn Huệ một buổi chiều năm 2006 không phải là Chợ Hoa xô bồ tốn kém vô bổ, mà là một người đàn bà đứng tuổi, tươi vui rạng rỡ ngồi bên gánh hủ tíu mì rong bà đặt xuống gần lề đường trước khách sạn Kim Đô, phe phẩy chiếc nón lá, vui vẻ chờ một chàng da trắng cao gầy ngồi xổm trên vệ đường húp xì xà xì xụp, lóng cóng dùng đũa vớt mấy cọng mì váng mỡ lềnh bềnh trong chiếc tô mẻ. Thật tuyệt diệu nếu đó là một du học sinh, và sẽ tuyệt vời hơn khi hình ảnh như vậy rồi sẽ được bắt gặp như chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam.

Và tại sao không nghĩ đến một tương lai không xa, khi Ngôi Trường Của Thế Giới đào tạo ra quá nhiều nhân tài đa chủng tộc, những người đã ở lại Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp, cùng nhân tài Đất Việt giúp Việt Nam trở thành Chất Xám Của Thế Giới đoạt luôn vị trí Văn Phòng Của Thế Giới từ tay Ấn Độ?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo

1) Kim Hạnh, Người Thái Đã Đi Trước.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=216595&ChannelID=11

2) Kotler, P., S. Jatusripitak, and S. Maesincee. 1997. The Marketing of Nations. New York: Free Press.

3) What Happened in Bohpal. http://www.bhopal.org

National Branding: Vietnam, the Campus of the World

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-5-2020

Bài sau của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên Emotino.com và trên Aspirationsuk.360.yahoo.com/hoanghuuphuoc lúc 17g42 ngày 06-8-2008

PACE has set an exploit in deed!” said a foreign businessman, when we sipped some coffee in one of the tea-breaks at the International Conference on Marketing “New Marketing for New Age” organized on 22 August 2007 at the Sheraton Hotel with Philip Kotler, the founder of modern marketing, as the special speaker. Yes, it is really fantastic PACE could bring to Vietnam one of the four greatest management gurus of all time (i.e. Philip Kotler, Jack Welch, Bill Gates, and Peter Drucker), attracting even many CEOs who flew to Hochiminh City from various countries to be present in the auditorium flocked by a 700-strong army of participants failing the air-conditioning facility of the five-star hotel, and to attentively listen to every word uttered leisurely and clearly by the great personage, the very words that dominated the mass media of Vietnam for days thereafter, particularly on the issues of “national branding” and “the kitchen of the world.”

There should be a slight clarification here that Philip Kotler did not propose Vietnam be a kitchen of the world with a literal meaning relating to gourmets; instead, he simply implied that the world has not known much about Vietnam and Vietnam has not positioned itself in whatsoever field of its utmost strength for a possible marketing campaign for a national branding internationally. With a witty smile he added that the position of a Kitchen of the World could also be considered. This example embodies within itself a riddle to be seriously decoded rather than just a straightforward sticking of a pointblank note of such dishes like “pho” or “banh xeo” or the like; i.e. whether Vietnam has had any “unique thing” to offer to serve the world – not whether Vietnam having any “delicious dish” to invite the world to come to eat or taste. There even arises some idea that due to the fact that Philip Kotler is of so great a profile that he fails to be aware of what Thailand has been doing to acquire the title of The Kitchen of the World (Kim Hanh, 2007). This sounds another misleading reference. A national branding can hardly be attained as a matter of course by a concerned country without achieving any convincing outcome to the world. Everest gets the title of “The Roof of the World” simply because it is the highest acknowledged and certified upon the scientific measurement conducted academically in comparison with the balance peaks of the whole world. As a market-country of a huge population of cheap labour, China welcomes foreign investors who flock to it to set up manufacturing units for products to export worldwide, thus making the country labeled The Factory of the World.

Things are similar to India. After some decades successfully attracting foreign manufacturers to come to meet India’s strategy of import substitution but yet attaining the fame of the Factory of the World, India incurred so costly a price when its environment was so seriously devastated, making situations the worst with the leaking of 27 metric tons of the deathly gas of methyl isocyanine from the Union Carbide Plant of the American company Dow Chemical in Bhopal in end 1984, tolling the death of 20,000 inhabitants; 120,000 still suffering from ailments of cancer, brain-damage and birth-defect problems; half a million people still exposed to threats of diseases; and the site not cleaned up for ever (www.bhopal.com). However, a new opportunity comes when this country India of numerous talents provides the backup services to corporate customers worldwide, thus becoming the “Office of the World”. Meanwhile, Australia though not a populated country is having an excellent health services known for their capability in successful treatment of critical diseases; however, it has not been labeled “The Clinic of the World” due to the fact that its services have not been aggressively provided towards beyond its borders. Thailand manages its so-called “Kitchen of the World” campaign just to secondarily support the further promotion to its already developed tourist industry, attracting more tourists to visit Thailand to enjoy its dishes which have been already known by millions of tourists during the past decades, i.e. those dishes are not secret treasures of the nation. In order to get the title The Kitchen of the World, a country contestant need somewhat be a general catering corporation, ensuring to meet the gourmet requirements, tastes, and orders of customers worldwide, whereas the food provided must be from ingredients from customers’ countries or equal to qualities of such original ingredients; furthermore, in order to materialize this practically impossible and imaginary project, the country contestant must set up a huge system of procurement, importing, storage, preserving, hygienic conditioning, and DHL-like distribution. This is never like the simple work of introduction of Pho or Banh Xeo on site in Vietnam; and even if the Vietnamese Pho were worldwide acclaimed as the best dish, Vietnam then would get the label of The Country of Pho only. A fact is that many foreigners working for years in Vietnam are still reluctant to take Vietnamese dishes, regardless of whether a majority of the Vietnamese people consider their Pho the best. It is therefore assumed that when referring to the so-called the Kitchen of the World, Philip Kotler profoundly implied that even the literal meaning of the phrase could hardly be properly understood. Corporate Kitchens are where food is prepared according to the orders of customers and prepared food is brought out to serve customers. Corporate Kitchens are not where food is prepared according to the fancies of chefs then customers flock into to eat prepared food. Figuratively, unique products of national branding are for export purposes, and food of household is offered free to guests. And as the national branding establishment requires thorough understanding of rules, processes, and progresses; a strongly organized enforced mechanism, and a long-term general planning, I wish to propose the following target title for Vietnam: The Campus of the World with details are as follows.

Totally different from gourmet requirement which basically depends on individual customer and not on the food particulars of billions of dishes, the needs for education and training have the focus on a limited and seemingly uniformed list of available fixed goods; e.g. upon graduated from universities, most of people wish to get an MBA (which is losing its priority to the MIB) and the points of concerns are on where to apply affordably and conveniently, away from unnecessary torture at visa application interview process, and well within among friendly environment of much more competitive offerings tangibly and intangibly to the students. Vietnam is the very country of so much affordable convenience and preferential competitiveness to overseas students as per the following analysis, actually really factually practically suitable for an advertisement campaign for this country branding at an absolutely safe level without involving into any dispute or court case due to excessive residue of fatal insecticides or antibiotics or morphine used in making of noodle for “Pho”, or the like, which all so easily damage the country image, prestige, and pride.

Saying Vietnam is the safest haven for business operation is a fantastic emphasis on its high level of security politically, economically, and naturally favourably. Overseas students will find Vietnam an ideal place for admission to universities and colleges of the USA or other countries who operate in Vietnam, without any fear of school massacre shooting, racial discrimination, political chaos, riots, messy demonstration protests, or natural disasters, etc., where their parents and families would release themselves of any anxiety when investing in the schooling of their children in Vietnam. The unique and exclusive pluses to the studying in Vietnam of overseas students and to the teaching in Vietnam of foreign teachers include the traditional environment of desires of learning of Vietnamese people, total respect paid to teachers by students, their families, and the whole community, making positively interesting impacts on overseas students in building a constructive profound personality which prove the cultural factors play an important role in the growth rates of the economy (Kotler, Jatusripitak, & Maesincee 1997, 149). In a speech delivered by Professor Werner Soontiens of Curtin University of Technology of Australia at the seminar on globalization and business potentiality between Australia and Vietnam organized just two days after the Philip Kotler’s international conference, an interesting note was given about a unique advantage of Vietnam to the world that the people of this war-torn country undergoing the torture from invaders from China then France then Japan then the USA with its allies just to experience more the diversifying prototypes of “enemies” to understand them thoroughly, and not for an eventual revenge or a terrible xenophobia . This is why business people from even the countries of past problems with Vietnam flock to the country without any fear of falling victims to vengeance.

To make the country further qualified for the national brand name of the Campus of the World, the government can improve the licensing procedures for campus projects, provide preferential adjustment on profit transfer back home, land use, and even policies to provide job opportunities to foreign students upon graduation. And why it is not possible if together with the local talents, the foreign students who work in Vietnam after graduation will further contribute to the development of the economy of the country, even making it gain the other national branding of The Gray Matter of the World in the long run?

Hoang Huu Phuoc, MIB, MYA BizCorp, Hochiminh City, Vietnam

References:

Kim Hạnh. n.d. Người Thái Đã Đi Trước.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=216595&ChannelID=11

Kotler, P., S. Jatusripitak, & S. Maesincee. 1997. The Marketing of Nations. New York: Free Press.

What Happened in Bhopal. http://www.bhopal.org/whathappened.html#_ftn1#_ftn1 (accessed August 24, 2007)

Huỳnh Thế Du

Huỳnh Thế Du Đã Hoàn Toàn Sai

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-4-2020

Zingnews.vn có bài không-ghi-ngày đăng có tựa đề Lựa chọn nào cho Việt Nam Sau Ngày 15/4 (được hiểu là “sau thời hạn giãn cách xã hội social distancing có mốc là ngày 15-4-2020”) phỏng vấn Tiến sĩ Huỳnh Thế Du mà Zingnews cho rằng là giảng viên chính sách công tại Đại Học Fulbright Việt Nam và là học gỉả nghiên cưu ở Đại Học Indiana Mỹ. Theo Zingnews thì Tiến sĩ Huỳnh Thế Du có phát biểu rằng “Giáo sư Michael Porter của Đại Học Harvard, cha đẻ của chiến lược cạnh tranh, đã khuyên Việt Nam nên trỏ thành bếp ăn của thế giới”. Đây là điều hoàn toàn sai. Michael Porter không hề nói gì đến “bếp ăn của thế giới” cả.

Trước đó, BizLIVE.vn ngày 10-10-2015 có bài TPP có biến nông nghiệp Việt Nam thành “ bếp ăn của thế giới” cho rằng theo Tiến sĩ Huỳnh Thế Du thì mọi người đang mơ về giấc mơ biến nền nông nghiệp Việt Nam thành ‘bếp ăn của thế giới’.

Còn trên Vietravel.com ngày 11-10-2017 có bài Chính thức ra mắt hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam đưa Việt Nam trở thành “bếp ăn của thế giới”.

Nhận thấy những người hoặc sinh sau đẻ muộn hơn Hoàng Hữu Phước nên chả biết gì cả, hoặc lúc Hoàng Hữu Phước đã tung hoành viết blog tiếng Anh Aspirations (trên nền Yahoo!3600) và tiếng Việt (trên trang mạng doanh nhân Emotino-com) thì chưa ai trong các vị tiến sĩ ấy dám hó hé phát biểu gì về kinh doanh cũng như không biết sử dụng blog để viết về kinh tế kinh doanh tiếng Anh và Việt, nên nói sai mãi về “bếp ăn thế giới”, tôi nay xin bắt đầu đăng lại 5 bài viết sau có liên quan đến cái gọi là “bếp ăn của thế giới” theo đúng nguyên văn, để hậu thế hiểu được vì sao theo tiên tri thấu thị của tôi thì dù một hay năm ngàn năm nữa thì Việt Nam cũng không hề có cái “thương hiệu quốc gia” khôi hài rẻ tiền gọi là “bếp ăn của thế giới” do không gì có thể hình thành từ một hiểu biết bậy một thông tin sai cả:

1) National Branding: Vietnam, the Campus of the World. Bài viết đăng trên Emotino.com ngày 06-8-2008

2) Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam. Bài viết đăng trên Emotino.com ngày 07-8-2008

3) Thưa Giáo Sư Tom Cannon, Ông Đã Hoàn Toàn Sai Khi Nói Về Anh Quốc Và Lúc Liên Hệ Đến Việt Nam. Bài viết đăng trên Emotino.com ngày 18-8-2009

4) Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia: Vựa Lúa Của Thế Giới. Bài viết đăng trên Emotino.com ngày 09-12-2008

5) 5) Vì Sao Tôi Không Quan Tâm Đến Buổi Hội Thảo Của Paul Krugman. Bài đăng ngày 08-6-2009 trên Emotino.com
Kính mời quý vị đón đọc.

Ghi chú: Paul Krugman là giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008. Ông ta bị Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước thường xuyên vặn họng trên Twitter mỗi khi ông ta phán điều gì đó chê bai hoặc tiên đoán gì đó về sự thất bại của thị trường chứng khoán do các chính sách tiền tệ tài chính của Tổng Thống Donald Trump. Chính Tổng Thống Donald Trump cũng thỉnh thoảng đăng trên Twitter các giễu cợt nhạo báng Paul Krugman đã luôn phê phán bậy và tiên đoán trật lấc về thị trường chứng khoán Mỹ dưới quyền năng quản lý kinh tế Mỹ của Donald Trump. Nội dung gần đây nhất của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước trên Twitter nhạo báng Tiến Sĩ Paul Krugman rằng ông ta sở dĩ cứ viết chê bai Donald Trump vì Donald Trump cứ luôn cho thấy giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2008 chả làm nên trò trống gì cho kinh tế Mỹ và cũng tịt ngòi chả thể viết lách gì để đẻ ra các luận thuyết mới về kinh tế nên viết Twitter là để nhắc nhơn loại biết là giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2008 Paul Krugman vẫn còn sống.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Huỳnh Thế Kỳ

Hoàng Hữu Phước

21-4-2020

Nghị Sĩ Khóa XIII Thiếu Tướng Công An Huỳnh Thế Kỳ vừa tạ thế.

Khi tôi vừa kết thúc phát biểu ứng khẩu hùng hổ hùng hồn hùng dũng hùng biện chống cái gọi là dự án Luật Biểu Tình, nhận được sự vỗ tay tán thưởng ủng hộ rền vang nghị trường khổng lồ Quốc Hội Việt Nam (lớn gấp nhiều trăm lần nghị trường Quốc Hội Tân Tây Lan, Vương Quốc Thống Nhất Đại Anh Và Bắc Ái Nhĩ Lan, v.v.). Gần như ngay lập tức, cái gã sau này bị tôi giáng cho một bài khiến tôi lưu danh thiên cổ (còn y thì lưu xú vạn niên) đã lật đật chồm dậy phát biểu rằng tôi đã sai vì “cuộc biểu tình đầu tiên xảy ra tại Chicago” (trong khi tôi biện giải bằng tiếng Việt rất dễ hiểu nếu không có cái đầu óc đất bùn rằng cái từ “biểu tình” trong tiếng Anh chỉ xuất hiện từ cuộc xuống đường những năm 1960 của sinh viên Mỹ chống sự can thiệp của chính quyền Mỹ vào Việt Nam nên từ “biểu tình” đương nhiên mang nghĩa “chống chính phủ” chứ chả dính dáng gì đến “quyền con người” con khỉ khô gì cả). Và cũng gần như ngay khi cái gã lưu xú vạn niên đó dửt lời thì Nghị sĩ Thiếu tướng Công an Huỳnh Thế Kỳ đứng dậy phát biểu ủng hộ tôi.

Trước đó và sau này, tôi và Nghị sĩ Huỳnh Thế Kỳ chưa từng chào nhau, chưa từng trò chuyện với nhau dù chỉ một lần hay với một câu. Trong khi đó, tôi thỉnh thoảng có trò chuyện với nữ Nghị sĩ Thủy (đoàn Hậu Giang) là người đã gởi ngay tin nhắn cho tôi với nội dung khen ngợi, cổ vũ, động viên, và câu tin nhắn không bỏ dấu rằng “nhân dân sẽ rất biết ơn anh” là câu tuyệt vời nhất trong số các tin nhắn gởi tới tấp từ các nghị sĩ khác.

Tôi không chào hỏi hay trò chuyện gì với Nghị sĩ Huỳnh Thế Kỳ vì lúc ấy tôi cho rằng là một thiếu tướng công an, Nghị sĩ Huỳnh Thế Kỳ phải chăng sẽ bị công kích trong nội bộ vì dám khẳng khái công khai ủng hộ một nghị sĩ ngoài Đảng đang chống lại chỉ đạo của Bộ Chính Trị giao nhiệm vụ cho Bộ Công An soạn thào Luật Biểu Tình, và việc tôi tiếp cận có sẽ gây thêm khó khăn cho nghị sĩ ấy?

Nghe tin Nghị sĩ Huỳnh Thế Kỳ tạ thế, tôi chỉ biết bùi ngùi nhớ về gương tiết liệt của vị thiếu tướng ấy với lòng biết ơn sâu thẳm tận đáy lòng.

Mùa dịch bệnh Covid-19 không cho phép tôi bảo nhân viên gởi dịch vụ tràng hoa tang viếng Nghị Sĩ Huỳnh Thế Kỳ.

Tôi chỉ biết qua bài viết này kính cẩn nghiêng mình tạ ơn Nghị sĩ Huỳnh Thế Kỳ, vị anh hùng của tôi.

Rất hãnh diện và vinh dự được Thiếu Tướng bảo vệ trong cuộc đời này. Hoàng Hữu Phước, Nghị-sĩ Đồng-liêu Khóa XIII

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Covid-19 Ở Mỹ

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-4-2020

Như đã lập lại nhiều lần trên blog này, tôi là một nhà tiên tri thấu thị nên tầm cỡ của tôi khác rất xa với những “thầy bói” dù là bói Tây như Nostradamus và Vanga hay bói Ta như Nguyễn Bỉnh Khiêm, và các “thầy bói” này chỉ giống tôi duy nhất ở chỗ họ đều có “nhà” vì thiên hạ gọi họ là “nhà chiêm tinh” mà “chiêm” là ngắm nhìn, còn “tinh” là các vì sao tức tinh tú. Trong khi đó, nhà tiên tri thấu thị như tôi biết trước (tiên tri) dựa vào những gì bản thân thấy (thị) y như mọi người nhưng có năng lực chiêm nghiệm tinh tường (thấu) những gì mọi người không có khả năng nghiệm nhanh tương tự.

Tinh tú thì quá xa, nên những gì các chiêm tinh gia nói thì chẳng ai kiểm chứng được vì chuyện họ nói rất xa xôi mà mắt của họ cũng không nhìn rõ nên chả thấy mặt mũi tên họ của những nhân vật họ “thấy” từ tít đàng xa vài năm ánh sáng, dẫn đến sự thật là trong nhiều trăm năm thiên hạ cứ đoán già đoán non rồi muốn áp những gì đã xảy ra sau này vào những lời “sấm” trước đó thì cứ áp để mà viết sách luận giải bán kiếm tiền. Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ cho ra một lời tư vấn duy nhất trong đời ông ta về “Đái” và “Đại”, thế mà kẻ thất học nào đó nặn ra cái gọi là “Sấm Trạng Trình” để rồi cho đến khi năm 2019 đến chấm dứt cái hiệu lực bói toán 500 năm của “Sấm” mà đám chống Việt ở hải ngoại cũng chả thấy cái “Thân Dậu Niên Lai Kiến Thới Bình” khi nào xảy ra để chúng được “nhân dân” công kênh đón về Việt Nam như những anh hùng phục quốc kéo lê máy chém ở Bảo Tàng Kách Mệnh Thành phố Hồ Chí Minh ra chặt đầu hết “bọn vô thần cộng sản” và đuổi hết dân Thành phố Hồ Chí Minh về Rừng U Minh để chúng lấy lại tài sản địa ốc mà tiên sư tổ sư nhà chúng đã bỏ lại khi thoát chạy khỏi Việt Nam lúc “Sài Gòn Thất Thủ” (The Fall of Saigon).  

Ngược lại, những tiên tri thấu thị của nhà cận thị Hoàng Hữu Phước thì từ những gì nhìn thấy rất gần (tức…“cận”), từ vài tháng đến vài năm, cá biệt có cái vài ba chục năm, trừ một lần nhìn thấy một cái sẽ xảy ra vào năm 2121 (chứ chưa đủ trình độ “bói” đến năm 2222 mà chả ai hiện đang sống trên thế gian này sẽ có cơ hội chứng kiến nó tất nhiên thực sự sẽ xảy ra) nên ai cũng biết và ai cũng có cơ hội để sẽ có lúc mừng rỡ nhảy cà tưng cà tưng la toáng lên rằng nhà cận thị Hoàng Hữu Phước là đồ ba xạo.

Qua những bài viết trong 30 năm qua của tôi, các bằng chứng thấu thị của tôi đã được chứng minh là đúng, chẳng hạn như về cái sự chủ nhân Cà Phê Trung Nguyên sẽ phải bị lao đao vì “khối ngoại” ra sao, chủ nhân Vinamit đi lạc đường như thế nào khi dồn tiền cho “sấy” mà bỏ quên cái “khô” khiến mãi ạch ì, FaceBook sẽ mất tỷ đô vì đã ngu đần dám muốn khống chế các chính phủ các quốc gia đặc biệt là các quốc gia theo thể chế “cộng sản” thay vì cúc cung quỳ gối trước họ ngày từ đầu, chủ nhân dòng họ “Vin” ở Việt Nam sẽ vĩnh viễn không là Bill Gates, Zuckerberg, hay Jack Ma do không có gì là “sàn phẩm riêng mang tính thống trị toàn cầu và gắn đến cả cuộc đời” như họ cả mà chỉ kiếm tiền từ đầu tư tổng hợp tràn lan rồi bán sang tay kiếm lời mà tiền thì ai lại không có, kể cả quý ông trong tù như đức ông Phương Bình và quý ngài “bộ trưởng va li triệu đô”, v.v. và v.v., chưa kể các thấu thị khác về thế giới như cuộc diện địa chính trị toàn cầu hoang tàn nếu hai chủ tể duy nhất của nhơn loại có uy lực dìm đầu khủng bố là Saddam HusseinGaddafi bị trừ khử, uy lực của Bắc Hàn trên trường quốc tế, nền móng bánh bông lan của NATO, sự sụp lún của Liên Hợp Quốc và các “ủy ban” của nó (trong đó có WHO), sự vô dụng của WTO, và tất nhiên gần đây hơn là sự biến mất của cái thuật ngữ viết tắt gọi là TPP mà thiên hạ giờ đây chỉ có thể nhìn thấy trong Wikipedia qua các công cụ “sợt” (search machine), v.v.

Trong đại dịch Covid-19 này, tôi đã có một thấu thị nhanh lẹ cực kỳ, từ một tổng hợp (gởi qua Viber đến người thân và bạn hữu đối tác nước ngoài) rất ngắn gọn  chừng chục quốc gia có từ 10 ca nhiễm bịnh trở lên

tôi đã khẳng định trước lời trầm trồ thán phục Việt Nam giữ vững con số 16 trong rấ nhiều tuần, rằng con số sẽ lên 3-digit tức hàng trăm nếu chính phủ không áp dụng ngay biện pháp “bế quan tỏa cảng” và phong tỏa toàn quốc theo chiêu thức “tiên hạ thủ vi cường” mà Lý Thường Kiệt đã áp dụng trong “diệt giặc” trong xuất quân viễn chinh Phạt Tống, và rằng sẽ có ca bệnh tử vong nếu chính phủ vẫn áp dụng cơ chế trị quốc bằng luật pháp nhũn xèo khiến dịch bệnh gia tăng làm hạ tầng y tế vỡ trận do quá tải. Sự thật là con số đã lên 3-digit do “bế quan tỏa cảng” chậm được áp dụng, nhưng chưa có ca tử vong nhờ “bế quan tỏa cảng” đã được áp dụng và luật pháp đã mạnh tay hơn.

Khi nhận được Viber của cô em vợ rằng thì là mà

Đọc xong nội dung của cái thằng già thất trận tên MTrí đó (“thằng già thất trận” vì chẳng có “thằng trẻ thời 4.0” nào gọi “Tàu” là “Trung Cộng” và “chính phù” là “tụi cầm quyền” cả) , tôi đã trả lời cô em vợ rằng thì là mà

và đối đáp lại nội dung sau

Mới đây, tôi nhắc lại cô em vợ rằng:

Thế là từ nội dung “tổng hợp” đơn giản về tình hình Covid-19 ở đầu bài viết này, nay thì bản “tổng hợp” của tôi sau đó hai tháng lại phải phức tạp như sau

Liệu cái trường hợp trên có được gọi là sự tiên tri thấu thị có bằng chứng, dễ kiểm chứng, không cần cả cầu chứng và người làm chứng của nhà cận thị Hoàng Hữu Phước không?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Trung Quốc Trong Sấm Trạng Trình  2011

900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975 30-5-2011

Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc – Sic transit gloria mundi  28-9-2015

Tôi và Saddam Hussein  12-7-2016

Thế Giới Thời Kỳ Hậu Chó Điên – Hillary Clinton Ư?  25-7-2016

Đả Đảo TPP  30-5-2017

Triều Tiên & Sự Thật Khốn Nạn  12-9-2017

Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Saddam Hussein – Bằng Chứng Của Hoàng Hữu Phước  23-10-2019

Những Năm Kỳ Lạ Double Duo-Digit Year 08-4-2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Quân Đội Cộng Sản

Hoàng Hữu Phước, MIB                                           

19-4-2020

Trong hai bài viết năm 2011 (Luận Về “Đa Đảng) và 2014 (Vấn Đề “Phi Chính Trị Hóa Quân Đội” và Nội Hàm “Đảng Lãnh Đạo Quân Đội Tuyệt Đối, Trực Tiếp, Toàn Diện”) tôi đã nói về quân đội cộng sản và trận đại dịch Covid-19 toàn cầu này đã chứng minh tầm vóc tiên tri thấu thị của tôi.

Trước khi đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về tính đúng đắn trên cả chính xác của tôi trong tư duy thấu thị của một man of vision thứ hai của Châu Á (người thứ nhất là Hồ Chí Minh) về quân đội cộng sản, thiết nghĩ tôi nên nhắc lại vài chi tiết liên quan đến các bài dẫn trên:

1) Bài 1 là giải thích đầu tiên và đến nay vẫn ở thứ hạng duy nhất của toàn nhân loại về sự thật lịch sử và các nội hàm tương ứng đúng thực chất nhất của đa đảng, lưởng đảng, độc đảng, và giới thiệu biện luận của Hoàng Hữu Phước khi khai sinh ra thuật ngữ “zero Đảng” để gọi thể chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đánh bại tất cả các luận điểm láo xạo hoàn toàn sai về đa đảng, lưởng đảng, độc đảng của giới chính trị Âu Mỹ và giới chống Cộng, bọn chống Việt, bọn chống-Cộng-và-chống-Việt, cùng những người chống-Cộng-không-chống-Việt. Cần nhắc lại một giải thích trước đây của Hoàng Hữu Phước rằng “bọn chống Việt” bao gồm bốn tạp phẩm của bọn đặt mông của  Pháp, Nhật, Tàu, hay Mỹ trên đầu của chúng. Tất cả bốn bọn này đều bị Cộng Sản Việt Nam đánh cho đại bại phải cút khỏi Việt Nam (bọn đội mông Tàu do Hoàng Văn Hoan làm đại diện đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam phát hiện phải theo gương An Nam Quốc Vương Lê Chiêu Thống mà cút chạy sang Tàu tỵ nạn mà thậm chí không dám xì “gas” phía sau do sợ bị lộ). Bài viết nêu rằng tất cả các nước Âu Mỹ phải “đa đảng” vì toàn dân đánh đuổi quân đội Hitler và Mussolini; trong khi ở Việt Nam chỉ có quân đội cộng sản đánh đuổi Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu, Khờ (Me), kỳ dư toàn là các nhóm “chính trị” thờ Pháp, thờ Nhật (toàn bộ các chính trị gia (nhóm Đông Du) và thờ Mỹ (toàn bộ các chính trị gia Việt Nam Cộng Hòa) để phục vụ một lý tưởng duy nhất: tiêu diệt Bắc Việt Cộng Sản bằng mọi giá, kể cả bằng cái giá bán nước, làm gia nô ngoại bang.

2) Bài 2 là để mắng chửi bọn tinh hoa trí tuệ do Đảng ưu ái nuôi vổ béo để rồi chúng bị tẩu hỏa nhập ma do lúc nhỏ không được cha mẹ dạy đạo đức thiên Khổng ra rả đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Bài viết nêu một chân lý rằng chỉ các nước theo Âu Mỹ và như Âu Mỹ mới cực chẳng đả buộc phải “phi chính trị hóa quân đội” vì trên thực tế không bất kỳ chính đảng (đảng cầm quyền chính trị trong trị quốc) nào có quân đội.

Khi Covid-19 bùng phát, chỉ có các nước “độc đảng” (tức chỉ có đảng cộng sản nắm quyền vì có quân đội) có quyền ra lệnh cho quân đội của đảng cộng sản tham gia từ đầu đại cuộc chống Covid-19, nhờ vậy hạ tầng y tế các nước này không lâm vào ba thảm cảnh của (a) thiếu nhân lực, (b) thiếu nguồn lực y tế, (c) và thiếu tài lực.

Nếu Tổng Thống nước Nga tư bản Putin còn phải tuyên bố nếu tình trạng đại dịch vượt tầm kiểm soát thì sẽ huy động sự trợ giúp của quân đội, thì huống hồ Mỹ và các nước khác cũng không bị tương tự. Nghĩa là tại một nước đa đảng thì tổng thống với vai trò tổng tư lệnh quân đội chỉ có toàn quyền ra lệnh cho quân đội tiến hành chiến tranh, chứ quân đội không được phép giúp một đảng nào đó “ghi điểm” với nhân dân trong xử lý một vấn nạn không dính dáng gì đến chiến tranh. Đây là lý do vì sao các quốc gia đa đảng đã phải hứng chịu thảm cảnh số nạn nhân Covid-19 phải tăng cao khủng khiếp thì quân đội mới được huy động hỗ trợ.

Đơn cử tình hình ở Việt Nam thì Việt Nam khi quân đội được Đảng Cộng Sản ra lệnh tham gia “diệt dịch”, Việt Nam ngay từ đầu

(a) không rơi vào khủng hoảng nhân lực y tế vì quân đội có cả lực lượng quân y hùng hậu, lực lượng quân binh chủng hóa học tinh nhuệ, và lực lượng quân sự vũ trang thực hiện phong tỏa bất kể vì dịch bệnh (lockdown) hay giới nghiêm (curfew) hoặc ngay cả thiết quân luật thời chiến (martial law);

(b) không rơi vào khủng hoảng hạ tầng y tế vì quân đội có dồi dào trang thiết bị sẵn sàng cho chiến tranh như kho tàng trang thiết bị y tế, kho thuốc, và trang thiết bị tiền chế để lắp ráp khẩn cấp các bịnh viện dã chiến trên quy mô lớn và chuyên nghiệp; và cũng

(c) không rơi vào khủng hoảng tài lực do quân đội sử dụng nguồn lực ngân sách khổng lồ được cấp rót hàng năm cho Bộ Quốc Phòng để bảo đảm cung ứng thực phẩm thiết yếu và trang trải các chi phí cho các khu cách ly do quân đội quản lý, nhờ vậy ngành y tế Việt Nam vũng vàng đối phó với đại dịch Covid-19.

Kỳ tích của Việt Nam và y tế Việt Nam trong đối phó với Covid-19, do đó, là nhờ Việt Nam “độc đảng” với Đảng Cộng Sản nắm toàn bộ các lực lượng vũ trang.

Thấu thị của Hoàng Hữu Phước về sự đúng đắn mang tính vĩnh cữu khi khẳng biện rằng:

Những kêu gào đòi phi chính trị hóa quân đội Việt Nam, do đó, chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là làm Việt Nam bị diệt vong.

Covid-19 đang tàn phá Âu Mỹ cùng toàn thế giới “đa đảng”. Việt Nam, do đó, không ngu dại gì “đa đảng”. “Việt Nam không cần Đa Đảng,” năm 2011 Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói thế.

Việt Nam không cần đa đảng, đa nguyên. Việt Nam chỉ cần đa nguồn là vững mạnh vững bền”, Hoàng Hữu Phước luôn nói thế.

Việt Nam đang có nhiều vấn nạn nhân sự vì đã không chấp nhận “đa nguồn”.

Hoàng Hữu Phước đã từng tư vấn về “đa nguồn” trong rất nhiều bài viết trước đây trên blog này, mà bài viết gần đây nhất là Hiền Tài. Có thể vắn tắt về “đa nguồn” là: “Đảng lãnh đạo đường lối chính trị. Đảng lãnh đạo tuyệt đối ngoại giao, an ninh-quốc phòng, và Ngân Hàng Nhà Nước. Người dân ngoài đảng lãnh đạo các ngành kinh tế quốc dân mà không cần phải do Đảng lấy tiền thuế của dân để đào tạo con em cán bộ đảng viên chỉ để làm lãnh đạo các ngành này.” “Độc đảng” nhưng không “độc nguồn”.

Độc đảng vì chỉ có đảng mới có quân đội để diệt giặc và diệt dịch.

Đa nguồn vì người ngoài đảng cũng có trí tuệ cống hiến cho việc phát triển quốc gia nên không được có kỳ thị giai cấp giữa “đảng” với “ngoài đảng” trong việc quản lý ở mọi cấp từ trưởng tổ phòng ban cho đến Bộ Trưởng hay Bộ Trưởng Siêu Bộ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt)

Tham khảo:

Luận Về “Đa Đảng” 13-02-2011

Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Châu Á Tự Do về Cù Huy Hà Vũ và Vấn Đề Đa Đảng. 20-4-2011

Vấn Đề “Phi Chính Trị Hóa Quân Đội” và Nội Hàm “Đảng Lãnh Đạo Quân Đội Tuyệt Đối, Trực Tiếp, Toàn Diện”  26-12-2014

Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Chính Kiến Hoàng Hữu Phước 21-4-2018  (Phong Trào Đông Du)

Hiền Tài 22-5-2019

Việt Nam Cộng Hòa 13-9-2019

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Từ 2014 Về Một Nước Mỹ Vỡ Toang

Hoàng Hữu Phước, MIB

18-4-2020

Tôi đã có những phân tích năm 2014 về một Nước Mỹ vỡ toang qua hai bài viết gồm:

Nước Mỹ Bất Hạnh ,và

Nước Mỹ Vỡ Vụn,

chỉ cần dựa vào những thực tế.

Hiện nay có một số người dựa vào sự thật rối ren rằng của một số thống đốc một số tiểu bang liên kết bất tuân các chỉ thị và chính sách của Tổng Thống Donald J. Trump trong ứng phó với Covid-19 để cho rằng nước Mỹ sắp vỡ toang vì Covid-19.

Tôi khẳng định rằng Covid-19 chẳng là cái quái gì cả đối với sự vỡ toang ấy của Mỹ.

Covid-19 chỉ là những nét chấm phá phụ thêm cuối cùng mà tiếng Anh gọi là finishing touches cho một bức tranh hoàn hảo, bất kể cái hoàn hảo ấy hoặc

(a) đầy méo mó như bốn họa phẩm phụ nữ của Pablo Picasso như các bức Marie-Therese, Dora Maar au Chat, Le Rêve, và Demoiselles d’Avignon mà ai cũng muốn sở hữu để bán lại với giá trên trời nhưng không ai dám ôm ấp các phụ nữ trong các tác phẩm đó nếu họ bất thình lình chồm ra khỏi các bức tranh ấy, hoặc

(b) chất đầy ắp sự cuốn lôi nhục dục tình dục như các họa phẩm Venus, Cleopatra, và Albaydé của Alexandre Cabanel mà ai cũng muốn sở hữu để mãi treo đầy kiêu hãnh trong các phòng khách “tỷ đô” và tất cả đều ước ao phải chi các phụ nữ trần truồng tuyệt mỹ ấy đi ra từ những bức tranh ấy để họ được ấp ôm vầy cuộc giao hoan.

Covid-19 là nét chấm phá kinh khủng quái dị của dòng tranh Picasso khi nó (i) giúp nhóm sản xuất vaccine vĩnh viễn hốt bạc với cơ hội nhu cầu toàn cầu hàng năm rât lớn, (ii) nhóm sản xuất vũ khí sinh học vi trùng thắng lớn vì đã đè bẹp kinh tế tư bản toàn cầu, (iii) nhóm đối nghịch chính trị hể hả nắm được thóp đối phương, (iv) đe dọa tinh thần toàn nhân loại, và (v) tạo cớ cho các tu sĩ hùng biện về các thượng đế của các tôn giáo .

Bài này, do đó, không nói về Covid-19 như tác nhân “chấm phá” gây phá banh vỡ toang Nước Mỹ, mà nêu những biện giải vừa đúc kết từ những thấu thị đã viết trong nhiều bài trước trong nhiều năm trước, vừa nêu thêm một khẳng định chuỗi domino mang tầm vóc thấu thị chính trị rằng:

1) Nước Mỹ theo một thể chế chính trị mà Hoàng Hữu Phước luôn gọi là “lưỡng đảng sinh đôi”, theo đó (i) đảng phái cầm quyền chính phủ – gọi tắt là “chính đảng” – phải là một trong hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, hoạt động trên cơ sở hòa thuận, tuyệt đối cấm dùng từ “đảng đối lập” tại Quốc Hội mà chỉ được phép dùng cụm từ “phe đa số” và “phe thiểu số”; (ii) mặc định bất thành văn rằng ứng viên tổng thống phải là dân chính trị chuyên nghiệp của đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ – nên Donald Trump buộc phải vào đảng Dân Chủ rồi đóng tiền để vào đảng Cộng Hòa khi thấy đảng Dân Chủ sẽ tập trung đề cử Hillary Clinton; (iii) mặc định bất thành văn rằng tổng thống đắc cử “đảng này” không được thay đổi các chính sách của tổng thống tiền nhiệm dù tổng thống tiền nhiệm thuộc “đảng kia” nên cả 5 đời tổng thống liên tiếp dù khác đảng vẫn phải tiếp tục tiến hành cuộc “Chiến Tranh Việt Nam” cho đến cùng; (iv) mặc định bất thành văn rằng không có rất rất nhiều tiền thì đừng hòng thắng được đề cử làm ứng viên tổng thống duy nhất cho “đảng”; (v) tất cả các chính sách của hai “Đảng” được cho phép xây dựng trên nền tảng tự do mị dân bằng mọi chiêu bài “vì nước vì dân” chỉ trong tranh cử và khi đắc cử luôn bảo vệ quyền lợi các nhà đại tư bản, (vi) báo chí truyền thông tuyệt đối “vô tư” và “công bằng” cũng như là công cụ “trung thành” với chính phủ dù tổng thống thuộc Cộng Hòa hay Dân Chủ vì nó hiểu rõ bản chất “lưỡng đảng sinh đôi” của chính trị Mỹ;

2) Chính vì có nền tảng cực đoan giả trá màu mè phi-dân-chủ phi-tự-do như trên, chính trường Mỹ đã loạng choạng chao đảo khi xã hội Mỹ nhận ra – dù chậm hơn Hoàng Hữu Phước – cái cốt của phần 1.v về “mị dân”, và người dân Mỹ chán ghét các “chính trị gia chuyên nghiệp” đến độ họ giúp Donald Trump, người ngoài cuộc outsider phi-chuyên-nghiệp, trở  thành Tổng Thống, với kỳ vọng lần đầu tiên Nước Mỹ của họ có được một tổng thống thực sự “vì nước vì dân”;

3) Chính vì là người ngoài cuộc outsider phi-chuyên-nghiệp thực sự “vì nước vì dân”, Donald Trump đã vô hiệu hóa các chính sách cực kỳ tai hại cho quyền lợi quốc gia – trong đó có Obamacare vốn là bình phong bòn rút ngân sách qua việc chi vô tội vạ cho các chi phí y tế đã bị giới tài phiệt y tế đội giá cực cao để chính phủ phải chi trả – của chính phủ tiền nhiệm, bất kể là chính sách nội trị hay đối ngoại và quốc tế, thậm chí nêu gương “vì nước vì dân” qua việc không những ông dành trọn tiền lương tổng thống cho các cơ quan phúc lợi dân sinh mà những người trong gia đình ông cũng hy sinh quyền lợi kinh doanh để phục vụ ông tại Tòa Bạch Ốc trong vai trò cố vấn tài ba đắc lực, trở thành gia đình chính trị kiểu mẫu cho giới chính trị toàn cầu – kể cả Việt Nam;

4) Chính vì là người ngoài cuộc outsider phi-chuyên-nghiệp thực sự “vì nước vì dân”, Donald Trump đã làm tất cả các chính trị gia toàn cầu bẽ mặt, tạo nên làn song phát ngôn nhạo bang, chỉ trích, chống đối ông từ các lãnh đạo chính trị Âu Mỹ và tất nhiên từ các “chính trị gia” Mỹ thuộc đảng Dân Chủ;

5) Chính vì là người ngoài cuộc outsider phi-chuyên-nghiệp thực sự “vì nước vì dân” làm nhục giới chính trị “chuyên nghiệp” Âu Mỹ, Donald Trump bị giới báo chí truyền thông – công cụ của tất cả các chính phủ “chuyên nghiệp” – tập trung tấn công bằng những chiêu trò tung tin giả để phối hợp nhịp nhàng với các nhà chính trị “chuyên nghiệp” Mỹ để có các cuộc luận tội nhằm truất phế Donald Trump;

6) Chính vì báo chí truyền thông ra mặt tấn công Donald Trump, họ đã khuấy động những hoạt động chưa từng có tiền lệ như (a) người dân – hoặc người đóng vai người dân trên không gian mạng rác rưởi