Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020 – Bộ Tứ 1: Tứ Đại Họa

Bài Viết Kính Tặng Cộng Đồng Người Việt Nam Yêu Nước Thông TuệNgười Việt Nam Thông Tuệ Yêu Nước Đang Định Cư Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, Giảng Sư Anh Văn

23-10-2020

Mục lục

Bài 1: Tứ Đại Họa

Bài 2: Tứ Tiên Đề

Bài 3: Tứ Đại Sai

Bài 4: Tứ Diệu Kế

Bài 1: Tứ Đại Họa

Trong bài Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt tôi đã nêu thật rõ ràng rằng

thế thì ở Việt Nam

(a) tất cả những người nắm quyền và nắm tiền về giáo dục Tiếng Việt ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có đủ trí hóa để hiểu biết nội dung cơ bản sở đẳng nhất như nêu trên chăng,

(b) tất cả các từ điển Tiếng Việt ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có ở cùng đẳng cấp hàn lâm với các công trình từ điển của các nhà soạn từ điển lexicographer Âu Mỹ chưa, và

(c) toàn bộ những người nắm quyền và nắm tiền về giáo dục Tiếng Việt ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có đủ trí hóa để biết rằng trong tổng cộng sơ khởi 25 loại từ nêu trên thì ở Việt Nam Cộng Hòa – do bắt chước phần còn lại của thế giới văn minh – đã chỉ chọn các bài giảng và bài tham khảo Tiếng Việt cấp tiểu học và trung học nào chỉ sử dụng những loại từ chính thức nghĩa là không bao giờ dùng những loại từ bán chính thức hoặc không hàn lâm trong đó có tiếng lóngphương ngữ hay chăng?

Chính bởi học sinh tiểu học và trung học ở Việt Nam trước 1945, ở Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 học Tiếng Việt bài bản như vậy nên Việt Nam thủa ấy đã có vô số người dân đoan chính trong tư duy, giỏi giang về học thuật, xuất sắc về ngoại ngữ – trong đó có Hồ Chí Minh và Hoàng Hữu Phước (một trong những học thuyết mang tính tiên đề của Hoàng Hữu Phước được lập lại nhiều lần trên blog này là: muốn hy vọng học giỏi được một ngoại ngữ thì phải trước hết thật giỏi tiếng mẹ đẻ), và sâu sắc trong chính trị để ủng hộ Nguyễn Ái Quốc trong đại cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 1 năm 2020 lại dùng tiếng lóng (như “chén”) rồi thanh minh rằng đó là phương ngữ, rằng do phụ huynh các vùng miền khác nhau không hiểu (đỗ thừa tại phụ huynh “ngu” chăng?), và rằng sẽ tổ chức hướng dẫn giáo viên và phụ huynh về các chi tiết gây ồn ào đó, v.v.

Tôi, Hoàng Hữu Phước, Giảng-sư Anh-văn (theo nguyên tắc hàn lâm thì đương nhiên thuộc đẳng cấp giảng sư Việt Văn), Nghị sĩ Khóa XIII (theo nguyên tắc của kỳ vọng chính trị thì đương nhiên thuộc đẳng cấp nhà ái quốc), thẳng thắn nhận định rằng đội ngũ nắm quyền và nắm tiền về giáo dục Tiếng Việt ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là

bọn “Ông Trời”

– không hiểu biết gì về Tiếng Việt.

– không có kiến thức hàn lâm về ngôn ngữ học Tiếng Việt,

– không có kiến thức hàn lâm về bài bản ngôn ngữ học Âu Mỹ,

– không có kiến thức hàn lâm về ngữ sử,

– không từng được học Tiếng Việt đàng hoàng ở Việt Nam trước 1945 hoặc Việt Nam Cộng Hòa trước 1975,

– dốt ngoại ngữ Anh/Pháp,

– không có trình độ đúng về Tiếng Việt để dạy Tiếng Việt,

– không có trình độ biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt,

– mất tư cách,

– vô trách nhiệm,

– bất khả tư nghị,

– đảng viên tinh hoa trí tuệ ngu muội cho rằng chủ nghĩa cộng sản quyết định tất tần tật mọi thắng lợi kể cả thắng lợi khi soạn Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 nên đã không cần đọc những lời giáo huấn về Tiếng Việt trong tất cả các bài viết và tham luận của Hoàng Hữu Phước về Tiếng Việt.

Do xem thường Tiếng Việt, Đảng và Chính Phủ đã trao cho nhóm lợi ích trong rất nhiều thập kỷ qua độc quyền và đặc quyền soạn sách giáo khoa Tiếng Việt, mà không hiểu rằng nếu như luận thuyết đầu tiên của Hoàng Hữu Phước là  “muốn hy vọng học giỏi được Tiếng Anh ngoại ngữ thì phải trước hết thật giỏi Tiếng Việt mẹ đẻ thì luận thuyết tiếp theo song lại là quan trong nhất của Hoàng Hữu Phước là “việc ngoại lai mất gốc là đại họa nhân lực quốc gia Việt Nam và đại họa ấy khởi nguyên từ việc học Tiếng Việt sai từ sách giáo khoa Tiếng Việt sai”.

Có 4 đại họa như sau:

1) Họa Nhân Lực Việt:

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang gánh chịu thảm họa giáo dục từ Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1, nghĩa là sự đoan chính trong ngôn ngữ và của tinh thần của toàn bộ công dân tương lai của đất nước đang thuộc lứa tuổi bắt đầu học lớp 1 năm 2020 coi như đã hoàn toàn hỏng bét. Đơn giản vì người-Việt-ở-Việt-Nam-chịu-lấy-tiếng-Việt-làm-“tiếng-mẹ-đẻ”-tức ngôn-ngữ-chính mà lại bị dạy tầm bậy tầm bạ về Tiếng Việt thì không bao giờ “có cửa” để giỏi tiếng Anh (vốn là ngoại ngữ duy nhất mà Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công khai mặc định dồn mọi nguồn lực tài lực quốc gia để đầu tư cho công dân từ tiểu học hay mẫu giáo) mà đã không giỏi tiếng Anh thì dứt khoát không có nguồn nhân lực từ người lao động chân tay trí óc ở các nhà máy nhà trường cơ quan (lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên, giáo viên, phó giáo viên, giáo sư, phó giáo sư) cho đến người lao động chính trị (lãnh đạo từng thành phần của hệ thống chính trị, các nghị sĩ thạc sĩ/tiến sĩ ở Quốc Hội) để đáp ứng đúng yêu cầu của mọi ngành kinh tế quốc dân cũng như đáp ứng đúng yêu cầu vui chơi “giao lưu nghị viện” của Quốc Hội.

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020 cực kỳ lợi hại! Nó là cảnh báo khúc chiết minh bạch rằng nó đủ sức phá tan đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã thực sự hủy phá nguồn nhân lực của đất nước ấy mà các kẻ thù của nó có nằm mơ cũng không thể ngờ tới!

2) Họa Nhân Sự Việt:

Tuy tựa đề của bài viết là về “Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020”, nó chỉ nêu bật con số 2020 nhằm minh chứng củng cố bền vững học thuyết vững bền của Hoàng Hữu Phước cổ súy từ bấy lây nay rằng:

75 năm từ khi lập quốc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 45 năm từ khi lập quốc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì việc học Tiếng Anh đã được chứng minh hoàn toàn thất bại ở Việt Nam mà nguyên nhân là do

a) Người Việt ở Việt Nam không giỏi Tiếng Việt;

b) Người Việt ở Việt Nam không giỏi Tiếng Việt là do Việt Nam đã bỏ mặc Tiếng Việt qua việc chưa từng có sách giáo khoa Tiếng Việt đúng mà điển hình là đã (i) từ 1945 tự tiện loại bỏ “dấu gạch nối”, (ii) hiểu sai lời minh triết “giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt” của Hồ Chí Minh, và (iii) thần thánh hóa bất kỳ những gì Hồ Chí Minh viết ra đến độ không dám sửa sai nội dung và hình thức bài viết của Hồ Chí Minh trong khi mỗi tác phẩm của Philip Kotler có đến hơn 200 chuyên gia mọi lĩnh vực từ kiến thức đến đồ họa vi tính và văn phạm ngôn ngữ Tiếng Anh cùng luật pháp về bản quyền v.v. tham gia sửa sai bản thảo của Philip Kotler, sửa sai bản đánh máy hoàn chỉnh của những người đánh máy bản thảo của Philip Kotler, trước khi ấn hành, và tên họ của tất cả những chuyên gia/chuyên viên/nhân viên này đều được nêu đầy đủ trong lời nói đầu của Philip Kotler;

c) Do học Tiếng Việt sai, người Việt ở Việt Nam đã không thể giỏi tiếng Anh/Pháp, mà đã không giỏi tiếng Anh/Pháp, thì không có trình độ và tư cách làm bậc thầy về Tiếng Việt để giảng dạy Tiếng Việt đúng bài bản khoa học của nhân loại và viết sách giáo khoa Tiếng Việt đúng bài bản khoa học của nhân loại, khiến học sinh ở Việt Nam càng về sau càng kém tiếng Việt, khiến các học sinh ấy lớn lên ngồi vào ghế lãnh đạo Việt Nam luôn có vấn đề nghiêm trọng về tư duy (yếu sáng tạo, bất lực trong xử lý tình huống, bất lực trong hùng biện, kém nhận thức kể cả về chính trị ngay cả khi đã trở thành đảng viên và có “Cao Cấp Lý Luận Chính Trị”); và tất cả có nghĩa là

d) Nhân sự đang chấp chưởng quyền lực trị quốc trong chính phủ Việt Nam có vấn đề về năng lực do đã không giỏi Tiếng Việt vì học Tiếng Việt từ sách giáo khoa Tiếng Việt sai.

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020 cực kỳ lợi hại! Nó là cảnh báo khúc chiết minh bạch rằng nó đủ sức phá tan đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã thực sự hủy phá nguồn nhân lực của đất nước ấy mà các kẻ thù của nó có nằm mơ cũng không thể ngờ tới!

3) Họa Ngôn Ngữ Việt:

Nhân dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lại tiếp tục chứng kiến một thảm họa khốn nạn vô duyên luôn dễ dàng nhận biết trước được về Tiếng Việt, chí ít là nếu chỉ tính từ sau khi thế giới có cái gọi là “mạng xã hội” qua các bài viết của Hoàng Hữu Phước tựa đề Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến (năm 2009), sau đó là bài Tham luận của Hoàng Hữu Phước tại Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc ngày 18-6-2010: Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt (năm 2010), rồi bài Thế Nào Là “ỐC ĐẢO” – Sự Cẩn Trọng Trong Sử Dụng Ngôn Từ Hán-Việt (năm 2012) và nhiều bài khác cùng chủ đề phê phán cách sử dụng Tiếng Việt sai của giới truyền thông Việt Nam như liệt kê ở phần tham khảo dưới bài viết này, báo hiệu ngày tàn của đại cuộc giáo dục Tiếng Việt từ Lớp 1 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tiếng Việt có hệ thống văn phạm tự chế, xa rời bài bản chung của nhân loại, khiến Tiếng Việt không thể được học dễ hơn, nhanh hơn, khoa học hơn, logic hơn, để dễ lan tỏa hơn trên toàn thế giới. Ương ngạnh cứng đầu không chịu nghe theo các khuyến nghị của Hoàng Hữu Phước – đã vậy còn dám điên khùng công kích Hoàng Hữu Phước ngay tại hội thảo quốc gia về Tiếng Việt – thì bảo sao Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020 trở thành sách giáo khoa tiếp tục chuỗi 75 năm và 45 năm thất bại về giáo khoa Tiếng Việt – và tại vậy mà kéo sụp luôn các đầu tư cho giáo dục Tiếng Anh – của nước Việt Nam cách mạng của Hồ Chí Minh.

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020 cực kỳ lợi hại! Nó là cảnh báo khúc chiết minh bạch rằng nó đủ sức phá tan đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã thực sự hủy phá nguồn nhân lực của đất nước ấy mà các kẻ thù của nó có nằm mơ cũng không thể ngờ tới!

4) Họa Đạo Đức Việt:

Tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê và chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đương nhiên là nền tảng bài bản ý chí duy nhất hữu hiệu cho sự bách chiến bách thắng đối với các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm giành độc lập tự do cho đất nước Việt Nam. Không có tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê và chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, dứt khoát không bao giờ có một nước Việt Nam độc lập, tụ do, thống nhất.

Đó là tất cả và đó là duy nhất đúng. Hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì khác có thể cạnh tranh giành giật được sự vinh danh đầy vinh diệu này.

Nói rõ hơn thì điều trên đúng chỉ cho Việt Nam và đúng chỉ trong chiến tranh giải phóng giành độc lập tự do chỉ của và chỉ ở Việt Nam.

Cũng vì vậy mà nếu cho rằng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cũng quyết định tất cả đường đi nước bước dẫn đến sự thành công của sách lược chính trị/học thuật hàn lâm/học thuyết kinh tế/quản trị chiến lược quân sự/nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ/chiến lược tri thức quốc gia/bài bản giáo dục quốc nội, v.v., thì đó là sự ngu muội có chủ đích lợi ích nhóm, tính giáo điều xơ cứng, và sự sai lạc vong thân cố tình. Đơn giản vì không ai có trí hóa lại cho rằng điều đúng tuyệt đối cho việc A sẽ đúng luôn cho việc BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (nếu chỉ tính theo bảng chữ cái Tiếng Anh là ngoại ngữ duy nhất mà Nhà nước Việt Nam đang quỳ gối/quỳ đầu tuyệt đối trong tháp ngà giáo dục Việt Nam). Cũng đơn giản vì tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh chỉ phát huy tác dụng trong chiến tranh thực địa của nghĩa đen, chứ không bao giờ đúng trong xây dựng/bảo vệ đất nước thời bình khi kẻ thù của chiến tranh phi thực địa theo nghĩa bóng bao gồm cả những “đồng chí cộng sản” hải ngoại nay chỉ còn là tên gọi và những “đồng chí đảng viên” quốc nội nay đang là một trong hai dấu chấm thandấu chấm hỏi của quốc dân.

Dồn tiền thuế của dân cho việc đào tạo trí thức ở nước ngoài chỉ cho mỗi loại 1 (category 1) tức đảng viên – chứ không bao giờ cho loại 2 (category 2) tức con em thứ dân ngoài Đảng có tiềm năng, cũng như không bao giờ chấp nhận sử dụng loại 3 (category 3) tức con em thứ dân ngoài Đảng đã tự trang tự trải tự đầu tư tự thành công cho việc học – chỉ để nhanh chóng có lực lượng đông đảo người có bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ như kiểu “chiến thuật biển người human wave” trấn áp khu vực “ao làng ASEAN” về số lượng và để có nhân sự ngồi vào tất cả các ghế lãnh đạo dày đặc khắp quốc gia, thì đó là đã công khai tự nhận đã áp dụng sai tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, biến tư tưởng vi diệu ấy thành vũ khí củng cố quyền lực trị quốc thay vì xây dựng nên “con người mới xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”.

Áp dụng sai tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh nghĩa là sẽ không bao giờ thành công về sách lược chính trị/học thuật hàn lâm/học thuyết kinh tế/quản trị chiến lược quân sự/nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ/chiến lược tri thức quốc gia/và bài bản giáo dục quốc nội.

Áp dụng sai tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh nghĩa là sẽ không bao giờ thành công về sách lược chính trị/học thuật hàn lâm/học thuyết kinh tế/quản trị chiến lược quân sự/nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ/chiến lược tri thức quốc gia/và bài bản giáo dục quốc nội, nên chỉ có thể có nguồn nhân lực không ra chi, bất lực trong phụng sự quốc gia, bất tài trong phục vụ quốc dân. Đào tạo ra nguồn nhân lực hạng vây cánh như vậy bằng tiền thuế của dân là sự vô đạo đức.

Áp dụng sai tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh nên không bao giờ thành công về sách lược chính trị/học thuật hàn lâm/học thuyết kinh tế/quản trị chiến lược quân sự/nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ/chiến lược tri thức quốc gia/và bài bản giáo dục quốc nội, và đây là đã phụ lòng tiền nhân, phụ lòng liệt sĩ, phụ lòng chiến sĩ vô danh, phụ sự hy sinh và kỳ vọng của người dân, phụ khát vọng của dân tộc. Và đó là sự vô đạo đức.

Sử dụng, trao tiền và dâng quyền cho lực lượng nhân sự bất tài vô dụng và thiểu trí về Tiếng Việt để soạn sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 1 không ra gì, đó là minh chứng cho sự vô đạo đức.

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020 cực kỳ lợi hại! Nó là cảnh báo khúc chiết minh bạch rằng nó đủ sức phá tan đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã thực sự hủy phá nguồn nhân lực của đất nước ấy mà các kẻ thù của nó có nằm mơ cũng không thể ngờ tới!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn (Nguyên giảng viên English Lexicology, British Civilization & Literature, English Composition, Business English, Interpretation & Translation, và English Grammar tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, và Trường Cao Đẳng Doanh Thương Hoa Kỳ, v.v.), Nhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIII.

Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh)

Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt)

LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt)

WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

45 năm từ khi lập quốc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài Số 1  14-9-2020

Cao Cấp Lý Luận Chính Trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Công kích Hoàng Hữu Phước ngay tại hội thảo quốc gia về Tiếng Việt:  Hoàng Hữu Phước Cứu Nguy Trẻ Em Việt Nam  05-3-2020

Dấu gạch nối: Vũ Khí Tối Thượng Của Tiếng Việt Cho Thời Kỹ Thuật Số: Hồi Ức Về Một Sự Thật Chẳng Còn Người Việt Nam Nào Trên Thế Giới Còn Nhớ Hay Biết Đến  2009

Giảng sư Anh Văn: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác Tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis)

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt: Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt 15-6-2019

Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam  11-9-2015

Muốn hy vọng học giỏi được một ngoại ngữ thì phải trước hết thật giỏi tiếng mẹ đẻ: Thí Sinh Lỡ Cơ Hội Vào Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Vì Chứng Chỉ Tiếng Anh Ư?  02-10-2020

Ngoại ngữ duy nhất mà Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công khai mặc định dồn mọi nguồn tài lực quốc gia để đầu tư cho công dân từ tiểu học: Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài 2 – Phần 1  21-9-2020

Người-Việt-ở-Việt-Nam-chịu-lấy-tiếng-Việt-làm-“tiếng-mẹ-đẻ”-tức-ngôn-ngữ-chính: Mô Hình Dạy Và Học Tiếng Anh Ở Việt Nam 13-10-2020

Nhà ái quốc: Nhà Ái Quốc 28-8-2020

Quỳ gối/quỳ đầu: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Philip Kotler:  Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Bilingual writing: Vietnamese & English-)  14-01-2015

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Tham luận của Hoàng Hữu Phước tại Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc 18-6-2010: Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

Thế nào là “Ốc Đảo”: Thế Nào Là “ỐC ĐẢO” – Sự Cẩn Trọng Trong Sử Dụng Ngôn Từ Hán-Việt  04-12-2012

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa 13-9-2019

Mô Hình Dạy Và Học Tiếng Anh Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, Nhà Ngữ Sử Học

13-10-2020

Mục lục

A– Dẫn nhập thực trạng Việt Nam

B– Phân biệt “Tiếng Mẹ Đẻ” và “Ngoại Ngữ”

C– Quy Trình Học “Tiếng Mẹ Đẻ” Của Nhân Loại

D– Quy Trình Học “Tiếng Mẹ Đẻ” Của Nhân Loại Theo Hoàng Hữu Phước

E– Mô Hình Hoàng Hữu Phước Về Học Tiếng Anh Của Việt Nam Cộng Hòa

F– Kết Luận

A- Dẫn Nhập Thực Trạng Việt Nam

Người Việt Nam từ thời nhận biết ra rằng hóa ra ngoài Tiếng Tàu “hảo lớ hảo lớ” có thanh âm thuộc loại đứng đầu nhóm tệ hại nhất thế gian – tất nhiên là về mặt phát âm, trong đó có Tiếng Thái LanTiếng Cambodia, v.v. – trên thế giới còn có một thứ ngôn ngữ mà họ gọi trang trọng theo kiểu Hán Việt là “Anh Văn” và sau này gọi theo kiểu bình dân mà họ lầm tưởng là “thuần Việt” thành “Tiếng Anh” (chứ không biết đó là kiểu gọi quê mùa nửa nạc nửa mỡ tức “ba rọi” vì “tiếng” có thể là “thuần Việt” nhưng “Anh” thì hết sức thuần Tàu từ kiểu gọi Hán Viêt xưa là “Anh-Cát-Lợi”), cho đến nay chưa hề có bất cứ ai trên cõi ta bà này – dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới đầy hoan lạc loạn lạc lầm lạc này – có bất kỳ nghiên cứu nào dù bằng mồm miệng hay bằng chữ viết về các “mô hình dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam” cả.

Chiến tranh khốc liệt đã làm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có thể có một vài thông dịch viên tiếng Anh phục vụ yêu cầu ngoại giao, tình báo, và truyền thông radio, chứ không thể nào trong chiến tranh lại có đủ lực lượng giáo viên trung học giảng dạy trên toàn quốc cho tất cả các lớp trung học dù cấp trung học chỉ có từ lớp 6 đến lớp 9. Còn ý thức hệ tuyên giáo hoàn toàn tầm bậy tầm bạ phản khoa học rằng “phải học tiếng nói của Lê Nin – tức Tiếng Nga – để hiểu được chủ nghĩa Mác-Lê” đã khiến sau 75 năm kể từ ngày lập quốc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến khi xóa hẳn tên Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới ngày 30-4-1975 lập nên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thống nhất cho đến nay là năm 2020 thì cái học “tiếng nói của Lê Nin” đã không những (a) chưa từng tạo nên một lực lượng học sinh/sinh viên “giỏi” Tiếng Nga, mà còn (b) loại bỏ hẳn Tiếng Nga Tiếng Pháp ra khỏi các chương trình trung học chính quy cấp Nhà Nước để chỉ tập trung cho Tiếng Anh, đã vậy (c) chưa hề có được một lực lượng lao động trẻ hùng hậu nào thuộc “cổ cồn trắng” hay “cổ cồn xanh” mà “giỏi” được Tiếng Anh cả, cũng như dẫn đến sự thật là (d) chủ nghĩa Mác-Lê đã chưa từng được “hiểu” do đảng viên không học tiếng nói của Lê Nin nên ngày càng có đông hơn các đại quan đảng viên Cộng Sản chen nhau dành cuộc đời sau chấn song bền vững thay vì phục quốc – tức phục vụ quốc gia – và phụng quốc – tức phụng sự quốc gia — vững bền.

Với sự tổng hợp của hai thực tế sau 30-4-1975 rằng

1) Miền Bắc chưa hề có đủ lực lượng giáo viên Tiếng Anh cho cấp trung học (chỉ đến lớp 9) trước 30-4-1975 – chưa kể lực lượng giáo viên có thể có thì lại chỉ học đến lớp 9 là lên đại học nên không bao giờ có đủ trình độ đúng nghĩa về Tiếng Anh để mà giảng dạy để vừa có thành phẩm để chứng minh năng lực vừa có kinh nghiệm để có tư cách soạn sách giáo khoa Tiếng Anh và ngự ngôi cao trong Bộ Giáo Dục để cho ra các quyết sách về phương pháp dạy và học Tiếng Anh – nay lại phải gánh vác đại sự kéo dãn chương trình theo mô hình trung học đến lớp 12 như Miền Nam, còn

2) Miền Nam bắt đầu đào tạo giáo viên Tiếng Anh sai bậy do phủ nhận phương pháp cùng tài liệu giảng dạy Tiếng Anh của “Mỹ Ngụy” ngay sau 30-4-1975 dù toàn bộ giới “tinh hoa trí tuệ của cách mạng” vào tiếp quản Miền Nam làm gì có bất kỳ ai là chuyên gia về giảng dạy Tiếng Anh trung học nên lực lượng học sinh hùng hậu bị-dạy-sai-Tiếng-Anh trở thành lực lượng sinh viên hùng hậu không-giỏi-Tiếng-Anh rồi tốt nghiệp ra trường làm lực lượng giáo viên Tiếng Anh hùng hậu không-giỏi-Tiếng-Anh-nhưng-xuất-sắc-Lịch-Sử-Đảng-và-Triết-Học-Mác-Lê đương nhiên không thể có trình độ đúng để việc dạy Tiếng Anh được ra hồn cho học sinh trung học là điều không thể có ngay cả trong trí tưởng, kéo theo thực tế đớn đau là sinh viên chuyên khoa Tiếng Anh ở đại học hiện nay không thể có trình độ cao hơn hoặc ngang bằng với học sinh trung học ở Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa. Sự sai bậy đó là do chưa từng bất kỳ ai đủ trí tuệ trí hóa để nhận ra đâu là “mô hình thích hợp cho việc dạy và học Tiếng Anh của người Việt ở Việt Nam có tiếng mẹ đẻ là Tiếng Việt” và do đó chỉ biết mừng rỡ chộp lấy tất cả các mô hình của nước ngoài để rập khuôn theo kiểu tư duy vừa sai vừa quê mùa hạ đẳng rằng nếu muốn nắm vững tinh túy của chủ nghĩa Mác-Lê thì phải học tiếng nói của Lê-Nin tức Tiếng Nga (nên tiếng Nga tự động biến mất ở trung học Việt Nam), tiến đến tư duy rằng nếu muốn nắm vững Tiếng Anh thì phải học theo cách học của người Anh và tư duy về ngôn ngữ của người Anh (nên năm 2020 tức sau 45 năm có gần 64% học sinh thi tốt nghiệp trung học đạt dưới điểm trung bình Tiếng Anh), tương tự rằng nếu muốn “sang như Tây” thì mặc quần jean rách bươm tự lái siêu xe (nên thi nhau gây tai nạn giao thông kinh hoàng cho lương dân) và rằng muốn đúng đẳng cấp “celebrity” thì phải ở truồng như Tây (nên phim Việt thế nào cũng làm băng hoại giới trẻ và xã hội do cố nhét vào cảnh hiếp dâm, làm tình, tắm táp, đĩ thỏa, hoặc có nội dung sao cho có dính đến “dâm đãng” như Lê Ngọa Triều, “động đĩ” chứa Vương Thúy Kiều, hay “làm đĩ” theo sách của Vũ Trọng Phụng) vậy.

Bài này, do đó, thuộc chuyên ngành Ngữ Sử Học do Hoàng Hữu Phước khai sinh để lần đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới ghi nhận thực tế dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam để làm sử liệu các lối tư duy dựa trên thực tế thành công ở Việt Nam Cộng Hòa, từ đó hình thành cơ sở phản biện nghiêm túc hầu chấn chỉnh cách dạy và học Tiếng Anh ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để nhờ vậy sau 300 năm nữa (tất tri tam bách dư niên hậu) Việt Nam chắc chắn sẽ có được lực lượng học sinh/sinh viên “giỏi” Tiếng Anh, trở thành lực lượng lao động có trình độ “giỏi” Tiếng Anh có phẩm giá cao trong nền kinh tế quốc dân ngay tại Việt Nam để các nữ nghị sĩ toàn chức sắc thạc sĩ/tiến sĩ Âu Mỹ không để Chủ Tịch Quốc Hội phải hạ mình xin nữ thủ tướng nước bạn rèn giúp Tiếng Anh.

B- Phân Biệt “Tiếng Mẹ Đẻ” Và “Ngoại Ngữ”

Như đã rất nhiều lần nêu lên trong nhiều bài viết cũng trên blog này, tôi hay nhấn mạnh yếu điểm của Tiếng Việt trong tương quan với Tiếng Anh là đối với các từ ngữ mang tính học thuật hàn lâm Âu Mỹ thì việc lệ thuộc quá lớn vào chữ Hán đã biến ý nghĩa chuyển sang Hán-Việt tức sau khi thông qua một ngôn ngữ trung gian là Tiếng Tàu đã không còn mang nội hàm của từ Tiếng Anh nguyên bản (chẳng hạn từ Hán-Việt “dân chủ” dẫn đến ý nghĩa thuần Việt của “dân làm chủ” trong suy nghĩ của 100% người Việt, mà “dân làm chủ” thì hoàn toàn không hề là ý nghĩa của “democracy”, khiến từ tư duy chủ đạo của “dân làm chủ” thuần Việt mà người Việt không thể hiểu nội hàm đúng của “democracy” của Âu Mỹ là gì, v.v.).

Tương tự, “mother tongue” có ý nghĩa duy nhất đúng là “ngôn ngữ mà một người sử dụng từ thủa ấu thơ đến khi lớn lên” (the language which a person has grown up speaking from early childhood) hoặc là “ngôn ngữ chính tức first language của người ấy từ lúc sinh ra” (the language that a person has been exposed to from birth). Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa không dùng từ “ngoại ngữ” mà dùng “sinh ngữ 1” và “sinh ngữ 2” vì học sinh trung học từ lớp 6 phải chọn Tiếng Anh hay Tiếng Pháp làm “sinh ngữ 1” và từ lớp 10 phải chọn thêm một “sinh ngữ 2” giữa Tiếng Anh và Tiếng Pháp khác với “ngoại ngữ” đã chọn trước đó (nếu chọn Tiếng Hoa hoặc Tiếng Nhật chẳng hạn thì phải tự học, chỉ khi thi Tú Tài mới sẽ có đề thi riêng của Bộ Giáo Dục chứ không nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia). Như vậy, theo định nghĩa gọi “mother tongue” là “first language” thì “ngoại ngữ” được Việt Nam Cộng Hòa gọi là “second language” vốn hoàn toàn hợp lý và đúng với ngay cả cách gọi của người Anh Mỹ trong thực tế vì họ cũng gọi “ngoại ngữ” là “second language”.

Do ý nghĩa từng từ một của “mother tongue” là “mẹ+ngôn ngữ”, người Việt dịch thành “tiếng mẹ đẻ” và đây là nguồn cơn của mọi sai lầm tư duy.

Tiếng Mẹ Đẻ” nếu được nghĩ đó là “ngôn ngữ của người mẹ sinh ra mình” thì sai ở 5 điểm gồm

(a) mother là “chính/chủ lực” chứ không là “mẹ”,

(b) “ngôn ngữ của người mẹ sinh ra mình” phải được viết thành “mother’s language” hay “mother’s tongue” chứ không phải “mother tongue”,

(c) mother tongue phải qua quá trình học/sử dụng chính trong cả cuộc đời trong khi tiếng mẹ đẻ trong tư duy người Việt thì lại hàm ý ngôn ngữ đương nhiên mà một người Việt có được dựa vào việc mẹ người ấy nói Tiếng Việt kể cả khi người đó từ nhỏ đã được gởi ra nước khác (hoặc sinh ở nước khác do cha mẹ công tác tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở nước khác) và học tập/lớn lên với việc sử dụng ngôn ngữ nước khác ấy,

(d) tại sao phải gọi là tiếng mẹ đẻ mà không là tiếng cha đẻ, và

(e) việc một người giỏi xuất sắc một “ngoại ngữ” và dùng “ngoại ngữ” ấy trong công việc hàng ngày hoàn toàn không có nghĩa đó là “ngôn ngữ chính” (tức “tiếng mẹ đẻ”) của người ấy mà muôn đời vẫn chỉ là “second language” (tức “ngoại ngữ”) của người ấy mà thôi.

Như vậy, quá trình đúng và thuận quy luật tự nhiên thích hợp cho sự phát triển tư duy để một người Việt Nam ở Việt Nam học Tiếng Anh thành công, do đó, là chỉ sau khi người ấy học xong cấp tiểu học ở Việt Nam để có thể yên tâm về “ngôn ngữ chính” (mother tongue) tức Tiếng Việt của người ấy. “Ngôn ngữ chính” là để hình thành ý thức về ngữ nghĩa, ngữ cảnh, ngữ dụng, ngữ biểu, ngữ cảm, ngữ tạo, và ngữ biến, từ đó làm đà tiếp nhận ngôn ngữ để áp dụng một cách vô thức từ đó có cơ may “giỏi ngoại ngữ”.

Việc học ngoại ngữ, do đó,

– chỉ phát huy tác dụng tối ưu cho học sinh từ lớp 6 trung học;

– nếu học Tiếng Anh từ mẫu giáo đúng bài bản chất lượng cao theo chương trình đặc thù tuyệt đối triệt để trong-môi-trường-hoàn-toàn-không-có-Tiếng-Việt do toàn các chuyên gia thạc sĩ/tiến sĩ trực tiếp giảng dạy thì chỉ là công đoạn đào tạo sẵn lực lượng gián điệp tương lai có “tiếng mẹ đẻ” khác, có hoạt động nói/viết/suy nghĩ/mớ ngủ/mê sảng/buộc miệng đều bằng “tiếng mẹ đẻ” khác ấy, nghĩa là Tiếng Việt trở thành “ngoại ngữ” không quen thuộc, nhằm cài cắm họ vào các quốc gia khác sống y như người bản xứ không thể bị phát hiện;

– nếu học Tiếng Anh từ mẫu giáo hay tiểu học được dạy bởi những giáo viên buộcphải-dạy-Tiếng-Anh-mẫu-giáo-và-tiểu-học-chỉ-vì-học-kém-hơn-cấp-cử-nhân, trong môi trường sống có đến gần 90% thời gian sử dụng toàn Tiếng Việt, thì tất nhiên không bao giờ là bài bản đúng để có thể kỳ vọng những đứa bé ấy khi “già đầu” sẽ “giỏi ngoại ngữ”.

Trong công tác hàn lâm lĩnh vực ngôn ngữ mà không phân biệt được chính-phụ“tiếng mẹ đẻ”-“ngoại ngữ” thì muôn đời thất bại.

Các đặc công thủy hoặc đặc công người nhái tinh nhuệ có kỹ năng tuyệt luân sinh tồn dưới sông sâu biển cả trong các nhiệm vụ đặc biệt tấn công/phá hoại/tiêu diệt đối phương. Nhưng họ đương nhiên không bao giờ là cá để ăn tôm cá sống hay xác trôi sông/ngủ say dưới nước/vệ sinh dưới nước/uống nước sông nước biển/sinh hoạt tình dục lưu truyền nòi giống dưới sông dưới biển, chưa kể dù có chiến đấu giỏi bơi nhanh như chớp và lặn sâu lâu không cần dưỡng khí thì họ chỉ được thu nạp vào đội ngũ chỉ khi chứng tỏ có sức khỏe tuyệt luân ở trên bờ. Từ đó suy ra người ta chỉ có thể “giỏi ngoại ngữ” sau khi đã nắm vững “tiếng mẹ đẻ” mother tongue, và vấn đề, do đó, tùy vào quyết định xem ngôn ngữ nào là “tiếng mẹ đẻ” và ngôn ngữ nào là “ngoại ngữ” để có phương pháp học tập phù hợp để trở thành “người Việt giỏi ngoại ngữ” (để phục vụ các ngành kinh tế quốc dân sau này) hoặc “người Việt có tiếng mẹ đẻ không phải Tiếng Việt” (để phục vụ công tác gián điệp sau này – nhưng người Việt ấy ắt phải tuyển chọn từ trẻ em tại các cô nhi viện). Chỉ có người khỏe trên bờ làm người nhái chứ không có chuyện con nhái làm người nhái. Chỉ có chuyện “người Việt giỏi Tiếng Việt mẹ đẻ thành người giỏi kiệt xuất Tiếng Anh ngoại ngữ” chứ không có chuyện “người Việt giỏi Tiếng Anh mẹ đẻ làm người giỏi kiệt xuất Tiếng Anh ngoại ngữ”. Đó là cái cơ sở lý luận đặt trên nền tảng của commonsenseness của Hoàng Hữu Phước.

Tất cả những người trưởng thành/thương nhân Âu Mỹ và các quan chức các tổ chức quốc tế hoặc cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam giỏi Tiếng Việt vì họ đã không bao giờ học “ngoại ngữ” Tiếng Việt từ mẫu giáo hay tiểu học, mà chỉ học Tiếng Việt ngoại ngữ sau khi họ đã nắm vững ngôn ngữ chính mother tongue của họ và đặc biệt khi họ đã trưởng thành trong tư duy để làm chủ phương pháp học ngoại ngữ nhanh nhất, bài bản nhất, hiệu quả nhất. Đó là cái cơ sở lý luận đặt trên nền tảng của commonsenseness của Hoàng Hữu Phước.

Cái commonsenseness mà Hoàng Hữu Phước (và các danh nhân nước ngoài – kể cả gã Khổng Khâu tức Trọng Ni – từ thời thượng cổ đến nay) luôn cổ súy/khoe khoang/dạy đời/áp dụng ở đây sẽ phải là:

học sinh Việt Nam ở Việt Nam chỉ có cơ hội giỏi ngoại ngữ Tiếng Anh nếu không bao giờ học ngoại ngữ Tiếng Anh từ cấp mẫu giáo hay cấp tiểu học nghĩa là chỉ học ngoại ngữ Tiếng Anh sau khi đã nắm vững ngôn ngữ chính mother tongue của họ nếu đó là Tiếng Việt hoặc tiếng nào khác không phải Tiếng Anh.

C- Quy Trình Học Tiếng Mẹ Đẻ Của Nhân Loại

Có lần trên báo Tuổi Trẻ (hay Người Lao Động – rất tiếc tôi chưa tìm ra tờ báo cũ để chụp hình bài viết) có đăng bài biện luận của tôi về học ngôn ngữ theo nhà ngôn ngữ học Mỹ giáo sư tiến sĩ Noam Chomsky, người đã từng đến Hà Nôi trong thời gian chiến tranh chống Mỹ còn học thuyết về văn phạm phái sinh của ông đã được lớp tôi nghiên cứu tại Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay lập tức có vị độc giả nọ viết thư phản ảnh trên báo rằng chính Noam Chomsky có bảo đó là “học Tiếng Anh từ năm đầu đời”. Tôi vội viết thêm một bài cho Tuổi Trẻ (hay Người Lao Động?) giải thích rằng vị độc giả ấy hoàn toàn sai vì Noam Chomsky người Mỹ nên đã tiến hành nghiên cứu với hàng ngàn gia đình Mỹ và đương nhiên người Mỹ nói Tiếng Anh nên mô hình sau hoàn toàn đúng khi nói về trẻ em Mỹ học Tiếng Anh (tức “tiếng mẹ đẻ” của các bé ấy) và mô hình đó cũng hoàn toàn trùng lặp vơi quy trình học “tiếng mẹ đẻ” của toàn nhân loại:

nghĩa là trẻ em sơ sinh Việt tại gia đình Việt trên đất Việt có “tiếng mẹ đẻ” là Tiếng Việt sẽ phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt cũng tuần tự qua các quy trình trước-sau của Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Đó là quy trình tự nhiên về “tiếng mẹ đẻ” của hài nhi. Tiếc là ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ có Hoàng Hữu Phước nhận ra đó là quy trình học tiếng mẹ đẻ của trẻ thơ ở bất kỳ quốc gia nào chứ hoàn toàn không phải quy trình học ngoại ngữ của trẻ thơ và người lớn ở bất kỳ quốc gia nào.

D- Quy Trình Học Tiếng Mẹ Đẻ Của Nhân Loại Theo Hoàng Hữu Phước

Cũng vì tất cả người Việt nào đọc Noam Chomsky theo kiểu vị độc giả ba-chớp-ba-nháng trên cũng cứ hễ thấy chữ “Tiếng Anh” là vội quy chụp ngay đó là “ngoại ngữ” rồi quy kết ngay đó là “quy trình học Tiếng Anh”, từ đó dẫn đến tư duy sai rằng tại trường lớp dạy Tiếng Anh tất phải theo quy trình Nghe-Nói-Đọc-Viết ấy của hài nhi Tây, khiến liên tục phạm sai lầm khi xem Viết Tiếng Anh English Writing là công đoạn cuối cùng của tiến trình học Tiếng Anh, nên dành thời gian chủ yếu tập trung cho Luyện Nghe ListeningLuyện Nói Speaking, xem nhẹ Viết Tiếng Anh khiến không bao giờ giỏi Viết Tiếng Anh mà một khi đã kém Viết Tiếng Anh thì không bao giờ giỏi hùng biện Tiếng Anh tức Nói Tiếng Anh Cao Cấp, làm 45 năm sự nghiệp dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam từ ngày thống nhất trở nên hỏng bét:

Tôi buộc phải hợp lý hóa chi tiết cái mô hình hàn lâm của Noam Chomsky như sau dưới tên gọi chính xác “Mô Hình Học Tiếng Mẹ Đẻ” để làm rõ cái công thức tối giản của Noam Chomsky để đồng bào Việt hiểu rằng ở Việt Nam toàn bộ các đại quan phụ trách phát triển việc dạy và học Tiếng Anh đã hoàn toàn sai do đần độn không có chút hiểu biết nào để nhận ra sự thật và bản chất vấn đề:

theo đó, hài nhi “nghe” các âm thanh thốt ra từ miệng của mẹ/cha/nhũng người chung quanh, dần dần “lập lại” một cách máy móc mà không hiểu các ý nghĩa từ vựng, thời gian sau sẽ “nói chủ động” câu ngắn mỗi khi có đòi hỏi hoặc muốn kêu gọi, để rồi khi có thêm vài tuổi được cha mẹ dạy cho tập đồ chữ cái/phát âm chữ cái/nhận diện chữ, quy trình ấy dần nâng cao theo cấp lớp học thành viết chữ/đọc câu/đọc bài/chép bài/học thuộc lòng bài/trả bài, rồi trả lời miệng các câu hỏi tức “đọc hiểu”, trả lời viết cho phần “đọc hiểu” để hình thành viết luận văn tức viết thành bài hoàn chỉnh với ba phần nhập đề-thân bài-kết luận. Tất cả cho thấy không có sự tách bạch trước-sau của Nghe-Nói-Đọc-Viết trong phát triển “tiếng mẹ đẻ”của con người từ giai đoạn hài nhi trở lên, mà chính ra là – theo Hoàng Hữu Phước – có sự hòa quyện, bổ sung, song song tồn tại, nâng cấp trước-sau, nâng cấp đồng loạt, của cả 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết trong phát triển “tiếng mẹ đẻ” tự nhiên nơi trẻ em.

Tuyệt Đối Đúng: Nghe-Nói-Đọc-Viết chỉ đơn thuần là 4 kỹ năng được liệt kê tuần tự trước-sau theo thứ tự xuất hiện trong quá trình phát triển tự nhiên toàn thời gian đối với “tiếng mẹ đẻ” tại gia đình và trong môi trường sống của con người lúc còn nằm nôi. Thứ tự ấy biến mất sau khi trẻ em tiến vào giai đoạn số 5 của mô hình Hoàng Hữu Phước nghĩa là lúc trẻ em cầm chiếc bút chì để tập đồ chữ cái để đưa 4 kỹ năng ấy vào giai đoạn đồng hành xuyên suốt của hòa quyện, bổ sung, song song tồn tại, nâng cấp trước-sau, nâng cấp đồng loạt.

Tuyệt Đối Sai: Nghe-Nói-Đọc-Viết là công thức tuần tự trước-sau các bước phải theo để một người Việt Nam học “ngoại ngữ” ở Việt Nam dù mỗi ngày học một ít giờ “ngoại ngữ” tại lớp học nội/ngoại ở Việt Nam, dù không theo tự nhiên của toàn nhân loại, và dù con người Việt Nam ở Việt Nam ấy còn là học sinh ở Việt Nam hay đã đủ sức tháo nôi vác đi bán ve chai hoặc lui cui lắp ráp nôi cho đứa con mới sinh của anh ta/chị ta tại Việt Nam.

E- Mô Hình Hoàng Hữu Phước Về Học Tiếng Anh Của Việt Nam Cộng Hòa

Như đã nói trong bài trước rằng commonsenseness đối với việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nhất thiết phải là

(a) không được dựa theo sự thăng hoa ý tưởng của những thạc sĩ/tiến sĩ học thiếu năm ở trung học – chỉ đến lớp 9, không giỏi Tiếng Anh, không viết được bất kỳ bài nào ra hồn bằng Tiếng Anh từ khi mang danh thạc sĩ/tiến sĩ mà “cư dân mạng” từng biết đến, không có kinh nghiệm giảng dạy thành công Tiếng Anh dù tại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà phải

(b) dựa vào những phương pháp/giáo trình đã được chứng minh thành công trong thời gian dài tại Việt Nam Cộng Hòa vì nó tương tự như các vũ khí chiến thuật và chiến lược tối tân của Mỹ cùng kho ngoại tệ và vàng tịch thu được của “Mỹ Ngụy” mà theo commonsenseness thì “cách mạng” phải ra sức bảo vệ thay vì đốt bỏ.

Mô hình sau là thứ vũ khí tối tân/vàng/ngoại tệ tịch thu được của “Ngụy Quân & Ngụy Quyền” lẽ ra đã phải được bảo quản, duy tu, đánh bóng, sử dụng, phát huy, nâng giá bán của thành phẩm trên thị trường quốc tế:

Bộ veston nam đã đạt đến độ tuyệt mỹ của nó như thành tựu cao nhất và cuối cùng của nhân loại nên mọi sự cách tân – nếu có – của bộ veston nam sẽ chỉ là thứ kỳ quái không-tồn-tại-lâu cho hạng celebrity kỳ quái không-tồn-tại-lâu chứ không bao giờ được mặc bởi giới quý tộc nam, giới tỷ phú nam, giới chính khách nam, và giới lãnh đạo doanh nghiệp nam.

Mô hình dạy và học Tiếng Anh thành công ở Việt Nam Cộng Hòa đã đạt đến độ tuyệt hảo như thành tựu cáo nhất và cuối cùng của người Việt Nam nên mọi sự cách tân – nếu có – của phương pháp dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam sẽ chỉ là trò hề kỳ quái tồn tại lâu chừng nào càng đẩy đất nước Việt Nam vào bế tắc không có học sinh/sinh viên/người lao động giỏi Tiếng Anh.

F- Kết Luận

Bài Thí Sinh Lỡ Cơ Hội Vào Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Vì Chứng Chỉ Tiếng Anh Ư? đã nêu các chi tiết phân loại về các chứng chỉ Tiếng Anh Michigan Proficiency, TOEFL, IELTSTOEIC cấp cho người học Tiếng Anh ở Việt Nam và tại các nước không-nói-tiếng-Anh tức những nơi mà Tiếng Anh chỉ là ngoại ngữ (second language/foreign language) chứ không là ngôn ngữ chính (mother tongue), phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của họ. Trong khi đó, TESOL (tức Teaching English to Speakers of Other Languages – Dạy Tiếng Anh Cho Người Nói Các Ngôn Ngữ Khác) là loại chứng chỉ về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh dành cho người dạy Tiếng Anh tại Việt Nam và những quốc gia mà nơi đó Tiếng Anh chỉ là ngoại ngữ (second language/foreign language) chứ không là ngôn ngữ chính (mother tongue). Điều này khẳng quyết luận điểm của Hoàng Hữu Phước là hoàn toàn đúng : không bao giờ có một phương pháp chung cho việc dạy và học Tiếng Anh cho cả người có “tiếng mẹ đẻ” là Tiếng Anh tại những nước nói Tiếng Anh, và cho người có “tiếng mẹ đẻ” không-phải-Tiếng-Anh tại những nước không-có-ngôn-ngữ-chính-là-Tiếng-Anh, chưa kể phương pháp dạy “tiếng mẹ đẻ” cho trẻ em thuần dựa theo tự nhiên phải nghiên-cứu-để-nhận-diện-cái-bài-bản-đang-tự-nhiên-tồn-tại lại hoàn toàn khác với phương pháp dạy “ngoại ngữ” cho người-không-còn-là-hài-nhi thuần dựa theo bài-bản-phải-đề-ra-để-nghiên-cứu-và-áp-dụng.

Tóm lại, Nghe-Nói-Đọc-Viết là quy trình tự nhiên trong phát triển ngôn ngữ chỉ nơi trẻ nằm nôi.

Tóm lại, hiện trạng thê thảm của trình độ Tiếng Anh của học sinh Việt Nam sau 45 năm đầu tư tập trung của Nhà Nước chứng minh rằng Việt Nam chưa từng có các quan chức ra hồn về phát triển dạy/học Tiếng Anh ở Bộ Giáo Dục. Đó là kết luận dựa trên commonseness.

Tóm lại, do chưa từng có bất kỳ nghiên cứu nào ra hồn ở Việt Nam về dạy/học Tiếng Anh ở Việt Nam, cái commenseness đương nhiên sẽ là: mô hình Hoàng Hữu Phước về quy trình học Tiếng Anh ở Việt Nam là duy nhất đúng, duy nhất khả thi, duy nhất có thể chứng minh nếu áp dụng thì năm 2040 tức chỉ sau 20 năm nữa thôi thì tình hình chất lượng Tiếng Anh của học sinh/sinh viên Việt Nam tại Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều lần cái kết quả chả ra gì của năm 2020 vốn chỉ cho thấy sự thất bại hoàn toàn của việc dạy và học Tiếng Anh chính quy ở Việt Nam. Đó là kết luận dựa trên commonseness.

Tóm lại, do chưa từng có bất kỳ thạc sĩ/tiến sĩ Việt Nam nào ở Việt Nam hay đã tẩu thoát khỏi Việt Nam viết nên bất kỳ thứ gì bằng Tiếng Anh mà chất lượng “xém” bằng, ngang bằng, hay tốt hơn bài Thư Gởi Giáo Hoàng Francis của Hoàng Hữu Phước, nên Hoàng Hữu Phước là người duy nhất ở Việt Nam có thẩm quyền nói về phương pháp dạy/học Tiếng Anh ở Việt Nam, và tất nhiên Hoàng Hữu Phước không công nhận giá trị bất kỳ các phản biện của bất kỳ ai nhất là khi nó được viết không bằng Tiếng Anh và không bởi người có tư cách nói về dạy/học Tiếng Anh. Đó là kết luận dựa trên commonseness.

Tóm lại, đây là bài viết duy nhất có giá trị thực tiễn về dạy/học Tiếng Anh ở Việt Nam cho người Việt Nam. Đó cũng là kết luận dựa trên commonseness.

Tóm lại, một chính phủ thông minh thực tâm vì nước vì dân và chống tham nhũng luôn đương nhiên sử dụng Hoàng Hữu Phước trong quản lý sự nghiệp phát triển dạy/học Tiếng Anh cho người Việt ở Việt Nam. Đó đương nhiên cũng là kết luận tự nhiên dựa trên commonseness.

Và tóm lại, Hoàng Hữu Phước đã đúng về mọi cái “tóm lại” ở trên. Và đó đương nhiên cũng là kết luận dựa trên commonseness.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn (Nguyên giảng viên English Lexicology, British Civilization & Literature, English Composition, Business English, Interpretation & Translation, và English Grammar tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, và Trường Cao Đẳng Doanh Thương Hoa Kỳ, v.v.), Nhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIII.

Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh)

Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh)

Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt)

LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt)

WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

                                                  Tham khảo:

45 năm đầu tư tập trung của Nhà NướcViệt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài 2 – Phần 1  01-9-2020

Commonsenseness: Commonsenseness  31-8-2020

Giáo Hoàng Francis: Letter to His Holiness Pope Francis  01-8-2017 (bản dịch Tiếng Việt: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017)

Giáo viên Tiếng Anh không-giỏi-Tiếng-Anh-nhưng-xuất-sắc-Lịch-Sử-Đảng-và-Triết-Học-Mác-Lê: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh 01-7-2020

Mỹ ngụy: Ngụy Quyền 20-8-2017

Ngụy quân & ngụy quyền: Ngụy Quân & Ngụy Quyền  01-11-2018

Ở truồng: Ở Truồng Với Sen 22-6-2019

Sự thất bại hoàn toàn của việc dạy và học Tiếng Anh chính quy ở Việt Nam: Nhận Xét Về Sự Thất Bại Của Việc Dạy Và Học Tiếng Anh Chính Quy Ở Việt Nam  23-9-2020

Thạc sĩ/tiến sĩ Việt Nam: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Trọng Ni: “Thiên bất sinh Trọng Ni, vạn cổ như trường dạ; Thiên hữu sinh Lăng Tần, thiên tuế như cửu đán (Trời mà không sinh ra Trọng Ni, thì vạn kiếp biến đêm dài; Trời đã tạo được Lăng Tần, để vạn thủa hóa hừng đông).

Việt Nam bắt đầu đào tạo giáo viên Tiếng Anh sai bậy:  Cao Minh Thì  28-6-2020

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Thí sinh lỡ cơ hội: Thí Sinh Lỡ Cơ Hội Vào Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Vì Chứng Chỉ Tiếng Anh Ư?  02-10-2020

Tư cách nói về dạy/học Tiếng Anh: Tư Cách Đạo Tặc Của Vài Giảng Viên Đại Học Việt Nam Đối Với Vấn Đề Tác Quyền  29-7-2020

Vũ Đức Đam Nói Đúng

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-10-2020

Vũ Đức Đam đã nói đúng.

Theocommonsenseness thì tất nhiên sẽ đúng cả , tình, và thực.

Việt Nam là một nước nghèo nên sự cẩn trọng rón rén dọ dẫm quan sát láo liên cảnh giác cao độ phòng vệ cực đoan luôn là điều đương nhiên, tự nhiên, lành mạnh, đúng commonsenseness. Trong tình huống bùng phát dịch bệnh mới lạ có sức tàn phá rất rõ trong một không gian bao trùm rất rõ cho một thời hạn không bao giờ rõ với một tương lai chưa hoặc sẽ không bao giờ rõ tác động đến toàn nhơn loại thì việc bảo vệ bản thân sao cho tiếp tục được sinh tồn với biện pháp phòng chống dịch cao hơn khuyến nghị của WHO và sớm hơn các khuyến nghị của WHO tối thiểu 10 bước là hướng duy nhất đúng. Tuy nhiên, phát biểu chỉ đạo của Vũ Đức Đam ở mức “1 bước” vẫn có thể chấp nhận được, có thể là hợp lý commonsenseness , đơn giản vì “có còn hơn không” cũng thuộc nội hàm của commonsenseness.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO là một đầu tàu mà các thanh ray han gỉ của nó có nhiêu tà vẹt mòn vẹt với các hệ thống ghi trớt quớt lắm lúc bẻ lộn bẻ nhầm chẳng hạn như đã từng bị Hoàng Hữu Phước hạch tội đã “từ bi viện trợ” thuốc ngừa thai cho nước Việt Nam vừa thống nhất để rồi năm 1985 xin lỗi Chính phủ Việt Nam và đề nghị Việt Nam thu hồi thiêu hủy do “các nhà khoa học” WHO phát hiện thuốc ngừa thai của WHO gây ra bịnh ung thư cho phụ nữ , và đã bị Donald John Trump năm 2020 hạch tội đã loan tin sai lệch về Covid-19, về sự xem nhẹ sự cần thiết của khẩu trang đối với Covid-19 cũng như sự tránh né việc nói thật về trách nhiệm của Tàu đối với vai trò xuất phát điểm của và sự minh bạch sớm về đại biến toàn cầu Covid-19. Tin tưởng tuyệt đối vào WHO về tất cả các vấn đề y tế sức khỏe chữa bệnh là điều không bao giờ phù hợp với  commonsenseness ; do đó, việc hành xử không theo đúng răm rắp một cách mù quáng các khuyến nghị của WHO  – theo phát biểu của Vũ Đức Đam – là hoàn toàn đúng, theo bài bản của commonsenseness.

Vấn đề hiện nay là sau phát biểu chỉ đạo như vậy, Vũ Đức Đam sẽ phải làm gì để sự thực thi thật sự nghiêm túc nghiêm khắc nghiêm minh nội hàm chỉ đạo của mình trong thời điểm mà quyền Bộ trưởng Y Tế cảnh báo là sẽ “khốc liệt”.

Theo commonsenseness thì “khốc liệt” không thể là tính từ dành cho sự khởi phát của “trong cái nguy có cái cơ” để nhảy múa hoan ca đón chào “khốc liệt”.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nguyên giảng viên English Lexicology, British Civilization & Literature, English Composition, Business English, Interpretation & Translation, và English Grammar tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, và Trường Cao Đẳng Doanh Thương Hoa Kỳ, v.v., Nhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIIITwitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Commonsenseness: Commonsenseness  31-8-2020

Trong cái nguy có cái cơ : Nguy Cơ  02-5-2020

Thí Sinh Lỡ Cơ Hội Vào Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Vì Chứng Chỉ Tiếng Anh Ư?

Lại Thêm Bằng Chứng Về Sự Thất Bại Của Việc Dạy Và Học Tiếng Anh Chính Quy Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

02-10-2020

Đang định post tiếp cho liền mạch chuỗi bài Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh, tôi lại phải phá ra cười ha hả sau khi đọc bài online tựa đề “Thí Sinh Lỡ Cơ Hội Vào ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh Vì Chứng Chỉ Tiếng Anh” ngày 23-9-2020 của VNExpress

Và tôi cười ha hả vì 3 lý do đồng loạt của nào là (a) tôi lại phải đình lại chuỗi cung ứng toàn cầu Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh; nào là (b) hóa ra vì hàng chục năm kể từ khi bị báo chí thồn/nhét/tống/tọng/nhồi/ấn/thụt/bơm vào mồm cụm từ “dân trí thấp” để xách động các phương diện quân tập đoàn quân “dân trí cao” vùng lên trị tội tôi dám chống lại Luật Biểu Tình, tôi đã xem báo chí chính thống của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như rác và cái sự không thèm đọc báo đã làm tôi mất cơ hội cười ha hả sớm hơn đối với cái trò hài hước Đại Học Y Dược Việt Nam đòi thí sinh phải có cái IELTS: và nào là (c) hóa ra Hoàng Hữu Phước mà phê phán cái gì thì dứt khoát cái đối tượng bị phán phê đó chả còn ra cái thể thống quái gì cả.

Là một Chòi Ngữ Sử (không phải quan ngự sử, và cũng không được báo chí phong tặng cho một căn “nhà” như “nhà sử học”, “nhà nghiên cứu” hoặc sang tên nhường sổ đỏ một cái tương cận với “nhà” là “gia” để có tiếng “chuyên gia” nên đành phải tự dựng “chòi” hay “lều” hay “thùng các-tông” nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ vậy), tôi thấy phải nhắc lại các chi tiết sau để hậu thế sau tam bách dư niên hậu nghiên cứu rồi quyết định xem có đúng thật là vào năm 2020 hồi xửa hồi xưa cách 3 thế kỷ đã xảy ra đại sự rằng quả thực đã có vụ Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh hay không, và nếu đúng thì cho Hoàng Hữu Phước một “like” trong sử sách online và chắt chút chít chụt chịt của Hoàng Hữu Phước tất nhiên sẽ thay mặt mà phán “OK. Fine” cho hợp vận.

A- Học Tiếng Anh Chính Quy Tại Sài Gòn Thời Việt Nam Cộng Hòa

Khi dùng chữ “học” thì dứt khoát đó là ở cấp tiểu học và trung học.

Chỉ có dân Việt Nam mới có kiểu nói “học đại học”, “học thạc sĩ”, “học tiến sĩ”, chẳng qua là do tiếng Việt chỉ có mỗi chữ “học”, đã vậy người Việt không có thói quen giải thích từ ngữ có đề ra tiêu chí chi tiết cho những từ ngữ quan trọng, dẫn đến “dân chủ” trong tư duy của người Việt lại không trùng với “democracy”, “chủ nghĩa” không trùng với “-ism”, “cộng sản” không trùng với “communism”, “đại học” không trùng với “university”, và “tham nhũng” không trùng với “corruption”, v.v. và v.v. Hoàng Hữu Phước, do đó, đã phải giúp đề ra rất nhiều bộ tiêu chí như liệt kê ở phần Tham Khảo bên dưới, và sau đây là cơ sở phải thông suốt để “học tiếng Anh” thời Việt Nam Cộng Hòa.  

1) Học Tiếng Anh Nghĩa Là Gì:

Do Việt Nam Cộng Hòa hiểu chính xác rằng “đại học” là để “đào tạo một nghề nghiệp cho người thích hợp”, còn “học” là để biết những gì cơ bản mà một công dân tương lai cần biết để – nếu muốn – dần dần tự nhận ra sở thích rồi tự định hình định hướng tương lai để quyết định theo đuổi nhiều hơn cho một lĩnh vực nào đó sau này, việc “học tiếng Anh” đương nhiên chỉ có thể là ở cấp chính quy tức tiểu học và trung học, hoặc cấp xã hội tức tại các trung tâm ngoại ngữ tư nhân nhỏ (như Ziên Hồng hay London School) hoặc tư nhân lớn (như VAA Hội Việt Mỹ hay USA Hội Liên Trường) hoặc lớp cá nhân tự phát không-đóng-thuế (như học sinh lớp 11 Hoàng Hữu Phước dạy Anh Văn kèm học sinh các lớp 6/7/8/9). Đã là “chính quy” đương nhiên phải trên cơ sở bài bản chính quy và thành phẩm luôn phải đạt 3 tiêu chí chính quy của (a) chuẩn hóa nghiêm ngặt đồng bộ về giáo viên/giáo trình/giáo học pháp, (b) hiệu quả cao đồng bộ tức không phải “kết quả cao đồng bộ” vì hiệu quả cao đồng bộ khi tất cả học sinh đỗ Tú Tài đều có khả năng ngoại ngữ như nhau để thi vào bất kỳ đại học nào còn kết quả cao đồng bộ là chuyện không tưởng do chỉ có một số ít có “kết quả từ cao đến cực cao” về Tiếng Anh hay Tiếng Pháp để thi vào Đại Học Văn Khoa chuyên ngành Anh hay Pháp và Đại Học Sư Phạm chuyên ngành Anh hay Pháp, và (c) tất cả phải đáp ứng yêu cầu tối thượng của hợp-lý-tuyệt-đối-đúng tức commonsenseness 

2) Chuẩn Hóa Nghiêm Ngặt Đồng Bộ Về Giáo Viên/Giáo Trình/Giáo Học Pháp Tiếng Anh Là Gì?

Ở Việt Nam Cộng Hòa, có 8 “chuẩn” như sau:

aDanh xưng xã hội chính thức gọi người dạy Tiểu Học là Giáo Viên, dạy Trung Học là Giao Sư, và dạy Đại Học là Giảng Sư.

bTrung Học gồm hai cấp Trung Học Đệ Nhất Cấp (từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Ngũ tức từ lớp 6 đến lớp 9 của “trung học cơ sở” theo từ ngữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) và Trung Học Đệ Nhị Cấp (từ lớp Đệ Tam đến lớp Đệ Nhất tức từ lớp 10 đến lớp 12 của “trung học phổ thông” theo từ ngữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).

cĐại Học Sư Phạm gồm hai hệ Đại Học Sư Phạm Đệ Nhất Cấp học trong 3 năm (đào tạo giáo sư trung học đệ nhất cấp) và Đại Học Sư Phạm Đệ Nhị Cấp học trong 4 năm (đào tạo giáo sư trung học đệ nhị cấp).  Đã tốt nghiệp đại học thì dù là tốt nghiệp Dại Học Sư Phạm Đệ Nhất Cấp hay Đại Học Sư Phạm Đệ Nhị Cấp thì đều là tốt nghiệp “cử nhân”. Đã ra trường dạy cấp trung học thì dù là dạy hệ đệ nhất cấp hay dạy hệ đệ nhị cấp đều được gọi là “giáo sư”. Việc chọn “đệ nhất cấp” hay “đệ nhị cấp” là do quyết định của học sinh dự thi đại học sư phạm dựa theo nhu cầu cá nhân cần sớm có việc làm, phù hợp với sở thích về cấp lớp, phù hợp với kế hoạch cá nhân trong sử dụng thời gian nhàn rỗi dồi dào chỉ có trong ngành giáo dục, chứ không bao giờ có chuyện dựa vào “trình độ” cao hay thấp của sinh viên vì cái commonsenseness luôn đúng của muôn đời là: chỉ có giỏi hơn thiên hạ mới được làm thầy thiên hạ, nghĩa là chỉ có giỏi xuất sắc mới theo đuổi nghề giáo.

d) Nguyên tắc tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ: Phải học tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt để học tất cả các môn học ở cấp tiểu học trên nguyên tắc: “không giỏi tiếng Việt mẹ đẻ dứt khoát không thể có chuyện học giỏi ngoại ngữ Anh”. Đây là một commonseseness về tương quan giữa tiếng mẹ đẻ với ngoại ngữ. Vì vậy, ở Việt Nam Cộng Hòa dù tuyệt đối chịu ảnh hưởng của Mỹ thì việc học tiếng Anh (đối với học sinh chọn tiếng Anh làm “sinh ngữ 1”) vẫn bắt đầu từ lớp Đệ Thất (Lớp 6) và đến lớp Đệ Tam (lớp 10) thì vẫn bắt đầu học tiếng Pháp như “sinh ngữ 2”. Khi thi Tú Tài (cuối lớp 12) phải thi cả hai ngoại ngữ Anh và Pháp.

e) Nguyên tắc dân tộc tính: Dù toàn bộ các giảng sư Anh Văn là thạc sĩ/tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng Mỹ/Anh/Pháp (chỉ sau 30-4-1975 Âu Mỹ và thế giới mới xuất hiện các đại học học đại, đại học gà rừng, đại học vô danh tiểu tốt, đại học mạt hạng), không bất kỳ ai đã từng có hô hào cổ súy cho việc áp dụng phương pháp giảng dạy của Mỹ/Anh/Pháp vào hệ thống giáo dục Việt Nam cả.

Tất cả các giáo sư/giảng sư Anh Văn ở Việt Nam hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm bản thân và tập thể người tài giỏi tiếng Anh rằng người Việt có thiên khiếu khác với người Âu Mỹ (người Việt tư duy sâu sắc trên cơ sở phân tích/tổng hợp/so sánh/biện luận/thăng hoa, còn người Âu Mỹ tư duy gọn/nhận diện nhanh/quan trọng hóa sự bao trùm/tuân thủ bài bản công thức) nên cách hiệu quả duy nhất để người Việt học giỏi tiếng Anh là phải (i) tránh xa trắc nghiệm, (ii) khai thác năng lực thế mạnh thuần Việt theo trình tự đọc-nghe-viết-nói đối với tiếng Anh duy nhất hiệu quả dành cho học sinh người Việt từ lớp 6 trung học trở lên trong môi trường thuần Việt chứ không phải trình tự nghe-nói-đọc-viết tiếng Anh chỉ có tác dụng dành cho trẻ sơ sinh Anh-Mỹ từ lúc còn nằm nôi trở lên trong môi trường thuần Anh-Mỹ, và (iii) có sự hiểu biết rằng lý do sinh viên Anh Mỹ ít điểm hơn du học sinh Việt Nam ở cấp cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ vì phải lên đại học thì sinh viên Anh Mỹ mới bắt đầu buộc phải tập trung cho viết luận văn luận án tiếng Anh thay cho kiểu đánh dấu X chọn câu trả lời trắc nghiệm đúng suốt 7 năm trung học trong khi sinh viên Việt Nam đã rèn viết luận văn tiếng Anh từ trung học.

f) Giáo trình Tiếng Anh: Commonsenseness về giáo trinh tiếng Anh ở trung học là: học ngoại ngữ Anh thì dứt khoát phải sử dụng bộ sách (i) xuyên suốt chương trình 7 năm trung học từ Đệ Thất đến Đệ Nhất tức từ lớp 6 đến lớp 12 đáp ứng điều kiện có thể phân chuyên ngành tiếng Anh từ sau 2/3 tổng chương trình của toàn bộ giáo trình, (ii) phải do nhà xuất bản của chính Anh hoặc Mỹ biên soạn phát hành, (iii) đã và đang được sử dụng hiệu quả tại cộng đồng các quốc gia không-có-tiếng-Anh-là-ngôn-ngữ chính, và (iv) được dạy thử nghiệm có giám sát tổng kết hiệu quả tại Việt Nam.

Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng bộ English for Today của Nhà xuất bản McGraw Hill của Hoa Kỳ gồm 6 quyển. Từ quyển 1 đến hết quyển 3 dạy từ lớp 6 đến hết lớp 9. Từ lớp 10 đến lớp 12 các lớp Ban A (Sinh-Hóa) và B (Toán-Lý) học quyển 4 và nửa quyển 5, còn các lớp Ban C (Văn Chương-Anh Ngữ) học từ quyển 4 đến hết quyển 6.

Nội dung chủ đề bộ English for Today như sau:

Quyển 1: At Home and at School (Ở nhà và tại trường)

Quyển 2: The World We Live In (Thế giới chúng ta đang sống) giới thiệu các danh lam thắng cảnh toàn thế giới, tòa nhà Tổ chức Liên Hợp Quốc, v.v.

Quyển 3:  The Way We Live (Cách Chúng Ta Sống) miêu tả lối sống nơi thành phố lớn, chốn sa mạc, tại vùng cực Bắc, trong trang trại, v.v.

Quyển 4: Our Changing Technology (Công Nghệ Đang Thay Đổi Của Chúng Ta) thiên về các chủ đề kỹ thuật

Quyển 5: Life in English-Speaking Countries (Đời Sống Tại Các Quốc Gia Nói Tiếng Anh) bắt đầu thay đổi từ đọc-hiểu chuyển sang viết luận, thiên về các chủ đề như điện ảnh, Shakespeare, nhạc Jazz, nhà chọc trời, tiếng Anh của người Anh/Mỹ/Úc, lịch sử ngôn ngữ Anh, các xã hội thay đổi, văn hóa và các hệ thống giáo dục Mỹ/Canada/Anh, v.v.

Quyển 6: Literature in English (Văn Chương Tiếng Anh) gồm các tác phẩm của các tác giả thuộc các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Ấn Độ, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, qua các truyện ngắn (của Saki, Callaghan, O’Connor,  Hemingway, Joyce, Steinbeck, Cather), tiểu luận (của Faulkner, Rau, Moorehead, Priestley, Sandburg, Huxley, Narayan), kịch nghệ (của Barrie, Saroyan), và thơ ca (của Frost, Housman, Dickinson, Yeats, Hardy, Whitman).

g) Trình độ “Đầu ra”: với chuẩn giáo trình English for Today như nêu trên ở f thì bảo đảm

(i) Học sinh lớp 12 Ban A (Sinh-Hóa) và Ban B (Toán-Lý) có trình độ tiếng Anh học xong quyển 4 khi dự thi tuyển sinh vào các trường đại học như Y Khoa, Khoa Học, Bách Khoa, Kiến Trúc, Sư Phạm, v.v. , đều có khả năng sử dụng tiếng Anh (và sinh ngữ 2 là Tiếng Pháp) để tham khảo các tài liệu nghiên cứu chuyên ngành liên quan bằng Tiếng Anh. Nếu họ có ước muốn du học, sẽ tự đầu tư tham dự các khóa học ngoài giờ suốt 7 năm trung học tại các trung tâm ngoại ngữ như đã nêu ở phần 1 ở trên, để có thể đạt các chứng chỉ như sẽ nêu ở phần h bên dưới.

(ii) Học sinh lớp 12 Ban C (Văn Chương-Anh Ngữ) – trong đó có Hoàng Hữu Phước – có trình độ tiếng Anh học xong quyển 6 đương nhiên đủ lực dự thi tuyển sinh vào các trường đại học như Văn Khoa (chuyên ngành Anh Văn) để trở thành nhà nghiên cứu Anh Ngữ/chuyên gia văn học Anh/giảng sư Anh Văn các trường đại học, và Sư Phạm (chuyên ngành Anh Văn) để trở thành giáo sư Anh Văn giảng dạy từ lớp 6 đến lớp 12. Do như đã nêu ở phần 2.C rằng “chỉ có giỏi hơn thiên hạ mới được làm thầy dạy thiên hạ, nghĩa là chỉ có giỏi xuất sắc mới theo đuổi nghề giáo”, tuyệt đại đa số các sinh viên Đại Học Sư Phạm Đệ Nhị Cấp Ngành Anh Văn đều thi thêm vào Đại Học Văn Khoa Ngành Anh Văn để bảo đảm vị thế “giỏi xuất sắc” của một giáo sư Anh Văn chuyên nghiệp có đạo đức và trách nhiệm cao – trong đó có chị cả của Hoàng Hữu Phước là Hoàng Thị Ngọc Sương đang là công dân Hoa Kỳ, còn các sinh viên Đại Học Văn Khoa Chuyên Ngành Anh Văn nào muốn trở thành giáo sư/giảng sư Anh Văn ngoài giờ hoặc chính quy cũng sẽ thi thêm vào Đại Học Sư Phạm Đệ Nhị Cấp Chuyên Ngành Anh Văn.

h) Tiếng Anh Du Học:

Ở Việt Nam Cộng Hòa có hai hình thức du học như sau:

Du học tự túc: học sinh đỗ Tú Tài xong, nếu thuộc gia đình có điều kiện tài chính, có thể nộp đơn cho một trường đại học ở Mỹ để xin được theo học diện tự túc; và

Du học theo học bổng: học sinh đỗ Tú Tài xong, nếu đỗ hạng Ưu và thuộc gia đình có khó khăn về tài chính, nếu muốn du học có thể làm đơn xin Nhà Nước cấp học bổng.

Bất luận là du học tự túc hay du học học bổng, học sinh nhất thiết phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ (chỉ sau 30-4-1975 Âu Mỹ và thế giới mới xuất hiện các đại học học đại, đại học gà rừng, đại học vô danh tiểu tốt, đại học mạt hạng), nghĩa là trong hồ sơ xin được xét chấp thuận cho du học tại một đại học ở Mỹ diện đóng tiền hoặc diện học bổng đều phải có sẵn chứng chỉ Michigan hoặc chứng chỉ TOEFL mà học sinh tham dự kỳ thi do Mỹ tổ chức ở Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa. Vậy “Chứng Chỉ Michigan Proficiency” và “Chứng Chỉ TOEFL” là gì?

(i) Chứng Chỉ Michigan Proficiency là chứng chỉ do Đại Học Michigan Mỹ cấp cho học sinh Việt Nam và các nước không-nói-tiếng-Anh đạt kỳ thi do Đại Học Michigan tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới kể cả ở Việt Nam Cộng Hòa.

(ii) Chứng Chỉ TOEFL tức Chứng Chỉ Test of English as a Foreign Language  (Kiểm Tra Trình Độ Ngoại Ngữ Anh) do Tổ Chức ETS thiết kế và giám quản, cấp cho học sinh Việt Nam và học sinh các nước không-nói-tiếng-Anh đạt kỳ thi do ETS tổ chức nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam Cộng Hòa.

B- Các Chứng Chỉ Anh Ngữ Người Việt Ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quan Tâm

Như đã nói ở trên về thực trạng tồi tệ trên thế giới sau 30-4-1975 xuất hiện các đại học học đại, đại học gà rừng, đại học vô danh tiểu tốt, đại học mạt hạng, do có sự xuất hiện của 8 thực tế rằng (a) các trường đại học danh tiếng lâm vào cảnh khó khăn tiêu điều, do có (b) sự vắng bóng của các du học sinh trình độ tiếng Anh cao, vì (c) đa số các du học sinh thuộc tầng lớp gia đình trung lưu và thượng lưu sẵn sàng bỏ tiền dồi dào ra tự túc song không muốn mất thời gian học tiếng Anh tại quê hương để có hy vọng mong manh mỏng đinh lấy mấy cái Chứng Chỉ Michigan Proficiency cực kỳ cao cấp cực kỳ khó khăn hoặc Chứng Chỉ TOEFL cực kỳ không dễ như lấy đồ trong túi, chưa kể (d) nhiều quốc gia không-nói-tiếng-Anh trong đó có Việt Nam đã hoàn toàn lụn bại thất bại đại bại về dạy và học tiếng Anh do chủ quan tự soạn tự quyết tự theo các phương pháp phong trào không thích hợp theo sự tư vấn của những người có chức vụ vô kiến thức vô trách nhiệm nên học sinh đã đỗ Tú Tài vào đại học chuyên ngành Anh Văn chỉ để học những gì lẽ ra đã hoàn tất từ trung học, khiến để được tồn tại (e) nhiều trường đại học trước đây danh tiếng đòi hỏi Chứng Chỉ Michigan Proficiency hoặc Chứng Chỉ TOEFL nay cũng chấp nhận tất cả các đơn xin theo học của tất cả các học sinh giàu có ở các nước nhất là Tàu nghĩa là phải tổ chức thêm các lớp dạy thêm Tiếng Anh có thu tiền cho các “du học sinh” quý hóa quý báu này tại các trường đại học “danh tiếng” của họ, mà (f) các tay tư bản cơ hội không dại gì không tận tụy tận tâm tận tình khai thác bằng cách mở ra bao đại học cung cấp bao chương trình học dễ dàng với các khóa dạy thêm Tiếng Anh không cần kết quả và chỉ bảo đảm một điều rằng sinh viên sẽ tốt nghiệp cử nhân/thạc sĩ miễn dự học đủ ngày dự thi đủ buổi và đóng đủ tiền học phí, bất kể (g) số cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ ấy trở về quê hương họ thì chẳng ai có khả năng thi thố chuyên môn nghiệp vụ gì/chẳng nói hay viết gì bằng tiếng Anh/chẳng nghiên cứu viết lách gì cho đúng tầm cỡ người theo đuổi học thuật hàn lâm, chỉ tổ để (h) giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước thường xuyên mắng mỏ miệt thị trên không gian mạng “chùa” như WordPress.

Do trình độ Anh Văn của học sinh Việt Nam ngày nay quá tồi tệ, sẽ không còn ai dám mơ màng đến Chứng Chỉ Michigan Proficiency cao cấp cao siêu đầy vinh diệu có giá trị trọn đời. Song, nếu đã có tập đoàn đại học học đại/đại học gà rừng/đại học vô danh tiểu tốt/đại học mạt hạng thì cũng có những tổ chức sinh sau đẻ muộn sau 30-4-1975 nhanh chóng đề ra các “chứng chỉ Tiếng Anh” dễ hơn, đáp ứng nhu cầu không bao giờ giảm, chẳng hạn như

(i) Chứng Chỉ IELTS tức Chứng Chỉ International English Language Testing System (Hệ Thống Kiểm Tra Tiếng Anh Quốc Tế) do tổ chức ETS thiết ké và giám quản, cấp cho học sinh Việt Nam và các nước không-nói-tiếng-Anh đạt kỳ thi do ETS tổ chức nhiều nơi trên thế giới.

(ii) Chứng Chỉ TOEIC tức Chứng Chỉ Test of English for International Communication (Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế) do Tổ Chức ETS thiết kế và giám quản, ban đầu theo đơn đặt hàng của Nhật, sau được chấp nhận ở nhiều nơi trên thế giới, cấp cho người ở các nước không-nói-tiếng-Anh theo yêu cầu tuyển dụng của các công ty nước ngoài.

Dưới đây là bảng tổng hợp của Hoàng Hữu Phước về các “chứng chỉ Tiếng Anh” mà người Việt Nam ở Việt Nam đang quan tâm:

Qua bảng trên, Chứng Chỉ IELTS là để học sinh các nước không-nói-tiếng-Anh  xin du học tại các nước nói tiếng Anh hoặc các nước không-nói-tiếng-Anh nhưng có các trường đại học lừng danh thế giới, dạy bằng tiếng Anh, và hàng năm đón du học sinh từ nhiều quốc gia nói-tiếng-Anh và nhiều quốc gia không-nói-tiếng-Anh.

Như vậy, việc Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đề ra yêu cầu học sinh phải có Chứng Chỉ IELTS mới được trở thành sinh viên tại trường của họ cho thấy những điều quái lạ như sau:

1) Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không là trường đại học lừng danh thế giới, giảng dạy toàn bằng tiếng Anh, và hàng năm đón du học sinh từ nhiều quốc gia nói-tiếng-Anh và nhiều quốc gia không-nói-tiếng-Anh đến xin được du học.

2) Việt Nam không có tên trong danh sách các quốc gia chấp-nhận-Chứng-Chỉ-IELTS-của-du-học-sinh.

3) IELTS chỉ có giá trị trong 2 năm, vậy phải chăng sinh viên Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nếu lên Năm Thứ Ba thi rớt IELTS không có chứng chỉ để nộp cho hiệu lực 2 năm tiếp theo thì sẽ bị tống cổ ra khỏi trường?

4) Việt Nam phải chăng đã chỉ định rằng IELTS có giá trị thay thế bằng cấp nào đó của Việt Nam về Tiếng Anh như bằng cấp Tú Tài có thi Tiếng Anh, bằng cấp Tú Tài “trường chuyên tiếng Anh”, bằng cấp cử nhân Anh Văn của đại học/cao đẳng Việt Nam, hay bằng cấp Tú Tài “trường trung học nước ngoài” ở Việt Nam?

Ở Việt Nam Cộng Hòa, chỉ cần học sinh thi đỗ Tú Tài Toàn Phần tức Tú Tài 2 tức lúc kết thúc lớp 12 ban A như đã nói ở A.2.g.i ở trên là đã có dủ trình độ Tiếng Anh thi vào Đại Học Y Khoa, vì trình độ ở đây nghĩa là (a) đủ sức đọc và nghiên cứu tài liệu y khoa bằng tiếng Anh, do (b) đã học xong tất cả các vấn đề văn phạm Tiếng Anh, và đã (c) có định hướng tương lai sẵn nên đã đương nhiên chủ động – học sinh mà không học tập chủ động sao? – tìm đọc các sách y học để nắm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành.

Nếu ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam học sinh thi tốt nghiệp trung học năm 2020 – Tú Tài – có đến 63,13%  đạt điểm Tiếng Anh dưới trung bình tức từ điểm 0 đến 4 để bị Hoàng Hữu Phước nêu đích danh thất bại, còn 36,87% đạt điểm Tiếng Anh từ 5 trở lên vẫn bị Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xem như không đạt yêu cầu nên phải cầu viện đến Chứng Chỉ IELTS thì tất cả những điều này dấy lên câu hỏi vậy ai trong Chính Phủ sẽ cúi đầu công khai công nhận rằng (i) Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn đúng khi kiên trì suốt hơn 30 năm phê phán và thấu thị sự thất bại thảm hại của việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam, rằng (ii) sự nghiệp phát triển Tiếng Anh ở Việt Nam đã bị đặt vào tay những quan chức Đảng viên thạc sĩ/tiến sĩ bất tài đần độn vô hạnh vô dụng suốt 45 năm qua, rằng (iii) sách giáo khoa Tiếng Anh của Việt Nam là thứ vất sọt rác, rằng (iv) phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ỏ Việt Nam đã hoàn toàn sai do thiếu ánh sáng trí tuệ khi áp dụng máy móc phương pháp của Âu Mỹ, và rằng (v) Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn đúng khi đòi phải có IELTS do trình độ Tiếng Anh của học sinh trung học đã hoàn toàn không thể cứu vãn được từ cả một nền giáo dục hoàn toàn sai đối với bài bản dạy và học Tiếng Anh.

C- Kết Luận

Commonsenseness do Hoàng Hữu Phước cấu tứ tạo ra để nâng tầm giá trị thượng đẳng so với common sense. Commonsenseness là một trong 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước. Không có commonsenseness không thể có bất kỳ sự thành công nào. Những tiêu cực lan tràn trong xã hội cũng bởi các lãnh đạo chánh trị đã không biết tầm quan trọng của Commonsenseness cũng như không biết rằng các thiên tài như Hồ Chí Minh đều luôn dựa theo Commonsenseness dù một cách vô thức.

Trong phạm vi bài viết có những vấn nạn nhỏ hơn cọng cỏ này, Commonsenseness gồm 5 điều đơn giản như sau:

1) Khi tịch thu được các vũ khí tối tân của quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa như các chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, chiến xa, xe lội nước, đài viba, đài kiểm soát không lưu, v.v., tất nhiên các lãnh đạo quân giải phóng bắt buộc phải dùng (a) chiến sĩ cách mạng đã cài cắm sẵn trong đội ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, (b) hàng binh Việt Nam Cộng Hòa được giác ngộ cách mạng, (c) tù binh Việt Nam Cộng Hòa xin đoái công chuộc tội, (d) hàng binh Mỹ/tù binh Mỹ cảm tình viên cách mạng, (e) hàng binh Mỹ/tù binh Mỹ xin đoái công chuộc tội, (f) hàng binh/tù binh đồng minh Mỹ xin đoái công chuộc tội, v.v. Đó chính là commonsenseness.

2) Khi tịch thu được các vũ khí tối tân của quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa như các chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, chiến xa, xe lội nước, đài viba, đài kiểm soát không lưu, v.v., các lãnh đạo quân giải phóng chỉ sử dụng bộ đội chính quy hoặc quân du kích của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam điều khiển các vũ khí Mỹ hiện đại tân kỳ ấy, với niềm tin rằng chỉ cần có ý chí cách mạng thì khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đó là sự điên rồ, phản commonsenseness.

3) Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với những khó khăn vô hạn như (a) sự tàn phá của chiến tranh đang diễn ra khốc liệt; (b) bậc học từ tiểu học lên trung học chỉ có 9 năm chứ không là 12 năm như Việt Nam Cộng Hòa trước đây và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau 30-4-1975 nên đương nhiên nội dung không đủ các môn học, mỗi môn không đủ các tiết học, tài liệu không đủ cho tất cả các môn học, kinh nghiệm không có do chưa có thời gian hòa bình để phát triển các phương pháp giảng dạy có kiểm chứng đánh giá các môn học, và chưa bao giờ có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở trung học ở thời điểm còn tuyên truyền rằng phải học tiếng nói của Lê Nin để thông hiểu lời dạy và chủ nghĩa của Lê Nin. Commonsenseness sẽ là: sau khi giải phóng Miền Nam, tiếp tục áp dụng phương pháp và sử dụng nội dung dạy Tiếng Anh đã được phát triển và chứng minh phát triển thành công ở Sài Gòn – tất nhiên, các sách giáo khoa Âu Mỹ đều luôn theo yêu cầu chuyên môn cực cao của phi-chánh-trị nên dù có vạch lá tìm sâu cũng không có bất kỳ điều gì “phản động” hay “chống Cộng” để loại bỏ bớt cả.

4) Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với những khó khăn vô hạn như (a) sự tàn phá của chiến tranh đang diễn ra khốc liệt; (b) bậc học từ tiểu học lên trung học chỉ có 9 năm chứ không là 12 năm như Việt Nam Cộng Hòa trước đây và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau 30-4-1975 nên đương nhiên nội dung không đủ các môn học, mỗi môn không đủ các tiết học, tài liệu không đủ cho tất cả các môn học, kinh nghiệm không có do chưa có thời gian hòa bình để phát triển các phương pháp giảng dạy có kiểm chứng đánh gia các môn học, và chưa bao giờ có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở trung học ở thời điểm còn tuyên truyền rằng phải học tiếng nói của Lê Nin để thông hiểu lời dạy và chủ nghĩa của Lê Nin. Với cao trào “bài trừ văn hóa Mỹ Ngụy đồi trụy phản động”, chính quyền Quân Quản của Thành phố Hồ Chí Minh tịch thu sách vở tiếng Việt được in dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và sách vở in bằng tiếng nước ngoài để thiêu hủy, quyết định các lớp trung học từ lớp 6 đến lớp 9 phải bỏ môn Tiếng Anh và thay bằng môn Tiếng Nga, đem sách giáo khoa cao nhất của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Tiếng Anh lớp 9 vào dạy lớp 12 khiến kéo tuột trình độ tiếng Anh của học sinh Sài Gòn “lỡ làng” tức học sinh “lỡ” học xong Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 thì giải phóng nên phải bỏ dỡ để học môn không bao giờ giỏi được là Tiếng Nga duy-ý-chí, bổ sung các bài tiếng Anh nhạo báng Âu Mỹ chẳng hạn như trường Lê Hồng Phong (tiền thân là Petrus Ký) có bài gọi môn bóng đá Mỹ tức bóng bầu dục Rugby sang trọng đầy vinh diệu là môn thể thao “man rợ” dù nó thuộc đẳng cấp cao vời vợi hơn thứ bóng đá bình dân Soccer mà Hoàng Hữu Phước luôn xem thường, còn ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thì lôi đầu giảng sư Hoàng Hữu Phước ra trị tội vì dám mói chuyện bằng tiếng Anh với sinh viên ở sân trường vào giờ giải lao, phê phán giảng sư Hoàng Hữu Phước xúc phạm sinh viên vì sửa lỗi chính tả/văn phạm/văn phong các bài tập luận văn tiếng Anh của sinh viên trong khi quy định của Khoa Ngoại Ngữ là “giáo viên chỉ được xem qua bài tập rồi cho điểm rồi trả lại nguyên trạng cho sinh viên sau khi ghi điểm vào sổ”, cũng như “dám” gạch bút đỏ dưới các chỗ sai trong bài thi của sinh viên trong khi quy định của Khoa Ngoại Ngữ là “giáo viên chấm thi chỉ đọc bài thi rồi cho điểm chứ không được vạch ra những chỗ sai” (ắt để trường dễ gian lận thi cử chăng?), và thậm chí xóa tên giảng sư Vũ Thị Liên khỏi danh sách tu nghiệp thạc sĩ tại Úc Đại Lợi vì dám cãi lời Công Đoàn Giáo Viên Khoa Ngoại Ngữ (lãnh đạo công đoàn là “chủ tịch” Nguyễn Tấn Phát và “phó chủ tịch” Nhan Thị Nguyệt Ánh) cấm làm vợ giảng sư Hoàng Hữu Phước, v.v. Đó là sự điên rồ, phản commonsenseness.

5) Trước tình trạng toàn bộ đại sách lược phát triển tiếng Anh ở Việt Nam hoàn toàn sụp đổ và thất bại sau 45 năm, cũng như trước hoàn cảnh Hoàng Hữu Phước hơn 30 năm nay kiên trì lên án sự tắc trách của toàn bộ giới lãnh đạo tiếng Anh ở Việt Nam, cái commonsenseness thứ nhất sẽ là: Chính Phủ tổ chức cuộc tranh biện bằng tiếng Anh giữa một bên là một công dân Hoàng Hữu Phước và một bên là toàn bộ tập đoàn quân các thạc sĩ/tiến sĩ nắm quyền bính trong Bộ Giáo Dục về chương trình Tiếng Anh, về sách giáo khoa Tiếng Anh, về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, với sự có mặt của bất kỳ thạc sĩ/tiến sĩ/giáo sư nào từ nước ngoài đến hỗ trợ cứu nguy toàn bộ các thạc sĩ/tiến sĩ nắm quyền bính trong Bộ Giáo Dục về chương trình Tiếng Anh, về sách giáo khoa Tiếng Anh, về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh trong cuộc tranh biện đương đầu với Hoàng Hữu Phước về chương trình Tiếng Anh, về sách giáo khoa Tiếng Anh, về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh. Từ kết quả cuộc tranh biện công khai có truyền hình trực tiếp trên, cái commonsenseness thứ hai sẽ là giao trọn quyền bính cho Hoàng Hữu Phước cải tổ toàn diện chương trình dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam, đồng nghĩa với việc sa thải toàn bộ các thạc sĩ/tiến sĩ nắm quyền bính trong Bộ Giáo Dục về chương trình Tiếng Anh, về sách giáo khoa Tiếng Anh, về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, đã thua Hoàng Hữu Phước trong trận tranh biện thư hùng. Từ kết quả cuộc tranh biện công khai có truyền hình trực tiếp trên, cái commonsenseness thứ ba sẽ là buộc Hoàng Hữu Phước nếu thất trận trong cuộc tranh biện sẽ xóa toàn bộ các bài viết chê bai miệt thị sự nghiệp giáo dục Tiếng Anh của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và Chính Phủ yên tâm rót thêm ngân sách dồi dào hậu hỷ tỷ “đô” cho toàn bộ các thạc sĩ/tiến sĩ nắm quyền bính trong Bộ Giáo Dục về chương trình Tiếng Anh, về sách giáo khoa Tiếng Anh, về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, để Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đòi học sinh phải có IELTS.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nguyên giảng viên English Lexicology, British Civilization & Literature, English Composition, Business English, Interpretation & Translation, và English Grammar tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, và Trường Cao Đẳng Doanh Thương Hoa Kỳ, v.v., Nhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIIITwitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

45 năm: Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài 2 – Phần 1  01-9-2020

7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước: The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước  25-5-2020

Bị Hoàng Hữu Phước nêu đích danh thất bại: Nhận Xét Về Sự Thất Bại Của Việc Dạy Và Học Tiếng Anh Chính Quy Ở Việt Nam  23-9-2020

Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh:  Cao Minh Thì 28-6-2020

Commonsenseness: Commonsenseness  31-8-2020

Đại học gà rừng: Bằng Giả – Đại Học Gà Rừng  21-9-2017

Giảng sư Anh Văn Vũ Thị Liên: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Hoàng Thị Ngọc Sương: Học Sinh Và Vấn Đề Giỏi Môn Việt Văn  30-5-2016

Luật Biểu Tình: Luật Biểu Tình.  26-5-2014

Nhà sử học: Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Tịch thu sách vỡ tiếng Việt được in dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và sách vỡ in bằng tiếng nước ngoài để thiêu hủy:  Tôi Và Bạn Nguyễn Minh Luân 05-10-2018

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Học Sinh Sử Dụng Điện Thoại Di Động

Sự Thất Bại Của Tư Duy Giáo Dục

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-9-2020

Lại đang có lấn cấn chuyện nên hay không nên cho học sinh sử dụng “điện thoại di động và các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Tôi xin nói thẳng: bất kỳ “nhà giáo” hay “nhà giáo dục” nào cổ súy việc cho phép sử dụng cái nêu trên trong lớp học đều thuộc thành phần bất tài vô dụng, lười biếng, và đần độn.

Dưới đây là phần biện thuyết biện luận chứng minh luận điểm cá nhân trên tuyệt đối đúng đắn.

Đây là chuyện nhỏ thua cọng cỏ; song, nó lại là chuyện mà William Shakespeare nếu còn sống sẽ buột miệng thốt lên câu đầy ai oán rằng “chuyên chẳng có gì mà ầm ỉ”, và cũng là chuyện gây ngạc nhiên khi một hai giáo viên khi được tivi phỏng vấn lại ngu đần ngu ngốc ngu si ngu xuẩn đến độ hết lời ngợi ca việc học sinh sử dụng “điện thoại di động” trong tìm kiếm câu trả lời và hệ thống hóa các đáp án.

Trước khi nói rõ ràng và vắn tắt nhất có thể được về bản chất của sự việc, tôi thấy nhất thiết phải làm bật hai nội hàm rằng (a) “điện thoại di động” như nêu trong Điều 37 của cái gọi là “Điều Lệ Trường Trung Học Cơ Sở, Trường Trung Học Phỏ Thông và Trường Phổ Thông Có Nhiều Cấp Học” chính là “điện thoại thông minh”, và rằng (b) “thiết bị khác” chính là máy tính bảng hoặc laptop hoặc mấy thứ quỷ quái gì khác mà ngành công nghệ thông tin điên rồ có thể chế ra được như máy quay phim trá hình, máy ghi âm trá hình, v.v. và v.v.

Sau đây là ý kiến không thô thiển (tức không phải là “thiển ý”) chút nào của tôi về mới chỉ tính riêng cho cấp trung học:

1) Trước 30-4-1975 ở Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa có hai hình thức học là chính quy và hàm thụ.

a- Học chính quy là học tại trường công lập hay trường tư thục theo hệ thống giáo dục quốc gia bao gồm

– các cấp lớp (tiểu học, trung học đệ nhất cấp, trung học đệ nhị cấp) phải theo,

– các lớp đều học mỗi ngày chỉ có một buổi (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy) cho toàn năm học nghĩa là nếu học buổi sáng thì chỉ học buổi sáng suốt năm chứ không “cà giựt” hôm sáng hôm chiều, nhờ vậy học sinh và gia đình chủ động tuyệt đối trong các kế hoạch riêng bằng đài thọ riêng như học thêm, học trước, học khác, học những gì chẳng dính dàng đến các môn đang học ở trường như nghệ thuật/thể dục/gia chánh/cắm hoa/may thêu/âm nhạc/v.v.    

– các môn học phải có của mỗi cấp lớp,

– các sách giáo khoa 100% phải của cá nhân các giáo sư trung học biên soạn chứ không bao giờ của Bộ Giáo Dục (trừ sách Việt Sử và Khoa Học Thường Thức tuyệt đẹp cấp tiểu học được in chất lượng cao từ tài trợ của USAID Hoa Kỳ),

– các kỳ thi phải có của mỗi cấp lớp (thi mỗi tam-cá-nguyệt tức thi cuối mỗi học kỳ để ghi vào “thành tích biểu” tức “học bạ”,

– thi tuyển vào lớp Đệ Thất trung học công lập tức Lớp 6 ngày nay – nếu thi rớt hoặc không cần thi do thuộc gia đình quá giàu thì đóng tiền vào học lớp Đệ Thất các trường tư thục hoặc lớn hoặc nhỏ của tư nhân hoặc của các Nhà Thờ Công Giáo.

– thi Tú Tài 1 như hình thức tốt nghiệp Lớp Đệ Tứ tức Lớp 9 ngày nay, và

– thi Tú Tài 2 như hình thức tốt nghiệp Lớp Đệ Nhất tức Lớp 12 ngày nay), mà

– đã thi thì thi tất cả các môn đã học nên thi hàng chục môn với đặc điểm đề thi phù hợp với đặc thù người Việt (chuyên “viết” vì người Việt tư duy sâu sắc, thiên về phân tích/tổng hợp/biện luận/phản biện/thăng hoa rất phù hợp với cấp cao từ thạc sĩ trở lên của người Âu Mỹ – và đây là lý do người Việt nếu đã học xong trung học ở Việt Nam thì khi đi du học thường đứng đầu tại các trường đại học nước ngoài).

bHọc hàm thụ là học tại nhà với các tài liệu in roneo được soạn riêng bởi các giáo sư lừng danh ở các trung tâm dạy hàm thụ gởi đến người có đóng tiền học hàm thụ, với đầy đủ lời giảng giải chi tiết hiệu quả, các bài tập mà người học thực hiện rồi gởi về trung tâm cho các giáo sư sửa chữa góp ý. Học viên có thể mua thêm sách giáo khoa khác ở một nhà sách bất kỳ để tham khảo thêm. Học viên không được cấp các “học bạ”, không phải qua các kỳ thi “học kỳ”, nhưng có quyền đóng tiền dự thi Tú Tài 1 và Tú Tài 2 “chính quy” chung kỳ thi và chung đề thi chung các trường thi với các học sinh “lớp chính quy”. Bằng cấp Tú Tài 1Tú Tài 2 nếu đạt được sẽ có giá trị tuyệt đối như nhau so với học sinh “chính quy” thi đỗ Tú Tài 1 Tú Tài 2.

c- Ngoài ra, còn có hình thứcHọc…Offline Cổ Điển, theo đó học sinh ở nhà nghiên cứu sách vở theo truyền thống “văn hóa đọc” rất mạnh mẽ và hiệu quả, học Tiếng Anh qua phát thanh của đài nước ngoài tại Việt Nam như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA của Mỹ, học tiếng Anh qua băng cassette.

d– Ghi chú thêm: ở Việt Nam Cộng Hòa, “sĩ” và “sư” chỉ là chữ đệm cho những nghề nghiệp cao trọng trong xã hội như bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, v.v. Trong ngành giáo dục thì thầy giáo/cô giáo dạy tiểu học là giáo viên, dạy trung học là giáo sư (thí dụ: Giáo Sư Nguyễn Quang Tô), và dạy đại học là giảng sư (thí dụ: Giảng Sư Trương Tuyết Anh, Giảng Sư Lê Văn Diệm, Giảng Sư Hoàng Hữu Phước). Không ai tự động xưng “cử nhân”, “thạc sĩ”, hay “tiến sĩ” trước tên họ của mình trên danh thiếp hay bìa sách tác phẩm của mình, đơn giản vì đã là “giáo sư” thì đương nhiên rất giỏi, và đã là “giảng sư” thì trên cả tuyệt vời – nghĩa là “đẳng cấp” là thực chất, chứ không là “bằng cấp”.

2) Sau 30-4-1975 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có nhiều kiểu trường như trường công lập thường, trường công lập “chuyên”, trường dân lập, trường tư thục, trường “ngoại dạy ta” tức ngoại nhưng dạy ở Việt Nam và có dạy vài môn mà Việt Nam yêu cầu chẳng hạn như các môn Văn hay Sử, trường “nội dạy ngoại” tức trường “ta” mang danh “quốc tế”, trường “liên doanh”, trường “giáo dục thường xuyên”, và đủ thứ trường mà trí tưởng tượng của các đại quan giáo dục có thể nghĩ ra để tương xứng với sự xa hoa mà tiền thuế của dân cung phụng, song không-thể-có-tên-tiếng-Anh-nào-tương-ứng, theo hệ thống giáo dục quốc gia bao gồm các cấp lớp (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), các môn học phải có của mỗi cấp lớp, các sách giáo khoa phải của Bộ Giáo Dục, các kỳ thi phải có của mỗi cấp lớp (thi học kỳ, thi Tú Tài như hình thức tốt nghiệp Lớp 12), mà đã thi thì chỉ thi đôi ba môn chính mà thôi với đặc điểm (a) đề thi kiểu “học gì thi đó” theo phương pháp trắc nghiệm chỉ phù hợp với cấp thấp nhất của người Âu Mỹ – tức rộng bao quát và nhận diện nhanh nhiều – tức từ trung học trở xuống. và (b) tiến đến bỏ dần các kỳ thi hoặc cho mỗi học sinh có quyền đăng ký nhiều chục nguyện vọng đại học do số lượng mọc hơn nấm của các trường đại học cùng các phân khoa đại học khiến có vấn nạn quá dư thừa bàn ghế trong mỗi lớp học. Sau 30-4-1975 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không có hình thức học hàm thụ.

Ghi chú thêm: ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, “sĩ” là chữ vô nghĩa, và “sư” là chữ vinh diệu do Nhà Nước phong, vì vậy “bác sĩ” phải có thêm các chữ “thạc sĩ/tiến sĩ/giáo sư” phía trước từ “bác sĩ” mới làm vị “bác sĩ” ấy khẳng định được vị trí cao hơn của mình so với đồng nghiệp do không có ”bác sư” để  cao hơn “bác sĩ” dù oái oăm là bác sĩ nha khoa vẫn cứ là nha sĩ chứ chưa từng có “nha sư” hay “thạc sĩ/tiến sĩ nha sĩ”, còn kỹ sư/kiến trúc sư/luật sư thì chỉ cần tốt nghiệp đại học là lên cấp “sư” chứ không kinh qua “kỹ sĩ”, “kiến trúc sĩ”, và “luật sĩ”, và cũng chưa từng xuất hiện “thạc sĩ/tiến sĩ kiến trúc sư” hay “thạc sĩ/tiến sĩ kỹ sư”, v.v. Trong ngành giáo dục thì thầy giáo/cô giáo từ tiểu học lên đại học đều là giáo viên. Sau khi Hoàng Hữu Phước liên tục viết báo từ 1988 luôn dùng chữ “giảng viên” thì xã hội thỉnh thoảng bắt chước sử dụng cách gọi “giảng viên” các trường đại học hay trung tâm này nọ. Riêng từ “giáo sư” thì lại là danh hiệu do Nhà Nước nắm độc quyền phong ban để bảo đảm Việt Nam nhanh chóng đạt số lượng lấn lướt khu ao tù nước đọng ASEAN. Thậm chí có sự gấu ó nhau giữa Nhà Nước và Ban Giám Hiệu một trường đại học vì trường ấy dám tự cho họ có quyền “phong giáo sư” nội bộ. Nghĩa là “đẳng cấp” không quan trọng, còn “bằng cấp” là quyết định, nên Việt Nam có nhan nhản vô số thạc sĩ/tiến sĩ và chất chật kho tàng vô số công trình nghiên cứu khoa học thuộc loại hàng hóa chiến lược bí mật quốc gia không bao giờ được phép tiết lộ ngay cả trên bảng liệt kê hay trong sử sách.

3) Sau năm 2010 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hai khuynh hướng học tập đồng bộ với phần còn lại của thế giới: học tại lớphọc online.

a- Học tại lớp là…học tại lớp tại trường. Tất nhiên rồi.

b- Học online cấp độ 1 là sự chủ động của học sinh lúc ở nhà tự kiếm tìm tài liệu online để phục vụ giải quyết các yêu cầu đặt ra của môn học cụ thể của cấp lớp và mở mang kiến thức cá nhân để phục vụ kế hoạch học tập hoặc cho Đường Lên Đỉnh Olympia chẳng hạn, v.v., kể cả trong phát triển Tiếng Anh. Học Online Cấp Độ 1 này tương đương với “Học Offline Cổ Điển” đã nêu ở phần Việt Nam Cộng Hòa.

c- Học online cấp độ 2 là sự chủ động của học sinh lúc ở nhà tham dự các chương trình đào tạo online cho các “chứng chỉ” có đóng phí hoặc miễn phí của nước ngoài, để tạo tiền đề sẵn sàng cho kế hoạch du học sau Tú Tài trên cơ sở các chứng chỉ đạt được, được bảo lưu ở các trường đại học nước ngoài nào đã cung cấp các chứng chỉ online miễn phí hoặc đóng phí trước đó ấy.

4) Sau ngày 01-01-2020 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hai khuynh hướng học tập đồng bộ với phần còn lại của thế giới với sự xuất hiện của Covid-19: học tại lớp kiểu mớihọc online cấp độ 3.

a- Học tại lớp kiểu mới là…học tại lớp tại trường vào thời điểm không có phong tỏa, với các yêu cầu về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, và giãn cách.

b- Học online cấp độ 3 là học tại nhà vào thời điểm có phong tỏa dẫn đến việc các trường học phải đóng cửa. Học sinh cùng lớp (ở thành phố lớn) phải học online ở nhà vào giờ nhất định do trường ấn định, với môn học nhất định do trường ấn định, có sự giảng bài của chính giáo viên phụ trách, và sử dụng phần mềm “chùa” nhất định như “Zoom”, với đặc điểm của online cấp độ 3 là học tập thể y như tại lớp và với sự khác biệt duy nhất là nếu ở lớp thì chẳng đời nào có chuyện mấy thằng đạo tặc dâm tặc điếm tặc hề tặc truồng tặc có thể tùy tiện xông vào thoải mái lỗn nha lỗn nhỗn trên màn hình qua phần mềm “chùa” Zoom.

5) Như vậy hiện nay tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không có phong tỏa, trường học trở lại hoạt động như thường với các giáo viên trực tiếp dạy học và học sinh trực tiếp đến học. Ấy vậy mà lại có chuyện vài giáo viên ngu xuẩn ngu si ngu đần ngu dại ngợi ca sử dụng điện thoại thông minh tại lớp học dể học sinh kiếm tìm lời giải cho những vấn đề của môn học và để học sinh soạn dàn bài khung bài học. Chỉ những giáo viên thực thụ chân chính mới nắm và nhớ những điều đơn giản mang tính chân lý sau:

a- Tự học là chuyện các học sinh có tư cách, có hiểu biết, có cha mẹ thầy cô đàng hoàng làm gương giáo dục dẫn dắt, phải tự thực hiện ở nhà qua việc đọc sách vở, sử dụng các phương tiện trong tầm tay – tùy điều kiện gia đình – để kiếm tìm tư liệu, các giải đáp, để (i) làm các bài tập ở nhà, (ii) giải đáp những khúc mắc mà việc giảng giải tại lớp của thầy cô vẫn còn tối nghĩa, (iii) soạn trước các nội dung và giải đáp cho bài sắp học, và (iv) sau khi hoàn tất các i/ii/iii/ vẫn còn dư thời gian thì nghiên cứu các chủ đề kiến thức chung.

b- Như vậy, sách vở phụ trợ và thiết bị phụ trợ như điện thoại thông minh và các phương tiện điện tử hiện đại khác là những thứ chỉ được tự do sử dụng ở nhà chứ không bao giờ được phép sử dụng tại lớp học trong giờ học.

c- Giờ học tại lớp là để giáo viên thực hiện 7 việc gồm (i) trực tiếp hướng dẫn học sinh, (ii) trực tiếp giải đáp các câu hỏi của học sinh, (iii) trực tiếp uốn nắn tư duy học sinh, (iv) trực tiếp đánh giá học sinh, (v) trực tiếp tương tác với học sinh, (vi) trực tiếp chỉ đạo và tạo tình huống cho học sinh trực tiếp tương tác với nhau trong giờ học, và (vii) qua đó chứng tỏ trước học sinh bản thân mình là một nhà giáo nghiêm túc làm đúng công việc nhà giáo với năng lực cao của nhà giáo và có sự nhận thức của nhà chuyên nghiệp về chức trách nhà giáo tại lớp học trong trường học. Giáo viên nào tại lớp học trong trường học mà cho học sinh sử dụng điện thoại thông minh/các thiết bị điện tử phụ trợ để “học” thì giáo viên đó là hạng vất sọt rác.

6) Lời kết của Hoàng Hữu Phước, do đó, là:

a- Mỗi học sinh nên có điện thoại di động loại rẻ tiền chỉ để sử dụng khi tan học để liên lạc với người nhà đến đón. Nghĩa là điện thoại di động phải được tắt ngay khi học sinh bước chân vào qua cổng trường.

b– Tuyệt đối cấm học sinh đem vào trường điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, hay bất kỳ thiết bị điện tử công nghệ thông tin không dây hoặc có dây nào.

c– Việc cấm ở b là để bảo vệ học sinh không trở thành nạn nhân. Hãy nhớ vụ án cách nay 20 năm một học sinh trung học (trường Bùi Thị Xuân ở Thành phố Hồ Chí Minh) đã đâm nát ngực giết chết bạn học ngay tại lớp giờ tan trường để chiếm đoạt chiếc xe đạp hàng hiệu của nạn nhân. Chỉ có cha mẹ ít học và chưa trưởng thành thiếu hiểu biết đáng thương hại mới mua sắm trang bị cho con đi học đến trường với toàn hàng hiệu từ giày vớ cho đến đồng hồ và điện thoại thông minh,v.v.,loại đắt tiền.

d– Việc cấm ở b còn là để bảo vệ học sinh không trở thành nạn nhân của các rác rưởi ngập ngụa thối tha thối hoắc trên không gian mạng.

e– Việc cấm ở b còn là để bảo vệ sức khỏe thể lực và sức khỏe tâm thần học sinh vì đương nhiên đa số học sinh – như đa số các bậc cha mẹ học sinh – dành phần lớn thời gian riêng ở nhà để dán mắt vào màn hình điện thoại thông minh/máy tính bảng/laptop khiến mắt của đa số học sinh bị tật khúc xạ từ nhỏ và đa số học sinh nghiện thế giới ảo xa rời cuộc sống thực. Ở nhà đã như vậy, thế mà vào lớp lại tiếp tục được cho sử dụng những cái thứ như điện thoại thông minh/máy tính bảng/laptop ư?

f– Nội dung “không nên cho học sinh sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép” cần được sửa lại thành:

Không được cho học sinh mang vào trường lớp điện thoại thông minh và bất kỳ các thiết bị công nghệ thông tin nào khác như máy tính bảng và laptop vốn là những phương tiện học sinh có quyền sử dụng phục vụ việc học ở nhà. Học sinh chỉ được đem điện thoại di động loại thường nhưng phải tắt nguồn ngay từ cổng và không được phép sử dụng trước khi tan học chuẩn bị rời trường.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nguyên giảng viên English Lexicology, British Civilization & Literature, English Composition, Business English, Interpretation & Translation, và English Grammar tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, và Cao Đẳng Doanh Thương Hoa Kỳ, v.v., Nhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIIITwitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Đài VOA: Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA  1999

Giảng Sư Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  25-11-2011

Giảng Sư Hoàng Hữu Phước: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (nguyên tác: Letter to His Holiness Pope Francis August 1, 2017)

Giáo Sư Nguyễn Quang Tô: Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô  25-11-2011

Giảng Sư Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 25-11-2011

Thạc sĩ/Tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa 11-9-2019

Nhận Xét Về Sự Thất Bại Của Việc Dạy Và Học Tiếng Anh Chính Quy Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-9-2020

36 năm sau ngày Giải Phóng Miền Nam 30-4-1975, Hoàng Hữu Phước năm 2011 đã viết bài Nhận Xét Về Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn Anh Văn Khối D Năm 2011 vạch trần sự thất bại của việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam, với bằng chứng đề thi tuyển sinh đại học chuyên ngành Anh Văn có tất cả các tiêu đề toàn bằng tiếng Việt.

45 năm sau ngày Giải Phóng Miền Nam 30-4-1975, Hoàng Hữu Phước năm 2020 đang viết cụm bài chủ đề Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh với các bằng chứng  về sự thất bại hoàn toàn của việc dạy và học Tiếng Anh chính quy ở Việt Nam hiện nay.

Nhằm

(a) Chứng minh ở Việt Nam Hoàng Hữu Phước là người duy nhất đặt vấn đề duy nhất đúng về việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam, kiên trì với nỗ lực đặt vấn đề nhất quán về cách duy nhất đúng để dạy và học Tiếng Anh thành công ở Việt Nam, thấu thị chính xác về sự sụp đổ hoàn toàn của việc dạy và học Tiếng Anh chính quy ở Việt Nam nếu không quan tâm đến các cảnh báo và phê phán của Hoàng Hữu Phước; cũng như nhằm

(b) Phục vụ như một luận cứ bổ sung tham khảo cho cụm bài về chủ đề Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh của Hoàng Hữu Phước phê phán sự thất bại hoàn toàn của việc dạy và học Tiếng Anh chính quy ở Việt Nam hiện nay;

Bài Nhận Xét Về Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn Anh Văn Khối D Năm 2011 (đăng lúc 19g27 ngày 14-7-2011 trên trang mạng doanh nhân Emotino tại http://www.emotino.com/bai-viet/19188/nhan-xet-ve-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2011-mon-anh-van-khoi-d  và Emotino đã ngưng hoạt động từ 2013) nay được đăng lại dưới đây từ bản chép lưu của Cô Lại Thu Trúc.

Đính kèm dưới bài đăng lại là bản chụp các kiến nghị của Hoàng Hữu Phước gởi Đại Học Văn Lang năm 2012 cho thấy nội dung giảng dạy chuyên ngành đào tạo giáo viên Anh Văn đã ở cấp thấp như thế nào so với “chương trình cứu vãn” của Hoàng Hữu Phước để các độc giả tham khảo. so sánh.

Nhận Xét Về Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn Anh Văn Khối D Năm 2011

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-7-2011

Đang loay hoay kiếm tìm thời gian viết loạt bài trao đổi kinh nghiệm “học giỏi tiếng Anh”, tôi tình cờ đọc trên mạng thấy bài viết “Đề Anh khối D phù hợp yêu cầu tuyển sinh đại học” có ghí nhận xét của giáo viên trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Viễn tên Phạm Tấn Hoàng

(a) rằng đề trải đều từ ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc, kỹ năng viết,

(b) rằng một số câu có mức độ ngữ pháp nâng cao,

(c) rằng đề thi tuyển sinh năm nay có chất lượng cao hơn đề thi tuyển sinh năm 2010,

d) rằng phần đọc hiểu tương đối khó đối với học sinh trung bình, và

(e) rằng với yêu cầu tuyển sinh đại học thì đề này chắc chắn sẽ giúp phân loại được học sinh giỏi.

Ngạc nhiên trước nội dung gom chùm của các nhận xét không thể đi với nhau chung một dòng sông, và tò mò trước sự tiến bộ thần kỳ vượt qua vấn nạn dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam, tôi vội tìm và có được Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Năm 2011 Môn Anh Văn Khối D. Hỡi ơi, gom chùm thì có, thần kỳ thì không.

A- Nhắc Lại Về Việc Thi Tiếng Anh Ở Sài Gòn Trước 1975

Trước khi nhận xét về các nhận xét a, b, c, d, và e ở trên, tôi xin nói qua về việc dạy và học tiếng Anh (nêu tiếng Anh như một thí dụ chứ không vì tiếng khác kém giá trị hơn) ở Sài Gòn (vì đây là nơi tôi thực học nên không dám nói rộng ra cả nước Việt Nam Cộng Hòa) trước 1975 như sau:

1) Học sinh trung học chọn học một sinh ngữ (Anh văn hay Pháp văn – có một ít học sinh chọn học Nhật ngữ hay Hoa ngữ) từ lớp 6. Đến lớp 10 học sinh phải chọn thêm một sinh ngữ phụ (gọi là sinh ngữ 2) và bắt đầu phân ban với giờ học ngoại ngữ khác nhau và giáo trình khác nhau (ban C tức ban văn chương sẽ học nhiều giờ ngoại ngữ và triết học hơn các ban A và B). Đối với tiếng Anh, bộ giáo trình 6 quyển English for Today của Nhà xuất bản McGraw Hill được sử dụng (ban C học cả 6 quyển với quyển 6 về thơ ca, kịch, tiểu thuyết, văn chương; còn ban A và B chỉ học đến hết quyển 4).

2) Học sinh trung học thi tú tài (tốt nghiệp lớp 12) với đầy đủ tất cả các môn (học những môn nào thì thi hết các môn nấy, nghĩa là cả ngoại ngữ cũng phải thi sinh ngữ 1 và sinh ngữ 2).

3) Học sinh đỗ tú tài nếu thi vào ban Anh Văn Đại Học Sư Phạm hay Đại Học Văn Khoa đều phải thi viết và thi nói cả 2 ngoại ngữ.

Sau 1975, việc dạy và học tiếng Anh có chất lượng không cao, nhất là do quyết định không phù hợp khi áp dụng hình thức trắc nghiệm. Quyết định này từ bắt chước máy móc cách học của Mỹ mà không chịu để ý rằng họ dùng trắc nghiệm vì họ là người Mỹ, nói tiếng Anh (tức tiếng Mỹ) mỗi ngày, đọc tiếng Anh mỗi ngày, nghe tiếng Anh mỗi ngày, viết tiếng Anh mỗi ngày, dùng tiếng Anh mỗi ngày, suy nghĩ bằng tiếng Anh mỗi ngày, ngủ mớ tiếng Anh mỗi ngày, và làu bàu tiếng Anh mỗi ngày; trong khi học sinh của ta là người Việt, chưa nói tiếng Anh (tức tiếng Mỹ) mỗi ngày, chưa đọc tiếng Anh mỗi ngày, chưa nghe tiếng Anh mỗi ngày, chưa viết tiếng Anh mỗi ngày, chưa dùng tiếng Anh mỗi ngày, chưa suy nghĩ bằng tiếng Anh mỗi ngày, chưa ngủ mớ tiếng Anh mỗi ngày, và chưa làu bàu tiếng Anh mỗi ngày, lại dùng trắc nghiệm để triệt tiêu quá trình nghe, đọc, nghĩ, viết, mớ, làu bàu tiếng Anh, bảo sao không thể khá được.

B- Nhận Xét Về … Nhận Xét Của Giáo Viên Phạm Tấn Hoàng:

1) Nội dung “a” đã sai khi nói đề trải đều từ ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc, kỹ năng viết vì thí sinh chẳng “viết” gì cả, do toàn bộ 80 câu đều theo hình thức trắc nghiệm.

2) Nội dung “b” đã sai khi nói một số câu có mức độ ngữ pháp nâng cao vì trên nguyên tắc thì học sinh phải học và nắm vững tất cả mọi vấn đề về ngữ pháp ở bậc trung học nên không thể có khái niệm “mức độ ngữ pháp nâng cao” nào cả trong tiếng Anh.

3) Nội dung “c” đã sai khi nói đề thi tuyển sinh năm nay có chất lượng cao hơn đề thi tuyển sinh năm 2010 vì bản thân đề 2011 đã khó thể gọi là đề thi đại học khối D chuyên ngành Anh văn, vậy lẽ nào các năm trước đó còn thấp hơn và yếu hơn.

4)  Nội dung “d” đã sai khi nói phần đọc hiểu tương đối khó đối với học sinh trung bình vì tuyển sinh đại học là để chọn học sinh thật giỏi chứ không phục vụ mục đích phổ cập toàn dân.

5)  Nội dung “e” đã sai khi nói rằng với yêu cầu tuyển sinh đại học thì đề này chắc chắn sẽ giúp phân loại được học sinh giỏi vì hóa ra ở Việt Nam chỉ cần đánh dấu trắc nghiệm là đương nhiên giỏi nói, giỏi đọc, giỏi viết, giỏi văn phạm, giỏi mọi khía cạnh của ngôn ngữ Anh hay sao? Đó là chưa kể chỉ khi nào kỳ thi tuyển sinh không để phân loại học sinh mà là tuyển chọn người có thể đương đầu với yêu cầu cực cao, cực khó của ngành học, kỳ tuyển sinh đó mới được gọi là kỳ tuyển sinh đúng nghĩa.

C- Nhận Xét Về Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Năm 2011 Môn Anh Văn Khối D

1) Rất ngạc nhiên khi vẫn còn dùng tiếng Việt trong đề thi tiếng Anh đại học: thí dụ như nguyên văn in trong đề thi “Đề Thi Gồm 80 Câu (Từ Question 1 Đến Question 80)”. Tại Sài Gòn trước 1975, ngay cả đề thi học kỳ tiếng Anh lớp 6 cũng ghi các dòng yêu cầu bằng tiếng Anh, và giáo viên nói tiếng Việt để giải thích (hoặc ghi song ngữ Anh và Việt nhưng cũng chỉ ở lớp 6 – tức lớp Đệ Thất mà thôi).

2) Đề thi tuyển sinh đại học môn Anh Văn ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1976 và 1977 đều lấy trích đoạn từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của văn chương Anh như Oliver Twist của văn hào Charles Dickens, v.v., trong khi đề thi 2011 tức sau những 35 năm lại dùng các trích đoạn từ các nguồn phi chính quy cho một khối chính quy, chẳng hạn:

3) Đoạn văn cho các câu hỏi từ số 9 đến 18 ghi trích từ Understanding Rural America – InfoUSA mà nội chữ InfoUSA cũng cho thấy không có giá trị tham khảo hàn lâm (mặc định hàn lâm: hạn chế dùng nguồn từ internet chung chung mà không có tên tác giả danh tiếng).

4) Đoạn văn cho các câu hỏi từ số 26 đến 35 ghi trích từ Cultural Guide – OALD lại là một kiểu dùng vô tội vạ từ nguồn không có giá trị tham khảo hàn lâm, nhất là khi OALD lại là từ viết tắt đầy nghi hoặc, không rõ là của tự điển Oxford Advanced Learners Dictionary hay là tổ chức nào (mặc định hàn lâm: hạn chế dùng nguồn từ internet chung chung mà không có tên tác giả danh tiếng).

5) Đoạn văn cho các câu hỏi từ số 71 đến 80 ghi trích từ Briggs’ article on culture, Microsoft ® Student 2008  lại là một kiểu ghi sai vì nếu Briggs là tác giả thì phải ghi cả tên họ đầy đủ, không dùng sở hữu cách posessive case như vậy mà phải theo một trong số một tá hệ thống quy chuẩn trích dẫn thông dụng nào; tên tác phầm hay bài viết là gì, phải viết hoa ra sao; và tất nhiên những gì của Microsoft ® Student 2008 không có giá trị gì để đáng được trích dẫn cho một đề thi tuyển sinh đại học tiếng Anh.

D- Ý Kiến Hoàng Hữu Phước Về Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Môn Anh Văn Khối D Năm 2011:

1) Đề Anh văn trắc nghiệm của Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Năm 2011 Môn Anh Văn Khối D nêu trên chỉ đáng để dùng cho những ngành học không thuộc chuyên ngữ Anh văn và không ở cấp “đại học”.

2) Đề Anh văn “đúng nghĩa” cho ngành đại học chuyên ngữ Anh văn không thể ở dạng “trắc nghiệm” vớ vẩn, và không thể không là đề thi viết với ít nhất một đoạn luận văn, ngoài năm câu viết cho phần đọc-hiểu và mười câu viết cho phần giải nghĩa từ và dùng từ vào những câu tự chế; tất nhiên không thể không có hai đoạn văn cho phần dịch thuật Anh-Việt và Việt-Anh.

E- Nhận Xét Của Hoàng Hữu Phước Về Hiện Trạng Tuyển Sinh Đại Học Môn Anh Văn:

4 năm đại học Anh văn chuyên ngành Tiếng Anh ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:

1) Không là thời gian đủ dài nhất là khi chương trình dạy Tiếng Anh ở cấp trung học đã hoàn toàn sai nên không thể có học sinh đạt yêu cầu cho tuyển sinh vào cấp đại học chuyên ngành Tiếng Anh;

2) Có quá nhiều môn tiếng Anh và quá nhiều môn linh tinh không-phải-Tiếng-Anh phải học ở cấp đại học chuyên ngành Tiếng Anh; và

3) Có quá nhiều thời gian cho những điều vớ vẩn không bao giờ có ở các đại học thời Việt Nam Cộng Hòa như thi ca hát, thi văn nghệ, thi thể thao, thi hoa khôi, v.v.; trong khi

4) 7 năm trung học lẽ ra được mặc định đã cung cấp cho học sinh đầy đủ trọn vẹn tất cả những gì về văn phạm, vốn từ, và các kỹ năng đọc, nói, và viết tiếng Anh – tất nhiên bao trùm các chủ đề của bộ sách giáo khoa Tiếng Anh – để đại học chuyên ngành Tiếng Anh trở thành môi trường dành cho chỉ những học sinh đủ trình độ trở thành sinh viên có khả năng tư duy tiếng Anh, phân tích bằng tiếng Anh, cảm thụ và phản biện bằng tiếng Anh, nắm những vấn đề kỹ thuật/văn hóa ngôn ngữ chuyên sâu, và trình bày, thể hiện các tư duy, phân tích ấy bằng tiếng Anh, v.v., ngay từ năm thứ nhất.

Chương trình chuyên ngành Tiếng Anh đại học mà vẫn còn học văn phạm, học luyện nghe, học luyện nói, thì các nhà tuyển dụng sẽ vẫn mãi phàn nàn sao các cử nhân Anh văn của Việt Nam không nói được tiếng Anh và không viết được tiếng Anh.

Phụ Lục:

Thư Hoàng Hữu Phước Gởi Đại Học Văn Lang Năm 2012 Nhận Xét Về Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Anh Văn Và Các Kiến Nghị Thay Đổi Để Thực Sự Nâng Cao Trình Độ Sinh Viên Tốt Nghiệp

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nguyên giảng viên English Lexicology, British Civilization & Literature, English Composition, Business English, Interpretation & Translation, và English Grammar tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, và Cao Đẳng Doanh Thương Hoa Kỳ, v.v

Đổi Mới Trang Phục Của Lực Lượng Cảnh Sát Giao Thông Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-9-2020

Bộ Công An được cho là đang xây dựng đề án đổi mới trang phục của lực lượng Cảnh Sát Giao Thông.

Năm 2011 trên trang mạng doanh nhân Emotino.com đã có đăng bài Luận Về Trang Phục Cảnh Sát Việt Nam của Hoàng Hữu Phước.

Ngày 16-01-2016, bài viết trên được đăng lại trên WordPress.com dưới tiêu đề Luận Về Trang Phục Và Trang Bị Cảnh Sát Việt Nam”. Đây là bài viết duy nhất ở Việt Nam luận bàn chi tiết trên cơ sở biện luận biện giải biện thuyết khoa học hiện đại về trang phục và trang bị nên-là-và-nên-có cho  cảnh sát Việt Nam. Sự so sánh kèm hình ảnh minh họa các nội dung của các nước trên thế giới cúng được cung cấp trong bài.

Ngoài các nội dung về trang phục và trang bị cho cảnh sát nêu trên, những nội dung khác liên quan đến “trang bị lớn” cho ngành cảnh sát được nêu rõ trong bài Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật đăng ngày 14-4-2015,  và sự bảo vệ lực lượng vũ trang Việt Nam được đặt ra trong bài Phát biểu của Hoàng Hữu Phước tại Quốc Hội về Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992 ngày 05-6-2013.

Trang phục của lực lượng Cảnh Sát Giao Thông Việt Nam nói riêng và ngành Công An nói chung nếu chỉ là thuần sáng tạo của Bộ Công An hoặc chỉ là “cải tiến” thêm thắt chút ít thì sẽ lại là sự lập lại những thất bại về đẳng cấp khoa học hợp lý chỉ khiến phải chờ thêm 25 năm sau mới có hy vọng có “đề án” khác có dựa vào các nhận định cũ từ năm 2011 của Hoàng Hữu Phước mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-vănNhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIIITwitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Bảo Vệ Lực Lượng Vũ Trang Việt Nam: Phát biểu của Hoàng Hữu Phước tại Quốc Hội về Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992. 05-6-2013

Trang Bị Cá Nhân Cảnh SátLuận Về Trang Phục Và Trang Bị Cảnh Sát Việt Nam  Đăng trên Emotino năm 2011. Đăng lại trên WordPress ngày 16-01-2016

Trang Bị Lớn Ngành Cảnh SátNghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài 2 – Phần 1

Bài 2: Nêu Lại 10 Lý Do Khiến Việc Dạy Và Học Tiếng Anh Lụn Bại Ở Việt Nam

Phần 1: 5 Sự Thật Không Bao Giờ Có Thể Bị Chối Cãi

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-9-2020

Nhập Đề

Phân Loại 5 Loại Hùng Biện

Bài này là phần tiếp theo của Bài 1 (Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài Số 1). Và theo phong cách viết của tác giả writing style thì luôn có phần đá-giò-lái tức chưởixéo cái thực trạng thực tế bệ rạc vẫn đang ngự trị ngôi cao tự do tung hoành ngang nhiên hủy phá các chân giá trị lẽ ra không thể thiếu vắng trong sự bảo đảm cho sự trường tồn của dân tộc Việt Nam: nền giáo dục đúng chuẩn, đủ chuẩn, đầy chuẩn, và đạt chuẩn. Mới hôm qua đây thôi, sự ra mắt Hội Triết Học chứng minh cái sai lạc vong thân đáng thương hại của lý luận chánh trị, vì rằng (a) hóa ra đó thực chất là Hội Triết Học Mác-Lê chứ không phải Hội Triết Học, (b) hóa ra “Hội” không hề hiểu biết rằng triết học là quá trình phát triển tư duy của toàn nhân loại nên mang yếu tố triết sử trong nội hàm “triết học” của nó và “hội triết học” là hội nghiên cứu/phân tích/phản biện/đề xuất/thấu thị về tất cả các hệ thống triết học chứ không là cái hội chỉ để khẳng định triết học Mác-Lê là triết học duy nhất “không chống lại dân tộc Việt Nam”, vì rằng (c) triết học là tư duy đặc thù không “chống” ai cả nhất là không “chống” cái quốc gia hình thành sau khi một triết thuyết nào đó ra đời nên nó chẳng biết gì về cái đất nước ấy để mà chống hay không chống, nhất là (d) đặc tính phát triển tư duy của toàn nhân loại sẽ đương nhiên bừng rộ các hướng tư duy triết học mới chứ không bao giờ có chuyện tư duy nhân loại kết thúc vĩnh viễn sau khi Karl Marx đề ra học thuyết Mác-Lê, chưa kể (e) Hoàng Hữu Phước đã từng biện thuyết rằng sự thấu thị của Karl Marx về đấu tranh giai cấp đã sai hoàn toàn về bản chất sự việc do thực tế lịch sử cho thấy đã chưa từng xảy ra cái đấu tranh của giai cấp công nhân ấy ở bất kỳ đâu trên thế giới kể cả ở Nga/Tàu/Việt Nam vì “giai cấp công nhân” hùng mạnh nắm quyền bính chính trị trong trị quốc và kiến quốc chưa từng tồn tại trước và sau những cuộc cách mạng chính trị thành công tại Nga/Tàu/Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và cuối cùng song lại là nội hàm quan trọng nhất là (f) tại Việt Nam môn triết học Mác-Lê tồn tại như một gượng ép đối với cấp đại học đại trà không-bao-giờ-đi-vào-cuộc-sống và như một bó buộc đối với tất cả các đảng viên Đảng Cộng Sản không-bao-giờ-thực-hiện-được-những-gì-đã-học, nên chung quy lại thì “Hội Triết Học” chỉ là cái hội của những người dạy Triết Học Mác-Lê nhằm bảo vệ quyền lợi những người dạy Triết Học Mác Lê chứ không của những triết gia hay nhà triết học theo ý nghĩa từ vựng của toàn nhân loại.

Như vậy, thiếu hùng biện chính đạo thì sự hình thành Hội Triết Học ở Việt Nam hay sự phê phán sự bại vong của việc học Tiếng Anh ở Việt Nam đều sẽ chỉ là những tiếng ngáy khi ngủ mà thôi. Vậy hùng biện chính đạo là gì?

Trên đời có 5 loại hùng biện gồm (a) hùng biện chính đạo, (b) hùng biện sạn đạo, (c) hùng biện tà đạo, (d) hùng biện mạo đạo. và (e) hùng biện xoắn đạo.

1- Hùng biện chính đạo là hùng biện phục vụ cùng lúc 5 mục đích gồm (a) phô bày kiến thức uyên bác, (b) trình bày các luận cứ vững mạnh và đưa ra tài liệu thuyết phục không bất kỳ ai có thể phản bác lại, (c) chứng minh “ta đúng”, nghĩa là (d) chứng minh “chống ta đương nhiên phải sai bét”, và nhằm (e) kỳ vọng dẫn đến những đổi thay vì chân lý công lý đạo lý và lợi ích cộng đồng. Tiêu biểu cho loại hùng biện này là Hoàng Hữu Phước cùng những nhà ái quốc vĩ đại như nhà cách mạng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh và nhà đại trí thức Việt Nam Cộng Hòa Trần Chung Ngọc là những vị mà nhà biện thuyết chính trị Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hoàng Hữu Phước công khai khẳng khái tôn vinh với lòng kính trọng kính phục kính nể thực tâm.

2- Hùng biện sạn đạo là hùng biện phục vụ cùng lúc 6 mục đích gồm (a) chứng minh lối đi băng qua hẽm vực dẫn vào đất Thục thời Chiến Quốc Xuân Thu và Tam Quốc là có thiệt đồng thời biện minh ta đây không-thể-đi-khác-được, (b) chứng minh ta đây có biệt tài học thuộc nhớ dai trả bài luôn đúng đủ đầy, (c) chứng minh lòng trung thành của ta đây với lý tưởng dù sẵn sàng bỏ nhiều triệu USD tậu quốc tịch khác để bất trung với tổ chức nào đã dày công đem lý tưởng ấy về ra sức tuyên truyền giáo dục ta, (d) chứng minh ta đây leo được cao lên ghế lãnh đạo luồn được sâu vào tận kho tàng ngân khố Nhà Nước, (e) nếu xuôi chèo mát mái thì ta đây được tiếng trung kiên học trò xuất sắc còn nếu bị bại lộ thì ta đây được cứu vớt bỡi hai chữ nhân thân ta đây đã từng lăn lê bò toài nơi sạn đạo “có công với cách mạng” nên có quyền phá banh uy danh của Đảng, và (f) phục vụ việc hình thành  “Hội Triết Học” để dùng hùng biện ngăn chặn sạn đạo bị rụi thiêu. Tiêu biểu cho loại hùng biện này là đại đa số trong số những người được ban cho cái văn bằng Cao Cấp Lý Luận Chính Trị và công tác trong các ngành tuyên giáo mà đương nhiên không ai trong họ là người ngoài Đảng.

3- Hùng biện tà đạo là hùng biện phục vụ cùng lúc 5 mục đích gồm (a) chứng minh ta đây nắm vững mọi điều trong kinh sách mà khoa học chớ thể chứng minh được, do đó (b) ta là ngang bằng với hoặc là vàng là ngọc rất quý báu của đấng chí tôn chí thánh, nhờ vậy (c) ta dựa hơi thần quyền để tẩy não tín đồ nhằm khống chế tinh thần họ và sai khiến họ, mà trong thế giới văn minh tiến bộ chục-chấm-không này thì (d) chỉ có Việt Nam có Nhà Nước lạc hậu yếu hèn mới không dám bắt chước Mỹ nắm đầu đè cổ trói tay các nhà tu hành dám-biểu-tình-và-xách-động-giáo-dân-biểu-tình-chống-chính-phủ nên ta đây có luôn chính trị quyền có thể khuynh đảo chính quyền cộng sản đồng thời có luôn tài quyền với tiền chất cao hơn núi tha hồ tài trợ biểu tình gây loạn tiến tới khuynh loát chính trị, hoặc ngay cả khi ta đây chớ thuộc bọn tu sĩ phản loạn của bất kỳ cơ sở tu hành nào thì (e) ta do chống Cộng nên cũng cứ bù lu bù loa nói điêu nói ngoa tha hồ bôi nhọ Cộng Sản chơi chơi mà gây rối beng thiệt. Tiêu biểu cho loại hùng biện này là những tu sĩ dốt kinh giỏi giảng xạo kinh, và những “anh hùng bàn phím” chuột chũi nhát thỏ đế mà tư cách còn thua xa 146 vị “Kinh Kha” từng chui đầu vào rọ CM12 chung với Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy ở Hòn Đá Bạc năm 1980 rồi nhanh nhảu khai ra ráo tuốt tuồn tuột tất cả 6.000 “chiến hữu” đồng phạm được cài cắm nằm vùng nằm vẫy trong nội địa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

4- Hùng biện mạo đạo không là loại hùng biện “đạo mạo” vì Việt Nam chỉ có mỗi nhà hùng biện Hoàng Hữu Phước mới có khả năng hùng biện khuấy động sống động sinh động náo động hội trường hàng trăm sinh viên hay khán thính giả với thể hiện kỳ lạ: luôn đạo mạo như ẩn sĩ tu trong hang động. Hùng biện mạo đạo là thứ hùng biện giả mạo đạo đức. Tiêu biểu cho loại hùng biện này là từ các đại quan tham nhũng lúc chưa bị bắt thì luôn nói về đạo đức công vụ, cho đến các nhà này nhà nọ như nhà sử học nhà dân tộc học đầu hói tóc dài đứng vừa nâng đôi mục kinh trân mình ngắm ảnh phụ nữ Việt Nam lòi vú vừa nhả ngọc phun châu phán “các cụ ta xưa kia cũng rất là phồn thực” cho các nhà báo đang nhễu nước miếng ừng ực chực chờ lượm lấy về đăng trên báo chí cho toàn dân cùng biết về phát hiện vĩ đại này có dính đến các vị  minh quân anh hùng hào kiệt nhà nho nước Việt cổ thời Cồ Việt.

5- Hùng biện xoắn đạo không là loại hùng biện lò xo nhún nhẩy cà tưng cà tưng một cách cà chớn để cà khịa trên cà kheo mà là loại hùng biện vu vạ kiểu sáng tạo chế tạo ra từ ngữ rồi thồn/nhét/tống/tọng/nhồi/ấn/thụt/bơm vào mồm người khác. Tiêu biểu cho loại hùng biện này là những chuyên gia vu vạ mà điển hình là những nhà báo láo báo xạo Fakenews Mỹ chống Donald Trump, những người Việt bỏ trốn thành công ra hải ngoại nên mới dám gan cùng mình dũng cảm gõ bàn phím chống Nguyễn Phú Trọng từ cự ly xa, và những người địa nội chưa có tiền sắm quốc tịch nước khác nhưng có thượng phương bảo thẻ nên mới dám xắn quần tà lỏn tới háng xắn áo thun ba lổ tới nách xoắn đạo hùng hổ chống Hoàng Hữu Phước từ cự ly gần.

Như vậy, là nhà hùng biện chính đạo, tôi luôn (a) nói về những gì tôi thực sự giỏi nhất về chúng trong thiên hạ – kể cả về…Luật Biểu Tình và…Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo, (b) nói về những gì tôi thực sự kinh qua hoặc kinh trãi, (c) có các tài liệu hoặc dẫn chứng cụ thể để làm nền móng vững chắc như cơ sở cho các hùng biện trở nên bất khả chiến bại, (d) nên là người Việt Nam duy nhất trong cả hai giới chính trị và tinh hoa trí tuệ biết mình có gì trong tay để dẫn dắt hậu thế.

Vì lẽ trên, bài 1 của cụm bài “Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh” cung cấp các bằng chứng và số liệu lấy từ các nguồn thông tin chính thống của Việt Nam để chứng minh Hoàng Hữu Phước suốt 35 năm qua đã luôn đúng mỗi khi viết bài phê phán chê bai với sự tiên liệu về sự thất bại không thể tránh được của việc giàng dạy và học tập bộ môn Tiếng Anh ở Việt Nam:

Việc phải chứng minh như trên để kêu gọi sự công bằng rằng nếu có (a) một sự thật “bự như biệt thự” rằng giới tinh hoa chính trị và tinh hoa trí tuệ của Việt Nam  đương nhiên giỏi hơn tôi – và giỏi hơn thiên hạ – về các nội dung như giỏi làm giàu, giỏi hưởng phúc, giỏi sở hữu các văn bằng thạc sĩ/tiến sĩ, giỏi có ghế cao quyền trọng, giỏi thoát bao trách nhiệm mỗi khi gây thất thoát tỷ “đô”, giỏi trong việc làm từ thiện toàn bạc tỷ từ tiền táy máy, giỏi tất cả các môn học trừ tiếng Anh, giỏi tậu biệt phủ siêu xe, giỏi có con cháu toàn nhân tài ở nước ngoài đến độ phải tậu quốc tịch hải ngoại để đi hai tá quốc gia thăm sư đoàn hậu duệ, v.v.; thì cũng nên rộng lượng hãi hà chấp nhận có (b) một sự thật khác “rõ như răng bò” rằng tôi là người duy nhất giỏi Tiếng Anh dù đại ngu đại dốt tất cả các thứ kể trên để có tí tẹo quyền nói về việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam vì tôi ít ra đã là người duy nhất thấu thị biết trước cái hoàn cảnh trớ trêu này từ 40 năm trước:

Thân Bài

Phần 1: 5 Sự Thật Không Bao Giờ Có Thể Bị Chối Cãi

1- 45 năm qua Việt Nam tập trung chỉ cho Tiếng Anh chứ không cho ngoại ngữ nói chung mà bằng chứng là chỉ nghe nói về (a) các yêu cầu “Anh văn Bằng A/B/C” khi tuyển dụng nhân lực, (b) các đại dự án dạy tiếng Anh đầy tốn kém từ cấp tiểu học, (c) các trường trung học cơ sở Nhà Nước dạy tiếng Anh bởi giáo viên thuê từ Philippines, (d) Đường Lên Đinh Olympia chỉ có câu hỏi Tiếng Anh chứ không bất kỳ ngoại ngữ nào khác, và (e) báo chí đăng đề thi và đáp án chỉ của đề thi Tiếng Anh tú tài, v.v. Nhưng việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam lại éo e thay vẫn thất bại chua cay mà bằng chứng là học sinh thi tốt nghiệp năm 2020 có hơn 60% dưới trung bình Tiếng Anh còn “học sinh” đã tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ làm lãnh đạo tất tần tật mọi ngành của nền kinh tế quốc dân thì chắc chắn 100% các “em học sinh sắp nghỉ hưu” ấy không bất kỳ ai đã/đang sử dụng được tiếng Anh trên các mạng xã hội để vệ quốc và phụng quốc cho thiên hạ thế giới biết lễ độ với quan chức tinh hoa chính trị/tinh hoa trí tuệ Việt Nam, cứ như thể họ chưa sử dụng mạng xã hội hoặc chưa biết có sự tồn tại của cái gọi là mạng xã hội. Tóm lại: có hai sự thật ở Việt Nam rằng chính phủ có đầu tư tỷ “đô” cho dạy và học Tiếng Anh hiệu quả từ cấp tiểu học đến hết cấp trung học và rằng các quan chức tinh hoa chính trị/tinh hoa trí tuệ Việt Nam chưa từng đi học cấp tiểu học/trung học nên không thể giỏi tiếng Anh.

2- 45 năm qua dù Việt Nam tập trung chỉ cho Tiếng Anh đến độ bày ra quốc sách dạy Tiếng Anh từ tiểu học thế mà rất nhiều năm qua vẫn luôn rộn tiếng thị phi của các ông chủ nước ngoài ở Việt Nam chê bai rằng cử nhân Anh Văn Việt Nam không sử dụng được tiếng Anh để làm việc tại các công ty/cơ quan của họ tại Việt Nam. Tóm lại: phải chăng Nhà Nước đầu tư hàng tỷ USD cho việc tập trung dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam để rồi toàn dân Việt Nam chống lại các đầu tư ấy nên con em của họ mới toàn “xuất sắc” tiếng khác như Hoa, Nhật, Hàn, Khờ-Me, Thái, Bồ, v.v. mà chẳng có đẳng cấp thang bậc kiểm tra nào đánh giá chất lượng cỡ Chứng Chỉ A/B/C Tiếng Anh nên không ai biết người Việt “rất giỏi ngoại ngữ” trừ Tiếng Anh chăng?

3- 45 năm qua dù Việt Nam tập trung chỉ cho Tiếng Anh đến độ bày ra quốc sách dạy Tiếng Anh từ tiểu học thì rất nhiều năm qua ngay những đứa bé Việt Nam sinh sau ngày 30-4-1975 hưởng bao điều ưu ái chăm sóc của chế độ như đã liệt kê trong Bài 1 nay đã 45 tuổi tức chỉ còn khoảng mươi mười lăm năm nữa là ngấp nghé tuổi nghỉ hưu để toàn dân cung phụng phúc lợi hưu trí dồi dào thế mà vẫn chưa sử dụng được tiếng Anh để phụng quốc và vệ quốc dù có nhiều bằng thạc sĩ/tiến sĩ từ nước trong đến nước ngoài đến độ Chủ Tịch Quốc Hội năm 2020 phải hạ mình cầu cạnh xin Thủ Tướng Úc Đại Lợi chiếu cố giúp các nữ nghị sĩ Việt Nam luyện nói được tiếng Anh dù chẳng rõ nói được tiếng Anh để làm cái quái gì ở Quốc Hội Khóa XIV chỉ còn vài tháng là hết nhiệm kỳ và có học nói được Tiếng Anh cho các khóa tiếp theo hay không vì Quốc Hội là nơi để thực hiện đại cuộc “lập pháp” của quốc gia chứ nào phải là nơi vui chơi thưởng ngoạn vườn thượng uyển chuyên yến tiệc nhảy nhót xa hoa để mà có dư giả thời gian để tiếp tục “đi học” suốt đời suốt kiếp trước khi nghỉ hưu. Tóm lại: thạc sĩ/tiến sĩ dù học ở Việt Nam hay ở nước ngoài đều giỏi tiếng Anh nhưng do không bao giờ sử dụng sau khi lãnh bằng hồi hương làm lãnh đạo nên văn không ôn võ không luyện khiến mai một hết vốn liếng khiến lúc trở thành tinh hoa chính trị vào Quốc Hội làm quen với ngoại giao nghị viện thì chẳng còn gì trong đầu buộc Chủ Tịch Quốc Hội phải cầu viện nước ngoài cứu giúp.  

4- 45 năm qua dù Việt Nam tập trung chỉ cho Tiếng Anh và những đứa bé Việt Nam sinh từ ngày 01-5-1975 hưởng bao điều ưu ái chăm sóc của chế độ như đã liệt kê trong Bài 1 nay chỉ còn khoảng từ 10 năm nữa là ngấp nghé tuổi nghỉ hưu để toàn dân cung phụng phúc lợi hưu trí dồi dào còn con cháu của các đứa bé ấy nay đã ở lứa tuổi trưởng thành hưởng các tiện nghi xa hoa nhiều hơn và đầy đủ hơn thế mà lại dẫn đến cái bảng tổng kết ghi các hoàn cảnh trớ trêu mà Hoàng Hữu Phước đã “dày công nghiên cứu” đúc kết nêu trên. Tóm lại: (a) ở Việt Nam Cộng Hòa muốn du học phải thi lấy chứng chỉ TOEFL Mỹ hoặc Michigan Mỹ ở Việt Nam chứng minh đạt yêu cầu về Tiếng Anh để sẵn sàng sinh hoạt học tập nghiên cứu ngay ở trường đại học tại Hoa Kỳ, còn (b) ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muốn du học thì phải có tiền nhiều mà không cần giỏi tiếng Anh vì hằng hà sa số “đại học” Âu Mỹ mừng rơn với viễn cảnh học sinh Việt Nam sang đến nơi phải đóng tiền học tiếng Anh một năm và sau đó nếu đạt thì “được” học đại học, nếu chưa đạt thì “đóng tiền học thêm tiếng Anh” giúp các trường có thu nhập hoài hoài dài dài lai rai.

545 năm qua dù Việt Nam tập trung chỉ cho Tiếng Anh thế mà hiện nay tiếng Anh chỉ được thấy hạn hẹp ở dạng bản dịch từ bản gốc bằng tiếng Việt như trên báo giấy và báo mạng phiên bản tiếng Anh cũng như các văn kiện ngoại giao cấp Nhà Nước mà thôi, chứ không có bản gốc do người Việt viết bằng tiếng Anh để phê phán/biện luận/phản biện bất kỳ điều gì từ văn học đến chính trị hay tôn giáo/học thuật/triết học/mỹ học/âm nhạc/kịch nghệ/vân vân và vân vân. Tóm lại, Tiếng Anh ở Việt Nam chỉ là “dịch Anh-Việt” hoặc “dịch Việt-Amh” mà cái việc “dịch” này phải do người của Nhà Nước tức công chức phụ trách, còn “viết” thì hoàn toàn không tồn tại, trong khi “nói” thì chỉ thấy ở “gameshow” xâm phạm tác quyền của Hoàng Hữu Phước đối với từ tiếng Việt “ tranh biện” mà Hoàng Hữu Phước cấu tứ tạo thành từ chữ “debate” của tiếng Anh.

5 sự thật trên chứng minh như một tiên đề – không phải tiền đề – cho bài viết số 2 này để có sự đồng ý rằng 10 lý do sau quả đúng là tác nhân khiến việc dạy và học Tiếng Anh luôn luôn lụn bại ở Việt Nam và cũng là nội dung không thể chối cãi, không thể phủ nhận, và không bao giờ có thể phản bác lại được; và đồng thời xứng đáng cho một công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ thật sự là luận án đầu tiên có giá trị thực tiễn về dạy và học Tiếng Anh tại Việt Nam bỡi bất kỳ người Việt Nam nào đó rất có thể kịp xuất hiện trước Ngày Tận Thế.

Kính mời quý độc giả đọc tiếp Phần 2 của Bài 2.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

A- Giới thiệu thành ngữ tiếng Việt mới của Hoàng Hữu Phước:

Bự như biệt thự

Rõ như răng bò

B- Tham khảo:

Ảnh phụ nữ Việt Nam lòi vú: Câu Truyện Năm 2515 & Vớ Vẩn  12-3-2015

Bài 1 của cụm bài “Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh”: Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài Số 1  14-9-2020

Biết mình có gì trong tay để dẫn dắt hậu thế: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Bôi nhọ: Bôi Nhọ 02-12-2015

Cao Cấp Lý Luận Chính Trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Donald Trump: Tôi Ủng Hộ Donald Trump  01-01-2016

Đạo đức công vụ: Đạo Đức Công Vụ  07-5-2020

Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam 11-9-2015

Hoàng Hữu Phước: Anh Hùng 29-11-2018

Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Kinh qua hoặc kinh trãi: Ngành Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến 23-8-2020

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4-2015

Lý luận chánh trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị 20-10-2019

Mạng xã hội: Mạng Xã Hội  14-8-2013

Người ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020

Nguyễn Phú Trọng: Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nhà ái quốc: Nhà Ái Quốc  28-8-2020

Nhà này nhà nọ: Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Phản bác: Phản Biện 02-8-2016

Phản biện: Phản Biện 02-8-2016

Quần tà-lỏn: Sáng Tạo & Thằng Tiến Sĩ Tà Lỏn  04-6-2017

Sắm quốc tịch nước khác: Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ  25-8-2020

Tậu quốc tịch khác: Phan Nguyễn Như Khuê 08-9-2020

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Tu sĩ dốt kinh: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (nguyên tác Tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Tranh biện: Nhà Sáng Tạo Ngôn Ngữ Hoàng Hữu Phước  27-02-2020

Trần Chung Ngọc: Nhà Ái Quốc Trần Chung Ngọc  03-7-2019

Việt Nam 45 Năm Tiếng Anh – Bài 1

Bài 1: 10 Ưu Ái Gây Bao Nỗi Ưu Sầu Thất Bại Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-9-2020

2020 – 1975 = 45 năm

45 năm tiêu tốn cả tỷ USD cho các chuỗi không dừng cải cách giáo dục và liên tục soạn sách giáo khoa Tiếng Anh.

45 năm để thu hoạch được một kỳ tích qua bảng số liệu năm 2020

cho thấy thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có 63,13% dưới trung bình môn Tiếng Anh và 46,95% dưới trung bình môn Lịch Sử; không những thế, sự tồi tệ này kéo dài một cách trường kỳ, một cách có hệ thống, một cách bền vững, một cách mặt dày mày dạn trơ tráo đớn nhục không biết mắc cỡ là gì,  

Như vậy, ở một đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có đến 10 ưu điểm ưu ái ưu tiên ưu hạng sau (các thí dụ lấy chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh vì đây là thành phố xuất thân từ Sài Gòn. thủ phủ hùng mạnh nhất Việt Nam Cộng Hòa – và do đó mạnh nhất toàn Việt Nam thống nhất – về tiếng Anh):

1) Đầu Tư Vào Giáo Dục: Đảng và Chính phủ luôn nói về quan tâm ưu tiên đầu tư cho giáo dục ngay từ ngày thứ nhất sau ngày 30-4-1975;

2) Bừng Rộ Trung Tâm Dạy Tiếng Anh: Chỉ mới 5 năm sau ngày Giải Phóng tức từ 1980 Thành phố Hồ Chí Minh đã bật đèn xanh cho phép nở rộ các trung tâm ngoại ngữ (chỉ dạy Tiếng Anh trên thực tế, và chỉ dạy tiếng Pháp tiếng Nga trên giấy dán trên bảng thông báo) lớp tối với các cấp lớp sơ cấp và trung cấp, bắt đầu bằng những “Trường Sinh Ngữ Số…” của Sở Giáo Dục mở tại các trường trung học công lập (chưa có sự tồn tại của các trường dân lập và/hay tư thục) thí dụ như “Trường Sinh Ngữ Số 1” mở buổi tối tại cơ sở trường trung học Lê Hồng Phong ở đường Nguyễn Văn Cừ Quận 5, và khoảng 3  địa điểm do Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật tổ chức trong đó có lớp tối tại cơ sở trường Cao Đẳng Sư Phạm đường An Dương Vương Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh (Hoàng Hữu Phước đều đươc mời tham gia giảng dạy tại những trung tâm ngoại ngữ chủ lực này của Thành phố Hồ Chí Minh);

3) Chuẩn Hóa Trình Độ Tiếng Anh Quốc Dân: Dựa vào 2 ở trên mà Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tự tiện bày ra các “đẳng cấp” như “Chứng chỉ A Tiếng Anh”, “Chứng chỉ B Tiếng Anh”, và “Chứng chỉ C Tiếng Anh” sau đó nhanh chóng lan ra như Covid đến các tỉnh trở thành “chuẫn mực” cho các cơ quan hợp thức hóa trình độ công chức (theo “luật rừng” nên các sinh viên của Hoàng Hữu Phước ở Ban Anh Văn Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp về làm giáo viên ở tỉnh Đồng Nai bị lãnh đạo Sở Giáo Dục Tỉnh tuyên bố lãnh đạo Sở có Chứng Chỉ C Tiếng Anh nên “tương đương tốt nghiệp đại học” còn giáo viên Anh Văn tốt nghiệp Cao Đẳng học trò Hoàng Hữu Phước chỉ tương đương Chứng Chỉ B Tiếng Anh nên phải “ở dưới” lãnh đạo Sở về trình độ tiếng Anh và về tiêu chuẩn phúc lợi của Tỉnh, khiến Hoàng Hữu Phước phải nổi giận viết thư bằng tiếng Việt can thiệp dạy bảo lãnh đạo Sở Giáo Dục Đồng Nai một trận nhưng họ chưa xóa nạn mù chữ tiếng Việt nên đọc vẫn không hiểu gì);

4) Nhân Tài Tiếng Anh Hỗ Trợ Nhân Bất Tài Tiếng Việt Hiểu Đề Thi Tiếng Anh: Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm một nữ “tiến sĩ” làm lãnh đạo về khảo thí tiếng Anh và các đề thi tốt nghiệp trung học tức thi “tú tài” do mụ này soạn ra (đã bị Hoàng Hữu Phước mĩa mai thóa mạ trên emotino.com) có mọi tiêu đề bằng tiếng Việt (như: “các em hãy chọn điền vào chỗ trống từ thích hợp” v.v.) nghĩa là tạo mọi điều kiện cho học sinh hiểu đề thi tường tận muốn yêu cầu gì;

5) Nhân Tài Tiếng Anh Hỗ Trợ Nhân Bất Tài Tiếng Việt Cách Học Giỏi Tiếng Anh: Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm một nữ “tiến sĩ” làm lãnh đạo về khảo thí và Báo Tuổi Trẻ kính cẩn đăng bài của tiến sĩ ấy mách nước cho học sinh Thành phố Hồ Chí Minh cách học giỏi tiếng Anh rằng hãy vào trang web nọ của nước ngoài để trả lời các câu đố từ ngữ tiếng Anh (đã bị Hoàng Hữu Phước mĩa mai thóa mạ trên emotino.com) nghĩa là “vẽ đường cho hươu chạy” cho hươu học giỏi tiếng Anh;

6) Tiếp Cận Hiện Đại: Thành phố Hồ Chí Minh dần có nhiều hơn sự du nhập của các giáo trình mới rất đa dạng của nước ngoài cũng như có nhiều hơn sự giới thiệu và áp dụng các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ mới cùng cách thi mới;

7) Tăng Cường Du Học Xa Chỗ: Thành phố Hồ Chí Minh tích cực gởi con em cán bộ đảng viên đi du học ở các nước tư bản không-anh-em để học đủ thứ từ học chữ mà nền kinh tế quốc dân không bao giờ cần đến cho đại cuộc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng (như các môn vớ vẩn quản trị kinh doanh, luật, hành chính công, phát triển Đảng, v.v.) đến học chơi tennis, v.v.;

8) Tăng Cường Du Học Tại Chỗ: Thành phố Hồ Chí Minh dần có nhiều trường ngoại ngữ “chất lượng cao” có liên kết với nước ngoài hoặc của nước ngoài;

9) Tích Cực Xài Tiền Thoải Mái Soạn Sách Giáo Khoa Tiếng Anh: Thành phố Hồ Chí Minh hăng hái đầu tư nhiều hơn trong việc tích cực biên soạn và biên soạn mới giáo trình Tiếng Anh trung học; và

10) Học Tiếng Anh Y Như Trẻ Em Mỹ Để Giỏi Như Trẻ Em Singapore: Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hô hào áp dụng việc dạy ngoại ngữ từ cấp tiểu học;

vậy sao lại dẫn đến cái kết cuộc kỳ quái rằng điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020 có đến 63,13% học sinh thuộc hàng ngũ “dưới trung bình” tiếng Anh như thế?

Như vậy, phải chăng sau đây là tình trạng “ngoại ngữ đầu vào” của đẳng cấp đại học ở Việt Nam?

Kính mời quý độc giả xem tiếp Bài 2 sẽ rõ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Nguyễn Văn Nghiệp

Hoàng Hữu Phước, MIB

13-9-2020

Trong bài Lời Khuyên Dành Cho Các Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh Và Lê Quý Vương tôi đã là người Việt Nam đầu tiên trong toàn bộ nền văn học sử Việt Nam giải thích chính xác ý nghĩa của câu nói “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” vốn thuộc “kho tàng văn chương bình dân” hoàn toàn không tồn tại trong danh mục duy nhất tôi tôn trọng là “kho tàng văn chương bác học”.

Nguyễn Văn Nghiệp học chung lớp với tôi tại Ban Anh Văn, Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa 1976. Chúng tôi là dân ngoại ngữ nên “học chung lớp” hoàn toàn không bao giờ tự động mang ý nghĩa là “bạn” theo ngữ nghĩa “bạn học” trong tiếng Việt. Tiếng Anh của chúng tôi rất cẩn trọng kiêng dè khi dùng chữ “friend” vốn là chữ không thể được sử dụng luông tuồng trong tiếng Anh bỡi người Anh. Còn Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (đường Đinh Tiên Hoàng, cạnh Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1) năm 1978 được sáp nhập với trường Đại Học Khoa Học Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5) để thành Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, Nguyễn Văn Nghiệp không phải là “bạn học” hay “bạn bè” hay “bạn hữu” của tôi tại cái trường đại học ấy. Vũ Thị Liên, nữ sinh thuộc khóa 1977 sau này là đồng nghiệp cùng tôi làm giảng sư Anh Văn tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh rồi trở thành vợ tôi năm 1987, tất nhiên biết Nguyễn Văn Nghiệp là ai. Và bất kỳ ai học chung lớp với tôi ở Khóa 1976 và học chung lớp với Vũ Thị Liên ở Khóa 1977 đều biết Nguyễn Văn Nghiệp, nhưng nếu đọc bài viết này họ đều sẽ rất bất ngờ, không thể tưởng tượng nỗi đã thật sự có sự tồn tại trên đời một mối quan hệ hợp tác thân tình giữa tôi và Nguyễn Văn Nghiệp, hai lỗ đen ở hai vũ trụ khác nhau mà tất cả các vì tinh tú đều đương nhiên phải – biết làm thế nào được – bị hút vào mất hút mất biệt mất tăm mất tung mất tích.

Nguyễn Văn Nghiệp dáng người cao, gầy gò, thanh mảnh, được cho là một thiếu gia đến từ một tỉnh Miền Tây vào thời điểm vừa giải phóng “dân Sài Gòn” ai cũng phải đeo mặt nạ (không phải “khẩu trang”) – trừ tôi là người luôn ăn vận tươm tất sang cả do…không có tiền mua quần áo rách ngụy trang – để che dấu cốt cách hoặc che dấu nguồn gốc tư bản hoặc tiểu tư sản của mình.

Cần nói rõ ở đây là:

a) Đa số sinh viên Anh Văn khóa 1976 và 1977 là thành phần ưu tú tiếng Anh duy nhất còn sót lại của nền học vấn Việt Nam Cộng Hòa và do đó cũng là duy nhất của nước Việt Nam thống nhất vì hiện không có bất kỳ ai học tiếng Anh ra hồn ra vía ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do tòan bộ chương trình giáo khoa tiếng Anh ở trung học Việt Nam chỉ tạo nên loại mà Hoàng Hữu Phước dùng từ ngữ của Donald Trump quen gọi là “losers” – những kẻ thất bại, nghĩa là không có Hoàng Hữu Phước lãnh đạo hội đồng quốc gia biên soạn sách giáo khoa Tiếng Anh thì dứt khoát toàn bộ sự nghiệp dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam không bao giờ không thất bại. 2020 – 1975 = 45 năm tốn hàng tỷ USD để cho ra số liệu năm 2020 là 63,13% dưới trung bình môn Tiếng Anh

trong nhiều năm

b) Do đa số sinh viên Anh Văn khóa 1976 và 1977 là thành phần ưu tú tiếng Anh duy nhất còn sót lại của nền học vấn Việt Nam Cộng Hòa nên Nguyễn Văn Nghiệp cùng rất nhiều sinh viên khác đều rất có thể rất giỏi tiếng Anh ở bất cứ lĩnh vực nào của Tiếng Anh mà không có tôi ngự trị.

c) Xuất sắc tiếng Anh hòan toàn không tự động đồng nghĩa với nội hàm “dạy giỏi tiếng Anh”; vì vậy tôi hoàn toàn không bao giờ sai khi công khai nói lên sự thật tại bất kỳ lớp nào do tôi trực tiếp giảng dạy rằng tôi là người duy nhất “dạy giỏi tiếng Anh” kể từ 1980 đến nay. Không có người thứ hai hay thứ khác – tất nhiên rồi.

d) Nguyễn Văn Nghiệp là tay dịch thuật Việt-Anh xuất chúng của Việt Nam mà tôi từng được biết đến. Xin lưu ý: dịch thuật Anh-Việt không bao giờ được những anh tài xuất chúng về tiếng Anh xem trọng cả. Và ở Việt Nam, chỉ có tôi biết Nguyễn Văn Nghiệp có biệt tài dịch thuật Việt-Anh, còn cô Phan Nguyễn Tường Uyên biết tài ấy của Nghiệp chẳng qua do tôi căn dặn cô ấy chỉ được tín thác giao các đơn hàng dịch thuật quan trọng cho Nghiệp trong số 9 vì tinh tú trong đội ngũ 2 nhà dịch thuật Việt-Anh và 7 tay dịch thuật Anh-Việt của tôi.

e) Những sinh viên khác học chung lớp với tôi và Nghiệp có thể xuất sắc trong những lĩnh vực còn lại của tiếng Anh, từ lĩnh vực học thuộc lòng tiếng Anh đến tán dóc bằng tiếng Anh hay nói tục bằng tiếng Anh, nghĩa là trừ lĩnh vực dạy học, viết lách, sáng tác mà tôi độc chiếm một-mình-một-chợ; và dịch thuật Việt-Anh mà Nguyễn Văn Nghiệp là chúa tể. Tất nhiên, như tôi đã phân tích trong bài Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh thì thủa xa xưa ấy của những năm đầu sau Giải Phóng có rất nhiều sinh viên Ban Anh Văn tốt nghiệp hạng giỏi nhưng toàn nhờ (i) có toàn điểm 10 các môn lạ hoắc lạ huơ như Lịch Sử Đảng, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Kinh Tế Chính Trị Mác-Lê Nin, Tiếng Việt, Tiếng Nga, (ii) có những năm có nguyên một học kỳ hoặc không học đến một giờ tiếng Anh nào hoặc phải đi thực tập giảng dạy hoặc phải đi lao động chân tay xây dựng bệ phóng tên lửa hiện đại để bảo vệ không phận Thành phố Hồ Chí Minh đang có nguy cơ bị máy bay Tàu oanh tạc từ bên Kampuchea vì lúc đó Tàu chưa có hàng không mẫu hạm để tấn công từ Biển Đông, và (iii) có tất cả các bài thi môn Tiếng Anh đạt điểm nào cũng được miễn đừng từ 4 trở xuống điểm liệt. Đây là lý do các đấng anh hào học giỏi tiếng Anh ấy từ khi tốt nghiệp đại học với Nguyễn Văn Nghiệp và tôi cho đến nay chả có ai viết lách hay phát ngôn gì bằng tiếng Anh trên các “mạng chùa” cả dù họ rất năng động bằng tiếng Việt trên Facebook.

Câu tôi rất ghét là

     “Có tài mà cậy chi tài,

     Chữ tài cùng với chữ tai một vần”.

Tôi cho rằng đó là câu cửa mồm của bọn bất tài vô hạnh, giỏi ganh ghét người tài giỏi hơn mình. Tất cả những người đã từng quen biết tôi đều dễ dàng nhận ra rằng cái anh chàng Hoàng Hữu Phước nho nhã, ít nói, từ bi, nhẫn nhục, mà họ biết đã vì cái “tai” mãi luôn giáng lên anh ta từ bọn bất lương vô hạnh mà khiến sau 30 năm bị “tai” cưỡi đầu đè cổ đã phải bật ra cái “tài” mà anh đã luôn che dấu, dẫn đến sự thật là anh ta nay buộc phải hào sảng ngạo nghễ ngâm rằng

     “Tai kia đừng cậy là tai,

     Chữ tài sẽ cứ chữ tai mà tần”.

Chính cái phong thái nho nhã, ít nói, từ bi, nhẫn nhục mà tôi được những bậc đại hiền như Thầy Lê Văn Diệm, Cô Nguyễn Thị Dần, Cô Vũ Thị Thu, Cô Trương Tuyết Anh, Thầy Nguyễn Tiến Hùng thương yêu, các bạn tài đức Ngũ Đế Tam Hoàng mến mộ, và các hoa khôi các lớp các khoa ái mộ làm tôi ái ngại. Tất nhiên, tất cả dẫn đến một sự thật khác: cứ lấy số người mến tôi nhân cho 10.000 sẽ ra tổng số người ghét tôi đến độ đào đất đổ đi nếu chỗ nào có dấu chân tôi đứng. Nên nếu sinh viên Khóa 1976 có Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan đã nhường cơm cho Hàn Tín Hoàng Hữu PhướcDon Quixote Nguyễn Đình Tuân xẻ áo cho Don Juan Hoàng Hữu Phước, thì cũng có thiếu gia Nguyễn Văn Nghiệp dành cho đại gia Hoàng Hữu Phước cái nhìn đào đất đổ đi chưa bao giờ thân thiện.

Lúc tôi trấn nhậm ở cơ quan đối diện VCCI Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ dịch thuật do tôi mở ra đang phát triển rất mạnh. Một hôm, Phan Nguyễn Tường Uyên tiếp một vị khách ngõ lời mong muốn được gặp tôi. Vị khách này hoàn toàn xa lạ một cách thân quen: đó là Nguyễn Văn Nghiệp.

Quen vì chúng tôi từng học chung lớp cho đến khi tôi bỏ ra cổng trường uống cà phê gần một niên khóa để chờ lớp Vũ Thị Liên lên Học kỳ 2 Năm thứ 3 tôi mới chịu vào học tiếp.

Quen vì khi tôi chờ cho đến khi lớp Vũ Thị Liên lên Học kỳ 2 Năm thứ 3 tôi mới chịu vào học tiếp, thì lúc ấy Vũ Thị Liên thuộc nhóm Lục Súc gồm 6 nữ sinh hiếu học hiền lành dễ thương, và Nguyễn Văn Nghiệp có thiện cảm với cô bé MTHC có đôi mắt thật to thuộc nhóm Lục Súc ấy, trong khi tôi kết thân với Lục Súc nhưng lại yêu đương các nữ sinh hết ở Khoa Pháp rồi đến Khoa Nga và chỉ sau khi về Cao Đẳng Sư Phạm giảng dạy vài năm tôi mới cùng Vũ Thị Liên của Lục Súc làm đám cưới.

Xa lạ vì suốt những năm dài ở hai trường Đại Học Văn Khoa và Đại Học Tổng Hợp chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một câu ngay cả khi “học chung lớp”.

Đây là tóm tắt những nội dung Nguyễn Văn Nghiệp nói đến trong phòng làm việc của tôi ngày hôm ấy:

1– Nguyễn Văn Nghiệp bảo rằng “bạn bè cũ” chẳng ai làm nên “danh phận rực rỡ” như tôi vì Nghiệp “theo dõi” thấy tôi đi đâu cũng làm lãnh đạo và chẳng ai “nổi tiếng” xuất hiện hoài trên báo chí và tivi như tôi.

2– Nguyễn Văn Nghiệp bảo rằng tôi “thật may mắn” đã bị…trục trặc ở Đại Học Tổng Hợp vì những người không bị trục trặc như Nghiệp phải ra trường trước tôi một năm đều “bị tổng động viên” qua chiến trường Kampuchea hết, riêng Nguyễn Văn Nghiệp do gầy ốm nên phục vụ ở Quân Khu 7 để được các “đồng chí bộ đội học viên” đứng dậy cung kính chào “đồng chí giáo viên” mỗi khi Nghiệp bước vào hội trường dạy tiếng Anh vỡ lòng.

3– Nguyễn Văn Nghiệp bảo rằng biết hoạt động dịch thuật của tôi ở FOSCO Khai Minh rất mạnh nên mong tôi cho Nghiệp được hợp tác để Nghiệp có dịp văn ôn võ luyện tiếp tục trau giồi năng lực dịch thuật của Nghiệp.

4– Nguyễn Văn Nghiệp bảo rằng chỉ vì muốn giúp “bạn hiền Hoàng Hữu Phước” nên sẽ không nhận thù lao mà để lại tất cả cho cơ quan của Hoàng Hữu Phước để Hoàng Hữu Phước thưởng cho nhân viên.

5– Lúc ấy, Nghiệp phụ trách mảng “nhập khẩu bột mì” tại một văn phòng đại diện một công ty nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tất nhiên, Nghiệp chưa từng là “kẻ chạy đi” vì chúng tôi đã chưa từng là “bạn”.

Tất nhiên, Nghiệp là “người chạy lại” và tôi đã nồng nhiệt chào đón Nghiệp vào đội ngũ.

Thủa ấy, tỉnh nào cũng bày ra bao dự án kêu gọi đầu tư, và các tỉnh đã hợp đồng với tôi – chứ không với “Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành phố Hồ Chí Minh” – để dịch sang tiếng Anh các dự án ấy. Nguyễn Văn Nghiệp xung phong nhận dịch thuật Việt-Anh cụm dự án nông-lâm-thủy-hải-khoáng sản. Tất nhiên, không chỉ các sản phẩm của Nguyễn Văn Nghiệp mà của tất cả các chuyên viên dịch thuật khác đều phải qua công đoạn hiệu đính edit cuối cùng của tôi trước khi Phan Nguyễn Tường Uyên in ra gởi bản dịch hardcopy kèm dĩa softcopy cho khách hàng. Tất nhiên, tôi căn dặn Phan Nguyễn Tường Uyên buộc Nguyễn Văn Nghiệp phải nhận thù lao nếu Nghiệp muốn tiếp tục nhận các dự án khác để dịch thuật. Tất nhiên, Phan Nguyễn Tường Uyên chưa bao giờ thất bại trong phối hợp hành động cùng “sếp Phước”.

Nhờ có tài năng kiệt xuất của Nguyễn Văn Nghiệp trong dịch thuật Việt-Anh các dự án nông-lâm-thủy-hải-khoáng sản tức lĩnh vực mà tôi hoàn toàn “cà lăm ở chiếu dưới’, tôi đã có thể đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu dồn dập từ các tỉnh thành với những thành phẩm dịch thuật hảo hạng, đồng thời cơ quan của tôi đạt doanh số cao đến độ các nhánh khác của FOSCO không thể bỏ qua cho cái đại trọng tội dám mạo phạm qua mặt họ ấy của tôi.

Một hôm Nghiệp phone mời tôi đến Melinh Point Tower dùng cơm trưa. Nghiệp nói muốn biết địa chỉ nhà tôi để sai “lính” đem đến tặng tôi một bộ desktop vì hôm trước lúc 0 giờ sau cuộc ăn nhậu với lãnh đạo nước ngoài, lúc chiếc Land Cruiser chở Nghiệp đi ngang FOSCO Khai Minh thấy tôi vẫn đang chong đèn làm việc. Nghiệp lúc ấy phone vào hỏi tại sao tôi vẫn chưa về nhà và tôi trả lời vì phải ở lại dùng máy vi tính văn phòng dịch cho xong một tài liệu y học 30 trang nhan đề “Tác Hại Của Thuốc Lá” cho một khách hàng là nhà sản xuất…thuốc lá khổng lồ của Mỹ. Tôi phải lật đật nói ngay rằng do tôi không muốn cắt đứt nhịp độ dịch thuật đang tuôn ồ ạt nhã ngọc phun châu nên mới ở lại thức trắng đêm hoàn thiện chứ không phải vì nhà tôi không có máy vi tính. Nghiệp nhìn tôi đầy ngờ vực, nhưng chịu thua tôi về chủ đề “computer”.

Thế rồi, thời gian qua đi và một tối nọ tôi nhận được điện thoại của vợ Nghiệp. Tôi vội đến ngay Viện Tim. Nghiệp đang nằm cấp cứu ở đó. Lúc Nghiệp bình an xuất viện, tôi phải nói dối mỗi khi Nghiệp hỏi tôi sao lâu rồi không thấy có nhu cầu dịch thuật mới.

Và rồi, thời gian lại qua đi, khi tôi rời FOSCO đến nắm quyền Nhân Sự ở Manulife, Nguyễn Văn Nghiệp ngõ ý muốn đầu quân dưới trướng tôi tại Manulife vì Nghiệp muốn “gần bạn hiền” để “tiếp tục học hỏi từ bạn giỏi”.  Do tính chuộng công bằng, tôi đã thay vì “tạo điều kiện” cho Nghiệp gia nhập Manulife đã bảo Nghiệp tự đến Manulife nộp đơn như thông lệ và sự tuyển dụng sẽ do các lãnh đạo nước ngoài trực tiếp phỏng vấn quyết định sau. Nghiệp cười ha hả, bảo: “Tui biết thế nào ông cũng sẽ nói như vậy mà!”

Một tối nọ, lúc tôi đã rời bỏ Manulife, tôi lại nhận được điện thoại của vợ Nghiệp. Tôi vội cùng cô thư ký tên Mai Trâm vội vã đến Viện Tim. Vợ của Nghiệp nói với tôi rằng Nghiệp thều thào gọi tên tôi nên cô điện thoại cho tôi ngay. Tiếc là Nghiệp chỉ có thể nắm bàn tay của tôi, còn âm thanh trăn trối từ miệng Nghiệp thốt ra đã không còn có thể nghe rõ được nữa. Tôi nói với Nghiệp rằng Nghiệp hãy tịnh dưỡng đừng gắng sức, rằng tôi xem Nghiệp là “bạn hiền”, rằng tôi cảm ơn Nghiệp đã tốt với tôi biết bao, rằng thiện cảm Nghiệp đã dành cho tôi đã xóa hoàn toàn những gì thiếu tốt đẹp đã từng có giữa chúng tôi thời đại học, rằng Nghiệp yên tâm sẽ lại xuất viện như những lần trước đó và khi có thể đi uống nước với nhau nhớ chỉ kêu sinh tố chứ không được gọi cà phê chồn nữa vì không tốt cho tim, v.v. và v.v.

Khi đến nhà Nghiệp ở một ngõ trên đường Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, thắp nhang trước linh cữu của Nghiệp vài ngày sau đó, tôi ôm đôi vai của con gái Nghiệp, vừa rơi nước mắt vừa nói với cháu ấy rằng bố của cháu là một người bạn rất tốt của tôi, rằng tôi rất biết ơn bố của cháu đã xem tôi như bạn hiền, rằng bố của cháu là một người cha rất đạo hạnh mà cháu ấy nên tự hào, và rằng từ nay về sau bất cứ khi nào gặp khó khăn cần có sự giúp đỡ hãy báo ngay cho tôi biết.

Nguyến Văn Nghiệp thân mến, cảm ơn bạn sau khi chứng kiến những “tai” tôi đã gặp trong đời, đã hiểu và tìm đến để cùng tôi trở thành một đội tung hoành trong trận địa chúng ta là những nhà vô địch. Tôi tin rằng khi đã lần lượt nguyền rủa thóa mạ FOSCO và Manulife, bạn cũng sẽ – nếu còn sống trên đời – nguyền rủa thóa mạ bọn tấn công bôi nhọ tôi vụ Luật Biểu Tình và Tứ Đại Ngu, nguyền rủa thóa mạ bọn triệt hạ tôi kỳ bầu cử Quốc Hội 2016. Nhờ đã có bạn trên đời, tôi đã không còn nghĩ đời bất công bất minh bất chánh với tôi. Điều tuyệt diệu khi từ một người bất công với tôi ở đại học làm tôi lân đận hơn, bạn lại trở thành người khiến tôi có được niềm an ủi rằng sự công bằng đã đến với tôi từ lòng thành và sự hiểu biết của chính bạn. Tôi đã không biết Sigurd Schmitt muốn trăng trối điều gì cho tôi. Tôi cũng đã không biết bạn muốn trối trăng với tôi điều gì. Nhưng xin cảm ơn bạn đã trong những năm cuối đời dũng cảm chân tình tìm đến tôi để khẳng khái ngợi khen tôi, bảo vệ tôi, nhìn nhận tôi đã sống đúng, và để chúng ta trở thành bạn thiết. Vĩnh biệt bạn hiền. 

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Bọn triệt hạ tôi kỳ bầu cử Quốc Hội 2016: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh:  Cao Minh Thì 28-6-2020

Cô Vũ Thị Thu: Tôi Và Cô Vũ Thị Thu 07-5-2018

Cô Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 22-02-2015

Cơ quan đối diện VCCI: Tổng Lãnh Sự Danh Dự  07-8-2019

FOSCO: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Chờ lớp Vũ Thị Liên lên mới chịu vào học tiếp: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh 01-7-2020

Don Quixote Nguyễn Đình Tuân: Tôi Và Bạn Nguyễn Đình Tuân 12-10-2018

Đám cưới:  Đám Cưới  09-12-2015

Điều tồi tệ tại Đại học KHXH-NV Thành phố Hồ Chí Minh: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh 01-7-2020

Lời khuyên dành cho các Thượng Tướng: Lời Khuyên Dành Cho Các Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh Và Lê Quý Vương  18-11-2016

Ngũ Đế Tam Hoàng: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Phan Nguyễn Tường Uyên: Phan Nguyễn Tường Uyên  03-9-2020

Sigurd Schmitt: Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Đức Sigurd Schmitt Tại Việt Nam 29-4-2019

Thầy Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm 25-11-2011

Thầy Nguyễn Tiến Hùng: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Vợ tôi: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Vũ Thị Liên: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3 21-01-2018

Xiếu mẫu Hồng Thị Lan: Tôi Và “Xiếu Mẫu” Hồng Thị Lan 09-6-2018

Phan Nguyễn Như Khuê

Hoàng Hữu Phước, MIB

08-9-2020

Sau khi đăng hai bài

     Huỳnh Thế Kỳ, người ủng hộ tôi, và

     Huỳnh Thế Du, người phát biểu sai bét, tôi viết tiếp bài

     Phan Nguyễn Tường Uyên, người ủng hộ tôi,

và hôm nay tôi đăng tiếp bài về

     Phan Nguyễn Như Khuê, người phát biểu sai bét.

Phan Nguyễn Như Khuê là Nghị sĩ Khóa XIV Phó Đoàn Đoàn Nghị Sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Như tôi đã nói bao lần rằng Thành phố Hồ Chí Minh không bao giờ có thể xây dựng được cái gọi là “chính quyền đô thị” cũng như xây dựng được cái tức cười gọi là “thành phố Đông/Tây/Nam/Bắc bên trong Thành phố Hồ Chí Minh”, đơn giản vì Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh chẳng có nguồn nhân lực thích hợp, chẳng có nguồn nhân lực có năng lực, chẳng có nguồn nhân lực có tài đức cho bất kỳ đại dự án nào, mà nếu cố đấm ăn xôi xây dựng cái xác thành phố cho bằng được bằng tiền thuế của dân thì cũng chỉ để có các ngai vàng cho con cháu các đại quan đã vác bằng cấp nước ngoài ùn ùn kéo về làm lãnh đạo mà thôi vì đang thiếu ghế trên cả nghiêm trọng cho phương diện quân thạc sĩ/tiến sĩ ấy; và sau những lời chính trực trung ngôn đó của tôi, thực tế dần dần lần lượt phơi bày bao nát bét tầy huầy ở Thành phố Hồ Chí Minh từ vụ việc như Rác Đa PhướcThủ Thiêm đến con người cụ thể như Tề Trí Dũng, Nguyễn Hữu Tín, “Tất Thành Than, Diệp Dũng, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Thành Tài, Lê Tấn Hùng, v.v., và biết bao lãnh đạo cấp nhỏ hơn tức cấp ”Sở”, v.v., và bộ đôi Nghị sĩ Khóa XIV Phan Nguyễn Như Khuê cùng Phạm Phú Quốc bổ sung vào danh sách không bao giờ có điểm dừng của những người tài giỏi nhất của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giúp chứng minh đúng những lời chính trục trung ngôn của Hoàng Hữu Phước về tương lai không bao giờ sáng sủa của Thành phố Hồ Chí Minh về mặt nhân sự của Đảng.

Là Giám Đốc Sở Văn Hóa Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh, dù đã được Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện “nhơn tài” nên “điều động” nhận công tác “phó Đoàn” đầy vinh diệu ngang hàm “thứ trưởng” cho Đoàn Nghị Sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19-8-2016, Phan Nguyễn Như Khuê sau đó 12 ngày khi chẳng còn chức trách và thẩm quyền vẫn lật đật ban ơn mưa móc ký quyết định số 102/QĐ-SVHTT ngày 31-8-2016 bổ nhiệm “nữ” cán bộ Trương Nguyễn Ánh Nga làm Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đến giữa năm 2017, vụ việc mới bị phát hiện, gây ra náo loạn do hàng trăm sinh viên tốt nghiệp Khóa 19 với văn bằng được ký bởi vị hiệu trưởng được bổ nhiệm sai pháp luật. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phải ra lệnh thu hồi quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trái pháp luật và đề ra hướng xử lý bao gồm việc tiến hành đúng thủ tục quy trình bổ nhiệm và ký lại tất cả các văn bằng tốt nghiệp của sinh viên. Việc này (a) gây ra sự hỗn loạn không đáng có tại Thành phố Hồ Chí Minh, (b) cho thấy sự vô pháp ở Sở Văn Hóa Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh khi cho đóng dấu của Sở vào tờ quyết định của người đã không còn thẩm quyền lãnh đạo Sở, (c) bộc lộ tư cách không ra gì của một vị Giám Đốc Sở có “cử nhân Luật” nhưng sẵn sàng tự tung tự tác ký quyết định sai luật, (d) nói lên sự “điều động” sai nhân sự của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh do yếu kém quản lý giám sát của Thành Ủy đối với những nhân sự yếu kém, (e) thậm chí là sau đó có sự rước đón người được chọn sai ấy về phụ trách tuyên giáo ở Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà chung quy lại thì chứng minh (f) rõ ràng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh chẳng có nguồn nhân lực thích hợp, chẳng có nguồn nhân lực có năng lực, chẳng có nguồn nhân lực có tài đức cho bất kỳ đại dự án nào.

Mới đây với vụ việc của nghị sĩ Khóa XIV Phạm Phú Quốc — một thí dụ khác củng cố “học thuyết khủng hoảng nhân sự Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh” của Hoàng Hữu Phước — Phan Nguyễn Như Khuê đã lạm dụng chức quyền tuyên giáo để đánh phủ đầu báo chí rằng

(a) “cần tôn trọng” lời của đại biểu Phạm Phú Quốc cho rằng ông có quốc tịch ngoại là do gia đình bảo lảnh, rằng

(b) “cần tôn trọng” lời của đại biểu Pham Phú Quốc cho rằng việc ông mua quốc tịch ngoại là không chính xác, rằng

(c) không vì cái hiện nay mà phủ nhận thành tích của Phạm Phú Quốc trước đây, va rằng

(d) “bây giờ cứ xoay quanh việc truy tìm làm sao cho bằng được tiền của ông Phạm Phú Quốc ở đâu ra, có tiền gửi euro để mua quốc tịch là không nên.

Phan Nguyễn Như Khuê đã hoàn toàn sai bậy như sau:

1– Chỉ có những người nhận được “mật lệnh” của Đảng phải đóng vai ‘vượt biên”, “xin tỵ nạn chính trị”, “tẩu thoát”, nhằm thâm nhập vào xứ sở mà Đảng cho rằng cần cài cắm điệp viên/tình báo của Việt Nam, có vỏ bọc “chống chính phủ/chống Đảng/chống Cộng” để dễ dàng hòa nhập vào các cộng đồng “không thân thiện với Việt Nam”, thì mới được đặc cách báo chí được khuyên “không nên” và không “xoay quanh”. Phan Nguyễn Như Khuê muốn ám chỉ rằng Phạm Phú Quốc là điệp viên của Việt Nam chuẩn bị thâm nhập vào EU qua cửa ngõ Cyprus chăng? Thằng nỡm lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ Đặng Xương Hùng mà Hoàng Hữu Phước nêu trong bài Mít-xtơ Xương Xẩu đã tỵ nạn cả gia đình đường đường chính chính bằng đường hàng không vinh diệu thì phải chăng cũng là điệp viên của Việt Nam? Phải lưu ý rằng một “điệp viên/tình báo viên thượng thặng” không bao giờ sơ suất đến độ để Hoàng Hữu Phước phải ra mặt chửi mắng rùm beng trên không gian mạng, vì nếu vậy thì Đảng/Chính Phủ phải cử người khác thay thế cái thằng “chuẩn tướng” tức “chuẩn (bị làm) gián điệp” bất tài ấy mà thôi.

2– Không ai không tôn trọng các phát biểu cá nhơn của người khác trừ phi đó là các phát biểu của giới “tinh hoa  trí tuệ của Đảng” mê hoặc mê muội mê lú mê lầm nhằm kích động sự suy đồi phong hóa gây rối loạn xã hội dân tâm chẳng hạn như đòi luật hóa Đĩ hoặc hò reo Bô Xít hoặc kiến nghị phong anh hùng lính Việt Nam Cộng Hòa bị Nguyễn Văn Thiệu bỏ mặc cho Tàu giết ở Hoàng Sa, v.v. Vì vậy, phát biểu của Phạm Phú Quốc luôn được tôn trọng. Nhưng “tôn trọng” không bao giờ đồng nghĩa với nội hàm rằng phát biểu ấy là sự thật, là chân lý, là lẽ phải, là dấu chấm hết cho các điều tra xét hỏi của các cơ quan chức năng. Các phát biểu của Tề Trí Dũng, Nguyễn Hữu Tín, Tất Thành Than, Diệp Dũng, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Thành Tài, Lê Tấn Hùng, v.v., đều được tôn trọng cũng như tất cả các phát biểu của các luật sư, công tố viên, thẩm phán tại tòa đều được tôn trọng. Nhưng phải chăng do Việt Nam không “tam quyền phân lập” mà hòa trộn vào nhau nên Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng “nhà lập pháp” như ông ta có đặc quyền sai khiến Hành Pháp và Tư Pháp trong vụ việc Phạm Phú Quốc nên “nhà lập pháp” Phan Nguyễn Như Khuê đã cả gan ký quyết định hành pháp bổ nhiệm Trương Nguyễn Ánh Nga và nay cả gan mớm ý lệnh cho hành pháp và tư pháp ở Thành Phố Hồ Chí Minh không được tìm hiểu nguồn gốc mấy triệu USD của Phạm Phú Quốc?

3– “Bảo lãnh” là từ ngữ đột nhiên bừng rộ khắp non song hình cong chữ S ai cũng biết kể từ sau ngày 30-4-1975. Ấy vậy mà Phan Nguyễn Như Khuê hoàn toàn không biết.

Này nhé, tháng 9 này có 9 vấn đề sau mà ai cũng biết trừ Phan Nguyễn Như Khuê:

(a) Gia đình Phạm Phú Quốc chỉ có thể “bảo lãnh” Phạm Phú Quốc chỉ sau khi họ định cư ở nước ngoài và Phạm Phú Quốc bị “kẹt” lại ở Việt Nam;

(b) Gia đình Phạm Phú Quốc ở nước ngoài gợi ý và Phạm Phú Quốc chịu “đi” nên hợp tác gởi giấy tờ đầy đủ có chính quyền địa phương chứng thực và có bản dịch thuật có công chứng các giấy tờ cá nhơn, kể cả lý lịch tư pháp do Sở tư Pháp cấp đàng hoàng;

(c) Phạm Phú Quốc chịu “đi” nên ắt tiến hành bán tài sản hoặc sang tên cho thân nhân khác “giữ hộ”. Nếu đi chính thức thì trình báo bẩm thưa đầy đủ rồi ôm tiền bán tài sản theo. Nếu lẻn đi bằng cách công du hay tư thăm rồi đi luôn thì không dại gì trình báo bẩm thưa còn tài sản thì dứt khoát đã chuyển trót lọt ra hải ngoại từ đời nào;

(d) Bảo lãnh thuộc phạm trù công khai giữa chính quyền hai quốc gia có liên quan nên không bao giờ có chuyện chính quyền Việt Nam không biết Phạm Phú Quốc “được bảo lãnh”;

(e) Điều éo le là hai vợ chồng Phạm Phú Quốc cùng đứng tên xin nhập quốc tịch Cyprus nên không có chuyện vợ Phạm Phú Quốc bảo lãnh Phạm Phú Quốc;

(f) Vì vậy chỉ có chuyện con của Phạm Phú Quốc bảo lãnh cho cha mẹ chứ không có chuyện “vợ con” Phạm Phú Quốc bảo lãnh cho Phạm Phú Quốc;

(g) Song, Phạm Phú Quốc nói rằng con của y làm ăn ở Anh Quốc, vậy đứa con ấy có Quốc Tịch Anh chưa, nếu có ắt đã bảo lãnh cha mẹ sang Anh, nếu không thì phải mua quốc tịch Cyprus rồi sau đó đứng đơn bảo lãnh cha mẹ sang Cyprus;

(h) Vấn đề bùng phát ra ở đây là đứa con giời sinh giỏi giang y như Bố ấy làm ăn quá thành công ở Anh Quốc nên mới có hàng chục triệu USD mua quốc tịch cho cả nhà, vậy xin hỏi khí không phải rằng thì là mà trong ngần ấy năm làm giàu ở hải ngoại thì cậu bé giỏi giang ấy đã có đóng thuế thu nhập đầy đủ cho chính quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chưa?

(i) Chưa kể, nếu Phạm Phú Quốc trước có bảo rằng do vợ con bảo lảnh thì xin hỏi khí không phải rằng thì là mà trong ngần ấy năm làm giàu nhờ kinh doanh với hải ngoại thì người phụ nữ thành đạt phu nhân giỏi giang của Phạm Phú Quốc đã có đóng thuế thu nhập đầy đủ cho chính quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chưa?

4– Ngoài cái tập đoàn giỏi giang Phạm Phú Quốc có chồng tỷ phú vợ tỷ phú và con tỷ phú ấy không bất kỳ ai thèm gắn bó với Việt Nam và chưa chắc đã đóng một đồng thuế nào nhưng được Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh tín nhiêm đẩy lên các ghế chức cao quyền trọng rồi đẩy ra bắt buộc dân phải bỏ phiếu (vì chỉ thấy có bấy nhiêu ứng viên của Đảng) đưa vào Quốc Hội dưới thân phận nghị sĩ doanh nhân, thì phát biểu của Phan Nguyễn Như Khuê rằng báo chí “không nên” “xoay quanh truy tìm” tiền của Phạm Phú Quốc cho thấy Phan Nguyễn Như Khuê hoặc đã nghễnh ngãng như lão già Joe Biden hoặc đang lúng túng như mụ già Nancy Pelosi, dù Phan Nguyễn Như Khuê có tu 999 kiếp nữa tức tu trong 69.930 năm nữa tức cho đến năm 71.950 cũng cách chi mà sánh được với cặp đôi Joe BidenNany Pelosi ấy của thời điểm năm 2020 này, vì rằng:

(a) Phan Nguyễn Như Khuê không biết tiền lương của một tổng giám đốc một tổng công ty chỉ đủ cho anh ta/chị ta dù thanh liêm vẫn sống đủ đầy thoải mái giàu sang với chút ít dư giả an hưởng tuổi già nếu chăm chỉ tiết kiệm thắt lưng buộc bụng và làm thêm ngoài giờ kiểu Hoàng Hữu Phước nêu khi trả lời câu hỏi về “tư bản đỏ” của PhốBolsaTV do có giáo dục giáo huấn gia giáo gia phong, chứ dư thừa đến độ mua quốc tịch nước ngoài cho cả nhà thì chỉ có vô pháp vô thiên vô trí vô thần (kinh) mới dám bảo đó là thuần từ tiền lương một Nhà Nước “cộng sản”;

(b) Phan Nguyễn Như Khuê không biết rằng chỉ có đại ngu mới bô bô cái mồm ngay lập tức ngăn chặn việc điều tra xem tiền của Phạm Phú Quốc từ đâu mà ra, vì cái bô bô ấy cho thấy hoặc (i) Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh ra mật lệnh bảo Phan Nguyễn Như Khuê phải ngăn chặn báo chí ngay kẽo “rút dây động rừng” mà cái “rừng” ấy đồng nghĩa với “bầy sâu tham nhũng” mà Nghị sĩ Khóa XIII Trương Tấn Sang đồng liêu với Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nhìn thấy rồi báo động với nhân dân tại buổi tiếp xúc cử tri ở Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc (ii) Phan Nguyễn Như Khuê muốn cứu nguy đồng sự vì nếu không sẽ bị đồng sự “thật thà khai báo” ra Phan Nguyễn Như Khuê, hoặc (iii) Phan Nguyễn Như Khuê chưa bao giờ xem tiền Nhà Nước là từ tiền thuế của dân và tiền có được từ tài nguyên và nợ quốc tế của quốc gia mà hậu duệ của dân phải gánh trả liên tục trong 1.000 năm sắp đến nên Phan Nguyễn Như Khuê và những thứ tương cận thấy không cần phải điều tra cho ra chân tơ kẽ tóc, hoặc (iv) trong khi Hoàng Hữu Phước với tư thế người bị báo chí hại nên cứ hay viết lách lãi nhãi mĩa mai báo chí thì Phan Nguyễn Như Khuê tỏ rõ quyền uy “tuyên giáo” với tư thế người chủ của báo chí nên công khai sai bảo báo chí chăng.

5– Hoàng Hữu Phước thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái chân lý của công bằng công lý công tâm của muôn đời là “Có Công, Dứt Khoát Phải Được Thưởng; Có Tội, Dứt Khoát Phải Bị Trừng”. Việt Nam không bao giờ có công bằng công lý vì cái lề lối “practice” quái đản “phe ta phải bảo vệ phe ta” rằng (a) người “có công với cách mạng” thì cao hơn “người có công với nước với dân, (b) người “có công với cách mạng” thì được thưởng cho hưởng chức cao quyền trọng lương cao bổng hậu vui hưởng phú quý xa hoa và con cái được tiếp tục được hưởng tập ấm, (c) nhưng ngay khi người “có công với cách mạng” chức cao quyền trọng lương cao bổng hậu vui hưởng phú quý xa hoa và con cái được tiếp tục được hưởng tập ấm mà phạm pháp thì ngay lập tức cái chỉ có ở Nhà Nước cộng sản Việt Nam là “có nhân thân tốt” và “đã có nhiều cống hiến” được bung ra để hoặc tha bổng hoặc giảm nhẹ tội danh với nội hàm rằng “có công với cách mạng thì được thưởng 4 cái gồm công danh tức ngồi ghế lãnh đạo, sự nghiệp tức sự giàu sang, thượng phương bảo kiếm tức tùy tiện chiếm đất đai và của cải của dân của nước, và miễn tử kim bài tức có dùng thượng phương bảo kiếm chém dân oan thì vẫn không sao do tội chết chỉ áp dụng cho “dân đen”. Chẳng ai phủ nhận quá khứ của Phạm Phú Quốc – nếu quả thực y có cái quá khứ mà Phan Nguyễn Như Khuê và Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh thấy rất rõ – nhưng ai cũng biết chức cao quyền trọng của Phạm Phú Quốc ắt là do công lao hiển hách chưa-từng-được-dân-biết-đến-để-ghi-vào-sử-sách của y ào đến như sự tưởng thưởng. Còn bây giờ với bao nghi án mà chỉ mới một Hoàng Hữu Phước thôi đã suy ra bao “thuyết âm mưu” thì dứt khoát phải trả lại sự công bằng và tiếng thơm cho Phạm Phú Quốc bằng cách tổng thanh tra tài sản của Phạm Phú Quốc và toàn gia đinh Phạm Phú Quốc, tất cả các giao dịch tiền bạc từ các tài khoản của họ trong 20 năm qua, để từ đó Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thể danh chính ngôn thuận tự hào về nhân sự của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Phú Quốc có thể ngẫng cao đầu trong danh dự để đường hoàng từ bỏ quốc tịch Việt Nam tiến ra hơn hai mươi nước EU để thăm con cháu cho trọn đạo hiền nhân quân tử đại trượng phu.

Tóm lại, lời khuyên của nhà ái quốc ”dân phong” Hoàng Hữu Phước dành cho Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn “tự phong” vì nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

(a) hãy yêu cầu đại quan “tuyên giáo” Phan Nguyễn Như Khuê đừng nên tuyên bố thuyết giáo gì nữa và hãy nhìn nhận sự thật rằng Hoàng Hữu Phước đã nói đúng về khủng hoảng nhân sự ở Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh như đã đúng khi nói về khủng hoảng nhân sự ở Quốc Hội Việt Nam, và

(b) hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm trước Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị rằng mình đã hoàn toàn sai bậy khi đã triệt hạ ứng viên tự do doanh nhân ngoài Đảng Thạc Sĩ & Siêu Cấp Lý Luận Chính Trị Hoàng Hữu Phước để giành ghế Quốc Hội Khóa XIV cho những ngôi sao của Thành Ủy như tinh hoa trí tuệ đảng viên Tiến Sĩ & Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Trần Hoàng Ngân và đại doanh nhân “Nhà Nước” đảng viên Thạc Sĩ & Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Phạm Phú Quốc.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Bô-Xít:  Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Cao Cấp Lý Luận Chính Trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Chính trưc trung ngôn: bài viết củaLại Thu Trúc: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Diệp Dũng: Đoàn Trung Kiên  30-8-2020

Đại ngu: Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Gia giáo gia phong: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Hoàng Hữu Phước nêu khi trả lời câu hỏi về “tư bản đỏ” của Phố BolsaTV:  Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV  29-8-2019

Huỳnh Thế Kỳ: Huỳnh Thế Kỳ April 21, 2020

Huỳnh Thế Du:  Huỳnh Thế Du April 21, 2020

Khủng hoảng nhân sự ở Quốc Hội Việt Nam: Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự  Công Thức Nhân Lực Quốc Hội 02-10-2019, và Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự (TỨ ĐẠI VẤN & TỨ ĐẠI KẾ)  02-10-2019

Luật hóa đĩ: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng April 13, 2020

Nhà ái quốc “dân phong”: Nhà Ái Quốc 28-8-2020

Nhơn tài: Hiền Tài 22-5-2019

Phan Nguyễn Tường Uyên: Phan Nguyễn Tường Uyên  03-9-2020

Phạm Phú Quốc: Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ  25-8-2020

Phong anh hùng lính Việt Nam Cộng Hòa bị Tàu giết ở Hoàng Sa: Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa) 28-7-2014

Rác Đa Phước: Rác Rến 28-02-2017

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015

Thân phận nghị sĩ doanh nhân: Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ  25-8-2020

Thủ Thiêm: Nhà Hát Thủ Thiêm 30-10-2018

Tất Thành Than: Tất Thành Than 14-5-2018

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Xương Xẩu: Mít-xtơ Xương Xẩu 27-3-2014

Phan Nguyễn Tường Uyên

Hoàng Hữu Phước, MIB

03-9-2020

Phan Nguyễn Tường Uyên là thư ký của tôi khi tôi là Managing Director (in trên danh thiếp cùng chữ tiếng Việt “Giám Đốc Điều Hành”, còn tiếng nhà quê dùng để gọi trong nội bộ FOSCO là “Hiệu Trưởng”) của Trường Ngoại Ngữ-Tin Học Khai Minh của Công ty FOSCO trực thuộc Sở Ngoại Vụ Thành phố Hồ Chí Minh, sau trực thuộc Sở Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh (tôi có mấy cái Giấy Khen của cái Sở này cho cái thành tích gì đấy của tôi trong rừng chiến công của tôi vào cái thời buổi lạm phát Giấy Khen), và sau trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, và sau khi tôi tố cáo lãnh đạo FOSCO tham nhũng lên Thành Ủy, Bộ Công An, và Trung Ương Đảng thì tôi bị cho ra khỏi khu vực Nhà Nước khiến cái trường trên đường Võ Thị Sáu ấy như rắn mất đầu vì thiếu vắng tôi nên lụn bại vô phương cứu chữa phải bị sang tay dường như bán cho Công ty Taxi Mai Linh và hiện nay làm Tổng Lãnh Sự Quán Danh Dự cho một nước hồi xửa hồi xưa thuộc khối cộng sản Đông Âu Eastern Bloc, khiến Phan Nguyễn Tường Uyên cùng đội ngũ nhân sự dưới quyền tôi phải khăn gói trở về Tổng Hành Dinh FOSCO trên đường Nguyễn Đình Chiểu kế bên Tòa Tổng Lãnh Sự Đức chờ phân công nhiệm vụ mới.

Khi đến nhận bàn giao và nhậm chức tại FOSCO Khai Minh (lúc ấy chưa dọn về tòa nhà đối diện VCCI đường Võ Thị Sáu, Quận 3) đóng tại cơ ngơi đường Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, kế bên Trường Trung Học Hoàng Hoa Thám (nơi trước 1975 là trường Nguyễn Bá Tòng Gia Định, là nơi tôi và Đinh Thị Mai Trâm yêu nhau từ năm học Lớp 9), thấy vị chức sắc tiền nhiệm nghỉ hưu chở trên yên sau xe máy hai chuyến mỗi chuyến một núi văn phòng phẩm cao hơn đầu ông ta, tôi phone mời Cô Phan Nguyễn Tường Uyên vào hỏi mới biết hóa ra theo lịch trình mua sắm “tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo” hàng tháng đang áp dụng ở toàn Công ty FOSCO thì Cô phải mua bao nhiêu cuốn vở, bao nhiêu xấp giấy, bao nhiêu cây “bút bi”, bao nhiêu cục gôm (tẩy), bao nhiêu cây thước kẻ, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu kẹp giấy, bao nhiêu kim bấm, bao nhiêu cái bấm kim, v.v. và v.v. cho “bác ấy”. Thảo nào “bác” đảng viên Cộng sản lãnh đạo ấy khi nghỉ hưu phải chạy chiếc xe máy Honda mấy chuyến mới chuyên hết ngần ấy núi văn phòng phẩm về nhà riêng, thay vì theo đạo lý thì hàng hóa mới nguyên đai nguyên kiện không xài đến intact thì để lại cho người kế nhiệm hoặc văn phòng sử dụng để tiết kiệm theo “quốc sách của Đảng”. Tôi bảo Cô từ nay không được mua bất kỳ văn phòng phẩm nào cho tôi vì tôi là người làm việc giấy tờ nên văn phòng phẩm tôi mua thừa mứa ở nhà tôi và tôi sẽ đem bớt vào văn phòng để xài toàn đồ Made-in-Nhựt-Bổn thay vì để cô mua toàn đồ Made-in-Tàu. Thế là ngay ngày đầu tiên nhậm chức, tôi đã làm cô thư ký ấy “thán phục tư cách không-ai-giống” của “Chú Phước” – cô ấy bảo thế với tôi.

Cần nhắc lại một sự thật tôi nêu nhiều lần trên blog này rằng tôi rất ghét kiểu ăn nói xưng hô của các lãnh đạo người Việt tại các cơ quan Nhà Nước và các công ty Nhà Nước Việt Nam như gọi lãnh đạo là “bác”/“chú”/“anh”/“chị”, và tự xưng “cháu”/“em” nếu mình là cấp dưới, hoặc tự xưng “bác”/“chú”/“anh”/“chị”/”tao” nếu mình là cấp trên – hoàn toàn rất tức cười, không chuyên nghiệp một chút cỏn con nào. Tại tất cả những nơi tôi công tác lãnh đạo từ lúc tốt nghiệp ra trường học tiến vào trường đời cho đến nay, tôi luôn gọi nữ nhân viên là “” và xưng “Tôi”; còn với nam nhân viên lớn tuổi hơn thì tôi sẽ gọi là “Anh” và xưng “Tôi”, và nếu nam nhân viên nhỏ tuổi hơn thì tôi gọi tên của người đó và xưng “Tôi” hoặc xưng “Mình” theo kiểu Nam Bộ. Vì vậy, tôi gọi Phan Nguyễn Tường Uyên là “”, xưng “tôi”; còn cô ấy theo thói quen thấy tôi trẻ hơn cái ông già đô lực sĩ cửu vạn chở núi văn phòng phẩm nên gọi tôi là “Chú” và xưng “Cháu”.

Khi noi gương tiết liệt nghĩa khí của người xưa chống tham nhũng, tôi làm giai cấp lãnh đạo cao hơn tôi ở FOSCO điên tiết và họ làm cho tôi thân bại danh liệt bằng các chiêu trò bôi nhọ như để khẳng định cái chống tham nhũng của tôi sẽ chả có ý nghĩa gì vì tất cả các tố cáo sẽ tan biến vào không khí cho đủ bộ tứ của “tiết”, “liệt”, “nghĩa”, và “khí”. Để bảo vệ tôi, Phan Nguyễn Tường Uyên đã cố gắng kiếm tìm và qua sự giúp đỡ của các nhân viên các phòng ban đã cung cấp cho tôi những bằng chứng và thông tin tối mật cực kỳ quan trọng về các hành vi tham nhũng của các lãnh đạo FOSCO, để tôi có cơ sở tiếp tục đấu tranh chống tiêu cực lên lãnh đạo Thành phố và Trung Ương, với hy vọng tôi sẽ “được Đảng cứu” để tiếp tục tồn tại ở FOSCO. Tiếc là thủa ấy Đảng chưa mua nỗi “cái lò” và cũng chẳng có lãnh đạo nào xăn tay áo lao đông lao lung lao tổn lao tâm “nhóm lò” nên Trọng tôi đây (tên ở nhà của tôi do Ba Má tôi đặt khi thấy tôi gầy gò ốm yếu nhẹ tựa hồng mao do sinh thiếu quá nhiều tháng với hy vọng nhỏ nhoi là chữ Trọng sẽ làm đứa con trai trưởng của mình sẽ “nặng ký” hơn tức có thêm trọng lượng và nhờ vậy sẽ được kỉnh trọng chăng; và hàng xóm tiền bối khu nhà Ba Má tôi hơn nửa thế kỷ nay cũng đều gọi tôi là Trọng, cho đến khi tôi ra ứng cử Đại Biểu Quốc Hội năm 2011 họ mới biết tôi tên Hoàng Hữu Phước) chả thấy hồi báo gì từ Thành Ủy, Bộ Công An, Trung Ương Đảng, nên tôi phải vẫy tay vẫy tay chào nhau với đội ngũ nhân lực tinh nhuệ luôn sát cánh cùng tôi vượt chỉ tiêu doanh số hàng năm để ra đi không hẹn ngày trở lại.

Như đã kể trong vài bài trước, một vài nhân viên ở các chi nhánh khác của FOSCO cũng đã vì ủng hộ tôi mà mất việc ở FOSCO. Cảm kích trước nghĩa khí nghĩa dõng nghĩa tình nghĩa cử của họ, tôi có tìm đến mời họ về với tôi khi tôi làm Giám Đốc Điều Hành (lại Managing Director!) cho American Business College 100% vốn nước ngoài của doanh nghiệp Mỹ ở California. Phan Nguyễn Tường Uyên vẫn ở lại với FOSCO. Và liên tục trong rất nhiều năm sau đó, Phan Nguyễn Tường Uyên thỉnh thoảng họp mặt cùng chúng tôi những buổi tối trời mưa nơi quán nhỏ gần cơ quan Bộ Công An tại Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Trải. Thật cảm động khi cô ấy tại tôi quá kín tiếng như một ẩn sĩ không bon chen chường mặt ra chốn chợ đời bát nháo và cũng chẳng “nổ ầm ĩ khoe mẽ gì sất” nên có lần lúc chỉ có tôi bên bàn cà phê cô đã nói nhỏ và nhanh rằng “Nếu Chú có kẹt gì thì cứ nói với Cháu nhe, Cháu không giàu nhưng có thể giúp Chú chừng dưới một tỷ”, làm tôi bật cười nói “Ừ! Khi nào tôi đi dự đám cưới của Cô thì sẽ mượn Cô 999 triệu làm quà cưới nhe!” Thật thương cô gái ấy biết bao!

Cách nay 7 năm, Phan Nguyễn Tường Uyên lập gia đình, có nhờ tôi giúp làm đại diện “đàng gái” tại lễ cưới của Cô, vì Cô chỉ còn có Mẹ. Tôi vui vẻ nhận lời, và trở thành người “Cậu” tức đóng vai em trai của Mẹ cô ấy để làm MC cho tiệc cưới. Tất nhiên, tôi không có vay của cô 999 triệu! Vợ chồng tôi cùng những nhân viên năm xưa bỏ FOSCO theo tôi cũng có mặt tại lễ cưới của Cô, và họ cho tôi biết nơi ấy có mặt nhiều chức sắc cán bộ lãnh đạo hưu trí FOSCO vốn nằm trong danh sách những kẻ ngày xưa tôi tố cáo tham nhũng. Họ cho tôi biết là mấy kẻ đó đang lấm lét nhìn tôi, còn tôi như đã nêu bao lần trên blog này rằng tính tôi dứt khoát “nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ” nên không bao giờ nhìn mặt họ ngay cả khi có tình cờ chạm mặt trong thang máy cũng không bao giờ “giả lả xã giao” đáp lại lời chào hỏi. Và suốt bữa tiệc cưới ấy, nhân viên FOSCO từ các bàn khách mời dự tiệc đã đến quay quần quanh tôi hỏi han vui vẻ, và tất nhiên tôi nói đáp lại “Tôi cũng nhớ các bạn lắm lắm lắm”. Sau tiệc, Phan Nguyễn Tường Uyên đến nói rằng các thực khách là bạn học cũ của cô ở đại học nhờ cô hỏi xin tôi bài phát biểu của tôi vì “hay quá”. Tôi hứa sẽ in ra, ký tặng cô để cô lưu làm kỹ niệm, rồi cô hãy sao chụp để phát cho các bạn cô — nếu muốn.

Tôi vui vì thấy Phan Nguyễn Tường Uyên có được một hạnh phúc gia đình mà người tốt đẹp trong sáng trung hậu như cô xứng đáng được hưởng.

Thế rồi mới đây tôi nhận được hung tin Phan Nguyễn Tường Uyên đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Tin tức đi đường vòng đến những cựu nhân viên đã bỏ FOSCO theo tôi, và khi đến tôi thì mọi chuyện đã an bài. Thời gian giãn cách xã hội nghiêm nhặt mùa Covid-19 đã khiến họ không thể kịp thời biết tin để truyền tin. Là người sau cùng nhận được tin, tôi đã như họ, không thể có mặt tiễn đưa cô ấy.

Thế thì, lần đầu và lần cuối xưng “chú” và gọi cô là “cháu”, tôi chỉ có thể gởi theo ngọn gió khô hanh của mùa nóng bức rằng:

Chú rất biết ơn Cháu trong cuộc đời này đã xuất hiện bên cạnh Chú với tâm hồn trong sáng thanh cao hiền lương, với sự ủng hộ luôn dành cho Chú trong những đấu tranh của Chú chống tiêu cực dù trong vô vọng, với sự động viên mà Chú sẽ không bao giờ quên. An nghĩ chốn vĩnh hằng nhé Cháu, cô tiên nhân hậu của Chú.”

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Đinh Thị Mai Trâm: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

FOSCO: Sự Đa Tài Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  29-10-2019

Tổng Lãnh Sự Quán Danh Dự: Tổng Lãnh Sự Danh Dự  07-8-2019

Trường Ngoại Ngữ – Tin Học Khai Minh: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Bầu Cử Quốc Hội Việt Nam Khóa XV (2021-2026)

Hoàng Hữu Phước, MIB

02-8-2020

Do Việt Nam đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội Khóa XV và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026;

Do nội dung bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung Ương tiến tới Đại Hội XIII của Đảng vẫn chỉ lập lại các khẳng quyết về

(a) động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới (“khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”) và về

(b) nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc (“là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảxây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân”)

nhưng tiếp tục như bao lần trước đã không hề nêu gì về nội dung và cách thức phương thức phương pháp giáo dục để xây dựng nên những con người khả dụng, hữu ích “từ trong nhân dân” để làm nguồn lực cho cả hai nội hàm phát triển đất nước trong giai đoạn mớiquyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đặt nhân dân ra ngoài lề hai nội hàm này với nội hàm khẳng quyết chỉ cần có Đảng được chỉnh đốn, chỉ cần Đảng nâng cao được năng lực lãnh đạo/năng lực cầm quyền/năng lực chiến đấu, và chỉ cần xây dựng đội ngũ cán bộ/đảng viên có phẩm chất/năng lực/uy tín gắn bó mật thiết với nhân dân; nghĩa là không công nhận giáo dục gia đình của các công dân ngoài Đảng, và khẳng quyết Đảng sẽ tự  xây dựng đội ngũ cán bộ/đảng viên có phẩm chất/năng lực/uy tín gắn bó mật thiết với nhân dân như hai thành phần đối tượng đối diện nhau mà không hòa quyện vào nhau;

Với nhận định rằng sẽ không có đột phá chiến lược nhân sự cho kỳ bầu cử Quốc Hội Khóa XV này, và với sự kỳ vọng Đại Hội Đảng XIII qua các khẳng quyết nêu trên mặc định sự khẳng định Đảng từ nay sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cụ thể trước dân tộc nếu để xảy ra các trường hợp nhân sự do Đảng tự xây dựng lại trở thành kẻ tội đồ tham nhũng, phản quốc, từ các vị trí quyền lực do Đảng tín nhiệm phân công đặt để trao quyền;

Tôi xin nhắc lại các bài viết sau để Đảng tham khảo cho các kỳ Đại Hội sau Đại Hội XIII tức cho đến cuối Thế Kỷ XXI này:

1) Bài đề xuất Công Thức Nhân Lực Quốc Hội:  Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự 

2) Phụ trang cho bài trên: Tứ Đại Vấn và Tứ Đại Kế giải quyết khủng hoảng nhân sự Quốc Hội

3) Bài Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam đề ra giải pháp tổ chức Quốc Hội Việt Nam vững mạnh và phù hợp commonsenseness chỉ bao gồm hai thực thể  Ứng Cử Viên Chiến LượcỨng Cử Viên Cơ Cấu, với Ứng Cử Viên Cơ Cấu thuộc 10 nguồn lực, phải hội đủ 5 đức tính định lượng và đạt 5 chuẩn mực đẳng cấp nhà làm luật trong đó có chuẩn về tính Đảng.

Ba bài trên chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của Quốc Hội (sau mỗi 5 năm mới có mỗi lần tối đa 500 nghị sĩ theo luật định) chứ không là sự mạo muội mạo phạm phạm vi trùm khắp của Đảng, dù Quốc hội được Hiến Định là cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Song, chính vì các nghị sĩ Đảng viên chức sắc mới là những người duy nhất được Đảng chọn lọc cho phép Chính Phủ đặt để vào cương vị lãnh đạo các Bộ/Ban/Ngành/Đoàn Thể, những nội dung của 3 bài viết nêu trên nhằm giúp Quốc Hội Việt Nam có những nhân lực bảo đảm sự thành công của Đảng sau này.

Giai đoạn mới” và “tình hình mới” trong thế trận mới không thể được ứng phó bằng mô hình tổ chức cũ như hiện nay của Quốc Hội Việt Nam.

Ngay cả khi các đề xuất mô hình tổ chức Quốc Hội Việt Nam của Hoàng Hữu Phước không khả thi thì mô hình tổ chức Quốc Hội Việt Nam của Việt Nam ngày nay đã đương nhiên không còn khả dụng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Commonsenseness

Hoàng Hữu Phước, MIB

31-8-2020

Trong bài đăng ngày 25-5-2020 tựa đề The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước, tôi có tiết lộ chữ C của từ commonsenesss và diễn giải ý tứ của nó là sự đáng hợp tức tổng hợp của “thích đáng” và “thích hợp” trong tiếng Việt, để thay cho ý chuyển dịch thường thấy ở Việt Nam cho từ “common sense” là “lẽ thường tình” hoặc dùng hoàn toàn sai với ý nghĩa “ý thức chung” hoặc “lối ứng xử cơ bản”, v.v. Sự đáng hợp là từ mới tiếng Việt do Hoàng Hữu Phước cấu tứ tạo thành, có nội hàm bao trùm những tư duy và hành động hành vi đúng đắn theo đạo lý mà đa số thiên hạ khó thể không đồng tình. Việc nhân viên lễ tân thấy có xấp USD khách để quên trên quầy tính tiền sau khi đã check-out ra phi trường, vội cất vào xách tay, đó là “lẽ thường tình common sense” theo nghĩa của thiên hạ người Việt; song, nếu nhân viên lễ tân ấy vội báo ngay cho lãnh đạo để lãnh đạo kích hoạt hệ thống “truy vết” một mặt cử một đội ra ngay sân bay một mặt liên hệ khẩn với Cảng Vụ Hàng Không đề nghị giúp thông tin cho khách và giữ chân khách chờ làm thủ tục nhận lại tài sản, thì đó là “hành vi đáng hợp commonsenseness theo nghĩa của Hoàng Hữu Phước.

Đúng ba tháng sau, vào ngày 27-8-2020 tại Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa, Ivanka Trump, Đệ Nhất Ái Nữ đương kim Tổng Thống Donald J.Trump, cũng là người phụ nữ mà Hoàng Hữu Phước ngợi ca tài ba đức độ bản lĩnh xứng đáng trở thành Nữ Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ mùa tranh cử 2024, phát biểu ngợi ca rằng cha của Cô là một “defender of common sense”. Donald J. Trump không thể là “người bảo vệ các lẽ thường tình”. Theo Hoàng Hữu Phước, Ivanka Trump ám chỉ rằng nếu cái lẽ thường tình của ứng cử viên đối lập và phe ủng hộ ông ta là cứ hễ đối lập thì phải phản ứng phản đối gây ra phản loạn đốt phá, thì cái sự đáng hợp của người cha vĩ đại của Cô là luôn vì lẽ phải, vì nghĩa lớn, vì Nước Mỹ mà tất cả những người Mỹ yêu nước đều đương nhiên sống với, sống vì, và sống bằng đức tính đó. “Defender of common sense”, do đó, theo Hoàng Hữu Phước, tương đương với “người bảo vệ lẽ phải và có hành động đúng đắn thích đáng và thích hợp với đại đa số để bảo vệ lẽ phải ấy.” Nói cách khác ngắn gọn hơn, cũng theo Hoàng Hữu Phước, “Defender of common sense” là “người bảo vệ chân lý” hoặc “người chứng của chân lý”.

Như vậy, tuyên bố của Ivanka Trump ca ngợi đức tính của người cha đã giúp (a) làm sáng tỏ nội hàm của common sense mà người Việt luôn gặp khó khăn khi cố chuyển dịch ý nghĩa sang tiếng Việt, và (b) khiến sự đề xuất của Hoàng Hữu Phước đối với từ commonsenseness cùng ý nghĩa tiếng Việt của nó trở nên rất…đáng hợp.

Thế thì vì sao tôi liệt commonsenseness vào 7 chữ C tiếng Anh đã giúp tôi thành công? Tất nhiên, như đã nêu ở hai bài trước đó về 7 Chữ C của hai tác giả nước ngoài khác, những gì tôi nêu đều không do hùng biện thuần lý thuyết như họ mà từ thực tế tư duy, thực tế sử dụng như kim chỉ nam trong dĩ bất biến ứng vạn biến vào cuộc sống, công tác quản trị và đối nhân xử thế tại các doanh nghiệp tôi công tác như qua các dẫn chứng trong nhiều bài viết trước đây. Commonsenseness không bao giờ là sự bỡn cợt.

Trong công tác quốc trị, giá như Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính Phủ Việt Nam hoạt động chủ yếu trên cơ sở commonsenseness tức “luôn theo lẽ phải lẽ dúng và có hành động đúng đắn thích đáng và thích hợp để thực thi cái lẽ phải lẽ đúng” ấy, và nhận thức rằng chính commonsenseness là một động thức hoàn toàn gắn liền với mô thức dĩ bất biến ứng vạn biến, và rằng thiếu commonsenseness sự việc sẽ hóa hoặc lạc lõng cực đoan duy ý chí hoặc thiếu hẳn yếu tố tự động thuyết phục, thì lẽ ra đã tránh được bao điều tồi tệ gây phương hại cho nước nhà mà sau đây là vài ví dụ nhỏ:

1) Khi Covid-19 vẫn đang thực sự hoành hành trên toàn thế giới và các đợt tái bùng phát đã thực sự xảy đến trên phạm vi toàn cầu còn vaccine vẫn là chuyện của phần nửa năm còn lại của 2021, thì cái commonsenseness ở Việt Nam lẽ ra phải là:

a– Tiếp tục giãn cách xã hội triệt để nhằm duy trì kỹ luật “thời chiến” vì chắc chắn sự tái bùng phát không bao giờ lại tránh né Việt Nam, kéo dài tình trạng an toàn quốc gia, không để ngành y bị “nướng quân” vô lý nhờ không để dịch bệnh làm gia tăng các ca bệnh mới ở khắp các địa bàn.

b– Chấp nhận hài lòng với hoàn cảnh mọi hoạt động của nền kinh tế quốc dân vẫn tiếp diễn dù với tốc độ chậm hẳn lại miễn sao sản xuất vẫn còn, việc làm của người lao động vẫn còn, mọi sinh hoạt khác vẫn còn kể cả học tập và du lịch trong nước, nghĩa là thà có thu nhập nơi ít nơi thật ít còn hơn chịu cảnh bị phong tỏa để tất cả các ngành đều mất trắng.

c– Đối với du lịch, giá cả phải gia tăng rất cao cho đúng với commonsenseness đối với phương tiện vận chuyển do thực hiện nghiêm túc giãn cách (ngồi cách ghế trên máy bay, xe khách, tàu thuyền, v.v. nên giá vé phải choàng gánh luôn các ghế trống) và do phải kèm các phí bảo hiểm y tế dịch bệnh và phí xét nghiệm; còn những “khuyến mãi kích cầu” chỉ đúng với commonsenseness nếu các khách sạn/khu du lịch/nhà hàng tình nguyện tự nguyện giảm giá phòng/giá vé tham quan/giá thực phẩm, v.v. Commonsenseness trong ngành du lịch đòi hỏi phải (i) đương nhiên gia tăng giá vé vận chuyển để bảo đảm giãn cách nghiêm túc và hạn chế số lượng hành khách, (ii) đương nhiên giảm giá thuê phòng khách sạn và dịch vụ trên cơ sở bảo đảm giãn cách nghiêm túc để “hỗ trợ” một phần nhỏ các chi tiêu của du khách. Kích cầu du lịch để du khách ồ ạt du lịch chen chúc thời dịch bệnh là phản commonsenseness. Commonsenseness không bao giờ là sự bỡn cợt. Giá vé máy bay kích cầu du lịch cua VietnamAirlines ở mức 69.000 đồng/vé là sự bỡn cợt kệch cỡm vô duyên tồi tệ, nhất là trong “thời chiến”. Đề nghị Nhà Nước phát tiền cho người dân đi du lịch mùa dịch bệnh là sự bỡn cợt trên cả sự suy đồi tâm tưởng của kẻ bất lương.

d– Đối với hoạt động thi đấu thể thao, commonsenseness buộc giá vé phải gia tăng cao cho đúng với việc thực hiện nghiêm túc giãn cách (ngồi cách ghế trên khán đài nên số vé bán ra ít đi và giá vé phải choàng gánh luôn các ghế trống) còn những “khuyến mãi kích cầu” chỉ đúng với commonsenseness qua việc đo thân nhiệt và phát khẩu trang, qua buồng phun khử khuẩn toàn thân miễn phí trước khi vào sân, hoặc xổ số trúng thưởng. Commonsenseness ở đây nhằm đạt được những hợp lý đúng đắn như: (i) một số khán giả nhất định được bảo vệ an toàn cao nhất vào sân trực tiếp xem thi đấu, (ii) hoạt động thể thao vẫn tiếp diễn an toàn cao nhất thời dịch bệnh, (iii) đồng bào vẫn được an toàn xem trực tiếp truyền hình suốt mùa giải, (iv) sân vận động cùng các đội bóng đều có thu nhập dù giảm từ bản quyền quảng cáo, (v) các cầu thủ không bị giảm phong độ thi đấu so với tình trạng bị phong tỏa kéo dài, và (vi) món ăn tinh thần của người dân tiếp tục lành mạnh thay vì buộc phải chứng kiến toàn các nhố nhăng hề diễu độc chiếm truyền hình.

2) Theo commonsenseness thì các tổng công ty Nhà Nước ở Việt Nam là để làm lực lượng chủ đạo cho nền kinh tế quốc dân, giúp Nhà Nước có nguồn tiền để lo cho nước, cho dân, cho các siêu dự án. Thế mà khi Covid-19 ập đến, các tổng công ty Nhà Nước lại đua nhau kể khổ để yêu cầu Nhà Nước hỗ trợ toàn những số tiền khổng lồ, có công ty như VietnamAirlines “xin” cứu trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng kèm ân hạn không tính lãi suất trong nhiều năm, hoặc như Agribank xin tăng 3.500 tỷ đồng vốn, v.v. Từ đây, cái commonsenseness nơi tư duy người dân công chính có học thức chuộng công bằng sẽ là (a) Nhà Nước dồn tiền nuôi các công ty con của Nhà Nước chứ không nuôi dân, (b) các tổng công ty Nhà Nước hóa ra giành phần ưu tiên trong khi bản thân các tổng công ty Nhà Nước thất bại do không thể tự trụ được, (c) các tổng công ty Nhà Nước giành giật phần cứu trợ từ phần vốn ít ỏi của Nhà Nước do sự thất bại của các tổng công ty Nhà Nước khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn được xem là quan trọng ở các quốc gia do có số lượng lao động đông nhất và lĩnh vực hoạt động đa dạng nhất không được cứu trợ, (d) các tổng công ty Nhà Nước tung hứng tiền thuế của dân do Nhà Nước giao làm vốn nên VietnamAirlines dám “kích cầu du lịch” bằng cách diễn xiếc đem dàn máy bay tỷ “đô” phục vụ hành khách với giá 69.000 đồng/vé chẳng khác nào đem tiền vất sọt rác chắc chắn lỗ to rồi xin Nhà Nước bơm tiền bù vào cứu nguy khẩn cấp kẻo phá sản, (e) vậy các tổng công ty Nhà Nước do Nhà Nước dồn tiền thuế của dân cấp vốn để rồi phải dồn tiếp tiền khổng lồ để cứu trợ thì các các tổng công ty Nhà Nước ấy có đáng tiếp tục tồn tại không, và (f) bao giờ Việt Nam buông bỏ việc dưỡng nuôi các tổng công ty Nhà Nước vô dụng ấy để biến tất cả thành cổ phần hóa tư nhân hóa ngoại quốc hóa?

Hỏi tức là trả lời.

Khi nắm vững nguyên tắc commonsenseness, bạn sẽ thấy bạn nên làm gì trong cuộc sống, trong việc làm, trong quản lý, và trong trị quốc.

Ivanka Trump ngợi ca ông bố là chiến binh bảo vệ common sense.

Trước đó nhiều chục năm, Hoàng Hữu Phước đặt commonsenseness vào trong khuôn vàng thước ngọc 7 chữ C để thành công trong rèn nhân cách từ mái trường đại học ra công tác lãnh đạo ở mọi nơi.

Không biết hoặc không xem commonsenseness là kim chỉ nam của công tác trị quốc, Đảng và Chính Phủ đã để tham nhũng trở nên trầm trọng vô phương cứu chữa, việc đào tạo “cán bộ nguồn” thất bại vô phương cứu chữa, và gần đây nhất là đã để thành quả đáng tự hào về “chống dịch như chống giặc” tiêu tan thành mây khói vô phương gỡ gạc.

Commonsenseness còn mang dân tộc tính. Với người Việt thì cái commonsenseness là: chỉ có đạo đức thiên Khổng mới tạo nên những công dân hiếu thuận, yêu nước, thương dân, chuộng công bằng, dũng cảm vì lẽ phải. Như vậy các kế sách dụng nhân ở Việt Nam đều phải sao cho đáng hợp với chân lý Việt chung ấy, mà thiếu vắng ngần ấy thứ như vậy vẫn được ca ngợi là những đảng viên “trung kiên” thì danh xưng “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” chỉ là sự tiếm đoạt lợi ích nhóm đặc quyền đặc lợi đặc khen, nguồn cơn của mọi thất bại về mặt con người của Đảng và lòng tin của dân mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

69.000 đồng/vé:  Ngành Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến  23-8-2020

7 Chữ C: The 7 C’s of Success – 7 Chữ C Của Thành Công – Phiên Bản Hoàng Hữu Phước  May 25, 2020

Hai bài trước đó về 7 Chữ C :

7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Tom Morris  15-5-2020

7 Chữ C Của Thành Công – The 7 C’s of Success – Phiên Bản Hideo Nakajima 15-5-2020

Nướng quân: Nướng Quân và Mật Ước Thành Đô  04-12-2019

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Hà Hùng Cường

Bộ Trưởng Tư Pháp Khóa XIII

Hoàng Hữu Phước, MIB

31-8-2020

Hôm qua nhân viết bài về Đoàn Trung Kiên, tân hiệu trưởng Đại Học Luật Hà Nội, người tôi cho rằng đang nằm trong kế sách tô son trát phấn của Đảng chuẩn bị ra nắm Bộ Tư Pháp của nhiệm kỳ Quốc Hôi Khóa XVI (2026-2031), tôi nghĩ nên viết bài này – dù ngắn gọn – về Bộ Trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường là bạn đồng liêu của tôi tại Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016), để ông biết rằng tôi vẫn ghi nhớ những lúc ông tìm tôi tay bắt mặt mừng ngoài hành lang nghị trường.

Khóa XIII là Khóa Quốc Hội dậy sóng với những việc cực kỳ bình thường, cực kỳ lành mạnh chốn nghị trường tất cả các nước văn minh tiên tiến cường quốc kinh tế trên toàn thế giới tư bản, dù chưa từng có tiền lệ tại nghị viện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và tôi là nghị sĩ đã tạo ra tiền lệ ấy.

Những việc cực kỳ bình thường, cực kỳ lành mạnh chốn nghị trường mà tôi đã tạo ra nhiều tiền lệ bao gồm – song không chỉ có mỗi bốn việc – (a) hùng biện sấm sét vũ bão giữa nghị trường công kích chống dự án Luật Biểu Tình, (b) với tư cách nhà lập hiến và nhà lập pháp, (c) với tư cách nhà lập hiến và nhà lập pháp ngoài Đảng, và (d) được nghị trường vỗ tay tán thưởng hơn sấm dậy.

Gọi là hùng biện sấm sét vũ bão giữa nghị trường vì ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chưa từng có chính trị gia hay chính khách nào có khẩu ngữ hùng biện và thanh âm hùng hồn rền vang vang dội tương tự luật sư lãnh tụ Fidel Castro như tôi.

Gọi là nhà lập hiến và nhà lập pháp vì khi tôi bước chân vào Khóa XIII, Quốc Hội Việt Nam đang trong giai đoạn sửa đổi Hiến Pháp và tôi có tham gia thảo luận, cho kiến nghị, và tham gia biểu quyết thông qua Hiến Pháp, còn tất nhiên là nghị sĩ tôi đương nhiên là nhà lập pháp. Nghĩa là trước tôi nhiều khóa và sau tôi thì chỉ có những nhà lập pháp chứ không có nhà lập hiến cho đến kỳ sửa đổi Hiến Pháp tiếp theo sau hai mươi năm nữa.

Gọi là nhà lập hiến và nhà lập pháp Ngoài Đảng vì tôi là ứng cử viên tự do, không đảng tịch.

Gọi là được nghị trường vỗ tay tán thưởng hơn sấm dậy vì theo nhận định của một số nghị sĩ trong đó có nghị sĩ Nguyễn Thanh Thủy của Đoàn Hậu Giang thì Quốc Hội Việt Nam chưa từng có tiền lệ một nghị sĩ phát biểu không-trên-bục-diễn-giả-trên-sân-khấu (vì không là quan chức chính phủ) lại được cả nghị trường vỗ tay vang dội như thế.

Điều cần lưu ý ở đây là với chức năng và chức trách thì Bộ Tư Pháp (phối hợp với Bộ Công An) tất nhiên đứng mũi chịu sào cho việc chấp bút soạn thảo dự án Luật Biểu Tình theo lệnh của Bộ Chính Trị do Ủy Viên Bộ Chính Trị Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đích thân truyền đạt.

Hà Hùng Cường là Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp vào thời điểm chưa có tiền lệ ấy.

Chứng kiến việc tôi bị tổng tấn công từ nội địa ra hải ngoại, rồi theo dõi các bài viết của tôi trên các blog, và hai năm sau đó sau bao lần cứ mỗi kỳ họp là lại vang lên điệp khúc “phải trả nợ nhân dân” đối với bộ Luật Biểu Tình tiếp tục được yêu cầu phải có và tiếp tục bị đưa ra khỏi chương trình nghị sự vào cuối mỗi kỳ họp, không thấy tôi tiếp tục nhấn nút phát biểu chống đối, ông tìm gặp tôi để bắt tay và cười to hào sảng nói oang oang giữa chốn đông người rằng:

Vậy là anh cho phép tôi soạn Luật Biểu Tình rồi đấy nhé!”

và một phóng viên đã ghi lại được hình ảnh của thời khắc tôi “cho phép” ấy:

Tất nhiên, đó là lời nói vui vẻ hào bao hào sảng của Hà Hùng Cường dù ông không là người Nam Bộ.

Tất nhiên, việc soạn thảo dự án Luật Biểu Tình bị đình trệ cho đến ngày nay, đơn giản vì tôi tuyên bố sẽ không đệ trình dự án luật.

Việc tôi khẳng khái hùng biện chống dự án Luật Biểu Tình cũng đã gây sự chú ý nơi một vị khách mời đặc biệt của Quốc Hội: Bộ Trưởng Tư Pháp Khóa XI Nguyễn Đình Lộc. Ông cũng hay tìm gặp tôi vào giờ giải lao để trò chuyện về những vấn đề luật pháp liên quan đến nội dung các dự án luật đang được thảo luận tại nghị trường vào những hôm trò chuyện.

Tất nhiên, tôi và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc không hề nhắc gì đến Luật Biểu Tình vì chúng tôi là dân chuyên nghiệp cao cấp: đã là nhà lập hiến và lập pháp thì chỉ bàn về nội dung luật nào đang được đưa ra thảo luận tại nghị trường trong ngày hôm gặp mặt chứ không nói chuyện phiếm về những gì của quá khứ nhất là khi cái quá khứ ấy đương nhiên chúng tôi biết quá rõ sẽ không được thực hiện trong thời gian dài của tương lai trước mắt.

Hôm nay nhớ lại những giai thoại đã từng có với hai Bộ Trưởng Tư Pháp Khóa XI Nguyễn Đình Lộc và Khóa XIII Hà Hùng Cường, tôi bật cười khi nhớ đến cái thằng cán bộ hưu trí Giám Đốc Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh tép riu đần độn dám mượn danh cử tri Quận 3 để láo xược phát biểu tại buổi chúng tôi (Trương Tấn Sang, Trần Du Lịch và Hoàng Hữu Phước) tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc Hội rằng tôi đã không biết gì về nhân quyền và dân quyền đối với Luạt Biểu Tình. Cái thằng già cựu Giám Đốc Sở Tư Pháp ấy đã không biết 4 điều hệ trọng gồm (a) tôi coi tất cả bọn giám đốc Sở do Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh dựng lên đều như rác sanh hoạt nếu chúng dám làm ngơ trước các oan khuất khiếu kiện của dân, (b) tôi coi thằng già cựu Giám Đốc Sở Tư Pháp là thằng hỗn hào đũa mốc dám chòi mâm son vì là phận đầy tớ tôi đòi của dân mà dám để dân phải chịu bị đày đọa siết rên bởi các vụ như Thủ Thiêm trong khi lại dám lên mặt chỉ trích tôi về nhân quyền và dân quyền vớ va vớ vẩn, (c) tôi chỉ nói chuyện với bề trên của nó là các vị như Nguyễn Đình Lộc và Hà Hùng Cường, và (d) tôi là chuyên gia duy nhất ở Việt Nam về Luật Biểu Tình mà nó lẽ ra đã nên sụp quỳ trước mặt tôi mà xin thỉnh giáo về luật pháp có liên quan.

Biết bao giờ các chức sắc của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh mới nên thân và ra hồn đây? Là tôi tớ của dân mà lại mê sảng mê muội mê lú ngỡ mình quyền uy quyền lực đè đầu cưỡi cổ người dân ư? Thật là lũ bất hạnh chả ra cái thể thống chế tạo hình ảnh hưởng thụ tinh…nhân tạo gì cả!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-vănNhà Biện-thuyếtNhà Lập Hiến và Lập Pháp Khóa XIIITwitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Chuyên gia: Khi Nghị Sĩ Việt Nam Phát Biểu  12-6-2020

Fidel Castro: Bậc Vĩ Nhân Đã Đấm Vào Mặt Hoa Kỳ Ngay Tại Liên Hợp Quốc  30-11-2016

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng  13-4-2020

Nguyễn Tấn Dũng: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

Nguyễn Đình Lộc: Sân Bay Long Thành: Lời Giải Thích Ngắn Gọn Giản Đơn 03-01-2015

Nhân quyền: Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại  20-6-2018

Trần Du Lịch: Nghị Sĩ Trần Du Lịch 22-4-2019

Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang 02-12-2018

Đoàn Trung Kiên

Vấn Nạn Quốc Gia

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-8-2020

Tôi mới nhận qua Viber đường link sau:

Với các thông tin trên web từ đường link ấy của vnexpress mà tôi trích xuất retrieved lúc 12g57 giờ Việt Nam ngày 30-8-2020, tôi có thể phác thảo hoạn lộ của Đoàn Trung Kiên như sau (các điểm không chính xác về thời gian – nếu có – hoàn toàn là do lỗi của vnexpress vì viết báo mà thiếu chi tiết buộc người đọc phải dùng kan-cu-la-to để cộng trừ nhơn chia):

Cần nghiêm túc khẳng định lại ở đây rằng tác giả bài viết này do thiên Khổng nên (a) không bao giờ phủ nhận tầm quan trọng cực cao của giáo dục gia đình, (b) không bao giờ phủ nhận tính khoa học của các yếu tố di truyền dòng tộc, (c) không bao giờ phủ nhận chân lý phân minh của “ân ức kiếp cũng đền, oán vạn đời vẫn trả”, mà trên hết là (d) luôn vì sự công bằng công lý công tâm nhất là khi có dính đến tiền thuế của dân và ngân sách quốc gia nhưng lại không để phục vụ dân tộc.

Chính vì vậy, câu hỏi lớn nhất ở đây là: Đoàn Trung Kiên là con cái nhà ai?

Biết được Đoàn Trung Kiên là con cái nhà ai sẽ làm rõ rất nhiều các khúc mắc chẳng hạn như:

1) Nếu Bố và/hay Mẹ (không được tính Ông/Bà/Tiên/Tổ) của Đoàn Trung Kiên là đại trí thức lừng danh trong tháp ngà hàn lâm Việt Nam, sẽ là điều trên cả tự nhiên nếu Đoàn Trung Kiên thừa hưởng gien di truyền giỏi giang từ Bố Mẹ để tiến cực nhanh trên đường học vấn, tức đậu cử nhân xong là vừa dạy đại học vừa học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Trong trường hợp này không thể không nêu tên Bố Mẹ của Đoàn Trung Kiên như gương sáng. Tuy nhiên, hoạn lộ tuyệt vời của Đoàn Trung Kiên vẫn là yếu điểm tệ hại thâm căn cố đế của Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam.

2) Nếu Bố và/hay Mẹ (không được tính Ông/Bà/Tiên/Tổ) của Đoàn Trung Kiên không là đại trí thức lừng danh trong tháp ngà hàn lâm Việt Nam nhưng đã vị quốc vong thân trên chiến trường vệ quốc, sẽ là điều trên cả tuyệt vời nếu Đoàn Trung Kiên được Đảng và Nhà Nước cùng nhân dân đền ơn đáp nghĩa nuôi dạy cưu mang Đoàn Trung Kiên cho đến lúc thành nhân chi mỹ phục vụ quốc gia. Trong trường hợp này không thể không nêu tên Bố Mẹ của Đoàn Trung Kiên như gương sáng. Tuy nhiên, hoạn lộ tuyệt vời của Đoàn Trung Kiên vẫn là yếu điểm tệ hại thâm căn cố đế của Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam.

3) Nếu Bố và/hay Mẹ của Đoàn Trung Kiên không là đại trí thức lừng danh trong tháp ngà hàn lâm Việt Nam cũng không hề là liệt sĩ, nhưng đã lao lung lao động cực khổ nuôi dạy con nên người và Đoàn Trung Kiên kiên trì kiên quyết kiên tâm học tập đạt thành tích cao đoạt các học bổng hiếm hoi của Nhà Nước về những ngành khó khăn đặc thù đòi hỏi trí tuệ cực cao đặc biệt hiếm người học được, để được học cao hơn và được vào Đảng để chiếm được các chức vụ cao cấp thì cũng là chuyện lành mạnh bình thường. Trong trường hợp này không thể không nêu tên Bố Mẹ của Đoàn Trung Kiên như gương sáng. Tuy nhiên, Đoàn Trung Kiên sẽ không bao giờ có hoạn lộ quá đẹp như vậy với cái ngành không-được-phép-sáng-tạo như Ngành Luật. Và đây do đó vẫn là yếu điểm tệ hại thâm căn cố đế của Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam.

4) Nếu Bố và/hay Mẹ của Đoàn Trung Kiên không là đại trí thức lừng danh trong tháp ngà hàn lâm Việt Nam cũng không hề là liệt sĩ và không lao lung lao động cực khổ hy sinh nuôi dạy Đoàn Trung Kiên, nhưng nhờ họ là đảng viên chức sắc cấp cao hoặc có sự “chống lưng” của các đảng viên chức sắc cấp cao là thông gia hay là thân nhân của họ, thì đương nhiên phát sinh các vấn nạn tồi tệ tồi tàn sau:

Năm 2015 Đoàn Trung Kiên không rõ đang làm việc gì và ở đâu – nếu theo các chi tiết cà giựt chả ra gì của vnexpress – thế tại sao ngành Luật không bổ nhiệm Đoàn Trung Kiên là người đang không có việc gì làm vào ghế trống?  Cũng trong năm 2015 này, Đại Học Luật Hà Nội khuyết chức danh Hiệu Trưởng đến độ phải tổ chức thi tuyển, và ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Vietthink tham gia ứng thí và trúng tuyển. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm đã không được diễn ra với lý do Hiệu Trưởng phải xuất thân từ công chức/viên chức Nhà Nước. Việc này đặt ra 5 vấn đề nghiêm trọng rằng

(a) lãnh đạo ngành Luật và Đại Học Luật không thuộc luật và các quy định có liên quan nên đã tổ chức thi tuyển và nhận hồ sơ của các ứng viên không là công chức/viên chức Nhà Nước (hoặc thực tế đã chưa từng có quy định ấy nhưng khi có kết quả tuyển dụng thì có mật chỉ của Trung Ương phải hủy kết quả vì chiếc ghế ấy phải để trống dành cho một nhân vật được cơ cấu sẵn đang chờ đạt mức tuổi “coi tạm được” tức để đừng bị cho là đứa con nít miệng còn hôi sữa hưởng ân sủng cực kỳ thiên vị bất công bất minh của Đảng chứ không do “tuổi trẻ tài cao” – mà làm quái gì có “tuổi trẻ tài cao” trong ngồi vô ghế lãnh đạo, vì chỉ có thể có “tuổi trẻ tài cao” trong “đấu khẩu hùng biện chốn pháp đình” — tức việc của “luật sư” — để “chiến thắng đối thủ của khách hàng trọng án” ?),

(b) ngành Luật và Đại Học Luật không có nhân sự kế thừa nghĩa là cả ngành Luật và Đại Học Luật Hà Nội không thuộc hàng ngũ những tổ chức chuyên nghiệp vốn luôn có các succession plan tức kế hoạch kế thừa để đem ra áp dụng ngay lập tức khi phát sinh yêu cầu nhân sự đến độ phải tổ chức thi tuyển người nguồn bên ngoài,

(c) tự do chi tiêu ngân sách Nhà Nước trong tổ chức thi tuyển Hiệu Trưởng mà như những tên ngáo không chịu trách nhiệm gì về sự hoang phí đó cũng như không nói gì về những đền bù cho những ứng viên “bên ngoài” đặc biệt là ứng viên đã trúng tuyển nhưng không được bổ nhiệm,

(d) qua năm 2016 bổ nhiệm Lê Tiến Châu làm hiệu trưởng chỉ để rồi từ năm 2018 trường Đại Học Luật Hà Nội không có hiệu trưởng trong 3 năm liền và mọi sự điều hành do Phó Hiệu Trưởng Trần Quang Huy – người bất tài vô hạnh đến độ không thể lên làm Hiệu Trưởng chăng? – đảm trách tức cái trường dại học ấy không cần có hiệu trưởng vẫn hoạt động tốt hay sao, và

(e) tất cả cho thấy rõ ràng một sự thật không thể chối cãi rằng chiếc ghế Hiệu Trưởng Đại Học Luật Hà Nội ngay từ đầu trong “kế hoạch 10 năm” của “ngành Luật Việt Nam” đã được cơ cấu dành riêng cho “cán bộ nguồn” Đoàn Trung Kiên, nên dứt khoát tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được chạm vào.

Vì vậy, Đoàn Trung Kiên là con cái của đại quan Cộng Sản nào, hoặc được “chống lưng” tức bảo trợ bởi đại quan Cộng Sản nào, hoặc là chồng của con gái của đại quan Cộng Sản nào?

Phải chăng Đoàn Trung Kiên được cơ cấu sẵn cho chiếc ghế nghị sĩ Khóa XVI để tiến tới giữ chức Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp hoặc Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao hoặc Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tối Cao kể từ Quốc Hội Khóa XVI (2026-2031)?

Câu hỏi trên xuất hiện do có các bằng chứng mang tính bài bản bất di dịch của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà Hoàng Hữu Phước đã nhận diện từ lâu như sau:

1) Các nhân sự tương cận luôn được chuẩn bị bài bản để khi “trên trời bất ngờ rơi xuống” làm lãnh đạo sẽ có sẵn bản lý lịch tuyệt đẹp toàn “kinh qua” biết bao vị trí lãnh đạo.

2) Bản lý lịch tuyệt đẹp cho thấy ưu điểm: nhân sự toàn có bằng cấp “tiến sĩ”; toàn ở các vị trí lãnh đạo lần lượt ở nhiều cơ quan thuộc các loại khác nhau như tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền/chính phủ, tổ chức cơ quan Nhà Nước; toàn làm việc trong thời gian nhanh ngắn gọn; toàn làm việc giản đơn như ký tên và phát biểu; toàn chụm chân nhày cóc tức không bao giờ làm việc chuyên môn nghiệp vụ từ cấp tập sự và từ cấp bậc thấp nhất ít nhất là ba bốn năm để leo lên từng bậc mà không dùng thang máy hay cần cẩu và không có bất kỳ thành tích nổi bật nào trong ngần ấy năm mà nhân viên cơ quan cùng nhân dân ngoài cơ quan và truyền thông của Đảng từng nghe nói đến để nói về.

3) Trong trường hợp của Đoàn Trung Kiên thì ngay cả Văn Phòng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng tiếp tay tạo điều kiện cho bản lý lịch của Đoàn Trung Kiên trở nên tuyệt đẹp tuyệt hảo một cách hợp pháp bằng cách cho anh ta làm “chuyên viên” một năm rồi bổ nhiệm ngay làm Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức Cán Bộ, trong khi Hoàng Hữu Phước từng nêu rõ rằng “chuyên viên/chuyên gia” trong guồng máy quản trị Việt Nam chỉ là danh xưng vui vẻ do Nhà Nước và truyền thông tự tung tự tác đề ra cho những nhân vật bí mật, còn nhân dân thì mấy ai biết quyền lực và quyền lợi cũng phúc lợi của một Phó Vụ Trưởng là cao và nhiều đến đâu, tương đương cái “hàm” nào trong hệ thống quan lại Việt Nam hiện đại. Hóa ra chỉ sau một năm làm Phó Vụ Trưởng tức chưa kịp “cống hiến” lập công gì với Chính Phủ nhung có thể do đã hoặc lập nên đại công hiển hách mà thế giới phải cúi đầu mà nhân dân ở ngoài tầm hiểu biết hoặc đã gây ra đại họa mà Nhà Nước phải tủi hổ che giấu, anh ta được thỉnh qua làm Quyền Giám Đốc Học Viện Tư Pháp để rồi qua năm sau làm Giám Đốc cái học viện ấy, mở đường cho cao trào chễm chệ làm Hiệu Trưởng Đại Học Luật Hà Nội 2020, tức Khóa XVI anh ta sẽ bước vào Chính Phủ như một Ủy viên Trung Ương Đảng với chức Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc vào Quốc Hội với chức Chủ Nhiệm Ủy Ban Tư Pháp (tương đương hàm bộ trưởng) và nếu khôn không nhúng chàm tham nhũng sẽ trở thành Phó Chủ Tịch Quốc Hội (tương đương hàm Thủ Tướng) “trẻ nhất” lịch sử nghị viện Việt Nam.  

Biết bao kẻ được Đảng o bế chuẩn bị công phu để có bản lý lịch tuyệt đẹp, được Mặt Trận Tổ Quốc tung hứng quẳng lên các chiếc ghế lãnh đạo ở các cơ quan trọng đại trọng yếu của Việt Nam giữa các mùa bầu cử, rồi bị vào tù hoặc biến mất khỏi Việt Nam về mặt địa chính trị mà không bất kỳ ai ở Mặt Trận hay Đảng phải chịu trách nhiệm bất kỳ. Đó là sự đại bất công.

Còn những người như Hoàng Hữu Phước tự chuẩn bị công phu cả đời để có bản lý lịch trên cả tuyệt đẹp mà không cần đến đồng tiền của Đảng thì lại bị Mặt Trận Tổ Quốc tung hứng quẳng vào sọt rác hay sao? Đó là sự đại đại bất công.

Liệu Đảng và Chính Phủ có dám vì lẽ công bằng mà nói cho Hoàng Hữu Phước – và nhân dân – biết sự thật dằng sau những bất thường về hoạn lộ quá hanh thông của Đoàn Trung Kiên hay không?

Liệu Đảng và Chính Phủ có dám vì lẽ công bằng mà chấm dứt việc lén lút dồn tiền thuế của dân vào việc o bế đào tạo gắn hào quang cho đại đoàn con ông cháu cha bất tài vô hạnh để bắt đầu sử dụng người giỏi người tài con em những người “dân đen” ngoài Đảng hay không?

Việc chuẩn bị hồ sơ lý lịch tuyệt đẹp cho các lãnh đạo tương lai của nước Việt Nam cũng đang được Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh ra sức tích cực trên cả mức bình thường nhằm giành cho bằng được về tay Thành phố Hồ Chí Minh một chiếc ghế trong Tam Trụ Triều Đình của Khóa XVI, chẳng hạn đã đặt một em bé ngậm thìa vàng con ông cháu cha vào ghế lãnh đạo một tập đoàn cực lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, để rồi ngay khi thấy Covid-19 ập đến thì lật đật bế chuyển em bé ngậm cùi-dìa vàng con ông cháu cha ấy vào ghế lãnh đạo Quận Ủy một quận giàu có nọ để hưởng nhàn, vừa né trách nhiệm phải vực dậy cái tập đoàn đang lún xuống đáy sâu khủng hoảng Covid-19 ấy vừa đạt yêu cầu “quy trình” của Đảng trong chuẩn bị nhân sự “nguồn” cho Đảng chứ không cho quốc gia dân tộc.

nhà ái quốc, Hoàng Hữu Phước chỉ đang nhắc Đảng sự thật rằng Đảng đã hoàn toàn sai trong nỗ lực rớ tay độc quyền vào lĩnh vực đào tạo con người lãnh đạo vốn không bao giờ là chuyên môn kiệt xuất thời bình của Đảng, vì rằng như Hoàng Hữu Phước đã khẳng định chỉ có thể có con người cộng sản từ những con người đã hưởng thụ giáo dục gia phong đạo đức thiên Khổng và bản thân thiên Khổng chứ không từ quy trình giáo dục chính trị cộng sản chủ nghĩa, kết nạp đảng viên, và rèn luyện cao cấp lý luận chính trị; bằng không sẽ chỉ có các đảng viên khỉ ngáo như Tề Trí Dũng, Diệp Dũng, Phạm Phú Quốc, Phan Văn Anh Vũ, Vũ Huy Hoàng, Huỳnh Tiến Mạnh, Trịnh Xuân Thanh, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Văn Vĩnh, Trần Quốc Cường, Phan Tấn Tài, Phương Minh Hòa, Lê Vinh Danh, Nguyễn Hữu Tín, v.v. và v.v., mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-vănNhà Biện-thuyếtNghị-sĩ Khóa XIIITwitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Chuyên viên: Khi Nghị Sĩ Việt Nam Phát Biểu  12-6-2020

Hoạn lộ: Quan Lộ Thăng Trầm” Của Vũ Huy Hoàng 19-7-2020

Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh vất vào sọt rác: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Nhà ái quốc: Nhà Ái Quốc 28-8-2020

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng  13-4-2020

Nguyễn Xuân Phúc: Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc  29-12-2015

Quốc tịch thứ hai: Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ  25-8-2020

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Trịnh Xuân Thanh: Trịnh Xuân Thanh – Bài 2  10-8-2017  Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta

Nhà Ái Quốc

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-8-2020

Việt Nam có bao nhiêu “nhà ái quốc”?

Hoàng Hữu Phước khẳng quyết rằng Việt Nam tính từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay 28-8-2020 có tổng cộng 2 “nhà ái quốc”.

Trước khi nêu danh tính hai nhà ái quốc ấy, thiết nghĩ cần có một bộ tiêu chí thế nào là “nhà ái quốc”. Bộ tiêu chí ấy chưa bao giờ tồn tại trong toàn bộ lịch sử Việt Nam.

Các cường quốc trời Tây luôn đề ra các tiêu chuẩn. Bởi vậy hàng hóa Việt Nam cứ bị đánh tơi tả ở thị trường nước ngoài.

Việt Nam cường quốc ao Ta luôn đề ra các tiêu chí. Bởi vậy con người Việt Nam cứ bị rách bươm tơi tả từ trường học nước trong.

Các tiêu chí ở Việt Nam thuộc 5 nhóm gồm

(a) nhóm vật chất có các tiêu chí đầu rất ư là nghiêm ngặt có giám sát tầng tầng lớp lớp nên bao đại công trình “tỷ đô” xây bỏ đó hoặc chưa xây đã mất “tỷ đô” khiến bao đại quan của Đảng và Nhà Nước phải bị tù-nhưng-không-đày-và-không-đền-đủ;

(b) nhóm tinh thần giỡn mặt có các tiêu chí đầu rất ư là nghiêm ngặt nên bao đại công trình “tỷ đô” cử bao con ông cháu cha đi du học lấy bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ về làm lãnh đạo để “hành” cái đã “học” trong táy máy công quỹ để hoặc vào tù hoặc mua “quốc tịch thứ hai” rồi trốn mất;

(c) nhóm tinh thần tích cực chỉ cần tiêu chí duy nhất là được Đảng qua công cụ báo chí truyền thông tích cực “phong tặng tưới hột sen” như các danh hiệu “trí thức”, “người có công”, “nhân tài”, “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “tinh hoa trí tuệ”, “đội hậu bị”, “nhà chí sĩ”, “chuyên gia”, “nhà sử học“, v.v;

(d) nhóm ngó lơ tức chả cần tiêu chí gì sất nên chả ai hiểu phải làm thế nào mới được vinh danh “tham nhũng” nên chẳng ai rõ thế nào là “tham nhũng” cứ vô tư tham nhũng tưới hột sen sinh sôi nảy nở lúc nha lúc nhúc đến độ bị Ủy Viên Trung Ương Đảng Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang gọi là “bầy sâu”, vô tư ngây thơ kệ mẹ mẹ sắp nhỏ muốn bảo lãnh thì cứ bảo lãnh có quốc tịch thứ mấy cũng được, khi bị bắt ra tòa thì cứ tỉnh bơ nói bị hàm oan, khiến cái lò của Tổng Bí Thư xem ra chỉ đủ sức nướng bánh đa ăn tiết canh vịt giời; và

(e) nhóm tự biên tự diễn như bầy đàn cùng ký tên để tự gọi mình là “nhân sĩ”.

Trước cơn quốc loạn vì các quốc nạn tiêu chí nói trên phương hại đến quốc thể gây ra bao quốc nhục, “nhà khí sĩ” (người có…dũng khí, chí khí, nghĩa khí, khái khí, sĩ khí không khách khí) Hoàng Hữu Phước đã phải giúp nước non nhà mấy chục năm qua đã đề ra biết bao bộ tiêu chí chẳng hạn như tạm nêu ra 20 bộ tiêu chí tiêu biểu sau:

tiêu chí dạy và học giỏi tiếng Anh ở Việt Nam

tiêu chí diệt tham nhũng

tiêu chí “đa Đảng”

tiêu chí đạo đức công vụ

tiêu chí để gọi là hèn hạ

tiêu chí để được gọi là nhà sử học

tiêu chí để được gọi là “từ chương”

tiêu chí hàn lâm

tiêu chí làm chính trị

tiêu chí nghị sĩ Việt Nam thời đại mới

tiêu chí ngợi ca “đức độ”

tiêu chí nhà giáo

tiêu chí nhà trí thức

tiêu chí nhân tài/hiền tài

tiêu chí phản biện 

tiêu chí tinh hoa trí tuệ

tiêu chí tu hành

tiêu chí tự do-dân chủ

tiêu chí tuổi trẻ

tiêu chí tuyệt thực

– vân vân và vân vân.

Nay trước vấn nạn trí thức thì lúc nha lúc nhúc toàn thạc sĩ/tiến sĩ con ông cháu cha lấn sân độc quyền xài phủ phê phè phởn phù phép tiền thuế của dân – chứ dứt khoát không cho con của dân-có-đóng-thuế hưởng tài trợ học bổng – nhưng dốt nát ngoại ngữ và đần ngu nghiệp vụ chỉ giỏi táy máy tền bạc nhanh chóng làm giàu để mua quốc tịch nước khác, còn tinh hoa trí tuệ chỉ có nghĩa là đảng viên Cộng sản nào có cùng lúc bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ và cao cấp lý luận chính trị chứ đa số hoàn toàn mất dạy về lòng yêu nước, “nhà khí sĩ” Hoàng Hữu Phước buộc phải đề ra bộ tiêu chí về “nhà ái quốc” gồm có 12 tiêu chí không-thể-tách-rời như sau:

1) Công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

2) Chỉ có một quốc tịch duy nhất: quốc tịch Việt Nam;

3) Thiên Khổng;

4) Có danh tiếng về thanh liêm chính trực, hoặc chưa có bất kỳ tiếng xấu nào về đức thanh liêm chính trực;

5) Có ít nhất một hành động dũng cảm cụ thể và có hiệu quả cụ thể vì sự an nguy của quốc gia, dân tộc;

6) Được biết đến tại cả 3 miền Bắc-Trung-Nam của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

7) Được Việt Kiều trên thế giới biết đến;

8) Được ít nhất một công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam diện “dân đen” công khai xưng tụng vinh danh là “nhà ái quốc” có các bằng chứng về lời xưng tụng ấy mà bất kỳ công dân nào của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đều có thể truy cập “online” tham khảo tự do, và lời xưng tụng vinh danh ấy tồn tại trong thời gian đủ chẵn 5 năm mà không gây tranh cãi với việc có bất kỳ ai khác trong xã hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công khai phản bác lại;

9) Được ít nhất một công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quan tâm cầu nguyện Trời Phật phù hộ bình an;

10) Được ít nhất một công dân nước khác công khai xưng tụng vinh danh là “nhà ái quốc” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

11) Bản thân người được công khai xưng tụng “nhà ái quốc” đã hoặc (a) không công khai tuyên bố từ chối danh dự này, hoặc (b) công khai tuyên bố chấp thuận sự ban tặng danh xưng ấy; và

12) Là nhà chính trị, chính trị gia, hoặc chính khách.

Cần nói thêm rằng “nhà ái quốc” không đồng nghĩa với “người yêu nước” vì trong tiếng Việt thì chữ Hán-Việt luôn có mục đích sử dụng khác với từ thuần Việt, và “nhà ái quốc” có vị trí lưu danh sử sách theo các tiêu chí hàn lâm trong khi “người yêu nước” không nhất thiết phải có các công trạng đáp ứng cả 12 tiêu chí trên mà chỉ cần có “lòng yêu nước”.

Với bộ tiêu chí trên, Hồ Chí Minh được Hoàng Hữu Phước công nhận là “nhà ái quốc” đầu tiên của nước Việt Nam hiện đại, dù Hồ Chí Minh là công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứ không là công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mặt hành chính công.

Với bộ tiêu chí trên, Hoàng Hữu Phước trở thành “nhà ái quốc” thứ nhì với các chi tiết thỏa các điều kiện như sau:

1) Hoàng Hữu Phước là công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

2) Hoàng Hữu Phước chỉ có một quốc tịch duy nhất: quốc tịch Việt Nam;

3) Hoàng Hữu Phước là người thiên Khổng;

4) Hoàng Hữu Phước có danh tiếng về thanh liêm chính trực ở tất cả các nơi ông ta học tập và làm việc, và tính cho đến nay ông ta chưa có bất kỳ tiếng xấu nào về đức thanh liêm chính trực;

5) Hoàng Hữu Phước có ít nhất một hành động dũng cảm cụ thể và có hiệu quả cụ thể vì sự an nguy của quốc gia, dân tộc, có thể chọn ra từ nhiều thí dụ như (a) chấm dứt sự làm loạn của bọn lợi dụng Pháp Luân Công khi cả Bộ Công An và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đều đã bó tay, (b) chấm dứt sự làm loạn của bọn linh mục/giám mục phản động phản Chúa trong Cơ Đốc Giáo khi cả Bộ Công An và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đều đã bó tay, (c) loại bỏ dự án Luật Biểu Tình vốn đầy hối hả thiếu hiểu biết khi cả Đảng và Chính Phủ đều để vuột ngoài tầm kiểm soát về phương diện lý luận chính trị, (d) ngăn chặn thành công một cuộc “biểu tình”, (e) không “biểu tình phản kháng”  và không kiện Báo Tuổi Trẻ ra tòa về tội vi phạm đạo đức nghề nghiệp do chế tạo tin giả Fake News để thồn/nhét/tống/tọng/nhồi chữ vào mồm Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, (f) không “biểu tình phản kháng” và không nắm đầu lôi cổ ra tòa Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tội gian lận bầu cử Quốc Hội Khóa XIV, (g) tình nguyện đứng mũi chịu sào xử lý vụ khiếu kiện của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp sau khi toàn bộ hệ thống chính trị nhiều nhiệm kỳ đã phải hoàn toàn bó tay và tránh né, (h) bảo vệ chính nghĩa của Đảng và Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên không gian mạng suốt hơn 20 năm qua, v.v. và v.v.

6) Hoàng Hữu Phước được biết đến tại cả 3 miền Bắc-Trung-Nam của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam qua vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu, hình thành mặt trận “chống thù trong” rầm rộ trên không gian mạng;

7) Hoàng Hữu Phước được Việt Kiều trên toàn thế giới biết đến sau khi ông phát biểu phản đối dự án Luật Biểu Tình tại Quốc Hội Việt Nam;

8) Hoàng Hữu Phước được ít nhất một công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam diện “dân đen” là Cô Lại Thu Trúc công khai xưng tụng vinh danh là “nhà ái quốc” có các bằng chứng về lời xưng tụng ấy mà bất kỳ công dân nào của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng đều có thể truy cập “online” tham khảo tự do tại “Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc” , và lời xưng tụng vinh danh ấy tồn tại trong thời gian đủ chẵn 5 năm (thực tế là đã 8 năm tính từ ngày 23-9-2012 ) mà không gây tranh cãi do không có bất kỳ ai khác trong xã hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công khai phản bác lại trong suốt hạn định 5 năm đó;

9) Hoàng Hữu Phước được ít nhất hai công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quan tâm tụng kinh cầu nguyện Trời Phật phù hộ bình an, gồm công dân Lại Thu Trúc (và các thành viên gia đình Lại Thu Trúc ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở Hoa Kỳ) và công dân Hồ Thị Kim Chung (ở Hà Nội), v.v. ;

10) Hoàng Hữu Phước được ít nhất một chính khách Mỹ và một nhà báo Luxembourg công khai xưng tụng vinh danh là “nhà ái quốc” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau khi họ đọc bản tiếng Anh của bài VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa (ảnh chụp các lời khen tặng có đăng dẫn chứng trong vài bài trong số hơn 755 bài viết trên WordPress);

11) Hoàng Hữu Phước chưa từng công khai tuyên bố từ chối danh dự “nhà ái quốc” cũng như chưa từng công khai tuyên bố chấp thuận sự ban tặng danh xưng ấy, nên danh dự “nhà ái quốc” tự động có hiệu lực vĩnh viễn đối với Hoàng Hữu Phước theo bảng tiêu chí trên.

12) Hoàng Hữu Phước là chính trị gia.

Hy vọng rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng có thêm thật nhiều “nhà ái quốc” bổ sung vào danh sách quá hiếm muộn này. Lẽ nào mỗi năm có thêm ít nhất 500 tân chính trị gia mà từ 30-4-1975 đến nay chỉ có Hoàng Hữu Phước là “nhà ái quốc” còn những chính trị gia và chính khách khác chỉ yêu Đảng (do Đảng cho chức cao và bày ra điều lệ Đảng để bảo vệ tuyệt đối Đảng viên) và yêu tiền (do Đảng tạo điều kiện ngồi mát ăn bát vàng) nên mới làm tham nhũng lúc nhúc như bầy sâu đến độ Tổng Bí Thư phải đích thân nhóm lò thui bớt cho dân bớt oán?

Trường hợp bộ tiêu chí 12 điều trên quá khắc nghiệt không Dảng viên ưu tú nào của Đảng có thể đáp ứng nổi, Đảng và Nhà Nước có thể sử dụng đội ngũ trí thức tinh hoa trí tuệ của riêng Đảng để đề ra bộ tiêu chí khác, chứ đừng nên để các danh xưng danh dự cao quý ấy bị tung hứng tùy thích bởi công cụ báo chí chả ra gì của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Bảo vệ chính nghĩa của Đảng và Chính Phủ trên không gian mạng: Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV  2012

Bầy đàn cùng ký tên: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam 30-8-2013

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Công cụ báo chí chả ra gì của Đảng: Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Mất Kiểm Soát Truyền Thông  16-11-2016

Chấm dứt sự làm loạn của Pháp Luân Công: Pháp Luân Công 07-10-2015

Chấm dứt sự làm loạn của đám đội lốt linh mục Cơ Đốc Giáo: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Chuyên gia: Khi Nghị Sĩ Việt Nam Phát Biểu  12-6-2020

Dốt nát ngoại ngữ: Học Hành Tiếng Anh  18-8-2019

Hồ Thị Kim Chung: Nhớ Đến Những Người Dân  24-4-2019

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Loại bỏ dự án Luật Biểu Tình: Biểu Tình15-6-2020

Luật Biểu Tình: Luật Biểu Tình 26-5-2014

Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh gian lận bầu cử Quốc Hội Khóa XIV: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Mua quốc tịch nước khác: Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ  25-8-2020

Ngăn chặn thành công một cuộc biểu tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước  10-3-2018

Nhà chí sĩ: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Quốc nhục: Quốc Nhục  12-02-2015

Quốc tịch thứ hai: Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ  25-8-2020

Sau khi họ đọc bài: VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975 đăng ngày 01-8-2006  trên Yahoo!3600 , bản dịch tiếng Việt Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước đăng ngày 09-4-2009 trên Emotino, đăng lại song ngữ Anh-Việt ngày 31-8-2011 trên hhphuoc.blog, đăng lại song ngữ Anh-Việt ngày 01-9-2014 trên W`ordPress), đăng lại song ngữ Anh-Việt với tên bài VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa  ngày 26-4-2019 trên WordPress.

Tiêu chí dạy và học giỏi tiếng Anh: Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam 10-01-2016

Tiêu chí diệt tham nhũng: Diệt Tham Nhũng 30-10-2015

Tiêu chí Đa Đảng: Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Tiêu chí đạo đức công vụ: Đạo Đức Công Vụ 07-5-2020

Tiêu chí để được gọi là hèn hạ: Thế Nào Là Hèn Hạ  19-9-2016

Tiêu chí để được gọi là nhà sử học: Thế Nào Là Sử Gia 05-02-2014

Tiêu chí để được gọi là từ chương: Thế Nào Là “Từ Chương”  25-11-2015

Tiêu chí hàn lâm: Phản Biện  02-8-2016

Tiêu chí làm chính trị: Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Tiêu chí nghị sĩ thời đại mới: Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam 04-02-2018

Tiêu chí ngợi ca đức độ: Về Sự Cố Của Thứ Trưởng Giáo Dục  19-10-2019

Tiêu chí nhà giáo: Nhà Giáo 25-11-2017

Tiêu chí nhà trí thức: Thế Nào Là Nhà Trí Thức  14-02-2014

Tiêu chí nhân tài/hiền tài: Hiền Tài 22-5-2019

Tiêu chí phản biện: Phản Biện  02-8-2016

Tiêu chí tinh hoa trí tuệ: Băn Khoăn Phiền Muộn  23-4-2020

Tiêu chí tu hành: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Tiêu chí tự do – dân chủ: Thế nào là Tự Do – Dân Chủ  24-3-2014

Tiêu chí tuổi trê: Định Tính Và Định Lượng Tuổi Trẻ  12-9-2014

Tiêu chí tuyệt thực: Tuyệt Thực  02-7-2013

Tình nguyện đứng mũi chịu sào xử lý vụ kiện của Nhà báo Hoàng Hữu Hiệp:  Vụ Khiếu Tố Của Hoàng Hữu Hiệp 17-10-2016

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Tham khảo tự do: bài viết của Lại Thu Trúc đăng ngày 23-9-2012 trên emotino.com:Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc  đăng lại trên WordPress ngày 05-5-2017

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Thực tế là đã 8 năm: bài viết của Lại Thu Trúc đăng ngày 23-9-2012 trên emotino.com:Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc  đăng lại trên WordPress ngày 05-5-2017

Tổng Bí Thư: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Trí thức: Hoàng Hữu Phước Đã Từng Nói Về Hai Vấn Đề Quan Trọng Của Chính Trị Việt Nam: Báo Của Đảng Và Trí Thức Của Đảng 10-5-2019

Trốn mất: Trịnh Xuân Thanh – Bài 3  Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation  16-8-2017

Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang 02-12-2018

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 01-01-2013

Đội Cận Vệ Của Trương Tấn Sang: Những Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ

Hoàng Hữu Phước, MIB

27-8-2020

Ở Tổ Đại Biểu Số 1 Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016) của Thành phố Hồ Chí Minh có ba vị tính từ trên cao xuống dưới thấp là Trương Tấn Sang, Trần Du Lịch, và tôi Hoàng Hữu Phước; song chỉ có tôi và Trương Tấn Sang là có đội cận vệ riêng.

4 điểm khác nhau giữa hai đội cận vệ là:

a) Chỉ có đội cận vệ của Trương Tấn Sang là đội đặc nhiệm của Chính Phủ, có trang bị vũ khí sát thương, có võ thuật, có cấp bậc chính quy của lực lượng vũ trang, có hưởng lương và phúc lợi xã hội xủa Nhà Nước. Đội của Hoàng Hữu Phước không có những chuẩn này.

b) Chỉ có đội cận vệ của Trương Tấn Sang là đội được hình thành khi Trương Tấn Sang trở thành Ủy viên Bộ Chính Trị và Chủ Tịch Nước, và thành viên của đội có thể thay đổi nếu có người đến tuổi nghỉ hưu. Đội của Hoàng Hữu Phước được hình thành từ rất lâu trước khi Hoàng Hữu Phước trở thành chính trị gia (tức trở thành Nghị sĩ Khóa XIII) và tiếp tục tồn tại sau khi cái Khóa XIII ấy kết thúc.

c) Đội cận vệ của Trương Tấn Sang là Đảng viên được tổ chức phân công. Đội cận vệ của Hoàng Hữu Phước là người ngoài Đảng trên cơ sở tình nguyện viên và tự phân công.

d) Đội cận vệ của Trương Tấn Sang có chục nam chiến sĩ cùng đóng quân tại một địa điểm mang mật danh bí số trên đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, với những “ca” phục vụ luân phiên. Đội cận vệ của Hoàng Hữu Phước chỉ có một nữ chiến sĩ tên Lại Thu Trúc và cô này đóng đô ở nhà riêng có bảng số của gia đình cô ấy tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

4 điểm giống nhau giữa hai đội cận vệ là:

a) Tất cả đều xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân.

b) Tất cả đều quen biết nhau do cùng xuất hiện ở cùng vị trí mà hai yếu nhân Trương Tấn Sang và Hoàng Hữu Phước cùng có mặt.

c) Tất cả đều hợp tác phối hợp nhuần nhuyễn: mỗi khi thấy cận vệ của Hoàng Hữu Phước xuất hiện, các cận vệ của Trương Tấn Sang trừng mắt ra ám hiệu chỉ thị cho lực lượng an ninh địa phương chịu trách nhiệm bảo vệ mục tiêu phải dọn đường cho cận vệ của Hoàng Hữu Phước được băng xuyên qua hàng rào an ninh dày đặc mà không cần có giấy phép đặc biệt nào; và

d) Tất cả đều tuyệt đối tin cậy nhau:  mỗi khi nhận các đơn thư khiếu tố của dân tại các buổi tiếp xúc cử tri, Trương Tấn Sang đều đưa cho đội cận vệ của Trương Tấn Sang, và đội cận vệ của Trương Tấn Sang luôn trao lại ngay cho đội cận vệ của Hoàng Hữu Phước để đội cận vệ của Hoàng Hữu Phước trình cho Hoàng Hữu Phước tự nghiên cứu tự xem xét tự xử lý, chứ không bao giờ trao cho Nghị sĩ Phó Đoàn Tiến Sĩ Trần Du Lịch.

Vì vậy, sự thật sau là sự thật chưa từng được tiết lộ:

Các cận vệ của Trương Tấn Sang là nhân chứng cho sự đoan chính của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước. Họ đã nói với cô Lại Thu Trúc như sau:

Tụi anh bảo vệ nhà riêng của Anh Tư (tức Trương Tấn Sang) vậy mà lễ lộc tết nhứt thiên hạ kéo đến nườm nượp còn ngày thường cũng tới thăm hỏi Anh Tư Chị Tư. Nhưng chưa bao giờ tụi anh thấy sếp Phước của em đến chơi lần nào!

Từ lúc ra trường để bắt đầu cuộc sinh nhai (đi làm việc có hưởng lương) khởi nghiệp một nhà giáo cho đến tận ngày nay, Hoàng Hữu Phước chỉ

(a) đi lễ Tết Thầy Lê Văn Diệm hoặc gởi quà, thư, và hoa cho Thầy lúc Thầy chưa tạ thế; và

(b) gởi thư Tết cho Thầy Nguyễn Tiến Hùng lúc Thầy học tiến sĩ Anh Văn ở Liên Xô; nghĩa là

(c) không bao giờ lễ Tết quà cáp cho bất kỳ lãnh đạo nào tại cơ quan bản thân đã hay đang công tác vì không bao giờ cần hay cố gắng thiết lập các quan hệ bất kỳ với những lãnh đạo cơ quan Nhà Nước luôn-luôn-tiêu-cực như Cao Minh Thì  hay  Đặng Văn Chung, và những tên tương cận, do không bao giờ  hạ mình để cầu cạnh hay nhờ vã hoặc xin xỏ ân huệ từ bọn thấp kém thấp hèn đó; còn chuyện mỗi năm tôi gởi quà tặng đắt tiền cho tất cả các đại quan ở Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh thì đó là chuyện của lãnh đạo công ty CIMMCO International  bên New Delhi muốn cung kính gởi quà để “nhắc khéo” các lãnh đạo Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh hãy đáp lễ bằng cách đừng “ngâm” thêm các khoản trả nợ khổng lồ cho các nhà máy Đay Indira Gandhi Jute Mill, Chỉ Xơ Dừa Bến Tre Coir Project, và Nhà Máy Trích Ly Dầu Thực Vật Bến Tre Solvent Extraction Plant, v.v. mà các chức sắc ngành công nghiệp nặng của Thành phố Hồ Chí Minh (đoàn hùng hậu gồm toàn các chức sắc chính trị và đội ngũ thư ký phục vụ mỗi vị chức sắc chính trị) đã đích thân sang Ấn Độ cưỡi ngựa xem hoa tham quan Đền Taj Mahal rồi ký quyết định lựa chọn thiết bị xây dựng các nhà máy không-giống-Taj-Mahal và chấp nhận vô điều kiện tất cả các điều khoản của GOI Credit (tín dụng của Chính Phủ Ấn Độ): nghĩa là

(d) Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước và doanh nhân Hoàng Hữu Phước không bao giờ lễ Tết hay quà cáp cho bất kỳ chức sắc nào của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính Phủ Việt Nam.

Chứng nhân cho sự liêm khiết và đoan chính của Hoàng Hữu Phước là những nhân viên trung tín – trong đó có Lại Thu Trúc – và các học trò. Và nay với bài viết này, xin ghi thêm một nguồn nhân chứng bí mật khác: đội cận vệ của Trương Tấn Sang.

Xin kể thêm một giai thoại: Khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp có sự việc Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước phát biểu giữa nghị trường chống dự án Luật Biểu Tình khiến toàn bộ các báo chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh kích động cuộc tổng tấn công nhằm triệt hạ Nghị sĩ bất khả xâm phạm Hoàng Hữu Phước, buổi chiều sau các buổi tiếp xúc, Trương Tấn Sang quyết định đi thăm trường đại học Luật gần Cầu Khánh Hội nơi Trương Tấn Sang từng theo học. Ông rủ tôi đi theo vì Trần Du Lịch từ chối thẳng thừng không muốn mất thì giờ tháp tùng. Xe taxi Mai Linh của tôi và Cô Lại Thu Trúc đến sau vì tất cả các phương tiện đều phải bị chặn lại để xe Chủ Tịch Nước đi qua. Vì vậy tôi buộc phải là nhân vật tối cao tối quan trọng – theo chuẩn Việt Nam Cộng Hòa (Tổng Thống luôn phải là người đến sau cùng). Lúc đang đi ngoài hành lang giảng đường chính, một tên nam sinh viên bất hạnh đã dí mặt hắn vào tôi với mùi hôi thối của kẻ bị bịnh sâu răng kinh niên hoặc hỏng dạ dày mạn tính rít lên: “Ông biết gì về dân quyền của biểu tình mà chống hả?”. Ngay lập tức cô Lại Thu Trúc chen vào giữa, hai cánh tay dang ra đúng thế Đại Bàng Triển Xí, trừng mắt nhìn vào thằng luật sư tương lai có mồm thối mà quát lên “Tránh ra! Dám hỗn à!” cùng lúc với ra dáng chuẩn bị tung Thập Bát Liên Hoàn Cước. Thằng sâu răng thối ruột ấy chuồn mất, tan biến cứ như chưa từng tồn tại trong cái trường đại học bất hạnh đó.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Cao Minh Thì: Cao Minh Thì  28-6-2020

CIMMCO International: Bà Ba Thi  18-6-2020

Đặng Văn Chung: Sự Đa Tài Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  29-10-2019

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng13-4-2020

Thầy Nguyễn Tiến Hùng: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Thầy Lê Văn Diệm: Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  25-11-2011

Trần Du Lịch: Nghị Sĩ Trần Du Lịch  22-4-2019

Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang 02-12-2018

Nghị Sĩ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh: Sự Thật Chưa Từng Được Tiết Lộ

Báo Tuổi Trẻ Tung Hỏa Mù Giải Vây Giải Cứu Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-8-2020

Xã hội đang rùm beng chuyện Phạm Phú Quốc, Nghị sĩ Khóa XIV Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh, “có hai quốc tịch”.

Zing đăng tin Tổng Thư Ký Quốc Hội Khóa XIV Nguyễn Hạnh Phúc “giật mình” khi hay tin này. “Giật mình” – nếu Zing không có ý đồ bôi nhọ Nguyễn Hạnh Phúc mà chính Nguyễn Hạnh Phúc bật thốt ra – có nghĩa đây là tin động trời.

Và – cũng nếu Zing không có ý đồ bôi nhọ Nguyễn Hạnh Phúc mà chính Nguyễn Hạnh Phúc bật thốt ra – Nguyễn Hạnh Phúc ắt hốt hoảng thất kinh hồn vía nên mới phang ngay để giữ khoảng cách an toàn cho chính ông qua  4 nội dung gồm (a) đẩy trách nhiệm quản lý cho ban khác trong Quốc Hội, (b) khẳng định ông chưa từng được báo cáo về việc 2 quốc tịch này, (c) lưu ý báo chí nên xác minh thận trọng vì hiện có rất nhiều thông tin “méo mó” không chuẩn xác, và (d) trang web của Quốc Hội còn bị làm giả – ắt với ẩn ý rằng tin về 2 quốc tịch của Phạm Phú Quốc có thể là tin giả và rằng cơ quan của các anh tài Aitee Việt Nam chỉ lo xài tiền chế tạo BlueZone vớ vẩn ngăn ngừa Covid-19 chứ vô tích sự không thể giăng thiên la bày địa võng ngăn ngừa web giả mạo cơ quan quyền lực nhất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và rằng biết đâu Quốc Hội thật ra chả phải là cơ quan quyền lực nhất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như minh định trong Hiến Pháp nên mới bị bỏ mặc không aitee nào bảo vệ như thế.

Để bảo vệ Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh là một cơ quan vô tích sự, bất tài vô hạnh, phản Đảng, dung túng cho Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh phá hoại buổi Hiệp Thương Lần Thứ Nhất kỳ bầu cử Khóa XIV năm 2016 để ngăn chặn ứng cử viên tự do ngoài Đảng Hoàng Hữu Phước, Báo Tuổi Trẻ đã ngay lập tức có bài sau

Như tôi đã bao lần viết về báo chí chính thống hiện nay của Việt Nam chỉ toàn lo đi phỏng vấn để có bài đăng ở cấp độ “đưa tin” chứ không còn ở đẳng cấp ngày xưa trí tuệ có khả năng viết nhận định, xã luận, phân tích chuyên trang, bài trên của Tuổi Trẻ cho thấy phóng viên và toàn ban biên tập kể cả Tổng Biên Tập hoặc gian trá giả nai để tung hỏa mù hoặc ngu thiệt vì là nai thiệt – mà nếu là nai thiệt thì chả lẽ công cụ tuyên truyền của Đảng lại toàn là bọn trẻ nít oe oe ngậm vú cao su nhưng có Cao Cấp Lý Luận Chính Trị treo trước ngực như tạp-dề hay sao?

1) Như tôi đã bao lần minh bạch thông tin cá nhân tôi trên blog này, Chị Hai của tôi là công dân Mỹ, đã cùng chồng của chị ấy là một cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa kiên trì 30 năm qua ra sức thuyết phục tôi chấp nhận để anh chị ấy bảo lảnh tôi qua Mỹ. Hồ sơ từ cơ quan di trú của Mỹ đã bao lần gởi về yêu cầu tôi phải làm những thủ tục nào để quy trình bảo lãnh ấy được hiện thực hóa. Và tôi đã không chấp thuận, dứt khoát từ chối việc bảo lãnh đó.   

2) Như vậy, không có chuyện gia đình Phạm Phú Quốc bảo lãnh Phạm Phú Quốc sang một nước nào đó mà không có sự đồng ý chủ động tích cực của Phạm Phú Quốc và Phạm Phú Quốc cũng không biết gì nên không báo gì cho Quốc Hội đến độ Nguyễn Hạnh Phúc phải thất kinh hồn vía như thế. Hoặc phải chăng cái nước ấy không cần sự đồng ý của Phạm Phú Quốc mà chỉ cần tiền mua quốc tịch do đệ tam nhân cống nạp mà thôi?

3) Ngay cả khi chẳng cần quái gì sự đồng tình của Phạm Phú Quốc thì cái gia đình không ít quân số ấy của Phạm Phú Quốc cũng cần phải có rất nhiều tiền để mua quốc tịch cho họ và cho Phạm Phú Quốc; mà họ tài ba đến độ nhanh chóng kiếm được biết bao triệu “đô” để mua hay sao; mà nếu họ không mua thì tiền có phải do Phạm Phú Quốc gởi sang hay không; mà nếu Phạm Phú Quốc gởi sang thì có gởi lậu hay không và có phải từ đồng tiền lương bổng trong sạch thanh liêm của đảng viên Cộng sản Phạm Phú Quốc hay không?

4) “Có quốc tịch” nghĩa là giấy tờ thủ tục đã hoàn tất, vậy phải chăng nếu Covid-19 đừng xuất hiện khiến mọi chuyến bay thương mại ra hải ngoại đều bị đình trệ, thì Phạm Phú Quốc phải chăng đã an toàn chạy thoát khỏi Việt Nam để lại một chính trường Việt Nam tầy huầy lâm vào cơn đại khủng hoảng tồi tệ mới nhưng cực kỳ quen thuộc?

5) “Có quốc tịch” nghĩa là giấy tờ thủ tục đã hoàn tất, vậy chi tiết trên hộ chiếu công dân hải ngoại cấp ngày nào mà chỉ sau khi bị “bại lộ” tối 24-8-2020 thì Phạm Phú Quốc ngày 25-8-2020 mới đỗ thừa tại gia đình bảo lãnh và cũng định sẽ báo cáo tổ chức? Bị đảng viên cấp cao Phạm Phú Quốc lừa dối, xem tất cả các cơ quan tổ chức của Đảng như đám con nít ngu muôi, Đảng, Quốc Hội, và Chính Phủ trở nên thật đáng thương hại làm sao!

Nhân đây, tôi xin tiết lộ một bí mật sau về lý do vì sao “doanh nhân” được Mặt Trân Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho phép có mặt trong Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh:

1) Đã kể: Trong một bài viết trước đây, tôi có kể việc Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm ngay kỳ họp đầu tiên của Khóa XIII ở Hà Nội đã nhận cuộc gọi từ một nữ chức sắc nào đó hỏi xin 2 tỷ đồng để y thị làm “công tác xã hội” gì đó. Doanh Nhân được Thành phố Hồ Chí Minh cho vào Quốc Hội để được vinh hạnh cung cấp tiền bạc cho tập thể quan chức xin ăn.

2) Đang kể: Trong kỳ họp đầu tiên của Khóa XIII ở Hà Nội, khi sinh hoạt Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị sĩ Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập gợi ý Đoàn nên tổ chức đi Nghệ An một chuyến để lạy Bác Hồ tại quê hương Bác, nhưng chưa biết phải thu xếp kinh phí từ đâu. Ngay lập tức, một nữ nghị sĩ là chức sắc cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng ắt theo thói quen chuyên-gia-xài-tiền-doanh-nghiệp-doanh-nhân: “Nói Anh Phước tài trợ 30 vé máy bay đi cho khỏe, có là bao đâu, phải không Anh Phước? Chuyện nhỏ mà!”. Tôi không nói, cũng chẳng cười, không nhắc gì về việc “tài trợ” đó, và thực sự thì chuyến hành hương ấy do Nghị sĩ Huỳnh Thành Lập xin Quốc Hội cho một xe khách to chở cả đoàn đi Nghệ An phục vụ công tác chính trị của Đoàn thể hiện lòng yêu kính Bác của các nghị sĩ thành phố mang tên Bác. Và đó là thái độ của tôi khiến đa số các nghị sĩ nào tôi-không-viết-bài-khen-trên-blog này bắt đầu ra mặt ghét bỏ tôi và bắt đầu những trò ra tay nhơ bẩn trừng trị người “không biết điều với họ và dám không cung phụng họ.”  Doanh Nhân được Thành phố Hồ Chí Minh cho vào Quốc Hội để được vinh dự cung cấp tiền bạc cho tập thể quan chức chi tiêu cho “chuyện nhỏ” của họ.

3) Đang kể: Trong tất cả các kỳ họp ở Hà Nội suốt Khóa XIII, mỗi buổi tối nào không có lời mời yến tiệc linh đình kèm phong bì dày cộm của các Bộ/Ban/Ngành/Cơ Quan Trung Ương/Đoàn Thể, Nghị sĩ Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Ánh luôn là người đánh tiếng yêu cầu Nghị sĩ doanh nhân Đặng Thành Tâm phải hoặc mời anh em đi ăn nhậu ở nhà hàng nào đó hoặc phải tổ chức ăn nhậu ngay tại canteen Nhà Khách Trung Ương Đảng ở 8 Chu Văn An, nơi Đoàn Nghị Sĩ Thành phố Hồ Chí Minh luôn đóng quân tại đó mỗi khi ra Hà Nội họp Quốc Hội. Tất nhiên là có các yêu cầu về chũng loại rượu đắt tiền nhãn hiệu nào, có món sâm cầm đại bổ hay không, và có khi còn đòi hỏi phải có cả rượu “sâu chit” đặc sản cường dương thịnh dâm bùng dục. Doanh Nhân được Thành phố Hồ Chí Minh cho vào Quốc Hội để được vinh dự cung cấp tiền bạc cho tập thể quan chức nhậu nhẹt xa hoa.

4) Đang kể: Trong một kỳ họp ở Hà Nội Khóa XIII, do (a) chỉ thích phụ nữ do bản thân khỏe mạnh hay ra sức gánh vác bảo bọc chở che người dân yếu thế; (b) ghét tính sính nhậu nhẹt và nói dâm tục của đa số phái nam; và (c) thường sống khép kín, xa cách, ít nói, chẳng bao giờ tham gia bỡn cợt hoặc ủng hộ bỡn cợt cớt nhã trong tập thể Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; tôi buộc lòng nhận lời rủ rê của các nữ nghị sĩ Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để trở thành nam nghị sĩ duy nhất chịu tham gia chuyến đi cuối tuần với họ thăm các tỉnh lân cận Hà Nội. Tôi đã phải đài thọ chi phí ăn trưa cầu kỳ của các nữ nghị sĩ này của Thành phố Hồ Chí Minh (đòi phải chạy kiếm cho được một nhà hàng lớn có các món đặc biệt của “Miền Nam”) trong ấm ức do thay vì cho tôi cơ hội được tuyên bố chiêu đãi đoàn nữ nghị sĩ, Nguyễn Thị Quyết Tâm nói chặn họng tôi ngay từ đầu bằng giọng quyền uy rằng “Bữa ăn này do Anh Phước đãi. Mọi người cứ tự nhiên!” Tôi gởi một tin nhắn cho Cô Lại Thu Trúc trên đường về Hà Nội, kể cô nghe ngay chuyện mất dạy này. Chiều tối khi về đến Hà Nội, tôi viện cớ đau bụng để không đi ăn tối với họ, những nữ đảng viên cao cấp của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh Nhân được Thành phố Hồ Chí Minh cho vào Quốc Hội để được vinh dự đài thọ cho các chi tiêu cá nhân của các quan chức đảng viên hình thành từ thói quen ăn sung mặc sướng từ tiền của người khác và của cơ quan.

5) Đang kể: Nếu tôi là doanh nhân “ngoài Đảng”, thì Quốc Hội có nhiều doanh nhân “Đảng viên”. Doanh nhân Đảng Viên là những người được Đảng trao cho quyền lực và tiền bạc để kinh doanh. Lời thì Đảng hưởng, lỗ thì dân chịu. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có Nghị sĩ Chủ tịch Saigon Coop Nguyễn Ngọc Hòa là doanh nhân Đảng viên của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại mỗi kỳ họp ở Hà Nội, Nguyễn Ngọc Hòa cung cấp cho mỗi nghị sĩ hàng chục phiếu mua hàng để đoàn đến các CoopMart ở Hà Nội chọn lấy hàng hóa đem về Nhà Khách để dùng hoặc để đem về Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng sau. Doanh Nhân Nhà Nước được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào Quốc Hội để dùng tiền Nhà Nước giúp sinh hoạt của các nghị sĩ chức sắc của Thành phố Hồ Chí Minh được dồi dào phong phú hơn.

6) Đang kể: Do muốn để dành các phiếu mua hàng CoopMart về Thành phố Hồ Chí Minh làm quà đưa cho vợ tôi dùng, và để “ủng hộ” CoopMart tôi thường đặt mua thêm thực phẩm qua phone (trả tiền mặt khi nhận). Thế là khi nghe tôi nói chuyện qua phone với CoopMart Hà Nội, nhiều nam nghị sĩ chức sắc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhờ tôi “giúp đặt hàng luôn một thể”. Và nhiều lần như vậy, mỗi khi xe chở núi hàng hóa đến Nhà Khách, tôi phone kêu họ xuống nhận, và họ tỉnh bơ xách hết lên lầu vào phòng của họ mà chưa bao giờ thanh toán lại tiền cho tôi cả. Tất nhiên tôi không nhắc họ làm gì, không vì tôi xem đó là “chuyện nhỏ”, mà vì tôi nhận ra một “chuyện lớn” rất xót xa là các đảng viên chức sắc của Thành phố Hồ Chí Minh đa số có tư cách đốn mạt từ thói quen ăn trên đầu trên cổ nhân dân và doanh nhân, những người được Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào Quốc Hội chỉ để làm nguồn tiền cung phụng cho họ sống thoải mái  đế vương như cha mẹ của dân.

Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Phạm Phú Quốc vào Quốc Hội Khóa XIV sau khi giỡ trò đê tiện cản ngăn không để ứng cử viên tự do Hoàng Hữu Phước được có tên trong danh sách 2016 “để dân bầu” vì kinh sợ cái “rủi ro” dân sẽ dồn phiếu cho Hoàng Hữu Phước vào Khóa XIV.

Quốc Hội là cơ quan lập pháp, và nghị sĩ là những nhà lập pháp chuyên làm luật được gọi là lawmaker. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh phải chăng gồm những kẻ thất học không hiểu biết tầm quan trọng của Quốc Hội và công tác lập pháp nên đã ra tay loại Hoàng Hữu Phước là nhà lập pháp lawmaker chuyên nghiệp duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh để đưa các tinh hoa chức sắc của Đảng như Trần Hoàng Ngân và Phạm Phú Quốc vào Quốc Hội làm nhà nhấn nút button-pusher chuyên nghiệp thừa mứanhà cung cấp tiền money-provider cho các tinh hoa chức sắc của Đảng tiêu xài xa hoa mỗi khi ra Hà Nội họp Quốc Hội.

Đùa bỡn với công tác lập pháp, Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh là những cơ quan đầy tủi nhục của Đảng Cộng Sản Việt Nam!

Với việc Nghị sĩ doanh nhân Nhà nước Đảng viên Cộng sản Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, cụ thể chức sắc nào trong Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm và bị cách chức đây?

Đảng đã không còn nhân lực ra hồn!

Thật là chả ra cái thể thống chế tạo hình ảnh hưởng thụ tinh…. nhân tạo gì cả!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Aitee: Tin Tặc Tàu Tấn Công Website Việt: Đẳng Cấp Thấp Của Aitee Việt Nam 30-7-2016

Báo Tuổi Trẻ: Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography 11-11-2016

BlueZone:  Lại Bờ-Lu-Dôn BLUEZONE  08-8-2020

Cao Cấp Lý Luận Chính Trị:  Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Chồng của chị ấy là cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa: Ngoài Đảng13-4-2020

Covid-19: Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc  06-8-2020

Đặng Thành Tâm: Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm 09-6-2019

Giăng thiên la địa võng: Ngành Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến  23-8-2020

Giỡ trò đê tiện cản ngăn không để ứng cử viên Hoàng Hữu Phước được có tên trong danh sách 2016: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Huỳnh Thành Lập: Nghị Sĩ Huỳnh Thành Lập  25-8-2019

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh: Vô Vi = Vô Tư Vi Hiến  11-6-2020

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng13-4-2020

Nguyễn Thị Quyết Tâm: Nguyễn Thị Quyết Tâm  22-01-2016

Phá hoại buổi Hiệp Thương Lần Thứ Nhất Bầu Cử Khóa XIV năm 2016: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Phản Đảng: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn 14-12-2016

Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ quan vô tích sự: Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Phải Chấn Chỉnh Ngay Báo Tuổi Trẻ  10-8-2020

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Ngành Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến

Các Cố Vấn Của Chính Phủ Đang Ngủ Gật Ở Đâu?

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-8-2020

A- Dẫn Nhập

Có vô số vũ trụ, song cái vũ trụ hữu hạn mà Địa Cầu của chúng ta đang lọt thỏm trong đó được hình thành cách nay gần 14 gigaannum (14 tỷ năm) chứ không chỉ trong 7 ngày, còn cái Trái Đất mà chúng ta đang vừa cưỡi vừa quất roi vừa bỏ đói bỏ khát vừa lột truồng bóc nó tận lõi thì xuất hiện cách nay gần 5 gigaannum sau khi nó nguội đi để có bề mặt mỏng dính không nhẵn thín trong tình trạng bèo dạt hoa trôi lúc lắc đong đưa trên chất sền sệt màu cam và trong bụi mây khói màu vàng đậm đặc lưu huỳnh, thật lâu trước khi những tác phẩm vĩ đại đầu tiên của đấng nghệ sĩ tài hoa kiệt xuất mang tên Thượng Đế được hình thành từ bàn tay điêu luyện tài hoa của Người : những con khủng long bự khủng khiếp hung khủng bố gây khủng hoảng bự chà bá giúp người đời có thể mường tượng ra được sở thích tuyệt diệu của Người đối với các thú cưng mà rất rất nhiều mega-annum (triệu năm) sau, lúc run sợ khiếp sợ kinh sợ trước các tác phẩm thú cưng thủ công của chính mình, Thượng Đế đã quýnh quáng lượm một viên sỏi to như quả nho chọi vào Trái Đất khiến gia tộc khủng long đang chen chúc lúc nhúc không còn cơ hội được mấy con vượn người thuần hóa làm thú nuôi, nay chỉ còn sót lại vài khúc xương hóa thạch, mà khúc xưa nhất tìm thấy được cho biết con khủng long chủ nhân của nó sống trên bờ cách nay 300 mega-annum, sau khi dưới nước có dăm ba con thủy quái cũng là những tác phẩm kinh điển đầu tiên khác của bậc thầy điêu khắc tài hoa Thượng Đế bơi lội trước đó 200 mega-annum.

Với xương xẩu hóa thạch xưa nhất của cái con được gọi là con người hiện đại  homo sapiens thì chủ nhân của nó bị vùi lấp cách nay 315 kilo-annum (ngàn năm), còn con người đứng thẳng lưng homo erectus (không phải đối lập với con mụ đảng viên Cộng sản cấp cao gian lận thi cử đã dõng dạc tuyên bố “trong xã hội toàn người gù thì kẻ đứng thẳng lưng là người khuyết tật” ý nói Đảng không bất kỳ ai không đứng khòm như mụ) xuất hiện cách nay 2 mya (triệu năm) có rất nhiều sự khác biệt về hình dạng nhân chủng, và ông Adam cùng bà Eva mà Thánh Kinh Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo nói đến rất có thể không khác mấy so với hình ảnh phục dựng này của “con người đứng thẳng” dưới đây:

Để biết ngần ấy thứ từ cục đá nhỏ như trái nho Thượng Đế chọi Trái Đất dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long đến que xương hóa thạch của tổ tiên của cái con được đặt tên là con người, người ta đã phải học hỏi, tìm tòi dài lâu, đủ thứ, bạc cả đầu tóc – trừ đầu người hói. Cũng như để viết được những 1.839 chữ ở trễn, nhà biện thuyết Hoàng Hữu Phước đã phải đọc biết bao pho sách và tài liệu bằng tiếng nước ngoài và tiếng nước trong.

Ấy vậy mà cái con virus SARS-CoV-2 – gọi bình dân là virus Covid-19 cho khỏi mất công vừa viết chữ hoa vừa viết chữ thường xen kẻ chả ra chi – chỉ mới xuất hiện chưa đủ chẵn 10 tháng mà nhân loại từ bác sĩ WHO cho đến người ít học nước ngoài đã tửng tửng tỉnh bơ phán-như-Chúa nhặng lên rằng khẩu trang chả ích lợi gì trong ngăn chặn virus lan tràn dịch bệnh, còn chính phủ nước trong thì tửng tửng tỉnh bơ kích cầu du lịch dù (a) chưa qua đủ 365 ngày-không-nhuận miễn nhiễm cộng đồng, (b) chưa có bất cứ liều vaccine nào trong bất kỳ tủ cấp đông nào trong kho dự trữ thuốc chiến lược bí mật của quốc gia, và (c) toàn thế giới đều trãi qua sự tái bùng phát Covid-19 nên lẽ ra Việt Nam nhờ biết trước sẽ có lợi thế hơn để khống chế sao cho đợt tái bùng phát chỉ ở mức giới hạn về không gian địa bàn và số lượng ca nhiễm tương đương thủa trước giai đoạn có 99 ngày bình lặng xa xưa ấy.

Sự hỗn độn này trước khi tiến đến nửa cuối năm 2020 là do con người 10 năm qua đã để đầu óc của họ mụ mỵ từ các mê muội với những mạng xã hội đại loại như Facebook, Instagram, và TikTok, v.v., mà Hoàng Hữu Phước đã mấy chục năm nay nguyền rủa dứt khoát không hạ mình đánh mất phẩm giá một nhà quý tộc nếu sinh hoạt cộng đồng trên đó, còn Đảng thì hoàn toàn tự mãn và mất cảnh giác với Đảng viên của mình sau khi hoàn tất đại cuộc Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước..

Nếu như:

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã chống dự án Luật Biểu Tình vì biết một sự thật trên cả hiển nhiên là toàn bộ Quốc Hội Việt Nam không có đến một nhà làm luật có khả năng xây dựng luật (law-maker) mà chỉ có các “đại biểu” lập pháp (“representative”) chỉ có khả năng hăng hái phát biểu ý kiến chỉ trong 7 phút đối với các dự án luật toàn do bên hành pháp hoặc bên tư pháp chấp bút soạn nên và các “đại biểu” lập pháp loại này chỉ cần thi thố quyền lực vô song thò nhón ngón tay trỏ – hoặc nếu yểu điệu thục nữ đoan trang thì dùng ngón tay út –  bấm nút nhất trí thông qua luật, còn toàn bộ ngành báo chí và học thuật hàn lâm ở Việt Nam không có đến một người có bất kỳ hiểu biết nào đúng đắn về biểu tình nên chỉ biết xúm lại bầy đàn nổi điên chửi cha mắng mẹ Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước;

thì

nhà biện thuyết Hoàng Hữu Phước đã kịch liệt chống đối phát triển du lịch ở Việt Nam chỉ vì biết Chính Phủ Việt Nam và toàn bộ các đảng viên lãnh đạo các học viện nghiên cứu chiến lược sách lược cài răng lược quốc gia không có bất kỳ ai hiểu biết đúng về du lịch và về thực lực Việt Nam nhưng lại được Đảng và Nhà Nước ban cho danh phận, quyền lực, và tiền bạc dồi dào để đề ra các chính sách phát triển du lịch khiến 2020 dẫn đến thảm họa cho Việt Nam.

Bài viết này ngoài nhắc lại một vài biện luận mà biện sĩ Hoàng Hữu Phước đã biện giải từ đầu năm 1982 khi biện thuyết nhằm cảnh báo sinh viên của mình đừng đầu quân vào ngành du lịch vốn là một trong tứ trụ thời trang (tức thương nghiệp mậu dịch hợp tác xã, du lịch, dầu khí, và xuất nhập khẩu) thủa ấy, cũng nêu lên những sự việc mới xảy ra giữa năm 2020 để củng cố các tranh biện về du lịch dù cho thực tế ở nước Việt Nam làm quái gì có bất kỳ “chuyên gia kinh tế” nào của Đảng, của Chính Phủ, và trong toàn bộ giới tinh hoa trí tuệ của Đảng trong toàn xã hội có đủ sức há được mồm để nhe nanh công khai tranh biện chống lại Hoàng Hữu Phước bằng tiếng Việt hay tiếng Anh về “du lịch”.

B- 5 Nhận Định Tình Hình 2020

1) Thấy ở Việt Nam từ Tháng 5-2020 có các hoạt động sôi động bất thường mang tên “kích cầu du lịch” đầy ắp màu sắc, rền vang tiếng nhạc hoan ca nhảy nhót sập sàn, hừng hực khí thế hoan hỷ của chính quyền các thành phố lớn và của các công ty du lịch, còn tin tức thời sự khoe những khung cảnh vui chơi chen chúc tại các khu du lịch mà cứ ngỡ đó là cảnh tái chế cắt ghép xào nấu từ những video clip cũ đầu năm 2019 trong khi báo chí đăng tin những chiêu trò “chặt chém khách du lịch” tháng 7 năm 2020 thì cũng y theo bổn cũ soạn lại từ thời “đứng đường kéo tuột dây phéc-ma-tuya quần mang thương hiệu Perestroika của thằng chính khách mạt hạng Goóc-ba-chớp-goóc-ba-nháng nhai rác không được cha mẹ dạy dỗ nên người mà Đảng Cộng Sản Liên Xô đã ngu xuẩn đần độn đưa nó vào đặt đít bự chễm chệ trong Bộ Chính Trị” khiến Đảng tiêu vong một lần và mãi mãi;

Tôi, người luôn lạc quan yêu đời dù luôn bị bọn lãnh đạo mất dạy mất nết mất lương tri mất nhân tính ở tất cả những trường họctrường đời mà tôi học tập hay công tác ém tài, ganh tài, đàn áp, vu vạ, bôi nhọ; cũng như luôn lạc quan yêu đời sau khi bị toàn bộ báo chí chánh thống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tổng tấn công vụ Luật Biểu Tình tôi chửi cha bọn nghị sĩ đần độn đội đít lũ chống Cộng và vụ Tứ Đại Ngu tôi mắng mẹ bọn nghị sĩ ngu si chả biết cái quái gì về “biểu tình” và “mại dâm” mà cứ tru sủa miết về “món nợ với nhân dân” và “luật hóa mại dâm”;

Đã trả lời qua Viber hồi tháng 6 năm 2020 cho các bạn hữu đang công tác/làm công/làm thuê/làm chủ/đầu tư/hoạt động trong lĩnh vực du lịch–lữ hành có xin tham vấn ý kiến tôi đối với tình cảnh “te tua” của ngành du lịch Việt Nam mùa Covid-19 rằng:

“Việt Nam chỉ nên tái lập các kế hoạch kinh doanh du lịch từ tháng 9 năm 2021 chứ nếu cứ hờm hờm rình rập chực chờ nhúc nhích rục rịch trong năm 2020 này thì chỉ tổ gây ra đại họa cho nước non nhà mà thôi.”

(Trích từ bài Tháng 9 Năm 2021: Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước)

2) Đọc qua các bài viết về du lịch Việt Nam trên các trang mạng như của Hiệp Hội Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tạp Chí Công Thương, hay các giáo trình này nọ về các nội dung như

ý nghĩa của du lịch,

vai trò của du lịch đối với đời sống xã hội con người,

vai trò của ngành du lịch đối với tang trưởng và phát triển kinh tế của đất nước,

tác động của du lịch đến kinh tế – xã hội, v.v.,

trên cơ sở Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính Trị về “phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”;

Tôi có nhận xét rằng tất cả các bài viết ấy chỉ là sự nhảy múa của ngôn từ đồng nhất đồng dạng từ một khuôn đúc bằng nhôm móp méo rẻ tiền, sáo rỗng một cách đáng thương hại, ngôn ngữ thật quê mùa, toàn những huyễn hoặc hoặc phi thực tế, chẳng hạn như nội dung của bài dưới đây

mà đọc lên thì thấy cứ như “Sơn Đông mãi võ” múa cước đi quyền để bán thuốc nhức răng đau bụng thần dược thần kỳ, chào hàng tự sướng tại đất nước Việt Nam rừng thì vàng biển thì bạc và đảo thì…ngọc vậy, để mê hoặc học sinh trẻ người non dạ nhằm lôi kéo cho đủ sĩ số tuyển sinh đại học, dù tác giả các bài viết về du lịch ấy toàn là những giáo sư tiến sĩ/thạc sĩ,

do thiếu vắng những kế sách chiến lược hiệu quả vốn chỉ có thể có được trên 4 cơ sở gắn bó không bao giờ được tách rời của việc

a- phải có sự tồn tại trong cơ quan chính phủ “một” nhà tư vấn chiến lược thực thụ, có đẳng cấp thực sự cao – không phải bằng cấp tiến sĩ/thạc sĩ thứ hạng cao – về phát triển du lịch Việt Nam nói riêng trong phát triển kinh tế nói chung, người

b- có sự luôn luôn thấu hiểu – mà không cần phải luôn luôn lắng nghe “bằng lỗ tai” vốn là nhóm từ mà tất cả các ứng viên Quốc Hội (trừ Hoàng Hữu Phước) phải đọc trong bản “chương trình hành động” khi tiếp xúc cử tri –  đúng đắn đầy đủ về bản chất thực sự của nhu cầu thực sự đầy đủ về du lịch thực sự ở nước Việt Nam thực sự, tất nhiên thực sự là người

c- có dũng khí liệt kê minh bạch các thiếu vắng mang tính “tử huyệt” thực sự của ngành du lịch Việt Nam như hậu quả thực sự của hệ thống giáo dục/đào tạo/tuyên giáo lệch tâm, và cũng thực sự là người

d- có các kế sách thực sự khả thi thực sự cụ thể bằng chữ viết thực sự.

3) Tình hình thực tế đã xảy ra đúng như lời khuyên của chiến lược đình (tép riu đứngsau “chiến lược gia” vĩ đại của Đảng) Hoàng Hữu Phước rằng “Việt Nam chỉ nên tái lập các kế hoạch kinh doanh du lịch từ tháng 9 năm 2021 chứ nếu cứ hờm hờm rình rập chực chờ nhúc nhích rục rịch trong năm 2020 này chỉ tổ gây ra đại họa cho nước non nhà mà thôi” với sự tái bùng phát Covid-19 cuối tháng 7-2020 đe dọa sự yên ổn của nước nhà.

4) Chính phủ đã thông qua chương trình kích cầu du lịch để rồi chỉ sau mới có mấy tuần mà người dân đã hốt hoảng nhận ra rằng cái chương trình kích cầu ấy đã mang tính nóng vội ra sao, cẩu thả thế nào, duy ý chí cực đỉnh “với sức người sỏi đá cũng thành cơm” biến hóa ra “sỏi đá bự chà bá thành sỏi đá bột vụn”, và chứng kiến cái hậu quả là lại phải có những yêu cầu giãn cách xã hội và phong tỏa đó đây dù cục bộ, đẩy nền kinh tế nước nhà và toàn xã hội vào sự bận tâm khủng hoảng lao đao mới, khiến từ là khuôn mẫu để các nước Âu Mỹ “học tập” và ngợi ca chiến lược “Chống Dịch Như Chống Giặc” thì Việt Nam lại trở thành đối tượng bị WHO mừng húm lên mặt dạy dỗ nhắc nhở căn dặn 3 bài học mà Việt Nam cần ghi nhớ để rút kinh nghiệm, làm tân đại chiến lược “mỗi người dân là một chiến sĩ” không hề được nước Âu Mỹ nào thèm nghiên cứu, còn khuya mới hiệu quả, dấy lên 4 câu hỏi chính đáng của công dân ngoài Đảng Hoàng Hữu Phước rằng

a- vị nào trong cái gọi là Ban Cố Vấn Chính Phủ – gồm toàn những bậc tài cao đức trọng tầm cỡ Trần Hoàng Ngân mà Đảng ắt đã rất tự hào tự mãn tự tung tự tác tự phong là nhân tài nên mới ra sức cướp cho bằng được ghế của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước để Ngân ta đặt đít lép ngồi vào Ban Cố Vấn Chính Phủ – đã thực sự trung ngôn như một bậc gián-nghị-đại-phu can ngăn Thủ Tướng đừng phát động cái chương trình kích cầu du lịch đầy tai hại tai họa tai ương ấy; rằng

b- nếu không có vị nào đã từng can ngăn như thế, chẳng lẽ tiền thuế của dân để trả lương cao bổng hậu cho cái gọi là Ban Cố Vấn Chính Phủ thì cái ban ấy lại hóa ra chỉ là thêm một thí dụ khác về việc xài tiền như rác của Đảng và Chính Phủ ư; rằng

c- với sự vỡ trận của chương trình kích cầu du lịch ấy thì cụ thể ai trong Ban Cố Vấn Chính Phủ hoặc trong Chính Phủ sẽ phải là người chịu trách nhiệm trước tổ quốc/nhân dân/Đảng và phải bị xử lý chi tiết ra sao; và rằng

d- nếu thực sự đã có sự can ngăn của một gián-nghị-đại-phu như ở a màThủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn không nghe lời can gián của trung thần để dẫn đến cớ sự dịch bệnh tái bùng phát làm vỡ toang trận địa kinh tế nước nhà gây phương hại cho Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam (không được phép tụ họp cùng lúc hàng trăm người, chà đạp quy định “nghiêm-minh-không-nghiêm-khắc” mùa dịch của chính phủ về giãn cách) và thành quả chống-dịch-như-chống-giặc ban đầu, thì liệu Thủ Tướng có phải chịu trách nhiệm gì đó trước tổ quốc/nhân dân/Đảng hay không.

5) Chính phủ đã thông qua chương trình kích cầu du lịch để rồi chỉ sau mới có mấy tuần mà gây ra họa lớn cho cả nước. Để tự cứu mình trước búa rìu dư luận của nhân dân, các nhà hoạch định chính sách kích cầu du lịch và các nhà lãnh đạo thông qua chính sách ấy cho phép áp dụng nó đã sử dụng báo chí truyền thông tập trung nói dày đặc và dài hơi chỉ về những khốn đốn của ngành du lịch như nạn nhân trầm trọng nhất của Covid-19, như một chiêu tung hỏa mù đậy che sự thật rằng chính ngành du lịch do kích cầu hăng hái hừng hực hồ hởi đại hạ giá đã làm đợt tái bùng phát Covid-19 trở nên nhanh hơn lan tràn hơn gây đình đốn mọi hoạt động của mọi ngành, đẩy bao người lao động ở tất cả các ngành nghề mà đa số có thu nhập thời bình thấp hơn ngành du lịch chẳng hề tham gia đi du lịch Đà Nẳng theo kích cầu của ngành du lịch vẫn bị làm cho trở thành những nạn nhân kinh tế khốn khổ hơn khốn khó hơn khốn đốn hơn nhưng không hề được nhắc đến. Tập trung nói chỉ về ngành du lịch như vậy, phải chăng đó là ngành duy nhất quan trọng của nền kinh tế quốc dân, duy nhất đem lại lợi nhuận cao nhất cho nền kinh tế quốc dân, và đang giữ vai trò chủ đạo mang tính ý thức hệ của tân chủ nghĩa Mác-Lê không còn xem công nghiệp nặng ngập ngụa khói đáng ở vai trò ưu tiên phát triển?

Với 5 điểm trên, trong thời gian chờ đợi bao giờ cho đến Tháng 9 Năm 2021, tôi tự nhủ ắt tôi buộc phải lấy cái câu tiếng Việt loại hạ cấp rẻ tiền mạt hạng mà tôi rất khinh bỉ là “trong nguy có cơ” ra để viết bài này để trước sự thật cái ngành du lịch ở Việt Nam có quá nhiều cái kệch cỡm, sai quấy, thì tôi có nên tạm cứ cho đó là cái “thời cơ” để các nhà hoạch định chính sách và những lãnh đạo có lương tri đọc các kiến giải biện giải sau của Hoàng Hữu Phước – “gia bần tri hiếu tử, quốc biến thức trung thần mà – để may ra thức tỉnh từ đó có các chuẩn bị tốt nhất thích hợp nhất cho ngành du lịch Việt Nam chuẩn bị cất cánh sau Tháng 9 Năm 2021 chăng.

C- Những Tào Lao (Myths) Phải Loại Bỏ Khỏi Ngành Du Lịch Ở Việt Nam

1- Tào Lao Láp Xàm Thứ Nhất: Du Lịch Là Ngành Công Nghiệp Không Khói

Nhân loại đã hoàn toàn sai, tuyệt đối sai, cực kỳ sai, khi nói “du lịch là ngành công nghiệp không khói”.

Nhân loại đã hoàn toàn sai, tuyệt đối sai, cực kỳ sai, vì lúc ngồi rung đùi tâm đắc khề khà rặn đẻ ra câu nói đó, nhân loại chưa ở thời khoa học hiện đại, chưa có tri thức đủ cao, và đã vừa chưa có bất kỳ thực tiễn nào để kinh qua mà lại vừa chẳng có năng lực thấu thị gì sất để nghiệm ra rằng du lịch thực sự “có khói” hay “không có khói”, và “khói” sẽ gồm những gì. Ngay cả nhà tiên tri thấu thị họ Verne tên Jules chữ lót là Gabriel vẽ ra chuyến “du hành” xuống tâm Trái Đất (Journey to the Center of the Earth), “du hành” lên Cung Quảng (From the Earth to the Moon), hay “du hành” xuống đáy biển (Twenty Thousand Leagues Under the Sea), v.v., cũng còn cho thấy rằng các thiết bị du hành du lịch của ông ta cũng xịt ra từ rất nhiều khói cho đến rất rất nhiều khói. Du hành du lịch mà không xịt khói ư? Ngay cả cá nhân mỗi người lúc trườn bò lăn lê lết “năn nê bò toài” chẳng cần đeo thiết bị gì cả mà còn vô tư xịt “khói phản lực” Carbon Dioxide CO2 trong hỗn hợp flatus  –  trong đó có thêm các “khói độc” nitrogen, hydrogen sulfide H2S , methanethiol CH3SH, dimethyl sulfide (CH3)2S, dimethyl disulfide  CH3SSCH3, dimethyl trisulfide, v.v. – gây ô nhiễm nữa là!

Theo “nhà du sử” (sử gia du lịch – tourism historian) Hoàng Hữu Phước, du lịch thực sự đã làm gia tăng khủng khiếp 2 lượng “khói độc” sau:

a) Nhóm 8 thứ khói độc vật chất (tangibly measurable smoke) thuộc chủng Carbon Dioxide CO2 gây hiệu ứng nhà kính hủy hoại môi trường sống và đe dọa sự sinh tồn của nhân loại:

i- Khói Ẩm Thực: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ sự gia tăng sử dụng/xây thêm các bếp ăn phục vụ lượng du khách gia tăng.

ii- Khói Chăn Nuôi: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ lượng chất thải gia tăng từ số lượng gia súc gia tăng phục vụ lượng du khách gia tăng.

iii- Khói Giao Thông: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ sự gia tăng các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, và đường hàng hải phục vụ lượng du khách gia tăng.

iv- Khói Xây Dựng: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ các hoạt động gia tăng xây dựng các công trình khổng lồ và dày đặc phục vụ du lịch gia tăng bao gồm gia tăng gas dùng trong hệ thống thủy lực, công nghệ hàn đúc MIG/MAC (Metal Inert Gas hoặc Metal Active Gas, còn gọi là GMAW tức Gas Metal Arc Welding), tẩy sơn, sản xuất xi măng, vận hành hệ thống điện, v.v., tại các công trường xây dựng.

v- Khói Chất Thải và Xử Lý Chất Thải: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ sự gia tăng chất thải sinh hoạt và rác sinh hoạt của lượng du khách gia tăng, và lượng gia súc gia tăng.

vi- Khói Sản Xuất: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ tất cả các hoạt động gia tăng phục vụ du lịch như gia tăng sản xuất hàng hóa kể cả gia tăng đánh bắt thủy hải sản.

vii– Khói Triệt Xanh: Carbon Dioxide CO2 gia tăng từ sự gia tăng phá rừng làm thủy điện/resort/sân golf/lấy gỗ làm hàng thủ công mỹ nghệ, biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư để xây resort/biệt thự/khu du lịch, xóa sạch mảng xanh và cây xanh ở đô thị để xây khách sạn/khu du lịch, khiến lượng chuyển hóa dưỡng khí oxy cực loãng làm nồng độ Carbon Dioxide CO2 đậm đặc nơi phố thị.

viii– Khói Tự Có: Carbon Dioxide CO2 từ sự phản lực thôi tống flatus của du khách như đã nói ở trên.

b) Nhóm 4 khói hư vô (imponderably unmeasurable smoke) gây xáo trộn xã hội hoặc băng hoại xã hội hoặc ngột ngạt xã hội hoặc ô nhiễm đạo đức xã hội hoặc tùm lum tòe loe tanh banh xã hội ta bà:

i- Sự du nhập của văn hóa ngoại lai (văn hóa nhập khẩu) hoặc văn hóa lai căng (văn hóa phối giống tức văn hóa bùi nhùi tức văn hóa mỡ nạc tức văn hóa gầu-nấu-phở) hoặc văn hóa mọi (tức thứ văn hóa phóng đại khoác lên núi rác chiếc áo văn hóa sờ-le-bờ-ri-ty celebrity) không phù hợp với, hoặc không ích lợi gì cho, hoặc hủy hoại thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

ii- Sự đột nhập của rioters (tức bọn gây rối) đội lốt du khách để làm tình báo, gián điệp, thả sâu bọ phá hại mùa màng, tung virus gây dịch bệnh, buôn ma túy, buôn người, phun nhổ đàm dãi nhớt dân chủ ngậm nuốt từ hải ngoại, v.v. Thí dụ hai năm trước có một chimpanzee giống đực quốc tịch Mỹ gốc Việt học ở Singapore qua Việt Nam nhảy cà tưng cà tưng trên nóc ô-tô cảnh sát dùng loa sủa ăng ẳng kêu gâu gâu xách động biểu tình vùng lên tranh đấu đòi tự do – dân chủ và xã hội dân sự để rồi khi bị bắt đưa ra tòa thì cả gia tộc giống phóoc nhà nó bên Mỹ kêu ăng ẳng đòi cái nước Việt Nam vi phạm nhân quyềntự do ngôn luận phải thả thằng đỏ đít đó ra ngay và vô điều kiện (Việt Nam dường như đã không báo vụ việc cho Singapore chứ cái anh Singapore chúa thù ghét “biểu tình” mà biết thì sẽ hoặc trục xuất nó về với thằng nỡm Barack Obama canh chừng nó ngày đêm để nó mà rục rịch “biểu tình” thì tóm bỏ tù ngay không cần xét hỏi và chỉ thả ra khi đầu tóc nó bạc phơ).

iii- Sự lung tung rối rắm giữa cung và cầu về tình dục (không rõ vì có cầu nên có cung, hay vì “đi tắt đón đầu” nên tập kết ngay cung để kích thích nhu cầu gọi tắt là kích cầu và gọi tắt thêm một nấc nữa là kích dục), khiến gia tăng số lượng đĩ điếm, “tú ông”, “tú bà”, “tú thằng”, “tú con”, và “ma cô” (không phân biệt giới tính nên không có “ma cậu”/“ma bà”/“ma ông” gì ráo trọi).

iv- Sự nguy hại đe dọa các trẻ em trai và các trẻ em gái Việt Nam trước sự săn lùng của đám du khách ấu dâm khác giới hoặc đồng giới.

Kết luận: Hoàng Hữu Phước khẳng định rằng bất kỳ giáo trình đại học hay phát biểu học đại nào nói rằng “du lịch là ngành công nghiệp không khói” thì đích thị giáo trình hay phát biểu ấy là thứ mông muội, hoàn toàn kém, hạ đẳng. Không nhận ra các khói độc của du lịch thì không thể bày ra các biện pháp chống khói hiệu quả để giữ sự trong lành chung. Không thể bày ra các biện pháp chống khói hiệu quả để giữ sự trong lành chung thì du lịch lấn đến đâu, môi trường sống dứt khoát sẽ tàn tạ suy đồi suy vong đến đó. Và không chống khói hiệu quả thì có tư cách gì nói đến “phát triển du lịch” cơ chứ!

2- Tào Lao Láp Xàm Thứ Nhì: Việt Nam Có Rừng Vàng Biển Bạc Đảo Ngọc

Trong một bài viết cách nay nhiều năm, tôi khi chê bai tất cả các khẩu hiệu slogan quảng bá của ngành du lịch Việt Nam, có nhắc đến slogan “Vẽ Đẹp Tiềm Ẩn” và cười nhạo nó rằng du khách không phải là người chơi gameshow vào Việt Nam để đi kiếm tìm cái đẹp đang lẩn trốn, ẩn núp, hay bị đậy dấu ở đâu đó.

Nếu bảo Việt Nam có rừng vàng thì dân chúng có biết vàng đó màu gì không, đang ở những nơi nào, độ tinh khiết ra sao, trữ lượng và tính đa dạng thế nào, mẫu vật đâu, so với rừng thế giới thì quý như hoặc quý hơn chỗ nào, và cuối cùng là: giá một chuyến xuyên rừng có hướng dẫn viên chuyên ngành kiểm lâm cùng phương tiện chuyên dùng kể cả cứu hộ y tế là bao nhiêu cho chuyến đi bao nhiêu ngày với các quy định cụ thể nào.

Nếu bảo Việt Nam có biển bạc thì dân chúng có biết bạc đó màu gì không, đang ở những nơi nào, độ tinh khiết ra sao, trữ lượng và tính đa dạng thế nào, mẫu vật đâu, so với biển thế giới thì quý như hoặc quý hơn chỗ nào, và cuối cùng là: giá một chuyến đi biển có hướng dẫn viên chuyên ngành hải dương cùng phương tiện chuyên dùng kể cả cứu hộ y tế là bao nhiêu cho chuyến đi bao nhiêu ngày với các quy định cụ thể nào.

Nếu bảo Việt Nam có đảo ngọc thì dân chúng có biết ngọc đó màu gì không, đang ở những nơi nào, độ tinh khiết ra sao, trữ lượng và tính đa dạng thế nào, hình ảnh catalogue đâu, so với đảo du lịch thế giới thì quý như hoặc quý hơn chỗ nào, và cuối cùng là: giá một chuyến đi ra đảo ngọc có hướng dẫn viên chuyên ngành địa lý nhân văn cùng phương tiện chuyên dùng kể cả cứu hộ y tế là bao nhiêu cho chuyến đi bao nhiêu ngày với các quy định cụ thể nào.

Để phát triển du lịch, Việt Nam phải thoát ra khỏi thói quen mang tính truyền thống lâu nay lúc nào cũng nói trừu tượng ví von, để dũng cảm tiến vào chứng minh thực tế. Lòng hiếu khách đã từ lâu chỉ còn là vật sở hữu của những người dân hoài cổ hoặc Thiên Khổng, chứ không còn là đặc điểm tính cách phong cách chung của người Việt. Và rừng vàng biển bạc đảo ngọc đã từ lâu chỉ còn là bức tranh vẽ đa màu sắc từ trí tưởng hoặc bức ảnh chụp đen-trắng nghệ thuật cao của thập niên chính giữa thế kỷ XIX hoặc thập niên đầu thế kỷ XX mà thôi.

Sự hấp dẫn của cái đảo ngọc tên Đảo Ngọc ắt là ở chỗ nó sẽ là “đặc khu kinh tế” có sòng bạc nhằm giật khách hàng của tiểu gia Cambodia và đại gia Macao. Nếu vậy thì du lịch cờ bạc là phân ngành mới của ngành công nghiệp không khói vậy! Vẽ vang thay! Chấm hết.

Vàng bạc ngọc mà không bảo bệ tối đa ư?

3- Tào Lao Láp Xàm Thứ Ba: Việt Nam Là Điểm Đến An Toàn Của Thiên Niên Kỷ

Nếu như chất nổ (Dynamite) của nhà phát minh kiêm nhà hóa học kiêm kỹ sư kiêm doanh nhân kiêm nhà từ thiện Alfred Nobel là hỗn hợp của 3 thành phần gồm Nitroglycerin + Sorbents + Stabilizers, thì quả bom thiên niên kỷ (Millennium FOAB) trong luận thuyết của nhà biện thuyết kiêm nhà sử nghiên kiêm giảng sư Anh văn kiêm nhà chính trị kiêm doanh nhân kiêm Phật Tử có pháp danh An Thiện Hoàng Hữu Phước là hỗn hợp của 3 thành tố gồm Neo-Nitroglycerin  tức Tân khoa học quá hiện đại mà công nghệ thông tin là tội đồ chính + Neo-Sorbents tức Tân Sorbents-nhũn-xèo tức các hệ thống pháp luật mỗi nước bất kể hệ thống ý thức hệ trên toàn cầu quá ngu muội đối với những điều láp-xàm-tầm tức bá-đú-phào của tự do-dân chủ nhân quyền + Neo-Stabilizers tức Tân Stabilizers-trớt-quớt mà đối tượng đối tác hưởng thụ tự do dân chủ nhân quyền trở thành đối thủ bạo loạn đối đầu bạo động đối nghịch bạo hành của các hệ thống quốc trị trẻ dại trẻ thơ trẻ nít.

Không nhận thức được hoặc có cảm nhận về quả bom thiên niên kỷ cùng các tai ương mà chính thiên niên kỷ này sẽ mang lại thì không ai có quyền ngang ngược nói về “sự an toàn” để mà có “điểm đến an toàn”, mà 2 vấn đề sau dành cho sự tự vấn trước khi tìm đến sự tư vấn của nhà chiến lược thấu thị:

a) Công nghệ thông tin là tối quan trọng. Vì vậy, công tác quốc trị phải định hình 4 yêu cầu quan trọng mang tính tiền đề tiên hành phải tiến hành gồm:

(i) Làm chủ công nghệ thông tin với lực lượng nhân sự hùng hậu chuyên gia vệ quốc (chứ không phải chỉ là những kẻ viết các phần mềm vớ vẩn như phần mềm quản trị nhân sự, phần mềm tìm kiếm, phần mềm diệt virus, phần mềm ca nhạc, phần mềm giải trí, phần mềm xổ số, phần mềm BlueZone, v.v.) gồm ưu tiên chỉ cho 2 lĩnh vực như

công nghệ thông tin bảo vệ an ninh quốc phòng bằng lưới phong tỏa thiên la địa võng ảo trong ngăn chặn/đánh chặn/đánh phủ đầu “tiên phát chế nhân” đối với những tấn công trên không gian mạng từ kẻ thù hải ngoại hay kẻ thù nội địa, và bằng thiên la địa võng thực trong chế tạo vũ khí thực/nâng cấp vũ khí thực/làm chủ vũ khí thực/xây dựng binh đoàn tác chiến không gian mà giai đoạn sơ khai là thám sát và thám báo quân sự; và

công nghệ thông tin giám quản y tế toàn dân trong liên thông chẩn đoán, chữa trị, cứu hộ.

(ii) Khống chế công nghệ thông tin bằng luật pháp hà khắc nhất và nghiêm khắc nhất để làm chủ của nó vì nó nguy hiểm hơn vũ khí nguyên tử do tin tặc có thể kích hoạt sự khai hỏa của các hỏa tiển nguyên tử liên lục địa, cưỡi lên đầu lên cổ của nó, quất roi vào mông nó để nó mãi là công cụ kẻ nô lệ tôi đòi. Hệ thống luật pháp ngay từ đầu nếu thiếu vắng hoặc nếu nhũn xèo sẽ chỉ đưa đến 3 tình trạng của sự vô hiệu lực của luật pháp đối với sự lạm dụng công nghệ thông tin, sự vô hiệu quả của công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, và sự luôn bất chủ động trước các tấn công trên mạng của bọn phản động trong khi chẳng đứa nào trong bọn chúng giỏi công nghệ thông tin mà chỉ cần biết đánh máy thôi vẫn có thể làm rối loạn xã hội, làm điêu đứng kinh tế, và gây bất ổn chính trị (tức không phải tấn công mạng của những chuyên viên vi tính “hacker” cự phách).

(iii) Không sử dụng công nghệ Trung Quốc trong toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin quốc gia Việt Nam; chấp nhận sử dụng công nghệ của bất kỳ kẻ thù nào của Trung Quốc.

(iv) Trừng phạt cách chức và xử tù lãnh đạo Bộ hoặc tập đoàn nào ký kết thực hiện các dự án chiến lược đường cáp quang thông tin đáy biển nếu để xảy ra việc đứt cáp nhiều hơn 01 lần mỗi năm mà không do sự phá hoại của thủy quái thời tiền sử hoặc của các tàu Trung Quốc; còn trong trường hợp do có sự phá hoại của tàu Trung Quốc thì trừng phạt cách chức và xử tù lãnh đạo nào ở Bộ Quốc Phòng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tuyến cáp đáy biển thuộc vùng hải phận và thềm lục địa quốc gia nhưng đã để xảy ra việc cắt cáp mà không đánh chặn đánh bắt đánh phá đánh chìm được tàu phá hoại của Trung Quốc.

b) Công nghệ thông tin rất liên quan đến nội hàm “Điểm đến an toàn” ở Việt Nam. Vì vậy, nhất thiết phải có sự nhận thức về 5 điểm mấu chốt sau:

(i) “Điểm đến an toàn” hoàn toàn không còn là nội dung mà sự tự hào tự mãn tự khoe thuần dựa hoàn toàn vào sự ổn định chính trị và “không có biểu tình” ở Việt Nam.

(ii) “Điểm đến an toàn” đòi hỏi sự giám quản cực kỳ nhanh gọn hiệu quả toàn hệ thống công nghệ thông tin để thông tin về nhân thân/việc sử dụng thẻ tín dụng hay ví điện tử trong hoạt động chi tiêu, v.v. của du khách và người nước ngoài ở Việt Nam được bảo vệ an toàn cao nhất.

(iii) “Điểm đến an toàn” đòi hỏi sự giám quản cực kỳ nhanh gọn hiệu quả toàn hệ thống công nghệ thông tin để dù du khách và người nước ngoài ở Việt Nam có đang ở vùng sâu vùng xa cũng được hỗ trợ y tế địa phương nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, qua chẩn đoán/định bệnh/hướng dẫn chữa trị từ xa trước khi có sự tiếp cận của cứu hộ y tế chuyên nghiệp tuyến chính.

(iv) “Điểm đến an toàn” đòi hỏi sự giám quản cực kỳ nhanh gọn hiệu quả toàn hệ thống công nghệ thông tin trong giám sát từ xa và quản lý đối tượng bất hảo trong xã hội trên toàn quốc theo cơ chế “tiên phát chế nhân” để sự bình an của du khách và người nước ngoài ở Việt Nam được bảo vệ cao nhất và nhanh nhất trong những trường hợp bị quấy rầy, quấy rối, cướp bóc, xâm hại.

(v) “Điểm đến an toàn” hoàn toàn không có thảm đỏ cho các thành phần bất hảo từ nước ngoài như bọn chống Cộng, bọn “đấu tranh cho nhân quyền/tự do/dân chủ”, bọn có tiền án tiền sự, bọn tà giáo, bọn bị truy nã quốc tế, v.v. Công nghệ thông tin, do đó, phải là vệ thành vững chắc great bulwark không chỉ ở các phi trường hiện đại mà còn phải ở toàn tuyến biên phòng như một Neo-McNamara Line Tân Hàng Rào Điện Tử McNamara made-in-Vỉetnam.

D- Những Yếu Tố Cốt Lõi Còn Thiếu Trong Ngành Du Lịch Việt Nam

Từ ba cái tào lao xàm láp (myths) đã nêu ở B, ta dễ dàng nhận thấy sự nhận thức sai lầm của lãnh đạo chiến lược du lịch về sức mạnh nội tại của Việt Nam đã khiến không có sự đầu tư đúng, đạt, đủ, và đầy vào 8 yếu tố cốt lõi sau, biến chúng trở thành 8 tử huyệt cho sự phát triển du lịch ở Việt Nam.

1- Con Người

Chính phủ và toàn bộ những bộ/sở/ban/ngành/đoàn thể/chính quyền địa phương/doanh nghiệp có liên quan đến du lịch đều tự động nghĩ đến và đầu tư cho lực lượng nhân sự phục vụ du lịch như (a) mở trường đào tạo nghiệp vụ du lịch cho “người ngoài” tức học sinh sinh viên trong dân đối với những nghề quen thuộc như phục vụ buồng/phục vụ bàn/nhân viên lễ tân/nhân viên pha chế quầy bar/nhân viên phục vụ bàn ăn bàn tiệc/trợ lý bếp/nhân viên hành lý/nhân viên chăm sóc khách hàng/nhân viên chăm sóc sức khỏe/nhân viên bán hàng lưu niệm/nhân viên tổ chức vui chơi giải trí/nhân viên an ninh trật tự/nhân viên bảo trì hệ thống/nhân viên marketing/nhân viên kế toán lữ hành/hướng dẫn viên du lịch, còn (b) những vị trí mà ở các công ty nhà nước thì toàn do các đảng viên cấp cao được các đảng ủy đưa về hay đưa lên mà không bao giờ cần qua bất kỳ trường đào tạo nghiệp vụ du lịch nào như quản lý doanh nghiệp du lịch/điều hành công ty du lịch.

Con người tác động vào sự phát triển ngành du lịch Việt Nam, ấy vậy mà Việt Nam lại không có con người thiên Khổng.

25 năm trước, Hoàng Hữu Phước có bài viết tiếng Anh trên blog Aspirations của Hoàng Hữu Phước ở Yahoo!360° (lập lại bằng tiếng Việt trên mạng doanh nhân Emotino) kể lại tư cách người tài xế Sikh nghèo khổ ít học phục vụ Hoàng Hữu Phước tại New Delhi năm 1992 và phê phán chê bai nguyền rủa vị hướng dẫn viên du lịch Việt Nam cử nhân Anh Văn tuổi trẻ tài cao nói tiếng Anh như gió đã tỉnh bơ cười và tham gia chụp hình khi đoàn du khách ngoại trên xe ném tiền xuống đường Lê Lợi để quay phim cảnh đám đông người lớn trẻ con (kể cả người chống nạng) ào ạt ùn ùn chạy theo xe tranh nhau lượm tiền và giật tiền từ tay nhau chí chóe.

Khi một con tàu du lịch khổng lồ nọ cập bến một thành phố lớn nọ ở một tỉnh rất bự nọ ở Miền Trung, khi các du khách vui vẻ xuống thang lên bờ được phát tặng nón lá, họ chứng kiến việc cải lẫy văng tục ồn ào của hai nữ nhân viên hai quầy thu đổi ngoại tệ vì tranh giành “phục vụ khách ngoại”. Hai nữ nhân viên ấy ắt biết tiếng Anh. Biết tiếng Anh ắt là dân “cử nhân Anh văn”. “Cử nhân Anh văn” mà chen vào du lịch chứ không đi dạy học nghĩa là “con ông cháu cha” và ít nhất cũng là Đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.  Con ông cháu cha tức không thể là quân “mất dạy”. Đoàn viên tức có được giáo dục chính trị để làm đội hậu bị của Đảng theo gương Hồ Chí Minh. Thế mà vẫn có gì đó sai sai. Đảng tỉnh bơ lờ đi các sai sai ấy. Là công cụ của Đảng nên báo chí cũng lờ đi mà cụ thể là đố ai tìm ra được bất kỳ đường link nào trên không gian mạng nói về vụ sai sai trên bờ chào đón tàu du lịch bự chà bá ấy. Chỉ có Hoàng Hữu Phước thuộc giáo huấn Thiên Khổng nên qua bài Thiên Khổng mới vạch ra được cái thiếu trầm trọng ở chuyện học không đến nơi đến chốn của toàn bộ nhân lực của Đoàn và Đảng: Hồ Chí Minh bản thân Thiên Khổng và thuộc gia đình Thiên Khổng chứ không hề thuộc gia đình Mác-xít Lê-nin-nít! Không Thiên Khổng, Hồ Chí Minh không bao giờ có thể là nhà ái quốc và không bao giờ có thể nhận ra tinh túy của học thuyết Mác-xít. Chỉ có nhân lực Thiên Khổng từ giáo dục của gia đình Thiên Khổng mới có thể “học tập gương Bác Hồ vĩ đại” để trở thành những nhân tài để sử sách Việt bắt đầu có tên những hiền tài đầu tiên của thời bình. Không có nhân lực Thiên Khổng, Đảng chỉ có những đảng viên cao cấp thi nhau vào tù vì táy máy đất đai, công quỹ, lại quả, ăn hối lộ; và chỉ có những “hậu bị” trẻ đẹp mặc áo dài thướt tha cãi lộn chí chóe văng tục trước mặt khách du lịch nước ngoài vì mấy đồng đô-la Mỹ lẻ.

Tóm lại, Việt Nam chỉ nên nói đến phát triển du lịch khi đã có con người Thiên Khổng.

Nhờ Thiên Khổng, Việt Nam có Nguyễn Ái Quốc. Không Thiên Khổng, không bao giờ có nhà ái quốc.

Không ái quốc thì không thể phát triển bất cứ ngành công nghiệp nào cả, huống hồ cái ngành du lịch vốn chỉ nhằm đến ăn ngon mặc sướng ở sang xài bạo.

Không ái quốc thì chỉ gây họa cho quốc gia dân tộc mà thôi.

Dứt khoát là vậy.

2- Luật Pháp

Luật pháp và quy định là những giềng mối phi vật chất nhưng lại hữu hình bảo đảm sự cao hay thấp của tính chuyên nghiệp mang tính thống nhất phổ quát phổ biến toàn cầu. Không có những sân bãi với kích thước, chất lượng mặt sân, chất lượng cỏ hoặc chất lượng bitumen tức asphalt tức nhựa trãi đường, chất lượng lằn vôi kẻ, vân vân và vân vân, thì không thể có bóng đá đỉnh cao, không thể tổ chức đường đua “Thể Thức 1”, không thể có đường băng cất/hạ cánh hiện đại cho những siêu phi cơ siêu trường siêu trọng siêu tối tân, vân vân và vân vân. Tương tự, luật pháp nhũn xèo luôn bị đối tượng bất hảo lạm dụng nhờn mặt và quy định hỗn độn cà giựt không-đi-vào-cuộc-sống luôn bị người dân kêu ca chống đối, khiến nội tình bất an phi chuyên nghiệp bất tương thích tương hỗ, thì không bao giờ là cái nôi cho phát triển du lịch để có đường tương chao.

Người dân phố thị địa phương nơi cư trú vẫn đang bị lừa lọc, bị xâm hại, bị tước quyền lợi lẽ ra đương nhiên phải có của “khách hàng”, bị phân biệt đối xử bởi các hành vi vô văn hóa, phản văn minh, sai luật pháp, chèo kéo, v.v. của các cơ sở dịch vụ, thì đương nhiên mọi sự bát nháo ấy cũng sẽ hiện hữu tại những địa bàn bên ngoài địa bàn mà người dân rời nơi cư trú để “du lịch” sang địa phương khác, và càng đương nhiên hơn khi du khách nước ngoài lại không là con mồi béo bở hơn trước rừng thú săn mồi.

Vì vậy, luật pháp phải nghiêm khắc, nhân viên công lực phải nghiêm túc, và chính quyền phải nghiêm minh ngay từ cơ sở thấp nhất, để dân chúng được bảo vệ hiệu quả nhất và địa phương hoạt động bài bản chuyên nghiệp nhất cả trong hành chính và giám sát giám quản. Khi dân chúng địa phương được bảo vệ hiệu quả nhất, dân chúng từ địa phương khác và du khách nước ngoài đương nhiên có cơ sở để hưởng thụ sự yên bình vốn là ưu tiên hàng đầu của du lịch, để “một đi hai ba bốn năm sáu lần trở lại” tức “một đi, không không trở lại”.

Nhà Nước lẵng lặng bỏ ra tiền tỷ phát triển phần mềm BlueZone đầy vấn đề để truy vết và khống chế Covid-19 để dịch bệnh không lan rộng tàn phá kinh tế đất nước.

Và chỉ có Hoàng Hữu Phước mới ồn ào đặt vấn đề vì sao Bộ Công An không xem tội phạm đã-là, tội phạm đang-là, và tội phạm có-thể-là, là những virus cần truy vết và khống chế bằng các phần mềm SafeZone nào đó của các đấng anh tài aitee Việt Nam để sự phạm tội không lan tràn hủy hoại sức hấp dẫn của ngành du lịch quốc gia.

3- Môi Trường An Ninh Trật Tự

Từ phần 2 ở trên, an ninh trật tự có quan hệ hữu cơ với luật pháp và luật lệ. Luật pháp nhũn xèo nên sự lưu thông của xe cộ trên đường phố luôn hỗn loạn, luôn ồn ào, luôn chen lấn để lấn làn lấn lề, bất chấp quy định nếu vắng bóng dàng nhân viên công lực, luôn đầy gây hấn, và luôn đe dọa sự bình an của bất kỳ ai, kể cả du khách nội hay ngoại.

4- Môi Trường Vệ Sinh

Môi trường an ninh trật tự cũng dẫn đến yêu cầu phải có của môi trường vệ sinh. Những núi rác tại Hà Nội. Mùi hôi thối cả một góc “sang trọng” của Thành phố Hồ Chí Minh. Những núi rác tại Phú Quốc. Những chất thải công nghiệp xả ra các dòng kênh và con sông ở mọi nơi. Những rác rến ở bất kỳ lễ hội nào. Tất cả khiến du lịch kênh rạch là sự tưởng tượng đáng thương hại, Du lịch đường làng đường huyện thị đường liên tỉnh đường quốc lộ là sự tưởng tượng đáng thương hại. Du lịch vùng sâu vùng xa là sự tưởng tượng đáng thương hại. Du lịch “home stay” là sự tưởng tượng đáng thương hại. Chỉ có sự hiếu khách của du khách, chỉ có sự tử tế của du khách, chỉ có sự khéo léo trong lời-nói-chẳng-mất-tiền-mua của du khách, mới có những lời khen tặng dành cho Việt Nam trước ống kính thu hình hay trước micro. Nếu những lời đó là chân thật, thì tại sao Việt Nam thường xuyên đối mặt với tình trạng “một đi không trở lại” của du khách nội và ngoại?

Tất cả cho thấy giáo dục tiểu học ở Việt Nam đã hoàn toàn thất bại.

Tất cả cho thấy luật pháp và quy định ở Việt Nam đã thực sự nhũn xèo.

Tất cả cho thấy sự nêu gương về phong cách sống của toàn bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền ở tất cả các địa phương đều không từng có.

Tất cả cho thấy kế sách “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” là một chiến lược sai lầm chỉ mang tính giáo điều, phi thực tế, duy ý chí, không bài bản, thiếu chuẩn bị, kém hiểu biết, mà tất cả là do sự tập trung “đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa” từ 30-4-1975 đến nay đã hoàn toàn thất bại, đến độ Đảng phải tự cứu nguy bằng cách chỉ còn tập trung ngợi ca, nói về “ngành công nghiệp không khói” mang tên du lịch mà thôi.

Vì vậy, phải dọn dẹp quét tước sạch sẽ tinh tươm trước khi đón khách. Đơn giản hơn, phải hiểu thế này: nếu không bảo đảm tuyệt đối không có dơ dáy dơ bẩn thì khoan hãy nói đến “kích cầu du lịch”.

5- Môi Trường Nhân Văn

Tác giả bài viết này từng viết một bài tựa đề Người Đà Nẳng trên trang mạng doanh nhân Emotino rất được đông đảo những người dân Quảng Nam-Đà Nẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh và khắp nơi đánh giá cao, gởi email cảm xúc cảm ơn. Bài kể lại những trãi nghiệm cá nhân ông có năm 2001 ngợi ca người dân Quảng Nam-Đà Nẳng hiền hòa chất phác vị tha thuần khiết thiện lương – vốn là những đức tính xưa kia là nét phổ quát phổ biến phổ thông nhưng đã hoàn toàn không còn có thể nhận diện nhận thấy nhận ra được nơi đại đa số người Việt hiện đại – là những động lực duy nhất thôi thúc ông thường xuyên tìm đến mỗi hai năm một lần vào mùa lạnh cuối năm, nghĩa là đến Quảng Nam-Đà Nẳng không bao giờ để thăm các thắng cảnh dù đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quang hay núi này chùa nọ phố kia tượng đấy, mà chỉ để được đi bộ hòa mình vào không gian trong sạch trong lành nơi những con người hồn hậu chất phác tuyệt diệu đang sinh sống. Tương tự, tác giả cũng mỗi hai năm một lần tìm đến Đà Lạt chỉ để được tận hưởng sự mát lạnh cuối năm trong không gian đầy ắp dưỡng khí từ xanh ngát bạt ngàn chứ không để tham quan thác này suối nọ hồ kia toàn là những điểm tham quan du lịch với màu sắc loẹt lè “đồng bóng cải lương”.

Như vậy, khi phải viết bài Đất Lành: Chim Đậu. Chim Đậu: Đất Có Còn Lành? năm 2009, sự thất vọng nơi tôi về Đà Nẳng đã là một kinh trãi mới, đầy tiêu cực trước làn sóng phát triển du lịch đã tràn đến đấy. Và gần 10 năm qua tôi chưa lần nào trở lại Đà Nẳng và Đà Lạt. đơn giản vì tại sao tôi lại phí phạm thời gian và tiền bạc của mình để trở lại những nơi đã hóa xô bồ với bao quán nhậu, với sự ồn ào, với phố thị nhà cửa san sát xe cộ đông đúc chẳng khác mấy so với China Town Chợ Lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là những nơi mà ngay cả vào Đêm Giáng Sinh tôi vẫn thấy nóng nực buộc phải đòi vị quản lý người Pháp ở khách sạn nước ngoài nhiều sao ấy ở Đà Lạt phải chạy kiếm ngay bằng bất cứ giá nào đem đến phòng tôi một chiếc quạt máy, với lời đe dọa tôi sẽ không bao giờ đưa hàng trăm nhân viên trở lại hotel ấy nếu kỳ sau không có một phòng đặc biệt có gắn máy lạnh cho gia đình tôi mùa Noel.

Tôi nếu điều kiện cho phép để “du lịch”, sẽ chỉ đi Singapore hay New Zealand để không phải lúc nào cũng đặt mình vào tư thế phòng thủ căng thẳng, cảnh giác cao độ.

Như vậy, trước khi kích cầu du lịch, phải phát triển du lịch.

Trước khi phát triển du lịch, phải tìm hiểu xem nhân văn gồm những gì, tinh thần nhân văn Việt Nam có những đặc thù gì, Việt Nam có đang thực sự có nhân văn cộng đồng nhất thể không, ngoài tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mà toàn hệ thống chính trị luôn tập trung phân tích và nói về mà không ai chịu hiểu chỉ toàn những lý tưởng hóa thi vị hóa phi hiện thực hóa, và Việt Nam phải làm những cụ thể nào để bảo đảm ngành du lịch phải dựa vào đặc trưng nhân văn đó để làm giàu và làm giàu nhân văn.

6- Ẩm Thực

Ẩm thực là thứ văn hóa đặc thù giữ một trong những thứ có vai trò quan trọng để phát triển du lịch.

Thế mà 100% các chương trình ẩm thực trên truyền hình Việt Nam chỉ cho thấy 6 “bản chất” sau:

a) 100% các đầu bếp Việt không bất kỳ ai giỏi khẩu ngữ nên không bao giờ chủ động hùng biện để chứng tỏ bản thân có nắm việc chuyên nghiệp thuộc hàng ngũ có tri thức về ẩm thục và khoa học dinh dưỡng, không bao giờ hoạt náo để hấp dẫn người xem, không bao giờ sáng tạo mà chỉ thuần là giới thiệu các món ăn ai cũng biết. 

b) 100% chương trình đều cần đến những cô gái MC đặt những câu hỏi vớ vẩn và luôn mồn nói “Phải không ạ”.

c) Đa số chương trình ẩm thực Việt Nam lại khinh thường ẩm thực Việt Nam nên mời những xe-le-bờ-ri-ti tức ca sĩ diễn viên biểu diễn nấu ăn và thi tài nấu nướng, khiến chẳng khác nào mời các tay mơ đến biểu diễn phẫu thuật cắt a-mi-đan vậy.

d) 100% chương trình đều cho thấy điều quái lạ: tất cả nguyên liệu cá thịt hải sản đều tươi nóng tươi rói tươi ngon tươi ngọt nhưng tất cả các món đều phải thêm bột ngọt – tiếng quê mùa gọi là “mì chính” – cùng bột nêm và bột canh, mà không ai chịu để ý rằng du khách nước ngoài (i) tối kỵ bột ngọt/bột nêm/bột canh vì phản dinh dưỡng, (ii) nếu mọi món đều thêm bột ngọt + bột nêm + bột canh thì tất cả các món đương nhiên có hương vị y hệt nhau nên cần quái gì đến cá thịt hải sản phải tươi nóng tươi rói tươi ngon tươi ngọt để phải trả tiền giá cao cho nhà hàng du lịch, và (iii) tất cả các chương trình ẩm thực trên đài AFC (Asian Food Channel) đều cho thấy tát cả các món ăn có cá thịt đều được đầu bếp chuyên nghiệp nước ngoài búng một ít muối với lời giải thích công dụng của muối tất nhiên không bao giờ để thêm vị mặn trong khi đầu bếp Việt Nam không những cho đầy muỗng đường, cho đầy muỗng muối, mà còn cho đầy muống bột nêm, cho đầy muỗng bột canh, cho đầy muỗng bột ngọt, thì không hiểu cái lượng muối và đường sẽ cao đến đâu và gây họa cho du khách đến dường nào.

e) 100% chương trình đều cho thấy điều quái lạ: tất cả rau củ quả đều được sử dụng để trang trí hoành tráng cho món ăn (như tỉa rau củ thành hình hoa hay thú to đùng) để bỏ chứ không để ăn, trong khi du khách Âu Mỹ có ý thưc cực cao về sự phí phạm thức ăn và nguyên liệu nấu ăn.

f) 100% chương trình đều cho thấy tổ quay phim dường như cho rằng họ bị “đì” nên mới bị kêu đi phụ trách ẩm thực như một chương trình vớ vẩn, vì vậy mà (i) góc độ đặt máy quay phim luôn sai, vị trí focus của ống kính luôn sai, khiến phim nhàm chán, không rõ hình, không rõ tiếng; (ii) tất cả chỉ trông chờ vào sự liếng thoắng của MC lúc thì cô gái MC Nam Bộ tỏ vẽ ngây thơ nũng na nũng nịu đặt nhiều câu hỏi lúc thì cô gái MC Bắc Bộ tỏ vẽ đầy hiểu biết phán luôn mồm rồi vuốt đuôi “Phải không ạ” để làm đầu bếp bấn loạn đầu óc; và (iii) nhà đài không cần khán giả có hiểu hay không nên không in phụ đề tiếng Việt dù đầu bếp nói giọng phương ngữ đặc thù vùng miền mà không phải bất kỳ khán giả nào ở vùng miền khác có thể nghe ra được.

Tôi nếu điều kiện cho phép để “du lịch”, sẽ chỉ đi Singapore hay New Zealand để thích thú tận hưởng sự lành sạch ngon của những khu ẩm thực bình dân hawker centers ngăn nắp vệ sinh chuyên nghiệp tự hào gia đình tiên tổ truyền nghề của các chủ quán sạp Singapore gốc Hoa để nhớ về những người nghèo tuyệt diệu xưa ở Việt Nam Cộng Hòa, và sự cảm nhận thật sự để hiểu biết thật sự thế nào là lòng hiếu khách thật sự và phong cách sống lành mạnh thật sự qua ẩm thực truyền thống thật sự lành mạnh thật sự nghiêm túc (luôn đánh bắt hải sản theo đúng số lượng và đúng kích thước đúng trọng lượng đúng số lần được cho phép cho mỗi năm) của những con người New Zealand thật sự tuyệt diệu.

Tóm lại, ẩm thực Việt Nam là gì vậy? Hãy xem đài AFC (nay là AFN – Asian Foood Network) để biết nên quảng bá du lịch qua ẩm thực là như thế nào đi hỡi những nhà “kích cầu du lịch” cấp Nhà Nước mà như trẻ nít! Thật chả ra cái thể thống chế tạo hình ảnh gì cả!

7- Thắng Cảnh

Thắng cảnh không chỉ là những cảnh đẹp đặc thù luôn hiễn hiện trong tất cả catalogue hay video clip nước trong hoặc nước ngoài mỗi khi nói về hay quảng bá “danh lam thắng cảnh Việt Nam”. Chưa kể, như đã phân tích ở mục 1 ở trên, con người tại địa phương mới là nét đẹp chiến lược, còn thắng cảnh sẽ chẳng là gì cả nếu chỉ là những cố định mang tính địa bàn khu vực hạn chế mà sự háo hức của du khách sẽ giảm dần đến ngưỡng triệt tiêu nếu số lượt đến thăm mỗi nơi nhiều hơn 2 lần.

Để dễ hiểu hơn nội hàm của mục 7 này, độc giả nên hoặc trở thành “fan” (follower) của Hoàng Hữu Phước tại @HoangHuuPhuoc trên Twitter hoặc kiếm tìm trực tiếp tại @HoangHuuPhuoc trên Twitter để thấy tất cả những “danh lam thắng cảnh” ở Hoa Kỳ chưa từng được phô bày trên các catalogue, video clip, hay sách báo du lịch trên toàn thế giới nhưng được Hoàng Hữu Phước chọn “like”, để không những hiểu thế nào là danh lam thắng cảnh mà lại còn biết thêm hai sự thật là bất kỳ địa phương nào cũng có danh lam thắng cảnh mà ngay cả người nước trong cũng chưa biết đến, và bất kỳ cá nhân nào cũng có thể có được cảm nhận sự ngất ngây trước cảnh vật danh lam thắng cảnh chưa hề có tên gọi cũng như chưa hề được người khác ngay cả dân địa phương xem như danh lam thắng cảnh.

Danh lam thắng cảnh , do vậy, hiện hữu ở mọi nơi nào đáp ứng cùng lúc các điều kiện chuyên nghiệp như

a) cảnh quang cảnh vật cảnh trí gần gũi nhất với thiên nhiên và tự nhiên; vì vậy

b) không có các kiến trúc quái lạ đột nhiên nhô nhú vô duyên như căn nhà chễm chệ trên đỉnh Mã-Pì-Lèng; nghĩa là

c) các kiến trúc nếu buộc phải có nơi thiên nhiên của tự nhiên để làm nơi dừng chân nghỉ ngơi, qua đêm, hay trung chuyển chờ cứu hộ, thì luôn phải không là khối nhà bê tông nhô nhú vươn cao ngang ngược chõi lại cảnh quang thiên nhiên bao la hùng vĩ chung quanh, nghĩa là kiến trúc ấy phải thấp, nhỏ, bằng vật liệu tự nhiên như gỗ hoặc được sơn giả gỗ, ẩn mình nơi rậm rạp dưới hoặc thấp hơn những tàng cây giữa rừng cây, và xa đường xe chạy; nghĩa là   

d) giả dụ như đường bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Vũng Tàu chẳng hạn thì không phải “thắng cảnh” phải là các “resort” hoặc chùa này tượng nọ ở hai điểm đầu Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu hoặc Long Hải, mà có thể là bất kỳ ngọn núi nào ở đàng xa hai bên đường; miễn là

e) nơi xa lạ không giàu có đó có tình trạng vệ sinh tuyệt đối, an toàn tuyệt đối, tự nhiên tuyệt đối, và tiện nghi tuyệt đối; chưa kể

f) nếu hàng năm các vườn quốc gia/công viên quốc gia mênh mông của Hoa Kỳ đem đến cho du khách traveller (không phải du khách tourist) các trãi nghiệm phong phú về danh lam thắng cảnh kỳ thú chỉ có qua thực tế trãi nghiệm (first-hand knowledge) và đem về cho ngân sách quốc gia nhiều chục tỷ USD tiền vé tham quan mà du khách traveller nội địa hoặc từ nước khác không những phải có đủ sức khỏe mà còn phải đăng ký mua vé sẵn cho các chuyến dài ngày từ rất lâu trước đó, trong khi những danh lam thắng cảnh tại các vườn quốc gia/công viên quốc gia Việt Nam sẽ mãi không được bất kỳ du khách traveller nào biết đến để hưởng thụ, nói về, cũng như chỉ còn là nơi để lâm tặc làm giàu và cán bộ cấp cao chính quyền các địa phương có cơ hội bằng vàng để được trở thành tội phạm tội đồ gây tội ác.

Thế nào là “tình trạng vệ sinh tuyệt đối, an toàn tuyệt đối, tự nhiên tuyệt đối, và tiện nghi tuyệt đối” ở những nơi không thể giàu có nhưng a-thần-phù-làm-du-lịch-ngon-ơ, và làm sao để các “danh lam thắng cảnh” chưa hề có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam được nhận diện và khai-thác-cho-phát-triển-du-lịch-xanh-bền-vững ở từng địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam, lời giải đáp chỉ có thể có được qua hợp đồng tư vấn phát triển kinh doanh du lịch với Hoàng Hữu Phước.

8- Văn Hóa Lịch Sử Bản Địa

Trong bài Lại Bờ-Lu-Dôn BLUEZONE tôi có nói đến sản phẩm gạo có cái tên trọ trẹ muốn làm khách hàng Âu Mỹ ghét bỏ là OrgaGro. Trên bao bì của nó có các chấm tượng trưng cho hai quần đảo Hoàng SaTrường Sa như để đối phó với búa rìu dư luận của báo chí Nhà Nước Việt Nam. Thế nhưng, không hiểu họ có biết run sợ búa rìu của Hoàng Hữu Phước hay không nếu ông ta nay tuyên bố rằng nhà sản xuất OrgaGro đã dâng tặng hai đảo bự chà bá của Việt Nam là Phú Quốc và Côn Đảo cho ngoại bang qua việc hình vẽ bản đồ Việt Nam trên bao bì gạo của họ đã không có hai đảo này.

Văn hóa lịch sử bản địa không chỉ là các khẳng định chủ quyền biển đảo mà phần thua không bao giờ ở phía kẻ thù của Việt Nam, cũng như không bao giờ chỉ là những điệu hò bài hát được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hội Gióng, Hát xoan Phú Thọ, Ví giặm Nghệ Tĩnh, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Người Việt, Nghi lễ và trò chơi kéo co, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tại Việt Nam, vốn là những thu hút khách du lịch thụ động vốn đòi hỏi 4N gồm ngồi ngắm nghe nghiêm trong đó nghiêm có nghĩa là ngậm mồm tức giữ yên lặng tuyệt đối để “thưởng thức”.

Văn hóa lịch sử bản địa để thu hút khách du lịch tích cực nhất còn là những hoạt động mà Hoàng Hữu Phước đã đề ra qua bài Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương – Luận Về Bảo Tồn, Bảo Tàng đăng năm 2010, và mãi cho đến cuối năm 2019 Việt Nam mới có hành động cố định vị, phát hiện, và quy hoạch bãi cọc Bặc Đằng Giang. Một khi việc quy hoạch hoàn tất, bước tiếp theo sẽ phải là nhận định rằng văn hóa lịch sử bản địa để thu hút khách du lịch tích cực nhất còn là những hoạt động tái dựng sự kiện lịch sử mà Hoàng Hữu Phước đã đề ra bằng những minh họa trên thế giới qua bài Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam  đăng năm 2011 trong đó có đoạn

theo đó, trừ phi Đảng Cộng Sản Việt Nam công khai ngăn cấm ngành du lịch nghe lời xúi giục của Hoàng Hữu Phước trong noi gương Bỉ, Mỹ, v.v. trong tái hiện lịch sử để thu hút du khách nhằm…kích cầu du lịch, thì việc thực hiện có thể được phác thảo sơ bộ như sau theo chuyên gia tư vấn phát triển du lịch Việt Nam Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế “thực thụ” Hoàng Hữu Phước: 

a) Chọn một địa điểm thích hợp tại Bạch Đằng Giang (phải tránh xa khu vực bào tồn bãi cọc để tránh xâm hại di chỉ và cảnh quang) để làm địa điểm cố định vào một thời gian cố định tái hiện lịch sử hàng tháng (và hàng năm hoành tráng hơn về quy mô vào đúng ngày đã xảy ra trận thủy chiến dựa vào sự thật lịch sử);

b) Hai bên bờ của đoạn sông làm địa điểm cố định ấy xây những bãi vườn cỏ sạch đẹp bát ngát để du khách cắm trại theo dõi diễn biến tái hiện lịch sử, ngoài ra còn có những khán đài giả gỗ quy mô hoành tráng rộng dài cao sâu tương tự khán đài chính của trường đua Formula 1;

c) Chế tạo các chiến thuyền Tàu và binh cụ quân trang quân dụng cờ xí Tàu và Việt rập khuôn hình mẫu còn lưu lại trong các tàng thư tranh vẽ;

d) Tuyển dụng lực lượng cơ hữu có hợp đồng lao động toàn những tay bơi lội và bơi lặn chuyên nghiệp để đóng vai các thủy binh Việt và thủy binh Tàu cho mỗi lần diễn tái hiện lịch sử thủy chiến Bạch Đằng Giang;

e) Cách gần 2 mét dưới mặt sông là những tấm lưới sắt rộng để đề phòng và hỗ trợ cứu hộ (trường hợp “diến viên” bị vọp bẻ);

f) Cách gần 2 mét dưới mặt sông là hệ thống một hoặc ba dây tời ròng rọc song song gắn cọc gỗ để khi diễn xuất thì tay quay máy có remote control sẽ điều khiển kéo căng dây tời đủ để nâng nhú các cọc cùng lúc với các chiến hạm được điều khiển chủ động ngừng lại diễn như thể bị vướng phải cọc, và các thuyền nhỏ của thủy quân Việt quay đầu tấn công để áp sát cho binh sĩ Việt đu dây chão lên các chiến hạm đánh nhau với quân giặc trong tiếng hò reo dậy trời, phèng la ầm vang, trống trận đinh tai nhức óc, rộn tiếng gươm đao pháo khói đa màu sắc mù mịt mặt sông (tượng trưng cho lửa), và diễn viên thủy binh Tàu rơi xuống sông hoặc quần thảo với thủy binh Việt dưới sông, v.v.;

g) Tổ chức cho du khách biết bơi lội có mặc áo phao tự sử dụng thuyền nan Việt hoặc thuyền Kayak hoặc đi thuyền do nhân viên Việt Nam lèo lái để tiếp cận gần hơn hiện trường thao diễn thủy chiến, đáp ứng nhu cầu của du khách muốn đóng vai “thuyền trưởng” chèo ghe đưa thủy binh Việt tháo chạy chiến thuật và quay lại đua nhau vượt đến áp sát tàu Tàu để thủy binh Việt đu dây đánh chiếm chiến hạm, với giải thưởng dành cho “thuyền trưởng du khách” nào đến vị trí áp sát đầu tiên, v.v.

Các chi tiết để tổ chức quy mô hoành tráng với nội dung thuyết minh Anh ngữ tuyệt hảo chỉ có thể có được qua hợp đồng tư vấn phát triển kinh doanh du lịch với Hoàng Hữu Phước.

E- Nỗ Lực Duy Nhất Đúng Để Ngành Du Lịch Phục Hồi Sau Dịch Bệnh Covid-19

Trong thời gian dài “án binh bất động” bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ nay cho đến Tháng 9 Năm 2021 – theo thấu thị của Hoàng Hữu Phước – các công ty du lịch/lữ hành, các khu/tuyến/điểm du lịch của các tỉnh/thành ở Việt Nam nên “trong nguy có cơ” đúng nghĩa nhất bằng cách tận dụng “thời cơ” 14 tháng để

1) Tổng rà soát tất cả các bài viết trên các trang web chuyên về du lịch để loại bỏ các nội dung sáo rỗng vì chúng chẳng giúp thu được bất kỳ lợi ích gì từ sự tận dụng ưu thế không gian mạng và công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch Việt Nam trên trường quốc tế mà chỉ cung cấp cho Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước những tràng cười sặc sụa bất tận không tiềm ẩn theo slogan “Vẽ Đẹp Tiềm Ẩn & Bất Tận” của ngành du lịch Việt Nam;

2) Vất bỏ (bán cân ký ve chai, đừng xả rác) tất cả các kịch bản kích cầu đã xây dựng trước ngày 01-8-2020 do các giải pháp kích cầu nhằm tạo sức bật cho du lịch phục hồi sau dịch bệnh đã chưa trên nền “sau dịch bệnh” và chưa “luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu” về thực trạng nội tình du lịch của Việt Nam ở Việt Nam;

3) Cố gắng tác động Nhà Nước xây dựng/bổ sung/điều chỉnh/thực hiện cho bằng được cơ sở tuyệt đối cần thiết cho sự phục hồi, phát triển, và cất cánh của ngành du lịch Việt Nam “sau dịch bệnh” đối với 8 nội dung nêu ở Điểm C; và

4) Trong hướng đến phát triển đất nước xanh green, hiện đại modern, bền vững sustainable, hưng thịnh prosperous, an toàn safe and secure, và đẳng cấp high-profile nhất thiết cố gắng tác động để Đảng chấm dứt chiến lược cá thể giản đơn mang tính liệt kê rời rạc của Đảng khi đã xem du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin là 3 ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam mà Đảng đã lặng lẽ lờ đi nội hàm công nghiệp nặng vốn mang tính “bản lề” của học thuyết Mác-Lê mà Đảng đã dồn ngân khố quốc gia đầu tư xây dựng suốt nửa thế kỷ nay chỉ đề dẫn đến bao đại công trình nhà máy “đắp chiếu”, sự thất thoát của tiền bạc/nhân lực cao cấp của Đảng/danh dự của Đảng/tương lai của dân tộc Việt Nam/niềm tin của dân chúng. Nay nhất thiết tác động để Đảng chuyển sang “chiến lược 3 nhóm mũi nhọn” bao trùm của ông trùm tư vấn Hoàng Hữu Phước, theo đó (a) nông nghiệp với phạm vi bao trùm cả lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu nông-lâm, xuất khẩu, v.v; (b) y tế với phạm vi bao trùm cả chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, sản xuất dược phẩm dược liệu và vaccine, xuất khẩu sản phẩm y dược, xuất khẩu tại chỗ dịch vụ y tế, xuất khẩu dịch vụ y tế, v.v; và (c) chất xám với phạm vi bao gồm cung cấp giải pháp, dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu, dịch vụ quản trị, dịch vụ đàm phán quốc tế, v.v. Tất cả 3 nhóm này đều lấy công nghệ thông tin làm công cụ liên thông/quản lý/giám sát/xử lý/phát triển/hỗ trợ/bảo vệ tiến trình bùng nổ nền kinh tế Việt Nam.

Công nghệ thông tin không bao giờ là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Xem công nghệ thông tin như ngành kinh tế mũi nhọn là một sai lầm đặc biệt nghiêm trọng cả về chiến lược và chính sách vì Việt Nam không là “văn phòng của thế giới”, Việt Nam không là nhà xuất khẩu lớn về phần cứng, Việt Nam không là nhá xuất khẩu đáng tin cậy về phần mềm, Việt Nam không là nhà xuất khẩu giải pháp quản trị bằng công nghệ thông tin, cũng như Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc 100% vào các nhà sản xuất tại các siêu cường quốc đối với các “chip” và vi mạch đặc thù của công nghệ thông tin. Tương tự, du lịch cũng không bao giờ là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như nêu bật từ nội hàm của bài viết này của tác giả Hoàng Hữu Phước và như chính nó là thủ phạm dẫn đến sự vỡ trận của đại cuộc “chống dịch như chống giặc” của Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

3 nhóm mũi nhọn do Hoàng Hữu Phước đề ra mặc nhiên khẳng định rằng du lịch, đóng tàu, hàng hải, hàng không, hỏa xa, chuyển vận, kho vận, dầu khí, khai thác khoáng sản, dệt may, sản xuất cơ khí, sản xuất điện, sản xuất hàng hóa, viễn thông, xuất khẩu nông/hải sản, v.v. đều là những ngành công nghiệp bình thường, được hoàn toàn bình đẳng trong các chính sách hỗ trợ cấp Nhà Nước để phát triển chung trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, cùng tuân thủ các nguyên tắc của thế giới và của các công ước và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia/phê chuẩn trong bảo đảm phát triển xanh, phát triển bền vững, minh bạch, chống tham nhũng, và bảo vệ người yếu thế, v.v.

Chỉ có sách lược mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam.

Du lịch, nông nghiệp, và công nghệ thông tin không bao giờ có thể là 3 ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam vì chúng mang tính phiến diện, không dựa trên thực lực, và không ở tầm vóc chiến lược.

Chiến lược không thể là thứ được lập nên chỉ cho một giai đoạn võn vẹn 70 ngày và 10 ngày, chỉ đem lại zero đồng cho ngân khố cùng bao thiệt hại cho cả nền kinh tế quốc dân trong đợt bùng phát lần 2 của dịch Covid-19 tháng 7 năm 2020.

F- Hoàng Hữu Phước Khai Sáng Nội Hàm “Ngành Công Nghiệp Không Khói”

Do tinh hoa trí tuệ của Đảng mà Đảng đã dồn tiền thuế của dân để gởi đảng viên con ông cháu cha ra nước ngoài mỗi vị học nhiều ngành cao cấp khác nhau để lấy nhiều học vị bằng cấp khác nhau trong nhiều năm chỉ để đủ “già đi” cho đúng lứa tuổi ngồi vào các ghế lãnh đạo cấp cao chứ không để có nhiều tri thức và không kịp có đủ nhiều thời gian thi thố những gì đã “học” vào bất cứ “hành” cụ thể nào để đạt thành tích cụ thể nào về chuyên môn đã học, Đảng đã không được tư vấn đúng, do đó đã đề ra bao sách lược hoàn toàn sai bậy viễn vông như “hợp tác bốn nhà”, “đi tắt đón đầu”, v.v. Do không là Đảng viên để có tiền của Đảng lấy vài bằng tiến sĩ, Hoàng Hữu Phước tôi đây với trình độ khiêm tốn của một Thạc sĩ từ ít tiền còm của vợ hiền chắt chiu cho đi học, nay lấy cái sở học nhỏ như cái bụng chang bang của “Hương Cống” Nguyễn Quỳnh để rón rén rụt rè rung rung run run xin mạo muội phơi bụng trắng hếu vỗ nghe bành bạch giữa chợ trời thế giới phẳng công nghệ thông tin để khai sáng sơ sơ chút chút như sau về nội hàm “ngành công nghiệp không khói”:

1) Ngành công nghiệp “tỷ đô” mà nguyên liệu thiên nhiên của nó hấp thụ nhiều Carbon DioxideCO2 đồng thời tạo ra dưỡng khí Oxy đã được Hoàng Hữu Phước nói đến từ năm 2012 trong bài Thực Phẩm Chức Năng. Thực phẩm chức năng mới đúng là một “ngành công nghiệp không khói”.

2) “Ngành công nghiệp sản xuất thay thế nhập khẩu” làm Ấn Độ đầy khói không có bất kỳ thứ gì để tự hào về ô nhiễm môi trường sống mà Bhopal là niềm đau tủi nhục. “Ngành công nghiệp đầy khói” làm Tàu không thể vác cái bản mặt “công xưởng của thế giới” để tự hào về môi trường sống. “Ngành công nghiệp không khói” làm Singapore trở thành cường quốc kinh tế là ngành dịch vụ tài chính. Đó mới chính là một “ngành công nghiệp không khói”.

3) Công ty IBM sản xuất máy vi tính thuộc “ngành công nghiệp đầy khói” đã hoá thân thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin trong “ngành công nghiệp không khói”. Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin mới là một “ngành công nghiệp không khói”.

4) Khi Hoàng Hữu Phước trong 15 năm qua được một công ty tư vấn đầu tư Malaysia mời làm đại diện tại Việt Nam (chủ động tiếp cận Hoàng Hữu Phước để thỉnh mời), được một công ty tư vấn đầu tư Singapore mời tham gia đoàn chuyên gia tư vấn đặc trách thị trường Việt Nam (qua sự tích cực tiến cử của một cựu nam nhân viên Phòng Tài Chính Manulife hiện đang là một chức sắc của một công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh), và được một công ty tư vấn phát triển nhân sự và kinh doanh Mỹ mời làm giám đốc chi nhánh Việt Nam (qua sự tích cực tiến cử của một cựu nữ nhân viên Phòng Nhân Sự Manulife hiện đang là một chức sắc của một công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh), tư vấn trở thành một “ngành công nghiệp không khói” (trừ phi “nhà tư vấn” hút thuốc xì-gà bên ngoài tòa nhà văn phòng lúc không đang “tư vấn”).

5) Trong khi Hoàng Hữu Phước khai sinh ra một “ngành công nghiệp không khói” tích cực (có đóng thuế) sử dụng năng lực làm chủ ngoại ngữ Anh để mở ra dịch vụ “editing” tức hiệu đính chuyên nghiệp từ thư từ cá nhân đến các tác phẩm/luận án, thì xã hội có kẻ rặn lọt lòi ra một “ngành công nghiệp không khói” tiêu cực chuyên viết mướn các báo cáo khoa học chuẩn Scopus ISI giúp những tên bất tài vô hạnh có bài đăng “Journal” tạp chí chuyên ngành ở nước ngoài hầu đáp ứng các yêu cầu cực kỳ khắt khe và quy trình cực kỳ nghiêm ngặt của Nhà Nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong phát ban phong học hàm học vị các danh hiệu “giáo sư” và “phó giáo sư” dù đấng giáo sư nào cũng là thạc sĩ/tiến sĩ thậm chí có bằng cấp nước ngoài do Đảng và Nhà Nước dùng tiền thuế của dân để gởi đi học tập/đào tạo ở nước ngoài danh giá. Editing của Hoàng Hữu Phước cũng là một “ngành công nghiệp không khói”. Còn bọn viết thuê cùng bọn thuê viết để được học hàm học vị thì xịt khói ô nhiễm vô song.

Du lịch mà là ngành công nghiệp không khói ư? Thật là loạn ngôn!

Giải thích thành ngữ/từ ngữ mới do Hoàng Hữu Phước sáng tạo:

Bé như hột é = Nhỏ như trái nho = Nhỏ như hột nho = Nhỏ như nho nhỏ = Nhỏ như cọng cỏ: cực nhỏ, chẳng giá trị, vô nghĩa lý (tiếng Anh: insignificant/infinitesimal). Câu thí dụ đã có sẵn trong bài ở trễn.

Chào hàng tự sướng: tự khoe (tiếng bình dân Việt Nam diễn nghĩa thành ngữ nghiêm túc “to sell oneself” của tiếng Anh mang nghĩa “tự giới thiệu bản thân”). Thành ngữ này thì nhà sáng tạo cho nó có đủ hai nghĩa xấu và tốt.

Thí dụ xấu: Nhà Nước làm gương cho người ngoài Đảng: Các đài truyền hình hay công khai khoe công trạng của họ cực khổ ra sao, cống hiến gian nan thế nào, hy sinh cực lớn vì đại nghĩa, khi đi săn tin như tận vùng chiến sự Syria, mà thời thượng nhất là khoe về việc quay phim ngay trong khu cách ly bịnh nhân Covid-19.

Thí dụ tốt: người dân noi theo tiền lệ xấu Nhà Nước luôn tự khoe: Hoàng Hữu Phước tự minh bạch tiết lộ toàn bộ bí mật về năng lực vượt trội của bản thân sau khi bị toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam không những làm ngơ trước sự thật về các năng lực cử bạt ấy mà còn hoặc ra sức bôi nhọ và gây hại hoặc ngăn chặn đường ra ứng cử Quốc Hội Khóa XIV không cho ông ta được yên lặng cống hiến trong quy củ khuôn khổ tổ chức của Quốc Hội khiến ông ta phải ồn ào cống hiến kiểu phơi bụng vỗ bành bạch khoe mấy bồ chữ ngoài chợ như Trạng Quỳnh.

Kinh trãi: kinh qua những trãi nghiệm không thú vị (tiếng Anh: undergoing). Câu thí dụ: Các phóng viên đã kinh trãi nỗi điếm nhục khi bâu đến văn phòng Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước hỏi tội ông ta việc dám phát biểu chống Luật Biểu Tình và dám vạch áo “nhà sử học Dê Trớt Quớt” cho dân chúng xem lưng ghẻ.

Láp xàm tầm = Bá đú phào : bá láp + đú xàm + tầm phào = những vấn đề nêu lên bởi các “chuyên gia” mà Đảng/Quốc Hội/Chính Phủ/báo chí hay dẫn xuất nhằm biến thông tin đột nhiên trở nên có giá trị “chuyên nghiệp chuyên môn cao” (tiếng Anh: cuckooing blabbering). Câu thí dụ: Cựu giám đốc Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã bá đú phảo khi phát biểu ở buổi Tổ Đại Biểu Số 1 tiếp xúc cử tri Quận 3 rằng Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước không hiểu tính nhân văn nhân quyền của quyền biểu tình.

Năng lực cử bạt: năng lực cá nhân vượt trội tầm cỡ cử đỉnh bạt sơn (tiếng Anh: indomitably masterful). Câu thí dụ: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước quả có năng lực cử bạt khi lùa hết các nhà báo vô rọ khi họ bâu quanh hỏi tội ông việc sao dám phát biểu chống Luật Biểu Tình và dám kể ra 4 cái đại ngu của “nhà sử học Dê Trớt Quớt”.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Barack Obama: Hoàng Hữu Phước Ủng Hộ Donald Trump 01-01-2016

Bầy đàn: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam 30-8-2013

Bhobal là niềm tủi nhục: Thương Hiệu Quốc Gia: Ngôi Trường Của Thế Giới  07-8-2008

BlueZone: Lại Bờ-Lu-Dôn BLUEZONE 08-8-2020

Bọn tà giáo: Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  (tự do tư tưởng và tự do ngôn luận) 24-10-2017

Bôi nhọ: Bôi Nhọ 02-12-2015

Chế tạo vũ khí thực: Nguyễn Thiện Nhân 10-6-2016

Chỉ thả ra khi đầu tóc bạc phơ: Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore 23-02-2016

Chống Cộng: Chống Cộng  21-10-2015

Chống dịch như chống giặc: Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc  06-8-2020

Cướp cho bằng được ghế của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân 14-6-2017

Dịch vụ “editing”: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Doanh nhân: Khởi Nghiệp Entrepreneurship hay Intrapreneurship  04-5- 2016

Đất lành chim đậu: Đất Lành: Chim Đậu. Chim Đậu: Đất Có Còn Lành?  30-8-2009

Đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu  08-9-2017

Facebook: Sự Cáo Chung Của Facebook tại http://www.emotino.com/bai-viet/19155/su-cao-chung-cua-facebook. (Bài viết không có bản lưu này của Hoàng Hữu Phước trên emotino.com nhưng Emitino đã đóng cửa từ 2013 sau khi Nghị sĩ Nhà Làm Luật Lawmaker Khóa XIII Hoàng Hữu Phước bị vài thằng Nghị sĩ Nhà Bấm Nút Button Pusher Khóa XIII phối hợp cùng toàn bộ báo chí chính thống ở Thành phố Hồ Chí Minh ngu xuẩn tấn công vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu, thúc đẩy bọn phản động Việt gian chuột chũi trên toàn thế giới và bọn bootlicker nội địa đe dọa ném lựu đạn sát hại nhân viên/khách hàng của Hoàng Hữu Phước)

Luận về Bảo Tồn và Bảo Tàng: Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương – Luận Về Bảo Tồn, Bảo Tàng 11-5-2010

Giảng sư Anh Văn: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017

Hiền tài: Hiền Tài  22-5-2019

Hoàng Sa: Hoàng Sa  10-3-2016

Hợp tác bốn nhà: Tầm Nhìn Của Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước  28-01-2016

Hồ Chí MinhHồ Chí Minh – Cách Mạng Tháng Tám – Giải Phóng Miền Nam  11-9-2015

Không có biểu tình: Phải Có Luật Biểu Tình 18-8-2016

Luật Biểu Tình: Biểu Tình 15-6-2020

Manulife: Cách Thức Hai Công Ty Nước Ngoài Mời Tuyển Hoàng Hữu Phước  21-3-2019

Mùi hôi thối cả một góc “sang trọng nhất” của Thành phố Hồ Chí Minh: Rác Rến 28-02-2017

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020

Người Đà Nẳng: Người Đà Nẵng 25-01-2009

Người tài xế Sikh nghèo khổ ít học phục vụ Hoàng Hữu Phước tại New Delhi: Giáo Dục Tuyên Truyền Và Ăn Xin  23-8-2019

Nguyễn Xuân Phúc: Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Nhà ái quốc: Bài viết của Lại Thu Trúc: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Nhà biện thuyết: Nhà Sáng Tạo Ngôn Ngữ Hoàng Hữu Phước  27-02-2020

Nhà chính trị:Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của Phố Bolsa TV 29-8-2019

Nhà du sử: Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học 26-01-2014

Nhà sử nghiên: Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Nhà tiên tri thấu thị: Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Nói tiếng Anh như gió: Vấn Nạn Yếu Kém Tiếng Anh Ở Việt Nam 01-10-2016

Nhân quyền: Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại 20-6-2018

Nhân tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! 20-4-2014

Nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Những người nghèo tuyệt diệu xưa ở Việt Nam Cộng Hòa: Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa  17-11- 2015

Ổn định chính trị: Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV  2012

Phải không ạ: Cái Dỡ Ẹc Trong Khẩu Ngữ Giới Truyền Thông Việt  12-12-2019

Phần mềm tìm kiếm: Phát Ngôn Của Lãnh Đạo NGUYỄN MẠNH HÙNG 24-7-2019

Phật Tử có pháp danh An Thiện: Chay Mặn  21-02-2020

Phòng Nhân Sự Manulife: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ 21-5-2019

Singapore thù ghét “biểu tình”: Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore  23-02-2016

Tiên phát chế nhân: 900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975 30-5-2011

Thạc sĩ/Tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Tháng 9 năm 2021: Tháng 9 Năm 2021: Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước  25-7-2020

Thiên Chúa Giáo: Trịnh Xuân Thanh – Bài 2  10-8-2017  Đức Quốc Giật Mình Và Hành Động Của Chúng Ta: 

Thượng Đế: Hoàng Hữu Phước Và Vatican 20-7-2019

Thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Tình dục: Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2  01-02-2019

Thực phẩm chức năng: Thực Phẩm Chức Năng  30-9-2014 (06-01-2012)

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân 14-6-2017

Trên đỉnh Mã Pì Lèng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng 17-10-2019

Trong nguy có cơ: Nguy Cơ  02-5-2020

Trung Quốc: Trung Quốc: Từ Vĩ Đại Đến Tệ Hại  25-6-2016

Trung thần: Bài viết của Lại Thu Trúc: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Trường học: Cao Minh Thì  28-6-2020

Trường đời: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Trường Sa: Nhân Đọc Bài “Ứng Xử Phù Hợp Để Khẳng Định Chủ Quyền Của Việt Nam Đối Với Hoàng Sa Và Trường Sa”  08-3-2015

Truy nã quốc tế: Trịnh Xuân Thanh – Bài 3  16-8-2017 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation

Tư vấn phát triển du lịch Việt Nam: Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam  07-02-2011

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Tự do-dân chủ: Thế nào là Tự Do – Dân Chủ 24-3-2014

Tự do ngôn luận: Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối 23-12-2016

Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Phải Chấn Chỉnh Ngay Báo Tuổi Trẻ

Cảnh Báo Của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

10-8-2020

Hàng chục năm trước tôi đã hay nhắc đi nhắc lại trên blog này nhận định của bậc triết nhân hàng ngàn năm trước trên Thư và Kinh rằng thiên hạ từ cổ chí kim chỉ có 5 hạng gồm (a) hạng đại đẳng vừa chào đời đã thông tường tức…biết thông thạo và tường tận mọi thứ chân-thiện-mỹ đến độ được gọi là Vạn Tuế Sư Biểu hoặc Thiên Tuế Sư Bảo hoặc Ức Tuế Sư Kêu, (b) hạng cao đẳng học một biết mười tức gỏi hơn thầy, (c) hạng trung đẳng học một biết một tức giỏi như thầy, (d) hạng hạ đẳng học một biết phân nửa nên mới rặn són ra câu “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” để tự an ủi cha mẹ mình có tiền nên có cho mình đến trường xịn để học và hở cái gì cũng quà cáp cho thầy để tạ ơn thầy dạy cho nửa chữ vốn tốt hơn một phần tư chữ, và (e) hạng ngoại hạng tức không thể xếp vô bất kỳ hạng nào vì dành cho những ai không những chủ động chọn thầy đại ngu để học mà còn tích cực cố gắng khủng ngu để ngu hơn thầy và nếu có thầy giỏi bảo ban dạy dỗ miễn phí cảnh báo đủ điều vẫn không nghe để mọi sự tầy huầy vô phương cứu chữa.

Hôm nay Cô Lại Thu Trúc (blogger nổi tiếng trên mạng doanh nhân emotino.com có nhiều bài viết về kinh tế được đăng lại trên Sài Gòn Thời Báo và đã nghỉ viết blog từ năm 2013 sau khi thấy Tuổi Trẻ tổng tấn công tôi vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu mà Đảng vẫn để yên cho bọn loạn Đảng xúc phạm một nhà ái quốc, nên chỉ thỉnh thoảng “sang chảnh” bỏ ra dăm ba phút viết dăm ba thư gởi…Tổng Thống Hoa Kỳ sau khi dành ra ba bốn tháng viết vô thiên lủng tâm thư gởi lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam khiến “chúng ghét” đến độ khi Cô tự ra ứng cử Quốc Hội Khóa XIV năm 2016 thì lúc “Hiệp Thương Lần 1” đã bị bọn phá hoại nhao nhao nhạo báng rằng cô “hãy ứng cử tổ phó dân phố”, còn Hoàng Hữu Phước bị bọn phá hoại nhao nhao nhạo báng rằng ông “cướp công Bà Ba Thi” dù cái con mẹ vô dụng ấy thì Hoàng Hữu Phước chưa bao giờ dành dù chỉ một giây để tỏ lòng kính trọng trong đời, trong khi Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nín thinh “cướp ghế” của Hoàng Hữu Phước để dâng cho Trần Hoàng Ngân  khiến Hoàng Hữu Phước phải tố cáo lên Quốc Hội và chửi cha mắng mẹ Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho đến tận kỳ Covid-19 này vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ nên mắng nhiếc luôn Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, gởi Viber đến tôi tin nhắn sau

Tôi mở đường link và đọc bài này:

và có thể nói ngay rằng Báo Tuổi Trẻ đã vi Hiếnphản Đảng.

Không cần nhắc lại các nội dung của các bài tôi đã cảnh báo về Báo Tuổi Trẻ chẳng hạn như bài Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ hoặc Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography, tôi chỉ nêu ngay cái Tứ Đại Tội của Báo Tuổi Trẻ về sự vi hiến và phản Đảng của Báo Tuổi Trẻ khi “giật tít câu view” về Tổng Thống Donald Trump để tham gia nhóm “Tứ Đại” như sau:

Làm Nhục Quốc Thể nột cách công khai và bằng công cụ báo chí hiện đại của Đảng được xây nên từ tiền thuế của dân khi chứng minh cho thế giới thấy 12 điều tồi tệ rằng

(i) nhà báo không biết ngoại ngữ nên không đọc được tài liệu nước ngoài,

(ii) nhà báo vì không đọc tài liệu nên không hiểu quyền lực và quyền hạn Tổng Thống Mỹ thế nào và uy lực của một “sắc lệnh tổng thống” ra sao,

(iii) nhà báo Việt Nam không biết sử dụng máy vi tính nên không biết có công cụ tìm kiếm như Google Search thậm chí bằng tiếng Việt,

(iv) tòa soạn không có tôn ti trật tự của một tòa soạn bài bản văn minh nên ai muốn viết gì thì cứ viết mà không có sự giám sát chịu trách nhiệm nội dung của tổng biên tập,

(v) nhà báo và tòa soạn như thế nên tất các đại học Việt Nam có phân khoa báo chí chỉ dạy sinh viên môn Lịch Sử Đảng và Chủ Nghĩa Mác-Lê để nhanh chóng vào Đảng chứ không cần nghiệp vụ báo chí,

(vi) nhà báo vì vậy không có đạo đức nghề nghiệp khi “giật tít câu view” viết rằng “Tổng Thống Mỹ qua mặt Quốc Hội” để chửi cha mắng mẹ Hoa Kỳ là nước mọi rợ không có Hiến Pháp chẳng có luật lệ nên Tổng Thống ỷ mình là người đứng đầu đất nước + đứng đầu chính phủ + đứng đầu tất cả các lực lượng vũ trang nên muốn “qua mặt Quốc Hội” thì cứ qua,

(vii) nhà báo và tòa soạn gieo rắc tin giả Fake News,

(viii) nhà báo và tòa soạn gieo rắc sự ác cảm và lòng thù ghét chê bai nơi độc giả Việt Nam nhằm vào nền chính trị nước Mỹ và lãnh đạo tối cao của nước Mỹ,

(ix) nhà báo và tòa soạn làm bậy như thế phải chăng do có sự giật dây của ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam,

(x) tất cả dẫn đến sự nghi hoặc rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam thiên về Trung Quốc nên để công cụ báo chí của Đảng chăm chỉ kiếm tìm chỉ đăng những thông tin một chiều khai thác toàn tin thuộc loại chống đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ và tự do chêm những từ ngữ sai bậy về tất cả những việc làm hiến định của Tổng Thống Hoa Kỳ, mà chung quy lại thì

(xi) nhà báo và tòa soạn Tuổi Trẻ hoàn toàn thiếu tri thức nên không biết trong suốt vài trăm năm lịch sử đã qua của Hoa Kỳ thì chỉ có mỗi Tổng Thống William H. Harrison là không ban hành một sắc lệnh nào trong khi Tổng Thống Franklin D. Roosevelt ban hành những 3.522 sắc lệnh còn Tổng Thống Donald J. Trump mới ban hành chỉ có 177 sắc lệnh so với 276 của vị tiền nhiệm là Tổng Thống Barack Obama, ắt do

(xii) Việt Nam hiến định Quôc Hội là cao nhất còn Chủ Tịch Nước không có quyền gì thực tế cả trừ quyền hiếm hoi thực hiện lệnh Đảng như trong phong tướng và tuyên bố chiến tranh nên tự biên tự diễn rằng Tổng Thống Mỹ “qua mặt Quốc Hội” ư?

Chỉ với một cái “tít” có hai từ rất hèn hạ và sai bậy “qua mặt” mà Báo Tuổi Trẻ có thể gây ra những 12 điều tồi tệ nơi ý nghĩ bất kỳ nhà báo chân chính nào của Mỹ Quốc. Như vậy, Báo Tuổi Trẻ đã làm nhục quốc thể. Phải chăng đây là đặc quyền của “công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam”?

Cái đại tội làm nhục quốc thể còn đồng nghĩa với các đại tội phản Đảng, phản quốc, và phản dân. Gọi là Tứ Đại Tội vậy.

Báo Tuổi Trẻ phải chăng sau khi nắn gân Đảng bằng cách tổng tấn công làm nhục Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu rồi thấy Đảng nín thin ngậm bồ hòn làm ngọt nên lấn tới, tự cho là mình có quyền làm nhục quốc thể hay sao?

Hãy tiếp tục tấn công Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước – nếu dám vuốt râu hùm và nếu có bịnh thần kinh muốn húc đầu vô đá – chứ xin hãy đừng làm nhục danh dự quốc gia như thế!

Báo chí mà làm nhục quốc thể thì báo chí đã làm nhục Đảng và chống Đảng tức phản Đảng.

Chân lý thấu thị của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước rất rõ ràng, khúc chiết, chính xác là: ở Việt Nam thì bất kỳ quan chức/công chức/viên chức nào viết hay nói bất kỳ điều gì nhạo báng chê bai xúc xiểm Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump thì kẻ đó đích thị là tay sai liếm gót giày và đội đít Trung Quốc!  Chỉ có những công dân Việt Nam ngoài Đảng và ngoài “hệ thống chính trị” mới có quyền tự do ngôn luận để nhạo báng chê bai xúc xiểm nói xạo về Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump và nước Mỹ của ông ấy.

Là công cụ thì phải biết thân phận công cụ. Đừng có đũa mốc mà chòi mâm son!

Nếu chẳng biết cái thá gì về làm báo thì hãy chịu khó copy lại nguyên văn tin tức của Thông Tấn Xã Việt Nam như thủa ban đầu mới Giải Phóng.

Hy vọng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc loại e (hạng ngoại hạng) của 5 hạng người trong thiên hạ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Báo Tuổi Trẻ: Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ 16-10-2014

Báo Tuổi Trẻ: Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography 11-11-2016

Bọn loạn đảng: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn 14-12-2016

Cướp công Bà Ba Thi: Bà Ba Thi  18-6-2020

Hoàng Hữu Phước phải tố cáo lên Quốc Hội: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Lại Thu Trúc viết dăm ba thư gởi…Tổng Thống Hoa Kỳ:

Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Đã Gởi Thư Cho Tổng Thống Hoa Kỳ Obama  17-5-2016

Thư Công Dân Việt Nam Lại Thu Trúc Gởi Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump 19-10-2017

Letter by Lai Thu Truc of Vietnam to President Donald J. Trump 19-10-2017

Lại Thu Trúc viết vô thiên lủng tâm thư gởi lãnh đạo Đảng và Chính Phủ Việt Nam:

Ý Kiến Lại Thu Trúc Về Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế Việt Nam 16-5-2012

Ý Kiến Lại Thu Trúc Về Dự Thảo Sửa Đổi Luật Đất Đai 28-10-2012

Lại Thu Trúc Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Knh Tế Xã Hội Và Tiến Cử Người Giỏi Giúp Nước 20-4-2013

Lại Thu Trúc Góp Ý Đề Án Thí Điểm Mô Hình Chính Quyền Đo Thị Thành Phố Hồ Chí Minh và Quyết Định Lựa Chọn Thành Phố Nào Thí Điểm Mô Hình Này  26-9-2013

Lại Thu Trúc Góp Ý Những Vấn Đề Cần Làm Rõ Trước Khi Cơ Quan Chức Năng Đệ Trình Bộ Chính Trị, Quốc Hội và Chính Phủ Đề Án Thí Điểm Mô Hình Chính Quyền Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh  20-02-2014

Lại Thu Trúc Gởi Thư Cho Lãnh Đạo Nhà Nước Góp Ý Về “Đường Bay Vàng” Hà Nội – Tp HCM  18-9-2014

Luật Biểu Tình: Biểu Tình 15-6-2020

Mắng nhiếc luôn Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam: Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 11-10-2017

Nhà ái quốc: bài viết của Lại Thu Trúc trên emotino.com: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020

Sang chảnh: Sang Và Giàu  31-01-2020

Tham gia dòng họ “Tứ Đại”:

Tứ Đại Chương: Khi Đảng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Bất Lực 10-6-2019

Tứ Đại Đần: Tứ Đại Đần 01-9-2017

Tứ Đại Hỗn: 9 Kẻ Đào Tẩu 26-9-2019

Tứ Đại Kế: Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự 02-10-2019

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Tứ Đại Vấn: Phụ Trang Của Bài Quốc Hội Việt Nam Khủng Hoảng Nhân Sự 02-10-2019

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Tự do ngôn luận:

Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối (Tự Do Ngôn Luận) 23-12-2016

Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  (tự do tư tưởng và tự do ngôn luận) 24-10-2017

Vi hiến: Vô Vi = Vô Tư Vi Hiến  11-6-2020

Lại Bờ-Lu-Dôn BLUEZONE

Vấn Đề Ngôn Ngữ Ngôn Phong Hàng Hóa

Hoàng Hữu Phước, MIB

08-8-2020

Bờ-lu-dôn Bluezone chả là cái đỉnh gì cho cam như tiêu biểu cho sức mạnh ghê gớm của giới Aitee (công nghệ thông tin) Việt Nam để mà tôi phải viết thêm bài này có nhắc đến nó.

Do nó chả là cái đỉnh hay cái đinh gì cả của ngành aitee nên tôi không nói về vấn đề kỹ thuật hay giá trị thực tiễn của nó, vì giá trị tất nhiên chỉ có thể có qua đánh giá nghiêm túc bài bản qua nhiều công đoạn với hàng hàng lớp lớp những tiêu chí  – y như quy trình để chế ra một vaccine – mà nó chưa được thử nghiệm đúc kết thực tế thì làm quái gì có cơ sở để nói nó sẽ phát huy tác dụng trong đại dịch Covid-19 này, nên tính theo xác suất học thì vẫn có khả năng sau khi đã có 50 triệu người dân Việt Nam trưởng thành có sở hữu smartphone chịu tải Bờ-lu-dôn Bluezone vào smartphone của họ thì cuối cùng vẫn có khả năng 99% Bộ Y Tế sẽ tuyên bố sản phẩm ấy của Bộ Thông Tin Truyền Thông chỉ đạt có 1% yêu cầu.

Vì vậy, bài này nói về cách đặt tên tiếng Anh của doanh nhân Việt vốn đầy tự tin tự chủ khi dùng tiếng Anh dù ít hiểu biết ít kinh nghiệm ít tầm nhìn mỗi khi dùng tiếng Anh, trong khi tôi lại là giảng sư Anh văn duy nhất của Việt Nam nên cực chẳng đã phải méo mó nghề nghiệp một tí vậy để phục vụ những người dân Việt chăm chỉ học tiếng Anh.

Để tạo sức thuyết phục khi phê phán phê bình chê bai, tôi thấy cần nhác đến vài sự việc nho nhỏ đầy tốn kém trong quá khứ của Việt Nam như sau:

Du Lịch Việt Nam đã trãi qua thời gian quá dài vừa nhảy lò cò vừa tung tiền USD thứ thiệt trên các tấm ván ép xoàng xỉnh vô dụng trên đó có in các slogan như

Vietnam – A Destination for the Millennium“ (Việt Nam: Điểm Đến Của Thiên Niên Kỷ),

Welcome to Vietnam” (Chào Đón Đến Việt Nam),

Vietnam – The Hidden Charm” (Việt Nam – Vẽ Đep Tiềm Ẩn), và

Vietnam – Timeless Charm” (Việt Nam – Vẻ Đẹp Bất Tận)

khiến Hoàng Hữu Phước đã phải bật cười ha hả rồi múa bút viết rất nhiều bài phân tích (có đề xuất miễn phí vài slogan-thương-hiệu-đẳng-cấp-Tannhauser-Beowulf-Thor) trên trang web của cộng đồng doanh nhân emotino.com từ năm 2009 mà ba bài quan trọng nhất là “Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam” (đăng ngày 07-02-2011 trên emotino.com, đăng lại trên WordPress năm 2014), “Vấn Đề Logo và Slogan Cho Du Lịch Việt Nam” (đăng ngày 28-4-2011 trên emotino.com), và “Quốc Hoa Từ Ý Kiến Của Ông Đặng Thành Tâm” (đăng ngày 30-4-2012 cũng trên emotino.com).

Dưới đây là phần chính tức “thân bài” của bài viết này, rằng

1) Nếu như du lịch Việt Nam giàu có chuyên xé tiền Nhà Nước để hoặc tự đẻ slogan hoặc thuê mướn nhóm lợi ích đẻ hộ slogan hoặc khi thất bại triền miên bị dân cười chê quá phải thuê tư vấn nước ngoài đẻ giúp slogan – chứ không chịu muối mặt chi 1 tỷ đồng bạc Việt Nam thuê dịch vụ tư vấn của Hoàng Hữu Phước sáng tạo slogan đẳng cấp cao cho tương hợp với tài sản Ngành Du Lịch Việt Nam và tồn tại trọn…”thiên niên kỷ”; thì

2) Bộ Thông Tin Truyền Thông đã tự tin tự mãn tự hào đẻ ra tên gọi Bluezone cho cái phần mềm báo tin F0, F1, F2 phục vụ truy vết Covid-19 mà chưa biết có hiệu quả hay không vì phải chờ cho đến khi có đủ 50 triệu người trưởng thành có smartphone và có chịu tải Bluezone mới biết Bở-lu-dôn có chạy mượt mà hay không; mà do tiếng Anh hoàn toàn không là lĩnh vực của dân aitee nên Bở-lu-dôn đã vướng vào 8 cái bẫy ngôn ngữ như sau:

(a) Hóa ra trên đời đã có sẵn cái phần mềm Bluzone (không có chữ e sau chữ u) khiến công dân trưởng thành của Việt Nam nhiều người tải lộn, hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để quảng cáo không công cho Bluzone nước ngoài;

(b) Bluezone khiến người Việt yêu nhạc Âu Mỹ liên tưởng đến ban nhạc nam Ái Nhĩ Lan Boyzone, hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để quảng bá cho ban nhạc nước ngoài;

(c) Bluezone khiến người Việt yêu nhạc Âu Mỹ liên tưởng đến ban nhạc nam Anh Cát Lợi Blue, hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để quảng bá cho ban nhạc nước ngoài;

(d) Bluezone khiến người Việt yêu ẩm thực Âu Mỹ liên tưởng đến Blue Cheese tức món phô-mai mốc lốm đốm xanh lè mà Hoàng Hữu Phước cùng các đối tác Âu Mỹ  thưởng thức ở các nhà hàng năm sao nước ngoài nhưng rất nhiều người Việt Nam ớn sợ ớn ói ớn ụa ớn mửa và ớn lạnh; hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để làm người dân kinh khiếp hay sao;

(e) Bluezone khiến người Việt giỏi chính trị liên tưởng đến màu xanh Blue được sử dụng tại Mỹ từ năm 2000 để gọi các tiểu bang nào dồn phiếu cho Đảng Dân Chủ; hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để ủng hộ “khu vực xanh của Đảng Dân Chủ” tức Blue States của thằng ngáo Joe Biden để chống lại “khu vực đỏ của Đảng Cộng Hòa” tức Red States của vĩ nhân Donald J Trump hay sao;

(f) Bluezone khiến người Việt giỏi chính trị liên tưởng đến chữ Blue được sử dụng tại Mỹ từ năm 2020 để gọi giới cảnh sát an ninh mà phe “khu vực Blue xanh của “Đảng Dân Chủbiểu tình chửi cha mắng mẹ tấn công đốt phá còn phe “khu vực Red đỏ của Đảng Cộng Hòa” hết mực tôn vinh tôn sùng tôn trọng; hóa ra Bluezone Việt Nam sử dụng tiền ngân sách Nhà Nước Việt Nam để gián tiếp tuyên truyền giáo dục người dân hãy tôn vinh tôn sùng tôn trọng cảnh sát công an như Cộng Hòa Mỹ chứ đừng chửi cha mắng mẹ tấn công đốt phá trụ sở cảnh sát công an như Dân Chủ Mỹ hay sao;

(g) Bluezone khiến người Việt do bị các chương trình cải cách giáo dục sai bậy làm triệt tiêu khả năng nói tiếng Anh (bằng chứng: báo chí Việt Nam vẫn đang cu-dơ-nhét-xốp tức Việt hóa phiên âm tiếng nước ngoài, Chủ tịch Quốc Hội kêu gọi Nước Úc giúp các nữ nghị sĩ toàn thạc sĩ/tiến sĩ Việt Nam cải thiện khả năng nói tiếng Anh, các nhà đầu tư nước ngoài nói công nhân và nhân viên Việt không nói được tiếng Anh dù ai cũng học xong trung học, và chẳng có thạc sĩ/tiến sĩ lãnh đạo chính trị/lãnh đạo Nhà Nước/lãnh đạo Quốc Hội/lãnh đạo ban-ngành-đoàn thể nào nói hay viết blog được bằng tiếng nước ngoài), sẽ có khả năng phát âm thành bù-lu-dôn, biến cái phần mềm tốn kém ấy thành thứ bù lu bù loa bù trớt bù quớt; chưa kể

(h) Trong ý nghĩ của Bộ, “blue” là xanh an toàn, còn “red” là đỏ cảnh báo, mà nghĩ như thế là hoàn toàn sai, vì (i) “xanh” của “tới luôn bác tài” là xanh lá green, và (ii) Bluezone được cho là gởi thông tin đến chủ nhân smartphone để bảo chưa có đèn đỏ hoặc vừa gặp đèn đỏ, mà nếu gặp đèn đỏ thì phải xì-tốp stop ngay để chạy đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi Covid-19 ngay – nghĩa là Bluezone chả có nghĩa gì là vùng xanh an toàn cả.

Đặt tên tiếng Việt nào phải chuyện chơi vì tiếng Việt có bẫy đọc lái, biến Bảo Sơn tuyệt đẹp thành Bởn Sao, biến Mai Liên thành Miên Lai, v.v.

Đặt tên tiếng Việt nào phải chuyện chơi vì tiếng Việt có nhiều từ được viết giống y tiếng Anh, khiến Mỹ Dung (nghĩa: dung nhan xinh đẹp) trở thành “my dung” (đọc: mai-đâng, nghĩa: phân bò của…tôi), và Dũng hoặc Dùng hoặc Đứng hoặc Đừng đều thành “dung” (nghĩa: phân bò), v.v.

Đặt tên tiếng Anh nào phải chuyện chơi vì tiếng Anh cũng giăng đầy bẫy rập do tiếng Việt chỉ giỏi tạo ra rất nhiều từ cho một từ không quan trọng trong tiếng Anh trong khi tiếng Anh xuất sắc tạo ra rất nhiều từ cho mỗi từ quan trọng khiến nội dung học thuật phong phú chính xác hơn tiếng Việt, khiến nỗ lực tìm từ tiếng Anh để dịch một tên tiếng Việt hoa mỹ có khi trở thành thảm họa.

Đặt tên tiếng Anh trong cộng đồng người Việt nào phải chuyện chơi vì nếu một ông Vũ Huy Hoàng nào đó đặt tên cháu nội có cha mẹ đào thoát ra hải ngoại là Vũ Bob phỏng theo tên của tỷ phú Bob Parsons hay ca sĩ giải Nobel Văn Chương 2016 Bob Dylan hoặc chủ tịch hãng Walt Disney Bob Iger, v.v., để rồi danh thiếp tiếng Anh lúc oai vệ trở về Việt Nam đầu tư ghi Bob Vu để rồi người ở Việt Nam gọi thành “Ông Bóp Vú” ư?

Thế nên, Bộ Thông Tin Truyền Thông đã hoàn toàn sai khi cho đẻ ra chữ Bluezone. Rút kinh nghiệm, lần sau lãnh đạo Bộ hãy dẹp bỏ tự ái mà sử dụng dịch vụ tư vấn tiếng Anh của Hoàng Hữu Phước để vừa được giá rẻ (chi có 1 tỷ đồng cho mỗi tư vấn) vừa tránh bị người giỏi trong nhân dân giễu cợt và tránh phạm sai bậy ngôn từ cùng ý nghĩa tiếng Anh.

3) Không những ngôn từ mà hình ảnh và biểu tượng của các doanh nghiệp cũng thường có vấn đề, mà gạo bán ở các siêu thị tại Brussels nước Bỉ có thể được đưa ra để làm thí dụ như sau:

aVề ngôn từ:

Các bao gạo loại 20kg dù của bất kỳ nước nào đều có in chữ tiếng Việt.

Các bao gạo của các nước khác như Thái hay Tàu đều chọn những tên tiếng Anh dữ dội hoa mỹ như Golden Lion (Kim Sư) với giòng chữ tiếng Việt “Gạo Thơm Hột Dài Sư Tử”, Royal Tiger (Hổ Vương), hoặc Oiseaux Celestes với giòng chữ tiếng Việt “Gạo Thơm Phượng Hoàng Vàng” rất gây ấn tượng hào nhoáng sâu sắc dễ nhớ.

Trong khi đó, gạo của Việt Nam thì mang tên tiếng Anh là OrgaGro ắt muốn khoe đây là gạo sạch (organic) nhưng đã không thèm quan tâm đến chuyện phát âm của từ OrgaGro nó trắc trở trục trặc trọ trẹ trơ trơ trẻn trẻn trần trần truồng truồng trụi trụi rất gây ấn tượng kỳ cục kỳ khôi kỳ dị không dễ nhớ.

Nhất thiết phải lưu ý rằng trong marketing một thương hiệu sản phẩm thì ngôn từ được chọn lọc phải đáp ứng đồng loạt ít nhất 8 tiêu chí cao của (i) chữ viết gồm hình thức, gốc từ và tạo từ; (ii) phát âm hay; (iii) ngữ nghĩa đen rõ tốt; (iv) nội hàm bóng tốt; (v) tác dụng gợi hình liên tưởng; (vi) tác dụng kích thích tò mò; (vii) đẳng cấp của sự lựa chọn; và (viii) tính dễ nhận diện trong đám đông tức tính “bắt mắt”.

OrgaGro hoàn toàn thất bại đối với yêu cầu đáp ứng đồng loạt ít nhất 8 tiêu chí cao nêu trên.

b Về hình ảnh biểu tượng:

(i)- Gạo OrgaGro ắt đúng là sản phẩm của một doanh nghiệp Việt Nam, không phải vì có loại ghi giòng chữ “Gạo Hữu Cơ Lài Tím”, có loại ghi “Lứt Trắng” mà vì hình ảnh bản đồ Việt Nam có hai cụm tượng trưng cho Quần Đảo Hoàng Sa và Quần Đảo Trường Sa :

(ii)- Tuy nhiên, màu của nền bao bì, màu của hình, màu của chữ của bao gạo OrgaGro hoàn toàn không đáp ứng các tiêu chí đã nêu.

(iii)- Trong khi đó, một sản phẩm gạo khác được phóng viên cho là cua Việt Nam thì có nhãn hiệu “Double Panda Gạo Hai Con Gấu” với hình vẽ hai con gấu trúc và giòng chữ tiếng Việt “Gạo Thơm Thượng Hạng”

thì lại phạm các lỗi sơ đẳng sau:

Gấu Trúc hoàn toàn không mang tính phổ quát toàn cầu để Việt Nam vô tư sử dụng; nghĩa là Việt Nam có thể không có báo gấm leopard hay phượng hoàng phoenix nhưng báo gấm có ở nhiều châu lục còn phượng hoàng thì nước nào cũng có thể có trong truyện thần thoại của họ nên Việt Nam có thể dùng hình ảnh cách điệu báo gấm hoặc phượng hoàng trên sản phẩm của mình;

Gấu Trúc hoàn toàn mang tính đặc thù cá biệt chỉ có ở Tàu, nên sản phẩm Việt Nam lấy gấu trúc làm biểu tượng thì chỉ làm khách hàng liên tưởng đến Tàu, mà như vậy chỉ có nghĩa Việt Nam quảng bá không công cho biểu tượng Tàu được bừng rộ trong trí nhớ của dân chúng nước sở tại;

– Do đó, ngay cả khi bao bì có phân bua là gạo từ Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam

thì cũng vô dụng, không những vì hình ảnh gấu trúc đã lái tâm lý khách hàng vì nước Tàu, mà còn vì địa danh Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam chưa từng vang danh thế giới như khu vực sản xuất gạo cao cấp của nhân loại, chưa kể ngay cả phần nội dung tiếng Anh quảng bá ấy không là sự quan tâm tìm đoc của khách hàng huống hồ nội dung ấy rất kém chất lượng tiếng Anh và có nội dung co cụm không quan trọng mà khách hàng Âu Mỹ hoàn toàn không bị hấp dẫn để quan tâm chẳng hạn bảo gạo này được dùng nấu cơm ở Đông Nam Á.

Khi tôi lấy bằng Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế MIB, tôi tất nhiên đã phải thực hện một bài thi xây dựng thiết kế một trang web hoàn chỉnh từ các phần mềm chuyên dụng, và bài của tôi là thực hiện trang gọi là Thư Viện Alexandria với đầy đủ 5 phần của header/banner (tiêu đề/biểu ngữ), navigation bar (khu điều hướng), sidebar (thư mục liên kết bìa cạnh dọc), content (nội dung chính), và footer (địa chỉ/liên kết/bản quyền); trong rất nhiều trang thì có cả trang giới thiệu về văn học/tác phẩm văn chương Việt Nam mà chỉ cần “click” vào sẽ bung ra nhiều bài viết bằng tiếng Anh – đương nhiên của tôi – giới thiệu về các “đại văn hào” và “danh nhân” Việt Nam với đầy đủ hình ảnh (do là web ảo không có thật ngoài đời nên các “danh nhân” và hình ảnh danh nhân toàn về Ba của tôi, Má của tôi, ông bà của tôi, v.v.m nên không có chuyện vi phạm chủ quyền) và văn thơ minh họa (tất nhiên toàn là tác phẩm của tôi nên không có chuyện vi phạm tác quyền), Bài làm được gởi bằng email đến giảng viên phụ trách bên Úc dưới dạng đường liên kết link, và tất nhiên trang web đầy màu sắc, đầy hình ảnh, đầy ắp bài viết, chất lượng y như thật của tôi được đánh giá quá cao. Không vì thế mà tôi có quyền ra tay sáng tạo trang web hoặc cung cấp dịch vụ thiết kế trang web. Đó không bao giờ là chuyên môn nghiệp vụ của tôi.

Bộ Thông Tin Truyền Thông quản lý Nhà Nước về hoạt động thông tin truyền thông với đội ngũ nhân sự toàn là thạc sĩ/tiến sĩ du học nước ngoài. Nhưng không vì thế mà Bộ Thông Tin Truyền Thông có quyền ra tay động đến ngoại ngữ – nhất là tiếng Anh – khi sáng tạo tên tiếng Anh hoặc sử dụng “as is” tức bê nguyên nội dung của nước ngoài để vô tư vô tâm vô duyền đòi quyền truy cập vào tất cả các tập tin hình ảnh của người sử dụng smartphone. Đó không bao giờ là chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Khi toàn cầu suy thoái kinh tế năm 1997, thay vì đại hạ giá để “kích cầu”, tôi tuyên bố trên mạng doanh nhân Emotino.com rằng mọi tư vấn của tôi dành cho các doanh nghiệp (tư nhân hay quốc doanh) đều miễn phí. Nhiều chục doanh nhân doanh nghiệp (kể cả một chi nhánh ngân hàng Nhà Nước ở Huế) đã hoặc gởi email hoặc đăng ký với Cô Lại Thu Trúc để đến trực tiếp nghe tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc, giúp sửa các nội dung quảng bá doanh nghiệp/các điều khoản hợp đồng ngoại thương/các bản dịch tiếng Anh/các giao dịch đàm phán/ v.v.

Nay thì toàn cầu khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 mà tôi thấu thị rằng ngành du lịch chỉ có thể chớm hoạt động trở lại từ Tháng 9 Năm 2021, thay vì đại hạ giá để “kích cầu”, tôi có thể lập lại sự tư vấn miễn phí như thưở xa xưa cách nay một phần tư thế kỷ ấy cho các doanh nhân bất kỳ ngành nào nhưng chỉ cho khu vực tư nhân và chỉ đối với các lủng củng ngôn ngữ tiếng Anh như trường hợp Bluezone hay OrgaGro hay Double Panda ở trên.

Ghi chú:

-Tôi chưa tải Bluezone vì không bao giờ tôi chấp nhận cái tối hậu thư (ra hạn chót 08-8-2020) của bất kỳ cơ quan nào không có thẩm quyền đối với việc ấn định “hạn chót” ấy. Ngay cả lúc mất Chứng Minh Nhân Dân tôi cũng đã tuyên bô tại cơ quan công an Quận rằng tôi chấp nhận đóng tiền cao gấp 10 lần quy định để làm Chứng Minh Nhân Dân mới chứ tôi không chấp nhận thứ ngôn ngữ gọi là “đóng tiền phạt mất chứng minh nhân dân” vì trách nhiệm để trộm cắp móc túi hoành hành là của ngành Công An. Tôi sẽ thong dong chờ thêm vài tuần hoặc cho đến khi có thêm nhiều triệu người tải Bluezone rồi tôi mới tải, để xem Bộ Thông Tin Truyền Thông dám làm gì tôi sau ngày 08-8-2020. Tôi muốn chứng minh rằng ngôn ngữ quản trị quốc gia phải được chấn chỉnh, các Bộ là tôi tớ tôi đòi của dân chứ không phải là chủ nhân của dân, và luật pháp quốc gia không được phép nhũn xèo.

-Tất cả hình ảnh đều chụp từ phát sóng của VTV trên TV.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo

Aitee: Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam  17-5-2019

Ba của tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Biểu tình: Biểu Tình 15-6-2020

Bluezone: Điều Quái Gỡ Của Phần Mềm BLUEZONE 30-7-2020

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Cu-dơ-nhét-xốp tức Việt-hóa-phiên-âm-tiếng-nước-ngoài: Chủ Tịch – Già – Cu Dơ Nhét Xốp  1982

Du học nước ngoài: Du Học Hiếp Dâm và Hiếp Dâm Du Học  01-11-2016

Đảng Dân Chủ: Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Đảng Cộng Hòa: Nền Tặc Chủ Hoa Kỳ: Demopiracy  30-12- 2016

Logo và Slogan cho du lịch Việt Nam: “Vấn Đề Logo và Slogan Cho Du Lịch Việt Nam” (đăng ngày 28-4-2011 trên emotino.com)

Lãnh đạo Bộ hãy dẹp bỏ tự ái: Phát Ngôn Của Lãnh Đạo NGUYỄN MẠNH HÙNG  24-7-2019

Quần Đảo Hoàng Sa: Hoàng Sa (Hội Chứng Hoàng Sa) 28-7-2014

Quần Đảo Trường Sa: Nhân Đọc Bài “Ứng Xử Phù Hợp Để Khẳng Định Chủ Quyền Của Việt Nam Đối Với Hoàng Sa Và Trường Sa”  08-3-2015

Quốc hoa từ ý kiến của Ông Đặng Thành Tâm: “Quốc Hoa Từ Ý Kiến Của Ông Đặng Thành Tâm” (đăng ngày 30-4-2012 trên emotino.com).

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Tháng 9 Năm 2021: Tháng 9 Năm 2021  25-7-2020

Tư vấn phát triển du lịch Việt Nam: Tư Vấn Phát Triển Du Lịch Việt Nam (đăng ngày 07-02-2011 trên emotion.com, đăng lại trên WordPress năm 2014)

Vi phạm tác quyền: Tư Cách Đạo Tặc Của Vài Giảng Viên Đại Học Việt Nam Đối Với Vấn Đề Tác Quyền July 29, 2020

Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc

Hoàng Hữu Phước, MIB

06-8-2020

Khẩu hiệu “Chống Dịch Như Chống Giặc” do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên dù là từ ý kiến của Đảng hay do chính Thủ Tướng tự mình đề ra đã được báo chí thế giới nhắc đến nhiều sau khi những thành quả bước đầu trong đai cuộc chống Covid-19 ở Việt Nam trở nên rõ nét, được công nhận, và đầy sức thuyết phục.

Song, như tôi đã trung ngôn nêu lên từ rất nhiều năm nay rằng những lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam (tất nhiên và chính quyền, vì Đảng quản lý toàn bộ nền quốc trị ở Việt Nam) chỉ có thể hùng biện chính trị trong thời kỳ chiến tranh chống giặc Pháp, chống giặc Nhật, và chống giặc Mỹ (và sau đó chống giặc Kampuchia và chống giặc Tàu) mà thôi vì “chống giặc” luôn có một thứ quyền lực duy nhất đúng và duy nhất tồn tại của “chống giặc” dù tại bất kỳ quốc gia nào, đó là “quyền lực thép thời chiến”.

Tuy nhiên, trong thời bình thì cái hùng biện chính trị của toàn bộ giới lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn vô hiệu, vô tích sự, mất tác dụng, dân chẳng mấy ai nghe, người chẳng mấy kẻ phục, do có sự xuất hiện của cái quyền lực nhũn xèomà tôi đã luôn chê bai, luôn chỉ trích, luôn thương hại trong giận dữ xót xa.

Để tự bảo vệ mình trước các chiêu đòn mà báo chí chánh thống Việt Nam rất có thể sẽ tung ra chống lại tôi do bài viết này, vì đa số họ đã từng thi thố chuyên môn nghiệp vụ bôi nhọ tôi và láo xạo Fake News chống lại tôi vụ “Tứ Đại Ngu và “Luật Biểu Tình”, tôi xin thêm vài giòng dài dòng sau đây để chứng minh thực sự thực tế cái nhũn xèo đã dẫn đến sự hoàn toàn vô hiệu, vô tích sự, mất tác dụng của các hùng biện chính trị của toàn bộ giới lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam mặc dù người trong báo giới có khả năng viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đã phá lại tôi để thắng được tôi thì chưa từng được sinh ra trên Địa Cầu này chứ không chỉ ở Việt Nam.

A) Quyền lực cứng rắn thời chống giặc

Đại tá Giám Đốc Nha Quân Nhu Trần Dụ Châu thuộc diện “người có công với cách mạng” bị Tòa Án Binh Tối Cao cách mạng lôi ra xét xử ngày 05-6-1950 tại Thị xã Thái Nguyên, bị tuyên án tử hình với tội danh biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến chống giặc, tịch thu 3/4 tài sản, tước quân hàm (tức “lột lon”) Đại Tá ngay tại phiên tòa, đem ra xử bắn ngay ngày hôm sau (tức ngày 06-6-1950), hoàn toàn không có cho kháng án, không có xử phúc thẩm, càng không có xử giám đôc thẩm, càng không có chuyện xin Hồ Chí Minh ân xá giảm nhẹ hình phạt cho “người có công với cách mạng”. Đó là “chống tham nhũng như chống giặc” vì “giặc” là cụ thể sờ mó được, giặc thì phải giết cho bằng được, nên tham nhũng cũng phải bị giết cho bằng được. Chân lý thời chiến rất đơn giản, rất ngắn gọn, không tốn nhiều thời gian, cứ y như thấy giặc là cho một tràng tiểu liên tiêu diệt gọn vậy.

Đó là sự cứng rắn tối cần thiết không bao giờ không có trong thời “chống giặc”, khiến dẫn đến chuỗi domino dây chuyền chiến thắng các đại cuộc “chống giặc Pháp”, “chống giặc Nhật”, “chống giặc Mỹ”, “chống giặc Kampuchia”, và “chống giặc Tàu” của Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước từ đó nêu ra nhận định khẳng quyết mang tính chân lý rằng nhờ việc xem tham nhũng như giặc như trên mà chống giặc tham nhũng y như chống giặc ngoại xâm, gọi tắt là…“chống giặc như chống giặc”, nhờ vậy mà bọn chuẩn bị tham nhũng nhũn ra như bún thiu hết dám hó hé, còn người dân thì hả dạ một lòng một dạ tuân theo lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh khiến giặc ngoại xâm bị tiêu diệt.

B) Quyền lực nhũn xèo thời bình

Khi Việt Nam xử tử xong Tổng Giám Đốc Tamexco Phạm Huy Phước vì tội đem tiền Nhà Nước sang Macao đánh bạc và đem ô-tô Nhà Nước tặng cô ả Việt Trinh, nhận thấy Quốc Hội Việt Nam có mấy thằng nghị sĩ ngu đần đề xuất xếp các tội tương tự của các lãnh đạo các công ty kinh tế là tội…kinh tế không có án tử hình cho “văn minh” như tư bản, và các tội danh đều được ân giảm nếu có “khắc phục hậu quả” để thể hiện “tính nhân đạo nhân văn của pháp luật”, Hoàng Hữu Phước tôi đây đã ngữa mặt lên trời mà cất tiếng than âm vang 6 câu vọng cổ tràng thiên không dứt rằng: “Hỡi ôi, tham nhũng đã không còn là giặc nữa rồi! Đây là hành vi tự cứu mình của các lãnh đạo và tự cứu các thân nhân trong dòng họ họ để cả đám an tâm tham nhũng! Nếu Hy Lạp luật hóa rằng kẻ ấu dâm là kẻ khuyết tật thần kinh rất đáng thương cần được Nhà Nước hàng tháng chu cấp suốt đời tiền trợ cấp thuốc men y như dành cho cộng đồng người khuyết tật, thì Việt Nam phải chăng muốn luật hóa rằng kẻ tham nhũng là kẻ khuyết tật thần kinh dễ sa trước cám dỗ của tiền bạc dù kỳ lạ ở chỗ chỉ thèm khát tiền Nhà Nước chứ không thèm động đến tiền Nhà Mình nên đáng thương hại xiết bao cần tạo điều kiện để chúng sống đế vương trong biệt tù sau khi nộp 1/3 tiền đã lấy (không phải 1/3 tài sản toàn gia đình đâu nhé) khắc phục hậu quả (chừa lại 2/3 tiền ăn cướp cho gia đình giòng họ sống đế vương ngoài tù nơi biệt phủ) ư?

Quyền lực nhũn xèo dẫn đến hùng biện chính trị cũng nhũn xèo mà ai cũng dễ dàng bắt bẻ vặn vẹo lại được, làm cao cấp lý luận chính trị cũng bó tay do không từng được ghi trong Kinh Thánh Mác-Lê.

Thảo nào Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hùng biện tuyên bố tham nhũng nhiều lúc nhúc như bầy sâu, nhưng bầy sâu ấy trừu tượng còn ông đã không biết bầy sâu ấy có từ thời ông làm Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh lúc Hoàng Hữu Phước làm Bí Xị Thành Quỷ ở FOSCO do chăm chỉ lùa bắt sâu róm cụ thể, mà bằng chứng là những tầy huầy ngày hôm nay liên quan đến Thủ Thiêm và các khu đất vàng Thành phố Hồ Chí Minh đều xuất phát từ trước thời ông, xuyên suốt thời ông, và ra sau thời ông, mà cho đến lúc Hoàng Hữu Phước bấm nút post bài viết này tháng 8 năm 2020 vẫn không thể giải quyết được.

Thảo nào Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hùng biện tuyên bố tham nhũng nhiều lúc nhúc như bầy sâu và báo chí nô dịch tôi đòi tôi tớ của ông tại Thành phố Hồ Chí Minh xum xoe ca ngợi điếc mắt trên báo điếc tai trên phóng thanh truyền hình, nhưng chỉ có mỗi Hoàng Hữu Phước băn khoăn không hiểu sao sâu nhiều như vậy mà ông nhìn thấy nhưng chẳng hề ra tay diệt được một con nào cả.

Thảo nào khi Chủ Tịch Nước hay Chủ Tịch Quốc Hội phát biểu thì các đại quan ngồi nói chuyện cười đùa vô tư trước ống kính thu hình trực tiếp truyền hình toàn quốc cứ như thể biết rõ đồng bào chẳng ai thèm xem vậy.

Thảo nào “chiến lược “đi tắt đón đầu của Đảng bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo năm 2009 do nó thể hiện cái hùng biện chính trị cũng nhũn xèo của lãnh đạo quốc gia.

Thảo nào “chiến lược hợp tác bốn nhà” của Đảng bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo năm 2010 do nó thể hiện cái hùng biện chính trị cũng nhũn xèo của lãnh đạo quốc gia.

Thảo nào tất cả các kỳ cải cách giáo dục của Chính Phủ đều bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo và khẳng quyết chúng sẽ không bao giờ thành công và thực tế đã chứng minh y như vậy, chí ít là tuyệt đối đúng đối với việc dạy và học Tiếng Anh trên toàn cõi Việt Nam.

Tham nhũng đã trở thành bạn thiết của hoặc người yếu đuối đáng thương dưới mắt các lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam.

Tham nhũng chỉ bị nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chửi cha mắng mẹ trong các bài viết mà “Diệt Tham Nhũng” là bài dữ dội nhất với các đề nghị xử tội tham nhũng nặng hơn cả vụ Trần Dụ Châu, tức Hoàng Hữu Phước học theo bài bản Hồ Chí Minh dù các “học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh” ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, FOSCO Thành phố Hồ Chí Minh, hay Quốc Hộitruyền thông chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh đều ra sức đàn áp mưu hại không cho phép Hoàng Hữu Phước được trả bài đã học thuộc lòng từ “ông thầy” Hồ Chí Minh gia sư riêng của họ mà họ không cho phép dân đen ngoài Đảng được “học ké”.

Tạm thời hai năm qua may phúc cho dân tộc Việt Nam có cái lò đốt củi mang thương hiệu Nguyễn Phú Trọng nên đồng bào được chứng kiến việc nhiều tên đại quan tham nhũng thi nhau vô tù, mặc dù

1) Nhiều tên tương cận đã hoàn toàn “ngoài vùng phủ sóng” chờ đến thời chín-chấm-không 9.0 mới may ra dò được sóng của chúng phát ra ở đâu đó từ mặt phía sau của Mặt Trăng;

2) Cũng như trăm ngàn tỷ đồng không bao giờ được thu hồi để trả lại ngân khố quốc gia;

3) Các cấp lãnh đạo đều nói “xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” mà thiên hạ từ quan tới dân vẫn cứ chớ sợ cái “nghiêm” ấy và tiếp tục ngang nhiên hân hoan vầy đoàn phạm pháp từ lấn làn vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm cho đến nâng giá máy thở và nâng điểm bài thi vì như Hoàng Hữu Phước đã luôn khẳng định đó là do luật pháp nhũn xèo đầy tính hữu nghị hữu hảo kiểu “cứu bồ” lợi ích nhóm gia đình trị; và

4) Ngay cả các đại quan “công tố” cũng biến thành nhà tu hành làm từ thiện khi đề nghị tòa án chiếu cố tình tiết giảm nhẹ như chuyện đại quan tham nhũng Vũ Huy Hoàng bị bệnh hiểm nghèo tăng nặng cần được nương tay giảm nhẹ hình phạt cho y, cứ như thể lưới trời lồng lộng nên y cũng không thoát được việc bị…Trời xử đâu, có gì đâu mà phải lo ra tay hộ.

Mấy cái 1/2/3/4 trên khiến Trọng (tên gọi ở nhà của Hoàng Hữu Phước từ lúc mới sinh cho đến nay mà hàng xóm khu Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 và thân nhân vùng Thiện Mỹ Trà ÔnBến Ninh Kiều Cần Thơ  vẫn còn dùng để réo gọi ông mỗi khi thấy “Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước” lù lù lũi lũi từng bước từng bước thầm tiến vào hẽm nhỏ) tức con trai lớn của ông Hoàng Trọng Cương cứ mãi lo âu cho vận nước và đại cuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng đang phải một thân một mình gánh vác chứ không có bất kỳ nhân tài nào hỗ trợ do người tài của Đảng do Đảng ban cho các bằng thạc sĩ/tiến sĩ chức cao quyền trọng thì đa số lại đột nhiên chỉ có tài đức giống Nguyễn Hữu Giộc, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Tín, v.v. chấp nhận tất thành than trong lò củi chứ không chịu làm bậc hiền tài.

C) Quyền lực nhũn xèo thời chống giặc

Khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động “Chống Dịch Như Chống Giặc” thì vướng phải 7 điều tệ hại gồm:

1) Quyền lực nhũn xèo thời bình đã hũy hoại năng lực hùng biện chính trị của giới lãnh đạo nên các hiệu triệu không còn hiệu lực;

2) Lãnh đạo Đảng đã lâu không còn chinh chiến nên không nhớ “chống giặc” là gì và phải làm gì để “chống giặc”;

3) Tướng lĩnh quá đông dù không từng chinh chiến xông pha trận mạc nên không nhớ “chống giặc” là gì và phải làm gì để “chống giặc” để tư vấn tham mưu sách lược “chống giặc” cho Đảng;

4) Năng lực hùng biện chính trị biến mất đối với khâu “tuyên giáo chống giặc thời chiến”;

5) Pháp luật nhũn xèo khiến nhiều đại quan lúc xã hội “chống giặc” thì đại quan hý hửng xem như “trong nguy có cơ” nên tranh thủ xuất chiêu Trần Dụ Châu để chấm mút kiếm ăn hèn hạ đớn nhục khốn nạn đê tiện bất lương mất dạy dù “có công với cách mạng” và có được dạy cao cấp lý luận chính trị;

6) Dân thì được “tuyên truyền suông” mà không thấy cảnh nào giống Trần Dụ Châu nên không chủ động giúp “chống giặc” hiệu quả; và

7) Chính vì vậy, việc “chống dịch Covid-19 như chống giặc” đã có đầy những sai lệch trong nhận thức, nhận diện, và nhận định khiến Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc. Kính mời độc giả đọc phần sau sẽ rõ.

D) Chống dịch đã không như chống giặc

Việc “chống dịch như chống giặc” ở Việt Nam đã thất bại do lãnh đạo đã bỏ quên dăm ba điều sơ đẳng sau:

1Chống giặc có khẩu lệnh ban ra nhưng chưa có khẩu lệnh thu hồi, đồng nghĩa với việc chiến tranh vẫn đang bùng nổ, chiến thắng cuối cùng vẫn chưa có, thương vong tiếp tục gia tăng, kỹ luật thép đương nhiên tồn tại và phải được thực thi.

2Chống giặc bao gồm các công tác – song không chỉ giới hạn ở – tình báo, tiêu diệt tình báo địch, phản gián, tiêu diệt phản gián địch, tiêu diệt thâm nhập, áp dụng kỹ luật sắt thời chiến thay cho pháp luật thời bình, v.v.

3– Khi chống giặc luôn phải tuân theo “luật thời chiến”, theo đó toàn bộ luật pháp quốc gia, hiến pháp, và các quyền tự do cơ bản của công dân đều trở thành thứ yếu, có thể bị tạm gát qua một bên hoặc bị tạm thời không được bảo đảm thực thi đầy đủ.

4– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là hoạt động duy nhất phải thực hiện ở mức hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp nhận hy sinh.

5– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là hoạt động duy nhất phải thực hiện ở mức hiệu quả cao nhất, bằng mọi cách với bằng mọi giá, bằng mọi vũ khí và phương tiện nhưng trên cơ sở ưu tiên sử dụng vũ khí sát thương hạng nặng và phương tiện tốt nhất hiện đại nhất hiệu quả nhất có thể được;

6– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là quan trọng nhất, và do đó những sự việc có thể gây hại cho đại sự tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch dều phải bị tiêu diệt nhanh gọn, dứt khoát, kiên quyết y như diệt giặc, chẳng hạn như vụ xử tử hình ngay lập tức tên đại tá cách mạng tham nhũng Trần Dụ Châu.

E) Chống dịch y như chống giặc

Nếu “chống dịch Covid-19 thật sự như chống giặc” thì lẽ ra chính sách chính thức của Chính Phủ đã phải ôm gọn trong nội hàm của nó những điểm không bao giờ được khác hơn như sau:

1Chống giặc có khẩu lệnh ban ra nhưng chưa có khẩu lệnh thu hồi, đồng nghĩa với việc dịch bệnh vẫn đang hoành hành, chiến thắng dịch bệnh vẫn ngoài tầm tay do thuốc chữa chưa có còn việc tiêm chủng vaccine toàn dân là việc của nửa sau của năm 2021, thương vong do đó sẽ tiếp tục gia tăng, giãn cách xã hội đương nhiên phải được duy trì.

2– Giãn cách xã hội được thực thi cho đến khi thực hiện xong việc tiêm chủng vaccine toàn dân, nghĩa là nếu trong thời điểm dịch bệnh có yên ắng, nhiều tháng không có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì việc “nới lõng” chỉ có nghĩa:

(a) giãn cách xã hội vẫn được áp dụng ngoài đường, tại các cửa hàng/siêu thị/sân vận động/chợ/trường học/cơ quan/nhà hàng/quán ăn/tụ điểm ca nhạc/rạp hát/cinema/cơ sở khám chữa bệnh/ v.v.;

(b) mọi người đều phải đeo khẩu trang ngay khi bước ra khỏi thềm cửa nhà;việc đi lại không còn bị giới hạn giữa các địa phương;

(c) việc đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng dù là đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, vẫn phải trên cơ sở giãn cách (ngồi cách xa);

(d) giới hạn việc đi lại bằng cách gia tăng tiền cước đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy để “tính thật đủ” và bù chi phí giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy;

(e) giới hạn du lịch bằng cách “tính thật đủ”: áp đặt chi phí xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành, buộc phải mua bảo hiểm y tế du lịch, gia tăng chi phí bảo hiểm y tế du lịch cho nội dung đề phòng trường hợp mắc bệnh tại nơi du lịch phải nhập viện chữa trị tại địa phương;

(f) giới hạn du lịch bằng cách áp đặt tăng chi phí tham quan để “tính thật đủ” và bù đắp chi phí giãn cách tại các điểm tham quan, bao gồm – song không chỉ giới hạn bởi – nhận ít khách hơn cho mỗi đợt vào, cung cấp khẩu trang cùng nước sát khuẩn rửa tay, thuê nhiều nhân lực hơn để phục vụ theo dõi giãn cách bảo vệ khách tham quan, v.v;

(g) nghiêm cấm tất cả các chương trình có yếu tố khuyến khích gia tăng hoạt động tiếp xúc trực tiếp đông người như kích cầu du lịch, quảng bá du lịch, khuyến mãi, hội chợ, v.v.

3– “luật thời chiến” phải được áp dụng dù dịch – tức “giặc” – đang hoành hành hay đã ngưng hoành hành:

(a) đàn áp/trấn áp ngay lập tức tất cả các hành vi bất tuân hiệu lệnh của nhân viên công lực đang thi hành công vụ như công an, quân đội, tất nhiên không bao giờ là “nhà báo” hay “phóng viên”;

(b) bắt giam ngay không cần qua đầy đủ các bước luật định những kẻ gây rối loạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, nâng giá/lại quả mua sắm công, đầu cơ nâng giá hàng hóa, sản xuất hàng giả/hàng nguy hại, mua/bán/vận chuyển ma túy;

(c) bắn hạ ngay lập tức những kẻ đột nhập qua biên giới bất kể quốc tịch nào nếu bỏ chạy bất tuân lệnh phải đứng lại của chiến sĩ biên phòng/công an;

(d) tất cả những kẻ đột nhập/thâm nhập Việt Nam tránh né cách ly đương nhiên là đối tượng tình nghi diện tình báo/gián điệp/buôn lậu ma túy/gieo rắc virus/gieo rắc mầm bệnh nên nếu bị bắt đưa vào điểm tập trung cách ly theo dõi Cocid-19 đều phải bị xiềng xích với đày đủ gông cùm để triệt tiêu đào thoát; và

(e) áp dụng nhục hình tra tấn tàn bạo tất cả những kẻ đột nhập/thâm nhập Việt Nam tránh né cách ly đặc biệt những kẻ không có giấy tờ tùy thân để nhanh chóng vô hiệu hóa các mưu sâu kế độc của kẻ thù quốc gia trong tình báo/gián điệp/buôn lậu ma túy/gieo rắc virus/gieo rắc mầm bệnh.

Chỉ vì kêu gọi “chống dịch như chống giặc” mà không nhớ “chống giặc” là chống ra làm sao, nên mới có chuyện các sân vận động đầy ắp khán giả và gần triệu du khách đổ về Đà Nẳng, hoàn toàn không giãn cách trên xe khách và máy bay, hoàn toàn không đeo khẩu trang, và để rồi toàn quốc phải đương đầu với sự tái bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng hơn, gây họa lớn cho toàn xã hội.

“Chống dịch như chống giặc”, nhưng dịch chưa bị diệt, nên chuyện chống dịch vẫn phải tiến hành và phải ở mức độ dữ dội như chống giặc và có khi phải dữ dội hơn chống giặc, đơn giản vì giặc rất cụ thể và có số lượng cụ thể về quân số với các mục tiêu đồn trú rất cụ thể để ta đánh phá, tiêu diệt, và chiến thắng; trong khi dịch lại là thứ giặc vô hình có năng lực biến hóa biến thiên biến dạng biến hình mà một kẻ đột nhập qua biên giới chỉ cần ném mạnh một lọ thủy tinh virus nhỏ như lọ penicillin vào một tường nhà cũ kỹ trong hẽm nhỏ khu ổ chuột cũng đủ đe dọa sự sinh tồn của cả một quốc gia.

Chống dịch phải y như chống giặc.

Kích cầu du lịch là một đại sai lầm của Chính phủ Việt Nam.

Xin đón đọc bài “Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến” của Hoàng Hữu Phước trên blog này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Bài dữ dội nhất với các đề nghị xử tham nhũng như xử Trần Dụ Châu: Diệt Tham Nhũng  30-10-2015

Bôi nhọ: Bôi Nhọ 02-12-2015

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Cao Minh Thì  28-6-2020

Chiến lược đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu  05-3-2009

Chiến lược “hợp tác bốn nhà”: bài Tư Vấn Nhà Nước: “Bốn Nhà” Hay Năm Sáu Bảy Vạn Nhà của Hoàng Hữu Phước đăng trên emotion.com ngày 06-12-2010 tại http://www.emotino.com/bai-viet/18904/tu-van-nha-nuoc-bon-hay-nam-sau-bay nhưng đã đóng cửa năm 2013, sẽ được đăng lại trên WordPress này.

Dân đen ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020

Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh  01-7-2020

FOSCO Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Hiền tài: Hiền Tài 22-5-2019

Hoàng Trọng Cương: Ba Tôi  18-6-2019

Kích cầu du lịch là một đại sai lầm của Chính phủ Việt Nam: Tháng 9 Năm 2021  25-7-2020

Láo xạo Fake News: Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá  04-11-2016

Luật Biểu Tình: Biểu Tình 15-6-2020

Người trong báo giới có khả năng viết đã phá lại để thắng được tôi thì chưa từng được sinh ra trên Địa Cầu này: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Nguyễn Phú Trọng: Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nguyễn Xuân Phúc: Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc  29-12-2015

Nhân tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! 20-4-2014  

Quyền lực nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo 09-11-2017

Quốc Hội: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân 14-6-2017

Tất thành than: Tất Thành Than  14-5-2018

Trịnh Xuân Thanh: Trịnh Xuân Thanh – Bài 3 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation 16-8-2017

Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam  30-12-2015

Trong nguy có cơ: Nguy Cơ  02-5-2020

Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang 02-12-2018

Truyền thông chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh: Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography  11-11-2016

Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 2013

Vũ Huy Hoàng: “Quan Lộ Thăng Trầm” Của Vũ Huy Hoàng 19-7-2020

Tin Mới Có Liên Quan Đến Phần Mềm BLUEZONE

Hoàng Hữu Phước, MIB

03-8-2020

Cuối tháng 7-2019, trong bài Phát Ngôn Của Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng, tôi có nêu rằng “Việt Nam chỉ nên tập trung cho công nghệ điện tử y sinh thông minh để vừa chăm lo cho sức khỏe người dân, khám/phát hiện/chữa bệnh hiểm nghèo cho dân, xuất khẩu công nghệ và thiết bị y sinh thông minh làm giàu cho đất nước; chứ đừng nghĩ vớ vẩn về xây dựng mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm”. Sau một năm thì dịch bệnh Covid-19 hoành hành cho thấy tầm nhìn công khai của Hoàng Hữu Phước đã không hề chui được vào trong đầu óc dấu kín của các lãnh đạo nắm giữ tiền bạc và nắm quyền những ngành có liên quan, khiến tầy huầy chuyện quýnh quáng đua nhau mua máy thở và thi nhau táy máy tiền bạc mua máy thở, v.v.  Tất nhiên, các độc giả của blog này của tôi đều biết quá rõ tôi trong nhiều chục năm qua đã không những xem thường các kế sách phát triển công nghệ thông tin của Chính Phủ Việt Nam mà còn khẳng định ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam sẽ chẳng nên thân và bài Hoàng Hữu Phước Chống 4.0  đăng tháng 11-2019 không phải là sự bắt đầu.

Cuối tháng 7-2020, trong bài Điều Quái Gở Của Phần Mềm BLUEZONE, tôi vạch ra những cái thiếu nghiêm trọng mà bản thân ban chỉ đạo sản xuất Bluezone, ban thực hiện việc phát tiền tỷ để sản xuất Bluezone, ban thực hiện việc nhận tiền tỷ để sản xuất Bluezone, và ban tuyên giáo hậu sản xuất Bluezone đã không có bất kỳ ai nhận ra, khiến thảo nào phần mềm ra mắt tháng 4-2020 mà bị ế đến độ chỉ cho đến khi Đà Nẳng trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước thì có 50.000 người dân Đà Nẳng tải dùng – theo thông tin của VTV1 lúc 18g30 ngày hôm nay 03-8-2020 – còn Báo Nhân Dân Điện Tử lúc 14g57 cũng ngày hôm nay 03-8-2020 cung cấp các số liệu mà theo đó vào thời điểm 25-7-2020 nghĩa là sau 4 tháng ra đời chỉ mới có 207.827 người tải dùng, và chỉ với sự vỡ trận của Đà Nẳng thì trong một tuần tính đến 11g ngày 02-8-2020 mới có thêm 1.644.000 người tải vào smartphone của họ.

Tuy nhiên, cả VTV1Báo Nhân Dân Điện Tử vẫn cho thấy còn lấn cấn 4 vấn đề sau:

1– Trách nhiệm của cơ quan quyền lực đối với việc (a) “xin quyền truy cập” vào các thư mục hình ảnh, thông tin, tập tin của smartphone của người dân, và (b) những biện pháp chế tài cụ thể ra sao nếu có xảy ra sự xâm phạm vào các thư mục ấy, vẫn chưa được minh bạch công bố khẳng quyết vô hại bởi Chính phủ hay cơ quan chủ quản.

2– Theo Nhân Dân Điện Tử thì văn bản được cho là số 2841/BTTTT-THH ngày 01-8 của Bộ Thông Tin Truyền Thông được cho là có nội dung xác định 10 biện pháp tuyên truyền để triển khai rộng rãi ứng dụng Bluezone trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, và vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone

Nếu tuyệt đối tin vào số từ ngữ ngắn gọn nêu trên của Nhân Dân Điện Tử thì học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí, nhà tu hành, chủ doanh nghiệp, người nội trợ, người xài handphone cũ bị hỏng bluetooth  hoặc người chưa sắm được smartphone, v.v., không thuộc diện là đối tượng của việc vận động tuyên truyền cài đặt Bluezone và không chịu sự điêu chinh của văn bản 2841/BTTTT-THH.

Phòng dịch và chống dịch mà chỉ dành riêng cho một bộ phận người dân nên phải liệt kê đối tượng ưu tiên của chế độ và giai cấp của chủ nghĩa  Mác-Lê  theo kiểu những năm đầu sau giải phóng ư?

3– Cũng trong Văn bản được cho là số 2841/BTTTT-THH ngày 01-8 của Bộ Thông Tin Truyền Thông thì Bộ Trưởng Truyền Thông Thông Tin ra hạn định cuối cùng phải hoàn thành là “trước” ngày 08-8; mà nếu hiểu theo từ ngữ bình dân thì đó là ngày 07-8-2020 (hoặc phát huy quyền tự chủ của địa phương thì có quyền định là 06-8-2020); mà nếu hiểu theo từ ngữ của người mới xóa nạn mù chữ thì văn bản ký ngày 01-8, ắt ngày 03-8 các bản “sống” của văn bản ấy mới bò đến được tất cả các văn phòng chính quyền các địa phương toàn quốc, ắt ngày 05-8 mới tổ chức được ban bệ tuyên truyền vận động in ấn các bản hướng dẫn để bắt đầu đến gõ cửa từng nhà phát tận tay từng người, ắt ngày 06-8 mới có nội dung tiếng Anh/Pháp/Nga/Tàu/Nhật/Hàn và những cán bộ biết nói tiếng Anh/Pháp/Nga/Tàu/Nhật/Hàn để tuyên truyền/giải đáp thắc mắc/hướng dẫn người Anh/Pháp/Nga/Tàu/Nhật/Hàn tải Bluezone vào smartphone của họ, để qua sáng sớm hôm sau là cùng nhau hàng triệu người vi phạm hạn định cuối cùng của Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông, có nghĩa là những câu cú của Bộ này tuy nhiều lớp lang nhưng hoàn toàn phi thực tế và bất khả thi.

4) Sự kỳ vọng sẽ có khoảng 80 triệu người Việt Nam trưởng thành có điện thoại di động chịu tải cài đặt Bluezone sẽ giúp “phần mềm hiệu quả”, nghĩa là phần mềm nhận đủ nhiều thông tin để chứng tỏ cơ chế xử lý của nó có nhanh nhạy đạt sự chính xác hay không đối với việc gởi tin báo khi có sự “tiếp xúc đủ lâu” với người diện F này F nọ nào đó, chứ không giữ vai trò quyết định trong ngăn chặn sự lây lan bùng phát, vì rằng khi “tiếp xúc đủ lâu” với một F thì nguy cơ đã tiềm tàng, và việc khi nhận được tin báo sau khi tàu cao tốc đã khởi hành thì xem như bó tay, hoặc nếu đọc tin xong rồi bỏ tất cả mọi công việc đang dỡ dang để chạy ngay đến cơ sở y tế là chuyện lý tưởng khó là thực tế của số đông, khiến chuyện lây lan thêm cho cộng đồng và người thân vẫn cứ là hiểm họa không tránh khỏi dù đã có Bluezone.

Tôi sẽ tải cái ứng dụng vớ vẩn vô danh tiểu tốt Bluezone sản phẩm của cái giới chưa từng được tôi xem trọng, không phải vì sợ cái hạn định “trước 08-8-2020” của Bộ Thông Tin Truyền Thông vì đương nhiên cái Bộ ấy chẳng có quyền gì bắt tôi phải sử dụng cái phần mềm của họ cho một nội dung y tế chẳng nằm trong quyền quản lý của họ, nhất là tôi thấu thị rằng Bluezone chỉ giúp đem lại tiền tỷ cho nhóm lợi ích nào chế ra nó, chưa kể văn bản của họ hoàn toàn không mang tính pháp quy.

Tôi sẽ tải cái ứng dụng vớ vẩn vô danh tiểu tốt Bluezone sản phẩm của cái giới chưa từng được tôi xem trọng, không phải vì cái hạn định “trước 08-8-2020” của Bộ Thông Tin Truyền Thông vì đối với một nội dung y tế mang tính pháp lệnh thì đó phải là công văn chính thức của Thủ Tướng (chứ không là phát biểu ý kiến của Thủ Tướng trong buổi họp Chính phủ hay buổi họp nào đó khác).

Tôi sẽ tải cái ứng dụng vớ vẩn vô danh tiểu tốt Bluezone sản phẩm của cái giới chưa từng được tôi xem trọng, không phải vì cái hạn định “trước 08-8-2020” của Bộ Thông Tin Truyền Thông, mà vì tôi vừa nhận được tin nhắn sau của Bộ Y Tế lúc 20g31 tối nay 03-8-2020 vì đối với một nội dung y tế mang tính toàn quốc thì Bộ Y Tế mới đúng là cơ quan chịu trách nhiệm dù họ chẳng biết gì về phần kỹ thuật lõi tạo nên Bluezone cũng như họ không chịu trách nhiệm đối với sự bảo đảm hoạt động hiệu quả và tính vô hại của nó:

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Phát Ngôn Của Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 24-7-2019

Hoàng Hữu Phước Chống 4.0  23-11-2019

Điều Quái Gở Của Phần Mềm BLUEZONE  30-7-2020

Điều Quái Gở Của Phần Mềm BLUEZONE

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-7-2020

Bluezone là phần mềm được quảng cáo là một ứng dụng do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông, Bộ Y Tế “chủ trì”, với sự tham gia phát triển của BKAV và cộng đồng Công Nghệ Thông Tin, được cho là giúp “bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng” trong cảnh báo chủ nhân smartphone nếu anh ta/chị ta đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.

Do tôi là người cực kỳ thận trọng để bất kỳ ai giỡ trò với tôi sẽ chỉ có hai con đường phải chọn một hoặc cả hai là hoặc thất bại chua chát hoặc bị đòn đau cay đắng chứ không bao giờ có con đường thứ ba trở đi;

Do BKAV chưa từng có danh tiếng giúp Việt Nam hữu hiệu trong chống các mã độc, các virus, và các cơ quan (như VietnamAirlines) không bị tin tặc tấn công;

Do cộng đồng Công Nghệ Thông Tin dường như chỉ toàn tập trung bán buôn smartphone/laptop, tham gia các đấu thầu tầm cỡ SSKEY hay Nhật Cường, sản xuất smartphone mà linh kiện thì chắc chắn không bao giờ không là made-in-China còn bộ phận quan trọng bậc nhất là pin thì luôn không được nói xuất xứ khi chào hàng, giãn cách xã hội Covid-19 thì để học sinh bị phần mềm Zoom làm điêu đứng chứ chả chế ra được cái gì để hỗ trợ việc “học tương tác online”, v.v., nói chung thì chẳng có uy tín gì ghê gớm – dùng từ ngữ của Nghị sĩ Trương Tấn Sang – với thế giới; trong khi cái

Sự “chủ trì” là một đặc thù Việt Nam chỉ cho ra khái niệm mơ hồ về “đầu têu” chứ không phải chủ nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm; nên với kinh nghiệm bản thân

Khi cách nay hai năm được một cháu đặt mua từ Tàu cái ổ cắm điện điều khiển từ xa này của một công ty có tiếng ở Tàu

thì cho đến hôm nay viết bài này nó vẫn cứ “nguyên đai nguyên kiện” vì tôi khi làm theo lời hướng dẫn cài đặt của nó thì thấy nó buộc tôi phải cho nó được quyền truy cập vào tất tần tật mọi thứ trong smartphone của tôi từ danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, đến mọi thứ khác, nên tất nhiên tôi không bao giờ cài đặt và vất cái bộ cắm điện này xuống gầm bàn (một thằng Tàu vớ vẩn chế cái ổ cắm điện vớ vẩn mà dám lộng hành hỗn láo đòi truy cập tất tần tật là sao?); nên

Tôi nay mạnh dạn nói rằng với Bluezone thì tình huống cũng y như vậy, nghĩa là Bluezone là cái vớ vẩn gì mà dám đòi truy cập hình ảnh, thư thoại, và các tập tin (chớ biết thằng ngu nào là cha để của chữ “tệp”) của tôi cơ chứ?

Phần mềm chế tác ở Việt Nam không biết bởi ai, chỉ cần biết có hai Bộ “chủ trì” tất nhiên chi tiêu tiền tỷ, có sự “tham gia phát triển” của đại gia BKAV (của Nhà Nước) và “cộng đồng công nghệ thông tin” (chắc lớn cỡ Nhật Cường), vậy mà vẫn không thể tự chủ được, để phải muối mặt phân bua rằng

Như đã nói bao lần, tôi chưa bao giờ không trừng trị và trừng phạt bất kỳ ai ở bất kỳ thế lực nào dám động đến tôi hoặc giỡ trò ma giáo ma mãnh với tôi, mà việc đòi truy cập đủ thứ dù phần mềm chỉ là để điều khiển bật tắt điện hoặc chỉ để “cảnh báo chủ nhân smartphone nếu anh ta/chị ta đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19” chính là hành vi ma giáo ma mãnh. Vì vậy, tôi lập tức uninstall (gỡ bỏ phần mềm) Bluezone sau khi giận dữ ném lại lời nhận xét rằng

Tôi đang kiểm tra xem

(a) việc tải Bluezone có phải là một yêu cầu pháp định (bắt buộc) hay không;

(b) luật pháp Việt Nam hiện hành có khoản nào quy trách nhiệm chi tiết bồi thường công dân nếu việc xin công dân “cho phép truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp” lại dẫn đến các sự đánh cắp bí mật cá nhân, thông tin cá nhân, hình ảnh cá nhân, và tài liệu cá nhân của công dân bởi bất kỳ ai (kể cả nội bộ quản trị mạng hay tin tặc) hay không;

(c) luật pháp Việt Nam hiện hành có khoản nào ghi rằng trong trường hợp không rõ ai là chủ nhân của sản phẩm như Bluezone (dù tỷ đồng đã rời ngân sách), thì nếu xảy ra sự việc như nêu ở “b” thì Bộ Thông Tin Và Truyền Thông, Bộ Y Tế, BKAV, hay Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin sẽ là bên chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho công dân hoặc chịu lãnh án pháp đình nếu không bồi thường thỏa đáng hay tránh né bồi thường;

(d) Cơ quan chịu trách nhiệm về phần mềm “Sức Khỏe Toàn Dân” về Covid-19 mà người dân đã chép vào smartphone của họ

thì bao giờ sẽ có thông báo xem cái phần mềm ấy có còn cần dùng không một khi nay đã có Bluezone; và

(e) Bluezone có thông tin gì về tính pháp lệnh đối với việc cài đặt Bluezone và danh tính cụ thể cơ quan nào sẽ thụ lý hồ sơ khiếu nại của công dân nếu có sự táy máy vào các nội dung mà Bluezone xin phép “quyền truy cập”.

Sau khi có đủ giải đáp cho 5 vấn đề trên, tôi mới có thể yên tâm chép lại Bluezone vào smartphone của tôi.

View Post

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tư Cách Đạo Tặc Của Vài Giảng Viên Đại Học Việt Nam Đối Với Vấn Đề Tác Quyền

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-7-2020

Cần nhắc lại ở đây là với tư cách một nhà chuyên nghiệp, tôi chỉ nói những gì tôi nắm vững và biết rõ hơn thiên-hạ-quyền-lựcthiên-hạ-lắm-mồm đối với những lĩnh vực mà thiên-hạ-quyền-lựcthiên-hạ-lắm-mồm ấy đang ngự trị chỉ với các tấm bằng thạc sĩ/tiến sĩ do Đảng và Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để sắm sửa thảy cho đeo toòng teeng trước ngực.

Thiên-hạ-quyền-lực là thiên hạ có các tấm bằng thạc sĩ/tiến sĩ do Đảng và Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để sắm sửa thảy cho đeo toòng teeng trước ngực để danh chính ngôn thuận ngồi vào các ghế lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quốc hội chính phủ học viện vân vân và vân vân.

Thiên-hạ-lắm-mồm là thiên hạ có các tấm bằng thạc sĩ/tiến sĩ do Đảng và Nhà Nước dồn tiền thuế của dân để sắm sửa thảy cho đeo toòng teeng trước ngực để danh chính ngôn thuận được báo chí chánh thống gọi là “chuyên gia”, “nhà” này “nhà “ nọ, “nhân sĩ” này “nhân sĩ” kia, để báo chí có đối tượng để phỏng vấn khi có chỗ trống trên tờ giấy in báo hoặc trên màn hình phẳng vân vân và vân vân.

Cũng vì cung cách trưởng thượng một nhà chuyên nghiệp, tôi viết bài này chỉ để nói về mấy đám giảng viên ngoại ngữ Anh và Pháp loại láu cá lưu manh ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đã học và Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đã dạy học, với sự nhấn mạnh rằng (a) bài viết không đá động đến những ai không có tên trong bài viết, nên (b) những ai không có tên trong bài viết ắt giống y hệt tôi ở chỗ cùng dạy giỏi và đạo cao đức trọng chứ không như mấy thằng bị nêu tên, nên (c) những ai không có tên trong bài viết này cứ thoải mái đọc bài viết này và tham khảo thêm bài Cao Minh Thì và bài Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh để biết vì sao Hoàng Hữu Phước là giảng viên duy nhất là gương sáng về năng lực chuyên môn tiếng Anh và đạo đức liêm chính công minh của một nhà giáo theo chuẩn Á Đông và Âu Mỹ.

1) Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 1995 lúc công tác tại CIMMCO International tôi tình cờ đọc một quyển sách dày cộm do Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. Đó là quyển dịch tiếng Việt từ quyển Mastering American English vốn là quyển mà trước 1975 dân Sài Gòn xem như quyển văn phạm tiếng Anh căn bản loại “gối đầu giường” của học sinh trung học. Điều quái lạ ở đây là kẻ đứng ra dịch lại là Nguyễn Kỉnh Đốc, một giáo viên Pháp Văn hạng xoàng ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và “tác phẩm” dịch thuật này là một mớ hổ lốn về ngôn từ tiếng Việt. Tôi vội viết một bài đánh máy gởi Sài Gòn Giải Phóng (Sài Gòn Giải Phóng không đăng và cũng không còn ở đẳng cấp cao như thời nói đến trong bài Tài Liệu Báo Sài Gòn Giải Phóng nên không ai viết thư trả lời tôi cả). Và đây là nguyên văn bản nháp trong tàng thư cá nhân, với các chi tiết có liên quan đến vấn đề “đạo đức” của quân đê tiện xâm phạm tác quyền và “trình độ” tiếng Anh của thằng dạy tiếng Pháp không ra chi:

 .

2) Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Cũng với tư cách giảng viên duy nhất là gương sáng về năng lực chuyên môn tiếng Anh và đạo đức liêm chính công minh của một nhà giáo theo chuẩn Á Đông và Âu Mỹ, tôi đã soạn nhiều giáo trình mới cho trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi tôi hoàn tất  bản thảo Giáo Trình Luyện Dịch Toàn Tập cho tất cả các lớp Anh Văn năm thứ nhất, năm thứ nhì, và năm thứ ba, tôi có nhờ chị tôi (truyền nhân của Cô Trương Tuyết Anh) hiệu đính, rồi nhờ cô giáo tốt nghiệp bằng đỏ ưu hạng Đại Học Tổng Hợp về Ngôn Ngữ Anh Vũ Thị Liên (sau này làm vợ của tôi) góp ý. Sau đó, theo đúng quy trình, tôi nộp cho Tổ Trưởng Tổ Anh Văn để cô giáo này nộp cho Phó Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ Đoàn Viết Bửu, thạc sĩ (M.A.) Đại Học Syracuse, New York, Hoa Kỳ, “Trí Thức Yêu Nước” của Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ngạc nhiên, tôi nhận lại xấp bản thảo dày cộm của tôi với tờ giấy nham nhở màu hồng tình tứ sau bằng tiếng Việt từ Đoàn Viết Bửu:

Do nôi dung “bức thư tình” đỏ lòm trên không dễ đọc, tôi xin viết lại để các bạn nắm rõ hơn:

“Kính gởi Tổ Anh

Nhóm Dịch

Và các bạn soạn giả

Xin các đ/c cho phép tôi mạnh dạn dề nghị

1- in ấn tất cả các bài tiếng Anh trong tập bàn thảo này. Tùy tình hình từng năm học, tổ Anh sẽ chọn đoạn nào hoặc bài nào làm giáo trình dịch Anh-Việt của năm học đó; những bài hoặc đoạn kia là tài liệu học tập thêm tại nhà của S.V.

2- Đánh máy bài Việt văn (không quay rô-nê-ô), giáo viên sẽ đọc cho S.V. chép trước 1 tuần. Lý do: tiết kiệm.

3- Tổ Anh cần biết rõ xuất xứ của mỗi bài (Anh cũng như Việt); còn S.V. và độc giả chỉ cần biết là giáo trình do thầy cô trong Nhóm Luyện Dịch, Tổ Anh biên soạn. Vì vậy, không nên ghi rõ xuất xứ của mỗi bài. Tôi rất mong các bạn soạn giả hiểu biết cho cái tình huống phản lại studywork này!

Đây là tập bản thảo được soạn rất công phu, cho tôi được ngỏ lời thán phục trước tấm lòng yêu nghề của chị Liên và anh Phước, và bào tỉ của anh Phước.

Ngày 6-8-85

B”

Như vậy, một thằng thạc sĩ học từ Mỹ về Sài Gòn trước 1975, được “giải phóng” trao cho quyền lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ, lại “dị ứng” khi thấy thầy giáo Hoàng Hữu Phước chọn toàn các kiệt tác văn chương Anh Mỹ chứ không chịu dùng các bài tiếng Anh của Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên, Béc-Lin, và Mát-Xơ-Cơ-Va, nên ngăn cản không cho ghi tên tác giả là ai và trích từ tác phẩm nào, nghĩa là chấp nhận chuyện thà mang tiếng “đạo văn” tức ăn cướp chứ dứt khoát không để sinh viên biết đó là của đế quốc tư bản.

Và khi thầy giáo xã hội chủ nghĩa Hoàng Hữu Phước “quèn” dám giảng đạo đức đạo lý hàn lâm với “thạc sĩ Mỹ trí thức yêu nước Phó Khoa” về “đạo văn” và dám giảng đạo đức đạo lý giáo dục với “thạc sĩ Mỹ trí thức yêu nước Phó Khoa” về “gian lận thi cử tuyển sinh”, Chủ Nhiệm Khoa Nguyễn Văn Trang và Phó Chủ Nhiệm Khoa Đoàn Viết Bửu cho thầy giáo Hoàng Hữu Phước làm tù nhân khổ sai lao động vệ sinh Phòng Thính Thị, và khi cô giáo Vũ Thị Liên chống đối và nhà báo Lưu Đình Triều của Tuổi Trẻ can thiệp thì cho thầy giáo Hoàng Hữu Phước làm tù nhân lưu đày biệt xứ (biệt phái qua Khoa Sử dạy môn Sử) khiến non sông Việt Nam từ ấy cho đến nay không còn có thể đào tạo ra bất kỳ sinh viên giáo viên giảng viên nào “giỏi tiếng Anh” cả, đến độ Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân mới hôm qua phải gợi ý với nước Úc giúp nâng trình độ tiếng Anh của các nữ nghị sĩ Việt Nam tức những phụ nữ hơn 40 năm qua học đại học và cao học tốn biết bao tiền Nhà Nước mà vẫn không sao dùng được tiếng Anh.

Thảo nào mấy tên như Tề Trí Dũng và Diệp Dũng cùng những con tương cận du học Mỹ về toàn táy máy tiền Nhà Nước, giống như Đoàn Viết Bửu và Nguyễn Kỉnh Đốc cùng những con tương cận táy máy tác quyền người khác vậy.

Nếu bọn do Nhà Nước ưu ái cưng chiều cung phụng trao quyền bính về giáo dục khi ra trước vành móng ngựa dám dõng dạc tuyên bố “Trong xã hội ai cũng gù thì mình nếu thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” để làm nhục Đảng, thì Hoàng Hữu Phước, người luôn bị các công cụ tinh hoa của Đảng xử bức, vẫn dõng dạc tự hào là người lưng thẳng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Cao Đẳng Sư Phạm: Cao Minh Thì  28-6-2020

Cô Trương Tuyết Anh: Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2011

Cô Vũ Thị Liên: Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Đạo văn: Hai Gã Đạo Văn  21-01-2017

Đại Học Tổng Hợp: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh  01-7-2020

Đoàn Ngọc Điệp: Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy  26-11-2019

Sài Gòn Giải Phóng: Tài Liệu Báo Sài Gòn Giải Phóng  27-7-2020

Vợ tôi: Đám Cưới 2015

Người Kết Thúc Khẩu Hiệu Rẻ Tiền Về “Yêu Nước” Của Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

28-7-2020

Đầu năm 2008 tôi có đăng trên mạng doanh nhân emotino.com một bài viết.

Hơn nửa năm sau, vào tháng 9 năm ấy, tôi nhận được một email của vị nữ trưởng biên tập Saigon Tiếp Thị (tôi có vài bài đăng trên báo này cho vài chuyên mục về kinh tế, thương hiệu, v.v. như Đạo Đức Kinh Doanh Cũng Là Tài Sản Doanh Nghiệp, Chỗ Đứng Thật Sự Cho Hàng Nội, v.v.). Giống như mọi lần khác, mỗi khi cần có một bài “độc lạ” làm định hướng dư luận hoặc khai pháo hiệu cho một trào lưu mới cho Saigon Tiếp Thị là vị nữ trưởng biên tập ấy luôn liên lạc để “đặt hàng” tôi viết bài phục vụ các mục đích ấy. Lần này, email nêu lên sự trăn trở của vị ấy về khẩu hiệu “Dùng Hàng Việt Nam Là Yêu Nước” nhiều chục năm qua đã không hề giúp ích gì cho “tiếp thị” và “sản xuất” hàng nội hóa ở Việt Nam. Tôi chợt nhớ đến bài đã đăng trên emotino.com nên vội gởi đường link đến vị ấy xem qua. Email tôi nhận ngay tiếp theo là đề xuất tôi hãy gỡ bỏ bài ấy trên emotino.com để Saigon Tiếp Thị trở thành tờ báo chính thức đăng bài ấy của tôi. Tất nhiên, tôi chấp nhận.

Và dưới đây là bài viết đăng trên Saigon Tiếp Thị số 105 phát hành ngày 10-9-2008 với tiêu đề do Saigon Tiếp Thị đặt là “Kinh Tế Viêt Nam Cần Thay Đổi Khẩu Hiệu Yêu Nước” (tiêu đề nguyên thủy của Hoàng Hữu Phước: “Sản Xuất Hàng Hóa Chất Lượng Cao Mới Là Yêu Nước”.

Xin độc giả lưu ý slogan do tôi sáng tạo trong bài viết ấy là “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Cao Cấp Của Việt Nam” và “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”.

Slogan trên đã đặt dấu chấm hết cho khẩu hiểu cực đoan rẻ tiền đáng thương hại  của “Dùng Hàng Việt Nam Là Yêu Nước”.

Slogan của tôi đã “được” các cơ quan Chính Phủ tùy tiện biến hóa thành “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam” như lời hiệu triệu quốc dân để tự do sử dụng chính thức trên toàn cõi Việt Nam từ kích cầu mua sắm đến phát biểu hùng hồn của các vị lãnh đạo nước nhà.

Bài viết này không để đòi hỏi tác quyền mà chỉ để nhắc các “nhà sử học” rằng Hoàng Hữu Phước là người chính thức khai tử slogan “Dùng Hàng Việt Nam Là Yêu Nước” của Chính phủ Việt Nam và khai sinh ra tiền thân cho slogan “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam”, và rằng cả hai hành động khai tửkhai sinh cùng xảy ra trong năm 2008.

Kinh Tế Viêt Nam Cần Thay Đổi Khẩu Hiệu Yêu Nước

Bài đăng trên báo Saigon Tiếp Thị, số 105 ngày Thứ Tư 10/9/2008

Lời Tòa Soạn: Xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ đơn thuần là chuyện của doanh nghiệp, khi bản thân doanh nghiệp là một thực thể tồn tại trong thị trường, có ảnh hưởng và chịu sự tác động của thị trường. Chính vì vậy, một trong những chức năng của thương hiệu là tạo ra động năng đòi hỏi sự thay đổi về cơ chế và lề luật nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giới thiệu bài viết này như một gợi mở để suy nghĩ, phân tích về vai trò của doanh nghiệp trong đời sống thị trường

Hoàng Hữu Phước, MYA CEO

Bấy lâu nay, ở Việt Nam hay dùng khẩu hiệu đại loại như “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” hoặc “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”. Những khẩu hiệu này đầy tính cực đoan. Kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu nếu nước nào cũng có khẩu hiệu tương tự, nghĩa là sẽ không xài hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam? Và tại sao chỉ hô hào, kêu gọi, và chuyển giao 100% trọng trách yêu nước cho chỉ người tiêu dùng?

Trong một thế giới toàn cầu hoá, các đối tác thương mại đều phải cố gắng sao cho mức nhập siêu và xuất siêu giữa từng cặp quốc gia có quan hệ song phương đều ở mức hợp lý nhất có thể được. Có bán thì phải có mua để sự thương thảo thêm tốt đẹp. Đã đến lúc phải có sự chuyển giao trọng trách yêu nước cho cộng đồng doanh nghiệp, những nơi mà thương hiệu đơn lẻ đang được nói đến nhiều, đầu tư rất nhiều, song chưa mang lại nhiều hiệu quả. Khẩu hiệu của thời đại mới ở Việt Nam phải là “Sản xuất hàng hoá chất lượng cao cấp là yêu nước”, vì sẽ là vô lý nếu doanh nghiệp quan tâm đến thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, quản lý thương hiệu, lo toan nhiều đến bản quyền và nhượng quyền… mà không xem chính sự sản xuất ra hàng hoá chất lượng cực cao tại doanh nghiệp mình là thể hiện lòng yêu nước và gia cố cho sự bền vững và phát triển của thương hiệu. Cái đơn lẻ chỉ lo cho chính cái đơn lẻ ấy, và đó chính là lý do thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể vượt tầm quốc gia.

Phải chuyển giao trọng trách yêu nước cho cộng đồng doanh nghiệp thay vì trút trên vai người tiêu dùng

Vì vậy, “Sản xuất hàng hoá chất lượng cao cấp là yêu nước” cần phải là một slogan mới dưới sự tổ chức của Nhà nước. Hàng hoá chất lượng cao được sản xuất theo quy trình hợp lý để có tính cạnh tranh cao hơn, sẽ hấp dẫn các thị trường khác; và dù cho dân Việt Nam có sính mua hàng ngoại nhập đi chăng nữa (để giúp cân bằng cán cân mậu dịch song phương hay đa phương với các nước sản xuất khác) thì việc xuất khẩu được khối lượng lớn và liên tục hàng hoá của các doanh nghiệp mới chính là lòng yêu nước và là trách nhiệm cũng như vai trò thực sự, thực tế, và gần như là duy nhất của doanh nghiệp. Một khi không thể sản xuất hàng hoá chất lượng cao có tính cạnh tranh cao để chiếm lĩnh cho được thị trường thì chưa thể mạnh miệng nói đến vấn đề thương hiệu.

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng cao cấp của Việt Nam”, “Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp chỉ của chất lượng cao”, và “Sản xuất hàng hoá chất lượng cực cao là yêu nước” nên là những slogan mang tính chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đạt được giá trị thương hiệu đơn lẻ của họ trên con đường tắt.

Hàn Quốc có nhân vật Kim Sang Ok trong bộ phim nhiều tập Thương gia, người đã nhiều trăm năm trước tạo nên doanh giới đầu tiên của một môi trường xã hội vốn xem thương nhân thuộc hàng hạ đẳng. Nhờ vậy, Hàn Quốc ngày nay có doanh giới hùng mạnh vang danh khắp châu lục. Việt Nam không có nhân vật lịch sử nào tầm cỡ như Kim Sang Ok, người từ Hàn Quốc tìm đường bộ qua bao núi non hiểm trở đến tận Tràng An thiết lập và đẩy mạnh giao thương mua bán hai chiều với Trung Quốc, chiếm thị phần rất lớn ở Trung Quốc, đem lợi nhuận dồi dào về cho đất nước. Ông này không chỉ đóng thuế nhiều mà còn tự nguyện đóng góp thêm giúp triều đình củng cố quân đội đánh bại các thế lực ngoại xâm thời ấy.

Do đặc thù dân tộc tính, giới kinh doanh Việt Nam tuy thừa hưởng nhiều thuận lợi trong bối cảnh các nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài đổ xô vào Việt Nam; và trong thời toàn cầu hoá không còn những rào cản của địa lý và sự cấm vận, lại quen với cách hành xử quen thuộc là nêu khó khăn, chờ biện pháp giúp đỡ của Nhà nước; thay vì đề ra được một sách lược chi tiết của toàn doanh giới trình Chính phủ chấp thuận cho thực hiện. Chính vì vậy, một quyết sách, một chủ trương cần thiết mang tính đổi mới tư duy về “lòng yêu nước” cần được Nhà nước quan tâm quyết định. Chỉ có như vậy, thương hiệu mới được phát huy sức mạnh từ cả học thuật lẫn thực tiễn, đặc biệt trong môi trường nội địa hoá.

Không thể mong chờ đất nước lâm vào cảnh lạm phát, kinh tế suy thoái, để cho rằng đó là thời cơ lên ngôi của hàng hoá tốt và thương hiệu tốt. Cần nói với một tư duy mới rằng: hàng hoá sản xuất ra luôn có chất lượng cao, luôn có tính cạnh tranh cao, bảo đảm ngay cả khi nền kinh tế đất nước có lâm vào cảnh lạm phát hay suy thoái, doanh nghiệp vẫn trụ vững và có khả năng chủ động giúp nước nhà vượt qua khó khăn trong thời gian ngắn hơn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Kinh Tế Viêt Nam Cần Thay Đổi Khẩu Hiệu Yêu Nước:

Báo Saigon Tiếp Thị, số 105 Thứ Tư 10/9/2008

Trang web doanh nhân emotino.com (đã không còn hoạt động): http://www.emotino.com/bai-viet/17004/kinh-te-viet-nam-can-thay-doi-khau-hieu-yeu-nuoc

Trang web Saigon Tiếp Thị (đã không còn hoạt động): http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=40125&fld=HTMG/2008/0909/40125

Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  01-10-2010

Nhà sử học: Tiểu phẩm trào phúng Tết: Nhà Sử Học 26-01-2014  (bài đọc thêm: Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014)

Tài Liệu Báo Sài Gòn Giải Phóng

Năm 1988 lúc Việt Nam chưa có pháp luật đầy đủ, tự do ngôn luận chỉ tồn tại trong Hiến Pháp chứ chưa được thực thi ngay trên báo chí huống gì ngoài đời sống xã hội, giáo viên còn phải xếp hàng chờ nhận khẩu phần nhu yếu phẩm trước canteen, thì Hoàng Hữu Phước đã dùng tài hùng biện để bảo vệ các giáo viên Thiên Chúa Giáo, tranh đấu cho một tự do tôn giáo đúng tinh thần Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và nhờ vậy đã giúp không những các giáo viên Thiên Chúa Giáo (Công Giáo và Tin Lành) được tiếp tục đứng trên bục giảng mà còn dẫn đến việc Chính Phủ cho phép bắt đầu có các hoạt động chủng viện và đào tạo/phong chức linh mục trên toàn cõi Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho các hoạt động tôn giáo theo kỹ cương luật pháp Việt Nam.

Hoàng Hữu Phước, MIB

27-7-2020

Thấy báo Sài Gòn Giải Phóng hùa theo bọn hèn hạ mất dạy ở các tòa soạn báo khác để tham gia viết một bài tấn công tôi vụ Luật Biểu TìnhTứ Đại Ngu, ngày 21-7-2013 tôi đăng blog bài Báo Sài Gòn Giải Phóng để nhẹ nhàng nhắc nhở mấy thằng nhà báo ngu đần ở Báo Sài Gòn Giải Phóng là tôi không xem Báo Sài Gòn Giải Phóng của Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra ký lô gì cả mà sở dĩ tôi viết nhẹ nhàng lịch sự (nhắc khéo — với bằng chứng — rằng họ quá ngu dốt tiếng Anh nên tiếp tay quảng cáo lừa bịp nhân dân) vì chính Báo Sài Gòn Giải Phóng đã từng rất lịch sự với tôi, tôn trọng tôi, cung kính tôi.

Với cốt cách một nhà báo quý phái sang trọng đẳng cấp cao duy nhất ở Việt Nam, tôi luôn cố gắng kiếm tìm các bằng chứng trong tàng thư cá nhân để tất cả những gì tôi viết ra đều có sức mạnh của sự thật và không bao giờ có gì khác hơn sự thật.

Dưới đây là thư trả lời năm 1988 của Báo Sài Gòn Giải Phóng gởi tôi và nội dung bài viết của tôi gởi Báo Sài Gòn Giải Phóng để có thư trả lời ấy.

Bài viết của tôi được đánh máy trên giấy perlure mỏng dính nên bản carbon copy lưu đương nhiên phải có chỗ bị mờ và bị rách theo giòng năm tháng nên khó đọc. Mong bạn đọc thông cảm.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Báo Sài Gòn Giải Phóng July 21, 2013

Tháng 9 Năm 2021

Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-7-2020

Đâu năm 2020, khi Việt Nam lần đầu tiên dời ngày nhập học thêm một tuần, tôi trao đổi qua Viber với Cô Lại Thu Trúc – và có ảnh chụp đoạn hội thoại ấy để minh họa chứng minh trong một bài viết cách nay vài tháng trên blog này –  rằng Bộ Giáo Dục Việt Nam nên lập kế hoạch tái khởi động hoạt động học đường sớm nhất là từ Tháng 6 Năm 2020 vì không bao giờ có chuyện một tuần là thực tế thực sự đủ cho cái thứ dịch bệnh Covid-19 chưa ai biết nó sẽ ra sao dù Việt Nam sau đó chỉ mới có 16 ca nhiễm bịnh. Quả nhiên, tôi đã nói đúng như luôn thế từ nhỏ đến tháng 7 năm 2020 này đối với chuyện quốc gia đại sự và quốc tế khổng sự.

Do rất nhiều người thân của và người quen với tôi làm việc cho và/hoặc đầu tư vào ngành du lịch, tôi cách nay vài tháng đã được hỏi về dự cảm của tôi về thời điểm thích hợp cho hoạt động tái kích cầu du lịch ở Việt Nam, và tôi đã trả lời họ cũng qua các hội thoại trên Viber.

Do tôi đã luôn nói đúng đối với chuyện quốc gia đại sự và quốc tế khổng sự 60 năm qua từ lúc tôi học tiểu học cho đến khi đám tiểu nhân lúc nhúc phục binh dày đặc trong xã hội mãi rình rập kiếm tìm cơ hội dù hiếm hoi để chứng minh tôi sai, tôi muốn tạo cơ hội cho đám tiểu nhân ấy chí ít một lần được cười hoan hỷ rằng tôi bá láp chứ chả phải là nhà tiên tri thấu thị nên tôi tiết lộ nội dung hội thoại của tôi và các bạn hữu qua Viber như sau:

“Việt Nam Chỉ Đúng Nếu Kích Hoạt Kích Cầu Du Lịch Từ Tháng 9 Năm 2021. Trong Năm 2020 Mà Đụng Vô Du Lịch Sẽ Chỉ Gây Ra Đại Họa Cho Nước Nhà.”

Hãy bắt đầu vừa chống mắt chờ xem thực tế xảy ra vừa hàng đêm thành tâm đãnh lễ khấn vái tâm linh tung ra bùa chú để cầu mong Hoàng Hữu Phước lần đầu tiên nói sai vì nền du lịch nước nhà sẽ khỏi sắc ngay từ tháng 7 năm 2020 vực dậy luôn nền kinh tế nước nhà “sau mùa đại dịch Covid-19” tức cái gọi là “mùa đại dịch Covid-19” ấy đã chấm dứt ở Việt Nam từ tháng 6 năm 2020.

Hoàng Hữu Phước mà nói sai thì…

Lành thay! Lành thay! Nam-mô A-Di-Đà Phật”.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Everlasting Beatitude – Niềm Vĩnh Phúc, Thơ Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-7-2020

Bài thơ đăng trên FOSCO Newsletter số Tháng Hai 1999

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

FOSCO Newsletter số Tháng Hai 1999: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO  17-7-2020

Phạt Nặng Nếu Gắn Bản Đồ Việt Nam Sai

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-7-2020

Cách nay 40 năm, khi thiên hạ nói Singapore là đất nước của Fine tức là quốc gia có thuốc lá điếu nhãn hiệu Fine (tiếng Hán-Việt: hảo) và cũng là quốc gia phát triển thần kỳ nhờ Phạt (tiếng Anh: Fine) đủ thứ, gì cũng phạt, phạt ở mức khiếp vía, phạt tù không cần luật, phạt đòn roi căng nọc dang hai tay hai chân nằm sấp trên tấm thớt gỗ tròn giữa đường mà đánh nếu dám phun xịt sơn vẽ hình lên tường nhà dân dù kẻ vi phạm là sinh viên Mỹ du học được Tổng Thống Mỹ chính thức lên tiếng xin tha thì chính phủ Singapore cũng chỉ nể tình mà giảm hình phạt từ 30 trượng xuống chỉ còn 29 hèo với tình tiết ưu ái ưu tiên: có sự túc trực của bác sĩ và xe cứu thương, tôi đã nói với sinh viên rằng đó mới đáng gọi là “khoa giáo” (giáo dục tuyên truyền) vì thời gian thì có hạn trên đường đua chuyên nghiệp nên nếu thật sự có nền quốc trị chuyên nghiệp thì không bao giờ có chuyện luôn phí thời gian để “giáo dục tuyên truyền”, và rằng Việt Nam sẽ không là cường quốc kinh tế nếu không có nền quốc trị chuyên nghiệp dựa trên nền luật pháp nghiêm khắc.

Nay thấy báo chí oanh-tạc-nét (internet)  ầm ĩ nhặng lên chuyện “phạt nặng nếu gắn bản đồ Việt Nam sai trên biển ô tô”

tôi chợt nhớ cách nay 10 năm tôi có đã cảnh báo về cái chuyện Chính phủ Việt Nam đã triền miên sai một cách chính thức với bức ảnh này

trong bài viết tựa đề “Gợi Ý Thay Thế Chữ U Và Dấu Gạch Chéo” như được in lại dưới đây, theo sau là bài “Chữ U Và Dấu Gạch Chéo” cười nhạo sự tối dạ thiếu ánh sáng trí tuệ của hình tượng “chữ U và dấu gạch chéo”.

Kính mơi quý độc giả tham khảo đễ khẳng định một điều rằng trong toàn bộ các “nhà chính trị” dù là “nhà chính trị Đảng” (tức Trung ương Đảng), “nhà chính trị Chính phủ” (tức các quan chức lãnh đạo các cơ quan Nhà Nước), hay “nhà chính trị nghị viện” (tức nghị sĩ Quốc Hội) nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì Hoàng Hữu Phước đương nhiên là “man of vision” (người có tầm nhìn xa trông rộng thấu thị) duy nhất của nước nhà, duy nhất nhìn ra và nói về việc thể hiện bản đồ Việt Nam in trên các vật dụng.

Gợi Ý Thay Thế Chữ U Và Dấu Gạch Chéo

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-7-2011 (đăng trên emotion.com tại http://www.emotino.com/bai-viet/19174/goi-y-thay-the-chu-u-va-dau-gach-cheo, đã ngưng hoạt động từ 2013)

Sau khi bài Chữ U và Dấu Gạch Chéo được post trên Emotino, nhiều bạn điện nói “rằng hay thì thật là hay, nhưng sao chẳng thấy mảy may ý gì” tức là hỏi tôi sao thường thì phê phán xong là sẽ có ý kiến đề xuất, sao kỳ này chỉ có phán với phê mà không có gì thêm. Chẳng qua là do tôi cho rằng đấy nên là việc của những người làm công tác tuyên truyền, truyền thông, mỹ thuật tạo hình. Còn nếu muốn biết ý tôi ra sao về hình thức gì đấy để làm phong trào thì tôi xin rón rén trước thềm xưa đề nghị như sau:

A) Đề Nghị 1: Không nên in chữ U có gạch chéo vì nó chẳng khẳng định gì cả, vì cái chính là ta phải dành lấy cái lưỡi bò ấy về chủ quyền của ta chứ không phải chặt bỏ nó bằng đường chéo. Chẳng lẽ trước đây bọn Trung Quốc ngang ngược vẽ bản đồ của chúng kéo dài đến tận mũi Cà Mau thì lẽ nào ta phản kháng bằng hình vẽ chữ S có dấu gạch chéo cắt ngang hay sao? Thật là tiêu cực! Nếu cần một thứ gì khác, có ý nghĩa hơn là cái chữ U có gạch chéo, thì trước khi thiết kế bất kỳ hình ảnh gì cho áo và mũ ấy, nhất thiết hãy quan tâm đến các khiếm khuyết tồn tại cả trăm năm nay tại Việt Nam như sau để khắc phục:

Chưa bao giờ Việt Nam xem trọng sự tồn tại của các hải đảo và quần đảo nước nhà, như trong các thí dụ điển hình dưới đây từ các con tem chính thức đại diện quốc gia, trên đó chúng ta không thấy dấu vết các hải đảo – kể cả Phú Quốc và Côn Đảo:

Ngoài ra, trong văn viết của sách giáo khoa, chúng ta chỉ thấy miêu tả Việt Nam “hình cong chữ S” mà không nói gì đến các hải đảo.

Trên cơ sở các nhận định như trên, cùng với những gì cần làm ngay trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất thiết cần thực hiện các việc sau:

a- Thay đổi cách miêu tả bản đồ Việt Nam, bỏ cách nói giản đơn ngắn gọn đầy sơ xuất và yếu thế của “hình cong chữ S” thành “dải đất lục địa dài hình cong chữ S với vòng cung bảo vệ gồm vô số đảo và quần đảo từ Vịnh Bắc Bộ đến Vịnh Thái Lan”.

b- Thay đổi hình vẽ tượng trưng cho Việt Nam: từ nay phải có các chấm đỏ tức các hải đảo và kiểu hình vẽ thí dụ như sau phải được thực hiện trên tất cả các hình thức in ấn thông tin và quảng cáo:

B) Đề Nghị 2:

1- Việc thiết kế áo thi đấu cho các đội tuyển thể dục thể thao Việt Nam nên có các sọc màu xanh nước biển hay màu xanh lá với các sắc đậm nhạt xen kẽ chéo góc có tính mỹ thuật cao, tránh lúc nào áo pull cũng hoặc màu trắng, hoặc một màu đơn sắc như từ thói quen biếng lười thiết kế; và màu đậm nhạt nên dạng chéo góc giống sóng biển dạt dào); đặc biệt đường chéo góc cách điệu thành chữ V vừa có nghĩa nước Việt Nam vừa có nghĩa chiến thắng (victory).

2– Phía trước áo pull in hình bản đồ Việt Nam và các hải đảo/quần đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sa, Hoàng Sa, v.v. như hình tham khảo tượng trưng ở phần A.b mục Đề Nghị 1 ở trên, tất cả đều màu đỏ thắm (vẽ cách điệu nên không cần theo tỷ lệ xích chính xác, miễn sao mỗi đảo đều đủ to để in màu dễ thấy). Không cần in các chữ “Phú Quốc”, “Trường Sa” và “Hoàng Sa”, v.v. vì không thể chỉ in tên các đảo lớn mà bỏ tất cả các đảo nhỏ khác. Chỉ cần bản đồ Việt Nam hình chữ S tô màu đỏ cho phần đất liền và nhiều chấm màu đỏ cho phần các hải đảo là đủ.

3– Khi in mặt trước áo pull, bố trí hình vẽ nước Việt Nam in trệch bên trái, chừa bên phải cho hải đảo và dòng chữ tiếng Việt “Nam Quốc Sơn Hà”.

4– Dựa theo thiết kế trên cho các vận động viên đội tuyển quốc gia ở tất cả các bộ môn thể dục thể thao, có thể in thành áo pull dùng trong sinh hoạt phong trào vừa mang tính mỹ thuật vừa mang tính đấu tranh “mềm” phổ thông và dài hạn.

Từ nay, hình ảnh nước Việt Nam với các chấm đỏ hải đảo nên thường xuyên được giương cao như một phần của tâm lý chiến, quần chúng chiến, liên tục và mãi mãi khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các hải đảo này – đặc biệt là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thiết nghĩ, nội dung thiết kế trên – hoặc những nội dung thiết kế khác từ những ý kiến khác hay hơn của giới chuyên môn – phù hợp với yêu cầu quyết liệt khẳng định những gì của ta, vì những gì của ta mới là tối quan trọng chứ không phải là ta chẳng khẳng định gì cả mà chỉ làm mỗi việc là ai tuyên bố dành của ta thì ta gạch chéo lên biểu tượng củatuyên bố đó của họ.

Đấu tranh là việc đòi hỏi sự trưởng thành trong tư duy, có ý thức, có trách nhiệm, và có vận dụng tất cả những ưu thế sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao nhất, trên bình diện và quy mô rộng nhất có thể được.

Ghi chú:

Chỉ cần dùng tựa đề ngắn gọn của “Nam Quốc Sơn Hà” là đủ bao hàm ý nghĩa của cuộc hành quân Phạt Tống kinh thiên động địa của Lý Thường Kiệt.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Ngoài ra, trong bài trên có nhắc đến bài “Chữ U và Dấu Gạch Chéo”. Dưới đây là bài viết ấy. Kính mời quý độc giả tham khảo.

Chữ U Với Gạch Chéo

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-7-2011 (đăng trên emotion.com tại http://www.emotino.com/bai-viet/19171/chu-u-voi-gach-cheo, đã ngưng hoạt động từ 2013)

Cách nay vài năm tôi nhận được một email từ kẻ ẩn danh có nội dung rằng được sự cho phép của Thành Đoàn Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức công khai trước Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc phản đối vụ Hoàng Sa và kêu gọi tôi hãy cùng tham gia. Tôi dặn dò mọi người thân hãy cảnh giác với mấy cái vụ “hiệu triệu” của mấy tay ẩn danh sử dụng công cụ truyền thông internet “chùa” để đừng bị dính bẫy mấy kẻ giựt dây hải ngoại mà gây rối an ninh trật tự, vô tình làm điều ác nhân thất đức nếu giao thông ách tắc khiến xe cấp cứu không chạy được và sản phụ đẻ rơi phải lết bộ đến bệnh viện. Hai ngày sau đó, khi đang ngắm cảnh hai bên đường lúc một mình ra Đà Lạt kiếm tìm hoài niệm, tôi lại nhận được tin nhắn vào điện thoại kêu gọi đã đến giờ tập trung để biểu tình phản đối Trung Quốc. Sau này tôi còn thấy hình ảnh “khí thế” của mấy người biểu tình mặc áo thun đen với hình vẽ trước ngực là biểu tượng Olympic bị vẽ nhại thành những chiếc còng tay. Kẻ “sáng tác” ra hình tượng đó đã phạm ba lỗi lầm ấu trĩ, tai hại, và hạ đẳng là

(a) xúc phạm Tổ Chức Olympic Quốc Tế IOC là một tổ chức đầy danh giá mà biểu tượng của tổ chức này không phải là thứ để bất kỳ ai có thể sử dụng để biến dạng nhằm lăng mạ bất kỳ ai, nhất là bất kỳ đất nước thành viên nào của tổ chức ấy;

(b) quên rằng giải Olympic được tổ chức ở quốc gia nào thì tinh thần đoàn kết các dân tộc và thượng võ của Olympic vẫn luôn là tôn chỉ cao thượng tốt đẹp nhất mà chỉ có chính trị cực đoan mới làm sự tham dự của một quốc gia không thực hiện được như Mỹ tẩy chay Thế Vận Hội Mạc Tư Khoa, v.v.; và

(c) sai lầm khi nêu nội dung thuộc vấn đề tồn tại lịch sử của nước mình với Trung Quốc để làm cớ bôi nhọ kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh của Tổ Chức Olympic Quốc Tế vốn luôn là sự kiện đại hội hòa bình có sự tham dự của các kiện tướng thể dục thể thao toàn thế giới vì danh dự quốc gia và dân tộc của mỗi đoàn.

Lần này tôi đọc bài viết của Nguyễn Quang A trên báo Sài Gòn Tiếp Thị có gợi ý về một phong trào phản kháng “mềm” với chữ U có gạch chéo như một thể hiện sự phản đối cái gọi là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra nhằm chiếm đoạt toàn vùng lãnh hải Biển Đông. Trước sự ủng hộ mạnh mẽ của độc giả đối với đề xuất chữ U có gạch chéo,  một bạn nam của một công ty quảng cáo truyền thông có “cắc cớ” hỏi tôi bằng tin nhắn trên Messenger xem ý kiến của tôi thế nào về chữ U có gạch chéo. Dù rất muốn phá lệ viết bài ngợi ca một ý kiến nào đó, tôi lại phải đáp với bạn ấy rằng chữ U có gạch chéo là điều rất không nên thực hiện vì 3 lý do đơn giản sau đây:

1) Lưỡi bò nào giống chữ U! Cần nhớ rằng chữ U như một cái bát (hở miệng) còn lưỡi bò thì như một cái…lưỡi, nghĩa là…đặc ruột, không rỗng ruột, thì làm sao có thể được hình tượng hóa nghịch thành chữ U;

2) Khi tuyên bố đường lưỡi bò, kẻ tuyên bố đã không có trí hóa, chẳng trí tuệ, bất trí dũng, vô trí mưu, nên chúng ta sao lại xem trọng cái từ lưỡi bò ấy đến độ phải nghĩ xem nó giống chữ cái gì trong bảng chữ cái nước ta rồi chọn chữ U, hóa ra cái lưỡi bò vốn là sản phẩm không có trí hóa, chẳng trí tuệ, bất trí dũng, vô trí mưu lại được sánh ngang hàng với chữ U nghiêm túc của văn chương ngữ nghĩa của ta ư;

3)  Ngoài ra, chữ U còn mang rất nhiều ý nghĩa, đơn cử dăm ba thí dụ sau đây cho thấy chữ U là

– từ tiếng Việt có nghĩa là mẹ

– từ tiếng Anh internet nghĩa là “you”

– một ký hiệu toán học

– một đơn vị quân đội

– ký hiệu của chất uranium

– cường độ tia cực tím

– một địa danh cổ của Trung Quốc  (U Châu, bị Lý Thường Kiệt san thành bình địa trong lần đầu tiên Việt Nam tiến quân trừng phạt Trung Hoa)

– chữ viết tắt của university (đại học)

– một địa danh ở Panama

– chữ Miến Điện (Myanmar) có nghĩa là “ông” hay “cậu chủ”

– tên một bộ phim năm 2006 của Pháp của đạo diễn Serge Elissalde và Grégoire Solotareff

– tên một chương trình tivi mà New Zealand … định phát sóng nay mai

Như vậy chữ U có gạch chéo có để chống đường lưỡi bò không, hay lại gây mâu thuẫn với những người nước ngoài khác, khiến khó đạt sự đồng thuận và ủng hộ của thế giới?

Tóm lại, tôi vẫn chủ trương hãy đi vào thực chất, tránh duy hình thức, vì không gì dễ bằng hình thức, không gì rẻ bằng hình thức, không gì dễ tạo sơ hở bằng hình thức, và không gì khó thành công bằng hình thức. Khi chọn hình thức vì không khó và không tốn kém, nhất thiết phải cẩn trọng để triệt tiêu sơ hở và bảo đảm thành công bằng cách tra cứu cẩn thận hoặc tham vấn ý kiến nhà tư vấn.

Trong khi chờ đợi một ý kiến đề xuất thuần hình thức khác ít nhược điểm hơn chữ U có gạch chéo, bốn điều thực chất – theo thiển ý của tôi – có thể làm là

(a) ủng hộ các kế sách của Đảng và Chính Phủ Việt Nam trên mặt trận ngoại giao quốc tế song phương hoặc đa phương,

(b) tạo dư luận đồng thuận cao độ đối với yêu cầu Chính Phủ phải nhanh chóng hiện đại hóa quân đội và xây dựng hải quân hùng mạnh để bảo vệ đất nước hiệu quả,

(c) đóng góp tài lực vào ngân sách quốc phòng, và

(d) vững vàng để đừng trở thành cừu hay nai trước các thủ đoạn lợi dụng của các nhóm chống cộng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Các chính trị gia “trị quốc” bất luận lĩnh vực nào, các nhà báo “cao cấp lý luận chính trị” bất luận viết báo/phỏng vấn/chơi đùa với các gameshow truyền hình tầm cỡ “Trò Chơi Liên Tỉnh” hoặc chẳng hề dược biết đến rồi a thần phù lãnh đạo truyền hình truyền thông truyền tin, hãy tìm đọc tất cả các bài viết của Hoàng Hữu Phước để “đi tắt đón đầu” thành công trong nghiệp vụ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu  08-9-2017

Singapore: Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore  23-02- 2016

Thấu thị:

Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ 30-4-2018

Tin Quảng Bá  20-10-2018

Thượng Đỉnh Trump-Kim  09-02-2019

Vì Sao Hà Nội?  13-02-2019

Hoàng Hữu Phước Thấu Thị Aitee Việt Nam  17-5-2019

Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước – Bài Số 2  13-6-2019

Những Năm Kỳ Lạ Double Duo-Digit Year  08-4-2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Dịch Bệnh Từ 10 Năm Trước  April 17, 2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Từ 2014 Về Một Nước Mỹ Vỡ Toang  April 18, 2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Covid-19 Ở Mỹ April 20, 2020

Hoàng Hữu Phước Đã Tiên Tri Thấu Thị Về Quân Đội Cộng Sản April 19, 2020

A Love Song – Bản Tình Ca, Thơ Vũ Thị Liên

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-7-2020

Bài thơ của Vũ Thị Liên, Giảng Viên Anh Văn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác ngày 16-6-1987

Tham khảo các bài viết về Vũ Thị Liên:

Cao Minh Thì  28-6-2020

Đám Cưới  2015

Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh  01-7-2020

Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên  26-01-2018

Nhờ Có Em – Bài Viết Về Vợ  08-3-2020

Tôi Dạy Vợ 18-12-2015

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Đăng ngày 22-7-2020 bởi Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Đề Nghị Sa Thải Toàn Bộ Nhân Lực Văn Phòng Đại Diện Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-7-2020

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước trân trọng đề nghị Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra lịnh cho Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư sa thải toàn bộ nhân sự đang công tác tại Văn Phòng Đại Diện của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư tại Thành phố Hồ Chí Minh ở số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, do phạm lỗi vi phạm Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về quốc kỳ theo bằng chứng các hình ảnh do Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước chụp được vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, Thứ Hai 20-7-2020:

Không bất kỳ một cơ quan nào của Nhà Nước từ trung ương đến địa phương có sử dụng tiền thuế của người dân để xây dinh thự và để trả lương cùng phúc lợi cho nhân sự hoạt động cho cơ quan đó của Nhà Nước có quyền được ngu đần đến độ không biết lá cờ tổ quốc của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hình thể ra sao, được treo như thế nào, màu sắc có đúng không, độ sạch sẽ tinh tươm có bảo đảm không, và có luôn ở thế tung bay phất phới khi có gió hay không.

Văn Phòng Bộ mà treo cờ ngược ư? Từ lãnh đạo văn phòng đến nhân viên văn phòng, nhân viên tạp vụ, nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ đều láo xược đến độ không ai thèm kính cẩn chào cờ mỗi sáng và kiểm tra lá cờ mọi lúc ư?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

“Quan Lộ Thăng Trầm” Của Vũ Huy Hoàng

Vấn Nạn Ngôn Từ Trên Báo Chí Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

19-7-2020

Bức hình dưới đây chụp từ tin chuyển vào Viber của tôi, cho thấy tiêu đề tầm bậy tầm bạ của vnexpress.net:

Tôi không quan tâm đến Vũ Huy Hoàng dù trong nhiệm kỳ 2011-2016 của tôi ở Quốc Hội XIII thì mỗi năm hai lần họp ở Hà Nội tôi đều có thư mời dự yến tiệc do ông ta chiêu đãi các nghị sĩ nào có cái “cốt” doanh nhân dù trong cái đám đông bát nháo gọi là “doanh nhân” ấy thì chỉ có tôi và Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm mới là “doanh nhân thứ thiệt” còn số đông còn lại đều là (a) những đảng viên cấp cao của Đảng được Nhà Nước của Đảng phân công thủ vai “doanh nhân đội lốt” để lãnh đạo các “công ty” bự do Đảng lấy tiền thuế của dân dựng xây nên; hoặc là (b) những “doanh nhân khủng khiếp” tầm cỡ Nguyễn Thị Nguyệt Hường là người ngồi chồm hổm trên bàn bên trong tử-cấm-thành Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hà Nội, Nghị sĩ Khóa XIII và XIV với số phiếu cao kịch trần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở Nước ngoài, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, bị tình báo quốc gia sau 5 năm trời ròng rã mật phục mới phát hiện tình trạng nhân thân và thân nhân đều tình cờ là công dân tình tứ của Cộng Hòa Malta tình yêu ngợp nắng nên được Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tình nghĩa mời vui lòng nhổm đít khỏi mặt ghế bành Quốc Hội sang trọng mua từ tiền thuế của dân; hay Châu Thị Thu Nga là Nghị sĩ Khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập Đoàn Xây Dựng Nhà Đất, Phó Trưởng ban Điều hành Mạng các Sàn Giao dịch Bất động sản Việt Nam thuộc Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động Sản của Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Câu lạc bộ Vườn ươm Doanh nhân, thành viên tổ chuyên gia liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà và thị trường bất động sản, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi TP Hà Nội, bị cho ngồi bất động sau chấn song về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất động của dân; hay như (c) trường hợp bong bóng bay cao nổ bụp bùm của nghị sĩ Khóa XIII và XIV Nguyễn Văn Cảnh doanh nhân đảng viênCao Cấp Lý Luận Chính Trị được lãnh đạo Quốc Hội bất thình lình bất chợt bất ngờ tín nhiệm mời vị nhân tài mà chỉ có Đảng và Quốc Hội mới biết là nhân tài này ra làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để hưởng bổng lộc ngang hàm “tổng cục trưởng” để rồi nhân tài này khi ngồi dự yến tại VCCI đã tiết lộ cho Nghị sĩ bất tài Hoàng Hữu Phước biết tin tối mật quốc gia rằng nhân tài sẽ đề xuất Đảng và Nhà Nước cấp biệt thự cho các Việt Kiều để họ chịu về nước hiến dâng chất xám khoa học/công nghệ/môi trường xây dựng quê hương khiến Nghị sĩ bất tài Hoàng Hữu Phước bật cười ha hả làm rơi ly rượu vang mà Vũ Tiến Lộc cung kỉnh dâng mời đến độ Nghị sĩ nhân tài Nguyễn Văn Cảnh phải làm đơn xin thôi nhiệm vụ chuyên trách với lý do dễ thương: “vì lý do gia cảnh của nhà Cảnh”; v.v. Thế nên, vì là doanh nhân ngoài Đảng chỉ có trình độ hạ cấp lý luận chính trị không bao giờ được hưởng cái vinh diệu được bất thình lình bất ngờ tín nhiệm của Quốc Hội và Đảng mà trái lại còn bị Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh giằng mất ghế để dành chỗ cho các “doanh nhân khủng khiếp” tầm cỡ Nguyễn Thị Nguyệt Hường hoặc “đảng viên tinh hoa trí tuệ khủng khiếp” tầm cỡ Trần Hoàng Ngân, tôi dứt khoát khiếp sợ không dám động đến họ, những con người “khủng khiếp”. Vì vậy, bài này dứt khoát không nói về cá nhơn Vũ Huy Hoàng khủng khiếp, mà là về cụm từ khủng khiếp báo chí xài sai khủng khiếp để tôn vinh Vũ Huy Hoàng khủng khiếp.

Quan Lộ Thăng Trầm ư?

1) Nhà báo ắt chế tạo ra từ “quan lộ” để nói về “con đường làm quan” hay “con đường sự nghiệp” của Vũ Huy Hoàng, vì theo trình độ cao cấp lý luận chánh trị của nhà báo thì “quan” đương nhiên là …“quan”, và “lộ” thì đúng là “con đường”. Mà tự biên tự diễn như thế thì nhà báo sai bét!

2) Trong từ Hán-Việt, “quan lộ” là…“đường cái”. Chính vì vậy mà tiếng Việt có kiểu nói “con đường cái quan” tức đã có “cái” mà vẫn lập lại từ đồng nghĩa “quan” (giống công thức của “đường lộ”, “Biển Thái Bình Dương”, “Biển Đông Hải”, “Sông Hồng Hà”, “Núi Phú Sĩ Sơn”, v.v.).

3) Trong từ tiếng Việt thì “con đường làm quan” hay “con đường sự nghiệp” có từ Hán-Việt tương ứng là “hoạn lộ”. Nhà báo đã như toàn bộ báo giới “trẻ” vốn “thiếu hiểu biết” dù ai cũng có “cao cấp lý luận chánh trị” nên đã hoặc không biết gì về từ Hán-Việt vốn không bao giờ được dạy ở các Khoa Báo Chí ở tất cả các trường đại học dù danh tiếng hay khét tiếng ở Việt Nam, hoặc có biết cũng chỉ biết tầm bậy tầm bạ rằng “hoạn” là “hoạn nạn” hay “thiến hoạn” hay là tên riêng của ma-đàm Hoạn Thư là con đẻ của Nguyễn Du nên mới không ngờ nó lại có nghĩa là “sự nghiệp làm quan”.

4) Trong từ Hán-Việt, “thăng trầm” là một từ cực kỳ…phân biệt chủng tộc/giới tính/giai tầng xã hội. Nó chỉ được dùng cho người tài tốt nào thuộc phạm trù mà Nhất Phiến Thi Sĩ  đã từng viết phán về Lăng Tần Tiên Sinh: “Nhất phiến tài, tình thiên cổ lụy”; hoặc như Hoằng Trùng Nhạc Sĩ ngậm ngùi than thân trách phận khi liên tưởng đến Bảo Giang Tiên Sinh: “Muôn ngàn năm nữa ví bằng Bảo Giang”; hay như Thanh Loan Nữ Sĩ ví von Hoàng Hữu Phước Thi Nhơn như Nguyễn Du Thi Bá; v.v, mà tất cả chỉ để nêu bật một điều rằng thì là mà Lăng Tần Tiên Sinh có bao “nỗi thăng trầm” vicissitudes  tức ups-and-downs. Làm gì có chuyện thằng gian tà làm đại quan do Đảng hoàn toàn không biết dụng nhân và chẳng có tới một hiền tài, dưới trướng, vi phạm pháp luật trầm trọng gây tổn thất kinh hoàng cho quốc gia dân tộc phải bị tù như lẽ đương nhiên mà lẽ ra phải đến từ rất lâu rất sớm nếu đất nước thực sự có một kỹ cương và có một hiền tài, lại được phép dùng từ “thăng trầm” cơ chứ? Lăng Tần dựa vào năng lực vô song và đức liêm khiết đời-này-chỉ-còn-một mà “tự đi lên ghế lãnh đạo” để luôn bị bọn lãnh đạo bất lương hất cho rơi xuống thì mới gọi là “hoạn lộ thăng trầm” của kẻ sĩ “đàng hoàng”. Còn cái thằng “huy hoàng” do Đảng “đặt lên ghế lãnh đạo huy hoàng” lại dám táy máy tiền bạc của Đảng làm hỏng danh tiếng huy hoàng của Đảng trước nhân dân huy hoàng và trước thế giới huy hoàng thì Đảng túm tóc bẻ quặt tay ra sau lưng để trị tội thì báo chí lại dám chống lại Đảng, đem cụm từ “thăng trầm” của giai cấp “đàng hoàng” dâng hiến cho thằng tội phạm sao? Thật là hỗn láo dám mạo phạm “giai cấp tốt”, ắt ỷ mình có “thượng phương bảo thẻ” muốn làm gì thì làm, ngay cả Bộ Công An cũng phải xếp ve sao!

Cần nhớ rằng ngay cả ngôn từ cũng mang tính giai cấp, vì vậy,

(a) Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước làm chủ cụm từ “thăng trầm”, còn

(b) Nghị sĩ Khóa XIII Vũ Huy Hoàng làm chủ cụm từ “lên voi xuống chó”

mới đúng lẽ công bằng của Trời Đất công minh dành cho người công chính chỉ ra vào qua cổng chính.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Chống Đảng: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016

Hiền Tài: Hiền Tài  22-5-2019

Hoằng Trùng Nhạc Sĩ Viết Về Bảo Giang Tiên Sinh: Bạn Hữu Rộng Lượng 05-5-2018

Mặt Trận Tổ Quốc Giằng Ghế: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Nghị Sí Đặng Thành Tâm: Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm 09-6-2019

Nhân Tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi!  20-4-2014

Nhất Phiến Thi Sĩ Viết Về Lăng Tần Tiên Sinh: Bạn Hữu Rộng Lượng 05-5-2018

Thanh Loan Nữ Sĩ Ví Hoàng Hữu Phước Như Nguyễn Du:  Bạn Hữu Rộng Lượng  05-5-2018

Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ 14-6-2017

Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO

Hình Mẫu Lãnh Đạo

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-7-2020

A) CHẤT LƯỢNG NĂNG LỰC CÔNG VIỆC PEAK PERFORMANCE:

B) TÁC PHONG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO LEADERSHIP OF EXCELLENCE:

C) CHỦ ĐỘNG & SÁNG TẠO “GIÁ TRỊ CỘNG THÊM” VALUE-ADDEDNESS:

D) ĐỨC LIÊM CHÍNH INTEGRITY:

E) DI SẢN LEGACY: HÌNH ẢNH TRONG LÒNG TẤT CẢ NHỮNG NHÂN VIÊN FOSCO CÔNG CHÍNH:

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước ngăn chặn “cố đầu tư ngu xuẩn để tham ô” ở FOSCO: Sự Đa Tài Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  29-10-2019

Khỉ ở FOSCO: Cách Một Đảng Viên Cộng Sản Cấp Cao Hành Xử Với Anh Hùng Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái  23-9-2019

Người Anh Hùng ở FOSCO: Anh Hùng  29-11-2018

Máy Lạnh

Bài Viết Đầu Tiên Đúng Về Máy Lạnh Ở Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-7-2020

“Ngoại ngữ quan trọng ở chỗ nó giúp một người tiếp thu chủ động những thông tin đa ngành bất kể là từ chọn lọc theo sở thích, chọn lọc theo năng lực, hay chọn lọc theo sự bắt buộc của chương trình học hay dự án công việc được giao; từ đó (a) mở rộng kiến thức rộng sâu cùng (b) gia tăng sự sở hữu vốn từ sâu rộng của ngoại ngữ đó và (c) có tiên đề và tiền đề khả dĩ cho sự kết luận về việc người ấy có ‘giỏi’ ngoại ngữ ấy hay không. ‘Giỏi’ một ngoại ngữ đương nhiên mở ra một chân trời tri thức đa ngành và khó thể có bất kỳ ai ‘giỏi’ ngoại ngữ lại chỉ dùng ngoại ngữ ấy cho duy chỉ một thể loại kiến thức. ‘Giỏi’ một ngoại ngữ đương nhiên phải ở mức độ sử dụng  nhuần nhuyễn trong đời sống và việc làm y như với ‘giỏi’ tiếng mẹ đẻ tức ngôn ngữ chính của mình trong đời sống và việc làm. Do đó, bất kỳ ai vẫn không thể có một tri thức bao trùm để nói về chúng bằng ngoại ngữ, viết về chúng bằng ngoại ngữ, tranh biện về chúng bằng ngoại ngữ, và cuộc sống có thiên hướng chịu tác động xuyên suốt dài lâu bền vững từ chúng bằng ngoại ngữ, thì dứt khoát vĩnh viễn không bao giờ có thể bảo đó là người giỏi ngoại ngữ.”

Đó là lời biện thuyết trước sinh viên của giảng sư Anh văn Hoàng Hữu Phước từ năm 1982.

Tất nhiên, nếu nói “phải học tiếng nói của Lê-Nin mới tiếp thu được tinh túy của chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê” thì đó là kiểu nói chỉ có ở Việt Nam vốn rất khiên cưỡng, cực đoan vô lối và hoàn toàn không có giá trị thực tiễn, vì thực tế chứng minh 6 chân lý gồm (a) trong đại cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam thì hoàn toàn không có việc tất cả các đảng viên cộng sản đều giỏi tiếng Nga và dùng tiếng Nga khi học chính trị với chính trị viên; (b) trong đại cuộc phát triển đất nước thống nhất thì không có việc hàng triệu đảng viên cộng sản tất cả đều giỏi tiếng Nga và dùng tiếng Nga khi học cao cấp lý luận chính trị; (c) tất cả các triết gia và nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại nghiên cứu phê bình sâu sắc chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê mà không cần phải biết tiếng Nga; (d) mỗi ngôn ngữ có nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đòi hỏi số lượng vốn từ chuyên biệt và đồ sộ, nên “biết” một ngôn ngữ không đồng nghĩa với việc đọc hiểu tất cả các tài liệu thuộc tất cả các lĩnh vực – trừ phi phải đầu tư cật lực như nội dung bài Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước; (e) Tư Bản Luận là một tác phẩm vĩ đại mà ai muốn đọc và hiểu bằng tiếng Đức tất nhiên phải cùng lúc có cả hai điều kiện gồm giỏi xuất sắc tiếng Đức và bản thân phải là triết gia kinh tế; và cuối cùng song lại quan trọng nhất là (f) dịch thuật là ngành công nghiệp “liên thông” vĩ đại giúp nhân loại toàn cầu vĩ đại nắm bắt các tinh túy vĩ đại của y dược, kinh kệ tôn giáo, khoa học kỹ thuật, vân vân và vân vân, nên sẽ là điều quái gở nếu bảo rằng phải đọc bản gốc tiếng Đức của Tư Bản Luận mới hiểu Tư Bản Luận chứ đọc bản dịch tiếng Việt của nó thì chẳng thể hiểu gì sất về Tư Bản Luận.

Tất nhiên, ngoài 6 chân lý trên, còn nhất thiết cần đến vai trò của người ngoài cuộc nào không những nhờ ngoại ngữ mà có sự hiểu biết bao trùm đa ngành mà còn nắm bắt lĩnh vực ngữ sử đặc thù của ngôn ngữ của người ấy, thứ mà người ta gọi là “tiếng mẹ đẻ” tức “ngôn ngữ chính thức của cá nhân mỗi người mà người ấy sử dụng nhiều nhất và nhuần nhuyễn nhất”. Giải thích đơn giản thì đó là người giỏi cả tiếng mẹ đẻ của mình và tiếng mẹ đẻ của người khác. Thí dụ đơn giản nhất thì đó là người làm chủ ngoại ngữlàm chủ tiếng mẹ đẻ của mình.

Hoàng Hữu Phước tất nhiên là người ngoài cuộc như thế.

Mới đây, nhân đọc bài Freud vs Jung bằng tiếng Việt đăng ngày 22-02-2020 trên trang web mort-sure.com, tôi phát hiện đó là một công trình dịch thuật công phu nhưng thiếu yếu tố “có sự hiểu biết bao trùm không những đa ngành mà còn nắm bắt lĩnh vực ngữ sử đặc thù của ngôn ngữ” tiếng Việt. Do tôi thường ngợi ca phần Triết Học thời Việt Nam Cộng Hòa dạy ở các lớp 11 và 12 bất kể các phân ngành A (Hóa, Sinh), B (Toán, Lý), C (Văn Chương-Triết Học-Ngoại Ngữ), hay D (Cổ ngữ, Hán Học) – tất nhiên phân ngành C sẽ học nhiều tiết hơn và chuyên sâu hơn – gồm các môn Đạo Đức Học, Siêu Hình Học, Luận Lý Học, Tâm Lý Học, và Phân Tâm Học, mà 3 gương mặt nổi bật của Phân Tâm Học là Sigmund Freud, Carl Gustave Jung, và Alfred Adler. tôi rất quan tâm đến bài Freud vs Jung nói trên và đọc để xem nội dung có gì bổ sung mới mẻ kiến thức cũ xì của mình chăng. Điều tôi phát hiện là bài Freud vs Jung dường như hoặc được dịch ra tiếng Việt dựa trên kết quả dịch của máy dịch hoặc được dịch bởi những người non nớt tuổi đời tuy có quan tâm đến Phân Tâm Học và rất có thể rất giỏi ngoại ngữ, nhưng đã hoàn toàn không “có sự hiểu biết bao trùm không những đa ngành mà còn nắm bắt lĩnh vực ngữ sử đặc thù của ngôn ngữ” tiếng Việt. Ngữ sử không chỉ là Etymology (Ngữ Nguyên Học). Ngữ sử là ngành học từ phát kiến của chính Hoàng Hữu Phước và chưa có tên đặt trong tiếng Anh; theo đó, nếu ngữ nguyên nghiên cứu xuất xứ của một từ ngữ của một ngôn ngữ tức gốc tích “lịch sử” của từ ngữ ấy để xem nó đến từ đâu, nội địa hay ngoại nhập, thì ngữ sử ghi nhận thời gian xuất hiện của một từ ngữ của một ngôn ngữ mà từ ngữ ấy đã được chế tác để diễn dịch một khái niệm trong ngôn ngữ nước khác thường mang tính địa chính trị. Giải thích đơn giản hơn: ngữ nguyên bảo rằng “Xuân” trong tiếng Việt có thể đến từ chữ “chun” tức 春 trong tiếng Tàu, và chữ “câu lạc bộ” trong tiếng Việt có thể đến từ chữ “club” trong tiếng Anh, nghĩa là đa số có so sánh với tiếng nước khác; trong khi đó, ngữ sử bào rằng “sử dụng công lộ” là từ Hán-Việt của Việt Nam Cộng Hòa trước mốc 30-4-1975 còn “tham gia giao thông” là từ Hán-Việt của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau mốc 30-4-1975, nghĩa là đa số so sánh trong nội tình một ngôn ngũ duy nhất dựa vào biến đổi lịch sử địa chính trị của quốc gia của chính ngôn ngữ ấy.

Cụ thể: bài Freud vs Jung viết “Phức Hợp Oedipus” và “Phức Hợp Electra” khi dịch “Oedipus Complex” và “Electra Complex” từ tiếng Anh/Pháp sang tiếng Việt, và đây là kiểu dịch máy móc, dịch từ-sang-từ.

Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cụm từ đó trong Phân Tâm Học gọi là “Mặc Cảm Oedipus” và “Mặc Cảm Electra”. Như vậy, ngữ nguyên của “Phức Hợp/Phức Tạp Oedipus” là “Oedipus Complex”; còn ngữ sử bảo “Phức Hợp/Phức Tạp Oedipus” là cách gọi sai bằng tiếng Việt thời 2020 so với “Mặc Cảm Oedipus” là cách gọi tiếng Việt trước 30-4-1975. Có thể nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đã dùng “mặc cảm” để diễn giải khái niệm “complex” và “mặc cảm” là một từ đúng hoàn toàn do “mặc cảm” liên quan nội hàm đến những khúc mắc Phân Tâm Học trong chuỗi các “mặc cảm” như “mặc cảm tự ti”, “mặc cảm tự tôn”, “mặc cảm tội lỗi”, “mặc cảm anh hùng”, “mặc cảm Don Juan”, “mặc cảm tự hiến”, “mặc cảm thiên thượng”, và vô thiên lủng thứ mặc cảm khác do không gì phức tạp bằng cái phức hợp tổng các góc khuất ngóc ngách hẽm nhỏ khu ổ chuột của rừng hoài niệm thương động của tâm trí con người trước tác động của hoàn cảnh nội tại ngoại lai; trong khi đó, “phức hợp” không những chưa từng được dùng trong thời Việt Nam Cộng Hòa là thời kỳ duy nhất mà Triết Học “Tây” phát triển mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, mà “phức hợp” còn mang nội hàm vừa liên quan đến quá nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống nên loãng nghĩa, vừa không theo chuỗi đồng dạng với các thứ “mặc cảm” khác của tâm lý học/phân tâm học/tâm bệnh lý học, khiến hoàn toàn kém “liên thông”. Đây là nhận xét của Hoàng Hữu Phước, người ngoài cuộc vì không có bằng cấp Triết Học của Đại Học Văn Khoa thời Việt Nam Cộng Hòa để làm giảng sư triếttriết gia do không thể theo học “Triết Tây” sau ngày 30-4-1975 khiến phải miễn cưỡng chuyển sang ngành Anh Văn buộc phải trở thành thi bá văn vương.

Dưới đây là một thí dụ khác của Hoàng Hữu Phước, người ngoài cuộc do không có bằng cấp kỹ sư của Đại Học Bách Khoa. Bài này đăng trên báo Người Lao Động sau khi Hoàng Hữu Phước thấy báo Người Lao Động có bài của một “kỹ sư” thực thụ viết tầm bậy mục chuyên trang kỹ thuật do anh ta phụ trách rằng “lò vi ba là một cái bếp đun dùng để đun nước và hâm nóng thức ăn”. Dựa vào thực tế tôi là người Việt Nam đầu tiên sở hữu một lò vi ba (sau này Việt Nam chế ra từ quái đản Hán-Nôm Na là “lò vi sóng”) hiệu Samsung mà tôi mua tại trung tâm thương mại Richardson (hay Donaldson hay cái gì “…son” tôi quên béng) ở Bangkok năm 1992 trên đường từ Ấn Độ trở về (Hải Quan Sân Bay Tân Sơn Nhất lúc ấy không hiểu cái “lò vi ba” to đùng nặng chình chịch như tôi khai trên tờ nhập cảnh là gì vì chưa từng có cái nào tương tự xuất hiện ở Việt Nam, nên cuối cùng họ đã ghi đại vào tờ khai hải quan của tôi chữ “nồi cơm điện loại …2 lít” và do đó….miễn thuế), có thực tế sử dụng theo catalogue tiếng Anh, nên đã viết sửa sai ngay, báo động cho Người Lao Động, và báo đăng ngay như sau:

Do bài này nói về máy lạnh, nên dưới đây lại là một thí dụ khác của Hoàng Hữu Phước, người ngoài cuộc do không có bằng cấp Kỹ sư Điện Lạnh của Đại Học Bách Khoa.

Tôi hơn 35 năm nay luôn sử dụng máy lạnh (không hiểu sao những người hô hào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lại chế ra từ Hán-Việt “điều hòa” quái đản), tôi lại là giảng sư Anh Văn, và tôi là người cung ứng Freon Gas cho Seaprodex cho thị trường điện lạnh toàn Việt Nam (thời Freon Gas chưa bị cho là thủ phạm làm thủng tầng ozone gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu) nên tôi có thể khẳng định rằng tất cả các máy lạnh gia dụng không bao giờ có chuyện phát sinh nhu cầu phải bơm thêm gas với các biện luận sau:

1) Catalogue xe máy Honda của Nhật luôn có phần ghi thời hạn phải châm thêm dầu thắng, thay nhớt, thay lốp, thay săm, thay dây thắng, thay xích, v.v. và v.v. Catalogue máy lạnh tất cả các nhãn hiệu Nhật/Hàn/Âu luôn có phần ghi thời hạn phải vệ sinh tấm lọc, vệ sinh “cục nóng”, v.v., nhưng tuyệt đối không bao giờ có phần nào ghi rằng bao lâu tháng thì cần phải “bơm thêm gas” một lần, cũng như không bao giờ ghi rằng khi “bơm thêm gas” phải dùng “gas” loại ký hiệu nào.

2) Ngay cả “gas” máy lạnh xe hơi thì catalogue cũng giải thích chỉ có hiện tượng gas bị rò rỉ, mà gas bị rò rỉ dứt khoát là do bình gas bị nứt, mà khi bình gas bị nứt thì dứt khoát phải thay ngay máy lạnh mới. Không bao giờ có chuyện “bơm thêm gas” cho máy lạnh xe hơi.

3) Nhờ “giỏi” ngoại ngữ, tôi đã làm công tác tuyên giáo cho các thành viên trong đại gia đình từ 35 năm trước rằng không bao giờ cho phép thợ vệ sinh máy được táy máy động vào “bơm gas” máy lạnh. Nhờ vậy, có những máy lạnh tôi sử dụng 20 năm vẫn lạnh 160C, chẳng hư hỏng, chẳng “thiếu gas”, và chỉ vất bỏ để mua máy mới khi thấy xuất hiện máy “xanh thân thiện với môi trường”.

4) Từ khi mua máy “thân thiện với môi trường” và “tiết kiệm điện”, tôi phải vất bỏ máy mỗi một hay hai năm (toàn thương hiệu lớn của Nhật và Hàn như Panasonic, Toshiba, SamsungLG) một lần, chỉ vì những giáo dục tuyên truyền của tôi đã không thường xuyên nên các vị phụ nữ trong gia đình đã quên phéng và bị các thợ điện lạnh đến vệ sinh máy hù dọa bằng cách cho xem số liệu máy đo gas để thấy có sự thiếu hụt gas, cần bơm thêm gas, và ra “chỉ dẫn” mỗi ba tháng sẽ trở lại bơm gas một lần. Thậm chí cô em dâu của tôi khi mua máy lạnh mới tinh lắp cho nhà mẹ ruột cũng bị thợ lắp ráp hù dọa rằng máy đo cho thấy thiếu gas ắt đã thất thoát gas do quá trình chuyên chở nhập khẩu lưu kho nên nhất thiết phải bơm thêm, v.v. và v.v. Thậm chí các trang web dịch vụ điện lạnh Việt Nam hoặc “siêu thị điện máy” Việt Nam cũng đăng bài về máy lạnh kèm thông tin sai rằng nên bơm thêm gas mỗi ba tháng một lần. Trên toàn thế giới chỉ có các nước nhược tiểu mới có dịch vụ bơm gas cho các hộ gia đình và chào bán các thiết bị để tự bơm gas tất nhiên từ bình do dịch vụ láu cá ấy cung cấp. Tôi khẳng định: máy lạnh ngoại nhập có sẵn gas tuyệt hảo, bộ phận trữ gas trong mỗi máy lạnh tuyệt đối kín vì nếu hở nứt đến độ “xì gas” là sẽ gây ra thảm họa, việc bơm gas làm tình trạng tuyệt đối kín không còn, việc bơm gas rẻ tiền vào trộn với gas tuyệt hảo sẽ không bảo đảm nhiệt độ lạnh như máy nguyên thủy và không còn bảo đảm an toàn khi sử dụng, nếu máy “mới tinh nguyên đai nguyên kiện” mà thợ lắp ráp dám nói thiếu gas thì phải buộc bên bán thay máy mới ngay lập tức, và nếu kỹ sư điện lạnh chống chế rằng nhất thiết phải bơm thêm gas thì hãy bảo kỹ sư ấy rằng giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước nói rằng không bất kỳ catalogue nào của bất kỳ hãng sản xuất máy lạnh gia dụng nào trên thế giới lại có ghi lời khuyên rằng phải bơm thêm gas cả. Giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước khẳng định: các trang web điện lạnh của Mỹ ghi rõ về “thiếu gas” rằng (a) gas trong máy lạnh gia dụng không bao giờ là thứ mà sẽ hao hụt dần theo thời gian sử dụng, (b) ngay cả khi máy lạnh hoạt động tốt thì mỗi nhà hàng năm vẫn nên thuê công ty dịch vụ đến dùng máy đặc biệt dò kiểm tra toàn đường dây máy lạnh một lần để dò xem có rò rỉ gas hay không, (c) rò rỉ gas sẽ khiến gia chủ vi phạm luật pháp do gas bị rò rỉ sẽ gây hại cho môi trường sống xung quanh, (d) rò rỉ gas là khi thấy hóa đơn tiền điện gia tăng dù sử dụng máy lạnh như bình thường/không đạt độ lạnh như trước/nghe tiếng lụp bụp/có đóng băng tuyết ở mối nối ống gas, (e) rò rỉ gas cũng là khi thấy dù đã vệ sinh máy như hướng dẫn của catalogue mà máy vẫn kém lạnh, và (f) nếu phát hiện có rò rỉ gas thì dịch vụ dứt khoát sẽ phải rút hết gas ra bình chứa – luật pháp tuyệt đối cấm tự do xả gas ra môi trường – để dò cho ra chỗ rò để bít hàn rồi mới bơm gas đầy trở lại. Làm gì có chuyện “thiếu gas” cơ chứ!

5) Việt Nam có rất đông những kỹ sư điện lạnh và rất nhiều thợ điện lạnh cùng quá nhiều các cơ sở công ty kinh doanh máy lạnh. Tuy nhiên, từ 30-4-1975 đến tận hôm nay là 09-7-2020 mà cứ hễ nói đến máy lạnh là mọi người đều gọi sai là “máy lạnh mấy ngựa”, “máy lạnh loại 1 ngựa rưỡi”, “máy lạnh công suất 2 ngựa”, v.v., mà không bất kỳ kỹ sư nào đính chính sửa sai cả. Máy lạnh làm gì có động cơ máy kéo mà dùng “sức ngựa”? Khi nói về máy lạnh, lẽ ra đừng dùng “ngựa” tức “horse power” tức “HP” (không phải Hữu Phước”) khiến người nước ngoài không hiểu gì cả và khi hiểu thì phá ra cười nhạo người Việt quái đản, mà phải nói đúng như “máy này mấy BTU”, “máy lạnh loại bao nhiêu bi-ti-zu”, v.v. Vì không thể nhớ sự phức tạp của những con số và không thích phát âm bi-ti-zu, giới “điện lạnh” đã bình dân hóa đon vị đặc thù của máy lạnh thành “ngựa”, thấy số 9000BTU thì gọi luôn là “1 ngựa” vì số 9000 gần số 10000, 12000BTU thì gọi luôn là “1 ngựa rưỡi” vì số 12000 gần số 15000, và 18000BTU thì gọi luôn là “2 ngựa” vì số 18000 gần số 20000, v.v.  Ngay cả khi trên internet có cung cấp công thức quy đổi từ BTU ra HP thì việc sử dụng HP cũng sai vì không bao giờ số BTU trên máy khớp với số chẵn kiểu “một ngựa”, “ngựa rưỡi”, “hai ngựa” cả. Dùng HP rất quê mùa. Người Việt nào sính khoa khoang và khoa trương đẳng cấp thì đừng nên tiếp tục dùng từ “ngựa” khi sang cả bước vào siêu thị sang trọng để oang oang điệu bộ hỏi mua máy lạnh loại đắt nhất.

Phải tập dùng bi-ti-du, các bạn ạ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Năm 1982: Cao Minh Thì  28-6-2020

Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị  20-10-2019

Như nội dung bài: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Thi bá văn vương: Bạn Hữu Rộng Lượng 05-5-2018

Nguyễn Thiện Nhân Lại Nói Sai

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-7-2020

Nguyễn Thiện Nhân đang là Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi không quan tâm đến bất kỳ lời phát biểu nào của ông ta vì tính tôi không thích xía mồm vào các yếu kém của giới quyền lực trừ phi có kẻ yếu kém trong giới quyền lực ấy – dù là trong chính quyền hay tại các cơ quan Nhà Nước – dám giỡ trò đê tiện với tôi. Kỳ dư, những người chơn thiện luôn nhận thấy nơi tôi là bằng hữu tận tụy tận tình khoan hòa khoan dung lịch sự lịch lãm trên cả tuyệt vời.

Mới đây tôi có nhận được bức ảnh sau do một thân hữu gởi đến tôi qua Viber:

Nhận thấy nội dung phát biểu trong bức ảnh có nguy hại đến tiền đồ tổ quốc, tôi buộc lòng phải nói ngắn gọn rằng Nguyễn Thiện Nhân đã hoàn toàn sai.

Đảng vẫn sẽ cứ mãi “đau xót” vì số lượng “ký luật của Đảng” sẽ cứ thế mà gia tăng cho đến khi Đảng suy vong.

Sự tiêu vong sẽ có thể tránh được nếu Đảng lưu ý đến mỗi hai nội dung sau”

1) Chỉ thị cho Tuyên Giáo và toàn thể đảng viên nghiên cứu bài Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  của Hoàng Hữu Phước để đưa vào thực tiễn giáo dục cán bộ đảng viên.

2) Chỉ thị cho Nguyễn Thiện Nhân thay đổi câu “Mỗi Kỹ Luật Của Đảng Là Một Sự Đau Xót” thành

Mỗi Kỹ Luật Của Đảng Là Một Sự Thất Bại Của Công Tác Đào Tạo – Giới Thiệu – Bố Trí – Giám Sát Cán Bộ Đảng Viên Của Đảng”, và

Mỗi Kỹ Luật Của Đảng Là Một Sự Vô Trách Nhiệm Của Bộ Phận Hay Cá Nhân Nào Trong Đảng Đã Giới Thiệu Sai – Bố Trí Sai – Giám Sát Sai Cán Bộ Đảng Viên Của Đảng”.

Đừng tùy tiện dùng chữ “đau xót” trống không khi “chia sẻ”, cứ như thể không ai chịu trách nhiệm, Đảng không có sự thất bại nào, mà chỉ có toàn dân “đau xót” khi nhìn cái bản mặt của Trần Vĩnh Tuyến và những con tương cận không-biết-từ-đâu-chui-ra mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân  01-10-2010

Nguyễn Thiện Nhân Đi Sau  31-10-2019

Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm  17-10-2018

Bệnh Nhân Người Anh

Xin Đừng Đưa Tin Kiểu Này

Hoàng Hữu Phước, MIB

12-7-2020

Là người duy nhất ở Việt Nam nắm bắt cái tinh túy nhất của ngôn ngữ Anh và văn hóa Anh qua văn chương Anh, ngay từ năm 1982 tôi đã luôn phát biểu mở đường trước sinh viên trước khi bắt đầu tiết đầu tiên của môn Văn Minh Anh (từ ngữ Việt Nam Cộng Hòa gọi môn British Civilization cho tương xứng với tên gọi cùng công thức cấu tạo từ của Văn Chương Anh tức British Literature,  còn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi là “Đất Nước Học” ắt để né từ Hán-Việt nhằm giữ gìn dù chút xíu sự trong sáng của tiếng Việt chăng?) bằng tiếng Anh rằng:

1) Trong văn học Anh, các bạn ắt từ lâu đã nghe danh William Shakespeare. Và nay các bạn sẽ nghe thêm những cái tên của các thi nhân lãng mạn Anh như Robert Burns, John Keats, Baron Byron, và Percy Bysshe Shelley, v.v;

2) Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người Anh lãng mạn hơn người dân nước khác, và do đó, sự khác biệt sẽ luôn là có hay không sự thể hiện qua thơ ca cũng tương đồng với sự thể hiện qua đời sống thực vốn đòi hỏi sự giao tiếp giao thiệp giao thoa mang tính văn hóa văn minh;

3) Chính vì vậy mà người Việt có thành ngữ “phớt tỉnh Ăng-lê” để nói về cái indifference của người Anh;

4) Bây giờ tôi xin kể cho lớp câu chuyện cười tôi đã đọc năm lớp 6 trong một tuyển tập truyện cười của Mỹ như sau để biết cái “indifference Ăng-lê” ấy như thế nào của người Anh hậu duệ đáng tự hào của tác phẩm Romeo và Juliet của William Shakespeare:

Một cô gái đứng tì vào lan can chiếc cầu bắc ngang sông Thames khóc nức nở. Cô nói: “Anh ấy thề thốt mỗi chiều tà Thứ Sáu sẽ có mặt tại đây chờ đợi mình và chỉ khi không còn yêu mình nữa anh ấy mới sẽ không đến. Vậy là sau hai năm thương yêu, anh ấy hôm nay không đến. Anh không còn yêu em nữa sao?” Nói xong, cô leo lên thành cầu và nhảy xuống dòng sông sâu chảy xiết lạnh lẽo nhuộm đỏ sắc cam buổi hoàng hôn.

Một người đàn ông đứng từ lâu trên cầu cạnh nơi cô gái đã đứng, rít một hơi cuối từ chiếc tẩu thuốc lá, gõ tẩu tro tàn xuống song, rồi chậm rãi bước đi, miệng lẩm bẩm: “Đồ điên! Hôm nay mới Thứ Năm!

Kết luận:

Báo chí nói riêng và các độc giả trẻ nào dành đa số thời gian mỗi ngày để loanh quanh mãi miết miệt mài trong rừng rú Facebook hay tiktok hay Instagram hay những thứ tương cận cần lưu ý đến những việc sau:

1) Trong cái thế giới đang bị gán ghép bạo hành với những từ ngữ phóng đại như “hội nhập”, “toàn cầu hóa”, “thế giới phẳng”, v.v., vốn hoàn toàn vô tích sự trong đời sống thực này, người nước khác đã nghiên cứu về người nước Việt để “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thắng Việt, thì tại sao người nước Việt vẫn không chịu nghiên cứu về người nước khác để cũng “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thắng họ?

2) Do không chịu nghiên cứu về người nước khác để cũng “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thắng họ nên người Việt đã không biết rằng

3) Do không biết nên mới dại dột viết rằng Bệnh Nhân 91 “rối loạn tâm lý” và “chảnh”, biến sự việc bị xé ra to theo kiểu mà William Shakespeare gọi là Chuyện Không Có Gì Mà Ầm Ỉ  (Much Ado About Nothing) gây căng thẳng không đáng có, dễ khiến không ít người Việt quên mất câu “Thi Ân Bất Cầu Báo” (giúp người mà không cần nhận báo đáp) của bậc “trượng ngãi khinh tài” phóng khoáng hào sảng mà quay sang thất vọng, ngán ngẩm, trách chê Bệnh Nhân 91.

4) Cần nhớ rằng người Việt có khuynh hướng muốn hưởng trội màu mè hướng ngoại trong khi người Âu Mỹ ưu tiên cho sự sòng phẳng công bằng. Đó là khác biệt tư duy văn hóa. Cụ thể: bịnh nhân 91 không hề sai nếu anh ta  cho rằng

(a) anh cứu tôi thì anh được trả chi phí đầy đủ, đó là sòng phẳng;

(b) tôi mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải thay tôi thanh toán đầy đủ cho anh, nếu họ không như vậy thì tôi sẽ kiện họ ra tòa án Anh Quốc – nếu tôi vẫn … còn sống – đó là sòng phẳng;

(c) văn hóa của chúng tôi là tất cả những thông tin về tôi là của riêng tôi mà pháp luật toàn cầu không có quyền tùy tiện sử dụng, và chỉ có tôi mới có quyền cho phép đăng những gì thuộc về cá nhân của tôi hoặc có quyền ra giá cho việc cho phép ấy;

(d) việc anh chữa bệnh cho tôi thành công có nghĩa tôi đã cho anh cơ hội vang danh thế giới, làm tiền đề cho anh tiến hành “marketing” để thu lợi cả về uy tín y khoa mà còn về uy tín chính trị từ đó khuếch trương du lịch thu hút đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế, nên khi tôi không đòi hưởng phần từ các thu lợi của anh thì đó là lòng tốt “cộng thêm” rất đàng hoàng của tôi;

(e) anh đã sai khi tùy tiện chụp hình tôi, quay video clip tôi without my consent nhưng tôi bỏ qua, không truy cứu thưa kiện, vậy mà anh còn dám bảo tôi “rối loạn tâm lý” hay “chảnh” khi tôi từ chối đề nghị của mấy anh xin phỏng vấn tôi sao;

(f)  khi tôi chỉ mới lái máy bay cho VietnamAirlines có mỗi một chuyến đã bị Covid19 nghiêm trọng thì coi như tôi đã vĩnh viễn mất job phi công trên toàn thế giới, vì vậy trong một môi trường văn hóa Âu Mỹ tiền là trên hết và mọi thứ đều quy ra tiền và tôi có thể hái ra tiền từ việc viết lách dù đó là viết xạo như cháu gái Donald Trump hay mấy ông cố vấn bị Trump sa thải, nên tôi rất cần giữ bí mật các thông tin cá nhân của tôi để còn viết hồi ký tựa đề “Hội Ngộ Tử Thần” (Rendezvous with Death) về thời gian hắn ta chầu chực cạnh máy thở của tôi ở Bịnh Viện Bệnh Nhiệt ĐớiBịnh Viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh để tôi bán hốt bạc toàn cầu kể cả bán cho Hollywood làm phim đoạt giải Oscar 2025, và để trả lời phỏng vấn độc quyền với BBC hay CNN hay bất kỳ hãng thông tấn nào ra giá cao nhất, để tôi có tiền sống và có tiền trở qua Việt Nam chơi bời, vậy có gì sai cơ chứ!

5) Từ nay, người Việt ta cứ hãy

(a) tiếp tục làm tốt công việc của mình vì đó là tư cách thực thụ của nhà chuyên nghiệp, vì danh dự bản thân, vì danh dự của ngành, và trên hết là vì danh dự tổ quốc;

(b) nếu đối tượng khách hàng là người Âu Mỹ thì ta phải lưu ý đến những tế nhị từ dị biệt văn hóa và quy tắc ứng xử cụ thể của “hội nhập” (tất nhiên họ được mặc định ắt cũng đã lưu ý tương tự về người Việt ta);

(c) trong đời sống hàng ngày khi có các sinh hoạt giao lưu như tiệc tùng họp mặt dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì không được tự do thể hiện kiểu Việt với trẻ con người Âu Mỹ như ôm ấp vuốt ve chúng, bồng bế chúng, hôn hít chúng, bẹo má chúng, vỗ mông chúng, sờ nắn tay chân chúng;

(d) trong công việc hàng ngày khi có các họp hành với đối tác Âu Mỹ dù ở Việt nam hay ở nước ngoài thì “sếp” Việt không được tự do thể hiện quyền lực kiểu Việt hay ngôn ngữ cử chỉ đặc thù kiểu Việt với nhân viên thuộc quyền tháp tùng – đặc biệt với thư ký nữ hay phiên dịch nữ của mình – vì các kiểu cách “chủ nhân ông” của “sếp” Việt có thể biến “sếp” Việt ấy thành gã hề đáng thương hại còn nhân viên Việt tài giỏi xinh đẹp tháp tùng hóa ra chẳng khác gì nô lệ hầu hạ trong mắt đối tác Mỹ Âu mà có thể sau này sẽ là đề tài bêu rếu trong các “hồi ký” của họ.

Đừng bao giờ dùng từ ngữ liên quan đến y học hay tâm bịnh lý học (Psychopathology) hay phân tâm học (Psychoanalysis) như “rối loạn tâm lý” nếu nhà báo chưa từng học y học hay chưa từng học phân tâm học hoặc tâm lý học hành vi (Behaviorism) hoặc tâm lý học…tội phạm (Criminal Psychology), và “chảnh” nếu nhà báo chưa từng học tâm lý học…nhi đồng từ vựng ngữ nghĩa học (Semantics), trong cuộc đời phức tạp đầy dẫy bao kẻ săn mồi thù địch này.

Làm báo và học làm báo thì dễ ẹc còn hơn ăn bánh bông lan nhân thịt bông chà, ai cũng làm báo được, mà bằng chứng là báo giới chính thống ăn lương hậu hỹ của Nhà Nước của Việt Nam thì mãi lao lung chống chọi vất vả xiết bao với hàng trăm triệu người làm báo mạng “chùa” chống Cộng nội địa và hải ngoại.

Chứ còn học những thứ như Hoàng Hữu Phước đã học từ tiểu học và vẫn đang học mà cái bình thường bình dân bình dị bình đẳng nhất trong ngồn ngộn bao thứ phải học là Tiếng Anh thì cho đến tận ngày nay vẫn không bất kỳ ai trong báo giới chánh thống Việt và báo giới mạng “chùa” tiếng Việt hay tiếng Anh học hành cho nên thân và ra hồn cả.

Chán thật đấy!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh);  Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

Tham khảo:

1982: Cao Minh Thì  28-6-2020

BBC: Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  01-8-2016 (2013)

John Keats: Homage to John Keats 14-4-2020

Lord Byron: Retort to George Gordon 6th Baron Byron 14-4-2020

Percy Bysshe Shelley: Retort to Percy Bysshe Shelley 14-4-2020

Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Giáo Dục Ở Thành phố Hồ Chí Minh Có Thối Nát Từ Lâu

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-7-2020

Đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026.

Do mùa bầu cử nghị viện Khóa XV đang đến và do tôi đã tuyên bố từ năm 2018 rằng tôi sẽ tiếp tục ra tranh cử Khóa XV, đương nhiên các quan chức ở Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh do lấy đủ thứ bằng thạc sĩ/tiến sĩ từ tiền thuế của dân nên tâm thần bất ổn tâm trí bất định lúc nào cũng lơ mơ như vừa thưởng thức “cỏ Mỹ” lai thêm thiếu vắng cái đạo đức thiên Khổng từ các đấng sinh thành đàng hoàng nên bản thân không bao giờ là nhân tài và luôn ganh ghét người tài ắt lại sẽ chuẩn bị mớm ý cho những thằng/con phá hoại để ngăn chặn tôi nên tôi buộc phải ra tay tiên hạ thủ vi cường ngăn chặn bọn chúng bằng cách lần lượt vạch mặt chỉ tên tất cả những đấng cán bộ cộng sản cấp cao nào có tỳ vết đớn nhục đã từng lãnh đạo các đơn vị tôi từng công tác hoặc đã từng lãnh đạo các cơ quan nhà nước có tiếp đón tôi, để không bất kỳ ai từng làm việc dưới trướng bọn chúng có thể la lối lên rằng chúng biết rõ về tôi và/hay những tiêu cực của tôi.

Tiếp theo các bài tương tự bài Bà Ba Thi hay Ông Minh Thì, bài này nói về các lãnh đạo đại học có tỳ vết dám động chạm đến Hoàng Hữu Phước cùng em gái út của Hoàng Hữu Phước, mà cái đám lãnh đạo đảng viên này lại dính với cái mớ bòng bong của nào là Trường Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (nơi Hoàng Hữu Phước trúng tuyển vào năm 1976) với cái trường mà nó cùng Đại Học Khoa Học Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập năm 1978 để thành cái Trường Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nơi Hoàng Hữu Phước tốt nghiệp đại học), cái trường mà sau này do chánh quyền Thành phố Hồ Chí Minh muốn chứng tỏ thành phố có nhiều trường đại học để lấy uy với lân bang về số lượng nên lại phẫu thuật tách rời nó ra để trở thành một cái gọi là Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh và một cái gọi là Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là có thêm nhiều đại quan hữu tài hữu hạnh và tất nhiên sắm thêm nhiều ô-tô sang trọng thay vì có thêm nhiều sinh viên xuất chúng như dưới thời Đại Học Văn Khoa Sài GònĐại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nơi chỉ khép nép nhún nhường khiêm tốn thầm lặng tạo ra những sinh viên tài ba vĩ đại cụ thể để phục vụ và bảo vệ đất nước vĩ đại cụ thể, chứ không đẻ ra lúc nhúc những hiệu trưởng nổ pháo đại trừu tượng về thành tích vĩ đại trừu tượng của trường vĩ đại trừu tượng trong sự nghiệp giáo dục toàn dân vĩ đại trừu tượng của Đảng vĩ đại của một đất nước trên cả vĩ đại tượng trừu.

Những sự thật xâu chuỗi như sau:

1) Như đã nêu bao phen rất chi tiết trên blog này, tôi thi đỗ vào Ban Anh Văn, Đại Học Văn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1976. Tên tôi được công bố trên báo Sài Gòn Giải Phóng (tôi còn lưu giữ bản chính tờ báo vàng ố cũ này trong tàng thư cá nhân).

2) Cuối học kỳ 2 năm thứ III, tôi bị đình chỉ học tập do Khoa Ngoại Ngữ tiến hành điều tra các cáo buộc của Chi Bộ Ngữ Văn Việt Nam (đơn vị giám quản sinh viên Ban Anh Văn và Ban Pháp Văn vì sinh viên hai “ban” này không đáng tin cậy do chỉ có Ban Nga Văn mới có sinh viên bộ đội đảng viên đáng tin cậy và do toàn bộ lãnh đạo không biết tiếng Anh tiếng Pháp để quản lý tư tưởng sinh viên, những người cứ hễ mở mồm là xổ toàn tiếng Pháp tiếng Anh) rằng tôi phản động viết khẩu hiệu xúc phạm “Bác Hồ” trong….toilet nữ! Khi bị tôi phản ứng mãnh liệt và trước sự tận tâm bảo vệ tôi của các giảng sư Anh văn tài danh duy nhất của cả Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Lê Văn Diệm, Trương Tuyết Anh, Nguyễn Thị Dần, và Vũ Thị Thu, cũng như của giảng sư Anh văn Nguyễn Tiến Hùng (sĩ quan phiên dịch của tướng Võ Đông Giang của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam tại Trại Davis, Phi Trường Tân Sơn Nhất, Việt Nam Cộng Hòa), chi bộ Đảng phải chịu thua, chấm dứt “điều tra” khi cuộc thi chính và cả kỳ thi lại của học kỳ 2 năm III đã kết thúc, khiến tôi tự dưng bị oan phải chờ lớp đàn em lên năm III rồi sẽ thi sau với họ. Bực tức, tôi quyết định (a) không hớt tóc, chẳng cạo râu, nhằm phá tan nát cho bằng được cái danh hiệu “tập thể xã hội chủ nghĩa” trong thời điểm công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân quyết liệt chận bắt nam thanh niên tóc dài để sởn đầu gióc tóc ngay giữa đường và chận bắt nam nữ thanh niên nào mặc “quần ống loe” để cắt ống quần họ ngay giữa sá vì tóc dài và quần loe bị mặc định bởi lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là “lối sống đồi trụy của Mỹ Ngụy”; và (b) không bước chân vô lớp mới mà ngồi uống cà phê ở cổng trường theo giòng năm tháng với lý do tôi đã học xong Năm Thứ III và không bị “lưu ban” nên chuyện tôi không dự thi Học Kỳ 2 là do lỗi của Chi Bộ Đảng, nên tôi sẽ cứ thong thả thong dong chờ lớp đàn em ấy học xong hai học kỳ Năm Thứ III rồi tôi mới sẽ vào thi học kỳ 2 chung với họ để cùng họ lên Năm Thứ IV. Khoa Ngoại Ngữ ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám làm gì, và tôi trở thành đấng nam nhi có mái tóc dài nhất Việt Nam và nam sinh viên duy nhất có râu ria để vuốt, còn Khoa Ngoại Ngữ mất danh hiệu “tập thể xã hội chủ nghĩa” do toàn quốc Việt Nam không có trường đại học nào là “tập thể xã hội chủ nghĩa” mà lại có Tarzan cả, dù tôi ăn mặc chỉnh chu sang cả chứ không đóng khố “cù loi” như Tarzan, đi xe đạp mini chứ không đu dây leo như Tarzan, được nhiều hoa khôi mến thương chứ không như Tarzan chỉ có một cô Mỹ không-kỳ-thị-da-đen, có nhiều râu dù có dao cạo chứ không như Tarzan trụi lũi dù không có dao cạo, và nói tiếng Việt tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga chứ không như Tarzan chỉ nói tiếng Anh (Hollywood) và tiếng Ourang-Outang.

3) Do bị loại khỏi danh sách “giữ lại trường làm luận án” tức cái mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi là “làm luận văn tốt nghiệp” (để được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Anh Văn Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh) dù các giảng sư tài danh (trừ giáo viên Phạm Thị Ngọc Hoa) trước đó đã lên tiếng bảo trợ bảo lãnh bảo bọc, tôi phải dự thi tốt nghiệp nghĩa là thi hàng chục môn, gồm tất cả các bộ môn tiếng Anh (như Văn Học Anh, Văn Minh Anh, Luận Văn Anh, Luyện Dịch, Ngữ Âm, v.v.), tất cả các môn không-tiếng-Anh (như Lịch Sử Đảng, Kinh Tế-Chính Trị Mác-Lê, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Ngữ Văn Tiếng Việt và Tiếng Nga, v.v.). Tất nhiên, toàn bộ hơn nửa chục môn Tiếng Anh của tôi đạt điểm tối đa tức giỏi. Tất nhiên, các môn ngữ văn Việt và Nga thì tôi luôn ở hạng không-thể-dưới-khá. Tất nhiên, các môn còn lại thì hoặc tôi không thể thuộc lòng (như Lịch Sử Đảng) hoặc tôi viết tham luận như một nhà trí thức nghiên cứu chính trị hàn lâm thực thụ chỉ có bậc thầy triết gia triết nhân thực thụ mới đánh giá cao mà đám giảng dạy chính trị như vẹt chịu không nổi nên bắt tôi phải thi lại cho đến khi thấy tôi “trả bài thuộc lòng” mới cho qua. Đó là vì sao dẫn đến 7 sự thật rằng

(a) bằng tốt nghiệp của tôi hạng trung bình có màu xanh lá cây sậm do xuất sắc Anh + khá Nga + giỏi Việt + tệ hại Chính trị + tệ hại Lịch Sử Đảng;

(b) bằng tốt nghiệp hạng trung bình của đa số còn lại do trung bình Anh + trung bình Nga + trung bình Việt + trung bình Chính trị + trung bình Lịch Sử Đảng;

(c) bằng tốt nghiệp của vài người còn lại hạng giỏi có màu nâu đỏ sậm do khá Anh + giỏi Nga + giỏi Việt + xuất sắc Chính trị + xuất sắc Lịch Sử Đảng;

(d) chỉ có mỗi một mình tôi được Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh giành gi