Thắc Mắc Hiền Tài

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Nhà Thấu-Thị Man of Vision, Nhà Châm-Biếm Satirist, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị National Governance Strategist, Nhà Tư-Vấn Phát-Triển Nguồn Nhân-Lực Human Capital Advisor

23-5-2019

Thắc Mắc 1: Có một chi tiết trong bài Hiền Tài: Ông Trương Tấn Sang cũng gởi bài cho báo Thanh Niên nữa ông à.

Trả Lời: Bạn hãy tùy ý mà chọn lấy một trong 3 câu trả lời sau – hoặc lấy hết cũng không hề chi:

a- Cũng chung nhóm trẻ người non dạ thiếu hiểu biết cả mà.

b- Cũng là địa phương chủ nghĩa cả mà. Thành Phố Hồ Chí Minh đấy.

c- Vậy là từ 2 tăng lên 3 người không hiểu nghĩa chữ “hiền tài”.

Thắc Mắc 2: đồ 7 bước rất hay. Ông cho tôi đăng lại nhé?

Trả lời :  Bạn cứ tự nhiên nếu đã đọc bài Thùng Nước Đá Và Blog.

Nhân tiện, bạn thử đọc thêm bài Định Tính Và Định Lượng Tuổi Trẻ là tham khảo dành cho bạn trẻ thực sự muốn thành công, bạn sẽ biết thêm hai sơ đồ khác gồm:

mà có thể bạn cũng sẽ quan tâm muốn đăng lại trên blog của bạn.

Thắc Mắc 3: Cho Ái Diễm hỏi chút nha. Vì sao trong “Trui Rèn Chính Trị” anh ghi lâ “nhân tài” phải trở thành “đảng viên” vậy?

Trả Lời: Ghi chú ở đầu trang là “bài viết dành cho cấp lãnh đạo quốc gia” và có hai ý chính.

(a) Ở Việt Nam, lãnh đạo quốc gia không bao giờ giao việc quản lý Nhà Nước cho người ngoài Đảng. Ngay cả chuyện lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh giao việc lãnh đạo một Sở cho một người “ngoài Đảng” cũng là chuyện tào lao, vì đâu phải họ thỉnh mời nhân tài thành cồng mà sự thật cái vị đó đã thôi việc ở doanh nghiêp nước ngoài từ trước, đã trở thành đại biểu Hội Đồng Nhân Dân chắc qua ứng cử tự do, rồi được Thành Phố Hồ Chí Minh giao cho quản lý một Sở đang lụn bại, rồi nghe đâu vị ấy tự động rời nhiệm sở ra nước ngoài nhưng chưa biết có đã trở lại hay chưa. Vì vậy, ít ra là trước khi đến năm 2050, do nhân tài phải là người tài ái quốc hòa nhập vào guồng máy quốc trị nên một nhân tài tiềm năng nhất thiết phải qua trui rèn chính trị trong sinh hoạt đảng để được Đảng giao phó việc quốc trị, bước cần thiết để khẳng định tư cách nhân tài của Đảng. Khi quốc trị trở thành chuyên nghiệp sau 2050, ý niệm này sẽ được thay đổi vì khi ấy người tài thực thụ không Đảng tịch vẫn được hiện diện trong guồng máy quốc trị để trở thành nhân tài của đất nước.

(b) Giải thích rõ hơn: có thể khẳng định trong thời cận đại, Việt Nam có nhiều người giỏingười tài, nhưng chưa có ai là hiền tài. Hồ Chí Minh là một nhân tài cách mạng. Không một vị vua nào là hiền tài cả, mà chỉ có thể là minh quân. Hồ Chí Minh là một vị minh quân.Võ Nguyên Giáp là một nhân tài quân sự. Lịch sử rất có thể sẽ ghi nhận đánh giá Võ Nguyên Giáp là bậc hiền tài. Vị nào đã tổ chức thành công hệ thống phân phối bao cấp khổng lồ trên quy mô toàn quốc những năm đầu sau giải phóng đúng là một nhân tài quản trị. Vị nào đã khai sinh ra mô hình “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đúng là một nhân tài kinh tế.

(c) Tuy nhiên, trong thời hiện đại, ý thứ hai cần đặt ra vấn đề với Đảng rằng liệu lực lượng kế thừa của Đảng được Đảng chọn lựa để trui rèn chính trị để quản lý Nhà Nước, có bảo đảm đã kinh qua qua 4 bước trước đó gồm gia giáo thiên Khổng, học tập tự rèn, hành trình thực nghiệmthành tựu & thành tích hay chưa. Nếu chưa kinh qua đủ 4 bước đó mà vẫn được Đảng lựa chọn thì bảo sao ngay cả tướng lĩnh ngày nay cũng thi đua lem nhem đất đai tài sản Nhà Nước để phải chen vai lãnh án tù.

Thắc Mắc 4: Anh có phải là nhân tài không?

Trả Lời: Phải và không phải.

Phải, vì tôi có khiếu siêu khôi hài hý hước tự trào tức sở hữu cái “Excellent Sense of Humor của một nhà châm biếm satirist có tinh thần siêu khỏe siêu tích cực siêu yêu đời chưa cần siêu sắc thuốc.

Không, vì như đã nói: nay chưa phải năm 2050 nên muốn là nhân tài phải là Đảng viên để được phép vào trong guồng máy quốc trị để phục vụ tổ quốc và dân tộc. Mà tôi sẽ không bao giờ là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam có-thẻ-Đảng.

Với phong cách Âu Mỹ của một nhất thế sư biểu về nhân sự, tôi khẳng định tôi là người giỏingười tài về hùng biện và sách lược. Rất có thể năm 2050 theo cơ chế mới của Đảng trong sử dụng người tài, tôi sẽ có điều kiện trở thành nhân tài. Nhưng trước tiên, tôi phải là một nhà hóa học tài ba chế được thuốc cải lão hoàn đồng đã, vì năm 2050 tôi đã tròm trèm 95 tuổi rồi. Hẹn gặp bạn lúc ấy nhé – để phiếm chuyện tiếp về nhân tài.

Thắc Mắc 5: Em là Cẩm Thủy. Phụ nữ có là “hiền tài” không anh?

Trả Lời: Có chứ Cô Thủy. Nhưng tiếc là sử sách ta chẳng bao giờ ghi nhận ai là nữ hiền tài cả, chủ yếu vì cả mấy ngàn năm phong kiến nữ không được phép bước vào guồng máy quốc trị, còn trong thời cận đại thì chờ giải phóng phụ nữ đã, và trong thời hiện đại giải phóng phụ nữ xong thì các nam giới cứ tập trung tung hỏa mù vào nội dung “phụ nữ thành đạt” hay “quý bà thanh lịch” hoặc “mẹ đơn thân” hay “Vợ Ba” hoặc “áo đầm thảm đỏ Cannes”, v.v. Tôi có nhận diện được những “nữ hiền tài tiềm năng” và gọi họ là những vị anh thư như qua bài Ba Vị Anh Thư Thép Lãnh Đạo Việt Nam – The Trio of Iron Ladies of Vietnam. Đó là những nữ nhân tài. Mong rằng sử sách ngày sau sẽ công nhận lời tôi: đó là những nữ hiền tài của đất nước này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Nhà Thấu-Thị Man of Vision, Nhà Châm-Biếm Satirist, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị National Governance Strategist, Nhà Tư-Vấn Phát-Triển Nguồn Nhân-Lực Human Capital Advisor

Tham khảo các liên kết trong bài theo thứ tự xuất hiện trước-sau:

Hiền Tài: Hiền Tài  22-5-2019

Thùng Nước Đá Và Blog.  14-7-2013

Định Tính Và Định Lượng Tuổi Trẻ . 12-9-2014

Excellent Sense of Humour: Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor  30-11-2015

Anh Thư: Ba Vị Anh Thư Thép Lãnh Đạo Việt Nam – The Trio of Iron Ladies of Vietnam  08-8-2016

Both comments and trackbacks are currently closed.