Hình Ảnh Theo Giòng Năm Tháng

Hoàng Hữu Phước, MBI

19-4-2019

Trong bài “Tôi Và Nữ Sĩ Tuệ Mai” đăng trên blog này, tôi có cung cấp bản dịch tiếng Anh của tôi lúc đang học năm thứ nhất ở Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh dành cho bài thơ Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai.

Vốn yêu thơ tiếng Anh của các thi bá trong nền văn học sử Anh Mỹ, tôi chép tay (thủa chưa có kâm-bìu-tơ để kópi-rồi-bếtđiện thoại thông minh để chụp sờ-kan các trang thơ) biết bao bài, nhưng chưa hề dịch ra tiếng Việt bất kỳ bài nào trong núi giấy không cùng kích cỡ ấy.

Vốn yêu thơ tiếng Việt của một hai nhà thơ Việt, tôi thuộc lòng các bài thơ của chiến tướng Nguyễn Công Trứ và một bài thơ của nữ sĩ Tuệ Mai. Kỳ dư, tôi chưa hề cảm xúc khi đọc bất kỳ bài thơ nào của bất kỳ ai “nổi tiếng” cả. Tôi xem toàn bộ di sản thơ ca của Tố Hữu dỡ tệ đến độ tôi chỉ đọc mỗi tựa bài và hai câu bất kỳ cho mỗi bài mà thôi, nên tôi có bảo với các học trò rằng nếu tôi nay mà thi Tú Tài sẽ rớt cái đụi còn khỏi thi gì sất như thời hiện đại thì sung sướng xiết bao! Tôi có cảm xúc thơ ca đối với một hai bài thơ của một hai “chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa” như “chiến sĩ” Hoài Phương (mà những “chiến sĩ” này không hề nhóp nhép ngợi ca Cộng Hòa cũng như never lảm nhảm chống Cộng Sản trong các tác phẩm của họ), và một bài thơ của “chiến sĩ Việt Cộng” Trần Quang Long. Tôi chép tay (thủa chưa có kâm-bìu-tơ để kópi-rồi-bếtđiện thoại thông minh để chụp sờ-kan các trang thơ) dăm ba bài ấy, và dịch ra tiếng Anh một bài thơ của chiến sĩ Trần Quang Long (có đoạn: … bên hố bom ngập nước, vồng khoai lang hiền lành, vừa nở hoa tím nhạt, vươn lên nền trời xanh…) để giảng dạy môn Luyện Dịch Văn Học (do tôi đề ra chứ không phải “Luyện Dịch” vớ va vớ vẩn cấp thấp của Khoa Ngoại Ngữ), nhưng chỉ dịch ra tiếng Anh bài thơ Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai để ghi vào tuyển tập các … kiệt tác thơ ca mà toàn là … thơ của tôi, của vợ tôi, và hai bài do tôi dịch ra tiếng Anh gồm bài Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai và Tiếng Đàn Cùng Những Bước Chân Về Đâu Đó Của Thanh Loan của nam sĩ  ĐXMai.

Từ bài thơ Theo Giòng Năm Tháng của nữ sĩ Tuệ Mai, tôi sử dụng nhóm từ “thời gian, ôi thời gian” để làm tựa cho bài viết này. Từ dấu chấm câu cuối câu này sẽ không do ngôn ngữ tiếng Việt diển tả mà toàn do hình ảnh biểu đạt.

Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước và Hiền Thê Vũ Thị Liên

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Tôi Và Nữ Sĩ Tuệ Mai  03-3-2012

Both comments and trackbacks are currently closed.